Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήµερα, αύριο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήµερα, αύριο"

Transcript

1 Εσπερίδα ΕΛΟΤ: «Ποιότητα στις τηλεπικοινωνίες» 9 Νοεµβρίου 2005 Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήµερα, αύριο Κ. Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός Τεχνικός Υπεύθυνος της ΤΕ-Τ και της ΜΟΤΟ 1 Η τυποποίηση, δραστηριότητα του 20 ού αιώνα Ως µεθοδική και οργανωµένη δραστηριότητα, η τυποποίηση είναι χαρακτηριστικό του 20ού αιώνα. Ο πρώτος εθνικός οργανισµός τυποποίησης που δηµιουργήθηκε ήταν το Ινστιτούτο Βρετανικών Προτύπων (BSI) το Ακολούθησαν οι οργανισµοί τυποποίησης των άλλων βιοµηχανικών χωρών της ύσης (DIN Γερµανίας, AFNOR Γαλλίας, ANSI Αµερικής κτλ.). Παράλληλα, στον παγκόσµιο ορίζοντα ιδρύθηκαν ο ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ΙSO 1 ) και η ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (ΙΕC). Η πρώτη έχει µέλη τους εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης εκατό χωρών περίπου, ενώ η δεύτερη έχει µέλη τις εθνικές ηλεκτροτεχνικές επιτροπές των χωρών. Ο ISO ασχολείται µε την τυποποίηση σε όλους τους τοµείς (ISO International Standards) εκτός από τον ηλεκτροτεχνικό τοµέα ο οποίος καλύπτεται από την IEC (IEC International Standards). Εν τω µεταξύ οι δύο µεγάλοι οικονοµικοί συνασπισµοί της υτικής Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (EEC-EΟΚ) µετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA-EZEΣ) συνεργάζονται διευρύνοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή αγορά. Οι οργανισµοί τυποποίησης των χωρών αυτών ιδρύουν το 1961 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), ενώ οι αντίστοιχες ηλεκτροτεχνικές επιτροπές την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC). Επιδίωξη των CEN και CENELEC ήταν η εξάλειψη των διαφορών των εθνικών προτύπων των χωρών-µελών τους ως ένα βαθµό µε την έκδοση Εγγράφων Εναρµόνισης (HD) ή πλήρως µε την έκδοση Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ). Στην Ελλάδα, ιδρύθηκε, το 1976, ως εθνικός οργανισµός τυποποίησης, ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Ο ΕΛΟΤ είναι µέλος των ISO, IEC, CEN και CENELEC και είναι ο αποκλειστικός φορέας στην Ελλάδα για τη διάθεση προτύπων όλων των ξένων εθνικών οργανισµών και διεθνών οργανώσεων τυποποίησης. Σήµερα µε τον όρο τυποποίηση (standardization) εννοούµε µια δραστηριότητα που δίνει λύσεις για επαναλαµβανόµενη εφαρµογή σε προβλήµατα επιστηµονικά, τεχνολογικά ή οικονοµικά και αποσκοπεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Γενικά, η τυποποίηση περιλαµβάνει τις διαδικασίες της σύνταξης, της έκδοσης και της εθνικής µεταφοράς προτύπων. Η έννοια του προτύπου (standard) ξεκινά από την τεχνική προδιαγραφή (technical specification) που όπως είναι γνωστό, είναι έντυπο που αναφέρει τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας (π.χ. χαρακτηριστικά ποιότητας, επιδόσεις, χαρακτηριστικά ασφάλειας, διαστάσεις) και 1 ISO: Η σωστή ευρωπαϊκή προφορά είναι /ίζο/, η σωστή αµερικανική προφορά είναι /άισο/. Όσο για τις προφορές /άιζο/ και /άι-εσ-όου/ που κατά κόρον χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα, η πρώτη είναι λανθασµένη ενώ η δεύτερη ορολογικά απαράδεκτη και πρέπει κάποια στιγµή να σταµατήσουν να διαδίδονται. Πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η προβολή και χρήση της σωστής ελληνικής προφοράς /ίσο/ εφόσον πρόκειται για την προφορά της ελληνικής λέξης<ίσος> που ως διεθνώς διαδεδοµένο πρόθηµα ισο- επελέγη από τους ιδρυτές του ISO να τον συµβολίζει σε όλες τις γλώσσες του κόσµου (γιατί πρόκειται για διεθνή συµβολική συντοµοµορφή ως δεύτερο όνοµα και όχι για ακρώνυµο ή αρκτικόλεξο ή άλλου είδους συντοµογραφία του πλήρους ονόµατος του υπόψη οργανισµού). Η ισότητα είναι εγγενής έννοια της Τυποποίησης και αυτήν συµβολίζει η συντοµοµορφή «ISO». Σε ένα πρότυπο όλοι συµµετέχουν εξ-ίσου (και συναινούν) στην εκπόνησή του, κατά την οποία όλων οι απαιτήσεις εξ-ισώνονται (εναρµονίζονται), και όλοι είναι ίσοι απέναντί του κατά την εφαρµογή του. 1

2 µπορεί να περιλαµβάνει ή να ασχολείται αποκλειστικά µε ορολογία, σύµβολα, έλεγχο και µεθόδους δοκιµής, συσκευασία ή απαιτήσεις σηµάτων ποιότητας (συµµόρφωσης). Τεχνικές προδιαγραφές µπορεί να συντάξει ο οποιοσδήποτε, πρόσωπο ή οργανισµός, σε ιδιωτικές ή δηµόσιες συµφωνίες, στις προµήθειες υλικού στις κατασκευές, στην παραγωγή υλικών ή προϊόντων κτλ. Αυτό που διαφοροποιεί την έννοια της τεχνικής προδιαγραφής και οδηγεί στην έννοια του προτύπου είναι η προσιτότητα στο ευρύ κοινό και κυρίως ο τρόπος δηµιουργίας του. Το εθνικό πρότυπο (π.χ. πρότυπο ΕΛΟΤ) έχει εκπονηθεί µε συναίνεση όλων των ενδιαφεροµένων σε εθνική κλίµακα και έχει εγκριθεί από αναγνωρισµένο εθνικό οργανισµό τυποποίησης (π.χ. ΕΛΟΤ) το ευρωπαϊκό πρότυπο (EN, ETS κτλ.) έχει εκπονηθεί µε συναίνεση όλων των ενδιαφεροµένων σε ευρωπαϊκή κλίµακα και έχει εγκριθεί από µία από τις τρεις ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης CEN, CENELEC ή ETSI µε διακρατική ευρωπαϊκή ψήφιση (ψήφιση από τις χώρες µέλη µέσω των οργανισµών τυποποίησής τους) το παγκόσµιο πρότυπο (π.χ. ISO, IEC, ITU-T, ITU-R) έχει εκπονηθεί µε συναίνεση όλων των ενδιαφεροµένων σε παγκόσµια κλίµακα και έχει εγκριθεί από µία από τις δύο παγκόσµιες οργανώσεις τυποποίησης ISO, IEC ή από την ITU ως παγκόσµια οργάνωση µε δραστηριότητες τυποποίησης, µε παγκόσµια διακρατική ψήφιση είτε από τις χώρες µέλη µέσω των οργανισµών τυποποίησής τους είτε από τις χώρες µέλη µέσω των τηλεπικοινωνιακών διοικήσεών τους. Η Τυποποίηση και τα πρότυπα αφορούν και ενδιαφέρουν: - τους παραγωγούς προϊόντων/παροχείς υπηρεσιών - τους καταναλωτές/χρήστες - το εµπόριο - την επιστήµη και - τη ηµόσια ιοίκηση, και αποτελούν κοινή προσπάθεια όλων αυτών. Τα πρότυπα, λαµβάνοντας υπόψη τα τελευταία επιστηµονικά δεδοµένα του σχετικού τοµέα, τις ανάγκες του καταναλωτή ή χρήστη αλλά και του φυσικού και/ή τεχνητού περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις του εµπορίου και της ηµόσιας ιοίκησης, παρεµβαίνουν δραστικά στις τεχνικές προδιαγραφές των παραγωγών/παροχέων, εισάγοντας σ αυτές εναρµονισµένα κριτήρια και κατευθύνσεις και εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο προϊόντα και υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από σταθερότητα, ποιότητα και συµβατότητα, µε τελικό αποτέλεσµα µια αγορά ενοποιηµένη που εξυπηρετεί ικανοποιητικά τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Στο σχήµα 1 απεικονίζεται το εθνικό περιβάλλον µε όλους τους ενδιαφεροµένους και εµπλεκο- µένους στην τυποποίηση. Η τυποποίηση (ως καθιέρωση κοινά αποδεκτών προδιαγεγραµµένων απαιτήσεων) είναι όχι απλώς µία, αλλά η πρωταρχική και κύρια, από τις τρεις κολόνες που στηρίζουν το οικοδόµηµα της ποιότητας. Οι άλλες δύο είναι η πιστοποίηση (διαβεβαίωση ότι ικανοποιούνται οι προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις και συνεχής παρακολούθηση της ικανοποίησής τους) και οι δοκιµές (προσδιορισµός ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, µιας διεργασίας ή µιας υπηρεσίας µε προδιαγεγραµµένες διαδικασίες), ενώ εγγυητής της ορθής λειτουργίας του όλου συστήµατος είναι η διαπίστευση (διαδικασία επίσηµης αναγνώρισης της ικανότητας των εµπλεκόµενων φορέων, οργάνων ή προσώπων όπως φορέων πιστοποίησης, εργαστηρίων δοκιµών, επιθεωρητών ποιότητας να πραγµατοποιούν ο καθένας το ειδικό έργο του). Στο σχήµα 2 δίνεται το πλέγµα των παραπάνω δραστηριοτήτων µε τελικό στόχο την ποιότητα. 2

3 Επιστηµονική Ερευνα και Τεχνολογία Παραγωγός ή Παροχέας... Παραγωγός ή Παροχέας ηµόσια ιοίκηση Τεχνική Προδιαγραφή Τεχνική Προδιαγραφή Σύνδεσµοι Παραγ./Παροχ. ΕΛΟΤ Προϊόν ή Υπηρεσία Κριτήρια & κατευθύνσεις: εναρµονισµένα... Προϊόν ή Υπηρεσία Πρότυπο ΕΛΟΤ σταθερότητα ποιότητα συµβατότητα ΤΕ Τεχνική Επιτροπή Κατά τοµέα Αγορά: ενοποιηµένη Καταναλωτής ή Χρήστης... Καταναλωτής ή Χρήστης Ικανοποιητική εξυπηρέτηση των αναγκών Προµήθειες του ηµοσίου Οργάνωση Καταναλωτών ή Χρηστών Σχ.1 Εφαρµογή συστήµατος εθνικής τυποποίησης στην πληρότητά του 3

4 Κατάλληλος και πλήρης καθορισµός των αναγκών που πρέπει να εξυπηρετεί το προϊόν, η διεργασία ή η υπηρεσία Σαφής καθορισµός των απαιτήσεων: διαδικασιών τεχνικών προδιαγραφών προδιαγραφών συµµόρφωσης προτύπων κτλ. Τυποποίηση ιαπίστευση Ερευνα και Ανάπτυξη ιεργασίες υλοποίησης (σχεδιασµός, πρώτες ύλες, παραγωγή, σύστηµα ποιότητας κτλ.) Πιστοποίηση οκιµές Προϊόν/υπηρεσία σταθερής ποιότητας ΑΓΟΡΑ Σχ.2 Στόχος η ποιότητα 2 Τυποποίηση και τηλεπικοινωνίες Ως τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο τοµέας των Τηλεπικοινωνιών δεν είχε εκδηλώσει τις ανάγκες της τυποποίησης όπως την εφαρµόζουν οι οργανισµοί τυποποίησης. Οι ανάγκες των διάφορων τηλεπικοινωνιακών οργανισµών και διοικήσεων (ΡΤΤ) εστιάζονταν κυρίως στην απαίτηση συνεργασίας των εθνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων για τη διεκπεραίωση επιτυχών διεθνών επικοινωνιών. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες ήταν µονοπώλιο των ΡΤΤ. Η πιο πάνω απαίτηση, λοιπόν, ικανοποιούνταν από τις συστάσεις (Recommendations) της ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας (CCITT) και της ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (CCIR) που και οι δύο ήταν επιτροπές της ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), ενός οργανισµού υπό τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). Στον Ευρωπαϊκό χώρο τα ΡΤΤ είκοσι έξι χωρών ιδρύουν (1959) την Ευρωπαϊκή ιάσκεψη Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) µε κύριο στόχο την ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των οργανισµών-µελών (δηλαδή των ΡΤΤ) και την εναρµόνιση και πρακτική βελτίωση των τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών τους. Αυτό επιδιώκεται µε τις Συστάσεις της CEPT. 4

5 Ωστόσο η CEPT, όπως και οι CCITT και CCIR, δεν είχαν την οργάνωση των οργανισµών τυποποίησης ούτε λειτουργούσαν σύµφωνα µε τις αρχές της τυποποίησης. εν ήταν ανάγκη ως τότε για κάτι τέτοιο. Τα ΡΤΤ κατάφερναν µε τις συστάσεις των CCITT, CCIR ή CEPT και ρύθµιζαν τα προβλήµατά τους. Η ραγδαία ανάπτυξη, όµως, της Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΙΤ) και η σηµαντική και συνεχώς επεκτεινόµενη επικάλυψη την οποία είχει αρχίσει να επιφέρει στις Τηλεπικοινωνίες (Τ), έφεραν τις απαιτήσεις και τις αρχές της τυποποίησης - σε όλα τα επίπεδά της - µέσα στα χωράφια των ΡΤΤ και της CEPT και έκαµαν επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας τους µε τους οργανισµούς τυποποίησης και τις CEN, CENELEC που είχαν ήδη προωθήσει την τυποποίηση στο «καθαρό» τµήµα του τοµέα ΙΤ. Το 1989 ήταν το έτος στο οποίο άρχισε να εφαρµόζεται στην πράξη η πολιτική της «Νέας προσέγγισης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο ζωτικό και αλµατωδώς αναπτυσσόµενο τοµέα των Τηλεπικοινωνιών. ηλαδή η στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική της τεχνικής εναρµόνισης από το αυστηρά κανονιστικό στο τυποποιητικό πλαίσιο. Είχε ήδη εκδοθεί από την ΕΕ η Πράσινη Βίβλος των τηλεπικοινωνιών (Green Paper) που προέβλεπε την έκδοση µιας σειράς Κοινοτικών Οδηγιών πλαισιακού χαρακτήρα οι οποίες θα υποστηρίζονταν τεχνικά από εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα παράγονταν από έναν αυτόνοµο ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης. Ο φορέας αυτός που δεν ήταν άλλος από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) ιδρύθηκε από τα µέλη της CEPT το 1988, για το σκοπό αυτό, και το 1989 άρχισε, πλέον, την παραγωγή των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων τα πρότυπα αυτά αποτέλεσαν και αποτελούν τη βάση των κοινών ευρωπαϊκών εναρµονισµένων τεχνικών απαιτήσεων όλων των σύγχρονων λειτουργούντων και αναπτυσσόµενων, αλλά και των µελλοντικών, τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Έτσι σήµερα υπάρχουν τρεις ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης, η CEN, η CENELEC και το ETSI, οι οποίες έχουν ήδη αναπτύξει εκτεταµένη συνεργασία για την ενιαία αντιµετώπιση της τυποποίησης στην Ευρώπη. Παράλληλα στον παγκόσµιο χώρο, έγινε αναδιοργάνωση της ITU και µετεξέλιξη των CCITT και CCIR, αντίστοιχα, οι οποίες έγιναν: Τοµέας Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης (ITU-T) και Τοµέας Ραδιοεπικοινωνιών (ITU-R), και παράγουν, ως παγκόσµια πρότυπα πλέον, συστάσεις ITU-T για τις Τηλεπικοινωνίες και συστάσεις ITU-R για τις Ραδιοεπικοινωνίες, αντίστοιχα. Μια βασική διαφορά των ευρωπαϊκών προτύπων από τα παγκόσµια είναι η υποχρεωτική εθνική µεταφορά τους (implementation/transposition) µε ταυτόχρονη εκτόπιση των εθνικών προτύπων που ενδεχοµένως προϋπήρχαν. Όλα τα Eυρωπαϊκά Πρότυπα (EN, ETS) που εκπονούν οι τρεις ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI) µεταφέρονται αυτούσια στην εθνική τυποποίηση των χωρών µελών της ΕE και της EFTA. Για την Ελλάδα και για τις τηλεπικοινωνίες, αυτό σηµαίνει καταρχήν επικύρωση του ευρωπαϊκού προτύπου (ακόµα και στο ξενόγλωσσο κείµενό του) και στη συνέχεια εκπόνηση κειµένου στα ελληνικά τεχνικά ισοδύναµου µε το αγγλικό κείµενο του προτύπου του ETSI (δηλαδή µετάφραση του ξενόγλωσσου κειµένου, επεξεργασία του από όργανο του ΕΛΟΤ για την εξασφάλιση της τεχνικής ισοδυναµίας και υιοθέτησή του από τον ΕΛΟΤ ως Ελληνικού Προτύπου). 3 Το ETSI και η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση Το ETSI ιδρύθηκε το 1988 και, όπως προαναφέρθηκε, ήταν αποτέλεσµα επιταγής της Πράσινης Βίβλου για τις τηλεπικοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σήµερα, το ETSI έχει 493 πλήρη µέλη από 36 χώρες της CEPT, 99 συνδεδεµένα µέλη από άλλες 5

6 20 χώρες από όλο τον κόσµο και 37 παρατηρητές. Στην αρχή, από την Ελλάδα γράφτηκαν τρία µέλη του ETSI: Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΠΜΕ) που εκπροσωπεί την Ελλάδα ως κράτος µέλος, ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ) και η ΙΝΤΡΑΚΟΜ. Οι εκπρόσωποι των µελών αυτών αποτέλεσαν την πρώτη Ελληνική Εθνική Αντιπροσωπεία στο ETSI µε επικεφαλής τον εκπρόσωπο του ΥΠΜΕ. Τα σηµερινά ελληνικά µέλη του ETSI είναι πέντε: ΥΠΜΕ, ΟΤΕ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, VODAFONE και COSMOTE. Οι εκπρόσωποι των µελών αυτών συναποτελούν τη σηµερινή Ελληνική Εθνική Αντιπροσωπεία στο ETSI µε επικεφαλής τον εκπρόσωπο του ΥΠΜΕ. Κάθε ένα από τα µέλη του ETSI αποφασίζει µόνο του τον τρόπο της παρακολούθησης και συµµετοχής στις εργασίες των οργάνων του ETSI. Οποτεδήποτε όµως προκύψει θέµα εθνικής ψηφοφορίας τότε οι παριστάµενοι εκπρόσωποι ελληνικών µελών µε επικεφαλής τον εκπρόσωπο του ΥΠΜΕ συναποφασίζουν τι θα ψηφίσουν και την ψήφο (που για την Ελλάδα έχει βάρος 5) την καταθέτει ο επικεφαλής (ΥΠΜΕ). Στην απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να οριστεί από κάθε χώρα ένας εθνικός οργανισµός τυποποίησης αρµόδιος για τις εθνικές διαδικασίες δηµόσιας κρίσης, ψηφοφορίας και εθνικής µεταφοράς των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων που θα παρήγε το ETSI, συνεργάστηκαν τα τρία πρώτα ελληνικά µέλη, µε συντονιστή το ΥΠΜΕ, και αποφάσισαν να οριστεί ως εθνικός οργανισµός τυποποίησης και για τις τηλεπικοινωνίες ο ήδη δραστηριοποιηµένος σε άλλους τοµείς Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). εδοµένου ότι αφενός ο ΕΛΟΤ δεν διέθετε τηλεπικοινωνιακό προσωπικό και αφετέρου ο κύριος ενδιαφερόµενος για τα τηλεπικοινωνιακά πρότυπα και την εφαρµογή τους ήταν τότε ο ΟΤΕ, έγιναν συζητήσεις µεταξύ ΟΤΕ και ΕΛΟΤ, µε συντονιστή το ΥΠΜΕ, και υπογράφτηκε (1989) το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΟΤΕ - ΕΛΟΤ για την Τυποποίηση στον Τοµέα των Τηλεπικοινωνιών (ΠΣ). Το ΠΣ εγκρίθηκε από τα ιοικητικά Συµβούλια του ΟΤΕ και του ΕΛΟΤ, υπογράφηκε από τις ιοικήσεις τους και προσυπογράφηκε από τους δύο Υπουργούς, Μεταφορών-Επικοινωνιών και Βιοµηχανίας. Στη συνέχεια το ΥΠΜΕ όρισε ως αρµόδιο φορέα τον ΕΛΟΤ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλοντας ταυτόχρονα και το ΠΣ. Σύµφωνα µε το ΠΣ το σύστηµα της Ελληνικής Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης έχει ως κύριο όργανο την ΤΕ-Τ (Τεχνική Επιτροπή «Τηλεπικοινωνίες»), η οποία µαζί µε τις οµάδες εργασίας της λειτουργεί έκτοτε (1989) µε ευθύνη του ΟΤΕ και µε την επίσηµη κάλυψη του ΕΛΟΤ. Από το 1989 ως το 1993 την υπηρεσιακή ευθύνη είχε το Κέντρο Τηλεπικοινωνιακής Ανάπτυξης (ΚΤΗΛΑ) του ΟΤΕ. Οταν αυτό έπαψε να λειτουργεί η ευθύνη της λειτουργίας του συστήµατος συνεχίστηκε διαδοχικά από τις υπηρεσίες: ιεύθυνση ιεθνών Σχέσεων, ιεύθυνση ιεθνών Συνεργασιών και Επενδύσεων, ιεύθυνση Ποιότητας και τέλος από την ανεξάρτητη Υποδιεύθυνση Τυποποίησης και Τεχνικών Κανονισµών (ΥΤΤΚ) η οποία σήµερα υπάγεται στη ιεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης και Ποιότητας. Οι αποφάσεις λαµβάνονται στην ΤΕ-Τ και διαβιβάζονται µέσω του ΕΛΟΤ στο ETSI ή στις άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης (CEN, CENELEC). Στην ΤΕ-Τ, συµµετέχουν - εκτός από τον ΟΤΕ και τον ΕΛΟΤ που συνεργάζονται για τη λειτουργία της - ως µέλη: - τρία υπουργεία (ΥΠΜΕ, ΥΠΑΝ και ΥΕΝ), - το ΚΕΕΘΑ (ΚΕΤΕΣ), - το Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΠΑ) - το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), - ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), - το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), - το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ), 6

7 - η Πανελλήνια Ενωση Χρηστών Υπολογιστών (ΠΕΧΥ) και πολλοί άλλοι φορείς ως παρατηρητές (ΕΡΤ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, VODAFONE, ΖΗΜΕΝΣ, ΜΑΡΑΚ, ΕΕΤΤ κ.ά.) που, είτε συµµετέχουν στις συνεδριάσεις είτε όχι, λαµβάνουν όλο το σχετικό πληροφοριακό υλικό όπως ακριβώς και τα µέλη. Στο σχήµα 3 φαίνεται η ΤΕ-Τ και οι Οµάδες Εργασίας της. ΥΠΑΝ ΥΠΜΕ ΥΕΝ ΣΕΒ ΕΛΟΤ ΟΤΕ ΚΕΕΘΑ (ΚΕΤΕΣ) ΒΕΑ ΤΕΕ ΠΕΧΥ SMG MOTO ΤΕ-Τ NA ΑΕΙ (ΠΑ, ΕΜΠ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ: ΕΡΤ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΜΑΡΑΚ VODAFONE ΕΕΤΤ TE40 AT TE RES-A SPS ΕΟΕ SES DVB RES-B ΒΤC EMC TM TE80 Σχ.3 Η ΤΕ-Τ και οι οµάδες εργασίας της Οµάδες εργασίας της ΤΕ-Τ και τεχνικές επιτροπές µε τις οποίες αυτή έχει κοινές οµάδες: AT: Ασυρµατικά Τηλέφωνα BTC: Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων DVB: Ψηφιακή Βιντεοεκποµπή EMC: Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα NA: Επόψεις ικτύου RES A: Ραδιοεπικοινωνίες Α RES B: Ραδιοεπικοινωνίες Β SES: ορυφορικοί Επίγειοι Σταθµοί SMG: Κινητές Επικοινωνίες SPS: Σηµατοδοσία, Πρωτόκολλα και Μεταγωγή TE: Τερµατικός Εξοπλισµός TM: Μετάδοση και Πολυπλεξία ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης ΕΟΕ: Εκδοτική Οµάδα Εργασίας ΜΟΤΟ: Μόνιµη Οµάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας ΤΕ40: Τεχνική Επιτροπή «Ραδιοεπικοινωνίες» (ΕΛΟΤ/ΤΕ40) ΤΕ80: Τεχνική Επιτροπή «Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα» (ΕΛΟΤ/ΤΕ80) Στο σχ.4 δίνεται διαγραµµατικά ολόκληρο το πλέγµα των φορέων τυποποίησης και των µεταξύ τους γραµµών συµµετοχής, αντιστοιχίας, διασύνδεσης και συνεργασίας σε παγκόσµια, ευρωπαϊκή και εθνική στάθµη. (Πρόσθετες συντοµογραφίες: Τ: ιεύθυνση Τυποποίησης, ΗΤ: ιεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, ΤΕxx: Τεχνική Επιτροπή της Τ, ΤΕyy: Τεχνική Επιτροπή της ΗΤ). 7

8 ISO IEC ITU-T ITU ITU-R CEN CENELEC EU ETSI CEPT ΥΠΑΝ ΥΠΜΕ Τ ΗΤ ΕΛΟΤ Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΟΤΕ-ΕΛΟΤ ΟΤΕ ΥΤΤΚ Λοιπά Ελληνικά Μέλη του ETSI Υπόµνηµα Συµµετοχή ΤΕxx ΤΕyy ΤΕ-Τ Αντιστοιχία ιασύνδεση Έγκριση και έκδοση Συνεργασία από τον ΕΛΟΤ Μη Ηλεκτροτεχνικά Πρότυπα και λοιπά Τυποποιητικά Έγγραφα Ηλεκτροτεχνικά (µη τηλεπικοινωνιακά) Πρότυπα και λοιπά Τυποποιητικά Έγγραφα Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα και λοιπά Τυποποιητικά Έγγραφα Σχ.4 Οι φορείς τυποποίησης και οι συνδέσεις τους, σε παγκόσµια-ευρωπαϊκή-εθνική στάθµη 8

9 Συνοπτικά, οι δραστηριότητες της ΤΕ Τ, που σήµερα υποστηρίζονται γραµµατειακά και λειτουργικά από την ΥΤΤΚ και (από το 1989) χρηµατοδοτούνται από τον ΟΤΕ, είναι: Μία Συνεδρίαση κάθε µήνα στην οποία εξετάζονται τα θέµατα και λαµβάνονται αποφάσεις Εθνικός σχολιασµός όλων των σχεδίων ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων (ΕΝ, ETS, κτλ.) που κυκλοφορεί το ETSI Εθνική ψήφος επί των τελικών σχεδίων ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων που κυκλοφορεί το ETSI Εγκριση σχεδίων Ελληνικών Προτύπων (ΕΛΟΤ) που εκπονούν οι Οµάδες Εργασίας της ΤΕ-Τ και υποβολή τους (από τον ΕΛΟΤ) σε ηµόσια Κρίση Εγκριση τελικών κειµένων Ελληνικών Προτύπων (ΕΛΟΤ) Εθνική µεταφορά των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων (ΕΝ, ETS κτλ.) και έκδοση (από τον ΕΛΟΤ) των εθνικών ισοδυνάµων τους (ΕΛΟΤ ΕΝ, ΕΛΟΤ ETS,...) των οποίων τα κείµενα επεξεργάζονται οι Οµάδες Εργασίας της ΤΕ-Τ πάνω σε κείµενα µεταφράσεων που εκτελούν µέλη των ΟΕ της ΤΕ-Τ Λειτουργία της ΜΟΤΟ (Μόνιµης Οµάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) και παραγωγή σύγχρονης ελληνικής τηλεπικοινωνιακής ορολογίας. Στο πλαίσιο των εργασιών της, η ΤΕ-Τ ανταποκρίθηκε σε όλες τις αποστολές ηµόσιας Κρίσης (Public Enquiry) Σχεδίων ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων (ΕΝ, ETS, I-ETS, κτλ.) που πραγµατοποίησε το ETSI για εθνικό σχολιασµό από το 1989 µέχρι σήµερα (περίπου σχέδια προτύπων) και πήρε αποφάσεις και απάντησε στο ETSI (µέσω του ΕΛΟΤ) για την καταρχήν αποδοχή ή µη των σχεδίων αυτών. Η ΤΕ-Τ ανταποκρίθηκε σε όλες τις αποστολές Εθνικής Ψήφισης (Νational Vote) των τελικών κειµένων όλων των παραπάνω ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων (ETS, I-ETS, EN) που κυκλοφόρησε το ETSI µέχρι σήµερα. ηλαδή πήρε αποφάσεις και έστειλε την ελληνική εθνική ψήφο στο ETSI (µέσω του ΕΛΟΤ) για τα παραπάνω πρότυπα. Οι οµάδες εργασίας της έχουν επεξεργαστεί και µεταφέρει στα ελληνικά περίπου 850 ευρωπαϊκά τηλεπικοινωνικά πρότυπα, για όλα τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα (για παράδειγµα ISDN: 200, TETRA: 68, UPT: 28, DECT: 20, TMN: 17, ERMES:16, GSM: 13, UMTS: 8, IN: 6 κτλ.). Παράλληλα για τις ανάγκες κανονισµών του ΥΠΜΕ (Κανονισµός συνεγκατάστασης κεραιών, Κανονισµός δορυφορικών επικοινωνιών) υπάρχουν στο πρόγραµµά τους και είναι υπό, ή προς, επεξεργασία 65 συστάσεις ITU-R και ITU-T. Ήδη από το 1989, ο ΟΤΕ, ωθούµενος από την ανάγκη για απόδοση των νέων τηλεπικοινωνιακών εννοιών µε όρους ελληνικούς για χρήση αφενός από τις υπηρεσίες και τα στελέχη του και αφετέρου από τις ελληνικές µεταφραστικές υπηρεσίες της ΕΕ, ίδρυσε τη Μόνιµη Οµάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ), η οποία µε την έναρξη των εργασιών της ΤΕ-Τ εντάχθηκε αµέσως στο σύστηµα ως πρώτη Οµάδα Εργασίας της. Η ραγδαία παραγωγή ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών τυποποιητικών κειµένων, µε τη συστηµατοποίηση και ανάπτυξη νέων τηλεπικοινωνιακών εννοιών, η οροδότηση των οποίων γινόταν και γίνεται στην αγγλική γλώσσα είχε ως αποτέλεσµα την παραγωγή από τη ΜΟΤΟ ογκώδους ορολογικού έργου, το οποίο ο Υπεύθυνος της ΜΟΤΟ συγκέντρωσε σε βάση δεδοµένων ορολογίας που δηµιούργησε ο ίδιος και έκτοτε συντηρεί, τη Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM. Η συνεισφορά της ΜΟΤΟ είναι καθοριστική για το όλο σύστηµα της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης. Στο σχ. 5 φαίνεται η ροή της ορολογικής εργασίας (αιτήµατα απόδοσης ελληνικών όρων από τους µεταφραστές της ΤΕ-Τ ή από τις οµάδες εργασίας της, εισαγωγή τους στη ΜΟΤΟ και ικανοποίησή τους, µε την ουσιαστική γραµµατειακή υποστήριξη της ΥΤΤΚ). 9

10 Μεταφραστής ΥΤΤΚ Υπεύθυνος ΤΕ-Τ και ΜΟΤΟ ΜΟΤΟ ΤΕ-Τ/ΟΕ ΤΕ-Τ Σχ.5 Η συµβολή της ΜΟΤΟ στην απαιτούµενη ορολογική υποστήριξη Στη Βάση TELETERM υπάρχουν σήµερα αγγλικοί όροι µε την ελληνική απόδοσή τους και από αυτούς έχουν και τη γαλλική και περίπου τη γερµανική αντιστοιχία τους. Οι από τους όρους αυτούς έχουν εκπονηθεί από τη ΜΟΤΟ σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) της οποίας η ΜΟΤΟ αποτελεί ιδρυτικό συλλογικό µέλος. Ο ΟΤΕ (τελευταία µέσω της ΥΤΤΚ) είχε πραγµατοποιήσει ως το 2003 δέκα εκδόσεις (πάνω από αντίτυπα κάθε φορά) της Γενικής και Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας που περιείχαν αγγλοελληνικά και ελληνοαγγλικά λεξιλόγια των εκάστοτε εκπονηµένων όρων από τη ΜΟΤΟ. Τα αντίτυπα κάθε έκδοσης ο ΟΤΕ διέθετε δωρεάν στις υπηρεσίες του, αλλά και σε κάθε εξωτερικό ενδιαφερόµενο, φορέα ή ιδιώτη. Στη συνέχεια, σταµάτησαν οι έντυπες εκδόσεις, δεδοµένου ότι από το εκέµβριο 2003 η χρήση της Βάσης TELETERM διατίθεται δωρεάν στο Ίντερνετ (www.moto-teleterm.gr), ως προσφορά του Υπευθύνου της ΜΟΤΟ, του ΟΤΕ και της ΕΛΕΤΟ. Από τότε µέχρι σήµερα έχουν γίνει στη Βάση περίπου αναζητήσεις όρων. Ο αριθµός αυτός και µόνο µαρτυρεί την κεφαλαιώδη σπουδαιότητα της χρήσης της Βάσης, σε ελληνική αλλά και σε διεθνή κλίµακα. Την συµβουλεύονται και βρίσκουν λύσεις όχι µόνο όλοι οι ενδιαφερόµενοι του τοµέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, αλλά συχνότατα οι ελληνικές µεταφραστικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων και κάθε ελεύθερος µεταφραστής ή µεταφραστικό όργανο, σπουδαστής ή κάθε κατηγορίας συντάκτης σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών κειµένων. Σήµερα, ο αριθµός των όρων που αναζητούνται κάθε µέρα στη Βάση κυµαίνεται από 120 ως 220. Η Βάση TELETERM είναι το χειροπιαστό αποτέλεσµα της δουλειάς που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στη ΜΟΤΟ και της συµβολής της τελευταίας, αλλά και του όλου συστήµατος της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης (ευθύνη και δαπάναις του ΟΤΕ), στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Σε όλο το διάστηµα από τον Ιούνιο του 1989 µέχρι σήµερα, ο ΟΤΕ, αδιαλείπτως: 1 υποστηρίζει υπηρεσιακά/γραµµατειακά την όλη τυποποιητική δραστηριότητα, ενώ, παράλληλα, ως µέλος του ETSI, συµµετέχει, µε στελέχη των καθ ύλην αρµόδιων Υπηρεσιών του στις εργασίες των οργάνων του ETSI και ιδιαίτερα, µε στέλεχος εκπρόσωπο/σύνδεσµο από την ΥΤΤΚ, στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ETSI. Στην τελευταία, πολύ συχνά, όταν δεν συµµετέχει εκπρόσωπος του ΥΠΜΕ ο εκπρόσωπος του ΟΤΕ είναι ο εξουσιοδοτηµένος επικεφαλής της Εθνικής Αντιπροσωπείας στο ETSI και ψηφίζει ως «Ελλάδα» τις σχετικές αποφάσεις. 2 διενεργεί τις ηµόσιες Κρίσεις και Ψηφοφορίες των ευρωπαϊκών προτύπων στον ελληνικό χώρο, 10

11 3 υποστηρίζει λειτουργικά και οικονοµικά όλο το σύστηµα, καλύπτοντας από το δικό του προϋπολογισµό όλες τις δαπάνες µεταφράσεων και επεξεργασίας (συνεδριάσεων τόσο της ΤΕ-Τ όσο και όλων των οµάδων εργασίας της) χωρίς ο ίδιος να ενισχυθεί ποτέ από καµιά άλλη πηγή (από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από αλλού), 4 διαβιβάζει, σε τελική και εκδοτικά επιµεληµένη µορφή, στον ΕΛΟΤ τα τελικά κείµενα των προτύπων τα οποία, στη συνέχεια, τα διαχειρίζεται ο ΕΛΟΤ και τα διαθέτει όπως και τα άλλα πρότυπα. 5 (από ) υποστηρίζει οικονοµικά τη λειτουργία του ιστοτόπου όπου διατίθεται ελεύθερα η χρήση της Βάσης TELETERM. 4 Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση και το µέλλον Ανακεφαλαιώνοντας, η ανάπτυξη της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης ήταν απόρροια της ευρωπαϊκής τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης που καθιερώθηκε µε την εφαρµογή της πολιτικής της νέας προσέγγισης της ΕΕ στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και την ίδρυση του ETSI µε την ταχύτατη και ογκώδη παραγωγή ευρωπαïκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων. Στο τραπέζι της ευρωπαϊκής τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης συγκρούονται γόνιµα τα συµφέροντα των ευρωπαίων κατασκευαστών, οι δικτυακές δυνατότητες και προοπτικές των τηλεπικοινωνιακών φορέων, οι πολιτικοί σχεδιασµοί των τηλεπικοινωνιακών διοικήσεων (υπουργείων) και οι σύγχρονες απαιτήσεις ενός τεράστιου πλήθους χρηστών των τηλεπικοινωνιών και, στο πλαίσιο της συναινετικής τυποποιητικής διαδικασίας, παράγουν τα ευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά πρότυπα, τα οποία αποτελούν τη βάση των κοινών τεχνικών προδιαγραφών όλων των σηµερινών και µελλοντικών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων (όπως PSTN, ISDN, GSM, DECT, TETRA, TFTS, UPT, UMTS, ADSL...) τόσο για την Ευρώπη όσο και - στο πλαίσιο µιας συνεχώς διευρυνόµενης παγκοσµιοποίησης για τον κόσµο ολόκληρο. Τα συστήµατα αυτά αναπτυσσόµενα συναποτελούν το νευρικό ιστό της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς αλλά και της παγκόσµιας Κοινωνίας της Πληροφορίας που σηµατοδότησε τη δύση του 20 ού ού αιώνα και την ανατολή του διαδόχου του. Είναι φανερό ότι επιβάλλεται η ελληνική συµµετοχή στις εργασίες της ευρωπαϊκής τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης. Το αντίθετο σηµαίνει παραµερισµός από την ενεργό και συνειδητή δράση στον καθορισµό των απαιτήσεων, εξασθένηση µέχρι πλήρους αδυναµίας της όποιας δυνατότητας παρέµβασης όταν θίγονται τα συµφέροντα του κράτους ή των Ελλήνων χρηστών των τηλεπικοινωνιών και µετάπτωση από το κύρος του δρώντος παίκτη στην ανυποληψία του άσηµου παθητικού θεατή, µια κατάσταση στην οποία µε τίποτε δεν πρέπει να αφήσουµε να περιπέσουν ούτε το κράτος (ΥΠΜΕ), ούτε ο ΟΤΕ και τα υπόλοιπα ελληνικά µέλη του ETSI, ούτε και οι υπόλοιποι σηµερινοί ελληνικοί παίκτες της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Αυτό σηµαίνει ότι η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια. Αφενός να βελτιωθεί και ενταθεί η παρακολούθηση των εργασιών του ETSI, τόσο από τα ελληνικά µέλη του, των οποίων ο αριθµός (σήµερα 5) καλό θα ήταν να διευρυνθεί, όσο και από τον ΕΛΟΤ ως υπεύθυνο ελληνικό φορέα τυποποίησης και αφετέρου να εξακολουθήσει να λειτουργεί το ίδιο ή και περισσότερο αποδοτικά η ΤΕ-Τ µε τις οµάδες εργασίας της. Ο ΟΤΕ έχει αποδείξει ότι ήταν άριστος οικοδεσπότης του συστήµατος όλα αυτά τα χρόνια. Σήµερα, όµως, που υπάρχουν και άλλοι φορείς οφελούµενοι από την όλη τηλεπικοινωνιακή τυποποιητική δραστηριότητα είναι, νοµίζω, λογικά και ηθικά σωστό ο ΟΤΕ να ενισχυθεί για το σκοπό αυτό. Κλείνοντας, ο οµιλών, ως βασικός συντελεστής για όλη τη µέχρι σήµερα λειτουργία και επιτυχία του συστήµατος µε τις όποιες ενδεχοµένως αδυναµίες που µπορεί να υπήρξαν και θεωρώντας δεδοµένο το ενδιαφέρον του ΕΛΟΤ να συνεχιστεί η συνεργασία στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας (ΠΣ), απευθύνει τη διττή έκκληση προς τους άλλους δύο «εταίρους»: προς το ΥΠΜΕ, ως κύριο κρατικό υπεύθυνο για την ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση: να προωθήσει την ήδη εκδηλωθείσα πρωτοβουλία του προς την κατεύθυνση της τροποποίησης/συµπλήρωσης του ΠΣ για ανασκόπηση/διεύρυνση των εκροσωπήσεων 11

12 στην ΤΕ-Τ και την ανάληψη της χρηµατοδότησης του όλου συστήµατος ώστε να η λειτουργία του να µην επιβαρύνει µόνο τον ΟΤΕ και προς τη σηµερινή διοίκηση του ΟΤΕ: να συνεχίζει ο ΟΤΕ να έχει έντονο ενδιαφέρον για την τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση και διαθέτοντας την µακρόχρονη εµπειρία των στελεχών του να εξακολουθήσει να παίζει πρωτεύοντα ρόλο εξυπηρετώντας και το δικό του συµφέρον, αλλά και το γενικότερο. 12

Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε κλειδιακό ρόλο

Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε κλειδιακό ρόλο ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕ-ΕΛΕΤΟ «Τυποποίηση, Ποιότητα, Ορολογία: η κληρονομιά του Βασίλη Α. Φιλόπουλου» Τετάρτη 16 Μαΐου 2007 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ" Επιμέλεια της αρχικής έκδοσης: Κ. Βαλεοντής, Ε. Γαλιώτου, Θ. Τάσιος

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια της αρχικής έκδοσης: Κ. Βαλεοντής, Ε. Γαλιώτου, Θ. Τάσιος ΥΒΕΤ Μάιος 1991 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ομάδα "Απόδοση Ορολογίας" ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ" Επιμέλεια της αρχικής έκδοσης: Κ. Βαλεοντής, Ε. Γαλιώτου, Θ. Τάσιος (Μεταφορά-επανέκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Ημερίδα με θέμα «Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα» Ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000-

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα