ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΕ Δράση «Πρόταση εναλλακτικών αναπτυξιακών σεναρίων για την περιοχή της λεκάνης του Ανθεμούντα με βάση την ορθολογική διαχείριση των υδατοαποθεμάτων και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής. Αναγνώριση των οικονομικών επιπτώσεων τους στους διάφορους τομείς» ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.1 EXECUTIVE SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η έννοια του «σεναρίου» στον σχεδιασμό πολιτικής Στόχος και οργάνωση των σεναρίων για την διαχείριση των υδατικών πόρων στην λεκάνη του Ανθεμούντα ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Κύριες παράμετροι για το σενάριο αναφοράς Τεκμηρίωση Ιδιαιτερότητες ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ TOY ΣΕΝΑΡΙΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ Γεωργία - Δημογραφία και υδατικοί πόροι στο σενάριο «Τεχνικών έργων» Τεχνικά έργα και υδατικοί πόροι στο σενάριο «Τεχνικών έργων» Σύνδεση του σεναρίου «Τεχνικών έργων» με την Οδηγία 2000/60 Ε.Ε ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ TOY ΣΕΝΑΡΙΟΥ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ Τεχνικά έργα - Δημογραφία και υδατικοί πόροι στο σενάριο «Συνεργασίας» Γεωργία και υδατικοί πόροι στο σενάριο «Συνεργασίας» Σύνδεση του σεναρίου «Συνεργασίας» με την Οδηγία 2000/60 Ε.Ε ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...42

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι...49 Υδατικό ισοζύγιο για τα υποσενάρια BAU «Worst case» και «Best case» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ...53 Υδατικό ισοζύγιο για τα υποσενάρια Engineering «Worst case» και «Βest case» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII...56 Υδατικό ισοζύγιο για τα υποσενάρια Hand in hand «Worst case» και «Best case» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV...59 Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφόρων: Βασικές αρχές Μειονεκτήματα - Πλεονεκτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Va...67 Παράμετροι τιμολογιακής πολιτικής σε ετήσιο βήμα για τα υποσενάρια BAU «Worst case» και «Best case»: κατανομή αναγκών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vb...77 Παράμετροι τιμολογιακής πολιτικής σε ετήσιο βήμα για τα υποσενάρια BAU «Worst case» και «Μinimum Demand»: δαπάνες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIa...81 Παράμετροι τιμολογιακής πολιτικής σε ετήσιο βήμα για τα υποσενάρια Engineering «Worst case» και «Best case»: κατανομή αναγκών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIb...91 Παράμετροι τιμολογιακής πολιτικής σε ετήσιο βήμα για τα υποσενάρια Engineering «Worst case» και «Best case»: δαπάνες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙa...97 Παράμετροι τιμολογιακής πολιτικής σε ετήσιο βήμα για τα υποσενάρια Hand in Hand «Worst case» και «Best case» : κατανομή αναγκών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙb Παράμετροι τιμολογιακής πολιτικής σε ετήσιο βήμα για τα υποσενάρια Hand in Hand «Worst case» και «Best case»: δαπάνες

4

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παρόν έργο LIFE Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ, η διαδικασία της ανάπτυξης των σεναρίων έχει ως στόχο την αναγνώριση και διατύπωση εναλλακτικών καταστάσεων ζήτησης και προσφοράς γλυκού νερού στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα σε χρονικό ορίζοντα 15ετίας ή αλλιώς μέχρι το 2020 σε σχέση με το έτος βάσης Tα σενάρια που αναπτύσσονται περιγράφουν εναλλακτικές καταστάσεις υδατικού ισοζυγίου στην λεκάνη σε αναλογία με την προσφορά και την ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που εκτιμήθηκε ότι μπορούν να επηρεάσουν το υδατικό ισοζύγιο στην περιοχή. Τρία είναι τα βασικά σενάρια που αναπτύσσονται: Σενάριο αναφοράς για το 2020 (σενάριο Business As Usual, σενάριο BAU ): Τέσσερις (4) θα είναι οι κρίσιμες παράμετροι που θα επηρεάσουν την ζήτηση του νερού μέχρι το 2020: η αύξηση του πληθυσμού και στους τέσσερις Δήμους της περιοχής μελέτης, η σύνδεση του Δήμου Θέρμης με την ΕΥΑΘ, η μείωση των αρδευόμενων εκτάσεων βαμβακοκαλλιέργειας και η μείωση των αρδευόμενων εκτάσεων αραβόσιτου με βάση κυρίως το οικονομικό πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Στο σενάριο αναφοράς παρουσιάζονται δύο εκδοχές: 1. με βάση την δυσμενή εκδοχή (Worst case BAU scenario), ο πληθυσμός αυξάνεται με τον μέγιστο αναμενόμενο συντελεστή στους Δήμους Μίκρας, Βασιλικών και Ανθεμούντα ενώ η έκταση της βαμβακοκαλλιέργειας περιορίζεται μόνο κατά 10% και η έκταση αραβόσιτου μειώνεται κατά 1,9% μέχρι το 2020 σε σχέση με το έτος βάσης. 2. με βάση την βέλτιστη εκδοχή (Best case BAU scenario), ο πληθυσμός αυξάνεται με τον ελάχιστο αναμενόμενο συντελεστή στους Δήμους Μίκρας, Βασιλικών και Ανθεμούντα, το δίκτυο ύδρευσης της Θέρμης συνδέεται με την ΕΥΑΘ το 2013 ενώ η έκταση της βαμβακοκαλλιέργειας συρρικνώνεται στο 10% και η έκταση αραβόσιτου μειώνεται κατά 6% μέχρι το 2020 σε σχέση με το έτος βάσης. Σενάριο τεχνικών επεμβάσεων για το 2020 (σενάριο «Engineering», σενάριο Τεχνικών έργων ).Τo σενάριο αυτό προβλέπει μέγιστες τεχνικές παρεμβάσεις όσον αφορά την διαδικασία προσφοράς νερού στην λεκάνη του Ανθεμούντα. Η ζήτηση όσον αφορά την γεωργία θα διαμορφωθεί κατά κύριο λόγο από τις οικονομικές προεκτάσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής ενώ η προσφορά νερού θα καθοριστεί από μεγάλα τεχνικά έργα (ταμιευτήρες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων) στην περιοχή του έργου. Στο σενάριο των τεχνικών έργων παρουσιάζονται δύο εκδοχές: 1. με βάση την δυσμενή εκδοχή (Engineering Worst case scenario), ο πληθυσμός αυξάνεται με τον μέγιστο αναμενόμενο συντελεστή στους Δήμους Μίκρας, Βασιλικών και Ανθεμούντα ενώ η έκταση της βαμβακοκαλλιέργειας περιορίζεται μόνο κατά 10% και η έκταση αραβόσιτου μειώνεται κατά 1,9% μέχρι το 2020 σε σχέση με το έτος βάσης. Στην περιοχή λειτουργεί ένα μόνο φράγμα εμπλουτισμού (του

6 Βραχιολά) και λαμβάνει χώρα άρδευση με χρήση τριτογενώς επεξεργασμένων λυμάτων. Οι λοιπές αρδευτικές πρακτικές δεν έχουν αλλάξει. Τα δίκτυα ύδρευσης των Δήμων Μίκρας, Ανθεμούντα και Βασιλικών έχουν επιδιορθωθεί και βελτιστοποιηθεί όσον αφορά τις απώλειες. 2. με βάση την βέλτιστη εκδοχή (Engineering Best case scenario), ο πληθυσμός αυξάνεται με τον ελάχιστο αναμενόμενο συντελεστή στους Δήμους Μίκρας, Βασιλικών και Ανθεμούντα, το δίκτυο ύδρευσης της Θέρμης συνδέεται με την ΕΥΑΘ το 2013 ενώ η έκταση της βαμβακοκαλλιέργειας συρρικνώνεται στο 10% και η έκταση αραβόσιτου μειώνεται κατά 6% μέχρι το 2020 σε σχέση με το έτος βάσης. Στην περιοχή λειτουργούν τρία φράγματα εμπλουτισμού και πέντε λιμνοδεξαμενές και λαμβάνει χώρα άρδευση με χρήση τριτογενώς επεξεργασμένων λυμάτων. Στα Βασιλικά λειτουργεί συλλογικό αρδευτικό για 4000 στρέμματα με εκτιμούμενη μείωση της κατανάλωσης αρδευτικού νερού ανά στρέμμα κατά 30%/ Τα δίκτυα ύδρευσης των Δήμων Μίκρας, Ανθεμούντα και Βασιλικών έχουν επιδιορθωθεί και βελτιστοποιηθεί όσον αφορά τις απώλειες. Σενάριο τεχνικών επεμβάσεων και διαχειριστικών πρακτικών για το 2020 (σενάριο «Hand in Ηand», σενάριο Συνεργασίας ) Στο σενάριο αυτό η ζήτηση και η προσφορά θα καθοριστούν από σειρά διαχειριστικών ενεργειών που θα εκφέρονται σε πολιτικό κυρίως επίπεδο. Η ζήτηση στην γεωργία θα καθοριστεί τόσο από τις οικονομικές προεκτάσεις της ΚΑΠ όσο και από το καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης με σαφείς περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Η Οδηγία 2000/60 θα παίξει σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες προσφοράς νερού στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα. Οι αγροπεριβαλλοντικοί κανονισμοί καθώς και τα μέτρα δάσωσης αγροτικών γαιών θα ληφθούν υπόψη ως εναλλακτικές εφαρμογές/χρήσεις γης στις αγροτικές εκτάσεις. Σειρά τεχνικών έργων θα μεταβάλλει αντίστοιχα την προσφορά του νερού στην περιοχή μελέτης.: Στο σενάριο Συνεργασίας παρουσιάζονται δύο εκδοχές: 1. με βάση την δυσμενή εκδοχή (Hand in Hand Worst case scenario), ο πληθυσμός αυξάνεται με τον μέγιστο αναμενόμενο συντελεστή στους Δήμους Μίκρας, Βασιλικών και Ανθεμούντα ενώ η έκταση της βαμβακοκαλλιέργειας περιορίζεται μόνο κατά 10% και η έκταση αραβόσιτου μειώνεται κατά 1,9% μέχρι το 2020 σε σχέση με το έτος βάσης. Στην περιοχή λειτουργεί ένα μόνο φράγμα εμπλουτισμού (του Βραχιολά) και λαμβάνει χώρα άρδευση με χρήση τριτογενώς επεξεργασμένων λυμάτων. Οι λοιπές αρδευτικές πρακτικές δεν έχουν αλλάξει. Τα δίκτυα ύδρευσης των Δήμων Μίκρας, Ανθεμούντα και Βασιλικών έχουν επιδιορθωθεί και βελτιστοποιηθεί όσον αφορά τις απώλειες. Oι Κώδικες Ορθής Γεωργικής πρακτικής με έμφαση στην αγρανάπαυση εφαρμόζονται στο 60% της λεκάνης, περίπου 0,4% της έκτασης με αραβόσιτο εντάσσεται σε καθεστώς μακροχρόνιας παύσης ή δάσωσης και στο 2% των ποτιστικών, μη αροτριαίων εκτάσεων εφαρμόζεται βιολογική γεωργία ή ολοκληρωμένη διαχείριση με πρακτικές που εξοικονομούν νερό. 2. με βάση την βέλτιστη εκδοχή (Hand in Hand Best case scenario), ο πληθυσμός αυξάνεται με τον ελάχιστο αναμενόμενο συντελεστή στους Δήμους Μίκρας, Βασιλικών και Ανθεμούντα, το δίκτυο ύδρευσης της Θέρμης συνδέεται με την ΕΥΑΘ το 2013 ενώ η έκταση της βαμβακοκαλλιέργειας συρρικνώνεται στο 10% και η έκταση αραβόσιτου μειώνεται κατά 6% μέχρι το 2020 σε σχέση με το έτος βάσης. Στην περιοχή λειτουργούν τρία φράγματα εμπλουτισμού και πέντε λιμνοδεξαμενές και

7 λαμβάνει χώρα άρδευση με χρήση τριτογενώς επεξεργασμένων λυμάτων. Στα Βασιλικά λειτουργεί συλλογικό αρδευτικό για 4000 στρέμματα με εκτιμούμενη μείωση της κατανάλωσης αρδευτικού νερού ανά στρέμμα κατά 30%. Τα δίκτυα ύδρευσης των Δήμων Μίκρας, Ανθεμούντα και Βασιλικών έχουν επιδιορθωθεί και βελτιστοποιηθεί όσον αφορά τις απώλειες. Oι Κώδικες Ορθής Γεωργικής πρακτικής με έμφαση στην αγρανάπαυση εφαρμόζονται στο σύνολο της λεκάνης, περίπου 7% της έκτασης με αραβόσιτο εντάσσεται σε καθεστώς μακροχρόνιας παύσης ή δάσωσης και στο 50% των ποτιστικών, μη αροτριαίων εκτάσεων εφαρμόζεται βιολογική γεωργία ή ολοκληρωμένη διαχείριση με πρακτικές που εξοικονομούν νερό. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο καθώς και τα γνωστά υδρολογικά δεδομένα της περιοχής, οι εκτιμήσεις για το υδρολογικό ισοζύγιο της λεκάνης του Ανθεμούντα διαμορφώνονται ως ακολούθως: Εκδοχή σεναρίου Υδατικό ισοζύγιο το 2020 Αναμενόμενη τάξη μεγέθους ελλείμματος / πλεονάσματος (m 3 ) BAU Δυσμενής εκδοχή αρνητικό BAU Βέλτιστη εκδοχή αρνητικό Engineering Δυσμενής αρνητικό εκδοχή Engineering Βέλτιστη Ισορροπία εκδοχή Hand in Hand Δυσμενής αρνητικό εκδοχή Hand in Hand Βέλτιστη εκδοχή θετικό

8 SUMMARY The aim of scenario development during the LIFE 04/ENV/GR/ project is the provision of alternative storylines regarding the freshwater demand and availability within the Anthemountas basin by the year The scenario formulation proceeds according to those environmental, social and economical parameters which are assumed to have a strong impact on local water demand within the next 15 years. A worst case and a best case version is developed for each different scenario. There are three (3) basic scenarios discussed: The Business As Usual scenario. Major technical interventions are unlikely to occur regarding freshwater availability within the Anthemountas basin. The population is expected to increase but the population of Thermi is going to be connected to the Water Supply system of Thessaloniki. The local irrigation needs are thought as likely to transform according to the economical framework of the Common Agricultural Policy (CAP). The following alternative versions are explored: 1. The Worst case BAU scenario: the population in Mikra, Basilika and Anthemountas increases with the highest estimated rate. By 2020, cotton cultivations are only reduced to 10% of the respective area in 2005 whereas corn cultivations cover only 1,9% less than what they used to in The Best case BAU scenario: the population in Mikra, Basilika and Anthemountas increases with the smallest estimated rate. By 2020, cotton cultivations are reduced to 90% of the respective area in 2005 whereas land with corn is 6% less than what it used to be in Domestic water consumption in Thermi is provided by EYATH. The Engineering scenario: Major technical interventions are expected to enable increases in freshwater availability within the Anthemountas basin. The population is expected to increase. The local irrigation needs are thought as likely to transform according to the economical framework of the Common Agricultural Policy (CAP). The following alternative versions are explored: 1. The Worst case Engineering scenario: the population in Mikra, Basilika and Anthemountas increases with the highest estimated rate. By 2020, cotton cultivations are only reduced to 10% of the respective area in 2005 whereas corn cultivations cover only 1,9% less than what they used to in An artificial recharge dam is in full operation but no reservoirs have been constructed. The domestic water network has been restored. Use of tertiary-treated wastewater is widely present but in general conventional Irrigation schemes are still the same as in The Best case Engineering scenario: the population in Mikra, Basilika and Anthemountas increases with the smallest estimated rate. By 2020, cotton cultivations are reduced to 90% of the respective area in 2005 whereas land with corn is 6% less than what it used to be in Domestic water consumption in Thermi is provided by EYATH. Three (3) artificial recharge dams and five (5) reservoirs are in full operation. The domestic water network has been restored. Use of tertiary-treated wastewater is widely present and at least in Basilika conventional irrigation schemes have been modified to more water-efficient practices.

9 The Hand in Hand scenario. Major technical interventions are expected to enable increases in freshwater availability within the Anthemountas basin. The population is expected to increase. The local irrigation needs are thought as likely to transform according to the economical and environmental framework of the Common Agricultural Policy (CAP). Management practices will encompass aspects of the 2000/60 Water Framework Directive and implementation of agri-environmental measures and enhancement of forestland. 3. The Worst case Hand in Hand scenario: the population in Mikra, Basilika and Anthemountas increases with the highest estimated rate. By 2020, cotton cultivations are only reduced to 10% of the respective area in 2005 whereas corn cultivations cover only 1,9% less than what they used to in An artificial recharge dam is in full operation but no reservoirs have been constructed. The domestic water network has been restored. Use of tertiary-treated wastewater is widely present but in general conventional Irrigation schemes are still the same as in The Best case Hand in Hand scenario: the population in Mikra, Basilika and Anthemountas increases with the smallest estimated rate. By 2020, cotton cultivations are reduced to 90% of the respective area in 2005 whereas land with corn is 6% less than what it used to be in Domestic water consumption in Thermi is provided by EYATH. Three (3) artificial recharge dams and five (5) reservoirs are in full operation. The domestic water network has been restored. Use of tertiary-treated wastewater is widely present and at least in Basilika conventional irrigation schemes have been modified to more water-efficient practices. Afforestation of agricultural land, water-efficient biological agriculture, water-efficient integrated farming and long-term changes in agricultural land are more prominent compared to the worst case Hand in Hand version Therefore, the expected water deficit in each scenario version is anticipated to change as follows: Scenario Expected water balance in 2020 Expected water deficit or surplus (m 3 ) BAU Worst case negative BAU Best case negative Engineering Worst negative case Engineering Best balanced case Hand in Hand Worst negative case Hand in Hand Best case positive

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αποτελεί συμπληρωματικό Παραδοτέο της Δράσης 4.1. του έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε µία υδρολογική λεκάνη µε την εφαρμογή μίας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ». Συγκεκριμένα, η παρούσα τεχνική έκθεση περιλαμβάνει την αναθεωρημένη εκδοχή των τριών αναπτυξιακών σεναρίων όσον αφορά την διαχείριση των υδατικών πόρων στην περιοχή του Ανθεμούντα. Πρόκειται για τα σενάρια «Αναφοράς» («Business As Usual, ΒΑU» scenario), «των Τεχνικών έργων» («Engineering» scenario) και «Συνεργασίας» («Hand in Hand» scenario). Το πλαίσιο διαμόρφωσης των σεναρίων είναι το ακόλουθο: 1. λεπτομερής αποσαφήνιση των παραμέτρων (drivers) που διαφοροποιούν τα σενάρια μεταξύ τους 2. έμφαση στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/60 στα σενάρια 3. εκτίμηση παραμέτρων αβεβαιότητας και κατά το δυνατόν εξασφάλιση «ορίων εμπιστοσύνης» (confidence intervals) 1 σε επίπεδο σεναρίου (worst-case [Μaximum Demand], best-case [Best case] version) όπου η βέλτιστη και η δυσμενής εκδοχή αναφέρονται αντίστοιχα σε ελάχιστη και μέγιστη αναμενόμενη ζήτηση νερού στο σύνολο της λεκάνης του Ανθεμούντα για το έτος ποσοτικοποίηση στο μέτρο του δυνατού των παραμέτρων μεταβολής ανά σενάριο και ανά εκδοχή σεναρίου 5. αξιολόγηση των εξελίξεων ανά σενάριο σε μικρότερη χρονική κλίμακα από την ήδη θεωρηθείσα (2004 και 2020) και συγκεκριμένα σε μονοετές και πενταετές βήμα προκειμένου τα στοιχεία να είναι αξιοποιήσιμα στην διαδικασία της ανάλυσης της τιμολογιακής πολιτικής H παρούσα τεχνική έκθεση εκπονήθηκε από την εταιρεία ΕΠΕΜ Α.Ε. Η ομάδα μελέτης παρουσιάζεται με αλφαβητική σειρά ακολούθως: q q q q q q Μαίρη Βιταλιώτου γεωπόνος Μαρία Κατσιμπίρη - γεωλόγος Τζένη Κοντελέ πολιτικός μηχανικός Κέλλη Παπαπαύλου βιολόγος, συντονιστής της ομάδας Παναγιώτης Σκοτειδάκης γεωπόνος, εξωτερικός συνεργάτης ΕΠΕΜ Ηλίας Ταρναράς πολιτικός μηχανικός υδραυλικός 1 στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος όρος της Στατιστικής χρησιμοποιείται με την ευρύτερη έννοια

11 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2.1 Η έννοια του «σεναρίου» στον σχεδιασμό πολιτικής Η απαρχή της χρήσης του «σεναρίου» στον σχεδιασμό πολιτικής τοποθετείται στα μέσα της δεκαετίας του 50 όταν τα σενάρια χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλείο στην διαμόρφωση στρατηγικής για στρατιωτικά ζητήματα. Στην σύγχρονη ορολογία της στρατηγικής αντίληψης, ως «σενάριο» ορίζεται «μία συμπαγής, λογική και επαρκώς διαρθρωμένη περιγραφή μίας μελλοντικής κατάστασης ενός φαινομένου, από το σύνολο των δυνητικά πιθανών μελλοντικών καταστάσεων» 2. Στην ίδια βάση, με έμφαση ωστόσο στην επιχειρησιακή χρήση του όρου, τα σενάρια ορίζονται επίσης ως «εργαλεία για την διάρθρωση των αντιλήψεων όσον αφορά εναλλακτικές μελλοντικές καταστάσεις στην διαμόρφωση των οποίων δύναται να παίξει ρόλο η διαδικασία της λήψης αποφάσεων» 3. Από τους παραπάνω ορισμούς καθίσταται προφανές ότι τα σενάρια αυτά καθ αυτά δεν αποτελούν πρόγνωση (forecasting) εφόσον δεν επιδιώκουν να προσεγγίσουν με συγκεκριμένη ακρίβεια και με αναγωγικές διαδικασίες μια μελλοντική κατάσταση. Είναι επίσης σαφές ότι τα σενάρια αποτελούν κάτι παραπάνω από οράματα (visions) εφόσον συνιστούν μια περιγραφική προσέγγιση μιας πιθανής μελλοντικής κατάστασης, χωρίς τον υποκειμενισμό της επιδίωξης. Στην καθημερινή πρακτική, τα σενάρια αποτελούν μελλοντικές καταστάσεις, συγκρίσιμες ως προς τον στόχο και την χωρική και χρονική κλίμακα που αντιπροσωπεύουν αλλά διαφορετικές ως προς την ένταση, την έκταση και κυρίως το είδος των κοινωνικών, οικονομικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που τις επηρεάζουν. Δεν θα πρέπει να αγνοείται ότι ο ουσιαστικός λόγος χρήσης των σεναρίων είναι λειτουργικός: τα σενάρια οφείλουν να αποτελούν εργαλεία που βοηθούν στον στρατηγικό σχεδιασμό της προσέγγισης και διαχείρισης μιας μελλοντικής κατάστασης. Τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν την επιτυχημένη χρήση των σεναρίων παρουσιάζονται στον πίνακα 1: 2 «.a coherent, internally consistent and plausible description of a possible future state of the world. κατά ΙPCC (1994) όπως αναφέρεται σε Rounsenvell & al (2005) 3 «.a tool for ordering one s perceptions about alternative future environments in which one s decision might be played out right. κατά Schwartz (1991) όπως αναφέρεται σε Lindgren & Bandhold (2003)

12 Πίνακας 1.: Κριτήρια επιτυχημένης εφαρμογής της μεθοδολογίας των σεναρίων στον στρατηγικό σχεδιασμό 4 Κριτήριο 1. Υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων Σύντομη περιγραφή Κάθε προτεινόμενο σενάριο πρέπει να διευκολύνει την διαδικασία αναγνώρισης και κατανόησης των χαρακτηριστικών μίας συγκεκριμένης κατάστασης ως προς το θέμα - στόχο 2. Ρεαλισμός Τα σενάρια πρέπει να αποτελούν πραγματικά ενδεχόμενα ενός συγκεκριμένου φαινομένου 3. Εναλλακτικές τοποθετήσεις Κάθε σενάριο πρέπει να είναι πιθανό να συμβεί, έστω και αν η πιθανότητα αυτή δεν είναι επακριβώς προσδιορισμένη. Η βάση της μεθοδολογίας των σεναρίων στηρίζεται στην θεώρηση ότι όλα τα σενάρια είναι λίγο πολύ εξίσου πιθανά, επομένως το σύνολό τους καλύπτει την ευρύτερη δυνατή κλίμακα αβεβαιότητας. Εάν από τρία ή τέσσερα σενάρια μόνο ένα είναι πιθανό, τότε στην πραγματικότητα η υπόθεση εργασίας αφορά μόνο ένα ενδεχόμενο. 4. Συμπαγής δομή Ένα σενάριο πρέπει να παρουσιάζει εσωτερική δομή διότι διαφορετικά δεν γίνεται πιστευτό. 5. Διαφοροποίηση Τα σενάρια πρέπει να διαφοροποιούνται δομικά και ποιοτικά μεταξύ τους, δηλαδή ως προς τις σχέσεις και το είδος των παραμέτρων που τα καθορίζουν. Δεν αρκεί να διαφοροποιούνται μόνο όσον αφορά την ένταση των παραμέτρων εφόσον τότε αποτελούν παραλλαγές μίας βασικής τοποθέτησης. 6. Δυνατότητα συγκράτησης στην μνήμη Τα σενάρια πρέπει εύκολα να απομνημονεύονται και εύκολα να ανακαλούνται στην μνήμη. Σκόπιμο είναι ο αριθμός τους να κυμαίνεται μεταξύ 3 εώς 5 και να χρησιμοποιούνται συντομογραφίες και αξιοπρόσεκτοι τίτλοι. 7. Πρόκληση Τα σενάρια πρέπει να εισάγουν καινοτόμα στοιχεία ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το μέλλον. 2.2 Στόχος και οργάνωση των σεναρίων για την διαχείριση των υδατικών πόρων στην λεκάνη του Ανθεμούντα Η σαφής οριοθέτηση του στόχου της χρήσης των σεναρίων ως εργαλείο στην στρατηγική ανάλυση αποτελεί πρωτεύον σημείο της συνολικής διαδικασίας. Στην παρούσα μελέτη, η ανάπτυξη των σεναρίων έχει ως στόχο την αναγνώριση και διατύπωση εναλλακτικών καταστάσεων ζήτησης και προσφοράς γλυκού νερού στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα σε χρονικό ορίζοντα 15ετίας ή αλλιώς μέχρι το Συνοπτικά και σε συμφωνία με τον πίνακα 1, 4 Lindgren & Bandhold (2003)

13 τα σενάρια που ζητείται να αναπτυχθούν στο συγκεκριμένο έργο οφείλουν να περιγράφουν εναλλακτικές καταστάσεις υδατικού ισοζυγίου στην λεκάνη του Ανθεμούντα, σε αναλογία με την προσφορά και την ζήτηση. Ως αποτέλεσμα, στην διατύπωση των σεναρίων λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές παράμετροι που εκτιμήθηκε ότι μπορούν να επηρεάσουν το υδατικό ισοζύγιο στην περιοχή του έργου. Άλλες παράμετροι που εκτιμήθηκε ότι είναι δυνατόν να μεταβληθούν άρδην στην χρονική περίοδο που αφορά το έργο, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται ουσιαστικές μεταβολές στο υδατικό ισοζύγιο, δεν ελήφθησαν υπόψη. Για παράδειγμα, η αύξηση του πληθυσμού στην περιοχή μελέτης θεωρήθηκε ως ένας ουσιαστικός παράγοντας που επιδρά στην ζήτηση νερού προς κατανάλωση, η μεταβολή ωστόσο της σύστασης του πληθυσμού (π.χ. αναλογία ατόμων με Ελληνική υπηκοότητα: αλλοδαπών) κρίθηκε ως αμελητέα παράμετρος αναφορικά με τον συγκεκριμένο στόχο 5. Για την δόμηση των σεναρίων εφαρμόστηκαν τα βήματα 1 και 2 των γενικών κατευθύνσεων της μεθόδου TAIDA. Oι κατευθύνσεις αυτές περιγράφονται συνοπτικά στον πίνακα 2: Πίνακας 2.: Βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου TAIDA στην στρατηγική ανάλυση με χρήση σεναρίων 6 Βήματα Σύντομη περιγραφή 1. Tracking - Διάγνωση Διάγνωση και περιγραφή των τάσεων και των αλλαγών που μπορεί να διαμορφώσουν μελλοντικές καταστάσεις όσον αφορά το υπό συζήτηση θέμα 2. Αnalysing - Ανάλυση Ανάλυση των δεδομένων και ανάπτυξη σεναρίων 3. Imaging - Οραματισμός Διατύπωση επιθυμητών στόχων αναφορικά με τα σενάρια που έχουν προταθεί 4. Deciding - Απόφαση Εκτίμηση των ενεργειών με τις οποίες θα προσεγγιστούν οι επιθυμητοί στόχοι 5. Acting - Δράση Υλοποίηση ενεργειών Τα βασικά χαρακτηριστικά των κύριων αναπτυξιακών μεγεθών που αφορούν την υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα και αναμένεται να επηρεάσουν το υδρολογικό ισοζύγιο της περιοχής σε χρονικό διάστημα 15ετίας έχουν ήδη περιγραφεί αναλυτικά αλλού 7. Στον πίνακα 3 περιγράφονται συνοπτικά οι ουσιαστικές διαφορές ανά σενάριο ενώ στο κείμενο αποσαφηνίζεται εν συντομία το περιεχόμενο του κάθε σεναρίου. 5 Είναι προφανές ότι σε άλλες περιπτώσεις εφαρμογής σεναρίων στην ίδια περιοχή και στην ίδια χρονική περίοδο π.χ. στην διευκρίνιση των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε διάστημα 15ετίας, παράμετροι που αγνοούνται στο παρόν έργο θα αξιοποιούνταν αντίστοιχα. 6 Lindgren & Bandhold (2003) 7 ΕΠΕΜ Α.Ε. (2005)

14 Πίνακας 3.: Συνοπτική παρουσίαση των κύριων παραμέτρων που καθορίζουν το περιεχόμενο των εναλλακτικών σεναρίων Σενάριο αναφοράς για τo 2020 (σενάριο «Βusiness As Usual, σενάριο «BAU» ) Σενάριο «Τεχνικών έργων» για το 2020 (σενάριο «Engineering» ) Επίδραση της ΚΑΠ Τεχνικά έργα Επιταγές Οδηγίας 2000/60 Ε.Ε. H ΚΑΠ αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή της Δεν υλοποιούνται έργα που Η Οδηγία 2000/60 Ε.Ε. αγροτικής δραστηριότητας και μετά το αυξάνουν την προσφορά νερού δεν έχει ξεκινήσει να 2013 και οι μεταβολές που παρουσιάζονται πέραν της σύνδεσης του Δήμου εφαρμόζεται παρά μόνο στη αγροτική γη συνδέονται Θέρμης με την ΕΥΑΘ. Η σε επίπεδο κεντρικού άμεσα και αποκλειστικά με τις οικονομικές προσφορά νερού ρυθμίζεται κυ- σχεδιασμού. παραμέτρους αυτής καθαυτής της ρίως από τις φυσικές, υδρο- παραγωγής. Συγκεκριμένα, προϊόντα για λογικές διαδικασίες της λεκάνης. τα οποία ισχύει η αποσύνδεση (decoupling) Στην περιοχή εξακο- μεταξύ παραγωγής και ενισχύσεων θα λουθούν και λειτουργούν οι εγκαταλειφθούν σε μικρό ή μεγάλο ποσοστό υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανάλογα με την πρόσοδο του παρα- δευτεροβάθμιας επεξεργασίας γωγού. Επίσης, προϊόντα για τα οποία απόβλήτων και τα αρδευτικά ισχύει αύξηση της παραγωγής 8 ανά φράγματα που υπάρχουν και τα μονάδα έκτασης γης θα τείνουν να 2006 ενώ τυχόν νέα έργα καταλάβουν μικρότερες εκτάσεις στην αφορούν μόνο αντιπλημμυρικές λεκάνη του Ανθεμούντα 9. επεμβάσεις (π.χ. οριοθέτηση Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που ρεμάτων) και την προστασία προβλέπονται από την ΕΕ εφαρμόζονται του καταναλωτή (π.χ. αντικατάσταση πλημμελώς ή καθόλου στην λεκάνη του αμιαντοσωλήνων Ανθεμούντα και επομένως δεν λαμβάνονται δικτύων ύδρευσης) υπόψη στην πρόσοδο του παρα- γωγού. Όπως στο σενάριο BAU Στην λεκάνη του Ανθεμούντα γίνονται έργα που αυξάνουν την προσφορά νερού στην λεκάνη του Ανθεμούντα. Συγκεκριμένα κατασκευάζονται λιμνοδεξαμενές και τα υφιστάμενα συστήματα δευτεροβάθμιας επεξεργασίας μετατρέπονται σε τριτοβάθμιας προκειμένου να παρέχεται νερό για άρδευση. Κατασκευάζονται επίσης μικρά φράγματα διευθέτησης χειμάρρων ενώ η άρδευση κατά μόνας αντικαθίσταται εν μέρει από συλλογικά αρδευτικά. Η προσφορά νερού ρυθμίζεται επομένως τόσο από φυσικές, υδρολογικές διαδικασίες της λεκάνης όσο και από τις τεχνικές παρεμβάσεις. Στην λεκάνη κατασκευάζονται επίσης έργα που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας του νερού αν και όχι στην αύξηση της προσφοράς (π.χ. αποχετευτικά έργα) Η Οδηγία 2000/60 Ε.Ε. εφαρμόζεται πλήρως όσον αφορά την βελτίωση της ποιότητας του νερού (κυρίως του υπόγειου) από την ρύπανση από υγρά α- πόβλητα (επεκτείνονται τα δίκτυα αποχέτευσης). Στην λεκάνη λειτουργεί επίσης σύστημα παρακολούθησης των φυσικοχημικών παραμέτρων σε υπόγεια και επιφανειακά σώματα. Η Οδηγία 2000/60 Ε.Ε. δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την ανάκτηση κόστους κυρίως από την γεωργία. 8 Η αύξηση της παραγωγής επάγεται είτε από κλιματικούς παράγοντες είτε από βελτίωση των τεχνολογικών μέσων που εφαρμόζονται στην γεωργία 9 Η παραδοχή αυτή εμφανίζεται στα περισσότερα σενάρια εκτίμησης της μεταβολής της αγροτικής γης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο [Rounsenvell & al (in press)].

15 Σενάριο «Συνεργασίας» για το 2020 (σενάριο «Hand in Ηand») H ΚΑΠ αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή της αγροτικής δραστηριότητας και μετά το 2013 και οι μεταβολές που παρουσιάζονται στη αγροτική γη συνδέονται άμεσα και αποκλειστικά με τις οικονομικές παραμέτρους τόσο της παραγωγής όσο και άλλων ενισχύσεων που σχετίζονται με τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και τις διαδικασίες πολλαπλής συμμόρφωσης. Γίνεται δεκτό ωστόσο ότι σε πρώτη βάση όπως και στο σενάριο BAU, προϊόντα για τα οποία ισχύει η αποσύνδεση (decoupling) μεταξύ παραγωγής και ενισχύσεων θα εγκαταλειφθούν σε μικρό ή μεγάλο ποσοστό ανάλογα με την πρόσοδο του παραγωγού. Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται από την Ε.Ε. εφαρμόζονται στην λεκάνη του Ανθεμούντα και επομένως λαμβάνονται υπόψη στην πρόσοδο του παραγωγού. Όπως στο σενάριο των «Μηχανικών» Η Οδηγία 2000/60 Ε.Ε. εφαρμόζεται πλήρως όσον αφορά την βελτίωση της ποιότητας του νερού (κυρίως του υπόγειου) από την ρύπανση από υγρά απόβλητα (επεκτείνονται τα δίκτυα αποχέτευσης). Στην λεκάνη λειτουργεί επίσης σύστημα παρακολούθησης των φυσικοχημικών παραμέτρων σε υπόγεια και επιφανειακά σώματα. Η Οδηγία 2000/60 Ε.Ε. εφαρμόζεται σε σημαντικό ποσοστό στα γεωργικά συστήματα «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης» ή αλλιώς, συστήματα «Ολοκληρωμένης Γεωργίας». ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Για όλα τα σενάρια ισχύει μέχρι το 2020 η προστατευτική, Συνταγματικά κατοχυρωμένη, κρατική αντιμετώπιση της Δασικής γης Για όλα τα σενάρια αναμένεται πληθυσμιακή αύξηση σε όλους τους Δήμους της λεκάνης του Ανθεμούντα μέχρι το 2020 Για όλα τα σενάρια γίνεται δεκτό 10 ότι ο μέγιστος ρυθμιστής της διαχείρισης της αγροτικής γης είναι η πρόσοδος του παραγωγού, είτε αυτή προέρχεται κατευθείαν από κανόνες αγοράς είτε ρυθμίζεται μέσω κεντρικής πολιτικής (π.χ. μέσω επιδοτήσεων). Προϊόντα επομένως τα οποία δεν συντείνουν στην οικονομική βιωσιμότητα της αγροτικής επιχείρησης περιορίζονται. Αναλυτικά, χαμηλή πρόσοδος οδηγεί σε εγκατάλειψη της αγροτικής γης ενώ υψηλή πρόσοδος οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής συχνά ενσωματώνοντας εδάφη και περιοχές που αποτελούν οριακά αποδεκτές αγροτικές εκτάσεις (π.χ. εκτάσεις με μεγάλες σχετικά κλίσεις) Σενάριο αναφοράς (σενάριο «Βusiness As Usual, σενάριο «BAU» ) Το σενάριο αυτό αποτελεί την βάση αναφοράς για την περιοχή μελέτης και επιδιώκει να περιγράψει τις αναμενόμενες συνθήκες εφόσον στην περιοχή συνεχίσουν να ισχύουν τα σημερινά ήδη διαμορφωμένα φαινόμενα όσον αφορά τις πολιτικές επιλογές και τα τεχνικά έργα. Ο αγροτικός τομέας διαμορφώνεται κυρίως από τις οικονομικές δυνατότητες/μεταβολές που επιβάλλονται από την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Σενάριο τεχνικών έργων για το 2020 σενάριο των Μηχανικών (σενάριο «Engineering», σενάριο Engi ) Τo σενάριο αυτό αποτελεί το επιστέγασμα των μέγιστων τεχνικών παρεμβάσεων όσον αφορά την διαδικασία προσφοράς νερού στην λεκάνη του Ανθεμούντα. Η ζήτηση όσον αφορά την γεωργία θα διαμορφωθεί κατά κύριο λόγο από τις οικονομικές προεκτάσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής ενώ η προσφορά νερού θα καθοριστεί από μεγάλα τεχνικά έργα (ταμιευτήρες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων) στην περιοχή του έργου. 10 σύμφωνα με Audsley & al (2006)

16 Σενάριο Συνεργασίας (σενάριο «Hand in Ηand», σενάριο HIH ) Στο σενάριο αυτό η ζήτηση και η προσφορά θα καθοριστούν από σειρά διαχειριστικών ενεργειών που θα εκφέρονται σε πολιτικό κυρίως επίπεδο. Η ζήτηση στην γεωργία θα καθοριστεί τόσο από τις οικονομικές προεκτάσεις της ΚΑΠ όσο και από το καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης με σαφείς περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Η Οδηγία 2000/60 θα παίξει σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες προσφοράς νερού στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα. Οι αγροπεριβαλλοντικοί κανονισμοί καθώς και τα μέτρα δάσωσης αγροτικών γαιών θα ληφθούν υπόψη ως εναλλακτικές εφαρμογές/χρήσεις γης στις αγροτικές εκτάσεις. Σειρά τεχνικών έργων θα μεταβάλλει αντίστοιχα την προσφορά του νερού στην περιοχή μελέτης.

17 3. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Κύριες παράμετροι για το σενάριο αναφοράς Τεκμηρίωση Ιδιαιτερότητες Το σενάριο αναφοράς (σενάριο Business As Usual, σενάριο BAU ) βασίζεται στην θεώρηση ότι η ετήσια προσφορά του νερού στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα θα διατηρηθεί ως έχει ενώ η ζήτηση θα διαμορφωθεί παθητικά από τις υφιστάμενες και εκτιμώμενες τάσεις σε σχετικές δημογραφικές και οικονομικές παραμέτρους της περιοχής χωρίς την παρεμβατική συμμετοχή της Πολιτείας και χωρίς την εφαρμογή τοπικών διαχειριστικών πρακτικών αναφορικά με θέματα διαχείρισης του νερού. Η γεωργία παραμένει για όλο το χρονικό διάστημα ο κύριος κλάδος κατανάλωσης νερού σε συμφωνία με την εθνική τάση 11 αλλά και τα χαρακτηριστικά που καταγράφονται στο σενάριο βάσης για το : στην Ελλάδα, η γεωργία καταναλώνει το 63% των ετήσιων απολήψεων γλυκού νερού ενώ με βάση τις εκτιμήσεις του σεναρίου βάσης, η ζήτηση νερού για άρδευση αφορά το 82% της συνολικής ζήτησης στην λεκάνη του Ανθεμούντα. Οι υδρευτικές ανάγκες αποτελούν τον δεύτερο κύριο παράγοντα που επηρεάζει την ζήτηση νερού και διαμορφώνονται από την αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού στους Δήμους Θέρμης, Βασιλικών και Ανθεμούντα στην περιοχή μελέτης αλλά και από το ήδη από το 2004 συζητούμενο έργο της σύνδεσης του Δήμου της Θέρμης με την ΕΥΑΘ. ΜΕΓΑΛΟ Mεταβολές στην έκταση της βαμβακοκαλλιέργειας Mεταβολές στην έκταση των αροτραίων καλλιεργειών Πληθυσμιακή αύξηση Αποτέλεσμα επί του θέματος στόχου της «ζήτησης νερού» Μεταβολές στην κτηνοτροφία ΜΙΚΡΟ Μεταβολές στον δευτερογενή τομέα Μεταβολές του ΑΕΠ Προβλεψιμότητα ΜΙΚΡΗ ΜΕΓΑΛΗ Σχήμα 1: Εκτιμούμενη επίδραση δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων στην ζήτηση του νερού και σχετική προβλεψιμότητα 11 στοιχεία 1990, Gleick (2003) 12 ΕΠΕΜ Α.Ε. (2005)

18 Οι παράμετροι με την μέγιστη επίδραση / αποτέλεσμα στην ζήτηση του νερού 13 και την μεγαλύτερη δυνατή προβλεψιμότητα (predictability) παρουσιάζονται στο σχήμα 1 και λαμβάνονται υπόψη στην διάρθρωση του σεναρίου αναφοράς Γεωργία και υδατικοί πόροι στο σενάριο αναφοράς. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 3, η γεωργία θα αποτελέσει έναν σημαντικό παράγοντα που θα διαμορφώσει την ζήτηση του νερού στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα και στα τρία σενάρια. Πιο συγκεκριμένα, οι επιλογές του αγροτικού τομέα ως προς τα είδη που θα καλλιεργηθούν αλλά και την έκταση που θα καταλαμβάνει η εκάστοτε καλλιέργεια καθορίζουν τις ανάγκες της άρδευσης στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, η άμεσα συνδεόμενη με τους υδατικούς πόρους παράμετρος γεωργικής δραστηριότητας είναι η αρδευόμενη έκταση ανά καλλιεργητικό είδος και αυτή στοχεύει να προσεγγίσει το σενάριο αναφοράς. Στο σενάριο βάσης για το 2004 υπολογίζεται ότι στο σύνολο της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα οι αροτραίες εκτάσεις συνιστούν το ~82% των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων στον Δήμο Θέρμης, το ~75% των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων στον Δήμο Βασιλικών και το ~93 % των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων στον Δήμο Ανθεμούντα14. Τα κατεξοχήν υδροβόρα είδη βαμβάκι και καλαμπόκι συνιστούν κατ εκτίμηση το 90% των αρδευόμενων αροτραίων εκτάσεων. Ως αποτέλεσμα, οι μεταβολές στις εκτάσεις βαμβακοκαλλιέργειας και αραβόσιτου θα πρέπει να θεωρηθούν ως ο κύριος παράγοντας που θα καθορίσει την ζήτηση για την άρδευση την επόμενη 15ετία. Στο σενάριο αναφοράς για το 2020 γίνεται αποδεκτό ότι οι μεταβολές της έκτασης με αραβόσιτο στην περιοχή μελέτης θα ακολουθήσουν τις τάσεις που προσδιορίζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με χρήση γεωργικοοικονομικών μοντέλων και λαμβάνοντας υπόψη μεταβολές στην παραγωγή 15, την αγορά, τις τιμές των προϊόντων, το κόστος παραγωγής και την ζήτηση από τους καταναλωτές: με βάση τα παραπάνω, αναμένεται 16 μείωση της έκτασης με αραβόσιτο από 0,6 εώς 1,9% για το διάστημα μέχρι το Η μείωση αυτή δεν σχετίζεται με την παραγωγή εφόσον αυτή αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,7 εκατομμύρια tn σε επίπεδο Ευρώπης 17. Η επικείμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2013 καθιστά αδύνατες τις προβλέψεις στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για μετά το Ωστόσο, άλλα μοντέλα που εκτιμούν την αλλαγή στην έκταση της γεωργικής γης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την ζήτηση για αγροτικά αγαθά, την αύξηση της παραγωγικότητας και τυχόν κλιματικές μεταβολές υποδεικνύουν μείωση από 1-6% των εκτάσεων με αροτραία είδη ως το 2020 σε σχέση με το σενάριο βάσης αναλυτικά στοιχεία σε ΕΠΕΜ Α.Ε. (2005) 14 ΕΠΕΜ Α.Ε. (2005) 15 π.χ. εξαιτίας κλιματικών παραμέτρων καθώς και εισαγωγής νέας τεχνολογίας στη γεωργία 16 EC-Directorate General for Agriculture (2003) 17 EC-Directorate General for Agriculture (2005) 18 Rounsevell & al (2005)

19 Στο σενάριο αναφοράς για το 2020 γίνεται αποδεκτό ότι οι μεταβολές της έκτασης με βαμβάκι στην περιοχή μελέτης θα επηρεασθούν από το καθεστώς της αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης που συνδέεται με την ΚΑΠ και πιθανότατα θα επεκταθεί μετά το 2013: συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή οι παραγωγοί είτε θα τείνουν να εγκαταλείψουν το συγκεκριμένο καλλιεργητικό είδος, είτε θα αντικαταστήσουν τις καλλιεργούμενες ποικιλίες από άλλες ανώτερης ποιότητας, επομένως περισσότερο προσοδοφόρες 19. Σαν αποτέλεσμα, η αναμενόμενη μείωση της έκτασης της βαμβακοκαλλιέργειας παρουσιάζει σημαντική αβεβαιότητα. Στο σενάριο αναφοράς γίνεται αποδεκτό ότι σε περίπτωση μαζικής εγκατάλειψης του συγκεκριμένου καλλιεργητικού είδους, η μείωση της βαμβακοκαλλιέργειας για το έτος 2020 στην περιοχή μελέτης θα φτάσει το 90% ενώ σε περίπτωση αντικατάστασης της από ποικιλίες καλής ποιότητας η μείωση της βαμβακοκαλλιέργειας για την περιοχή μελέτης δεν θα ξεπεράσει το 10%. Συνοπτικά, με σκοπό να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα στην μεταβολή των εκτάσεων αραβόσιτου και βαμβακιού για το 2020, λαμβάνονται υπόψη δύο εναλλακτικά «υποσενάρια» ανά περίπτωση (βλ. και σχήμα 2): AΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 1. Μείωση των εκτάσεων κατά 1% κατά το έτος αναφοράς 2020 σε σχέση με το έτος βάσης Μείωση των εκτάσεων κατά 6% κατά το έτος αναφοράς 2020 σε σχέση με το έτος βάσης 2005 Οι εκτάσεις από τις οποίες εγκαταλείπεται η καλλιέργεια του αραβόσιτου αποδίδονται σε ξηρικές καλλιέργειες ή σε άλλες, μη γεωργικές χρήσεις γης (κτηνοτροφία, δόμηση κ.λ.π.) ΒΑΜΒΑΚΙ 1. Μείωση των εκτάσεων κατά 10% κατά το έτος αναφοράς 2020 σε σχέση με το έτος βάσης Μείωση των εκτάσεων κατά 90% κατά το έτος αναφοράς 2020 σε σχέση με το έτος βάσης 2005 Οι εκτάσεις από τις οποίες εγκαταλείπεται η καλλιέργεια του βαμβακιού αποδίδονται σε ξηρικές καλλιέργειες ή σε άλλες, μη γεωργικές χρήσεις γης (κτηνοτροφία, δόμηση κ.λ.π.) Η παραπάνω διάρθρωση των εναλλακτικών υποσεναρίων είναι τέτοια ώστε εξασφαλίζει «εξισορρόπηση» στα ζητήματα ζήτησης νερού ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που μεταβάλλεται ριζικά η έκταση κάποιων από τα καλλιεργητικά είδη που δεν λαμβάνονται υπόψη στο σενάριο αναφοράς: για παράδειγμα, στην περίπτωση που όντως η καλλιέργεια του 19 στοιχεία Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης/Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής/κ.Κουτσομήτρος, προσ. επικοινωνία Μάρτιος 2006

20 αραβόσιτου μειώνεται κατά 15% αλλά αντικαθίσταται από επέκταση των ποτιστικών κηπευτικών ειδών, η «ισοδύναμη» όσον αφορά τις υδρευτικές ανάγκες μείωσή της θα είναι << του 15% άρα πιθανότατα θα εμπεριέχεται στα όρια εμπιστοσύνης που τίθενται παραπάνω. Μεγάλη μείωση των εκτάσεων αραβόσιτου (6%) RMAImax Βέλτιστη εκδοχή ΒΑU σεναρίου για την ζήτηση του αρδευτικού νερού Μεγάλη μείωση των εκτάσεων με βαμβάκι (90%) RCOTmax Μικρή μείωση των εκτάσεων με βαμβάκι (10%) RCOTmin Δυσμενής εκδοχή ΒΑU σεναρίου για την ζήτηση του αρδευτικού νερού Μικρή μείωση των εκτάσεων αραβόσιτου (1%) RMAImin Σχήμα 2: Ενσωμάτωση της αβεβαιότητας δύο παραμέτρων στο σενάριο αναφοράς Δημογραφία και υδατικοί πόροι στο σενάριο αναφοράς Οι εκτιμήσεις πληθυσμιακής αύξησης που παρουσιάζονται στο Γενικό Χωροταξικό της Κεντρικής Μακεδονίας βασίζονται σε δύο εναλλακτικούς υπολογισμούς. Οι εκτιμήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για την περιοχή μελέτης ως ακολούθως (πίνακας 4): Πίνακας 4.: Εναλλακτικές εκτιμήσεις πληθυσμιακής μεταβολής για την περιοχή μελέτης 20 Γεωγραφική ενότητα Δήμος υδρολογικής Συντελεστής χαμηλής Συντελεστής υψηλής στο Γενικό Χωροταξικό λεκάνης Ανθεμούντα πληθυσμιακής αύξησης πληθυσμιακής αύξησης της Κεντρικής (min πληθυσμιακή αύξηση) (max πληθυσμιακή αύξηση) Μακεδονίας 541 Θέρμη 1,16 1,2 548 Βασιλικά 1,06 1, Ανθεμούντας 1,01 1, Μίκρα 1,28 1,6 20 προσαρμογή από ΟΜΕΠ (1999)

21 Παρατήρηση: Στην περίπτωση του Δήμου Θέρμης οι παραπάνω συντελεστές δεν χρησιμοποιούνται εφόσον η μεταβολή του πληθυσμού υπολογίζεται αποκλειστικά σε συμφωνία με τα εμπειρικά στοιχεία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ 21 Η συνολική θεώρηση του σεναρίου αναφοράς με τα υποσενάρια του παρουσιάζεται συνοπτικά ακολούθως: Πίνακας 5: Υπολογιστικές παράμετροι για το σενάριο «Αναφοράς» Κύριες παράμετροι επίδρασης στην ζήτηση του γλυκού νερού στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα για το έτος 2020 Σενάριο αναφοράς ( BAU scenario, Βusiness As Usual scenario) Ποσοτική έκφραση (% προς την τιμή βάσης) Min μείωση έκτασης βαμβακοκαλλιεργειών 10 Max μείωση έκτασης βαμβακοκαλλιεργειών 90 Min μείωση έκτασης αραβόσιτου 1 Max μείωση έκτασης αραβόσιτου 6 Min πληθυσμιακή αύξηση 1,01 1,28 Max πληθυσμιακή αύξηση 1,08 1,60 Σύνδεση με την ΕΥΑΘ ναι/οχι Από τον παραπάνω πίνακα καθίσταται προφανές ότι ο συνδυασμός των παραμέτρων επίδρασης είναι δυνατόν να δώσει 16 διαφορετικές εκδοχές υποσεναρίων για το 2020 (n p : όπου n ο αριθμός των ενδεχομένων ανά παράμετρο ενδιαφέροντος -δύο {2} στην περίπτωση αυτή- και ρ ο αριθμός των παραμέτρων τέσσερεις {4}, δηλαδή το «βαμβάκι», ο «αραβόσιτος», η «σύνδεση με την ΕΥΑΘ» και η «πληθυσμιακή αύξηση»). Ο αριθμός αυτός είναι ωστόσο μάλλον δύσχρηστος σύμφωνα με τα κριτήρια του πίνακα 1. Προκειμένου λοιπόν να μειωθεί ο αριθμός των υποσεναρίων χωρίς να αγνοείται η ανάγκη να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα που αφορά τις μεταβολές των παραμέτρων, σκόπιμο είναι να συνδυασθεί η παράμετρος «μέγιστη πληθυσμιακή αύξηση με την «απουσία σύνδεσης με την ΕΥΑΘ» και με την δυσμενή εκδοχή του σεναρίου για την ζήτηση του αρδευτικού νερού. Αυτό το υποσενάριο εκφράζει την μέγιστη ζήτηση νερού για το 2020 και θα αποτελεί την δυσμενή εκδοχή του σεναρίου αναφοράς για το 2020 (Worst case BAU scenario). Αντίστοιχα, ο συνδυασμός της παραμέτρου «ελάχιστη πληθυσμιακή αύξηση» με την «ύπαρξη σύνδεσης με την ΕYAΘ» και me βέλτιστη εκδοχή του σεναρίου για την ζήτηση του αρδευτικού νερού για το 2020 αποτελεί την βέλτιστη εκδοχή του σεναρίου αναφοράς για το 2020 (best-case ΒΑU scenario). Oι δύο συγκεκριμένες εκδοχές αποτελούν τα «όρια εμπιστοσύνης» του σεναρίου αναφοράς και λαμβάνονται υπόψη τόσο στον υπολογισμό του αντίστοιχου υδρολογικού ισοζυγίου όσο και στην διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής για το αντίστοιχο σενάριο. Στην ίδια λογική δομούνται εξάλλου και οι Worst case και «Best Case εκδοχές και για τα επόμενα δύο σενάρια (βλέπε ακόλουθα κεφάλαια και Παραρτήματα). 21 βλ. και ΕΠΕΜ (2005)

22 4. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ TOY ΣΕΝΑΡΙΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ 2020 Το σενάριο των «Τεχνικών έργων» (σενάριο Engineering ) βασίζεται στην θεώρηση ότι στην λεκάνη του Ανθεμούντα προωθούνται μεγάλα τεχνικά έργα για όλο το διάστημα μέχρι το 2020 τα οποία αυξάνουν την προσφορά του νερού κυρίως για αρδευτικές χρήσεις. Η θεώρηση αυτή ακολουθεί την πάγια τακτική που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα στις περισσότερες χώρες του πλανήτη όπου η αναμενόμενη ζήτηση του νερού αντιμετωπίζεται κυρίως με μεγάλα τεχνικά έργα και όχι με διαχειριστικές πρακτικές. Η πρακτική αυτή ακολουθεί την μέχρι προσφάτως ευρέως εξαπλωμένη άποψη ότι η οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη συνοδεύεται αναπόφευκτα από αύξηση στα μεγέθη της κατανάλωσης ύδατος και επομένως και στην αναγκαιότητα υλοποίησης υποστηρικτικών υποδομών Γεωργία - Δημογραφία και υδατικοί πόροι στο σενάριο «Τεχνικών έργων» Η γεωργία στο σενάριο των τεχνικών έργων αντιμετωπίζεται κατά αντίστοιχο τρόπο με το σενάριο BAU : αναλυτικά, εκτιμάται ότι η γεωργία παραμένει για όλο το χρονικό διάστημα ο κύριος κλάδος κατανάλωσης νερού σε συμφωνία με την εθνική τάση 23 αλλά και τα χαρακτηριστικά που καταγράφονται στο σενάριο βάσης για το , 25. Η ζήτηση νερού στην λεκάνη του Ανθεμούντα διαμορφώνεται, επομένως, παθητικά από τις υφιστάμενες και εκτιμώμενες τάσεις σε σχετικές δημογραφικές και οικονομικές παραμέτρους της περιοχής χωρίς την παρεμβατική συμμετοχή της Πολιτείας και χωρίς την εφαρμογή τοπικών διαχειριστικών πρακτικών αναφορικά με θέματα διαχείρισης του νερού. Οι επιλογές του αγροτικού τομέα ως προς τα είδη που θα καλλιεργηθούν αλλά και την έκταση που θα καταλαμβάνει η εκάστοτε καλλιέργεια καθορίζουν τις ανάγκες της άρδευσης στην περιοχή, επομένως αποτελούν τον κύριο παράγοντα που διαμορφώνει την ζήτηση στην λεκάνη. Οι υδρευτικές ανάγκες αποτελούν τον δεύτερο κύριο παράγοντα που επηρεάζει την ζήτηση νερού και διαμορφώνονται από την αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού στους Δήμους Θέσμης, Βασιλικών και Ανθεμούντα στην περιοχή μελέτης αλλά και από το ήδη από το 2004 συζητούμενο έργο της σύνδεσης του Δήμου της Θέρμης με την ΕΥΑΘ. Όπως ακριβώς και στο σενάριο BAU γίνεται αποδεκτό ότι οι εκτάσεις βαμβακοκαλλιέργειας και αραβόσιτου θα πρέπει να θεωρηθούν ως ο κύριος παράγοντας που θα καθορίσει την ζήτηση για την άρδευση την επόμενη 15ετία. Οι μεταβολές στις εκτάσεις των συγκεκριμένων καλλιεργητικών ειδών είναι όμοιες με εκείνες που εκτιμώνται για το σενάριο BAU. 22 η σύγχρονη άποψη διαφέρει και εν πολλοίς προτείνει καλύτερη διαχείριση νερού προκειμένου να εξοικονομηθεί νερό [Gleick (2003)] 23 στοιχεία 1990, Gleick (2003) 24 στην Ελλάδα, η γεωργία καταναλώνει το 63% των ετήσιων απολήψεων γλυκού νερού ενώ με βάση τις εκτιμήσεις του σεναρίου βάσης, η ζήτηση νερού για άρδευση αφορά το 82% της συνολικής ζήτησης στην λεκάνη του Ανθεμούντα 25 ΕΠΕΜ (2005)

23 Συνοπτικά, στο σενάριο «των Μηχανικών» οι ποτιστικές αροτριαίες εκτάσεις στην λεκάνη μεταβάλλονται ως ακολούθως 26 : ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 3. Μείωση των εκτάσεων κατά 1% κατά το έτος αναφοράς 2020 σε σχέση με το έτος βάσης 2005 (Engineering scenario - Worst case) 4. Μείωση των εκτάσεων κατά 6% κατά το έτος αναφοράς 2020 σε σχέση με το έτος βάσης 2005 (Engineering scenario - Best case) Οι εκτάσεις από τις οποίες εγκαταλείπεται η καλλιέργεια του αραβόσιτου αποδίδονται σε ξηρικές καλλιέργειες ή σε άλλες, μη γεωργικές χρήσεις γης (κτηνοτροφία, δόμηση κ.λ.π.) ΒΑΜΒΑΚΙ 3. Μείωση των εκτάσεων κατά 10% κατά το έτος αναφοράς 2020 σε σχέση με το έτος βάσης 2005 (Engineering scenario - Worst case) 4. Μείωση των εκτάσεων κατά 90% κατά το έτος αναφοράς 2020 σε σχέση με το έτος βάσης 2005 (Engineering scenario - Best case) Οι εκτάσεις από τις οποίες εγκαταλείπεται η καλλιέργεια του βαμβακιού αποδίδονται σε ξηρικές καλλιέργειες ή σε άλλες, μη γεωργικές χρήσεις γης (κτηνοτροφία, δόμηση κ.λ.π.) Oι δημογραφικές μεταβολές στην λεκάνη του Ανθεμούντα μέχρι το 2020 είναι οι ίδιες που υιοθετήθηκαν για το σενάριο BAU. 4.2 Τεχνικά έργα και υδατικοί πόροι στο σενάριο «Τεχνικών έργων» Ο σχεδιασμός των τεχνικών έργων για την περιοχή της λεκάνης του Ανθεμούντα στηρίζεται στις εκτιμήσεις και ανάγκες που έχουν ήδη προηγηθεί 27 και είναι προσαρμοσμένες στην περιοχή μελέτης. Τα τεχνικά έργα διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες και παρουσιάζονται στον πίνακα 6: 1. Σε εκείνα που αυξάνουν την προσφορά του νερού στην λεκάνη (λιμνοδεξαμενές, τριτοβάθμιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων) ή θα περιορίσουν την ζήτηση (έργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης, συλλογικά δίκτυα αρδευτικών) 2. Σε εκείνα που αναμένεται ότι θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας του νερού (κυρίως του υπόγειου) στην λεκάνη (αποχετευτικά δίκτυα) 3. Σε εκείνα που συμβάλλουν στην γενικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην λεκάνη (αντιπλημμυρικά, εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων, άλλα έργα υποδομών) 26 οι παραδοχές είναι ταυτόσημες με εκείνες του σεναρίου BAU 27 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (2004)

24 Για τις ανάγκες του παρόντος έργου όπου κρίσιμος παράγοντας στην λεκάνη του Ανθεμούντα αποδεικνύεται ότι είναι η ποσότητα του διαθέσιμου νερού και όχι η ποιότητα, συζητώνται αναλυτικά τα έργα της 1 ης κατηγορίας Πίνακας 6: Τεχνικά έργα που εντάσσονται στο σενάριο «Τεχνικών έργων» Τεχνικά έργα Σύντομη περιγραφή Εκτιμούμενος συνολικός απολήψιμος όγκος νερού σε ετήσια βάση (m 3 ) Εκτιμούμενο συνολικό κόστος έργου (ευρώ) ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ 1. Κατασκευή ορεινών λιμνοδεξαμενών. 2. Τριτοβάθμια μονάδα επεξεργασίας στα κατάντη της σημερινής 2βάθμιας μονάδας της Θέρμης με κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μεταφορά λυμάτων από τα Βασιλικά. 3 Τριτοβάθμια μονάδα επεξεργασίας στα κατάντη της σημερινής 2βάθμιας μονάδας της Γαλάτιστας 4 Δημιουργία μικρών φραγμάτων διευθέτησης χειμάρρων 5 Κατασκευή συλλογικού αρδευτικού για Πέντε (5) λιμνοδεξαμενές κατασκευάζονται στην βόρεια και ανατολική περιοχή της λεκάνης απορροής. Χρήση: άρδευση Χρόνος ζωής: σαράντα (40) έτη Εγκατάσταση συστήματος φίλτρανσης και απολύμανσης Χρήση: άρδευση Χρόνος ζωής: σαράντα (40) έτη Εγκατάσταση συστήματος φίλτρανσης και απολύμανσης Χρήση: άρδευση Χρόνος ζωής: σαράντα (40) έτη Χρήση: εμπλουτισμός υπόγειου υδροφόρου - αύξηση προσφοράς Χρόνος ζωής: συνεχής Χρήση: Βελτιστοποίηση των συνθηκών άρδευσης στο κατεξοχήν υδροβόρο διαμέρισμα της λεκάνης Ανθεμούντα Τεκμηρίωση υπολογισμών - παραδοχές Από παρόμοια έργα 28 και εμπειρικά στοιχεία Ανάλογα με τις πληθυσμιακές προβλέψεις (βλ.παραρτήματα) Ανάλογα με τις πληθυσμιακές προβλέψεις (βλ.παραρτήματα) [ένα (1)φράγμα, Maximum Demand ] [τρία(3)φράγματα, Best case] 30 % μείωση της ετήσιας κατανάλωσης νερού/στρέμμα σε Ανάλογα με τις πληθυσμιακές προβλέψεις (βλ.παραρτήματα) Ανάλογα με τις πληθυσμιακές προβλέψεις (βλ.παραρτήματα) Οι εκτιμήσεις αφορούν το 100% του πληθυσμού (Θέρμη Βασιλικά) για το Το 80% της νερού ύδρευσης καταλήγει στην αποχέτευση. Η ημερήσια υδρευτική κατανάλωση ανά άτομο είναι 225lt. To κόστος κατασκευής είναι 185 ευρώ ανά άτομο Οι εκτιμήσεις αφορούν το 100% του πληθυσμού της Γαλάτιστας για το Το 80% της νερού ύδρευσης καταλήγει στην αποχέτευση. Η ημερήσια κατανάλωση ανά άτομο είναι 225lt. To κόστος κατασκευής είναι 300 ευρώ ανά άτομο Οι εκτιμήσεις προκύπτουν με βάση τα πρώτα στοιχεία των γεωτρήσεων από το φράγμα Βραχιολά. Στην περίπτωση του Best caseσε-ναρίου λαμβάνονται υπόψη τρία φράγματα αντίστοιχων χαρακτηριστικών με το υπό κατασκευή σήμερα φράγμα Βραχιολά Το έργο κρίνεται οικονομικά βιώσιμο σύμφωνα με το σενάριο επιχορήγησης Εισαγωγή στο σενάριο Best case Worst case, Best case Worst case, Best case Worst case, Best case Best case 28 ΕΠΕΜ (2005)

25 4000 στρέμματα στο Δ. Βασιλικών Χρόνος ζωής: 50 έτη σχέση με τις σημερινές καταναλώσεις κατά 75% του αρχικού κόστους κατασκευής και οριακό ποσό ευαισθησίας επιχορήγηση κατά 55% του αρχικού κόστους 29 Στον πίνακα 6 είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν τα εξής: 1. Η τοποθέτηση των λιμνοδεξαμενών χαμηλότερα και πλησιέστερα στις καλλιέργειες έχει τα παρακάτω σημαντικά πλεονεκτήματα: μεγαλύτερη λεκάνη απορροής και κατά συνέπεια μεγαλύτερη ικανότητα συλλογής νερού είναι πλησιέστερα στους αποδέκτες (ευκολότερη πρόσβαση) Έχει όμως και σημαντικά μειoνεκτήματα: αυξημένο κόστος απαλλοτρίωσης σε σχέση με τις ορεινές περιοχές όπου το αντίστοιχο κόστος ενδέχεται να είναι μηδενικό η μορφή της κοίτης στα πεδινά είναι πιο πεπλατυσμένη χωρίς απότομα πρανή. Κατά συνέπεια, η επιφάνεια κατάκλυσης είναι μεγαλύτερη και το κόστος κατασκευής σημαντικά μεγαλύτερο. ενδέχεται να απαιτεί ενέργεια (αντλίες) για την μεταφορά - ανύψωση του νερού Σαν αποτέλεσμα, η εγκατάσταση των λιμνοδεξαμενών σε σχετικά ορεινές θέσεις εκτιμάται ότι θα αποβεί περισσότερο συμφέρουσα από πλευράς κόστους. 2. Η διαδικασία του τεχνητού εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφόρου αναλύεται στο Παράρτημα ΙV 3. Ο ακριβής εντοπισμός των θέσεων των φραγμάτων εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφόρου απαιτεί αναλυτική εξέταση της περιοχής, περισσότερα στοιχεία (δασικούς χάρτες μεγαλύτερης ακρίβειας, 1:5000) και αυτοψίες με ειδικό δασοτεχνικό σύμβουλο. Σαν αποτέλεσμα, δεν εξετάζεται από την ομάδα μελέτης η οποία ωστόσο θεωρεί από τα γενικά στοιχεία της περιοχής ότι εώς και τρία (3) φράγματα εμπλουτισμού αποτελούν ένα ρεαλιστικό ενδεχόμενο για την περιοχή. 4. Οι μονάδες τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκτιμώνται και προϋπολογίζονται βάσει των πληθυσμιακών εκτιμήσεων ανά Δήμο για το 2020 και όχι βάσει της σημερινής κατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση, το σημαντικό κόστος των έργων θα καταστήσει ίσως την κατασκευή μη συμφέρουσα. 29 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (2003)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τις ανάγκες των μαθημάτων: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Διδακτικός Σχεδιασμός) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Υποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Υποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Υποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Περιλαμβάνει: Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Απόστολος Πιερρής ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι 14 Ιανουαρίου 2015 2 Η χώρα έχει ναυαγήσει.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός.

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός. Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισµός» Παρόντες: Αντώνης Πρωτοπαπάς, πρόεδρος Χριστόφορος Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Φ1-ΠΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: 4Α1Φ1-ΠΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αθήνα, 14.03.2011 Αρ. πρωτ. 507 / Φ.28 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Γ3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Γ3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Γ3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΛΛΑ ΦΑΝΗ ΠΑΡ ΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΜΑΡΙΑΝΘΗ Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Η Ταυτότητα του Έργου Εκτείνεται:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Εταιρικές και Ενοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση αυτή προσφέρει την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό

Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό MEMO/11/907 Βρυξέλλες, 13 εκεµβρίου 2011 Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό Γιατί προτείνετε τις µεταρρυθµίσεις αυτές; Τρεις λόγοι: Πρώτος και κυριότερος: Σε οικονοµικά δύσκολους καιρούς πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής θα αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου υπό το πρίσμα των διαρθρωτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Δ ΚΠΣ

Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου υπό το πρίσμα των διαρθρωτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Δ ΚΠΣ Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου υπό το πρίσμα των διαρθρωτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Δ ΚΠΣ Κ. Μιμίκος Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. ΑΝΚΟ Φαν Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, e-mail:kmimikos@anko.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας Ενημερωτικό σημείωμα Ένα πρόγραμμα ριζικών τομών και ανατροπών Το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) της Ελλάδας είναι ο οδικός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στην Κρήτη

Αποτελέσµατα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στην Κρήτη Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 7 Νοεµβρίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Email: zkapsala@otenet.gr Αγαπητοί Συνάδελφοι 2 ο Ενηµερωτικό Νοεµβρίου 2012 (Ενηµερωτικό 18 0 έτους 2012) Αποτελέσµατα εκλογών για την

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/185

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/185 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/185 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματοςγια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα 2. Κάθε µέρα λιγότερα προβλήµατα στην Αθήνα Η έννοια «καθηµερινότητα» είναι για όλους µας εξαιρετικά σύνθετη. Τα προβλήµατα που καθηµερινά

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2011

SYSTEM SOFT Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2011 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2011 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Επί της αρχής. Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση

Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

2014 www.akel.org.cy

2014 www.akel.org.cy 2014 www.akel.org.cy Στις Ευρωεκλογές στις 25 του Μάη Ψηφίζουµε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες υνάµεις ύναµη Αντίστασης Αξιοπρέπειας Προοπτικής Στις 25 του Μάη στις Ευρωεκλογές η παρουσία όλων στις κάλπες επιβάλλεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Μουττωτού Βαλεντίνα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εισηγητής: Μπαστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1. Αντικείμενο των υπηρεσιών. 3 1.2.Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 10 Οκτωβρίου 2011 Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών. Σκοπός της είναι να προωθήσει ανοικτές

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα φιλοξενίας... και άλλα παραμύθια για μεγάλους

Κέντρα φιλοξενίας... και άλλα παραμύθια για μεγάλους Κέντρα φιλοξενίας... και άλλα παραμύθια για μεγάλους Στρατόπεδα συγκέντρωσης στην σύγχρονη καπιταλιστική πραγματικότητα. 1 Το παρόν έντυπο εκδόθηκε σε 1000 αντίτυπα τον Μάϊο του 2014 από το Αυτοδιαχειριζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Kεντρικός συντονισμός πολιτικών, μόνιμοι υφυπουργοί, μείωση ειδικών συμβούλων, κατάργηση αναπληρωτών.

Kεντρικός συντονισμός πολιτικών, μόνιμοι υφυπουργοί, μείωση ειδικών συμβούλων, κατάργηση αναπληρωτών. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αν η παρούσα Βουλή διαλυθεί χωρίς προηγουμένως να κινήσει την διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, θα έχουμε άλλη μια απόδειξη ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 194/39 (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ TΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµαντική συµβολή της σύµβασης για την

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003425522 2015-12-03

15PROC003425522 2015-12-03 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 03-12-2015 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αριθμ. Πρωτ.: 1942 Αρ. Μ.Α.Ε.:49875/65/Β/01/11 ΕΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ/κή Δ/νση : Εμπορικός Λιμένας Τ.Κ. 68132

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Έφη Αβδελά Φωτεινή Ασημακοπούλου Τριαντάφυλλος Πετρίδης Θεοδώρα Ρόμπου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Αδικοπραξία - Θάνατος Μισθωτού. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης. Αστική Ευθύνη Προϊόντων

Προγράμματα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης. Αστική Ευθύνη Προϊόντων Προγράμματα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Αστική Ευθύνη Προϊόντων ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τα ασφαλιστήρια της Αστικής Ευθύνης Προϊόντος καλύπτουν την ευθύνη του ασφαλιζομένου, για τις συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0083 EL 30.12.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001L0083 EL 16.11.2012 011.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ. 1.1. Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της οικονοµικής χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ «ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ;» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία από την οποία αρρωσταίνουν τα παιδιά και ο άνθρωπος γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική μεταρρύθμιση Κύπρου Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006. Γενικά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική μεταρρύθμιση Κύπρου Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006. Γενικά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20 Φορολογική μεταρρύθμιση Κύπρου Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006 Γενικά Η φορολογική μεταρρύθμιση του 2002 είναι η σημαντικότερη και η πιο ουσιαστική που έγινε από την εγκαθίδρυση της

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναδιανοµή εισοδήµατος µε έµφαση στην κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα

Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα Εμείς πιστεύουμε ότι για να βγει η Άμυνα της χώρας από τα σημερινά αδιέξοδα και να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις, δεν αρκεί απλά να ξεπεράσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 4712/01 ΝΤ/Β/86/654 ΕΔΡΑ : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 284,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική»

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014 Χρήστος Γαβαλάς, Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Ομίλου, OΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής Ενώνουμε δυνάμεις Δείγματα Γραφής Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Βουλευτής Συναγωνιστή συναγωνίστρια, Οι βουλευτικές εκλογές στις 22 Μαίου είναι σημαντικές για τον κάθε πολίτη, σημαντικές για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ16/12 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ

ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ16/12 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ.ΣΧ. & ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Νο81 ΕΛΤΙΟ ΑΤΑΚΤΟ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 deltioatakto@yahoo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59. Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα Οκτώβριο, στις χώρες της

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία-Προσθήκη. Θέµα: «Παροχή δωρεάν ρεύµατος σε φτωχές και ευπαθείς οµάδες πληθυσµού». Αιτιολογική Έκθεση

Τροπολογία-Προσθήκη. Θέµα: «Παροχή δωρεάν ρεύµατος σε φτωχές και ευπαθείς οµάδες πληθυσµού». Αιτιολογική Έκθεση Τροπολογία-Προσθήκη Στο σ/ν αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής». Θέµα: «Παροχή δωρεάν ρεύµατος σε φτωχές και ευπαθείς οµάδες πληθυσµού». Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης. Ομιλία Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και στην ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ Κυρίες και Κύριοι, Λευκωσία, 16-10-2015 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού και βλαβών: Εφαρμογές σε βυζαντινά μνημεία. Ε. Βιντζηλαίου Δεκέμβριος 2007

Τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού και βλαβών: Εφαρμογές σε βυζαντινά μνημεία. Ε. Βιντζηλαίου Δεκέμβριος 2007 Τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού και βλαβών: Εφαρμογές σε βυζαντινά μνημεία Ε. Βιντζηλαίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Καθολικό Ι.Μονής Δαφνίου, Καθολικό Ι.Μονής Οσίου Λουκά (Μνημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 19, Οκτώβριος 2012 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Προτάσεις για τη Διαμόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την Προγραμματική Περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

22 Οκτωβρίου 2014. ΒΕΘ: Νάρκη για τα οικοδομικά επαγγέλματα η παρατεταμένη ύφεση

22 Οκτωβρίου 2014. ΒΕΘ: Νάρκη για τα οικοδομικά επαγγέλματα η παρατεταμένη ύφεση 22 Οκτωβρίου 2014 ΒΕΘ: Νάρκη για τα οικοδομικά επαγγέλματα η παρατεταμένη ύφεση Σε ωρολογιακή βόμβα εξελίσσεται η οικονομική κρίση για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από το χώρο της οικοδομής.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα