Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης"

Transcript

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one stop shops ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιφερειακές Προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα Χρήση νέων τεχνολογιών για την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα των ευπαθών κοινωνικά οµάδων Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης Συντονιστής Οµάδας Εργασίας Συντονιστής 1 ου Άξονα 1

2 Χρήση νέων τεχνολογιών για την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα των ευπαθών κοινωνικά οµάδων Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης Συνεργαζόµενες Αναπτυξιακές Συµπράξεις και Έργα ίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης Βελτίωση και ανάπτυξη της συνείδησης για την Απασχόληση στην Πελοπόννησο Νέα Επιχειρηµατικότητα για το Βόρειο Αιγαίο Προοπτική Ζωής Νησιώτικη Συµπολιτεία Ισότιµη Πρόσβαση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙ0Σ

3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ....5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ....9 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. Α. Σ. «ΕΝ ΡΑΣΕΙ: ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ Α.Σ. ΚΑΙ ΣΤΌΧΩΝ...15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ...16 Ανάγκες και υφιστάµενη κατάσταση Στόχοι Ενέργειες Πληθυσµιακές οµάδες στόχου Γεωγραφική εµβέλεια Χρήστες Υπηρεσίες Τεχνολογία Καινοτοµία Ωφeλειες Προοπτικeς Κρίσιµοι παράγοντες βιώσιµης λειτουργίας III. Α. Σ. «IDEA: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙ ΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ Α.Σ. ΚΑΙ ΣΤΌΧΩΝ...37 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ...38 Ανάγκες και υφιστάµενη κατάσταση Στόχοι Ενέργειες Πληθυσµιακές οµάδες στόχου Γεωγραφική Εµβέλεια Χρήστες Υπηρεσίες Τεχνολογία Καινοτοµία Ωφέλειες - Προοπτικές Κρίσιµοι παράγοντες βιώσιµης λειτουργίας IV. Α. Σ. «ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ Α.Σ ΚΑΙ ΣΤΌΧΩΝ...50 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ...51 Ανάγκες και υφιστάµενη κατάσταση Στόχοι Ενέργειες Πληθυσµιακές οµάδες στόχου Γεωγραφική εµβέλεια χρήστες Υπηρεσίες Τεχνολογία Καινοτοµία Ωφέλειες - Προοπτικές Κρίσιµοι παράγοντες βιώσιµης λειτουργίας

4 V. Α. Σ. «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ Α.Σ. ΚΑΙ ΣΤΌΧΩΝ...63 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ...64 Ανάγκες και υφιστάµενη κατάσταση Στόχοι Ενέργειες Πληθυσµιακές οµάδες στόχου Γεωγραφική εµβέλεια Χρήστες Υπηρεσίες Τεχνολογία Καινοτοµία Ωφέλειες - Προοπτικές Κρίσιµοι παράγοντες βιώσιµης λειτουργίας VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET 94 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 103 4

5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Α.Σ : Αναπτυξιακή Σύµπραξη. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του θεσµικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση και διαχείριση των έργων της Κ.Π. EQUAL, η Αναπτυξιακή Σύµπραξη αποτελεί ισχυρή και δεσµευτική συµφωνία φορέων (εταιρικό σχήµα) που έχει την µορφή αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας. Οι εταίροι σε κάθε Α.Σ. καθορίζουν από κοινού τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί, παράλληλα µε τη χρήση καινοτόµων προσεγγίσεων ως µέσων για την επωφελή ανάπτυξη της στρατηγικής αυτής. Στο πλαίσιο εποµένως του κύριου στόχου της Κ.Π. EQUAL, δηλαδή της αντιµετώπισης των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, η Α.Σ. καλείται να ενισχύσει την συνεργασία όλων των τοπικών συντελεστών ώστε µέσα από την ανταλλαγή διαφορετικών εµπειριών να προσεγγίσουν από κοινού ένα πρόβληµα της περιοχής τους που εµπίπτει σ ένα από τα θεµατικά πεδία της EQUAL. Κ.Π. EQUAL: Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL. Η Κ.Π. EQUAL αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και στοχεύει στην πειραµατική εφαρµογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέµησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τοµέα της απασχόλησης. Η Κ.Π. EQUAL ολοκληρώνει τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν στα πλαίσια των προηγούµενων Πρωτοβουλιών EMPLOYMENT & ADAPT και συµπληρώνει τις υπάρχουσες πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Αποτελεί εποµένως ένα Πεδίο Πειραµατισµού πάνω σε νέες µορφές συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο µε στόχο την αντιµετώπιση κάθε µορφής διακρίσεων και ανισότητας που βιώνουν όσοι επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και όσοι βρίσκονται ήδη σε αυτή. Το Πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει µια οριζόντια προσέγγιση στις πολιτικές και τις υπηρεσίες προς τις οποίες θα έχουν πρόσβαση πολλαπλές κατηγορίες αποκλεισµένων ή απειλούµενων από αποκλεισµό από την αγορά εργασίας οµάδων και να αντιµετωπίσει την αποσπασµατικότητα και την έλλειψη συντονισµού των εφαρµοζόµενων πολιτικών. Έχει δοµηθεί πάνω σε εννέα θεµατικά πεδία µέτρα. Οκτώ από αυτά βασίζονται στους τέσσερις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, ενώ το ένατο καλύπτει τις ανάγκες των αιτούντων άσυλο. Ε.Θ..: Εθνικό Θεµατικό ίκτυο.τα Εθνικά Θεµατικά ίκτυα αποτελούν τον κατεξοχήν βοηθητικό µηχανισµό για την επίτευξη των στόχων της Ενέργειας ΙΙΙ, δηλαδή της 5

6 διάδοσης των καλών πρακτικών, της Θεµατικής ικτύωσης και της επίτευξης αντίκτυπου στις εθνικές ή/και ευρωπαϊκές πολιτικές (mainstreaming). Τα Εθνικά Θεµατικά ίκτυα που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος και λειτουργούν στο πλαίσιο της Κ.Π. Equal στη Ελλάδα είναι τα ακόλουθα τέσσερα: ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one- stop shop ραστηριότητες στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας Πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων & δεξιοτήτων Συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής Ενέργεια Ι: Η πρωτοβουλία EQUAL χρηµατοδοτεί τέσσερις µορφές δραστηριοτήτων (Ενέργειες Ι έως ΙV). Η Ενέργεια Ι αφορά τη σύσταση βιώσιµων και αποτελεσµατικών αναπτυξιακών συµπράξεων (ΑΣ). Αποβλέπει επίσης στο να εξασφαλίσει ότι η διακρατική συνεργασία θα έχει πραγµατική προστιθέµενη αξία. Ενέργεια ΙΙ: Η Ενέργεια ΙΙ ακολουθεί την Ενέργεια Ι και αφορά την υλοποίηση των προγραµµάτων εργασίας των Αναπτυξιακών Συµπράξεων όπως αυτά παρουσιάζονται στην κοινή στρατηγική που υπέβαλε η ΑΣ στη ιαχειριστή Αρχή, στο τέλος της ενέργειας Ι υπό τη µορφή συµφωνίας για την αναπτυξιακή σύµπραξη. Ενέργεια ΙΙΙ: Η Ενέργεια ΙΙΙ αφορά τη Θεµατική ικτύωση, τη διάδοση των καλών πρακτικών και την επίτευξη αντίκτυπου στις εθνικές πολιτικές. Πρόκειται για µια ξεχωριστή ενέργεια που περιλαµβάνει δραστηριότητες δικτύωσης, διάδοσης και ενσωµάτωσης των αποτελεσµάτων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EQUAL. Η συµµετοχή στην ενέργεια αυτή είναι υποχρεωτική για όλες τις ΑΣ προκειµένου να εξασφαλισθεί ο αντίκτυπος ενσωµάτωσης των αποτελεσµάτων που επιδιώκει η πρωτοβουλία EQUAL. Ε.Κ.Ο.: Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες. Πρόκειται για «ειδικές πληθυσµιακές οµάδες», οι οποίες χαρακτηρίζονται επίσης ως οµάδες του «αποκλεισµού» (άρθρο 13 της Συνθήκης του Άµστερνταµ), εφόσον υποστούν διακρίσεις εξαιτίας της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή πεποιθήσεων, των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων, της γλώσσας, της ηλικίας, του φύλου, της αναπηρίας ή της σεξουαλικής κλίσης των ατόµων. 6

7 Browser: Φυλλοµετρητής. Η πιο σωστή µετάφραση στα ελληνικά είναι πρόγραµµα πλοήγησης. Είναι το πρόγραµµα που βοηθά να πλοηγηθείτε στο διαδύκτιο. Ουσιαστικά επιτρέπει να δείτε τις ιστοσελίδες στο web. Database: Βάση δεδοµένων στα ελληνικά. Ουσιαστικά πρόκειται για αποθηκευµένες πληροφορίες. Τις πληροφορίες αυτές τις χαρακτιρίζει µία συγκεκριµένη σχέση και οµοιότητα. Για παράδειγµα, όνοµατα, διευθύνσεις, τηλεφωνικοί αριθµοί, κλπ. Hardware: Στα ελληνικά µεταφράστηκε σαν Υλισµικό. Ουσιαστικά το αποτελούν τα µέρη του εξοπλισµού του υπολογιστή ή του δικτύου. Για παράδειγµα hardware είναι οι σκληροί δίσκοι, η οθόνη, το ποντίκι, οι κάρτες οθόνης και ήχου κλπ. HTML: Αρκτικόλεξο των λέξεων Hypertext Markup Language. Είναι ο µηχανισµός (προγραµµατιστική γλώσσα) που επιτρέπει να παρουσιαστεί ένα κείµενο ή µία εικόνα στο διαδίκτυο. Για παράδειγµα εάν µία λέξη πρέπει να φανεί µπλε και υπογραµµισµένη στην ιστοσελίδα, αυτό καθορίζεται µε την html γλώσσα HTTP: Hypertext Transfer Protocol. Είναι ο µηχανισµός που σας επιτρέπει να βρείτε, να κατεβάσετε τοπικά και να στείλετε κείµενα, εικόνες, κλπ µέσω του διαδικτύου. Είναι το πρώτο µέρος όλων των URLs. Για παράδειγµα στην διεύθυνση εξετάστε τα πρώτα τέσσερα γράµµατα. Hyperlink: Συνήθως είναι µπλε υπογραµµισµένες λέξεις ή εικόνες και σας µεταφέρουν σε έναν άλλο δικτυακό τόπο. Ο ελληνικός όρος είναι υπερσύνδεσµος. Φέρτε στο µυαλό σας την αλυσίδα που κάθε κρίκος είναι συνδεδεµένος µε έναν άλλο ξεχωριστό. Η σύνδεση αυτή οδηγεί από τον έναν κρίκο στον άλλον και µπορείτε να µεταφερθείτε σε οποιοδήποτε σηµείο της αλυσίδας. Server: Στα ελληνικά µεταφράστηκε σαν εξυπηρετητής. Σπάνια όµως θα βρείτε την ελληνική µετάφρασή του. Ο server είναι ένας υπολογιστής που φροντίζει να εξυπηρετεί άλλους υπολογιστές ή χρήστες σε ένα δίκτυο. Ο όρος µπορεί να αναφέρεται τόσο σε υπολογιστή όσο και σε ειδικό λογισµικό. Ένα παράδειγµα, είναι το λογισµικό που εξυπηρετεί τους χρήστες και διαχειρίζεται τα mail τους. Μερικές φορές ο mail server είναι «κάτω», δεν λειτουργεί δηλαδή µε αποτέλεσµα να µη µπορείτε να αποστείλετε και να δεχθείτε ηλεκτρονικά µηνύµατα. 7

8 Software: Λογισµικό. Είναι ένα σύνολο από οδηγίες, αποτυπωµένες σε κάποια προγραµµατιστική γλώσσα, που επιτρέπουν στον υπολογιστή να εκτελεί εντολές. Χωρίς αυτές τις οδηγίες ο υπολογιστής δεν θα µπορούσε να λειτουργήσει. Οι οδηγίες δεν αφορούν µόνο πράγµατα που χρειαζόσαστε να εκτελέσετε αλλά και εσωτερικές του ίδιου του υπολογιστή όπως για παράδειγµα ο χρονισµός του. SSL: Secure Sockets Layer. Πρωτόκολλο ασφαλείας το οποίο εξασφαλίζει απόκρυψη πληροφοριών, γνησιότητα του εξυπηρετητή (server), ακεραιότητα του µηνύµατος και γνησιότητα του χρήστη. URL: Είναι αρκτικόλεξο των φράσεων Uniform Resource Locator. Είναι βασικά, η ηλεκτρονική διεύθυνση που πληκτρολογείτε για να µεταβείτε σε έναν συγκεκριµένο δικτυακό τόπο στο web. Λειτουργεί ακριβώς όπως και η διεύθυνση στην πραγµατική ζωή. Εάν θέλετε να στείλετε κάπου ένα γράµµα πρέπει να γράψετε µία συγκεκριµένη διεύθυνση ώστε να παραληφθεί. Virus: Ιός. Αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους πονοκέφαλους για όλους τους ανθρώπους που έχουν έστω και υποτυπώδη σχέση µε τις Νέες Τεχνολογίες. Ο Ιός είναι κώδικας ο οποίος µολύνει τον υπολογιστή σας µέσω , αρχείων που κατεβάζετε µέσω του διαδικτύου, διαµοιραζόµενων πόρων (δίσκων, δισκετών κλπ) ή και από προγράµµατα που εγκαθίστανται στον υπολογιστή και είναι ήδη µολυσµένα. Η συνέπειες των Ιών ποικίλουν, από τη µη καλή λειτουργία του υπολογιστή και διαγραφή κάποιων αρχείων µέχρι και απώλεια εκατοµµυρίων για κάποιες µεγάλες εταιρείες. Ένα untivirus πρόγραµµα θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένο πάντοτε και θα πρέπει να φροντίζετε να το ενηµερώνετε τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα Web: Στα ελληνικά λέγεται και ιστός. Αποτελεί µία άλλη ονοµασία του www (World Wide Web). Ο ιστός της αράχνης αντικατοπτρίζει πάρα πολύ καλά τη δοµή που παγκόσµιου δικτύου. Ξεκινώντας από ένα σηµείο ενώνετε µε άλλα, και κατ αυτόν τον τρόπο επεκτείνετε συνεχώς. Μέσω του Web ο χρήστης έχει πρόσβαση οποιαδήποτε ώρα, σε πληροφορίες, ανθρώπους, διάφορα µέρη σε όλον τον κόσµο χωρίς να µετακινηθεί από την καρέκλα του γραφείου του. 8

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Κ.Π. EQUAL - στο πλαίσιο του Α κύκλου ( ) - χρηµατοδότησε την υλοποίηση καινοτόµων έργων για την εφαρµογή των πολιτικών προτεραιοτήτων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στα Εθνικά Σχέδια ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) και την Κοινωνική Ενσωµάτωση (ΕΣ ΕΝ). Στην Ελλάδα, η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL υλοποιήθηκε µέσω 40 εταιρικών σχηµάτων που ονοµάζονται Αναπτυξιακές Συµπράξεις και έχουν την µορφή αστικών µη κερδοσκοπικών εταιριών. Ο στόχος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL είναι διττός : α) οι καλές πρακτικές που προέκυψαν από την υλοποίηση των έργων EQUAL να υιοθετηθούν από έναν µεγαλύτερο κύκλο φορέων (οργανισµούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικούς εταίρους, επιχειρήσεις, κ.λ.π.) β) οι καινοτόµες και επιτυχηµένες πρακτικές να ενσωµατωθούν στον κορµό των βασικών πολιτικών για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωµάτωση. Ο παραπάνω στόχος αποτέλεσε το περιεχόµενο µιας ξεχωριστής Ενέργειας της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, της Ενέργειας ΙΙΙ, η οποία επιγραµµατικά στοχεύει στη: ιάδοση των καλών πρακτικών που προέκυψαν από τα έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ενέργειας ΙΙ. ικτύωση των Αναπτυξιακών Συµπράξεων και των φορέων-µελών τους στη βάση ειδικών θεµάτων ενδιαφέροντος και δράσης. Ενσωµάτωση των καινοτόµων παρεµβάσεων στον κορµό των εθνικών ή/και ευρωπαϊκών πολιτικών για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Για την υλοποίησή της Ενέργειας ΙΙΙ, η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης της Κ.Π. EQUAL, δηµιούργησε τέσσερα Εθνικά Θεµατικά ίκτυα, τα οποία προέκυψαν από την οµαδοποίηση των 40 Αναπτυξιακών Συµπράξεων. 9

10 Οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις : Εν ράσει, µε συντονιστή εταίρο την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) IDEA, µε συντονιστή εταίρο την Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου Νέα Επιχειρηµατικότητα για το Βόρειο Αιγαίο Προοπτική Ζωής, µε συντονιστή εταίρο την Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ) Νησιώτικη Συµπολιτεία Ισότιµη πρόσβαση, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, µε συντονιστή εταίρο το ήµο Ροδίων εντάχθηκαν στο Εθνικό Θεµατικό ίκτυο µε τίτλο : «ικτύωση και συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε ενιαία σηµεία επαφής» και αποτέλεσαν την Οµάδα Εργασίας : «Περιφερειακές προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα», έχοντας ως κύριο στόχο την ανάδειξη των κοινών στοιχείων των έργων που υλοποίησαν καθώς και την από κοινού προώθηση της ευρύτερης εφαρµογής των κοινών προϊόντων και αποτελεσµάτων τους. Συντονιστής της Οµάδας Εργασίας ορίστηκε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Παρόλο που οι παραπάνω Αναπτυξιακές Συµπράξεις εφάρµοσαν διαφορετικά πρότυπα τοπικών προσεγγίσεων για την προώθηση της απασχόλησης, η Οµάδα Εργασίας «Περιφερειακές προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα» προσέγγισε µε ανοιχτό τρόπο το θέµα και εστίασε τις εργασίες της, σε τρεις κοινούς άξονες δράσης έτσι ώστε να µεγιστοποιηθούν τα αποτελέσµατά τους: 1 ος Άξονας: Χρήση νέων τεχνολογιών για την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα των ευπαθών κοινωνικά οµάδων. 2 ος Άξονας: Οργάνωση και λειτουργία δικτύων σε τοπικό επίπεδο και κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων ράσης για την προώθηση της απασχόλησης. 3 ος Άξονας: Ανάδειξη της δυναµικής του τοπικού παραγωγικού συστήµατος µε στόχο την ενδυνάµωση της απασχόλησης. Βασικός στόχος της Οµάδας Εργασίας «Περιφερειακές προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα» µέσω των προϊόντων (οδηγοί, έντυπα, προτάσεις πολιτικής, κλπ) που δηµιουργήθηκαν, είναι να καταδείξει ότι, οι προσεγγίσεις σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση της απασχόλησης είναι σε θέση να κινητοποιήσουν όλους τους τοπικούς παράγοντες και φορείς σε µια κοινή προσπάθεια και επίσης ότι µπορούν να είναι πιο αποτελεσµατικές όσον αφορά στην εξεύρεση λύσεων προσαρµοσµένων στις διαφοροποιούµενες συνθήκες κάθε τόπου. 10

11 Η εκπόνηση του παρόντος Οδηγού Παρουσίασης - Αξιοποίησης Προϊόντων και Εργαλείων των Νέων Τεχνολογιών αποτέλεσε ένα από τα βασικά παραδοτέα της οµάδας εργασίας του 1 ου άξονα µε συντονιστή, την Temagon ΑΕ Τεχνολογικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις, εταιρεία του Οµίλου ΟΤΕ. Πιο συγκεκριµένα, η οµάδα εργασίας του 1 ου άξονα αποτελείται από τους παρακάτω φορείς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ. Εν ράσει, ίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης Γκρίνιας Χρήστος Βάσσου Βασιλική Α.Σ. IDEA Βελτίωση και Ανάπτυξη της συνείδησης για την Απασχόληση στην Λιανός Γιώργος Πελοπόννησο Α.Σ. Νέα Επιχειρηµατικότητα για το Β. Αιγαίο Προοπτική Ευστρατίου Σπύρος Ζωής Α.Σ. Νησιώτικη Συµπολιτεία Ισότιµη Πρόσβαση Λιγνός Βαγγέλης Σκοπός του οδηγού είναι η από κοινού προώθηση των µεθοδολογικών εργαλείων για την ανάπτυξη και των συµπερασµάτων από την υλοποίηση, εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών που εκτέλεσαν οι τέσσερις Α.Σ. σε διαφορετικές περιφέρειες της Ελλάδας, στο πλαίσιο των στόχων των έργων τους. Επίσης, η καταγραφή των «καλών πρακτικών» ανάπτυξης τεχνολογικών εργαλείων καθώς και των κρίσιµων παραγόντων βιώσιµης λειτουργίας τους ώστε να µπορούν αυτά να συµβάλλουν ενεργά στη διαµόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος για την προώθηση της απασχόλησης, στην ενίσχυση του τοπικού επιχειρηµατικού και παραγωγικού συστήµατος και γενικότερα, στην αξιοποίηση της τοπικής ιδιαιτερότητας και ταυτότητας. Το περιεχόµενο του οδηγού βασίζεται στη συσσωρευµένη εµπειρία των τεσσάρων Αναπτυξιακών Συµπράξεων και ειδικότερα στις µελέτες και έρευνες που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια των έργων. 11

12 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ζήτηµα της απασχόλησης και εποµένως της ανεργίας, έχει αναδειχθεί αναµφισβήτητα σε ένα από τα βασικότερα θέµατα σε παγκόσµια κλίµακα, τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα δε κατά την τελευταία δεκαετία, η κοινωνική διάσταση του προβλήµατος έχει οξυνθεί σηµαντικά, ωθώντας σε κοινωνικο-οικονοµική περιθωριοποίηση ένα, όλο και µεγαλύτερο, τµήµα του ενεργού πληθυσµού. Σηµαντικό ρόλο σ αυτήν την εξέλιξη, διαδραµατίζει η αδυναµία των παραγωγικών συστηµάτων να προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, ειδικά σε τοπικό επίπεδο. Μια αδυναµία, η οποία αργά αλλά σταθερά, οδηγεί σε κρίση ορισµένα από αυτά τα συστήµατα, επιφέροντας τις ανάλογες αρνητικές οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες για τον τόπο. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, ένα σηµαντικό µέρος των σύγχρονων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση της ανεργίας, στοχεύει στη σύνδεση της απασχόλησης µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών παραγωγικών συστηµάτων και την προώθηση της αυτoαπασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας. Σ αυτό το πλαίσιο, η Κοινωνία της Πληροφορίας διαδραµατίζει έναν ιδιαίτερα βαρύνοντα ρόλο. Η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι πρωτίστως κοινωνία. Η τεχνολογική της διάσταση αποτελεί µεν το αναγκαίο υπόβαθρο και ασφαλώς το εντυπωσιακό σκέλος της, αλλά ουσιαστικά δεν είναι παρά µια µόνον όψη της. Η Κοινωνία της Πληροφορίας αναδύεται µέσα από ένα σύνολο µετασχηµατισµών που προκαλούνται από την αµφίδροµη σχέση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών µε τις αντίστοιχες οργανωτικές δοµές, τις κοινωνικές σχέσεις και τις ατοµικές και συλλογικές συµπεριφορές. Βιώνουµε έναν εν εξελίξει κοινωνικό µετασχηµατισµό που συνοδεύεται από µια κλασική διεργασία κοινωνικής εκµάθησης. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελούν την κινητήρια δύναµη. Προσφέρουν τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας ζωής του πολίτη, διευκολύνοντας την παροχή υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς όπως, η υγεία, η εκπαίδευση, η επαγγελµατική κατάρτιση, η απασχόληση και παράλληλα δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διευρύνουν τους επιχειρηµατικούς ορίζοντες, τα όρια της αγοράς στην οποία απευθύνονται και να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους. 12

13 Έχοντας κατανοήσει αυτή τη δύναµη, οι τέσσερις Αναπτυξιακές Συµπράξεις, οι οποίες συµµετέχουν στο Εθνικό Θεµατικό ίκτυο «ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε ενιαία σηµεία επαφής (one-stop-shops)» και στην Οµάδα Εργασίας «Περιφερειακές προσεγγίσεις-τοπικά ίκτυα», ανέπτυξαν στο πλαίσιο υλοποίησης Έργων Equal του α κύκλου εφαρµογής, σύγχρονες εφαρµογές πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες είτε ανταποκρίνονται σε διαπιστωµένες ανάγκες εθνικού επιπέδου, όπως η Πύλη για την απασχόληση των Ε.Κ.Ο., είτε ανταποκρίνονται σε προτεραιότητες περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, όπως η Πύλη για την υποστήριξη και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιφέρεια Πελοποννήσου, η Εικονική Αλυσίδα Επιχειρήσεων στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η Εικονική Θερµοκοιτίδα Επιχειρηµατικότητας στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι τέσσερις Αναπτυξιακές Συµπράξεις λειτουργούν ήδη, έστω και σε πιλοτικό πλαίσιο, τα τεχνολογικά εργαλεία τους, αναζητώντας τα κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση της βιωσιµότητάς τους, την προώθηση της αξιοποίησής τους από σηµαντικά ευρύ κύκλο χρηστών και την περαιτέρω ανάπτυξη των συστηµάτων µε νέες υπηρεσίες. Στον παρόντα Οδηγό οι τέσσερις Αναπτυξιακές Συµπράξεις επιχειρούν µια παρουσίαση των τεχνολογικών προϊόντων και εργαλείων που ανέπτυξαν καθώς και τη σύνθεση των εµπειριών που αποκόµισαν από το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρµογή τους. Επειδή πρόκειται για τέσσερις διαφορετικές τεχνολογικές εφαρµογές, ο Οδηγός δοµείται στο κεφάλαιο της εισαγωγής, σε τέσσερα κεφάλαια ένα για κάθε Α.Σ., τα οποία πραγµατεύονται κοινά θεµατικά αντικείµενα και ένα έκτο, όπου καταγράφονται τα κοινά συµπεράσµατα. Ειδικότερα τα κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά τα τεχνολογικά προϊόντα και εργαλεία που ανέπτυξε η κάθε Α.Σ., εν συντοµία περιλαµβάνουν τα εξής: Συνοπτική παρουσίαση της Α.Σ και των στόχων της, µε σκοπό ο χρήστης του Οδηγού να ενηµερωθεί για τον πυρήνα του κάθε Έργου και τους φορείς που συµµετείχαν στην υλοποίησή του. Παρουσίαση προϊόντων/εργαλείων που στηρίζονται στην αξιοποίηση και χρήση των νέων τεχνολογιών, το οποίο αποτελείται από τις εξής θεµατικές ενότητες: Ανάγκες και υφιστάµενη κατάσταση, που οδήγησαν την Α.Σ. στις συγκεκριµένες επιλογές. Στόχοι Ενέργειες, που έθεσε και, αντίστοιχα, ανέλαβε η Α.Σ. όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων και προϊόντων. 13

14 Πληθυσµιακές οµάδες στόχου, στις οποίες απευθύνονται οι τηλεµατικές υπηρεσίες που ανέπτυξε η Α.Σ. µε σκοπό την προώθηση τους στην απασχόληση ή/και την επιχειρηµατικότητα. Γεωγραφική εµβέλεια Χρήστες. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται: α) οι δυνατότητες χρήσης των υπηρεσιών σε σχέση µε το χωρικό επίπεδο, έτσι όπως αυτές προέκυψαν από το σχεδιασµό και την ανάπτυξή τους, β) οι διαβαθµισµένες οµάδες χρηστών, οι ρόλοι και τα δικαιώµατά τους. Υπηρεσίες. Περιγράφονται αναλυτικά όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα συστήµατα και τις εφαρµογές που ανέπτυξε η Α.Σ. Μέσα από τη συγκεκριµένη ενότητα, ο χρήστης του παρόντος οδηγού, ανεξάρτητα από το επίπεδο των ψηφιακών του γνώσεων, έχει τη δυνατότητα να ωφεληθεί είτε άµεσα- συµµετέχοντας στην αξιοποίηση των υπηρεσιών, είτε έµµεσα- µεταφέροντας µια «καλή πρακτική» στις ιδιαιτερότητες του χώρου του. Τεχνολογία. Στην ενότητα αυτή έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί, µε σύντοµο και κατά το δυνατόν απλό τρόπο, η τεχνολογική διάσταση των προϊόντων και εργαλείων που αναπτύχθηκαν. Καινοτοµία. Παρουσιάζονται τα καινοτόµα χαρακτηριστικά των προϊόντων / εργαλείων σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη κατάσταση του χώρου και των οµάδων που έρχονται να εξυπηρετήσουν, τη βελτίωση διαδικασιών αλλά και πλευρές της τεχνολογίας. Ωφέλειες Προοπτικές. Από κοινού µε τις ενότητες των Υπηρεσιών και των Κρίσιµων παραγόντων βιώσιµης λειτουργίας αποτελεί ένα από τα πλέον χρηστικά τµήµατα του Οδηγού. Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται και εκτιµήσεις όσον αφορά το εύρος των πόρων που απαιτούνται για τη συντήρηση και λειτουργία των υπηρεσιών. Κρίσιµοι παράγοντες βιώσιµης λειτουργίας. Η υποστήριξη της βιωσιµότητας των αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί αποτελεί καίριο ζήτηµα. Στην ενότητα παρουσιάζονται οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχούς λειτουργίας των εργαλείων και υπηρεσιών µετά την ολοκλήρωση της χρηµατοδότησής τους από την Equal, καθώς και ορισµένα µέτρα για τη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξή τους. Στο έκτο κεφάλαιο του παρόντος Οδηγού παρατίθενται τα κυριότερα συµπεράσµατα, τοµή των εµπειριών και των τεσσάρων Α.Σ., τα οποία αποτελούν και τη βάση των πολιτικών που θα προταθούν προς τους φορείς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προώθηση στην απασχόληση και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. 14

15 II. Α. Σ. «ΕΝ ΡΑΣΕΙ: ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α.Σ. ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ H Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΝ ΡΑΣΕΙ υλοποίησε στo πλαίσιo της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL το έργο µε τίτλο ίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης. Το έργο είχε ενταχθεί στο Υποπρόγραµµα 1: Απασχολησιµότητα, Μέτρο 1.1: ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας οµάδων που υφίστανται διακρίσεις. Στόχο του Έργου αποτέλεσε η προώθηση της απασχόλησης των Ευπαθών Κοινωνικά Οµάδων µέσω: Της οριζόντιας δικτύωσης των φορέων που άµεσα ή έµµεσα επηρεάζουν την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο (Τοπική Αυτοδιοίκηση, οµές Κοινωνικών Ευπαθών Οµάδων, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ΚΕΚ). Της συνεργασίας κεντρικών φορέων (OAE, OEEK, KΕ ΚΕ, EETAA). Της κάθετης δικτύωσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διοίκησης. Πυρήνας του Έργου ήταν η δηµιουργία του Τοπικού ικτύου Απασχόλησης µε στόχους: Την ανάπτυξη της τοπικής δυναµικής για την προώθηση των Ευπαθών Κοινωνικά Οµάδων στην αγορά εργασίας µέσω της ενεργούς συµµετοχής, του ενιαίου προγραµµατισµού και του συντονισµού των φορέων. Τη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη συγκροτηµένη συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών στη διαµόρφωση των κεντρικών πολιτικών για την προώθηση της απασχόλησης. 15

16 Σε κεντρικό επίπεδο συµµετείχαν οι φορείς: Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕ ΚΕ) Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λάρισας (ΤΕΙ Λάρισας) Temagon A.E. Τεχνολογικές και Επιχειρηµατικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο συµµετείχαν οι φορείς : Επιµελητήριο Λάρισας ήµος Λάρισας ήµος Λιβαδίου ήµος Φαρσάλων ηµοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισµός Βόλου Αναπτυξιακή Επιχείρηση Σκοπέλου Ενιαίο ΚΕΚ Ν.Α Κυκλάδων ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ήµου Αιγάλεω ( ΕΑ Α) ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ήµου Ζωγράφου ( ΕΑ ΗΖ) Αναπτυξιακή ηµοτική Επιχείρηση Πτολεµαϊδας (ΑΝ..Ε.Π.) Αναπτυξιακή Εταιρία υτικής Μακεδονίας (ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Στο πλαίσιο του Έργου της Αναπτυξιακής Σύµπραξης ΕΝ ΡΑΣΕΙ, υλοποιήθηκε η δηµιουργία ιαδικτυακής Γνωσιακής Πύλης (portal) για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας των Ε.Κ.Ο. του πληθυσµού. Η Πύλη εγκαταστάθηκε σε τεχνολογική υποδοµή του ΟΑΕ, ο οποίος θα είναι ο φορέας λειτουργίας της µετά την ολοκλήρωση του Έργου. Ιδιαίτερος ρόλος στην ενηµέρωση του περιεχοµένου της πύλης, έχει προβλεφθεί για τα Τοπικά ίκτυα Απασχόλησης καθώς και άλλους φορείς που θα είχαν ενδιαφέρον να συµµετέχουν. 16

17 ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η αναγνώριση της υφιστάµενης κατάστασης και των αναγκών όσον αφορά τη δηµιουργία ιαδικτυακής Πύλης, µε το ειδικό αντικείµενο που προηγούµενα αναφέρθηκε, προέκυψε µέσω της αναλυτικής διερεύνησης σε 200 περίπου δικτυακούς τόπους στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο, από τους οποίους οι 27 µελετήθηκαν µε λεπτοµερή τρόπο. Η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας περιλαµβάνεται στο παραδοτέο του Έργου Μελέτη, υλοποίηση, και εγκατάσταση Γνωσιακής Πύλης: ιερεύνηση και καταγραφή εµπειρίας και βέλτιστων πρακτικών. Στη συνέχει αναφέρονται τα κυριότερα συµπεράσµατα: Α. Τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες δε φαίνεται να λειτουργεί Πύλη που να συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση και τις υπηρεσίες για την προώθηση στην απασχόληση των Ε.Κ.Ο., δηλαδή να λειτουργεί σαν one-stop τόπος ενηµέρωσης και εξυπηρέτησης. Β. Υπάρχουν ελάχιστοι δικτυακοί τόποι ελληνικών φορέων για άτοµα από ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, όπως του ΕΚΠΙΖΩ (www.kentrozois.gr), Ελληνική Οµοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (www.eoka.y2.org), Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες (www.gcr.gr ), οι οποίοι δεν παρέχουν πληροφόρηση και υπηρεσίες όσον αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση, την απασχόληση, τα αντίστοιχα προγράµµατα, τη νοµοθεσία, κλπ. Γ. Οι δικτυακοί τόποι των καθ ύλιν αρµόδιων κεντρικών δηµόσιων υπηρεσιών και φορέων ή άλλων οργανισµών, όπως Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕ, Γ.Γ. Ισότητας, Γ.Γ. Νέας Γενιάς, ΓΣΕΕ, κλπ, δεν διαθέτουν ειδικό χώρο για το συγκεκριµένο θέµα. Η όποια πληροφόρηση και υπηρεσία πρέπει να αναζητηθεί στις γενικές θεµατικές ενότητες και τις γενικές υποκατηγορίες τους (πχ ραστηριότητες, Έρευνες, Προγράµµατα, κλπ).. Οι δικτυακοί τόποι των ιδιωτικών εταιρειών, οι οποίες ασχολούνται µε την εξυπηρέτηση της ζήτησης και προσφοράς εργασίας, δεν παρέχουν καµία πληροφορία και εξειδικευµένη υπηρεσία όσον αφορά την απασχόληση ατόµων από τις Ε.Κ.Ο.. Αντίθετα, µπορούµε να εκτιµήσουµε ότι η όλη δοµή τους λειτουργεί αποτρεπτικά για την αναζήτηση εξυπηρέτησης από τα συγκεκριµένα άτοµα. 17

18 Ε. Τέλος, καταγράφηκαν δικτυακοί τόποι σε επίπεδο άλλων χωρών, οι οποίοι είναι σαφώς καλλίτερα οργανωµένοι, διαθέτοντας ιδιαίτερη θεµατική ενότητα-πάντα όσον αφορά το συγκεκριµένο ζήτηµα- και καλύπτοντας τις κυριότερες ανάγκες και απαιτήσεις (αναζήτηση εργασίας, προσφορά θέσεων, προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, υπάρχουσες δοµές και προσφερόµενες υπηρεσίες, κλπ). Όσον αφορά το επίπεδο της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην ελληνική πραγµατικότητα, δεν υπάρχουν δεδοµένα για τις Ε.Κ.Ο. και τη χρήση των νέων τεχνολογιών από αυτές. Ορισµένα γενικά συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν µε βάση την έρευνα που πραγµατοποίησε η Ε ΕΤ για τις νέες τεχνολογίες και την αποδοχή τους από το γενικό πληθυσµό. 1. Γενικά, παρατηρούνται αυξητικές τάσεις στους βασικούς δείκτες χρήσης Νέων Τεχνολογιών, όπως αύξηση του ποσοστού χρήσης Η/Υ και ιαδικτύου. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι οι χρήστες του διαδικτύου το χρησιµοποιούν κατά κύριο λόγο για αποστολή/λήψη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αναζήτηση πληροφοριών και ενηµέρωση. Στην ενδέκατη θέση χρήσης του διαδικτύου βρίσκεται η αναζήτηση εργασίας µε ποσοστό 2%, που αποτελεί µεγάλη αύξηση σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη όπου δεν εµφανιζόταν καν στον πίνακα χρήσης του διαδικτύου. Οι µη χρήστες του διαδικτύου δηλώνουν σε ποσοστό 4,1% ότι θα αποκτούσαν σύνδεση στο internet για να αναζητήσουν εργασία, δίνοντας στη συγκεκριµένη χρήση την ένατη θέση. 2. Στην έρευνα του 2003, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα να εντοπισθούν τυχόν διαφοροποιήσεις που εµφανίζονται στη χρήση Νέων Τεχνολογιών, µεταξύ των Ελλήνων πολιτών και των αλλοδαπών. Οι διαφορές που παρουσιάστηκαν στα βασικά µεγέθη, µεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. 18

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 265 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έργα στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL...4 A. Έργα που αναφέρονται σε απασχόληση για µετανάστριες...4 1 ος Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΑΘΗΝΑ, 16/10/2008 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 7766 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΜΕΤΡΟ 4.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα