Εισήγηση ΤΕΕ Τµήµατος Κέρκυρας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισήγηση ΤΕΕ Τµήµατος Κέρκυρας"

Transcript

1 Εισήγηση ΤΕΕ Τµήµατος Κέρκυρας στο Συνέδριο µε θέµα: "Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασµός & Περιβάλλον - ΕΣΠΑ και νησιωτικές πολιτικές (22 24 Νοεµβρίου 2007)" Εισήγηση Παπαβλασόπουλος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Εκπρόσωπος ΤΕΕ Τµήµα Κέρκυρας ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Οι µεταφορές και επικοινωνίες στις νησιωτικές περιοχές. Προβλήµατα και προοπτικές Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές στις οποίες ζούµε και δραστηριοποιούµαστε, ανάγουν τις µεταφορές και τις επικοινωνίες σε πρώτου µεγέθους ζητήµατα, που πρέπει να προσεγγιστούν µε µεγάλη σοβαρότητα. Οι σύγχρονες µεταφορές και επικοινωνίες είναι οι κυριότεροι παράγοντες της οικονοµικής ανασυγκρότησης, της ισόρροπης ανάπτυξης και απασχόλησης. Είναι η σηµαντικότερη εγγύηση της κοινωνικής συνοχής και της άµβλυνσης των ανισοτήτων µεταξύ της περιφέρειας και του κέντρου. Κρίσιµη είναι η σηµασία τους στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης µεσαίων ή µεγάλων επιχειρήσεων. Η προσπέλαση στις πηγές πρώτων υλών, στα κέντρα συγκέντρωσης παραγωγικού ανθρώπινου δυναµικού, στις βασικές αγορές, στην γρήγορη πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αφού επηρεάζει καθοριστικά το τελικό κόστος παραγωγής και διάθεσης και, εν τέλει, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν από τον νυν αλλά και από τους προηγούµενους υπουργούς µεταφορών και επικοινωνιών για τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών και υποδοµών, συνοψίζονται στα εξής σηµεία : 1 Στην ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η Ε.Ε. για τη συµπλήρωση ελλειπουσών συνδέσεων και τη βελτίωση διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών δικτύων µεταφοράς. Στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας σε όλα τα µέσα µεταφοράς. Στην αναβάθµιση των αστικών µέσων µεταφοράς. Στην ενίσχυση της διασυνδεσιµότητας των δικτύων µεταφοράς. Και τέλος στη µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην εξοικονόµηση ενέργειας. Οι στόχοι αυτοί, παραµένουν ως τέτοιοι για πολλά χρόνια, µε φωτεινές εξαιρέσεις, έργα υποδοµών που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη. Τέτοια έργα είναι το metro της Αθήνας, το Ελ. Βενιζέλος, η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Εγνατία Οδός, η Αττική Οδός. Έργα που έγιναν µε χρήµατα των ΚΠΣ ή µε συµβάσεις παραχώρησης. Μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι τα έργα αυτά σε µικρό βαθµό µπορούν να θεωρηθούν ως υλοποίηση των στόχων που οι ελληνικές κυβερνήσεις έθεσαν. Την περιφέρεια εξυπηρετούν µόνο η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και η Εγνατία Οδός, όταν αυτή ολοκληρωθεί. Τα υπόλοιπα έργα έδωσαν πνοή στην ασφυκτιούσα -είναι αλήθειαπρωτεύουσα.

2 Είναι κοινή διαπίστωση ότι, οι αστικές συγκοινωνίες στην περιφέρεια, ποιοτικά και ποσοτικά κινούνται σε επίπεδα χαµηλότερα από τον ανεκτό µέσο όρο. Μοιραία λοιπόν οι πολίτες καταφεύγουν στη χρήση των ιδιωτικών τους αυτοκινήτων, µε συνέπεια τη δηµιουργία του κυκλοφοριακού χάους και του έντονου προβλήµατος στάθµευσης που παρατηρούµε στις πόλεις της περιφέρειας. Όσο για την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, δεν υπάρχει ούτε άµεσα υλοποιήσιµο σχέδιο προς εφαρµογή, ούτε καν σκέψη που θα µπορούσε δώσει ελπίδα για το µέλλον. Το θλιβερότερο, όµως, είναι το τεράστιο πρόβληµα της ασφάλειας κυρίως των οδικών µεταφορών. Στο χρονικό διάστηµα των τελευταίων 20 ετών, ενώ οι δείκτες ατυχηµάτων στις χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία, στην Ελλάδα φθίνει ο ρυθµός αύξησής τους. Έχουν δροµολογηθεί δύο σηµαντικά έργα οδοποιίας : η Ιόνια οδός ή δυτικός άξονας και η Ε.Ο. Ε65 που θα ενώνει τη δυτική µε την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, ο χρόνος και οι συνθήκες των οδικών εθνικών και διεθνών µεταφορών θα βελτιωθούν σε µεγάλο βαθµό και προσδοκούµε να αναβαθµίσουν την οικονοµική και κοινωνική ζωή της περιοχής µας. Μέχρι τότε, όµως, η µεταφορά προσώπων και προϊόντων µεταξύ των Ιόνιων νησιών, τα οποία ανήκουν στην ίδια διοικητική περιφέρεια, είναι τόσο περίπλοκη, χρονοβόρα και δαπανηρή ώστε να γίνεται αποτρεπτική η επιλογή του ενός νησιού από το άλλο ως ένας οικονοµικά και κοινωνικά ελκυστικός προορισµός. Προβληµατικές δεν είναι µόνο οι οδικές συνδέσεις, αλλά οι ακτοπλοϊκές 1 και αεροπορικές συνδέσεις. Από το καλοκαίρι του 2005 λειτούργησε µια νέα γραµµή υδροπλάνων, που αυτή τη στιγµή έχει ως αφετηρία τη µαρίνα Γουβιών της Κέρκυρας και εξυπηρετεί κοντινούς στο νησί προορισµούς (Ιωάννινα, Παξούς, Κεφαλληνία, Λευκάδα, Ιταλία, κ.λπ.) Αντίστοιχες πτήσεις υδροπλάνων συνδέουν τακτικά διάφορους προορισµούς του Αιγαίου, τόσο µεταξύ τους όσο και µε την Αθήνα. Η ίδρυση και λειτουργία εταιριών υδροπλάνων στην Ελλάδα, θεωρούµε ότι θα βοηθήσει σηµαντικά, αφού η χώρα µας περιλαµβάνει τόσα πολλά νησιά. Είναι ένα µέσο που θα εξυπηρετήσει τις συγκοινωνιακές ανάγκες, συνδέοντας δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες περιοχές. Ταυτόχρονα τα υδροπλάνα θα συµβάλλουν στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη αλλά και την επίλυση προβληµάτων εκτάκτου ανάγκης. Ήδη εφαρµόζεται πρόσφατη σχετική νοµοθεσία (Νόµος για την ίδρυση και λειτουργία των Εµπορευµατικών Κέντρων) που προβλέπει: 2 τη δηµιουργία αεροδροµίων σε υδάτινες επιφάνειες (θάλασσες και λίµνες) τους όρους χορήγησης και αναστολής αδειών, κατασκευής, εξοπλισµού καθώς και τις υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που θα καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα. τον καθορισµό περιορισµών προς αποφυγή ατυχηµάτων και τις αντίστοιχες κυρώσεις που επισύρουν οι παραβιάσεις. την υποχρέωση κάλυψης κινδύνων αστικής ευθύνης του υπεύθυνου λειτουργίας για βλάβες ή ζηµίες σε τρίτους. την καταβολή τέλους 5% του καθαρού ναύλου υπέρ δηµοσίου για κάθε αναχωρούντα επιβάτη, ενώ απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης αεροδροµίων. Προβλέπεται τέλος συγκεκριµένη διαδικασία µε την οποία πιστοποιείται η ικανότητα σε τάξη αεροσκάφους ύδατος.

3 Θεωρούµε ότι µία εισήγηση για τις µεταφορές είναι επιβεβληµένο να θίξει το οξύ και ευαίσθητο πρόβληµα που παρουσιάστηκε µε τη λειτουργία της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ». Είναι ένα θέµα για το οποίο έχει εκδώσει εκτενή ανακοίνωση και το κεντρικό ΤΕΕ. Σε αυτή την ανακοίνωση το ΤΕΕ προτρέπει όλους τους εµπλεκόµενους να «ενδίδουν σε συζητήσεις (ακόµη και ευκαιριακές) και να σταθούν απέναντι στο µείζον αυτό θέµα µε την ανάλογη σοβαρότητα. Να ενστερνιστούν πλήρως το γράµµα και την ουσία της απόφασης της Ε.Ε. που δεν απαγορεύει (όπως πολλοί θέλουν να υποστηρίζουν) την κατάργηση του εθνικού αεροµεταφορέα, αλλά απλώς απαιτεί να λειτουργήσει η επιχείρηση οικονοµικά αυτόνοµα και µε βάση τους κανόνες ανταγωνισµού που έχει επιβάλλει. Με άλλα λόγια, να λειτουργεί όπως επιθυµεί και το σύνολο του ελληνικού λαού.» Η ανακοίνωση συνεχίζει µε την κατάδειξη των αιτιών που οδήγησαν την εταιρία στο σηµερινό οικονοµικό αδιέξοδο αλλά και µε τις δυσµενείς συνέπειες της εν µέσω πανικού ιδιωτικοποίησης ή εκκαθάρισής της. Πέραν αυτών που διατυπώνονται στην παρέµβαση του ΤΕΕ, και µε τα οποία εν πολλοίς συµφωνούµε, οφείλουµε να εκφράσουµε κάποια σχόλια και προβληµατισµούς που αφορούν είτε τη συνέχιση είτε την παύση της λειτουργίας της: 1. Με ποιο τρόπο θα εµποδιστούν οι πολιτικοί της χώρας να µεταχειρίζονται µε απαράδεκτο, επιπόλαιο έως και ύποπτο τρόπο τον εθνικό αεροµεταφορέα; 3 2. Πώς οι διοικούντες και τα στελέχη της εταιρίας θα κόψουν τα δεσµά εξάρτησής τους από τους πολιτικούς προϊσταµένους τους, ώστε να µην υποκύπτουν σε πιέσεις; 3. Με ποιο τρόπο θα ξεχωρίσει κανείς τους παραγωγικούς και ευσυνείδητους εργαζόµενους από τους αργόµισθους και υπεράριθµους; Ας µην ξεχνάµε ότι η «Ολυµπιακή» για όλη τη διάρκεια του βίου της ως κρατική εταιρία, ήταν χώρος υποδοχής ευνοιοκρατικά και ρουσφετολογικά διορισµένων υπαλλήλων. 4. Πώς αυτοί που µε πράξεις ή παραλείψεις έβλαψαν την εταιρία, θα λογοδοτήσουν στον έλληνα πολίτη και στην δικαιοσύνη; Είναι απαραίτητη η ύπαρξη αξιόπιστου εθνικού αεροµεταφορέα που θα καλύπτει τις πραγµατικές ανάγκες αεροµεταφορών και θα εξυπηρετεί αποµονωµένους και δυσπρόσιτους προορισµούς. Που θα αξιοποιεί την υπάρχουσα τεχνογνωσία και υποδοµή και που θα ελαχιστοποιεί τη σχέση κόστους-φορτίου. Όσοι επικαλούνται τις λύσεις της «Sabena» και «Swissair» θα πρέπει να σταθµίσουν το γεγονός ότι οι χώρες που αναφέρονται είναι µικρής έκτασης και καθ ολοκληρία ηπειρωτικές. Οι απαιτήσεις λειτουργικών και σύγχρονων µεταφορών, επιβάλλουν την ύπαρξη υποδοµών υψηλού κόστους (λιµάνια, αεροδρόµια 2, εθνικούς οδικούς άξονες, συστήµατα πρόληψης και ασφάλειας, παρακολούθησης κ.λπ.). Επιβάλλουν, επίσης, τη συγκρότηση οργανωµένων εταιρειών εκτέλεσης των µεταφορών κάθε είδους (αεροπορικές, ναυτιλιακές, ΚΤΕΛ), προκειµένου να µεταφέρονται πρόσωπα, προϊόντα και πρώτες ύλες. Αναµφισβήτητα το κόστος µεταφοράς επιβαρύνει σηµαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισµό των Ελλήνων. Οι λόγοι που κυρίως τα πρόσωπα µεταφέρονται από έναν τόπο σε άλλον είναι : Επαγγελµατικοί, αναψυχή, εκπαίδευση, υγεία, πληροφόρηση, αγορές, κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ. Κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες αλλά και η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώση, µε τις απαραίτητες τηλεπικοινωνιακές υποδοµές που θα προσφέρονται σε προσιτό

4 κόστος είναι δυνατό να επιτυγχάνονται χωρίς να είναι απαραίτητη η µετακίνηση των προσώπων από τον τόπο διαµονής τους. Ως παράδειγµα αναφέρουµε το σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει το Περιφερειακό Τµήµα Β/Α Αιγαίου του ΤΕΕ. Τα µέλη της.ε. και της Αντιπροσωπείας, προκειµένου να συνεδριάσουν, µεταφέρονται από τα νησιά που διαµένουν, στο νησί που θα συναντηθούν, µέσω Αθηνών! Με την τεχνολογία της τηλεδιάσκεψης 3 το πρόβληµα µπορεί να λυθεί. Η δαπάνη του εξοπλισµού της τηλεδιάσκεψης µπορεί να αποσβεσθεί σε µικρό χρόνο αφού δεν θα εξυπηρετεί µόνο τις συνεδριάσεις των οργάνων του Τµήµατος, αλλά και τις επιµορφωτικές για τους συναδέλφους δραστηριότητες. Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν από το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη βελτίωση των παρεχοµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδοµών, κωδικοποιούνται ως εξής : Εκσυγχρονισµός δικτυακών υποδοµών της χώρας µε έµφαση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Την ψηφιακοποίηση και την αύξηση της διαθεσιµότητας του υπεραστικού δικτύου, καθώς και την αναβάθµιση του δικτύου πρόσβασης. Την ανάπτυξη δορυφορικών συστηµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών. Την ανάπτυξη υποδοµών σε γεωγραφικές περιφέρειες µε ιδιαίτερη κοινωνική σηµασία, όπως νησιά, ορεινές περιοχές, κ.λπ. Στόχος είναι να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας φαινοµένων αποκλεισµού. Την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών δικτύων, των διασυνδέσεων και συνεργασιών, ιδιαίτερα µε τις γειτονικές χώρες. Τον εκσυγχρονισµό των ραδιοεπικοινωνιών (π.χ. το κέντρο διαχείρισης φάσµατος), την εξασφάλιση νέων υποδοµών ( όπως τα πάρκα κεραιών). Σύµφωνα µε επίσηµες ανακοινώσεις, µέχρι το 2006 είχει τεθεί ως στόχος η ύπαρξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε ποσοστό τουλάχιστον 12% και όλες οι πόλεις µε περισσότερους από κατοίκους να είναι συνδεδεµένες µε οπτικό δίκτυο. Η Ελλάδα επιχειρεί να απορροφήσει Ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 185 εκ. από 3 ο ΚΠΣ για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης σε όλη την επικράτεια. Εµείς, ως µέλη του τεχνικού κόσµου αλλά και ως ευαισθητοποιηµένοι πολίτες, θεωρούµε ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες και όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Στην απευκταία όµως περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες και δεν υλοποιηθούν οι στόχοι, θα αντιµετωπίσουµε τη δηµιουργία ενός µεγάλου ψηφιακού χάσµατος τόσο ανάµεσα στις περιφέρειες της επικράτειας, όσο και ανάµεσα στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες. 4

5 Μέχρι σήµερα βιώνουµε τη δυσάρεστη πραγµατικότητα να βρισκόµαστε στην τελευταία θέση της Ε.Ε. σε αριθµό χρηστών του internet (17% στην Ελλάδα έναντι 49% του µ.ο. της Ε.Ε). Χώρες όπως η Πολωνία και η Τσεχία προχωρούν µε ταχύτερους ρυθµούς από εµάς στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Οι τιµές των συνδέσεων ADSL στην Ελλάδα, µολονότι έχουν µειωθεί το τελευταίο εξάµηνο, συνεχίζουν να είναι ακριβότερες από τις αντίστοιχες συνδέσεις στις άλλες χώρες της Ε.Ε. µε σχέση κόστους από 1:2 έως 1:6. Εάν θέλουµε ως χώρα να ενισχύσουµε τις διεθνείς συνεργασίες και να εκµεταλλευτούµε τη στρατηγική θέση µας στα Βαλκάνια, πρέπει να επενδύσουµε στις νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών σε όλα τα επίπεδα, υποδοµών, υπηρεσιών και µεταφοράς τεχνογνωσίας. Ας µην ξεχνάµε το οικονοµικό «θαύµα» της Ιρλανδίας που στηρίχθηκε, εκτός από την κατάκορφη µείωση της φορολογίας των επενδύσεων, κυρίως σε αυτόν τον τοµέα. Ένα ουσιαστικό βήµα που έγινε στη χώρα µας στο πεδίο των επικοινωνιών είναι ότι, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια των ικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) έχει έδρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι λόγοι ίδρυσης της ΕΝΙSA είναι : 1. Να συντονίσει τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικών µε υφιστάµενους και µελλοντικούς κινδύνους δικτύων. 2. Να ευαισθητοποιήσει τους χρήστες και να βοηθήσει τη συνεργασία µεταξύ ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων. 3. Να αναπτύξει κοινές µεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνων. 4. Να συνδράµει τα κράτη µέλη και την επιχειρηµατική κοινότητα στην αντιµετώπιση των θεµάτων ασφαλείας. Πληροφοριακά να αναφέρουµε την ύπαρξη δύο επιδοτούµενων προγραµµάτων που αφορούν και στις νησιωτικές περιοχές. Υπαγωγή επιχειρήσεων στη ράση Wireless Hotspots. Η χρηµατοδότηση θα επιτρέψει στις εγκεκριµένες επιχειρήσεις, να εγκαταστήσουν σηµεία ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης (wireless hotspots) στους χώρους δραστηριοποίησής τους. Έτσι θα παρέχουν στους πελάτες, συνεργάτες, υπαλλήλους, προµηθευτές κ.λπ., τη δυνατότητα ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης σε ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στα ~12 εκ. και η δηµόσια δαπάνη στο 50% του ποσού δηλ., ~6 εκ.. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση είναι Ο µεγαλύτερος αριθµός έργων (57%) θα υλοποιηθεί από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία εστιατόρια). Οι επιχειρήσεις του κλάδου αναµένεται να απορροφήσουν το 62% της δηµόσιας χρηµατοδότησης. Το συνολικό ποσό του προγράµµατος θα διατεθεί σε δύο κατανοµές, την περιφερειακή και την κεντρική, µοιρασµένες στο 50% για κάθε κατανοµή. Ανά περιφέρεια η κατανοµή έχει ως εξής: 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 22% ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 15% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9% ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4%

6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6% ΗΠΕΙΡΟΥ 4% ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 6% ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 6% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4% ΚΡΗΤΗΣ 9% ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 5% ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5% ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5% Πρόγραµµα e-ten ηµοσιεύτηκε στις και έχει προϋπολογισµό 45,3εκ.. Σκοπός του προγράµµατος είναι η συγχρηµατοδότηση έργων τα οποία συµβάλλουν στην ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών στους ακόλουθους τοµείς: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (egovernment) Ηλεκτρονική υγεία (ehealth) Ηλεκτρονική ένταξη (einclusion) Ηλεκτρονική µάθηση (elearning) Υπηρεσίες για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Κλείνοντας, διαπιστώνουµε ότι στους τοµείς µεταφορών και επικοινωνιών µένουν πολλά να γίνουν. Τόσα, που µε τις περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες της χώρας και την έλλειψη κεντρικού και περιφερειακού σχεδιασµού, είναι δύσκολο να προλάβουµε «το τραίνο» της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Εµείς ως περιφερειακά τµήµατα του ΤΕΕ έχουµε υποχρέωση να σκεφθούµε σοβαρά και να προτείνουµε λύσεις για τις περιφέρειές µας. 1 Νησιά Ιονίου ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝ Ε (ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ-ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ) - ΓΑΪΟΣ (Παξοί)- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (Θεσπρωτία) - ΚΕΡΚΥΡΑ (Λιµάνι Λευκίµµης) - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΓΑΪΟΣ - ΣΑΜΗ (Κεφαλλονιά) - ΠΙΣΣΑΕΤΟΣ (Ιθάκη) - ΦΙΣΚΑΡ Ο (Κεφαλλονιά) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Λευκάδα) - ΝΥ ΡΙ (Λευκάδα) - ΦΙΣΚΑΡ Ο (Κεφαλλονιά) - ΦΡΙΚΕΣ (Ιθάκη) - ΜΕΓΑΝΗΣΙ (Λευκάδα) - ΙΘΑΚΗ - ΠΕΣΑ Α (Κεφαλλονιά) - ΣΧΟΙΝΑΡΙ (Ζακύνθου) - ΠΑΞΟΙ - ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ, (30 ), ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ (Λιµάνι) - ΟΘΩΝΟΙ, (2.00 ), ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ (Σιδάρι) - ΟΘΩΝΟΙ, (30 ), ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ 6

7 2 Αεροπορικές συνδέσεις Στην Ελλάδα λειτουργούν, σήµερα, 44 αεροδρόµια που κατανέµονται σε τρεις κατηγορίες: -Κρατικοί Αερολιµένες ιεθνών Συγκοινωνιών -Κρατικοί Αερολιµένες Εσωτερικών Συγκοινωνιών - ηµοτικοί Αερολιµένες ιεθνείς Συνδέσεις Οι 15 Κρατικοί Αερολιµένες ιεθνών Συνδέσεων δέχονται αεροσκάφη τακτικών και έκτακτων αερογραµµών (ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών), καθώς και ναυλωµένων πτήσεων (charter) και υποδέχονται περίπου το 82% των τουριστών, που φθάνουν κατ έτος στη χώρα µας. 3 ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης επιτρέπουν την πραγµατοποίηση συσκέψεων και σεµιναρίων ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας των συµµετεχόντων, εκµηδενίζοντας έτσι τις γεωγραφικές αποστάσεις. Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης παρέχουν τη δυνατότητα αµφίδροµης µετάδοσης ήχου και κινούµενης εικόνας (video) σε πραγµατικό χρόνο µέσω του ιαδικτύου (Internet). Μια αίθουσα τηλεδιάσκεψης είναι εξοπλισµένη έτσι ώστε να υποστηρίζει πλήρως τις ενέργειες των συµµετεχόντων µιας σύσκεψης, σαν να συνυπήρχαν στον ίδιο φυσικό χώρο. H αίθουσα διαθέτει: Σύστηµα τηλεδιάσκεψης υψηλών ρυθµών µετάδοσης, τεχνολογίας ITU H.323 (video-conference over IP), για την αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ των αποµακρυσµένων συµµετεχόντων Κάµερα και µικρόφωνο υψηλής πιστότητας για τη λήψη του κοινού της αίθουσας. Τηλεόραση 38" για την προβολή του αποµακρυσµένου κοινού Προβολικό σύστηµα (video projector) υψηλής πιστότητας για την εµφάνιση του υλικού παρουσίασης του αποµακρυσµένου οµιλητή (για παράδειγµα αρχεία διαφανειών σε αρχείο Microsoft Power Point) Σύστηµα µετάδοσης ψηφιακού υλικού από τον οµιλητή της αίθουσας υνατότητα ζωντανής αναµετάδοσης (live streaming) ή και αποθήκευσης της τηλεδιάσκεψης σε φόρµα RealMedia Το φορητό σύστηµα τηλεδιάσκεψης έχει ανάλογες δυνατότητες και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τηλεδιασκέψεις από διάφορα σηµεία (αίθουσες συνεδριάσεων,διδασκαλίας, αµφιθέατρα, γραφεία, κτλ), τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη δικτυακή υποδοµή. Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης παρέχουν τη δυνατότητα απευθείας αµφίδροµης επικοινωνίας από-σηµείο-σε-σηµείο (point-to-point) µε οποιαδήποτε χρήστη διαθέτει συµβατό εξοπλισµό. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης για τηλεδιάσκεψη µε άλλους επτά (7) συµµετέχοντες. 7

8 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τηλεϊατρική 1. «Τηλεϊατρική: Αντιµετώπιση Επειγόντων Περιστατικών» πολυδιάσκεψη τεσσάρων σηµείων, στην οποία συµµετείχαν το ΚΕΚ του ΠΓΝ Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου Κρήτης, το ΚΕΚ Νοµαρχίας Κυκλάδων από τις εγκαταστάσεις του νοσοκοµείου Σύρου και ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Κ. Εµµ. Κιουλάφας. Κατά την πολυδιάσκεψη, που θεωρητικά βασιζόταν στο ευρωπαϊκό ερευνητικό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση Νοσηλευτών σε ΤΕΠ» αντιµετωπίστηκαν ζωντανά επείγοντα περιστατικά. 30/10/2000 Τηλεκπαίδευση Εφαρµογές Ποσοτικών Μεθόδων στην Ανάλυση Αγοράς: α) Η Αναγκαιότητα της ραστηριοποίησης των Ελληνικών Επιχειρήσεων στην ιαβαλκανική Αγορά & β) Τεχνικές Γραµµικού Προγραµµατισµού για την Ανάπτυξη των Μικρών Νησιών του Αιγαίου.», τηλε-εκπαίδευση των φοιτητών του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, οµιλητής Καθηγητής κ. Κυριάκος Εµµ. Κιουλάφας, Καστελόριζο 7/12/1999, συνδιοργανωτές Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). «Η Ανάγκη Ανάπτυξης της Τηλεπικοινωνιακής Υποδοµής των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου», Πρόγραµµα ιαπανεπιστηµιακών διαλέξεων από τους Καθηγητές κ.κ. Λυµπερόπουλο (Πανεπιστήµιο Πατρών) και Κ. Κιουλάφα (ΕΚΠΑ, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών), ζεύξη Αθήνα - Σάµος - Πάτρα, 8/5/1998, συνδιοργανωτές Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστήµιο Πατρών. 8

9 ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Στα πλαίσια του έργου " ίκτυο Τηλεπικοινωνιών ISDN" έχουν δηµιουργηθεί δύο αίθουσες τηλεκπαίδευσης που βασίζονται στην τεχνολογία ISDN. Αυτή η υποδοµή εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο επικοινωνίας µεταξύ του Α.Π.Θ. και άλλων Πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Οι αίθουσες αυτές είναι µοναδικές σε ό,τι αφορά τον αυτοµατισµό, το σχεδιασµό, αλλά και τη λειτουργικότητα τους, προσφέροντας υψηλής ποιότητας αµφίδροµη επικοινωνία εικόνας, ήχου και δεδοµένων. Κάθε µία από τις αίθουσες είναι εξοπλισµένη µε ένα σύστηµα τηλεδιάσκεψης τεχνολογίας ISDN (υποστήριξη των πρωτοκόλλων 9

10 Η.320 και Τ.120.) της εταιρίας VTEL καθώς και πλούσιο περιφερειακό εξοπλισµό εικόνα 1 Οι αίθουσες αυτές βρίσκονται στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (εικόνα 1) και στο Τµήµα Φυσικής (εικόνα 2) ενώ η χωρητικότητα τους είναι 60 και 40 ατόµων αντίστοιχα. εικόνα 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο τηλεπικοινωνιακός και περιφερειακός εξοπλισµός κάθε τάξης έχει επιλεχθεί µε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε αφενός µεν να αξιοποιεί στο µέγιστο βαθµό τη χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, αφετέρου δε να προσοµοιώνει το περιβάλλον και τη διαδικασία της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η αποτελεσµατική και παραγωγική επικοινωνία των φοιτητών και των διδασκόντων που συµµετέχουν σε ένα πρόγραµµα τηλεκπαίδευσης. 10

11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ Ο βασικός εξοπλισµός περιλαµβάνει ένα σύστηµα οµαδικής τηλεδιάσκεψης της εταιρείας Vtel: VTEL Group Video TC1000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το σύστηµα υποστηρίζεται επιπλέον από πλούσιο περιφερειακό εξοπλισµό: Κάµερες τύπου PTZ (Pan-Tilt-Zoom) Κάµερα αυτόµατης εστίασης "CameraΜan" - Mικρόφωνα φοιτητών Κάµερα εγγράφων Πανκατευθυντικά µικρόφωνα 11

12 Ασύρµατο µικρόφωνο Βίντεο-προβολέας Οθόνη προβολής Ηλεκτρονικός πίνακας Ταµπλέτα χειρισµού του συστήµατος Βίντεο Εκτυπωτής. 12

13 Ο κύριος στόχος της δηµιουργίας των ηλεκτρονικών τάξεων είναι η κάλυψη των αναγκών τηλεκπαίδευσης που έχουν ήδη εκφρασθεί από µεγάλο αριθµό µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Η µετάδοση εικόνας, φωνής και δεδοµένων θα επιτρέψει σε αποµακρυσµένα ακροατήρια να παρακολουθήσουν πρότυπα µαθήµατα (σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο), διαλέξεις, εργαστηριακές επιδείξεις, κλπ. Α. Τηλεπικοινωνιακά Τέλη (προκύπτουν µε βάση τα νέα τιµολόγια του Ο.Τ.Ε. που ισχύουν από 20 εκεµβρίου 2004). Τα τηλεπικοινωνιακά τέλη, για τηλεδιάσκεψη µιας ώρας (κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας), φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. Ταχύητα Κλήσεις εντός Κλήσεις σε του ίδιου νοµού διαφορετικό ανεξαρτήτου νοµό µε απόστασης ή σε διαφορετικό νοµό µέχρι 45 km απόσταση µεγαλύτερη των 45 km ιεθνείς κλήσεις στην Ευρώπη kbps Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ 64 1,56 3,72 12,57 14, ,12 7,44 25,14 29, ,24 14,88 50,28 59, ,36 22,32 75,42 88,74 ιεθνείς κλήσεις Ζώνης Ι ( Αυστραλία, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Καναδάς) ,48 29,76 100,56 118,32 Τα τηλεπικοινωνιακά τέλη για ταχύτητα σύνδεσης 256 kbps εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα µε έντονα γράµµατα, επειδή η ταχύτητα αυτή θεωρείται ως βέλτιστος συνδυασµός ποιότητας σήµατος (εικόνας, ήχου και δεδοµένων) και κόστους. Η τεχνολογία, στη σύγχρονή της µορφή, έρχεται να δώσει πολλές λύσεις σε πολλές περιπτώσεις όπου η κλασική ανθρώπινη επαφή εµποδίζεται από διάφορες παραµέτρους. Στα αποµονωµένα νησιά του Αιγαίου, όπου οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες στη συγκοινωνία κάνουν δύσκολη την πρόσβαση, η τεχνολογία θα βοηθήσει πολύ στην άρση της αποµόνωσης. Η τηλεδιάσκεψη στα νησιά του Αιγαίου αναµένεται να βοηθήσει την επικοινωνία στα νησιά και τη συµµετοχή των κατοίκων στα δρώµενα της ευρύτερης περιοχής, περιορίζοντας αρκετά τις µετακινήσεις που και χρονοβόρες είναι αλλά και δηµιουργούν οικονοµικές επιβαρύνσεις. Σήµερα η τηλεδιάσκεψη στα νησιά του Αιγαίου βρίσκεται ακόµα σε πιλοτικό στάδιο. Έχει εφαρµοσθεί πειραµατικά σε συνέδρια, αλλά λίγοι έµαθαν γι αυτήν, αφού τα συνέδρια ήταν επιστηµονικής φύσεως άρα εξειδικευµένα σε µεγάλο βαθµό. Στόχος όµως δεν είναι να χρησιµοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη µόνο σε εξειδικευµένες περιπτώσεις αλλά να 13

14 συνειδητοποιηθεί ότι αυτή βοηθά πρακτικά και λειτουργικά. Για το λόγο αυτό θεωρούµε ότι η πραγµατοποίηση σύσκεψης του Πρωθυπουργού µε δηµάρχους της ωδεκανήσου µε τη χρήση τηλεδιάσκεψης, αντί της συµβατικής διάσκεψης, αποτελεί µια εφαρµογή λειτουργικής χρήσης αυτής της τεχνολογίας και πηγή έµπνευσης για διεύρυνση της χρήσης αυτής σε πολλούς τοµείς της Αιγαιοπελαγίτικης ζωής 14

15 Συµπεράσµατα 2 ης Συνάντηση Περιφερειακών Νησιωτικών Τµηµάτων του ΤΕΕ (Κέρκυρα, Οκτωβρίου 2005) Το πρόγραµµα εργασιών της συνάντησης είχε θέµα: «Οι µεταφορές και επικοινωνίες στις νησιωτικές περιοχές. Προβλήµατα και προοπτικές». Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν µε την επεξεργασία των συµπερασµάτων της εκδήλωσης, τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως: Τα Περιφερειακά Νησιωτικά Τµήµατα του ΤΕΕ: Κέρκυρας, υτικής Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, ωδεκανήσου, Βορειοανατολικού Αιγαίου, Χαλκίδας και της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λευκάδας επεσήµαναν ότι οι µεταφορές και επικοινωνίες είναι κυρίαρχοι παράγοντες για την οικονοµική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών µας, για τη συγκράτηση του πληθυσµού στην περιφέρεια και για την σωστή αποκεντρωµένη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών. ιαπίστωσαν ακόµη, ότι στους τοµείς µεταφορών και επικοινωνιών µένουν πολλά να γίνουν. Τόσα, που µε τις περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες της χώρας και την έλλειψη κεντρικού και περιφερειακού σχεδιασµού, είναι δύσκολο να προλάβουµε «το τραίνο» της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Επιχειρώντας να αφυπνίσουµε την Πολιτεία ώστε να δοθούν λύσεις στα µακροχρόνια και µέχρι σήµερα άλυτα προβλήµατα µεταφορών και επικοινωνιών, δηλώνουµε ότι : 1. Είναι αναγκαία η άσκηση πίεσης από την Ελληνική Κυβέρνηση στην Ε.Ε., ώστε οι µεταφορές να αποτελέσουν κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική, όπως είναι η γεωργία και η ενέργεια, ώστε να υπάρξουν συγκεκριµένοι οικονοµικοί πόροι προς αυτή την κατεύθυνση. 2. εν µπορεί να προσδοκά κανείς ανάπτυξη οποιασδήποτε µορφής, αν προηγουµένως δεν έχει σχεδιαστεί ένα εύκολα προσβάσιµο σύστηµα µεταφορών, που θα διασυνδέει τόσο το κέντρο µε τις νησιωτικές περιοχές όσο και τις νησιωτικές περιοχές µεταξύ τους. Ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα οι υποδοµές των µεταφορών έχουν αναπτυχθεί σηµαντικά, στη νησιωτική χώρα τα πράγµατα έχουν επιδεινωθεί. Σε ένα τόσο κεφαλαιώδες ζήτηµα δεν µπορούµε να αφήνουµε την ελεύθερη αγορά να καθορίζει τους κανόνες. Η πρωτοβουλία και η µέριµνα πρέπει να είναι κρατική. 3. Για τις νησιωτικές περιοχές, η σηµασία που πρέπει να δοθεί στις θαλάσσιες µεταφορές, οφείλει να είναι αντίστοιχη µε αυτή του Εθνικού Οδικού ικτύου. Ένας ορθολογικός σχεδιασµός του θαλάσσιου δικτύου µεταφορών, απαιτεί: α) τον καθορισµό προδιαγραφών για κάθε δροµολόγιο και πλοίο, ανάλογα µε το µεταφορικό έργο που εξυπηρετεί. β) τον καθορισµό µεγίστου ορίου οικονοµικής επιβάρυνσης των εξυπηρετουµένων (όπως π.χ. διόδια Αττικής Οδού). γ) την παροχή από το κράτος οικονοµικών κινήτρων των παραπάνω στόχων. 4. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ στην ήλωση 30, αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών και τα προβλήµατα που έχουν οι κάτοικοί τους, καθώς επισηµαίνει ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα ώστε να έχουν ίση αντιµετώπιση µε τους κατοίκους των πιο ευπρόσιτων περιοχών. Ενισχυτικά, η Συνθήκη της Νίκαιας αναφέρει ότι αποθέµατα της Ε.Ε. που προκύπτων από αναπορρόφητα κονδύλια, µπορούν να διατεθούν για την ανάπτυξη τέτοιων περιοχών. Η Ελληνική Κυβέρνηση, βασιζόµενη στα παραπάνω, πρέπει να εξασφαλίσει πόρους, ώστε να αναβαθµιστούν οι µεταφορές και οι επικοινωνίες στην νησιωτική χώρα. 15

16 16 5. Είναι ανάγκη να αντιληφθούµε, ότι τα νησιά λόγω χωροταξικών περιορισµών, µη ασφαλών λιµανιών και ανεπαρκών χώρων αποθήκευσης αγαθών, έχουν περιορισµένη «προσβασιµότητα» (όρος που χρησιµοποιείται στον νόµο για τα ηµόσια Έργα στο αρθ. 8). Προφανώς, λοιπόν, για την µεταφορά ειδικών φορτίων, αλλά και για τον περιορισµό του κόστους διακινούµενων αγαθών, απαιτούνται σύγχρονες και ασφαλείς υποδοµές και καλά οργανωµένα δροµολόγια συνδυασµένων µεταφορών. Είναι κοινή διαπίστωση, ότι µε την σηµερινή κατάσταση, οι µεταφορές προσώπων και αγαθών µεταξύ των νησιωτικών περιοχών (ακόµη και αυτών που ανήκουν στον ίδιο νοµό), είναι τόσο περίπλοκη, χρονοβόρα και δαπανηρή, ώστε να γίνεται αποτρεπτική η επιλογή του ενός νησιού από το άλλο ως ένας οικονοµικά και κοινωνικά ελκυστικός προορισµός. Αναµφισβήτητα, οι χαµηλής στάθµης και µικρής αξιοπιστίας µεταφορές, επιβαρύνουν σηµαντικά τους κατοίκους των νησιών σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. 6. Μείζονος σηµασίας για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών είναι οι προηγµένης τεχνολογίας επικοινωνίες. Μέσω αυτών διαχέεται εύκολα και µε χαµηλό κόστος η πληροφορία και η γνώση. Πολλές υπηρεσίες και δραστηριότητες που απαιτούν την µεταφορά προσώπων, µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε την ύπαρξη των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υποδοµών (ευρυζωνικές υπηρεσίες, τηλεµατική, ψηφιακές τεχνολογίες, κ.λπ.). 7. Η επένδυση του κράτους σε υποδοµές τεχνολογίας επικοινωνιών, ισόρροπα σε όλη την επικράτεια, είναι σηµαντική και επείγουσα. Εάν ολιγωρήσουµε, θα δηµιουργηθεί ένα τεράστιο ψηφιακό χάσµα τόσο ανάµεσα στις περιφέρειες της χώρας, όσο και µεταξύ Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών. 8. Θεωρούµε την ανάπτυξη των τεχνολογιών αιχµής στις τηλεπικοινωνίες, στρατηγικής σηµασίας στόχο. Εάν θέλουµε ως χώρα να ενισχύσουµε τις διεθνείς συνεργασίες και να διεισδύσουµε σε αγορές γειτονικών χωρών, πρέπει να αναπτύξουµε τις τηλεπικοινωνίες σε όλα τα επίπεδα: υποδοµών, υπηρεσιών και µεταφοράς τεχνολογίας.

17 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Το δίκτυο µεταφορών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελείται από: Ο ΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 1.1 Ο ΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Το οδικό δίκτυο που συνδέει τους οικισµούς των διαφόρων νησιών της Περιφέρειας, έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά σ όλους τους νοµούς. Χαρακτηρίζεται κυρίως από δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο µε εξαίρεση τον οδικό άξονα Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα, Ζακύνθου-Κεριού στην Ζάκυνθο και Αργοστολίου-Σάµης στην Κεφαλλονιά που έχουν ενταχθεί στο εθνικό οδικό δίκτυο. Τα έργα του οδικού δικτύου που ολοκληρώθηκαν σε προηγούµενα προγράµµατα, αφορούσαν κυρίως διαπλατύνσεις, βελτιώσεις οδικής ασφάλειας και µικρά τµήµατα νέων χαράξεων. Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας είναι συνολικού µήκους χιλιοµέτρων και η πυκνότητα 1,0 χιλ. ανά τετρ. χιλιόµετρο, (ανώτερη από τον µέσο όρο της χώρας). Ένα µεγάλο µέρος όµως του δικτύου, κυρίως στο νοµό Κερκύρας βρίσκεται σε µέτρια κατάσταση και απαιτούνται βελτιώσεις. Βελτιώσεις απαιτούνται επίσης και σε τµήµατα των νοµών Κεφαλληνίας & Ιθάκης και Λευκάδας, στα οποία η βατότητα είναι αρκετά κακή. Το οδικό δίκτυο µεταφορών που ενώνει τα οικιστικά σύνολα στα Ιόνια Νησιά έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά στους 4 νοµούς της Περιφέρειας. Ενδεικτικα το έτος 1998 ο αριθµός των ΙΧ που κυκλοφορούσε ανά 100 χιλιόµετρα δρόµου σε κάθε νοµό της Περιφέρειας ήταν: 5553,6 για το νοµό Κέρκυρας, 1059,2 για το νοµό Λευκάδας, 979,1 για το νοµό Κεφαλληνίας & Ιθάκης και 3147,4 για το νοµό Ζακύνθου. Εποµένως συγκριτικά µε τον µέσο όρο της Περιφέρειας στην Κέρκυρα κυκλοφορούσε υπερδιπλάσιος αριθµός αυτοκινήτων ενώ σε Κεφαλληνία & Ιθάκη µόλις το 1/3 του µέσου όρου. (πηγή : ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ). 1.2 ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Ο αριθµός των λιµένων στην Περιφέρεια είναι επαρκής: Υπάρχει ένας διεθνής λιµένας στην Κέρκυρα και ένα λιµάνι στη Λευκίµµη στη νότια Κέρκυρα. Η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, οι Παξοί και η Λευκάδα έχουν επίσης λιµάνι. Όλα τα λιµάνια έχουν σωστή χωροθέτηση. Το γεγονός ότι η πρωτεύουσα σε κάθε νοµό έχει λιµάνι, καθώς και άλλες πόλεις και χωριά σε κάθε νοµό έχουν ένα µικρότερο λιµάνι, βελτιώνει την ενδοπεριφερειακή επικοινωνία και την επικοινωνία των Ιονίων Νήσων µε την ηπειρωτική Ελλάδα. Το σοβαρότερο πρόβληµα στα λιµάνια είναι η έλλειψη υποδοµών και οι ανεπαρκείς συµπληρωµατικές παροχές και υπηρεσίες. 17

18 1.3 ΕΝΑΕΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υπάρχουν τρία διεθνή αεροδρόµια στην Περιφέρεια: ένα στην Κέρκυρα (Αερολιµένας Ιωάννης Καποδίστριας), ένα στην Κεφαλονιά και ένα στη Ζάκυνθο. Υπάρχουν απευθείας πτήσεις από τα Ιόνια Νησιά προς διεθνείς προορισµούς τους καλοκαιρινούς µήνες. Ακόµα, υπάρχουν πτήσεις ανάµεσα στα τέσσερα νησιά της Περιφέρειας, (Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα µέσω Άκτιου) τρεις φορές την εβδοµάδα, όλο το χρόνο, γεγονός που βελτιώνει την ενδοπεριφερειακή επικοινωνία. Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες υπάρχουν υδροπλάνα που συνδέουν την Κέρκυρα µε τα Ιωάννινα, την Πάτρα και τους Παξούς. 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Βασικός στόχος της Περιφέρειας είναι να ενισχύσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας, δίνοντας έµφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στη συνοχή των Ιονίων Νήσων. Η συνοχή των Ιόνιων Νησιών θα βελτιωθεί µε την αναβάθµιση των τριών µεταφορικών δικτύων και µε την καλυτέρευση των υποδοµών του οδικού δικτύου, έτσι ώστε τα οικιστικά σύνολα στους τέσσερις νοµούς να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα λιµάνια και αεροδρόµια. Προτεινόµενες δράσεις για την επίτευξη των στόχων: Βελτίωση του δικτύου λιµένων Βελτίωση των κύριων οδικών αξόνων και των επαρχιακών δρόµων Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις και οδική ασφάλεια Βελτίωση των ελικοδροµίων 18

19 3. ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟ ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΤΕΣ ΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ) ΑΡΙΘ ΜΟΣ ΑΕΡΟ ΡΟ ΜΙΩ Ν Αριθµός αεροδροµί ων - διεθνών Αριθµός άλλων αεροδροµί ων 3 (Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά) 0 ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΙΚΤΥΟ ΛΙΜΕΝΩΝ ) ΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΩ Ν Αριθµός λιµένων - διεθνών Αριθµός άλλων λιµένων 1 (ΚΕΡΚΥΡΑ) 4 (ΣΑΜΗ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΠΑΞΟΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΛΕΥΚΑ Α) Στα Ιόνια νησιά υπάρχουν δύο βασικά λιµάνια, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ.Ε., ένα στην Κέρκυρα και ένα στην Κεφαλονιά. Αυτά αποτελούν πύλες εισόδου για όλα τα ελληνικά και ξένα πλοία, ανεξάρτητα από τον τόπο αναχώρησης των πλοίων. Τα κύρια επενδυτικά σχέδια που αφορούν υποδοµές µεταφορών µέσω Κοινοτικών Προγραµµάτων εφαρµόζονται στο λιµάνι της Κέρκυρας. Το Υπουργείο Ναυτιλίας δηµιούργησε ένα σχέδιο που περιλαµβάνει: 1. Αναβάθµιση των κτιριακών υποδοµών των Λιµενικών Αρχών 2. Ίδρυση νέων θέσεων ελλιµενισµού πλοίων. 3. Ίδρυση περιφερειακών σταθµών αντι- ρύπανσης. 19

20 Ο ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (NUTS3) ΕΤΗ ΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ-ΧΛΜ ΑΝΑ ΡΟΜΟ (1000 p-km)* ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΟΝΟ- ΧΛΜ ΑΝΑ ΡΟΜΟ (1000 t-km) * ΕΠΙΒΑΤΕΣ-ΧΛΜ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΧΙΛΙΑ ΕΣ) ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 Ο δείκτης «ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ-ΧΛΜ ΑΝΑ ΡΟΜΟ» για το νοµό Κέρκυρας καλύπτει το 31% του συνόλου της Περιφέρειας. ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΙΚΤΕΣ ΟΓΚΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΙΑ ΑΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ(ΠΟΥ ΕΠΙΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ) ΙΑ ΑΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (NUTS2) 1 Years , ,3 ΠΗΓΗ: Eurostat (http://epp,eurostat,ec,europa,eu) Από τον παραπάνω πίνακα, κάποιος µπορεί να συµπεράνει ότι υπάρχει αύξηση στο συνολικό αριθµό των επιβατών από το έτος 1991 στο 2003 που µετακινήθηκαν στα και από τα αεροδρόµια των Ιονίων Νήσων. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΦΑΞ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ :

για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών

για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών Οι Δράσεις της ΚτΠ ΑΕ για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών Δρ. Χάρης Στελλάκης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 16 Μαρτίου 2009 Ο ρόλος της ΚτΠ Α.Ε. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ press@yen.gr ευτέρα 08 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ηµόσια ιαβούλευση Η πολυνησιακή διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής µελέτης που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και γενικότερη παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της IBTTA (Μεγάλη Βρετανία, )

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της IBTTA (Μεγάλη Βρετανία, ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της IBTTA (Μεγάλη Βρετανία, 21.06.2010) Το πρόγραμμα (κατασκευής και βελτίωσης)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Περιγραφή αίθουσας τηλεδιάσκεψης... 3 3. Παρεχόμενες Υπηρεσίες... 4 4. Τεχνική Υποστήριξη... 5 5. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΥΜ ΙΙ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων, Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται, να παρουσιάσω και να

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων, Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται, να παρουσιάσω και να Σύρος 31 Οκτωβρίου 2007 Εισήγηση Προέδρου Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσου, με θέμα «Μεταφορές λιμάνια». Συνέδριο Νησιωτικών Επιμελητηρίων (Insuleur) Γκόζο Μάλτας, 2 Νοεμβρίου 2007. Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι πρωτοστατούν τρεις βιομηχανίες «υπέρ υπηρεσιών»: - Η τεχνολογία της πληροφορικής, - οι επικοινωνίες και

Στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι πρωτοστατούν τρεις βιομηχανίες «υπέρ υπηρεσιών»: - Η τεχνολογία της πληροφορικής, - οι επικοινωνίες και Αθήνα, 16 Μαΐου 2016 Αξιότιμη κα Πρόεδρε, Ευχαριστώ για την πρόσκληση συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη και σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία διοργάνωσης. Κύριοι Βουλευτές Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Χρονική Περίοδος: Β εξάμηνο 2014 Γεωγραφική Κάλυψη Έμμεσης Υπηρεσίας: Πανελλαδική Γεωγραφική Κάλυψη Άμεσης Υπηρεσίας (για ακριβέστερες

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών Company LOGO Aναδιάρθρωση της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 2643/25.8.2016, τεύχος Β ) Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΜ7ΛΗ-Σ5Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝΜ7ΛΗ-Σ5Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Opinion Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Γιάννης Κουλίας H ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη µέσω της σύγκλισης τεχνολογιών, η ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Στόχος: αναβάθµιση του επιπέδου επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσιτές και ποιοτικές θαλάσσιες μεταφορές

Προσιτές και ποιοτικές θαλάσσιες μεταφορές Προσιτές και ποιοτικές θαλάσσιες μεταφορές Της Μαρίας Λεκάκου Σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε Διεθνές επίπεδο οι βελτιώσεις στη λειτουργία των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων και η παροχή υπηρεσιών «πόρτα πόρτα»

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Τηλε-εργασία Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή αξιοποιείται στη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εργασιακών δραστηριοτήτων από απόσταση Η τηλε-εργασία πραγματοποιείται : Είτε από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ

στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ Καινοτόμες Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ Κωνσταντίνος Δούκας Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών B01: Ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων στο τµήµα συγκέντρωσης Ο δείκτης εκφράζει το ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων που επιτυγχάνεται κατά τη µεταφορά αρχείων µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», το οποίο αποτελεί τη συνέχεια και ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Συνάντηση Αποτίµησης ενόψει της Παγκόσµιας ιάσκεψης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Κηφισιά, 15 Μαρτίου 2002 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. TELEPRESENCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. Καθώς η σύγκλιση των επικοινωνιών ενώνει φωνή, δεδοµένα και video στο ίδιο δίκτυο, οι νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν τους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού.

Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού. AD PERSONAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ MARKETING ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα