ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm"

Transcript

1 ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm

2 Första upplagan 2011 Andra reviderade upplagan 2012 Ove Strid & Ingela Nilsson Layout: Patrik Granholm Illustrationer: Monica Hellström

3 Innehåll Kapitel 1 6 Kapitel 2 24 Kapitel 3 40 Kapitel 4 52 Kapitel 5 70 Kapitel 6 86 Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel

4 Litteraturlista *Richard Buxton, The Complete World of Greek Mythology (2004) Lillian E. Doherty, Gender and the Interpretation of Classical Myth (2001) Sean Gurd (ed.), Philology and its Histories (2010) Robin Hard, The Routledge Handbook of Greek Mythology (2004) Lorna Hardwick & Christopher Stray (eds), A Companion to Classical Receptions (2008) Dimitrios Iordanoglou & Johannes Siapkas (eds), G(l)ömda historier klassiska normer och antik kritik (2011) Helen Morales, Classical Mythology: A Very Short Introduction (2007) *Ian Morris & Barry B. Powell, The Greeks: History, Culture and Society (2010) Tim Whitmarsh, Greek Literature and the Roman Empire: The politics of imitation (2001) Tim Whitmarsh, The Second Sophistic (2005) * markerar kurslitteratur allt annat är överkurs för dig som vill ha mer att läsa

5 Förkortningar ack. ackusativ adj. adjektiv adv. adverb akt. aktiv(um) aor. aorist(us) art. artikel B. J. Blomqvist, Grekisk grammatik dat. dativ dem. demonstrativt fem. feminin(um) fut. futurum G. Grammatiksektion gen. genitiv imp. imperativ impf. imperfekt ind. indikativ indef. indefinit inf. infinitiv interj. interjektion interr. interrogativt komp. komparativ konj. konjunktion konj. konjunktiv mask. maskulin(um) med. medium neg. negation neutr. nom. pass. perf. pers. pers. plur. poss. pred. prep. pres. ptc. pred. reflex. rel. sing. subst. superl. vok. neutrum nominativ passiv(um) perfekt(um) person personligt pluralis possesiv predikat preposition presens particip predikat reflexivt relativt singularis substantiv superlativ vokativ 1. pers. första person 2. pers andra person 3. pers. tredje person * ordformen finns inte belagd i någon text utan är rekonstruerad

6 6 Kapitel 1 Kapitel 1 Här ges först en introduktion till det grekiska alfabetet och användningen av accenter och spiritus och sedan en grundläggande grammatisk orientering. I slutet av kapitlet finns en grammatiksektion med ytterligare information om alfabetet, accentreglerna mm. Det grekiska alfabetet I. Vi börjar med att se på fyra bokstäver i taget: stora bokstäver små bokstäver namn uttal Α α alfa a, kort eller långt Β β beta b Γ γ gamma g Δ δ delta d Stort alfa och beta ser ut som stort A och B. stora bokstäver små bokstäver namn uttal Ε ε epsilon e/ä, kort Ζ ζ zeta ds/ts Η η eta e/ä, långt Θ θ theta eng. th Stort epsilon, zeta och eta ser ut som stort E, Z och H. stora bokstäver små bokstäver namn uttal Ι ι iota/jota i, kort eller långt Κ κ kappa k Λ λ lambda l Μ μ my m Stort iota, kappa och my ser ut som stort I, K och M.

7 Kapitel 1 7 stora bokstäver små bokstäver namn uttal Ν ν ny n Ξ, Ξ ξ xi ks Ο ο omikron o, kort Π π pi p Stort ny och omikron ser ut som stort N och O. stora bokstäver små bokstäver namn uttal Ρ ρ rho r Σ σ, ς (i ordslut) sigma s Τ τ tau t Υ υ ypsilon y, kort eller långt Stort tau ser ut som stort T. stora bokstäver små bokstäver namn uttal Φ φ phi f Χ χ chi tyskt ch Ψ ψ psi ps Ω ω omega å, långt Stort chi ser ut som stort X.

8 24 Kapitel 2 Kapitel 2 Läs dialogen med hjälp av ordlistan och kommentaren. De nya grammatiska saker som du bör titta lite närmare på finns samlade i grammatiksektionen som hör till detta kapitel. Hänvisningar till den liksom till andra grammatiksektioner ges i ordlistan och kommentaren. Då och då kan du gå tillbaka till kapitel 1, när du tycker att det behövs, för att friska upp minnet vad gäller bokstäver, accenter, spiritus etc. och återigen gå igenom punkterna i den grammatiska orienteringen.

9 Kapitel 2 25 Afrodite och Eros Afrodite frågar sin son Eros varför han med sin pilbåge betvingar alla de andra gudarna men skonar Pallas Athena. Eros svarar att han är rädd för Athena och sedan fortsätter han och säger bland annat så här: ΕΡΩΣ Φοβερὰ γάρ ἐστι καὶ δεινῶς ἀνδρική ἐπισείουσα τὸν λόφον ἐκπλήττει με καὶ ὑπότρομος γίγνομαι. ΑΦΡΟΔΙΤΗ Ὁ Ἄρης γὰρ οὐ φοβερώτερος ἦν; καὶ ὅμως ἀφώπλισας αὐτὸν καὶ νενίκηκας. Eros svarar att Ares välkomnar honom, medan Athena däremot hotar honom och säger att hon ska genomborra honom med sitt spjut eller gripa tag i hans fötter och kasta ner honom i Tartaros. Eros fortsätter sedan så här: φοβερά fruktansvärd (adj.) G. 2.4, 2.5 f γάρ ty, ju, för (partikel) ἐστι (hon/han) är (pred.) G. 1.6 d καὶ och (partikel) δεινῶς mycket (adv.) ἀνδρική maskulin (adj.) G. 2.4, 2.5 f ἐπισείουσα skakande (ptc.) τὸν λόφον hjälmbusken (art. + subst.) G. 2.5 e, G ἐκπλήττει förskräcker (pred.) G. 2.1, 2.5 a b με mig (pers. pron.) G. 1.6 a καὶ och (partikel) ὑπότρομος rädd (adj.) γίγνομαι (jag) blir (pred.) ὁ Ἄρης Ares (art. + subst.) G. 2.5 e, G. 3.2 (jmf. B. 96:6) οὐ inte (neg.) φοβερώτερος mer fruktansvärd (adj. i komp.) G ἦν (hon/han) var (pred.) καὶ och (partikel) ὅμως likväl (adv.) ἀφώπλισας (du) avväpnade (pred.) pres. ἀφοπλίζω αὐτόν honom (pers. pron.) νενίκηκας (du) har segrat/besegrat (pred.) pres. νικάω G. 13.1

10 26 Kapitel 2 ἐπὶ τοῦ στήθους på bröstet (prep. + art. + subst.) ἔχει (hon/han) har (pred.) G. 2.1, 2.5 a b πρόσωπόν τι en mask (subst. + indef. pron.) φοβερὸν fruktansvärd (adj) G. 2.5 g ἐχίδναις (med) huggormar (subst.) κατάκομον behårad (adj.) G. 2.5 g ὅπερ som (rel. pron.) ἐγὼ jag (pers. pron.) μάλιστα mest (adv. i superl.) δέδια (jag) fruktar (pred.) αἱ Μοῦσαι Muserna (art. + subst.) G. 2.3, 2.5 a, e δέ men, och (partikel) διὰ τί på grund av vad? varför? (prep. + interr. pron.) σοι (av) dig (pers. pron.) ἄτρωτοι inte sårade, oskadda (adj.) ἔξω βέλους utom skotthåll (prep. + subst.) εἰσιν (de) är (pred.) κἀκεῖναι = καὶ ἐκεῖναι också dessa (dem. pron.) λόφους hjälmbuskar (subst.) G. 2.5 c ἐπισείουσιν (de) skakar (pred.) G. 2.1, 2.5 a b Γοργόνας gorgoner (subst.) προφαίνουσιν (de) visar fram (pred.) G. 2.1, 2.5 a b αἰδοῦμαι (jag) blygs inför (pred.) αὐτάς dem (pers. pron.) ὦ μῆτερ o moder (interj. + subst.) σεμναὶ vördnadsvärda (adj.) G. 2.4 γὰρ ty, ju, för (partikel) εἰσιν (de) är (pred.) ἀεί alltid (adv.) τι något (indef. pron.) φροντίζουσιν (de) tänker på (pred.) G. 2.1, 2.5 a b ᾠδή sång G. 2.2 περὶ ᾠδὴν ἔχουσι (de) ägnar sig åt sång (prep. + subst. + pred.) G. 2.1 ἐγὼ jag (pers. pron.) παρίσταμαι (jag) ställer mig bredvid (pred.) πολλάκις ofta (adv.) αὐταῖς dem (pers. pron.) κηλούμενος i det att jag förtrollas (ptc.) ὑπὸ τοῦ μέλους av melodin (prep. + subst.) ΕΡΩΣ Καὶ ἐπὶ τοῦ στήθους ἔχει πρόσωπόν τι φοβερὸν ἐχίδναις κατάκομον, ὅπερ ἐγὼ μάλιστα δέδια. Afrodite tycker det är konstigt att Eros är rädd för Athena men inte för Zeus. Hon går vidare och frågar honom om muserna: ΑΦΡΟΔΙΤΗ Αἱ δὲ Μοῦσαι διὰ τί σοι ἄτρωτοι καὶ ἔξω βελῶν εἰσιν; κἀκεῖναι λόφους ἐπισείουσιν καὶ Γοργόνας προφαίνουσιν; ΕΡΩΣ Αἰδοῦμαι αὐτάς, ὦ μῆτερ σεμναὶ γάρ εἰσιν καὶ ἀεί τι φροντίζουσιν καὶ περὶ ᾠδὴν ἔχουσι καὶ ἐγὼ παρίσταμαι πολλάκις αὐταῖς κηλούμενος ὑπὸ τοῦ μέλους.

11 Kapitel 2 ΑΦΡΟΔΙΤΗ Ἔα καὶ ταύτας, ὅτι σεμναί τὴν δὲ Ἄρτεμιν τίνος ἕνεκα οὐ τιτρώσκεις; Eros svarar att det är omöjligt att hinna ifatt Artemis eftersom hon alltid skyndar fram över bergen och jagar hjortar och hjortkalvar. Han tillägger menande: Men hennes bror Afrodite avbryter honom och säger: ἔα låt vara (pred.) καὶ ταύτας också dessa (dem. pron.) ὅτι eftersom (konj.) σεμναί vördnadsvärda (adj.) G. 2.4 τὴν Ἄρτεμιν Artemis (art. + subst.) G. 2.3, G d OBS δέ men, och (partikel) τίνος ἕνεκα för vilken saks skull? varför? (indef. pron. + prep.) οὐ inte (neg.) τιτρώσκεις (du) sårar (pred.) G. 2.1, 2.5 a-b οἶδα (jag) vet (pred.) ὦ τέκνον o barn (interj. + subst.) πολλὰ ofta, mycket (adv.) ἐκεῖνον denne (dem. pron.) ἐτόξευσας (du) träffade (pred.) pres. τοξεύω 27 ΑΦΡΟΔΙΤΗ Οἶδα, ὦ τέκνον, πολλὰ ἐκεῖνον ἐτόξευσας.

12 28 Kapitel 2 Kommentar ἐστι: predikatet i den första meningen är ἐστι = (hon/han/den/det) är (motsvarar engelskans is). Subjektet till ἐστι är inte utsatt, det underförstås utifrån det tidigare sagda: hon, syftande på Athena. φοβερὰ och ἀνδρική är predikatsfyllnad till ἐστι och står i femininum singularis eftersom de rättar sig efter subjektet som är femininum singularis (hon, Athena). När ἐστι står tillsammans med predikatsfyllnad har det ingen egen accent. ἐκπλήττει är predikat = förskräcker. Subjektet till ἐκπλήττει är inte utsatt, det underförstås utifrån det som sagts tidigare: hon, syftande på Athena. Utöver subjektet finns det också ett objekt till ἐκπλήττει, nämligen με (= mig). με (det kan också heta ἐμέ med egen accent) är ackusativ till ἐγώ (= jag) som är nominativ. (Jmf. B. 116:1.) ἐπισείουσα är ett particip till ἐπισείω (= skakar emot) som är sammansatt av prepositionen ἐπί (= mot) + σείω (= svingar, skakar). τὸν λόφον är objekt till participet ἐπισείουσα. (För hela böjningen av substantivet och artikeln se G ) ἐπισείουσα står i femininum nominativ singularis eftersom det hör ihop med subjektet till ἐκπλήττει (hon, Athena). Ibland går det att översätta ett grekiskt particip med ett svenskt particip. Här skulle man t.ex. kunna säga skakande hjälmbusken (emot). Men oftast passar det bäst att översätta det grekiska participet med en svensk bisats eller prepositionsfras. Här kan man säga när hon skakar hjälmbusken eller under det att/i det att hon skakar hjämbusken. Man kan också samordna participet med predikatet och säga hon skakar hjälmbusken och förskräcker mig. (Om du vill veta hela böjningen av presens particip aktivum se G För användningen och översättningen av particip se G. 8.7.) γίγνομαι är predikat. Det är inte aktivum som ἐκπλήττω, utan ett deponens. (Om du vill veta hela böjningen i presens se G. 6.2 c). I grekiskan liksom i svenskan kan både är och blir ha predikatsfyllnad. Här är det ὑπότρομος som är predikatsfyllnad. γάρ (eg. = ty, för, ju) står ibland i frågesatser och kan i sådana fall översättas med då : Var då inte Ares? (γάρ placeras aldrig först, utan som andra eller tredje ord i satsen.). ἀφώπλισας är aoristus 2. pers. sing. Lär dig formen isolerad. (Om du vill veta hela böjningen se G. 5.2). Beväpna heter ὁπλίζω, avväpna ἀφοπλίζω.

13 Kapitel 2 29 αὐτὸν (= honom) är ackusativobjekt till ἀφώπλισας och även (underförstått) till νενίκηκας. (För hela böjningen av detta pronomen se G. 9.1.) νενίκηκας är perfekt 2. pers. sing. = du har besegrat. Lär dig formen isolerad. (Om du vill veta hela böjningen se G. 18.3). ἐπὶ τοῦ στήθους: preposition (ἐπὶ = på) + genitiv (τοῦ στήθους = bröstet). στῆθος och λόφος ser likadana ut i nominativ singularis men de böjs på olika sätt: λόφος är ett maskulint substantiv av andra deklinationen och heter λόφου i genitiv singularis. (Om du vill veta hela böjningen se G. 3.1). στῆθος är ett neutralt substantiv av tredje deklinationen och heter στήθους i genitiv singularis. (Om du vill veta hela böjningen se G. 15.3). ἔχει är predikat. πρόσωπον är ackusativobjekt πρόσωπον är ett neutralt substantiv av andra deklinationen. (Om du vill veta hela böjningen se G. 4.2). Till ackusativobjektet πρόσωπον hör flera bestämningar, nämligen: τι φοβερὸν κατάκομον: indefinit pronomen (τι = någon/en, jmf. B. 123:1) + adjektivattribut (φοβερὸν = fruktansvärd) + adjektivattribut (κατάκομον = behårad). Bestämningarna står i ackusativ eftersom de rättar sig efter sitt huvudord (d.v.s. det ord som de hör till/det ord som de bestämmer). Intill κατάκομον står ett substantiv i pluralis ἐχίδναις, det står i kasus dativ för att ange med vad masken är behårad. (För den användningen av dativen se B. 238:1). I nominativ singularis heter substantivet ἔχιδνα. (Om du vill veta hela böjningen se G. 6.6). ὅπερ ἐγὼ μάλιστα δέδια är en relativ bisats, motsvarande en svensk bisats inledd med som. ὅπερ är relativpronominet ὅ + partikeln περ som understryker (nästan = just den som/densamma som). ὅπερ syftar på πρόσωπον: en mask som. Om relativa pronomen och relativa bisatser se G δέδια är 1. pers. sing. av perfekt med presensbetydelse. Lär dig formen isolerad. Om du vill veta hela böjningen se B. 206:3. αἱ δὲ Μοῦσαι: δὲ är en partikel som motsvarar de svenska samordnande konjunktionerna men och och. Om sammanhanget visar att en motsats föreligger översätts δὲ med men, annars med och. Här passar det att översätta med men : Men muserna (δὲ placeras aldrig först, utan som andra eller tredje ord i satsen). För böjningen av Μοῦσα se G διὰ är en preposition som följs av ackusativ när den betyder på grund av. Ackusativen är här det interrogativa pronominet/frågepronominet i neutrum τί = vad/vilket (jmf. B. 122:1). διὰ τί är alltså = på grund av vad/varför. Sub-

14 30 Kapitel 2 jekt i frågesatsen är αἱ Μοῦσαι, men för att framhävas har αἱ Μοῦσαι placerats före frågesatsen. Alltså: i stället för Varför är muserna? heter det Muserna, varför är de?. ἄτρωτοι används här som predikatsfyllnad till εἰσιν. När εἰσιν står tillsammans med predikatsfyllnad har det ingen egen accent. ἄτρωτοι står i pluralis eftersom det rättar sig efter subjektet som är pluralis (de, muserna). Det är ett sammansatt adjektiv (med ἀ: icke-sårad, o-sårad) och sådana adjektiv har samma form i femininum som i maskulinum, därav ἄτρωτοι. Se B ἔξω (följt av genitiv) = utanför, βέλος = skott, pil, βέλος heter i pluralis βέλη och i genitiv pluralis βελῶν: ἔξω βελῶν är alltså eg. = utanför pilarna, d.v.s. utom skotthåll. (Om du vill veta hela böjningen se G. 15.3). κἀκεῖναι är en ihopskrivning (krasis, se B. 22:1) av καὶ (= också) och ἐκεῖναι (= dessa, ett demonstrativt pronomen (jmf. B. 120:4)). ἐκεῖναι är nominativ (eftersom det är subjekt) och femininum pluralis (eftersom det syftar på muserna). OBS! καί kan betyda a) och, b) också. ἐπισείουσιν är det ena predikatet och till det hör ackusativobjektet λόφους. προφαίνουσιν är det andra predikatet och till det hör ackusativobjektet Γοργόνας. (Om du vill veta hela böjningen av substantivet se G. 8.1 c). ἐπισείουσιν (= skakar) och προφαίνουσιν (= visar fram) är 3. pers. plur. eftersom subjektet är 3. pers. plur. (de, muserna). αἰδοῦμαι är 1. pers. sing. i medium-passivum (kontraherad form av αἰδέομαι) = jag blygs inför. Lär dig formen isolerad. (Om du vill veta hela böjningen se G a). αὐτάς är personligt pronomen för tredje person. Det är femininum pluralis eftersom det syftar på muserna (de/dom) och ackusativ eftersom det är ackusativobjekt till αἰδοῦμαι. (För hela böjningen av detta pronomen se G. 9.1). μῆτερ är kasus vokativ som används när man tilltalar eller anropar någon. Lär dig formen isolerad. (Om du vill veta hela böjningen se G. 16.4). σεμναὶ är nominativ femininum pluralis och predikatsfyllnad till εἰσιν. Det rättar sig efter det icke utsatta subjektet (de, muserna). φροντίζουσιν: predikatet φροντίζουσιν är 3. pers. plur. eftersom det rättar sig efter subjektet (de, muserna). Till φροντίζουσιν hör ackusativobjektet τι (indefinit pronomen i ackusativ neutrum singularis) och tidsadverbialet ἀεί (= alltid). ἔχουσι: predikatet ἔχουσι (3. pers. plur. av samma skäl som φροντίζουσιν) betyder eg. de har, men här står det tillsammans med prepositionen περὶ (= om, angående, beträffande) och den kombinationen (ἔχουσι + περὶ) ger här

15 Kapitel 2 31 betydelsen de ägnar sig åt. περὶ styr en ackusativ ᾠδὴν, som anger vad de ägnar sig åt. παρίσταμαι är 1. pers. sing. i medium-passivum (av ett s k μι-verb) = jag ställer mig bredvid (av παρά = bredvid + ἵσταμαι = jag ställer mig). Lär dig formen isolerad. (Om du vill veta hela böjningen se G c). παρίσταμαι styr dativ, d.v.s. den eller de som man ställer sig bredvid står i dativ. Här är det αὐταῖς (= dem/dom), det är femininum pluralis eftersom det syftar på muserna. (Jmf. G. 9.1). κηλούμενος är ett particip i medium-passivum. Det står i nominativ maskulinum singularis (eftersom det hör ihop med subjektet ἐγὼ = Eros). Verbet heter i aktivum κηλέω = förtrolla och i passivum κηλέομαι = förtrollas. (Om du vill veta hela böjningen se G a). κηλούμενος skulle alltså kunna översättas med blivande förtrollad. Men här, liksom i de flesta andra fall, passar det bäst att översätta det grekiska participet med en svensk bisats eller prepositionsfras. Här kan man säga när jag förtrollas eller under det att/i det att jag förtrollas. Man kan också samordna participet med predikatet och säga jag ställer mig bredvid dem och förtrollas. (Om användningen och översättningen av particip se G. 8.7). τοῦ μέλους genitiv styrd av prepositionen ὑπὸ. Vid passiva verbformer uttrycks agenten, den handlande, eller den verkande orsaken med en prepositionsfras: ὑπό + genitiv = av μέλους heter i nominativ μέλος. (Om du vill veta hela böjningen se G. 15.3). ἔα är en imperativ i 2. pers. sing. till ἐάω. (Om du vill veta hela böjningen se G d). ταύτας är ett demonstrativt pronomen som står i ackusativ (eftersom det är ackusativobjekt) och i femininum pluralis (eftersom det syftar på muserna). (För hela böjningen av detta demonstrativa pronomen se B. 120:3). ὅτι är en konjunktion som här inleder en kausal bisats (orsaksbisats) = eftersom. Predikatet, εἰσιν, är underförstått. σεμναί är predikatsfyllnad. ἕνεκα (= för skull) styr genitiv som kan stå före eller efter. Här står den efter: τίνος, genitiv till τί = vad, vilket. (Jmf. B. 122:1). τίνος ἕνεκα alltså eg. = för vilkets skull, för vilken saks skull, d.v.s. varför? τιτρώσκεις är predikat (2. pers. sing.). τὴν δὲ Ἄρτεμιν är ackusativ därför att det är ackusativobjekt till τιτρώσκεις. Nominativen heter Ἄρτεμις. (Om du vill veta hela böjningen se G d). οἶδα: predikatet οἶδα är 1. pers. sing. Det är en perfektform med presensbetydelse, etymologiskt släkt med vårt verb veta. Lär dig formen isolerad. (Om

16 32 Kapitel 2 du vill veta hela böjningen se B. 206:2). ἐτόξευσας: Predikatet ἐτόξευσας är aoristus 2. pers. sing. = du träffade (med pilen). Här kan vi också översätta har du träffat. Lär dig formen isolerad. (Om du vill veta hela böjningen se G. 5.2). ἐκεῖνον är ett demonstrativt pronomen (jmf. B. 120:4), det står i ackusativ (eftersom det är ackusativobjekt till ἐτόξευσας) och i maskulinum singularis (eftersom det syftar på Apollon, Artemis broder).

17 Kapitel 2 33 Mytologisk och litterär kommentar Eros är rädd för Athena. Han säger att det är eftersom hon ser så krigisk ut, med sin svajande hjälmbuske och gorgonen Medusas huvud fastsatt på sin bröstsköld. I själva verket handlar det nog mest om att hon inte låter sig förvillas av hans pilar hon tänker förbli kysk jungfru, denna krigets och vishetens gudinna. Ares är Eros däremot förtjust i, fastän han är den store krigsguden. Det beror på att Ares villigt låtit sig förföras åtminstone en gång, nämligen när han blev kär i Eros mamma, kärleksgudinnan Afrodite. En annan gud som Eros besegrat många gånger och därför inte fruktar det minsta är Zeus han blir ständigt förälskad i såväl kvinnor som män och driver hustrun Hera till nya vansinnesutbrott. Redan när Zeus gifte sig med Hera väntade han barn med Leto, som jagad av den svartsjuka Hera födde sina tvillingbarn Apollon och Artemis. Apollon brås på sin far och jagar efter mer eller mindre villiga unga kvinnor, medan Artemis precis som Athena vakar över sin oskuld och istället ägnar sig åt jakt, gärna i månsken. Det tycks egentligen bara vara Muserna som står över Eros makt, gör honom förlägen och förtrollar honom med sina ord och melodier. Författaren till den dialog du just har läst, Lukianos från Samosata (ca e.kr.), var nog främst ute efter att roa läsaren med en rapp diskussion mellan Afrodite och sonen Eros, men samtalet mellan de båda gudarna fungerar också som en snabbintroduktion till grekisk mytologi och kultur. För det första: grekiska gudar beter sig precis hur som helst! Det är en enda röra kan man nog säga, men också väldigt underhållande och underfundigt. För det andra: Eros, det vill säga begäret eller passionen, är en maktfaktor att räkna med. Det handlar inte bara om Zeus och de andra gudarnas affärer tänk bara på trojanska kriget, som orsakades av prins Paris kärlek till den vackra Helena. Och för det tredje: Muserna kulturen och de sköna konsterna står över de begär och komplicerade maktkamper som gudar och människor ägnar sig åt. Muserna tänker, som Eros säger. De ligger bakom de texter och sånger som förmedlar grekisk tankevärld till oss, de gör att vi kan lyssna till samtalen mellan de mytologiska gestalter som vi ska möta i den här boken och läsa de texter som skrevs ner för snart tvåtusen år sedan. Välkommen till årtusendets avlyssning samtal mellan gudar och hjältar, levande och döda!

18 34 Kapitel 2 Vidare läsning Läs om de olympiska gudarna, deras maktsfärer och attribut i Buxton, s , notera ssk översiktlig framställning s. 69 och om Muserna s Läs också om Eros och Afrodites makt, s

19 Kapitel 2 35 Grammatiksektion Här finner du först några böjningar av verb, substantiv, bestämda artikeln och adjektiv och därefter några grundläggande regler för hur dessa ord används i grekiska meningar. 1. Böjningsmönster för presens indikativ aktivum av verb på -ω (jmf. B. 133:4). Böjning av λέγω (= säger): 1. pers. sing. λέγω (= jag säger) 2. pers. sing. λέγεις (= du säger) 3. pers. sing. λέγει (= hon/han/den/det säger) 1. pers. plur. λέγομεν (= vi säger) 2. pers. plur. λέγετε (= ni säger) 3. pers. plur. λέγουσι(ν) (= de säger) G. 2.1 Obs I 3. person pluralis kan ett ν fogas till ändelsen. Det kan alltså heta antingen λέγουσι eller λέγουσιν. Presensstammen är λεγ-. Stavelsen/stavelserna efter λεγ- varierar beroende på vilken person det är: 1. pers. sing. λέγ-ω 2. pers. sing. λέγ-εις 3. pers. sing. λέγ-ει 1. pers. plur. λέγ-ομεν 2. pers. plur. λέγ-ετε 3. pers. plur. λέγ-ουσι(ν) I stavelsen/stavelserna efter λεγ- finns en bindevokal och en personändelse, d.v.s. en ändelse som visar vilken person det är. Bara i 1. person och 2. person pluralis går det att särskilja bindevokalen och personändelsen: 1. pers. sing. ω 2. pers. sing. εις 3. pers. sing. ει 1. pers. plur. ο-μεν (bindevokal + personändelse) 2. pers. plur. ε-τε (bindevokal + personändelse) 3. pers. plur. ουσι(ν)

20 36 Kapitel 2 G Böjning av feminina substantiv av första deklinationen (jmf. B ). Första gruppen Substantiven i denna grupp har långt α i slutstavelsen i hela singularis. Före α står ε, ι eller ρ. Böjning av χώρα (= land) och οἰκία (= hus): nominativ χώρα οἰκία genitiv χώρας οἰκίας dativ χώρᾳ οἰκίᾳ ackusativ χώραν οἰκίαν vokativ = nom. = nom. nominativ χῶραι οἰκίαι genitiv χωρῶν οἰκιῶν dativ χώραις οἰκίαις ackusativ χώρας οἰκίας vokativ = nom. = nom. singularis pluralis Obs Alla substantiv av första deklinationen har i genitiv pluralis betoningen på sista stavelsen: χωρῶν, οἰκιῶν. Andra gruppen Substantiven i denna grupp har η i slutstavelsen i hela singularis. Före η står en annan bokstav än ε, ι eller ρ. Böjning av νίκη (= seger) och τιμή (= ära): nominativ νίκη τιμή genitiv νίκης τιμῆς dativ νίκῃ τιμῇ ackusativ νίκην τιμήν vokativ = nom. = nom. nominativ νῖκαι τιμαί genitiv νικῶν τιμῶν dativ νίκαις τιμαῖς ackusativ νίκας τιμάς vokativ = nom. = nom. singularis pluralis

21 Kapitel 2 37 Obs Alla substantiv av första deklinationen har i genitiv pluralis betoningen på sista stavelsen: νικῶν, τιμῶν. 3. Böjningsmönster för bestämda artikeln i femininum (jmf. B. 51). nominativ ἡ genitiv τῆς dativ τῇ ackusativ τήν nominativ αἱ genitiv τῶν dativ ταῖς ackusativ τάς singularis pluralis 4. Böjning av adjektiv som δίκαιος (= rätt) och ἀγαθός (= god) i femininum (jmf. B. 99). Femininum singularis har i slutstavelsen "" långt α efter ε, ι eller ρ singularis pluralis "" η efter annan bokstav än ε, ι eller ρ. nominativ δικαία ἀγαθή genitiv δικαίας ἀγαθῆς dativ δικαίᾳ ἀγαθῇ ackusativ δικαίαν ἀγαθήν vokativ = nom. = nom. nominativ δίκαιαι ἀγαθαί genitiv δικαίων ἀγαθῶν dativ δικαίαις ἀγαθαῖς ackusativ δικαίας ἀγαθάς vokativ = nom. = nom. G. 2.3 G. 2.4 Obs I femininum betonas nominativ pluralis och genitiv pluralis som motsvarande maskulina former: δίκαιαι som δίκαιοι, δικαίων som δικαίων.

22 38 Kapitel 2 G Grundläggande regler vad gäller subjekt, predikat, objekt, den bestämda artikeln och användningen av adjektiv: (a) Subjektet står i nominativ. Jämför i svenskan: Hon skriver (inte: Henne skriver). Subjektet är inte alltid utsatt: verbets ändelse visar vilken person och vilket numerus subjektet är. (b) Predikatet står i samma person och numerus som subjektet. (c) Det direkta objektet/ackusativobjektet det mål som verbhandlingen riktar sig mot står i ackusativ (inte i nominativ!). Jämför i svenskan: Du ser henne (inte: Du ser hon). (d) Det indirekta objektet/dativobjektet betecknande den/det som påverkas av verbhandlingen står i dativ. Jämför i svenskan: Han skickade henne blommor (subjekt + predikat + indirekt objekt/dativobjekt + direkt objekt/ackusativobjekt) = Han skickade blommor till henne. (e) Bestämda artikeln används vid substantiv som betecknar något som anses bekant eller som omnämnts tidigare. Även egennamn kan i sådana fall få bestämd artikel. Jämför bestämd form i svenskan: blomman, bilen, bilarna och (med attribut) den röda blomman, den nya bilen, de snabba bilarna, den rike Joakim. (f) Adjektiv kan användas som predikatsfyllnad tillsammans med en form av verbet vara eller bli. Verbet kallas då kopula eller kopulaverb. Adjektivet står i samma kasus, genus och numerus som subjektet. Jämför i svenskan: Ängen är grön, trädet är grönt, träden är gröna (subjekt + kopula + predikatsfyllnad). (g) Adjektiv kan också användas som attribut till ett substantiv. Substantivet kallas då för attributets huvudord. Adjektivet står i samma kasus, genus och numerus som sitt huvudord. Jämför i svenskan: En grön äng, ett grönt träd, gröna träd (attribut + substantiv/huvudord).

23 Kapitel 2 39 Uppgifter Skriv egna meningar Använd orden i ordlistan och sätt samman tre egna meningar på grekiska korta eller långa! I varje mening ska det finnas åtminstone ett predikat. Välj en favoritböjning Välj ut en böjning i grammatiksektionen (en verb-, substantiv-, artikel- eller adjektivböjning) och lär dig den extra noga!

24 216 Kapitel 16 Kapitel 16

25 Kapitel 16 Kyklopen och Poseidon ΚΥΚΛΩΨ Ὦ πάτερ, οἷα πέπονθα ὑπὸ τοῦ καταράτου ξένου, ὃς μεθύσας ἐξετύφλωσέ με κοιμωμένῳ ἐπιχειρήσας. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Τίς δὲ ἦν ὁ ταῦτα τολμήσας, ὦ Πολύφημε; ΚΥΚΛΩΨ Τὸ μὲν πρῶτον Οὖτιν ἑαυτὸν ἀπεκάλει, ἐπεὶ δὲ διέφυγε καὶ ἔξω ἦν βέλους, Ὀδυσσεὺς ὀνομάζεσθαι ἔφη. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Οἶδα ὃν λέγεις, τὸν Ἰθακήσιον ἐξ Ἰλίου δ ἀνέπλει. ἀλλὰ πῶς ταῦτα ἔπραξεν οὐδὲ πάνυ εὐθαρσὴς ὤν; 217 πατήρ m. fader G οἷα så/vad, eg. sådant som B. sid. 81 och 297: 15 πέπονθα (jag) har lidit G , B. verb 504 ὑπό av B. 241: 18 κατάρατος fördömd ξένος m. främling ὅς som G. 8.8 μεθύσκω berusar/gör berusad (aor. ἐμέθυσα, ptc. μεθύσας) ἐκτυφλόω gör helt blind (aor. ἐξετύφλωσα) με mig B. 116: 1 κοιμάομαι sover (ptc. κοιμώμενος) G f (slutet) ἐπιχειρέω angriper (+ dat.) (aor. ἐπεχείρησα, ptc. ἐπιχειρήσας) τίς vem B. 122: 1 ἦν var G a ταῦτα detta B. 120: 3 τολμάω vågar (aor. ἐτόλμησα, ptc. τολμήσας) τὸ... πρῶτον först οὖτις ingen jmf. B. 361: 3 ἑαυτόν sig själv jmf. B. 117: 4 ἀποκαλέω kallar G a ἐπεί när B. 293: 1-2 διαφεύγω undkommer (aor. διέφυγον) βέλος n. pil, skott G ἔξω βέλους utom skotthåll B. 242 ἦν var G a Ὀδυσσεύς m. Odysseus G ὀνομάζομαι kallas G a ἔφη sa G c οἶδα jag vet/känner till B. 206: 1 2 ὅν som G. 8.8 λέγω talar (om), nämner, menar Ἰθακήσιος m. invånare på Ithaka ἐκ (ἐξ före vokal) ur/från G. 1.5, B. 241: 7 Ἴλιον n./ἴλιος f. Ilion, Troja ἀναπλέω seglar tillbaka G a, B. 146: 4 πῶς hur B. sid 82 ταῦτα detta B. 120: 3 πράττω gör, åstadkommer (aor. ἔπραξα) οὐδέ inte ens, inte heller πάνυ särdeles, mycket εὐθαρσής modig, frimodig G ὤν som är, eg. varande (ptc.) G. 8.5

26 218 Kapitel 16 καταλαμβάνω påträffar, finner (aor. κατέλαβον) G b αὐτούς dem G. 9.1 ἐν i G. 1.5, B. 241: 8 ἄντρον n. grotta ἀπό från B. 241: 4 νομή f. betesmark ἀναστρέφω återvänder (aor. ἀνέστρεψα, ptc. ἀναστρέψας) πολλούς τινας rätt många, eg. många några B. 108, 123: 1 och 248: 1 b ἐπιβουλεύω smider ränker mot (+ dat.) δῆλον ὅτι uppenbarligen, eg. tydligt att ποίμνιον n. hjord/fårhjord ἐπεί när B. 293: 1 2 ἐπιτίθημι sätter för, lägger på (aor. ἐπέθηκα) G d och G a θύρα f. dörr πῶμα n. lock G. 8.2 πέτρα f. klippa/klippblock παμμεγέθης mycket stor G πῦρ n. eld B. 78 och 79: 3 ἀνακαίω tänder/antänder (aor. ἀνέκαυσα) B. verb 306) ἐναύομαι antänder (åt mig) (aor. ptc. ἐναυσάμενος) ὅ som G. 8.8, B. 297: 6 φέρω bär, har med sig δένδρον n. träd ἀπό från B. 241: 4 ὄρος n. berg G φαίνομαι visar sig (aor. ἐφάνην) G a ἀποκρύπτω gömmer αὑτούς = ἑαυτούς sig själva B. 117: 6 πειράομαι försöker G f (slutet) ἐφάνησαν πειρώμενοι försökte uppenbarligen, eg. visade sig försökande B. 276:2 συλλαμβάνω griper (aor. συνέλαβον, ptc. συλλαβών) G b τινας några B. 123: 1 αὐτῶν av dem B. 232: 4 ὥσπερ såsom εἰκός rimligt ἦν var G a κατεσθίω äter upp (aor. κατέφαγον) B. verb 236 λῃστής m. rövare G ὄντας då/eftersom de var, eg. varande (ptc.) G. 8.5 ἐνταῦθα då, där ΚΥΚΛΩΨ Κατέλαβον αὐτοὺς ἐν τῷ ἄντρῳ ἀπὸ τῆς νομῆς ἀναστρέψας πολλούς τινας, ἐπιβουλεύοντας δῆλον ὅτι τοῖς ποιμνίοις ἐπεὶ γὰρ ἐπέθηκα τῇ θύρᾳ τὸ πῶμα πέτρα δέ ἐστί μοι παμμεγέθης καὶ τὸ πῦρ ἀνέκαυσα ἐναυσάμενος ὃ ἔφερον δένδρον ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἐφάνησαν ἀποκρύπτειν αὑτοὺς πειρώμενοι ἐγὼ δὲ συλλαβών τινας αὐτῶν, ὥσπερ

27 Kapitel 16 εἰκὸς ἦν, κατέφαγον λῃστάς γε ὄντας. ἐνταῦθα ὁ πανουργότατος ἐκεῖνος, εἴτε Οὖτις εἴτε Ὀδυσσεὺς ἦν, δίδωσί μοι πιεῖν φάρμακόν τι ἐγχέας, ἡδὺ μὲν καὶ εὔοσμον, ἐπιβουλότατον δὲ καὶ ταραχωδέστατον ἅπαντα γὰρ εὐθὺς ἐδόκει μοι περιφέρεσθαι πιόντι καὶ τὸ σπήλαιον αὐτὸ ἀνεστρέφετο, τέλος δὲ εἰς ὕπνον κατεσπάσθην. ὁ δὲ ἀποξύνας τὸν μοχλὸν καὶ πυρώσας προσέτι ἐτύφλωσέ με καθεύδοντα, καὶ ἀπ ἐκείνου τυφλός εἰμί σοι, ὦ Πόσειδον. Poseidon undrar hur Odysseus kunde komma ut ur grottan och Kyklopen berättar att det var han själv som tog bort klipphällen från grottöppningen för att han skulle kunna gripa Odysseus och hans män när de försökte smyga sig ut. Men gömda bland fåren, Odysseus själv under den största baggen, kunde de ta sig ut och komma undan. Du borde ha kallat de andra kykloperna till hjälp, säger Poseidon. Kyklopen svarar: 219 πανοῦργος skurkaktig (superl. πανουργότατος) G ἐκεῖνος denne B. 120: 4 εἴτε εἴτε vare sig eller, antingen eller ἦν var G a δίδωμι ger G f μοι mig πίνω dricker (aor. ἔπιον, ptc. πιεῖν) φάρμακον n. gift, trollmedel τι något B. 123: 1 ἐγχέω häller i (aor. ἐνέχεα, ptc. ἐγχέας) B. verb 728 ἡδύς ljuvlig B. 107: 1 εὔοσμος väldoftande ἐπίβουλος försåtlig (superl. ἐπιβουλότατος) G ταραχώδης förvirrande, oroande (superl. ταραχωδέστατος) G ἅπαντα = πάντα allt B. 104: 1 εὐθύς genast δοκέω tycks/synes G a περιφέρομαι förs/vrids runt, roterar G a πίνω dricker (aor. ἔπιον, ptc. πιών, inf. πιεῖν, ptc. πιών G f) σπήλαιον n. grotta αὐτὸ själv G. 9.1 (slutet) ἀναστρέφω vänder upp och ned τέλος till slut B. 230: 1 f εἰς till, in i G. 1.5, B. 241: 6 ὕπνος m. sömn κατασπάω drar/rycker ner (aor. pass. κατεσπάσθην) B. 195: 4 ὁ δέ men han/och han B. 224: 6 b ἀποξύνω spetsar till, vässar (aor. ἀπέξυνα, ptc. ἀποξύνας) G. 17.1) μοχλός m. stör, stång πυρόω bränner, upphettar (aor. ἐπύρωσα, ptc. πυρώσας) προσέτι dessutom τυφλόω gör blind (aor. ἐτύφλωσα) καθεύδω sover (ptc. καθεύδων) ἀπ ἐκείνου sedan dess el. på grund av honom B. 241: 4 τυφλός εἰμί σοι är din son här blind, eg. är jag blind åt dig

I. EL VERBO *PARADIGMA VERBAL

I. EL VERBO *PARADIGMA VERBAL I. EL VERBO *PARADIGMA VERBAL Futuro Aoristo Perfecto Pluscamp. Fut. perf. Indic. Indic. Indic. Indic. Indic. Indic. Indic. Subj. Subj. Subj. Opt. Opt. Opt. Opt. (Opt.) Imper. Imper. Imper. Infin. Infin.

Διαβάστε περισσότερα

Övningsbok till Grekiska för nybörjare. Blomqvist, Karin. Published: Link to publication

Övningsbok till Grekiska för nybörjare. Blomqvist, Karin. Published: Link to publication Övningsbok till Grekiska för nybörjare Blomqvist, Karin Published: 015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Blomqvist, K. (015). Övningsbok till Grekiska för nybörjare. (Studia

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα NY1211, B1 kurs NY1211, B1 Γκέτεµποργκ... 2008/Göteborg 2008... Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer :...

Διαβάστε περισσότερα

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Αξιότιμε κύριε, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Αξιότιμη κυρία, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας.

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές σουηδικά-σουηδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές σουηδικά-σουηδικά Ευχές : Γάμος Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 Μ Ρ : 0 9 / 0 1 / 2 0 1 6 Ρ. Ρ Ω. : 7 Λ Γ Μ - Λ Γ Μ Μ Η Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Υ 2 0 1 5 Δ Γ Ρ Ϋ Λ Γ Θ Δ ΚΔ Μ Β Δ Β Ω Θ Δ Δ Ρ Υ Θ Δ 0111 Χ / Γ Δ Θ Μ Θ Δ Ρ Ω Κ - - - 0112 Χ / Γ Λ Ρ Γ Κ Δ 2 3. 2 1 3. 0 0 0, 0 0-2

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Kan du vara snäll och hjälpa mig? Παράκληση για βοήθεια Talar du engelska? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Talar du _[språk]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Jag talar inte _[språk]_.

Διαβάστε περισσότερα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα Conjugational Endings Review 1 INDICATIVE: Τheme-vowel ο/ε + personal endings (present, future, strong aorist) primary act. primary act. ω οµαι ον όµην ῶ οῦµαι ουν ούµην εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται

Διαβάστε περισσότερα

Lektion 27: Die μι-verben / athematische Konjugation. εἰμί "sein" Die Besonderheiten der μι-verben

Lektion 27: Die μι-verben / athematische Konjugation. εἰμί sein Die Besonderheiten der μι-verben Lektion 27: Die μι-verben / athematische Konjugation Die Besonderheiten der μι-verben - Kein Themavokal. - Die 1. Pers. Sg. Ind. Präs. Akt. geht auf -μι. - Die 3. Pers. Sg. Ind. Präs. Akt. geht auf -σι(ν),

Διαβάστε περισσότερα

Verbi atematici radicali con raddoppiamento

Verbi atematici radicali con raddoppiamento SCHEDE MORFOLOGICHE Verbi atematici radicali con raddoppiamento 1. Presente indicativo attivo τί-θη-μι τί-θη-ς τί-θη-σι(ν) δί-δω-μι δί-δω-ς δί-δω-σι µ-η-μι ἵ-η-ς ἵ-η-σι µ-στη-μι ἵ-στη-ς ἵ-στη-σι τί-θε-μεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 5 «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 178ο Αρωνίου 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme. ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α (ὦ μήν) ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ)

Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme. ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α (ὦ μήν) ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ) Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme Substantiva (1) Sg. (a) -ηρ,-ηρος ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ) keine Ablautung! (b) -ην,-ηνος ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α

Διαβάστε περισσότερα

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας.

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. CH20 1. Quiz-quotes. a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. 2. New verbs: -ῡμι (upsilon-athematic). These

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 27-03-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 27-03-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 27-03-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ 08:00 20.00 20.00 08.00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 17-07-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 17-07-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 17-07-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ 08:00 20.00 20.00 08.00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κρήτης

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κρήτης ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Χρηστίδης Δ. Ανωγιάτη Χ. Κοκκολάκη Α. Λουράντου Α. Χασάπης Φ. Σταυροπούλου Ε. Αλωνιστιώτη Δ. Καρκασίνας Α. Μαραγκουδάκης Θ. Κεφαλάς Γ. Μπαχά Α. Μπέζα Γ. Μποραζέλης Ν. Χίνης Π. Λύτρα

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

Michèle TILLARD Lycée Montesquieu, LE MANS janvier Ἡ φλέψ Φλέψ Τὴν φλέβα Τῆς φλεβός Τῇ φλεβί

Michèle TILLARD Lycée Montesquieu, LE MANS janvier Ἡ φλέψ Φλέψ Τὴν φλέβα Τῆς φλεβός Τῇ φλεβί Michèle TILLAR Lycée Montesquieu, 72000 LE MAS janvier 2011 LA 3 ème ÉCLIAISO Les radicaux à occlusives (γ, β, δ, κ, π, τ, χ, θ, φ) Ὁ κόραξ Κόραξ Τὸν κόρακα Τοῦ κόρακος Τῷ κόρακι Ἡ φλέψ Φλέψ Τὴν φλέβα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ( NIKOKY@GMAIL.COM)

Κρυπτογραφία ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ( NIKOKY@GMAIL.COM) Κρυπτογραφία ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ( NIKOKY@GMAIL.COM) Γιατί; Στο σύγχρονο κόσμο όλα είναι κρυπτογραφημένα! Κλήσεις σε κινητά Ψηφιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις Ανάληψη μετρητών από

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα αρχαρίων NY1111- Nybörjarkurs NY1111 Γκέτεµποργκ 19-1-2008/Göteborg 2008-1-19 Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 0 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Greek Verbs. Kind (and with Indic, Time) of action. Relation of subject to action. Who is acting

Greek Verbs. Kind (and with Indic, Time) of action. Relation of subject to action. Who is acting Croy Lesson 8 PERSON Who is acting NUMBER Endings: and S/P Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action TENSE Imperfect Manner in which action is regarded by subject MOOD Indicative Infinitive Imperative

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Bäste herrn, Dear Sir, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Bästa fru, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Bästa herr eller fru, Dear Madam, Dear Sir / Madam,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ν. ΚΟΡΔΑΛΗ ΤΗΛ.210-3332973 (kordali@mnec.gr) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

KD-LHX502/KD-LHX501 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD. Detachable SVENSKA DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KD-LHX502/KD-LHX501 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD. Detachable SVENSKA DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LHX50/KD-LHX50 Detachable T/P SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η 3 Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας α β γ δ ε ζ θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ φ χ ψ ω η ξ υ ψ ω 1 2 3 4 5 6 7 4α 8 9 ο α β γ δ 9α

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 7 ο Μ Α Ρ Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π... ΑΘΗΝΑ 07-08-2015 ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π... ΑΘΗΝΑ 07-08-2015 ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π... ΑΘΗΝΑ 07-08-2015 ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ 08:00 20.00 20.00 08.00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 03/09/15 ΠΕΜΠΤΗ 12:00-14:00 04/09/15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-12:00 ΕΚΚΛ/ΚΗ ΑΡΧ/ΝΙΚΗ ΒΥΖ/ΝΗΣ Κ' ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση:

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση: Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου 25η Μαρτίου ιπλoγιορτή για την Ελλάδα Με αυτοκόλλητα Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα Πηνελόπη Μωραΐτου - Μαρία Μωραΐτου 25η ΜΑΡΤΙΟΥ- ΙΠΛΟΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εικονογράφηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

1 Πανεπιστήµιο Γκέτεµποργκ/Göteborgs Universitet Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα B2, NY1212 kurs B2, NY1212 Γκέτεµποργκ... 2008/Göteborg 2008.. Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:...

Διαβάστε περισσότερα

KATAΛOΓOΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH

KATAΛOΓOΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH η γνώση είναι δύναµη! KATAΛOΓOΣ EK OΣEΩN ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH Η Σύγχρονη Εποχή Κ Α Τ Α Λ Ο Γ ΟΣ Ε Κ ΟΣ Ε Ω Ν - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Η Σ 2 0 1 5 Σ Υ Γ Χ Ρ ΟΝ Η Ε Π Ο Χ Η Αθήνα: Mαυροκορδάτου 3, τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Άρρενες Ομάδες ηλικιών

Άρρενες Ομάδες ηλικιών Περιγραθή ηόποσ μόνιμης διαμονής / κλάδος οικονομικής δραζηηριόηηηας ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ ΚΡΖΣΖ (Έδξα: Ζξάθιεηνλ,ην) Και των δύο φύλων Ομάδες ηλικιών Άρρενες Ομάδες ηλικιών Θήλεις Ομάδες ηλικιών Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE. Endings: 123 & S/P PRIMARY. Aorist. Passive. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist Passive & Future Passive

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE. Endings: 123 & S/P PRIMARY. Aorist. Passive. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist Passive & Future Passive Croy Lesson 28 Who is acting Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action Manner in which action is regarded by subject Relation of subject to action PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE 1 2 3 Endings:

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Grekiska-Engelska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Grekiska-Engelska Lyckönskningar : Giftermål Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

KD-SH9104/KD-SH9103/ KD-SH9102/KD-SH9101

KD-SH9104/KD-SH9103/ KD-SH9102/KD-SH9101 DAB PRESET DISC DISC PRESET CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SH904/KD-SH903/ KD-SH90/KD-SH90 Detachable ATT ANGLE EQ CD FM AM R D CH SRC D MOSFET KD-SH90

Διαβάστε περισσότερα

Διδά δά ον σκ τα τ ς α ιστο τ ρία στο στ δ ημ η ο μ τικό κ σχο σχ λ ο είο Οργάνω Οργάν ση υλικού Φλωρεντία Πιτζιόλη

Διδά δά ον σκ τα τ ς α ιστο τ ρία στο στ δ ημ η ο μ τικό κ σχο σχ λ ο είο Οργάνω Οργάν ση υλικού Φλωρεντία Πιτζιόλη Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο Οργάνωση υλικού: Φλωρεντία Πιτζιόλη-Τιμοθέου, ΕΔΕ, Πρόεδρος Ενδοτμηματικής Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Χαρά Μακρυγιάννη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Κ α τ ά ρ τ ι σ η, Π ι σ τ ο π ο ί η σ η κ α ι Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή μ ε σ τ ό χ ο τ η ν ε ν δ υ ν ά μ ω σ η τ ω ν δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν ν έ ω ν 1 8-2 4 ε τ ώ ν, σ ε ε ι δ ι κ ό τ η τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Υ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΛ.ΑΔΕΙΑΣ ΥΒΕΤ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με.... από τον.... Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Είδος επιχείρησης 2. Κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη.

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη σελ.3 λίμνη Βεγορίτιδα Σ ύ λ λ η ψ η τ ρ ι ώ ν α τ ό μ ω ν γ ι α κ λ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.1

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωτόκολο http εντολών έκδοση 1.0 Σελ:2...περιεχόμενα Σελ:3...τι θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο Σελ:3...γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Σελ:4-5...πως

Διαβάστε περισσότερα

4 Participles. Paradigms Participles ω-verbs Present (noncontract) ω-verbs Present (noncontract)

4 Participles. Paradigms Participles ω-verbs Present (noncontract) ω-verbs Present (noncontract) Paradigms Participles ω-verbs Present (noncontract) 1 4 Participles 4.1.1 Present (noncontract) active middle/passive loosing being involved in loosing or being loosed NS λύων λύουσα λῦον λυόμενος λυομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

:  (   : . 15.1001.200  2004/18/ 2004/17/  2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ρήματα ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι σχηματίζουν αόριστο β και διαφέρουν στην κλίση του από τα ρήματα σε -ω. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ

Τα ρήματα ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι σχηματίζουν αόριστο β και διαφέρουν στην κλίση του από τα ρήματα σε -ω. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ Ρήματα σε μι: Υωνηεντόληκτα Τα φωνηεντόληκτα ρήματα σε μι σχηματίζονται στον ενεστώτα και στον παρατατικό ως εξής:ενεστωτικός αναδιπλασιασμός ρηματικό θέμα κατάληξη μι / μαι: ρ. δίδωμι < δίδωμι (ε.φ.)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Περιεχόμενα Πατριαρχική

Διαβάστε περισσότερα

Datering av inskrifter Exakta dateringar breda dateringar (50 år eller mer)

Datering av inskrifter Exakta dateringar breda dateringar (50 år eller mer) GREKISK EPIGRAFIK 2 Datering av inskrifter Exakta dateringar breda dateringar (50 år eller mer) Datering via: - eponym ämbetsman Obs. att året inte börjar samtidigt som vårt år - vad innebär det? Ex. 203/2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704906 2015-04-14

15PROC002704906 2015-04-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14.04.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 3317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ. Τηλ. 23813 50335,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Κ. Συμεωνίδου Θεσσαλονίκη, 13-10-2015 Τηλ.: 2310997613

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης- Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης-είσπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φιλοσοφίας: Εαρινό εξάμηνο 2014-2015

Τμήμα Φιλοσοφίας: Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 16.02.2015 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 29.05.2015 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ. Α 1η ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. 3η ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β' (Β'Γ') Α

ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ. Α 1η ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. 3η ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β' (Β'Γ') Α ΥΦΙΣΤΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΜΟΙ ΟΥ ΤΞΗ ΟΥ Ε Ρ 1- νατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΡΜΣ ΡΜΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΡΟΥ ΛΕΞΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΙ Σ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΛΣ ΚΛΣ ' ΚΛΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας».

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». 1 ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH401 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

Application Motivational Cover Letter

Application Motivational Cover Letter - Opening Αξιότιμε κύριε, Formal, male recipient, name unknown Αξιότιμη κυρία, Formal, female recipient, name unknown Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Formal, recipient name and gender unknown Bäste herrn, Bästa

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π... ΑΘΗΝΑ 06-11-2015 ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π... ΑΘΗΝΑ 06-11-2015 ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π... ΑΘΗΝΑ 06-11-2015 ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ 08:00 20.00 20.00 08.00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική και Βιογεωχημική Παρακολούθηση

Υδρολογική και Βιογεωχημική Παρακολούθηση Environmental Friendly Technologies for Rural Development LIFE 05ENV/GR/000245 Υδρολογική και Βιογεωχημική Παρακολούθηση Τελική Τεχνική Έκθεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2. Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα. Δ όπως Δώρα Π όπως Πρωτοχρονιά

Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2. Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα. Δ όπως Δώρα Π όπως Πρωτοχρονιά Εκδίδονται από το 10/θ Δημοτικό Σχολείο Μήλου τηλέφωνο 2287021346 Δεκέμβριος 2012 αριθμός φύλου 49ο Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2 Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα Β όπως Βοσκός Ξ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑυΙΑΣ Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Birger Jarlsgatan 92, 114 20 Stockholm Tel. 08-612 34 81 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 E-mail Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Πολιτισμός «φωνές νερού μυριάδες» ΟΛΥΜΠΙΑ. Φύλλα δραστηριοτήτων για μαθητές

Περιβάλλον και Πολιτισμός «φωνές νερού μυριάδες» ΟΛΥΜΠΙΑ. Φύλλα δραστηριοτήτων για μαθητές Περιβάλλον και Πολιτισμός «φωνές νερού μυριάδες» ΟΛΥΜΠΙΑ Φύλλα δραστηριοτήτων για μαθητές Κρέστενα, Ιούλιος 2011 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων Μαθητική Εστία Κρεστένων Τ.Κ. 27055 Κρέστενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002511086 2014-12-30

14PROC002511086 2014-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 30.12.2014 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 14462 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΚΕΝΤΖΗΣ. Τηλ. 23813 50184 FAX : 23810 22418 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες περιοχές εμφανίζουν υψηλή αλατότητα στο έδαφος

Ποιες περιοχές εμφανίζουν υψηλή αλατότητα στο έδαφος Αλατότητα Ο όρος αλατότητα αναφέρεται στην ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων ιόντων (κατά κανόνα Na + και Cl - ), στο εδαφικό διάλυμα, η οποία προκαλεί αλλοίωση των χαρακτηριστικών και πτώση του δυναμικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΙΙ. Εταιρικό δίκαιο γενικά... 9 1. Έννοια εταιρικού δικαίου... 9 2. Πηγές του ελληνικού εταιρικού δικαίου... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΙΙ. Εταιρικό δίκαιο γενικά... 9 1. Έννοια εταιρικού δικαίου... 9 2. Πηγές του ελληνικού εταιρικού δικαίου... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες... 1 1. Εταιρία σε ευρεία έννοια... 1 2. Είδη εταιρίας σε ευρεία έννοια... 1 3. Ενοχική και σωματειακή δομή της ενώσεως προσώπων... 1 4. Εταιρίες με ενοχική δομή... 2 5.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Η Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Η Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας : 84100 Πληροφορίες :Χ. Κοντού Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος. Η οικιστική αρχιτεκτονική της Καβάλας

Β Μέρος. Η οικιστική αρχιτεκτονική της Καβάλας Β Μέρος Η οικιστική αρχιτεκτονική της Καβάλας Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η Καβάλα είναι μία πόλη που αποτελεί αντικείμενο σπουδής για τις αρχιτεκτονικές της τάσεις. Εδώ εφαρμόστηκαν όλες σχεδόν οι τεχνοτροπίες που

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 σελ.4 σελ.4 Ο Β ο υ λ ε υ τ ή ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς τ η ς Ν. Δ. κ. Ε υ σ τ ά θ ι ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς σελ.4

σελ.3 σελ.3 σελ.4 σελ.4 Ο Β ο υ λ ε υ τ ή ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς τ η ς Ν. Δ. κ. Ε υ σ τ ά θ ι ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς σελ.4 ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 207 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Ε π ί σ κ ε ψ η τ ο υ π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο

Διαβάστε περισσότερα