ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη και συνδεδεμένη) εκτός Η ηλεκτροβάνα είναι εντός σε σχέση με την εσωτερική λεβητοστασίου (κατά προτίμηση μετά τον μετρητή ή κατά το εγκατάσταση αερίου, όπου δυνατόν στην αρχή της γραμμής αερίου), τύπου κανονικά λεβητοστασίου υπάρχει λεβητοστάσιο. κλειστή ή κανονική ανοιχτή. Η ηλεκτροβάνα είναι εκτός λεβητοστασίου και ασύνδετη Η ηλεκτροβάνα είναι συνδεδεμένη Συσκευές αερίου (όπως λέβητες) εγκατεστημένες σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών ή μονοκατοικιών. Δεν είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση συσκευών σε κοινόχρηστους διαδρόμους με χρήση ως κύρια έξοδο διαφυγής και σε κλιμακοστάσια. Όταν η/οι συσκευή/ες είναι τοποθετημένη/ες σε κοινόχρηστους χώρους: Σε κλιμακοστάσια και κύριες εξόδους διαφυγής την ΕΠΑ (με επανέλεγχο). την ΕΠΑ (τελική τροφοδότηση). Θυρίδες αερισμού λεβητοστασίου προς εσωτερικό χώρο. Δεν είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση θυρίδας αερισμού λεβητοστασίου προς κλιμακοστάσιο ή όδευση διαφυγής. Σε λοιπούς κοινόχρηστους χώρους (π.χ πυλωτή, ταράτσα, κήποι) Όταν η/οι συσκευή/ες είναι τοποθετημένη/ες σε μη άμεσα προσβάσιμο χώρο (πχ πατάρια, εξωτερικούς τοίχους, συσκευές εκτός ορίων μπαλκονιού) Διαπιστώνεται ύπαρξη θυρίδας αερισμού λεβητοστασίου προς κλιμακοστάσιο ή όδευση διαφυγής. Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 100% των ιδιοκτητών με υπεύθυνη δήλωση. Επισφράγιση θυρίδας. Θυρίδα αερισμού σε λεβητοστάσιο το οποίο λαμβάνει τον αέρα καύσης από τον φωταγωγό πολυκατοικίας ή επικοινωνεί άμεσα με το φρεάτιο του αεραγωγού. Υποχρεωτική τοποθέτηση ανιχνευτή στο χώρο του λεβητοστασίου με ευκρινή αποτύπωση στην μελέτη (στην τεχνική περιγραφή και στην κάτοψη). Ο ανιχνευτής δεν είναι τοποθετημένος. Ο ανιχνευτής δεν είναι συνδεδεμένος. Τοποθέτηση ανιχνευτή. την ΕΠΑ (με επανέλεγχο).

2 Προδιαγραφές τοποθέτησης Σε διελεύσεις μέσα από ψευδοροφές θα πρέπει η σωλήνα να Δεν υπάρχει αερισμός ή και φουρό σωλήνωσης αερίου σε κανάλι είναι ενιαία χωρίς συνδέσεις. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν αεριζόμενο στα άκρα. εκτός εδάφους ή σε ψευδοροφή. συνδέσεις μέσα στην ψευδοροφή θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικός αερισμός στην ψευδοροφή ως προς το εξωτερικό περιβάλλον ή τοποθέτηση της σωλήνας σε φουρό αεριζόμενο στα άκρα. Τοποθέτηση Τ στην Εσωτερική Εγκατάσταση Μετά τον μετρητή αερίου πρέπει να τοποθετείται Τ και βάνα ½ προκειμένου να διενεργείται έλεγχος στεγανότητας από τον επιθεωρητή της ΕΠΑ. Η πληροφορία πρέπει να αποτυπώνεται με ευκρίνεια στην κάτοψη ή το αξονομετρικό. Η βάνα και το «Τ» δεν έχουν τοποθετηθεί. την ΕΠΑ μελέτη και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιθεωρητή της ΕΠΑ. Προδιαγραφές σωληνώσεων και προστασία τους σε διελεύσεις χώρων με έντονη και συνεχή παρουσία υγρασίας. Σε περιπτώσεις όπου η εσωτερική εγκατάσταση διέρχεται από χώρους με συνεχή παρουσία υγρασίας (π.χ λουτρά γυμναστηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, υπόγεια με έντονη παρουσία υγρασίας κλπ) τότε απαιτείται αντιδιαβρωτική κάλυψη για χαλκό και χάλυβα. Δεν απαιτείται αντιδιαβρωτική προστασία/κάλυψη στους εύκαμπτους σωλήνες (CSST). Δεν έχει τοποθετηθεί αντιδιαβρωτική προστασία με ταινία, ενώ έχει αποτυπωθεί στην μελέτη ή διαπιστώνεται κακή κατασκευαστική χρήση της αντιδιαβρωτικής προστασίας κατά τον έλεγχο. την ΕΠΑ μελέτη και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιθεωρητή της ΕΠΑ. Προστασία εκτεθειμένης/εμφανούς σωλήνωσης πάνω σε δάπεδα (π.χ. όδευση σωλήνωσης στο μέσον της ταράτσας κτιρίου). Απαιτείται προστασία της σωλήνωσης, η οποία είναι εκτεθειμένη σε καταπόνηση (χαλκού ή χάλυβα), σε μεταλλικό ή χτιστό πλαίσιο Π. Δεν υπάρχει μεταλλικό ή χτιστό πλαίσιο «Π». την ΕΠΑ (προσωρινή τροφοδότηση). Τοποθέτηση προστατευτικού «Π». Υπολογισμός καπναγωγών και καπνοδόχων. Στην περίπτωση όπου ο υπάρχων καπναγωγός είναι ένα μέγεθος μεγαλύτερος από τον υπολογισμό της διατομής του (π.χ. υπάρχουσα διατομή Φ20 και υπολογισμός στο Φ16) τότε απαιτείται σχετική αναφορά στην μελέτη για την ενημέρωση του καταναλωτή περί κινδύνου δημιουργίας συμπυκνωμάτων και πιθανής μη σωστής λειτουργίας της συσκευής (και στα δύο αντίγραφα). Δεν υπόκειται σε έλεγχο επιθεωρητή.

3 Σωληνώσεις αερίου εντός Σε κλιμακοστάσια και εισόδους πολυκατοικιών κτιρίων των Διαπιστώνεται όδευση της σωλήνωσης όδευσης διαφυγής ή οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε μετά την 17/2/89, οι από κλιμακοστάσιο ή όδευση διαφυγής, κλιμακοστασίου. σωληνώσεις αερίου απαγορεύονται να είναι εμφανείςορατές και πρέπει να τοποθετούνται εντός πυράντοχου υλικού μελέτη η οποία δεν αποτυπώνεται στην ή κάτω από το επίχρισμα. Στα κτίρια των οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν την Διαπιστώνεται αναντιστοιχία μελέτης 17/2/89, μόνον οι σωληνώσεις αερίου κατασκευασμένες από χάλυβα επιτρέπεται να τοποθετούνται εμφανείςορατές. Σε περίπτωση εγκατάστασης χαλκού, η σωλήνωση και κατασκευής θα πρέπει να πυροπροστατεύεται σε πυράντοχο υλικό ή κάτω από το επίχρισμα Κατά την υποβολή της μελέτης απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομίας για την ημερομηνία έκδοσης της. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμόζεται η απαίτηση για τις οικοδομικές άδειες μετά την 17/2/89. Επανέλεγχος μελέτης ή και κατασκευής (με πιθανή Προστασία σωλήνωσης σε θαμμένο τμήμα. Απαιτείται αντιδιαβρωτική (και καθοδική προστασία όταν το μήκος είναι >20 m) σε χαλκό και χάλυβα (εκτός από σωλήνα CSST εύκαμπτους ανοξείδωτο χάλυβα) το οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς στα συμπληρωματικά στοιχεία της μελέτης (εξάφυλλο ή κάτοψη). Σε κάθε περίπτωση θαμμένου τμήματος η αντιδιαβρωτική προστασία θα πρέπει να διαπιστώνεται τουλάχιστον στις εξόδους της σωλήνωσης από το έδαφος. Δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη αντιδιαβρωτικής και καθοδικής προστασίας σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Επανέλεγχος ΕΠΑ (με Χρήση μονωτικών συνδέσμων σε θαμμένο τμήμα σωλήνωσης. Απαιτείται η χρήση/τοποθέτηση μονωτικών συνδέσμων στα άκρα του τμήματος σωλήνωσης όταν το συνολικό μήκος του θαμμένου τμήματος είναι >5m. Για περισσότερα του ενός θαμμένα τμήματα σε μια Ε.Ε. (που το κάθε τμήμα έχει μήκος <5m), πρέπει να παρεμβάλλεται μεταξύ των θαμμένων τμημάτων ένας μονωτικός σύνδεσμος. Διαπιστώνεται μη τοποθέτηση μονωτικών στοιχείων ως αυτά αποτυπώνονται στην μελέτη. του επιθεωρητή. Επανέλεγχος ΕΠΑ (με Βάνα στο επίπεδο του διαμερίσματος πολυκατοικίας πριν την είσοδο της σωλήνωσης στο διαμέρισμα. Απαιτείται, εφ όσον είναι προσβάσιμη ως προς την χρήση της και αναφέρεται στην μελέτη. Διαπιστώνεται μη τοποθέτηση βάνας ενώ υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της. Επανέλεγχος ΕΠΑ (με

4 Προέκταση καπναγωγού σε Διαπιστώνεται οριζόντια προέκταση συσκευές C8, C3. καπναγωγού >3m. Έλλειψη βάνας ή κομβίου εκτός λεβητοστασίου σε σχέση με την κατατεθειμένη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης. Έλλειψη καπέλου σε καμινάδες συσκευών αερίου. Σύνδεση με διπλό φλεξίμπλ σε επαγγελματικές ή οικιακές συσκευές. Δεξαμενή στο χώρο του λεβητοστασίου. O κανονισμός θέτει όριο μήκους για το οριζόντιο τμήμα των συσκευών τύπου C8 και C3 2 m. Στις περιπτώσεις που το αντίστοιχο μήκος υπερβαίνει τον περιορισμό ( 2 m) που θέτει ο κανονισμός, τότε απαιτείται πιστοποιητικό του κατασκευαστή ή αντίγραφο του τεχνικού φυλλαδίου της συσκευής. Χειροκίνητη βάνα: Υποχρεωτική χρήση όταν όδευση Ε.Ε από την πλευρά της εισόδου του λεβητοστασίου (ανεξάρτητα με την έγκριση της μελέτης) και προσβάσιμη. Κομβίο: Υποχρεωτική χρήση όταν όδευση Ε.Ε από τις πλευρές του λεβητοστασίου όπου δεν υπάρχει πόρτα/είσοδος. Εύκαμπτος σύνδεσμος κατά DIN 3384 στην έξοδο του μετρητή. Διαπιστώνεται οριζόντια προέκταση καπναγωγού >3m, αλλά δεν αναγράφεται κάποιο στοιχείο στην μελέτη (δεν υπάρχει πιστοποιητικό) Δεν υπάρχει χειροκίνητη βάνα και δεν είναι προσβάσιμη. Δεν υπάρχει το κομβίο ή είναι ασύνδετο. Εύρεση του πιστοποιητικού στην μελέτη. Επανέλεγχος ΕΠΑ (με Επανέλεγχος ΕΠΑ (με Μη ενεργοποίηση εγκατάστασης Τοποθέτηση καπέλου στην καμινάδα. Μη ενεργοποίηση εσωτερικής εγκατάστασης. Απομάκρυνση δεξαμενής πετρελαίου ή χημικός καθαρισμός με υπογραφή χημικού καθαρισμού. Διαχωρισμός χώρου δεξαμενής πετρελαίου από λεβητοστάσιο. <20cm.

5 Εύκαμπτος σύνδεσμος κατά DIN 3383 ή DIN 3384 στην σύνδεση Ε.Ε με επίτοιχο λέβητα ή επιδαπέδιο ατμοσφαιρικό λέβητα, ταχυθερμαντήρα, boiler κλπ. Χρήση εύκαμπτου Επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση μελέτης εφ όσον αντικραδασμικού κατά DIN 3384 αιτιολογείται η χρήση του (πχ διέλευση από αντισεισμικό στην όδευση της Ε.Ε. αρμό). για επίτοιχο και επιδαπέδιο 20cm. την ΕΠΑ μόνο κατόπιν έγκρισης της μελέτης. Μήκος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης μαγειρικής συσκευής (DIN 3383). <1m. Αερισμός σε υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις με συσκευές αερίου σε επαγγελματίες B2C καταναλωτές. Όδευση Ε.Ε από φωταγωγό. Κατά την φάση ελέγχου Ε.Ε προς αεριοδότηση ή/και έκδοση βεβαίωσης πυροσβεστικής, ο απαιτούμενος αερισμός στον χώρο των συσκευών θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τις εγκαταστημένες συσκευές αλλά και τις μελλοντικές χρήσεις / αναμονές που αναγράφονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης. Αποδεκτή μόνο με ενιαία σωλήνωση χωρίς συνδέσεις καθ όλο το μήκος ή με χρήση σωλήνωσης με συνδέσεις, η οποία θα βρίσκεται εντός πλαισίου (γυψοσανίδα, λαμαρινοκατασκευή κλπ.) με στόχο την συνέχεια της κατασκευής του (δημιουργημένου καναλιού εκτόνωσης τυχόν διαφυγής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, Σε κάθε άλλη περίπτωση, ΦΕΚ: 963/ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1bar». ΚΠ: Κώδικες Πρακτικής, έκδοση 2 η ΓΟΚ: Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Ε.Ε.: Εσωτερική Εγκατάσταση

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Φ. ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Φ. ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Φ. ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Κανονισµός φυσικού αερίου - Πεδίο εφαρµογής κανονισµού ΦΕΚ 963β/15/7/03 - Ορόλοςτουµελετητή - επιβλέποντος αερίου

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 33 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Το Ε.Ι.Α.Χ. συμβαδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την -04-2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ. 998554158 και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ-32 Α') : Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (Με το Π.Δ. 531/89 (ΦΕΚ-223 Α') ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άνω Π.Δ. 71/88 δεν έχουν εφαρμογή σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" για την αντικατάσταση της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο 03 ΤΙΤΛΟΣ Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Τεχνική Περιγραφή Η-Μ Εγκαταστάσεων, Σελίδα 1 Εισαγωγή - Οδεύσεις ΗΜ εγκαταστάσεων Αρχιτεκτονικές επιπτώσεις... 4 1. Ύδρευση... 5 1.1 Σχετικοί κανονισμοί, Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών) Σελίδα /04 Περιεχόμενα....4.5.6.7 Eισαγωγή Πεδίο εφαρμογής Γενικά Tαξινόμηση εγκαταστάσεων υγραερίου Tαξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής στην οδό... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 28-30 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΚ_v5 Διαμόρφωση : Θεόδωρος Κάντζος (kan62) Πολιτικός Μηχανικός για το Michanikos.gr ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ EUROPA STEEL. 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ EUROPA STEEL. 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ από το 1931 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιγραφή- κατασκευή...σελ. 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα