Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7"

Transcript

1 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας Στρατηγικές Κατευθύνσεις Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

3 Η ΟΤΕplus σήµερα Η OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις A.E. (η Εταιρεία) ιδρύθηκε το 1987 και σήµερα έχει ως µοναδικό µέτοχο τον ΟΤΕ (µε ποσοστό 100% επί του µετοχικού κεφαλαίου της). Η OTEplus αποτελεί τη συµβουλευτική εταιρεία παροχής Τεχνικών και Επιχειρηµατικών Λύσεων του Οµίλου ΟΤΕ. Η Εταιρεία έχει εδραιωθεί στην Ελληνική αγορά συµβούλων για την εξειδικευµένη τεχνογνωσία της στο χώρο των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και του Management Consulting. Η OTEplus έχει υλοποιήσει µέχρι σήµερα ένα σηµαντικό αριθµό έργων παρέχοντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς του ηµοσίου και του Ιδιωτικού Τοµέα σε θέµατα Οικονοµικής, Περιφερειακής και Τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η Εταιρεία απασχολεί ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και πολυετή εµπειρία. Πελάτες της είναι οργανισµοί και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη για τη λειτουργία Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001:2008, ενώ έχει διακριθεί για τον τρόπο λειτουργίας της µε το βραβείο της «επιχειρηµατικής αριστείας» -Committed to Excellence (C2E)- από το European Foundation for Quality Management (EFQM). Κατά τη διάρκεια του 2010: Η Εταιρεία παρουσιάζει θετικά αποτελέσµατα και το έτος 2010, µε κέρδη προ φόρων ύψους 578,30 χιλ. Ευρώ, (µε βάση τα.π.χ.α.). Τα αντίστοιχα, προ φόρων κέρδη σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε 509,03 χιλ. Ευρώ. Τα έσοδα της OTEplus ανήλθαν σε ,32 χιλ. Ευρώ, σηµειώνοντας µείωση κατά 7,8% σε σχέση µε τη προηγούµενη χρήση, ενώ σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε ,83 χιλ. Ευρώ, σηµειώνοντας αντίστοιχη µε την παραπάνω µείωση, σε σχέση µε το Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

4 ιοικητικό Συµβούλιο Έως την 29/3/2010, η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ήταν: Νικόλαος Τσατσάνης Πρόεδρος Ιωάννης Άγγλος Αντιπρόεδρος Θεοφάνης Τσιόκρης /νων Σύµβουλος Κων/νος Κάππος Μέλος Στεφανία Κωνσταντίνου Μέλος Χριστόφορος Γεροχρήστος Μέλος Σωτήριος Βλάχος Μέλος Κων/νος Ζωντανός Μέλος Ευάγγελος ακουτρός Μέλος υνάµει του υπ αριθµ. 297/ Πρακτικού του ιοικητικού Συµβουλίου, συγκροτήθηκε νέο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο κ. Λοίζος Κύζας εξελέγη Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου στη θέση του κ. Νικόλαου Τσατσάνη και ο κ. Κων/νος Βλακός εξελέγη µέλος στη θέση της κας Στεφανίας Κωνσταντίνου. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

5 ραστηριότητες του Έτους στην Ελλάδα Τη χρονιά που πέρασε η OTEplus σχεδίασε και υλοποίησε έργα παροχής συµβουλευτικής & τεχνικής υποστήριξης και γενικότερα τεχνικών & επιχειρηµατικών λύσεων. Ειδικότερα, ανά τοµέα δραστηριότητας πραγµατοποιήθηκαν τα εξής: Τεχνολογικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Περίπου το 48% των εσόδων του 2010 προήλθαν από έργα σχετικά µε παροχή τεχνολογικών & τεχνικών υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια του 2010 η Γενική ιεύθυνση Τεχνολογίας συνέχισε την υλοποίηση έργων προς τον ΟΤΕ, από τα οποία τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα είναι τα εξής: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του Συστήµατος «GIS ΙΚΤΥΩΝ» του ΟΤΕ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέµατα άρσης βλαβών και κατασκευής νέων τηλεφωνικών συνδέσεων, µεικτονοµήσεων, µετάδοσης, µεταγωγής, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ευρυζωνικότητας σε όλη την Ελλάδα. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ADSL Helpdesk 1242 της Γεν. /νσης Περιφερειών του ΟΤΕ. Παροχή τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα Υποδοµής, ιαχείρισης και Λειτουργίας του ικτύου του ΟΤΕ. Παροχή Εξειδικευµένων Υπηρεσιών για την Υποστήριξη του Κοστολογικού Συστήµατος του ΟΤΕ. Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη και διαχείριση πανελλαδικού δικτύου τεχνικών για την εγκατάσταση και συντήρηση κεραιοσυστηµάτων της δορυφορικής συνδροµητικής τηλεόρασης του ΟΤΕ. Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε µέσα στο 2010, ως πιλοτικό. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

6 Επιχειρηµατικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Περίπου το 49% των εσόδων της Εταιρείας για το 2010 προήλθε από έργα παροχής επιχειρηµατικών συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα Επιχειρησιακής, Οργανωτικής και Λειτουργικής Ανάπτυξης και Υποστήριξης. Μέσα στο 2010 η Γενική ιεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης συνέχισε την υλοποίηση έργων προς τον ΟΤΕ Α.Ε., από τα οποία τα πιο αντιπροσωπευτικά είναι τα εξής: Παροχή Υπηρεσιών για το µετασχηµατισµό υπηρεσιακών διαδικασιών των τεχνικών υπηρεσιών στα πλαίσια του προγράµµατος WORKFORCE. Βαρόµετρο ικανοποίησης πελατών του ΟΤΕ (Κύµα 9). Μελέτη επέκτασης της λειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Πύλης της Οµάδας Κ.Π.Σ ΟΤΕ. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της επιχειρηµατικής ανάπτυξης του ΟΤΕ στο πλαίσιο ΕΣΠΑ. Ανάπτυξη επιχειρηµατικού µοντέλου παροχής υπηρεσιών Ψηφιοποίησης σε ΕΣΠΑ. Ανάπτυξη µοντέλου ψηφιακής πόλης ΟΤΕ. Υπηρεσίες τεχνικής & συµβουλευτικής υποστήριξης του ικτύου Καταστηµάτων ΟΤΕ. Υπηρεσίες τεχνικής & συµβουλευτικής υποστήριξης για τη λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου 1305 του ΟΤΕ. Υπηρεσίες τεχνικής & συµβουλευτικής υποστήριξης των πωλήσεων σε επιχειρησιακούς και εταιρικούς πελάτες του ΟΤΕ. Υπηρεσίες τεχνικής & συµβουλευτικής υποστήριξης στις πωλήσεις ADSL/Conn-χ, µέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης και Πωλήσεων του ΟΤΕ.. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

7 ραστηριότητα της Θυγατρικής Εταιρείας Κατά τη διάρκεια του 2010 η θυγατρική εταιρεία ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ δεν ανέπτυξε δραστηριότητα. Η ζηµία της χρήσης ανήλθε σε (47,25) χιλ. Ευρώ, η δε καθαρή της θέση διαµορφώθηκε σε (74,30) χιλ. Ευρώ. ηλαδή, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ήταν κατώτερο του ½ του µετοχικού της Κεφαλαίου και γι αυτό το λόγο, σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/20 άρθρο 47, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΤΕplus Α.Ε. (µοναδικός Μέτοχος της ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ), την 1 Φεβρουαρίου 2011 αποφάσισε την ονοµαστική µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, µε ταυτόχρονη πραγµατική αύξηση αυτού, κατά το ποσό των , µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 30,00 η κάθε µία. Η παραπάνω απόφαση επικυρώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ. η οποία συγκλήθηκε την 28 Φεβρουαρίου Το ποσό των Ευρώ , θα καταβληθεί εντός τεσσάρων µηνών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Επειδή έως σήµερα δεν έχει προκύψει ανάγκη λειτουργίας της Εταιρείας για τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε, σύµφωνα και µε απόφαση του.σ. της 1/2/2011 της µητρικής εταιρείας, θα συζητηθεί σύντοµα µε τη ιοίκηση της µητρικής εταιρείας την (ΟΤΕ Α.Ε.), το ενδεχόµενο λύσης της Εταιρείας. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

8 Στρατηγικές Κατευθύνσεις της OTEplus Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις της εταιρείας για την τετραετία , έχουν ως κύριο στόχο τη διατήρηση της κερδοφορίας της, καθώς και τη σταθερότητα της απόδοσης & αφορούν: Στη διατήρηση των παρεχόµενων υπηρεσιών τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης (Ηuman Resources Outsourcing). Στην επέκταση των συµβουλευτικών υπηρεσιών στον ΟΤΕ, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η OTEplus έχει παράσχει υπηρεσίες και έχει την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία, όπως στον τοµέα του Λειτουργικού Σχεδιασµού-Ανασχεδιασµού και Βελτιστοποίησης της Λειτουργίας (Process Gοvernance και Operation Optimization services), της Επιχειρησιακής Έρευνας και Αξιολόγησης, καθώς και στο GIS. Στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( SRF Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς). Στην επέκταση της υφιστάµενης συνεργασίας µε διεθνείς συµβουλευτικούς οίκους που διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία και τεχνογνωσία στις τηλεπικοινωνιακές συµβουλευτικές υπηρεσίες. Στη βελτίωση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της OTEplus σε συνδυασµό µε συµβουλευτικές υπηρεσίες, εργαλεία και τεχνικές ΙΤ, για τη ιαδικασία/ Λειτουργία Μετασχηµατισµού Προγραµµατισµού/ Βελτιστοποίησης/ Ελέγχου. Στην περαιτέρω ανάπτυξη Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στον ΟΤΕ, µεταξύ άλλων και µέσω της συµµετοχής στην υποστήριξη της προγραµµατιζόµενης δραστηριοποίησης του ΟΤΕ στη λειτουργία δορυφορικών συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών. Σε περαιτέρω επενδύσεις για την ανάπτυξη της υποδοµής & της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας. Στην περαιτέρω προώθηση και επικοινωνία της εταιρικής εικόνας και των υπηρεσιών που παρέχονται. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

9 Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανθρώπινο υναµικό Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όµιλό της ανερχόταν κατά την 31 εκεµβρίου 2010 σε και άτοµα αντίστοιχα. Επίσης η Εταιρία συνεργάσθηκε µε µεγάλο αριθµό συµβούλων µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία. ιαδικασίες / Συστήµατα ιοίκησης Με στόχο την εξασφάλιση αποδοτικότητας και την αναβάθµιση της λειτουργίας της Εταιρείας, η διοίκηση της OTEplus έχει προχωρήσει σε υλοποίηση ολοκληρωµένων λογισµικών συστηµάτων για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού HRMS, καθώς & σε αναβάθµιση του πληροφορικού της συστήµατος ERP. ιασφάλιση Ποιότητας Προτεραιότητα της OTEplus αποτελεί η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών της, την οποία εξασφαλίζει αξιοποιώντας την επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία των στελεχών της, την προσαρµοστικότητά της στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη και την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων κάθε έργου. Παράλληλα, η πιστοποίηση της Εταιρίας, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών της µέσα από το σχεδιασµό και την καθιέρωση µιας σειράς εσωτερικών διαδικασιών, οι οποίες καλύπτουν όλους σχεδόν τους τοµείς λειτουργίας της εταιρίας. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

10 Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµός και Κατάσταση Αποτελεσµάτων) προέκυψαν από την ενοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρίας OTEplus και της θυγατρικής της εταιρείας ΙΕΡΓΑΣΙΑ Ανώνυµη Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει συνοπτικά τα εταιρικά- ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα, καθώς και τα αποτελέσµατα της ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ.: Οικονοµικά Αποτελέσµατα, Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα OTEplus A.E. ΙΕΡΓΑΣΙΑ σε εκατ. ΕΥΡΩ Α.Ε.ΠΑ Κύκλος Εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρ. 32,57 32,57 - Άλλα Έσοδα 1,02 1,05 0,02 Σύνολο: 33,59 33,62 0,02 Κέρδη-Ζηµίες Λειτουργικά (µικτά) 0,68 0,73-0,05 Περιθώριο κέρδους (%) 2,0% 2,2% Προ Φόρων 0,51 0,58-0,05 Περιθώριο κέρδους (%) 1,5% 1,7% Καθαρά χρήσης 0,28 0,36-0,05 Καθαρή Λογιστική Αξία Μετοχικό Κεφάλαιο 3,84 3,84 0,18 Αποθεµατικά 0,39 0,39 - Αποτελέσµατα εις νέο/προηγ. 2,11 2,18-0,25 χρήσεων Σύνολο: 6,34 6,41-0,07 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

11 Β. Αποτελέσµατα της OTEplus Έσοδα Τα έσοδα της Εταιρίας για το οικονοµικό έτος 2010 µειώθηκαν κατά 7,76% σε σχέση µε το Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως, στην υλοποίηση µικρότερης κλίµακας έργων τεχνικής και Έσοδα, Κ.Ε. σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 32,57 33,85-3,78% Άλλα Έσοδα 1,05 2,60-59,62% Σύνολο: 33,62 36,45-7,76% συµβουλευτικής υποστήριξης από τον Όµιλο ΟΤΕ, αλλά και λόγω της αντιστροφής πρόβλεψης εξόδων προηγούµενων χρήσεων σε έσοδα το 2009, ποσό ύψους 1,3 εκ. Ευρώ. Έξοδα Η OTEplus σηµείωσε µείωση των δαπανών που σχετίζονται µε τις κύριες δραστηριότητές της κατά 4% περίπου, το οποίο οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: Μείωση του κόστους πωλήσεων κατά 4,3% λόγω µείωσης των εσόδων της εταιρείας κατά 7,76%, το οποίο αποτελείται κυρίως από: Κόστος Μελετών και Έξοδα, σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Κόστος Πωλήσεων 29,55 30,88-4,31% Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας & ιάθεσης 3,12 3,14-0,7% Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,15 0,13 15,4% Ανόργανα Έξοδα Επισφάλειες 0,04 0,19 0,01 0,04 300,0% 375,0% Ζηµίες από συµµετοχές - 0,03-100% Σύνολο: 33,05 34,23-3,45% Το κόστος µισθοδοσίας και αµοιβών συµβούλων (φυσικά & νοµικά πρόσωπα) σε έργα, το οποίο περιλαµβάνει και το κόστος προσωπικού που απασχολείται σε έργα τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης προς τις Γενικές ιευθύνσεις του ΟΤΕ. Το έτος 2010 η µισθοδοσία του προσωπικού των έργων outsourcing, αυξήθηκε περίπου 1%, καλύπτοντας µόνο την ωρίµανση των µισθών. Οριακή µείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Αποτελέσµατα 2010 Αποτελέσµατα 2009 Αποτελ.2010/Α ποτελ.2009 ( %) Μισθοδοσία και κόστος αποδοχών Συµβούλων % Έξοδα Προώθησης και Προβολής % Έξοδα Ταξιδίων % Ενοίκια & Κοινόχρηστα % Μεταφορικά & leasing αυτοκινήτων % Λοιπά Έξοδα % Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού % Αποσβέσεις παγίων εταιρείας % Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων ,7% Επισηµαίνεται ότι το ποσό της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού, προέκυψε µετά από εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης από εξειδικευµένη στο χώρο εταιρεία, σύµφωνα µε το.λ.π. 19 και το οποίο µειώθηκε σε σχέση µε το 2009 κατά 40 χιλ. ευρώ, λόγω µείωσης του προσωπικού. Μείωση των ενοικίων της εταιρείας κατόπιν συµφωνίας µε τον ιδιοκτήτη. Αύξηση των προβλέψεων επισφαλών πελατών που αφορούν σε απαίτηση από τον πελάτη ΟΠΕΠ Α.Ε. Κέρδη προ Φόρων Τα συνολικά κέρδη προ φόρων που κατέγραψε η Εταιρία ανήλθαν σε 0,58 εκ. Ευρώ, έναντι 2,22 εκ. Ευρώ στην περυσινή χρήση, παρουσιάζοντας µείωση κατά 74%, λόγω της µείωσης των εσόδων αλλά και λόγω της αντιστροφής πρόβλεψης εξόδων προηγούµενων χρήσεων σε έσοδα το 2009, ποσό ύψους 1,3 εκ. Ευρώ. Γ. Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένα Έσοδα Κέρδη προ Φόρων σε εκ. ΕΥΡΩ Κέρδη προ φόρων Μεταβολή (%) 0,58 2,22-74% Τα ενοποιηµένα έσοδα της Εταιρίας παρουσίασαν µείωση της τάξεως του 7,77% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, για τον ίδιο λόγο που περιγράφεται παραπάνω, για τα έσοδα της εταιρείας. Ενοποιηµένα Έσοδα, σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Κύκλος Εργασιών 32,57 33,85-3,78% Άλλα Έσοδα 1,02 2,57-60,31% Σύνολο: 33,59 36,42-7,77% Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

13 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Τα κέρδη (προ φόρων) που κατέγραψε ο Όµιλος ανήλθαν σε 0,51 εκ. Ευρώ, έναντι 2,17 εκ. Ευρώ κατά την περσινή χρήση, παρουσιάζοντας µείωση κατά 76%, για τον ίδιο λόγο που περιγράφεται παραπάνω, για τα Κέρδη προ Φόρων σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Κέρδη προ φόρων 0,51 2,17-76% κέρδη της εταιρείας, µειωµένα κατά 0,07 εκ. Ευρώ, κυρίως, λόγω ζηµίας της θυγατρικής της εταιρείας κατά 0,05 εκ Ευρώ.. Επενδύσεις Το 2010 η OTEplus επένδυσε 58,58 χιλ. ευρώ, σε αναβάθµιση λογισµικού & πληροφορικού συστήµατος, καθώς και σε λοιπό εξοπλισµό. Ε. Ίδια Κεφάλαια Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η καθαρή θέση της Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2010 ανήλθε σε 6,41 εκ. ευρώ, ενώ σε ενοποιηµένο επίπεδο ήταν 6,34 εκ. Ευρώ. ΣΤ. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Οι σηµαντικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για το 2010 ήταν: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Κέρδη προ φόρων = 578 = 9,0% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Κέρδη µετά φόρων = 356 = 5,6% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Γενική ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό = = 150% Σύνολο υποχρεώσεων Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

14 Κέρδη ανά µετοχή (EPS) Κέρδη προ φόρων = 578 = 0,44 Αριθµός µετοχών ΟΜΙΛΟΣ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Κέρδη προ φόρων = 509 = 8,0% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Κέρδη µετά φόρων = 285 = 4,5% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Γενική ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό = = 150% Σύνολο υποχρεώσεων Ζ. Μεταγενέστερα γεγονότα Τα σηµαντικότερα γεγονότα που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 31 εκεµβρίου 2010 αναφέρονται στη Σηµείωση 27 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η. ιαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου της Εταιρείας και του Οµίλου αναφέρεται στη Σηµείωση 26 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ηράκλειο Αττικής, 28 Απριλίου 2011 Ο Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Λοΐζος Κύζας Χρήστος Κατσαούνης Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

15 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ Κύκλος εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρεσιών , , , ,39 Έσοδα από πώληση εµπορευµάτων 4 2,54 2, Λοιπά έσοδα , , , ,61 Λειτουργικά έσοδα , , , ,00 Λειτουργικά έξοδα Αναλώσεις εµπορευµάτων (1,79) (1,79) - - Αποδοχές προσωπικού 5 (25.798,17) (25.817,26) (27.321,43) (27.369,66) Αποσβέσεις 9,10 (48,69) (49,18) (67,94) (69,85) Λοιπά έξοδα 6 (7.050,89) (7.043,75) (6.689,91) (6.687,83) Λειτουργικά έξοδα (32.899,54) (32.911,98) (34.079,28) (34.127,34) Λειτουργικά κέρδη 728,78 680, , ,66 Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα (172,89) (173,16) (128,09) (128,56) Πιστωτικοί τόκοι 1,05 1,05 0,49 0,49 Έσοδα συµµετοχών 0,29 0, Έσοδα από µερίσµατα - - 0,70 0,70 Έσοδα από πώληση χρεογράφων 21, Σύνολο χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων (150,48) (171,82) (126,90) (127,37) Ζηµίες από συµµετοχές - - (26,10) - Σύνολο 7 (150,48) (171,82) (153,00) (127,37) Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος 578,30 509, , ,29 Φόρος εισοδήµατος 8 (222,46) (224,40) (810,82) (810,82) Καθαρά κέρδη της χρήσης 355,84 284, , ,47 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 15,17 15, Αναβαλλόµενος φόρος για πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 3,03 3, Συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση θυγατρικής σε ξένο νόµισµα (0,94) Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

16 Συνολικό Εισόδηµα της χρήσεως 374,04 302, , ,53 Καθαρά κέρδη κατανεµόµενα σε: Μετόχους της µητρικής Συνολικό εισόδηµα κατανεµόµενο σε: Μετόχους της µητρικής 284, ,47 284, ,47 302, ,53 302, ,53 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

17 ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κτίρια και εξοπλισµός 9 89,34 89,44 103,66 104,25 Ασώµατες ακινητοποιήσεις 10 51,48 51,48 27,28 27,28 Συµµετοχές 11 4,50 4,50 4,50 4,50 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12 36,29 36,29 34,88 34,88 Αναβαλλόµενος φόρος 8 214,35 214, Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 395,96 396,06 170,32 170,91 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εµπορεύµατα ,11 454, Πελάτες , , , ,19 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ,23 97,11 225,15 69,09 Προκαταβολές 16 54,64 54,64 34,91 35,33 Χρηµατικά διαθέσιµα 17 49,35 63,05 48,53 120,86 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , , ,47 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,38 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Τακτικό αποθεµατικό ,97 212,97 190,99 190,99 Λοιπά αποθεµατικά ,95 159,95 159,95 159,95 Αποθεµατικό πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού 18,20 18, Αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών 19-0, Υπόλοιπο κερδών εις νέο 2.184, , , ,78 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 6.412, , , ,72 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.412, , , ,72 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισµένης παροχής , ,77 860,05 861,37 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ,02 23,02 Αναβαλλόµενος φόρος ,98 38,98 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.142, ,77 922,05 923,37 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές 1.490, , , ,87 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , , , ,19 Προκαταβολές πελατών 1.293, , , ,75 Φόρος εισοδήµατος 267,22 267,22 270,19 270,19 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

18 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 21 26,70 26,70 16,96 16,96 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,33 Σύνολο βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , , ,29 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,38 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 µέχρι 31 η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση Πεπραγµένων ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005 ΟΤΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005 Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2014) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΕΤΑΙΡEΙΑ) ΤΟΥ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Εκθεση ιαχειρίσεως του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 19/15.01.1999 ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις Μαρτίου 2014 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (VOICENET) ΑΡ.ΜΑΕ : 41042/01AT/Β/98/172(2011) ΕΔΡΑ : ΣΧΟΛΕΙΟΥ 11, 153 42, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 16 της από 14.11.2000 απόφασης 5/204 του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την υπ άριθµ. 7/372/15-2-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου 4 Β. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σµύρνη 171 21 www.erbbrokers.gr, Τηλ. 210 9303850 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26892/01ΝΤ/Β/92/160(08)

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Κατάσταση της περιόδου 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε το ΛΠ 34 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 2 Β. Έκθεση επισκόπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1-2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου ήµος

Διαβάστε περισσότερα