Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΙ Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ Οι πεζόδροµοι στο κέντρο της πόλης της Χίου Οδοί ήπιας κυκλοφορίας Μέτρα εξασφάλισης ήπιας κυκλοφορίας Μέτρα για την µείωση της ταχύτητας Υποστηρικτικά µέτρα ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ Έλεγχος των προσβάσεων Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου Προτάσεις για την διαχείριση των προσβάσεων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.. 23 Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η συνεχής αύξηση των µετακινήσεων προσώπων και αγαθών και η αντίστοιχη των µετακινήσεων οχηµάτων, καθώς και η αδυναµία να αντιµετωπισθεί η παραπάνω αύξηση της ζήτησης µε αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς, οδηγούν στη συνεχή χειροτέρευση των κυκλοφοριακών συνθηκών, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές. Η αύξηση των καθυστερήσεων και της κατανάλωσης καυσίµων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται καθιστούν το κυκλοφοριακό ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα των σύγχρονων πόλεων. Η αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήµατος µε προγράµµατα κατασκευής νέων οδών και γενικότερα µε την επέκταση της συγκοινωνιακής υποδοµής απαιτεί σηµαντική και συνήθως µη διαθέσιµη χρηµατοδότηση και είναι αµφίβολη η υλοποίηση της γιατί συνήθως υπάρχουν περιορισµοί στην εξεύρεση των απαιτούµενων χώρων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δικαιολογηµένη αντίδραση των κατοίκων. Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι η αύξηση της προσφοράς µε την κατασκευή νέων οδών συµβάλει στην ταχύτερη αύξηση της κυκλοφορίας και των δυσµενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οπότε παρουσιάζεται η ανάγκη κατασκευής και νέας υποδοµής κ.ο.κ. Κατά συνέπεια δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Η διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας αποτελεί µια προσπάθεια µείωσης της κατασκευής νέων οδών και συγκοινωνιακών έργων: µε την αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση της υπάρχουσας συγκοινωνιακής υποδοµής βραχυχρόνια και µε περιορισµένου ύψους επενδύσεις µε τον περιορισµό της ζήτησης για µεταφορές και της χρήσης του επιβατικού αυτοκινήτου στις κυκλοφοριακά συµφορηµένες περιοχές και ειδικότερα κατά τις περιόδους αιχµής. Επιγραµµατικά τα κυριότερα µέτρα διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας είναι τα ακόλουθα: 1. Βελτίωση της ροής των οχηµάτων (µονοδροµήσεις, αντιστροφές κατεύθυνσης, απαγόρευση της στάθµευσης στην οδό, διοχετευτική διαρρύθµιση κόµβων, απαγόρευση στρεφουσών κινήσεων) 2. Προνοµιακή µεταχείριση και βελτίωση µαζικών µεταφορών 3. Προαγωγή µετακινήσεων µε ανθρώπινη ενέργεια (περπάτηµα, ποδήλατα) 4. ιαχείριση της στάθµευσης (περιορισµός προσφοράς ζήτησης, άδειες στάθµευσης περιοχών κατοικίας, χώροι στάθµευσης για µετεπιβίβαση Park and ride) 5. Προνοµιακή µεταχείριση επιβατικών αυτοκινήτων µε υψηλή πλήρωση 6. Περιορισµοί κυκλοφορίας οχηµάτων 7. Μείωση µετακινήσεων σε περιόδους αιχµής 8. Εφαρµογή νέων τεχνολογιών. Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω µέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας επιτακτική είναι η ανάγκη λήψης µέτρων κυκλοφοριακού κατευνασµού (traffic calming Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 2

3 measurements) για την µείωση της ταχύτητας και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα. Κάποια από τα µέτρα αυτά είναι: Μείωση της ταχύτητας στις περιοχές διασταυρώσεων µε διαπλάτυνση των πεζοδροµίων (Neckdowns) «Σαµαράκια» (Speed humps) ηµιουργία κυκλικών κόµβων (Traffic circles) «Σπάσιµο» των ευθυγραµµιών - Σκολιά διαδροµή ( αλλαγή πλευράς κάθε 50µ. - Chicanes) ιαγώνιοι διαχωριστές τις κυκλοφορίας οχηµάτων (Diagonal diverters) Κεντρικές νησίδες στένωσης των ρευµάτων κυκλοφορίας (Center island narrowings) Υπερυψωµένες διασταυρώσεις (Raised intersections) Κλείσιµο οδών και πεζοδρόµηση τους (Full closures) ιαπλάτυνση πεζοδροµίων και δηµιουργία εσοχών. ηµιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας (περιοχές Woonerf «προστατευµένη γειτονιά») Παρά το γεγονός της δυσκολίας αποδοχής και προσαρµογής των πολιτών που ζουν και κινούνται στα αστικά κέντρα, των παραπάνω µέτρων διαχείρισης και κατευνασµού της κυκλοφορίας, τα µέτρα αυτά αποτελούν αποστάγµατα µακροχρόνιων ερευνών και η εφαρµογή τους έχει αποδείξει µακροπρόθεσµα την ανακούφιση των προβληµάτων που αυτά καλούνται να επιλύσουν. Για την εφαρµογή και την επιτυχία οποιουδήποτε µέτρου, απαραίτητη παράµετρος αποτελεί η ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την αναγκαιότητα λήψης των µέτρων αυτών και την επισήµανση της απαραίτητης συµβολής του για την δηµιουργία ανθρώπινων και ελκυστικών πόλεων. 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η πόλη της Χίου αποτελεί το διοικητικό, οικονοµικό και πνευµατικό κέντρο ολόκληρου του νησιού. Από την ίδρυση της µέχρι σήµερα γνώρισε περιόδους ακµής και παρακµής και η κάθε νέα οικοδόµηση της κάλυπτε τον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Για το λόγο αυτό στη σύγχρονη πόλη, συνυπάρχουν και βρίσκονται σε αλλεπάλληλα στρώµατα όλα εκείνα τα στοιχεία της µακροχρόνιας πορείας της και αποτελεί, όπως και οι άλλες ελληνικές πόλεις, ζωντανή απόδειξη του Ελληνικού και Αιγαιακού πολιτισµού δια µέσου των αιώνων. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το κέντρο κυρίως της πόλης είναι τα ακόλουθα: Ιστορικό κέντρο Μορφή κέντρου πόλεως: Το ιστορικό κέντρο της πόλης της Χίου αποτελεί έναν ιδιαίτερο αστικό ιστό χαρακτηριστικό της εποχής στην οποία οικοδοµήθηκε και αναπτύχθηκε. Η µορφή του στο πέρασµα των χρόνων αλλοιώθηκε προκείµένου να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες απαιτήσεις Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 3

4 του τρόπου διαβίωσης. Οι µικρές διατοµές των οδών, τα µικρά πλάτη πεζοδροµίων η κατάληψη τους από σταθµευµένα οχήµατα, σε συνδυασµό µε τον εµπορικό χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου (πόλος έλξης), δηµιουργούν συνθήκες αφόρητες όσο και επικίνδυνες τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους του κέντρου, καθιστώντας το πιο νευραλγικό κοµµάτι του ήµου µη ελκυστικό. Περιορισµένες επιλογές διαµπερών κινήσεων από βορά προς νότο και αντίστροφα: Η ύπαρξη ενός κύριου άξονα σύνδεσης του νότιου µε το βόρειο τµήµα του νησιού (Λεωφόρος Ενώσεως, Λεωφόρος Αιγαίου Κανάρη ηµοκρατίας Μαρτύρων Καλουτά) επιβαρύνει καθηµερινά τους µετακινούµενους στον άξονα αυτό. Ιδιοµορφία λιµένα Χίου: Το λιµάνι του νησιού, χωρίς επαρκή χώρο στάθµευσης και εξυπηρέτησης των οχηµάτων κατά την επιβίβαση αποβίβαση, επιβαρύνει την κίνηση στο κέντρο της πόλης κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο όπου αυξάνεται η κινητικότητα στο νησί. Συγκεντρωµένες χρήσεις γης: Η συγκέντρωση χρήσεων γης στο κέντρο της πόλης (καταστήµατα, δηµόσιες υπηρεσίες, εργασία, ιατρεία, φαρµακεία,), προσελκύει το µεγαλύτερο ποσοστό των µετακινήσεων µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται κυκλοφοριακά το κέντρο, κυρίως τις ώρες λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων. Μικρά πλάτη - Ανεπαρκή γεωµετρικά χαρακτηριστικά: Ως αποτέλεσµα της δόµησης που οφείλεται στην παλαιότητα της πόλης (οικισµοί προ του 23 ) και της απουσίας πολεοδοµικού σχεδιασµού. Έλλειψη κοινωνικής συνείδησης - Συµπεριφορά χρηστών: Οι κάτοικοι του Νοµού δεν έχουν αντιληφθεί ότι µέσα στην πολυπλοκότητα της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, ταχύτητα και ασφάλεια δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξουν (εξαίρεση µπορεί να αποτελέσουν τα µέσα µαζικής µεταφοράς). Οδηγούν επιθετικά και ριψοκίνδυνα και µε ταχύτητα ακατάλληλη για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Παρατηρείται συχνά δε το φαινόµενο απουσίας προνοητικότητας και προστασίας των ευαίσθητων χρηστών της οδού (πεζοί, ποδηλάτες, Αµεα), παραβίασης κανόνων οδικής κυκλοφορίας και γενικότερα έλλειψη παιδείας σε θέµατα κυκλοφοριακής αγωγής των χρηστών του οδικού δικτύου. Υποβαθµισµένος ρόλος των πεζών: Η ενίσχυση του ρόλου των οχηµάτων (απρόσκοπτη πρόσβαση στο εµπορικό - παλαιό κέντρο της πόλης, µικρά πλάτη πεζοδροµίων και αύξηση της διατοµής του πλάτους της οδού στην οποία κινούνται τα οχήµατα, απουσία πεζόδροµων, απουσία ποδηλατοδρόµων) δηµιουργούν την αίσθηση παρείσακτου στους ευαίσθητους χρηστές της οδού και καθιστούν την κίνηση τους στο κέντρο της πόλης επισφαλής. Συνεχής αύξηση του αριθµού των οχηµάτων που µπαίνουν στην κυκλοφορία: Ο Νοµός Χίου αποτελεί έναν από τους πιο εύρωστους οικονοµικά νοµούς της Ελλάδας. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η αύξηση του δείκτη ιδιοκτησίας ΙΧ επιβατικών οχηµάτων σε συνδυασµό µε την άρνηση του µεγαλύτερου ποσοστού των κατοίκων να χρησιµοποιήσουν τα Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 4

5 µέσα µαζικής µεταφοράς, δηµιουργούν έντονο προβληµατισµό σχετικά µε την εξυπηρέτηση των οχηµάτων αυτών δεδοµένου της υφιστάµενης υποδοµής. Η στάθµευση: Ο µεγάλος αριθµός οχηµάτων που καλείται να ικανοποιήσει το περιορισµένων δυνατοτήτων οδικό δίκτυο και η ανάγκη εξεύρεσης θέσεων στάθµευσης, δηµιουργεί ασφυξία στην οµαλή κυκλοφοριακή ροή, µειώνει την κυκλοφοριακή ικανότητα των οδών στο µισό και αναγκάζει τους µετακινούµενους να παραβιάζουν τον ΚΟΚ. 3. ΠΕΖΟΙ. Οι πεζοί θεωρούνται συνήθως ως δευτερεύον και υπολειµµατικό στοιχείο της κυκλοφορίας. Αποτέλεσµα αυτής της αντιµετώπισης είναι η µειωµένη σηµασία που δίνεται στα ζητήµατα της ασφάλειάς τους σε σχέση µε τους µηχανοκίνητους τρόπους κυκλοφορίας. Η κυριότερη µέχρι σήµερα πολιτική οδικής ασφάλειας αναφορικά µε τους πεζούς συνίσταται κυρίως στην προσπάθεια διαχωρισµού των κινήσεων των πεζών από τα άλλα µηχανοκίνητα οχήµατα. Η οδική ασφάλεια αποτελεί για το σύγχρονη τεχνολογικό πολιτισµό ένα µελανό σηµείο. Κάθε χρόνο εκτιµάται ότι 1,2 εκατοµµύρια υγιείς άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήµατα και ένα µεγάλο ποσοστό από τα άλλα εκατοµµύρια, που τραυµατίζονται, µένουν ανάπηρα για όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Π.Ο.Υ. το 2020 τα τροχαία ατυχήµατα αναµένεται να είναι η τρίτη αιτία θανάτου. Ένα µεγάλο ποσοστό από τα θύµατα αυτά της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας είναι πεζοί, παρ όλους τους περιορισµούς και τα εµπόδια που επιφέρει αυτή στην κίνησή τους. Μεγάλο είναι και το κόστος στην εθνική οικονοµία. Υπολογίζεται ότι το κόστος των τροχαίων ατυχηµάτων ανέρχεται σε 2% περίπου του εθνικού προϊόντος στις βιοµηχανοποιηµένες οικονοµίες και 1% στις πιο υποανάπτυκτες. Ο φόρος που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι στον βωµό της κινητικότητας ήταν και παραµένει πολύ υψηλός. Το 2000, τα τροχαία ατυχήµατα οδήγησαν στον θάνατο περισσοτέρων από ανθρώπων ενώ ο αριθµός των τραυµατιών υπερέβη τα 1,7 εκατοµµύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ηλικιακή µερίδα που πλήττεται περισσότερο είναι αυτή των ετών, στην οποία οι θάνατοι από τροχαία ατυχήµατα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτων. Ένα άτοµο στα τρία προβλέπεται ότι θα τραυµατιστεί στη διάρκεια της ζωής του σε τροχαίο ατύχηµα. Το άµεσα µετρήσιµο κόστος των τροχαίων ατυχηµάτων ανέρχεται σε 45 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το έµµεσο κόστος (συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και ηθικών βλαβών για τα θύµατα και τις οικογένειές τους) υπολογίζεται ότι είναι τριπλάσιο ή τετραπλάσιο. Ετησίως, διατίθεται ποσό ύψους 160 δισεκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο ισοδυναµεί µε το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λευκή Βίβλος 2001). ίπλα στους πραγµατικούς αριθµούς, υπάρχει επίσης ένα σηµαντικό συναίσθηµα οδικής ανασφάλειας µεταξύ των ανθρώπων, το οποίο δεν βασίζεται µόνο στα Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 5

6 τροχαία ατυχήµατα αλλά επίσης και στην ιδέα ότι κάποιος µόλις που γλίτωσε από ένα ατύχηµα. Ένα τροχαίο ατύχηµα είναι συνήθως το άµεσο αποτέλεσµα της αποτυχίας ενός ή περισσοτέρων από τριών αµοιβαία επηρεαζόµενων στοιχείων: η εγγενής ασφάλεια του οχήµατος η εγγενής ασφάλεια της οδού και του περιβάλλοντός της η επιθυµητή συµπεριφορά του οδικού χρήστη 3.1 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας. υο µέτρα είναι ζωτικής σηµασία όσο αφορά στην ασφάλεια των πεζών: Μείωση της ταχύτητας σε ευρείες περιοχές ή µέτρα ήπιας κυκλοφορίας: έχουν σκοπό τη µείωση των ταχυτήτων των οχηµάτων, επιτρέποντας έτσι µια ασφαλέστερη ανάµιξη πεζών και µηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Το πιο διαδεδοµένο µέτρο είναι η ζώνη των 30 χλµ/ώρα (Woonerf). Εικόνα 3.1. : Πινακίδα Π-92, σήµανσης αρχής περιοχής κατοικίας χαρακτηρισµένης ως περιοχής ήπιας κυκλοφορίας (Woonerf) Παροχή ενός ολοκληρωµένου δικτύου πεζόδροµων: συνήθως επικεντρώνεται γύρω από µια ζώνη πεζών στο κέντρο της πόλης. Εξυπηρετεί στη µείωση ή αποµάκρυνση των εµπλοκών µεταξύ πεζών και οχηµάτων και στην παροχή ή βελτίωση διαβάσεων πεζών. Και τα δυο µέτρα συνεισφέρουν στην επίτευξη ενός πιο ευανάγνωστου κυκλοφοριακού περιβάλλοντος. Οι ενέργειες αυτές µπορούν να θεωρηθούν ως ο στυλοβάτης µιας ισορροπηµένης και εκτενούς προσέγγισης για τη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών. Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 6

7 3.2 Κυκλοφοριακή Αγωγή. Το φλέγον ζήτηµα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα φαίνεται να έχει πολλές πτυχές, µία από τις οποίες είναι και η έλλειψη οδικής διαπαιδαγώγησης των χρηστών του δικτύου, πεζών και οδηγών. Ως οδική διαπαιδαγώγηση νοείται η εµφύσηση της ορθής συµπεριφοράς στην κυκλοφορία, σε επίπεδο φιλοσοφίας. Παραδοσιακά στην Ελλάδα, η κύρια δραστηριότητα που αφορά στην οδική διαπαιδαγώγηση περιορίζεται ουσιαστικά στην απλή παρουσίαση των κανόνων κυκλοφορίας για πεζούς, στα σχολεία, και για οδηγούς, µόλις σε επίπεδο σχολών οδήγησης. Είναι, ωστόσο αδιαµφισβήτητη, η σηµασία της διαπαιδαγώγησης, σε επίπεδο κοινωνικής ένταξης. Κάθε νέο άτοµο υποχρεώνεται σε µία εντατική διαδικασία διαπαιδαγώγησης για την ένταξή του στην κοινωνία, διαδικασία που ξεκινάει από την αρχή της ζωής του και διαρκεί σε επίπεδο εκπαίδευσης µέχρι την ενηλικίωσή του. Μέσα σε αυτό το διάστηµα, οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον συµβάλουν στην διαµόρφωση συνείδησης και τάσεων συµπεριφοράς. Τα τελευταία χρόνια, η δραµατική αύξηση του αριθµού των οχηµάτων στους δρόµους, µαζί µε την αύξηση της κινητικότητας του πληθυσµού, έχουν επιβάλλει µία νέα πραγµατικότητα. Στους δρόµους εντός και εκτός των πόλεων κινείται πλήθος αυτοκινήτων, ενώ το αστικό περιβάλλον στιγµατίζεται πλέον από την παρουσία οχηµάτων - οχηµάτων σε κίνηση και οχηµάτων σταθµευµένων παντού, σε κεντρικούς και στενούς δρόµους, πλατείες, χώρους στάθµευσης, πεζοδρόµια. Κάποτε οι µετακινήσεις ήταν απλές και άνευ όρων. Σήµερα πλέον απαιτείται η είσοδος σε ένα πολύπλοκο σύστηµα κυκλοφορίας, µε πληθώρα αλληλεπιδράσεων µεταξύ οδηγών και µεταξύ οδηγών και πεζών, που συνοδεύεται από την αναπόδραστη ανάγκη για κανόνες. Σήµερα, πλέον, το σύστηµα κυκλοφορίας αποτελεί όσο ποτέ άλλοτε µία µορφή κοινωνικού περιβάλλοντος, µε τους δικούς του κανόνες και αλληλεπιδράσεις. Η ένταξη και σε αυτό το κοινωνικό περιβάλλον, το περιβάλλον της κυκλοφορίας, εύλογα απαιτεί κατά αντιστοιχία τη διαπαιδαγώγηση του χρήστη, που θα του επιτρέψει να αναπτύξει στην ίδια του τη συνείδηση τις ορθές συµπεριφορές για την υγιή αλληλεπίδρασή του µε τα υπόλοιπα στοιχεία του περιβάλλοντος και θα του εµπνεύσουν, το σεβασµό προς τους κανόνες συνύπαρξης. Και όπως πολύ εύκολα µπορεί να καταλάβει κανείς, µονόδροµο για αυτή τη µορφή διαπαιδαγώγησης, την Κυκλοφοριακή Αγωγή, αποτελεί η ενσωµάτωσή της στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστηµα του σχολείου. Νωρίτερα ή αργότερα, τα περισσότερα κράτη του ανεπτυγµένου κόσµου αντιλήφθηκαν τη διάσταση του ζητήµατος και έχουν ξεκινήσει προγράµµατα εισαγωγής της Κυκλοφοριακής Αγωγής στο εκπαιδευτικό τους σύστηµα. Στην Ελλάδα µόλις τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται στον ορίζοντα η θέληση για µία πιο ουσιαστική θεώρηση του ζητήµατος της Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία, στα πλαίσια του Εθνικού Προγράµµατος Οδικής Ασφάλειας. Η πρόοδος της χώρας µας στο συγκεκριµένο αντικείµενο δεν βρίσκεται ακόµη σε ικανοποιητικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κυκλοφοριακή Αγωγή σαν µάθηµα Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 7

8 δεν υπάρχει ακόµη στα αναλυτικά σχολικά προγράµµατα, η δε εισαγωγή του θα απαιτήσει ακόµη πολλή προσπάθεια, κυρίως στο επίπεδο της αντίστοιχης κατ αρχήν επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η προσπάθεια που ξεκίνησε µε την υλοποίηση των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής σε όλη την Ελλάδα είναι αξιόλογη, αρκεί τα τελευταία να λειτουργήσουν ικανοποιητικά στην πράξη και να υπάρξει ουσιαστική εκπαίδευση των µαθητών µε αυτά. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη το ζήτηµα των αποµακρυσµένων από αυτά σχολείων, καθώς αρκετές φορές οι µετακινήσεις από τις επαρχίες στα αστικά κέντρα που βρίσκονται τα Πάρκα είναι δύσκολες και κοστίζουν. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε επίπεδο σχεδιασµού της εκστρατείας, δεδοµένη και αδιαπραγµάτευτη προϋπόθεση για το ζήτηµα της Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία θα πρέπει να είναι η εµπλοκή όλων των αρµόδιων φορέων, και κυρίως η συνεργασία αµφότερων των Υπουργείων Μεταφορών και Παιδείας. 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ Η πεζή µετακίνηση είναι: κοινωνική εκδήλωση κατ εξοχήν αστική πρακτική συλλογική και φιλική στο περιβάλλον τρόπος µετακίνησης που δεν µπορεί να αποµονωθεί από το υπόλοιπο αστικό συγκοινωνιακό σύστηµα αλλά ταυτόχρονα είναι πρακτική ευάλωτη Παρά την διαρκή τα τελευταία χρόνια µείωση των ατυχηµάτων πεζών στις περισσότερες ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές πόλεις, η ανασφάλεια των πεζών µεταφράζεται σε περίπου 25% των νεκρών, θυµάτων οδικού ατυχήµατος σε αστικό χώρο, µε κύρια θύµατα παιδιά και ηλικιωµένους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε γενικές γραµµές η βαρύτητα των ατυχηµάτων µε πεζούς αυξάνεται αντιστρόφως ανάλογα µε το µέγεθος της πόλης και ανάλογα µε την απόσταση από το κέντρο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος. Τέλος ο αριθµός και η βαρύτητα των ατυχηµάτων µε θύµα πεζό ποικίλλουν συναρτήσει του τύπου της υποδοµής. Είναι συχνότερα σε πολυσύχναστους κεντρικούς δρόµους αλλά βαρύτερα σε κύριες αρτηρίες, όπου τα όρια ταχύτητας είναι υψηλότερα. Η ολοκληρωµένη προσέγγιση σε γεωγραφική κλίµακα πολεοδοµικού συγκροτήµατος θεωρείται σήµερα απαραίτητη, προκειµένου: Να αξιοποιηθούν τα οφέλη της πεζοδρόµησης σε επίπεδο δικτύου και να εξασφαλίζεται η συνέχεια των διαδροµών Να εξασφαλίζεται η βελτιστοποίηση των προτεινόµενων διαδροµών που πρέπει να εξυπηρετούν σηµαντικές «γεννήτριες» πεζή µετακινήσεων και να ανταποκρίνονται σε πραγµατικές κινητικές συνήθειες του πληθυσµού ή στην επιδίωξη αλλαγής τους Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 8

9 Να ευνοείται η διαµόρφωση ευχάριστων διαδροµών στο µέγιστο τµήµα της πόλης αν δεν επιθυµούµε πράγµατι να αποθαρρύνουµε µετακινήσεις µικρής και µέσης απόστασης όχι αποκλειστικά από και προς τα αστικά κέντρα. Ο όγκος της κυκλοφορίας, η ταχύτητα και η οδική συµπεριφορά των οδηγών θα πρέπει να προσαρµοστούν στην πρωταρχική λειτουργία των οδών, που είναι η εξυπηρέτηση των πεζών. Η πλειονότητα των αυτοκινήτων συγκεντρώνεται σε πόλεις που διαµορφώθηκαν και συνεχίζουν να επεκτείνονται σύµφωνα µε πρακτικές του προηγούµενου αιώνα. Η κατάσταση αυτή προκαλεί τα εξής προβλήµατα: 1. Οι δρόµοι της πόλης αναγκάζονται να εξυπηρετήσουν κυκλοφοριακό όγκο για τον οποίο δεν έχουν σχεδιαστεί. 2. Τα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας εξωθούν σε µεγάλες ταχύτητες και άρα γίνονται πολύ πιο επικίνδυνα. 3. Οι πολίτες αποδέχονται τον παραγκωνισµό τους από τα οχήµατα, τα οποία καταλαµβάνουν και την πιο µικρή ελεύθερη επιφάνεια, περιορίζοντας ασφυκτικά τα περιθώρια κίνησης των πεζών. Η πρωταρχική χρήση των αστικών οδών είναι να προσφέρουν στο κοινό χώρο για περπάτηµα και ξεκούραση, για αγορές, ψυχαγωγία και εν γένει για ότι χαρακτηρίζει µια πολιτισµένη αστική ζωή. Συχνά ένας δρόµος καταλήγει να συγκεντρώνει µεγάλη κίνηση και εν τέλει να συµφορείται παρά το σχετικά γενναιόδωρο πλάτος του, ενώ σε άλλη περίπτωση, αφθονία χώρων κυκλοφορίας και στάθµευσης συµβαδίζει µε υψηλό αριθµό τροχαίων ατυχηµάτων. Όλο και πιο συχνά ως λύση των προβληµάτων κακής λειτουργίας ενός δρόµου εµφανίζεται όχι η διαπλάτυνσή του αλλά το στένεµα, ή ακόµη και η πεζοδρόµησή του. Η σχετική εµπειρία από χώρες στις οποίες τα αποτελέσµατα της κυκλοφοριακής πολιτικής αξιολογούνται µε συστηµατικές µετρήσεις, έχει ως εξής: Ο σχεδιασµός και η εµφάνιση των δρόµων έχει µεταπολεµικά καθοριστεί από τις απαιτήσεις του αυτοκινήτου, ως προς τη γεωµετρία, την επιφάνεια, τα σήµατα, την αστική επίπλωση κτλ. Γενναιόδωρη επιφάνεια του οδοστρώµατος δεν εξυπηρετεί απλώς, αλλά προσκαλεί κυκλοφορία, ενώ όταν τυχόν δε χρησιµοποιείται παραµένει άχρηστη για άλλες χρήσεις. Προσπάθειες να αποκλειστούν εντελώς τα αυτοκίνητα από ευαίσθητες περιοχές δεν µπορούν να έχουν γενική εφαρµογή, καθώς η κυκλοφορία η οποία αναζητεί διέξοδο διοχετεύεται σε άλλους δρόµους, συχνά ακόµη περισσότερο ακατάλληλους. Άρα, θα πρέπει να βρεθούν τρόποι να τιθασευτεί η κυκλοφορία, κυρίως όταν περνά µέσα από περιοχές κατοικίας. Αυτό όµως δεν µπορεί να επαφίεται σε απαγορευτικές πινακίδες και την επάρκεια της τροχαίας, αλλά θα πρέπει να υπαγορεύεται από κατάλληλο σχεδιασµό του δρόµου. Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 9

10 Εκτεταµένες πεζοδροµήσεις καταργούν την πρόσβαση σε ζωτικές χρήσεις, ή στην κατοικία, ή υποχρεώνουν σε παραβάσεις. Οι σύγχρονες απόψεις επιδιώκουν τη δυνατότητα πρόσβασης, αλλά υπό όρους Οι πεζόδροµοι στο κέντρο της πόλης της Χίου. Τo ιστορικό κέντρο αποτελεί διαχρονικά τον πυρήνα της πόλης καθώς, παράλληλα µε την κατοικία, συγκεντρώνει διοικητικές, θρησκευτικές, οικονοµικές και κοινωνικές λειτουργίες. Φορτισµένο σήµερα µε ιστορικές µνήµες, µε κτίρια µνηµειακού χαρακτήρα, όπου το παρελθόν συναντιέται µε το παρόν και το µέλλον, αποτελεί επιπλέον στις µέρες µας πόλο έλξης επισκεπτών µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται µε έντονο κυκλοφοριακό φόρτο. Τα ανωτέρω οδηγούν σε οργανωµένες προσπάθειες για την αποσυµφόρησή του. Οι προσπάθειες αυτές επικεντρώνονται σε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µε σκοπό την δηµιουργία ισχυρών παραγόντων έλξης για τον επισκέπτη, αλλά και βιωσιµότητας για το µόνιµο κάτοικο. Στόχος και πάγια θέση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου αποτελεί η δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε το ιστορικό κέντρο της πόλης να γίνει ελκυστικό για τον πεζό και ανθρώπινο για το µόνιµο κάτοικο, µέσα από µια σειρά µέτρων και έργων που θα αναβαθµίσουν την ποιότητα των µετακινήσεων και θα καταστήσουν το κέντρο της πόλης, σηµείο συνάντησης, αναψυχής και περιπάτου τονίζοντας την προτεραιότητα που θα πρέπει να δίνεται στον περιορισµό της αλόγιστης χρήση του Ι.Χ. και στην σηµασία του βαδίσµατος ως σύγχρονη αντίληψη ζωής. Κινούµενη προς αυτή την κατεύθυνση, η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου ήδη µελετά θέµατα διαπλατύνσεων, πεζοδροµήσεων και εφαρµογής µέτρων κυκλοφοριακού κατευνασµού, αξιοποιώντας την κατάρτιση του δυναµικού της, και την ολοκληρωµένη µελέτη κυκλοφοριακού σχεδιασµού της πόλης της Χίου που συντάχθηκε από τον κ. Κ. Ηλιόπουλο τον Νοέµβριο του 1999, µε προσαρµογή των µεγεθών που µετρήθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης αυτής, στα κυκλοφοριακά δεδοµένα που επικρατούν σήµερα στον ήµο της Χίου. Τα παραπάνω κυκλοφοριακά θέµατα, πρόκειται να ερευνηθούν και να οριστικοποιηθούν στα πλαίσια µελετών που θα συνταχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Χίου, κατόπιν συνολικής θεώρησης του οδικού δικτύου της πόλης και ολοκληρωµένης διαχείρισης των προβληµάτων που υπάρχουν, µε συνέπεια και συνέχεια του µοντέλου που έχει ήδη εφαρµοστεί. Ενθαρρυντικό στην προσπάθεια αυτή, αποτελεί η αλλαγή της νοοτροπίας τόσο του εµπορικού κόσµου που δραστηριοποιείται στο κέντρο της πόλης όσο και των µόνιµων κατοίκων αυτού, οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί είτε µε την διοργάνωση συγκεντρώσεων και οµιλιών (ηµερίδα που διοργάνωσε ο εµπορικός σύλλογος Χίου µε θέµα: «Ιστορικό κέντρο πόλεως Χίου και προοπτικές ανάπτυξης» 24/01/2007) είτε µεµονωµένα µε την µορφή αιτήσεων προς την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου (αιτήσεις µόνιµων κατοίκων του κέντρου για διαπλατύνσεις πεζοδροµίων στις περιοχές που διαµένουν). Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 10

11 Εικόνα 4.1. : ιαπλατύνσεις πεζοδροµίων οδού Ροδοκανάκη Επιτυχηµένη πρακτική αποτέλεσε η διαπλάτυνση των πεζοδροµίων των οδών Ροδοκανάκη και Βενιζέλου. Παρά τις όποιες αντιδράσεις εκ µέρους κυρίως των εµπόρων που διατηρούσαν καταστήµατα στις εν λόγω οδούς, αποδείχτηκε µακροπρόθεσµα ότι η άνεση και το αίσθηµα ασφάλειας στην κίνηση των πεζών είχε σαν αποτέλεσµα την έλξη µετακινήσεων, την αύξηση της εµπορικής κίνησης και ενδεχοµένως του τζίρου των επιχειρήσεων αυτών. Εικόνα 4.2. : ιαπλατύνσεις πεζοδροµίων οδού Βενιζέλου Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 11

12 Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για την οδό Απλωταριά όπως και για την περιοχή του Κάστρου. Η οδός Απλωταριάς σήµερα λειτουργεί (κατά της εργάσιµες µέρες και ώρες) ως ένας ιδιαίτερα επιτυχηµένος εµπορικός πεζόδροµος, αφού φαίνεται να ικανοποιεί απόλυτα τόσο τις ανάγκες του αγοραστικού κοινού όσο και τις επιθυµίες του εµπορικού κόσµου της περιοχής. Εικόνα 4.3. : Η οδός Απλωταριά Ανατολικά της Πλατείας Βουνακίου και βόρεια του λιµανιού βρίσκεται το Κάστρο µε την καστροπολιτεία και τους ιδιαίτερα στενούς και µικρού µήκους δρόµους, το οποίο και κατοικείται. Πόλος έλξης επισκεπτών και ζωντανό κοµµάτι της πόλης αποτελεί σηµείο αναφοράς µαζί µε την Απλωταρία και την Πλατεία Βουνακίου. Έργα όπως η ανάπλαση της πλατείας Φρουρίου και η αποκατάσταση και επαναχρηση του κτιρίου Απόλλων αποτελούν δράσεις αναβάθµισης της εικόνας του κάστρου. Αυτά τα έργα σε συνδυασµό µε την δηµιουργία ενός εκτεταµένου δικτύου πεζοδρόµων των οδών που περικλείονται από τα τοίχοι του Φρουρίου, θα αναβαθµίσουν όχι µόνο αισθητικά αλλά και λειτουργικά το ιστορικό αυτό κοµµάτι της πόλης. Στα πλαίσία της µελέτης ανάδειξης πολιτιστικών στοιχείων κληρονοµιάς της οδού Απλωταριάς και διαµόρφωσης της (1999 Α. Φήκαρη, Μ. Στεφανάκη), µελετάται η επέκταση των πεζοδροµήσεων και η δηµιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας αναγνωρίζοντας την διττή σηµασία του κέντρου της πόλης ως πόλου έλξης µετακινήσεων για διάφορους σκοπούς (αγορές, αναψυχή αλλά και πέρασµα) εξαιτίας της έλλειψης διαµπερών κινήσεων από και προς αυτό. Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 12

13 Εικόνα 4.4. : Πεζοδροµηµένοι πάροδοι οδού Απλωταριάς Στο παράρτηµα επισυνάπτονται χάρτες της προτεινόµενης κυκλοφοριακής οργάνωσης που προέκυψε από την µελέτη Ηλιόπουλου καθώς και χάρτης των µελετούµενων επεκτάσεων των πεζόδροµων της οδού Απλωταριάς Οδοί ήπιας κυκλοφορίας. Με τον όρο «ήπια κυκλοφορία» έχει µεταφραστεί στα ελληνικά η αγγλική έκφραση «Traffic Calming». Ο όρος σηµαίνει ότι ο όγκος της κυκλοφορίας, η ταχύτητα και η οδική συµπεριφορά των οδηγών θα πρέπει να προσαρµοστούν στην πρωταρχική λειτουργία των οδών, που είναι η εξυπηρέτηση των πεζών, και όχι το αντίθετο. Ειδικότερα, οι στόχοι αυτοί συνοψίζονται στα παρακάτω: Παρεµπόδιση των οχηµάτων από του να χρησιµοποιούν ακατάλληλες διαδροµές. Βελτίωση της ασφάλειας του δρόµου για τους πλέον ευάλωτους χρήστες, όπως παιδιά, ηλικιωµένους, ποδηλάτες και άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Μείωση του αριθµού και της σοβαρότητας των ατυχηµάτων. Μείωση του θορύβου και της ατµοσφαιρικής µόλυνσης. Εξοικονόµηση χώρου για δραστηριότητες που δε σχετίζονται µε την κυκλοφορία (κίνηση, στάση πεζών, παιδικό παιχνίδι κτλ.) Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 13

14 Εξωραϊσµός του δρόµου µε πιθανές θετικές επιπτώσεις σε τοπικές οικονοµικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Παροχή περισσότερου πρασίνου µε συστηµατική φύτευση. Ενθάρρυνση οικολογικά επιθυµητών µέσων µεταφοράς, όπως το ποδήλατο. Επιδίωξη ήπιας κυκλοφορίας σε µεγάλη κλίµακα θα πρέπει να συνοδεύεται από αναβάθµιση της δηµόσιας συγκοινωνίας, η οποία θα προσφέρει συνολική και πειστική εναλλακτική λύση στο πρόβληµα της µετακίνησης. Εικόνα 4.5.: Οδός ήπιας κυκλοφορίας Μέτρα εξασφάλισης ήπιας κυκλοφορίας. Τα µέτρα εξασφάλισης ήπιας κυκλοφορίας είναι δύο κυρίως κατηγοριών: Αυτά που αναγκάζουν τα οχήµατα να µειώσουν ταχύτητα. Αυτά που αποβλέπουν σε υποστήριξη των παραπάνω, επιδιώκοντας να µεταφέρουν το σχετικό «µήνυµα» για να υπαγορεύσουν ανάλογη οδική συµπεριφορά. Μέσο και στόχο ταυτόχρονα συνιστά η ανάκτηση τµηµάτων του υφιστάµενου οδικού δικτύου από άλλες δραστηριότητες, οπότε ακολουθούν επί µέρους αλλαγές, που συχνά οδηγούν σε πλήρη επανασχεδιασµό του δηµόσιου χώρου. Στην περίπτωση αυτή, ικανοποιητικές συνολικές λύσεις µπορούν να υπάρξουν αν υποστηρίζονται από κυκλοφοριακή µελέτη για την ευρύτερη περιοχή και από την ύπαρξη ενός συνεκτικού πλαισίου διαχείρισης της κυκλοφορίας. Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 14

15 Μέτρα για µείωση της ταχύτητας Από την ποικιλία των τεχνικών λύσεων που έχουν υιοθετηθεί, ενδεικτικά παρουσιάζονται οι εξής: Παρεµβολή µικρών εµποδίων στο οδόστρωµα (όπως τα «σαµάρια» ή αλλιώς «υβώσεις», τα «µαξιλάρια» και άλλα). Αποτελούν τα γνωστότερα εργαλεία για τον κατευνασµό της κυκλοφορίας στη χώρα µας αν και εφαρµόζονται συνήθως εντελώς αποσπασµατικά, δηλ. χωρίς ένταξη σε ένα συνολικό σχέδιο και χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα για την τεχνική αρτιότητα της εκτέλεσης. Νέα χάραξη του συνήθως ευθύγραµµου οδοστρώµατος ώστε να πάρει µορφή ελαφρώς κυµατοειδή. Η χάραξη αυτή εισάγεται κατ εξοχήν σε περιοχές που έχουν δηµιουργηθεί κατά το ορθογωνικό σύστηµα δρόµων, και όπου οι παρειές των οδών εξακολουθούν να ακολουθούν την ευθυγραµµία της οικοδοµικής γραµµής. Περιορισµός του πλάτους του οδοστρώµατος, πρακτική γνωστή και στην Ελλάδα. Το πεζοδρόµιο επωφελείται από τη διαφορά και εξασφαλίζεται από ανεπιθύµητη στάθµευση µε κολωνάκια στο όριό του. Μείωση της ακτίνας του τεταρτοκύκλιου που διαµορφώνει το ρείθρο του πεζοδροµίου στη γωνία δύο δρόµων. Υπάρχει σαφής και µετρήσιµη σχέση µεταξύ της ταχύτητας, µε την οποία ένα όχηµα κινείται πάνω σε µία καµπύλη, και του µεγέθους της καµπύλης αυτής. Κλειστή στροφή σηµαίνει σοβαρή µείωση της ταχύτητας, πράγµα που προφυλάσσει από ατύχηµα τους πεζούς που τυχαίνει να διασχίζουν το δρόµο στο σηµείο εκείνο Υποστηρικτικά µέτρα Τεχνητή «µείωση» του πλάτους του δρόµου, κυρίως µε δενδροφυτεύσεις, ώστε ο οδηγός να µην έχει στο οπτικό του πεδίο την εικόνα µιας ευρείας λεωφόρου που τον προκαλεί να αναπτύξει ταχύτητα. Επίστρωση µέρους του πλάτους του οδοστρώµατος µε αδρά υλικά, µε στόχο τον περιορισµό της ταχύτητας όχι στιγµιαία, αλλά κατά µήκος µιας πορείας (πλευρικές λουρίδες). Υιοθέτηση ενός «κώδικα» στα υλικά µε τα οποία επιστρώνονται οι δρόµοι σε όλη την έκταση της επέµβασης. Η αλλαγή χρώµατος, υλικού κτλ. προετοιµάζει τον οδηγό για τις αλλαγές στη χρήση του δρόµου, προς τις οποίες θα πρέπει να προσαρµοστεί. Τοπική διεύρυνση του πεζοδροµίου και από τις δύο πλευρές, ώστε να παρέχεται, µε τη σύντµηση της απόστασης µεταξύ των πεζοδροµίων, µεγαλύτερη ασφάλεια στους πεζούς που θα περνούν απέναντι. Φυτεύσεις και αστική επίπλωση είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν µε προσοχή, ώστε αφενός να µην ακυρώνουν το «µήνυµα» της επέµβασης και Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 15

16 αφετέρου να δηµιουργούν ένα σύνολο ευχάριστο και όχι βαρύ, παραφορτωµένο ή ετερόκλιτο. 5. ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ Υπάρχει σήµερα στη χώρα µας, αντιθετική σχέση µεταξύ της παρόδιας δόµησης και της οδού, µε τα ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσµατα στην κυκλοφορία και στην ασφάλεια αλλά και στη λειτουργία, τη φυσιογνωµία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες του παρόδιου χώρου. Αν και η άµεση σχέση µεταξύ παρόδιων χρήσεων γης και κυκλοφορίας στις προσκείµενες οδούς είναι γνωστή σε θεωρητικό επίπεδο, εν τούτοις στην πράξη η σχέση αυτή δεν έχει αναγνωριστεί και δεν έχει βρει µέχρι σήµερα ουσιαστική εφαρµογή. Ο χωροτακτικός, πολεοδοµικός και κυκλοφοριακός σχεδιασµός και η µελέτη της οδού συνεχίζουν σε µεγάλο βαθµό να γίνονται ανεξάρτητα. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πλούσιο θεσµικό πλαίσιο του καθεαυτού πολεοδοµικού και κυκλοφοριακού σχεδιασµού, το οποίο όµως δεν είναι αλληλοτροφοδοτούµενο και συντονισµένο. Απαιτείται εποµένως η συµπλήρωσή του µε ειδικές σχετικές προδιαγραφές καθώς και η ενηµέρωση ή διεύρυνση των υφιστάµενων έτσι ώστε να υλοποιούν στην πράξη τη σχέση µεταξύ παρόδιων χρήσεων γης και προσκείµενων οδών και να συντονίζουν σε όλα τα επίπεδα τις σχετικές πολεοδοµικές και κυκλοφοριακές µελέτες. Προκειµένου να καταστεί αυτό δυνατό, πρέπει ο σχεδιασµός να λαµβάνει πρόνοια για όλες τις χρήσεις γης (από ένα απλό αγροτεµάχιο έως ένα αεροδρόµιο) και να συµπληρωθούν οι σχετικές απαιτήσεις µιας αρχιτεκτονικής µελέτης, που θα αναφέρονται ρητά στον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό (ΓOΚ), στους νόµους για τους χώρους στάθµευσης στους κανονισµούς ειδικών κτιρίων ή και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις ειδικών όρων δόµησης και σε άλλους περιορισµούς. Επίσης θα πρέπει να αντιµετωπισθεί το θέµα της αναβάθµισης και διασφάλισης της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ανάδειξης της φυσιογνωµίας του οδικού χώρου. Ιδιαίτερα όσον αφορά την οδική ασφάλεια είναι απόλυτα σαφές ότι ο µη έλεγχος όλων των προσβάσεων αποτελεί πηγή ενός απαράδεκτα υψηλού αριθµού και σοβαρότητας τροχαίων ατυχηµάτων µε νεκρούς, τραυµατίες και µε ιδιαίτερα σηµαντικό λογιστικό και κοινωνικό κόστος τόσο σε εντός όσο και σε εκτός σχεδίου περιοχές. Τα ατυχήµατα αυτά, για τα οποία µέχρι σήµερα στην Ελλάδα δεν έδει ληφθεί καµία πρόνοια και δεν αναφέρονται καθόλου σε σχετικά προγράµµατα οδικής ασφάλειας, δεν βαρύνουν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους χρήστες της οδού. Απαιτείται εποµένως η άµεση επέκταση και συµπλήρωση του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις έτσι ώστε να αντιµετωπισθεί το συντοµότερο δυνατό εκτός των άλλων και η σοβαρότατη αυτή πηγή τροχαίων ατυχηµάτων. Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 16

17 5.1. Έλεγχος των προσβάσεων. Η µεταβολή της Οδικής Ασφάλειας αύξηση ή µείωση - ως συνάρτηση του πλήθους των προσβάσεων που βρίσκονται κατά µήκος της οδού έχει αποτελέσει αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας διεθνώς κατά το παρελθόν. Είναι ήδη γνωστό ότι η επικινδυνότητα µιας οδού αυξάνει όσο µεγαλώνει ο αριθµός των διασταυρώσεων και ο αριθµός των εισόδων / εξόδων σε παρόδιες χρήσεις στην µονάδα µήκους. Η µεταβολή της επικινδυνότητας συναρτάται επίσης από τον φόρτο, τη σύνθεση κυκλοφορίας και την ταχύτητα των κινουµένων οχηµάτων. Με δεδοµένο τον αριθµό διασταυρώσεων και προσβάσεων σε ένα συγκεκριµένο οδικό τµήµα η επικινδυνότητα της οδού αυξάνει µε την αύξηση της ταχύτητας. Με δεδοµένα πάλι τα λοιπά χαρακτηριστικά της οδού ή αύξηση των προσβάσεων σε ένα συγκεκριµένο µήκος οδού οδηγεί σε περισσότερα συµβάντα στα οποία πρέπει να ανταποκριθούν οι οδηγοί και εποµένως αυξάνονται οι πιθανότητες λανθασµένων χειρισµών άρα και γένεσης ατυχηµάτων. Για τον λόγο αυτό σε όλα τα εγχειρίδια σχεδιασµού οδών, για τους δρόµους µεγάλης σηµασίας όπως αυτοκινητόδροµοι, αρτηρίες κλπ προβλέπεται πλήρης ή µερικός έλεγχος των προσβάσεων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τριβές της κυκλοφορίας µε τα εισερχόµενα / εξερχόµενα οχήµατα. Η επίδραση του ελέγχου των προσβάσεων σε µια οδό είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ασφάλεια της οδού αυτής. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα σχετικής µελέτης στις Η.Π.Α. (σχήµατα 5.1 και 5.2) ο δείκτης ατυχηµάτων σε οδούς µε πλήρη έλεγχο προσβάσεων µειώνεται στο ½ του αντίστοιχου δείκτη για υπεραστικές οδούς χωρίς έλεγχο των προσβάσεων και στο 1/3 του αντίστοιχου δείκτη για αστικές οδούς χωρίς έλεγχο προσβάσεων Ατυχήµατα ανά 100εκ Οχηµατοχιλιοµετρα Πλήρης Μερικός Κανείς 50 0 Αστικές Οδοί Υπεραστικές Οδοί Σχήµα 5.1.: Επίδραση του ελέγχου των προσβάσεων στα ατυχήµατα. Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 17

18 6 5,4 5 Θάνατοι ανά 100εκ Οχηµατοχιλιοµετρα ,3 2,9 2,5 2,1 3,8 Πλήρης Μερικός Κανείς 1 0 Αστικές Οδοί Υπεραστικές Οδοί Σχήµα 5.2. : Επίδραση του ελέγχου των προσβάσεων στους θανάτους Οι προσβάσεις στα Σχολικά κτίρια, Αθλητικά κέντρα ΚΑΠΗ στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου. Το οδικό δίκτυο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος του ήµου Χίου, χαρακτηρίζεται από διατοµές µε υποβαθµισµένα γεωµετρικά χαρακτηριστικά, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη πολεοδοµικού σχεδιασµού, αλλά και στην καθαυτή µορφή της πόλης, η οποία έχει περίπου αυτή την µορφή τους δυο τελευταίους αιώνες. Το παραπάνω γεγονός σε συνδυασµό µε την ραγδαία αύξηση του αριθµού των οχηµάτων που εισέρχονται στην κυκλοφορία κάθε χρόνο, καθιστούν συχνά την πόλη απροσπέλαστη και δηµιουργούν συνθήκες αφόρητες τόσο για τους χρήστες της οδικής υποδοµής (οδηγοί-πεζοί) όσο και για τους µόνιµους κατοίκους του κέντρου (καυσαέρια, όχληση). Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια πραγµατοποιείται σηµαντική προσπάθεια από την τεχνική υπηρεσία του ήµου Χίου διαµόρφωσης κοµβικών σηµείων του οδικού δικτύου του κέντρου της πόλης, προκειµένου να ενισχυθεί το αίσθηµα ασφάλειας των πεζών που διασχίζουν την οδό αλλά και να καθίσταται απόλυτα σαφείς η πορεία των οχηµάτων. Η διαµόρφωση των κόµβων στην συµβολή των οδών: 1. Οινοποίωνος Μαρτύρων Καραολή και ηµητρίου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Αγίων Αποστόλων. 2. ηµοκρατίας Οινοποίωνος Κ. Μονοµάχου 3. Κανάρη Βενιζέλου ηµοκρατίας 4. Απλωταριάς Πολυτεχνείου Κανάρη Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 18

19 έχει συµβάλει αποφασιστικά στην ορθότερη διαχείριση των κυκλοφοριακών ροών και στην ασφαλέστερη κίνηση των πεζών. Εικόνα 5.3.: Κόµβος Οινοποίωνος Μαρτύρων Καραολή και ηµητρίου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Αγίων Αποστόλων Εικόνα 5.4.: Κόµβος ηµοκρατίας Οινοποίωνος Κ. Μονοµάχου Οι προαναφερθέντες κόµβοι αποτελούν σηµεία που αναλαµβάνουν να διανείµουν καθηµερινά υψηλά φορτία κυκλοφορούντων οχηµάτων. Σε συνέχεια των παραπάνω διαµορφώσεων έχουν προταθεί και εξετάζονται οι διαµορφώσεις και άλλων σηµαντικών ως προς τους φόρτους και την κυκλοφορία κόµβων (συµβολή οδών Βερίτη και Αερ. Ροδοκανάκη, συµβολή οδών Κουντουριώτου Βενιζέλου Ροδοκανάκη Λεωφόρου Αιγαίου). Εικόνα 5.5.: Κόµβος Απλωταριάς Πολυτεχνείου Κανάρη Εικόνα 5.6.: Κόµβος Κανάρη Βενιζέλου ηµοκρατίας Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 19

20 Παρά το γεγονός της µη ύπαρξης µεµονωµένου τµήµατος διαχείρισης θεµάτων κυκλοφορίας και συντήρησης οδών, η τεχνική υπηρεσία του ήµου Χίου καταβάλει προσπάθεια µε το υπάρχων ανθρώπινο δυναµικό να ανταπεξέλθει στον αυξηµένο φόρτο εργασίας που αφορά θέµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας (µονοδροµήσεις, πεζοδροµήσεις, διαπλατύνσεις πεζοδροµίων), στάθµευσης καθώς και συντήρησης και εξοπλισµού του οδικού δικτύου. Το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η πόλη της Χίου, όπως και αρκετές πλέον επαρχιακές πόλεις, όσον αφορά την πρόσβαση είναι η στάθµευση και δη η παράνοµη στάθµευση. Ο στραγγαλισµός της ελεύθερης ροής των οχηµάτων σε οδούς υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου, εξαιτίας της παράνοµης στάθµευσης, η κατάληψη πεζοδροµίων, ραµπών και εισόδων κτιρίων από κάθε είδους τροχοφόρα (δίκυκλα, αυτοκίνητα), καθιστούν συχνά την πόλη απροσπέλαστη από πεζούς και εµποδιζόµενα άτοµα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι αιτήσεις που κατατίθενται στην τεχνική υπηρεσία από πολίτες και σχετίζονται µε κυκλοφοριακά ζητήµατα, αφορούν σε ένα ποσοστό 70% θέµατα στάθµευσης, ενώ στην πλειοψηφία τους έχουν να κάνουν µε σήµανση του αυτονόητου (π.χ. τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας στάθµευσης σε σηµεία που από τον ΚΟΚ δεν επιτρέπεται η στάθµευση) µε την πεποίθηση ότι η τοποθέτηση της πινακίδας θα νουθετήσει. Πέρα εποµένως από την έλλειψη αλληλοσυµπλήρωσης κυκλοφοριακών και πολεοδοµικών µελετών που θα προέβλεπαν και υποστήριζαν την διαχείριση των προσβάσεων, το πρόβληµα επιδεινώνεται από την ύπαρξη πληθώρας παράνοµα σταθµευµένων οχηµάτων και της έλλειψη παιδείας των οδηγών. Το γεγονός αυτό, ενισχύει την πάγια θέση της τεχνικής υπηρεσίας που αφορά στον περιορισµό της εισόδου των οχηµάτων στο κέντρο της πόλης. Το πεπερασµένο των διαστάσεων του κέντρου της πόλης και του δεδοµένου της µορφής της σε συνδυασµό µε την συνεχιζόµενη αύξηση του αριθµού των οχηµάτων που εισέρχονται στην κυκλοφορία θα επιφέρουν προοδευτικά τον κορεσµό του δικτύου. Ως εκ τούτου, βασική επιδίωξη της τεχνικής υπηρεσίας αποτελεί η αποτροπή της έλξης των µετακινήσεων των οχηµάτων προς το κέντρο της πόλης, µέσα από την δηµιουργία περιφερειακών πάρκινγκ, ενδυνάµωσης των ΜΜΜ και της πεζής µετακίνησης. Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας ήµου Χίου 20

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΗ - Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών

ΠΕΖΗ - Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών http://www.pezh.gr Τ.Θ. 3188 Αθήνα 10210 E-mail: pezh@pezh.gr τηλ. 2109223905-2106531610 - φαξ: 2109223905 Προς: αρ.πρωτ. 3 / 12 Οκτωβρίου 2010 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας

Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Διαχείριση κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο της Αίγινας Traffic management in the historical centre of Aegina 30/06/2014-20/07/2014 Διοργάνωση με την υποστήριξη Συμμετέχοντες Fanny Bachevalier, FR Gwenolé

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Από πειραματική σε πιλοτική εφαρμογή SUSREG Case Study 2 Πειραματική μελέτη Τι κερδίσαμε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ.

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ. Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Δ Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Έρευνα μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα Ομάδα έρευνας Παναγιώτης Τουρνικιώτης καθηγητής ΕΜΠ Μαρία Βασενχόβεν Χριστίνα Βασιλοπούλου Βασίλης Βασιλειάδης Ηώ Καρύδη Φάνης Καφαντάρης Βασίλης Κίτσος Σταύρος Μουζακίτης Έλενα Πατατούκα αρχιτέκτονες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών

ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών www.pezh.gr Τ.Θ. 3188 Αθήνα 10210 τηλ. 2109223905-2106531610 - φαξ: 2109223905 «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Ηµερίδα στο Πλαίσιο του Παγκόσµιου

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο κλίµα κι εσύ!

Μπες στο κλίµα κι εσύ! Μπες στο κλίµα κι εσύ! Έργα - Παρεµβάσεις Οι προτάσεις της µελέτης είναι: Νέες φυτεύσεις Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε συνδυασµό φωτιστικών επί ιστού και κρεµαστών φωτιστικών στους στενούς δρόµους Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΙ ΛΕΝΤΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΑΓΔΑ ΠΙΤΣΙΑΒΑ-ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Γιώργος Γιαννής 1, Αικατερίνη Συκιανάκη 2, Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη 3, Επαµεινώνδας Τολέρης 4, Παναγιώτα Καπερώνη 4, Ιωάννης Θεοφίλης 4, Αγγελική Κοψαχείλη

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ CAMPUS

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ CAMPUS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τομέας Μεταφορών Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείριση Έργων και Ανάπτυξης Υπεύθυνος Καθηγητής Αριστοτέλης Νανιόπουλος Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Θα αναφερθώ στο θέµα του οδικού φωτισµού και του φωτισµού σηράγγων που έχει άµεση σχέση µε την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ΚΤΕΟ. αυτή τη. τάσεις από. 5, θα ενώ τα. info@kteo- gr.gr. Έδρα: Λ. Αθηνών wwww.kteo-gr.gr

Δημόσια ΚΤΕΟ. αυτή τη. τάσεις από. 5, θα ενώ τα. info@kteo- gr.gr. Έδρα: Λ. Αθηνών wwww.kteo-gr.gr Δελτίο Τύπου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Δημόσια έσοδα 135 εκατομμυρίων ευρώ αναζητούν εισπράκτορα Μέσα στο εύθραυστο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και σε μια δύσκολη χρονική περίοδοο για τη χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σερράος. Εφησυχασµός κυκλοφορίας στο τοπικό οδικό δίκτυο. Κατευθυντήριες αρχές για το σχεδιασµό

Κωνσταντίνος Σερράος. Εφησυχασµός κυκλοφορίας στο τοπικό οδικό δίκτυο. Κατευθυντήριες αρχές για το σχεδιασµό Κωνσταντίνος Σερράος Εφησυχασµός κυκλοφορίας στο τοπικό οδικό δίκτυο. Κατευθυντήριες αρχές για το σχεδιασµό 1. Λειτουργία και ρόλος των τοπικών δρόµων Παλιά: Ο δρόµος αποτελούσε χώρο για τη συνύπαρξη ποικίλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα