5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_drills_5243\Tefhi\Timologio_5243.DOC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013. K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_drills_5243\Tefhi\Timologio_5243.DOC"

Transcript

1 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα" Κωδικός Αναφοράς 5243» ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδας των εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν για τη διερεύνηση του υπεδάφους σε θέσεις χωµατουργικών και τεχνικών στο Α υποτµήµα ράµα Αγ. Αθανάσιος του τµήµατος «ράµα Καβάλα» του κάθετου άξονα 61 «Σέρρες - ράµα Καβάλα». 1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές και περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες δαπάνες ακόµη και αν δεν κατονοµάζονται ρητά αλλά είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Καµία αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων και του εργαστηριακού εξοπλισµού καθώς και την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών υλών, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται: Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ. πλην του Φ.Π.Α., περιλαµβανοµένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση των γεωερευνητικών εργασιών ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού των γεωερευνητικών εργασιών, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν /54 πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω και αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν /66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 (Φ.Ε.Κ. 83 Α/ ), Ν.1081/71 (Φ.Ε.Κ. 273 Α/ ) και Ν. 893/79 (Φ.Ε.Κ. 86 Α/ ) Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών ενσωµατουµένων και µη, µετά των απαιτούµενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων µεταφορών, χαµένου χρόνου και σταλίας µεταφορικών µέσων και κάθε είδους µετακινήσεων µέχρι και την πλήρη Σελ. 2

3 ενσωµάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που η µεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύµφωνα µε το οικείο άρθρο των Τεχνικών Προδιαγραφών Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας, οικογενειακού,θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρέσιµων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστηµονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευµένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των µηχανηµάτων, των συνεργείων, των εργαστηρίων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την εκτέλεση του υπόψη έργου Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία για την επί τόπου εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών καθώς και οι δαπάνες για τη µεταφορά των δοκιµίων είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό εργαστήριο σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στο Παράρτηµα της Σ.Υ Οι δαπάνες αντιµετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας όλων των όµορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, σε ρέµατα-ποτάµια κλπ καθώς και η δαπάνη ασφάλειας του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ όλη τη διάρκεια του έργου και µέχρι την οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας των κατασκευών του έργου σε κάθε φάση εκτέλεσης των εργασιών ανεξαρτήτως της εποχής του έτους Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού που απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση των γεωερευνητικών εργασιών πέραν αυτών που ορίζονται ρητά σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, και στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία και η κάθε είδους σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, εκτός αν δοθεί στον Ανάδοχο εντολή για αργία από την Υπηρεσία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών, όσο και για τυχόν άλλα που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο των γεωερευνητικών εργασιών (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ..Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη ολοκλήρωσης των γεωερευνητικών εργασιών κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την Σελ. 3

4 εξασφάλιση της υπάρχουσας κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή των γεωερευνητικών εργασιών από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.) Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.: (i) (ii) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου των 5,0 µ., που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθηµερινή κάλυψη των ορυγµάτων, την ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγµάτων, την ενηµέρωση του κοινού, τη σήµανση, τη σηµατοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων µετά την περαίωση των εργασιών και τη διαµόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ Οι δαπάνες ανίχνευσης εντοπισµού και αντιµετώπισης εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης των γεωερευνητικών εργασιών, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) κτλ Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου και Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες των γεωερευνητικών εργασιών όπως στοιχεία υπαρχόντων τεχνικών έργων, δικτύων ΟΚΩ και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στον χώρο του έργου, οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζόµενων, µε διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών, δικτύων Ο.Κ.Ω. καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ηµόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία, ασαρχεία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) Οι δαπάνες µεταφοράς και τοποθέτησης των πυρήνων των γεωτρήσεων ή άλλων δειγµάτων/δοκιµίων µετά το πέρας των εργασιών υπαίθρου σε χώρους φύλαξης που θα υποδείξει η Υπηρεσία Η δαπάνη προµήθειας και τοποθέτησης ενηµερωτικής πινακίδας σε κάθε θέση ερευνητικής διάνοιξης µε τα βασικά στοιχεία αυτής Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, ώστε να προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου των γεωερευνητικών εργασιών καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών Σελ. 4

5 του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως ορίζεται στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για τη σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου) Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται στην Ε.Σ.Υ Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, συµφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του έργου Οι δαπάνες τις οποίες ενδέχεται να επιβαρυνθεί ο Ανάδοχος για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων φυσικών ή τεχνικών υδάτινων αγωγών, αγωγών αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής, ακόµα και στις περιπτώσεις που τα δίκτυα: I. ενδεχοµένως να είναι σχετικά ανεπαρκή και συνεπώς ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενείς µεταχειρίσεις. II. θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητά τους αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες. Επισύρεται η προσοχή του αναδόχου ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος τόσο αστικά όσο και ποινικά για την εξασφάλιση της λειτουργίας των υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων της περιοχής των γεωερευνητικών εργασιών. 1.2 Στις δαπάνες για την δηµιουργία προσπελάσεων όπως ορίζονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος τιµολογίου (ΓΤ.1.37, ΓΤ.1.38) περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες εργασιών για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στις διάφορες περιοχές του έργου και για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας. Επίσης περιλαµβάνονται οι δαπάνες των απαιτούµενων υλικών (προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά, προσωρινή απόθεση, διάστρωσή τους κτλ.) και κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών για τη διαµόρφωση των παραπάνω, οι δαπάνες συντήρησης των προσβάσεων/προσπελάσεων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας τους, περιλαµβανοµένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων καθώς επίσης και οι δαπάνες για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή κάθε κατασκευής και για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου Σελ. 5

6 (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κλπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησής τους. 1.3 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου περιλαµβάνονται το Όφελος και τα Γενικά Έξοδα του αναδόχου για τα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από κάθε είδους δυσχέρειες, είτε αυτές έχουν προβλεφθεί είτε όχι. 1.4 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου περιλαµβάνεται η αµοιβή για τη συνεχή επιτόπου παρακολούθηση όλων των εργασιών, υπαίθρου και εργαστηρίου, από εξειδικευµένους επιστήµονες (Μηχανικούς ή Γεωλόγους) µε σκοπό την καταγραφή στοιχείων και τον έλεγχο και παροχή οδηγιών για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 1.5 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου περιλαµβάνεται η αµοιβή για τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτελεσµάτων Γεωερευνητικών Εργασιών και του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και υποβολή αυτής σε ψηφιακό αρχείο και σε έντυπη µορφή σε πέντε (5) σειρές. 1.6 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 1.7 Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται στο παρόν Τιµολόγιο, συντάσσονται τιµές µονάδας νέων εργασιών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, Για τις τιµές αυτές ισχύει η προσφερθείσα έκπτωση. 2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι τιµές µονάδας των γεωερευνητικών εργασιών, όπως περιγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα είναι αυτές του παρακάτω Τιµολογίου µετά την εφαρµογή της προσφερθείσας έκπτωσης κατά τη φάση διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Οι τιµές αυτές είναι σταθερές και δεν αναθεωρούνται καθ όλη την διάρκεια της αρχικής συνολικής συµβατικής προθεσµίας, εκτός της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης προκύψει ανάγκη εκπόνησης συµπληρωµατικών µελετών ή παροχής συµπληρωµατικών υπηρεσιών που κατά το είδος ή το µέγεθος δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση καταρτίζεται συγκριτικός πίνακας κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του Ν.3316 και υπογράφεται συµπληρωµατική σύµβαση κατά τις γενικότερες διατάξεις του άρθρου 29 του Ν Σελ. 6

7 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (µε βάση την Υ.Α. ΜΕΟ/α/ο/1257-ΦΕΚ Β 1162/ και Άρθρα ΕΟΑΕ) Άρθρο ΓΤΕ.1 Εργασίες υπαίθρου ΓΤΕ.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) * τκ= 1,249 Εισκόµιση και αποκόµιση γεωτρητικού συγκροτήµατος T=170χλ. η απόσταση σε χλµ. οδικής µεταφοράς από την αποθήκη του Αναδόχου µέχρι το εργατάξιο τεµ. 3216,18 ΓΤΕ.1.2 Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήµατος από τη θέση γεωτρήσεως σε άλλη θέση ώρα 106,17 ΓΤΕ.1.3 Προµήθεια νερού για τις ανάγκες της γεωτρήσεως ΓΤΕ Κατασκευή δικτύου νερού µ.µ. 21,23 ΓΤΕ Αντλία προµήθειας νερού ώρα 12,49 ΓΤΕ Βυτιοφόρο όχηµα µεταφοράς νερού ηµ. 487,11 ΓΤΕ.1.4 Αργία γεωτρητικού συγκροτήµατος ώρα 106,17 Περιστροφικές γεωτρήσεις ΓΤΕ.1.5 ΓΤΕ.1.6 Περιστροφικές γεωτήσεις σε σχηµατισµούς αργίλων, ιλύος, άµµου, βράχων σκληρότητας µέχρι και 4 MOHS κλπ. α. Βάθος 0-20 µ. µ.µ. 224,82 β. Βάθος µ. µ.µ. 253,55 γ. Βάθος µ. µ.µ. 281,03 δ. Βάθος µ. µ.µ. 309,75 ε. Βάθος µ. µ.µ. 337,23 στ. Βάθος µ. µ.µ. 365,96 ζ. Βάθος µ. µ.µ. 393,44 η. Βάθος µ. µ.µ. 422,16 θ. Βάθος µ. µ.µ. 449,64 ι. Βάθος µ. µ.µ. 478,37 ια. Βάθος µ. µ.µ. 505,85 ιβ. Βάθος µ. µ.µ. 534,57 ιγ. Βάθος µ. µ.µ. 562,05 ιδ. Βάθος µ. µ.µ. 590,78 ιε. Βάθος µ. µ.µ. 618,26 Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αµµοχάλικα ή κροκάλες και σε βράχους κατακερµατισµένους µε RQD < 25% α. Βάθος 0-20 µ. µ.µ. 382,19 β. Βάθος µ. µ.µ. 429,66 γ. Βάθος µ. µ.µ. 478,37 δ. Βάθος µ. µ.µ. 525,83 ε. Βάθος µ. µ.µ. 573,29 στ. Βάθος µ. µ.µ. 620,75 ζ. Βάθος µ. µ.µ. 669,46 η. Βάθος µ. µ.µ. 716,93 θ. Βάθος µ. µ.µ. 764,39 ι. Βάθος µ. µ.µ. 811,85 ια. Βάθος µ. µ.µ. 860,56 ιβ. Βάθος µ. µ.µ. 908,02 ιγ. Βάθος µ. µ.µ. 955,49 ιδ. Βάθος µ. µ.µ. 1002,95 Σελ. 7

8 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) * τκ= 1,249 ιε. Βάθος µ. µ.µ. 1051,66 Περιστροφικές γεωτρήσεις σε βράχους σκληρότητας µεγαλύτερης των ΓΤΕ MOHS α. Βάθος 0-20 µ. µ.µ. 314,75 β. Βάθος µ. µ.µ. 354,72 γ. Βάθος µ. µ.µ. 393,44 δ. Βάθος µ. µ.µ. 433,4 ε. Βάθος µ. µ.µ. 472,12 στ. Βάθος µ. µ.µ. 512,09 ζ. Βάθος µ. µ.µ. 550,81 η. Βάθος µ. µ.µ. 590,78 θ. Βάθος µ. µ.µ. 629,5 ι. Βάθος µ. µ.µ. 669,46 ια. Βάθος µ. µ.µ. 708,18 ιβ. Βάθος µ. µ.µ. 748,15 ιγ. Βάθος µ. µ.µ. 786,87 ιδ. Βάθος µ. µ.µ. 826,84 ιε. Βάθος µ. µ.µ. 865,56 Καταστροφικές γεωτρήσεις ΓΤΕ.1.8 ΓΤΕ.1.9 Επαναδιάτρηση τσιµεντωµένης γεωτρήσεως α. Βάθος 0-20 µ. µ.µ. 112,41 β. Βάθος µ. µ.µ. 126,15 γ. Βάθος µ. µ.µ. 141,14 δ. Βάθος µ. µ.µ. 154,88 ε. Βάθος µ. µ.µ. 168,62 στ. Βάθος µ. µ.µ. 182,35 ζ. Βάθος µ. µ.µ. 197,34 η. Βάθος µ. µ.µ. 211,08 θ. Βάθος µ. µ.µ. 224,82 ι. Βάθος µ. µ.µ. 238,56 ια. Βάθος µ. µ.µ. 253,55 ιβ. Βάθος µ. µ.µ. 267,29 ιγ. Βάθος µ. µ.µ. 281,03 ιδ. Βάθος µ. µ.µ. 294,76 ιε. Βάθος µ. µ.µ. 309,75 Περιστροφικές γεωτρήσεις χωρίς δειγµατοληψία α. Βάθος 0-20 µ. µ.µ. 157,37 β. Βάθος µ. µ.µ. 177,36 γ. Βάθος µ. µ.µ. 197,34 δ. Βάθος µ. µ.µ. 216,08 ε. Βάθος µ. µ.µ. 236,06 στ. Βάθος µ. µ.µ. 256,05 ζ. Βάθος µ. µ.µ. 276,03 η. Βάθος µ. µ.µ. 294,76 θ. Βάθος µ. µ.µ. 314,75 ι. Βάθος µ. µ.µ. 334,73 ια. Βάθος µ. µ.µ. 354,72 ιβ. Βάθος µ. µ.µ. 373,45 ιγ. Βάθος µ. µ.µ. 393,44 Σελ. 8

9 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) * τκ= 1,249 ιδ. Βάθος µ. µ.µ. 413,42 ιε. Βάθος µ. µ.µ. 433,4 ΓΤΕ.1.10 Ερευνητικές διασκοπήσεις µε διατρητικό φορείο (π.χ. Wagon Drill) µ.µ. 18,74 ΓΤΕ.1.11 Γεωτρήσεις Auger µ.µ. 67,45 Πρόσθετες αποζηµιώσεις ΓΤΕ.1.12 Πρόσθετη αποζηµίωση για κεκλιµένες γεωτρήσεις ΓΤΕ Για κλίση γεώτρησης από 15 έως 60 από την κατακόρυφο α. Βάθος 0-20 µ. µ.µ. 67,45 β. Βάθος µ. µ.µ. 76,19 γ. Βάθος µ. µ.µ. 84,93 δ. Βάθος µ. µ.µ. 92,43 ε. Βάθος µ. µ.µ. 101,17 στ. Βάθος µ. µ.µ. 109,91 ζ. Βάθος µ. µ.µ. 118,66 η. Βάθος µ. µ.µ. 126,15 θ. Βάθος µ. µ.µ. 134,89 ι. Βάθος µ. µ.µ. 143,64 ια. Βάθος µ. µ.µ. 152,38 ιβ. Βάθος µ. µ.µ. 159,87 ιγ. Βάθος µ. µ.µ. 168,62 ιδ. Βάθος µ. µ.µ. 177,36 ιε. Βάθος µ. µ.µ. 186,1 ΓΤΕ Για κλίση γεώτρησης από 60 έως 90 από την κατακόρυφο α. Βάθος 0-20 µ. µ.µ. 89,93 β. Βάθος µ. µ.µ. 101,17 γ. Βάθος µ. µ.µ. 112,41 δ. Βάθος µ. µ.µ. 123,65 ε. Βάθος µ. µ.µ. 134,89 στ. Βάθος µ. µ.µ. 146,13 ζ. Βάθος µ. µ.µ. 157,37 η. Βάθος µ. µ.µ. 168,62 θ. Βάθος µ. µ.µ. 179,86 ι. Βάθος µ. µ.µ. 191,1 ια. Βάθος µ. µ.µ. 202,34 ιβ. Βάθος µ. µ.µ. 213,58 ιγ. Βάθος µ. µ.µ. 224,82 ιδ. Βάθος µ. µ.µ. 236,06 ιε. Βάθος µ. µ.µ. 247,3 ΓΤΕ.1.13 Πρόσθετη αποζηµίωση για διεύρυνση γεώτρησης µ.µ. 156,13 ΓΤΕ.1.14 Προσαύξηση για διάτρηση γεώτρησης διαµέτρου µεγαλύτερης της συµβατικά προβλεπόµενης Κ=(Dδιάτρησης - Dσυµβατικής)/Dσυµβατικής ΓΤΕ.1.15 Παραµένουσες σωληνώσεις περιστροφικών, δειγµατοληπτικών ή µη γεωτρήσεων µ.µ. 68,7 ΓΤΕ.1.16 Πλήρωση οπής γεώτρησης µε τσιµεντένεµα κ.µ. 187,35 ειγµατοληψία εν ξηρώ (φραγµός) ειγµατοληψία εν ξηρώ (φραγµός) σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.17 ΓΤΕ.1.5 α. Βάθος 0-20 µ. τεµ. 67,45 β. Βάθος µ. τεµ. 76,19 Σελ. 9

10 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) * τκ= 1,249 γ. Βάθος µ. τεµ. 84,93 δ. Βάθος µ. τεµ. 92,43 ε. Βάθος µ. τεµ. 101,17 στ. Βάθος µ. τεµ. 109,91 ζ. Βάθος µ. τεµ. 118,66 η. Βάθος µ. τεµ. 126,15 θ. Βάθος µ. τεµ. 134,89 ι. Βάθος µ. τεµ. 143,64 ια. Βάθος µ. τεµ. 152,38 ιβ. Βάθος µ. τεµ. 159,87 ιγ. Βάθος µ. τεµ. 168,62 ιδ. Βάθος µ. τεµ. 177,36 ιε. Βάθος µ. τεµ. 186,1 ΓΤΕ.1.18 ειγµατοληψία εν ξηρώ (φραγµός) σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.6 α. Βάθος 0-20 µ. τεµ. 114,91 β. Βάθος µ. τεµ. 128,65 γ. Βάθος µ. τεµ. 143,64 δ. Βάθος µ. τεµ. 157,37 ε. Βάθος µ. τεµ 172,36 στ. Βάθος µ. τεµ 186,1 ζ. Βάθος µ. τεµ 201,09 η. Βάθος µ. τεµ 214,83 θ. Βάθος µ. τεµ 229,82 ι. Βάθος µ. τεµ 243,56 ια. Βάθος µ. τεµ 258,54 ιβ. Βάθος µ. τεµ 272,28 ιγ. Βάθος µ. τεµ 287,27 ιδ. Βάθος µ. τεµ 301,01 ιε. Βάθος µ. τεµ 314,75 Ειδικές δειγµατοληψίες ΓΤΕ.1.19 ειγµατοληψία εν ξηρώ (φραγµός) σε µέτρο µήκους περιστροφικής γεώτρησης του άρθρου ΓΤΕ.1.5 α. Βάθος 0-20 µ. µ.µ. 67,45 β. Βάθος µ. µ.µ. 76,19 γ. Βάθος µ. µ.µ. 84,93 δ. Βάθος µ. µ.µ. 92,43 ε. Βάθος µ. µ.µ. 101,17 Πρόσθετη αποζηµίωση για διάτρηση µε δειγµατολήπτη διαιρετού τύπου σε συνδυασµό µε τριών βαθµίδων αδαµαντοκορώνες βραδείας ΓΤΕ.1.20 προχώρησης σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5 α. Βάθος 0-20 µ. µ.µ. 112,41 β. Βάθος µ. µ.µ. 126,15 γ. Βάθος µ. µ.µ. 141,14 δ. Βάθος µ. µ.µ. 154,88 ε. Βάθος µ. µ.µ. 168,62 στ. Βάθος µ. µ.µ. 182,35 ζ. Βάθος µ. µ.µ. 197,34 η. Βάθος µ. µ.µ. 211,08 Σελ. 10

11 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) * τκ= 1,249 θ. Βάθος µ. µ.µ. 224,82 ι. Βάθος µ. µ.µ. 238,56 ια. Βάθος µ. µ.µ. 253,55 ιβ. Βάθος µ. µ.µ. 267,29 ιγ. Βάθος µ. µ.µ. 281,03 ιδ. Βάθος µ. µ.µ. 294,76 ιε. Βάθος µ. µ.µ. 309,75 Πρόσθετη αποζηµίωση για διάτρηση µε δειγµατολήπτη διαιρετού τύπου σε συνδυασµό µε τριών βαθµίδων αδαµαντοκορώνες βραδείας ΓΤΕ.1.21 προχώρησης σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.6 α. Βάθος 0-20 µ. µ.µ. 191,1 β. Βάθος µ. µ.µ. 214,83 γ. Βάθος µ. µ.µ. 238,56 δ. Βάθος µ. µ.µ. 262,29 ε. Βάθος µ. µ.µ. 287,27 στ. Βάθος µ. µ.µ. 311 ζ. Βάθος µ. µ.µ. 334,73 η. Βάθος µ. µ.µ. 358,46 θ. Βάθος µ. µ.µ. 382,19 ι. Βάθος µ. µ.µ. 405,93 ια. Βάθος µ. µ.µ. 429,66 ιβ. Βάθος µ. µ.µ. 453,39 ιγ. Βάθος µ. µ.µ. 478,37 ιδ. Βάθος µ. µ.µ. 502,1 ιε. Βάθος µ. µ.µ. 525,83 Πρόσθετη αποζηµίωση για διάτρηση µε δειγµατολήπτη διαιρετού τύπου σε συνδυασµό µε τριών βαθµίδων αδαµαντοκορώνες βραδείας ΓΤΕ.1.22 προχώρησης σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.7 α. Βάθος 0-20 µ. µ.µ. 157,37 β. Βάθος µ. µ.µ. 177,36 γ. Βάθος µ. µ.µ. 197,34 δ. Βάθος µ. µ.µ. 216,08 ε. Βάθος µ. µ.µ. 236,06 στ. Βάθος µ. µ.µ. 256,05 ζ. Βάθος µ. µ.µ. 276,03 η. Βάθος µ. µ.µ. 294,76 θ. Βάθος µ. µ.µ. 314,75 ι. Βάθος µ. µ.µ. 334,73 ια. Βάθος µ. µ.µ. 354,72 ιβ. Βάθος µ. µ.µ. 373,45 ιγ. Βάθος µ. µ.µ. 393,44 ιδ. Βάθος µ. µ.µ. 413,42 ιε. Βάθος µ. µ.µ. 433,4 ΓΤΕ.1.23 Αδιατάρακτο δείγµα τεµ. 64,95 Εγκατάσταση και παρακολούθηση οργάνων ΓΤΕ.1.24 Πιεζοµετρικός φιλτροσωλήνας (Standpipe piezometer) µ.µ. 41,22 ΓTE.1.25 Προµήθεια συναρµογή πορώδους άκρου τύπου Casagrande τεµ. 68,7 ΓΤΕ.1.26 Προµήθεια και τοποθέτηση αδιάβροχου καλωδίου για τη λήψη µετρήσεων σε ηλεκτρικό πιεζόµετρο µ.µ. 8,74 Σελ. 11

12 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) * τκ= 1,249 ΓΤΕ.1.27 Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού πιεζόµετρου και προστατευτικού καλύµµατος τεµ. 774,38 ΓΤΕ.1.28 Λήψη µετρήσεων πιεζόµετρων µετά το πέρας των εργασιών υπαίθρου σηµείο 43,72 ΓΤΕ.1.29 Κεφαλή πιεζοµέτρου, αποκλισιοµέτρου τεµ. 218,58 ΓΤΕ.1.30 Υπόγεια σφράγιση πιεζοµέτρου Casagrande τεµ. 234,81 ΓΤΕ.1.31 Προµήθεια και τοποθέτηση σωλήνων αποκλισιοµέτρου µ.µ. 62,45 ΓΤΕ.1.32 Μετρήσεις αποκλισιοµέτρων µ.µ. 7,49 Ερευνητικά φρέατα ΓΤΕ.1.33 ιάνοιξη ερευνητικού φρέατος, ορύγµατος κ.µ. 37,47 ΓΤΕ.1.34 ιάνοιξη ερευνητικού φρέατος για την αποκάλυψη υπογείων αγωγών τεµ. 374,7 ΓΤΕ.1.35 Λήψη διαταραγµένου δείγµατος από φρέαρ τεµ. 21,23 ΓΤΕ.1.36 Λήψη αδιατάρακτου δείγµατος από φρέαρ τεµ. 64,95 ιάνοιξη οδών προσπέλασης ΓΤΕ.1.37 ιάνοιξη οδών προσπέλασης µε φορτωτή, εκσκαφέα ΓΤΕ Εκσκαφέας ελαφρύς ώρα 81,19 ΓΤΕ Εκσκαφέας βαρύς ή φορτωτής ώρα 106,17 ΓΤΕ.1.38 ιάνοιξη οδών προσπέλασης µε προωθητήρα ΓΤΕ Προωθητήρας τύπου D7 ώρα 137,39 ΓΤΕ Προωθητήρας τύπου D8 ώρα 162,37 Επιφανειακές δειγµατοληψίες ΓΤΕ.1.46 Λήψη επιφανειακών αδιαταράκτων δειγµάτων 30x30x40εκ. τεµ. 137,39 ΓΤΕ.1.47 Λήψη επιφανειακών αδιαταράκτων δειγµάτων µε Shelby τεµ. 64,95 ΓΤΕ.1.48 Λήψη επιφανειακών αδιαταράκτων δειγµάτων µε καροτιέρα τεµ. 67,45 Επιτόπου δοκιµές ΓΤΕ.1.49 οκιµή διεισδύσεως (Standard penetration Test) τεµ. 54,96 ΓΤΕ.1.50 οκιµή εισπιέσεως Lefranc ή Maag τεµ. 106,17 ΓΤΕ.1.51 οκιµή εισπιέσεως Lugeon τεµ. 224,82 ΓΤΕ.1.52 ΓΤΕ.1.53 ΓΤΕ.1.54 ΓΤΕ.1.55 Εισκόµιση και αποκόµιση οργάνων και προσωπικού εκτέλεσης επί τόπου δοκιµών εδαφοµηχανικής και βραχοµηχανικής, T=170, η απόσταση σε χλµ. οδικής µεταφοράς από το εργαστήριο του Αναδόχου µέχρι το εργατάξιο τεµ. 823,09 Προσδιορισµός πυκνότητας εδαφών επί τόπου µέθοδος διαταραγµένου δείγµατος δοκ. 64,95 Προσδιορισµός πυκνότητας εδαφών επί τόπου µέθοδος αδιατάρακτου δείγµατος δοκ. 97,42 Προσδιορισµός πυκνότητας εδαφών µε τη µέθοδο άµµου και τη βοήθεια κώνου δοκ. 64,95 ΓΤΕ.1.56 Προσδιορισµός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας επί τόπου (CBR) δοκ. 113,66 ΓΤΕ.1.57 οκιµαστική φόρτιση εδαφών µε πλάκα δοκ. 634,49 ΓΤΕ.1.58 οκιµαστική φόρτιση µικροπασσάλου σε κατακόρυφη φόρτιση δοκ. 799,36 ΓΤΕ.1.59 οκιµαστική φόρτιση φρεατοπασσάλου σε κατακόρυφη φόρτιση δοκ ΓΤΕ.1.60 οκιµαστική εξόλκευση παθητικών ηλώσεων δοκ. 137,39 ΓΤΕ.1.61 Εισκόµιση και αποκόµιση στατικού πενετροµέτρου, T=170, η απόσταση σε χλµ. οδικής µεταφοράς από την αποθήκη του Αναδόχου µέχρι το εργατάξιο τεµ. 1904,73 ΓΤΕ.1.62 Αργία στατικού πενετροµέτρου ώρα 107,41 ΓΤΕ.1.63 ΓΤΕ.1.64 Μετακίνηση στατικού πενετροµέτρου από τη θέση µίας πενετροµετρήσεως σε άλλη θέση ώρα 107,41 οκιµή στατικής πενετροµέτρησης Σελ. 12

13 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) * τκ= 1,249 ΓΤΕ Βάθος µ. δοκ. 582,03 ΓΤΕ Βάθος µ. δοκ. 728,17 ΓΤΕ Βάθος άνω των 30.00µ. δοκ. 873,05 ΓΤΕ.1.65 οκιµή στατικής πενετροµέτρησης µε χρήση πιεζοκώνου ΓΤΕ Βάθος µ. δοκ. 698,19 ΓΤΕ Βάθος µ. δοκ. 874,3 ΓΤΕ Βάθος άνω των 30.00µ. δοκ. 1047,91 ΓΤΕ.1.66 Επί τόπου δοκιµή πτερυγίου (Vane Test) τεµ. 229,82 ΓΤΕ.1.67 οκιµή πρεσσιοµέτρου τεµ. 448,39 ΑΡΘΡΟ ΕΟΑΕ Νο 1 οκιµή ντιλατοµέτρου υψηλής πίεσης µέχρι βάθους 50 µέτρων τεµ. 943 Άρθρο ΓΤΕ.2 Εργαστηριακές δοκιµές οκιµές κατάταξης ΓΤΕ.2.1 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγµάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιµές τεµ. 16,24 ΓΤΕ.2.2 Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας εδάφους τεµ. 11,98 ΓΤΕ.2.3 Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους συνεκτικών υλικών τεµ. 32,47 ΓΤΕ.2.4 Προσδιορισµός ειδικού βάρους εδαφών τεµ. 39,97 ΓΤΕ.2.5 ΓΤΕ.2.6 Προσδιορισµός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστηκότητας και δείκτη πλαστικότητας τεµ. 48,71 Προσδιορισµός κοκκοµετρικής ανάλυσης λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών τεµ. 48,71 ΓΤΕ.2.7 Προσδιορισµός υλικού λεπτοτέρου του κοσκίνου Νο 200 σε αδρανή υλικά τεµ. 16,24 ΓΤΕ.2.8 Κοκκοµετρική ανάλυση µε αραιόµετρο τεµ. 71,19 ΓΤΕ.2.9 Προσδιορισµός οργανικών ουσιών σε εδάφη µε ξηρή καύση τεµ. 27,48 ΓΤΕ.2.10 Προσδιορισµός οργανικών ουσιών σε εδάφη µε υγρή καύση τεµ. 74,94 οκιµές εδαφοµηχανικής ΓΤΕ.2.11 Προσδιορισµός σχετικής υγρασίας - πυκνότητας εδαφών (πρότυπος ή τροποποιηµένη µέθοδος κατά Proctor) τεµ. 74,94 ΓΤΕ.2.12 Προσδιορισµός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας CBR στο εργαστήριο τεµ. 177,36 ΓΤΕ.2.13 οκιµή µονοδιάστατης στερεοποιήσεως τεµ. 143,64 ΓΤΕ.2.14 οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης τεµ. 44,96 Τριαξονική δοκιµή σε συνεκτικά εδάφη χωρίς στερεοποίηση και ΓΤΕ.2.15 µέτρηση πιέσεως πόρων (UU) ΓΤΕ ιάµετρος D = 1 1/2 σηµείο 57,45 ΓΤΕ ιάµετρος D = 2 σηµείο 72,44 ΓΤΕ ιάµετρος D = 2 1/2 σηµείο 74,94 ΓΤΕ ιάµετρος D = 3 σηµείο 78,69 ΓΤΕ ιάµετρος D = 3 1/2 σηµείο 81,19 ΓΤΕ ιάµετρος D = 4 σηµείο 86,18 Τριαξονική δοκιµή µε στερεοποίηση και µέτρηση πιέσεως πόρων ΓΤΕ.1.16 (CUPP) ΓΤΕ ιάµετρος D = 1 1/2 σηµείο 144,88 ΓΤΕ ιάµετρος D = 2 σηµείο 181,11 ΓΤΕ ιάµετρος D = 2 1/2 σηµείο 188,6 ΓΤΕ ιάµετρος D = 3 σηµείο 199,84 ΓΤΕ ιάµετρος D = 3 1/2 σηµείο 206,09 ΓΤΕ ιάµετρος D = 4 σηµείο 217,33 Σελ. 13

14 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) * τκ= 1,249 Τριαξονική δοκιµή µε στερεοποίηση χωρίς µέτρηση πιέσεως πόρων ΓΤΕ.2.17 (CD) ΓΤΕ ιάµετρος D = 1 1/2 σηµείο 196,09 ΓΤΕ ιάµετρος D = 2 σηµείο 244,8 ΓΤΕ ιάµετρος D = 2 1/2 σηµείο 254,8 ΓΤΕ ιάµετρος D = 3 σηµείο 271,03 ΓΤΕ ιάµετρος D = 3 1/2 σηµείο 278,53 ΓΤΕ ιάµετρος D = 4 σηµείο 293,52 ΓΤΕ.2.18 οκιµή ταχείας διάτµησης χωρίς στερεοποίηση σηµείο 53,71 ΓΤΕ.2.19 οκιµή ταχείας διάτµησης µε στερεοποίηση σηµείο 73,69 ΓΤΕ.2.20 οκιµή βραδείας διάτµησης µε στερεοποίηση σηµείο 87,43 ΓΤΕ.2.21 οκιµή υδατοπερατότητας σταθερού ύψους τεµ. 68,7 ΓΤΕ.2.22 οκιµή υδατοπερατότητας µεταβαλλόµενου ύψους τεµ. 51,21 ΓΤΕ.2.23 ΓΤΕ.2.24 Προσδιορισµός συντελεστού υδατοπερατότητας στη συσκευή στερεοποιήσεως τεµ. 13,74 Προσδιορισµός της παραµένουσας διατµητικής αντοχής στη συσκευή άµεσης διάτµησης σηµείο 168,62 ΓΤΕ.2.25 Προσδιορισµός παραµένουσας διατµητικής αντοχής στη δακτυλιοειδή συσκευή διατµήσεως σηµείο 102,42 ΓΤΕ.2.26 οκιµή διόγκωσης στα πλαίσια της δοκιµής στερεοποίησης τεµ. 56,21 οκιµές βραχοµηχανικής ΓΤΕ.2.27 Εργασία προετοιµασίας κυλινδρικών δοκιµίων βραχωδών δειγµάτων τεµ. 68,7 ΓΤΕ.2.28 Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας δειγµάτων πετρώµατος τεµ. 17,49 ΓΤΕ.2.29 Προσδιορισµός πορώδους και πυκνότητας τεµ. 34,97 ΓΤΕ.2.30 Προσδιορισµός της αντοχής σε ανεµπόδιστη θλίψη τεµ. 51,21 ΓΤΕ.2.31 οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης µε προσδιορισµό µέτρου ελαστικότητας (Ε) και δείκτη Poisson (v) τεµ. 223,57 ΓΤΕ.2.32 Προσδιορισµός αντοχής σε σηµειακή φόρτιση τεµ. 37,47 ΓΤΕ.2.33 Προσδιορισµός αντοχής σε τριαξονική θλίψη τεµ. 117,41 ΓΤΕ.2.34 Προσδιορισµός της σκληρότητας µε το σφυρί Schmidt (L) τεµ. 24,98 Προσδιορισµός της διατµητικής αντοχής φυσικών τεχνικών ΓTE.2.35 ασυνεχειών τεµ. 269,78 ΓΤΕ.2.36 Προσδιορισµός του δείκτη χαλάρωσης τεµ. 84,93 ΓΤΕ.2.37 Έµµεσος προσδιορισµός της αντοχής σε εφελκυσµό (θλίψη κατά γενέτειρα) τεµ. 51,21 ΓTE.2.38 Ορυκτολογική ανάλυση δείγµατος µε τη µέθοδο XDR τεµ. 249,8 ΓΤΕ.2.39 Πετρογραφική ανάλυση δείγµατος τεµ. 212,33 ΓΤΕ.2.40 οκιµή προσδιορισµού δείκτη φθοράς (Cerchar Abrasiveness Test) κύκλο 66,2 οκιµές αδρανών υλικών ΓΤΕ.2.41 Αντοχή πετρώµατος σε τριβή και κρούση (Los Angeles) τεµ. 54,96 ΓΤΕ.2.42 Προσδιορισµός της αντοχής σε αποσάθρωση (υγεία) των αδρανών υλικών (µέθοδος θειικού νατρίου) τεµ. 272,28 ΓΤΕ.2.43 Προσδιορισµός ειδικού βάρους αδρανών υλικών τεµ. 23,73 ΓΤΕ.2.44 Προσδιορισµός υγρασίας απορρόφησης αδρανών υλικών τεµ. 23,73 ΓΤΕ.2.45 Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους αδρανών υλικών τεµ. 23,73 Προσδιορισµός κοκκοµετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και ΓΤΕ.2.46 χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών τεµ. 54,96 ΓΤΕ.2.47 Προσδιορισµός ισοδύναµου άµµου τεµ. 54,96 ΓΤΕ.2.48 Προσδιορισµός φθοράς σε τριβή παρουσία νερού, αδρανών υλικών (Micro Deval) τεµ. 92,43 Σελ. 14

15 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) * τκ= 1,249 ΓΤΕ.2.49 Προσδιορισµός δείκτη πλακοειδούς τεµ. 46,21 ΓΤΕ.2.50 οκιµή αντίστασης σε στίλβωση αδρανών υλικών τεµ. 390,94 ΓΤΕ.2.51 οκιµή αντίστασης σε απότριψη αδρανών υλικών τεµ. 291,02 ΓΤΕ.2.52 Προσδιορισµός της αντοχής αδρανών υλικών σε τριβή (Deval) τεµ. 91,18 ΓΤΕ.2.53 ειγµατοληψία αδρανών υλικών τεµ. 21,23 οκιµές χηµικών αναλύσεων σε εδάφη ΓΤΕ.2.54 Λήψη εδαφικού δείγµατος τεµ. 24,98 Προσδιορισµός διαβρωτικών παραγόντων σκυροδέµατος ΓΤΕ.2.55 Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο δοκ. 37,47 ΓΤΕ.2.56 Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε θειικά άλατα και ιόντα δοκ. 59,95 ΓΤΕ.2.57 Προσδιορισµός περιεκτικότητας εδαφών σε χλωριόντα δοκ. 44,96 ΓΤΕ.2.58 Προσδιορισµός ενεργού οξύτητας (ph) δοκ. 18,74 Ανίχνευση Γεωχηµικής Ρύπανσης ΓΤΕ.2.59 Προπαρασκευή εδαφικού διαλύµατος τεµ. 112,41 ΓΤΕ.2.60 Προσδιορισµός καδµίου δοκ. 49,96 ΓΤΕ.2.61 Προσδιορισµός µόλυβδου δοκ. 49,96 ΓΤΕ.2.62 Προσδιορισµός νικελίου δοκ. 49,96 ΓΤΕ.2.63 Προσδιορισµός χρωµίου δοκ. 49,96 ΓΤΕ.2.64 Προσδιορισµός υδράργυρου δοκ. 74,94 ΓΤΕ.2.65 Προσδιορισµός χαλκού δοκ. 43,72 ΓΤΕ.2.66 Προσδιορισµός ψευδαργύρου δοκ. 43,72 ΓΤΕ.2.67 Προσδιορισµός πετρελαϊκών υδρογονανθράκων (TPH) δοκ. 124,9 Προσδιορισµός Γεωχηµικής Ρύπανσης ΓΤΕ.2.68 Προσδιορισµός λοιπών βαρέων µετάλλων δοκ. 62,45 ΓΤΕ.2.69 Προσδιορισµός χηµικά απαιτούµενου οξυγόνου (COD) δοκ. 39,97 ΓΤΕ.2.70 Προσδιορισµός ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) δοκ. 87,43 ΓΤΕ.2.71 Προσδιορισµός πολυκυκλικού αρωµατικού υδρογονάνθρακα (PAH) δοκ. 299,76 ΓΤΕ.2.72 Προσδιορισµός πολυχλωριωµένων διφαινυλίων (PCB) δοκ. 237,31 ΓΤΕ.2.73 Προσδιορισµός ΒΤΕΧ (βενζόλια, τολουόλιο, αιθύλ-βενζόλιο, ξυλόλιο) δοκ. 174,86 ΓΤΕ.2.74 Προσδιορισµός τριχλωροαιθυλένιου δοκ. 174,86 ΓΤΕ.2.75 Προσδιορισµός βινυλοχλωριδίου δοκ. 174,86 οκιµές σκυροδέµατος ΓΤΕ.2.76 Προσδιορισµός αντοχής κυβικών δοκιµίων σκυροδέµατος σε θλίψη τεµ. 12,49 ΓΤΕ.2.77 Επιπέδωση βάσεων δοκιµίου σκυροδέµατος τεµ. 12,49 ΓΤΕ.2.78 Αποκοπή και έλεγχος αντοχής σε θλίψη κυλινδρικού δοκιµίου (καρότου) σκυροδέµατος από έτοιµες κατασκευές τεµ. 42,47 ΓΤΕ.2.79 ειγµατοληψία νωπού σκυροδέµατος τεµ. 17,49 ΓΤΕ.2.80 οκιµή κάθισης σκυροδέµατος τεµ. 12,49 ΓΤΕ.2.81 Έλεγχος σκυροδέµατος µε κρουσίµετρο θέση ελέγχου 9,99 ΓΤΕ.2.82 Έλεγχος σκυροδέµατος µε υπερήχους θέση ελέγχου 27,48 οκιµές ασφαλτικών υλικών και ασφαλτοµιγµάτων ΓΤΕ.2.83 Προσδιορισµός διείσδυσης ασφαλτικών υλικών τεµ. 46,21 Προσδιορισµός σηµείου µάλθωσης ασφαλτικών υλικών (µέθοδος ΓΤΕ.2.84 δακτυλίου & σφαίρας) τεµ. 46,21 ΓΤΕ.2.85 Προσδιορισµός ασφαλτικού συνδετικού σε ασφαλτοµίγµατα τεµ. 63,7 ΓΤΕ.2.86 Προσδιορισµός θεωρητικού µέγιστου ειδικού βάρους ασφαλτοµίγµατος τεµ. 46,21 Σελ. 15

16 ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ. ΓΤΕ.2.87 ΓΤΕ.2.88 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) * τκ= 1,249 Προσδιορισµός φαινόµενου ειδικού βάρους ασφαλτοµιγµάτων ετοίµων δοκιµίων ή πυρήνων τεµ. 46,21 Προσδιορισµός ευστάθειας και υποχώρησης κατά Marshall ασφαλτοµιγµάτων τεµ. 54,96 ΓΤΕ.2.89 Προσδιορισµός πρόσφυσης ασφαλτικού συνδετικού σε αδρανή υλικά (υδροφιλία πετρώµατος) τεµ. 46,21 ΓΤΕ.2.90 οκιµή υδρεµποτισµού - θλίψης τεµ. 227,32 ΓΤΕ.2.91 ειγµατοληψία ασφαλτοµίγµατος τεµ. 9,99 ΓΤΕ.2.92 ειγµατοληψία ασφαλτοτάπητα τεµ. 27,48 Άρθρο ΕΟΑΕ Νο 2 Σχετ. ΤΟΠ.3 Χωροθέτηση και αποτύπωση σηµείου έρευνας (γεώτρηση, πενετροµέτρηση) τεµ. 62,45 Σελ. 16

17 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ειρήνη Ζιγκιριάδου Γεωλόγος /νσης Μελετών Μαρία Κατσαβέλη Αναπληρώτρια /ντρια Μελετών Κυρίου και Καθέτων αξόνων ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ µε την 747/5/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ Μιχάλης ώδος Ε/Χ Τοµεάρχη Εκτέλεσης Έργων Για τον «Ανάδοχο» Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Σελ. 17

18 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Σελ. 18

19 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΜΗΜΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:.. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Εγκρίσεις ΕΥΡΩ Πληρωµές Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά Άθροισµα των πληρωµών Φ.Π.Α. που έγιναν µέχρι σήµερα Σύνολο α) για εργασίες β) Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ Ποσό που εγκρίθηκε συνπληρωµατικά Ποσό πληρωµής µε την σύµφωνα µε Α Ε παρούσα εντολή α) για εργασίες β) Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ α) για εργασίες β) Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α. Κρατήσεις (συµπεριλαµβανοµένου των κρατήσεων) Φ.Π.Α. Κρατήσεων ΕΥΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ O υποφαινόµενος Επιβλέπων Μηχανικός έχοντας υπόψη, την... από... σύµβαση ανάθεσης καθηκόντων συµβούλου εκτέλεσης γεωερευνητικών προγραµµάτων ΕΝΤ ΕΛΛΟΜΑΙ να πληρωθούν κατά τη συνηµµένη πιστοποίηση στον Ανάδοχο των γεωερευνητικών εργασιών σύµφωνα µε τον αναλυτικό λογαριασµό, που φαίνεται στις επόµενες σελίδες, το ποσό των... Ευρώ (... ) εκ των οποίων... Ευρώ (... ) εφορούν εργασίες και... Ευρώ (... ) σε Φ.Π.Α. που αναλογεί Ο Επιβλέπων Μηχανικός Ο ιευθυντής Μελετών Θεσσαλονίκη στις /./ Θεσσαλονίκη στις /./ Σελ. 19

20 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ της αµοιβής που εγκρίθηκε µέχρι τώρα για το προκείµενο έργο και των πληρωµών που δόθηκε εντολή να γίνουν Α. ΑΠΑΝ ΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Αριθµός ιαταγής Έτος Μήνας Ηµέρα Αρχικά (ευρώ) Φ.Π.Α. 23% Σύνολο Συµπληρωµατικά Παρατηρήσεις Σύµβαση Σύµβαση Αριθµός εντολής πληρωµών Β. ΕΝΤΟΛΕΣ Π ΛΗΡΩΜΩΝ Έτος Μήνας Ηµέρα Πληρωµές προηγούµενων ετών από / / (ΕΥΡΩ) Πληρωµές κατά το τρέχον έτος (ΕΥΡΩ) Αξία Εργασιών Φ.Π.Α. 23% Σύνολο Εργασίες ΦΠΑ 23% Σύνολο Σύνολο Εργασιών: Σύνολο Πληρωµών: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Σελ. 20

21 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. (Αριθµ.) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΑ ΟΧΟΣ : ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Σελ. 21

22 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟ ΕΥΕΙ ΤΟΝ...ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Τιµή ΑΠΑΝΕΣ Α/Α ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΜΟΝ- ΠΟΣΟ- Μονάδας Μερική Ολική Α Α ΤΗΤΕΣ (Ευρώ) (Ευρώ) (Ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ :... Σελ. 22

23 ...η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΟ ΕΥΕΙ ΤΟΝ...ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Α/Α ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΜΟΝΑ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιµή Α Μονάδας (ευρώ) ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΝΑΚΙΟ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΑΝΕΣ Μερική (ευρώ) Ολική (ευρώ) Άθροισµα εκτελεσθεισών εργασιών ΕΥΡΩ Αναπροσαρµογή τιµών µε συντελεστή αναθεώρησης α = τκ 1 /τκ 2 σε περιπτώσεις που εκτελούνται εργασίες µετά την λήξη της αρχικής σύµβασης όπου: τκ 1 ο γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο πληρωµής και τκ 2 ο γενικός δείκτης που αντιστοιχεί στην περίοδο λήξης της συνολικής συµβατικής προθεσµίας Προσφερόµενη Έκπτωση.% ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αφαιρούνται κρατήσεις 5% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Αφαιρούνται όσα πληρώθηκαν µε προηγούµενες πιστοποιήσεις Πληρωµή 1ης Πιστοποίησης: ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προστίθεται Φ.Π.Α. 23% Ποσό πληρωµής µε την παρούσα πιστοποίηση Άθροισµα: Κατατέθηκαν οι παρακάτω εγγυητικές επιστολές ανάληψης κρατήσεων ΣΥΝΟΛΟ: 0,00 Εγκρίνεται για: Για τον Ανάδοχο Γεωερευνητικών εργασιών:... στις.../.../... Ο Επιβλέπων Μηχανικός Ο ιευθυντής Μελετών Θεσσαλονίκη στις.. /../.. Θεσσαλονίκη στις.. /../.. Σελ. 23

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1025108/84/0013 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ:1047 Ταχ. /νση: Ερµού

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο γ' υποτµήµα "Κρηνίδες - Άγιος Σύλλας" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανεπιστηµιακή διανόηση "στα χρόνια της χολέρας" * ηµήτρης Ρόκος**

Η Πανεπιστηµιακή διανόηση στα χρόνια της χολέρας * ηµήτρης Ρόκος** Η Πανεπιστηµιακή διανόηση "στα χρόνια της χολέρας" * ηµήτρης Ρόκος** Συνειδητή η εκ πρώτης όψεως γενικευτική, υπερβολική, αφοριστική και προκλητική αναφορά "στα χρόνια της χολέρας" στο τίτλο της µικρής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργο: Προϋπολογισµός: 320.000,00 Βελτίωση - αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Σκινιά

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Αδικοπραξία - Θάνατος Μισθωτού. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (A.M. 63/2013) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.1 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σελ.: 1 Από: 15 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της ιαδικασίας Προµηθειών που ακολουθεί η Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Αθανασοπούλου

Αντωνία Αθανασοπούλου Πίνακας 1. Μέθοδοι αντιµετώπισης της διάβρωσης (ορύγµατα) Λοφίσκος στην κορυφή του ορύγµατος Ανάχωµα παροχέτευσης Αναβαθµοί Αγωγοί στράγγισης Σπορά / Κάλυψη µε άχυρα Χλοοτάπητας Προσωρινή κάλυψη Οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

Φράντς Κάφκα: «Η σιωπή των σειρήνων» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Β12, σσ. 255-257)

Φράντς Κάφκα: «Η σιωπή των σειρήνων» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Β12, σσ. 255-257) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Φράντς Κάφκα: «Η σιωπή των σειρήνων» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Β12, σσ. 255-257) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001]

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975/1986/2001 [Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] Άρθρο 2 (αξία του ανθρώπου, διεθνείς σχέσεις) 1. Ο σεβασµός και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας.

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ολοήµερο σχολείο ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ηµαράς Σεραφείµ Α.Μ. 3811 Θεοχάρης Θωµάς Α.Μ. 3818 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πώς να πάρετε τα µέτρα µόνοι σας Σχετικά µε τη µέτρηση Θα χρειαστείτε ένα µέτρο(µεζούρα) που εύκολα θα προµηθευτείτε από ένα κατάστηµα µε υλικά ραπτών ή από ένα πολυκατάστηµα. Το µέτρο(µεζούρα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισµών κατά την περίοδο της εχθρικής Κατοχής (1941-1944) Ολυµπία Κλήµη-Καµινάρη, Πάντειο Πανεπιστήµιο

Ο ρόλος των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισµών κατά την περίοδο της εχθρικής Κατοχής (1941-1944) Ολυµπία Κλήµη-Καµινάρη, Πάντειο Πανεπιστήµιο Ο ρόλος των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισµών κατά την περίοδο της εχθρικής Κατοχής (1941-1944) Ολυµπία Κλήµη-Καµινάρη, Πάντειο Πανεπιστήµιο «Θα θέλαµε να συστήσουµε σε όσους ασχολούνται µε τους συνεταιρισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό)

Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό) Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό) Posted on 28 Αυγούστου, 2015 γράφει: Τοµπούλογλου Ιωάννης Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Δ/νση ΠΕ Ανατολ. Θεσσαλονίκης Χαρακτηριστικά: Αυξηµένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Αγ. `Αννης 70, 122 41, Αιγάλεω

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Αγ. `Αννης 70, 122 41, Αιγάλεω ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Αγ. `Αννης 70, 122 41, Αιγάλεω ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των µεγαλύτερων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα 43-61 του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») «Απαγορευτικοί όροι για την άσκηση δικαιώµατος ένταξης στο πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου, έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΣΠΑ Ορισμός Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ `ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών Σχολείων στην περιοχή ΤΑΛΩΣ ήµου Ηρακλείου /ΝΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 739 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 739 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 739 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση βράβευσης της αρχαιολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης Aρ.Μητρώου Μ.Π.Α 27156 Σκρά 10, 163 46 Ηλιούπολη Ηλιούπολη 12 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 10 ο ηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης Μυκόνου 34, Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Έκδοση 1.0 Αύγουστος 2013 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός.

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός. Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισµός» Παρόντες: Αντώνης Πρωτοπαπάς, πρόεδρος Χριστόφορος Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ 13/05/2013. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ 13/05/2013. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ 13/5/2013 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ 13/05/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι, Όλοι εµείς, εδώ, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Σταύρος Α. Ζένιος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δήμος Αγ. Δομετίου, 25 Μαρτίου 2012. Υλικό για την ομιλία από το βιβλίο Δημιουργική Κύπρος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ. ωρεές και Χορηγίες (χιλ. ευρώ) Συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διέθεσε 4,7 εκατ. Ευρώ σε δωρεές και χορηγίες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ. ωρεές και Χορηγίες (χιλ. ευρώ) Συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διέθεσε 4,7 εκατ. Ευρώ σε δωρεές και χορηγίες. Κοινωνική συνεισφορά Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ως υπεύθυνος και ενεργός εταιρικός πολίτης, επιδιώκει οι δραστηριότητές της να βρίσκονται σε θετική και παραγωγική αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό περιβάλλον µέσα στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ : Ολους τους ενδιαφερόµενους ΤΜΗΜΑ : Aκίνητης και Κινητής Περιουσίας

ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ : Ολους τους ενδιαφερόµενους ΤΜΗΜΑ : Aκίνητης και Κινητής Περιουσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 22-6-2015-2015 Τηλ. Κέντρο : 213 2116 100 Αριθµ. Πρωτ. 9916 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 67 /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 67 /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια:15-09-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ:43230/18-09-2014 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν. ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΙΕΥΘΥΝΣΗ :. Π.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σαιξπηρικά µοτίβα. Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο

Σαιξπηρικά µοτίβα. Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο Σαιξπηρικά µοτίβα Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο Σηµειώσεις από το Εργαστήριο κατέγραψαν η Ειρήνη Μιχαηλίδου, ο Απόστολος Μπάρλος και η Μαίρη Καλδή Το εργαστήριο «Σαιξπηρικά µοτίβα» έγινε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες

Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες Κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει, την Λυκοπουλική Υπόσχεση του και ανάλογα µε τις προσωπικές του ικανότητες και κλίσεις µπορεί, µετά από ενασχόληση σε ένα η περισσότερα αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Τηλ: 2310556202/727210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. Μέγαρα 1 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: 3287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28 ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και ευπρεπισμού για το έτος 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 31/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΤΕΙΕΣ. Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ηµέρα των Χριστουγέννων µέχρι τις 4 Ιανουαρίου

ΝΗΣΤΕΙΕΣ. Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ηµέρα των Χριστουγέννων µέχρι τις 4 Ιανουαρίου ΝΗΣΤΕΙΕΣ Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ηµέρα των Χριστουγέννων µέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώµε τα πάντα είτε έχουµε ΤΕΤΑΡΤΗ είτε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ)

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ) Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα (Κομφούκιος, 551-479 πχ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παιχνίδι αυτό, κάθε παίκτης έχει το ρόλο ενός Κινέζου πρίκγιπα, προσπαθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο... Η τροπολογία για την έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου, τα ανείσπρακτα ενοίκια, τις επιδοτήσεις των αγροτών και τις λοιπές αλλαγές στον ΚΦΕ - Χρηστικός πίνακας με τις αλλαγές. [08.05.2015] ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ο 19 ος και οι αρχές του 20 ου αιώνα αντιπροσωπεύουν την «εποχή της αυτοκρατορίας», δηλαδή την παγκόσμια επέκταση του αποικιοκρατικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28 ης Οκτωβρίου Έναρξη ιαγωνισµών 2 ης Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία.

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία. Οµιλία του Αµαντέο Μπορντίγκα, εκπροσώπου της Αριστερής Αποχικής Φράξιας του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, στο 2 ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ιεθνούς Η Αριστερή Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 01/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 722 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΡ. Απ. Ιωαννίδης ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Τηλ. 2310954220 Αρ.Μελετης: 45 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης - Συχνές Ερωτήσεις Εφαρμογής Προσεγγιστικής Γεωαναφοράς μέσω Διαδικτύου

Οδηγός Χρήσης - Συχνές Ερωτήσεις Εφαρμογής Προσεγγιστικής Γεωαναφοράς μέσω Διαδικτύου Οδηγός Χρήσης - Συχνές Ερωτήσεις Εφαρμογής Προσεγγιστικής Γεωαναφοράς μέσω Διαδικτύου (1/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η Προσεγγιστική Γεωαναφορά ;... 3 Πως κάνω Αναζήτηση με βάση Οδό και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες για προθέρµανση

ραστηριότητες για προθέρµανση Παγκόσµια Ηµέρα Σκέψης 2011 Πακέτο ραστηριοτήτων Αθήνα, Ιανουάριος 2011 ραστηριότητες για προθέρµανση Η Ζωή των Φυτών ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να κάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 307/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Προστασία µε επιµεταλλώσεις. Σκαβάρας Παναγιώτης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Προστασία µε επιµεταλλώσεις. Σκαβάρας Παναγιώτης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Προστασία µε επιµεταλλώσεις Σκαβάρας Παναγιώτης 1 Ως επιµετάλλωση ορίζουµε την εναπόθεση στρώµατος µεταλλικού υλικού στην επιφάνεια µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 10 / 04-04-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 4 Απριλίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα6. Μέθοδοι Κοστολόγησης. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Γεώργιος ρογαλάς

Ενότητα6. Μέθοδοι Κοστολόγησης. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Γεώργιος ρογαλάς Ενότητα6 Μέθοδοι Κοστολόγησης 1 Μέθοδοι Κοστολόγησης Υπάρχουν δύο µέθοδοι Κοστολόγησης που αναφέρονται στην συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των λογιστικών στοιχείων κόστους: Κοστολόγηση κατάέργοή κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.1. Χαρακτηριστικά του δηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα