Ευθύµιος Νικολαΐδης ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευθύµιος Νικολαΐδης ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ"

Transcript

1 Ευθύµιος Νικολαΐδης ιευθυντής Ερευνών Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ Fax: Website: ΣΠΟΥ ΕΣ 1978: Maîtrise de physique, Paris XI. 1980: Diplôme d'etudes Approfondies en Histoire des sciences (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). 1982: Doctorat en histoire des sciences (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, επιβλέπων καθηγητής R. Taton). ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ : Υπότροφος του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών στο ερευνητικό πρόγραµµα "Μελέτη του ηλίου στα εκατοστοµετρικά µήκη κύµατος" (συνεργασία Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Πανεπιστηµίου Αθηνών) : Επιστηµονικός συνεργάτης στο πρόγραµµα "Μελέτη του ηλιακού στέµµατος στα µετρικά µήκη κύµατος" (συνεργασία Πανεπιστηµίου Αθηνών και Αστεροσκοπείου Meudon, χρηµατοδότηση Ε.Ι.Ε.) : Σύµβαση έργου µε το Ε.Ι.Ε. : Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου " εξίωση των φυσικών και θετικών επιστηµών στον ελληνικό χώρο τον προεπαναστατικό αιώνα" : Ερευνητής στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε. στην ιστορία των επιστηµών. 1990: Εκλογή στην Γ βαθµίδα στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Ε.Ι.Ε. 1995: Εκλογή στην Β βαθµίδα στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Ε.Ι.Ε. 2001: Εκλογή στην A βαθµίδα στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών), Ε.Ι.Ε.

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Ιστορία των σχέσεων θρησκείας-επιστηµών Ιστορία των επιστηµών στον ελληνικό χώρο από το πρώιµο Βυζάντιο στη σύγχρονη Ελλάδα ιάχυση της κλασικής επιστήµης (17 ος -19 ος αι.) Ιστορία της επιστηµονικής πολιτικής Επιστήµες και κοινωνία Ιστορία της αστρονοµίας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ερευνητικά προγράµµατα Η δεξίωση των θετικών και φυσικών επιστηµών στον Ελληνικό χώρο τον προεπαναστατικό αιώνα. (Εργο που χρηµατοδοτήθηκε από το Ε.Ι.Ε, , υπεύθυνος Ευθ. Νικολαϊδης). Λεξικογραφική ανάλυση των προλόγων των επιστηµονικών βιβλίων του Νεοελληνικού ιαφωτισµού και δηµιουργία τράπεζας πληροφοριών µε βάση τα βιβλία των θετικών επιστηµών της ίδιας περιόδου. (Συνεργασία Ε.Ι.Ε. - Ε.Κ.Κ.Ε. µε χρηµατοδότηση Γ.Γ. Νέας Γενιάς, , επιστηµονικός υπεύθυνος για το Ε.Ι.Ε. Ευθ. Νικολαϊδης, για το ΕΚΚΕ Θ. Μπεχράκης). Project "Sphinx" : A Database for Terrestrial and Celestial Natural Phenomena recorded in Greek sources from the 6th Century BC to the 2nd Century AD." (Εργο που χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή κοινότητα και την Γ.Γ.Ε.Τ. και πραγµατοποιήθηκε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συνεργάστηκα στη διαµόρφωση της πρότασης και στην πρώτη φάση του προγράµµατος (1991) ως υπεύθυνος της οµάδας συλλογής δεδοµένων). Project "Prometheus": the spreading of the Scientific Revolution from the countries where it originated to the countries in the periphery of Europe during 17th, 18th and 19th centuries (χρηµατοδότηση από το Human Capital and Mobility, , συντονιστής Κ. Γαβρόγλου, επιστηµονικός υπεύθυνος για το Ε.Ι.Ε. Ευθ. Νικολαϊδης). ίκτυο History of Science for the Teaching of Science : New Pedagogical Tools for the European Secondary Education, (Συντονιστής, Ευθ. Νικολαϊδης). Project "Academia": The influence of Greek-Byzantine Traditions on the Development of Scientific Knowledge in Russia during 17th-19th centuries (επιστηµονικός υπεύθυνος για το Ε.Ι.Ε. Ευθ. Νικολαϊδης). Χρηµατοδότηση ΠΕΝΕ, Υπεύθυνος, Μιχάλης Ασηµακόπουλος.

3 Πρόγραµµα Βιβλιοθήκης ΕΜΠ. Φορέας χρηµατοδότησης, ΕΜΠ. Συντονιστής, Μ. Ασηµακόπουλος. ιάρκεια, 1/6/1997-1/6/1999. Επιστηµονικός υπεύθυνος για τη συλλογή βυζαντινών επιστηµονικών κειµένων, Ευθ. Νικολαϊδης. Η επιστηµονική και τεχνολογική συµβολή της Γαλλίας στην προσπάθεια εκµοντερνισµού της Ελλάδας τον 19ο αιώνα. Φορέας χρηµατοδότησης, Πρόγραµµα ανταλλαγών ΕΙΕ-C.N.R.S. Ανάδοχος, ΕΙΕ και LATTS / Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. ιάρκεια, 1/1/ /12/2000. Ελληνικό Αρχείο Επιστηµονικών Οργάνων. Φορέας χρηµατοδότησης : C.N.R.S. Ανάδοχος : Ε.Ι.Ε. Συνεργαζόµενοι φορείς: Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών, CNRS. Συντονιστής Ευθ. Νικολαϊδης. ιάρκεια 1 Μαΐου Αλληλεπιδράσεις Ελλάδας Ρωσίας στις επιστήµες και την επιστηµονική εκπαίδευση µε βάση το αρχειακό υλικό. ιάρκεια, Σεπτέµβριος 2002-Μάιος Eπιστηµονικός υπεύθυνος από την Eλληνική πλευρά, Eυθ. Nικολαϊδης, και από ρωσικής Σέργιος Nτεµίντωφ, διευθυντής του τοµέα ιστορίας των µαθηµατικών του Iνστιτούτου Ιστορίας των Eπιστηµών και της Τεχνολογίας της Pωσικής Aκαδηµίας Eπιστηµών. HEPHAESTUS Regpot Hellenic Philosophy, History and Environmental Science Teaching Under Scrutiny ιάρκεια Φορέας χρηµατοδότησης ΕΕ (Regional Potential - Capacities). Επιστηµονικός υπεύθυνος: Ευθύµιος Νικολαΐδης.. DACALBO- Ψηφιακό αρχείο για την αλχηµεία στο Βυζάντιο και στις ελληνόφωνες κοινότητες της οθωµανικής αυτοκρατορίας στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ ιάρκεια Φορέας χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ. Επιστηµονικός υπεύθυνος: Ευθύµιος Νικολαΐδης. NARSES-Φύση και θρησκεία στο νοτιοανατολικό ευρωπαϊκό χώρο: Χαρτογράφηση των σχέσεων Ορθόδοξου χριστιανισµού και επιστηµών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, Πρόγραµµα Αριστεία. ιάρκεια Φορέας χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ. Επιστηµονικός υπεύθυνος: Ευθύµιος Νικολαΐδης. ιεθνείς διακρίσεις Πρόεδρος της International Union of the History and Philosophy of Science and Technology / Division of History of Science and Technology ( ) Μέλος του Γραφείου της International Academy of History of Science ( ) Περιοδικά Συνεκδότης του Almagest, International Journal for the history of scientific ideas (Brepols publishers). Συνεκδότης του Critical science and education, Greek journal of S.T.S. and Education.

4 Συνεκδότης του Newsletter for the History of Science in Southeastern Europe Μέλος της συντακτικής επιτροπής του Revue d histoire des sciences Μέλος της συντακτικής επιτροπής του Archives Internationales d Histoire des Sciences Μέλος της συντακτικής επιτροπής του Studies in Ottoman Science Μέλος της συντακτικής επιτροπής του Histoire de la recherche contemporaine. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Efthymios Nicolaidis, «Byzance et les sciences perse, latine et juive (14 e -15 e s.», in V. Jullien, E. Nicolaidis and M. Blay (eds), Europe et sciences modernes. Histoire d un engendrement mutuel, Peter Lang, 2012, p Efthymios Nicolaidis, Science and Eastern Orthodoxy. From the Greek Fathers to the age of globalization, Baltimore: Johns Hopkins University Press, Noël Golvers and Efthymios Nicolaidis, Ferdinand Verbiest and Jesuit Science in 17th century China. An annotated edition and translation of the Constantinople manuscript (1676), Institute of Neohellenic Research, NHRF and Ferdinand Verbiest Institute, KUL, Athens-Leuven, 2009, 384 p. M. Blay - E. Nicolaïdis, (sous la direction de), L Europe des sciences: constitution d un espace scientifique, éd. Seuil, Paris, 2001, 440 p. Chinese translation : Gao Yu, series Progress, Course of Western Civilization, China s People University Press, Beijing, E. Nicolaïdis, K. Chatzis, «A Pyrrhic Victory: Greek Women s Conquest of a Profession in Crisis, », Crossing boundaries, building bridges: Comparing the history of Women Engineers, , p , Harwood Academic Publishers, E. Nicolaïdis, «The Spread of New Science to Southeastern Europe: During or before the Greek Enlightenment?», in Celina Lertora Mendoza, Efthymios Nicolaïdis, Jan Vandersmissen (eds), The Spread of the Scientific Revolution in the European Periphery, Latin America and East Asia, Proceedings of the XXth International Congress of History of Science, Vol. V, ed. Brepols, Turnhout, Belgium, 1999, p E. Nicolaïdis, "Ιdeology and science in Soviet astronomy", Physis, XXXIV, 1997, p E. Nicolaïdis, "Les Grecs en Russie et les Russes en Chine: le contexte de la copie par Chrysanthos des livres astronomiques perdus de F. Verbiest", Archives Internationales d'histoire des Sciences, fasc. 133, 1995, p E. Nicolaïdis Th. Behrakis, Στατιστική ανάλυση λεξικών δεδοµένων: Οι πρόλογοι βιβλίων των θετικών επιστηµών του Νεοελληνικού ιαφωτισµού,

5 [Statistical analysis of lexical data: the prologues of the books of science of Neohellenic Enlightenment], National Centre for Sociology Studies - National Hellenic Research Foundation, Athens, 1990, 272 p.. E. Nicolaïdis, Le développement de l'astronomie en U.R.S.S., , Editions de l' Observatoire de Paris, Paris, 1984, 251 p.

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Θωμάς Μαλούτας Γεωγράφος Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Επικοινωνία Γραφείο 211, τηλ. 210-7491636, e-mail maloutas@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, École Spéciale

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Μιχάλης Γ. Μεϊµάρης

Καθηγητής Μιχάλης Γ. Μεϊµάρης Καθηγητής Μιχάλης Γ. Μεϊµάρης Προσωπικά στοιχεία Ηµεροµηνία γέννησης: 20 Σεπτεµβρίου 1949 ιεύθυνση γραφείου: Σταδίου 5, 7 ος όροφος, 105 62 Αθήνα Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος και

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology 60 Keeling House, Claredale Street E2 6PG Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία +4479 6781 6768 a.sakellariadi@ucl.ac.uk Αναξιμάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

Personal information First name / Surname Vangelis Koutalis E-mail vankout@eie.gr Date of birth 03/10/1975 Residence Athens

Personal information First name / Surname Vangelis Koutalis E-mail vankout@eie.gr Date of birth 03/10/1975 Residence Athens Personal information First name / Surname Vangelis Koutalis E-mail vankout@eie.gr Date of birth 03/10/1975 Residence Athens Education and Research 2012-to the present: Participation in the DACALBO research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ Λίλα Λεοντίδου Βιογραφικό σημείωμα Διπλ.Αρχιτ., Ε.Μ.Πολυτεχνείο (1971), e-mail: leontidou@eap.gr, leonti@aegean.gr London School of Economics & Political Science (1973) URL: http://eap.academia.edu/lilaleontidou/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ερευνητική Περιοχή: Πολιτική Οικονοµία ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή e-mail: rpanag@kepe.gr τηλ: (+30) 210-3676-302

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA της Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρα, 2012 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Xατζηνικήτα Όνομα: Bασιλεία Όνομα πατέρα: Nικόλαος Όνομα μητέρας: Mαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ Καθηγητή Οικονομικής των Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηλ. γραφείου 210.4142283, Email: sambra@unipi.gr Γενικά Ο Ευάγγελος Σαμπράκος είναι Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ. Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke.

ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ. Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke. ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1991 Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορική Κοινωνιολογία. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΠΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΝΕ

ΕΚΔΗΛΠΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΝΕ ΕΚΔΗΛΠΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΝΕ Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις EIE (ΣΤ' Κύκλος ομιλιών) Οι συλλογικοί φόβοι στην ιστορία (EIE, 8 Μαίου-5 Ιουνίου 2000) 15 Οι φόβοι, συλλογικοί ή εξατομικευμένοι, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 2 Σπουδές... 2 Επαγγελματική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων... 3 Α. Διδακτική εμπειρία... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: ιονύσης Μοσχόπουλος Όνοµα πατρός Σπυρίδων Έτος και τόπος γέννησης: 1956, Αθήνα ιεύθυνση κατοικίας: Ρούµελης 48, 164 51 Αργυρούπολη Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ. Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ. Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ρόδος Ιούλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr Όνοµα πατρός Όνοµα µητρός : Αναστάσιος : Μαρία Ηµεροµηνία γέννησης : 6 εκεµβρίου 1964 Τόπος γέννησης Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δερβενακίων 47 και Αδειμάντου, Κόρινθος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. +30 2107491638, e-mail kavdelidi@ekke.gr. Σπουδές

Ειδικότητα Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. +30 2107491638, e-mail kavdelidi@ekke.gr. Σπουδές Όνομα : ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ Επίθετο : ΑΒΔΕΛΙΔΗ Ειδικότητα Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. +30 2107491638, e-mail kavdelidi@ekke.gr Σπουδές D.E.A.-Diplôme d Études Approfondies

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα