ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 5/204/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Απόφαση 7/372/ ) ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Αριστοτέλους 95, Αχαρναί Α.Φ.Μ

2 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοικητικού Συμβουλίου 3 1. Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη 4 2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 6 3. Πληροφορίες για την DIONIC A.E Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και μη βάση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 5. Έκθεση συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις (αρθρ. 2 παρ. 4 Ν. 3016/2002) Συνοπτικά Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες Πληροφορίες άρθρου 10 του ν. 3401/ Διαθεσιμότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πιστοποιητικών ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή και εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 117 Σελίδα 2 από 118

3 Μήνυμα Διοικητικού Συμβουλίου Κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 υπήρξε μια ιδιαίτερα ικανοποιητική χρονιά για τον Όμιλο εταιρειών DIONIC, τόσο σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, όσο και σε επίπεδο λειτουργικής και εμπορικής δραστηριότητας. Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2005 διαμορφώθηκε σε 67,6 εκατ. έναντι 61,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 10,2%. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 14,2% φτάνοντας τα 3,9 εκατ. έναντι 3,4 εκατ. πέρυσι. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση κατά 133,7% και ανήλθαν σε 1,03 εκατ. έναντι 440 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Στο 2005 ο Όμιλος DIONIC εμπλούτισε σημαντικά το εμπορικό του portfolio με νέα προϊόντα, ενώ προχώρησε και στην υπογραφή συμβολαιογραφικού προσύμφωνου για την σύσταση εταιρείας με σκοπό την κατασκευή αιολικών πάρκων στον ελλαδικό χώρο. Επιπρόσθετα, μέσα στο 2006 ο Όμιλος ήδη έχει προχωρήσει σε μια σειρά στρατηγικών κινήσεων, με άμεσο στόχο την λειτουργική ανάπτυξη της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η DIONIC ΑΕΒΕ απέκτησε οικόπεδο μετά κτιριακών εγκαταστάσεων στην περιοχή Αυλώνα Αττικής με βραχυπρόθεσμο στόχο την χρήση του ως logistic center και προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησής του μεσοπρόθεσμα. Τέλος, η DIONIC προχώρησε στη σύσταση δυο νέων θυγατρικών εταιρειών στην Κύπρο, οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν στην περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ομίλου εκτός Ελλάδος. Η Διοίκηση της DIONIC, παραμένοντας προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού, συνεχίζει δυναμικά την εφαρμογή του επενδυτικού της σχεδίου με κύριο γνώμονα την ουσιαστική ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο δραστηριοτήτων όσο και σε ότι αφορά την λειτουργική αποτελεσματικότητα του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο Σελίδα 3 από 118

4 1. Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη της DIONIC Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Συμμετοχές σε θυγατρικές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (α) Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Κέρδη/Ζημίες, προ φόρων Μείον φόροι Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους Κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρείας Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά( ) 0,05 0,03 Σελίδα 4 από 118

5 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου DIONIC ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Συμμετοχές σε θυγατρικές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (α) Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Κέρδη/Ζημίες, προ φόρων Μείον φόροι Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους Κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρείας Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά( ) 0,06 0,03 Σελίδα 5 από 118

6 2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας Εισαγωγή Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίο πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα των αποφάσεων υπ αριθμ. 5/204/ και 7/372/15 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι Σύνταξης Υπεύθυνος για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου είναι ο κ. Θωμάς Ρούμπας Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε., κάτοικος Δήμου Εκάλης, οδός Πάρνηθος 10α. Πληροφορίες Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε., επί της οδού Αριστοτέλους 95 στο Δήμο Αχαρνών τηλ (υπεύθυνη Βασιλική Αποστολοπούλου). Ορκωτοί ελεγκτές Η εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές για τις λογιστικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρήσης καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, το προσάρτημα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον πίνακα μεταβολής ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση των ταμειακών ροών. Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τις χρήσεις (σε μητρικό και ενοποιημένο επίπεδο) έχουν συνταχθεί βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ και ελέχθησαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Σελίδα 6 από 118

7 Λογιστή κ. Σωτήριο Α. Κωνσταντίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton ΑΕ Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, ενώ οι δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2005 συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Π και έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ. Ιωάννη Τσιότσιο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 14991) και Χρήστο Κοκοτίνη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13501) της εταιρίας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Σελίδα 7 από 118

8 3. Πληροφορίες για την DIONIC A.E. Γενικές Πληροφορίες Η εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ ιδρύθηκε το 1995 (μετατροπή από Ε.Π.Ε ) με αριθμό ΦΕΚ 5374/ και η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί μέχρι το 2045 με δυνατότητα παράτασης. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών Αττικής και συγκεκριμένα στη διεύθυνση Αριστοτέλους 95, τηλ Τ.Κ Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα ανωνύμων εταιριών με αριθμό 34192/01/Β95/493. Η πλήρης επωνυμία της Εταιρίας μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29/6/2005 για μερική μεταβολή της επωνυμίας της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού είναι ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ και με διακριτικό τίτλο «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε». Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 2003), οι δραστηριότητες της εταιρίας υπάγονται στους ακόλουθους τομείς: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσεως Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού Άλλη παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού μ.α.κ. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών Εμπόριο Συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών και βρωσίμων ελαίων και λιπών Λοιπό χονδρικό εμπόριο Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης και υπόδησης Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού Σελίδα 8 από 118

9 Σύντομο Ιστορικό Η ΝΤΙΟΝΙΚ ιδρύθηκε σαν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης το 1986 από τον κ. Λεύκιο Περικλέους και την κα Νίκη Κάβουρα με σκοπό αυτή να λειτουργήσει σαν φορέας στην εξυπηρέτηση των επενδύσεων του κ. Περικλέους στην Ελλάδα Το 1994 η Εταιρία εξαγοράστηκε από τους κ.κ. Λάμπρο Περικλέους, Βασίλη Χάλαρη και Ηλία Κυριακάκη. Οι ανωτέρω επιχειρηματίες διαβλέποντας τις θετικές προοπτικές και τις δυνατότητες ανάπτυξης και δυναμικής του ευρύτερου χώρου της πληροφορικής, διαφοροποίησαν την ως τότε δραστηριότητα της Εταιρίας και άρχισαν να επεκτείνονται σταδιακά σ αυτό το χώρο Το Σεπτέμβριο του 1995, και ενώ η Εταιρία είχε αρχίσει ήδη να πραγματοποιεί αλματώδη πρόοδο των εργασιών της, μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία με αύξηση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της από 5 εκατ. δρχ. σε 100 εκατ. δρχ.. Το ίδιο διάστημα, το μετοχικό σχήμα με την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ αλλά και ιδιωτών επενδυτών η πλειοψηφία των οποίων είναι μέλη του ΠΑ.Σ.Ε.Χ.Α (Πανελλήνιου Συνδέσμου Επενδυτών Χρηματιστηρίου Αθηνών) Το 1996 η Εταιρία διαβλέποντας την επερχόμενη έκρηξη της αγοράς στο χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών των λογισμικών προγραμμάτων και πολυμέσων (multimedia), μετεγκαταστάθηκε, επενδύοντας ταυτόχρονα σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Οι επενδύσεις αυτές συντέλεσαν στο να γίνει η ΝΤΙΟΝΙΚ A.E. ο σημαντικότερος διανομέας ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ηλεκτρονικών μέσων επιμόρφωσης στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων έχοντας συνάψει εμπορικές συμφωνίες με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής τέτοιων προϊόντων στο χώρο Το 1998 στα πλαίσια της συνεχούς αναζήτησης νέων επικερδών δραστηριοτήτων, η Εταιρία αποφάσισε να επεκταθεί σε προϊόντα τα οποία θα της επιτρέψουν αφενός να εκμεταλλευθεί στο μέγιστο τα υπάρχοντα κανάλια διανομής και να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά, αφετέρου να διαφοροποιήσει το επιχειρηματικό ρίσκο που Σελίδα 9 από 118

10 περιέχεται σε μονοσήμαντες δραστηριότητες, γεγονός που παρατηρείται στον ανταγωνισμό. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρία δρομολόγησε την είσοδό της στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, των παραδοσιακών παιχνιδιών, (μέσω της θυγατρικής της ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ A.E. DREAMLAND ), η οποία Ιδρύθηκε το 1998 με τη συμμετοχή της ΝΤΙΟΝΙΚ A.E. με ποσοστό 99% στο μετοχικό κεφάλαιο έναντι του ποσού των ,67 που πραγματοποιήθηκε στη χρήση 1998 και καταβλήθηκε πλήρως. Έκτοτε, η ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. προέβηκε σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις οποίες υπήρχε παραίτηση των παλαιών μετόχων και το ποσοστό της ΝΤΙΟΝΙΚ. περιορίστηκε σε 60%. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 η καθεμία Το 1999 θεωρείται ορόσημο για την περαιτέρω πορεία της Εταιρίας καθώς μετά από Δημόσια Εγγραφή, οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Με τα κεφάλαια που άντλησε από το επενδυτικό κοινό η Εταιρία μετεγκαταστάθηκε στο σημερινό ιδιόκτητο κτίριο της και ενίσχυσε τα κεφάλαια κίνησης της ώστε να εδραιωθεί περαιτέρω στο χώρο τον οποίο δραστηριοποιείται. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα για την Εταιρία ήταν ο μηχανογραφικός εκσυγχρονισμός της, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία την αναμενόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών της στις επόμενες χρήσεις, καθώς και η συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της TELECLUB A.E., που δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικής πώλησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας μέσω αλυσίδας καταστημάτων To 2000 η συμμετοχή της Εταιρίας σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ΟFFICE DEPOT A.E. και ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., στην ίδρυση της εταιρίας ATCOM Α.Ε με ποσοστό συμμετοχής 34% καθώς και η αγορά παγίων και επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας ΕΥΡΩΓΡΑΦΗ Α.Ε., κινήθηκαν μέσα στα παραπάνω αναφερόμενα πλαίσια της στρατηγικής της Εταιρίας, δηλαδή της εισόδου της σε νέες δραστηριότητες με σκοπό την επίτευξη των μέγιστων συνεργιών To 2001 η εταιρία πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, αντλώντας κεφάλαια μέσω Δημόσιας Εγγραφής με σκοπό την αύξηση των κεφαλαίων κίνησης τα οποία της προσέδωσαν μεγαλύτερη ευελιξία στις συμφωνίες Σελίδα 10 από 118

11 με τους προμηθευτές της και επέτρεψαν την είσοδό της σε νέες δραστηριότητες με την υπογραφή στρατηγικών συμφωνιών με νέους συνεργάτες και προμηθευτές. Παράλληλα η εταιρία μείωσε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας TELECLUB A.E. σε ποσοστό 18,54%. Πάντα με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών η εταιρία εφάρμοσε από το 1999 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας, ενώ τον Ιούνιο του 2000 πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9002 και το 2002 πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 του TUV AUSTRIA Το 2002 η εταιρία πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά ποσό με κεφαλοποίηση αποθεματικών και με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα για την εταιρία ήταν : Α. Η μείωση της συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε στο ποσοστό του 44,002%. Β. Η εξαγορά του 33% των μετοχών με ταυτόχρονη απόκτηση της πλειοψηφίας του Δ.Σ της εταιρίας ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε, η οποία δραστηριοποιείται στην διανομή ευρέως καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων στον νομό Αττικής. Γ. Η συμμετοχή στίς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε, ATCOM A.E, NTIONIK OFFICE DEPOT A.E, C.A.A.D A.E ( πρώην ΤΕΛΕΚΛΑΜΠ Α.Ε) Το 2003 η εταιρία υλοποίησε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις ,την πρώτη φάση του προγράμματος διάθεσης μετοχών υπέρ των μελών του Δ.Σ, του Δ/ντος Συμβούλου, του Γενικού Δ/ντου και του προσωπικού της εταιρίας, με την μορφή του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30. Οι ανωτέρω μετοχές πιστώθηκαν στις μερίδες των δικαιούχων στις κατόπιν της εγκρίσεως του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα για την εταιρία ήταν: Τον Οκτώβριο του 2003 η ΝΤΙΟΝΙΚ προέβη στην μείωση της συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρίας ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε στο ποσοστό του 34,00%, και στην πώληση του 34,37% επί του μετοχικού κεφαλαίου Σελίδα 11 από 118

12 της συνδεδεμένης ανωνύμου εταιρίας C.A.A.D A.E. Επίσης αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της σε 50,70% στην θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία ATCOM A.E. Η πρόθεση της εταιρίας να αυξήσει το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρίας κρίθηκε συμφέρουσα από στρατηγικής και επενδυτικής πλευράς, δεδομένου ότι η ως άνω εταιρία μέσω του σκοπού της, όπως αυτός περιγράφεται στο καταστατικό της πρόκειται να συμπληρώσει το προϊοντικό μίγμα της ΝΤΙΟΝΙΚ μέσω του SOFTWARE που παράγει. Τον Νοέμβριο του 2003 η ΝΤΙΟΝΙΚ προέβη στην κατάρτιση συμφωνίας με την ανώνυμη εταιρία MICROTEC A.E και με τον Άγγελο Σαλιάρη με τους οποίους συμφωνήθηκε το πλαίσιο επιχειρηματικού σχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η εκ μέρους της εταιρίας μας απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και ανάληψη διοίκησης εταιρίας, η οποία θα περιλαμβάνει στον εταιρικό της σκοπό κυρίως και την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα προϊόντων του Ιαπωνικού Οίκου EIZO Το 2004 το Δ.Σ στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας το οποίο πραγματοποιήθηκε την αποφάσισε την συμμετοχή της εταιρίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της INFONAUTICS A.E σε ποσοστό 14% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προσβλέποντας στην διεθνή επέκταση του ομίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Η INFONAUTICS A.E δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων επιχειρηματικής πληροφόρησης η οποία θα βασιστεί στην ανάπτυξη δικού της προϊόντος στον τομέα των λύσεων επιχειρηματικής ευφυΐας με το οποίο θα στοχεύσει την αγορά των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών. Η Γ.Σ των μετόχων της εταιρίας η οποία πραγματοποιήθηκε στις αποφάσισε την συγχώνευση της με τις εταιρείες ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε και UNIKID HELLAS A.E με απορρόφηση αυτών. Στίς η εταιρία στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας INFONAUTICS A.E αυξάνοντας το ποσοστό της από 14% σε 18%. Την με την υπ αριθμ. πρωτ. Κ / εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση των εταιρειών ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε και Σελίδα 12 από 118

13 UNIKID HELLAS A.E δια απορροφήσεως αυτών από την ΝΤΙΟΝΙΚ. Με απόφαση του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρίας "ΑΤCOM A.E" της 20/01/2004 η εταιρία απορρόφησε την ανώνυμη εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ OFFICE DEPOT Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Ν.2190/ Το 2005 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας η οποία πραγματοποιήθηκε την αποφάσισε την μεταβολή της επωνυμίας της εταιρίας σε «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ». Την υπέγραψε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την αγορά ακινήτου τ.μ με κτιριακές εγκαταστάσεις τ.μ στην βιομηχανική περιοχή Αυλώνα Αττικής. Την συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, της θυγατρικής εταιρίας ΑΤCOM A.E αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της απο 56,83% σε 62,28% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρίας. Την υπέγραψε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με την Ανώνυμη Εταιρία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε» για σύσταση από κοινού Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε». Σκοπός της νέας εταιρίας θα είναι η δραστηριοποίηση της στην κατασκευή αιολικών πάρκων στον ελλαδικό χώρο. Σελίδα 13 από 118

14 Επισκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Κύριοι Τομείς Δραστηριότητας Η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε δραστηριοποιείται σε 7 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων που παρακολουθούνται εσωτερικά ανάλογα με το περιεχόμενο τους μέσα από τα αντίστοιχα Business Units της εταιρίας: STRATEGIC BUSINESS UNITS ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Β.Ε.Ε. Home Entertainment Information Technology Intelligent Solutions Toys (Παραδοσιακό ( Παιχνίδι) Office Supplies Bebe Καταναλωτικά Προϊόντα Ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει την ζήτηση για τα προϊόντα και υπηρεσίες της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε είναι το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Σελίδα 14 από 118

15 Κατηγορίες πωλούμενων προϊόντων Εμπορεύματα Υπηρεσίες 1. Home Entertainment Business Unit. Το συγκεκριμένο Business Unit ασχολείται με ότι χαρακτηρίζει την οικιακή ηλεκτρονική διασκέδαση στο σπίτι. Σκοπός του είναι η ανεύρεση και διακίνηση προϊόντων που αφορούν την ψυχαγωγία των καταναλωτών. Τα προϊόντα που διανέμει ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες: Πλατφόρμες παιχνιδιών (Games Consoles). Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται οι συσκευές (Hardware), οι οποίες χρησιμοποιούνται για διασκέδαση στο σπίτι και υποστηρίζονται από το ανάλογο λογισμικό το οποίο εισάγεται στο σύστημα μέσω cartridges, CD και DVD. Οι κονσόλες που διακινεί η εταιρία είναι της SONY το Playstation 2 καθώς και την νέα πρωτοποριακή φορητή κονσόλα PSP. Επίσης διακινεί τις κονσόλες της MICROSOFT Xbox & Xbox360 και της Nintendo τα Gameboy Advance, Gamecube & Nintendo DS. Λογισμικά Προγράμματα (Software). Πρόκειται για τα ηλεκτρονικά προγράμματα και παιχνίδια επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας διαφόρων εξειδικευμένων κατασκευαστών όπως είναι η EIDOS, ACTIVISION, MICROSOFT, CODEMASTERS, ATARI, Nintendo, Sony, Sega κ.α. Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στις αναφερόμενες παραπάνω πλατφόρμες παιχνιδιών. Διάφορα Αξεσουάρ και Περιφερειακά (Accessories & Peripherals). Πρόκειται για προϊόντα που χρησιμοποιούνται είτε επικουρικά είτε είναι απαραίτητα στην λειτουργία είτε των ηλεκτρονικών υπολογιστών είτε των κονσόλων. Ως τέτοια χαρακτηρίζονται τα mice, joysticks, κάρτες γραφικών και ήχου, επεκτάσεις μνήμης κ.α. Θα θέλαμε να αναφέρουμε εδώ, ότι από το 2004 η εταιρία έχει λανσάρει στην αγορά την δικιά της γκάμα περιφερειακών με το όνομα Plug n Play τα οποία έχουν τύχει θετικής αποδοχής και εγκωμίων από τους καταναλωτές για την αξιοπιστία τους και την πολύ καλή τιμή τους. Σελίδα 15 από 118

16 2. Information Technology Business Unit. Υλικά Συναρμολόγησης Η/Υ (Assemply Parts). Πρόκειται για υλικά που συνθέτουν τον υπολογιστή και η εταιρία εισάγει είτε για χρήση της δικιάς της γραμμής παραγωγής υπολογιστών (Lexus PC) είτε για διακίνηση προς τρίτους για την συναρμολόγηση υπολογιστών με άλλο όνομα. Τέτοια προϊόντα που ανήκουν σ αυτή την κατηγορία είναι οι μητρικές πλακέτες (motherboards), οι επεξεργαστές, οι μνήμες (RAM), κάρτες ήχου και οθονών, μαγνητικά αποθηκευτικά μέσα (FDD, HD, CD, CDRW, DVD, DVDR και άλλα), modems, keyboards, cases κλπ. Η ΝΤΙΟΝΙΚ διαθέτει στην Ελληνική αγορά επώνυμα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας και ενδεικτικά κάποιοι από τους οίκους που αντιπροσωπεύει είναι: LITE-ON, ASROCK, ANTEC, MICROSOFT, HITACHI, SAMSUNG, INTEL,TASK κλπ. Οθόνες Η/Υ (Monitors). Αν και πρόκειται για μέρος υπολογιστή η οθόνη έχει την δική της κατηγορία λόγω της επανάστασης που έχουν φέρει τα TFT Monitors και έτσι δημιουργείται η ανάγκη της αντικατάστασης οθονών παλαιότερης τεχνολογίας (CRT) από την ήδη εγκατεστημένη βάση υπολογιστών. Εδώ η ΝΤΙΟΝΙΚ διαθέτει στην Ελληνική αγορά επώνυμα προϊόντα που καλύπτουν όλο το εύρος τιμών σε σχέση πάντα με την ποιότητα μέσα από μιά μεγάλη ποικιλία μοντέλων. Οι οίκοι του εξωτερικού που αντιπροσωπεύονται είναι: EIZO, SAMSUNG, SONY, ACER. LEXUS PC (Personal Computers). Είναι τα PC s που παράγει η ΝΤΙΟΝΙΚ σε σύγχρονη μονάδα και που απευθύνεται σε κάθε χρήστη οικιακό ή επαγγελματία. Τα Lexus PC s είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000-TUV Austria και δίνει την δυνατότητα στην εταιρία μέσω των αντιπροσώπων της- να συμμετέχει δυναμικά σε διαγωνισμούς Δημοσίου. Επιπλέον η εταιρία κατασκευάζει υπολογιστές κατά παραγγελία σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη (Build To Order). Αξίζει να σημειωθεί ότι το LEXUS PC κατά τα δύο τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά μέσα στα δέκα πρώτα σε πωλήσεις στην ελληνική αγορά μεταξύ Ελλήνων και ξένων κατασκευαστών σύμφωνα με του διεθνείς οίκους IDC και GARTNER. Στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας που έχει με τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες πληροφορικής αποτελεί GOLD PARTNER της MICROSOFT Inc. καθώς και PREMIER PARTNER της INTEL. Σελίδα 16 από 118

17 NOTEBOOKS. Η ΝΤΙΟΝΙΚ σε αυτή την αναπτυσσόμενη κατηγορία προϊόντων έχει επιλέξει δύο από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές της παγκόσμιας αγοράς ACER και NEC. Περιφερειακά (Peripherals). Πρόκειται για άλλα συμπληρωματικά προϊόντα που συνδέονται στον υπολογιστή και που σκοπό έχουν να ολοκληρώσουν μία λύση hardware. Σαν τέτοια προϊόντα μπορούμε να αναφέρουμε τους εκτυπωτές (printers), σαρωτές (scanners), cameras, ηχεία, εξωτερικές αποθηκευτικές μονάδες κλπ. Στρατηγικά η ΝΤΙΟΝΙΚ διανέμει τα προϊόντα της HEWLETT PACKARD, BROTHER, SAMSUNG, SWEEX, ALLIED TELESYN. Λογισμικό (Software). Η ΝΤΙΟΝΙΚ πέρα από τους τίτλους επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας για PC (CD ROM), διαθέτει και όλα τα προϊόντα της MICROSOFT και κυρίως τα λειτουργικά συστήματα και τα περιβάλλοντα εργασίας σε μορφή DSP (Microsoft Windows & Office). Δικτυακά προϊόντα (Νetwork Devices). Πρόκειται για προϊόντα που εξυπηρετούν πάνω από ένα υπολογιστές συνδεδεμένους μεταξύ τους τοπικά ή σε απόσταση. Σ αυτή την κατηγορία προϊόντων η ΝΤΙΟΝΙΚ στρατηγικά συνεργάζεται με την ALLIED TELESYN και διαθέτει τα δικτυακά προϊόντα της στην Ελληνική αγορά. ΙNTERNET. Στον χώρο του διαδικτύου η ΝΤΙΟΝΙΚ πέρα από την διανομή συνδέσεων συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας (ADLS,DIAL UP & ISDN) της ΟΤΕΝΕΤ παρέχει έτοιμες εφαρμογές που λειτουργούν σε Internet περιβάλλον και έχουν κατασκευαστεί από την θυγατρική της εταιρία ATCOM. 3. Intelligent Solutions Business Unit. Τηλεφωνικά κέντρα. Η ΝΤΙΟΝΙΚ διαθέτει και διανέμει στην Ελληνική αγορά ως Value Added Distributor τα τηλεφωνικά κέντρα της SIEMENS και έχοντας ως βάση το τηλεφωνικό κέντρο να προσφέρει συνολική λύση τηλεφωνίας μαζί με υπηρεσίες σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Έχοντας πλέον -ο καταναλωτής και οι επιχειρήσεις- δυνατότητες προεπιλογής φορέα, αλλά και δυνατότητες Σελίδα 17 από 118

18 προγραμματισμού των τηλεφωνικών κέντρων η ΝΤΙΟΝΙΚ έχει να προσφέρει αρκετές επιλογές στις υπηρεσίες της εν γένει τηλεφωνίας. Έτσι προσφέρονται το σύνολο των υπαρχουσών υπηρεσιών από όλους τους πάροχους στην κινητή τηλεφωνία (Cosmote, Vodafone, Telestet, Q-Telecom), καθώς επίσης προσφέρονται σημαντικές και συμπληρωματικές υπηρεσίες σταθερής εναλλακτικής τηλεφωνίας,αλλά και δικτύων IP- VPN (Vivodi, Lannet). Ασύρματη επικοινωνία ΤΕΤRA. Η εταιρία συνεργάζεται και αντιπροσωπεύει την CLEARTONE με σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων ασύρματης κρυπτογραφημένης επικοινωνίας. Αφορά περιπτώσεις ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ κινούμενων σημείων και εφαρμόζεται όπου υπάρχει στόλος αυτοκινήτων κλπ. Συστήματα NO-MOBILE. Πρόκειται για τα προϊόντα της MULTITONE που αντιπροσωπεύονται από την ΝΤΙΟΝΙΚ και που αποτρέπουν ενεργά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, σε χώρους όπου η χρήση των κινητών απαγορεύεται ή αποτελεί ενόχληση. Συστήματα Access Control. Η εταιρία σε συνεργασία με τον οίκο Heart όπου εισάγει και προμηθεύει την Ελληνική αγορά με συστήματα ελέγχου πρόσβασης Access Control τα οποία είναι τελευταίας τεχνολογίας και άριστης ποιότητας. Συστήματα CCTV. Η Εταιρία διαθέτει ήδη από τις αρχές του 2004 στην Ελληνική αγορά, συμπληρώνοντας τη γκάμα της στα συστήματα ασφαλείας, συστήματα κλασικού και IP CCTV του οίκου Hunt και Lonrun καθώς επίσης και σε συνεργασία με τον οίκο Hunt, κατασκευάζει τα τελευταίας τεχνολογίας συστήματα τοπικής ή απομακρυσμένης παρακολούθησης, με αυτόματη ψηφιακή καταγραφή γεγονότων σε σκληρό δίσκο Lexus Guard. 4. Toys (παραδοσιακό παιχνίδι) Η εταιρεία διαθέτει και διανέμει στην ελληνική αγορά προιόντα των γνωστότερων οίκων του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στο χώρο του παραδοσιακού παιχνιδιού (Μεταλλικά αυτοκινητάκια, τηλεκατευθυνόμενα, Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Προσχολικά παιχνίδια, Ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.α). Σελίδα 18 από 118

19 1. MAISTO International Είναι η κορυφαία εταιρεία στην κατασκευή die-cast toys με περισσότερα από μοντέλα σε γραμμή παραγωγής στα εργοστάσια της που βρίσκονται στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη. Τα προϊόντα της διατίθενται σε όλες τις χώρες του κόσμου Κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων της Maisto είναι η κορυφαία ποιότητα κατασκευής καθώς και η τεράστια γκάμα στα προϊόντα της. 2. ΝΙΚΚΟ International Γιαπωνέζικο γκρουπ εταιρειών που αποτελεί την κορυφαία εταιρεία στην κατασκευή radio-control toys (τηλεκατευθυνόμενα) όπως αυτοκίνητα, καράβια, ελικόπτερα και αεροπλανάκια. Τα προϊόντα της διατίθενται σε όλες τις χώρες του κόσμου. 3. ΤΟΜΥ Γκρουπ εταιρειών που ιδρύθηκε πριν από 80 χρόνια και έχει πολύ μεγάλη ποικιλία παιδικών παιχνιδιών. Τα προϊόντα της διατίθενται σε όλες τις χώρες του κόσμου. 4. MECCANO Βρετανική Εταιρεία που ιδρύθηκε πριν 100 χρόνια και τώρα αποτελεί θυγατρική της εταιρείας NIKKO. Είναι η κορυφαία εταιρεία στην κατασκευή construction toys για όλες τις παιδικές ηλικίες. Τα προϊόντα της διατίθενται σε όλες τις χώρες του κόσμου. 5. Office Supplies (είδη χαρτοπωλείου) Η εταιρεία διαθέτει και διανέμει στην ελληνική αγορά προιόντα των γνωστότερων οίκων του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στο χώρο του χαρτοπωλείου 1. VERBATIM Θυγατρική της εταιρείας Mitsubishi Chemical Corporation. Είναι η κορυφαία και μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο στην κατασκευή οπτικών μέσων αποθήκευσης όπως είναι τα CD, δισκέτες, DVD, memory cards USB Sticks. Τα προϊόντα της διατίθενται σε όλες τις χώρες του κόσμου και ενδεικτικά στην Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση με μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 25%. Κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων VERBATIM είναι η κορυφαία ποιότητα κατασκευής, η υψηλή αξιοπιστία και η καινοτόμος προσέγγιση απέναντι στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. 2. I-Tech -That s Write Ολλανδική εταιρεία που εξειδικεύεται στην κατασκευή οπτικών μέσων αποθήκευσης That s Write όπως είναι τα CD και, DVD. Τα προϊόντα της διατίθενται στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Σελίδα 19 από 118

20 6. Bebe (Είδη βρεφαναπτυξης) Η εταιρία έχει αναλάβει την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανομή στην Ελλάδα των κάτωθι οίκων εξωτερικού οι οποίοι κατέχουν ηγετικές θέσεις παγκοσμίως. 1. TEAM TEX - Γαλλική εταιρία η οποία έχει το μεγαλύτερο εργοστάσιο στον κόσμο στην παραγωγή καθισμάτων ασφάλειας αυτοκινήτου για βρέφη και παιδιά, όλα τα προϊόντα της TEAM TEX διανέμονται στην Ελλάδα με το Brand UNIKID το οποίο είναι καθαρά ελληνικό Brand. 2. DOREL - Καναδικός όμιλος εταιρειών ο οποίος κατέχει την πρώτη θέση σε μερίδιο αγοράς παγκοσμίως στην κατασκευή και εμπορία καθισμάτων ασφαλείας αυτοκινήτου για βρέφη και παιδιά. Στον ανωτέρω όμιλο ανήκουν επίσης οι εταιρείες MAXI-COSI, QUINNY (οι οποίες εξειδικεύονται στην κατασκευή καθισμάτων ασφαλείας καθώς και καινοτόμων καροτσιών για βρέφη και παιδιά) όπως επίσης η εταιρία SAFETY 1st (η οποία παράγει και εμπορεύεται προϊόντα βρεφανάπτυξης, αξεσουάρ και άλλα προϊόντα ασφαλείας που αποκλειστικά προορίζονται για βρέφη). 3. INGLESINA Ιταλική εταιρία, η μεγαλύτερη εταιρία στην Ευρώπη στην κατασκευή βρεφικών και παιδικών καροτσιών, η οποία παράγει ακόμα και άλλα προϊόντα για βρέφη, όπως Relax - Port-bebe Μάρσιπους κ.α. Όλα τα παραπάνω προϊόντα διανέμονται σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο. 4. AVENT - Εδρεύει στο Λονδίνο και είναι μέσα στις 3 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου στην παραγωγή και εμπορία ειδών βρεφανάπτυξης (μπιμπερό-θηλές-πιπίλες). Η εν λόγω εταιρία κατασκευάζει επίσης και πολλά άλλα αξεσουάρ τα οποία είναι απαραίτητα για την υγιή ανάπτυξη του βρέφους και σημαντικά προϊόντα για την υποστήριξη της μέλλουσας μητέρας. Τα προϊόντα της ανωτέρω εταιρίας διανέμονται σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο. 7. Καταναλωτικά Προϊόντα Τα προϊόντα ήχου και εικόνας ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και ως τέτοια αναφέρονται οι τηλεοράσεις, τα DVD players, Home Theater κλπ. Αυτή την στιγμή η εταιρία διακινεί Σελίδα 20 από 118

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 ΜΑΪΟΣ 2001 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 Αγαπητοί µέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρίας µας για τη χρήση 2000. Μια χρονιά που αποτέλεσε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 16 της από 14.11.2000 απόφασης 5/204 του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την υπ άριθµ. 7/372/15-2-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Με βάση την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΑΤΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» (Πρώην Info-Quest A.E.B.E.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ «ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ` Αθήνα, Ιούνιος 2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 5/204/14.11.2000 και 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. !"#$%$&!'("')*+'#,# -!./(*0*("'& 1"$ 2/ &3#2$4/ 2*3 '2/&"*3 5'.2"*3 %$" 2*3& '.'1%2'&

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε.

«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε. «AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Εξαγορά Ποσοστού 100,00% της ς PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (μετονομασθείσας σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κρέοντος 25-Αθήνα, ΤΚ. 104 42 Τηλ. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 τηλεφωνία computers ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είδη γραφείου home cinema INTERNET BUSINESS TO BUSINESS δώρα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ SERVICE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα