Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές Κύριε Υπουργέ, I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με επιστολή της 23 ης Μαρτίου 2006, η οποία καταχωρήθηκε αυθημερόν, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή κατ εφαρμογή του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ ένα μέτρο για την ανάπτυξη δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας (στο εξής «το κοινοποιηθέν μέτρο»). Με επιστολή της 27 ης Απριλίου 2006, η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με το κοινοποιηθέν μέτρο. (2) Οι ελληνικές αρχές απάντησαν στην αίτηση της Επιτροπής για την παροχή πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων με επιστολή η οποία καταχωρήθηκε στις 22 Μαΐου II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ (3) Η ευρυζωνική συνδετικότητα 1 αποτελεί κύριο μοχλό για την ανάπτυξη οικονομιών στηριζόμενων στη γνώση σε παγκόσμιο, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και για την ανάπτυξη, την υιοθέτηση και τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Η ευρυζωνικότητα έχει στρατηγική σημασία λόγω της ικανότητάς της να συντελεί στην επίσπευση της συμβολής των εν λόγω τεχνολογιών στην οικονομική ανάπτυξη όλων των κλάδων, στην προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και στη διευκόλυνση της καινοτομίας. 1 Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες μπορούν να διανεμηθούν μέσω διαφόρων συνδυασμών τεχνολογιών επικοινωνιακών δικτύων («πλατφορμών»). Οι τεχνολογίες μπορούν να περιλαμβάνουν είτε σταθερή είτε ραδιοεπικοινωνιακή υποδομή μετάδοσης, και μπορούν να υποκαθιστούν ή να αλληλοσυμπληρώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις. Οι τρέχουσες ευρυζωνικές υπηρεσίες μαζικής αγοράς στην ΕΕ-15 χαρακτηρίζονται κατά κανόνα από ταχύτητες τηλεφόρτωσης που ξεκινούν από 512Kbit/s/ - 1Mbit/s. Για τους επιχειρηματικούς χρήστες, οι ταχύτητες που απαιτούνται είναι γενικά πολύ μεγαλύτερες. Κυρία Ντόρα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Υπουργό Εξωτερικών Βασιλίσσης Σοφίας 5 Grèce Αθήνα Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique/Europese Commissie, B-1049 Brussel België Τηλέφωνο: (0)

2 (4) Στο πλαίσιο της υλοποίησης του «Σχεδίου δράσης eeurope 2005» 2 και της πρωτοβουλίας i2010 3, τα περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, έχουν συγκροτήσει ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές για την ευρυζωνικότητα 4. Σκοπός του κοινοποιηθέντος μέτρου είναι η τόνωση των επενδύσεων σε ευρυζωνική υποδομή, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις που παρέχουν ευρυζωνική πρόσβαση να μπορούν να προσφέρουν λιανικές ευρυζωνικές υπηρεσίες σε τελικούς χρήστες σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές («υποεξυπηρετούμενες περιοχές») της Ελλάδας σε προσιτές τιμές. (5) Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας αποτελείται από αγροτικές και ορεινές περιοχές και από μεγάλο αριθμό νησιών με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού. Η εφαρμογή ευρυζωνικών τεχνολογιών στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας προσκρούει σε δύο βασικά προβλήματα, τα οποία είναι: (i) το γεγονός ότι τα σημεία σύνδεσης (νοικοκυριά) είναι διασκορπισμένα γεωγραφικώς, με αποτέλεσμα να είναι οι απαραίτητες αρχικές επενδύσεις πολύ μεγαλύτερες στις αγροτικές περιοχές από αυτές που απαιτούνται σε τομείς της επικράτειας με πυκνό πληθυσμό (πόλεις) και (ii) οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών έχουν κατά κανόνα χαμηλότερο εισόδημα και, κατ επέκταση, περιορισμένη ικανότητα πληρωμής για το πραγματικό κόστος της υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών συχνά δεν προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες στις αραιοκατοικημένες περιοχές, διότι η απόδοση της επένδυσης που απαιτείται είναι πολύ χαμηλή ή ακόμη και αρνητική. (6) Προς το παρόν, DSL δίκτυα καλύπτουν μόνο το 13% της ελληνικής επικράτειας. Ο βαθμός διείσδυσης όσον αφορά τη λιανική ευρυζωνική πρόσβαση εξακολουθεί ακόμα να είναι ο χαμηλότερος μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ των 15, ενώ τον Ιανουάριο 2006 αυξήθηκε σε περίπου 1% του πλυθησμού από το 0,24%, στο οποίο βρισκόταν τον Ιούλιο του Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, χωρίς κρατική παρέμβαση, ο τρέχων ρυθμός αύξησης της διείσδυσης (συγκριτικά με άλλες χώρες) δεν θα οδηγήσει σε σύγκλιση με τον μέσο βαθμό διείσδυσης της ΕΕ στο ορατό μέλλον. Σήμερα, ο ΟΤΕ, ο οποίος είναι ο κατεστημένος πάροχος υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες μόνο σε μεγάλες πόλεις και σε πρωτεύουσες νομών, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας. Η συντριπτική πλειονότητα των υφιστάμενων ευρυζωνικών συνδέσεων βρίσκεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ πολλές περιοχές στερούνται παντελώς ευρυζωνικής κάλυψης. Η υφιστάμενη δικτυακή υποδομή στις αγροτικές ελληνικές περιοχές ελέγχεται κατά βάση από τον ΟΤΕ, δεδομένου ότι οι περισσότεροι εναλλακτικοί πάροχοι δικτύου εστιάζουν τις μεσοπρόθεσμες επενδυτικές τους προσπάθειες στις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε λίγες επιπλέον ελληνικές πόλεις. (7) Συνολικά, οι επενδύσεις σε ευρυζωνική υποδομή παραμένουν μέχρι σήμερα σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όπως επίσης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μόνο το 3% 2 COM(2002) 263 τελικό, «eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους» Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2004) 369 της , «Συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων στην Ευρώπη: εθνικές ευρυζωνικές στρατηγικές». 5 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, παράρτημα στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, «Κανονιστικές ρυθμίσεις και αγορές στις ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές επικοινωνίες κατά το 2005» (11 η ΕΚΘΕΣΗ), COM(2006)68 τελικό, σελ

3 της τρέχουσας ευρυζωνικής διείσδυσης βασίζεται σε αποδεσμοποίηση τοπικού βρόχου (ήτοι <1 του συνολικού πληθυσμού). (8) Η συγκεκριμένη κατάσταση στην αγορά επηρεάζει δυσμενώς την ανάπτυξη ψηφιακής οικονομίας και όλα τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν για το σύνολο της κοινωνίας. Επιπλέον λειτουργεί ως φραγμός για την ανάπτυξη και την ευρεία διαθεσιμότητα για το σύνολο των πολιτών ταχείων υπηρεσιών Διαδικτύου και άλλων σημαντικών υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες παρέχονται όχι μόνο από ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και από το κράτος (ηλεκτρονικές εφαρμογές στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της υγείας, της εργασίας, της εκπαίδευσης, κ.ο.κ.). (9) Με στόχο την αντιμετώπιση της προπεριγραφείσας κατάστασης, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν την παροχή κρατικής χρηματοδότησης, περιλαμβανομένων πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, σε επιχειρήσεις (φορείς εκμετάλλευσης δικτύων) που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη συγκρότηση υποδομής ευρυζωνικής πρόσβασης σε αγροτικές και απομακρυσμένες (υποεξυπηρετούμενες) περιοχές της χώρας. III. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (10) Γενικός στόχος: Το ελληνικό κράτος θα χρησιμοποιήσει πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία καθώς και εθνική χρηματοδότηση προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη και εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές («υποεξυπηρετούμενες περιοχές») της Ελλάδας, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις που παρέχουν ευρυζωνική πρόσβαση να μπορούν να προσφέρουν λιανικές ευρυζωνικές υπηρεσίες σε τελικούς χρήστες σε προσιτές τιμές. Σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται σε διάφορες κοινοτικές πολιτικές, όπως είναι η πρωτοβουλία i2010 της Επιτροπής, το μέτρο κατατείνει στην ενίσχυση της εδαφικής συνοχής με την αποτροπή της δημιουργίας ευρυζωνικού ψηφιακού χάσματος μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των επιχειρήσεων που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές αγοραίες τιμές και εκείνων που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. (11) Νομική βάση: Το μέτρο στηρίζεται σε μια σειρά αλληλοσυνδεόμενων κρατικών πρωτοβουλιών για τη χάραξη ολοκληρωμένης εθνικής ευρυζωνικής πολιτικής, στις οποίες συγκαταλέγονται, ιδίως, ο νόμος 2860/2000 («Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» για την εφαρμογή καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από το ΚΠΣ ) και το άρθρο 35 του νόμου 3016/2002 («Εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις»), που αφορά σχέδια κρατικών ενισχύσεων τα οποία χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΚΠΣ 6. (12) Πεδίο εφαρμογής του μέτρου: Το σχέδιο έχει δύο κύριους άξονες, εκ των οποίων ο ένας στοχεύει το σκέλος της προσφοράς (υποδομή ευρυζωνικής πρόσβασης), και ο άλλος το σκέλος της ζήτησης (τελικοί χρήστες). Ο πρώτος άξονας (σκέλος της προσφοράς) προβλέπει τη χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης από παρόχους υπηρεσιών σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές της Ελλάδας. Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου (σκέλος της ζήτησης) προβλέπει τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων ενεργειών για την τόνωση της 6 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 17 Μαΐου 2005, σελ

4 ζήτησης ως συμπληρωματική δράση σε σχέση με την προσφορά υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης. Ο πρώτος άξονας: υποδομή ευρυζωνικής πρόσβασης (13) Ορισμός της υπηρεσίας: Το κοινοποιηθέν μέτρο, ως προς το πρώτο σκέλος του, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «σχέδιο διατερματικής εξυπηρέτησης» υπό την έννοια ότι οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στους τελικούς χρήστες λιανικές υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. (14) Ειδικότερα, οι οικιακοί χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο με ρυθμό δεδομένων τουλάχιστον 512kbps στα κατάντη/128kbps στα ανάντη, συμμετρικής ή ασύμμετρης. Εξάλλου, οι επιχειρηματικοί χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο με ρυθμό δεδομένων τουλάχιστον 2048kbps στα κατάντη/768kbps στα ανάντη, συμμετρικής ή ασύμμετρης. Δεδομένου ότι πρόκειται για τις κατώτατες επιβαλλόμενες απαιτήσεις ταχύτητας, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα κληθούν να συγκροτήσουν υποδομή που να είναι ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις και ικανή να επιτρέπει μελλοντικώς πολύ υψηλότερες ταχύτητες, σε συνδυασμό με τη σταδιακή αύξηση της ζήτησης για εφαρμογές που στηρίζονται σε εντονότερη χρήση της ευρυζωνικότητας, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία ( Video on Demand ), η τηλεόραση μέσω IP ( IPTV ) κ.λπ.. (15) Οι μετέχοντες υποψήφιοι θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν στο πλαίσιο των προτάσεών τους συγκεκριμένες προβλεπόμενες τιμές τις οποίες θα χρεώνουν για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, δηλώνοντας ο καθένας τα δικά του ανώτατα όρια τιμών για τα πρώτα 5 έτη παροχής της υπηρεσίας. Τα εν λόγω όρια τιμών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που θα έχουν καθορισθεί στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού. Ειδικότερα, οι προσφορές προς οικιακούς χρήστες και προς επιχειρηματικούς χρήστες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 33 και τα 54 μηνιαίως, αντιστοίχως (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), κατά το πρώτο έτος παροχής της υπηρεσίας. Τα εν λόγω ανώτατα όρια μειώνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της πενταετίας, με τον εξής ελάχιστο ρυθμό: 6% (2 ο έτος), 7% (3 ο έτος), 9% (4 ο έτος) και 10% (5 ο έτος) 7. (16) Γεωγραφική κάλυψη: Όλες οι ελληνικές περιφέρειες είναι επιλέξιμες για στήριξη βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ 8. Με βάση τα πορίσματα έρευνας αγοράς, οι ελληνικές αρχές προσδιόρισαν τις γεωγραφικές περιοχές που παρουσιάζουν καθυστέρηση από την άποψη της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας. Σήμερα, η σχετική κατεστημένη επιχείρηση, δηλαδή ο ΟΤΕ, προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες μόνο σε μεγάλες πόλεις και σε πρωτεύουσες νομών, όπου υπάρχει συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας. Εκτός των μητροπολιτικών περιοχών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καμία εναλλακτική επιχείρηση δεν διαθέτει δική της υποδομή ευρυζωνικής πρόσβασης. Για τον λόγο αυτό, οι περισσότερες από τις επιλέξιμες περιοχές του σχεδίου βρίσκονται σε «λευκά» τμήματα της επικράτειας, τα οποία δεν διαθέτουν καθόλου ευρυζωνική κάλυψη. Οι υπόλοιπες επιλέξιμες περιοχές μπορούν να χαρακτηρισθούν 7 Οι απόλυτες τιμές των ανώτατων ορίων ενδέχεται να επικαιροποιηθούν κατά τον χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού. 8 Στις περιοχές αυτές «η οικονομική κατάσταση είναι εξαιρετικά δυσμενής σε σχέση με το σύνολο της Κοινότητας» (98/C 74/06 παρ. 3.5). 4

5 «γκρίζες» ζώνες, δεδομένου ότι σε αυτές μόνο η κατεστημένη επιχείρηση προσφέρει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης, ενώ οι υπόλοιποι εναλλακτικοί πάροχοι κάνουν χρήση της «υπηρεσίας χονδρικής πρόσβασης» την οποία προσφέρει η κατεστημένη επιχείρηση 9. (17) Οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι επιλέξιμες περιοχές χαρακτηρίζονται γενικά από διαρθρωτικές ανεπάρκειες και από αδυναμίες της αγοράς και ότι σε αυτές είναι απαραίτητη η κρατική στήριξη για την προώθηση της ευρυζωνικότητας. Ειδικότερα, οι επιλέξιμες περιοχές εμφανίζουν σοβαρές δημογραφικές αποκλίσεις από τον μέσον όρο της ΕΕ, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας αποτελείται από μεγάλο αριθμό νησιωτικών και ορεινών περιοχών με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, και τούτο για κάθε τύπο περιοχής (αστική, περιαστική, αγροτική). (18) Οι περιοχές στις οποίες αναμένονται ανταγωνιστικές προσφορές βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα έχουν αποκλεισθεί από τις επιλέξιμες περιοχές του σχεδίου. Αντιστοίχως, δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση οι μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (όπου είναι συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού). (19) Χονδρική προσφορά: Η συγκρότηση της υποδομής για την οποία θα παρασχεθεί χρηματοδότηση θα γίνει με βάση το πρότυπο της «ανοικτής πρόσβασης». Τούτο σημαίνει ότι οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν σε τρίτους χονδρική πρόσβαση στην υποδομή επί μία πενταετία 10 επί ίσοις όροις και χωρίς διακριτική μεταχείριση. Οι τιμές για τις υπηρεσίες χονδρικής θα καθορίζονται σε συνάρτηση με την πολιτική τιμών λιανικής των δύο προκαθορισμένων δεσμών υπηρεσιών (οικιακού και επιχειρηματικού τύπου) και θα ανταποκρίνονται στην αρχή που είναι γνωστή ως «retail minus» (λιανική τιμή μείον ένα προκαθορισμένο ποσοστό) 11. Όπως οι ελληνικές αρχές έχουν διαβεβαιώσει την Επιτροπή, σε περίπτωση που κάποιες από τις διαθέσιμες παρτίδες κατακυρωθούν υπέρ της κατεστημένης επιχείρησης, δηλαδή του ΟΤΕ, αυτή θα βαρύνεται με δύο δέσμες υποχρεώσεων πρόσβασης, και συγκεκριμένα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και με τις υποχρεώσεις που ισχύουν βάσει των όρων του διαγωνισμού. Αν οι τελευταίες αυτές υποχρεώσεις είναι λιγότερο αυστηρές από τις πρώτες, υπερισχύουν οι κανονιστικές υποχρεώσεις. Στο έγγραφο προκήρυξης του διαγωνισμού θα παρέχονται αναλυτικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις «ανοικτής πρόσβασης» και τις πολιτικές τιμών χονδρικής, έπειτα από διαβουλεύσεις με την αρμόδια ελληνική ρυθμιστική αρχή (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - «EETT»). (20) Τεχνολογία και υποδομή: Το μέτρο είναι ουδέτερο από τεχνολογική άποψη. Επομένως, οι επιχειρήσεις έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν σταθερές, 9 Κατά τις ελληνικές αρχές, η υπηρεσία χονδρικής πρόσβασης δεν διασφαλίζει ένα επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι ευχερής η ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η φωνή μέσω IP (Voice over IP) και οι υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία. 10 Οι χονδρικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν (οπωσδήποτε) ευρυζωνική πρόσβαση από τους χώρους του πελάτη μέχρι ένα προκαθορισμένο σημείο στο εσωτερικό της ζώνης (π.χ. κύριο «σημείο παρουσίας»). 11 Καθώς οι υπηρεσίες χονδρικής περιλαμβάνουν μόνο ένα μέρος της συνολικής λιανικής υπηρεσίας (δεν συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι κορμοί δικτύου (backhauling) και η διεθνής διαδικτυακή συνδετικότητα), το ποσοστό «συμμετοχής» των υπηρεσιών χονδρικής στο σύνολο της δέσμης πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων (σε συνάρτηση με τη συνολική λιανική τιμή). Εν συνεχεία εφαρμόζεται μια ελάχιστη «έκπτωση», πράγμα που διασφαλίζει εύλογα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις λιανικής που κάνουν χρήση της παροχής χονδρικής πρόσβασης. 5

6 ασύρματες ή οποιουδήποτε άλλου τύπου τεχνολογίες (xdsl, FWA, δορυφορική τεχνολογία) 12 ή κάποιον συνδυασμό αυτών με σκοπό την ανάπτυξη των δικτύων τους. Επίσης, οι επιλεγέντες υποψήφιοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον τρόπο ανάπτυξης των δικτύων τους και προσφοράς των αντίστοιχων υπηρεσιών (μίσθωση ή συγκρότηση υποδομής). (21) Δικαιούχοι: Δικαιούχοι και άμεσοι αποδέκτες της ενίσχυσης θα είναι οι επιτυχόντες πάροχοι υπηρεσιών οι οποίοι επενδύουν σε υποδομή ευρυζωνικής πρόσβασης, καθώς και τελικοί χρήστες (εταιρείες και οικιακοί χρήστες). (22) Προϋπολογισμός, μέσο ενίσχυσης και ένταση ενίσχυσης: Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός για το πρώτο σκέλος του σχεδίου είναι και είναι κατανεμημένος ανά γεωγραφική ζώνη (7 παρτίδες, βλ. κατωτέρω). Αναλόγως της έκβασης του διαγωνισμού, η κρατική χρηματοδότηση ενδέχεται να είναι χαμηλότερη. Η χορηγούμενη ενίσχυση έχει τη μορφή επιχορήγησης με βάση τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες για κάθε χρηματοδοτούμενο σχέδιο. Το 50% τουλάχιστον του συνολικού επενδυτικού κόστους θα πρέπει υποχρεωτικά να καλυφθεί με ιδιωτικούς πόρους, ενώ το 25% τουλάχιστον του συνολικού επενδυτικού κόστους πρέπει να συνεισφέρεται υπό τη μορφή ιδίων κεφαλαίων απευθείας από τον αποδέκτη της ενίσχυσης (όχι δανεικό κεφάλαιο/χρηματοδότηση χρέους). (23) Επιλέξιμες δαπάνες: Οι χορηγούμενες ενισχύσεις θα καλύπτουν τις δαπάνες για την κάλυψη του κόστους προμήθειας, ανάπτυξης και εγκατάστασης νέας υποδομής, π.χ. δικτύων οπτικών ινών, ασύρματων δικτύων, ευκολιών συνεγκατάστασης, δικτύων τοπικής πρόσβασης, κ.ο.κ.. Η μίσθωση υποδομής (μίσθωση γραμμών για τη σύνδεση μεμακρυσμένων δήμων με την πρωτεύουσα του εκάστοτε νομού) και η μίσθωση χώρων για συνεγκατάσταση θεωρούνται ομοίως επιλέξιμες δαπάνες. Τέλος, η ενίσχυση θα καλύπτει επίσης το κόστος της αποδεσμοποίησης τοπικού βρόχου, με εξαίρεση τις αμιγείς υπηρεσίες χονδρικής (δηλαδή τις χονδρικές υπηρεσίες ADSL οι οποίες παρέχονται από άλλη επιχείρηση) 13. Για κάθε επιλεγέν σχέδιο, τα έξοδα που αντιστοιχούν σε επενδύσεις (κεφαλαιουχική δαπάνη) πρέπει να υπερβαίνουν το 60% της συνολικής δαπάνης που είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. (24) Διαδικασία διαγωνισμού: Η απόφαση για την παροχή των επιχορηγήσεων θα ληφθεί μετά τη διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων 14. Ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο σχέδιο θα αφορά 7 γεωγραφικές ζώνες (παρτίδες). Κάθε παρτίδα θα κατακυρωθεί σε έναν ανάδοχο. Έκαστος συμμετέχων στον διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει προτάσεις για το πολύ τρεις διαφορετικές παρτίδες. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν οδηγήσει στην επιλογή αναδόχου για μία ή περισσότερες παρτίδες, η επιλογή αναδόχου για τις συγκεκριμένες παρτίδες μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου (απευθείας διαπραγματεύσεις). Όλες οι επιχειρήσεις που θα έχουν συμμετάσχει στον πρώτο γύρο (για οποιαδήποτε παρτίδα) θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον δεύτερο 12 Σήμερα δεν υπάρχει στην Ελλάδα υποδομή καλωδιακής τηλεόρασης. 13 Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι οι επιβεβαιωθείσες επιλέξιμες δαπάνες για την αποδεσμοποίηση τοπικού βρόχου είναι αυτές που σχετίζονται με τις τιμές για υπηρεσίες παρεχόμενες από την κατεστημένη επιχείρηση (OTE) στην προσφορά αναφοράς της για αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την αρμόδια ελληνική ρυθμιστική αρχή (EETT). 14 Περιλαμβανομένης της δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και της δημιουργίας πολύγλωσσης δικτυακής πύλης για την καθοδήγηση εταιρειών από άλλα κράτη μέλη. 6

7 γύρο. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός επιλέξιμοι υποψήφιοι για μια δεδομένη παρτίδα, η τελική επιλογή του αναδόχου που θα προκριθεί θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. (25) Κριτήρια αξιολόγησης: Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν επί τη βάσει τριών λεπτομερών και αναλυτικών κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία καλύπτουν τους αντίστοιχους τρεις θεμελιώδεις στόχους του σχεδίου, οι οποίοι είναι: (i) η ικανότητα κάλυψης σημαντικού τμήματος της Ελλάδας (γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη για έκαστη παρτίδα) (ii) το συνολικό ύψος των προτεινόμενων επενδύσεων (σε όλες τις περιοχές θα εγκατασταθούν «λιμένες πρόσβασης») 15 και (iii) η ανταγωνιστικότητα των τιμών που θα χρεώνονται για τις προσφερόμενες υπηρεσίες λιανικής. (26) Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την κάλυψη, και προκειμένου να αμβλυνθεί η δεσπόζουσα θέση της κατεστημένης επιχείρησης (δηλαδή του OTE) σε περιοχές όπου αυτή ήδη παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες, οι μετέχοντες στον διαγωνισμό θα μπορούν να βασίζουν τις προτάσεις κάλυψης που θα υποβάλουν είτε στην ανάπτυξη νέας υποδομής («επιλέξιμες δαπάνες») είτε στη (συνδυασμένη) χρήση υπηρεσίας χονδρικής. Μολονότι η ανάπτυξη δικτύου με βάση υφιστάμενα προϊόντα πρόσβασης δεν αποτελεί «επιλέξιμη δαπάνη», για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική προτεινόμενη κάλυψη, ούτως ώστε να μην ευνοείται η κατεστημένη επιχείρηση, δηλαδή ο ΟΤΕ. (27) Διάρκεια του μέτρου: Ενίσχυση θα χορηγηθεί για σχέδια που θα υλοποιηθούν από την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου (28) Παρακολούθηση: Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση και την παρακολούθηση του σχεδίου είναι η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ένας οργανισμός κρατικής ιδιοκτησίας, ο οποίος συνεστήθη με σκοπό την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του ΚΠΣ. Η αρχή υλοποίησης θα μεριμνά: (i) για την πρόοδο του σχεδίου με γνώμονα σχεδιασμό που θα συμφωνηθεί από κοινού με τους επιλεγέντες υποψηφίους και (ii) για την τήρηση σαφώς καθορισμένων ποιοτικών και ποσοτικών προδιαγραφών. Επιπλέον, θα διενεργεί τεχνικούς και οικονομικούς ελέγχους και θα πραγματοποιεί πληρωμές μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων. Ο δεύτερος άξονας: ενέργειες για την τόνωση της ζήτησης (29) Κύριοι στόχοι και χαρακτηριστικά του σχεδίου. Ο κύριος στόχος του δεύτερου άξονα του σχεδίου είναι η τόνωση της ζήτησης για λιανικές ευρυζωνικές υπηρεσίες ούτως ώστε να αυξηθεί ο βαθμός διείσδυσης, μέσω της χρηματοδότησης υπηρεσιών που παρέχονται σε ειδικές κατηγορίες τελικών χρηστών. Κατά την άποψη των ελληνικών αρχών, με βάση τον σημερινό βαθμό υιοθέτησης της ευρυζωνικότητας, η τόνωση της ζήτησης θεωρείται ως ουσιώδης και συμπληρωματική ενέργεια σε σχέση με την επιτυχή υλοποίηση των σχετικών με την υποδομή σχεδίων στο πλαίσιο του δεύτερου άξονα. 15 Με τον όρο «λιμένες πρόσβασης» (access ports) νοείται κάθε σταθερή/μόνιμη σύνδεση η οποία μπορεί να ενεργοποιείται κάθε φορά που ένας τελικός χρήστης ζητά ευρυζωνική γραμμή. Οι εν λόγω «λιμένες» είναι διαθέσιμοι μέσω της υποδομής την οποία αναπτύσσουν, εκμεταλλεύονται και διαχειρίζονται οι επιλεγέντες ανάδοχοι. 7

8 (30) Οι πάροχοι υπηρεσιών που θα επιλεγούν στο πλαίσιο του πρώτου άξονα δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση σε σχέση με τον δεύτερο άξονα. Χρηματοδότηση θα παρασχεθεί σε τελικούς χρήστες, οι οποίοι θα καταβάλλουν προνομιακή (χαμηλότερη) τιμή για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν. Επιπλέον, η τόνωση της ζήτησης εστιάζεται σε ειδικές κατηγορίες τελικών χρηστών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό ποσοστό της δυνητικής αγοράς. Κατά τις ελληνικές αρχές, έχει κεφαλαιώδη σημασία για την οικονομική βιωσιμότητα των υποψηφίων που θα επιλεγούν να προσελκυσθεί εξαρχής μία κρίσιμη μάζα αρχικών («πρωτοπόρων») πελατών. Οι επιλέξιμες περιοχές μαστίζονται από πολύ χαμηλό βαθμό διείσδυσης της χρήσης προσωπικών υπολογιστών και του Διαδικτύου. Κατά συνέπεια, η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για την τόνωση της ζήτησης αποτελεί αναγκαία συμπληρωματική ενέργεια προκειμένου να περιορισθεί ο κίνδυνος της πραγματοποίησης επένδυσης σε μία «ανώριμη» περιφέρεια/περιοχή. (31) Δικαιούχοι της ενίσχυσης. Για κάθε γεωγραφική ζώνη, χρηματοδότηση θα μπορεί να παρέχεται μόνο: (α) σε οικιακούς χρήστες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εδρεύουν εντός των ορίων των επιλέξιμων περιοχών (ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης = 50%) και (β) σε μη προνομιούχες από κοινωνική ή/και οικονομική άποψη ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι πολύτεκνες οικογένειες, οι άνεργοι, τα άτομα με αναπηρία κ.ο.κ. (ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης = 75%). Οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι οι ενισχύσεις δυνάμει του δεύτερου άξονα, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων προς ΜΜΕ, θα συνάδουν με τον εφαρμοστέο κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 69/ (32) Επιλέξιμα έξοδα. Οι πιθανές εναλλακτικές δυνατότητες για τις προσφορές υπηρεσιών/προϊόντων, καθώς και αντίστοιχες μέγιστες επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: Είδος υπηρεσίας/προϊόντος της δέσμης Τερματικός εξοπλισμός Εξοπλισμός πρόσβασης Υπηρεσίες κατάρτισης Τέλος για ευρυζωνική πρόσβαση (βασική εξυπηρέτηση) Ανώτατο όριο επιλέξιμων δαπανών ανά είδος και ανά δικαιούχο 100 για ενσύρματη σύνδεση 300 για ασύρματη σύνδεση 600 για προσωπικό υπολογιστή 300 για setop box 300 για 10 ώρες 600 (33) Σε κάθε περίπτωση, η συνολική επιλέξιμη δαπάνη ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει τα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, ΕΕ L 10, , σελ Συνεπώς, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης (καταβληθείσες δαπάνες x % χρηματοδότησης) ανά δικαιούχο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 (50%) στην περίπτωση των οικιακών χρηστών και των ΜΜΕ (1 η κατηγορία δικαιούχων) και τα 750 (75%) στην περίπτωση των μη προνομιούχων από κοινωνική ή/και οικονομική άποψη ομάδων του πληθυσμού (2 η κατηγορία δικαιούχων). Για τις επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση εξοπλισμού πρόσβασης δεν ισχύει. 8

9 (34) Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός για την υπό εξέταση δράση είναι και είναι κατανεμημένος μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών ζωνών (7 εκατ. περίπου για κάθε παρτίδα). IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (35) Όπως επισημαίνεται και πιο πάνω, οι άμεσοι δικαιούχοι στο πλαίσιο του δεύτερου άξονα του κοινοποιηθέντος μέτρου θα είναι: (i) τελικοί χρήστες και ΜΜΕ και (ii) ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού οι οποίες χαρακτηρίζονται από κοινωνική ή άλλου είδους μειονεξία. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι οικιακοί χρήστες δεν είναι επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1, ότι εν πάση περιπτώσει οι επιλέξιμες δαπάνες για κάθε δικαιούχο δεν θα υπερβούν το ποσό των και ότι, σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση δεν πρόκειται να υπερβεί το όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 69/ , συνάγεται ότι ο δεύτερος άξονας του κοινοποιηθέντος μέτρου δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης. Συνεπώς, μόνο ο πρώτος άξονας του κοινοποιηθέντος μέτρου αξιολογείται κατωτέρω υπό το πρίσμα του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Πρώτος άξονας: παροχή στήριξης για δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης (36) Σύμφωνα με τη συνθήκη ΕΚ και με πάγια νομολογία, υπάρχει κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 εφόσον: υπάρχει παρέμβαση από το κράτος ή μέσω κρατικών πόρων παρέχεται οικονομικό πλεονέκτημα στον αποδέκτη υπάρχει στρέβλωση ή κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού η παρέμβαση ενδέχεται να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Κρατικοί πόροι (37) Το υπό εξέταση μέτρο χρηματοδοτείται εν μέρει με πόρους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, οι οποίοι θεωρούνται κρατικοί αφ ης στιγμής τίθενται υπό τον έλεγχο ενός κράτους μέλους, και εν μέρει με κρατικούς πόρους της ελληνικής κυβέρνησης. Επομένως, υπάρχει εν προκειμένω χρήση κρατικών πόρων. 18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, ΕΕ L 10, , σελ. 30. Κατ εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού, μπορεί να θεωρηθεί ότι μία ενίσχυση που δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε περίοδο τριών ετών δεν επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών ή/και δεν στρεβλώνει ούτε απειλεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην εμπίπτει στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης. 9

10 Οικονομικό πλεονέκτημα (38) Επιλέξιμοι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου: Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη η οποία θα τους επιτρέψει να εισέλθουν στην αγορά και να παρέχουν υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης υπό όρους που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν διαθέσιμοι στην αγορά. Εξαιτίας της ενίσχυσης, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα μπορούν να προσφέρουν διατερματικές υπηρεσίες σε χαμηλότερες, εκ πρώτης όψεως, τιμές και με τον τρόπο αυτό να προσελκύουν περισσότερους πελάτες από ό,τι θα τους ήταν δυνατό υπό κανονικές συνθήκες. (39) Τρίτοι πάροχοι: Στις περισσότερες από τις περιοχές που καλύπτει το κοινοποιηθέν μέτρο δεν υπάρχει ευρυζωνική υποδομή και, συνεπώς, δεν υφίσταται καθόλου σε αυτές προσφορά ευρυζωνικότητας σε επίπεδο χονδρικής, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η είσοδος στην αγορά τρίτων, π.χ. παρόχων υπηρεσιών, οι οποίοι στερούνται ιδίας υποδομής. Κατά συνέπεια, τρίτοι πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών οι οποίοι θα κάνουν χρήση της χονδρικής συνδετικότητας που πρόκειται να συγκροτηθεί βάσει του μέτρου είναι πιθανό να αντλήσουν και αυτοί οφέλη από τους κρατικούς πόρους ως πελάτες (σε επίπεδο χονδρικής) των επιλέξιμων παρόχων υπηρεσιών. (40) Τελικοί χρήστες: Απώτερος σκοπός του μέτρου είναι η σε προσιτές τιμές παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε οικιακούς και επιχειρηματικούς χρήστες υπό όρους οι οποίοι σήμερα δεν είναι διαθέσιμοι στις στοχοθετημένες περιοχές. Καίτοι οι οικιακοί χρήστες δεν υπόκεινται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, οι επιχειρήσεις των στοχοθετημένων γεωγραφικών περιοχών θα απολαμβάνουν μεγαλύτερη κάλυψη υπηρεσιών και χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με αυτές που θα ίσχυαν υπό αμιγώς εμπορικούς όρους. Στρέβλωση του ανταγωνισμού (41) Η παρέμβαση του κράτους μεταβάλλει τις υφιστάμενες συνθήκες στην αγορά καθιστώντας δυνατή την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών από τους επιλεγμένους παρόχους υπηρεσιών, καθώς και, δυνητικώς, από τρίτους παρόχους. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ορισμένες επιχειρήσεις να έχουν ενδεχομένως αποφασίσει να εισέλθουν στην αγορά στηριζόμενες σε λύσεις πιο δαπανηρές και ανταποκρινόμενες στα δεδομένα της αγοράς (π.χ. προσφορά υπηρεσιών μέσω δορυφόρου ή μέσω μισθωμένης γραμμής). Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι μια νέα ευρυζωνική υπηρεσία καθίσταται διαθέσιμη σε χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση με τις υπάρχουσες, αν και ακριβές, λύσεις έχει ως συνέπεια τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. (42) Επιπλέον, ενώ οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να παρέμβουν ακριβώς λόγω της έλλειψης ιδιωτικών πρωτοβουλιών στις οικείες περιοχές, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση να καταστούν βιώσιμες μεσοπρόθεσμα σε μερικές περιοχές πρωτοβουλίες προερχόμενες από παράγοντες της αγοράς. Με την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το κράτος, οι πάροχοι υπηρεσιών που θα επιλεγούν θα είναι σε θέση να εγκαταστήσουν τις επιχειρήσεις τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και να αναπτύξουν την πελατειακή τους βάση, απολαμβάνοντας το πλεονέκτημα της επιχείρησης που πρώτη εισέρχεται στην αγορά σε σύγκριση με τους επίδοξους ανταγωνιστές τους. (43) Το υπό εξέταση καθεστώς έχει επίσης επιλεκτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε 10

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2 C(2) 5071 final Αντικείμενο: Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.34586 (2/N) Ελλάδα Εκσυγχρονισμός αερολιμένα Χανίων Αξιότιμε κύριε, 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με ηλεκτρονική κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.2 Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.2 Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.2 Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα