Ελλάδα 2021: Από την Κοινωνία των Κατασκευών στην Κοινωνία της Γνώσης;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελλάδα 2021: Από την Κοινωνία των Κατασκευών στην Κοινωνία της Γνώσης;"

Transcript

1 στην Κοινωνία της Γνώσης; Παντελής. Σκάγιαννης Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθ όλη την µεταπολεµική περίοδο, η Ελλάδα προσανατόλισε σηµαντικότατους οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους στις κατασκευές υποδοµών και κατοικιών. Αυτά από τα έργα όµως που ήταν υψηλής τεχνολογικής κατεύθυνσης, αντιµετώπισαν σοβαρά προβλήµατα, ακόµα και πρόσφατα. Η εισήγηση αναφέρεται στους λόγους που έγινε αυτό, και συνδέει το θέµα µε την απόδοση της χώρας σε τοµείς που σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες και τη γνώση. Θέτει το ερώτηµα αν ο τοµέας των κατασκευών µπορεί και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την ατµοµηχανή της οικονοµίας, ή αν άλλες προσεγγίσεις µε αφετηρία την κοινωνία της γνώσης και της µάθησης θα ήταν πιο κατάλληλες για την µεσο-µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της χώρας. Στη βάση αυτή, η εισήγηση, δανειζόµενη τα συµπεράσµατα από τον οριζόντιο τοµέα της Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης για την Ελλάδα, παρουσιάζει δύο εναλλακτικά σενάρια επιλογές που υπάρχου για τη µετα-ολυµπιακή εποχή: 1) έµφαση στις Κατασκευές και τον Τουρισµό (ή στις τεχνικές υποδοµές), ή 2) έµφαση στην Παιδεία και Τεχνολογία (ή στις τεχνολογικές υποδοµές). Η εξέταση της κάθε µιας επιλογής γίνεται υπό τέσσερις οπτικές γωνίες: α) τις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας, β) την εσωτερική συνοχή, γ) τη δόµηση και την ποιότητα του χώρου στο πλαίσιο της αειφορίας, και δ) την αποκέντρωση και την ανάπτυξη των παραγωγικών και ιδιαίτερα των τεχνολογικών υποδοµών. Για κάθε µία από τις δύο επιλογές προβλέπονται οι πόλεις και η περιοχή τους που θα γνωρίσουν µεγαλύτερη ανάπτυξη. Είναι σηµαντικό ότι και για τις δύο περιπτώσεις είναι δυσοίωνη η πρόβλεψη για την ορεινή χώρα και τα µικρά νησιά. Οι «προκλήσεις για το χώρο της χώρας» που αποτελεί και την τελευταία ενότητα θέτει ακριβώς αυτό ζήτηµα της επιλογής των πολιτικών εκείνων που θα οδηγήσουν σε σύγχρονη σταθερή αναπτυξιακή πορεία τις περισσότερες δυνατόν περιοχές της χώρας, αλλά και τις δυνατότητες µιας συνθετικής επιλογής, ως µια ρεαλιστικής αλλά επίπονης διεξόδου. Λέξεις κλειδιά: κατασκευαστική δραστηριότητα, τεχνολογία, Κοινωνία της Γνώσης, Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση, χωρική ανάπτυξη. Reference Σκάγιαννης, Π. (2005) Ελλάδα 2021: Από την Κοινωνία των Κατασκευών στην Κοινωνία της Γνώσης; 7ο Εθνικό Συνέδριο Περιφερειακή Επιστήµη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια. Ελληνικό Τµήµα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήµης. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήµιο, 7-8 Μαΐου.

2 Ελλάδα 2021: Από την Κοινωνία των Κατασκευών Καθ όλη την µεταπολεµική περίοδο, η Ελλάδα προσανατόλισε σηµαντικότατους οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους στις κατασκευές υποδοµών και κατοικιών. Αυτό ήρθε ως εξέλιξη τόσο των καταστροφών από τον πόλεµο και τον εµφύλιο, όσο και ως συνέπεια µια παράδοσης που υπήρξε µετά την απελευθέρωση της χώρα τον 19 ο αιώνα. Στην φυσιογνωµία που αναδείχθηκε, συµµετείχε τόσο το µεγάλο κεφάλαιο, όσο και το µικρό κεφάλαιο (ιδιαίτερα στις κατοικίες το τελευταίο), και δηµιουργήθηκε ένα ολόκληρο πλέγµα δραστηριοτήτων γύρω από την κατασκευή. Αυτό όµως δεν συνετέλεσε στην προώθηση των κάθε φορά νέων τεχνολογιών στη χώρα, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο τοµέας των κατασκευών ακολουθούσε τη συµβατική τεχνολογία. εν έδενε µε βιοµηχανικές και ερευνητικές επιδόσεις, ώστε να διεκδικεί µια τεχνολογική-επιστηµονική πρωτοπορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι και η ελληνική κατασκευαστική δραστηριότητα στις αραβικές χώρες αναχαιτίστηκε από τις νέες απαιτήσεις των καιρών που ζητούσαν περισσότερο engineering και λύσεις µε το κλειδί στο χέρι, παρά συµβατικές υποδοµές του τύπου λιµάνια και οδοποιία, απαιτήσεις στις οποίες το τότε το ελληνικό κατασκευαστικό κεφάλαιο δεν µπορούσε να ανταποκριθεί. Έτσι, οι ίδιες οι απόπειρες εξαγωγής κατασκευαστικής δραστηριότητας στις αραβικές χώρες (από τέλη της δεκαετίας του 70) κάµφθηκαν όχι µόνο λόγω του πρώτου πολέµου Ιράν-Ιράκ, αλλά και λόγω της αδυναµίας ανταπόκρισης στις νέες τεχνολογικού περιεχοµένου απαιτήσεις των αραβικών µας πελατών. Είναι επίσης γεγονός ότι ακόµη και το εφοπλιστικό κεφάλαιο στράφηκε εν µέρει στις κατασκευές, και στο τουρισµό µέσα και έξω από τη χώρα. Στο επίπεδο των µικρότερων επενδύσεων είναι χαρακτηριστική η ανάπτυξη της αυθαίρετης δόµησης και της αντιπαροχής, που προσπαθεί να αξιοποιήσει το µικρό κεφάλαιο στην κατεύθυνση των κατασκευών, δηµιουργώντας µια αναπτυξιακή πορεία χαµηλού κόστους και πολλών φτηνών υποδοµών χωρίς στρατηγικό προσανατολισµό. Με τις εξελίξεις αυτές, το καθεστώς συσσώρευσης της χώρας κατέστη έτσι υποδοµιοστρεφές, χωρίς όµως να σηµειωθούν πάντα οι αναµενόµενες θεαµατικές πρόοδοι στον τοµέα, παρ όλη την ισχυρή αναλογία (σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τοµείς των υποδοµών (Skayannis, 1990: passim). Στην εξέλιξη αυτή υπάρχουν ορισµένοι σηµαντικοί σταθµοί: Tα έργα του Τρικούπη, στα τέλη του 19 ου αιώνα, τα έργα για την αποκατάσταση του ελλαδικού χώρου µετά την απελευθέρωση των εδαφών των «Νέων Χωρών» και της περιόδου µετά τη Μικρασιατική καταστροφή (Βενιζέλος), τα έργα της ανασυγκρότησης µετά τον πόλεµο και τον εµφύλιο (διάφορες κυβερνήσεις και αµερικανική βοήθεια, µέσα σ αυτά και του Κ.Καραµανλή), και τέλος η περίοδος των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (και άλλων συµπληρωµατικών προγραµµάτων) µε την ουσιαστική συµβολή της ΕΕ. Σε όλες τις περιπτώσεις εµφανίζεται αδυναµία ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών στα έργα από πλευράς του ελληνικού τεχνικού κόσµου, όπως στην περίπτωση της δραστηριότητας στις αραβικές χώρες που αναφέρθηκε παραπάνω. Όλες οι σύγχρονες υποδοµές των ΚΠΣ, όπου υπήρξε το αίτηµα προωθηµένης τεχνογνωσίας, κατέληξαν σε σοβαρότατη και καθοριστική ανάµιξη ξένου κεφάλαιου ή ξένης επιστηµονικής συµβολής (βλ. Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Αεροδρόµιο, µετρό και σιδηρόδροµοι, ακόµα και σύµβουλοι σε έργα οδοποιίας, κλπ). Επιπροσθέτως τα έργα που από µόνα τους ήταν υψηλής τεχνολογικής κατεύθυνσης, όπως τα έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, της ηλεκτρονικοποίησης της 2

3 ιοίκησης «κόλλησαν», ή προχώρησαν απελπιστικά αργά. Αυτό δεν είναι τυχαίο, ούτε αποτελεί ολιγωρία των εκάστοτε υπευθύνων. Μάλλον, θα έλεγα, αντικατοπτρίζει την ανετοιµότητα της ελληνικής κοινωνίας να ενσωµατώσει τις νέες τεχνολογίες, και να µετατρέψει τις υποδοµές σε νέες υποδοµές, αλλά και να υποστεί τις συνέπειες ενός τέτοιου είδους εκσυγχρονισµού που από τη φύση του προϋποθέτει περισσότερη διαφάνεια και θεσµικές λύσεις (βλ. π.χ. κτηµατολόγιο). Αυτό ισχύει και για τις υπηρεσίες, και την ίδια την οργάνωση της λειτουργίας των υποδοµών, όπως π.χ. η υποστήριξη που µπορεί να παράσχει ο ΟΤΕ στις γραµµές ISDN και ADSL (που ενώ τις προσφέρει τις υποστηρίζει υποτυπωδώς µε αποτέλεσµα να τις καθιστά προβληµατικές για τον απλό πελάτη), ή ακόµη και για την διοικητική και θεσµική ετοιµότητα της ιοίκησης να υποστηρίξει επιλογές όπως η απελευθέρωση της παραγωγής ενέργειας. Η ανεπάρκεια της σύνδεσης των κατασκευαστικών και άλλων υποδοµών µε τις νέες τεχνολογίες και επιστηµονικά επιτεύγµατα σε ένα πλαίσιο ενδογενούς ανάπτυξης φαίνεται επίσης και στον τοµέα της κατασκευής κτιρίων, τοµέα που αποτελεί πεδίο δραστηριοποίησης του µικρού συνήθως κεφαλαίου (εργολάβοι κτιριακών έργων, ιδιώτες, κύκλωµα φτηνής ανάπτυξης αντιπαροχής, κλπ). Είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι σε µια χώρα που είναι προικισµένη από τη φύση και ταυτόχρονα έχει µεγάλη ανάγκη εξοικονόµησης ενέργειας, ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός των κτιρίων είναι απελπιστικά πίσω, ενώ η εισαγωγή στοιχείων νέων τεχνολογιών (π.χ. δοµηµένη καλωδίωση) αποτελεί εξαιρετικά σπάνια περίπτωση. Που οφείλεται αυτή η ανετοιµότητα; Στην έλλειψη σύνδεσης µε τη βιοµηχανία, την τεχνολογική παραγωγή, την έρευνα και την επιστήµη, εν τέλει στη γνώση, την εκπαίδευση και την Παιδεία. Ας µην ξεχνάµε ότι η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες στους περισσότερους δείκτες που αφορούν στην έρευνα, τεχνολογία, κλπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν µάλιστα τη συγκρίνουµε µε το σύνολο των 24 πιο ανεπτυγµένων χωρών του κόσµου που έχουν πληθυσµό κάτω των 20 εκατοµµυρίων, η χώρας µας είναι: 24 η στο κατά πόσον οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρµογές τους αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων (2003) 23 η στο κατά πόσον η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση ικανοποιεί τις ανάγκες µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας 22 η στο κατά πόσον η µεταφορά γνώσης µεταξύ πανεπιστηµίου και επιχειρήσεων είναι ανεπτυγµένη. 22 η στο κατά πόσον οι δεξιότητες στην τεχνολογία της πληροφορικής είναι άµεσα διαθέσιµες (2003) 24 η στην ανάπτυξη της τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων (2003) 23 η στο κατά πόσον η ανάπτυξη και εφαρµογή της τεχνολογίες υποστηρίζεται από το θεσµικό πλαίσιο (2003), ενώ ταυτόχρονα είναι 13 η σε πυκνότητα οδικού δικτύου (IMD 2003) και έχει το πυκνότερο δίκτυο αεροδροµίων της ανατολικής και νότιας Ευρώπης, και έχει µόλις τα τελευταία χρόνια κάνει µεγάλες προόδους στους ποσοτικούς τουλάχιστον δείκτες των τηλεπικοινωνιών (Skayannis, 2001). 3

4 Η διαφαινόµενη ένταση στην κατασκευαστική δραστηριότητα, λοιπόν, που δηµιουργεί µια κάποια ειδίκευση στη χώρα, κινείται στο χαµηλό άκρο του τοµέα. Το αυστηρά κατασκευαστικό τµήµα, από πλευράς οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, στηρίζεται εν πολλοίς στη συµβατική τεχνολογία και στη φθηνή εργασία που σήµερα επιτελείται από τους οικονοµικούς µετανάστες (βλ. έργα Ολυµπιακών αγώνων). Άρα η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών κατασκευαστικών έργων έχει ήδη τρωθεί, διότι σε περίπτωση εξαγωγικής δραστηριότητας (Βαλκάνια, Αραβικές χώρες) δεν µπορεί να προσφερθεί τίποτε το ξεχωριστό έναντι π.χ. του Γερµανικού κεφάλαιου καθώς οι εργαζόµενοι που θα χρησιµοποιηθούν θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις χώρες εκείνες, άρα θα παίξει ρόλο η τεχνογνωσία των µηχανικών, planners και managers, καθώς και οι πολιτικές διασυνδέσεις-εξουσίες), ενώ στον εσωτερικό τοµέα, τα µεγάλα έργα θα έχουν ακόµη την ανάγκη εισαγωγής τεχνογνωσίας. Σε περίπτωση µάλιστα που υπάρξει αποχώρηση οικονοµικών µεταναστών τα έργα θα καταστούν ακριβότερα λόγω της διαφοράς στο κόστος της χειρωνακτικής εργασίας. Ως εκ τούτου, προκύπτει το ερώτηµα κατά πόσον και σε ποιο βαθµό ο τοµέας των κατασκευών µπορεί και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την ατµοµηχανή της οικονοµίας, και κατά πόσον έχει πλέον νόηµα να χρησιµοποιείται ως εργαλείο αντικυκλικής πολιτικής, µε βάση τους στόχους που η ελληνική οικονοµία και κοινωνία οφείλει να θέσει για τις επόµενες δεκαετίες. Ένα βέβαια ζήτηµα που υπάρχει είναι ότι µια σειρά έργων θεωρούνται ακόµη απαραίτητα τόσο για τον εκσυγχρονισµό της χώρας και την εξοµάλυνση µιας σειράς ανισοτήτων µέσα στις οποίες σηµαντικές είναι οι χωρικές και οι περιφερειακές, όσο και ως υποδοµή των Γενικών Συνθηκών Παραγωγής, και Γενικών Συνθηκών Αναπαραγωγής της Εργατικής ύναµης, προκειµένου άλλοι τοµείς να καταστούν ανταγωνιστικότεροι (σε κλαδικό επίπεδο). Σ αυτό το πλαίσιο οφείλει κανείς να εξετάσει τις πολιτικές εν όψει του επερχοµένου ΚΠΣ, αλλά και των µελλοντικών απαιτήσεων της χώρας στη σύγχρονη παγκοσµιοποιούµενη οικονοµία. Είναι αναµφίβολο, ότι µια σειρά έργων υποδοµής είναι ακόµη απαραίτητα στη χώρα για την οικονοµική πρόοδο και για την επίτευξη του ζητούµενου που είναι πάντα η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. Το ερώτηµα όµως παραµένει, για το αν για την επίτευξη αυτού του στόχου µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο τοµέας των κατασκευών και της υποδοµής ως βασικό-καθοριστικό εργαλείο αιχµής, για το αν δηλαδή ο τοµέας αυτός µπορεί να συνεχίσει να είναι ποσοτικά και ποιοτικά ο πλέον ενδεδειγµένος για τη χώρα συνολικά, ή και για τις περιφέρειες και περιοχές ειδικότερα. Ήδη, στη µεγάλη κλίµακα, σε επίπεδο περιφερειών, µπορεί να διακρίνει κανείς τόσο περιφέρειες που επαναπροσδιορίζουν την οικονοµική τους υπόσταση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και στην καινοτοµία υψηλής τεχνολογίας, όσο και σε περιπτώσεις περιφερειών που ενταχθείσες σε πρόσφατα ευρωπαϊκά προγράµµατα (από το 95 RTP, IRISi, RIS, RIS+ RITTS, Know-Reg, κλπ) προσπαθούν να µιµηθούν τις προηγούµενες θέτοντας αργά τις βάσεις για την πιθανότητα µιας παρόµοιας µελλοντικής εξέλιξης. Οι εξελίξεις κατά τις τελευταίες δύο περιόδους σε µακρο- επίπεδο, πέραν των νέων χωρικών εστιών συσσώρευσης διαµόρφωσαν νέες περιφερειακές ανακατατάξεις (και προφανώς νέες ανισότητες). Κατά τη διαδικασία αυτή, τις περισσότερες φορές υπάρχει σοβαρή εµπλοκή των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή και των φορέων της τοπικής κοινωνίας ( ήµοι, Επιµελητήρια, Νοµαρχίες, κ.ά). Οι δύο αυτές κατηγορίες φορέων είναι στυλοβάτες 4

5 µιας ανάπτυξης που όµως πρωταρχικό στοιχείο της έχει τελικά την επιχειρηµατικότητα. Οι χωρικές διαστάσεις των φαινοµένων αυτών είναι κρίσιµες, καθώς γίνεται φανερό ότι αναπτύσσονται ταυτόχρονα τάσεις αποκέντρωσης και νέων µορφών συγκέντρωσης σε χωρικό επίπεδο, που έχουν τελικά ως συνέπεια την ίδια την αναδιάρθρωση του χώρου γεννώντας νέες χωρικές ιεραρχίες και νέους χωρικούς ανταγωνισµούς (Σκάγιαννης, 2003), που θέτουν την κοινωνία µπροστά στα διλήµµατα για χάραξη νέων πολιτικών. Το εγχείρηµα του foresight όµως δεν είναι εγχείρηµα καθορισµού πολιτικών. Σε πρώτη ανάγνωση τουλάχιστον αποτελεί ένα εγχείρηµα διάγνωσης της εξέλιξης για τα επόµενα χρόνια, εξέλιξης που δεν µπορεί πλήρως και επακριβώς να προδικαστεί, αλλά ούτε και να προβλεφθεί µε τους µαθηµατικούς τρόπους της εξέλιξης των τάσεων, διότι απλά θα αποτελέσει προϊόν συνθέτων εξελίξεων, πολιτικών, και απρόβλεπτων καταστάσεων από την εθνική και διεθνή συγκυρία. Με δεδοµένο το ότι οι πόροι σε µια κοινωνία είναι περιορισµένοι (για τον λόγο αυτό εξ άλλου υπάρχει και η επιστήµη της οικονοµικής) και ότι οι περίφηµοι στόχοι της Λισσαβόνας να καταστεί η Ευρωπαϊκή οικονοµία η ανταγωνιστικότερη οικονοµία του κόσµου δεν φαίνεται να επιτυγχάνονται µε τους επιδιωκόµενους ρυθµούς αλλά και µε το δεδοµένο ότι η ανάγκη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας παραµένουν επίκαιροι και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των σύγχρονων ευρωπαϊκών πολιτικών, τίθεται το ερώτηµα της διάγνωσης της πορείας της χώρας και των ενδεχοµένων επιπτώσεων σε χωρικό επίπεδο της πορείας αυτής, υπό το πρίσµα των τεχνολογικών εξελίξεων. Τα ερωτήµατα για το µέλλον θα µπορούσαν να τεθούν µε τη λογική των πιθανών σεναρίων που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο συνέχεια των προαναφερθέντων κάτω από τις έντονες εξελίξεις των τελευταίων ετών. Πρώτο σενάριο: κατασκευές και τουρισµός (ή οι τεχνικές υποδοµές) 1 Το θέµα του κλάδου των κατασκευών επανέρχεται µετά από τα µεγάλα εγχειρήµατα των ΚΠΣ και τα προβλήµατα που αναδείχτηκαν. Οι πειρασµοί είναι µεγάλοι, διότι τα έργα αυτά παρέχουν τις εγγυήσεις καλής απορρόφησης, έναντι των πενιχρών αποτελεσµάτων που έχουν τα µαλακά προγράµµατα. Φαίνεται εκ των πραγµάτων να διαµορφώνεται µια συνέχιση του παραδοσιακού µεταπολεµικού σεναρίου ανάπτυξης µε κινητήρια δύναµη τον κατασκευαστικό κλάδο. Αν προεκτείνουµε τη λογική αυτή θα µπορούσαµε να έχουµε µια εξέλιξη όπως παρακάτω: Η χώρα λαµβάνει από την ΕΕ σηµαντικά κονδύλια και προγραµµατίζει έργα σκληρών υποδοµών τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό τα θεµελιώδη χωρικά ζητήµατα-προβλήµατα διαµορφώνονται ως εξής: 1) Το πρόβληµα των διεθνών διασυνδέσεων: Υλοποιούνται αργότερα από ότι προβλέπεται από τα χρονοδιαγράµµατα της ΕΕ κάποιες από τις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας, δηλαδή τµήµατα των Πανευρωπαϊκών διαδρόµων Χ, ΙΧ, VIII, καθώς οι άλλες βαλκανικές χώρες δεν έχουν την ετοιµότητα και αποτελεσµατικότητα που χρειάζεται για τόσο µεγάλα έργα. Το 1 Το σενάριο αυτό είναι από την εισήγηση του οριζόντιου τοµέα του Foresight για τον χώρο και τις περιφέρειες (Σκάγιαννης 2003α). 5

6 κορυφαίο ζήτηµα σύνδεσης Εγνατίας - Κωνσταντινούπολης καθυστερεί Όµως υλοποιούνται οι περισσότερες κάθετες διασυνδέσεις της Εγνατίας και ο Ιόνιος και Αδριατικός διάδροµος. Σ αυτά συµβάλει το ελληνικό κατασκευαστικό κεφάλαιο που βρίσκει επενδυτική διέξοδο στα διεθνή και µεγάλα εθνικά έργα µετά από τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Αναβαθµίζονται οι λιµένες-πύλες και τα διεθνή αεροδρόµια, υλοποιούνται µε καλό τρόπο οι διεθνείς διασυνδέσεις των ενεργειακών δικτύων (ηλεκτρισµός-φυσικό αέριο), και η χώρα καθίσταται σοβαρός τηλεπικοινωνιακός κόµβος της περιοχής. 2) Το πρόβληµα της εσωτερικής συνοχής: Υλοποιούνται µε επιτυχία τα εσωτερικά δίκτυα υποδοµών, ο Ιόνιος άξονας, ο Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος, το σχέδιο των σιδηροδρόµων συµπεριλαµβανοµένης της σιδηροδροµικής Εγνατίας. Η σύνδεση των νησιών γίνεται οµαλά και γρήγορα µε σκάφη νέας τεχνολογίας σε εκσυγχρονισµένους λιµένες. Τα προγράµµατα της Κοινωνίας της πληροφορίας βαίνουν µέτρια, διότι παρ όλο που υλοποιούνται οι απαραίτητες υποδοµές, το ανθρώπινο δυναµικό δεν επαρκεί ποιοτικά και ποσοτικά. Το πρόβληµα εµφανίζεται εντονότερο στην περιφέρεια. Η γενικότερη βελτίωση των µεταφορών, σε συνδυασµό µε την έλλειψη ισχυρών παρεµβάσεων µε συµπληρωµατικά µαλακότερα έργα, κινδυνεύει να δηµιουργήσει φαινόµενα σήραγγας (αποµόνωση των ενδιάµεσων και µη συνδεδεµένων περιοχών) και απορρόφησης των αδύναµων περιοχών από τις οικονοµικά ισχυρότερες, µε αποτέλεσµα την ένταση των χωρικών διαφοροποιήσεων και της χωρικής συγκέντρωσης στα µεγάλα αστικά κέντρα. Όµως, στην περίπτωση της καλής έκβασης του σεναρίου αυτού, υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στην τεχνολογία του κατασκευαστικού κλάδου: Αποκτάται περαιτέρω τεχνονγωσία σε µια σειρά τοµείς, στη σχεδίαση, κατασκευή, µάνατζµεντ και λειτουργία τέτοιων έργων (υπόγεια έργα, σήραγγες, γέφυρες, σύγχρονοι αυτοκινητόδροµοι, προκατασκευές στοιχείων, µεταλλικές κατασκευές, µίγµατα ασφαλτοταπήτων, ηλεκτρονικός εξοπλισµός ταχέων οδών και χώρων στάθµευσης, κλπ), στις διεθνείς συνεργασίες, κλπ. Αυτό έχει άµεση συνέργεια µε τις εξελίξεις στην ενέργεια, περιβάλλον και σε άλλους τοµείς, όπως και τα υλικά. Η τεχνογνωσία αυτή σε µεγάλο βαθµό εσωτερικοποιείται στη χώρα, στο δηµόσιο τοµέα και στις µεγάλες κατασκευαστικές επιχειρήσεις, ή στις ΑΕ τύπου Αττικό Μετρό και Αττική Οδός. Το αποτέλεσµα είναι ότι δηµιουργούνται προϋποθέσεις εξαγωγής της τεχνογνωσίας προς χώρες που βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης ή ενσωµάτωσης στην ΕΕ. Πέραν των παραδοσιακών αγορών των αραβικών χωρών (που είναι σε κάµψη), και των Βαλκανίων (που ήδη υπάρχει µια σχετική δραστηριοποίηση), το ελληνικό κατασκευαστικό κεφάλαιο έχει πλέον τη δυνατότητα να κινηθεί και σε τρίτες αγορές. 3) Το πρόβληµα της δόµησης και της ποιότητας του χώρου στο πλαίσιο της αειφορίας: Ο έλεγχος της δόµησης και του περιβάλλοντος υλοποιείται ανεπαρκώς και µάλιστα µόνο σε λίγες τουριστικές περιοχές. Το ισχυροποιηµένο κατασκευαστικό κεφάλαιο επιβάλλει τα συµφέροντά του στα όρια της νοµιµότητας που ούτως ή άλλως εξακολουθεί να παρακολουθείται από ένα διάτρητο θεσµικό πλαίσιο. Ο συνδυασµός κατασκευαστικής και τουριστικής δραστηριότητας παράγει µεγάλης κλίµακας τουριστικές εγκαταστάσεις του τύπου των Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης σε διάφορες περιοχές της χώρας ή ευρείας κλίµακας τουριστική οργανωµένη δόµηση που σε κάποιες περιπτώσεις απειλεί το περιβάλλον και την αισθητική. 6

7 Η υπόλοιπη χώρα αφήνεται πρακτικά στην τύχη της, έρµαιο των κάθε φορά εκλογικών συγκυριών, ή γίνονται επεµβάσεις κατασταλτικού χαρακτήρα όπου υπάρχει οξύ πρόβληµα. Τα δίκτυα υποδοµών λειτουργούν µε βάση την κοινωνικοχωρική επιλεκτικότητα άρα υπάρχει απλώς επάρκεια σε κάποιες περιοχές που για διάφορους λόγους ευνοούνται. Οι χωρικές αντιθέσεις στο επίπεδο αυτό οξύνονται. Αστικά έργα γίνονται κυρίως στην Αθήνα-Θεσσαλονίκη και σε λίγες τουριστικές περιοχές όπως επιβάλλουν οι τρέχουσες ανάγκες και µε µέτριο ψηφιακό εξοπλισµό. Γενικά ο χωροταξικός σχεδιασµός και οι πολεοδοµικές ρυθµίσεις υλοποιούνται σύµφωνα µε σκοπιµότητες και πάντως εν µέρει, υποβοηθούµενες εν µέρει από την ψηφιακή τεχνολογία. 4) Το πρόβληµα της αποκέντρωσης και της ανάπτυξης των παραγωγικών και ιδιαίτερα των τεχνολογικών υποδοµών: Οι παραγωγικές δραστηριότητες ακολουθώντας τη λογική της ελεύθερης αγοράς σε συνδυασµό µε µια σχετική χαλαρότητα του θεσµικού πλαισίου και έλλειψη κεντρικότερου σχεδιασµού, χωροθετούνται εκεί όπου αποδίδουν περισσότεροι παραγωγικοί συντελεστές κυρίως δηλαδή στα µεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαιτέρως στις µεγάλες περιαστικές οδούς, και επιλεκτικά στην περιφέρεια, ενώ οι εγκαταστάσεις τύπου ΒΙΠΕ ακολουθούν µια πολύ µέτρια πορεία. Η χωρική συγκέντρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων πνίγει τις ήδη ανεπτυγµένες περιοχές και υπάρχει επιβράδυνση της αποκέντρωσης και σε ορισµένες περιοχές ύφεση του τουρισµού κάτω από την πίεση της υποβάθµισης του περιβάλλοντος. Εξαίρεση αποτελούν ορισµένες παραγωγικές δραστηριότητες που χωροθετούνται σχετικά αποκεντρωµένα σε περιοχές που γειτνιάζουν µε τους µεταφορικούς άξονες που δηµιουργούνται, ή που έχουν στενή εξάρτηση από τοπικούς φυσικούς πόρους (π.χ. στον εξορυκτικό τοµέα, στην ενέργεια, στα τρόφιµα). Οι τεχνολογικές υποδοµές καθυστερούν σηµαντικά κάτω από την πίεση της γραφειοκρατίας, την ποσοτική και ποιοτική ανεπάρκεια ανθρώπινου δυναµικού και της ελλιπούς ανάληψης πρωτοβουλιών, µε κίνδυνο να µαταιωθούν. Η κατάσταση εντείνεται από την υποβάθµιση της Παιδείας που ακολουθεί τυπικά µεν την ευρωπαϊκή διαδροµή αλλά δεν έχει τις προϋποθέσεις να την ακολουθήσει ουσιαστικά. ηµιουργούνται εντάσεις µε αφετηρία τον χωρικό καταµερισµό εργασίας και χρονίζοντα οξυνόµενα προβλήµατα των µειονοτήτων. Στην περίπτωση αυτού του σεναρίου, από την άποψη της έρευνας και τεχνολογίας οι ευνοηµένες περιοχές της χώρας είναι αυτές που ήδη έχουν ως ένα βαθµό αναπτύξει δραστηριότητες στους τοµείς αυτούς, δηλαδή η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και οριακά το δίπολο Βόλου-Λάρισας. Παρ όλη την ύπαρξη ΑΕΙ και πολυτεχνείων και σε άλλες περιφέρειες, και παρ όλη την υιοθέτηση και εφαρµογή ευρωπαϊκών προγραµµάτων για τις καινοτόµες περιφέρειες και περιφέρειες της γνώσης, όπως και άλλων πρωτοβουλιών όπως η πρόσφατα εξαγγελθείσα πολιτική των πόλων ανάπτυξης, δεν καθίσταται δυνατή η αποτελεσµατική εφαρµογή τους λόγω των συνολικά διαφορετικών προτεραιοτήτων, της χαµηλής συνέργειας µε την εκπαίδευση και των σχετικά περιορισµένων πόρων που και αυτοί ακόµα διοχετεύονται στους τοµείς αυτούς στο σκληρό τµήµα των δραστηριοτήτων τους (π.χ. κατασκευές κτηρίων, δικτύων υποδοµών, κλπ για τα διάφορα κέντρα, εκθετήρια, κ.ά). Η συνολική περιφερειακή εικόνα της χώρας θα διαµορφωθεί µε περιοχές που θα είναι ευνοηµένες από τα δίκτυα χερσαίων µεταφορών και από τον τουρισµό. Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν έτσι, οι 3-4 µεγάλοι αυτοκινητόδροµοι όπου το S θα µετεξελιχθεί 7

8 σε σ (βλ. σχήµα 1), αφήνοντας όµως πάλι σχετικά έκθετη την ορεινή ενδοχώρα, ενώ στο νησιωτικό χώρο η έµφαση θα δοθεί στα νησιά που προσελκύουν υψηλά επίπεδα τουρισµού, και σε µερικά µικρότερα που θα µπορέσουν να ακολουθήσουν το δρόµο του εναλλακτικού τουρισµού µε επιτυχία. Έτσι, σε επίπεδο πόλεων, η ανάπτυξη θα περιλάβει τις πόλεις της Πάτρας, Αθήνας, Λάρισας-Βόλου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας, Κοζάνης, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης (ΠΑΘΕ-Εγνατία) και Αγρινίου (από Ιόνια Οδό) και Ηράκλειο, Χανιά. Το ερώτηµα που προκύπτει είναι αν οι ενδιάµεσες επί των οδικών αξόνων πόλεις θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη ή αν θα συµβούν φαινόµενα σήραγγας και απορρόφησης. Στη νησιωτική χώρα θα επωφεληθούν περισσότερο τα νησιά που θα είναι γρηγορότερα προσβάσιµα από τα µεγάλα λιµάνια (κυρίως της Αττικής) και αυτά που έχουν αεροδρόµια σε συνδυασµό µε καλές δυνατότητες από πλευράς υποδοµών και εξελιγµένες υπηρεσίες. εύτερο σενάριο: Παιδεία και Τεχνολογία (ή οι τεχνολογικές υποδοµές) 2 Η δεύτερη εκδοχή είναι αυτή της στροφής προς µαλακότερες παρεµβάσεις και διοχέτευση των σηµαντικών µεν αλλά πεπερασµένων δε πόρων κατά το µεγαλύτερο µέρος τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και στην τεχνολογίας, στο πλαίσιο µιας σταθερής απόφασης για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης, µε επιδιωκόµενους στόχους στην παραγωγή την καινοτοµία, επιχειρηµατικότητα και ανταγωνιστικότητα. Μια πρώτη προϋπόθεση ενός τέτοιου σεναρίου είναι οι αυξηµένες δαπάνες (που είναι εν προκειµένω επενδύσεις) στην παιδεία όλων των βαθµίδων. Επειδή το σενάριο αυτό είναι πιο δύσκολο γίνεται µια υπόθεση εργασίας ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις γίνονται αποτελεσµατικότερες από διαχειριστική-οργανωτική άποψη σε όλους τους τοµείς της ανάπτυξης. Οι επιπτώσεις στον χώρο θα µπορούσαν να προσδιοριστούν ως εξής: 1) Το πρόβληµα των διεθνών διασυνδέσεων: Γίνεται προσεκτική επιλογή για τις χρησιµότερες διεθνείς διασυνδέσεις. Υλοποιούνται οι τέσσερις ήδη δροµολογηµένοι από τους εννέα κάθετους άξονες της Εγνατίας (πρωτίστως σύνδεση µε Σόφια που εξασφαλίζει την πρόσβαση στους πανευρωπαϊκούς διαδρόµους, κάθετος άξονας Έβρου, και Εγνατία Φλώρινα που ταυτόχρονα εξυπηρετεί την Βόρεια Κεντρική Ελλάδα, και η σύνδεση µε την Αλβανία). Τα λιµάνια της Ηγουµενίτσας και Πάτρας ολοκληρώνονται στις πρώτες φάσεις τους και αποτελούν στοιχεία του Αδριατικού θαλασσίου διαδρόµου σε συνδυασµό µε περιορισµένα απαραίτητα έργα του Ιόνιου άξονα. 2) Το πρόβληµα της εσωτερικής συνοχής: Οι αυτοκινητόδροµοι τίθενται σε δεύτερη µοίρα µετά την ολοκλήρωση ΠΑΘΕ και Εγνατίας. Αντί των αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας και του Ιονίου γίνονται τµηµατικές βελτιώσεις σε κρίσιµα σηµεία. Η ζεύξη του Μαλιακού εγκαταλείπεται οριστικά. Στο σιδηροδροµικό πεδίο γίνονται µόνο βελτιώσεις και κλείσιµο των βρόχων όπως Κοζάνη-Καλαµπάκα. Η σύνδεση εποµένως ανατολικής-δυτικής Ελλάδας παραµένει ηµιτελής, αλλά είναι στοιχειωδώς λειτουργική. Οι θαλάσσιες συνδέσεις εξακολουθούν να έχουν προβλήµατα, αλλά µια αποτελεσµατική πολιτική µε κάποιες έξυπνες λύσεις τύπου (hub and spoke) κατορθώνει να µην οξυνθούν. 2 Το σενάριο αυτό είναι από την εισήγηση του οριζόντιου τοµέα του Foresight για τον χώρο και τις περιφέρειες (Σκάγιαννης 2003α). 8

9 3) Το πρόβληµα της δόµησης και της ποιότητας του χώρου στο πλαίσιο της αειφορίας: Ο έλεγχος της δόµησης και του περιβάλλοντος χάρις σε προχωρηµένη τεχνολογία που υιοθετείται συµπεριλαµβανοµένης και της µεγάλης προόδου του κτηµατολογίου και των τεχνικών τηλεπισκόπισης και φωτοερµηνείας υλοποιείται επαρκώς, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, ενώ τα προβλήµατα των αχανών αυθαιρέτων εκτάσεων δεύτερης κατοικίας λύνονται εν µέρει, αλλά η παραγωγή νέων προβληµάτων τουλάχιστον αναχαιτίζεται. Αστικά έργα γίνονται κυρίως στην Αθήνα-Θεσσαλονίκη και σε λίγες τουριστικές περιοχές όπως επιβάλλουν οι τρέχουσες ανάγκες. Γενικά ο χωροταξικός σχεδιασµός και οι πολεοδοµικές ρυθµίσεις υλοποιούνται αργά και τµηµατικά αλλά µε έλεγχο και προγραµµατισµό. Στην περίπτωση αυτή δίνεται έµφαση σε µαλακά διαχειριστικά έργα στα συγκοινωνιακά προβλήµατα αλλά και στις υπόλοιπες υποδοµές. Τα πληροφοριακά συστήµατα που εγκαθίστανται βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, των συγκοινωνιών, της ρύθµισης των ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, οπότε υλοποιούνται τα απολύτως απαραίτητα σκληρά έργα. Στο επίπεδο της κτιριακής δόµησης, η νέα τεχνολογία (κυρίως υλικά και πληροφορική) αποδίδει καρπούς και τα «έξυπνα κτήρια» εµφανίζονται όλο και συχνότερα. Λόγω της καλής εκπαίδευσης και κατάρτισης η τεχνογνωσία αυτή διαχέεται, ενσωµατώνεται και µπορεί πλέον να αναπαραχθεί και να εξαχθεί. 4) Το πρόβληµα της αποκέντρωσης και της ανάπτυξης των παραγωγικών και ιδιαίτερα των τεχνολογικών υποδοµών: Ένα καλά µελετηµένο πρόγραµµα αποκέντρωσης αρχίζει σιγά-σιγά να αποδίδει καρπούς, στα πλαίσια του εθνικού και των περιφερειακών χωροταξικών και πολεοδοµικών σχεδίων και ρυθµίσεων. Τα προγράµµατα ενίσχυσης των προϋποθέσεων για καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα αποδίδουν καρπούς διότι συνδυάζονται µε γενναία και γνήσια προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης επιχειρηµατιών και στελεχών, και µε την υλοποίηση αποτελεσµατικής διαδικτύωσης. Πρωτοβουλίες και προγράµµατα όπως τα προηγηθέντα RIS, RIS +, κλπ, και δοµές όπως τα ΚΕΤΑ βρίσκουν αξιόλογη συνέχεια, επηρεάζουν επί τις ουσίας την επιχειρηµατική δραστηριότητα και τείνουν να αλλάξουν τα δεδοµένα των περιφερειών. Σ αυτό συµβάλλουν σηµαντικά και πρωτοβουλίες του τύπου της δηµιουργίας των πόλων καινοτοµίας και τεχνολογικής ανάπτυξης (όπως αυτή που εξαγγέλθηκε το 2003, και επανεξαγγέλθηκε το 2005). Έχουµε έτσι αναθέρµανση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην περιφέρεια. Η ένταση της επιχειρηµατικότητας δηµιουργεί συνθήκες αύξησης της ζήτησης για τεχνολογικούς χώρους και η ευρωπαϊκή εµπειρία επιδρά θετικά στον τρόπο και στη λογική οργάνωσής τους, µε αποτέλεσµα τα καλά παραδείγµατα να δηµιουργούν πιέσεις για αύξησή τους. Τα προγράµµατα για την ΚτΠ και τις περιφέρειες της γνώσης λειτουργούν οµαλά και επαυξάνονται δηµιουργώντας έτσι έναν ενάρετο οικονοµικό κύκλο. Η έµφαση που δίνεται στην Παιδεία αποτελεί το εχέγγυο για την επιλογή που γίνεται. Το ανθρώπινο δυναµικό αξιοποιώντας τις κρίσιµες εφαρµογές της πληροφορικής µπορεί εν µέρει να είναι αποκεντρωµένο τονώνοντας έτσι τις δραστηριότητες στην περιφέρεια. Παράλληλα, τα ΑΕΙ έχοντας πόρους, επιτυγχάνουν µια στενότερη σύνδεση µε την παραγωγή και συνδέονται επίσης στενότερα µε τους τεχνολογικούς χώρους. Έτσι η όλη αναπτυξιακή διαδικασία ενισχύεται από τεχνοβλαστούς και άλλες παρόµοιες δοµές που προκύπτουν από τη σύνδεση έρευνας µε την παραγωγή. 9

10 Η ανάπτυξη αυτή δεν γίνεται βέβαια χωρίς χωρικές αντιθέσεις καθώς είναι αναπότρεπτο κάποιες περιφέρειες να είναι και πάλι πιο ευνοηµένες. Η έµφαση που δίνεται στην παιδεία και στην τεχνολογία δηµιουργεί οξύτητες ιδιαίτερα σε περιοχές που αδυνατούν να ξεπεράσουν τον έντονο αγροτικό τους χαρακτήρα, και σε κοινωνικά στρώµατα που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Το αίτηµα για µια κοινωνικότερη πολιτική µε αναδιανοµή του παραγόµενου πλούτου προσκρούει στην ακαµψία του νεοφιλελευθερισµού και της µεγιστοποίησης του κέρδους. Οι κοινωνικές εντάσεις φέρνουν σε µεγάλη δυσκολία το κράτος. Στην περίπτωση υλοποίησης ενός τέτοιου σεναρίου, υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις, όµως, οι ευνοηµένες περιοχές πόλεων της χώρας είναι αυτές που έχουν τις προϋποθέσεις να συµµετάσχουν στον ενάρετο κύκλο της έρευνας και ανάπτυξης. Ως τέτοιες περιοχές πόλεων µπορούν να νοηθούν η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, το αναδυόµενο µητροπολιτικό συγκρότηµα της Πάτρας (ελέω Ρίου-Αντιρρίου), η Κρήτη (ιδιαίτερα Ηράκλειο και Χανιά), το δίπολο Βόλου-Λάρισας, τα Γιάννενα, η Καβάλα-Ξάνθη, εν µέρει η Κοµοτηνή-Αλεξανδρούπολη, καθώς και ορισµένα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, ιδιαιτέρως η Χίος-Λέσβος, η Ρόδος-Κως, η Σύρος, η Κέρκυρα και οριακά η Κεφαλονιά και η Σάµος. Εντελώς οριακά επίσης υπάρχει πιθανότητα να αναδυθεί µια από τις πόλεις που φιλοξενούν νέα Πανεπιστήµια, ή τµήµατα παλαιοτέρων: η πιθανότερη είναι η Κοζάνη που έχει ήδη κάποιες στοιχειώδεις προϋποθέσεις (ΤΕΙ, ΕΗ, νέο τµήµα ΑΠΘ, µια δραστήρια Αναπτυξιακή εταιρεία [ΑΝΚΟ], παράδοση επιχειρηµατικότητας, πρόσβαση στην Εγνατία, αερολιµένα, γειτνίαση µε την Πτολεµαΐδα, κλπ), και κάποιες εκ των πόλεων Τρίπολη, Καλαµάτα, Αγρίνιο. Με την έννοια αυτή, οι περιοχές πόλεων της χώρας µπορούν να χωριστούν σε πέντε κατηγορίες: α) πολύ υψηλής ανάπτυξης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη β) υψηλής ανάπτυξης: Πάτρα, Λάρισα-Βόλος, Γιάννενα, Ηράκλειο, Χανιά, Καβάλα, Ξάνθη, Κοµοτηνή, Αλεξανδρούπολη. γ) µέτριας ανάπτυξης: Ρόδος, Κως, Σάµος, Λέσβος, Χίος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά δ) χαµηλής ανάπτυξης: Κοζάνη, Αιτωλοακαρνανία, Τρίπολη, Καλαµάτα, και ε) πολύ χαµηλής ανάπτυξης: υπόλοιπες περιοχές, όλες στο πλαίσιο βέβαια µιας συνολικά αναπτυσσόµενης κοινωνίας και οικονοµίας. Σε µια τέτοια προοπτική διακρίνει κανείς την τάση για την ανάπτυξη ενός πολυπολικότερου µοντέλου χωρικής ανάπτυξης, εν σχέσει µε το σηµερινό (βλ. χάρτη 7), το οποίο όµως δεν απέχει πολύ από το υπό διαµόρφωση σ. Η πιθανή τάση στην περίπτωση αυτή είναι να κινητοποιηθούν διαδικασίες ανάπτυξης µε επίκεντρο τις παραπάνω κεντρικότερες πόλεις της χώρας (κυρίως µε κριτήριο τον πληθυσµό και την ύπαρξη δραστήριων δοµών όπως επιµελητήρια, συνδέσµους επιχειρηµατιών, αναπτυξιακές εταιρείες. τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εξοπλισµό σε υποδοµές, κλπ). εν φαίνεται όµως ότι ούτε στην περίπτωση αυτή θα µπορέσουν να συµµετάσχουν όλες οι πρωτεύουσες των σηµερινών νοµών, πράγµα που θα αποτελούσε στην ουσία συµµετοχή όλης της χώρας, δεδοµένης της σηµασίας τους και της καταλυτικής επιρροής (οικονοµικής και πληθυσµιακής) τους στη δική τους νοµαρχιακή ενδοχώρα. Υπάρχει όµως και το σοβαρό ενδεχόµενο της διάχυσης της ανάπτυξης και σε δορυφόρους νοµούς (στις µεγάλες πόλεις τους) γύρω από τα πολύ µεγάλα αστικά κέντρα. Τέτοιοι πιθανοί νοµοί είναι: γύρω από την Αθήνα η Κόρινθος, 10

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221 ΒΟΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Εισηγήσεις της ηµερίδας Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης

Κεφάλαιο 2 Εισηγήσεις της ηµερίδας Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης Κεφάλαιο 2 Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης Η ηµερίδα συνδιοργανώθηκε, από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γιάννενα µετά το άνοιγµα των συνόρων µε την Αλβανία.

Τα Γιάννενα µετά το άνοιγµα των συνόρων µε την Αλβανία. ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Τα Γιάννενα µετά το άνοιγµα των συνόρων

Διαβάστε περισσότερα