Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους της 17ης Ιουλίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 17ης Ιουλίου 2013"

Transcript

1 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη ώρα π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 13 η ακαδημαϊκού έτους της 17ης Ιουλίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ : Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : 1. Φοιτητικά θέματα. 2. Αντικατάσταση, λόγω αφυπηρέτησης, του Γεν. Γραμματέα του Διομήδειου Ιδρύματος. 3. Ορισμός μελών Διοίκησης των Πανεπιστημιακών Μονάδων α) Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, β) Νοσοκομείο Τσαγκάρης Α.Ε., γ) Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 4. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για έλεγχο χρήσης 2013 στην Α.Ε. Ευγενίδειο Θεραπευτήριο. 5. Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου αναφορικά προς τις ενέργειες της Διοίκησης επί πράξεων μελών ΔΕΠ του ΤΕΦΑΑ. 6. Καθορισμός διδακτικής και εξεταστικής περιόδου ακαδημαϊκού έτους Έγκριση λογοτύπου για σφραγίδα της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. 8. Αίτημα για διάθεση χώρου για τη μεταφορά σπάνιου υλικού της Βιβλιοθήκης της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας. 9. Μεταστέγαση του Εργαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υγείας & Πρόνοιας του Τμήματος Νομικής, σε χώρους του ακινήτου επί της οδού Δαμάρεως Εγκατάσταση των κλινικών της Ιατρικής Σχολής α) Α Μαιευτική & Γυναικολογική και β) Θεραπευτική στο ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής)./.

2 2 11. Ανάκληση απόφασης της Γ.Σ. του Τμήματος Οδοντιατρικής ως προς την Ίδρυση Μουσείου Κρανιοπροσωπικής Εξέλιξης-Ιστορία της Οδοντιατρικής (απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος) 12. Απονομή τιμητικής διάκρισης στους γονείς του θανόντος φοιτητή του Τμήματος Φαρμακευτικής Δημ. Γκούφα. (απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος) 13. Εφαρμογή Π.Δ. 85/ Ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας. Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: 14.Διμερείς συμφωνίες συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, με τα Πανεπιστήμια: α) Auckland (Νέα Ζηλανδία) β) York (Καναδάς) γ) του Μόντρεαλ (Καναδάς) δ) της Οττάβας (Καναδάς) ε) McGill (Καναδάς) στ) Valahia University of Targoviste (Ρουμανία) Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 15. Χρονοδιάγραμμα θερινών διακοπών. 16. Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφία και Χαρτογραφία της Ενέργειας και των Φυσικών Διαθεσίμων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο: Ευρύτερη Μέση Ανατολή και Τουρκία» του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. (διανέμεται απόφαση της προσωρινής Γ.Σ. του Τμήματος) 17. Χορήγηση άδειας για προσωπικούς λόγους σε μέλος ΕΕΔΙΠ κλάδου Ι του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Δ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 18. Έγκριση Μητρώων εκλεκτόρων του Τμήματος Φαρμακευτικής για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακοκινητική-Φαρμακομετρία» 19. Έγκριση Μητρώων εκλεκτόρων του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ανά γνωστικό αντικείμενο ως εςξής: i) «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Εκπαίδευση- Διδακτική των Μαθηματικών» ii) «Ειδική Αγωγή»

3 3 iii) «Βυζαντινή Φιλοσοφία» iv) «Αρχαία Ελληνική Γραμματεία» v) «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία» vi) «Εφαρμοσμένη Ηθική» vii) «Φιλοσοφία των Μέσων Χρόνων και της Αναγέννησης στη Δύση» 20. Έγκριση Μητρώων εκλεκτόρων του Τμήματος Φυσικής: i) Για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Θεωρία της Σχετικότητας» ii) Για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσικής Στερεάς Κατάστασης» iii) Για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική Φυσική». iv) Για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών». v) Για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσικής Στερεάς Κατάστασης» vi) Για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών» vii) Για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές Επικοινωνίες» viii) Για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ωκεανογραφία» 21. Έγκριση Μητρώων εκλεκτόρων του Τμήματος Μαθηματικών i) Για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση με έμφαση στις περιοχές: Συναρτησιακή Ανάλυση, Κυρτή Γεωμετρική Ανάλυση, Γεωμετρία των Fractals» ii) Για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό «Γενικευμένες Συναρτήσεις, Κατανομές και Αυτοσυζυγείς Συνήθεις Διαφορικοί Τελεστές» 22. Έγκριση Μητρώων εκλεκτόρων του Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: i) Για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία» ii)για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας» (διανέμονται) Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ :

4 4 23. Λύση ή μη της μίσθωσης του ισογείου καταστήματος επί της Δαμάρεως Έγκριση καταβολής αποζημίωσης ποσού 1.603,20, λόγω συνταξιοδότησης, στην κ. Αθηνά Σιώκου-Μεράκου, πρώην υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 25. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης ποσού 7.983,86 λόγω συνταξιοδότησης, στον κ. Βασίλη Αρβανίτη, πρώην υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 26. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης ποσού 1.071,60 λόγω συνταξιοδότησης, στον κ. Ζήση Καλύβα, πρώην υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ΣΤ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ: 27.Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μεταφορά και μετεγκατάσταση Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 28. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων, εκτυπωτών, φωτοαντιγράφων και τηλεομοιοτυπικών συσκευών γραφείου για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 29.Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί ένστασης της εταιρείας «ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ» αναφορικά προς τον διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο καθαρισμός των κτηρίων του Πανεπιστημίου Αθηνών. 30. Πρακτικό επιτροπής προσφυγών και ενστάσεων επί υπομνήματος της «ΜONDIALPOL SECURITY AE» σχετικά με τη διαπραγμάτευση για τη φύλαξη κτηρίων του Πανεπιστημίου. - Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για φύλαξη των κτηρίων του Πανεπιστημίου. (διανέμεται. Τα πρακτικά της επιτροπής διαπραγμάτευσης έχουν διανεμηθεί στη συνεδρία Συγκλήτου θέμα 33ο ) Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ: 31. Έγκριση αποτελεσμάτων εξετάσεων για χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών, ακαδημαϊκού έτους από τα έσοδα του κληροδοτήματος Σ. Σαριπόλου. (εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος)

5 5 32. Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2012 του κληροδοτήματος Σ. Σαριπόλου. (διανέμεται εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος) 33. Χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών με επιλογή κατά το Πανεπιστημιακό έτος από τα έσοδα της κληρονομίας Σωτ. Παπαζαφειρόπουλου. (εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής) 34. Χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών με επιλογή κατά το πανεπιστημιακό έτος από τα έσοδα του κληροδοτήματος Μ. Στάη (εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής) 35. Αίτημα της κ. Ευγ. Κοψίδη, μεταπτυχιακής υποτρόφου από τα έσοδα της κληρονομίας Λ. Οικονομίδου για παράταση της υποτροφίας της. 36. Αίτημα των κ. Λ.-Δ. Περέλλη-Κωνσταντινίδη, Ζ. Αντωνοπούλου, Τσαμπ. Παρασκευά, Δαν. Αντιβάχη και Αρ. Μαντά, μεταπτυχιακών υποτρόφων από τα έσοδα της κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη για παράταση των υποτροφιών τους. Η. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου) 37. Έγκριση συμπληρωματικής κατανομής, στα επιμέρους έργα συντήρησης, τμήματος του ποσού των ,90 που δεσμεύτηκε από την πίστωση του έργου του Π.Δ.Ε «Συντήρηση και επισκευές κτηρίων Πανεπιστημίου Αθηνών», σύμφωνα με τη ΣΑΕ Έγκριση συμπληρωματικής κατανομής, στα επιμέρους έργα υποδομής, τμήματος του ποσού των ,05 που δεσμεύτηκε από την πίστωση του έργου του Π.Δ.Ε «Έργα Υποδομής Πανεπιστημίου Αθηνών», σύμφωνα με τη ΣΑΕ Έγκριση κατανομής του ποσού των ,00 που δεσμεύτηκε από την πίστωση του έργου του Π.Δ.Ε. «Εξοπλισμός του Πανεπιστημίου Αθηνών», σύμφωνα με τη ΣΑΕ Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης του Γ2 διαμερίσματος στην πολυκατοικία επί της οδού Τρωάδος 6 στην Αγία Παρασκευή προϋπολογισμού 3.109,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, στο μειοδότη Γ. Κονταξόπουλο, αντί του ποσού των 2.953,37 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Α.Μ 10397). Εγκρίσεις των κάτωθι μελετών 41. Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης, λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μέσης τάσης, των γενικών πινάκων χαμηλής τάσης και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, προϋπολογισμού ,60 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών (Α.Μ ).

6 6 42. Αναβάθμιση και πιστοποίηση του δικτύου καυσίμου αερίου της Πανεπιστημιούπολης, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (Α.Μ ). 43. Επέκταση του δικτύου καυσίμου αερίου της Πανεπιστημιούπολης, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (Α.Μ ). 44. Κατασκευή νέου κτηρίου γραφείων επί της οδού Μεθώνης αρ. 74, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (Α.Μ ). 45. Οριστική μελέτη του έργου «Βιοκλιματικός σχεδιασμός-ανακατασκευή της εσωτερικής πλατείας της Σ.Θ.Ε και του περιμετρικού οδικού άξονα κυκλοφορίας», προϋπολογισμού ,14 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (Α.Μ ). 46. Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (Α.Μ ). 47. Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων στο Κέντρο, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (Α.Μ ). 48. Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων στο Γουδή, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. (Α.Μ ). 49. Αναβάθμιση του δικτύου επικοινωνιών και data κτηρίου Διδασκαλείου Ελληνικής Γλώσσας στην Πανεπιστημιούπολη, προϋπολογισμού 2.836,99 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α -Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας στην εταιρεία «Optronics Technologies ΑΒΕΤΕ» αντί του ποσού των 2.836,99 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Α.Μ ) 50. Σύνδεση του κτηρίου Διδασκαλείου Ελληνικής Γλώσσας στην Πανεπιστημιούπολη με το δίκτυο της ΔΕΗ, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας στην εταιρεία «Ε.ΒΙ.ΑΡ Α.Ε.» αντί του ποσού των ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Α.Μ ) 51. Εκτέλεση επειγουσών εργασιών στερέωσης μεταλλικών ψευδοροφών στα Αμφιθέατρα της Σ.Θ.Ε, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (Α.Μ ).

7 7 52. Επείγουσες εργασίες συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη και στο ΤΕΦΑΑ, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (Α.Μ10455). 53. Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και συμπλήρωση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής, διάρκειας τεσσάρων μηνών, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας (Α.Μ ). Προμήθειες και παροχή υπηρεσιών 54. Έγκριση της εκ των υστέρων μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της προμήθειας και εγκατάστασης κλιματιστικών μηχανημάτων ψύξης-θέρμανσης διαιρούμενου τύπου, εργολαβίας «Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» κατά 15 ημερολογιακές ημέρες (ΑΜ ) 55. Προμήθεια παροχικού καλωδίου αντλίας, βόρειας γεώτρησης εντός της Πανεπιστημιούπολης, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. -Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας στον κ. Γ. Τσάγκα, αντί του ποσού των ,00 με Φ.Π.Α (Α.Μ ). 56. Προμήθεια και τοποθέτησης προκατασκευασμένου φυλακίου στον αύλειο χώρο του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, προϋπολογισμού 7.800,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας (Α.Μ ) 57. Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης φθορών στο κτήριο της Πρυτανείας, προϋπολογισμού ,97 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (Α.Μ 10446). 58. Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών για την υποστήριξη λειτουργίας των συστημάτων πυροπροστασίας και του συστήματος κεντρικού ελέγχου, που είναι εγκατεστημένα στη Σ.Θ.Ε, στο Τμήμα Οδοντιατρικής και στη Νομική, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (Α.Μ 10466). 59. Προμήθεια επίπλων για το Εργαστήριο Εικαστικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο ισόγειο του κτηρίου επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 20, προϋπολογισμού ,54 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας στην εταιρεία «OFITEC-ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Α.Ε.» αντί του ποσού των 8.862,15 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Α.Μ ) Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών Α.Π.Ε.

8 8 60. Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ολοκλήρωση της επισκευής και διαρρύθμισης του κτηρίου του Παλαιού Χημείου του, εργολαβίας «ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», συνολικής δαπάνης ,47, έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης ,21 (αύξηση κατά ,26) - Έγκριση 2 ου ΠΚΤΜΝΕ (Α.Μ. 3773). Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των κάτωθι έργων: 61. Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Πανεπιστημιακών κτηρίων, εκτός των κτηρίων της Σ.Θ.Ε, (διάρκειας 18 μηνών), εργολαβίας κ. Μ. Μαλιαχόβα, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τελική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Α.Μ. 3315). 62. Διαμόρφωση χώρου γραφείων μελών ΔΕΠ στο αίθριο του 2 ου ορόφου της Φιλοσοφικής Σχολής, εργολαβίας Γ. Κονταξόπουλου, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τελική δαπάνη ,04 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (Α.Μ ). 63. Επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη, εργολαβίας Κρομμύδα, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τελική δαπάνη ,22 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Α.Μ. 3429). Παρατάσεις προθεσμιών: 64. Παράταση εκ των υστέρων της προθεσμίας περάτωσης του έργου: αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά στον φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα, του ισογείου και του υπογείου του κτηρίου επί των οδών Ακαδημίας 47 και Σίνα, εργολαβίας «ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι , με αναθεώρηση (Α.Μ 10310). 65. Περάτωση του έργου: ολοκλήρωση Αμφιθεάτρου Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, κοινοπραξίας «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι , με αναθεώρηση (Α.Μ 3934). 66. Περάτωση του έργου: ολοκλήρωση της επισκευής και διαρρύθμισης του κτηρίου του Παλαιού Χημείου, εργολαβίας «ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση (Α.Μ 3773). 67. Παράταση εκ των υστέρων της προθεσμίας περάτωσης της προμήθειας και εγκατάστασης κλιματιστικών μηχανημάτων ψύξης- θέρμανσης διαιρούμενου τύπου, εργολαβίας «Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» κατά 15 ημερολογιακές ημέρες (Α.Μ 10314). 68. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας και εγκατάστασης προκατασκευασμένου συγκροτήματος εξωτερικών ιατρείων στον περιβάλλοντα

9 9 χώρο του Αιγινητείου Νοσοκομείου, εργολαβίας «KMS BUILDINGS A.E», κατά 4 μήνες (Α.Μ 10307)../. 69. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου της ενοικίασης και εγκατάστασης ικριωμάτων σε κτήριο επί των οδών Αγ. Σπυρίδωνος, Μπουμπουλίνας 1 & Ακτής Μιαούλη στον Πειραιά, εργολαβίας «ΒΙΟΣΩΛ» κατά 11 μήνες (Α.Μ 1007) (διανέμονται γνώμες του Τεχνικού Συμβουλίου των συνεδριών , και ) Θ. ΘΕΜΑΤΑ Ε.Λ.Κ.Ε 70. Εκλογές για την ανάδειξη του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου Διοίκησης της Επιτροπής Ερευνών και ορισμός Προέδρου. 71. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή συνδρομής του Πανεπιστημίου Αθηνών στον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος Συνέχιση από έως του έργου «αναδρομική καταλογογράφηση υλικού της κεντρικής Βιβλιοθήκης ΝΟΠΕ». 73. Αίτημα του συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού περί μη καταβολής, εκ μέρους των διοικητικών υπαλλήλων που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση», του κόστους παρακολούθησης. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : 1.Αναμόρφωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008, των ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας: i) «Χημείας». ii) «Επιστήμη πολυμερών και εφαρμογές της». iii) «Κατάλυση και εφαρμογές της». Αθήνα, Ο Πρύτανης Θεοδόσιος Πελεγρίνης Υπογραφή ετέθη στο πρωτότυπο που βρίσκεται στη Γραμματεία Συγκλήτου

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 27-6-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011)

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Α1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο εγκρίνει την αποστολή εγγράφου προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού-Τουρισμού κ. Γ. Νικιτιάδη, σχετικά με αίτημα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ. Η Πανεπιστημιακή Λέσχη στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ. Η Πανεπιστημιακή Λέσχη στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ Η Πανεπιστημιακή Λέσχη λειτουργεί ως Παράρτημα του Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει σκοπό τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των φοιτητών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νόμος 3861/13-7-2010 (ΦΕΚ 112 τ.α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πράξη: Υποέργο: Ημερομηνία: 27/12/2012 Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 Αθήνα 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με κωδικό πρόσκλησης 2.12 για τη θεματική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Π ε π ρ α γ µ έ ν α Ακαδηµαϊκού Έτους

Π ε π ρ α γ µ έ ν α Ακαδηµαϊκού Έτους Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Π Α Τ ΡΑ Σ Π ε π ρ α γ µ έ ν α Ακαδηµαϊκού Έτους 2008-2009 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Με αίσθηµα ικανοποίησης και µε την προσήκουσα ευθύνη, στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Προεδρία Καθηγητή Πάνου Γκούμα Πάτρα, Σεπτέμβριος 2014 Αγαπητή μας φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/ 3 /2011 ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑ ΙΩΝ ΑριΟμ, Πρωτ.3953 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Βαθμός προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 Αριθ. Τεύχους: 186 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 Αριθ. Τεύχους: 186 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 8 θέσεις καθηγητή... 4 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 8 θέσεις καθηγητή... 5 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 3 θέσεις καθηγητή...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

60 Περιφερειακής Ανάπτυξης 332 Μηχανολόγων Μηχανικών 60 208 Πολιτικών Μηχανικών 60 236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 60

60 Περιφερειακής Ανάπτυξης 332 Μηχανολόγων Μηχανικών 60 208 Πολιτικών Μηχανικών 60 236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 60 Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 110/19-04-2013 Συνεδρίασή της έλαβε τις εξής αποφάσεις: 1.Επικυρώνει τον προτεινόμενο αριθμό εισακτέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα