Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων; ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ"

Transcript

1 öùô.: DORAL Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων; Ο κατασκευαστής κουφωμάτων πρέπει να είναι σε θέση να συμβουλεύσει τον πελάτη αν τα κουφώματα που χρησιμοποιεί χρειάζονται κάποιες επεμβάσεις συντήρησης ή ολική αντικατάσταση. Παράλληλα και ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ορισμένα βασικά στοιχεία για έλεγχο των κουφωμάτων του, πριν καλέσει τον τεχνικό και αφού εκτιμήσει κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή που αυτά είναι τοποθετημένα. 60

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την αναγκαιότητα της αντικατάστασης κουφωμάτων, μία δραστηριότητα που αυξάνεται συνεχώς, αφού έχουν αυξηθεί ανάλογα και οι απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας και θερμικής άνεσης στο εσωτερικό ενός κτηρίου ή κατοικίας. Παράλληλα όμως με την ανάγκη αντικατάστασης του κουφώματος, δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να παραμεληθεί η συντήρησή του, μία εξίσου σοβαρή παρέμβαση που μπορεί να δώσει καλά αποτελέσματα στη συμπεριφορά, την λειτουργικότητα και την απόδοση (ενεργειακή, θερμομονωτική) του κουφώματος. Ο κατασκευαστής κουφωμάτων πρέπει να είναι σε θέση να συμβουλεύσει τον πελάτη (χρήστη) αν τα κουφώματα που χρησιμοποιεί χρειάζονται κάποιες επεμβάσεις συντήρησης ή ολική αντικατάσταση. Παράλληλα και ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ορισμένα βασικά στοιχεία για έλεγχο των κουφωμάτων του, πριν καλέσει τον τεχνικό και αφού εκτιμήσει κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή όπου αυτά είναι τοποθετημένα. Από διάφορες στατιστικές προκύπτει, ότι οι κατοικίες που κατασκευάστηκαν στη μεταπολεμική περίοδο ή και νωρίτερα παρουσιάζουν έντονα την ανάγκη παρεμβάσεων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σημερινές βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης, λόγος για τον οποίο η συντήρηση έχει γίνει μια σχεδόν ξεχωριστή δραστηριότητα για τον κατασκευαστή. Γι αυτό, εξετάζονται οι διάφορες καταστάσεις που μπορούν να παρουσιαστούν και οι πιθανές λύσεις επέμβασης. Χωρίς να υπάρχει η απαίτηση της απόλυτης πληρότητας (με δεδομένες τις άπειρες παραλλαγές ή τους συνδυασμούς αυτών που θα μπορούσαν να προκύψουν), θα εξεταστούν μερικές πιθανές λύσεις προς υιοθέτηση. Το παρόν άρθρο μπορεί να αποτελέσει ένα γενικό πλάνο, που θα επιτρέψει στους εργαζόμενους στον χώρο του κουφώματος να εξετάσουν ορθολογικά τις καταστάσεις που παρουσιάζονται συχνότερα στην περιοχή της δραστηριότητας τους και να οργανωθούν για να μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τις καλύτερες λύσεις, ενώ και ο χρήστης του κουφώματος θα αποκτήσει ορισμένες βασικές γνώσεις για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της απόδοσης του. Οι αρχικές εκτιμήσεις Κατ αρχήν ο κατασκευαστής μπορεί να συμβουλεύσει τον υποψήφιο πελάτη αν τα κουφώματα χρειάζονται αντικατάσταση ή συντήρηση, εκτιμώντας κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες όπως: Τα υλικά κατασκευής των παλαιών κουφωμάτων και τη λειτουργική τους κατάσταση. Την οικονομική διαθεσιμότητα ή τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών. Τους χώρους που θα τοποθετηθούν τα κουφώματα. Τον χώρο που βρίσκεται το κτίριο (ιστορικό κέντρο, περιφέρεια της πόλης ή του χωριού, απομονωμένη περιοχή κλπ.). Από την ανάλυση αυτών των συνθηκών μπορεί να αξιολογηθεί η αναγκαιότητα, η έκταση της επέμβασης, τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα νέα κουφώματα και οι προτεινόμενες λύσεις για την επίλυση της κατάστασης. Θα είναι επίσης δυνατόν, με βάση αυτή την ανάλυση, να γίνει μια εκτίμηση κόστους που θα κοινοποιηθεί στον πελάτη. Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε αιτήσεις αναπαλαίωσης κουφωμάτων ποικίλλουν και μεταξύ αυτών μπορούν να αναφερθούν: Η εξοικονόμηση ενέργειας. Η βελτίωση της θερμομόνωσης και ηχομόνωσης του χώρου. Η μεγαλύτερη ευκολία χειρισμού και λειτουργίας. Οι διαφορετικές απαιτήσεις ασφαλείας. Η βελτίωση της αισθητικής του ακινήτου. Τρόποι αποκατάστασης ή αντικατάστασης των κουφωμάτων Η αποκατάσταση ή αντικατάσταση των κουφωμάτων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως: 1. Μία έκτακτη συντήρηση. 2. Με μερική αντικατάσταση των κουφωμάτων (νέα κουφώματα πάνω στις ήδη υπάρχουσες κάσες). 3. Με την ολική αντικατάσταση των κουφωμάτων (αφαιρώντας τις παλιές κάσες). 4. Με την τοποθέτηση ενός δεύτερου πλαισίου / παραθύρου (μία πρακτική που συνηθίζεται στην Ευρώπη). Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελεγχθεί είναι το υλικό κατασκευής των παλαιών κουφωμάτων, δηλαδή αν πρόκειται για αλουμίνιο, χάλυβα ή ξύλο. Ταυτόχρονα, θα αξιολογηθεί η λειτουργικότητα των εξαρτημάτων κίνησης και μηχανισμών ανοίγματος/κλεισίματος, των παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης - αν υπάρχουν - και ο τύπος του τζαμιού που υπάρχει με τα παρεμβύσματα στεγανοποίησης και μόνωσης. Οι κατοικίες που κατασκευάστηκαν στη μεταπολεμική περίοδο ή και νωρίτερα παρουσιάζουν έντονα την ανάγκη παρεμβάσεων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σημερινές βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης. 61

3 1. Έκτακτη Συντήρηση Πρόκειται για μια διαδικασία που αφορά τα διάφορα τμήματα που συμβάλλουν στην κατασκευή και λειτουργικότητα ενός κουφώματος, όπως: β) Έλεγχος καλής στήριξης της κάσας. Είναι ένας έλεγχος που δεν πρέπει να παραμελείται, γιατί μια καλά στερεωμένη κάσα συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του κουφώματος και είναι σε θέση να αντέξει το μεγαλύτερο βάρος των φύλλων σε περίπτωση αντικατάστασης των τζαμιών με υαλοπίνακες μεγαλύτερου πάχους ή μονωτικούς. Ακόμη, θα αποφευχθούν παραμορφώσεις των φύλλων από τον δυνατό άνεμο και εξαιτίας της χρήσης, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη στεγανότητα, δηλαδή τη μόνωση μεταξύ του κουφώματος και του τοίχου. Η καλή στερέωση της κάσας συνεισφέρει επίσης και στην καλή λειτουργία των εξαρτημάτων κίνησης και των μηχανισμών ανοίγματος / κλεισίματος. α) Έλεγχος της στεγανοποίησης των αρμών μεταξύ κουφώματος και τοιχοποιίας. Πρέπει να ελεγχθούν και ενδεχομένως να ξαναγίνουν, αφαιρώντας το παλιό μονωτικό υλικό, καθαρίζοντας την σκόνη και βάζοντας νέο μονωτικό υλικό. Η μόνωση των αρμών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αποφυγή της μετάδοσης της υγρασίας μέσω τριχοειδών αγγείων, μεταξύ του κουφώματος και του τοίχου, ιδίως αν τα κουφώματα είναι τοποθετημένα σε κλιματολογικά επιβαρημένες περιοχές. γ) Έλεγχος της επιφάνειας του κουφώματος. Στα χαλύβδινα κούφωμα, όταν υπάρχουν ενδείξεις διάβρωσης, πρέπει να γίνεται επέμβαση αφαιρώντας το οξειδωμένο στρώμα (με βούρτσες, γυαλόχαρτο κλπ.), φροντίζοντας για μια νέα βαφή με τα κατάλληλα προϊόντα. Στη περίπτωση σωληνοειδών διατομών, το εσωτερικό μπορεί να προστατευθεί ανοίγοντας τρύπες και ψεκάζοντας με το κατάλληλο προϊόν στο εσωτερικό. Στα κουφώματα αλουμινίου, δεν παρουσιάζονται, σε γενικές γραμμές, προβλήματα διάβρωσης και, επομένως, ένας απλός περιοδικός (ανά 6μηνο) καθαρισμός με νερό ή σαπούνι, είναι αρκετός. Τα ξύλινα κουφώματα εξαιτίας της φύσης του υλικού, απαιτεί πιο συχνούς ελέγχους και δραστικές παρεμβάσεις. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για ελέγχους που σχετίζονται με την ύπαρξη μυκητών ή μούχλας, για τα οποία θα πρέπει να γίνει μια πρώτη, ριζική επέμβαση, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα προϊόντα. Σε δεύτερη φάση, το κούφωμα θα πρέπει να βαφτεί, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το παλαιό βερνίκι και γίνει το στοκάρισμα για να καλυφθούν εκδορές, χτυπήματα, να κλείσουν οι πόροι κ.λ.π. 62

4 Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελεγχθεί είναι το υλικό κατασκευής των παλαιών κουφωμάτων, δηλαδή αν πρόκειται για αλουμίνιο, χάλυβα ή ξύλο. Ταυτόχρονα, θα αξιολογηθεί η λειτουργικότητα των εξαρτημάτων κίνησης και μηχανισμών ανοίγματος/κλεισίματος, των παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης - αν υπάρχουν - και ο τύπος του τζαμιού που υπάρχει με τα παρεμβύσματα στεγανοποίησης και μόνωσης. δ) Έλεγχος αρμών. Αν χρειαστεί, θα πρέπει να γίνει επέμβαση για να επανέρθει η ακαμψία στους αρμούς, εξασφαλίζοντας τη στεγανότητα με κόλλες ή μονωτικά υλικά. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των γωνιακών αρμών, διαπιστώνοντας την ανθεκτικότητα, την σύσφιξη και την στεγανότητα σε πιθανές διεισδύσεις νερού και αέρα. Ειδικότερα, θα πρέπει να ελεγχθούν τα γωνιακά σημεία συγκόλλησης για να διαπιστωθεί η αντοχή τους, η στήριξη και η στεγανότητά τους, για να αποφευχθούν πιθανές διεισδύσεις νερού και αέρα. ε) Έλεγχος εξαρτημάτων. Πρόκειται για ένα υποχρεωτικό έλεγχο, ο οποίος πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή γιατί εξαρτάται η μετέπειτα καλή λειτουργία του κουφώματος. Ελέγχονται όλα τα εξαρτήματα, και ιδιαίτερα τα εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης και κλεισίματος όπως: μεντεσέδες, ράουλα, σπανιολέτες, ψαλίδια, ντίζες, συστήματα τηλεχειρισμού κλπ. Σ αυτήν την περίπτωση, οι πιθανές ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι: ενδεχόμενες αντικαταστάσεις όλων των τμημάτων που έχουν μεγάλο βαθμό φθοράς, καθαρισμός και λίπανση των κινουμένων τμημάτων. Επίσης, κρίνεται σκόπιμος ο έλεγχος και το σφίξιμο των βιδών στήριξης, έχοντας υπόψη ότι οι λαμαρινόβιδες, μετά από κάποια χρήση, μπορούν να χαλαρώσουν (ξελασκάρουν) ή/και να χαλάσουν οι βόλτες, βάζοντας σε κίνδυνο την καλή στήριξη των αξεσουάρ ή των μερών που υπόκεινται σε ταλαντεύσεις ή κινήσεις Μπορεί να χρειαστεί η αντικατάσταση με βίδες μεγαλύτερης διαμέτρου, ή χρήση ροδελών μπλοκαρίσματος (τύπου γκρόβερ) ή ακόμη και τοποθέτηση σφηνών και βιδών με σπείρωμα. στ) Έλεγχος και καθαρισμός νεροχυτών. Όταν προβλέπεται, θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος και ο καθαρισμός των νεροχυτών και των νεροσταλακτών. Θα πρέπει να αφαιρεθούν οι ενδεχόμενοι ρύποι και επικαθίσεις που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την απορροή των υδάτων προς τα έξω. ζ) Λειτουργικότητα των καναλιών για τα νερά συμπύκνωσης. Θα πρέπει να ελεγχθούν για να διαπιστωθεί η καλή λειτουργία τους και ενδεχομένως να αντικατασταθούν ή να τοποθετηθούν εάν δεν υπάρχουν, από την στιγμή που χρειάζονται, με κριτήριο τον προσανατολισμό του κουφώματος, τον χώρο τοποθέτησης και τον προβλεπόμενο τύπο τζαμιού. η) Περιμετρικά λάστιχα. Είναι απαραίτητα, για να διασφαλιστεί η στεγανότητα από αέρα και νερό ενός κουφώματος. Είναι λοιπόν απαραίτητο, εάν υπάρχουν, να ελεγχθεί η κατάστασή τους και οι γωνίες συνδέσεως: εάν είναι πολύ φθαρμένα, θα πρέπει να αντικατασταθούν με τον ίδιο τύπο (τύπος διατομής και μορφής), ή αν δεν παράγεται πια ο ίδιος με παρόμοιους. Εάν δεν προβλέπονται, θα πρέπει να εκτιμη- 64

5 Ó Þìá 1 ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ Ó Þìá 2 1) óöñáãéóôéêü 2) õëéêü ðëþñùóçò 3) ôüêïò óôþñéîçò 4) ëüóôé ï óôåãáíïðïßçóçò θεί η δυνατότητα τοποθέτησης νέων παρεμβυσμάτων, επιλέγοντας τα πιο κατάλληλα από την μεγάλη ποικιλία που υπάρχει στην αγορά. θ) Τζάμια. Σε αυτή την περίπτωση, οι παρεμβάσεις μπορούν να χωριστούν σε δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος, είναι η ύπαρξη των τζαμιών που επιθυμείται η διατήρησή τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να ελεγχθεί ότι η τοποθέτησή τους όσον αφορά στο πάχος, προσαρμόζεται στον τύπο της κάσας του φύλλου και να ελεγχθεί ή να ξαναγίνει η μόνωση μεταξύ του τζαμιού, τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική πλευρά, για να διασφαλιστεί η καλή στεγανότητα αέρα / νερού και η μόνωση μεταξύ του τζαμιού και της κάσας του φύλλου (σχήμα 1). Ο δεύτερος τρόπος παρέμβασης προβλέπει την αντικατάσταση των τζαμιών, κυρίως για να αυξηθεί η θερμική και ηχητική μόνωση ή για να λυθούν προβλήματα ασφαλείας (σχήμα 2). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει, μετά από τον έλεγχο της αντοχής των μεντεσέδων και αφού καθοριστεί το πάχος των νέων υαλοπινάκων, να γίνει σωστά το στερέωμα των υαλοπινάκων. Στην περίπτωση ξύλινου κουφώματος, αρκεί να ετοιμαστούν πηχάκια κατάλληλων διαστάσεων για τις νέες διαστάσεις των υαλοπινάκων, ενώ το πρόβλημα είναι περισσότερο σύνθετο στην περίπτωση κουφωμάτων από χάλυβα ή αλουμίνιο. Σ αυτήν την τελευταία περίπτωση, θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν η σειρά των συστημάτων είναι ακόμα διαθέσιμη στην αγορά και, επομένως, να παραγγελθούν τα προφίλ που ανταποκρίνονται στο νέο πάχος των υαλοπινάκων. Σε αντίθετη περίπτωση, πράγμα που είναι πολύ πιθανό, θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με φρεζάρισμα κατά μήκος (ξάκρισμα) των παλιών οδηγών, για να προσαρμοστούν στη νέα συναρμολόγηση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, μένει σαν μοναδική λύση (λύση ανάγκης) η τοποθέτηση, με βίδες, καναλιών ή ορθογώνιων ή τετράγωνων σωλήνων. Φυσικά, πρέπει να προβλεφθεί μια καλή εξωτερική και εσωτερική μόνωση του τζαμιού και, στην περίπτωση μονωτικών ή διπλών τζαμιών, να γίνουν οπές εξαερισμού για να εξασφαλιστεί η κυκλοφορία του αέρα κατά μήκος της περιμέτρου των τζαμιών. 2. Μερική αντικατάσταση Σε αυτή την περίπτωση, η επέμβαση συνίσταται στη διατήρηση της υπάρχουσας κάσας και στη τοποθέτηση ενός νέου κουφώματος, η κάσα του οποίου να καλύπτει ολικώς ή μερικώς την παλιά πάνω στο οποίο στερεώνεται (σχήμα 3). Ó Þìá 3 Åóùôåñéêü Είναι μια διαδικασία που ακολουθείται πολύ συχνά, επειδή παρουσιάζει πλεονεκτήματα που ικανοποιούν ιδιαίτερα την πελατεία, όπως: Ταχύτητα της εργασίας. Δεν χρειάζεται παρέμβαση του σοβατζή και επομένως λιγότερα προβλήματα, επειδή δεν απαιτούνται οικοδομικές εργασίες. Περιορισμός του κόστους, επειδή δεν απαιτούνται εργασίες βαφής. Τα αρνητικά σημεία αφορούν στην αύξηση του öùô.: DORAL 66

6 öùô.: DORAL ÐÑÉÍ ÌÅÔÁ ÐÑÉÍ ÌÅÔÁ ÐÑÉÍ ÌÅÔÁ ÐÑÉÍ ÌÅÔÁ Ó Þìá 4 Åóùôåñéêü όγκου των κασών, δηλαδή στη μείωση του ανοίγματος. Σε αυτό το είδος αντικατάστασης οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: α) Αποσυναρμολόγηση των φύλλων του παλαιού συστήματος και αφαίρεση των μεντεσέδων και όλων των εξαρτημάτων που είναι τοποθετημένα στην κάσα. β) Έλεγχος και ενδεχόμενη ενίσχυση της στερέωσης της παλιάς κάσας στον τοίχο. γ) Έλεγχος και πιθανή αναγόμωση των αρμών μεταξύ κάσας και τοίχου. δ) Πιθανές εργασίες για προστασία (για παράδειγμα βαφή). ε) Τοποθέτηση της νέας κάσας και των αρμοκαλύπτρων με στερέωση στο παλιό κούφωμα και η σχετική μόνωση. στ) Τοποθέτηση των φύλλων με τα τζάμια και έλεγχος της κίνησης και του κλεισίματός τους. 3. Ολική αντικατάσταση Αυτός ο τύπος επέμβασης είναι απαραίτητος όταν η κάσα του παλιού κουφώματος είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην μπορεί να εξασφαλίσει μια καλή στερέωση και μια καλή στεγανότητα στο νέο κούφωμα. Είναι μια λύση που οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να αποφύγουν, ιδιαίτερα σε ανακαινίσεις κτιρίων που κατοικούνται, ενώ εφαρμόζεται πιο εύκολα σε αναπαλαιώσεις ακατοίκητων κτιρίων (σχήμα 4). Τα πλεονεκτήματα μπορούν να είναι: Μικρότερος πάχος των κουφωμάτων και επομένως, μεγαλύτερο άνοιγμα με τζάμια και περισσότερος φυσικός φωτισμός. Δυνατότητα εκμετάλλευσης των σύγχρονων καινοτομιών και βελτιώσεων που προσφέρονται στην αγορά. Δυνατότητα επιλογής από ένα μεγαλύτερο φάσμα προσφερομένων συστημάτων. Τα αρνητικά σημεία, προφανώς, είναι: Μεγαλύτερη διάρκεια των έργων. Ανάγκη οικοδομικών εργασιών για την αφαίρεση του παλαιού και για τη στερέωση του νέου κουφώματος. Μεγαλύτερα προβλήματα λόγω θορύβου, σκόνης και ενδεχόμενων φθορών στους γύρω χώρους. 68

7 Ανάγκη επιπρόσθετων οικοδομικών εργασιών, όπως η βαφή για τους τοίχους. Αύξηση του κόστους για τις προαναφερθείσες εργασίες. Οι ενέργειες που ακολουθούνται σ αυτόν τον τύπο επέμβασης, είναι: α) Αφαίρεση του παλαιού κουφώματος (φύλλα, κάσα, λάμες στήριξης κτλ.). β) Τοποθέτηση της ψευτόκασας για το καινούργιο κούφωμα, η κατάλληλη στήριξη στον τοίχο και η μόνωση των αρμών. γ) Τοποθέτηση της κάσας με τις σχετικές διαδικασίες στερέωσης, ευθυγράμμισης και κατακόρυφης στάθμισης και η μόνωση της στον αέρα / νερό. δ) Τοποθέτηση των φύλλων με τα τζάμια και έλεγχος της κίνησης και του κλεισίματος. ε) Καθαρισμός του κάσας, έλεγχος των νεροσταλακτών κτλ. Η πιθανότητα σχηματισμού συμπύκνωσης Όπως είδαμε, υπάρχουν πολλοί τρόποι συντήρησης ή / και αντικατάστασης των κουφωμάτων. Είναι αρμοδιότητα του κατασκευαστή αφού εξετάσει την κατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, τον προσανατολισμό τους και τις ανάγκες ή τις επιθυμίες του πελάτη, να προτείνει την πιο κατάλληλη λύση για κάθε περίπτωση. Ó Þìá 5 Ó Þìá 6 Åîùôåñéêü ÔÜêïò óôþñéîçò Åîùôåñéêü 4. Τοποθέτηση δεύτερου παραθύρου Η τοποθέτηση ενός δεύτερου παραθύρου, ανεξάρτητα από τους ενδεχόμενους αρχιτεκτονικούς κανόνες που επιβάλλονται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας ή τους δημοτικούς κανονισμούς, είναι ένα σύστημα που παρουσιάζει κάποια ευκολία στη συναρμολόγηση και καλά αποτελέσματα μόνωσης και στεγανότητας (σχήμα 5). Στην χώρα μας πάντως, κάτι τέτοιο δεν συνηθίζεται. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής, είναι σε γενικές γραμμές, η ευκολία συναρμολόγησης, η εξάλειψη της απώλειας θερμότητας που γίνεται από το κουτί του ρολού, η αποφυγή διείσδυσης του νερού, η άριστη θερμική και ηχητική μόνωση χάρις στο διάκενο που δημιουργείται, ενώ δεν γίνεται καμία φθορά ή πρόβλημα στο εσωτερικό του χώρου. Η μέθοδος όμως δεν στερείται αρνητικά ή δεσμευτικά σημεία, αφού μπορεί να αποδειχθεί άβολος ο χειρισμός ανοίγματος, εάν είναι ανοιγόμενο σύστημα, περιορίζει το άνοιγμα σε περίπτωση συρόμενων με οριζόντια ή κάθετη κίνηση, είναι δύσκολος ο καθαρισμός από την εξωτερική πλευρά, ενώ η λύση του ανοιγομένου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που υπάρχουν παντζούρια ή προστατευτικά κάγκελα. Οι διαδικασίες τοποθέτησης είναι αρκετά απλές, επειδή οι κάσες τοποθετούνται απευθείας στον τοίχο (μάρμαρο, πέτρινη επένδυση, σοβάς κτλ.) χωρίς ψευτόκασα, χρησιμοποιώντας τάκους που διαστέλλονται (σχήμα 6) ή μεταλλικές λάμες. Είναι σημαντικό, εκτός από το να τονίσει τις αναμφισβήτητες βελτιώσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα την υδατοστεγανότητα, την αεροστεγανότητα και τη θερμική και ηχητική μόνωση του χώρου, να επισημάνει και μια άλλη πλευρά που θα μπορούσε να εμφανιστεί αρνητική, εάν δεν ληφθεί σοβαρά υπόψη: η αυξημένη στεγανοποίηση των παραθύρων, που μειώνει, πράγματι, ή σταματάει τα ρεύματα του αέρα που σχηματιζόταν στους διάφορους χώρους. Σαν αποτέλεσμα αυτού, υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστεί στο εσωτερικό του χώρου το φαινόμενο της συμπύκνωσης των υδρατμών, εξαιτίας τις υγρασίας που είναι συνήθως αυξημένη στο εσωτερικό των κατοικιών, με κίνδυνο την εμφάνιση μούχλας στις πιο ψυχρές επιφάνειες. Γι αυτό, είναι απαραίτητο σε περίπτωση αντικατάστασης των παραθύρων, ο πελάτης να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ανοίγει τα παράθυρα περιοδικά για αερισμό, ιδιαίτερα στους χώρους όπου μπορεί πιο εύκολα να σχηματιστεί υγρασία, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί πλήρως τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την αντικατάσταση των κουφωμάτων. Βιβλιογραφία: Περιοδικό «Serramenti & alluminio» - Έκδοση Tecnomedia, Milano. Περιοδικό Nuova Finestra» - Έκδοση Reed Business, Milano. Περιοδικό Aluminium Magazine - Έκδοση Alupress A.E., Αθήνα. 70

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωμένη πρόταση αξίας της AQUAPOL

Η ολοκληρωμένη πρόταση αξίας της AQUAPOL Η ολοκληρωμένη πρόταση αξίας της AQUAPOL KAINOTOMIA ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 47.000 ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ 1985 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Στην εποχή μας η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά, που εάν την παρομοιάσουμε με το νερό δεν θα θέλαμε να χάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον;

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ομάδα Εργασίας: Γ. Αλέξανδρος, Δ. Λαμπρινή, Κ. Χαραλαμπία, Κ. Θεόδωρος, Κ. Ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK certified by DUROSTICK ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων 1 Πρώτης κλάσης επιλογή!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free 43 Το ενημερωτικό αυτό κεφάλαιο περιγράφει τη θερμομόνωση δωμάτων με χρήση των μονωτικών υλικών μπλε εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5 Dow Λύσεις δόμησης Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικός αερισμός 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.0 Αερισμός κατοικημένων χώρων. 2.1 Η εναλλαγή αέρα στα κτίρια

Φυσικός αερισμός 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.0 Αερισμός κατοικημένων χώρων. 2.1 Η εναλλαγή αέρα στα κτίρια Φυσικός αερισμός 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κατοικημένοι χώροι πρέπει να αερίζονται. O φυσικός αερισμός είναι ο βασικότερος και απλούστερος τρόπος απομάκρυνσης αερίων και επιβλαβών για την υγεία ουσιών στους χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Η προστασία των εξωτερικών τοιχοποιιών από την υγρασία αποτελεί σημαντική παράμετρο κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός κτιρίου, καθώς τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Οδηγίες για των εφαρμογή των πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Η πρόσοψη Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές - Εμπορία

Logistics Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές - Εμπορία XΤ Logistics Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές - Εμπορία Μηχανισμοί Εξαρτήματα για προφίλ Ξύλου Deventer Περιεχόμενα Μηχανισμοί για ανοιγόμενα ανακλινόμενα Κύλινδροι απλοί ασφαλείας Maco Multi 3,4 Vorne 5,6 AGB

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας Σπουδαστής: Καντζέλης Σωτήρι (ΑΜ 5521)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΤΕΜ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΑ Α ΕΤΕΜ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Product portfolio ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Έργα ΕΤΕΜ:... ΕΛΛΑ Α: 1. Athens Metro Mall 2. Βιοιατρική ιαγνωστικό Κέντρο 3. Εµπορική Τράπεζα 4.

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free 25 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση διπλών εξωτερικών τοίχων με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόλυτη λύση για μπαλκόνια κατοικιών, εξοχικών, αίθρια, ταράτσες, καταστήματα...

Η απόλυτη λύση για μπαλκόνια κατοικιών, εξοχικών, αίθρια, ταράτσες, καταστήματα... Cover Glass- ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ Η απόλυτη λύση για μπαλκόνια κατοικιών, εξοχικών, αίθρια, ταράτσες, καταστήματα... 01 Παρουσίαση εταιρίας Η PRISMA Α.Ε. μέλος του ομίλου εταιριών ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ είναι ο αποκλειστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44 Περιεχόμενα 2 Επεξήγηση εικονιδίων 4 I Εταιρεία, Ιστορία, Περιβάλλον 5 1. Εισαγωγή 6 2. Καινοτομία, Στόχος και Όραμα της 3i 9 3. Βασικά στοιχεία της μόνωσης 10 4. Περιβαλλοντική ευαισθησία 12 II Προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα