Εισήγηση ΤΕΕ Τµήµατος Κέρκυρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισήγηση ΤΕΕ Τµήµατος Κέρκυρας"

Transcript

1 Εισήγηση ΤΕΕ Τµήµατος Κέρκυρας στο Συνέδριο µε θέµα: "Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασµός & Περιβάλλον - ΕΣΠΑ και νησιωτικές πολιτικές (22 24 Νοεµβρίου 2007)" Εισήγηση Παπαβλασόπουλος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Εκπρόσωπος ΤΕΕ Τµήµα Κέρκυρας ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Οι µεταφορές και επικοινωνίες στις νησιωτικές περιοχές. Προβλήµατα και προοπτικές Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές στις οποίες ζούµε και δραστηριοποιούµαστε, ανάγουν τις µεταφορές και τις επικοινωνίες σε πρώτου µεγέθους ζητήµατα, που πρέπει να προσεγγιστούν µε µεγάλη σοβαρότητα. Οι σύγχρονες µεταφορές και επικοινωνίες είναι οι κυριότεροι παράγοντες της οικονοµικής ανασυγκρότησης, της ισόρροπης ανάπτυξης και απασχόλησης. Είναι η σηµαντικότερη εγγύηση της κοινωνικής συνοχής και της άµβλυνσης των ανισοτήτων µεταξύ της περιφέρειας και του κέντρου. Κρίσιµη είναι η σηµασία τους στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης µεσαίων ή µεγάλων επιχειρήσεων. Η προσπέλαση στις πηγές πρώτων υλών, στα κέντρα συγκέντρωσης παραγωγικού ανθρώπινου δυναµικού, στις βασικές αγορές, στην γρήγορη πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αφού επηρεάζει καθοριστικά το τελικό κόστος παραγωγής και διάθεσης και, εν τέλει, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν από τον νυν αλλά και από τους προηγούµενους υπουργούς µεταφορών και επικοινωνιών για τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών και υποδοµών, συνοψίζονται στα εξής σηµεία : 1 Στην ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η Ε.Ε. για τη συµπλήρωση ελλειπουσών συνδέσεων και τη βελτίωση διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών δικτύων µεταφοράς. Στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας σε όλα τα µέσα µεταφοράς. Στην αναβάθµιση των αστικών µέσων µεταφοράς. Στην ενίσχυση της διασυνδεσιµότητας των δικτύων µεταφοράς. Και τέλος στη µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην εξοικονόµηση ενέργειας. Οι στόχοι αυτοί, παραµένουν ως τέτοιοι για πολλά χρόνια, µε φωτεινές εξαιρέσεις, έργα υποδοµών που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη. Τέτοια έργα είναι το metro της Αθήνας, το Ελ. Βενιζέλος, η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Εγνατία Οδός, η Αττική Οδός. Έργα που έγιναν µε χρήµατα των ΚΠΣ ή µε συµβάσεις παραχώρησης. Μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι τα έργα αυτά σε µικρό βαθµό µπορούν να θεωρηθούν ως υλοποίηση των στόχων που οι ελληνικές κυβερνήσεις έθεσαν. Την περιφέρεια εξυπηρετούν µόνο η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και η Εγνατία Οδός, όταν αυτή ολοκληρωθεί. Τα υπόλοιπα έργα έδωσαν πνοή στην ασφυκτιούσα -είναι αλήθειαπρωτεύουσα.

2 Είναι κοινή διαπίστωση ότι, οι αστικές συγκοινωνίες στην περιφέρεια, ποιοτικά και ποσοτικά κινούνται σε επίπεδα χαµηλότερα από τον ανεκτό µέσο όρο. Μοιραία λοιπόν οι πολίτες καταφεύγουν στη χρήση των ιδιωτικών τους αυτοκινήτων, µε συνέπεια τη δηµιουργία του κυκλοφοριακού χάους και του έντονου προβλήµατος στάθµευσης που παρατηρούµε στις πόλεις της περιφέρειας. Όσο για την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, δεν υπάρχει ούτε άµεσα υλοποιήσιµο σχέδιο προς εφαρµογή, ούτε καν σκέψη που θα µπορούσε δώσει ελπίδα για το µέλλον. Το θλιβερότερο, όµως, είναι το τεράστιο πρόβληµα της ασφάλειας κυρίως των οδικών µεταφορών. Στο χρονικό διάστηµα των τελευταίων 20 ετών, ενώ οι δείκτες ατυχηµάτων στις χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία, στην Ελλάδα φθίνει ο ρυθµός αύξησής τους. Έχουν δροµολογηθεί δύο σηµαντικά έργα οδοποιίας : η Ιόνια οδός ή δυτικός άξονας και η Ε.Ο. Ε65 που θα ενώνει τη δυτική µε την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, ο χρόνος και οι συνθήκες των οδικών εθνικών και διεθνών µεταφορών θα βελτιωθούν σε µεγάλο βαθµό και προσδοκούµε να αναβαθµίσουν την οικονοµική και κοινωνική ζωή της περιοχής µας. Μέχρι τότε, όµως, η µεταφορά προσώπων και προϊόντων µεταξύ των Ιόνιων νησιών, τα οποία ανήκουν στην ίδια διοικητική περιφέρεια, είναι τόσο περίπλοκη, χρονοβόρα και δαπανηρή ώστε να γίνεται αποτρεπτική η επιλογή του ενός νησιού από το άλλο ως ένας οικονοµικά και κοινωνικά ελκυστικός προορισµός. Προβληµατικές δεν είναι µόνο οι οδικές συνδέσεις, αλλά οι ακτοπλοϊκές 1 και αεροπορικές συνδέσεις. Από το καλοκαίρι του 2005 λειτούργησε µια νέα γραµµή υδροπλάνων, που αυτή τη στιγµή έχει ως αφετηρία τη µαρίνα Γουβιών της Κέρκυρας και εξυπηρετεί κοντινούς στο νησί προορισµούς (Ιωάννινα, Παξούς, Κεφαλληνία, Λευκάδα, Ιταλία, κ.λπ.) Αντίστοιχες πτήσεις υδροπλάνων συνδέουν τακτικά διάφορους προορισµούς του Αιγαίου, τόσο µεταξύ τους όσο και µε την Αθήνα. Η ίδρυση και λειτουργία εταιριών υδροπλάνων στην Ελλάδα, θεωρούµε ότι θα βοηθήσει σηµαντικά, αφού η χώρα µας περιλαµβάνει τόσα πολλά νησιά. Είναι ένα µέσο που θα εξυπηρετήσει τις συγκοινωνιακές ανάγκες, συνδέοντας δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες περιοχές. Ταυτόχρονα τα υδροπλάνα θα συµβάλλουν στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη αλλά και την επίλυση προβληµάτων εκτάκτου ανάγκης. Ήδη εφαρµόζεται πρόσφατη σχετική νοµοθεσία (Νόµος για την ίδρυση και λειτουργία των Εµπορευµατικών Κέντρων) που προβλέπει: 2 τη δηµιουργία αεροδροµίων σε υδάτινες επιφάνειες (θάλασσες και λίµνες) τους όρους χορήγησης και αναστολής αδειών, κατασκευής, εξοπλισµού καθώς και τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που θα καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα. τον καθορισµό περιορισµών προς αποφυγή ατυχηµάτων και τις αντίστοιχες κυρώσεις που επισύρουν οι παραβιάσεις. την υποχρέωση κάλυψης κινδύνων αστικής ευθύνης του υπεύθυνου λειτουργίας για βλάβες ή ζηµίες σε τρίτους. την καταβολή τέλους 5% του καθαρού ναύλου υπέρ δηµοσίου για κάθε αναχωρούντα επιβάτη, ενώ απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης αεροδροµίων. Προβλέπεται τέλος συγκεκριµένη διαδικασία µε την οποία πιστοποιείται η ικανότητα σε τάξη αεροσκάφους ύδατος.

3 Θεωρούµε ότι µία εισήγηση για τις µεταφορές είναι επιβεβληµένο να θίξει το οξύ και ευαίσθητο πρόβληµα που παρουσιάστηκε µε τη λειτουργία της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ». Είναι ένα θέµα για το οποίο έχει εκδώσει εκτενή ανακοίνωση και το κεντρικό ΤΕΕ. Σε αυτή την ανακοίνωση το ΤΕΕ προτρέπει όλους τους εµπλεκόµενους να «ενδίδουν σε συζητήσεις (ακόµη και ευκαιριακές) και να σταθούν απέναντι στο µείζον αυτό θέµα µε την ανάλογη σοβαρότητα. Να ενστερνιστούν πλήρως το γράµµα και την ουσία της απόφασης της Ε.Ε. που δεν απαγορεύει (όπως πολλοί θέλουν να υποστηρίζουν) την κατάργηση του εθνικού αεροµεταφορέα, αλλά απλώς απαιτεί να λειτουργήσει η επιχείρηση οικονοµικά αυτόνοµα και µε βάση τους κανόνες ανταγωνισµού που έχει επιβάλλει. Με άλλα λόγια, να λειτουργεί όπως επιθυµεί και το σύνολο του ελληνικού λαού.» Η ανακοίνωση συνεχίζει µε την κατάδειξη των αιτιών που οδήγησαν την εταιρία στο σηµερινό οικονοµικό αδιέξοδο αλλά και µε τις δυσµενείς συνέπειες της εν µέσω πανικού ιδιωτικοποίησης ή εκκαθάρισής της. Πέραν αυτών που διατυπώνονται στην παρέµβαση του ΤΕΕ, και µε τα οποία εν πολλοίς συµφωνούµε, οφείλουµε να εκφράσουµε κάποια σχόλια και προβληµατισµούς που αφορούν είτε τη συνέχιση είτε την παύση της λειτουργίας της: 1. Με ποιο τρόπο θα εµποδιστούν οι πολιτικοί της χώρας να µεταχειρίζονται µε απαράδεκτο, επιπόλαιο έως και ύποπτο τρόπο τον εθνικό αεροµεταφορέα; 3 2. Πώς οι διοικούντες και τα στελέχη της εταιρίας θα κόψουν τα δεσµά εξάρτησής τους από τους πολιτικούς προϊσταµένους τους, ώστε να µην υποκύπτουν σε πιέσεις; 3. Με ποιο τρόπο θα ξεχωρίσει κανείς τους παραγωγικούς και ευσυνείδητους εργαζόµενους από τους αργόµισθους και υπεράριθµους; Ας µην ξεχνάµε ότι η «Ολυµπιακή» για όλη τη διάρκεια του βίου της ως κρατική εταιρία, ήταν χώρος υποδοχής ευνοιοκρατικά και ρουσφετολογικά διορισµένων υπαλλήλων. 4. Πώς αυτοί που µε πράξεις ή παραλείψεις έβλαψαν την εταιρία, θα λογοδοτήσουν στον έλληνα πολίτη και στην δικαιοσύνη; Είναι απαραίτητη η ύπαρξη αξιόπιστου εθνικού αεροµεταφορέα που θα καλύπτει τις πραγµατικές ανάγκες αεροµεταφορών και θα εξυπηρετεί αποµονωµένους και δυσπρόσιτους προορισµούς. Που θα αξιοποιεί την υπάρχουσα τεχνογνωσία και υποδοµή και που θα ελαχιστοποιεί τη σχέση κόστους-φορτίου. Όσοι επικαλούνται τις λύσεις της «Sabena» και «Swissair» θα πρέπει να σταθµίσουν το γεγονός ότι οι χώρες που αναφέρονται είναι µικρής έκτασης και καθ ολοκληρία ηπειρωτικές. Οι απαιτήσεις λειτουργικών και σύγχρονων µεταφορών, επιβάλλουν την ύπαρξη υποδοµών υψηλού κόστους (λιµάνια, αεροδρόµια 2, εθνικούς οδικούς άξονες, συστήµατα πρόληψης και ασφάλειας, παρακολούθησης κ.λπ.). Επιβάλλουν, επίσης, τη συγκρότηση οργανωµένων εταιρειών εκτέλεσης των µεταφορών κάθε είδους (αεροπορικές, ναυτιλιακές, ΚΤΕΛ), προκειµένου να µεταφέρονται πρόσωπα, προϊόντα και πρώτες ύλες. Αναµφισβήτητα το κόστος µεταφοράς επιβαρύνει σηµαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισµό των Ελλήνων. Οι λόγοι που κυρίως τα πρόσωπα µεταφέρονται από έναν τόπο σε άλλον είναι : Επαγγελµατικοί, αναψυχή, εκπαίδευση, υγεία, πληροφόρηση, αγορές, κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ. Κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες αλλά και η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώση, µε τις απαραίτητες τηλεπικοινωνιακές υποδοµές που θα προσφέρονται σε προσιτό

4 κόστος είναι δυνατό να επιτυγχάνονται χωρίς να είναι απαραίτητη η µετακίνηση των προσώπων από τον τόπο διαµονής τους. Ως παράδειγµα αναφέρουµε το σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει το Περιφερειακό Τµήµα Β/Α Αιγαίου του ΤΕΕ. Τα µέλη της.ε. και της Αντιπροσωπείας, προκειµένου να συνεδριάσουν, µεταφέρονται από τα νησιά που διαµένουν, στο νησί που θα συναντηθούν, µέσω Αθηνών! Με την τεχνολογία της τηλεδιάσκεψης 3 το πρόβληµα µπορεί να λυθεί. Η δαπάνη του εξοπλισµού της τηλεδιάσκεψης µπορεί να αποσβεσθεί σε µικρό χρόνο αφού δεν θα εξυπηρετεί µόνο τις συνεδριάσεις των οργάνων του Τµήµατος, αλλά και τις επιµορφωτικές για τους συναδέλφους δραστηριότητες. Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν από το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη βελτίωση των παρεχοµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδοµών, κωδικοποιούνται ως εξής : Εκσυγχρονισµός δικτυακών υποδοµών της χώρας µε έµφαση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Την ψηφιακοποίηση και την αύξηση της διαθεσιµότητας του υπεραστικού δικτύου, καθώς και την αναβάθµιση του δικτύου πρόσβασης. Την ανάπτυξη δορυφορικών συστηµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών. Την ανάπτυξη υποδοµών σε γεωγραφικές περιφέρειες µε ιδιαίτερη κοινωνική σηµασία, όπως νησιά, ορεινές περιοχές, κ.λπ. Στόχος είναι να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας φαινοµένων αποκλεισµού. Την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών δικτύων, των διασυνδέσεων και συνεργασιών, ιδιαίτερα µε τις γειτονικές χώρες. Τον εκσυγχρονισµό των ραδιοεπικοινωνιών (π.χ. το κέντρο διαχείρισης φάσµατος), την εξασφάλιση νέων υποδοµών ( όπως τα πάρκα κεραιών). Σύµφωνα µε επίσηµες ανακοινώσεις, µέχρι το 2006 είχει τεθεί ως στόχος η ύπαρξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε ποσοστό τουλάχιστον 12% και όλες οι πόλεις µε περισσότερους από κατοίκους να είναι συνδεδεµένες µε οπτικό δίκτυο. Η Ελλάδα επιχειρεί να απορροφήσει Ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 185 εκ. από 3 ο ΚΠΣ για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης σε όλη την επικράτεια. Εµείς, ως µέλη του τεχνικού κόσµου αλλά και ως ευαισθητοποιηµένοι πολίτες, θεωρούµε ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες και όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Στην απευκταία όµως περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες και δεν υλοποιηθούν οι στόχοι, θα αντιµετωπίσουµε τη δηµιουργία ενός µεγάλου ψηφιακού χάσµατος τόσο ανάµεσα στις περιφέρειες της επικράτειας, όσο και ανάµεσα στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες. 4

5 Μέχρι σήµερα βιώνουµε τη δυσάρεστη πραγµατικότητα να βρισκόµαστε στην τελευταία θέση της Ε.Ε. σε αριθµό χρηστών του internet (17% στην Ελλάδα έναντι 49% του µ.ο. της Ε.Ε). Χώρες όπως η Πολωνία και η Τσεχία προχωρούν µε ταχύτερους ρυθµούς από εµάς στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Οι τιµές των συνδέσεων ADSL στην Ελλάδα, µολονότι έχουν µειωθεί το τελευταίο εξάµηνο, συνεχίζουν να είναι ακριβότερες από τις αντίστοιχες συνδέσεις στις άλλες χώρες της Ε.Ε. µε σχέση κόστους από 1:2 έως 1:6. Εάν θέλουµε ως χώρα να ενισχύσουµε τις διεθνείς συνεργασίες και να εκµεταλλευτούµε τη στρατηγική θέση µας στα Βαλκάνια, πρέπει να επενδύσουµε στις νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών σε όλα τα επίπεδα, υποδοµών, υπηρεσιών και µεταφοράς τεχνογνωσίας. Ας µην ξεχνάµε το οικονοµικό «θαύµα» της Ιρλανδίας που στηρίχθηκε, εκτός από την κατάκορφη µείωση της φορολογίας των επενδύσεων, κυρίως σε αυτόν τον τοµέα. Ένα ουσιαστικό βήµα που έγινε στη χώρα µας στο πεδίο των επικοινωνιών είναι ότι, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια των ικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) έχει έδρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι λόγοι ίδρυσης της ΕΝΙSA είναι : 1. Να συντονίσει τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικών µε υφιστάµενους και µελλοντικούς κινδύνους δικτύων. 2. Να ευαισθητοποιήσει τους χρήστες και να βοηθήσει τη συνεργασία µεταξύ ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων. 3. Να αναπτύξει κοινές µεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνων. 4. Να συνδράµει τα κράτη µέλη και την επιχειρηµατική κοινότητα στην αντιµετώπιση των θεµάτων ασφαλείας. Πληροφοριακά να αναφέρουµε την ύπαρξη δύο επιδοτούµενων προγραµµάτων που αφορούν και στις νησιωτικές περιοχές. Υπαγωγή επιχειρήσεων στη ράση Wireless Hotspots. Η χρηµατοδότηση θα επιτρέψει στις εγκεκριµένες επιχειρήσεις, να εγκαταστήσουν σηµεία ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης (wireless hotspots) στους χώρους δραστηριοποίησής τους. Έτσι θα παρέχουν στους πελάτες, συνεργάτες, υπαλλήλους, προµηθευτές κ.λπ., τη δυνατότητα ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης σε ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στα ~12 εκ. και η δηµόσια δαπάνη στο 50% του ποσού δηλ., ~6 εκ.. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση είναι Ο µεγαλύτερος αριθµός έργων (57%) θα υλοποιηθεί από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία εστιατόρια). Οι επιχειρήσεις του κλάδου αναµένεται να απορροφήσουν το 62% της δηµόσιας χρηµατοδότησης. Το συνολικό ποσό του προγράµµατος θα διατεθεί σε δύο κατανοµές, την περιφερειακή και την κεντρική, µοιρασµένες στο 50% για κάθε κατανοµή. Ανά περιφέρεια η κατανοµή έχει ως εξής: 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 22% ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 15% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9% ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4%

6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6% ΗΠΕΙΡΟΥ 4% ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 6% ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 6% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4% ΚΡΗΤΗΣ 9% ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 5% ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5% ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5% Πρόγραµµα e-ten ηµοσιεύτηκε στις και έχει προϋπολογισµό 45,3εκ.. Σκοπός του προγράµµατος είναι η συγχρηµατοδότηση έργων τα οποία συµβάλλουν στην ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών στους ακόλουθους τοµείς: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (egovernment) Ηλεκτρονική υγεία (ehealth) Ηλεκτρονική ένταξη (einclusion) Ηλεκτρονική µάθηση (elearning) Υπηρεσίες για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Κλείνοντας, διαπιστώνουµε ότι στους τοµείς µεταφορών και επικοινωνιών µένουν πολλά να γίνουν. Τόσα, που µε τις περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες της χώρας και την έλλειψη κεντρικού και περιφερειακού σχεδιασµού, είναι δύσκολο να προλάβουµε «το τραίνο» της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Εµείς ως περιφερειακά τµήµατα του ΤΕΕ έχουµε υποχρέωση να σκεφθούµε σοβαρά και να προτείνουµε λύσεις για τις περιφέρειές µας. 1 Νησιά Ιονίου ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝ Ε (ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ-ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ) - ΓΑΪΟΣ (Παξοί)- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (Θεσπρωτία) - ΚΕΡΚΥΡΑ (Λιµάνι Λευκίµµης) - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΓΑΪΟΣ - ΣΑΜΗ (Κεφαλλονιά) - ΠΙΣΣΑΕΤΟΣ (Ιθάκη) - ΦΙΣΚΑΡ Ο (Κεφαλλονιά) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Λευκάδα) - ΝΥ ΡΙ (Λευκάδα) - ΦΙΣΚΑΡ Ο (Κεφαλλονιά) - ΦΡΙΚΕΣ (Ιθάκη) - ΜΕΓΑΝΗΣΙ (Λευκάδα) - ΙΘΑΚΗ - ΠΕΣΑ Α (Κεφαλλονιά) - ΣΧΟΙΝΑΡΙ (Ζακύνθου) - ΠΑΞΟΙ - ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ, (30 ), ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ (Λιµάνι) - ΟΘΩΝΟΙ, (2.00 ), ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ (Σιδάρι) - ΟΘΩΝΟΙ, (30 ), ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ 6

7 2 Αεροπορικές συνδέσεις Στην Ελλάδα λειτουργούν, σήµερα, 44 αεροδρόµια που κατανέµονται σε τρεις κατηγορίες: -Κρατικοί Αερολιµένες ιεθνών Συγκοινωνιών -Κρατικοί Αερολιµένες Εσωτερικών Συγκοινωνιών - ηµοτικοί Αερολιµένες ιεθνείς Συνδέσεις Οι 15 Κρατικοί Αερολιµένες ιεθνών Συνδέσεων δέχονται αεροσκάφη τακτικών και έκτακτων αερογραµµών (ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών), καθώς και ναυλωµένων πτήσεων (charter) και υποδέχονται περίπου το 82% των τουριστών, που φθάνουν κατ έτος στη χώρα µας. 3 ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης επιτρέπουν την πραγµατοποίηση συσκέψεων και σεµιναρίων ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας των συµµετεχόντων, εκµηδενίζοντας έτσι τις γεωγραφικές αποστάσεις. Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης παρέχουν τη δυνατότητα αµφίδροµης µετάδοσης ήχου και κινούµενης εικόνας (video) σε πραγµατικό χρόνο µέσω του ιαδικτύου (Internet). Μια αίθουσα τηλεδιάσκεψης είναι εξοπλισµένη έτσι ώστε να υποστηρίζει πλήρως τις ενέργειες των συµµετεχόντων µιας σύσκεψης, σαν να συνυπήρχαν στον ίδιο φυσικό χώρο. H αίθουσα διαθέτει: Σύστηµα τηλεδιάσκεψης υψηλών ρυθµών µετάδοσης, τεχνολογίας ITU H.323 (video-conference over IP), για την αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ των αποµακρυσµένων συµµετεχόντων Κάµερα και µικρόφωνο υψηλής πιστότητας για τη λήψη του κοινού της αίθουσας. Τηλεόραση 38" για την προβολή του αποµακρυσµένου κοινού Προβολικό σύστηµα (video projector) υψηλής πιστότητας για την εµφάνιση του υλικού παρουσίασης του αποµακρυσµένου οµιλητή (για παράδειγµα αρχεία διαφανειών σε αρχείο Microsoft Power Point) Σύστηµα µετάδοσης ψηφιακού υλικού από τον οµιλητή της αίθουσας υνατότητα ζωντανής αναµετάδοσης (live streaming) ή και αποθήκευσης της τηλεδιάσκεψης σε φόρµα RealMedia Το φορητό σύστηµα τηλεδιάσκεψης έχει ανάλογες δυνατότητες και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τηλεδιασκέψεις από διάφορα σηµεία (αίθουσες συνεδριάσεων,διδασκαλίας, αµφιθέατρα, γραφεία, κτλ), τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη δικτυακή υποδοµή. Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης παρέχουν τη δυνατότητα απευθείας αµφίδροµης επικοινωνίας από-σηµείο-σε-σηµείο (point-to-point) µε οποιαδήποτε χρήστη διαθέτει συµβατό εξοπλισµό. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης για τηλεδιάσκεψη µε άλλους επτά (7) συµµετέχοντες. 7

8 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τηλεϊατρική 1. «Τηλεϊατρική: Αντιµετώπιση Επειγόντων Περιστατικών» πολυδιάσκεψη τεσσάρων σηµείων, στην οποία συµµετείχαν το ΚΕΚ του ΠΓΝ Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου Κρήτης, το ΚΕΚ Νοµαρχίας Κυκλάδων από τις εγκαταστάσεις του νοσοκοµείου Σύρου και ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Κ. Εµµ. Κιουλάφας. Κατά την πολυδιάσκεψη, που θεωρητικά βασιζόταν στο ευρωπαϊκό ερευνητικό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση Νοσηλευτών σε ΤΕΠ» αντιµετωπίστηκαν ζωντανά επείγοντα περιστατικά. 30/10/2000 Τηλεκπαίδευση Εφαρµογές Ποσοτικών Μεθόδων στην Ανάλυση Αγοράς: α) Η Αναγκαιότητα της ραστηριοποίησης των Ελληνικών Επιχειρήσεων στην ιαβαλκανική Αγορά & β) Τεχνικές Γραµµικού Προγραµµατισµού για την Ανάπτυξη των Μικρών Νησιών του Αιγαίου.», τηλε-εκπαίδευση των φοιτητών του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, οµιλητής Καθηγητής κ. Κυριάκος Εµµ. Κιουλάφας, Καστελόριζο 7/12/1999, συνδιοργανωτές Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). «Η Ανάγκη Ανάπτυξης της Τηλεπικοινωνιακής Υποδοµής των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου», Πρόγραµµα ιαπανεπιστηµιακών διαλέξεων από τους Καθηγητές κ.κ. Λυµπερόπουλο (Πανεπιστήµιο Πατρών) και Κ. Κιουλάφα (ΕΚΠΑ, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών), ζεύξη Αθήνα - Σάµος - Πάτρα, 8/5/1998, συνδιοργανωτές Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστήµιο Πατρών. 8

9 ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Στα πλαίσια του έργου " ίκτυο Τηλεπικοινωνιών ISDN" έχουν δηµιουργηθεί δύο αίθουσες τηλεκπαίδευσης που βασίζονται στην τεχνολογία ISDN. Αυτή η υποδοµή εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο επικοινωνίας µεταξύ του Α.Π.Θ. και άλλων Πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Οι αίθουσες αυτές είναι µοναδικές σε ό,τι αφορά τον αυτοµατισµό, το σχεδιασµό, αλλά και τη λειτουργικότητα τους, προσφέροντας υψηλής ποιότητας αµφίδροµη επικοινωνία εικόνας, ήχου και δεδοµένων. Κάθε µία από τις αίθουσες είναι εξοπλισµένη µε ένα σύστηµα τηλεδιάσκεψης τεχνολογίας ISDN (υποστήριξη των πρωτοκόλλων 9

10 Η.320 και Τ.120.) της εταιρίας VTEL καθώς και πλούσιο περιφερειακό εξοπλισµό εικόνα 1 Οι αίθουσες αυτές βρίσκονται στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (εικόνα 1) και στο Τµήµα Φυσικής (εικόνα 2) ενώ η χωρητικότητα τους είναι 60 και 40 ατόµων αντίστοιχα. εικόνα 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο τηλεπικοινωνιακός και περιφερειακός εξοπλισµός κάθε τάξης έχει επιλεχθεί µε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε αφενός µεν να αξιοποιεί στο µέγιστο βαθµό τη χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, αφετέρου δε να προσοµοιώνει το περιβάλλον και τη διαδικασία της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η αποτελεσµατική και παραγωγική επικοινωνία των φοιτητών και των διδασκόντων που συµµετέχουν σε ένα πρόγραµµα τηλεκπαίδευσης. 10

11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ Ο βασικός εξοπλισµός περιλαµβάνει ένα σύστηµα οµαδικής τηλεδιάσκεψης της εταιρείας Vtel: VTEL Group Video TC1000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το σύστηµα υποστηρίζεται επιπλέον από πλούσιο περιφερειακό εξοπλισµό: Κάµερες τύπου PTZ (Pan-Tilt-Zoom) Κάµερα αυτόµατης εστίασης "CameraΜan" - Mικρόφωνα φοιτητών Κάµερα εγγράφων Πανκατευθυντικά µικρόφωνα 11

12 Ασύρµατο µικρόφωνο Βίντεο-προβολέας Οθόνη προβολής Ηλεκτρονικός πίνακας Ταµπλέτα χειρισµού του συστήµατος Βίντεο Εκτυπωτής. 12

13 Ο κύριος στόχος της δηµιουργίας των ηλεκτρονικών τάξεων είναι η κάλυψη των αναγκών τηλεκπαίδευσης που έχουν ήδη εκφρασθεί από µεγάλο αριθµό µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Η µετάδοση εικόνας, φωνής και δεδοµένων θα επιτρέψει σε αποµακρυσµένα ακροατήρια να παρακολουθήσουν πρότυπα µαθήµατα (σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο), διαλέξεις, εργαστηριακές επιδείξεις, κλπ. Α. Τηλεπικοινωνιακά Τέλη (προκύπτουν µε βάση τα νέα τιµολόγια του Ο.Τ.Ε. που ισχύουν από 20 εκεµβρίου 2004). Τα τηλεπικοινωνιακά τέλη, για τηλεδιάσκεψη µιας ώρας (κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας), φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. Ταχύητα Κλήσεις εντός Κλήσεις σε του ίδιου νοµού διαφορετικό ανεξαρτήτου νοµό µε απόστασης ή σε διαφορετικό νοµό µέχρι 45 km απόσταση µεγαλύτερη των 45 km ιεθνείς κλήσεις στην Ευρώπη kbps Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ 64 1,56 3,72 12,57 14, ,12 7,44 25,14 29, ,24 14,88 50,28 59, ,36 22,32 75,42 88,74 ιεθνείς κλήσεις Ζώνης Ι ( Αυστραλία, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Καναδάς) ,48 29,76 100,56 118,32 Τα τηλεπικοινωνιακά τέλη για ταχύτητα σύνδεσης 256 kbps εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα µε έντονα γράµµατα, επειδή η ταχύτητα αυτή θεωρείται ως βέλτιστος συνδυασµός ποιότητας σήµατος (εικόνας, ήχου και δεδοµένων) και κόστους. Η τεχνολογία, στη σύγχρονή της µορφή, έρχεται να δώσει πολλές λύσεις σε πολλές περιπτώσεις όπου η κλασική ανθρώπινη επαφή εµποδίζεται από διάφορες παραµέτρους. Στα αποµονωµένα νησιά του Αιγαίου, όπου οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες στη συγκοινωνία κάνουν δύσκολη την πρόσβαση, η τεχνολογία θα βοηθήσει πολύ στην άρση της αποµόνωσης. Η τηλεδιάσκεψη στα νησιά του Αιγαίου αναµένεται να βοηθήσει την επικοινωνία στα νησιά και τη συµµετοχή των κατοίκων στα δρώµενα της ευρύτερης περιοχής, περιορίζοντας αρκετά τις µετακινήσεις που και χρονοβόρες είναι αλλά και δηµιουργούν οικονοµικές επιβαρύνσεις. Σήµερα η τηλεδιάσκεψη στα νησιά του Αιγαίου βρίσκεται ακόµα σε πιλοτικό στάδιο. Έχει εφαρµοσθεί πειραµατικά σε συνέδρια, αλλά λίγοι έµαθαν γι αυτήν, αφού τα συνέδρια ήταν επιστηµονικής φύσεως άρα εξειδικευµένα σε µεγάλο βαθµό. Στόχος όµως δεν είναι να χρησιµοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη µόνο σε εξειδικευµένες περιπτώσεις αλλά να 13

14 συνειδητοποιηθεί ότι αυτή βοηθά πρακτικά και λειτουργικά. Για το λόγο αυτό θεωρούµε ότι η πραγµατοποίηση σύσκεψης του Πρωθυπουργού µε δηµάρχους της ωδεκανήσου µε τη χρήση τηλεδιάσκεψης, αντί της συµβατικής διάσκεψης, αποτελεί µια εφαρµογή λειτουργικής χρήσης αυτής της τεχνολογίας και πηγή έµπνευσης για διεύρυνση της χρήσης αυτής σε πολλούς τοµείς της Αιγαιοπελαγίτικης ζωής 14

15 Συµπεράσµατα 2 ης Συνάντηση Περιφερειακών Νησιωτικών Τµηµάτων του ΤΕΕ (Κέρκυρα, Οκτωβρίου 2005) Το πρόγραµµα εργασιών της συνάντησης είχε θέµα: «Οι µεταφορές και επικοινωνίες στις νησιωτικές περιοχές. Προβλήµατα και προοπτικές». Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν µε την επεξεργασία των συµπερασµάτων της εκδήλωσης, τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως: Τα Περιφερειακά Νησιωτικά Τµήµατα του ΤΕΕ: Κέρκυρας, υτικής Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, ωδεκανήσου, Βορειοανατολικού Αιγαίου, Χαλκίδας και της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λευκάδας επεσήµαναν ότι οι µεταφορές και επικοινωνίες είναι κυρίαρχοι παράγοντες για την οικονοµική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών µας, για τη συγκράτηση του πληθυσµού στην περιφέρεια και για την σωστή αποκεντρωµένη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών. ιαπίστωσαν ακόµη, ότι στους τοµείς µεταφορών και επικοινωνιών µένουν πολλά να γίνουν. Τόσα, που µε τις περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες της χώρας και την έλλειψη κεντρικού και περιφερειακού σχεδιασµού, είναι δύσκολο να προλάβουµε «το τραίνο» της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Επιχειρώντας να αφυπνίσουµε την Πολιτεία ώστε να δοθούν λύσεις στα µακροχρόνια και µέχρι σήµερα άλυτα προβλήµατα µεταφορών και επικοινωνιών, δηλώνουµε ότι : 1. Είναι αναγκαία η άσκηση πίεσης από την Ελληνική Κυβέρνηση στην Ε.Ε., ώστε οι µεταφορές να αποτελέσουν κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική, όπως είναι η γεωργία και η ενέργεια, ώστε να υπάρξουν συγκεκριµένοι οικονοµικοί πόροι προς αυτή την κατεύθυνση. 2. εν µπορεί να προσδοκά κανείς ανάπτυξη οποιασδήποτε µορφής, αν προηγουµένως δεν έχει σχεδιαστεί ένα εύκολα προσβάσιµο σύστηµα µεταφορών, που θα διασυνδέει τόσο το κέντρο µε τις νησιωτικές περιοχές όσο και τις νησιωτικές περιοχές µεταξύ τους. Ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα οι υποδοµές των µεταφορών έχουν αναπτυχθεί σηµαντικά, στη νησιωτική χώρα τα πράγµατα έχουν επιδεινωθεί. Σε ένα τόσο κεφαλαιώδες ζήτηµα δεν µπορούµε να αφήνουµε την ελεύθερη αγορά να καθορίζει τους κανόνες. Η πρωτοβουλία και η µέριµνα πρέπει να είναι κρατική. 3. Για τις νησιωτικές περιοχές, η σηµασία που πρέπει να δοθεί στις θαλάσσιες µεταφορές, οφείλει να είναι αντίστοιχη µε αυτή του Εθνικού Οδικού ικτύου. Ένας ορθολογικός σχεδιασµός του θαλάσσιου δικτύου µεταφορών, απαιτεί: α) τον καθορισµό προδιαγραφών για κάθε δροµολόγιο και πλοίο, ανάλογα µε το µεταφορικό έργο που εξυπηρετεί. β) τον καθορισµό µεγίστου ορίου οικονοµικής επιβάρυνσης των εξυπηρετουµένων (όπως π.χ. διόδια Αττικής Οδού). γ) την παροχή από το κράτος οικονοµικών κινήτρων των παραπάνω στόχων. 4. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ στην ήλωση 30, αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών και τα προβλήµατα που έχουν οι κάτοικοί τους, καθώς επισηµαίνει ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα ώστε να έχουν ίση αντιµετώπιση µε τους κατοίκους των πιο ευπρόσιτων περιοχών. Ενισχυτικά, η Συνθήκη της Νίκαιας αναφέρει ότι αποθέµατα της Ε.Ε. που προκύπτων από αναπορρόφητα κονδύλια, µπορούν να διατεθούν για την ανάπτυξη τέτοιων περιοχών. Η Ελληνική Κυβέρνηση, βασιζόµενη στα παραπάνω, πρέπει να εξασφαλίσει πόρους, ώστε να αναβαθµιστούν οι µεταφορές και οι επικοινωνίες στην νησιωτική χώρα. 15

16 16 5. Είναι ανάγκη να αντιληφθούµε, ότι τα νησιά λόγω χωροταξικών περιορισµών, µη ασφαλών λιµανιών και ανεπαρκών χώρων αποθήκευσης αγαθών, έχουν περιορισµένη «προσβασιµότητα» (όρος που χρησιµοποιείται στον νόµο για τα ηµόσια Έργα στο αρθ. 8). Προφανώς, λοιπόν, για την µεταφορά ειδικών φορτίων, αλλά και για τον περιορισµό του κόστους διακινούµενων αγαθών, απαιτούνται σύγχρονες και ασφαλείς υποδοµές και καλά οργανωµένα δροµολόγια συνδυασµένων µεταφορών. Είναι κοινή διαπίστωση, ότι µε την σηµερινή κατάσταση, οι µεταφορές προσώπων και αγαθών µεταξύ των νησιωτικών περιοχών (ακόµη και αυτών που ανήκουν στον ίδιο νοµό), είναι τόσο περίπλοκη, χρονοβόρα και δαπανηρή, ώστε να γίνεται αποτρεπτική η επιλογή του ενός νησιού από το άλλο ως ένας οικονοµικά και κοινωνικά ελκυστικός προορισµός. Αναµφισβήτητα, οι χαµηλής στάθµης και µικρής αξιοπιστίας µεταφορές, επιβαρύνουν σηµαντικά τους κατοίκους των νησιών σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. 6. Μείζονος σηµασίας για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών είναι οι προηγµένης τεχνολογίας επικοινωνίες. Μέσω αυτών διαχέεται εύκολα και µε χαµηλό κόστος η πληροφορία και η γνώση. Πολλές υπηρεσίες και δραστηριότητες που απαιτούν την µεταφορά προσώπων, µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε την ύπαρξη των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υποδοµών (ευρυζωνικές υπηρεσίες, τηλεµατική, ψηφιακές τεχνολογίες, κ.λπ.). 7. Η επένδυση του κράτους σε υποδοµές τεχνολογίας επικοινωνιών, ισόρροπα σε όλη την επικράτεια, είναι σηµαντική και επείγουσα. Εάν ολιγωρήσουµε, θα δηµιουργηθεί ένα τεράστιο ψηφιακό χάσµα τόσο ανάµεσα στις περιφέρειες της χώρας, όσο και µεταξύ Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών. 8. Θεωρούµε την ανάπτυξη των τεχνολογιών αιχµής στις τηλεπικοινωνίες, στρατηγικής σηµασίας στόχο. Εάν θέλουµε ως χώρα να ενισχύσουµε τις διεθνείς συνεργασίες και να διεισδύσουµε σε αγορές γειτονικών χωρών, πρέπει να αναπτύξουµε τις τηλεπικοινωνίες σε όλα τα επίπεδα: υποδοµών, υπηρεσιών και µεταφοράς τεχνολογίας.

17 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Το δίκτυο µεταφορών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελείται από: Ο ΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 1.1 Ο ΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Το οδικό δίκτυο που συνδέει τους οικισµούς των διαφόρων νησιών της Περιφέρειας, έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά σ όλους τους νοµούς. Χαρακτηρίζεται κυρίως από δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο µε εξαίρεση τον οδικό άξονα Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα, Ζακύνθου-Κεριού στην Ζάκυνθο και Αργοστολίου-Σάµης στην Κεφαλλονιά που έχουν ενταχθεί στο εθνικό οδικό δίκτυο. Τα έργα του οδικού δικτύου που ολοκληρώθηκαν σε προηγούµενα προγράµµατα, αφορούσαν κυρίως διαπλατύνσεις, βελτιώσεις οδικής ασφάλειας και µικρά τµήµατα νέων χαράξεων. Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας είναι συνολικού µήκους χιλιοµέτρων και η πυκνότητα 1,0 χιλ. ανά τετρ. χιλιόµετρο, (ανώτερη από τον µέσο όρο της χώρας). Ένα µεγάλο µέρος όµως του δικτύου, κυρίως στο νοµό Κερκύρας βρίσκεται σε µέτρια κατάσταση και απαιτούνται βελτιώσεις. Βελτιώσεις απαιτούνται επίσης και σε τµήµατα των νοµών Κεφαλληνίας & Ιθάκης και Λευκάδας, στα οποία η βατότητα είναι αρκετά κακή. Το οδικό δίκτυο µεταφορών που ενώνει τα οικιστικά σύνολα στα Ιόνια Νησιά έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά στους 4 νοµούς της Περιφέρειας. Ενδεικτικα το έτος 1998 ο αριθµός των ΙΧ που κυκλοφορούσε ανά 100 χιλιόµετρα δρόµου σε κάθε νοµό της Περιφέρειας ήταν: 5553,6 για το νοµό Κέρκυρας, 1059,2 για το νοµό Λευκάδας, 979,1 για το νοµό Κεφαλληνίας & Ιθάκης και 3147,4 για το νοµό Ζακύνθου. Εποµένως συγκριτικά µε τον µέσο όρο της Περιφέρειας στην Κέρκυρα κυκλοφορούσε υπερδιπλάσιος αριθµός αυτοκινήτων ενώ σε Κεφαλληνία & Ιθάκη µόλις το 1/3 του µέσου όρου. (πηγή : ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ). 1.2 ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Ο αριθµός των λιµένων στην Περιφέρεια είναι επαρκής: Υπάρχει ένας διεθνής λιµένας στην Κέρκυρα και ένα λιµάνι στη Λευκίµµη στη νότια Κέρκυρα. Η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, οι Παξοί και η Λευκάδα έχουν επίσης λιµάνι. Όλα τα λιµάνια έχουν σωστή χωροθέτηση. Το γεγονός ότι η πρωτεύουσα σε κάθε νοµό έχει λιµάνι, καθώς και άλλες πόλεις και χωριά σε κάθε νοµό έχουν ένα µικρότερο λιµάνι, βελτιώνει την ενδοπεριφερειακή επικοινωνία και την επικοινωνία των Ιονίων Νήσων µε την ηπειρωτική Ελλάδα. Το σοβαρότερο πρόβληµα στα λιµάνια είναι η έλλειψη υποδοµών και οι ανεπαρκείς συµπληρωµατικές παροχές και υπηρεσίες. 17

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 1/181 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Υ.Ε.Ν. Η αποστολή του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Π 1.3.1: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ Ηµερίδα «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών και ιανοµών µεταξύ ΕΕ και Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ. 3 ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΑΓΑΘΟ ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο προγράμματος ΠΙΝ

Προσχέδιο προγράμματος ΠΙΝ Προσχέδιο προγράμματος ΠΙΝ Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενο Προοίμιο... 3 Άξονες... 3 Βασικοί άξονες της πολιτικής μας στην ΠΙΝ... 3 Δράσεις... 3 Σε διοικητικό επίπεδο... 3 Σε οικονομικό επίπεδο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ και ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ και ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ και ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα