1(17) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Αθήνα, Ιούλιος 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1(17) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Αθήνα, Ιούλιος 2014"

Transcript

1 1(17) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΟΜΗ Για την προστασία των χώρων του ΕΛΤΑ σε όλη την Επικράτεια, είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν: - Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ασφαλείας & Σήµανσης Συναγερµού (ΗΣΑ & ΣΣ): Οκτακόσια είκοσι (820) περίπου, µε πίνακες στην συντριπτική πλειοψηφία τους τύπου NX της CADDX και σε πολύ µικρό ποσοστό µε παλαιότερους, τύπου 8980 RANGERS. - Συστήµατα Πυρανίχνευσης : Τριάντα (30) µε πίνακα τύπου NX της CADDX και Εκατόν ενενήντα (190) περίπου µε πίνακα διαφόρων κατασκευαστών, συµβατικού τύπου, σε υπηρεσιακές λειτουργίες της επικράτειας, εκ των οποίων πέντε (5) έχουν την έξοδο ALARM συνδεδεµένη σε µία ξεχωριστή ζώνη του αντίστοιχου ΗΣΑ & ΣΣ. Όλα ανεξαιρέτως τα ανωτέρω ΗΣΑ & ΣΣ, καθώς τριάντα (30) Συστήµατα Πυρανίχνευσης, συντηρούνται ανελλιπώς από την εταιρεία η οποία τα έχει προµηθεύσει στον ΕΛΤΑ και είναι επίσης συνδεδεµένα µε Κέντρο Λήψης & Επεξεργασίας Σηµάτων (ΚΛ & ΕΣ) αυτής. - Συστήµατα Τηλεπισκόπησης (CCTV): ιακόσια είκοσι (220) περίπου ψηφιακής εγγραφής, διαφόρων τύπων. - Σε εκατόν τέσσερεις (104) Υπηρεσιακές Λειτουργίες (εβδοµήντα επτά (77) περίπου των Αθηνών και είκοσι επτά (27) της Θεσσαλονίκης), είναι εγκατεστηµένοι και συνδεδεµένοι µε τα αντίστοιχα ΗΣΑ & ΣΣ, κωδικοποιητές GSM της εταιρείας ΗΛΚΑ, οι οποίοι έχουν απευθείας σύνδεση µε την ΕΛ.ΑΣ.

2 2(17) ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή Απαιτήσεων, σκοπό έχει, να περιγράψει όσο το δυνατόν αναλυτικότερα τις απαιτήσεις του ΕΛΤΑ, τόσο για την τακτική και έκτακτη συντήρηση και την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των εγκατεστηµένων ΗΣΑ & ΣΣ και των Συστηµάτων Πυρανίχνευσης, όσο και την σύνδεσή τους µε ΚΛ & ΕΣ και την επιτήρησή τους από αυτό. Επίσης, την τακτική και έκτακτη συντήρηση (πλην των ανταλλακτικών), των συστηµάτων τηλεπισκόπησης (CCTV), ανά την Επικράτεια ΓΕΝΙΚΑ O ανάδοχος που θα αναλάβει την συντήρηση επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών των ανωτέρω συστηµάτων, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εµπειρία και µπορεί να υποστηρίζει συστήµατα, των παραπάνω τύπων. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να υποβάλει κατάλογο των κυριοτέρων πελατών στους οποίους παρείχε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ΗΣΑ & ΣΣ, Συστηµάτων Πυρανίχνευσης, καθώς και Συστηµάτων Τηλεπισκόπησης (CCTV) κατά την τελευταία τριετία, µετά των σχετικών πιστοποιητικών καλής εκτέλεσης. Επίσης, να προσκοµίσει βεβαίωση της επίσηµης αντιπροσωπείας των ΗΣΑ & ΣΣ, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, τόσο σε ανταλλακτικά όσο και για λογισµικό. Σε κάθε περίπτωση και άσχετα εάν η υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία µετέχει στην ιδιοκτησία του Κέντρου Λήψης & Επεξεργασίας Σηµάτων που προτείνει να συνδεθούν τα ΗΣΑ & ΣΣ, θα πρέπει να προσκοµίσει, µε την προσφορά της, έγγραφες βεβαιώσεις της εταιρείας του Κέντρου Λήψης & Επεξεργασίας Σηµάτων αυτού, ότι αποδέχεται την σύνδεση αυτή και την δέσµευσή της να υποστηρίξει τον ανάδοχο σε ό, τι αναφέρεται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αναλαµβάνοντας όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, που την αφορούν. 2. ΗΣΑ & ΣΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗ- ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΗΣΑ & ΣΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΝ Προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στις συµµετέχουσες στον ιαγωνισµό αυτόν εταιρείες, να εκτιµήσουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των προς συντήρηση συστηµάτων, αλλά και τον βαθµό διασποράς τους ανά την επικράτεια, επισυνάπτεται πίνακας, στον οποίο παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία, επιµερισµένα ανά Περιφερειακή /νση του ΕΛΤΑ.

3 3(17) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Εντοπισµός Βλαβών Η ύπαρξη κάποιας βλάβης σε ένα ΗΣΑ & ΣΣ ή Πυρανίχνευση, θα εντοπίζεται είτε από τον υπεύθυνο λειτουργίας κάθε ΗΣΑ & ΣΣ (εντοπισµός βλάβης από τον χρήστη), είτε από το ΚΛ & ΕΣ (εντοπισµός βλάβης από τον συντηρητή) Αναφορά Βλαβών Οποιοσδήποτε από τους προαναφερθέντες (χρήστης ή συντηρήτρια εταιρεία) αντιληφθεί την ύπαρξη βλάβης σε κάποιο ΗΣΑ & ΣΣ ή Πυρανίχνευση, αµέσως θα ενηµερώνει µε µια προκαθορισµένη διαδικασία (διαφορετική για τον καθένα από τους δύο), τους αρµοδίους που θα ορισθούν από τον ΕΛΤΑ, για κάθε περίπτωση ιάγνωση Βλαβών Η διάγνωση των βλαβών, αν δεν είναι δυνατόν να γίνει από απόσταση, µέσω τηλεελέγχου, θα γίνεται κατόπιν µετάβασης επί τόπου των πιστοποιηµένων, για κάθε σύστηµα, τεχνικών της συντηρήτριας εταιρείας Χαρακτηρισµός Βλαβών Οι βλάβες οι οποίες θα προκύπτουν σε κάθε σύστηµα θα χαρακτηρίζονται είτε ως ενδογενείς, είτε ως εξωγενείς του συστήµατος. Ενδογενείς βλάβες, θα χαρακτηρίζονται εκείνες οι οποίες θα οφείλονται στο ίδιο το σύστηµα και η αποκατάστασή τους θα γίνεται χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για τον ΕΛΤΑ. Εξωγενείς βλάβες, θα χαρακτηρίζονται εκείνες οι οποίες θα οφείλονται είτε σε κακό χειρισµό από τους ίδιους τους χρήστες, είτε σε άλλες αιτίες (βανδαλισµοί κλπ.), για τις οποίες δεν ευθύνεται το ίδιο το σύστηµα και η αποκατάστασή τους θα βαρύνει οικονοµικά τον ΕΛΤΑ. Ο χαρακτηρισµός µιας βλάβης ως εξωγενούς για το σύστηµα, θα γίνεται από την Υπηρεσία Ασφαλείας του ΕΛΤΑ Χρόνοι Ανταπόκρισης και Αποκατάστασης Βλαβών Η εταιρεία που θα αναδειχθεί συντηρήτρια των εγκαταστηµένων ΗΣΑ & ΣΣ στους χώρους του ΕΛΤΑ σε ολόκληρη την Επικράτεια, θα παρέχει τις υπηρεσίες της σε καθηµερινή βάση και καθ όλο το 24ωρο. Σε περίπτωση που για την αποκατάσταση κάποιας βλάβης απαιτείται η επίσκεψη τεχνικού επιτόπου, τότε τόσο η επιτόπου επίσκεψη όσο και η αποκατάσταση της βλάβης, πρέπει να πραγµατοποιούνται : εντός 12 ωρών στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε όλη την χερσαία επικράτεια καθώς και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα. στην υπόλοιπη νησιωτική επικράτεια εντός 48 ωρών.

4 4(17) Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, τα ανωτέρω, αφορούν τόσο εργάσιµες, όσο και µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες και οι προαναφερθέντες χρόνοι αφορούν την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών. Ο χρόνος άφιξης επί τόπου των πιστοποιηµένων τεχνικών της συντηρήτριας εταιρείας, θα πιστοποιείται άµεσα από τον προϊστάµενο της Υπηρεσιακής Λειτουργίας του ΕΛΤΑ, η οποία προστατεύεται από το ΗΣΑ & ΣΣ στο οποίο θα έχει παρουσιαστεί κάποια βλάβη. Σηµειώνεται στο σηµείο αυτό ότι, κάθε προϊστάµενος Υπηρεσιακής Λειτουργίας του ΕΛΤΑ, θα γνωρίζει πάντοτε ποιοι τεχνικοί της συντηρήτριας εταιρείας θα επισκεφθούν, επί τόπου, τον χώρο ευθύνης του. Σε περίπτωση που σε κάποιο ΗΣΑ & ΣΣ ή Πυρανίχνευση, προκύψει ιδιαιτέρως σοβαρή βλάβη, η οποία έχει σηµαντική επίπτωση στη λειτουργία του συστήµατος αυτού και η αποκατάστασή της δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός των συµβατικών ανά περίπτωση χρονικών ορίων, τότε η εταιρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώσει τους αρµοδίους του ΕΛΤΑ, θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, στις οποίες θα περιλαµβάνεται ακόµη και η πλήρης αντικατάσταση ολόκληρου του συστήµατος αυτού, ούτως ώστε εντός της επόµενης ηµέρας από την ηµέρα της επιτόπιας επίσκεψης τεχνικών της συντηρήτριας εταιρείας, το σύστηµα αυτό να λειτουργεί πλήρως. Τα συστήµατα που είναι εγκαταστηµένα σε χώρους του ΕΛΤΑ στην νησιωτική επικράτεια της χώρας, θα παραδίδονται σε πλήρη λειτουργία εντός της µεθεπόµενης ηµέρας από την ηµέρα της επιτόπιας επίσκεψης των πιστοποιηµένων τεχνικών της συντηρήτριας εταιρείας Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, προγραµµατισµοί και µετακινήσεις Η εταιρεία η οποία θα αναδειχθεί συντηρήτρια των ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, θα αναλάβει υποχρεωτικά και τα ακόλουθα: - Την επέκταση οποιουδήποτε ΗΣΑ & ΣΣ ή Πυρανίχνευση, µε την εγκατάσταση διαφόρων επιπλέον αισθητήρων. - Την αντικατάσταση οποιουδήποτε αισθητήρα µε αισθητήρα ίδιας ή διαφορετικής λειτουργίας. - Τον επαναπρογραµµατισµό, την επέκταση ή ακόµα και την αντικατάσταση οποιουδήποτε κεντρικού πίνακα ελέγχου. - Την απεγκατάσταση, την µεταφορά και την επανεγκατάσταση οποιουδήποτε εγκαταστηµένου ΗΣΑ & ΣΣ ή Πυρανίχνευση, από οποιοδήποτε χώρο του ΕΛΤΑ σε άλλον, στην ίδια όµως πόλη. Οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης (FAX ή e mail)) από τον ΕΛΤΑ και πάντα µετά από ειδοποίηση και σχετική έγκριση της Υπηρεσίας Ασφαλείας του ΕΛΤΑ. Στη συνέχεια, η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να τις ολοκληρώνει πλήρως και να παραδίδει το σύστηµα σε πλήρη λειτουργία εντός δέκα (10) ηµερών, το αργότερο, από την ηµέρα της λήψης της εντολής. Οι εργασίες αυτές, σε πολλές περιπτώσεις, θα εκτελούνται όταν δεν θα λειτουργούν επιχειρησιακά οι προστατευόµενοι χώροι του ΕΛΤΑ και εποµένως, σε µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

5 5(17) ιαδικασία συντήρησης - Εποπτεία Ολόκληρη η παραπάνω διαδικασία, θα εποπτεύεται από την Υπηρεσία Ασφαλείας του ΕΛΤΑ και για τον λόγο αυτόν, από την στιγµή που η εµφάνιση οποιασδήποτε βλάβης γνωστοποιείται µε οποιοδήποτε τρόπο στην συντηρήτρια εταιρεία, η τελευταία, θα ενηµερώνει αµέσως τους υπευθύνους κάθε συστήµατος και στη συνέχεια θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την διάγνωση και την αποκατάσταση κάθε βλάβης, εντός των προκαθορισµένων για κάθε περίπτωση χρονικών ορίων Προληπτική Συντήρηση Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται στον περιοδικό ανά εξάµηνο (α και β κάθε έτους) έλεγχο της καλής λειτουργίας κάθε συστήµατος, υπό µορφή προληπτικής συντήρησης. Η προληπτική αυτή συντήρηση θα περιλαµβάνει, σε γενικές γραµµές, τον έλεγχο όλων των συσκευών και αισθητήρων, τις ρυθµίσεις, καθαρισµούς, τις τυχόν επισκευές και αντικαταστάσεις του εξοπλισµού του Η.Σ.Α. ή Πυρανίχνευσης που παρουσιάζει δυσλειτουργία (µαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κλπ.), την αντικατάσταση των συσσωρευτών εάν αυτό επιβάλλεται, καθώς και τη γενική δοκιµή καλής λειτουργίας, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για τον ΕΛΤΑ. Τονίζεται ότι, η προληπτική συντήρηση κάθε συστήµατος, θα γίνεται υποχρεωτικά σε χρόνο από πέντε (5) µήνες έως επτά (7) µήνες από αυτήν του προηγουµένου εξαµήνου Εξειδικευµένο εξουσιοδοτηµένο Τεχνικό προσωπικό εταιρειών Κάθε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει υποχρεωτικά µε την προσφορά της, να επισυνάψει, µεταξύ άλλων, και υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δεσµεύεται ότι σε δέκα πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σχετικής σύµβασης, µε την οποία θα της ανατεθεί από τον ΕΛΤΑ η ευθύνη της συντήρησης των ΗΣΑ & ΣΣ αυτού, θα υποβάλει πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι πιστοποιηµένοι και εξουσιοδοτηµένοι τεχνικοί, οι οποίοι θα επεµβαίνουν στα υπό συντήρηση συστήµατα ασφαλείας και στους προστατευόµενους απ αυτά χώρους, σε ολόκληρη την Επικράτεια. Στην συνέχεια, η συντηρήτρια εταιρεία θα ενηµερώνει ανελλιπώς τον ΕΛΤΑ, για κάθε ενδεχόµενη αλλαγή των τεχνικών συνεργατών της. Η Υπηρεσία Ασφαλείας του ΕΛΤΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζει τους τεχνικούς οι οποίοι θα εκτελούν οιασδήποτε φύσεως εργασίες, στο κάθε υπό συντήρηση σύστηµα ασφαλείας και θα διατηρεί το δικαίωµα του ελέγχου των πιστοποιητικών τους και των σχετικών αδειών τους για εκτέλεση εργασιών σε ηλεκτρονικά συστήµατα ασφαλείας και θα τους χορηγεί σχετική άδεια, για εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριµένες, κρίσιµες εγκαταστάσεις του ΕΛΤΑ. Οι προϊστάµενοι των προστατευόµενων χώρων δεν θα επιτρέπουν οποιαδήποτε επέµβαση τεχνικών στα συστήµατα ασφαλείας των χώρων ευθύνης τους, από τεχνικούς οι οποίοι δεν θα αναφέρονται στους κατατεθέντες σχετικούς πίνακες, της συντηρήτριας εταιρείας. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων τεχνικών σε κάθε εγκατάσταση και για τον εφοδιασµό τους µε τον απαιτούµενο για κάθε εγκατάσταση εξοπλισµό.

6 6(17) 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (CCTV) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται στον περιοδικό ανά εξάµηνο (α και β κάθε έτους) έλεγχο της καλής λειτουργίας κάθε συστήµατος, υπό µορφή προληπτικής συντήρησης. Η προληπτική αυτή συντήρηση θα πραγµατοποιείται συγχρόνως µε την προληπτική συντήρηση των ΗΣΑ & ΣΣ και θα περιλαµβάνει, σε γενικές γραµµές: Μονάδα Ψηφιακής Καταγραφής (DVR) - Καθαρισµό των ανεµιστήρων και πλακετών από την σκόνη, µε αέρα υπό πίεση - Έλεγχο καλής λειτουργίας, των σκληρών δίσκων, µνήµης RAM, προγραµµάτων - λογισµικών - Έλεγχος ικανοποιητικής καταγραφής, από όλους τους εικονολήπτες, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις καταγραφής - Έλεγχος κωδικών κλειδώµατος, κωδικών εγγραφής και κωδικών χρηστών - Έλεγχος απολήξεων καλωδιώσεων στο DVR και αποκατάσταση φθορών, όπου απαιτείται Εικονολήπτες - Καθαρισµό φακών από σκόνη και διάφορες ακαθαρσίες, των σκιαδίων των εξωτερικών εικονοληπτών, όπου υπάρχουν, καθώς και έλεγχος της θερµαντικής αντίστασης και του θερµοστάτη αυτών. - Έλεγχος εστίασης, οπτικού πεδίου, φωτεινότητας, κοντράστ κάθε εικονολήπτη χωριστά. - Έλεγχος τάσης τροφοδοσίας εικονοληπτών. Μονάδα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) - Καθαρισµό των ανεµιστήρων και πλακετών από την σκόνη, µε αέρα υπό πίεση. - Έλεγχος των συσσωρευτών και της αυτονοµίας του συστήµατος, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σε περιπτώσεις βλαβών και ανάγκη αποκατάστασης αυτών, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 2, µε την διαφορά ότι τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν, θα βαρύνουν τον ΕΛΤΑ, ενώ ο τύπος και οι προδιαγραφές του υλικού, όπως και το κόστος της επισκευής ή αντικατάστασης (DVR, εικονολήπτης, τροφοδοτικό κλπ.), θα προκύπτουν µετά από συνεννόηση και έγγραφη έγκριση (fax ή ) της Υπηρεσίας Ασφαλείας του ΕΛΤΑ. 4. ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΛ & ΕΣ) εν θα γίνεται δεκτή η προσφορά οποιασδήποτε υποψήφιας συντηρήτριας εταιρείας, αν δεν εµπεριέχει και προσφορά για την σύνδεση όλων ανεξαιρέτως των ΗΣΑ & ΣΣ µε ΚΛ & ΕΣ. Στην περίπτωση που απορριφθεί το προσφερόµενο ΚΛ & ΕΣ, αυτοµάτως θα απορρίπτεται όλη η προσφορά της υποψήφιας συντηρήτριας εταιρείας.

7 7(17) Η σύνδεση όλων ανεξαιρέτως των ΗΣΑ & ΣΣ µε ΚΛ & ΕΣ και η λειτουργική τους υποστήριξη µέσω αυτού, θα είναι υποχρεωτικά αλληλένδετη µε την συντήρησή τους. Αν δηλαδή προκύψουν οποιασδήποτε φύσεως δυσλειτουργίες στο ΚΛ & ΕΣ και δεν ανταποκρίνεται αυτό στους συµβατικούς όρους, µε αποτέλεσµα ο ΕΛΤΑ να διακόψει την συνεργασία του µε αυτό, τότε αυτοµάτως θα διακοπεί και οποιαδήποτε άλλη συνεργασία του µε την συντηρήτρια, µε αποκλειστικά δική της ευθύνη και αυτό θα αντιµετωπιστεί ως αθέτηση της σηµαντικότερης συµβατικής υποχρέωσης αυτής. 4.1 Στέγαση του Κέντρου Ο χώρος στον οποίο θα στεγάζεται το προσφερόµενο ΚΛ & ΕΣ, θα πρέπει να πληροί τις αναγκαίες συνθήκες ασφαλείας και πιο συγκεκριµένα: να στεγάζεται σε ασφαλή χώρο ο οποίος να προστατεύεται από ενισχυµένο κτιριακό φλοιό µε θωρακισµένα τζάµια και πόρτες ασφαλείας να επιτηρούνται όλες οι προσβάσεις σ αυτόν, από κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης να τηρούνται συγκεκριµένες διαδικασίες ασφαλείας για την είσοδο και έξοδο των εργαζοµένων σ αυτόν να εξασφαλίζει αδιάλειπτη ηλεκτρική τροφοδοσία, µε υποχρεωτική χρήση γεννήτριας που να καλύπτει την ολική ισχύ των καταναλώσεων του κέντρου, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του να εξασφαλίζει, σε φυλασσόµενο χώρο, τους κατανεµητές όπου καταλήγουν οι τηλεφωνικές γραµµές του ΟΤΕ σε περίπτωση διακοπής των τηλεφωνικών γραµµών, για οποιονδήποτε λόγο (εργασίες οδοποιίας, φυσικές καταστροφές κλπ.), να είναι δυνατή η µετάπτωσή τους στο ΚΛ & ΕΣ, µέσω καταλλήλων ζεύξεων, εξασφαλίζοντας έτσι, την αδιάλειπτη λειτουργία του να διαθέτει εφεδρικά µηχανήµατα λήψης και επεξεργασίας σηµάτων, εφεδρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αποθηκευτικά µέσα, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και κανονική λειτουργία του Κέντρου σε περιπτώσεις οποιασδήποτε βλάβης. 4.2 Εξοπλισµός του Κέντρου-Βασικές απαιτήσεις Το ΚΛ&ΕΣ θα προσφέρει τις Υπηρεσίες του καθ όλο το 24ωρο. Θα πρέπει δε, υποχρεωτικά, να έχει την απαραίτητη υποδοµή και εξοπλισµό ώστε: Να δύναται να δέχεται σήµατα µέσω κάθε είδους σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας (PSTN, ADSL κλπ), καθώς και µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας Να δέχεται, να αντιλαµβάνεται, να επεξεργάζεται και να καταγράφει ακαριαία τα σήµατα: συναγερµού, δηλ. ώρα και ζώνη από την οποία προήλθε αυτός. ενεργοποίησης (θέση σε κατάσταση ΟΝ) του συστήµατος, την χρονική στιγµή ενεργοποίησης και τον χρήστη που το ενεργοποίησε. απενεργοποίησης (θέση σε κατάσταση OFF) του συστήµατος, την χρονική στιγµή απενεργοποίησης και τον χρήστη που το απενεργοποίησε. διακοπής και επαναφοράς της ηλεκτρικής παροχής στον χώρο στέγασής του συστήµατος. ένδειξης προβλήµατος στους συσσωρευτές του συστήµατος

8 8(17) ένδειξης αποµόνωσης κάποιας ζώνης συστήµατος, κατά την ενεργοποίηση του συστήµατος Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί την ύπαρξη και να αναφερθεί αναλυτικά στα προγράµµατα που διαθέτει, για τηλεχειρισµό και τηλεέλεγχο των Η.Σ.Α., µε απόλυτη ασφάλεια Να µπορεί να δέχεται και να επεξεργάζεται σήµατα, καθώς και δυνατότητα τηλεελέγχου και µέσω διαδικτύου (INTERNET). Επίσης, να µπορεί να δέχεται σήµατα ασύρµατα, µέσω δικτύου 3G, 4G ή GPRS, παρακάµπτοντας τελείως τις τηλεφωνικές γραµµές Να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί κάθε σύστηµα από απόσταση Να αναγνωρίζει την ζώνη από την οποία εστάλη κάποιο σήµα Να αντιλαµβάνεται την αποσύνδεση οποιουδήποτε αισθητήρα ή σειρήνας Να αποκαθιστά, επί 24ώρου βάσεως, όπου είναι δυνατόν, τις βλάβες και τα προβλήµατα που αφορούν το λογισµικό, από απόσταση, χωρίς να απαιτείται η αποστολή τεχνικού. Να αποµονώνει, µέσω του συστήµατος τηλεελέγχου, µία ή περισσότερες ζώνες όταν παρουσιαστεί βλάβη, προκειµένου να µην στέλνονται άσκοπα σήµατα συναγερµού Οι παρεµβάσεις στα Η.Σ.Α., µέσω του συστήµατος τηλεελέγχου, θα γίνεται µε ασφάλεια επιπέδου τραπεζικών συναλλαγών, µε την µέθοδο αµφίδροµης κλήσης, όπου, µετά από κλήση του κεντρικού σταθµού ο συνδροµητής καλεί τον κεντρικό σταθµό, εξασφαλίζοντας έτσι απόλυτη ασφάλεια στην επικοινωνία Ο Ανάδοχος, µέσω του συστήµατος τηλεελέγχου, να αποκτά <<εικόνα>>, σε περίπτωση συναγερµού, για το τι ακριβώς συµβαίνει στην Υπηρεσιακή Λειτουργία, µέσω των διαφόρων αισθητήρων και να δίνει συγκεκριµένες πληροφορίες στην ΕΛ.ΑΣ προκειµένου να ενεργήσει ανάλογα Να πραγµατοποιεί καθηµερινά ελέγχους καλής λειτουργίας µέσω της τηλεφωνικής γραµµής, σε προγραµµατισµένες, βραδινές ώρες κυρίως και σε περίπτωση προβλήµατος, να προβαίνει αµέσως σε έλεγχο του συστήµατος, µέσω της τηλεφωνικής γραµµής και του προγράµµατος τηλεελέγχου Να αποστέλλει αυτόµατα τα σήµατα συναγερµού που δέχεται από όλα τα συνδεδεµένα συστήµατα, σε κάποιους Η/Υ του ΕΛΤΑ, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα από το προσωπικό βάρδιας του Κέντρου να επηρεάσει την λειτουργία αυτή Να καταγράφει τις συνοµιλίες που πραγµατοποιεί το κέντρο µε τους υπευθύνους των Υπηρεσιακών λειτουργιών του ΕΛΤΑ και τις αρµόδιες αρχές, σε ηλεκτρονικό µέσο µε µεγάλη αποθηκευτική ικανότητα. Tο αρχείο αυτό να τηρείται τουλάχιστον για 6 µήνες. Το προσωπικό βάρδιας του ΚΛ & ΕΣ θα πρέπει υποχρεωτικά : Να λαµβάνει και να επεξεργάζεται τα σήµατα που θα αποστέλλονται αυτόµατα από όλα ανεξαιρέτως τα ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ και να ειδοποιεί ταχύτατα την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ) σε κάθε περίπτωση σήµανσης

9 9(17) συναγερµού, καθώς επίσης και συγκεκριµένους για κάθε σύστηµα, υπαλλήλους του ΕΛΤΑ Να προβαίνει στην διενέργεια ελέγχων λειτουργίας όλου του εξοπλισµού κάθε συστήµατος, τουλάχιστον µία φορά, κατά τη χρονική διάρκεια κατά την οποίαν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο Σε περίπτωση διακοπής της τηλεφωνικής γραµµής, να ειδοποιεί συγκεκριµένους για κάθε σύστηµα, υπαλλήλους του ΕΛΤΑ και να συνεργάζεται µε τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο, µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης Να ελέγχει και να ειδοποιεί τους συγκεκριµένους για κάθε σύστηµα υπαλλήλους του ΕΛΤΑ, µε την ανταλλαγή των κωδικών ασφαλείας, στην περίπτωση που το σύστηµα δεν ενεργοποιηθεί µια προκαθορισµένη χρονική στιγµή, και να προχωρεί στην ενεργοποίησή του. Επίσης, στην περίπτωση που δεν απενεργοποιηθεί µια προκαθορισµένη χρονική στιγµή, να ειδοποιεί τους αρµόδιους υπαλλήλους του ΕΛΤΑ Να επικοινωνεί τηλεφωνικά µε τους προκαθορισµένους υπαλλήλους του ΕΛΤΑ, στην περίπτωση που λάβουν σήµα απενεργοποίησης του συστήµατος σε χρονική στιγµή κατά την οποία αυτό θα έπρεπε να παραµένει ενεργοποιηµένο ( αφοπλισµός εκτός ορίων ) και να εξακριβώνει, κάνοντας µια σειρά προκαθορισµένων ερωτήσεων, αν ο συνοµιλητής του είναι ένας από τους προκαθορισµένους χρήστες του εν λόγω συστήµατος, µε την ανταλλαγή των κωδικών ασφαλείας Να αποστέλλει στην Υπηρεσία Ασφαλείας ΕΛΤΑ, σε µηναία βάση, αναφορές λειτουργίας και συµβάντων για όλα τα συστήµατα συναγερµού των Υπηρεσιακών Λειτουργιών του ΕΛΤΑ, που είναι συνδεδεµένα µε το Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων Συναγερµού Να τηρεί αρχείο συµβάντων τουλάχιστον για ένα έτος. 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 5.1. Χρονοδιάγραµµα µεταγωγής όλων των ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, στο νέο καθεστώς συντήρησής τους Κάθε προσφορά, θα περιέχει υποχρεωτικά αναλυτικό χρονοδιάγραµµα, στο οποίο θα παρουσιάζεται ο σχεδιασµός της χρονικής αλληλουχίας των επιµέρους δράσεων, για την πλήρη µεταγωγή όλων των συστηµάτων στο νέο καθεστώς λειτουργίας τους, εντός χρονικού διαστήµατος εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακών ηµερών Αναγνώριση των εγκατεστηµένων ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ Τεχνικοί της νέας συντηρήτριας εταιρείας, θα επισκεφθούν ένα-ένα, όλα τα εγκατεστηµένα ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, προκειµένου να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν αναλυτικά τον εγκατεστηµένο εξοπλισµό του, να εντοπίσουν τις

10 10(17) ιδιαίτερες παραµέτρους λειτουργίας του, να προβούν στην πρώτη προληπτική του συντήρηση και στην νέα παραµετροποίησή του, έτσι ώστε αυτό να συνδεθεί µε το νέο ΚΛ & ΕΣ, από το οποίο θα επιτηρείται και θα ελέγχεται στη συνέχεια. Συγχρόνως, θα γίνει η αναγνώριση και η πρώτη προληπτική συντήρηση, των Συστηµάτων Πυρανίχνευσης και Συστηµάτων Τηλεπισκόπησης (CCTV) Μεταβατική περίοδος Το προαναφερθέν χρονικό διάστηµα των εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακών ηµερών, θα αποτελέσει την µεταβατική χρονική περίοδο της µεταγωγής όλων των εγκατεστηµένων ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, από το παλαιό στο νέο καθεστώς συντήρησης και λειτουργίας τους. Η εταιρεία η οποία θα αναδειχθεί συντηρήτρια από τον παρόντα διαγωνισµό, θα αναλαµβάνει σταδιακά την ευθύνη της συντήρησης ενός- ενός ΗΣΑ & ΣΣ, σύµφωνα µε τον χρονοδιάγραµµα που θα έχει υποβάλει µε την προσφορά της. Σηµειώνεται ότι κατά την µεταβατική χρονική περίοδο, δεν θα υπάρξει ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ σε ολόκληρη την Επικράτεια, το οποίο έστω και για µία ηµέρα να µην είναι συνδεδεµένο µε ΚΛ & ΕΣ. Για τον λόγο αυτόν, κατά την ως άνω χρονική περίοδο, στην διαδικασία της συντήρησης του συνόλου των εγκατεστηµένων ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, θα συνυπάρχουν τόσο η υφιστάµενη όσο και η ενδεχοµένως νέα συντηρήτρια εταιρεία, µε συνεχώς ελαττούµενο, φυσικά, τον αριθµό των ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, τα οποία θα συντηρούνται από την υφιστάµενη συντηρήτρια και συνεχώς αυξανόµενο, τον αριθµό εκείνων που θα έχουν µεταφερθεί στο νέο καθεστώς συντήρησής τους. 6. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την κοστολόγηση των εργασιών που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο µε τίτλο "Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, προγραµµατισµοί και µετακινήσεις" αλλά και για την αποκατάσταση των βλαβών που θα έχουν χαρακτηριστεί και από τους αρµοδίους του ΕΛΤΑ ως εξωγενείς για το κάθε σύστηµα, σε κάθε προσφορά θα εµπεριέχεται υποχρεωτικά και ένας πλήρης και αναλυτικός τιµοκατάλογος υλικών και υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υλικών: Στον τιµοκατάλογο υλικών θα αναφέρονται οι τιµές, µε βάση τις οποίες θα χρεώνει τον ΕΛΤΑ ο κάθε υποψήφιος συντηρητής, για την προµήθεια οποιουδήποτε εξαρτήµατος, από αυτά που συνθέτουν τον υφιστάµενο σήµερα εξοπλισµό, του συνόλου των εγκατεστηµένων ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, αλλά και για όλων των ειδών τα καλώδια που χρησιµοποιούνται, για την σύνδεση των εξαρτηµάτων µε την κεντρική µονάδα ελέγχου κάθε συστήµατος. Ο εν λόγω τιµοκατάλογος, θα προσδιορίζει µε σαφήνεια το κάθε υλικό ή εξάρτηµα µε την τιµή του ανά µονάδα µέτρησης, ενώ θα συνοδεύεται και µε το αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο, όπου υπάρχει, του κατασκευαστικού οίκου του. Επίσης θεωρείται σκόπιµο να προσφέρονται περισσότεροι του ενός τύποι, για κάθε είδος εξαρτήµατος ή καλωδίου.

11 11(17) ιευκρινίζεται ότι στα προαναφερθέντα στην παράγραφο αυτή, συµπεριλαµβάνονται και οι συσσωρευτές, τα τροφοδοτικά και οποιαδήποτε διάταξη, συσκευή, εξάρτηµα κλπ, που συνθέτουν το σύνολο του εξοπλισµού ενός ΗΣΑ & ΣΣ. Σηµειώνεται ότι στον εν λόγω τιµοκατάλογο υλικών θα συµπεριλαµβάνονται, υποχρεωτικά, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 1. κεντρική µονάδα συστήµατος ασφαλείας µε 8 ζώνες 2. επέκταση 8 ζωνών 3. επέκταση 16 ζωνών 4. πληκτρολόγιο 8 ζωνών 5. πληκτρολόγιο 16 ζωνών 6. πληκτρολόγιο 24 ζωνών 7. πληκτρολόγιο 48ζωνών 8. ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας (µικροκυµάτων υπερύθρων) 9. συσκευή ανίχνευσης θορύβου χρηµατοκιβωτίου 10. αυτοτροφοδοτούµενη σειρήνα 11. συσσωρευτής σειρήνας 12V 2,2Ah 12. συσσωρευτής 12V 7,2Ah 13. ποδόπληκτρο µε επαφή REED 14. χειρόπληκτρο µε επαφή REED 15. τροφοδοτικό 12V-3A 16. τροφοδοτικό SMPS 50 W- 12V 17. αντικραδασµική επαφή 18. µαγνητική επαφή βαρέως τύπου 19. µαγνητική επαφή (εξωτερική ή χωνευτή) 20. κρουστική επαφή υαλοπινάκων 21. ασύρµατο µπουτόν πανικού 22. ασύρµατος δέκτης για µπουτόν πανικού. 23. διακόπτης tamper 24. χρηµατοπαγίδα 25. µετασχηµατιστής 50W, 16,6 Volts 26. µεταλλικό κουτί πίνακα, διαστάσεων έως 50 Χ 50 cm. 27. µεταλλικό κουτί µεγάλο, διαστάσεων άνω των 50 Χ 50 cm. 28. ένα µέτρο καλώδιο 4 core 29. ένα µέτρο καλώδιο 6 core 30. ένα µέτρο καλώδιο 8 core 31. ένα µέτρο κανάλι καλωδίων 20mm x 13mm 32. ένα µέτρο κανάλι καλωδίων 40mm x 40mm 33. ένα µέτρο κανάλι καλωδίων µεταλλικό, εδάφους 34. µεταλλικό κανάλι 40Χ ανιχνευτής θερµοδιαφορικός 36. ανιχνευτής φωτοηλεκτρικός 37. µπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς 38. συσκευή ασύρµατης σύνδεσης Η.Σ.Α.

12 12(17) 6.2. Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών: Η κοστολόγηση των εργασιών θα γίνεται µε την µέθοδο της τιµής µονάδος εργασίας ανά τεµάχιο, δηλαδή θα κοστολογείται η µεταφορά επί τόπου, η εγκατάσταση, ο προγραµµατισµός και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των ειδών των αισθητήρων, σειρήνων κλπ. Θα προσφερθεί υποχρεωτικά η τιµή µονάδος για την µεταφορά επί τόπου, την εγκατάσταση, τον προγραµµατισµό και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία: 1. µιας κεντρικής µονάδας συστήµατος ασφαλείας µε 8 ζώνες 2. µιας επέκτασης 8 ζωνών 3. µιας επέκτασης 16 ζωνών 4. ενός πληκτρολογίου 8 ζωνών 5. ενός πληκτρολογίου 16 ζωνών 6. ενός πληκτρολογίου 24 ζωνών 7. ενός πληκτρολόγιου 48 ζωνών 8. ενός ανιχνευτή διπλής τεχνολογίας (µικροκυµάτων υπερύθρων) 9. µιας συσκευής ανίχνευσης θορύβου χρηµατοκιβωτίου 10. µιας αυτοτροφοδοτούµενης σειρήνας 11. ενός συσσωρευτή σειρήνας 12V 2,2Ah 12. ενός συσσωρευτή 12V 7,2Ah 13. ενός χειροπλήκτρου µε επαφή reed 14. ενός ποδοπλήκτρου µε επαφή reed 15. ενός τροφοδοτικού 12V-3A 16. ενός τροφοδοτικού SMPS 50 W- 12V 17. µιας αντικραδασµικής επαφής 18. µιας µαγνητικής επαφής βαρέως τύπου 19. µιας µαγνητικής επαφής (εξωτερικής ή χωνευτής) 20. µιας κρουστικής επαφής υαλοπινάκων 21. ενός ασύρµατου µπουτόν πανικού 22. ενός ασύρµατου δέκτη για µπουτόν πανικού. 23. ενός διακόπτη tamper 24. µιας χρηµατοπαγίδας 25. ενός µετασχηµατιστή 50W, 16,6 Volts 26. ενός µεταλλικού κουτιού διαστάσεων έως 50 Χ 50 cm. 27. ενός µεταλλικού κουτιού διαστάσεων άνω των 50 Χ 50 cm 28. ενός µέτρου καλωδίου 4 core 29. ενός µέτρου καλωδίου 6 core 30. ενός µέτρου καλωδίου 8 core 31. ενός µέτρου καναλιού καλωδίων 20mm x 13mm 32. ενός µέτρου καναλιού καλωδίων 40mm x 40mm 33. ενός µέτρου µεταλλικού καναλιού καλωδίων εδάφους 34. ενός µέτρου µεταλλικού καναλιού 40Χ αποσύνδεση αφαίρεση ενός κωδικοποιητή GSM 36. επανατοποθέτηση-επανασύνδεση ενός κωδικοποιητή GSM 37. τοποθέτηση συσκευή ασύρµατης σύνδεσης Η.Σ.Α. 38. ενός ανιχνευτή θερµοδιαφορικού 39. ενός ανιχνευτή φωτοηλεκτρικού 40. ενός µπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς 41. Αποξήλωση ΗΣΑ

13 13(17) Η τιµή µονάδος ανά τεµάχιο που θα προσφερθεί, δύναται να είναι διαφορετική για τα συστήµατα που είναι εγκαταστηµένα σε όλη την χερσαία επικράτεια καθώς και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, από αυτή που θα προσφερθεί για τα συστήµατα που είναι εγκαταστηµένα στην υπόλοιπη νησιωτική επικράτεια. Οι δαπάνες για την µετακίνηση και διαµονή των τεχνικών της συντηρήτριας εταιρείας, οπουδήποτε και αν αυτοί µεταβαίνουν για την εκτέλεση των παντός είδους εργασιών έκτακτης συντήρησης, θα βαρύνουν αποκλειστικά την συντηρήτρια εταιρεία Τιµοκατάλογος Μετακινήσεων ΗΣΑ & ΣΣ - Πυρανιχνεύσεων - CCTV Στις περιπτώσεις µεταστεγάσεων επιχειρησιακών µονάδων του ΕΛΤΑ, θα απαιτείται η µετακίνηση ενός ολόκληρου συστήµατος ( ΗΣΑ & ΣΣ, Πυρανίχνευσης ή CCTV), από τον παλαιό χώρο λειτουργίας του στον νέο. Η κοστολόγηση της απεγκατάστασης, της µεταφοράς, της επανεγκατάστασης, του επαναπρογραµµατισµού και της παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, ενός ολόκληρου ΗΣΑ & ΣΣ, Πυρανίχνευσης ή CCTV, από ένα χώρο σε άλλον εντός της ίδια πόλης, θα γίνεται ως εξής: Θα προσφερθεί τιµή µονάδος κατ αποκοπή για συστήµατα που είναι εγκαταστηµένα σε όλη την χερσαία επικράτεια καθώς και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα και τιµή µονάδος κατ αποκοπή για συστήµατα που είναι εγκαταστηµένα στην υπόλοιπη νησιωτική επικράτεια. Οι παραπάνω τιµές, περιλαµβάνουν κάθε εργασία και υλικό (καλώδια, παρεµβύσµατα, πλαστικά κανάλια κλπ.) που θα απαιτηθούν, ανεξαρτήτως µεγέθους του συστήµατος που µετακινείται, για παράδοση του συστήµατος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΣΑ & ΣΣ Στις οικονοµικές προσφορές, θα προσφέρεται το ενιαίο ετήσιο τέλος συντήρησης ανά σύστηµα, σύµφωνα µε την παραγρ. 2, ανεξαρτήτως αριθµού ζωνών, για τα συστήµατα που είναι εγκατεστηµένα σε όλη την χερσαία επικράτεια καθώς και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα. Για τα συστήµατα που είναι εγκατεστηµένα στην υπόλοιπη νησιωτική επικράτεια, το ετήσιο τέλος συντήρησης, σύµφωνα µε την παραγρ. 2, θα προσφερθεί επίσης µε ενιαία τιµή για όλα τα συστήµατα, ανεξαρτήτως µεγέθους και τόπου. Από τον επισυναπτόµενο στην παρούσα σχετικό πίνακα, θα πληροφορηθούν οι υποψήφιες συντηρήτριες εταιρίες, τον αριθµό των προς συντήρηση ΗΣΑ & ΣΣ, συνολικά ανά Περιφερειακή ιεύθυνση. ιευκρινίζεται ότι για την σύνδεση των ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ µε το ΚΛ & ΕΣ και για την επιτήρησή τους από αυτό, δεν θα προσφερθεί ξεχωριστό τέλος, οπότε οι υποψήφιες

14 14(17) συντηρήτριες εταιρίες θα πρέπει να ενσωµατώσουν αυτό το τέλος, στο προσφερόµενο, για κάθε σύστηµα, τέλος συντήρησης. Συνοψίζοντας: Αν Α1 αριθµός ΗΣΑ & ΣΣ χερσαίας επικράτειας Α2 αριθµός ΗΣΑ & ΣΣ νησιωτικής επικράτειας Τ1 ετήσιο τέλος ΗΣΑ & ΣΣ χερσαίας επικράτειας Τ2 ετήσιο τέλος ΗΣΑ & ΣΣ νησιωτικής επικράτειας, Συνολικό ετήσιο τέλος ΗΣΑ & ΣΣ, Σ 1 = Α1* Τ1+ Α2*Τ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Θα προσφέρεται ενιαίο ετήσιο τέλος συντήρησης ανά σύστηµα, σύµφωνα µε την παραγρ. 2, ανεξαρτήτως αριθµού ζωνών, για τα συστήµατα που είναι εγκατεστηµένα σε όλη την επικράτεια. Από τον επισυναπτόµενο στην παρούσα σχετικό πίνακα,, θα πληροφορηθούν οι υποψήφιες συντηρήτριες εταιρίες, τον αριθµό των προς συντήρηση Συστηµάτων Πυρανίχνευσης, συνολικά ανά Περιφερειακή ιεύθυνση. Συνοψίζοντας: Αν Β ο αριθµός των συστηµάτων πυρανίχνευσης ανά την επικράτεια Τ3 το ετήσιο τέλος συντήρησης εκάστου Συνολικό ετήσιο τέλος Συστηµάτων Πυρανίχνευσης, Σ 2 =Β*Τ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (CCTV) Θα προσφέρεται ενιαίο ετήσιο τέλος συντήρησης ανά σύστηµα, σύµφωνα µε την παραγρ. 3, ανεξαρτήτως αριθµού εικονοληπτών, για τα συστήµατα που είναι εγκατεστηµένα σε όλη την επικράτεια. Από τον επισυναπτόµενο στην παρούσα σχετικό πίνακα,, θα πληροφορηθούν οι υποψήφιες συντηρήτριες εταιρίες, τον αριθµό των προς συντήρηση Συστηµάτων CCTV, συνολικά ανά Περιφερειακή ιεύθυνση. Συνοψίζοντας: Αν Γ ο αριθµός των συστηµάτων CCTV, ανά την επικράτεια Τ4 το ετήσιο τέλος συντήρησης εκάστου Συνολικό ετήσιο τέλος συντήρησης Συστηµάτων CCTV, Σ 3 =Γ*Τ4 ηλαδή: Συνολικό κόστος ετήσιας τακτικής συντήρησης συστηµάτων ασφαλείας ΕΛΤΑ Σ ολικό = Σ 1 + Σ 2 +Σ 3

15 15(17) 8. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η επιλογή της συντηρήτριας εταιρείας των συστηµάτων ασφαλείας του ΕΛΤΑ, θα γίνει µε βάση το µικρότερο άθροισµα του κόστους της ετήσιας συντήρησης µε το κόστος µετακινήσεων - επεκτάσεων, το οποίο θα προκύψει από τις προσφορές των υποψήφιων συντηρητών, ως εξής: 8.1. Το κόστος της ετήσιας συντήρησης όλων των συστηµάτων ασφαλείας του ΕΛΤΑ κάθε προσφοράς, έχει περιγραφεί στην ακριβώς προηγούµενη παράγραφο, µε τίτλο "ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ" Ο υπολογισµός τους ετήσιου κόστους, λόγω µετακινήσεων ή επεκτάσεων συστηµάτων ασφαλείας του ΕΛΤΑ, κάθε προσφοράς, θα προκύψει από τις παρακάτω παραδοχές: Λόγω µεταστεγάσεων θα γίνουν σε ένα χρόνο, στην χερσαία επικράτεια καθώς και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, οκτώ (8) µετακινήσεις ΗΣΑ & ΣΣ, δύο (2) µετακινήσεις Συστηµάτων Πυρανίχνευσης και δύο (2) µετακινήσεις Συστηµάτων CCTV, ενώ στην νησιωτική επικράτεια (εκτός από Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα) δύο (2) µετακινήσεις ΗΣΑ & ΣΣ, µία (1) µετακίνηση Συστήµατος Πυρανίχνευσης και µία (1) µετακίνηση Συστήµατος CCTV Στα ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, σε όλη την χερσαία επικράτεια καθώς και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, σε ένα χρόνο θα γίνουν οι ακόλουθες επεκτάσεις: Θα τοποθετηθούν (προµήθεια - εγκατάσταση) πέντε (5) τεµάχια από τα παρακάτω είδη : κεντρική µονάδα µε 8 ζώνες επέκταση 8 ζωνών επέκταση 16 ζωνών πληκτρολόγιο 8 ζωνών πληκτρολόγιο 16 ζωνών πληκτρολόγιο 24 ζωνών πληκτρολόγιο 48 ζωνών συσκευή ανίχνευσης θορύβου χρηµατοκιβωτίου Θα τοποθετηθούν (προµήθεια - εγκατάσταση) είκοσι (20) τεµάχια από τα παρακάτω είδη: µαγνητική επαφή βαρέως τύπου αντικραδασµική επαφή κρουστική επαφή υαλοπινάκων διακόπτης tamper χρηµατοπαγίδα ασύρµατο µπουτόν πανικού ασύρµατος δέκτης για µπουτόν πανικού αυτοτροφοδοτούµενη σειρήνα συσσωρευτής σειρήνας 12V 2,2Ah

16 16(17) συσσωρευτής 12V 7,2Ah πρόσθετος συσσωρευτής 12V 3Ah µετασχηµατιστής µεταλλικό κουτί έως 50 Χ 50 cm Θα τοποθετηθούν εκατό (προµήθεια - εγκατάσταση) (100) τεµάχια από τα παρακάτω είδη: ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας (µικροκυµάτων υπερύθρων) ποδόπληκτρο µε επαφή REED χειρόπληκτρο µε επαφή REED µαγνητική επαφή (εξωτερική ή χωνευτή) Θα τοποθετηθούν (προµήθεια - εγκατάσταση) (προµήθεια - εγκατάσταση) χίλια (1000) µέτρα µήκους από τα παρακάτω είδη: καλώδιο 4 core καλώδιο 6 core καλώδιο 8 core κανάλι καλωδίων 40mm x 40mm Στα ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ, σε όλη την νησιωτική επικράτεια (εκτός από Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα) σε ένα χρόνο θα γίνει το 1/10 των επεκτάσεων που καθορίστηκαν για τα συστήµατα της χερσαίας επικράτειας. 9. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η εταιρεία η οποία θα αναδειχθεί από αυτόν τον διαγωνισµό συντηρήτρια, θα συνυπογράψει µε τον ΕΛΤΑ συµβόλαιο συντήρησης, ισχύος τουλάχιστον δύο (2) ετών, µε δυνατότητα µονοµερούς ανανέωσης από τον ΕΛΤΑ για άλλο ένα (1) έτος, χωρίς την τροποποίηση κανενός όρου του. 10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Για την µη έγκαιρη και σωστή συντήρηση ενός Συστήµατος, καθορίζεται ποινική ρήτρα ποσού ίσου µε το ένα τέταρτο(1/4) του ποσού του ετήσιου τέλους συντήρησης του συστήµατος αυτού, για κάθε ηµέρα που θα εξακολουθεί κάποια διάταξη του εξοπλισµού του να είναι εκτός λειτουργίας. Για τον υπολογισµό της ποινικής ρήτρας, θα λαµβάνεται υπόψη ολόκληρη η µέρα και όχι κλάσµα αυτής, εφόσον η βλάβη έχει διάρκεια µεγαλύτερη των προαναφερθέντων, κατά περίπτωση, χρονικών ορίων για την αποκατάσταση γενικά των βλαβών. Το συνολικό ποσό από ποινικές ρήτρες, θα παρακρατείται από το αµέσως επόµενο συνολικό τριµηνιαίο τέλος συντήρησης, του συνόλου των ΗΣΑ & ΣΣ του ΕΛΤΑ.

17 17(17) 11. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το ετήσιο τέλος συντήρησης για το σύνολο των συντηρούµενων συστηµάτων ασφαλείας του ΕΛΤΑ, θα καταβάλλεται τµηµατικά ανά τρίµηνο, στον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της συντηρήτριας εταιρείας, από την ιεύθυνση Οικονοµικών του ΕΛΤΑ. Η εταιρεία θα εκδίδει το σχετικό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, τον επόµενο µήνα από αυτόν που θα έχουν παρασχεθεί από αυτήν, οι τριµηνιαίες υπηρεσίες συντήρησης των συστηµάτων ασφαλείας του ΕΛΤΑ. Για την εξόφληση του ως άνω τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, εκτός από τα τυπικά δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίζει κάθε φορά η συντηρήτρια εταιρεία, θα απαιτείται και η βεβαίωση της καλής εκτέλεσης του έργου της συντήρησης όλων των συστηµάτων ασφαλείας του ΕΛΤΑ κατά το προηγούµενο τρίµηνο, από την Υπηρεσία Ασφαλείας του ΕΛΤΑ. 12. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO Ο ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά τόσο για τον κεντρικό σταθµό Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων, όσο και για την παρεχόµενη τεχνική υποστήριξη και service, να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι όροι της παρούσης Τεχνικής Περιγραφής Απαιτήσεων θεωρούνται ουσιώδεις, µε ποινή απόρριψης. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ: Ένας (1) Πίνακας κατανοµής Η.Σ.Α. Ένας (1) Πίνακας κατανοµής Συστηµάτων Πυρανίχνευσης Ένας (1) Πίνακας κατανοµής Συστηµάτων Τηλεπισκόπησης (CCTV)

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy.

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy. 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 19-10- 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αριθ.Πρωτ 27233 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΠΡΩΙ CPV 50413200-5 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΠΡΩΙ CPV 50413200-5 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 18-11-16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 25324 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Σ Υ Μ Β Α Σ Η

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Σ Υ Μ Β Α Σ Η INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 12:50:23 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω379465ΦΘ3-ΗΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-07-2015 ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-07-2015 ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙ 29/06/2015 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:7351/744561

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2016 του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δεκέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 05/10/2016 Αριθμ. πρωτ. 31147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός e Δ/νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙ 29/06/2016 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 7431/760121 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ. Εικόνα 1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ. Εικόνα 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Τα συστήματα ασφαλείας είναι ειδικές ηλεκτρονικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση χώρων, με σκοπό την άμεση ενημέρωσή των ενδιαφερόμενων, σε περίπτωση έ- κτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14-12-2016 Αριθμ.πρωτ.: 15491 ΠΡΟΣ: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για συντηρήσεις Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πανόραμα 28/1/2016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.000 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Χ-Series ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥΣ - ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EAS Μονάδα IDS X-Series έως 64 ζώνες Πληκτρολόγια Classic

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 32.000,00.- 2. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το Σύστηµα Συναγερµού θα εγκατασταθεί εντός του οικοπέδου του Υποσταθµού (Υ/Σ) 150 kv Αλεξανδρούπολης (χώρος 2) και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός µελέτης: 32/2013

Αριθµός µελέτης: 32/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ανάθεσης Εργασιών Υποστήριξης Εφαρµογών Προκοστολόγησης και Επιµετρήσεων για τις ανάγκες του ήµου Νεαπολης Συκεών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟ Β: ΤΕ ΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «Άρση βλαβών, συντήρηση, βελτίωση, επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή χαρακτηρίζει τα αιτήµατα σε προτεραιότητες ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους:

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή χαρακτηρίζει τα αιτήµατα σε προτεραιότητες ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους: Αρ. πρ.: 419/05-02-2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ για τις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης µηχανογραφικού εξοπλισµού (υλικού & λογισµικού, υπολογιστών δικτύου) του Νοσοκοµείου Ως τεχνική υποστήριξη νοείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «Σύνδεση και Παρακολούθηση συστημάτων Πυρανίχνευσης της Παν/λης με Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 440350 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-08 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» Προϋπολογισμός: 5.000,00 Κ.Α. 20-7335.005 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 2016-08 ΕΡΓΑΣΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 15/11/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 103540 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14-12-2016 Πληροφορίες : Δ. Τσουμπλέκα Αρ. πρωτ.: 184258 Τηλ. : 210 8802553

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 27-8-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ΚΠΒΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ΚΠΒΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ΚΠΒΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΣΣΜ-640250/29.03.2016 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια»

ΕΡΓΟ: «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια» ΕΡΓΟ: «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια» Εν όψει της έναρξης της Γ φάσης υλοποίησης του έργου η οποία είναι προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004696190 2016-07-01 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Πρόχειρου Διαγωνισμού για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΙΕ 1. Την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 805 ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EAS Μονάδα IDS 805 8 ζωνών Πληκτρολόγιο Classic Led Ανιχνευτής κίνησης (Ραντάρ) Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ,06 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ,06 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV002057554 2014-05-20 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού ΑΠ. ΚΥΤ/2016/51 Καλαμάτα 07 Απριλίου 2016 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού για το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένος από

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 29/06/2016 Α.Π.: 5083 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εγκατάσταση Συσσωρευτών UPS του NOC του κτιρίου 7 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ και εργασίες ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η κεντρική μονάδα, είναι το βασικότερο τμήμα ενός συστήματος συναγερμού. Κύρια αποστολή της είναι να δέχεται σήματα από τους αισθητήρες και, σε περίπτωση παραβίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 20.000,00 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΣΣΜ- 440960 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tο Apollo έγινε plus!

Tο Apollo έγινε plus! Tο Apollo έγινε plus! Το Apollo plus συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήµατα του επιτυχηµένου Apollo, µε 32 ζώνες και µοντέρνο πληκτρολόγιο αφής. Μικρό µέγεθος. Μεγάλες δυνατότητες. To Apollo plus διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 4-11-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 4-11-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 4-11-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. πρωτ. 8586 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.05,00 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Έξυπνα Συστήματα Συναγερμού και Κάμερες Ασφαλείας Προστατεύουν αποτελεσματικά τα αγαπημένα σας πρόσωπα και την περιουσία σας Έκδοση 05-2011 Υβριδικοί Επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα