Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης"

Transcript

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one stop shops ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιφερειακές Προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα Χρήση νέων τεχνολογιών για την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα των ευπαθών κοινωνικά οµάδων Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης Συντονιστής Οµάδας Εργασίας Συντονιστής 1 ου Άξονα 1

2 Χρήση νέων τεχνολογιών για την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα των ευπαθών κοινωνικά οµάδων Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης Συνεργαζόµενες Αναπτυξιακές Συµπράξεις και Έργα ίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης Βελτίωση και ανάπτυξη της συνείδησης για την Απασχόληση στην Πελοπόννησο Νέα Επιχειρηµατικότητα για το Βόρειο Αιγαίο Προοπτική Ζωής Νησιώτικη Συµπολιτεία Ισότιµη Πρόσβαση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙ0Σ

3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ....5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ....9 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. Α. Σ. «ΕΝ ΡΑΣΕΙ: ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ Α.Σ. ΚΑΙ ΣΤΌΧΩΝ...15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ...16 Ανάγκες και υφιστάµενη κατάσταση Στόχοι Ενέργειες Πληθυσµιακές οµάδες στόχου Γεωγραφική εµβέλεια Χρήστες Υπηρεσίες Τεχνολογία Καινοτοµία Ωφeλειες Προοπτικeς Κρίσιµοι παράγοντες βιώσιµης λειτουργίας III. Α. Σ. «IDEA: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙ ΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ Α.Σ. ΚΑΙ ΣΤΌΧΩΝ...37 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ...38 Ανάγκες και υφιστάµενη κατάσταση Στόχοι Ενέργειες Πληθυσµιακές οµάδες στόχου Γεωγραφική Εµβέλεια Χρήστες Υπηρεσίες Τεχνολογία Καινοτοµία Ωφέλειες - Προοπτικές Κρίσιµοι παράγοντες βιώσιµης λειτουργίας IV. Α. Σ. «ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ Α.Σ ΚΑΙ ΣΤΌΧΩΝ...50 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ...51 Ανάγκες και υφιστάµενη κατάσταση Στόχοι Ενέργειες Πληθυσµιακές οµάδες στόχου Γεωγραφική εµβέλεια χρήστες Υπηρεσίες Τεχνολογία Καινοτοµία Ωφέλειες - Προοπτικές Κρίσιµοι παράγοντες βιώσιµης λειτουργίας

4 V. Α. Σ. «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ Α.Σ. ΚΑΙ ΣΤΌΧΩΝ...63 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ...64 Ανάγκες και υφιστάµενη κατάσταση Στόχοι Ενέργειες Πληθυσµιακές οµάδες στόχου Γεωγραφική εµβέλεια Χρήστες Υπηρεσίες Τεχνολογία Καινοτοµία Ωφέλειες - Προοπτικές Κρίσιµοι παράγοντες βιώσιµης λειτουργίας VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET 94 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 103 4

5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Α.Σ : Αναπτυξιακή Σύµπραξη. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του θεσµικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση και διαχείριση των έργων της Κ.Π. EQUAL, η Αναπτυξιακή Σύµπραξη αποτελεί ισχυρή και δεσµευτική συµφωνία φορέων (εταιρικό σχήµα) που έχει την µορφή αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας. Οι εταίροι σε κάθε Α.Σ. καθορίζουν από κοινού τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί, παράλληλα µε τη χρήση καινοτόµων προσεγγίσεων ως µέσων για την επωφελή ανάπτυξη της στρατηγικής αυτής. Στο πλαίσιο εποµένως του κύριου στόχου της Κ.Π. EQUAL, δηλαδή της αντιµετώπισης των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, η Α.Σ. καλείται να ενισχύσει την συνεργασία όλων των τοπικών συντελεστών ώστε µέσα από την ανταλλαγή διαφορετικών εµπειριών να προσεγγίσουν από κοινού ένα πρόβληµα της περιοχής τους που εµπίπτει σ ένα από τα θεµατικά πεδία της EQUAL. Κ.Π. EQUAL: Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL. Η Κ.Π. EQUAL αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και στοχεύει στην πειραµατική εφαρµογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέµησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τοµέα της απασχόλησης. Η Κ.Π. EQUAL ολοκληρώνει τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν στα πλαίσια των προηγούµενων Πρωτοβουλιών EMPLOYMENT & ADAPT και συµπληρώνει τις υπάρχουσες πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Αποτελεί εποµένως ένα Πεδίο Πειραµατισµού πάνω σε νέες µορφές συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο µε στόχο την αντιµετώπιση κάθε µορφής διακρίσεων και ανισότητας που βιώνουν όσοι επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και όσοι βρίσκονται ήδη σε αυτή. Το Πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει µια οριζόντια προσέγγιση στις πολιτικές και τις υπηρεσίες προς τις οποίες θα έχουν πρόσβαση πολλαπλές κατηγορίες αποκλεισµένων ή απειλούµενων από αποκλεισµό από την αγορά εργασίας οµάδων και να αντιµετωπίσει την αποσπασµατικότητα και την έλλειψη συντονισµού των εφαρµοζόµενων πολιτικών. Έχει δοµηθεί πάνω σε εννέα θεµατικά πεδία µέτρα. Οκτώ από αυτά βασίζονται στους τέσσερις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, ενώ το ένατο καλύπτει τις ανάγκες των αιτούντων άσυλο. Ε.Θ..: Εθνικό Θεµατικό ίκτυο.τα Εθνικά Θεµατικά ίκτυα αποτελούν τον κατεξοχήν βοηθητικό µηχανισµό για την επίτευξη των στόχων της Ενέργειας ΙΙΙ, δηλαδή της 5

6 διάδοσης των καλών πρακτικών, της Θεµατικής ικτύωσης και της επίτευξης αντίκτυπου στις εθνικές ή/και ευρωπαϊκές πολιτικές (mainstreaming). Τα Εθνικά Θεµατικά ίκτυα που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος και λειτουργούν στο πλαίσιο της Κ.Π. Equal στη Ελλάδα είναι τα ακόλουθα τέσσερα: ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one- stop shop ραστηριότητες στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας Πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων & δεξιοτήτων Συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής Ενέργεια Ι: Η πρωτοβουλία EQUAL χρηµατοδοτεί τέσσερις µορφές δραστηριοτήτων (Ενέργειες Ι έως ΙV). Η Ενέργεια Ι αφορά τη σύσταση βιώσιµων και αποτελεσµατικών αναπτυξιακών συµπράξεων (ΑΣ). Αποβλέπει επίσης στο να εξασφαλίσει ότι η διακρατική συνεργασία θα έχει πραγµατική προστιθέµενη αξία. Ενέργεια ΙΙ: Η Ενέργεια ΙΙ ακολουθεί την Ενέργεια Ι και αφορά την υλοποίηση των προγραµµάτων εργασίας των Αναπτυξιακών Συµπράξεων όπως αυτά παρουσιάζονται στην κοινή στρατηγική που υπέβαλε η ΑΣ στη ιαχειριστή Αρχή, στο τέλος της ενέργειας Ι υπό τη µορφή συµφωνίας για την αναπτυξιακή σύµπραξη. Ενέργεια ΙΙΙ: Η Ενέργεια ΙΙΙ αφορά τη Θεµατική ικτύωση, τη διάδοση των καλών πρακτικών και την επίτευξη αντίκτυπου στις εθνικές πολιτικές. Πρόκειται για µια ξεχωριστή ενέργεια που περιλαµβάνει δραστηριότητες δικτύωσης, διάδοσης και ενσωµάτωσης των αποτελεσµάτων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EQUAL. Η συµµετοχή στην ενέργεια αυτή είναι υποχρεωτική για όλες τις ΑΣ προκειµένου να εξασφαλισθεί ο αντίκτυπος ενσωµάτωσης των αποτελεσµάτων που επιδιώκει η πρωτοβουλία EQUAL. Ε.Κ.Ο.: Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες. Πρόκειται για «ειδικές πληθυσµιακές οµάδες», οι οποίες χαρακτηρίζονται επίσης ως οµάδες του «αποκλεισµού» (άρθρο 13 της Συνθήκης του Άµστερνταµ), εφόσον υποστούν διακρίσεις εξαιτίας της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή πεποιθήσεων, των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων, της γλώσσας, της ηλικίας, του φύλου, της αναπηρίας ή της σεξουαλικής κλίσης των ατόµων. 6

7 Browser: Φυλλοµετρητής. Η πιο σωστή µετάφραση στα ελληνικά είναι πρόγραµµα πλοήγησης. Είναι το πρόγραµµα που βοηθά να πλοηγηθείτε στο διαδύκτιο. Ουσιαστικά επιτρέπει να δείτε τις ιστοσελίδες στο web. Database: Βάση δεδοµένων στα ελληνικά. Ουσιαστικά πρόκειται για αποθηκευµένες πληροφορίες. Τις πληροφορίες αυτές τις χαρακτιρίζει µία συγκεκριµένη σχέση και οµοιότητα. Για παράδειγµα, όνοµατα, διευθύνσεις, τηλεφωνικοί αριθµοί, κλπ. Hardware: Στα ελληνικά µεταφράστηκε σαν Υλισµικό. Ουσιαστικά το αποτελούν τα µέρη του εξοπλισµού του υπολογιστή ή του δικτύου. Για παράδειγµα hardware είναι οι σκληροί δίσκοι, η οθόνη, το ποντίκι, οι κάρτες οθόνης και ήχου κλπ. HTML: Αρκτικόλεξο των λέξεων Hypertext Markup Language. Είναι ο µηχανισµός (προγραµµατιστική γλώσσα) που επιτρέπει να παρουσιαστεί ένα κείµενο ή µία εικόνα στο διαδίκτυο. Για παράδειγµα εάν µία λέξη πρέπει να φανεί µπλε και υπογραµµισµένη στην ιστοσελίδα, αυτό καθορίζεται µε την html γλώσσα HTTP: Hypertext Transfer Protocol. Είναι ο µηχανισµός που σας επιτρέπει να βρείτε, να κατεβάσετε τοπικά και να στείλετε κείµενα, εικόνες, κλπ µέσω του διαδικτύου. Είναι το πρώτο µέρος όλων των URLs. Για παράδειγµα στην διεύθυνση εξετάστε τα πρώτα τέσσερα γράµµατα. Hyperlink: Συνήθως είναι µπλε υπογραµµισµένες λέξεις ή εικόνες και σας µεταφέρουν σε έναν άλλο δικτυακό τόπο. Ο ελληνικός όρος είναι υπερσύνδεσµος. Φέρτε στο µυαλό σας την αλυσίδα που κάθε κρίκος είναι συνδεδεµένος µε έναν άλλο ξεχωριστό. Η σύνδεση αυτή οδηγεί από τον έναν κρίκο στον άλλον και µπορείτε να µεταφερθείτε σε οποιοδήποτε σηµείο της αλυσίδας. Server: Στα ελληνικά µεταφράστηκε σαν εξυπηρετητής. Σπάνια όµως θα βρείτε την ελληνική µετάφρασή του. Ο server είναι ένας υπολογιστής που φροντίζει να εξυπηρετεί άλλους υπολογιστές ή χρήστες σε ένα δίκτυο. Ο όρος µπορεί να αναφέρεται τόσο σε υπολογιστή όσο και σε ειδικό λογισµικό. Ένα παράδειγµα, είναι το λογισµικό που εξυπηρετεί τους χρήστες και διαχειρίζεται τα mail τους. Μερικές φορές ο mail server είναι «κάτω», δεν λειτουργεί δηλαδή µε αποτέλεσµα να µη µπορείτε να αποστείλετε και να δεχθείτε ηλεκτρονικά µηνύµατα. 7

8 Software: Λογισµικό. Είναι ένα σύνολο από οδηγίες, αποτυπωµένες σε κάποια προγραµµατιστική γλώσσα, που επιτρέπουν στον υπολογιστή να εκτελεί εντολές. Χωρίς αυτές τις οδηγίες ο υπολογιστής δεν θα µπορούσε να λειτουργήσει. Οι οδηγίες δεν αφορούν µόνο πράγµατα που χρειαζόσαστε να εκτελέσετε αλλά και εσωτερικές του ίδιου του υπολογιστή όπως για παράδειγµα ο χρονισµός του. SSL: Secure Sockets Layer. Πρωτόκολλο ασφαλείας το οποίο εξασφαλίζει απόκρυψη πληροφοριών, γνησιότητα του εξυπηρετητή (server), ακεραιότητα του µηνύµατος και γνησιότητα του χρήστη. URL: Είναι αρκτικόλεξο των φράσεων Uniform Resource Locator. Είναι βασικά, η ηλεκτρονική διεύθυνση που πληκτρολογείτε για να µεταβείτε σε έναν συγκεκριµένο δικτυακό τόπο στο web. Λειτουργεί ακριβώς όπως και η διεύθυνση στην πραγµατική ζωή. Εάν θέλετε να στείλετε κάπου ένα γράµµα πρέπει να γράψετε µία συγκεκριµένη διεύθυνση ώστε να παραληφθεί. Virus: Ιός. Αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους πονοκέφαλους για όλους τους ανθρώπους που έχουν έστω και υποτυπώδη σχέση µε τις Νέες Τεχνολογίες. Ο Ιός είναι κώδικας ο οποίος µολύνει τον υπολογιστή σας µέσω , αρχείων που κατεβάζετε µέσω του διαδικτύου, διαµοιραζόµενων πόρων (δίσκων, δισκετών κλπ) ή και από προγράµµατα που εγκαθίστανται στον υπολογιστή και είναι ήδη µολυσµένα. Η συνέπειες των Ιών ποικίλουν, από τη µη καλή λειτουργία του υπολογιστή και διαγραφή κάποιων αρχείων µέχρι και απώλεια εκατοµµυρίων για κάποιες µεγάλες εταιρείες. Ένα untivirus πρόγραµµα θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένο πάντοτε και θα πρέπει να φροντίζετε να το ενηµερώνετε τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα Web: Στα ελληνικά λέγεται και ιστός. Αποτελεί µία άλλη ονοµασία του www (World Wide Web). Ο ιστός της αράχνης αντικατοπτρίζει πάρα πολύ καλά τη δοµή που παγκόσµιου δικτύου. Ξεκινώντας από ένα σηµείο ενώνετε µε άλλα, και κατ αυτόν τον τρόπο επεκτείνετε συνεχώς. Μέσω του Web ο χρήστης έχει πρόσβαση οποιαδήποτε ώρα, σε πληροφορίες, ανθρώπους, διάφορα µέρη σε όλον τον κόσµο χωρίς να µετακινηθεί από την καρέκλα του γραφείου του. 8

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Κ.Π. EQUAL - στο πλαίσιο του Α κύκλου ( ) - χρηµατοδότησε την υλοποίηση καινοτόµων έργων για την εφαρµογή των πολιτικών προτεραιοτήτων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στα Εθνικά Σχέδια ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) και την Κοινωνική Ενσωµάτωση (ΕΣ ΕΝ). Στην Ελλάδα, η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL υλοποιήθηκε µέσω 40 εταιρικών σχηµάτων που ονοµάζονται Αναπτυξιακές Συµπράξεις και έχουν την µορφή αστικών µη κερδοσκοπικών εταιριών. Ο στόχος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL είναι διττός : α) οι καλές πρακτικές που προέκυψαν από την υλοποίηση των έργων EQUAL να υιοθετηθούν από έναν µεγαλύτερο κύκλο φορέων (οργανισµούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικούς εταίρους, επιχειρήσεις, κ.λ.π.) β) οι καινοτόµες και επιτυχηµένες πρακτικές να ενσωµατωθούν στον κορµό των βασικών πολιτικών για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωµάτωση. Ο παραπάνω στόχος αποτέλεσε το περιεχόµενο µιας ξεχωριστής Ενέργειας της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, της Ενέργειας ΙΙΙ, η οποία επιγραµµατικά στοχεύει στη: ιάδοση των καλών πρακτικών που προέκυψαν από τα έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ενέργειας ΙΙ. ικτύωση των Αναπτυξιακών Συµπράξεων και των φορέων-µελών τους στη βάση ειδικών θεµάτων ενδιαφέροντος και δράσης. Ενσωµάτωση των καινοτόµων παρεµβάσεων στον κορµό των εθνικών ή/και ευρωπαϊκών πολιτικών για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Για την υλοποίησή της Ενέργειας ΙΙΙ, η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης της Κ.Π. EQUAL, δηµιούργησε τέσσερα Εθνικά Θεµατικά ίκτυα, τα οποία προέκυψαν από την οµαδοποίηση των 40 Αναπτυξιακών Συµπράξεων. 9

10 Οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις : Εν ράσει, µε συντονιστή εταίρο την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) IDEA, µε συντονιστή εταίρο την Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου Νέα Επιχειρηµατικότητα για το Βόρειο Αιγαίο Προοπτική Ζωής, µε συντονιστή εταίρο την Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ) Νησιώτικη Συµπολιτεία Ισότιµη πρόσβαση, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, µε συντονιστή εταίρο το ήµο Ροδίων εντάχθηκαν στο Εθνικό Θεµατικό ίκτυο µε τίτλο : «ικτύωση και συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε ενιαία σηµεία επαφής» και αποτέλεσαν την Οµάδα Εργασίας : «Περιφερειακές προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα», έχοντας ως κύριο στόχο την ανάδειξη των κοινών στοιχείων των έργων που υλοποίησαν καθώς και την από κοινού προώθηση της ευρύτερης εφαρµογής των κοινών προϊόντων και αποτελεσµάτων τους. Συντονιστής της Οµάδας Εργασίας ορίστηκε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Παρόλο που οι παραπάνω Αναπτυξιακές Συµπράξεις εφάρµοσαν διαφορετικά πρότυπα τοπικών προσεγγίσεων για την προώθηση της απασχόλησης, η Οµάδα Εργασίας «Περιφερειακές προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα» προσέγγισε µε ανοιχτό τρόπο το θέµα και εστίασε τις εργασίες της, σε τρεις κοινούς άξονες δράσης έτσι ώστε να µεγιστοποιηθούν τα αποτελέσµατά τους: 1 ος Άξονας: Χρήση νέων τεχνολογιών για την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα των ευπαθών κοινωνικά οµάδων. 2 ος Άξονας: Οργάνωση και λειτουργία δικτύων σε τοπικό επίπεδο και κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων ράσης για την προώθηση της απασχόλησης. 3 ος Άξονας: Ανάδειξη της δυναµικής του τοπικού παραγωγικού συστήµατος µε στόχο την ενδυνάµωση της απασχόλησης. Βασικός στόχος της Οµάδας Εργασίας «Περιφερειακές προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα» µέσω των προϊόντων (οδηγοί, έντυπα, προτάσεις πολιτικής, κλπ) που δηµιουργήθηκαν, είναι να καταδείξει ότι, οι προσεγγίσεις σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση της απασχόλησης είναι σε θέση να κινητοποιήσουν όλους τους τοπικούς παράγοντες και φορείς σε µια κοινή προσπάθεια και επίσης ότι µπορούν να είναι πιο αποτελεσµατικές όσον αφορά στην εξεύρεση λύσεων προσαρµοσµένων στις διαφοροποιούµενες συνθήκες κάθε τόπου. 10

11 Η εκπόνηση του παρόντος Οδηγού Παρουσίασης - Αξιοποίησης Προϊόντων και Εργαλείων των Νέων Τεχνολογιών αποτέλεσε ένα από τα βασικά παραδοτέα της οµάδας εργασίας του 1 ου άξονα µε συντονιστή, την Temagon ΑΕ Τεχνολογικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις, εταιρεία του Οµίλου ΟΤΕ. Πιο συγκεκριµένα, η οµάδα εργασίας του 1 ου άξονα αποτελείται από τους παρακάτω φορείς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ. Εν ράσει, ίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης Γκρίνιας Χρήστος Βάσσου Βασιλική Α.Σ. IDEA Βελτίωση και Ανάπτυξη της συνείδησης για την Απασχόληση στην Λιανός Γιώργος Πελοπόννησο Α.Σ. Νέα Επιχειρηµατικότητα για το Β. Αιγαίο Προοπτική Ευστρατίου Σπύρος Ζωής Α.Σ. Νησιώτικη Συµπολιτεία Ισότιµη Πρόσβαση Λιγνός Βαγγέλης Σκοπός του οδηγού είναι η από κοινού προώθηση των µεθοδολογικών εργαλείων για την ανάπτυξη και των συµπερασµάτων από την υλοποίηση, εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών που εκτέλεσαν οι τέσσερις Α.Σ. σε διαφορετικές περιφέρειες της Ελλάδας, στο πλαίσιο των στόχων των έργων τους. Επίσης, η καταγραφή των «καλών πρακτικών» ανάπτυξης τεχνολογικών εργαλείων καθώς και των κρίσιµων παραγόντων βιώσιµης λειτουργίας τους ώστε να µπορούν αυτά να συµβάλλουν ενεργά στη διαµόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος για την προώθηση της απασχόλησης, στην ενίσχυση του τοπικού επιχειρηµατικού και παραγωγικού συστήµατος και γενικότερα, στην αξιοποίηση της τοπικής ιδιαιτερότητας και ταυτότητας. Το περιεχόµενο του οδηγού βασίζεται στη συσσωρευµένη εµπειρία των τεσσάρων Αναπτυξιακών Συµπράξεων και ειδικότερα στις µελέτες και έρευνες που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια των έργων. 11

12 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ζήτηµα της απασχόλησης και εποµένως της ανεργίας, έχει αναδειχθεί αναµφισβήτητα σε ένα από τα βασικότερα θέµατα σε παγκόσµια κλίµακα, τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα δε κατά την τελευταία δεκαετία, η κοινωνική διάσταση του προβλήµατος έχει οξυνθεί σηµαντικά, ωθώντας σε κοινωνικο-οικονοµική περιθωριοποίηση ένα, όλο και µεγαλύτερο, τµήµα του ενεργού πληθυσµού. Σηµαντικό ρόλο σ αυτήν την εξέλιξη, διαδραµατίζει η αδυναµία των παραγωγικών συστηµάτων να προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, ειδικά σε τοπικό επίπεδο. Μια αδυναµία, η οποία αργά αλλά σταθερά, οδηγεί σε κρίση ορισµένα από αυτά τα συστήµατα, επιφέροντας τις ανάλογες αρνητικές οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες για τον τόπο. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, ένα σηµαντικό µέρος των σύγχρονων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση της ανεργίας, στοχεύει στη σύνδεση της απασχόλησης µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών παραγωγικών συστηµάτων και την προώθηση της αυτoαπασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας. Σ αυτό το πλαίσιο, η Κοινωνία της Πληροφορίας διαδραµατίζει έναν ιδιαίτερα βαρύνοντα ρόλο. Η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι πρωτίστως κοινωνία. Η τεχνολογική της διάσταση αποτελεί µεν το αναγκαίο υπόβαθρο και ασφαλώς το εντυπωσιακό σκέλος της, αλλά ουσιαστικά δεν είναι παρά µια µόνον όψη της. Η Κοινωνία της Πληροφορίας αναδύεται µέσα από ένα σύνολο µετασχηµατισµών που προκαλούνται από την αµφίδροµη σχέση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών µε τις αντίστοιχες οργανωτικές δοµές, τις κοινωνικές σχέσεις και τις ατοµικές και συλλογικές συµπεριφορές. Βιώνουµε έναν εν εξελίξει κοινωνικό µετασχηµατισµό που συνοδεύεται από µια κλασική διεργασία κοινωνικής εκµάθησης. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελούν την κινητήρια δύναµη. Προσφέρουν τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας ζωής του πολίτη, διευκολύνοντας την παροχή υπηρεσιών σε βασικούς τοµείς όπως, η υγεία, η εκπαίδευση, η επαγγελµατική κατάρτιση, η απασχόληση και παράλληλα δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διευρύνουν τους επιχειρηµατικούς ορίζοντες, τα όρια της αγοράς στην οποία απευθύνονται και να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους. 12

13 Έχοντας κατανοήσει αυτή τη δύναµη, οι τέσσερις Αναπτυξιακές Συµπράξεις, οι οποίες συµµετέχουν στο Εθνικό Θεµατικό ίκτυο «ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε ενιαία σηµεία επαφής (one-stop-shops)» και στην Οµάδα Εργασίας «Περιφερειακές προσεγγίσεις-τοπικά ίκτυα», ανέπτυξαν στο πλαίσιο υλοποίησης Έργων Equal του α κύκλου εφαρµογής, σύγχρονες εφαρµογές πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες είτε ανταποκρίνονται σε διαπιστωµένες ανάγκες εθνικού επιπέδου, όπως η Πύλη για την απασχόληση των Ε.Κ.Ο., είτε ανταποκρίνονται σε προτεραιότητες περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, όπως η Πύλη για την υποστήριξη και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιφέρεια Πελοποννήσου, η Εικονική Αλυσίδα Επιχειρήσεων στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η Εικονική Θερµοκοιτίδα Επιχειρηµατικότητας στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι τέσσερις Αναπτυξιακές Συµπράξεις λειτουργούν ήδη, έστω και σε πιλοτικό πλαίσιο, τα τεχνολογικά εργαλεία τους, αναζητώντας τα κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση της βιωσιµότητάς τους, την προώθηση της αξιοποίησής τους από σηµαντικά ευρύ κύκλο χρηστών και την περαιτέρω ανάπτυξη των συστηµάτων µε νέες υπηρεσίες. Στον παρόντα Οδηγό οι τέσσερις Αναπτυξιακές Συµπράξεις επιχειρούν µια παρουσίαση των τεχνολογικών προϊόντων και εργαλείων που ανέπτυξαν καθώς και τη σύνθεση των εµπειριών που αποκόµισαν από το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρµογή τους. Επειδή πρόκειται για τέσσερις διαφορετικές τεχνολογικές εφαρµογές, ο Οδηγός δοµείται στο κεφάλαιο της εισαγωγής, σε τέσσερα κεφάλαια ένα για κάθε Α.Σ., τα οποία πραγµατεύονται κοινά θεµατικά αντικείµενα και ένα έκτο, όπου καταγράφονται τα κοινά συµπεράσµατα. Ειδικότερα τα κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά τα τεχνολογικά προϊόντα και εργαλεία που ανέπτυξε η κάθε Α.Σ., εν συντοµία περιλαµβάνουν τα εξής: Συνοπτική παρουσίαση της Α.Σ και των στόχων της, µε σκοπό ο χρήστης του Οδηγού να ενηµερωθεί για τον πυρήνα του κάθε Έργου και τους φορείς που συµµετείχαν στην υλοποίησή του. Παρουσίαση προϊόντων/εργαλείων που στηρίζονται στην αξιοποίηση και χρήση των νέων τεχνολογιών, το οποίο αποτελείται από τις εξής θεµατικές ενότητες: Ανάγκες και υφιστάµενη κατάσταση, που οδήγησαν την Α.Σ. στις συγκεκριµένες επιλογές. Στόχοι Ενέργειες, που έθεσε και, αντίστοιχα, ανέλαβε η Α.Σ. όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων και προϊόντων. 13

14 Πληθυσµιακές οµάδες στόχου, στις οποίες απευθύνονται οι τηλεµατικές υπηρεσίες που ανέπτυξε η Α.Σ. µε σκοπό την προώθηση τους στην απασχόληση ή/και την επιχειρηµατικότητα. Γεωγραφική εµβέλεια Χρήστες. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται: α) οι δυνατότητες χρήσης των υπηρεσιών σε σχέση µε το χωρικό επίπεδο, έτσι όπως αυτές προέκυψαν από το σχεδιασµό και την ανάπτυξή τους, β) οι διαβαθµισµένες οµάδες χρηστών, οι ρόλοι και τα δικαιώµατά τους. Υπηρεσίες. Περιγράφονται αναλυτικά όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα συστήµατα και τις εφαρµογές που ανέπτυξε η Α.Σ. Μέσα από τη συγκεκριµένη ενότητα, ο χρήστης του παρόντος οδηγού, ανεξάρτητα από το επίπεδο των ψηφιακών του γνώσεων, έχει τη δυνατότητα να ωφεληθεί είτε άµεσα- συµµετέχοντας στην αξιοποίηση των υπηρεσιών, είτε έµµεσα- µεταφέροντας µια «καλή πρακτική» στις ιδιαιτερότητες του χώρου του. Τεχνολογία. Στην ενότητα αυτή έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί, µε σύντοµο και κατά το δυνατόν απλό τρόπο, η τεχνολογική διάσταση των προϊόντων και εργαλείων που αναπτύχθηκαν. Καινοτοµία. Παρουσιάζονται τα καινοτόµα χαρακτηριστικά των προϊόντων / εργαλείων σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη κατάσταση του χώρου και των οµάδων που έρχονται να εξυπηρετήσουν, τη βελτίωση διαδικασιών αλλά και πλευρές της τεχνολογίας. Ωφέλειες Προοπτικές. Από κοινού µε τις ενότητες των Υπηρεσιών και των Κρίσιµων παραγόντων βιώσιµης λειτουργίας αποτελεί ένα από τα πλέον χρηστικά τµήµατα του Οδηγού. Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται και εκτιµήσεις όσον αφορά το εύρος των πόρων που απαιτούνται για τη συντήρηση και λειτουργία των υπηρεσιών. Κρίσιµοι παράγοντες βιώσιµης λειτουργίας. Η υποστήριξη της βιωσιµότητας των αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί αποτελεί καίριο ζήτηµα. Στην ενότητα παρουσιάζονται οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχούς λειτουργίας των εργαλείων και υπηρεσιών µετά την ολοκλήρωση της χρηµατοδότησής τους από την Equal, καθώς και ορισµένα µέτρα για τη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξή τους. Στο έκτο κεφάλαιο του παρόντος Οδηγού παρατίθενται τα κυριότερα συµπεράσµατα, τοµή των εµπειριών και των τεσσάρων Α.Σ., τα οποία αποτελούν και τη βάση των πολιτικών που θα προταθούν προς τους φορείς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προώθηση στην απασχόληση και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. 14

15 II. Α. Σ. «ΕΝ ΡΑΣΕΙ: ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α.Σ. ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ H Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΝ ΡΑΣΕΙ υλοποίησε στo πλαίσιo της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL το έργο µε τίτλο ίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης. Το έργο είχε ενταχθεί στο Υποπρόγραµµα 1: Απασχολησιµότητα, Μέτρο 1.1: ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας οµάδων που υφίστανται διακρίσεις. Στόχο του Έργου αποτέλεσε η προώθηση της απασχόλησης των Ευπαθών Κοινωνικά Οµάδων µέσω: Της οριζόντιας δικτύωσης των φορέων που άµεσα ή έµµεσα επηρεάζουν την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο (Τοπική Αυτοδιοίκηση, οµές Κοινωνικών Ευπαθών Οµάδων, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ΚΕΚ). Της συνεργασίας κεντρικών φορέων (OAE, OEEK, KΕ ΚΕ, EETAA). Της κάθετης δικτύωσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διοίκησης. Πυρήνας του Έργου ήταν η δηµιουργία του Τοπικού ικτύου Απασχόλησης µε στόχους: Την ανάπτυξη της τοπικής δυναµικής για την προώθηση των Ευπαθών Κοινωνικά Οµάδων στην αγορά εργασίας µέσω της ενεργούς συµµετοχής, του ενιαίου προγραµµατισµού και του συντονισµού των φορέων. Τη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη συγκροτηµένη συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών στη διαµόρφωση των κεντρικών πολιτικών για την προώθηση της απασχόλησης. 15

16 Σε κεντρικό επίπεδο συµµετείχαν οι φορείς: Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕ ΚΕ) Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λάρισας (ΤΕΙ Λάρισας) Temagon A.E. Τεχνολογικές και Επιχειρηµατικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο συµµετείχαν οι φορείς : Επιµελητήριο Λάρισας ήµος Λάρισας ήµος Λιβαδίου ήµος Φαρσάλων ηµοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισµός Βόλου Αναπτυξιακή Επιχείρηση Σκοπέλου Ενιαίο ΚΕΚ Ν.Α Κυκλάδων ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ήµου Αιγάλεω ( ΕΑ Α) ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ήµου Ζωγράφου ( ΕΑ ΗΖ) Αναπτυξιακή ηµοτική Επιχείρηση Πτολεµαϊδας (ΑΝ..Ε.Π.) Αναπτυξιακή Εταιρία υτικής Μακεδονίας (ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Στο πλαίσιο του Έργου της Αναπτυξιακής Σύµπραξης ΕΝ ΡΑΣΕΙ, υλοποιήθηκε η δηµιουργία ιαδικτυακής Γνωσιακής Πύλης (portal) για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας των Ε.Κ.Ο. του πληθυσµού. Η Πύλη εγκαταστάθηκε σε τεχνολογική υποδοµή του ΟΑΕ, ο οποίος θα είναι ο φορέας λειτουργίας της µετά την ολοκλήρωση του Έργου. Ιδιαίτερος ρόλος στην ενηµέρωση του περιεχοµένου της πύλης, έχει προβλεφθεί για τα Τοπικά ίκτυα Απασχόλησης καθώς και άλλους φορείς που θα είχαν ενδιαφέρον να συµµετέχουν. 16

17 ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η αναγνώριση της υφιστάµενης κατάστασης και των αναγκών όσον αφορά τη δηµιουργία ιαδικτυακής Πύλης, µε το ειδικό αντικείµενο που προηγούµενα αναφέρθηκε, προέκυψε µέσω της αναλυτικής διερεύνησης σε 200 περίπου δικτυακούς τόπους στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο, από τους οποίους οι 27 µελετήθηκαν µε λεπτοµερή τρόπο. Η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας περιλαµβάνεται στο παραδοτέο του Έργου Μελέτη, υλοποίηση, και εγκατάσταση Γνωσιακής Πύλης: ιερεύνηση και καταγραφή εµπειρίας και βέλτιστων πρακτικών. Στη συνέχει αναφέρονται τα κυριότερα συµπεράσµατα: Α. Τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες δε φαίνεται να λειτουργεί Πύλη που να συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση και τις υπηρεσίες για την προώθηση στην απασχόληση των Ε.Κ.Ο., δηλαδή να λειτουργεί σαν one-stop τόπος ενηµέρωσης και εξυπηρέτησης. Β. Υπάρχουν ελάχιστοι δικτυακοί τόποι ελληνικών φορέων για άτοµα από ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, όπως του ΕΚΠΙΖΩ (www.kentrozois.gr), Ελληνική Οµοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (www.eoka.y2.org), Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες (www.gcr.gr ), οι οποίοι δεν παρέχουν πληροφόρηση και υπηρεσίες όσον αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση, την απασχόληση, τα αντίστοιχα προγράµµατα, τη νοµοθεσία, κλπ. Γ. Οι δικτυακοί τόποι των καθ ύλιν αρµόδιων κεντρικών δηµόσιων υπηρεσιών και φορέων ή άλλων οργανισµών, όπως Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕ, Γ.Γ. Ισότητας, Γ.Γ. Νέας Γενιάς, ΓΣΕΕ, κλπ, δεν διαθέτουν ειδικό χώρο για το συγκεκριµένο θέµα. Η όποια πληροφόρηση και υπηρεσία πρέπει να αναζητηθεί στις γενικές θεµατικές ενότητες και τις γενικές υποκατηγορίες τους (πχ ραστηριότητες, Έρευνες, Προγράµµατα, κλπ).. Οι δικτυακοί τόποι των ιδιωτικών εταιρειών, οι οποίες ασχολούνται µε την εξυπηρέτηση της ζήτησης και προσφοράς εργασίας, δεν παρέχουν καµία πληροφορία και εξειδικευµένη υπηρεσία όσον αφορά την απασχόληση ατόµων από τις Ε.Κ.Ο.. Αντίθετα, µπορούµε να εκτιµήσουµε ότι η όλη δοµή τους λειτουργεί αποτρεπτικά για την αναζήτηση εξυπηρέτησης από τα συγκεκριµένα άτοµα. 17

18 Ε. Τέλος, καταγράφηκαν δικτυακοί τόποι σε επίπεδο άλλων χωρών, οι οποίοι είναι σαφώς καλλίτερα οργανωµένοι, διαθέτοντας ιδιαίτερη θεµατική ενότητα-πάντα όσον αφορά το συγκεκριµένο ζήτηµα- και καλύπτοντας τις κυριότερες ανάγκες και απαιτήσεις (αναζήτηση εργασίας, προσφορά θέσεων, προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, υπάρχουσες δοµές και προσφερόµενες υπηρεσίες, κλπ). Όσον αφορά το επίπεδο της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην ελληνική πραγµατικότητα, δεν υπάρχουν δεδοµένα για τις Ε.Κ.Ο. και τη χρήση των νέων τεχνολογιών από αυτές. Ορισµένα γενικά συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν µε βάση την έρευνα που πραγµατοποίησε η Ε ΕΤ για τις νέες τεχνολογίες και την αποδοχή τους από το γενικό πληθυσµό. 1. Γενικά, παρατηρούνται αυξητικές τάσεις στους βασικούς δείκτες χρήσης Νέων Τεχνολογιών, όπως αύξηση του ποσοστού χρήσης Η/Υ και ιαδικτύου. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι οι χρήστες του διαδικτύου το χρησιµοποιούν κατά κύριο λόγο για αποστολή/λήψη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αναζήτηση πληροφοριών και ενηµέρωση. Στην ενδέκατη θέση χρήσης του διαδικτύου βρίσκεται η αναζήτηση εργασίας µε ποσοστό 2%, που αποτελεί µεγάλη αύξηση σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη όπου δεν εµφανιζόταν καν στον πίνακα χρήσης του διαδικτύου. Οι µη χρήστες του διαδικτύου δηλώνουν σε ποσοστό 4,1% ότι θα αποκτούσαν σύνδεση στο internet για να αναζητήσουν εργασία, δίνοντας στη συγκεκριµένη χρήση την ένατη θέση. 2. Στην έρευνα του 2003, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα να εντοπισθούν τυχόν διαφοροποιήσεις που εµφανίζονται στη χρήση Νέων Τεχνολογιών, µεταξύ των Ελλήνων πολιτών και των αλλοδαπών. Οι διαφορές που παρουσιάστηκαν στα βασικά µεγέθη, µεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. 18

19 Πίνακας 1 Αλλοδαποί Έλληνες ( ιαφορά %) Κατοχή κινητού τηλεφώνου 76,9 64,7 12,2 Κατοχή Η/Υ 12,9 30,5-17,6 Πρόθεση αγοράς Η/Υ 12,9 8,3 4,6 Χρήση Η/Υ 21,8 27,1-5,3 Χρήση ιαδικτύου 17,0 19,9-2,9 Κατοχή προσωπικού κωδικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Κατοχή προσωπικής συνδροµής στο ιαδίκτυο Κατοχή συνδροµής στο ιαδίκτυο νοικοκυριού Πρόθεση συνδροµής στο ιαδίκτυο 12,9 12,4 0,5 6,1 9,1-3 8,8 15,2-6,4 10,2 8,6 1,6 Χρήστες υπηρεσιών wap 3,4 2,3 1,1 Συµπεραίνεται ότι τo διαδίκτυο κερδίζει έδαφος µεταξύ των αλλοδαπών, σαν µέσο επικοινωνίας και φτάνει σχεδόν τα ποσοστά των Ελλήνων, ενώ σαν µία από τις κυριότερες χρήσεις που κάνουν οι αλλοδαποί, είναι η ενηµέρωση για θέµατα νοµοθεσίας, παραµονής και εργασίας. ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΝ ΡΑΣΕΙ, έχοντας σα στόχο την παροχή πληροφόρησης και υπηρεσιών προς το σύνολο των, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, σχεδίασε, εκτός των κλασικών µοντέλων προσέγγισης και υποστήριξής τους, τη χρησιµοποίηση και εναλλακτικών µορφών. Η εκµετάλλευση των state of the art τεχνολογιών αποτέλεσε την πρώτη επιλογή µε κύριους στόχους: 19

20 Την παροχή εξατοµικευµένης πληροφόρησης στα άτοµα που ανήκουν σε µία συγκεκριµένη οµάδα. Τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας αφενός και ανέργων από τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες αφετέρου, µε απλό και µη χρονοβόρο τρόπο. Την παροχή πληροφόρησης προς τους επιχειρηµατίες για τα οφέλη που µπορούν να έχουν, απασχολώντας άτοµα που ανήκουν στις Ε.Κ.Ο. Τη δηµιουργία ενός κοινού χώρου, σηµείο συνάντησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας µεταξύ των Τοπικών ικτύων Απασχόλησης. Τη βελτίωση και αναβάθµιση του συντονισµού των φορέων, εθνικών και τοπικών, για θέµατα που αφορούν την προώθηση στην απασχόληση των συγκεκριµένων οµάδων. Τη δυνατότητα της από κοινού επεξεργασίας νέων πολιτικών, µε την εξασφάλιση µόνιµης bottom-up διερεύνησης των σχετικών µε το ζήτηµα εξελίξεων. Τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και εµπειριών για θέµατα απασχόλησης µεταξύ των ατόµων που ανήκουν στις οµάδες που απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας. Τη δηµιουργία εργαλείων, ποσοτικών και ποιοτικών µετρήσεων των Ευπαθών Κοινωνικά Οµάδων. Τα στοιχεία θα χρησιµοποιούνται ως επίσηµα στοιχεία του Ο.Α.Ε.. Η ιαδικτυακή Πύλη (http://equal.oaed.gr) σε συνάρτηση µε τις δύο Βάσεις που αφορούν την καταγραφή Ανέργων Ειδικών Οµάδων και την καταγραφή Επιχειρήσεων που επιθυµούν να απασχολήσουν άτοµα από τις ειδικές οµάδες, οι οποίες θα χρησιµοποιούνται από τα κατά τόπους Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.., υλοποιούν τους γενικούς και ειδικότερους στόχους της Α.Σ. Η ολοκληρωµένη σχεδίαση και ανάπτυξη της Γνωσιακής Πύλης στηρίχθηκε σε σηµαντικό αριθµό ενεργειών, από τις οποίες οι κυριότερες είναι: o Η αξιοποίηση της ελληνικής και διεθνούς εµπειρίας µέσω της αναλυτικής διερεύνησης, µελέτης και αξιολόγησης αντίστοιχων προϊόντων / εργαλείων. o Η επιλογή και διαµόρφωση των υπηρεσιών µε βάση και τις απαντήσεις των εταίρων της Α.Σ. σε ειδικό ερωτηµατολόγιο, αξιοποιώντας κατ αυτόν τον τρόπο την εµπειρία κεντρικών φορέων, όπως ο ΟΑΕ και η ΕΕΤΑΑ, και τοπικών φορέων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. o Η επεξεργασία ενός συστήµατος διαδικασιών που αφορούν όλους τους εµπλεκόµενους, από τον ΟΑΕ µέχρι τους τοπικούς φορείς, προκειµένου η Πύλη να λειτουργεί µε έγκυρο, ασφαλή και συνεχώς βελτιούµενο τρόπο και περιεχόµενο. 20

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 η ενδιάμεση ημερίδα ενημέρωσης του κοινού και ενεργοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων, της πράξης «Συνεργασία» της

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

2ης. Αποφάσεις - Συμπεράσματα. Επιτροπής Παρακολούθησης Αθήνα, 4 Απριλίου 2002

2ης. Αποφάσεις - Συμπεράσματα. Επιτροπής Παρακολούθησης Αθήνα, 4 Απριλίου 2002 Αποφάσεις - Συμπεράσματα 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης Αθήνα, 4 Απριλίου 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π ΤΗΣ Κ.Π «EQUAL» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ Η Α.Σ. «ΚΥΚΛΟΣ» υλοποιεί την Πράξη ΚΥΚΛΟΣ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ηµερίδα έναρξης και παρουσίασης του Έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στους ήµους Αγίων Αναργύρων-Καµατερού και Αγίας Βαρβάρας» Τετάρτη, 12 εκεµβρίου 2012 ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Δεκέμβριος 2014 (Τεύχος 2 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Τα προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου ανήκουν στις παρακάτω δύο θεματικές ενότητες: - Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (Επώνυµο Όνοµα:) για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ 3 : «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: "το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ.. για την πράξη: «Στήριξη ανέργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ανακυκλω-ΖΩ www.anakyklozo.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Δίκτυο τοπικών φορέων για την δημιουργία απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ «Αλλα - ΖΩ την Πόλη μου» ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα