ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α."

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου Σταθερές λειτουργικές ταμειακές ροές στα 1,3 δισ. το δωδεκάμηνο του. Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 1 δισ. σε ετήσια βάση Περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA έτους αυξημένο κατά 100 μονάδες βάσης στο 35,4% Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα 364 εκατ. το δωδεκάμηνο του, αυξημένα κατά 16% Αντοχή των λειτουργικών αποτελεσμάτων σε σταθερή και κινητή Συνεχιζόμενες δράσεις μείωσης κόστους - Μείωση κόστους ομίλου σε ετήσια βάση κατά περίπου 600 εκατ. τα τελευταία δύο χρόνια Επιτυχής ανάπτυξη του πολυεπίπεδου σχεδίου αναχρηματοδότησης Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ τρίμηνο και έτος του, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής: (Εκατ. ) Κύκλος Εργασιών 1.132, ,1-9,1% 4.680, ,3-7,1% EBITDA 269,6 408,3-34,0% 1.533, ,8-7,8% Περιθώριο EBITDA % 23,8% 32,8% -9,0μον 32,8% 33,0% -0,2μον Προσαρμοσμένο* EBITDA 392,6 423,5-7,3% 1.656, ,8-4,3% Περιθώριο EBITDA % 34,7% 34,0% +0,7μον 35,4% 34,4% +1μον Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) (43,7) (77,1) -43,3% 476,4 119,7 x4,0 Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη** 54,7 71,9-23,9% 363,5 312,9 +16,2% Βασικά Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή ( ) (0,0892) (0,1573) -43,3% 0,9719 0,2442 x4,0 Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες*** 462,9 413,2 +12,0% 1.313, ,1-0,7% Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία*** 168,9 159,4 +6,0% 494,2 618,2-20,1% Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές*** 294,0 253,8 +15,8% 819,1 703,9 +16,4% * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης ** Εξαιρουμένων των καθαρών κεφαλαιακών κερδών ύψους 211,3 εκατ. από την πώληση της συμμετοχής του ΟΤΕ στην Telekom Serbia το δωδεκάμηνο του, της επίδρασης των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης μετά φόρων ( 98,4 εκατ. το Δ Σελίδα 1 από 14

2 τρίμηνο του και το δωδεκάμηνο του, 56,4 εκατ. και 12,2 εκατ. αντίστοιχα το δωδεκάμηνο του 2011 και το Δ τρίμηνο του 2011) και των μετά φόρων απομειώσεων ύψους 136,8 εκατ. το Δ τρίμηνο του 2011 και το δωδεκάμηνο του 2011 *** Εξαιρουμένων των ταμειακών εκροών για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και/ή επενδύσεις σε άδειες φάσματος Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ τριμήνου και έτους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής: «Σε αγορές εξαιρετικά ανταγωνιστικές, πετύχαμε όλους τους στόχους που είχαμε θέσει, νωρίτερα από τον σχεδιασμό μας. Διατηρήσαμε υγιείς τις λειτουργικές ταμειακές ροές μας, παρά τα χαμηλότερα έσοδα, προχωρήσαμε στην πώληση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων και μέσω ενός δυναμικού σχεδίου αναχρηματοδότησης, από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, ενισχύσαμε τα χρηματοοικονομικά μας και επεκτείναμε τον ορίζοντα αποπληρωμής του δανεισμού μας. Μειώσαμε, με επίδραση σε βάθος χρόνου, την κοστολογική βάση του ΟΤΕ, κυρίως μέσω του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης, το οποίο έγινε αποδεκτό από περισσότερους από εργαζόμενους στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας στο τέλος του έτους. Βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του σχεδίου μετασχηματισμού του Ομίλου». Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η τακτοποίηση των του οίκου μας είναι σημαντική, αλλά όχι αρκετή. Το μέλλον μας βασίζεται και στην ικανότητά μας να καινοτομούμε και να επενδύουμε. Η μεγάλη αύξηση των συνδρομητών τηλεόρασης, η ανάκαμψη των υπηρεσιών ευρυζωνικότητας και η εκτεταμένη 4G κάλυψη καταδεικνύουν την έμφαση που δίνουμε σε επίπεδο καινοτομίας και επενδύσεων. Υπό την προϋπόθεση ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα στηρίξει την προσπάθειά μας, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ανάμεσα στους μεγαλύτερους επενδυτές υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το 2013, στις ήδη δύσκολες αγορές που δραστηριοποιούμαστε, αναμένουμε ότι ο ανταγωνισμός θα ενταθεί. Η αποφασιστικότητά μας να διατηρήσουμε τη θέση μας, να κρατήσουμε ψηλά την κερδοφορία μας και να ενισχύσουμε τη χρηματοοικονομική μας δομή, θα παραμείνει αμείωτη». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ (Εκατ, ) Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 416,9 477,3-12,7% 1.704, ,2-10,9% Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 149,6 162,6-8,0% 619,6 655,1-5,4% Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 353,1 399,7-11,7% 1.505, ,4-7,6% Κινητή Τηλεφωνία, Διεθνώς 226,7 253,7-10,6% 924,8 969,6-4,6% Λοιπά 110,3 101,6 +8,6% 462,1 464,8-0,6% Ενδοομιλικές απαλοιφές (124,4) (148,8) -16,4% (536,1) (593,7) -9,7% ΣΥΝΟΛΟ 1.132, ,1-9,1% 4.680, ,3-7,1% Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά (0,1) 4,0-13,7 10,4 +31,7% Το Δ τρίμηνο του τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ μειώθηκαν κατά 9,1%, σημειώνοντας μία μικρή βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Γ τρίμηνο : -10,2%). Αν και το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα συνέχισε να επιβαρύνει την απόδοση του ΟΤΕ, το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των εσόδων οφείλεται στις μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής, οι οποίες επέδρασαν Σελίδα 2 από 14

3 σημαντικά στις λειτουργικές δραστηριότητες τόσο της σταθερής όσο και της κινητής στις περισσότερες χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Στην κινητή, περισσότερο από 60% της υστέρησης των εσόδων σε σχέση με το Δ τρίμηνο του 2011 οφείλεται στις μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής. Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, η συνεχιζόμενη δυναμική αποδοχή των ανταγωνιστικότερων προσφορών double-play, των οποίων η διάθεση ξεκίνησε τον προηγούμενο Μάιο, οδήγησαν σε βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα το Δ τρίμηνο του. Παρά τις εποχιακές επιθετικές ανταγωνιστικές προσφορές, ο ΟΤΕ κατάφερε να συγκρατήσει την απώλεια γραμμών και πέτυχε σημαντική αύξηση των συνδρομητών ADSL και τηλεόρασης. Η νέα προσφορά VDSL, η οποία διατέθηκε εμπορικά το Νοέμβριο και ενίσχυσε τις ταχύτητες internet έως και 50 Mbps, προσέλκυσε περισσότερους από συνδρομητές έως το τέλος του έτους. Στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας τα έσοδα μειώθηκαν κατά 8,0% το Δ τρίμηνο του, οδηγώντας σε ετήσια μείωση μόλις 5,4% και σημειώνοντας σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (δωδεκάμηνο 2011: -8,6%). Η επιβράδυνση της μείωσης των εσόδων αντανακλά, σε μεγάλο βαθμό, τη βελτίωση στα έσοδα λιανικής, τα οποία μειώθηκαν κατά μόνο 3,0% (δωδεκάμηνο 2011: -10,1%), ενώ τα έσοδα χονδρικής μειώθηκαν κατά 11,2%, κυρίως λόγω της μείωσης των τελών τερματισμού. Στην Ελλάδα, εκτός του δύσκολου οικονομικού κλίματος, η μείωση των εσόδων της Cosmote κατά το τρίμηνο οφείλεται κυρίως στις υπερβολικές μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής. Αναφορικά με τις διεθνείς δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι μειώσεις των εσόδων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το Δ τρίμηνο του οφείλονται στις μεγάλες μειώσεις των τελών τερματισμού. Στην Αλβανία, τα έσοδα παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα στο τρίμηνο, οδηγώντας σε μείωση μόλις 5,9% σε ετήσια βάση, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (δωδεκάμηνο 2011: -21,1%). Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, διαμορφώθηκαν σε 739,5 εκατ. το Δ τρίμηνο του, σε σχέση με 826,6 εκατ. το Δ τρίμηνο του 2011, μειωμένα κατά 10,5%. Αυτή η σημαντική μείωση οφείλεται κυρίως στα μέτρα μείωσης κόστους που έλαβε ο ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια. Οι δαπάνες προσωπικού συνολικά μειώθηκαν κατά 9,9% σε σύγκριση με το Δ τρίμηνο του 2011 σε επίπεδο Ομίλου και 19,6% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας. Εξαιρουμένης της επίδρασης της συνεισφοράς του ΟΤΕ στην ΕΔΕΚΤ, η οποία αποσβέστηκε πλήρως στο τέλος του 2011, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 6,5% σε επίπεδο Ομίλου και 14,4% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας το Δ τρίμηνο. Έχοντας καταφέρει για μια ακόμα φορά να μειώσει δραστικά τα κόστη, ο Όμιλος πέτυχε περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA της τάξεως του 34,7% το Δ τρίμηνο του, αυξημένο σε σύγκριση με το 34,0% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Στο τρίμηνο, ο ΟΤΕ διεξήγαγε επιτυχώς Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης, στο πλαίσιο του οποίου αποχώρησαν εργαζόμενοι από τη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας εντός του. Εκτιμάται ότι η καθαρή ετήσια εξοικονόμηση κόστους που προήλθε από το Πρόγραμμα θα ανέλθει σε περίπου 80 εκατ., ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του ΟΤΕ και προωθώντας το μετασχηματισμό του. Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης οδήγησε σε έκτακτα έξοδα ύψους 123 εκατ. στο Δ τρίμηνο του. Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος κατέγραψε καθαρή απώλεια ύψους 43,7 εκατ. στο τρίμηνο. Εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων (Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, απομείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της RomTelecom το Δ τρίμηνο του 2011), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 54,7 εκατ. το τρίμηνο, σε σύγκριση με τα 71,9 εκατ. το Δ τρίμηνο του Στο έτος, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16,2% στα 363,5 εκατ. από 312,9 εκατ. το δωδεκάμηνο του Σελίδα 3 από 14

4 Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ τρίμηνο του ανήλθαν σε 228,0 εκατ., συμπεριλαμβανομένων εκροών σχετικά με τις άδειες φάσματος στην κινητή ύψους 51,9 εκατ. στη Ρουμανία και 7,2 εκατ. στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε 70,1 εκατ., 19,4 εκατ. και 126,7 εκατ. αντίστοιχα. Εξαιρουμένων των αδειών φάσματος στην κινητή, οι προσαρμοσμένες ετήσιες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 494,2 εκατ., μειωμένες κατά 20,1% σε σύγκριση με το Το Δ τρίμηνο του, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε 334,8 εκατ. Εξαιρουμένης της εκροής ύψους 128,1 εκατ. των Προγραμμάτων Οικειοθελούς Αποχώρησης, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 12,0%, σε 462,9 εκατ. Η επίτευξη ισχυρών ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια της περιόδου οφείλεται στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης κατά 136,3 εκατ., κυρίως λόγω χαμηλότερων εισπρακτέων λογαριασμών, καθώς και χαμηλότερων πληρωμών τόκων και φόρων. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές, εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τις άδειες φάσματος στην κινητή και τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, ανέρχονται σε 294 εκατ. το Δ τρίμηνο του ή 819,1 εκατ. το δωδεκάμηνο του, σημαντικά υψηλότερα από πέρυσι. Λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε σχεδόν κατά 1,0 δισ. ή 25,4% σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου του 2011, πέφτοντας κάτω από 2,9 δισ. Στις 31 Δεκεμβρίου ο Όμιλος ΟΤΕ κατείχε υψηλής ρευστότητας βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους 6,7 εκατ., τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία. Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω: (Εκατ, ) 31 Δεκεμβρίου 30 Σεπτεμβρίου +/- % 31 Δεκεμβρίου Βραχυπρόθεσμα: - Τραπεζικά δάνεια 1,4 1,8-22,2% 2,0-30,0% Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα: - Ομόλογα 3.010, ,3-5,2% 3.244,9-7,2% - Τραπεζικά δάνεια 1.039,4 900,1 +15,5% 1.655,1-37,2% Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων 4.050, ,2-0,6% 4.902,0-17,4% Ταμειακά Διαθέσιμα 1.161, ,8 +15,7% 683,4 +70,0% Καθαρός Δανεισμός 2.889, ,4-6,0% 4.218,6-31,5% Λοιπά χρηματοοικονομικά 6,7 84,3-92,1% 353,5-98,1% περιουσιακά στοιχεία Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 2.882, ,1-3,5% 3.865,1-25,4% Σελίδα 4 από 14

5 1. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Γραμμές PSTN ,8% ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) ,2% Σύνολο Συνδέσεων PSTN & ISDN ,9% Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR) ,1% Συνδέσεις PSTN & ISDN εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (WLR) ,6% Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE ,9% Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις OTE Λιανικής ,5% Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο LLU (ενεργή) ,8% ,8% ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (λεπτά, εκατ) Αστική 1.847, ,3-7,4% Υπεραστική 322,5 356,4-9,5% Διεθνής 57,2 61,0-6,3% Από Σταθερό σε Κινητό 252,2 290,6-13,2% Ολιγοψήφια (special calls) 27,1 27,0 0,7% Σύνολο Κίνησης Φωνής 2.506, ,3-8,2% Το Δ τρίμηνο του, η συνολική αγορά στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) κατέγραψε απώλεια γραμμών (Γ τρίμηνο : , Β τρίμηνο : , Α τρίμηνο : ), φτάνοντας το χαμηλότερο επίπεδο αποσυνδέσεων από το Α τρίμηνο του Οι καθαρές αποσυνδέσεις στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας ανήλθαν σε PSTN και ISDN γραμμές λιανικής, σε σύγκριση με τις το Δ τρίμηνο του 2011, ενώ ο ανταγωνισμός κατέγραψε καθαρές νέες συνδέσεις το Δ τρίμηνο του, με την υποστήριξη εποχιακών προσφορών. Το Δ τρίμηνο του, οι συνδρομητές λιανικής ADSL του ΟΤΕ αυξήθηκαν κατά , αντιπροσωπεύοντας το 47% των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων στην ελληνική αγορά, φθάνοντας τους Οι νέες ανταγωνιστικές ευρυζωνικές προσφορές του ΟΤΕ συνέβαλαν για άλλη μια φορά στη συνολική αύξηση της ευρυζωνικής αγοράς της χώρας, η οποία ανέκαμψε το Β τρίμηνο του και συνέχισε να αναπτύσσεται, παρά το αρνητικό οικονομικό κλίμα. Σελίδα 5 από 14

6 Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων internet (VDSL), με ταχύτητες έως 50 Mbps, στο τέλος του Νοεμβρίου, ενίσχυσε το μήνυμα της νέας εταιρικής τοποθέτησης του ΟΤΕ, «Μαζί, είμαστε ένα», που δίνει έμφαση στην πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας. Παράλληλα, μια καινοτόμος σειρά λύσεων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να διευρύνουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο, η οποία διατέθηκε το προηγούμενο τρίμηνο, υιοθετήθηκε από περισσότερους από πελάτες έως το τέλος του χρόνου, ενισχύοντας τη θέση του ΟΤΕ ως αξιόπιστου εταίρου για αυτό το κρίσιμο τμήμα της αγοράς. Με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και αξιόπιστες λύσεις επικοινωνίας, ο ΟΤΕ φιλοδοξεί να διατηρήσει την ίδια δυναμική παρουσία σε όλους τους τομείς της αγοράς και το Η υπηρεσία δορυφορικής τηλεόρασης συνέχισε να προσελκύει νέους συνδρομητές. Το Δ τρίμηνο του προστέθηκαν περίπου νέοι συνδρομητές OTE TV, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό στους περίπου στο τέλος του. Το αναβαθμισμένο, από τον Ιούνιο, αθλητικό και κινηματογραφικό πρόγραμμα, το πλουσιότερο περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας στην ελληνική αγορά και η κατάργηση του αναλογικού σήματος σε συγκεκριμένες περιοχές αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των συνδρομητών τα επόμενα τρίμηνα. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, στην πλατφόρμα του OTE TV προστέθηκαν δύο νέα κινηματογραφικά κανάλια, δίνοντας στους συνδρομητές τη δυνατότητα να απολαμβάνουν περισσότερες από 500 ταινίες το χρόνο. (Εκατ, ) ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κύκλος Εργασιών 416,9 477,3-12,7% 1.704, ,2-10,9% - Βασικά μηνιαία τέλη 93,2 103,5-10,0% 387,7 435,6-11,0% - Κλήσεις σταθερό προς σταθερό 54,5 67,6-19,4% 239,1 295,9-19,2% - Κλήσεις σταθερό προς κινητό 18,9 22,8-17,1% 87,1 90,6-3,9% - Διεθνής τηλεφωνία 18,8 26,4-28,8% 92,2 110,3-16,4% - Λοιπά 231,5 257,0-9,9% 897,9 979,8-8,4% Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά (2,4) 1,5 - (0,8) 1,5 - EBITDA 1,8 131,7-98,6% 377,1 533,2-29,3% Περιθώριο EBITDA % 0,4% 27,6% -27,2μον 22,1% 27,9% -5,8μον Προσαρμοσμένο EBITDA* 124,8 144,6-13,7% 500,1 560,3-10,7% Περιθώριο EBITDA % 29,9% 30,3% -0,4μον 29,3% 29,3% 0μον Λειτουργικά Κέρδη/(ζημιές) (82,9) 48,8-69,0 201,1-65,7% Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου/(αντιλογισμός) 123,0 12,9-123,0 27,1 - Αποσβέσεις 84,7 82,9 +2,2% 308,1 332,1-7,2% * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης Σελίδα 6 από 14

7 Τα συνολικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 12,7% το τρίμηνο, συνεχίζοντας την αρνητική τάση των προηγούμενων τριμήνων (Γ τρίμηνο : - 12,3%, Β τρίμηνο : -9,4%, Α τρίμηνο : - 9,1%, Δ τρίμηνο 2011: -8,5%). Εκτός από το συνεχιζόμενα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο έχει επηρεάσει τον αριθμό των συνδρομητών, οι μειώσεις των τελών τερματισμού στην κινητή και η μετακίνηση πελατών σε οικονομικότερες λύσεις επηρέασαν αρνητικά το ARPU. Επιπλέον, η χαμηλότερη κίνηση διασύνδεσης επηρέασε τα έσοδα από διεθνείς υπηρεσίες χονδρικής το τρίμηνο. Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, καθώς και των χρεώσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, ανήλθαν σε 289,7 εκατ. το Δ τρίμηνο του, σημειώνοντας μείωση 13,3% σε σχέση με 334,2 εκατ. το Δ τρίμηνο του Το συνολικό κόστος προσωπικού διαμορφώθηκε στο 28,1% των συνολικών εσόδων το Δ τρίμηνο του, μειωμένο σε σχέση με το 30,5% του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, κυρίως ως αποτέλεσμα της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης που υπογράφηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2011, αλλά και άλλων πρωτοβουλιών που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο έτος. Σελίδα 7 από 14

8 2. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας ,5% Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών ,3% Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή) ,3% (Εκατ, ) Κύκλος Εργασιών 149,6 162,6-8,0% 619,6 655,1-5,4% Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά 4,2 4,2 +0,0% 18,8 16,4 +14,6% EBITDA 40,6 30,8 +31,8% 166,1 119,1 +39,5% Περιθώριο EBITDA % 27,1% 18,9% +8,2μον 26,8% 18,2% +8,6μον Προσαρμοσμένο* EBITDA 40,6 33,0 +23,0% 166,1 149,5 +11,1% Περιθώριο EBITDA % 27,1% 20,3% +6,8μον 26,8% 22,8% +4μον Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες) 14,6 (267,9) - 57,3 (299,6) - Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου/(αντιλογισμός) 0,0 2,2-0,0 30,4 - * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων αναδιοργάνωσης Οι λειτουργικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Romtelecom παρέμειναν σταθερά θετικές το Δ τρίμηνο του, παρά τη μείωση των εσόδων. Τα έσοδα χονδρικής, σημείωσαν μείωση 26,4% το τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ρυθμιστή να μειώσει τα τέλη τερματισμού κατά 18% τον Ιούλιο. Η Romtelecom κατάφερε να ελαχιστοποιήσει τη σχετική επίδραση στο επίπεδο της κερδοφορίας EBITDA. Στις 31 Δεκεμβρίου ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών είχε αυξηθεί κατά σχεδόν 5,3% σε σχέση με το τέλος του 2011, αποτέλεσμα του σημαντικού αριθμού νέων συνδέσεων. Ως αποτέλεσμα, η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων επί του συνόλου των συνδρομητών υπηρεσιών φωνής της RomTelecom, ξεπέρασε το 50%, αντίστοιχα με τη διείσδυση των υπηρεσιών τηλεόρασης. Και οι δύο αυτές εξελίξεις καταδεικνύουν σημαντική πρόοδο στην ικανότητα της RomTelecom να υπερασπιστεί την πελατειακή της βάση. Ο αριθμός των συνδρομητών υπηρεσιών τηλεόρασης αυξήθηκε κατά 7,3% σε σχέση με το τέλος του 2011, ενώ το Δ τρίμηνο τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης ενισχύθηκαν κατά 11,6%, καθώς οι πελάτες συνεχίζουν να υιοθετούν λύσεις μεγαλύτερης αξίας. Στο τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε κατά 23% σε σχέση με το Δ τρίμηνο του 2011, λόγω κυρίως της συνεχιζόμενης εφαρμογής των προγραμμάτων μείωσης κόστους, αλλά και των βελτιωμένων τάσεων στα έσοδα από διαφορετικές υπηρεσίες. Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των έκτακτων δαπανών) μειώθηκαν κατά 15,4% το Δ τρίμηνο του. Στο δωδεκάμηνο Σελίδα 8 από 14

9 του τα λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των έκτακτων δαπανών, μειώθηκαν κατά 9,5%, με τις δαπάνες προσωπικού να σημειώνουν πτώση 7%, επεκτείνοντας τις σημαντικές μειώσεις της περασμένης χρονιάς. Οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 91% σε σχέση με το Δ τρίμηνο του 2011, κυρίως λόγω των απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων του περασμένου έτους. 3. ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κύκλος εργασιών ( εκατ) Ελλάδα 358,0 403,9-11,4% 1.524, ,5-7,5% Ρουμανία 113,7 126,2-9,9% 462,8 468,2-1,2% Βουλγαρία 92,4 106,1-12,9% 377,6 412,5-8,5% Αλβανία 21,5 21,6-0,5% 88,6 94,2-5,9% Ενδοομιλικές Απαλοιφές (5,8) (4,4) - (23,1) (22,5) - Σύνολο 579,8 653,4-11,3% 2.430, ,9-6,5% Προσαρμοσμένο EBITDA* Ελλάδα 136,1 142,8-4,7% 613,1 628,1-2,4% Ρουμανία 30,2 30,1 +0,3% 119,5 100,1 +19,4% Βουλγαρία 28,6 39,3-27,2% 135,4 156,2-13,3% Αλβανία 3,8 8,4-54,8% 29,3 37,6-22,1% Ενδοομιλικές Απαλοιφές (1,6) (1,1) - (5,9) (5,9) - Σύνολο Προσαρμοσμένο EBITDA* 197,2 219,5-10,2% 891,3 916,0-2,7% Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου 0,0 (0,1) -100,0% 0,0 (11,5) -100,0% EBITDA 197,2 219,4-10,1% 891,3 904,5-1,5% Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %* Ελλάδα 38,0% 35,4% +2,6μον. 40,2% 38,1% +2,1μον. Ρουμανία 26,6% 23,9% +2,7μον. 25,8% 21,4% +4,4μον. Βουλγαρία 31,0% 37,0% -6,0μον. 35,9% 37,9% -2,0μον. Αλβανία 17,7% 38,9% -21,2μον. 33,1% 39,9% -6,8μον. Σύνολο Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %* 34,0% 33,6% +0,4μον. 36,7% 35,2% +1,5μον. Περιθώριο EBITDA 34,0% 33,6% +0,4μον. 36,7% 34,8% +1,9μον. * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγράμματος αναδιοργάνωσης στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας Στις 31 Δεκεμβρίου, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 20,4 εκατομμύρια, ελαφρώς μειωμένοι σε σχέση με πέρσι. Παρά τις πιέσεις από το περιβάλλον και τον ισχυρό ανταγωνισμό σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται, ο Όμιλος Cosmote κατόρθωσε το Δ τρίμηνο να διατηρήσει τη θέση του στην αγορά και να βελτιώσει σημαντικά το περιθώριο EBITDA. Σελίδα 9 από 14

10 Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα Στο τέλος του Δ τριμήνου του, η πελατειακή βάση της Cosmote διαμορφώθηκε σε 7,7 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 2,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η πτώση αυτή οφείλεται στον περιορισμό των πολλαπλών καρτοκινητών συνδέσεων των πελατών. Η πτώση των εσόδων το Δ τρίμηνο του κατά 12,2% σε σχέση με πέρσι οφείλεται κυρίως στην τελευταία μείωση των τελών τερματισμού που επιβλήθηκε από τη ρύθμιση από τις 16 Οκτωβρίου (από 3,60 σε 2,30 σεντ/λεπτό), αλλά και στις προηγούμενες ανάλογες μειώσεις. Από 1 ης Ιανουαρίου 2013, τα τέλη τερματισμού μειώθηκαν σε 1,269 σεντ/λεπτό. Επιπλέον, τα έσοδα επηρεάστηκαν από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που επηρεάζει την αγοραστική ικανότητα και από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό. Η Cosmote πρώτη στην Ελλάδα διέθεσε εμπορικά το Νοέμβριο του δίκτυο 4G, τεχνολογίας LTE (Long Term Evolution), προσφέροντας στους πελάτες της ακόμη πιο γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η έμφαση που σταθερά δίνει η εταιρεία στις υπηρεσίες δεδομένων οδήγησε στην αύξηση της ζήτησης «έξυπνων συσκευών». Οι μισές περίπου συσκευές που πωλήθηκαν το Δ τρίμηνο του ήταν smartphones. Στα τέλη του, το δίκτυο 4G ήταν διαθέσιμο σε περισσότερο από το 80% του πληθυσμού στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας, ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη στη Θεσσαλονίκη ξεπερνούσε το 90%. Παρά τη μείωση των εσόδων, η Cosmote κατόρθωσε να βελτιώσει περαιτέρω το περιθώριο EBITDA στο τρίμηνο, περιορίζοντας σημαντικά τα κόστη. Ο δείκτης μικτού AMOU το, μειώθηκε κατά 2% στα 293,2 λεπτά. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης μικτού ARPU διαμορφώθηκε σε 14,6 ευρώ, μειωμένος κατά 5,4% σε σχέση με το 2011, ως αποτέλεσμα της πτώσης του ARPU στον τομέα των συμβολαίων. Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία Το Δ τρίμηνο του, η πελατειακή βάση της Cosmote Ρουμανίας διαμορφώθηκε σε 6,3 εκατ., με τους πελάτες συμβολαίου να αποτελούν το 24,8% του συνόλου. Την ίδια περίοδο, οι εταιρικοί πελάτες της Cosmote ενισχύθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων προτάσεων της εταιρείας στη συγκεκριμένη αγορά και των συνεργιών με την Romtelecom στον τομέα Business to Business (B2B). Επιπλέον, οι συνδρομητές των υπηρεσιών 3 ης γενιάς αυξήθηκαν κατά 7% σε σύγκριση με το Δ τρίμηνο του Τα έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν μείωση κατά 8,9% σε σχέση με το Δ τρίμηνο του 2011, αποτέλεσμα κυρίως των δύο διαδοχικών μειώσεων στα τέλη τερματισμού που εφαρμόστηκαν το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο του. Η κερδοφορία EBITDA της Cosmote Ρουμανίας ενισχύθηκε κατά 0,3% σε σχέση με πέρσι, αντικατοπτρίζοντας εν μέρει τον εξορθολογισμό του κόστους. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 26,6%, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να βελτιώνει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει τον έντονο ανταγωνισμό. Η αύξηση του ARPU από εξερχόμενη κίνηση αντιστάθμισε τη μείωση του ARPU από εισερχόμενη κίνηση, εξαιτίας των χαμηλότερων τελών τερματισμού, διατηρώντας τον δείκτη μικτού ARPU, για το, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Σελίδα 10 από 14

11 Κινητή Τηλεφωνία, Βουλγαρία Στο τέλος του, οι πελάτες της Globul ξεπέρασαν τα 4,5 εκατομμύρια, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,9%, ως αποτέλεσμα των πρωτοποριακών προτάσεων της εταιρείας για υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, που προσέλκυσαν νέους πελάτες συμβολαίου. Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας μέσω δικτύου κινητής της Globul συνέχισαν να σημειώνουν άνοδο, με τους πελάτες να ανέρχονται σε περίπου στο τέλος του. Οι πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών (χωρίς τους πελάτες Machine to Machine - M2M) υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το Το Δ τρίμηνο του, τα έσοδα από υπηρεσίες κατέγραψαν πτώση κατά 20,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, αποτέλεσμα της μείωσης των τελών τερματισμού που επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή, καθώς και της αλλαγής της λογιστικής απεικόνισης του πρόωρου τερματισμού συμβολαίων. Τα συνολικά έσοδα συγκρατήθηκαν, χάρη στην αύξηση των εσόδων που δεν προέρχονται από υπηρεσίες, κυρίως από τις υψηλότερες πωλήσεις συσκευών και την αυξημένη διείσδυση των smartphones. Τα εθνικά τέλη τερματισμού κινητής στη Βουλγαρία έχουν μειωθεί από 6,3 σεντ/λεπτό σε 2,7 σεντ/λεπτό από την 1 η Ιουλίου, ενώ μειώθηκαν περαιτέρω στα 2,2 σεντ/λεπτό από την 1 η Ιανουαρίου Το Δ τρίμηνο του, η κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε 28,6 εκατ, μειωμένη κατά 10,7 εκατ. σε σχέση με το Δ τρίμηνο του 2011, 8 εκατ. από τα οποία οφείλονται στη μείωση των τελών τερματισμού. Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία Στο τέλος του, παρά τον συνεχιζόμενο έντονο ανταγωνισμό, η πελατειακή βάση της AMC διαμορφώθηκε σε 1,9 εκατομμύρια, ενισχυμένη κατά 3% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου του Με την πληθυσμιακή κάλυψη του 3G δικτύου της AMC στο 96,5%, η εταιρεία κατέγραψε σε επίπεδο έτους αύξηση των εσόδων της από δεδομένα κατά 42%. Σε σχέση με το Δ τρίμηνο του 2011, τα έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις επιθετικές προσφορές στην καρτοκινητή και στον τομέα των εταιρικών πελατών, από τα χαμηλότερα εθνικά τέλη διασύνδεσης που επιβλήθηκαν από την Ρυθμιστική Αρχή αλλά και τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Ως αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού σε επίπεδο χρεώσεων, το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA της AMC μειώθηκε σε 17,7% το Δ τρίμηνο του, παρά τις συνεχείς προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση της δομής κόστους, που οδήγησαν σε μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 15% σε σχέση με το Δ τρίμηνο του Η κερδοφορία EBITDA επηρεάστηκε επίσης από μια εφάπαξ πρόβλεψη ληξιπρόθεσμης απαίτησης. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA εξαιρουμένης αυτής της επίδρασης θα διαμορφωνόταν σε 47,5%, συγκριτικά με 38,9% το Δ τρίμηνο του Σελίδα 11 από 14

12 4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Ο ΟΤΕ παρατείνει κατά ένα έτος τη λήξη ποσού 500 εκατ. από το κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ανακυκλούμενης πίστωσης Στις 9 Νοεμβρίου ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι εξάσκησε το προβλεπόμενο συμβατικά μονοετές δικαίωμα παράτασης του από 9 Φεβρουαρίου 2011 Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ανακυκλούμενης πίστωσης ύψους 900 εκατ., έχοντας λάβει δεσμευτικές απαντήσεις συναίνεσης παράτασης της λήξης του δανείου από τις τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το ποσό των 500 εκατ. του δανείου. Στις 26 Νοεμβρίου η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, με το εναπομείναν ποσό των 500 εκατ. να πρέπει να αποπληρωθεί στις 11 Φεβρουαρίου Η θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ Globul ολοκληρώνει συμφωνία για κοινοπρακτικό δάνειο Στις 20 Δεκεμβρίου η Globul άντλησε ποσό 153 εκ. κάτω από σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου με κοινοπραξία τραπεζών. Η σύμβαση παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα να αυξήσουν τις δεσμευτικές συμμετοχές τους έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013 και έως μέγιστου συνολικού ποσού 200 εκ. Το δάνειο δίδεται χωρίς εξασφαλίσεις, έχει διάρκεια 4 έτη, πρόγραμμα αποπληρωμής βάσει χρεολυτικών δόσεων και περιθώριο 5,50% ετησίως πάνω από το Euribor. Επαναγορά ομολόγων Το Δ τρίμηνο του η OTE PLC προχώρησε σε μερική επαναγορά συνολικού ονομαστικού ύψους 162,1 εκατ. ευρώ κάτω από το ομόλογο λήξης Αυγούστου 2013, ταυτόχρονα με την καταβολή δεδουλευμένων τόκων. Σε συνέχεια αυτών των επαναγορών, η ονομαστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου του υπολοίπου του ομολόγου λήξης Αυγούστου 2013 είναι εκατ. Το δωδεκάμηνο του η OTE PLC προχώρησε σε επαναγορές συνολικού ύψους 236 εκατ. κάτω από το ομόλογο αυτό. Επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού του ΟΤΕ Το Νοέμβριο του ο ΟΤΕ ανακοίνωσε Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού, απευθυνόμενο στους εργαζόμενους της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 31 Δεκεμβρίου. Ο αρχικός στόχος του Προγράμματος ξεπεράστηκε σημαντικά, καθώς άτομα αποδέχθηκαν τα κίνητρα που δόθηκαν από την εταιρεία. Ο ΟΤΕ υπολογίζει την καθαρή ετήσια εξοικονόμηση από τη μείωση του προσωπικού σε περίπου 80 εκατ. Το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης δεν επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο ΟΤΕ επωμίζεται το σύνολο του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών ( 191,8 εκατ., συμπεριλαμβανομένων εξόδων σχετικά με προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού). Εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού είχε ήδη περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις των προγενέστερων ετών, το τελικό κόστος του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης για τον ΟΤΕ, το οποίο αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του Δ τριμήνου του, ανήλθε στα 123,0 εκατ. 5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Έκδοση νέου ομολόγου & πρόταση επαναγοράς ομολόγων στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων GMTN Στις 29 Ιανουαρίου 2013, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να εκδώσει νέο ομόλογο κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων GMTN ύψους 6,5 δισ. πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτoκίου. Ταυτόχρονα, η ΟΤΕ PLC ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 στην τιμή των 100% και 102% αντίστοιχα. Σε συνέχεια αυτής της ανακοίνωσης, στις 7 Φεβρουαρίου 2013 η ΟΤΕ PLC εξέδωσε νέο πενταετούς διάρκειας και σταθερού Σελίδα 12 από 14

13 επιτοκίου, ομόλογο ύψους 700,0 εκατ. με ετήσιο κουπόνι 7,875%, πληρωτέο σε εξαμηνιαία βάση. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δισ. Επιπλέον, στις 13 Φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επαναγοράς ομολόγων, 106,2 εκατ. από το ομόλογο λήξεως 2013 και 92,5 εκατ. από το ομόλογο λήξεως 2014 αντίστοιχα επαναγοράστηκαν και παραδόθηκαν για ακύρωση. Κατά συνέπεια τα ονομαστικά ποσά των ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 ανέρχονται πλέον σε 713,8 εκατ. και 407,5 εκατ. αντίστοιχα. Συμφωνία για την πώληση του Hellas SAT Στις 7 Φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας πώλησης του 99,05% που κατέχει στην Hellas Sat στην Arabsat Cyprus Ltd, μια 100% θυγατρική της Arab Satellite Communications Organization. Ο ΟΤΕ θα εισπράξει συνολικό τίμημα ύψους περίπου 208 εκατ. από την πώληση που αντιπροσωπεύουν το 99,05% από: α) την αξία της Hellas Sat η οποία ανέρχεται σε 157 εκατ. και β) των διαθεσίμων της Hellas Sat την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της συναλλαγής που εκτιμώνται περίπου σε 53 εκατ. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα εισπράξει 7 εκατ. ως μέρισμα. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2013 μετά από την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Συμφωνία Ανταλλαγής Ομολόγων Στις 16 Ιανουαρίου 2013, η OTE PLC σύναψε ιδιωτικό συμφωνητικό ανταλλαγής ομολόγων κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης διάρκειας (Global Medium-Term Note Program), σύμφωνα με το οποίο ανταλλάχθηκαν 187,0 εκατ. από τα ομόλογα λήξης Αυγούστου 2013 με μια νέα έκδοση ομολόγων 187,7 εκατ. («Νέες Ομολογίες») λήξης Φεβρουαρίου Τα ομόλογα που επαναγοράστηκαν ύψους 187,0 εκατ. λήξης Αυγούστου 2013 ακυρώθηκαν. Οι νέες ομολογίες ενσωματώθηκαν στο ήδη υπάρχον ομόλογο 600 εκατ. έκδοσης Φεβρουαρίου 2008 και λήξης Φεβρουαρίου 2015, το οποίο φέρει κουπόνι 7,25%. Ο ΟΤΕ αποπληρώνει 400 εκατ. από την ανακυκλούμενη πίστωση Στις 11 Φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ προχώρησε στην αποπληρωμή ποσού 400,0 εκατ. κάτω από την ανακυκλούμενη πίστωση (ομολογιακό δάνειο) 900,0 εκατ. το οποίο ο ΟΤΕ είχε συνάψει το Φεβρουάριο 2011 με κοινοπραξία τραπεζών. Το εναπομείναν ποσό του δανείου ονομαστικής αξίας 500,0 εκατ. που λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2014 αναταξινομήθηκε στο βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων. Το εναπομείναν υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται σε 490,1 εκατ. 6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πλέον της προγραμματισμένης επίδρασης των προσφάτων μειώσεων των τελών τερματισμού στην κινητή σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται, ο ΟΤΕ αναμένει διατήρηση της σημαντικής πίεσης των εσόδων λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και των νέων ανταγωνιστικών επιθετικών προσφορών. Με στόχο τον περαιτέρω μετριασμό της επίδρασης της μείωσης των εσόδων στην κερδοφορία και τη χρηματοοικονομική απόδοση το 2013, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επωφελείται από τα μέτρα μείωσης κόστους που έχουν ήδη εφαρμοστεί, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης, και θα συνεχίσει να αναζητά νέες δυνατότητες συγκράτησης του κόστους. Ο ΟΤΕ σκοπεύει να συνεχίσει να πρωτοπορεί σε όλους τους τομείς ώστε να υποστηρίξει τη ροή των εσόδων, να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους και να διατηρήσει την ηγετική θέση του ονόματός του στην αγορά και την τεχνολογική του υπεροχή σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται. Σελίδα 13 από 14

14 ΣΗΜ. Οι οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., είναι διαθέσιμες στο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ OTE Τηλ: Fax, Ε-mail: Σελίδα 14 από 14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA Ομίλου στο 35,1% Ισχυρή απόδοση της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας - Μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Σταθερά έσοδα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας Ανθεκτική η κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Καθαρά κέρδη 69 εκατ., αυξημένα κατά 21% - Περιθώριο EBITDA ενισχυμένο κατά 130 μον. Σταθερά δυναμικές επιδόσεις στη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Ακόμη ένα τρίμηνο με ισχυρά Έσοδα o Ενίσχυση Εσόδων στην Ελλάδα, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας o Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση 73% στα καθαρά κέρδη Δ Τριμήνου και 30% το Ελεύθερες Ταμειακές Ροές πάνω από το στόχο, στα 583 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 94 εκατ., αυξημένα κατά 24,3% Σταθερά ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές - Προσαρμοσμένες Ροές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα o Αύξηση εσόδων σταθερής 1,7% χάρη στις επιδόσεις σε Broadband, TV και ICT o Μικρή μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 253 εκατ. καθαρά κέρδη Μικρότερη μείωση εσόδων, μόλις 5,1%, καθώς συνεχίζεται η βελτίωση των επιδόσεων Αύξηση στο 36,4% του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν σημαντικά από αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, ρυθμιστικούς περιορισμούς και έντονο ανταγωνισμό Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Ακόμη ένα τρίμηνο με ισχυρά έσοδα: - Ενίσχυση εσόδων σταθερής στην Ελλάδα, κυρίως χάρη σε Broadband & TV - Περαιτέρω βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση 2,7%, στα Έσοδα Ομίλου, η καλύτερη τριμηνιαία επίδοση της δεκαετίας - Αύξηση Εσόδων 3,5% στην Ελλάδα, με ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Συνεχίζεται η ανάκαμψη του ΟΤΕ: Ισχυρές ταμειακές ροές ( 734 εκατ. το ) και καθαρός δανεισμός μειωμένος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Συνεχίζεται η ανάκαμψη στην Ελλάδα χάρη στις υπηρεσίες δεδομένων, ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης Σημαντική αύξηση πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Λειτουργική κερδοφορία παρά τη μεγάλη μείωση στο κύκλο εργασιών o Το οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση Εσόδων Ομίλου κατά 0,3%, η καλύτερη επίδοση από το 2008 o Αύξηση Εσόδων στην Ελλάδα από την ανάπτυξη Broadband, VDSL,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ συνεχίζει να επηρεάζεται αρνητικά από τις μακροοικονομικές συνθήκες στην ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση 2% στα έσοδα - Ο μετασχηματισμός του Ομίλου αποδίδει o Αύξηση 5,1% στα έσοδα σταθερής Ελλάδας χάρη σε Broadband,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π. Μικρή αύξηση στον κύκλο εργασιών του Ομίλου σε σχέση με το Δ τρίμηνο 2007 (άνοδος 1,3% σε συγκρίσιμη βάση) o Ανθεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 29 Μαρτίου 2013 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση πελατειακής βάσης κατά 21% στις συνδυαστικές υπηρεσίες έναντι του 2011 Μερίδιο 42% στους νέους συνδροµητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Αθήνα 30 Μαΐου 2016 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OMIΛΟΥ OTE ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. ( US G.A.A.P. µη ελεγµένα)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OMIΛΟΥ OTE ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. ( US G.A.A.P. µη ελεγµένα) ελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OMIΛΟΥ OTE ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (US G.A.A.P. µη ελεγµένα) Άνοδος κατά 9% των λειτουργικών εσόδων το τρίµηνο 2005 o «Ανθεκτικές» στις πιέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

του ) και Romtelecom (πρόβλεψη κόστους 36,1 εκατ. το Εννεάµηνο του, εκ των οποίων 3,5 εκατ. το του ). Σηµείωση: Ο όρος EBITDA, όπου εµφανίζεται, αφορά

του ) και Romtelecom (πρόβλεψη κόστους 36,1 εκατ. το Εννεάµηνο του, εκ των οποίων 3,5 εκατ. το του ). Σηµείωση: Ο όρος EBITDA, όπου εµφανίζεται, αφορά ελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ.Π.Χ.Π. Αύξηση κατά 0,7% στον κύκλο εργασιών του Οµίλου (αύξηση 1,5% εξαιρουµένης της Infote σε σχέση µε το του ) Εξαιρετικές επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού Cosmote (CR) Tel (9.3200, 9.3200, 9.2000, 9.2400, -0.0800) February March April May June July August September October November December 2003 February March x100 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 31 Μαρτίου 2014 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4 ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αθήνα 30 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 Πωλήσεις: 2,289.8 εκ. Ευρώ έναντι 1,709.0 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2005 (αύξηση 34.0%) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2016 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2016 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 18 Μαΐου H INTRALOT Α.Ε (RIC: INLr.AT, Blmberg: INLOT GA), ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 21/11/, ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις του εννεαµήνου του, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα