Κράτος και Εθελοντικές Οργανώσεις την περίοδο της Οικονομικής Κρίσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κράτος και Εθελοντικές Οργανώσεις την περίοδο της Οικονομικής Κρίσης"

Transcript

1 Μαριλένα Σημίτη Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης Τεύχος 42, Ιούλιος 2014, σελ Κράτος και Εθελοντικές Οργανώσεις την περίοδο της Οικονομικής Κρίσης 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η οικονομική κρίση έχει περιορίσει τους πόρους των εθελοντικών οργανώσεων, έχει ενισχύσει τον μεταξύ τους ανταγωνισμό καθώς επίσης τον ανταγωνισμό τους με τους κερδοσκοπικούς φορείς. Παράλληλα, το κράτος διερευνά νέους μηχανισμούς ενσωμάτωσης του ιδιωτικού τομέα (κερδοσκοπικού και μη-κερδοσκοπικού) στη χρηματοδότηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση συνοδεύτηκε από τον πολλαπλασιασμό των συλλογικών δράσεων στη σφαίρα της κοινωνίας πολιτών. Η διευρυμένη κινητοποίηση των πολιτών συναρτάται άμεσα με τη συρρίκνωση της προνοιακής παρέμβασης του κράτους, την μεγέθυνση των κοινωνικών αναγκών, την ανάδειξη νέων υβριδικών μορφών οργάνωσης (στις οποίες η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών πλαισιώνεται από τον πολιτικό ακτιβισμό) και τέλος την ανάπτυξη νέων κινηματικών δράσεων. Συνεπώς, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο) αποτελούν έναν από τους πολλαπλούς (τυπικούς και άτυπους) φορείς που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη των κλιμακούμενων κοινωνικών αναγκών. Η παρούσα ανάλυση παρουσιάζει τις νέες τάσεις που καταγράφονται διεθνώς στο θεσμικό περιβάλλον των εθελοντικών οργανώσεων για να διερευνήσει εν συνεχεία τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στη βιωσιμότητα και τον διεκδικητικό 1

2 χαρακτήρα των Μ.Κ.Ο στην Ελλάδα. Για την ανάλυση των ελληνικών οργανώσεων πραγματοποιήθηκαν από τον Δεκέμβριο 2013 έως τον Φεβρουάριο 2014 πέντε συνεντεύξεις με τέσσερα στελέχη Μ.Κ.Ο και έναν επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) Κοινωνία πολιτών Κράτος Ιστορικά η σχέση μεταξύ του κράτους και των φορέων της κοινωνίας πολιτών χαρακτηρίζεται από μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά. 2 Οι πολύμορφες διευθετήσεις μεταξύ των φορέων της κοινωνίας πολιτών και του κράτους ποικίλουν από μία σχέση μηδενικού αθροίσματος (μεγαλύτερη ισχύς του κράτους οδηγεί αυτόματα στον περιορισμό της ισχύος των φορέων της κοινωνίας πολιτών και αντίστροφα) έως μία σχέση αμοιβαίας ενδυνάμωσης ή αποδυνάμωσης. Ο J. Keane υπογραμμίζει, χαρακτηριστικά, ότι η ενίσχυση της ικανότητας των κρατικών θεσμών μπορεί να συνοδεύεται από την ενδυνάμωση των φορέων της κοινωνίας πολιτών ή αντίθετα η στασιμότητα στην ικανότητα των θεσμών αυτών να πλαισιώνεται από αντίστοιχη 1 Συνέντευξη με Α. Τζανέτο, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου «PRAKSIS» 10/02/2014 Συνέντευξη με Ε. Θάνου, Γενική Διευθύντρια των «Γιατρών του Κόσμου», Αθήνα, 17/02/2014 Συνέντευξη με Λ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου «Άρτος-Δράση», Αθήνα, 20/02/2014 Συνέντευξη με Μ. Πανταζίδου, Lead Adviser Organisational Learning and Accountability, «Διεθνής Αμνηστεία», Λονδίνο, Βρετανία, 19/12/2013 Συνέντευξη με Π. Συριόπουλο, Επιστημονικός συνεργάτης «ΙΝΕ ΓΣΕΕ», Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 12/02/2014, Αθήνα. 2 Στους φορείς της κοινωνίας πολιτών εντάσσονται τόσο οι τυπικές οργανώσεις με νομική προσωπικότητα όσο και οι άτυπες μορφές συλλογικών δράσεων (π.χ. κοινωνικά κινήματα, κοινωνικά δίκτυα, άτυπες συλλογικότητες). Για τις δυσκολίες στην εμπειρική καταγραφή των φορέων της κοινωνίας πολιτών καθώς και των Μ.Κ.Ο βλ. Α. Fowler, «Mapping Civil Society: Facing Problems of research bias and operational complexity», CIVICUS Panel on the Civil Society Index, 2002, K. Martens, «Mission Impossible? Defining Nongovernmental Organizations», Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations,τόμ.13, τχ. 3, 2002, σ

3 στασιμότητα στη σφαίρα της κοινωνίας πολιτών. 3 Συνεπώς, η μορφολογία της κοινωνίας πολιτών συναρτάται άμεσα με τη συγκρότηση των κρατικών δομών και τον προσανατολισμό των κρατικών πολιτικών. Η σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ του κράτους και των εθελοντικών φορέων αποτυπώνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εθελοντικού τομέα στη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Η.Π.Α και τη Σουηδία. Στη Γαλλία η πολιτική παράδοση ενός συγκεντρωτικού κράτους υπονόμευσε την ανάπτυξη διαμεσολαβητικών φορέων μεταξύ του κράτους και των πολιτών. 4 Αντίθετα, η εισαγωγή αποκεντρωμένων διοικητικών δομών στην Πρωσία από τα τέλη του 19 ου αιώνα ευνόησε την ανάπτυξη των εθελοντικών φορέων με την ενθάρρυνση της δημόσιας διοίκησης στη Γερμανία. 5 Στις Η.Π.Α, λόγω της περιορισμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών από το κράτος, το μέγεθος του εθελοντικού τομέα που ειδικεύεται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών είναι εκτεταμένο και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. 6 Αντίθετα, στη Σουηδία, όπου ο παρεμβατικός ρόλος του κράτους για την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας είναι 3 J. Keane, Civil Society and the State, Verso Press, London, E. Archambault, M. Gariazzo, H. Anheier, L. Salamon, «France: From Jacobin Tradition to Decentralization» στο L. Salamon, H. Anheier, R. List, S. Toepler, W. Sokolowski & Associates (επιμ.), Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, Baltimore, 1999, σ P. DiMaggio, Η. Anheier, «The Sociology of Nonprofit Organizations and Sectors», Annual Review of Sociology, 16, 1990, σ Ε. Archambault, Ε. Priller, Α. Zimmer, «European Civil Societies Compared: Typically German-Typically French?», Voluntas, τόμ. 25, τχ. 2,, 2014, σ Priller, Α. Zimmer, Η. Anheier, S. Toepler, L. Salamon L., «Germany: Unification and Change στο L. Salamon, H. Anheier, R. List, S. Toepler, W. Sokolowski & Associates (επιμ.), Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, Baltimore, 1999, σ Α. Zimmer, «Corporatism revisited The legacy of history and the German nonprofit sector», Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 10(1), 1999, σ, S. Rathgeb Smith, «The Nonprofit Sector» στο Μ. Edwards (επιμ.), The Oxford Handbook of Civil Society, Oxford University Press, Oxford, New York, 2011, σ

4 πιο διευρυμένος, το μέγεθος του αντίστοιχου τομέα που ειδικεύεται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών είναι πολύ μικρότερο. Οι εθελοντικές δράσεις στη Σουηδία παίρνουν κυρίως τη μορφή συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. 7 Η σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ του κράτους και της κοινωνίας πολιτών υποδεικνύει ότι η ενίσχυση της πυκνότητας της κοινωνίας πολιτών δεν σηματοδοτεί αυτόματα την ανάδυση μίας ισχυρής κοινωνίας πολιτών. Μπορεί στην κοινωνία πολιτών να αποτυπώνεται η σημαντική αποδυνάμωση ή κατάρρευση των κρατικών θεσμών. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο Λίβανος, όπου η πυκνότητα της κοινωνίας πολιτών οφείλεται στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν οι φορείς της κοινωνίας πολιτών κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου ( ), παρέχοντας τις κοινωνικές υπηρεσίες (εκπαίδευση, υγεία, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια) ενός κατεστραμμένου κράτους. 8 Συνεπώς, οι νέες τάσεις, που καταγράφονται στον εθελοντικό τομέα στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές χωρίς την παράλληλη εξέταση της αλλαγής των κρατικών δομών και του πεδίου των κρατικών πολιτικών. Παράλληλα, όμως, η λειτουργία των ελληνικών εθελοντικών οργανώσεων επηρεάζεται άμεσα από τις νέες τάσεις που καταγράφονται διεθνώς στον εθελοντικό τομέα. Οι νέες αυτές τάσεις διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα δυσμενές πλαίσιο για τη βιωσιμότητα και τον διεκδικητικό χαρακτήρα των οργανώσεων. 3. Οικονομική Κρίση και Εθελοντικές Οργανώσεις Τη δεκαετία του 90 η χρηματοδοτική ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών από περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, η συμμετοχή των 7 Στο ίδιο, σ P. Gubser, «The Impact of NGOs on State and Non-State Relations in the Middle East», Middle East Policy, τόμ. 9, τχ. 1, 2002, σ Κ. Elbayar Karim, «NGO Law in Selected Arab States», The International Journal of Not-for-Profit Law, τόμ.7, τχ. 4, 2005, 4

5 οργανώσεων σε μηχανισμούς διαβούλευσης καθώς και η ενσωμάτωσή τους στην υλοποίηση δημόσιων πολιτικών 9 ενίσχυσε τόσο τον βαθμό επαγγελματικοποίησης των οργανώσεων όσο και το βαθμό τυποποίησης των κριτηρίων αξιολόγησής τους. Στον εθελοντικό τομέα σχηματίστηκαν σταδιακά ομαδοποιήσεις με βάση το πεδίο δράσης, τα λειτουργικά και θεσμικά χαρακτηριστικά και τέλος την πηγή χρηματοδότησής των οργανώσεων. Ενδεικτικά, το 2013 λειτουργούσαν στη Γαλλία εθελοντικές οργανώσεις. Η πλειοψηφία των οργανώσεων ήταν μικρές σε μέγεθος, δραστηριοποιούνταν σε τοπικό επίπεδο και απασχολούσαν αποκλειστικά εθελοντές ή ένα πολύ μικρό αριθμό αμειβόμενων υπαλλήλων. Μόνο 160,000 από τις εθελοντικές οργανώσεις διοικούνταν από αμειβόμενα επαγγελματικά στελέχη. Στις οργανώσεις με επαγγελματικά στελέχη το 56% των εσόδων τους προερχόταν από τη δημόσια χρηματοδότηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ στις οργανώσεις, που απασχολούσαν εθελοντές το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 26%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων των μικρών οργανώσεων (50%) προερχόταν από τις συνδρομές των μελών. Οι οργανώσεις με αμειβόμενα επαγγελματικά στελέχη δραστηριοποιούνταν στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ το πεδίο δράσης των μικρών τοπικών οργανώσεων ήταν οι τομείς του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και της δημιουργικής απασχόλησης Η διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (κερδοσκοπικού και μηκερδοσκοπικού) στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή του μοντέλου της Νέας Δημόσιας Διοίκησης. Στις χώρες όπου εφαρμόστηκε πιο εκτεταμένο το συγκεκριμένο μοντέλο (δηλαδή στη Βρετανία, τις Η.Π.Α., την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία) οι εθελοντικές οργανώσεις απέκτησαν κεντρικό ρόλο στην παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών μέσω συμβάσεων με το κράτος. Βλ. S. Rathgeb Smith, «The Nonprofit Sector», ό.π, σ R. Rhodes, «The new Governance: Governing without Government», Political Studies, 1996, σ B. Evans, T. Richmond, J. Shields, «Structuring neoliberal governance: The nonprofit sector, emerging new modes of control and the marketization of service delivery», Policy and Society, τόμ. 24, τχ. 1, 2005, σ Ε. Archambault κ.ά., «European Civil Societies Compared: Typically German- Typically French?», ό.π., σ

6 Η οικονομική κρίση έχει επηρέασει σε διαφορετικό βαθμό τις εθελοντικές οργανώσεις ανάλογα με το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά και το πεδίο της κάθε οργάνωσης. Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα των J. Shanin, A. Woodward, G. Terzis oι μεγάλες ευρωπαϊκές ή διεθνείς οργανώσεις έχουν υποστεί τις λιγότερο αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Αντίθετα, οι μικρές και τοπικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας λόγω της εξάρτησής τους από τη χρηματοδότηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των οποίων οι δαπάνες έχουν περιοριστεί δραστικά, και της αδυναμίας τους να διαφοροποιήσουν τις πηγές των εσόδων τους. Επίσης, οι οργανώσεις αυτές δεν διαθέτουν οικονομικά αποθέματα που μπορούν να αξιοποιήσουν κατά την περίοδο της κρίσης. Συνεπώς, οι μικρές, τοπικές οργανώσεις, χωρίς πρόσβαση σε ευρύτερα δίκτυα εθελοντικών οργανώσεων, αποτελούν τα κύρια θύματα της οικονομικής κρίσης. 11 Στη Βρετανία η κυβέρνηση προχώρησε στην οικονομική ενίσχυση μικρών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας. Επίσης, θέσπισε ειδικό Ταμείο για τη χρηματοδότηση συγχωνεύσεων και συνεργασιών μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων. 12 Αντίστοιχα, στη Γαλλία η οικονομική κρίση οδήγησε σε συγχωνεύσεις οργανώσεων ή σε κοινή αξιοποίηση των υποδομών, του εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού τους. 13 Στην έρευνα των J. Shanin, A. Woodward, G. Terzis καταγράφεται ότι η οικονομική κρίση έχει ενισχύσει δύο αντιφατικές τάσεις στον τομέα των εθελοντικών οργανώσεων. Αφενός, εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των οργανώσεων για την εξασφάλιση των 11 J. Shanin, A. Woodward, G. Terzis, The Impact of the crisis on civil society organizations in the EU: Risks and Opportunities, The European Economic and Social Committee, EESC/COMM/12/2012, Brussels, 2012, 12 K. Wilding, «Voluntary organizations and the recession», Voluntary Sector Review, τόμ. 1, τχ. 1, 2010, σ Ε. Archambault κ.ά., «European Civil Societies Compared: Typically German- Typically French?», ό.π., σ

7 περιορισμένων οικονομικών πόρων, αφετέρου, όμως, ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων (κυρίως σε τοπικό επίπεδο) για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων καταγράφεται στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (ιδιαίτερα στον τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών), όπου οι οργανώσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, καθώς η δημόσια χρηματοδότηση αποτελούσε σημαντική πηγή των εσόδων τους. Σύμφωνα με την έρευνα ο σημαντικός περιορισμός των εσόδων των εθελοντικών οργανώσεων στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, έχει ωθήσει πολλές οργανώσεις προς την κατεύθυνση υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλίσουν μία εναλλακτική και πιο σταθερή πηγή χρηματοδότησης. 14 Η οικονομική κρίση και οι περικοπές στις κρατικές δαπάνες έχουν εντείνει επίσης τον ανταγωνισμό μεταξύ των εθελοντικών και κερδοσκοπικών φορέων με σημαντικές συνέπειες στους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης στον εθελοντικό τομέα. Το 2008 στη Γερμανία στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών το ποσοστό των εργαζομένων με μερική απασχόληση ήταν υψηλότερο στον εθελοντικό τομέα (49%), απ ότι ήταν στο δημόσιο (29%) και τον κερδοσκοπικό τομέα (38%). 15 Το 2010 στη Βρετανία 4 στους 10 εργαζόμενους στον εθελοντικό τομέα απασχολούνταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Σε έρευνα, που πραγματοποίησαν οι Ι. Cunningham, G. Hearne, P. James σε εθελοντικές οργανώσεις που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες στη Σκωτία, διαπίστωσαν ότι μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, η μισθολογική ανισότητα μεταξύ των εργαζομένων στις 14 J. Shanin κ.ά. The Impact of the crisis on civil society organizations in the EU: Risks and Opportunities, ό.π. 15 Ε. Archambault κ.ά., «European Civil Societies Compared: Typically German- Typically French?», ό.π., σ

8 εθελοντικές οργανώσεις και των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα διευρύνθηκε. 16 Διαπίστωσαν, επίσης, επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων (π.χ. μείωση των αδειών, εντατικοποίηση της εργασίας, μείωση της αποζημίωσης για νυχτερινή εργασία, κλπ.). Παράλληλα, ενισχύθηκε περαιτέρω η ήδη διευρυμένη απασχόληση των γυναικών στον εθελοντικό τομέα. Ενδεικτικά, στη Γερμανία, το 76% των εργαζομένων σε εθελοντικούς φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, είναι γυναίκες, ενώ στη Βρετανία οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν πάνω από τα 2/3 των εργαζομένων. 17 Η δραματική μείωση των δημοσίων δαπανών για κοινωνικές πολιτικές σε συνάρτηση με τον πολλαπλασιασμό των κοινωνικών αναγκών ενίσχυσαν το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων για εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης προγραμμάτων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. To 2011 στη Βρετανία η κυβέρνηση στήριξε την υλοποίηση μίας νέας στρατηγικής: την έκδοση «ομολόγων κοινωνικού αντίκτυπου» ή «ομολόγων κοινωνικών επενδύσεων». 18 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου «τυπικά ένας ιδιώτης επενδυτής χρηματοδοτεί έναν πάροχο κοινωνικής υπηρεσίας για να εφαρμόσει ένα κοινωνικό πρόγραμμα. Ως αντάλλαγμα ο δημόσιος τομέας υπόσχεται («ομόλογο») να επιστρέψει την αρχική επένδυση και να καταβάλει ένα επιτόκιο αν το πρόγραμμα επιτύχει τα προκαθορισμένα κοινωνικά αποτελέσματα». 19 Η νέα αυτή στρατηγική 16 Ι. Cunningham, G. Hearne, P. James, «Voluntary Organisations and marketisation: a dynamic of employment degradation», Industrial Relations Journal, τόμ. 44, τχ. 2, 2013, σ Στο ίδιο, σ Ε. Archambault κ.ά., «European Civil Societies Compared: Typically German-Typically French?», ό.π., σ M. Joy, J. Shields, «Social Impact Bonds: The Next Phase of Third Sector Marketization?», Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research, τόμ. 4, τχ. 2, 2013, σ Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 8

9 σκοπεύει αφενός στην εξοικονόμηση πόρων για το δημόσιο τομέα και αφετέρου στη χρηματοδότηση προγραμμάτων, που έχουν μετρήσιμα κοινωνικά αποτελέσματα. 20 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενθαρρύνοντας τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν το νέο μοντέλο, υπογραμμίζει: «Στον κοινωνικό τομέα, τα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν ακόμα επαρκώς τις πιο καινοτόμες προσεγγίσεις για τη χρηματοδότηση όπως είναι, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα... με μέσα όπως...τα ομόλογα κοινωνικών επενδύσεων που αναμένεται να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων». 21 Εάν η εφαρμογή του μοντέλου της Νέας Δημόσιας Διοίκησης σηματοδοτούσε την υλοποίηση κοινωνικών πολιτικών από ένα πλέγμα δημόσιων και ιδιωτικών (μη-κερδοσκοπικών, κερδοσκοπικών) φορέων, τα ομόλογα κοινωνικών επενδύσεων σηματοδοτούν τη χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών από ένα πλέγμα των Περιφερειών (2013) Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ( ), COM(2013) 83 final, Βρυξέλλες, σ. 7, 20 Στη Βρετανία και τις Η.Π.Α. έχουν ήδη εκδοθεί ομόλογα κοινωνικών επενδύσεων. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι συνήθως η ακόλουθη: η δημόσια διοίκηση προσδιορίζει το πεδίο στο οποίο χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Εν συνεχεία, ένας φορέας ιδιωτικού δικαίου καταρτίζει το προβλεπόμενο πρόγραμμα, υπολογίζοντας το κόστος, τους στόχους, την εξοικονόμηση πόρων για το δημόσιο τομέα και το κέρδος που θα εξασφαλίσει για όσους φορείς (π.χ. ιδιώτες, φιλανθρωπικά Ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες) επενδύσουν στα ομόλογα. Ο ίδιος φορέας εν συνεχεία επιλέγει και αναθέτει σε έναν ή πολλαπλούς φορείς την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ένας ανεξάρτητος φορέας αξιολογεί τον κοινωνικό αντίκτυπο του προγράμματος. Η εξόφληση των ομολόγων γίνεται με την υλοποίηση του έργου. Η επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση της εξόφλησης των ομολόγων. Βλ. M. Joy, J. Shields, «Social Impact Bonds: The Next Phase of Third Sector Marketization?», ό.π., σ J. Liebman, «Social Impact Bonds», 2013, K. McKay, «Debunking the Myths Behind Social Impact Bond Speculation», Stanford Social Innovation Review, 2013, nd_speculation 21 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ό.π., σελ. 7. 9

10 δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (μη κερδοσκοπικών, κερδοσκοπικών). 22 Συνεπώς, τα ομόλογα κοινωνικών επενδύσεων διευρύνουν περαιτέρω το πεδίο σύμπραξης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, όμως, εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των εθελοντικών και κερδοσκοπικών φορέων και ενισχύουν τη σύνδεση της χρηματοδότησης με την επίτευξη προκαθορισμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στη Βρετανία, τις Η.Π.Α, την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία και την Γερμανία η δημόσια χρηματοδότηση εθελοντικών οργανώσεων πραγματοποιείται πλέον υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς επίτευξης προκαθορισμένων στόχων. 23 Η ενσωμάτωση των εθελοντικών οργανώσεων στην υλοποίηση κοινωνικών πολιτικών, αύξησε την οικονομική εξάρτηση των οργανώσεων από το κράτος, 24 ενίσχυσε τον ρόλο τους ως παροχέων κοινωνικών υπηρεσιών και περιθωριοποίησε τις διεκδικητικές δράσεις των οργανώσεων. Η υποχώρηση των διαχωριστικών γραμμών και των διακριτών λογικών μεταξύ του κράτους, του μη κερδοσκοπικού τομέα και της αγοράς, έχουν ενισχύσει την τάση των οργανώσεων να υιοθετούν οργανωτικά χαρακτηριστικά και διοικητικές πρακτικές που κυριαρχούν στο θεσμικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται, προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο κίνδυνος του «ισομορφισμού» καθίσταται πιο έντονος την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου οι πόροι περιορίζονται και ο ανταγωνισμός εντείνεται. Οι εξελίξεις αυτές έχουν αποδυναμώσει κεντρικά χαρακτηριστικά των εθελοντικών οργανώσεων, όπως είναι η εγγύτητα με τις τοπικές κοινωνίες, η κινητοποίηση των πολιτών και η άσκηση πίεσης για αλλαγές στην στοχοθεσία των πολιτικών. Τα χαρακτηριστικά 22 M. Joy, J. Shields, «Social Impact Bonds: The Next Phase of Third Sector Marketization?», ό.π., σ S. Rathgeb Smith, «The Nonprofit Sector», ό.π, σ Βλ. L. Salamon, «Putting The Civil Society Sector on the Economic Map of the World», Annals of Public and Cooperative Economics, τόμ 81, τχ. 2, 2010, σ

11 αυτά είναι ιδιαίτερα κρίσιμα την περίοδο της οικονομικής κρίσης, καθώς συμβάλλουν όχι μόνο στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, αλλά και στην αναγκαία έκφραση των κοινωνικών αιτημάτων. Συνεπώς, η οικονομική κρίση έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό περιβάλλον των εθελοντικών οργανώσεων επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση των οργανώσεων με το κράτος, την αγορά και την κοινωνία. 4. Κοινωνικές Συνέπειες της Οικονομικής Κρίσης στην Ελλάδα Η οικονομική κρίση επέφερε μία βίαιη μεταβολή στην κοινωνική στρωμάτωση της ελληνικής κοινωνίας, μεγεθύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες, διευρύνοντας τον κίνδυνο φτώχειας και δημιουργώντας μία νέα διακριτή κατηγορία απόκληρων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η σωρευτική συρρίκνωση του ΑΕΠ σχεδόν κατά 25% από το 2008 έως τα τέλη του 2013 οδήγησε στη δραματική μεγέθυνση της ανεργίας. 25 Τον Φεβρουάριο του 2014, σύμφωνα με τα μηνιαία αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. η ανεργία ανήλθε σε 26,5%. Εκτιμάται ότι το σύνολο των απασχολουμένων ήταν άτομα, ενώ οι άνεργοι ήταν Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφτηκε στους νέους ηλικίας ετών (56,9%). 26 Σύμφωνα με τις νέες τάσεις που καταγράφτηκαν στην αγορά εργασίας, «η ανεργία κινδυνεύει να συμπαρασύρει στη φτώχεια ολόκληρα νοικοκυριά», οι νέοι λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας παρατείνουν τις σπουδές τους και συγκατοικούν με τους γονείς τους, ενώ οι γυναίκες-σύζυγοι (άνω 25 Δ. Μπουρίκος, Δ. Σωτηρόπουλος, Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία Πολιτών, ΕΛΙΑΜΕΠ: Παρατηρητήριο για την Κρίση, Αθήνα, Μάρτιος Ελληνική Στατιστική Αρχή, Δελτίο Τύπου: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Φεβρουάριος 2014, 8 Μαίου 2014, 101_SJO02_DT_MM_02_2014_01_F_GR.pdf 11

12 των 45) αναζητούν ξανά εργασία. 27 Το έλλειμμα κοινωνικής προστασίας των ανέργων αποτυπώνεται στο χαμηλό ποσοστό των ανέργων που λαμβάνει τακτικό επίδομα ανεργίας. Το 2013 το ποσοστό αυτό ήταν 11,7%. 28 Η οικονομική κρίση και τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας οδήγησαν στη δραματική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Με βάση τα στοιχεία της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2011) το 23,1% του πληθυσμού (αντιστοιχεί σε νοικοκυριά με συνολικό αριθμό μελών άτομα) βρισκόταν το 2011 κάτω από το όριο της σχετικής φτώχειας. 29 Ακόμη υψηλότερο ήταν το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, δηλαδή ζούσε με υλικές στερήσεις ή σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας. Το ποσοστό αυτό ανήλθε το 2011 στο 34,6%. Το 2012 το ποσοστό ακραίας φτώχειας, δηλαδή η αδυναμία εξασφάλισης ενός καλαθιού βασικών αγαθών που κρίνονται απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός ατόμου, διαμορφώθηκε στο 10, 37%. 30 Όσον αφορά τις εισοδηματικές μεταβολές, το 2012 το φτωχότερο 10% του πληθυσμού ήταν κατά μέσο όρο 56,5% φτωχότερο από το φτωχότερο 10% του πληθυσμού το Η οικονομική κρίση επέφερε μεταβολές και στη σύνθεση του φτωχού πληθυσμού. Το 27 Μ. Ματσαγγάνης, «Διανεμητικές επιπτώσεις της λιτότητας και της ύφεσης», 2013, al-adjustment-how-fair-is-the-distribution-of-the-burdens.aspx 28 Μ. Ματσαγγάνης, «Η πολιτική κατά της φτώχειας στην Ελλάδα της κρίσης», Ενημερωτικό Δελτίο, τχ. 6, Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2013, 29 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2013, Αθήνα, 2014, 30 Σύμφωνα με την έρευνα του Μ. Ματσαγγάνη το 2012 το όριο ακραίας φτώχειας για ένα άτομο στην Αθήνα (χωρίς την επιβάρυνση ενοικίου ή στεγαστικού δανείου) ήταν 224 ευρώ το μήνα. Βλ. Μ. Ματσαγγάνης, «Διανεμητικές επιπτώσεις της λιτότητας και της ύφεσης», ό.π. 31 Στο ίδιο. 12

13 2011 οι κυριότερες ομάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας ήταν τα μονογονεϊκά νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί (ποσοστό φτώχειας: 66,0%), οι άνεργοι (ποσοστό φτώχειας: 45,8%), τα πολυμελή νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά (ποσοστό φτώχειας: 36,8%), οι μη οικονομικά ενεργοί εκτός των συνταξιούχων (νοικοκυρές κ.λπ.) (ποσοστό φτώχειας: 32,9%,), τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία (ποσοστό φτώχειας: 29,6%), τα παιδιά ηλικίας έως 17 ετών (ποσοστό φτώχειας: 26,9%). 32 Συνεπώς, η φτώχεια την περίοδο της κρίσης μετατοπίστηκε από τους ηλικιωμένους προς τα νεότερα ζευγάρια με παιδιά και τους ανέργους. 33 Καθώς, όμως, οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στους δείκτες φτώχειας, δηλαδή στο χρηματικό εισόδημα, δεν ενσωματώνουν μεταβλητές, οι οποίες είναι κρίσιμες για το επίπεδο διαβίωσης των ηλικιωμένων, όπως είναι η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, οι δαπάνες για φάρμακα, κλπ.. 34 Η αύξηση των χαμηλόμισθων θέσεων και των ευέλικτων μορφών εργασίας έχει αυξήσει επίσης το ποσοστό των εργαζόμενων φτωχών, που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν εισόδημα υψηλότερο από το όριο της φτώχειας. 35 Το βιοτικό επίπεδο των μισθωτών επιδεινώνεται περαιτέρω από την άτυπη πρακτική πολλών επιχειρήσεων την περίοδο της οικονομικής κρίσης να μην καταβάλλουν έγκαιρα τα δεδουλευμένα (π.χ. εργαζόμενοι έχουν μήνες να πληρωθούν). 36 Η επιδείνωση της 32 Βλ. Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2013, ό.π. 33 Στο ίδιο. 34 M. Ματσαγγάνης, Χ. Λεβέντη, «Η ανατομία της φτώχειας στην Ελλάδα του 2013», Ενημερωτικό Δελτίο, τχ. 5, Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής,, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2013, 35 Δ. Μπαλούρδος, «Επιπτώσεις της κρίσης στη φτώχεια και τον οικονομικό αποκλεισμό: Αρχικές μετρήσεις και προσαρμοστικές πολιτικές», Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ , 2011, σ A. Μουρίκη, «Στον βωμό της ανταγωνιστικότητας : η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων την περίοδο και οι επιπτώσεις της 13

14 σχετικής φτώχειας καταγράφεται κυρίως σε ομάδες του πληθυσμού, που παρουσίαζαν υψηλό κίνδυνο φτώχειας προγενέστερα της κρίσης. Αντίθετα, στις ομάδες, που πριν την οικονομική κρίση ο κίνδυνος φτώχειας ήταν χαμηλός, η άνοδος της σχετικής φτώχειας είναι μικρότερη. Συνεπώς, η οικονομική κρίση έχει εντείνει τις ήδη υφιστάμενες κοινωνικές ανισότητες. 37 Σύμφωνα με την έρευνα του Σ. Ζωγραφάκη, ο οποίος διερευνά τον δείκτη απόγνωσης, ο οποίος ποσοτικοποιεί τον κίνδυνο χαμηλού η μηδενικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, την περίοδο 2008 έως 2013 το 51% των νοικοκυριών που βρισκόταν σε απόλυτη απόγνωση επιβίωνε μέσω της στήριξης που παρείχαν άλλα άτομα (π.χ. γείτονες φίλοι, γνωστοί), το 16% ελάμβανε κάποιο βοήθημα, επίδομα ή μικρή σύνταξη (π.χ. αναπηρίας, θανάτου), το 8% δεχόταν βοήθεια από άλλα άτομα του νοικοκυριού και τέλος το 25% επιβίωνε μέσω του συνδυασμού περισσοτέρων πηγών στήριξης, όπως γείτονες, κάποια μεροκάματα, συγγενείς, κάποιο επίδομα. 38 Στην Ελλάδα, η οικογένεια και τα συγγενικά δίκτυα αναπλήρωναν παραδοσιακά τα κενά στην παρεχόμενη από το κράτος κοινωνική προστασία. 39 Την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όμως, καταγράφεται μία σημαντική μετάθεση της ευθύνης για την κοινωνική προστασία από το κράτος στο θεσμό της οικογένειας και στις προοπτικές ανάκαμψης» στο Α. Μουρίκη, Δ. Μπαλούρδος, Ο. Παπαλιού, Ν. Σπυροπούλου, Ε. Φαγαδάκη, Ε. Φρονίμου (επιμ.), Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012, ΕΚΚΕ, Αθήνα, 2012, σ Βλ. M. Ματσαγγάνης, Χ. Λεβέντη, «Η ανατομία της φτώχειας στην Ελλάδα του 2013», ό.π. 38 Σ. Ζωγραφάκης, «Διανεμητικές επιπτώσεις της λιτότητας και της ύφεσης», Ημερίδα με θέμα «Δημοσιονομική Προσαρμογή: Πόσο δίκαιη είναι η κατανομή των βαρών;», Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, Βουλή των Ελλήνων, 19 Νοεμβρίου 2013, al-adjustment-how-fair-is-the-distribution-of-the-burdens.aspx 39 Χ. Παπαθεοδώρου, Γ. Δαφέρμος, «Δομή και τάσεις της οικονομικής ανισότητας και της φτώχειας στην Ελλάδα και την ΕΕ, », Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ; Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων, 2010, 14

15 την ιδιωτική πρωτοβουλία. 40 Η μετάθεση αυτή οδηγεί στη διευρυμένη απουσία κοινωνικής προστασίας, καθώς πολλές οικογένειες βιώνουν συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, αδυνατώντας να καλύψουν τις ανάγκες των μελών τους, ενώ οι δράσεις που αναπτύσσονται στη σφαίρα της κοινωνίας πολιτών παίρνουν αναπόφευκτα τη μορφή στοχευμένης υποστήριξης προς τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες (π.χ. απόρους, αστέγους) 5. Εθελοντικές Οργανώσεις και Οικονομική κρίση στην Ελλάδα Η βίαιη φτωχοποίηση στρωμάτων του πληθυσμού πολλαπλασίασε τις τυπικές και άτυπες πρωτοβουλίες για την παροχή υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας. Οι δήμοι σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς φορείς συγκρότησαν νέες δομές κοινωνικής προστασίας (π.χ. κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φροντιστήρια, δημοτικούς λαχανόκηπους), 41 τα Ιδρύματα εγκαινίασαν ή ενίσχυσαν τη χρηματοδότηση Μ.Κ.Ο στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας, η Εκκλησία διεύρυνε τις προνοιακές της δομές, οι επαγγελματικοί σύλλογοι κινητοποιήθηκαν (ιατρικός σύλλογος, εκπαιδευτικοί, παραγωγοί των λαϊκών αγορών, κλπ.) και δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης νέας γενιάς αναδύθηκαν (π.χ. δίκτυα διακίνησης προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, τράπεζες χρόνου, δίκτυα ανταλλακτικής οικονομίας). 42 Παράλληλα, καταγράφτηκε η 40 Δ. Βενιέρης, «Κρίση Οικονομίας, Απορρύθμιση κοινωνικής πολιτικής: Η νέα «Μικροελληνική» καταστροφή », Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ , 2011, σ Ενδεικτικά, η «ΑΡΣΙΣ» συνεργάζεται με το Δήμο Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου, Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, Υπνωτηρίου, κ.λ.π. Βλ. «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης», 42 Τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης πολλαπλασιάστηκαν μετά το τέλος του κινήματος των πλατειών το Βλ. Ishkanian, A., Glasius, M., Ali, I. (2013). Reclaiming democracy in the square? Interpreting the movements of

16 ενεργοποίηση των άτυπων κοινωνικών δικτύων σε επίπεδο γειτονιάς, κοινότητας ή στο χώρο εργασίας. Σύμφωνα με τον Δ. Μπουρίκο «...διαφαίνεται μια τάση αύξησης της συμμετοχής των πολιτών στην άτυπη εθελοντική συμμετοχή σε επίπεδο γειτονιάς και ευρύτερης τοπικής κοινότητας». 43 Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Κ. Λουκίδου στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία 32 φορέων της κοινωνίας πολιτών (18 οργανώσεις με νομική προσωπικότητα και 14 άτυπες- ανεπίσημες ομάδες πολιτών) κατά την περίοδο , το 62.5% των φορέων του δείγματος δήλωσε ότι επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση. Ειδικότερα, 16 φορείς διεύρυναν ή μετέβαλαν το πεδίο δράσεών τους προς την κατεύθυνση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών ή τη δημιουργία εναλλακτικών δομών κοινωνικής οικονομίας, ενώ τέσσερις φορείς συγκροτήθηκαν ως απάντηση στην οικονομική κρίση Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Department of Social Policy, London School of Economics and Political Science, UK, σ eprints.lse.ac.uk/ Για μία συνολική καταγραφή των δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης βλ Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΥΕ (2008) η συμμετοχή των πολιτών σε άτυπες κοινωνικές δραστηριότητες είναι υψηλότερη (ποσοστό 18,9%) απ ότι σε τυπικές εθελοντικές οργανώσεις (ποσοστό 10%). Στην έρευνα της ΓΓΝΓ (2011), που πραγματοποιήθηκε μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, καταγράφεται επίσης, ότι υψηλό ποσοστό των πολιτών (46,8%) συμμετέχει σε άτυπες μορφές εθελοντισμού. Βλ. Δ. Μπουρίκος, «Κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα της κρίσης: Νέο Κύμα ανάδυσης της κοινωνίας πολιτών ή εμπέδωση της κατακερματισμένης κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη;», Ερευνητικό Κείμενο, 3, Παρατηρητήριο για την Κρίση, ΕΛΙΑΜΕΠ, 2013, σ.13 Δ. Μπουρίκος, Δ. Σωτηρόπουλος, Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία Πολιτών, ό.π.. 44 Κ. Loukidou, «Formal and informal civil society associations in Greece: two sides of the same coin?», Paper for the 6th Hellenic Observatory PhD Symposium on Contemporary Greece and Cyprus, Hellenic Observatory, European Institute, L.S.E, Λονδίνο, 2013, _PhD_Symposium/Paper 16

17 Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία των Μ.Κ.Ο στην Ελλάδα είναι αντίστοιχες με αυτές που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία (μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης, περιορισμός των ιδιωτικών δωρεών και χορηγιών, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων, αύξηση του όγκου των αιτημάτων, στροφή των οργανώσεων προς τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της εθελοντικής συμμετοχής και τέλος ενίσχυση της αβεβαιότητας όσον αφορά τη βιωσιμότητα των οργανώσεων). Στην έρευνα των Πέκκα-Οικονόμου, Μπιμπίτσου, Μυλωνά και Πετρίδου καταγράφονται οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία των περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο ως εξής: «Μείωση συνδρομών. Αναστολή δημόσιων επιδοτήσεων Περιορισμός ιδιωτικών χορηγιών. Αύξηση αιτημάτων για συνδρομή/συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικής Αλληλεγγύης Αύξηση δυσπιστίας στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον δραστηριοποίησης. Aδυναμία κάλυψης λειτουργικών εξόδων. Έκφραση «δυσφορίας» από κάποια μέλη». 45 Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, οι στρατηγικές που υιοθέτησαν οι οργανώσεις για να αντιμετωπίσουν τις νέες δυσμενείς συνθήκες ήταν: «Περιστολή λειτουργικών εξόδων, μισθοδοσίας. Περιορισμός δαπανηρών δράσεων προβολής (έμφαση στις ηλεκτρονικές δημόσιες σχέσεις). 45 B. Πέκκα-Οικονόμου, Χρ. Μπιμπίτσος, Ν. Μυλωνάς, Ε. Πετρίδου, «Διοίκηση, Στρατηγική και Επικοινωνία των Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων», Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης «Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις», Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 31 Μαΐου 2 Ιουνίου 2013, σ , σ

18 Έμφαση στην ενίσχυση του Εθελοντισμού. Εξασφάλιση Διαχειριστικής Επάρκειας για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Προσαρμογή δράσεων σύμφωνα με τις νέες κοινωνικές ανάγκες. Δικτύωση με άλλες ΜΚ-ΠΟ. Επιδίωξη ανάπτυξης σχέσεων με Μέσα Ενημέρωσης και άλλους διαμορφωτές γνώμης». 46 Στον τομέα των Μ.Κ.Ο έχει ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό, ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των δικτύων, που έχουν συγκροτήσει οι οργανώσεις (π.χ. Δίκτυο για την καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία, Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων/ Thess Δίκτυο). 47 Όπως επίσης, έχει ενισχυθεί ο ουσιαστικότερος συντονισμός μεταξύ των οργανώσεων (κυρίως των μεγάλων Μ.Κ.Ο) μέσω της κατάθεσης κοινών προτάσεων ή του καταμερισμού του θεματικού και γεωγραφικού πεδίου των δράσεών τους. 48 Δεν καταγράφεται, όμως, η συγκρότηση από τις οργανώσεις μίας ευρύτερης, κοινής στρατηγικής ενδυνάμωσης των Μ.Κ.Ο, η οποία θα περιόριζε τον υφιστάμενο κατακερματισμό και τις άτυπες ιεραρχίες στον τομέα των Μ.Κ.Ο. Ενδεικτικά, η περιορισμένη παρουσία δευτεροβάθμιών οργανώσεων συνεχίζει να αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό του τομέα στην Ελλάδα Στο ίδιο, σ Ένας κρίσιμος παράγοντας, που ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ΜΚΟ σε δίκτυα είναι, ότι η δικτύωση αποτελεί προαπαιτούμενο για την υλοποίηση πολλών προγραμμάτων. Συνέντευξη με Α. Τζανέτο, ό.π. 48 Συνέντευξη με Ε. Θάνου, ό.π. Συνέντευξη με Α. Τζανέτο, ό.π. 49 Σύμφωνα με την έρευνα του Α. Αφουξενίδη, ο χώρος των Μ.Κ.Ο είναι κατακερματισμένος, ενώ οι οργανώσεις αναπτύσσουν ανταγωνιστικές σχέσεις, 18

19 Το μέγεθος των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Μ.Κ.Ο συνδέεται άμεσα με το πεδίο δράσης της κάθε οργάνωσης. Η κρίση έχει στρέψει το ενδιαφέρον των πολιτών και των δωρητών προς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα έχει υποχωρήσει η στήριξη προς οργανώσεις με διαφορετικά θεματικά αντικείμενα (π.χ. αναπτυξιακές Μ.Κ.Ο). 50 Επίσης, η θεαματική άνοδος της ξενοφοβίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έχει επηρεάσει αρνητικά τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για τα δικαιώματα ή την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. Ενδεικτικά, Μ.Κ.Ο που οι δράσεις τους εστιάζουν ή περιλαμβάνουν τον μεταναστευτικό πληθυσμό, εξασφαλίζουν δυσκολότερα ιδιωτικές χορηγίες ή δωρεές. 51 Οι Μ.Κ.Ο στην Ελλάδα έχουν να αντιμετωπίσουν πέρα από τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης δύο επιπλέον παράγοντες που δυσχεραίνουν την λειτουργία τους. Ο πρώτος είναι η φορολόγηση των ιδιωτικών δωρεών προς τις οργανώσεις (με συντελεστή 26%). 52 προσπαθώντας να απορροφήσουν τα περιορισμένα κονδύλια. Στην έρευνα διαπιστώνεται, επίσης, ότι οι περισσότερες οργανώσεις προσβλέπουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, το κράτος και τους διεθνείς φορείς για την συνέχεια των δράσεών τους. Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών Μ.Κ.Ο. και η εξάρτηση των οργανώσεων από το κράτος υπογραμμίζεται και στην ανάλυση του Π. Πολυζωϊδη για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα. Βλ. Α. Αφουξενίδης, «Δράση και Λειτουργία του Τρίτου Τομέα στην Ελλάδα: χρησιμοποιώντας ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους για την ερμηνεία του φαινομένου», στο Σ. Κατσικίδης (επιμ), Κοινωνικά Φαινόμενα: Αναλυτικές Προσεγγίσεις, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2006, σ P. Polyzoidis, «Nonprofit Organizations and Human Services in Greece: The Residual Segment of a Weak Sector», Voluntas, τόμ. 20, 2009, σ Παρουσίαση της έρευνας Civil Society in Greece in the wake of the Economic Crisis, Konrad-Adenauer Foundation & ΕΛΙΑΜΕΠ, Πέμπτη 15 Μαιου 2014, Αθήνα. 51 Συνέντευξη με Ε. Θάνου, ό.π. 52 Ο νόμος εξαιρεί τις δωρεές σε είδος, οι οποίες απαλλάσσονται από την επιβολή του ΦΠΑ. Βλ. Το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα είναι πρωτίστως... μη κρατικό», 19

20 Ο δεύτερος και σημαντικότερος παράγοντας είναι το «νέφος καχυποψίας» (όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Πόρισμα της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Ελληνικής Βουλής) 53 που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με τις Μ.Κ.Ο, καθώς στα μέσα μαζικής επικοινωνίας έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις σκανδάλων (κυρίως σε σχέση με τη δημόσια χρηματοδότηση των οργανώσεων). 54 Στην Ελλάδα, η ποικιλία των νομικών μορφών των οργανώσεων του τρίτου τομέα, η απουσία ενός ξεκάθαρου και ενιαίου νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των Μ.Κ.Ο., η έλλειψη ενός εθνικού μητρώου και επομένως η αδυναμία πλήρους χαρτογράφησης των Μ.Κ.Ο, η έλλειψη σαφών και διαφανών κριτηρίων χρηματοδότησης και κυρίως η ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων μεταξύ συγκεκριμένων οργανώσεων και της κεντρικής ή τοπικής πολιτικής εξουσίας ευνόησαν την εμφάνιση περιπτώσεων διαφθοράς ή οικονομικής κακοδιαχείρισης, υπονομεύοντας την αξιοπιστία του θεσμού. 55 Η δυσπιστία των πολιτών αποτυπώνεται einai-prwtistws-mh-kratiko,«μία μεγάλη ημέρα για το χώρο της Φιλανθρωπίας στην Ελλάδα!», 53 Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας (30/09/2011), Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας (Σύνοδος Β ), Περίοδος ΙΓ - Σύνοδος Γ, Βουλή των Ελλήνων, σ , e77fc230adef/έκθεση%202011%20θεσμών%20και%20διαφάνειας.doc 54 Τον Φεβρουάριο του 2014 ασκήθηκαν ποινικές διώξεις από την Εισαγγελία Αθηνών κατά συγκεκριμένων Μ.Κ.Ο. που είχαν χρηματοδοτηθεί από την Υ.Δ.Α.Σ.. του Υπουργείου Εξωτερικών. Βλ. Μπουρίκος, Δ. Σωτηρόπουλος, Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία Πολιτών, ό.π. 55 Στον τομέα των Μ.Κ.Ο έχουν καταγραφεί περιπτώσεις διαφθοράς τόσο σε χώρες της Δύσης όσο και του αναπτυσσόμενου κόσμου (π.χ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Η.Π.Α., Ν. Αφρική, Κένυα). Αφορούν, όμως, στη συντριπτική τους πλειοψηφία περιπτώσεις οικονομικής κατάχρησης από διευθυντικά στελέχη. Ένα από τα πιο προβεβλημένα σκάνδαλα τη δεκαετία του 1990 ήταν η περίπτωση της United Way of America (UWA), η οποία εκπροσωπούσε πάνω από τοπικές οργανώσεις και συγκέντρωνε περισσότερο από 3 δις. το χρόνο για τη χρηματοδότηση φιλανθρωπικών δράσεων (κυρίως παροχής κοινωνικών υπηρεσιών). Ο πρόεδρός της οργάνωσης φυλακίστηκε για οικονομική κατάχρηση. Οι ποινές που επιβάλλονται διεθνώς σε περιπτώσεις οικονομικής κατάχρησης ή οικονομικής κακοδιαχείρισης ποικίλουν από τη φυλάκιση των υπευθύνων μέχρι την παύση λειτουργίας της οργάνωσης και την κατάσχεση της περιουσίας της. Οι απάτες, που εκμεταλλεύονται 20

21 στην επιφυλακτική ανταπόκρισή τους σε πρωτοβουλίες Μ.Κ.Ο για τη συγκέντρωση ιδιωτικών δωρεών, ενώ αντίθετα η συμμετοχή των πολιτών σε εκκλήσεις για συγκέντρωση υλικών αγαθών είναι μεγαλύτερη. 56 Η αλματώδης και απρόβλεπτη αύξηση των κοινωνικών αναγκών, δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανώσεων, ενώ ταυτόχρονα μεγεθύνει την αδυναμία τους να προσφέρουν κοινωνική προστασία με όρους επάρκειας. 57 Παράλληλα, η οικονομική κρίση έχει μεταβάλει το περιεχόμενο των αναγκών. Ενδεικτικά, η αύξηση του αριθμού των υπερχρεωμένων νοικοκυριών οδήγησε στη θεαματική αύξηση των αιτημάτων για την παροχή νομικής υποστήριξης. Μερικές Μ.Κ.Ο έχουν ήδη αναπτύξει τις δικές τους δομές παροχής νομικής υποστήριξης (π.χ. «ΑΡΣΙΣ»), ενώ άλλες οργανώσεις (π.χ. «Γιατροί του Κόσμου») επιλέγουν να συνεργαστούν με τους ήδη υφιστάμενους δικηγορικούς συλλόγους. 58 Η διεύρυνση του πεδίου δράσης των Μ.Κ.Ο (π.χ. σχολικά γεύματα, έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε παιδιά, γυναικολογικοί έλεγχοι) καθώς και η δημιουργία κινητών μονάδων για την παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια αποκαλύπτουν τόσο το εύρος των κοινωνικών αναγκών όσο και την απουσία ενός κοινωνικού διχτυού ασφαλείας την περίοδο της τις ιδιωτικές δωρεές πολιτών για κοινωφελείς σκοπούς δεν προϋποθέτουν απαραίτητα τη σύσταση μία οργάνωσης με θεσμική οντότητα. Ενδεικτικά, το FBI κατέγραψε περισσότερες από 2,000 περιπτώσεις απάτης στο Διαδίκτυο σε ιστοσελίδες που πραγματοποιούσαν συλλογή δωρεών για την ανακούφιση των πληγέντων από τον τυφώνα Katrina. Στις περισσότερες χώρες ο έλεγχος της λειτουργίας των Μ.Κ.Ο πραγματοποιείται μέσω δημόσιων, ιδιωτικών ή ανεξάρτητων φορέων. Βλ. M. Gibelman, S. Gelman, «Very Public Scandals: Nongovernmental Organizations in Trouble», Voluntas, τόμ.12, τχ. 1, 2001, σ J. Greenlee, M. Fischer, T. Gordon, E. Keating, «An Investigation of Fraud in Nonprofit Organizations: Occurrences and Deterrents», Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 36, 2007, σ Συνέντευξη με Ε. Θάνου, ό.π, 57 Η μη δυνατότητα κάλυψης του αυξανόμενου όγκου αιτημάτων για βοήθεια είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν και τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ως άμεση συνέπεια, ορισμένα δίκτυα αναγκάζονται να θέσουν κριτήρια και προϋποθέσεις σε σχέση με τις κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, στις οποίες παρέχουν υπηρεσίες (π.χ. άποροι, ανασφάλιστοι). 58 Συνέντευξη με Ε. Θάνου, ό.π. 21

22 κρίσης. Η πλειοψηφία των δράσεων των Μ.Κ.Ο αφορά την παροχή υπηρεσιών ή αγαθών σε άτομα που ήδη ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Συνεπώς, οι προληπτικές δράσεις αποτελούν εξαίρεση (π.χ. η «Praksis» παρέχει προληπτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε οικογένειες, που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μείνουν άστεγες (π.χ. επιδότηση ενοικίου, λογαριασμού ρεύματος και νερού, κ.ά.)). 59 Οι Μ.Κ.Ο δεν δραστηριοποιούνται μόνο στον τομέα της άμεσης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή αγαθών, αλλά διαμεσολαβούν επίσης για τη συγκέντρωση και διανομή αγαθών σε φορείς που προσφέρουν κοινωνική φροντίδα. Ενδεικτικά, οργανώσεις όπως η «Τράπεζα Τροφίμων, ο «Δεσμός», η «Άρτος-Δράση» συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα, είδη καθαριότητας, φάρμακα, οικιακά-ηλεκτρικά σκεύη, κ.ά., τα οποία έχουν προσφέρει εταιρείες ή ιδιώτες, και τα διανέμουν εν συνεχεία σε φορείς στον τομέα της κοινωνικής προστασίας. 60 Ορισμένες οργανώσεις διαμεσολαβούν μέσω της «προσφοράς» εθελοντών (π.χ. «Δεσμός»). Ο ρόλος της διαμεσολάβησης επιτρέπει σε οργανώσεις, που δεν διαθέτουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους, να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κοινωνικής προστασίας. 61 Οι μεγαλύτερες Μ.Κ.Ο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές διαστάσεις της φτώχειας μέσω των παράλληλων επαγγελματικών δομών (π.χ. Πολυιατρεία, Κέντρα Υποστήριξης Νέων, Ξενώνες Φιλοξενίας, Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, Τράπεζες Συλλογής Ειδών, κ.λ.π) και της προώθησης αιτημάτων (π.χ. ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη για 59 Βλ. «Κοινωνική Κατοικία», 60 Βλ Δ. Μπουρίκος, Δ. Σωτηρόπουλος, Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία Πολιτών, ό.π. 61 Συνέντευξη με Λ. Παπαγεωργίου, ό.π. 22

23 όλους). 62 Οι δομές που συγκροτούν οι Μ.Κ.Ο αποτελούν ταυτόχρονα εργαλεία χαρτογράφησης των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών. Ενδεικτικά η οργάνωση «Κλίμακα» διαπιστώνει ότι «...αυξάνεται με μεγάλους ρυθμούς ο πληθυσμός των αστέγων με αποτέλεσμα ένα σχετικά πολύ περιορισμένο φαινόμενο στη χώρα μας αφενός να συγκλίνει με το υψηλότερο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου διευρύνεται περιλαμβάνοντας όχι συγκεκριμένες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες (ουσιοεξαρτημένοι, μετανάστες χωρίς χαρτιά) αλλά και νεόπτωχα υπερχρεωμένα νοικοκυριά». 63 Οι στρατηγικές που ακολουθούν οι οργανώσεις για την επανένταξη ατόμων, που έχουν βιώσει τον οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό, διαφέρουν. Οι μεγαλύτερες οργανώσεις δίνουν έμφαση στις επαγγελματικές δομές. Άλλες οργανώσεις προωθούν την ανάπτυξη μίας συλλογικής ταυτότητας ή τη σταθερή προσωπική επαφή με τους δέκτες βοήθειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η οργάνωση «Άρτος-Δράση», η οποία επιδιώκει οι δέκτες βοήθειας να αποτελέσουν μακροπρόθεσμα φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω της σταθερής επαφής τους με τις δράσεις της οργάνωσης. 64 Στον τομέα των Μ.Κ.Ο είναι λίγες οι οργανώσεις που προωθούν τη συγκρότηση δικτύων αλληλεγγύης μεταξύ των ωφελουμένων. Η αυτοοργάνωση, όμως, των δεκτών βοήθειας αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουν όσοι διαβιούν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού να εκφράσουν και να. προωθήσουν αδιαμεσολάβητα τα αιτήματά τους. Παράλληλα, η αυτο-οργάνωση αποτρέπει την 62 Συνέντευξη με Ε. Θάνου, ό.π. Συνέντευξη με Α. Τζανέτο, ό.π. 63 Δ. Μπουρίκος, «Κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα της κρίσης: Νέο Κύμα ανάδυσης της κοινωνίας πολιτών ή εμπέδωση της κατακερματισμένης κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη;», ό.π., σ Η μεταστροφή αυτή δεν είναι αυτόματη ή δεδομένη. Η οργάνωση συνδυάζει, επίσης, τις θεσμικές δράσεις με την ενεργοποίηση των άτυπων δικτύων σε επίπεδο γειτονιάς μέσω της ίδρυσης «πυρήνων φιλανθρωπίας» σε γειτονιές. Συνέντευξη με Λ. Παπαγεωργίου, ό.π. 23

24 παγίωση ασύμμετρων σχέσεων μεταξύ των φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας και των δεκτών βοήθειας. Οι Μ.Κ.Ο στην καθημερινή τους λειτουργία ενεργοποιούν ευρύτερα δίκτυα εθελοντών (π.χ. γιατρούς, δικηγόρους, φαρμακοποιούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, ψυχιάτρους) και συνεργάζονται με συλλογικούς φορείς, όπως συλλόγους μεταναστών, προσφύγων, Ρομά ή τις επιστημονικές κοινότητες. Στα πλαίσια της κρίσης οι Μ.Κ.Ο έχουν ενισχύσει τις επαφές τους με άλλους φορείς. Στενότερη συνεργασία καταγράφεται μεταξύ των Μ.Κ.Ο. και των Δήμων, ενώ οι επαφές των οργανώσεων με την εκκλησία, τα συνδικάτα και τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης παραμένουν αποσπασματικές. Οι Μ.Κ.Ο είναι επιφυλακτικές σε σχέση με συγκεκριμένες δράσεις της Εκκλησίας, όπως τα συσσίτια, καθώς θεωρούν ότι οι δράσεις αυτές δεν σέβονται την αξιοπρέπεια των ωφελουμένων. 65 Τα συνδικάτα επιδιώκουν κυρίως να αναπτύξουν τις δικές τους δομές κοινωνικής υποστήριξης. Περιστασιακά συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρουχισμό ή χρήματα τα οποία προσφέρουν σε σωματεία, Μ.Κ.Ο και δίκτυα αλληλεγγύης. 66 Οι σχέσεις των Μ.Κ.Ο με τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης κυμαίνονται από τη συνεργασία μέχρι την αμοιβαία καχυποψία. 67 Τα μεν δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης υπογραμμίζουν την έλλειψη διεκδικητικών δράσεων από τις Μ.Κ.Ο, ενώ οι Μ.Κ.Ο υπογραμμίζουν την έλλειψη τεχνογνωσίας και εμπειρίας των δικτύων. Παρά, την απουσία σταθερών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών φορέων της κοινωνίας πολιτών, οι φορείς μέσω των επαφών τους την περίοδο της κρίσης, έχουν αποκτήσει μία πιο ολοκληρωμένη γνώση των πολλαπλών τυπικών και άτυπων πρωτοβουλιών στη σφαίρα της κοινωνίας πολιτών. 65 Συνέντευξη με Ε. Θάνου, ό.π. Συνέντευξη με Α. Τζανέτο, ό.π. 66 Συνέντευξη με Π. Συριόπουλος, ό.π.. 67 Συνέντευξη με Μ. Πανταζίδου, ό.π. Δ. Μπουρίκος, Δ. Σωτηρόπουλος, Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία Πολιτών, ό.π. 24

25 Στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας παραδοσιακά ήταν ισχυρή η παρουσία φιλανθρωπικών οργανώσεων με κύριο πεδίο δραστηριοποίησης την αντιμετώπιση της φτώχειας, τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 68 Η λειτουργία των οργανώσεων αυτών στηριζόταν κυρίως στις δράσεις των εθελοντών, η πλειοψηφία των οποίων ήταν γυναίκες. Τη δεκαετία του 2000 καταγραφόταν, όμως, στις περισσότερες οργανώσεις μια σημαντική συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού τους, καθώς η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των μελών τους, είχε οδηγήσει στην αποχώρηση των παλαιότερων στελεχών, ενώ η απήχηση των οργανώσεων σε νεότερες ηλικίες παρέμενε περιορισμένη. Επίσης, στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας παραδοσιακά ήταν ισχυρή η παρουσία των θρησκευτικών/εκκλησιαστικών οργανώσεων που αποτελούν μία από τις πολυπληθέστερες κατηγορίες οργανώσεων στην ελληνική κοινωνία πολιτών. 69 Η ανάπτυξη του τομέα των Μ.Κ.Ο στην Ελλάδα (τις δεκαετίες 1980 και 90) πραγματοποιήθηκε σε αντιδιαστολή με τις πολλαπλές εκφάνσεις της παραδοσιακής και θρησκευτικής φιλανθρωπίας. Κεντρικά στοιχεία διαφοροποίησης αποτέλεσαν η συνηγορία υπέρ των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, η ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών, η ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και τέλος ο διεθνικός προσανατολισμός των οργανώσεων. Η οικονομική κρίση και ο πολλαπλασιασμός των κοινωνικών αναγκών ευνόησαν την επανεμφάνιση πρωτοβουλιών και δράσεων, που 68 P. Polyzoidis, «Nonprofit Organizations and Human Services in Greece: The Residual Segment of a Weak Sector», ό.π., σ Δ. Σωτηρόπουλος, «Πελατειακές Σχέσεις και νέες μορφές πολιτικής συμμετοχής: Μία δύσκολη συμβίωση», Ανακοίνωση στο διεθνές επιστημονικό συμπόσιο Αναθεωρήσεις του πολιτικού, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη, Στο Μητρώο Μ.Κ.Ο Κοινωνικής Φροντίδας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχουν καταγραφεί και πιστοποιηθεί 80 Μ.Κ.Ο Θρησκευτικής Πίστης. Ο αριθμός, όμως, των συλλόγων ενοριτών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας στην Αττική είναι πολύ μεγαλύτερος. Βλ. Δ. Μπουρίκος, Δ. Σωτηρόπουλος, Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία Πολιτών, ό.π. 25

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ησυμβολή των αυτοκρατόρων και των μελών των οικογενειών

Ησυμβολή των αυτοκρατόρων και των μελών των οικογενειών Καταγώγια, νοσοκομεία και ξενώνες Η διαδρομή της περίθαλψης στο Βυζάντιο Χριστίνα Γ. Αγγελίδη Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Η περίθαλψη των ασθενών και η ανακούφιση των αναξιοπαθούντων

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927 ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 924-927 Στη χώρα μας η μελέτη του αστικού φαινομένου εντάχθηκε στα

Διαβάστε περισσότερα

Ρόη Παναγιωτοπούλου*

Ρόη Παναγιωτοπούλου* Ρόη Παναγιωτοπούλου* ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΠΟΛΗ** ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν ένα καταναλωτικό αγαθό εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ισχύει από: 21/11/2011 Σελίδα 1 από 6 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 3.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων 32 3.2 Ανάγκες και Επιθυμίες 32 3.3 Είδη και Ταξινόμηση των Αναγκών 35 3.4 Τα Μέσα Ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «Διαχείριση υδατικών πόρων Διαχείριση καλαμώνων» ΜΑΪΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. τεχνικές σελίδες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. τεχνικές σελίδες ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η αποτελεσματική διαχείριση της υγρασίας σε επίπεδο κτιριακού σχεδιασμού συνίσταται στον εντοπισμό την πηγών προέλευσης και των ενδεχόμενων μηχανισμών διείσδυσής της με βάση τα ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 428/2011 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Aπόσπασμα από τις αρκετές εκατοντάδες σελίδες θεωρίες. Λεκτικών δεξιοτήτων Γραμματικής Ορθογραφικών. Ερμηνευτικών παρατηρήσεων και των 2.

Aπόσπασμα από τις αρκετές εκατοντάδες σελίδες θεωρίες. Λεκτικών δεξιοτήτων Γραμματικής Ορθογραφικών. Ερμηνευτικών παρατηρήσεων και των 2. 24 Φεβρουαρίου 2010 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Aπόσπασμα από τις αρκετές εκατοντάδες σελίδες θεωρίες Λεκτικών δεξιοτήτων Γραμματικής Ορθογραφικών Ερμηνευτικών παρατηρήσεων και των 2.500 ερωτήσεων πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τις ανάγκες των μαθημάτων: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Διδακτικός Σχεδιασμός) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 41/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 41/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας Τ.Κ. 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α. Π. : 3279 / 311 Ιωάννινα, 02-11-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 41/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη

Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Φθινόπωρο Παραμυθιά Τάξη Α Μάστορα Έλλη Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Φθινόπωρο Σεπτέμβρης Οκτώβρης - Νοέμβρης Φθινόπωρο Ο ζωγράφος με το κίτρινο Το Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

4ο εαρ. Εξαμηνο, 2010-2011

4ο εαρ. Εξαμηνο, 2010-2011 4ο εαρ. Εξαμηνο, 2010-2011 Η αποτυπωση ως εργαλειο αναγνωρισης του δομημενου περιβαλλοντος Συστηματικη Αποτυπωση κτηριου ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Αν. Καθηγ. της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π. Μαθημα 1ο Εικονογραφηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ei Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2011-2012, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα: Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

«Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας»

«Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας» Πτυχιακή εργασία Μυγδαλιά Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑ2020 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ2020 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ2020 Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1 η Έκδοση Προς Διαβούλευση 23 Δεκεμβρίου 2015 2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

3. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: Μία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα (εκδόσεις Gutenberg ).

3. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: Μία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα (εκδόσεις Gutenberg ). Βιβλία Μελέτες 2007-2010 1. Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Κοινωνιολογική, Γνωστική και Εκπαιδευτική Θεμελίωση του Θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. 2. Βιτσιλάκη, Χ., Γκασούκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 21 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 21 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 21 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος Iανουάριος 2010 Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος 2010: τι περιμένουμε, για τι θα παλέψουμε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Φ.Σ.Α. της 16ης Δεκεμβρίου 2009 Καταγγελία σύμβασης με Υ.Ε.Ν. από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα !"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )!

Περιεχόμενα !#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! Περιεχόμενα!"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! *+",',"-+.-"/'0$.-$".1$/!1"#,'0"+(((((((((((((((((((((((23! 14+,$%0$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()5!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ 1/1/2006

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ 1/1/2006 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ 1/1/2006 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΦΟΥΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 3/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 3/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών Βασίλειος Φούκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ 289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Προσαρμογή και εξοικείωση Α Βοήθειες Θρησκεία και Πατρίδα Ζωή Υπαίθρου - Προσωπικές Δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 226/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνολογικές παρατηρήσεις. με τα κορμπάνια της ΝΑ. Αττικής.

Εθνολογικές παρατηρήσεις. με τα κορμπάνια της ΝΑ. Αττικής. Ελευθέριος Π. Αλεξάκης Δρ Εθνολόγος Λαογράφος, Δ/ντής Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Εθνολογικές παρατηρήσεις στα Κορμπάνια της ΝΑ. Αττικής. Πολιτισμική παράδοση, αστική ανάπτυξη και προσαρμογή. Η προβληματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Δήμος Αιγάλεω» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:29/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΘΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 ΕΙΣΑΓ. Ν. Κ. ΠΟΛ. ΙΚ.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΘΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 ΕΙΣΑΓ. Ν. Κ. ΠΟΛ. ΙΚ. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΘΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 ΕΙΣΑΓ. Ν. Κ. ΠΟΛ. ΙΚ. Άρθρο 42 (άρθρο 42 Εισαγ. Ν. αν. ν. 44/1967) Ποινική ευθύνη για παράβαση αποφάσεων προσωρινής ρύθµισης νοµής ή κατοχής.

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net δημοτικές εκλογές 2010 ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου www.gia-tin-milo.net ενεργοί πολίτες για τη Μήλο www.gia-tin-milo.net info@gia-tin-milo.net akavalieros@gia-tin-milo.net

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 05 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 05 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 05 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 020/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122459 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122459 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122459 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 . ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) 1/35 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το τείχος του είναι πολυγωνικού σχήματος, με πέντε πύργους και πολλές μικρές πολεμίστρες. Το κάστρο είναι χωρισμένο σε τρία διαζώματα.

Το τείχος του είναι πολυγωνικού σχήματος, με πέντε πύργους και πολλές μικρές πολεμίστρες. Το κάστρο είναι χωρισμένο σε τρία διαζώματα. «ΒΑΡΟΥΣΙ. ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΟΝΕΙΡΟ;» Τα Τρίκαλα έγιναν γνωστά στο Πανελλήνιο, χάρη στην ιστορία του Σαρκαφλιά που περιγράφει σε κάποιο από τα τραγούδια του ο Βασίλης Τσιτσάνης: «Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, σκοτώσανε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 1

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 1 Σταματοπούλου Νικολίνα Ωδείο Σύγχρονης Τέχνης Αγρινίου, nistamato@yahoo.gr Περίληψη Για το παρόν άρθρο επιλέχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες.

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Του Σταύρου Καλλώνη.* Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Ο χώρος τα πρόσωπα και το κατηγορητήριο. Η δίκη της ηγεσίας του ΚΚΕ, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνηθίζεται να λέγεται ως δίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 19 ης Μαΐου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 128/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 20ουΑΙΩΝΑ Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Ετήσια Έκθεση 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοίκηση & Γραφεία 2 Επιστολή του Προέδρου 4 Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5 Σύσταση και αρμοδιότητες 6 Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Σχέδια που έχουν συμπληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ω Ν Ε.Τ.Ε.Λ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ω Ν Ο παρών Κανονισμός Πιστοποιήσεων και Ελέγχων αφορά τις συμβάσεις που συνάπτει η Ε.Τ.Ε.Λ. με τους

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Έφη Αβδελά Φωτεινή Ασημακοπούλου Τριαντάφυλλος Πετρίδης Θεοδώρα Ρόμπου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι ΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι ΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι ΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Υπόγεια ύδατα Ελλάδας Ποιότητα - Νομοθεσία - Πολιτική - Διαχείριση σε ορεινές περιοχές ΑΝΤΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ 2 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Έτος ΣΤ Τεύχος 27ο ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ Η προσκοπική οικογένεια της Κεφαλονιάς από τον Οκτώβριο είναι φτωχότερη. Η Ανιχνευτής Μαρία-Άντζη Γεράκη, του 1 ου Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά.

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά. Τμήμα:Α 3 Ημερομηνία:12.01.2015 Ονοματεπώνυμο:Αντιγόνη Τ. Εργασία Βιολογίας Θέμα:Αναβολικά Τα Αναβολικά Περιλαμβάνουν όλες τις ουσίες που μοιάζουν χημικά με την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη και εμφανίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΘΕΜΑ 16 ο Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση δράσεων της Αστικής μη κερδοσκοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : 775. ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής. τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας

ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : 775. ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής. τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 775 ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για την καταστροφή του πρασίνου των οδικών αξόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ»

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Επιµορφωτικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Αριθμός Απόφασης 275/2015 Θέμα 13 ο : Τροποποίηση της σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διαχείριση Παραγωγής Σακχαρότευτλων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διαχείριση Παραγωγής Σακχαρότευτλων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διαχείριση Παραγωγής Σακχαρότευτλων Διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων αναφορικά με τη Δράση 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων» Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Σύγχρονοι Προβληματισμοί-ΑΡΗ 311 Διδάσκουσα: Δρ. Μαρία Φιλοκύπρου Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Πάνω Λεύκαρα Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραμμα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόμματα: Ραλλικό Κόμμα Λαϊκό Κόμμα (1910) Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

έκφραση έκθεση γενικό λύκειο

έκφραση έκθεση γενικό λύκειο έκφραση έκθεση γενικό λύκειο β τεύχος Τόμος 1 ος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έκθεση έκφραση για το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: "Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ λ ) ^ ΣΠΟ ΥΔΑΣΤΡΙΑ ^ ^ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ^ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΓΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ^ Λ ΑΡΟΥΜΠΑΑΗΣ ΦΩ ΓΪΟΣ ^ Λ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1997 Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή τ.ε.ι. Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ιιιιιιι Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή Καθηγητής: Τσαρουχάς Αναστάσιος Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ»

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αριθμός Μελέτης:4/15 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Γ Ο Υ : Ελεούσα, 2014 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ανάθεσης του έργου «ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ» στην Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ανάθεσης του έργου «ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ» στην Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ Τ.Κ. 29100 ZAKYNΘΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα