Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήµερα, αύριο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήµερα, αύριο"

Transcript

1 Εσπερίδα ΕΛΟΤ: «Ποιότητα στις τηλεπικοινωνίες» 9 Νοεµβρίου 2005 Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήµερα, αύριο Κ. Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός Τεχνικός Υπεύθυνος της ΤΕ-Τ και της ΜΟΤΟ 1 Η τυποποίηση, δραστηριότητα του 20 ού αιώνα Ως µεθοδική και οργανωµένη δραστηριότητα, η τυποποίηση είναι χαρακτηριστικό του 20ού αιώνα. Ο πρώτος εθνικός οργανισµός τυποποίησης που δηµιουργήθηκε ήταν το Ινστιτούτο Βρετανικών Προτύπων (BSI) το Ακολούθησαν οι οργανισµοί τυποποίησης των άλλων βιοµηχανικών χωρών της ύσης (DIN Γερµανίας, AFNOR Γαλλίας, ANSI Αµερικής κτλ.). Παράλληλα, στον παγκόσµιο ορίζοντα ιδρύθηκαν ο ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ΙSO 1 ) και η ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (ΙΕC). Η πρώτη έχει µέλη τους εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης εκατό χωρών περίπου, ενώ η δεύτερη έχει µέλη τις εθνικές ηλεκτροτεχνικές επιτροπές των χωρών. Ο ISO ασχολείται µε την τυποποίηση σε όλους τους τοµείς (ISO International Standards) εκτός από τον ηλεκτροτεχνικό τοµέα ο οποίος καλύπτεται από την IEC (IEC International Standards). Εν τω µεταξύ οι δύο µεγάλοι οικονοµικοί συνασπισµοί της υτικής Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (EEC-EΟΚ) µετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA-EZEΣ) συνεργάζονται διευρύνοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή αγορά. Οι οργανισµοί τυποποίησης των χωρών αυτών ιδρύουν το 1961 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), ενώ οι αντίστοιχες ηλεκτροτεχνικές επιτροπές την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC). Επιδίωξη των CEN και CENELEC ήταν η εξάλειψη των διαφορών των εθνικών προτύπων των χωρών-µελών τους ως ένα βαθµό µε την έκδοση Εγγράφων Εναρµόνισης (HD) ή πλήρως µε την έκδοση Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ). Στην Ελλάδα, ιδρύθηκε, το 1976, ως εθνικός οργανισµός τυποποίησης, ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Ο ΕΛΟΤ είναι µέλος των ISO, IEC, CEN και CENELEC και είναι ο αποκλειστικός φορέας στην Ελλάδα για τη διάθεση προτύπων όλων των ξένων εθνικών οργανισµών και διεθνών οργανώσεων τυποποίησης. Σήµερα µε τον όρο τυποποίηση (standardization) εννοούµε µια δραστηριότητα που δίνει λύσεις για επαναλαµβανόµενη εφαρµογή σε προβλήµατα επιστηµονικά, τεχνολογικά ή οικονοµικά και αποσκοπεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Γενικά, η τυποποίηση περιλαµβάνει τις διαδικασίες της σύνταξης, της έκδοσης και της εθνικής µεταφοράς προτύπων. Η έννοια του προτύπου (standard) ξεκινά από την τεχνική προδιαγραφή (technical specification) που όπως είναι γνωστό, είναι έντυπο που αναφέρει τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας (π.χ. χαρακτηριστικά ποιότητας, επιδόσεις, χαρακτηριστικά ασφάλειας, διαστάσεις) και 1 ISO: Η σωστή ευρωπαϊκή προφορά είναι /ίζο/, η σωστή αµερικανική προφορά είναι /άισο/. Όσο για τις προφορές /άιζο/ και /άι-εσ-όου/ που κατά κόρον χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα, η πρώτη είναι λανθασµένη ενώ η δεύτερη ορολογικά απαράδεκτη και πρέπει κάποια στιγµή να σταµατήσουν να διαδίδονται. Πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η προβολή και χρήση της σωστής ελληνικής προφοράς /ίσο/ εφόσον πρόκειται για την προφορά της ελληνικής λέξης<ίσος> που ως διεθνώς διαδεδοµένο πρόθηµα ισο- επελέγη από τους ιδρυτές του ISO να τον συµβολίζει σε όλες τις γλώσσες του κόσµου (γιατί πρόκειται για διεθνή συµβολική συντοµοµορφή ως δεύτερο όνοµα και όχι για ακρώνυµο ή αρκτικόλεξο ή άλλου είδους συντοµογραφία του πλήρους ονόµατος του υπόψη οργανισµού). Η ισότητα είναι εγγενής έννοια της Τυποποίησης και αυτήν συµβολίζει η συντοµοµορφή «ISO». Σε ένα πρότυπο όλοι συµµετέχουν εξ-ίσου (και συναινούν) στην εκπόνησή του, κατά την οποία όλων οι απαιτήσεις εξ-ισώνονται (εναρµονίζονται), και όλοι είναι ίσοι απέναντί του κατά την εφαρµογή του. 1

2 µπορεί να περιλαµβάνει ή να ασχολείται αποκλειστικά µε ορολογία, σύµβολα, έλεγχο και µεθόδους δοκιµής, συσκευασία ή απαιτήσεις σηµάτων ποιότητας (συµµόρφωσης). Τεχνικές προδιαγραφές µπορεί να συντάξει ο οποιοσδήποτε, πρόσωπο ή οργανισµός, σε ιδιωτικές ή δηµόσιες συµφωνίες, στις προµήθειες υλικού στις κατασκευές, στην παραγωγή υλικών ή προϊόντων κτλ. Αυτό που διαφοροποιεί την έννοια της τεχνικής προδιαγραφής και οδηγεί στην έννοια του προτύπου είναι η προσιτότητα στο ευρύ κοινό και κυρίως ο τρόπος δηµιουργίας του. Το εθνικό πρότυπο (π.χ. πρότυπο ΕΛΟΤ) έχει εκπονηθεί µε συναίνεση όλων των ενδιαφεροµένων σε εθνική κλίµακα και έχει εγκριθεί από αναγνωρισµένο εθνικό οργανισµό τυποποίησης (π.χ. ΕΛΟΤ) το ευρωπαϊκό πρότυπο (EN, ETS κτλ.) έχει εκπονηθεί µε συναίνεση όλων των ενδιαφεροµένων σε ευρωπαϊκή κλίµακα και έχει εγκριθεί από µία από τις τρεις ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης CEN, CENELEC ή ETSI µε διακρατική ευρωπαϊκή ψήφιση (ψήφιση από τις χώρες µέλη µέσω των οργανισµών τυποποίησής τους) το παγκόσµιο πρότυπο (π.χ. ISO, IEC, ITU-T, ITU-R) έχει εκπονηθεί µε συναίνεση όλων των ενδιαφεροµένων σε παγκόσµια κλίµακα και έχει εγκριθεί από µία από τις δύο παγκόσµιες οργανώσεις τυποποίησης ISO, IEC ή από την ITU ως παγκόσµια οργάνωση µε δραστηριότητες τυποποίησης, µε παγκόσµια διακρατική ψήφιση είτε από τις χώρες µέλη µέσω των οργανισµών τυποποίησής τους είτε από τις χώρες µέλη µέσω των τηλεπικοινωνιακών διοικήσεών τους. Η Τυποποίηση και τα πρότυπα αφορούν και ενδιαφέρουν: - τους παραγωγούς προϊόντων/παροχείς υπηρεσιών - τους καταναλωτές/χρήστες - το εµπόριο - την επιστήµη και - τη ηµόσια ιοίκηση, και αποτελούν κοινή προσπάθεια όλων αυτών. Τα πρότυπα, λαµβάνοντας υπόψη τα τελευταία επιστηµονικά δεδοµένα του σχετικού τοµέα, τις ανάγκες του καταναλωτή ή χρήστη αλλά και του φυσικού και/ή τεχνητού περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις του εµπορίου και της ηµόσιας ιοίκησης, παρεµβαίνουν δραστικά στις τεχνικές προδιαγραφές των παραγωγών/παροχέων, εισάγοντας σ αυτές εναρµονισµένα κριτήρια και κατευθύνσεις και εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο προϊόντα και υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από σταθερότητα, ποιότητα και συµβατότητα, µε τελικό αποτέλεσµα µια αγορά ενοποιηµένη που εξυπηρετεί ικανοποιητικά τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Στο σχήµα 1 απεικονίζεται το εθνικό περιβάλλον µε όλους τους ενδιαφεροµένους και εµπλεκο- µένους στην τυποποίηση. Η τυποποίηση (ως καθιέρωση κοινά αποδεκτών προδιαγεγραµµένων απαιτήσεων) είναι όχι απλώς µία, αλλά η πρωταρχική και κύρια, από τις τρεις κολόνες που στηρίζουν το οικοδόµηµα της ποιότητας. Οι άλλες δύο είναι η πιστοποίηση (διαβεβαίωση ότι ικανοποιούνται οι προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις και συνεχής παρακολούθηση της ικανοποίησής τους) και οι δοκιµές (προσδιορισµός ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, µιας διεργασίας ή µιας υπηρεσίας µε προδιαγεγραµµένες διαδικασίες), ενώ εγγυητής της ορθής λειτουργίας του όλου συστήµατος είναι η διαπίστευση (διαδικασία επίσηµης αναγνώρισης της ικανότητας των εµπλεκόµενων φορέων, οργάνων ή προσώπων όπως φορέων πιστοποίησης, εργαστηρίων δοκιµών, επιθεωρητών ποιότητας να πραγµατοποιούν ο καθένας το ειδικό έργο του). Στο σχήµα 2 δίνεται το πλέγµα των παραπάνω δραστηριοτήτων µε τελικό στόχο την ποιότητα. 2

3 Επιστηµονική Ερευνα και Τεχνολογία Παραγωγός ή Παροχέας... Παραγωγός ή Παροχέας ηµόσια ιοίκηση Τεχνική Προδιαγραφή Τεχνική Προδιαγραφή Σύνδεσµοι Παραγ./Παροχ. ΕΛΟΤ Προϊόν ή Υπηρεσία Κριτήρια & κατευθύνσεις: εναρµονισµένα... Προϊόν ή Υπηρεσία Πρότυπο ΕΛΟΤ σταθερότητα ποιότητα συµβατότητα ΤΕ Τεχνική Επιτροπή Κατά τοµέα Αγορά: ενοποιηµένη Καταναλωτής ή Χρήστης... Καταναλωτής ή Χρήστης Ικανοποιητική εξυπηρέτηση των αναγκών Προµήθειες του ηµοσίου Οργάνωση Καταναλωτών ή Χρηστών Σχ.1 Εφαρµογή συστήµατος εθνικής τυποποίησης στην πληρότητά του 3

4 Κατάλληλος και πλήρης καθορισµός των αναγκών που πρέπει να εξυπηρετεί το προϊόν, η διεργασία ή η υπηρεσία Σαφής καθορισµός των απαιτήσεων: διαδικασιών τεχνικών προδιαγραφών προδιαγραφών συµµόρφωσης προτύπων κτλ. Τυποποίηση ιαπίστευση Ερευνα και Ανάπτυξη ιεργασίες υλοποίησης (σχεδιασµός, πρώτες ύλες, παραγωγή, σύστηµα ποιότητας κτλ.) Πιστοποίηση οκιµές Προϊόν/υπηρεσία σταθερής ποιότητας ΑΓΟΡΑ Σχ.2 Στόχος η ποιότητα 2 Τυποποίηση και τηλεπικοινωνίες Ως τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο τοµέας των Τηλεπικοινωνιών δεν είχε εκδηλώσει τις ανάγκες της τυποποίησης όπως την εφαρµόζουν οι οργανισµοί τυποποίησης. Οι ανάγκες των διάφορων τηλεπικοινωνιακών οργανισµών και διοικήσεων (ΡΤΤ) εστιάζονταν κυρίως στην απαίτηση συνεργασίας των εθνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων για τη διεκπεραίωση επιτυχών διεθνών επικοινωνιών. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες ήταν µονοπώλιο των ΡΤΤ. Η πιο πάνω απαίτηση, λοιπόν, ικανοποιούνταν από τις συστάσεις (Recommendations) της ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας (CCITT) και της ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (CCIR) που και οι δύο ήταν επιτροπές της ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), ενός οργανισµού υπό τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). Στον Ευρωπαϊκό χώρο τα ΡΤΤ είκοσι έξι χωρών ιδρύουν (1959) την Ευρωπαϊκή ιάσκεψη Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) µε κύριο στόχο την ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των οργανισµών-µελών (δηλαδή των ΡΤΤ) και την εναρµόνιση και πρακτική βελτίωση των τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών τους. Αυτό επιδιώκεται µε τις Συστάσεις της CEPT. 4

5 Ωστόσο η CEPT, όπως και οι CCITT και CCIR, δεν είχαν την οργάνωση των οργανισµών τυποποίησης ούτε λειτουργούσαν σύµφωνα µε τις αρχές της τυποποίησης. εν ήταν ανάγκη ως τότε για κάτι τέτοιο. Τα ΡΤΤ κατάφερναν µε τις συστάσεις των CCITT, CCIR ή CEPT και ρύθµιζαν τα προβλήµατά τους. Η ραγδαία ανάπτυξη, όµως, της Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΙΤ) και η σηµαντική και συνεχώς επεκτεινόµενη επικάλυψη την οποία είχει αρχίσει να επιφέρει στις Τηλεπικοινωνίες (Τ), έφεραν τις απαιτήσεις και τις αρχές της τυποποίησης - σε όλα τα επίπεδά της - µέσα στα χωράφια των ΡΤΤ και της CEPT και έκαµαν επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας τους µε τους οργανισµούς τυποποίησης και τις CEN, CENELEC που είχαν ήδη προωθήσει την τυποποίηση στο «καθαρό» τµήµα του τοµέα ΙΤ. Το 1989 ήταν το έτος στο οποίο άρχισε να εφαρµόζεται στην πράξη η πολιτική της «Νέας προσέγγισης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο ζωτικό και αλµατωδώς αναπτυσσόµενο τοµέα των Τηλεπικοινωνιών. ηλαδή η στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική της τεχνικής εναρµόνισης από το αυστηρά κανονιστικό στο τυποποιητικό πλαίσιο. Είχε ήδη εκδοθεί από την ΕΕ η Πράσινη Βίβλος των τηλεπικοινωνιών (Green Paper) που προέβλεπε την έκδοση µιας σειράς Κοινοτικών Οδηγιών πλαισιακού χαρακτήρα οι οποίες θα υποστηρίζονταν τεχνικά από εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα παράγονταν από έναν αυτόνοµο ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης. Ο φορέας αυτός που δεν ήταν άλλος από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) ιδρύθηκε από τα µέλη της CEPT το 1988, για το σκοπό αυτό, και το 1989 άρχισε, πλέον, την παραγωγή των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων τα πρότυπα αυτά αποτέλεσαν και αποτελούν τη βάση των κοινών ευρωπαϊκών εναρµονισµένων τεχνικών απαιτήσεων όλων των σύγχρονων λειτουργούντων και αναπτυσσόµενων, αλλά και των µελλοντικών, τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Έτσι σήµερα υπάρχουν τρεις ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης, η CEN, η CENELEC και το ETSI, οι οποίες έχουν ήδη αναπτύξει εκτεταµένη συνεργασία για την ενιαία αντιµετώπιση της τυποποίησης στην Ευρώπη. Παράλληλα στον παγκόσµιο χώρο, έγινε αναδιοργάνωση της ITU και µετεξέλιξη των CCITT και CCIR, αντίστοιχα, οι οποίες έγιναν: Τοµέας Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης (ITU-T) και Τοµέας Ραδιοεπικοινωνιών (ITU-R), και παράγουν, ως παγκόσµια πρότυπα πλέον, συστάσεις ITU-T για τις Τηλεπικοινωνίες και συστάσεις ITU-R για τις Ραδιοεπικοινωνίες, αντίστοιχα. Μια βασική διαφορά των ευρωπαϊκών προτύπων από τα παγκόσµια είναι η υποχρεωτική εθνική µεταφορά τους (implementation/transposition) µε ταυτόχρονη εκτόπιση των εθνικών προτύπων που ενδεχοµένως προϋπήρχαν. Όλα τα Eυρωπαϊκά Πρότυπα (EN, ETS) που εκπονούν οι τρεις ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI) µεταφέρονται αυτούσια στην εθνική τυποποίηση των χωρών µελών της ΕE και της EFTA. Για την Ελλάδα και για τις τηλεπικοινωνίες, αυτό σηµαίνει καταρχήν επικύρωση του ευρωπαϊκού προτύπου (ακόµα και στο ξενόγλωσσο κείµενό του) και στη συνέχεια εκπόνηση κειµένου στα ελληνικά τεχνικά ισοδύναµου µε το αγγλικό κείµενο του προτύπου του ETSI (δηλαδή µετάφραση του ξενόγλωσσου κειµένου, επεξεργασία του από όργανο του ΕΛΟΤ για την εξασφάλιση της τεχνικής ισοδυναµίας και υιοθέτησή του από τον ΕΛΟΤ ως Ελληνικού Προτύπου). 3 Το ETSI και η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση Το ETSI ιδρύθηκε το 1988 και, όπως προαναφέρθηκε, ήταν αποτέλεσµα επιταγής της Πράσινης Βίβλου για τις τηλεπικοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σήµερα, το ETSI έχει 493 πλήρη µέλη από 36 χώρες της CEPT, 99 συνδεδεµένα µέλη από άλλες 5

6 20 χώρες από όλο τον κόσµο και 37 παρατηρητές. Στην αρχή, από την Ελλάδα γράφτηκαν τρία µέλη του ETSI: Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΠΜΕ) που εκπροσωπεί την Ελλάδα ως κράτος µέλος, ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ) και η ΙΝΤΡΑΚΟΜ. Οι εκπρόσωποι των µελών αυτών αποτέλεσαν την πρώτη Ελληνική Εθνική Αντιπροσωπεία στο ETSI µε επικεφαλής τον εκπρόσωπο του ΥΠΜΕ. Τα σηµερινά ελληνικά µέλη του ETSI είναι πέντε: ΥΠΜΕ, ΟΤΕ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, VODAFONE και COSMOTE. Οι εκπρόσωποι των µελών αυτών συναποτελούν τη σηµερινή Ελληνική Εθνική Αντιπροσωπεία στο ETSI µε επικεφαλής τον εκπρόσωπο του ΥΠΜΕ. Κάθε ένα από τα µέλη του ETSI αποφασίζει µόνο του τον τρόπο της παρακολούθησης και συµµετοχής στις εργασίες των οργάνων του ETSI. Οποτεδήποτε όµως προκύψει θέµα εθνικής ψηφοφορίας τότε οι παριστάµενοι εκπρόσωποι ελληνικών µελών µε επικεφαλής τον εκπρόσωπο του ΥΠΜΕ συναποφασίζουν τι θα ψηφίσουν και την ψήφο (που για την Ελλάδα έχει βάρος 5) την καταθέτει ο επικεφαλής (ΥΠΜΕ). Στην απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να οριστεί από κάθε χώρα ένας εθνικός οργανισµός τυποποίησης αρµόδιος για τις εθνικές διαδικασίες δηµόσιας κρίσης, ψηφοφορίας και εθνικής µεταφοράς των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων που θα παρήγε το ETSI, συνεργάστηκαν τα τρία πρώτα ελληνικά µέλη, µε συντονιστή το ΥΠΜΕ, και αποφάσισαν να οριστεί ως εθνικός οργανισµός τυποποίησης και για τις τηλεπικοινωνίες ο ήδη δραστηριοποιηµένος σε άλλους τοµείς Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). εδοµένου ότι αφενός ο ΕΛΟΤ δεν διέθετε τηλεπικοινωνιακό προσωπικό και αφετέρου ο κύριος ενδιαφερόµενος για τα τηλεπικοινωνιακά πρότυπα και την εφαρµογή τους ήταν τότε ο ΟΤΕ, έγιναν συζητήσεις µεταξύ ΟΤΕ και ΕΛΟΤ, µε συντονιστή το ΥΠΜΕ, και υπογράφτηκε (1989) το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΟΤΕ - ΕΛΟΤ για την Τυποποίηση στον Τοµέα των Τηλεπικοινωνιών (ΠΣ). Το ΠΣ εγκρίθηκε από τα ιοικητικά Συµβούλια του ΟΤΕ και του ΕΛΟΤ, υπογράφηκε από τις ιοικήσεις τους και προσυπογράφηκε από τους δύο Υπουργούς, Μεταφορών-Επικοινωνιών και Βιοµηχανίας. Στη συνέχεια το ΥΠΜΕ όρισε ως αρµόδιο φορέα τον ΕΛΟΤ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλοντας ταυτόχρονα και το ΠΣ. Σύµφωνα µε το ΠΣ το σύστηµα της Ελληνικής Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης έχει ως κύριο όργανο την ΤΕ-Τ (Τεχνική Επιτροπή «Τηλεπικοινωνίες»), η οποία µαζί µε τις οµάδες εργασίας της λειτουργεί έκτοτε (1989) µε ευθύνη του ΟΤΕ και µε την επίσηµη κάλυψη του ΕΛΟΤ. Από το 1989 ως το 1993 την υπηρεσιακή ευθύνη είχε το Κέντρο Τηλεπικοινωνιακής Ανάπτυξης (ΚΤΗΛΑ) του ΟΤΕ. Οταν αυτό έπαψε να λειτουργεί η ευθύνη της λειτουργίας του συστήµατος συνεχίστηκε διαδοχικά από τις υπηρεσίες: ιεύθυνση ιεθνών Σχέσεων, ιεύθυνση ιεθνών Συνεργασιών και Επενδύσεων, ιεύθυνση Ποιότητας και τέλος από την ανεξάρτητη Υποδιεύθυνση Τυποποίησης και Τεχνικών Κανονισµών (ΥΤΤΚ) η οποία σήµερα υπάγεται στη ιεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης και Ποιότητας. Οι αποφάσεις λαµβάνονται στην ΤΕ-Τ και διαβιβάζονται µέσω του ΕΛΟΤ στο ETSI ή στις άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης (CEN, CENELEC). Στην ΤΕ-Τ, συµµετέχουν - εκτός από τον ΟΤΕ και τον ΕΛΟΤ που συνεργάζονται για τη λειτουργία της - ως µέλη: - τρία υπουργεία (ΥΠΜΕ, ΥΠΑΝ και ΥΕΝ), - το ΚΕΕΘΑ (ΚΕΤΕΣ), - το Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΠΑ) - το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), - ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), - το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), - το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ), 6

7 - η Πανελλήνια Ενωση Χρηστών Υπολογιστών (ΠΕΧΥ) και πολλοί άλλοι φορείς ως παρατηρητές (ΕΡΤ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, VODAFONE, ΖΗΜΕΝΣ, ΜΑΡΑΚ, ΕΕΤΤ κ.ά.) που, είτε συµµετέχουν στις συνεδριάσεις είτε όχι, λαµβάνουν όλο το σχετικό πληροφοριακό υλικό όπως ακριβώς και τα µέλη. Στο σχήµα 3 φαίνεται η ΤΕ-Τ και οι Οµάδες Εργασίας της. ΥΠΑΝ ΥΠΜΕ ΥΕΝ ΣΕΒ ΕΛΟΤ ΟΤΕ ΚΕΕΘΑ (ΚΕΤΕΣ) ΒΕΑ ΤΕΕ ΠΕΧΥ SMG MOTO ΤΕ-Τ NA ΑΕΙ (ΠΑ, ΕΜΠ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ: ΕΡΤ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΜΑΡΑΚ VODAFONE ΕΕΤΤ TE40 AT TE RES-A SPS ΕΟΕ SES DVB RES-B ΒΤC EMC TM TE80 Σχ.3 Η ΤΕ-Τ και οι οµάδες εργασίας της Οµάδες εργασίας της ΤΕ-Τ και τεχνικές επιτροπές µε τις οποίες αυτή έχει κοινές οµάδες: AT: Ασυρµατικά Τηλέφωνα BTC: Τηλεπικοινωνίες Επιχειρήσεων DVB: Ψηφιακή Βιντεοεκποµπή EMC: Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα NA: Επόψεις ικτύου RES A: Ραδιοεπικοινωνίες Α RES B: Ραδιοεπικοινωνίες Β SES: ορυφορικοί Επίγειοι Σταθµοί SMG: Κινητές Επικοινωνίες SPS: Σηµατοδοσία, Πρωτόκολλα και Μεταγωγή TE: Τερµατικός Εξοπλισµός TM: Μετάδοση και Πολυπλεξία ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης ΕΟΕ: Εκδοτική Οµάδα Εργασίας ΜΟΤΟ: Μόνιµη Οµάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας ΤΕ40: Τεχνική Επιτροπή «Ραδιοεπικοινωνίες» (ΕΛΟΤ/ΤΕ40) ΤΕ80: Τεχνική Επιτροπή «Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα» (ΕΛΟΤ/ΤΕ80) Στο σχ.4 δίνεται διαγραµµατικά ολόκληρο το πλέγµα των φορέων τυποποίησης και των µεταξύ τους γραµµών συµµετοχής, αντιστοιχίας, διασύνδεσης και συνεργασίας σε παγκόσµια, ευρωπαϊκή και εθνική στάθµη. (Πρόσθετες συντοµογραφίες: Τ: ιεύθυνση Τυποποίησης, ΗΤ: ιεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, ΤΕxx: Τεχνική Επιτροπή της Τ, ΤΕyy: Τεχνική Επιτροπή της ΗΤ). 7

8 ISO IEC ITU-T ITU ITU-R CEN CENELEC EU ETSI CEPT ΥΠΑΝ ΥΠΜΕ Τ ΗΤ ΕΛΟΤ Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΟΤΕ-ΕΛΟΤ ΟΤΕ ΥΤΤΚ Λοιπά Ελληνικά Μέλη του ETSI Υπόµνηµα Συµµετοχή ΤΕxx ΤΕyy ΤΕ-Τ Αντιστοιχία ιασύνδεση Έγκριση και έκδοση Συνεργασία από τον ΕΛΟΤ Μη Ηλεκτροτεχνικά Πρότυπα και λοιπά Τυποποιητικά Έγγραφα Ηλεκτροτεχνικά (µη τηλεπικοινωνιακά) Πρότυπα και λοιπά Τυποποιητικά Έγγραφα Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα και λοιπά Τυποποιητικά Έγγραφα Σχ.4 Οι φορείς τυποποίησης και οι συνδέσεις τους, σε παγκόσµια-ευρωπαϊκή-εθνική στάθµη 8

9 Συνοπτικά, οι δραστηριότητες της ΤΕ Τ, που σήµερα υποστηρίζονται γραµµατειακά και λειτουργικά από την ΥΤΤΚ και (από το 1989) χρηµατοδοτούνται από τον ΟΤΕ, είναι: Μία Συνεδρίαση κάθε µήνα στην οποία εξετάζονται τα θέµατα και λαµβάνονται αποφάσεις Εθνικός σχολιασµός όλων των σχεδίων ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων (ΕΝ, ETS, κτλ.) που κυκλοφορεί το ETSI Εθνική ψήφος επί των τελικών σχεδίων ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων που κυκλοφορεί το ETSI Εγκριση σχεδίων Ελληνικών Προτύπων (ΕΛΟΤ) που εκπονούν οι Οµάδες Εργασίας της ΤΕ-Τ και υποβολή τους (από τον ΕΛΟΤ) σε ηµόσια Κρίση Εγκριση τελικών κειµένων Ελληνικών Προτύπων (ΕΛΟΤ) Εθνική µεταφορά των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων (ΕΝ, ETS κτλ.) και έκδοση (από τον ΕΛΟΤ) των εθνικών ισοδυνάµων τους (ΕΛΟΤ ΕΝ, ΕΛΟΤ ETS,...) των οποίων τα κείµενα επεξεργάζονται οι Οµάδες Εργασίας της ΤΕ-Τ πάνω σε κείµενα µεταφράσεων που εκτελούν µέλη των ΟΕ της ΤΕ-Τ Λειτουργία της ΜΟΤΟ (Μόνιµης Οµάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) και παραγωγή σύγχρονης ελληνικής τηλεπικοινωνιακής ορολογίας. Στο πλαίσιο των εργασιών της, η ΤΕ-Τ ανταποκρίθηκε σε όλες τις αποστολές ηµόσιας Κρίσης (Public Enquiry) Σχεδίων ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων (ΕΝ, ETS, I-ETS, κτλ.) που πραγµατοποίησε το ETSI για εθνικό σχολιασµό από το 1989 µέχρι σήµερα (περίπου σχέδια προτύπων) και πήρε αποφάσεις και απάντησε στο ETSI (µέσω του ΕΛΟΤ) για την καταρχήν αποδοχή ή µη των σχεδίων αυτών. Η ΤΕ-Τ ανταποκρίθηκε σε όλες τις αποστολές Εθνικής Ψήφισης (Νational Vote) των τελικών κειµένων όλων των παραπάνω ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων (ETS, I-ETS, EN) που κυκλοφόρησε το ETSI µέχρι σήµερα. ηλαδή πήρε αποφάσεις και έστειλε την ελληνική εθνική ψήφο στο ETSI (µέσω του ΕΛΟΤ) για τα παραπάνω πρότυπα. Οι οµάδες εργασίας της έχουν επεξεργαστεί και µεταφέρει στα ελληνικά περίπου 850 ευρωπαϊκά τηλεπικοινωνικά πρότυπα, για όλα τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα (για παράδειγµα ISDN: 200, TETRA: 68, UPT: 28, DECT: 20, TMN: 17, ERMES:16, GSM: 13, UMTS: 8, IN: 6 κτλ.). Παράλληλα για τις ανάγκες κανονισµών του ΥΠΜΕ (Κανονισµός συνεγκατάστασης κεραιών, Κανονισµός δορυφορικών επικοινωνιών) υπάρχουν στο πρόγραµµά τους και είναι υπό, ή προς, επεξεργασία 65 συστάσεις ITU-R και ITU-T. Ήδη από το 1989, ο ΟΤΕ, ωθούµενος από την ανάγκη για απόδοση των νέων τηλεπικοινωνιακών εννοιών µε όρους ελληνικούς για χρήση αφενός από τις υπηρεσίες και τα στελέχη του και αφετέρου από τις ελληνικές µεταφραστικές υπηρεσίες της ΕΕ, ίδρυσε τη Μόνιµη Οµάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ), η οποία µε την έναρξη των εργασιών της ΤΕ-Τ εντάχθηκε αµέσως στο σύστηµα ως πρώτη Οµάδα Εργασίας της. Η ραγδαία παραγωγή ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών τυποποιητικών κειµένων, µε τη συστηµατοποίηση και ανάπτυξη νέων τηλεπικοινωνιακών εννοιών, η οροδότηση των οποίων γινόταν και γίνεται στην αγγλική γλώσσα είχε ως αποτέλεσµα την παραγωγή από τη ΜΟΤΟ ογκώδους ορολογικού έργου, το οποίο ο Υπεύθυνος της ΜΟΤΟ συγκέντρωσε σε βάση δεδοµένων ορολογίας που δηµιούργησε ο ίδιος και έκτοτε συντηρεί, τη Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM. Η συνεισφορά της ΜΟΤΟ είναι καθοριστική για το όλο σύστηµα της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης. Στο σχ. 5 φαίνεται η ροή της ορολογικής εργασίας (αιτήµατα απόδοσης ελληνικών όρων από τους µεταφραστές της ΤΕ-Τ ή από τις οµάδες εργασίας της, εισαγωγή τους στη ΜΟΤΟ και ικανοποίησή τους, µε την ουσιαστική γραµµατειακή υποστήριξη της ΥΤΤΚ). 9

10 Μεταφραστής ΥΤΤΚ Υπεύθυνος ΤΕ-Τ και ΜΟΤΟ ΜΟΤΟ ΤΕ-Τ/ΟΕ ΤΕ-Τ Σχ.5 Η συµβολή της ΜΟΤΟ στην απαιτούµενη ορολογική υποστήριξη Στη Βάση TELETERM υπάρχουν σήµερα αγγλικοί όροι µε την ελληνική απόδοσή τους και από αυτούς έχουν και τη γαλλική και περίπου τη γερµανική αντιστοιχία τους. Οι από τους όρους αυτούς έχουν εκπονηθεί από τη ΜΟΤΟ σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) της οποίας η ΜΟΤΟ αποτελεί ιδρυτικό συλλογικό µέλος. Ο ΟΤΕ (τελευταία µέσω της ΥΤΤΚ) είχε πραγµατοποιήσει ως το 2003 δέκα εκδόσεις (πάνω από αντίτυπα κάθε φορά) της Γενικής και Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας που περιείχαν αγγλοελληνικά και ελληνοαγγλικά λεξιλόγια των εκάστοτε εκπονηµένων όρων από τη ΜΟΤΟ. Τα αντίτυπα κάθε έκδοσης ο ΟΤΕ διέθετε δωρεάν στις υπηρεσίες του, αλλά και σε κάθε εξωτερικό ενδιαφερόµενο, φορέα ή ιδιώτη. Στη συνέχεια, σταµάτησαν οι έντυπες εκδόσεις, δεδοµένου ότι από το εκέµβριο 2003 η χρήση της Βάσης TELETERM διατίθεται δωρεάν στο Ίντερνετ (www.moto-teleterm.gr), ως προσφορά του Υπευθύνου της ΜΟΤΟ, του ΟΤΕ και της ΕΛΕΤΟ. Από τότε µέχρι σήµερα έχουν γίνει στη Βάση περίπου αναζητήσεις όρων. Ο αριθµός αυτός και µόνο µαρτυρεί την κεφαλαιώδη σπουδαιότητα της χρήσης της Βάσης, σε ελληνική αλλά και σε διεθνή κλίµακα. Την συµβουλεύονται και βρίσκουν λύσεις όχι µόνο όλοι οι ενδιαφερόµενοι του τοµέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, αλλά συχνότατα οι ελληνικές µεταφραστικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων και κάθε ελεύθερος µεταφραστής ή µεταφραστικό όργανο, σπουδαστής ή κάθε κατηγορίας συντάκτης σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών κειµένων. Σήµερα, ο αριθµός των όρων που αναζητούνται κάθε µέρα στη Βάση κυµαίνεται από 120 ως 220. Η Βάση TELETERM είναι το χειροπιαστό αποτέλεσµα της δουλειάς που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στη ΜΟΤΟ και της συµβολής της τελευταίας, αλλά και του όλου συστήµατος της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης (ευθύνη και δαπάναις του ΟΤΕ), στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Σε όλο το διάστηµα από τον Ιούνιο του 1989 µέχρι σήµερα, ο ΟΤΕ, αδιαλείπτως: 1 υποστηρίζει υπηρεσιακά/γραµµατειακά την όλη τυποποιητική δραστηριότητα, ενώ, παράλληλα, ως µέλος του ETSI, συµµετέχει, µε στελέχη των καθ ύλην αρµόδιων Υπηρεσιών του στις εργασίες των οργάνων του ETSI και ιδιαίτερα, µε στέλεχος εκπρόσωπο/σύνδεσµο από την ΥΤΤΚ, στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ETSI. Στην τελευταία, πολύ συχνά, όταν δεν συµµετέχει εκπρόσωπος του ΥΠΜΕ ο εκπρόσωπος του ΟΤΕ είναι ο εξουσιοδοτηµένος επικεφαλής της Εθνικής Αντιπροσωπείας στο ETSI και ψηφίζει ως «Ελλάδα» τις σχετικές αποφάσεις. 2 διενεργεί τις ηµόσιες Κρίσεις και Ψηφοφορίες των ευρωπαϊκών προτύπων στον ελληνικό χώρο, 10

11 3 υποστηρίζει λειτουργικά και οικονοµικά όλο το σύστηµα, καλύπτοντας από το δικό του προϋπολογισµό όλες τις δαπάνες µεταφράσεων και επεξεργασίας (συνεδριάσεων τόσο της ΤΕ-Τ όσο και όλων των οµάδων εργασίας της) χωρίς ο ίδιος να ενισχυθεί ποτέ από καµιά άλλη πηγή (από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από αλλού), 4 διαβιβάζει, σε τελική και εκδοτικά επιµεληµένη µορφή, στον ΕΛΟΤ τα τελικά κείµενα των προτύπων τα οποία, στη συνέχεια, τα διαχειρίζεται ο ΕΛΟΤ και τα διαθέτει όπως και τα άλλα πρότυπα. 5 (από ) υποστηρίζει οικονοµικά τη λειτουργία του ιστοτόπου όπου διατίθεται ελεύθερα η χρήση της Βάσης TELETERM. 4 Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση και το µέλλον Ανακεφαλαιώνοντας, η ανάπτυξη της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης ήταν απόρροια της ευρωπαϊκής τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης που καθιερώθηκε µε την εφαρµογή της πολιτικής της νέας προσέγγισης της ΕΕ στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και την ίδρυση του ETSI µε την ταχύτατη και ογκώδη παραγωγή ευρωπαïκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων. Στο τραπέζι της ευρωπαϊκής τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης συγκρούονται γόνιµα τα συµφέροντα των ευρωπαίων κατασκευαστών, οι δικτυακές δυνατότητες και προοπτικές των τηλεπικοινωνιακών φορέων, οι πολιτικοί σχεδιασµοί των τηλεπικοινωνιακών διοικήσεων (υπουργείων) και οι σύγχρονες απαιτήσεις ενός τεράστιου πλήθους χρηστών των τηλεπικοινωνιών και, στο πλαίσιο της συναινετικής τυποποιητικής διαδικασίας, παράγουν τα ευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά πρότυπα, τα οποία αποτελούν τη βάση των κοινών τεχνικών προδιαγραφών όλων των σηµερινών και µελλοντικών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων (όπως PSTN, ISDN, GSM, DECT, TETRA, TFTS, UPT, UMTS, ADSL...) τόσο για την Ευρώπη όσο και - στο πλαίσιο µιας συνεχώς διευρυνόµενης παγκοσµιοποίησης για τον κόσµο ολόκληρο. Τα συστήµατα αυτά αναπτυσσόµενα συναποτελούν το νευρικό ιστό της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς αλλά και της παγκόσµιας Κοινωνίας της Πληροφορίας που σηµατοδότησε τη δύση του 20 ού ού αιώνα και την ανατολή του διαδόχου του. Είναι φανερό ότι επιβάλλεται η ελληνική συµµετοχή στις εργασίες της ευρωπαϊκής τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης. Το αντίθετο σηµαίνει παραµερισµός από την ενεργό και συνειδητή δράση στον καθορισµό των απαιτήσεων, εξασθένηση µέχρι πλήρους αδυναµίας της όποιας δυνατότητας παρέµβασης όταν θίγονται τα συµφέροντα του κράτους ή των Ελλήνων χρηστών των τηλεπικοινωνιών και µετάπτωση από το κύρος του δρώντος παίκτη στην ανυποληψία του άσηµου παθητικού θεατή, µια κατάσταση στην οποία µε τίποτε δεν πρέπει να αφήσουµε να περιπέσουν ούτε το κράτος (ΥΠΜΕ), ούτε ο ΟΤΕ και τα υπόλοιπα ελληνικά µέλη του ETSI, ούτε και οι υπόλοιποι σηµερινοί ελληνικοί παίκτες της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Αυτό σηµαίνει ότι η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια. Αφενός να βελτιωθεί και ενταθεί η παρακολούθηση των εργασιών του ETSI, τόσο από τα ελληνικά µέλη του, των οποίων ο αριθµός (σήµερα 5) καλό θα ήταν να διευρυνθεί, όσο και από τον ΕΛΟΤ ως υπεύθυνο ελληνικό φορέα τυποποίησης και αφετέρου να εξακολουθήσει να λειτουργεί το ίδιο ή και περισσότερο αποδοτικά η ΤΕ-Τ µε τις οµάδες εργασίας της. Ο ΟΤΕ έχει αποδείξει ότι ήταν άριστος οικοδεσπότης του συστήµατος όλα αυτά τα χρόνια. Σήµερα, όµως, που υπάρχουν και άλλοι φορείς οφελούµενοι από την όλη τηλεπικοινωνιακή τυποποιητική δραστηριότητα είναι, νοµίζω, λογικά και ηθικά σωστό ο ΟΤΕ να ενισχυθεί για το σκοπό αυτό. Κλείνοντας, ο οµιλών, ως βασικός συντελεστής για όλη τη µέχρι σήµερα λειτουργία και επιτυχία του συστήµατος µε τις όποιες ενδεχοµένως αδυναµίες που µπορεί να υπήρξαν και θεωρώντας δεδοµένο το ενδιαφέρον του ΕΛΟΤ να συνεχιστεί η συνεργασία στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας (ΠΣ), απευθύνει τη διττή έκκληση προς τους άλλους δύο «εταίρους»: προς το ΥΠΜΕ, ως κύριο κρατικό υπεύθυνο για την ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση: να προωθήσει την ήδη εκδηλωθείσα πρωτοβουλία του προς την κατεύθυνση της τροποποίησης/συµπλήρωσης του ΠΣ για ανασκόπηση/διεύρυνση των εκροσωπήσεων 11

12 στην ΤΕ-Τ και την ανάληψη της χρηµατοδότησης του όλου συστήµατος ώστε να η λειτουργία του να µην επιβαρύνει µόνο τον ΟΤΕ και προς τη σηµερινή διοίκηση του ΟΤΕ: να συνεχίζει ο ΟΤΕ να έχει έντονο ενδιαφέρον για την τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση και διαθέτοντας την µακρόχρονη εµπειρία των στελεχών του να εξακολουθήσει να παίζει πρωτεύοντα ρόλο εξυπηρετώντας και το δικό του συµφέρον, αλλά και το γενικότερο. 12

Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης. Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΟΤ

Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης. Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΟΤ Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ 1 Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) www.elot.gr, είναι ο εθνικός εκπρόσωπος στους Οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Μοντέλο υποδομής σε τεχνικά θέματα Εμπιστοσύνη στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος πρότυπα στην ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τυποποίησης Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του ΕΛΟΤ στην Ελληνική Τυποποίηση» Ν. Συµφέρης, ιευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

«Η συµβολή του ΕΛΟΤ στην Ελληνική Τυποποίηση» Ν. Συµφέρης, ιευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) «Η συµβολή του ΕΛΟΤ στην Ελληνική Τυποποίηση» Ν. Συµφέρης, ιευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Εισήγηση στην εκδήλωση του ΤΕΕ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική Πραγµατικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Νισσήµ Μπενµαγιώρ ιπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η Τυποποίηση σε θέµατα Υγείας & Ασφάλειας

Η Τυποποίηση σε θέµατα Υγείας & Ασφάλειας Η Τυποποίηση σε θέµατα Υγείας & Ασφάλειας Στο κείµενο που ακολουθεί θα γίνει προσπάθεια να αποτυπωθεί η εµπειρία από τη συµβολή της τυποποίησης στη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας σε µεγάλους οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 2. Νοµοθεσία Νοµολογία Ευρωπαϊκές Οδηγίες σε σχέση µε την Ποιότητα. Ο ρόλος των Μηχανικών. 2.1 Γενικά ιανύοντας ήδη την πρώτη δεκαετία του 21 ου αιώνα, η χώρα µας συνεχίζει τη µεγάλη προσπάθεια εκσυγχρονισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα Μελέτες εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κριτήρια σχεδιασμού Ασφάλεια ατόμων. Ασφάλεια συσκευών. Αξιοπιστία. Καλή λειτουργικότητα. Επεκτασιμότητα. Εφεδρεία. Υπάρχουσα τεχνολογία. Οικονομική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα»

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» Νομοθεσία και πρότυπα Αξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης Αμφιθέατρο ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2016 Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµασία των προτύπων στη σύγχρονη κοινωνία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Νίκος επούντης ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Τ.Ε.Ε. 2008 : Έτους Τυποποίησης, Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση:

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Συνέδριο «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων» Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση Σχεδίων ράσης για τις Έκτακτες Συνθήκες στις Τηλεπικοινωνίες

ιαµόρφωση Σχεδίων ράσης για τις Έκτακτες Συνθήκες στις Τηλεπικοινωνίες ιαµόρφωση Σχεδίων ράσης για τις Έκτακτες Συνθήκες στις Τηλεπικοινωνίες Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης Μαρούσι, 9 Σεπτεµβρίου 2003-09-09 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Το παρόν κείµενο ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο Ο παρών Κανονισµός καθορίζει τις θεµελιώδεις αρχές και τη διαδικασία που πρέπει να τηρεί και ακολουθεί ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr 1 Τυποποίηση ένα διαφανές πλαίσιο συμφωνίας και καθορισμού κανόνων προαιρετικής εφαρμογής για μια κοινότητα (από τα κύρια ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 5. Ο ρόλος των Οργανισµών Τυποποίησης ΕΛΟΤ 5.1 Γενικά Οι Οργανισµοί Τυποποίησης είναι τα κύρια όργανα εφαρµογής της πολιτικής της Τυποποίησης στις χώρες της Ευρώπης και ανά τον κόσµο. Οι περισσότεροι από

Διαβάστε περισσότερα

ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας

ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Ο Κανονισµός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση Γενική ρ Βασίλης Μαυροειδής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΣΕΠ) 13 Νοεµβρίου 2014 ΤιείναιΠρότυπα; 2 Πωςδηµιουργείταιένα Πρότυπο; Μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Νίκος Λίτινας Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Α.Ε ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εισήγησης είναι η ανάπτυξη της αποκτηθείσας εµπειρίας από

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα του Β.Α. Φιλόπουλου για την καθιέρωση της ποιότητας

Το όραμα του Β.Α. Φιλόπουλου για την καθιέρωση της ποιότητας ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕ-ΕΛΕΤΟ «Τυποποίηση, Ποιότητα, Ορολογία: η κληρονομιά του Βασίλη Α. Φιλόπουλου» Τετάρτη 16 Μαΐου 2007 Ξενοδοχείο Esperia Palace Το όραμα του Β.Α. Φιλόπουλου για την καθιέρωση της ποιότητας Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο: ΚτΠ. 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες

Κεφάλαιο 2ο: ΚτΠ. 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες Κεφάλαιο 2ο: Το δομικό τεχνολογικό πλαίσιο υποστήριξης της ΚτΠ 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες Τα δομικά στοιχεία της ΚτΠ Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Βασικές Υπηρεσίες Απελευθέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

H TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

H TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ H TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ανδρέας Βαρλάµος, avarl@tee.gr (Χηµ.Μηχ.ΕΜΠ-MSc Foo QA) Μέλος Σ ΕΚΠΟΙΖΩ www.ekpizo.gr Οµ.Ετ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας,

Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Η ενημερωτική εκδήλωση του ΕΛΟΤ περιλαμβάνει 1. Την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς Εμπειρίες από την εφαρμογή

Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς Εμπειρίες από την εφαρμογή Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς Εμπειρίες από την εφαρμογή Δρ. Περικλής Αγάθωνος ΠΡΟΕΔΡΟΣ HELLASLAB Ο ρόλος και η δράση της HellasLab ΕΣΥΠ-ΤΕΕ, 7-11-16 ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τoυ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε ηµεροµηνία : 6 εκεµβρίου 2001 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εισήγηση του Θόδωρου Πάνου* (Α-Μ, ΕΜΠ) Ισχύς του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Συνέδριο «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων» Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G)

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) *Generation = γενιά Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ενημερωτική Εκδήλωση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ενημερωτική Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» 4 Απριλίου 2012 Τυποποίηση Μαγδαληνή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 2 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ E Λ Ε Τ Ο L E 5 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 13-15 Οκτωβρίου 2005 Αφιερωμένο στον Κύπριο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη Βασίλης Μιχαηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. Τυποποίηση-πρότυπα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. Τυποποίηση-πρότυπα ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας -7 ο εξάμηνο Ε- 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. Τυποποίηση-πρότυπα Στο πλαίσιο του μαθήματος θα συναντήσετε πολύ συχνά τους όρους «τυποποίηση», «πρότυπο»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ιήμερη Συνάντηση Εργασίας, Αθήνα Ιουνίου 2009

ιήμερη Συνάντηση Εργασίας, Αθήνα Ιουνίου 2009 ιήμερη Συνάντηση Εργασίας, Αθήνα 18-19 Ιουνίου 2009 Οποιαδήποτε απόπειρα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας στους τομείς της βιομηχανίας και της παραγωγής τεχνικών έργων, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/04/14-07-2011 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 14-07-2011 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµοσίευση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της ΕΕΤΤ όπως αυτά προκύπτουν από τις µη εµπιστευτικές απαντήσεις των ενδιαφεροµένων µερών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ρυθµιστικού πλαισίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.10 ΠΡΟΤΥΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.10 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.10 ΠΡΟΤΥΠΑ Ανοικτά συστήματα Για χρόνια, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και υπολογιστών προσπαθούσαν να παγιδεύουν τους πελάτες τους στα συγκεκριμένα δικά τους προϊόντα. Οι πελάτες, εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Παρόχου Μεταφραστικών Υπηρεσιών για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Παρόχου Μεταφραστικών Υπηρεσιών για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Παρόχου Μεταφραστικών Υπηρεσιών για το Έργο «Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα» Συνολικά: 276.750 (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ISO 9001:2000 - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2000 - ΡΟΕΓΓΙ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΤΥΟ Γεώργιος. τυλιανάκης, Χηµικός Μηχανικός M.Sc. ύµβουλος Επιχειρήσεων-Q.A. Systems Καθηγητής οιότητας στο Global University 1. Γενικά Τα υστήµατα ιαχείρισης οιότητας εµφανίσθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) ΗΜΕΡΙΔΑ Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, Σίνα 31, Αθήνα E E Λ Ε Τ Ο L Το σύστημα εμπλουτισμoύ της γαλλικής γλώσσας και η πρόταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρος του Κέντρου ανέλαβε ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γεώργιος Σταυρακάκης.

Αντιπρόεδρος του Κέντρου ανέλαβε ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γεώργιος Σταυρακάκης. ΤΕΥΧΟΣ 2 εκέµβριος 2000 ΝΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρµι Αττικής Τηλ. 6039900 Fax. 6039905 http://www.cres.gr Νέα διοίκηση απέκτησε το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Με την αριθ. 175/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Oυσιαστικό μέσο για τη διασφάλιση

Oυσιαστικό μέσο για τη διασφάλιση ΤΕΧΝΙΚΑ EΠIΠΛEON Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Τυποποίηση, πρότυπα, οδηγίες όλα τα παραπάνω είναι έννοιες που τα τελευταία χρόνια απασχολούν τον κλάδο του ξύλου και επίπλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ITS Hellas Δομή και Ιστορία.

ITS Hellas Δομή και Ιστορία. ITS Hellas Δομή και Ιστορία. Στον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα των Συστημάτων Ευφυών μεταφορών (Intelligent Transport Systems - ITS) και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί οργανώνονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡ ΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΤΑΙΡ ΙΚΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ . ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...- 1 - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... - 2 - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ... - 3 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... - 4 - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... - 5 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... - 6 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα