Ελλάδα 2021: Από την Κοινωνία των Κατασκευών στην Κοινωνία της Γνώσης;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελλάδα 2021: Από την Κοινωνία των Κατασκευών στην Κοινωνία της Γνώσης;"

Transcript

1 στην Κοινωνία της Γνώσης; Παντελής. Σκάγιαννης Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθ όλη την µεταπολεµική περίοδο, η Ελλάδα προσανατόλισε σηµαντικότατους οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους στις κατασκευές υποδοµών και κατοικιών. Αυτά από τα έργα όµως που ήταν υψηλής τεχνολογικής κατεύθυνσης, αντιµετώπισαν σοβαρά προβλήµατα, ακόµα και πρόσφατα. Η εισήγηση αναφέρεται στους λόγους που έγινε αυτό, και συνδέει το θέµα µε την απόδοση της χώρας σε τοµείς που σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες και τη γνώση. Θέτει το ερώτηµα αν ο τοµέας των κατασκευών µπορεί και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την ατµοµηχανή της οικονοµίας, ή αν άλλες προσεγγίσεις µε αφετηρία την κοινωνία της γνώσης και της µάθησης θα ήταν πιο κατάλληλες για την µεσο-µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της χώρας. Στη βάση αυτή, η εισήγηση, δανειζόµενη τα συµπεράσµατα από τον οριζόντιο τοµέα της Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης για την Ελλάδα, παρουσιάζει δύο εναλλακτικά σενάρια επιλογές που υπάρχου για τη µετα-ολυµπιακή εποχή: 1) έµφαση στις Κατασκευές και τον Τουρισµό (ή στις τεχνικές υποδοµές), ή 2) έµφαση στην Παιδεία και Τεχνολογία (ή στις τεχνολογικές υποδοµές). Η εξέταση της κάθε µιας επιλογής γίνεται υπό τέσσερις οπτικές γωνίες: α) τις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας, β) την εσωτερική συνοχή, γ) τη δόµηση και την ποιότητα του χώρου στο πλαίσιο της αειφορίας, και δ) την αποκέντρωση και την ανάπτυξη των παραγωγικών και ιδιαίτερα των τεχνολογικών υποδοµών. Για κάθε µία από τις δύο επιλογές προβλέπονται οι πόλεις και η περιοχή τους που θα γνωρίσουν µεγαλύτερη ανάπτυξη. Είναι σηµαντικό ότι και για τις δύο περιπτώσεις είναι δυσοίωνη η πρόβλεψη για την ορεινή χώρα και τα µικρά νησιά. Οι «προκλήσεις για το χώρο της χώρας» που αποτελεί και την τελευταία ενότητα θέτει ακριβώς αυτό ζήτηµα της επιλογής των πολιτικών εκείνων που θα οδηγήσουν σε σύγχρονη σταθερή αναπτυξιακή πορεία τις περισσότερες δυνατόν περιοχές της χώρας, αλλά και τις δυνατότητες µιας συνθετικής επιλογής, ως µια ρεαλιστικής αλλά επίπονης διεξόδου. Λέξεις κλειδιά: κατασκευαστική δραστηριότητα, τεχνολογία, Κοινωνία της Γνώσης, Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση, χωρική ανάπτυξη. Reference Σκάγιαννης, Π. (2005) Ελλάδα 2021: Από την Κοινωνία των Κατασκευών στην Κοινωνία της Γνώσης; 7ο Εθνικό Συνέδριο Περιφερειακή Επιστήµη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια. Ελληνικό Τµήµα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήµης. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήµιο, 7-8 Μαΐου.

2 Ελλάδα 2021: Από την Κοινωνία των Κατασκευών Καθ όλη την µεταπολεµική περίοδο, η Ελλάδα προσανατόλισε σηµαντικότατους οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους στις κατασκευές υποδοµών και κατοικιών. Αυτό ήρθε ως εξέλιξη τόσο των καταστροφών από τον πόλεµο και τον εµφύλιο, όσο και ως συνέπεια µια παράδοσης που υπήρξε µετά την απελευθέρωση της χώρα τον 19 ο αιώνα. Στην φυσιογνωµία που αναδείχθηκε, συµµετείχε τόσο το µεγάλο κεφάλαιο, όσο και το µικρό κεφάλαιο (ιδιαίτερα στις κατοικίες το τελευταίο), και δηµιουργήθηκε ένα ολόκληρο πλέγµα δραστηριοτήτων γύρω από την κατασκευή. Αυτό όµως δεν συνετέλεσε στην προώθηση των κάθε φορά νέων τεχνολογιών στη χώρα, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο τοµέας των κατασκευών ακολουθούσε τη συµβατική τεχνολογία. εν έδενε µε βιοµηχανικές και ερευνητικές επιδόσεις, ώστε να διεκδικεί µια τεχνολογική-επιστηµονική πρωτοπορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι και η ελληνική κατασκευαστική δραστηριότητα στις αραβικές χώρες αναχαιτίστηκε από τις νέες απαιτήσεις των καιρών που ζητούσαν περισσότερο engineering και λύσεις µε το κλειδί στο χέρι, παρά συµβατικές υποδοµές του τύπου λιµάνια και οδοποιία, απαιτήσεις στις οποίες το τότε το ελληνικό κατασκευαστικό κεφάλαιο δεν µπορούσε να ανταποκριθεί. Έτσι, οι ίδιες οι απόπειρες εξαγωγής κατασκευαστικής δραστηριότητας στις αραβικές χώρες (από τέλη της δεκαετίας του 70) κάµφθηκαν όχι µόνο λόγω του πρώτου πολέµου Ιράν-Ιράκ, αλλά και λόγω της αδυναµίας ανταπόκρισης στις νέες τεχνολογικού περιεχοµένου απαιτήσεις των αραβικών µας πελατών. Είναι επίσης γεγονός ότι ακόµη και το εφοπλιστικό κεφάλαιο στράφηκε εν µέρει στις κατασκευές, και στο τουρισµό µέσα και έξω από τη χώρα. Στο επίπεδο των µικρότερων επενδύσεων είναι χαρακτηριστική η ανάπτυξη της αυθαίρετης δόµησης και της αντιπαροχής, που προσπαθεί να αξιοποιήσει το µικρό κεφάλαιο στην κατεύθυνση των κατασκευών, δηµιουργώντας µια αναπτυξιακή πορεία χαµηλού κόστους και πολλών φτηνών υποδοµών χωρίς στρατηγικό προσανατολισµό. Με τις εξελίξεις αυτές, το καθεστώς συσσώρευσης της χώρας κατέστη έτσι υποδοµιοστρεφές, χωρίς όµως να σηµειωθούν πάντα οι αναµενόµενες θεαµατικές πρόοδοι στον τοµέα, παρ όλη την ισχυρή αναλογία (σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τοµείς των υποδοµών (Skayannis, 1990: passim). Στην εξέλιξη αυτή υπάρχουν ορισµένοι σηµαντικοί σταθµοί: Tα έργα του Τρικούπη, στα τέλη του 19 ου αιώνα, τα έργα για την αποκατάσταση του ελλαδικού χώρου µετά την απελευθέρωση των εδαφών των «Νέων Χωρών» και της περιόδου µετά τη Μικρασιατική καταστροφή (Βενιζέλος), τα έργα της ανασυγκρότησης µετά τον πόλεµο και τον εµφύλιο (διάφορες κυβερνήσεις και αµερικανική βοήθεια, µέσα σ αυτά και του Κ.Καραµανλή), και τέλος η περίοδος των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (και άλλων συµπληρωµατικών προγραµµάτων) µε την ουσιαστική συµβολή της ΕΕ. Σε όλες τις περιπτώσεις εµφανίζεται αδυναµία ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών στα έργα από πλευράς του ελληνικού τεχνικού κόσµου, όπως στην περίπτωση της δραστηριότητας στις αραβικές χώρες που αναφέρθηκε παραπάνω. Όλες οι σύγχρονες υποδοµές των ΚΠΣ, όπου υπήρξε το αίτηµα προωθηµένης τεχνογνωσίας, κατέληξαν σε σοβαρότατη και καθοριστική ανάµιξη ξένου κεφάλαιου ή ξένης επιστηµονικής συµβολής (βλ. Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Αεροδρόµιο, µετρό και σιδηρόδροµοι, ακόµα και σύµβουλοι σε έργα οδοποιίας, κλπ). Επιπροσθέτως τα έργα που από µόνα τους ήταν υψηλής τεχνολογικής κατεύθυνσης, όπως τα έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, της ηλεκτρονικοποίησης της 2

3 ιοίκησης «κόλλησαν», ή προχώρησαν απελπιστικά αργά. Αυτό δεν είναι τυχαίο, ούτε αποτελεί ολιγωρία των εκάστοτε υπευθύνων. Μάλλον, θα έλεγα, αντικατοπτρίζει την ανετοιµότητα της ελληνικής κοινωνίας να ενσωµατώσει τις νέες τεχνολογίες, και να µετατρέψει τις υποδοµές σε νέες υποδοµές, αλλά και να υποστεί τις συνέπειες ενός τέτοιου είδους εκσυγχρονισµού που από τη φύση του προϋποθέτει περισσότερη διαφάνεια και θεσµικές λύσεις (βλ. π.χ. κτηµατολόγιο). Αυτό ισχύει και για τις υπηρεσίες, και την ίδια την οργάνωση της λειτουργίας των υποδοµών, όπως π.χ. η υποστήριξη που µπορεί να παράσχει ο ΟΤΕ στις γραµµές ISDN και ADSL (που ενώ τις προσφέρει τις υποστηρίζει υποτυπωδώς µε αποτέλεσµα να τις καθιστά προβληµατικές για τον απλό πελάτη), ή ακόµη και για την διοικητική και θεσµική ετοιµότητα της ιοίκησης να υποστηρίξει επιλογές όπως η απελευθέρωση της παραγωγής ενέργειας. Η ανεπάρκεια της σύνδεσης των κατασκευαστικών και άλλων υποδοµών µε τις νέες τεχνολογίες και επιστηµονικά επιτεύγµατα σε ένα πλαίσιο ενδογενούς ανάπτυξης φαίνεται επίσης και στον τοµέα της κατασκευής κτιρίων, τοµέα που αποτελεί πεδίο δραστηριοποίησης του µικρού συνήθως κεφαλαίου (εργολάβοι κτιριακών έργων, ιδιώτες, κύκλωµα φτηνής ανάπτυξης αντιπαροχής, κλπ). Είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι σε µια χώρα που είναι προικισµένη από τη φύση και ταυτόχρονα έχει µεγάλη ανάγκη εξοικονόµησης ενέργειας, ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός των κτιρίων είναι απελπιστικά πίσω, ενώ η εισαγωγή στοιχείων νέων τεχνολογιών (π.χ. δοµηµένη καλωδίωση) αποτελεί εξαιρετικά σπάνια περίπτωση. Που οφείλεται αυτή η ανετοιµότητα; Στην έλλειψη σύνδεσης µε τη βιοµηχανία, την τεχνολογική παραγωγή, την έρευνα και την επιστήµη, εν τέλει στη γνώση, την εκπαίδευση και την Παιδεία. Ας µην ξεχνάµε ότι η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες στους περισσότερους δείκτες που αφορούν στην έρευνα, τεχνολογία, κλπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν µάλιστα τη συγκρίνουµε µε το σύνολο των 24 πιο ανεπτυγµένων χωρών του κόσµου που έχουν πληθυσµό κάτω των 20 εκατοµµυρίων, η χώρας µας είναι: 24 η στο κατά πόσον οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρµογές τους αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων (2003) 23 η στο κατά πόσον η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση ικανοποιεί τις ανάγκες µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας 22 η στο κατά πόσον η µεταφορά γνώσης µεταξύ πανεπιστηµίου και επιχειρήσεων είναι ανεπτυγµένη. 22 η στο κατά πόσον οι δεξιότητες στην τεχνολογία της πληροφορικής είναι άµεσα διαθέσιµες (2003) 24 η στην ανάπτυξη της τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων (2003) 23 η στο κατά πόσον η ανάπτυξη και εφαρµογή της τεχνολογίες υποστηρίζεται από το θεσµικό πλαίσιο (2003), ενώ ταυτόχρονα είναι 13 η σε πυκνότητα οδικού δικτύου (IMD 2003) και έχει το πυκνότερο δίκτυο αεροδροµίων της ανατολικής και νότιας Ευρώπης, και έχει µόλις τα τελευταία χρόνια κάνει µεγάλες προόδους στους ποσοτικούς τουλάχιστον δείκτες των τηλεπικοινωνιών (Skayannis, 2001). 3

4 Η διαφαινόµενη ένταση στην κατασκευαστική δραστηριότητα, λοιπόν, που δηµιουργεί µια κάποια ειδίκευση στη χώρα, κινείται στο χαµηλό άκρο του τοµέα. Το αυστηρά κατασκευαστικό τµήµα, από πλευράς οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, στηρίζεται εν πολλοίς στη συµβατική τεχνολογία και στη φθηνή εργασία που σήµερα επιτελείται από τους οικονοµικούς µετανάστες (βλ. έργα Ολυµπιακών αγώνων). Άρα η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών κατασκευαστικών έργων έχει ήδη τρωθεί, διότι σε περίπτωση εξαγωγικής δραστηριότητας (Βαλκάνια, Αραβικές χώρες) δεν µπορεί να προσφερθεί τίποτε το ξεχωριστό έναντι π.χ. του Γερµανικού κεφάλαιου καθώς οι εργαζόµενοι που θα χρησιµοποιηθούν θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις χώρες εκείνες, άρα θα παίξει ρόλο η τεχνογνωσία των µηχανικών, planners και managers, καθώς και οι πολιτικές διασυνδέσεις-εξουσίες), ενώ στον εσωτερικό τοµέα, τα µεγάλα έργα θα έχουν ακόµη την ανάγκη εισαγωγής τεχνογνωσίας. Σε περίπτωση µάλιστα που υπάρξει αποχώρηση οικονοµικών µεταναστών τα έργα θα καταστούν ακριβότερα λόγω της διαφοράς στο κόστος της χειρωνακτικής εργασίας. Ως εκ τούτου, προκύπτει το ερώτηµα κατά πόσον και σε ποιο βαθµό ο τοµέας των κατασκευών µπορεί και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την ατµοµηχανή της οικονοµίας, και κατά πόσον έχει πλέον νόηµα να χρησιµοποιείται ως εργαλείο αντικυκλικής πολιτικής, µε βάση τους στόχους που η ελληνική οικονοµία και κοινωνία οφείλει να θέσει για τις επόµενες δεκαετίες. Ένα βέβαια ζήτηµα που υπάρχει είναι ότι µια σειρά έργων θεωρούνται ακόµη απαραίτητα τόσο για τον εκσυγχρονισµό της χώρας και την εξοµάλυνση µιας σειράς ανισοτήτων µέσα στις οποίες σηµαντικές είναι οι χωρικές και οι περιφερειακές, όσο και ως υποδοµή των Γενικών Συνθηκών Παραγωγής, και Γενικών Συνθηκών Αναπαραγωγής της Εργατικής ύναµης, προκειµένου άλλοι τοµείς να καταστούν ανταγωνιστικότεροι (σε κλαδικό επίπεδο). Σ αυτό το πλαίσιο οφείλει κανείς να εξετάσει τις πολιτικές εν όψει του επερχοµένου ΚΠΣ, αλλά και των µελλοντικών απαιτήσεων της χώρας στη σύγχρονη παγκοσµιοποιούµενη οικονοµία. Είναι αναµφίβολο, ότι µια σειρά έργων υποδοµής είναι ακόµη απαραίτητα στη χώρα για την οικονοµική πρόοδο και για την επίτευξη του ζητούµενου που είναι πάντα η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. Το ερώτηµα όµως παραµένει, για το αν για την επίτευξη αυτού του στόχου µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο τοµέας των κατασκευών και της υποδοµής ως βασικό-καθοριστικό εργαλείο αιχµής, για το αν δηλαδή ο τοµέας αυτός µπορεί να συνεχίσει να είναι ποσοτικά και ποιοτικά ο πλέον ενδεδειγµένος για τη χώρα συνολικά, ή και για τις περιφέρειες και περιοχές ειδικότερα. Ήδη, στη µεγάλη κλίµακα, σε επίπεδο περιφερειών, µπορεί να διακρίνει κανείς τόσο περιφέρειες που επαναπροσδιορίζουν την οικονοµική τους υπόσταση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και στην καινοτοµία υψηλής τεχνολογίας, όσο και σε περιπτώσεις περιφερειών που ενταχθείσες σε πρόσφατα ευρωπαϊκά προγράµµατα (από το 95 RTP, IRISi, RIS, RIS+ RITTS, Know-Reg, κλπ) προσπαθούν να µιµηθούν τις προηγούµενες θέτοντας αργά τις βάσεις για την πιθανότητα µιας παρόµοιας µελλοντικής εξέλιξης. Οι εξελίξεις κατά τις τελευταίες δύο περιόδους σε µακρο- επίπεδο, πέραν των νέων χωρικών εστιών συσσώρευσης διαµόρφωσαν νέες περιφερειακές ανακατατάξεις (και προφανώς νέες ανισότητες). Κατά τη διαδικασία αυτή, τις περισσότερες φορές υπάρχει σοβαρή εµπλοκή των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή και των φορέων της τοπικής κοινωνίας ( ήµοι, Επιµελητήρια, Νοµαρχίες, κ.ά). Οι δύο αυτές κατηγορίες φορέων είναι στυλοβάτες 4

5 µιας ανάπτυξης που όµως πρωταρχικό στοιχείο της έχει τελικά την επιχειρηµατικότητα. Οι χωρικές διαστάσεις των φαινοµένων αυτών είναι κρίσιµες, καθώς γίνεται φανερό ότι αναπτύσσονται ταυτόχρονα τάσεις αποκέντρωσης και νέων µορφών συγκέντρωσης σε χωρικό επίπεδο, που έχουν τελικά ως συνέπεια την ίδια την αναδιάρθρωση του χώρου γεννώντας νέες χωρικές ιεραρχίες και νέους χωρικούς ανταγωνισµούς (Σκάγιαννης, 2003), που θέτουν την κοινωνία µπροστά στα διλήµµατα για χάραξη νέων πολιτικών. Το εγχείρηµα του foresight όµως δεν είναι εγχείρηµα καθορισµού πολιτικών. Σε πρώτη ανάγνωση τουλάχιστον αποτελεί ένα εγχείρηµα διάγνωσης της εξέλιξης για τα επόµενα χρόνια, εξέλιξης που δεν µπορεί πλήρως και επακριβώς να προδικαστεί, αλλά ούτε και να προβλεφθεί µε τους µαθηµατικούς τρόπους της εξέλιξης των τάσεων, διότι απλά θα αποτελέσει προϊόν συνθέτων εξελίξεων, πολιτικών, και απρόβλεπτων καταστάσεων από την εθνική και διεθνή συγκυρία. Με δεδοµένο το ότι οι πόροι σε µια κοινωνία είναι περιορισµένοι (για τον λόγο αυτό εξ άλλου υπάρχει και η επιστήµη της οικονοµικής) και ότι οι περίφηµοι στόχοι της Λισσαβόνας να καταστεί η Ευρωπαϊκή οικονοµία η ανταγωνιστικότερη οικονοµία του κόσµου δεν φαίνεται να επιτυγχάνονται µε τους επιδιωκόµενους ρυθµούς αλλά και µε το δεδοµένο ότι η ανάγκη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας παραµένουν επίκαιροι και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των σύγχρονων ευρωπαϊκών πολιτικών, τίθεται το ερώτηµα της διάγνωσης της πορείας της χώρας και των ενδεχοµένων επιπτώσεων σε χωρικό επίπεδο της πορείας αυτής, υπό το πρίσµα των τεχνολογικών εξελίξεων. Τα ερωτήµατα για το µέλλον θα µπορούσαν να τεθούν µε τη λογική των πιθανών σεναρίων που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο συνέχεια των προαναφερθέντων κάτω από τις έντονες εξελίξεις των τελευταίων ετών. Πρώτο σενάριο: κατασκευές και τουρισµός (ή οι τεχνικές υποδοµές) 1 Το θέµα του κλάδου των κατασκευών επανέρχεται µετά από τα µεγάλα εγχειρήµατα των ΚΠΣ και τα προβλήµατα που αναδείχτηκαν. Οι πειρασµοί είναι µεγάλοι, διότι τα έργα αυτά παρέχουν τις εγγυήσεις καλής απορρόφησης, έναντι των πενιχρών αποτελεσµάτων που έχουν τα µαλακά προγράµµατα. Φαίνεται εκ των πραγµάτων να διαµορφώνεται µια συνέχιση του παραδοσιακού µεταπολεµικού σεναρίου ανάπτυξης µε κινητήρια δύναµη τον κατασκευαστικό κλάδο. Αν προεκτείνουµε τη λογική αυτή θα µπορούσαµε να έχουµε µια εξέλιξη όπως παρακάτω: Η χώρα λαµβάνει από την ΕΕ σηµαντικά κονδύλια και προγραµµατίζει έργα σκληρών υποδοµών τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό τα θεµελιώδη χωρικά ζητήµατα-προβλήµατα διαµορφώνονται ως εξής: 1) Το πρόβληµα των διεθνών διασυνδέσεων: Υλοποιούνται αργότερα από ότι προβλέπεται από τα χρονοδιαγράµµατα της ΕΕ κάποιες από τις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας, δηλαδή τµήµατα των Πανευρωπαϊκών διαδρόµων Χ, ΙΧ, VIII, καθώς οι άλλες βαλκανικές χώρες δεν έχουν την ετοιµότητα και αποτελεσµατικότητα που χρειάζεται για τόσο µεγάλα έργα. Το 1 Το σενάριο αυτό είναι από την εισήγηση του οριζόντιου τοµέα του Foresight για τον χώρο και τις περιφέρειες (Σκάγιαννης 2003α). 5

6 κορυφαίο ζήτηµα σύνδεσης Εγνατίας - Κωνσταντινούπολης καθυστερεί Όµως υλοποιούνται οι περισσότερες κάθετες διασυνδέσεις της Εγνατίας και ο Ιόνιος και Αδριατικός διάδροµος. Σ αυτά συµβάλει το ελληνικό κατασκευαστικό κεφάλαιο που βρίσκει επενδυτική διέξοδο στα διεθνή και µεγάλα εθνικά έργα µετά από τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Αναβαθµίζονται οι λιµένες-πύλες και τα διεθνή αεροδρόµια, υλοποιούνται µε καλό τρόπο οι διεθνείς διασυνδέσεις των ενεργειακών δικτύων (ηλεκτρισµός-φυσικό αέριο), και η χώρα καθίσταται σοβαρός τηλεπικοινωνιακός κόµβος της περιοχής. 2) Το πρόβληµα της εσωτερικής συνοχής: Υλοποιούνται µε επιτυχία τα εσωτερικά δίκτυα υποδοµών, ο Ιόνιος άξονας, ο Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος, το σχέδιο των σιδηροδρόµων συµπεριλαµβανοµένης της σιδηροδροµικής Εγνατίας. Η σύνδεση των νησιών γίνεται οµαλά και γρήγορα µε σκάφη νέας τεχνολογίας σε εκσυγχρονισµένους λιµένες. Τα προγράµµατα της Κοινωνίας της πληροφορίας βαίνουν µέτρια, διότι παρ όλο που υλοποιούνται οι απαραίτητες υποδοµές, το ανθρώπινο δυναµικό δεν επαρκεί ποιοτικά και ποσοτικά. Το πρόβληµα εµφανίζεται εντονότερο στην περιφέρεια. Η γενικότερη βελτίωση των µεταφορών, σε συνδυασµό µε την έλλειψη ισχυρών παρεµβάσεων µε συµπληρωµατικά µαλακότερα έργα, κινδυνεύει να δηµιουργήσει φαινόµενα σήραγγας (αποµόνωση των ενδιάµεσων και µη συνδεδεµένων περιοχών) και απορρόφησης των αδύναµων περιοχών από τις οικονοµικά ισχυρότερες, µε αποτέλεσµα την ένταση των χωρικών διαφοροποιήσεων και της χωρικής συγκέντρωσης στα µεγάλα αστικά κέντρα. Όµως, στην περίπτωση της καλής έκβασης του σεναρίου αυτού, υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στην τεχνολογία του κατασκευαστικού κλάδου: Αποκτάται περαιτέρω τεχνονγωσία σε µια σειρά τοµείς, στη σχεδίαση, κατασκευή, µάνατζµεντ και λειτουργία τέτοιων έργων (υπόγεια έργα, σήραγγες, γέφυρες, σύγχρονοι αυτοκινητόδροµοι, προκατασκευές στοιχείων, µεταλλικές κατασκευές, µίγµατα ασφαλτοταπήτων, ηλεκτρονικός εξοπλισµός ταχέων οδών και χώρων στάθµευσης, κλπ), στις διεθνείς συνεργασίες, κλπ. Αυτό έχει άµεση συνέργεια µε τις εξελίξεις στην ενέργεια, περιβάλλον και σε άλλους τοµείς, όπως και τα υλικά. Η τεχνογνωσία αυτή σε µεγάλο βαθµό εσωτερικοποιείται στη χώρα, στο δηµόσιο τοµέα και στις µεγάλες κατασκευαστικές επιχειρήσεις, ή στις ΑΕ τύπου Αττικό Μετρό και Αττική Οδός. Το αποτέλεσµα είναι ότι δηµιουργούνται προϋποθέσεις εξαγωγής της τεχνογνωσίας προς χώρες που βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης ή ενσωµάτωσης στην ΕΕ. Πέραν των παραδοσιακών αγορών των αραβικών χωρών (που είναι σε κάµψη), και των Βαλκανίων (που ήδη υπάρχει µια σχετική δραστηριοποίηση), το ελληνικό κατασκευαστικό κεφάλαιο έχει πλέον τη δυνατότητα να κινηθεί και σε τρίτες αγορές. 3) Το πρόβληµα της δόµησης και της ποιότητας του χώρου στο πλαίσιο της αειφορίας: Ο έλεγχος της δόµησης και του περιβάλλοντος υλοποιείται ανεπαρκώς και µάλιστα µόνο σε λίγες τουριστικές περιοχές. Το ισχυροποιηµένο κατασκευαστικό κεφάλαιο επιβάλλει τα συµφέροντά του στα όρια της νοµιµότητας που ούτως ή άλλως εξακολουθεί να παρακολουθείται από ένα διάτρητο θεσµικό πλαίσιο. Ο συνδυασµός κατασκευαστικής και τουριστικής δραστηριότητας παράγει µεγάλης κλίµακας τουριστικές εγκαταστάσεις του τύπου των Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης σε διάφορες περιοχές της χώρας ή ευρείας κλίµακας τουριστική οργανωµένη δόµηση που σε κάποιες περιπτώσεις απειλεί το περιβάλλον και την αισθητική. 6

7 Η υπόλοιπη χώρα αφήνεται πρακτικά στην τύχη της, έρµαιο των κάθε φορά εκλογικών συγκυριών, ή γίνονται επεµβάσεις κατασταλτικού χαρακτήρα όπου υπάρχει οξύ πρόβληµα. Τα δίκτυα υποδοµών λειτουργούν µε βάση την κοινωνικοχωρική επιλεκτικότητα άρα υπάρχει απλώς επάρκεια σε κάποιες περιοχές που για διάφορους λόγους ευνοούνται. Οι χωρικές αντιθέσεις στο επίπεδο αυτό οξύνονται. Αστικά έργα γίνονται κυρίως στην Αθήνα-Θεσσαλονίκη και σε λίγες τουριστικές περιοχές όπως επιβάλλουν οι τρέχουσες ανάγκες και µε µέτριο ψηφιακό εξοπλισµό. Γενικά ο χωροταξικός σχεδιασµός και οι πολεοδοµικές ρυθµίσεις υλοποιούνται σύµφωνα µε σκοπιµότητες και πάντως εν µέρει, υποβοηθούµενες εν µέρει από την ψηφιακή τεχνολογία. 4) Το πρόβληµα της αποκέντρωσης και της ανάπτυξης των παραγωγικών και ιδιαίτερα των τεχνολογικών υποδοµών: Οι παραγωγικές δραστηριότητες ακολουθώντας τη λογική της ελεύθερης αγοράς σε συνδυασµό µε µια σχετική χαλαρότητα του θεσµικού πλαισίου και έλλειψη κεντρικότερου σχεδιασµού, χωροθετούνται εκεί όπου αποδίδουν περισσότεροι παραγωγικοί συντελεστές κυρίως δηλαδή στα µεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαιτέρως στις µεγάλες περιαστικές οδούς, και επιλεκτικά στην περιφέρεια, ενώ οι εγκαταστάσεις τύπου ΒΙΠΕ ακολουθούν µια πολύ µέτρια πορεία. Η χωρική συγκέντρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων πνίγει τις ήδη ανεπτυγµένες περιοχές και υπάρχει επιβράδυνση της αποκέντρωσης και σε ορισµένες περιοχές ύφεση του τουρισµού κάτω από την πίεση της υποβάθµισης του περιβάλλοντος. Εξαίρεση αποτελούν ορισµένες παραγωγικές δραστηριότητες που χωροθετούνται σχετικά αποκεντρωµένα σε περιοχές που γειτνιάζουν µε τους µεταφορικούς άξονες που δηµιουργούνται, ή που έχουν στενή εξάρτηση από τοπικούς φυσικούς πόρους (π.χ. στον εξορυκτικό τοµέα, στην ενέργεια, στα τρόφιµα). Οι τεχνολογικές υποδοµές καθυστερούν σηµαντικά κάτω από την πίεση της γραφειοκρατίας, την ποσοτική και ποιοτική ανεπάρκεια ανθρώπινου δυναµικού και της ελλιπούς ανάληψης πρωτοβουλιών, µε κίνδυνο να µαταιωθούν. Η κατάσταση εντείνεται από την υποβάθµιση της Παιδείας που ακολουθεί τυπικά µεν την ευρωπαϊκή διαδροµή αλλά δεν έχει τις προϋποθέσεις να την ακολουθήσει ουσιαστικά. ηµιουργούνται εντάσεις µε αφετηρία τον χωρικό καταµερισµό εργασίας και χρονίζοντα οξυνόµενα προβλήµατα των µειονοτήτων. Στην περίπτωση αυτού του σεναρίου, από την άποψη της έρευνας και τεχνολογίας οι ευνοηµένες περιοχές της χώρας είναι αυτές που ήδη έχουν ως ένα βαθµό αναπτύξει δραστηριότητες στους τοµείς αυτούς, δηλαδή η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και οριακά το δίπολο Βόλου-Λάρισας. Παρ όλη την ύπαρξη ΑΕΙ και πολυτεχνείων και σε άλλες περιφέρειες, και παρ όλη την υιοθέτηση και εφαρµογή ευρωπαϊκών προγραµµάτων για τις καινοτόµες περιφέρειες και περιφέρειες της γνώσης, όπως και άλλων πρωτοβουλιών όπως η πρόσφατα εξαγγελθείσα πολιτική των πόλων ανάπτυξης, δεν καθίσταται δυνατή η αποτελεσµατική εφαρµογή τους λόγω των συνολικά διαφορετικών προτεραιοτήτων, της χαµηλής συνέργειας µε την εκπαίδευση και των σχετικά περιορισµένων πόρων που και αυτοί ακόµα διοχετεύονται στους τοµείς αυτούς στο σκληρό τµήµα των δραστηριοτήτων τους (π.χ. κατασκευές κτηρίων, δικτύων υποδοµών, κλπ για τα διάφορα κέντρα, εκθετήρια, κ.ά). Η συνολική περιφερειακή εικόνα της χώρας θα διαµορφωθεί µε περιοχές που θα είναι ευνοηµένες από τα δίκτυα χερσαίων µεταφορών και από τον τουρισµό. Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν έτσι, οι 3-4 µεγάλοι αυτοκινητόδροµοι όπου το S θα µετεξελιχθεί 7

8 σε σ (βλ. σχήµα 1), αφήνοντας όµως πάλι σχετικά έκθετη την ορεινή ενδοχώρα, ενώ στο νησιωτικό χώρο η έµφαση θα δοθεί στα νησιά που προσελκύουν υψηλά επίπεδα τουρισµού, και σε µερικά µικρότερα που θα µπορέσουν να ακολουθήσουν το δρόµο του εναλλακτικού τουρισµού µε επιτυχία. Έτσι, σε επίπεδο πόλεων, η ανάπτυξη θα περιλάβει τις πόλεις της Πάτρας, Αθήνας, Λάρισας-Βόλου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας, Κοζάνης, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης (ΠΑΘΕ-Εγνατία) και Αγρινίου (από Ιόνια Οδό) και Ηράκλειο, Χανιά. Το ερώτηµα που προκύπτει είναι αν οι ενδιάµεσες επί των οδικών αξόνων πόλεις θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη ή αν θα συµβούν φαινόµενα σήραγγας και απορρόφησης. Στη νησιωτική χώρα θα επωφεληθούν περισσότερο τα νησιά που θα είναι γρηγορότερα προσβάσιµα από τα µεγάλα λιµάνια (κυρίως της Αττικής) και αυτά που έχουν αεροδρόµια σε συνδυασµό µε καλές δυνατότητες από πλευράς υποδοµών και εξελιγµένες υπηρεσίες. εύτερο σενάριο: Παιδεία και Τεχνολογία (ή οι τεχνολογικές υποδοµές) 2 Η δεύτερη εκδοχή είναι αυτή της στροφής προς µαλακότερες παρεµβάσεις και διοχέτευση των σηµαντικών µεν αλλά πεπερασµένων δε πόρων κατά το µεγαλύτερο µέρος τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και στην τεχνολογίας, στο πλαίσιο µιας σταθερής απόφασης για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης, µε επιδιωκόµενους στόχους στην παραγωγή την καινοτοµία, επιχειρηµατικότητα και ανταγωνιστικότητα. Μια πρώτη προϋπόθεση ενός τέτοιου σεναρίου είναι οι αυξηµένες δαπάνες (που είναι εν προκειµένω επενδύσεις) στην παιδεία όλων των βαθµίδων. Επειδή το σενάριο αυτό είναι πιο δύσκολο γίνεται µια υπόθεση εργασίας ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις γίνονται αποτελεσµατικότερες από διαχειριστική-οργανωτική άποψη σε όλους τους τοµείς της ανάπτυξης. Οι επιπτώσεις στον χώρο θα µπορούσαν να προσδιοριστούν ως εξής: 1) Το πρόβληµα των διεθνών διασυνδέσεων: Γίνεται προσεκτική επιλογή για τις χρησιµότερες διεθνείς διασυνδέσεις. Υλοποιούνται οι τέσσερις ήδη δροµολογηµένοι από τους εννέα κάθετους άξονες της Εγνατίας (πρωτίστως σύνδεση µε Σόφια που εξασφαλίζει την πρόσβαση στους πανευρωπαϊκούς διαδρόµους, κάθετος άξονας Έβρου, και Εγνατία Φλώρινα που ταυτόχρονα εξυπηρετεί την Βόρεια Κεντρική Ελλάδα, και η σύνδεση µε την Αλβανία). Τα λιµάνια της Ηγουµενίτσας και Πάτρας ολοκληρώνονται στις πρώτες φάσεις τους και αποτελούν στοιχεία του Αδριατικού θαλασσίου διαδρόµου σε συνδυασµό µε περιορισµένα απαραίτητα έργα του Ιόνιου άξονα. 2) Το πρόβληµα της εσωτερικής συνοχής: Οι αυτοκινητόδροµοι τίθενται σε δεύτερη µοίρα µετά την ολοκλήρωση ΠΑΘΕ και Εγνατίας. Αντί των αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας και του Ιονίου γίνονται τµηµατικές βελτιώσεις σε κρίσιµα σηµεία. Η ζεύξη του Μαλιακού εγκαταλείπεται οριστικά. Στο σιδηροδροµικό πεδίο γίνονται µόνο βελτιώσεις και κλείσιµο των βρόχων όπως Κοζάνη-Καλαµπάκα. Η σύνδεση εποµένως ανατολικής-δυτικής Ελλάδας παραµένει ηµιτελής, αλλά είναι στοιχειωδώς λειτουργική. Οι θαλάσσιες συνδέσεις εξακολουθούν να έχουν προβλήµατα, αλλά µια αποτελεσµατική πολιτική µε κάποιες έξυπνες λύσεις τύπου (hub and spoke) κατορθώνει να µην οξυνθούν. 2 Το σενάριο αυτό είναι από την εισήγηση του οριζόντιου τοµέα του Foresight για τον χώρο και τις περιφέρειες (Σκάγιαννης 2003α). 8

9 3) Το πρόβληµα της δόµησης και της ποιότητας του χώρου στο πλαίσιο της αειφορίας: Ο έλεγχος της δόµησης και του περιβάλλοντος χάρις σε προχωρηµένη τεχνολογία που υιοθετείται συµπεριλαµβανοµένης και της µεγάλης προόδου του κτηµατολογίου και των τεχνικών τηλεπισκόπισης και φωτοερµηνείας υλοποιείται επαρκώς, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, ενώ τα προβλήµατα των αχανών αυθαιρέτων εκτάσεων δεύτερης κατοικίας λύνονται εν µέρει, αλλά η παραγωγή νέων προβληµάτων τουλάχιστον αναχαιτίζεται. Αστικά έργα γίνονται κυρίως στην Αθήνα-Θεσσαλονίκη και σε λίγες τουριστικές περιοχές όπως επιβάλλουν οι τρέχουσες ανάγκες. Γενικά ο χωροταξικός σχεδιασµός και οι πολεοδοµικές ρυθµίσεις υλοποιούνται αργά και τµηµατικά αλλά µε έλεγχο και προγραµµατισµό. Στην περίπτωση αυτή δίνεται έµφαση σε µαλακά διαχειριστικά έργα στα συγκοινωνιακά προβλήµατα αλλά και στις υπόλοιπες υποδοµές. Τα πληροφοριακά συστήµατα που εγκαθίστανται βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, των συγκοινωνιών, της ρύθµισης των ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, οπότε υλοποιούνται τα απολύτως απαραίτητα σκληρά έργα. Στο επίπεδο της κτιριακής δόµησης, η νέα τεχνολογία (κυρίως υλικά και πληροφορική) αποδίδει καρπούς και τα «έξυπνα κτήρια» εµφανίζονται όλο και συχνότερα. Λόγω της καλής εκπαίδευσης και κατάρτισης η τεχνογνωσία αυτή διαχέεται, ενσωµατώνεται και µπορεί πλέον να αναπαραχθεί και να εξαχθεί. 4) Το πρόβληµα της αποκέντρωσης και της ανάπτυξης των παραγωγικών και ιδιαίτερα των τεχνολογικών υποδοµών: Ένα καλά µελετηµένο πρόγραµµα αποκέντρωσης αρχίζει σιγά-σιγά να αποδίδει καρπούς, στα πλαίσια του εθνικού και των περιφερειακών χωροταξικών και πολεοδοµικών σχεδίων και ρυθµίσεων. Τα προγράµµατα ενίσχυσης των προϋποθέσεων για καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα αποδίδουν καρπούς διότι συνδυάζονται µε γενναία και γνήσια προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης επιχειρηµατιών και στελεχών, και µε την υλοποίηση αποτελεσµατικής διαδικτύωσης. Πρωτοβουλίες και προγράµµατα όπως τα προηγηθέντα RIS, RIS +, κλπ, και δοµές όπως τα ΚΕΤΑ βρίσκουν αξιόλογη συνέχεια, επηρεάζουν επί τις ουσίας την επιχειρηµατική δραστηριότητα και τείνουν να αλλάξουν τα δεδοµένα των περιφερειών. Σ αυτό συµβάλλουν σηµαντικά και πρωτοβουλίες του τύπου της δηµιουργίας των πόλων καινοτοµίας και τεχνολογικής ανάπτυξης (όπως αυτή που εξαγγέλθηκε το 2003, και επανεξαγγέλθηκε το 2005). Έχουµε έτσι αναθέρµανση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην περιφέρεια. Η ένταση της επιχειρηµατικότητας δηµιουργεί συνθήκες αύξησης της ζήτησης για τεχνολογικούς χώρους και η ευρωπαϊκή εµπειρία επιδρά θετικά στον τρόπο και στη λογική οργάνωσής τους, µε αποτέλεσµα τα καλά παραδείγµατα να δηµιουργούν πιέσεις για αύξησή τους. Τα προγράµµατα για την ΚτΠ και τις περιφέρειες της γνώσης λειτουργούν οµαλά και επαυξάνονται δηµιουργώντας έτσι έναν ενάρετο οικονοµικό κύκλο. Η έµφαση που δίνεται στην Παιδεία αποτελεί το εχέγγυο για την επιλογή που γίνεται. Το ανθρώπινο δυναµικό αξιοποιώντας τις κρίσιµες εφαρµογές της πληροφορικής µπορεί εν µέρει να είναι αποκεντρωµένο τονώνοντας έτσι τις δραστηριότητες στην περιφέρεια. Παράλληλα, τα ΑΕΙ έχοντας πόρους, επιτυγχάνουν µια στενότερη σύνδεση µε την παραγωγή και συνδέονται επίσης στενότερα µε τους τεχνολογικούς χώρους. Έτσι η όλη αναπτυξιακή διαδικασία ενισχύεται από τεχνοβλαστούς και άλλες παρόµοιες δοµές που προκύπτουν από τη σύνδεση έρευνας µε την παραγωγή. 9

10 Η ανάπτυξη αυτή δεν γίνεται βέβαια χωρίς χωρικές αντιθέσεις καθώς είναι αναπότρεπτο κάποιες περιφέρειες να είναι και πάλι πιο ευνοηµένες. Η έµφαση που δίνεται στην παιδεία και στην τεχνολογία δηµιουργεί οξύτητες ιδιαίτερα σε περιοχές που αδυνατούν να ξεπεράσουν τον έντονο αγροτικό τους χαρακτήρα, και σε κοινωνικά στρώµατα που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Το αίτηµα για µια κοινωνικότερη πολιτική µε αναδιανοµή του παραγόµενου πλούτου προσκρούει στην ακαµψία του νεοφιλελευθερισµού και της µεγιστοποίησης του κέρδους. Οι κοινωνικές εντάσεις φέρνουν σε µεγάλη δυσκολία το κράτος. Στην περίπτωση υλοποίησης ενός τέτοιου σεναρίου, υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις, όµως, οι ευνοηµένες περιοχές πόλεων της χώρας είναι αυτές που έχουν τις προϋποθέσεις να συµµετάσχουν στον ενάρετο κύκλο της έρευνας και ανάπτυξης. Ως τέτοιες περιοχές πόλεων µπορούν να νοηθούν η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, το αναδυόµενο µητροπολιτικό συγκρότηµα της Πάτρας (ελέω Ρίου-Αντιρρίου), η Κρήτη (ιδιαίτερα Ηράκλειο και Χανιά), το δίπολο Βόλου-Λάρισας, τα Γιάννενα, η Καβάλα-Ξάνθη, εν µέρει η Κοµοτηνή-Αλεξανδρούπολη, καθώς και ορισµένα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, ιδιαιτέρως η Χίος-Λέσβος, η Ρόδος-Κως, η Σύρος, η Κέρκυρα και οριακά η Κεφαλονιά και η Σάµος. Εντελώς οριακά επίσης υπάρχει πιθανότητα να αναδυθεί µια από τις πόλεις που φιλοξενούν νέα Πανεπιστήµια, ή τµήµατα παλαιοτέρων: η πιθανότερη είναι η Κοζάνη που έχει ήδη κάποιες στοιχειώδεις προϋποθέσεις (ΤΕΙ, ΕΗ, νέο τµήµα ΑΠΘ, µια δραστήρια Αναπτυξιακή εταιρεία [ΑΝΚΟ], παράδοση επιχειρηµατικότητας, πρόσβαση στην Εγνατία, αερολιµένα, γειτνίαση µε την Πτολεµαΐδα, κλπ), και κάποιες εκ των πόλεων Τρίπολη, Καλαµάτα, Αγρίνιο. Με την έννοια αυτή, οι περιοχές πόλεων της χώρας µπορούν να χωριστούν σε πέντε κατηγορίες: α) πολύ υψηλής ανάπτυξης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη β) υψηλής ανάπτυξης: Πάτρα, Λάρισα-Βόλος, Γιάννενα, Ηράκλειο, Χανιά, Καβάλα, Ξάνθη, Κοµοτηνή, Αλεξανδρούπολη. γ) µέτριας ανάπτυξης: Ρόδος, Κως, Σάµος, Λέσβος, Χίος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά δ) χαµηλής ανάπτυξης: Κοζάνη, Αιτωλοακαρνανία, Τρίπολη, Καλαµάτα, και ε) πολύ χαµηλής ανάπτυξης: υπόλοιπες περιοχές, όλες στο πλαίσιο βέβαια µιας συνολικά αναπτυσσόµενης κοινωνίας και οικονοµίας. Σε µια τέτοια προοπτική διακρίνει κανείς την τάση για την ανάπτυξη ενός πολυπολικότερου µοντέλου χωρικής ανάπτυξης, εν σχέσει µε το σηµερινό (βλ. χάρτη 7), το οποίο όµως δεν απέχει πολύ από το υπό διαµόρφωση σ. Η πιθανή τάση στην περίπτωση αυτή είναι να κινητοποιηθούν διαδικασίες ανάπτυξης µε επίκεντρο τις παραπάνω κεντρικότερες πόλεις της χώρας (κυρίως µε κριτήριο τον πληθυσµό και την ύπαρξη δραστήριων δοµών όπως επιµελητήρια, συνδέσµους επιχειρηµατιών, αναπτυξιακές εταιρείες. τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εξοπλισµό σε υποδοµές, κλπ). εν φαίνεται όµως ότι ούτε στην περίπτωση αυτή θα µπορέσουν να συµµετάσχουν όλες οι πρωτεύουσες των σηµερινών νοµών, πράγµα που θα αποτελούσε στην ουσία συµµετοχή όλης της χώρας, δεδοµένης της σηµασίας τους και της καταλυτικής επιρροής (οικονοµικής και πληθυσµιακής) τους στη δική τους νοµαρχιακή ενδοχώρα. Υπάρχει όµως και το σοβαρό ενδεχόµενο της διάχυσης της ανάπτυξης και σε δορυφόρους νοµούς (στις µεγάλες πόλεις τους) γύρω από τα πολύ µεγάλα αστικά κέντρα. Τέτοιοι πιθανοί νοµοί είναι: γύρω από την Αθήνα η Κόρινθος, 10

11 η Χαλκίδα, και η Θήβα-Λιβαδειά, γύρω από τη Θεσσαλονίκη η Κατερίνη, Βέροια, και οι Σέρρες, και γύρω από την Πάτρα ο Πύργος. Τουλάχιστον για την περίπτωση της Αττικής, η ανάπτυξη των ταχέων δικτύων µεταφορών θα αποτελέσει µια κρίσιµη παράµετρο που ενδεχοµένως προαστειοποιήσει τµήµατα των γύρω νοµών (µε θετικές ή αρνητικές για τις περιοχές αυτές επιπτώσεις). Οι προκλήσεις για το χώρο της χώρας Η πρόκληση για τις περιφέρειες της χώρας είναι να ανέλθουν στην ευρωπαϊκή ιεραρχία ποιοτικά και ποσοτικά, δηλαδή όχι µόνο στους ποσοτικούς δείκτες εισοδήµατος, προϊόντος, κλπ, αλλά και σε ποιοτικό επίπεδο στη διάρθρωση των µεγεθών τους µε σοβαρή αναβάθµιση των τεχνολογικών, επιστηµονικών καινοτοµικών παραµέτρων, ώστε να τοποθετηθούν καλύτερα στην πρόκληση της Κοινωνίας της Γνώσης. Το πρόβληµα που τίθεται είναι αν οι σκληρές υποδοµές θα κινητοποιήσουν τέτοια ανάπτυξη ώστε να επέλθει το επιθυµητό αποτέλεσµα, ή αν η στόχευση θα πρέπει να είναι άµεση και αποφασιστική µε επένδυση στην παιδεία και στον τεχνολογικό κύκλο, οπότε η οικονοµική ανάπτυξη που θα προκληθεί θα καταστήσει δυνατή και την υλοποίηση των σκληρών υποδοµών. Πρόκειται για ένα πρόβληµα στρατηγικής και χρονισµού για την ανάπτυξη, που δεν επιδέχεται πολλά σφάλµατα, λόγω της σχετικότητας της ανάπτυξης που υπάρχει στο πλαίσιο του οξέως χωρικού ανταγωνισµού, ιδιαίτερα µε την είσοδο νέων κρατών-µελών στην ΕΕ. Αναπόφευκτα θα τεθεί το ερώτηµα αν οι ελληνικές περιφέρειες θα βρεθούν σε λίγα χρόνια πάνω ή κάτω από τις νέες περιφέρειες της ΕΕ. Παράλληλα µε το στρατηγικό ζήτηµα της ανάπτυξης, τίθενται και όλα τα ζητήµατα της ρύθµισης του χώρου. Η επιλογή του ενός ή του άλλου δρόµου εξακολουθεί να εγείρει την απαίτηση της επίλυσης των βασικών χωροταξικών ζητηµάτων της χώρας, όπως των διεθνών διασυνδέσεων, της διαπεριφερειακής συνοχής, και της ποιότητας του δοµηµένου και µη περιβάλλοντος. Η επιλογή της στρατηγικής επηρεάζει προφανώς και αυτούς τους τοµείς. Σε κάθε περίπτωση η συνολική ποιότητα του χώρου επηρεάζει το µέλλον της χώρας. Στην περίπτωση του πρώτου σεναρίου επειδή συναρτάται µε τον τουρισµό, στην περίπτωση του δεύτερου διότι χώρα που προοδεύει στην τεχνολογία και παιδεία δεν µπορεί να συµβιβαστεί µε περιβάλλον χαµηλής ποιότητας διότι αυτό διώχνει το ανθρώπινο δυναµικό που είναι ακριβώς απαραίτητο για µια τέτοια εξέλιξη. Στο ζήτηµα της ρύθµισης του χώρου η πρόκληση είναι κατά πόσον οι νέες τεχνολογίες θα µπορέσουν να συµβάλουν στην αποτελεσµατική ρύθµιση, έτσι ώστε να συµπλεχθούν µε την υπόλοιπη τεχνολογική ανάπτυξη και εν τέλει να µειωθεί και το σχετικό κόστος. Ως προς τις περιοχές και πόλεις, είναι ενδιαφέρον ότι και κατά τα δύο σενάρια αυτές που φαίνεται ότι θα έχουν τη χαµηλότερη ανάπτυξη είναι οι ορεινές περιοχές στο µέσον της χώρας και τα µικρά νησιά. Το γεγονός αυτό επαναθέτει την πρόκληση της ανάπτυξης της υπαίθρου και δηµιουργεί ερωτήµατα για την αποτελεσµατικότητα των µέχρι τώρα στρατηγικών και για τις στρατηγικές που πρέπει να υιοθετηθούν. Θέτει δε ένα καίριο και δύσκολο ερώτηµα: µήπως περιοχές που δεν φαίνεται να ευνοούνται από τις εξελίξεις µπορούν να κάνουν το «πήδηµα του βάτραχου» (leapfrogging) και να προπορευθούν αναπτυξιακά επενδύοντας άµεσα αλλά πολύ γενναία και µε φαντασία σε τοµείς της γνώσης (επιχειρώντας να δηµιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό 11

12 πλεονέκτηµα); Και αν συζητήσει κανείς ένα τέτοιο ενδεχόµενο σοβαρά ποιες θα ήταν οι προϋποθέσεις για να συµβεί; Αναφορές IMD (2003) World Competitiveness Yearbook, IMD: Lausanne Skayannis, P. (1990) The General Conditions of Production and Infrastructure: the case of post civil-war Greece. D.Phil. Dissertation. University of Sussex, UK. Skayannis, P. (2001) Infrastructure comparisons in Transition Countries: A New North-South Divide in Europe? In Petrakos, G. and Totev, S. (eds) The Development of the Balkan Region, pp London: Ashgate. Σκάγιαννης, Π. (2003) Τεχνολογία, Καινοτοµία, και Αναδιάρθρωση του Χώρου. Πρακτικά 16 ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, τόµος Β, σελ Αθήνα. Σκάγιαννης, Π. (2003α) Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση για την Ελλάδα, Οριζόντιος τοµέας για τον Χώρο και τις Περιφέρειες. Εισήγηση Οριζόντιου Τοµέα. Αθήνα. Από το S στο σ: Προς µια νέα ανάπτυξη του Ελληνικού χώρου; Γιάννενα Πάτρα Θεσ/νίκη Αλεξ/πολη Λάρισα-Βόλος Αθήνα Το σ ανάπτυξης του Ελληνικού Χώρου 12

13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - Π.ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ, Π.Θ B Χιλιόµετρα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΡΤΗΣ: 7 Μελλοντικό επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης (2020) Πηγή: ΕΥΤΕΠΟΑ, Επεξεργασία χαρτών: ΕΥΤΕΠΟΑ, Α.Σαµαράς ΥΠΟΜΝΗΜΑ Επίπεδο τεχνολ. ανάπτ. Πολύ υψηλό Υψηλό Μέτριο Χαµηλό Πολύ χαµηλό ορυφορικοί νοµοί

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005 Καθ. Bασίλης Ασημακόπουλος Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Χαιρετισμός στο πλαίσιο της Ημερίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΥΜ ΙΙ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 6: Διαχρονική Εξέλιξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία εναρκτήριας ομιλίας

Σημεία εναρκτήριας ομιλίας Σημεία εναρκτήριας ομιλίας 2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Αισθάνομαι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να κηρύξω την έναρξη του 2 ου Διεθνούς Συνεδρίου για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου.

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Εισηγητής: Καθ. Ν. Παπαµίχος, Τοµέας Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον

πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον Τεχνολογία και «έξυπνες πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΕΠ-Κ AE ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ», ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 6 ΝΟΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-03-2005 ANAΛYΣH Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων του Σπύρου Βλιάμου* Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα οργασμό προετοιμασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 Εισηγητής: Γ. Ζαγκλιβερινός, ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ιστορικά η Χηµική Βιοµηχανία αποτελεί έναν από τους βασικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης

Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το Π Μ είχε 6 Τµήµατα που προήλθαν τα µεν τέσσερα από το ΑΠΘ και τα δύο ιδρύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα