ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βύρωνας, 25/6/2012 Αριθ. Πρωτ.: Προς: τον ήµαρχο Βύρωνα κ. Ν. Χαρδαλιά και το ηµοτικό Συµβούλιο Θέµα: Ετήσια απολογιστική έκθεση του Συµπαραστάτη του ηµότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 παρ. 5 Ν. 3852/2010)

2 Μέρος 1 ο : Εισαγωγικές παρατηρήσεις Έχει περάσει ένας και πλέον χρόνος από την ανάληψη των καθηκόντων µου ως Συµπαραστάτη του ηµότη και της Επιχείρησης (Στ Ε), θέση στην οποία εκλέχθηκα µε την υπ αριθµό 32/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, που ελήφθη µε την αυξηµένη πλειοψηφία (άνω των 2/3 των µελών του ηµοτικού Συµβουλίου) που απαιτείτο. Ο Συµπαραστάτης του ηµότη και της Επιχείρησης είναι ένας νέος θεσµός διαµεσολάβησης µεταξύ δηµοτών, επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α., µε αποστολή τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των δηµοτών και των επιχειρήσεων, την έγκαιρη καταπολέµηση φαινοµένων κακοδιοίκησης και τη διασφάλιση της αµεροληψίας των δηµοτικών αρχών. Η θέση του Στ Ε είναι θεσµικά ανεξάρτητη και είναι αποκλειστικά και µόνο στην υπηρεσία των δηµοτών, προσπαθώντας µε την αµερόληπτη διαµεσολάβηση του µεταξύ αυτών και της ηµοτικής αρχής, να επιλύσει δίκαια τα αιτήµατά τους. Η θητεία του Στ Ε ακολουθεί τη θητεία των δηµοτικών αρχών. Ο Στ Ε λαµβάνει αντιµισθία ισόποση µε την αντιµισθία του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου (ίση µε το 40% της αντιµισθίας του ηµάρχου). Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Στ Ε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δηµοτικούς συµβούλους. Καθήκοντα Συµπαραστάτη ανέλαβα ουσιαστικά την 1 η /4/2011, µετά τη δηµοσίευση του σχετικού Φ.Ε.Κ.. Από τότε µέχρι σήµερα έχω παρέµβει προς τη διοίκηση του ήµου για έναν αρκετά µεγάλο αριθµό θεµάτων, ορισµένα από τα οποία επιλύθηκαν και πολλά άλλα όχι. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι οι αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις του Στ Ε, που εκδίδει στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του, δεν διαθέτουν έναντι της ιοίκησης τη δύναµη του δεδικασµένου και την εκτελεστότητα της δικαστικής απόφασης ή της ιοικητικής Πράξης. Στη διάρκεια του ενός χρόνου περίπου της θητείας µου, παρενέβη εγγράφως προς τη διοίκηση για πενήντα εννέα (60) θέµατα, τα οποία και αναπτύσσω παρακάτω. Επίσης, παρενέβη άµεσα και προφορικώς για την επίλυση πολλών ακόµα θεµάτων, θεωρώ όµως υπερβολή να αναφερθώ αναλυτικώς σε αυτά στην παρούσα έκθεση. Η συνεργασία µου µε την διοίκηση και τις υπηρεσίες του ήµου υπήρξε άλλοτε εποικοδοµητική και άλλοτε όχι, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη συνεχεία της εκθέσεώς µου. 2

3 Μέρος 2 ο : Παρεµβάσεις του Στ Ε προς την ιοίκηση του ήµου. Παραθέτω παρακάτω περιληπτικά τις εξήντα (60) έγγραφες παρεµβάσεις µου προς την διοίκηση του ήµου, χωρισµένες σε θεµατικές ενότητες ανάλογα µε τις κατά περίπτωση εµπλεκόµενες υπηρεσίες του ήµου. Πιστεύω ότι η µελέτη τους µπορεί να δώσει χρήσιµα συµπεράσµατα. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αίτηµα συµπολίτη µας για την καταβολή από το ήµο χρηµατικής αποζηµίωσης λόγω ζηµίας που προκάλεσε στο όχηµά του απορριµµατοφόρο του ήµου. Η αποζηµίωση καταβλήθηκε και το ζήτηµα επιλύθηκε. 2. Αίτηµα συνδηµότη για τοποθέτηση κάδων και ρύθµιση της στάθµευσης αυτοκινήτων στην οδό Ανακρέοντος. Η Υπηρεσία Καθαριότητας τοποθέτησε άµεσα κάδους µπροστά σε κάθε πολυκατοικία. Στο θέµα της στάθµευσης δεν υπήρξε από την Τεχνική Υπηρεσία σχετική παρέµβαση. Οφείλω όµως να δεχθώ ότι η επίλυσή του συγκεκριµένου προβλήµατος είναι δυσχερής, λόγω της πυκνής δόµησης του κέντρου του Βύρωνα και της συνακόλουθης έλλειψης χώρων στάθµευσης. 3. Αίτηµα κατοίκων πολυκατοικίας στην οδό Μυσίας για την τοποθέτηση κάδων έµπροσθεν των πολυκατοικιών της οδού Μυσίας, ώστε να µη συσσωρεύονται όλα τα απορρίµµατα στον ένα και µοναδικό κάδο που βρίσκεται µπροστά στην πολυκατοικία τους. Κάδοι δεν τοποθετήθηκαν λόγω οικονοµικής αδυναµίας από πλευράς του ήµου. Οι αιτούντες κάτοικοι προχώρησαν στην αφαίρεση του κάδου έµπροσθεν της πολυκατοικίας τους (;) και, όπως ήταν αναµενόµενο, η ανορθόδοξη απόρριψη των σκουπιδιών δεν επιλύθηκε. Πιστεύω ότι κανείς δεν µπορεί να θεωρήσει τα παραπάνω ως την ορθή λύση και ο ήµος πρέπει άµεσα να επιλυφθεί του ζητήµατος. 3

4 4. Καταγγελία κατοίκων ότι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας στη συµβολή των οδών Κρυστάλλη και Τραλλέων µετά την αποκοµιδή των απορριµµάτων αφήνουν τα καπάκια των κάδων ανοιχτά. Το πρόβληµα εξακολουθεί να υφίσταται. 5. Αίτηµα για τον καθαρισµό προσφυγικού στενού µε έξοδο στην οδό Ευαγγελικής Σχολής. Επιλύθηκε άµεσα από την Υπηρεσία Καθαριότητας. 6. Αίτηµα συµπολίτη µας που διατηρεί κατάστηµα στην οδό Βουτζά για την αποµάκρυνση µεγάλου όγκου απορριµµάτων που είχε συσσωρευτεί σε εγκαταλελειµµένο οίκηµα πίσω από το κατάστηµά του. Κοινοποίησα έγγραφο στην Υπηρεσία Καθαριότητας, η οποία επενέβη άµεσα και αποµάκρυνε τα σκουπίδια. 7. Αίτηµα συνδηµότη για την αποµάκρυνση απορριµµάτων έναντι του ηµαρχείου. Το θέµα επιλύθηκε από την Υπηρεσία Καθαριότητας. 8. Καταγγελία συνδηµότη ότι οι κάδοι εναπόθεσης απορριµµάτων του ήµου δεν πλένονται τακτικά και µυρίζουν. Το πρόβληµα και κατά την προσωπική µου άποψη είναι υπαρκτό και εντείνεται, βέβαια, κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Πιστεύω ότι πρέπει να επιλυθεί άµεσα και µε αποτελεσµατικό τρόπο. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 9. Υπόµνηµά µου προς την Υπηρεσία Πρασίνου και προς το ασαρχείο Πεντέλης για την αποκατάσταση του δασικού χαρακτήρα του χώρου του «πικ νικ» (έναντι κλειστού Γυµναστηρίου) και την απαγόρευση στάθµευσης αυτοκινήτων µέσα σε αυτόν. Η Υπηρεσία Πρασίνου και ο αρµόδιος αντιδήµαρχος ανταποκρίθηκαν στο αίτηµα κάνοντας µία πολύ επιτυχηµένη παρέµβαση αποκατάστασης και αναµόρφωσης του χώρου. 10. Αίτηµα κατοίκων για τη συντήρηση του πρασίνου σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Λαοδικείας. Η Υπηρεσία Πρασίνου ανταποκρίθηκε άµεσα. 4

5 11.. Αίτηµα κατοίκων για δεντροφύτευση στο πεζοδρόµιο στην οδό Παναγή Τσαλδάρη. Η Υπηρεσία Πρασίνου ανταποκρίθηκε άµεσα. 12. Αίτηµα κατοίκων για φύλαξη και συντήρηση της παιδικής χαράς στη συµβολή των οδών Νεάρχου και Χαριδήµου. Το αίτηµα επιλύθηκε από την αρµόδια Υπηρεσία µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 13. Αίτηµα µου για την υλοποίηση της απόφασης που αφορά στην κατεδάφιση ερειπωµένης παλαιάς οικίας επί της οδού Β. Ηπείρου αριθ. 26. Σήµερα, ένα χρόνο µετά το αίτηµά µου και παρά την επικινδυνότητα του εν λόγω οικήµατος, τις επανειληµµένες παρεµβάσεις µου, το ότι υπήρχε άδεια κατεδάφισης και το ότι είχε εξασφαλιστεί το απαραίτητο κονδύλι, η Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει προβεί στην κατεδάφιση της οικίας. Αντίθετα, έληξε η εκδοθείσα άδεια κατεδάφισης και γίνεται προσπάθεια για την ανανέωσή της. 14. Αίτηµα συνδηµότη µας µε το οποίο καταγγέλλει ότι στην πολυκατοικία που διαµένει (Εµπεδοκλέους 90) εισρέουν νερά λόγω: µη σωστής διαµόρφωσης του δρόµου και του πεζοδροµίου και µη καθαρισµού και πιθανής απόφραξης του φρεατίου. Κοινοποίησα το αίτηµα στην Τεχνική Υπηρεσία του ήµου, αλλά µέχρι και σήµερα το πρόβληµα δεν έχει επιλυθεί λόγω µη διαθεσιµότητας συνεργείου και έλλειψης οικονοµικών πόρων, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω. 15. Αίτηµα διαµαρτυρία των ενοίκων πολυκατοικίας στην οδό Π. Τσαλδάρη 30, µε θέµα την αποκατάσταση κατεστραµµένου αγωγού αποχέτευσης που έχει ως αποτέλεσµα τη διαρροή και συσσώρευση λυµάτων στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Το αίτηµα διαβιβάσθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία, αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει καµία ενέργεια. 5

6 16. Αίτηµα κατοίκων της περιοχής «Τρίγωνο», στο κέντρο του Βύρωνα, µε το οποίο µου επισηµαίνουν την επικινδυνότητα των διασταυρώσεων Π. Τσαλδάρη & Κολοκοτρώνη και Π. Τσαλδάρη & Κύπρου. Απευθύνθηκα στην Τεχνική Υπηρεσία για την τοποθέτηση φωτεινού παλλόµενου σηµατοδότη και τη µεταφορά του STOP σε εµφανές σηµείο και στη σωστή θέση, η οποία και ανταποκρίθηκε στο αίτηµα. Παραµένει όµως άλυτο το πρόβληµα της στάθµευσης των αυτοκινήτων στις γωνίες των συγκεκριµένων διασταυρώσεων µε αποτέλεσµα να µειώνεται σε επικίνδυνο βαθµό η ορατότητα για την ασφαλή διέλευση των αυτοκινήτων. 17. Αίτηµα συµπολίτη µας για ανάκληση άδειας αποθήκης στην περιοχή της Φρυγίας µε το επιχείρηµα ότι η άδεια χορηγήθηκε παράνοµα, εφόσον κατά την άποψή του καταγγέλλοντος διεξάγεται χονδρεµπόριο και όχι αποθήκευση εµπορευµάτων. Η τεχνική υπηρεσία του ήµου υποστήριξε ότι η άδεια έχει εκδοθεί νόµιµα. Κοινοποίησα την απάντηση της τεχνικής υπηρεσίας στο συµπολίτη µας και του συνέστησα να απευθυνθεί στην Πολεοδοµία και τη ικαιοσύνη, εφόσον εξακολουθεί να πιστεύει ότι η χορηγηθείσα άδεια είναι παράνοµη. 18. Αίτηµα συµπολίτη µας µε το οποίο καταγγέλλει την παράνοµη στάθµευση αυτοκινήτων και µηχανών στο πεζοδρόµιο στη συµβολή των οδών Καραολή ηµητρίου & Φορµίωνος, έµπροσθεν του υπάρχοντος φαρµακείου. Κοινοποίησα το αίτηµα στην Τεχνική Υπηρεσία του ήµου, η οποία τοποθέτησε µεταλλικά «π» για την παρεµπόδιση της παράνοµης στάθµευσης. 19. Αίτηµα για ανακατασκευή πεζοδροµίου στην οδό Καραολή ηµητρίου 26. Η συνδηµότισσα που υπέβαλε το ως άνω αίτηµα δήλωσε ότι το κόστος των υλικών που χρειαζόταν για την ανακατασκευή θα το αναλάµβανε η ίδια και ζητούσε από το ήµο να διαθέσει µόνο το συνεργείο για την κατασκευή. Κοινοποίησα το αίτηµα στην Τεχνική Υπηρεσία και τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση. 20. Αίτηµα για έλεγχο ασφαλούς στερέωσης κολώνας φωτισµού στην οδό Γραβιάς 25. Η Τεχνική Υπηρεσία προέβη στον απαραίτητο έλεγχο στον οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πρόβληµα. 6

7 21. Έλαβα πρόταση από συνδηµότη µας, συνοδευόµενη από πολυσέλιδη ολοκληρωµένη µελέτη, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις στέγες των σχολείων και ιδιόκτητων κτιρίων του ήµου. Θεώρησα την πρότασή του πολύ ενδιαφέρουσα, αφού συνδυάζει περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα και σηµαντικό οικονοµικό όφελος για το ήµο και την κοινοποίησα στην Τεχνική Υπηρεσία. Θεωρώ ότι η Τεχνική Υπηρεσία δεν µελέτησε επί της ουσίας την πρόταση και δεν προέβη σε καµία ουσιαστική ενέργεια. 22. Αίτηµα κατοίκων για την τοποθέτηση πλαστικών κώνων στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη και Χειµάρας ώστε να βελτιωθεί η ορατότητα των διερχόµενων οδηγών. Το αίτηµα ικανοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία. 23. Αίτηµα κατασκευαστή πολυκατοικίας, µε το οποίο ζητούσε τη σύνδεση της οικοδοµής που κατασκεύασε µε τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης ώστε να παραδώσει στους δικαιούχους τα διαµερίσµατα. Το αίτηµα επιλύθηκε µετά από πολλές προσπάθειες. 24. Αίτηµά µου προς το ήµαρχο και το ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό θέσεων στάθµευσης φορτηγών τροφοδοσίας µπροστά από συγκεκριµένα µεγάλα πολυκαταστήµατα (super market) του ήµου µας. Με τον τρόπο αυτό δεν θα παρεµποδίζεται η κυκλοφορία των οχηµάτων σε κεντρικούς δρόµους κατά την ώρα της τροφοδοσίας των καταστηµάτων αυτών. Το αίτηµα έγινε δεκτό, ορίσθηκαν οι απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης και αναµένεται η τοποθέτηση της απαιτούµενης σήµανσης, η οποία δυστυχώς κωλυσιεργεί. 25. Αίτηµα κατοίκων για τον φωτισµό κοινόχρηστου χώρου στην οδό Λαοδικείας. Η Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισµού της Τεχνικής Υπηρεσίας ανταποκρίθηκε άµεσα. 26. Ένσταση δύο συνδηµοτών για µη παραχώρηση θέσεων στάθµευσης για εξυπηρέτηση άµεσα συγγενικών τους προσώπων µε προβλήµατα υγείας. Το αίτηµα τους έγινε δεκτό από το ήµαρχο και το ηµοτικό Συµβούλιο. 27. Ενηµερώθηκα από κατοίκους του Βύρωνα για επικίνδυνη στατικά διώροφη παλαιά προσφυγική κατοικία στη συµβολή των οδών Χρ.Σµύρνης και Παν.Τσαλδάρη. 7

8 Ενηµέρωσα την Τεχνική Υπηρεσία η οποία διαπίστωσε, κατόπιν ελέγχου µηχανικού της υπηρεσίας ότι πράγµατι υπάρχει πρόβληµα στατικότητας. Απέστειλε έγγραφο στην πολεοδοµία και αναµένετε η παρέµβαση της. 28. Καταγγελία συνδηµοτών για την καταστροφή µέρους της περίφραξης του Παιδικού Σταθµού Μορκεντάου επί της οποίας είχε εντοιχιστεί µαρµάρινη πλάκα µε τα ονόµατα των πεσόντων στο µπλόκο του Βύρωνα. Ενηµέρωσα τον αρµόδιο αντιδήµαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας και το τοπικό Παράρτηµα Εθνικής αντίστασης. Κατόπιν τούτου το µνηµείο αποκαταστάθηκε και µάλιστα βελτιώθηκε εικαστικά σε σχέση µε την προγενέστερη µορφή του. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 29. Αίτηµα ρύθµισης χρήσης οικογενειακού τάφου από συγγενικά πρόσωπα, που δεν διευκρινιζόταν επαρκώς από τον κανονισµό του ηµοτικού Κοιµητηρίου. Το αίτηµα έγινε αποδεκτό από τη διεύθυνση της υπηρεσίας. 30. Αίτηµα από συνδηµότισσάς µας παραχώρησης οστεοφυλακίου για τη θανούσα κόρη της. Ύστερα από παρέµβασή µου η αρµόδια υπηρεσία ανταποκρίθηκε άµεσα. 31. Παρέµβασή µου προς τη διεύθυνση της Υπηρεσίας του Νεκροταφείο για τη διευθέτηση χώρου πρασίνου στον περίγυρο µνήµατος. Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε άµεσα, λαµβάνοντας υπ όψη την ανθρώπινη διάσταση του θέµατος. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 32. Αίτηµα προς τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών και το ήµο µε θέµα την ταλαιπωρία κατοίκων λόγω της µη τήρησης των κανόνων καθαριότητας από τους ιχθυοπώλες στη λαϊκή αγορά που γίνεται στην Π.Π.Γερµανού. Μετά από επανειληµµένες παρεµβάσεις, εδόθη σε µένα και τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο η υπόσχεση από τη διοίκηση των λαϊκών αγορών ότι θα παρέµβει για να οµαλοποιηθεί η κατάσταση. Περιµένουµε τις ενέργειες της. Άποψή µου είναι ότι το σηµείο πώλησης ιχθύων, από την επόµενη περίοδο, πρέπει να µεταφερθεί στη 8

9 συµβολή των οδών Π.Π. Γερµανού και Καραολή & ηµητρίου, ώστε να µην ενοχλούνται οι περίοικοι. 33. Αίτηµα για αποµάκρυνση δυο εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων στην οδό Χαριδήµου και Ευµένους. Το αίτηµα επιλύθηκε από τη ηµοτική Αστυνοµία. 34. Αίτηµα για αποµάκρυνση δυο εγκαταλελειµµένων φορτηγών αυτοκινήτων απέναντι από το 2 ο Αθλητικό Κέντρο. Το αίτηµα επιλύθηκε από τη ηµοτική Αστυνοµία. 35. Καταγγελία που αφορά την παρεµπόδιση της διέλευσης λεωφορείων λόγω παράνοµης στάθµευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Παλαιολόγου. Ζήτησα να παρεµποδιστεί η στάθµευση Ι.Χ. αυτοκινήτων µε την τοποθέτηση της ανάλογης σήµανσης, αλλά το αίτηµα µου εκκρεµεί. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 36. Παρεµβάσεις µου προς τον ήµαρχο και το ηµοτικό Συµβούλιο για τη ρύθµιση οφειλών ιδιωτών προς το ήµο στις 14/7/2011, 19/7/2011 και 4/5/2012. Η διοίκηση και το ηµοτικό Συµβούλιο µε εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας προέβησαν στις απαιτούµενες ενέργειες. 37. Σε συνεργασία µε την Οικονοµική Υπηρεσία, παρουσία και του Αντιδηµάρχου κ. Κων/νου Ζούµπου, διαπιστώθηκε ότι περίπου οφειλές από αποχετεύσεις, τραπεζοκαθίσµατα κ.λπ. δεν είχαν βεβαιωθεί, ούτε και απαιτηθεί προς είσπραξη από τον ήµο. Οι ανείσπρακτες αυτές οφειλές που προφανώς ζηµίωναν τον ήµο, ενταλµατοποιήθηκαν από την Οικονοµική Υπηρεσία και έγιναν απαιτητές. Ένα σηµαντικό ποσό εξ αυτών έχει ήδη εισπραχθεί. 38. Αίτηµα διαµαρτυρία που αφορούσε στην επιβολή προστίµου ύψους λόγω µη καταβολής δηµοτικών τελών. Στους λογαριασµούς της ΕΗ που εξοφλούσε η ιδιοκτήτρια του ακινήτου δεν αναγράφονται δηµοτικά τέλη µε ευθύνη της 9

10 υπηρεσίας. Με παρέµβασή µου διεγράφη το πρόστιµο και κατεβλήθησαν µόνο τα οφειλόµενα δηµοτικά τέλη. 39. Αίτηµα συνδηµοτών για εφαρµογή της απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου που ελήφθη το Μάρτιο του 2011 και αφορά στη µείωση των δηµοτικών τελών κατά 50% σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Κοινοποίησα το θέµα στο κ. ήµαρχο ζητώντας του την εφαρµογή της απόφασης. Το Νοέµβριο του 2011 ελήφθη εκ νέου απόφαση από το ηµοτικό Συµβούλιο για το ίδιο θέµα. Η επικαιροποιηµένη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Βύρωνα για µείωση κατά 50% των δηµοτικών τελών αφορά τις παρακάτω οµάδες συµπολιτών µας: Πολύτεκνους Άπορους Τρίτεκνους µε εισόδηµα µέχρι Άτοµα µε αναπηρία άνω του 80% Ανδρόγυνα συνταξιούχων µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως Συνταξιούχους µε ετήσιο εισόδηµα έως Ως προς τους τρίτεκνους και τους συνταξιούχους η µείωση των δηµοτικών τελών δεν έγινε δεκτή από την Περιφέρεια, γεγονός απαράδεκτο κατά την προσωπική µου άποψη. Εξ όσων είναι δυνατόν να γνωρίζω, οι σχετικές αιτήσεις µείωσης δηµοτικών τελών των δικαιούχων συνδηµοτών µας υλοποιούνται πλέον µε ικανοποιητικούς ρυθµούς. 40. Παρέµβασή µου προς την Οικονοµική Υπηρεσία για µείωση ηµοτικών Τελών τραπεζοκαθισµάτων κατά 5%. Η παρέµβασή µου έγινε οµόφωνα δεκτή από το ήµαρχο και το ηµοτικό Συµβούλιο. 41. Η οικονοµική κατάσταση του ήµου συνεχώς επιδεινώνεται. Με βάση, λοιπόν, αυτό το γεγονός έκανα αίτηµα προς τον ήµαρχο και το ηµοτικό Συµβούλιο να γίνει ειδική συνεδρίαση του.σ. στο οποίο να ληφθούν αποφάσεις για την αντιµετώπιση της κατάστασης. Το αίτηµα µου, δυστυχώς, δεν έτυχε θετικής αποδοχής. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 10

11 42. Κοινοποίησα προς την υπεύθυνη υπάλληλο συντήρησης σχολικών κτιρίων σχετικό αίτηµα γονέων και δασκάλων για την επιδιόρθωση ζηµίας που είχε σηµειωθεί στο κτήριο του 2 ου ηµοτικό Σχολείο Βύρωνα. Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε άµεσα και η ζηµία αποκαταστάθηκε. 43. Αίτηµα νεαρού αλλοδαπού συνδηµότη µας που αφορούσε την επιτάχυνση των διαδικασιών ανανέωσης της αδείας παραµονής του, ώστε να µπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα τις σπουδές του στην Ελλάδα. Το θέµα επιλύθηκε από την υπηρεσία αλλοδαπών του ήµου. 44. Στις 3/2/2012 στο 3 ο και 12 ο ηµοτικό Σχολείο Βύρωνα εκδηλώθηκε φωτιά λόγω βραχυκυκλώµατος. Με αφορµή το γεγονός αυτό επισήµανα εγγράφως προς τους αρµόδιους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του ήµου, ότι σε ορισµένα σχολεία του Βύρωνα δεν υπάρχουν συστήµατα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας και τους ζήτησα να προβούν στις απαιτούµενες ενέργειες και να αναδείξουν το θέµα στο Υπουργείο Παιδείας. Με την ευκαιρία του απολογισµού µου επανέρχοµαι και ζητώ να γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες, απαραίτητες για την ασφάλεια των µαθητών και διδασκόντων. 45. Επικοινώνησε µαζί µου ο ιευθυντής του Ειδικού Σχολείου Καισαριανής και ζήτησε την παρέµβασή µου για την λειτουργία Ειδικού Σχολείου στον Καρεά, σε κτήριο που είχε ήδη µισθωθεί από την Περιφέρεια από τον Οκτώβριο του 2010 για αυτό το σκοπό. Γνωστοποίησα το ως άνω αίτηµα στον ήµαρχο και στο ηµοτικό Συµβούλιο, Παρά τις επίµονες ενέργειες, των αρµόδιων φορέων του ήµου προς το Υπουργείο Παιδείας και την Περιφέρεια, η λειτουργία του Ειδικού Σχολείο στον Καρέα µαταιώθηκε. 46. Παρέµβαση µου, µετά από αίτηµα γονέων, για την έλλειψη παιδαγωγικού προσωπικού στους Παιδικούς Σταθµούς Βύρωνα. Η έλλειψη δώδεκα (12) παιδαγωγών οφείλεται στην απαράδεκτη κατ εµέ, αναστολή διορισµών από το αρµόδιο Υπουργείο. Ενηµέρωσα τη ιεύθυνση του Νοµικού Προσώπου Παιδικών Σταθµών ότι µπορεί, από τις σχολές µαθητείας του Ο.Α.Ε.., να ζητήσει σπουδαστές 11

12 ως βοηθητικό προσωπικό και έλαβα τη διαβεβαίωση ότι η πρότασή µου έχει γίνει αποδεκτή και έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Οφείλω να επισηµάνω ότι το πρόβληµα θα βρει σωστή λύση µόνο αν αρθεί η αναστολή διορισµών και καλυφθούν τα κενά από παιδαγωγούς Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., τους οποίους κανένα βοηθητικό προσωπικό δεν µπορεί να αντικαταστήσει. Επίσης φοβάµαι ότι από τη νέα σχολική περίοδο θα υπάρξουν µεγαλύτερες ελλείψεις παιδαγωγών, εάν εξακολουθήσει η αναστολή των προσλήψεων. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» (Ο.Π.Α.) 47. Αίτηµα προς τον ΟΠΑ για επιδιόρθωση της περίφραξης, την καλύτερη φύλαξη και την αποκατάσταση ζηµιών στο ανοιχτό Αθλητικό Κέντρο που βρίσκεται στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Οι ζηµιές στον εσωτερικό χώρο του γηπέδου αποκαταστάθηκαν, όχι όµως και η περίφραξη, λόγω µη διάθεσης των απαιτούµενων οικονοµικών πόρων. Επίσης, η φύλαξη είναι πληµµελής, µε αποτέλεσµα να προκαλούνται φθορές στο χώρο του Αθλητικού Κέντρου και να ενοχλούνται οι περίοικοι από παρέες που παραµένουν στον εσωτερικό χώρο µέχρι αργά το βράδυ και που βέβαια δεν έχουν καµία σχέση µε την άθληση. 48. Παρέµβαση µου στον Οργανισµό Πολιτισµού & Αθλητισµού (Ο.Π.Α.) µε αφορµή ηλεκτρονική καταγγελία που έλαβα για το γεγονός ότι καθηγητές καλλιτεχνικών και µουσικών µαθηµάτων που απασχολούνται στον Ο.Π.Α. µε σύµβαση έργου, παραµένουν απλήρωτοι για µεγάλο χρονικό διάστηµα. υστυχώς, µέχρι και σήµερα εξακολουθεί να υφίσταται το ίδιο πρόβληµα. 49. Αίτηµα καταγγελία γονέων, εκπαιδευτικών και κατοίκων ενάντια στην απόφαση του Ο.Π.Α. για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στους χώρους της «Εργάνη» και του ηµοτικού Σταδίου Βύρωνα. Παρενέβη στο ήµαρχο και το ηµοτικό Συµβούλιο υποστηρίζοντας το αίτηµα και ζητώντας µε τη σειρά µου να µην εγκατασταθούν κεραίες στους ως άνω χώρους. Η απόφαση του Ο.Π.Α. έχει «παγώσει» και θέλω να πιστεύω ότι θα αποσυρθεί οριστικά. 12

13 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 50. Καταγγελίες από πληθώρα συνδηµοτών µας για την κατάσταση που επικρατεί στην πλατεία Αγίου Λαζάρου. Συγκεκριµένα για: Την ελλιπή καθαριότητα του χώρου. Την παράνοµη διέλευση δικύκλων µέσα από την πλατεία. Την έλλειψη φύλαξης του χώρου. Την παράνοµη ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων περιµετρικά της πλατείας, µε αποτέλεσµα να καταλαµβάνεται σχεδόν όλος ο χώρος, αφήνοντας µόνο ένα στενό διάδροµο για τη διέλευση των πεζών, παραβιάζοντας έτσι την χωροθέτηση που έχει αποφασισθεί από το ηµοτικό Συµβούλιο. Ανάλογες καταγγελίες υπάρχουν και για άλλες πλατείες του ήµου. Όλα τα παραπάνω τα κοινοποίησα µε σχετικό έγγραφό µου τόσο προς τον ήµαρχο όσο και προς το ηµοτικό Συµβούλιο. Μέχρι σήµερα δυστυχώς, δεν έχει γίνει τίποτα, παρά τις επανειληµµένες παρεµβάσεις µου, αντίθετα η κατάσταση έχει χειροτερεύσει. 51. Πολλοί συνδηµότες µας προέβησαν σε καταγγελία για παράνοµη κατάληψη πεζοδροµίων στις οδούς Καραολή & ηµητρίου και Λεωφόρο Καρέα. Οι επισηµάνσεις τους είναι ορθές και απόλυτα δικαιολογηµένες. Ποιο συγκεκριµένα: Επιχειρήσεις οικοδοµικών υλικών, ειδών υγιεινής, super markets, περίπτερα κ.τ.λ. καταλαµβάνουν τα πεζοδρόµια, ακόµα και µέρος του οδοστρώµατος, µε αποτέλεσµα να παρεµποδίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών. Επιχειρήσεις εµπορίας αυτοκινήτων καταλαµβάνουν τα πεζοδρόµια αλλά και τους γύρω δρόµους, σταθµεύοντας παρανόµως τα αυτοκίνητα που εµπορεύονται. Έτσι δυσχεραίνεται η διέλευση των πεζών αλλά και η στάθµευση των αυτοκινήτων των κατοίκων των συγκεκριµένων περιοχών. Παρόλο που η ιοίκηση του ήµου έπρεπε να λάβει τα αναγκαία διοικητικά µέτρα για την επίλυση των ως άνω προβληµάτων, µέχρι σήµερα κανένα µέτρο δεν έχει ληφθεί. 52. Αίτηµα καταγγελία συνδηµότη µε το οποίο καταγγέλλει ότι: 13

14 εν του διατίθενται στοιχεία για παράνοµο, κατά την άποψή του, τραπεζικό λογαριασµό του Αθλητικού Οργανισµού του ήµου Βύρωνα. εν του διατίθενται στοιχεία για την κίνηση των εισιτηρίων του «Φεστιβάλ Βράχων» των τελευταίων 5 ετών και για κάθε παράσταση καθώς και για τις αµοιβές των καλλιτεχνών της περιόδου Κοινοποίησα στη ηµοτική Αρχή και το αντίστοιχο Νοµικό Πρόσωπο το παραπάνω αίτηµα και στην απάντηση που µου εδόθη επισηµαίνονται τα εξής: Α) Ότι το περιεχόµενο της αναφοράς του καταγγέλλοντος είναι συκοφαντικό και δυσφηµιστικό. Β) Ουδέποτε έχει ανοιχτεί παράνοµα οποιοσδήποτε τραπεζικός λογαριασµός σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο για τον Αθλητικό Οργανισµό του ήµου Βύρωνα. Γ) Ότι το αίτηµα για τα εισιτήρια και τις αµοιβές των καλλιτεχνών είναι αόριστο και καταχρηστικό και θα αποτελούσε τροχοπέδη της λειτουργίας της αρµόδιας υπηρεσίας. Την απάντηση του ήµου την κοινοποίησα στο συνδηµότη µας, επισηµαίνοντας του ότι αν συνεχίζει να έχει αµφιβολίες να απευθυνθεί στους αρµόδιους ελεγκτικούς µηχανισµούς και τη δικαιοσύνη. Παράλληλα µε την επίσηµη θέση της δηµοτικής αρχής, ενηµέρωσα τόσο τον συνδηµότη µας όσο και την διοίκηση του ήµου ότι πάγια προσωπική µου θέση ήταν και παραµένει η ανάρτηση όλων των πράξεων και των ενεργειών του ήµου στο ιαδίκτυο και συγκεκριµένα στον ιστότοπο «ιαύγεια». Άλλωστε κάτι τέτοιο είναι πλέον υποχρεωτικό και εκ του Νόµου. Εξυπακούεται ότι στις αναρτώµενες πράξεις πρέπει να συµπεριλαµβάνονται και οι κινήσεις των νοµικών προσώπων του δήµου και της δηµοτικής επιχείρησης. Επιπλέον, πρέπει να προστεθεί στην ιστοσελίδα του ήµου σχετικό link (σύνδεσµος) που να παραπέµπει απευθείας τους ενδιαφεροµένους στο πρόγραµµα «ιαύγεια». Βέβαια, στην περίπτωση πιθανολογούµενων παράνοµων πράξεων και ενεργειών της ιοίκησης, ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος ανήκει οπωσδήποτε στις αρµόδιες αρχές (δικαστικές και ελεγκτικές) οι οποίες και επιλαµβάνονται κατά περίπτωση. 53. Καταγγελία δηµοτών για πληµµελή και µόνο το πρωί λειτουργία του ΚΕΠ στην οδό Ιθώµης. Μετά την προσθήκη δύο επιπλέον υπαλλήλων, το εν λόγω ΚΕΠ λειτουργεί πλέον ικανοποιητικά τις πρωινές ώρες. Συνεχίζει όµως να µη λειτουργεί τα απογεύµατα, µε αποτέλεσµα να µην εξυπηρετούνται οι πολίτες όπως θα έπρεπε. 14

15 54. Παρέµβασή µου για την προµήθεια αναλώσιµων υλικών και ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής στο χώρο του ηµαρχείου. Το θέµα έχει επιλυθεί σε σχετικά ικανοποιητικό βαθµό. 55. Αναφορά καταγγελία συνδηµότη στην οποία επισηµαίνεται ότι υπάρχουν σχολάζοντα οικόπεδα στο ήµο και ότι η ηµοτική αρχή δεν κάνει τις απαιτούµενες ενέργειες ώστε να περιέλθουν στο ήµο. Κοινοποίησα έγγραφο προς την Τεχνική Υπηρεσία και τον ήµαρχο, οι οποίοι µε διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν τέτοια οικόπεδα. εν έχω στοιχεία που να δείχνουν κάτι άλλο. 56. Επανήλθα µε νέο έγγραφό µου στην ιοίκηση του ήµου στο θέµα ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων εκτός των ορίων που έχει θέσει το ηµοτικό Συµβούλιο και τις προϋποθέσεις της αδειοδότησής τους. Στο ίδιο έγγραφο έθεσα και το θέµα της παράνοµης ανάπτυξης πολλών περιπτέρων που φτάνουν στο σηµείο να καλύπτουν µέχρι και µέρος του οδοστρώµατος. Ζητώ από τη ιοίκηση του ήµου αλλά και από το ηµοτικό Συµβούλιο να επέµβουν. 57. Αίτηµα συνδηµοτών για τον καθαρισµό και την περίφραξη του υπό απαλλοτρίωση οικοπέδου στην οδό Βουτσά. Κοινοποίησα το αίτηµα προς το ήµαρχο και τις αρµόδιες υπηρεσίες, ζητώντας την ικανοποίηση, ως απόλυτα σωστού, του ως άνω αιτήµατος. Αναµένω τις ενέργειές τους. Παράλληλα επισήµανα στον κ. ήµαρχο ότι µετά την παρέλευση περίπου 15 ετών, πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την απαλλοτρίωση του ως άνω οικοπέδου καθώς και εκείνου που βρίσκεται στο τέρµα των λεωφορείων του Αγ. Αρτεµίου. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 58. Αίτηµα ιατρών του Ι.Κ.Α. Βύρωνα για την ασφαλή περισυλλογή ιατρικών µολυσµατικών αποβλήτων (Ι.Μ.Α.), που παράγονται από ιατρικές δραστηριότητες στα τοπικά παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Τέτοιου είδους απορρίµµατα εναποθέτονταν σε 15

16 κοινούς κάδους απορριµµάτων, πράγµα παράνοµο και επικίνδυνο για την δηµόσια υγεία και τους εργαζόµενους στην καθαριότητα. Έγινε παρέµβαση προς τη διεύθυνση του Ι.Κ.Α. Βύρωνα και το πρόβληµα µετά από πολλές προσπάθειες επιλύθηκε για το 2011, µε τη σύναψη συµβάσεως µε εξειδικευµένη εταιρία περισυλλογής τέτοιους είδους απορριµµάτων. Η σύµβαση όµως µε την εν λόγω εταιρία δεν ανανεώθηκε για το έτος 2012, µε αποτέλεσµα το πρόβληµα της περισυλλογής Ι.Μ.Α. να εξακολουθεί να υφίσταται. Βέβαια τα Ι.Μ.Α. έχουν µειωθεί σηµαντικά, εφόσον στο µικροβιολογικό εργαστήριο του Ι.Κ.Α. Βύρωνα υπολειτουργεί διότι δεν παρέχονται τα σχετικά αναλώσιµα από τον ΕΟΠΥ! 59. Το Κέντρο Υγείας Βύρωνα έµεινε µόνο µε έναν ιατρό γενικής ιατρικής, από πέντε που υπηρετούσαν σε αυτό. Αποτέλεσµα η λειτουργία του να γίνει προβληµατική, να σταµατήσουν οι εφηµερίες και να κινδυνεύει να κλείσει. Μετά από συνεχείς παρεµβάσεις της ηµοτικής Αρχής, των ηµοτικών Παρατάξεων, ενεργών πολιτών και δικές µου η κατάσταση βελτιώθηκε µε την πρόσληψη δύο επιπλέον ιατρών. Σήµερα όµως στο Κέντρο Υγείας εναπόµειναν µόνο δύο γιατροί. Αποτέλεσµα τούτου είναι το Κέντρο Υγείας να µη λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα και, στους επερχόµενους θερινούς µήνες, να υπάρχει κίνδυνος να µην πραγµατοποιηθεί ούτε η απογευµατινή λειτουργία του. 60. Αίτηµα του ιευθυντή του Κέντρου Υγείας Βύρωνα κ. Νικολάου Τσάµη, µε το οποίο ζητά τη συνδροµή του ήµου, ώστε να υλοποιηθεί από το Κέντρο Υγείας Βύρωνα το πρόγραµµα «Νοσηλεία στο Σπίτι» για ειδικές περιπτώσεις πασχόντων συνδηµοτών µας. Ο ήµος δήλωσε την στήριξή του µε κάθε µέσο και τρόπο και το σηµαντικό και αξιέπαινο αυτό πρόγραµµα υλοποιείται εντός του Μέρος 3 ο : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ (κατά ( άρ. 77 παρ. 5 εδ. γ Ν. 3852/2010). 16

17 Στα πλαίσια της άσκησης των αρµοδιοτήτων µου τρεις (3) ήταν οι βασικές παράµετροι που καθόρισαν τη δουλειά µου στο ήµο. Η πρώτη παράµετρος ήταν τα πενιχρά οικονοµικά του ήµου που, εφόσον αποτελούν την κύρια τροχοπέδη στη δραστηριότητα του, ήταν επόµενο και να σταθούν εµπόδιο στην επίλυση αιτηµάτων συνδηµοτών µας, τα οποία έθεσα προς τη ιοίκηση και τις υπηρεσίες του ήµου. Οι συνεχείς περικοπές οικονοµικών πόρων, στα πλαίσια της εφαρµοζόµενης πολιτικής του Μνηµονίου, οι οφειλές αρκετών εκατοµµυρίων ευρώ προς τους πιστωτές του και οι όποιες διαχρονικές αστοχίες στη διαχείριση των οικονοµικών, οδήγησαν το ήµο σε µια πρωτοφανή οικονοµική καχεξία. Από την νέα κυβέρνηση, πρέπει να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια για την αποπληρωµή των χρεών του ήµου µας, που δεν είναι βεβαίως ο µοναδικός, προς τους πιστωτές και να αυξηθούν οι κεντρικοί πόροι, ώστε να µπορέσει να καλύψει επαρκώς τις λειτουργικές του δαπάνες και την παροχή κάποιου έργου προς τους ηµότες. Έχω κάνει προτάσεις-εκκλήσεις προς τον ήµαρχο και τους επικεφαλείς των ηµοτικών παρατάξεων, τα οικονοµικά θέµατα να γίνουν αντικείµενο ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Εκεί θα µπορούσε να αποφασισθεί το πλαίσιο των οικονοµικών διεκδικήσεων του ήµου, αλλά και οι όποιες ενέργειες του ήµου για αύξηση των εσόδων του. Εάν δεν βοηθηθεί οικονοµικά ο ήµος, όπως και οι περισσότεροι ήµοι του λεκανοπεδίου, το µόνο ίσως που θα µπορεί, θα είναι να πληρώνει τους υπαλλήλους του, και αυτό λόγω της εξοντωτικής περικοπής των µισθών τους καθώς και κάποια λειτουργικά του έξοδα. Εύχοµαι να πέσω έξω στις προβλέψεις µου. Η δεύτερη παράµετρος ήταν η στήριξη και η συνεργασία µου από την διοίκηση του ήµου και τις υπηρεσίες του. Η εκπλήρωση του έργου µου απαιτεί την αποστολή πολλών εγγράφων, την επικοινωνία µε τους δηµότες και τις υπηρεσίες του ήµου, την επιτόπου εξέταση αιτηµάτων συνδηµοτών, την διαµόρφωση ιδίας άποψης και γνώµης για θέµατα της πόλης του Βύρωνα, κάτι, που πολλές φορές µε αναγκάζει να απουσιάζω από το γραφείο µου και έτσι αυτό να είναι κλειστό. 17

18 Για τους παραπάνω λόγους ζητώ από την διοίκηση του ήµου να διατεθεί ένας υπάλληλος στο γραφείο του Στ Ε, επειδή µόνο έτσι θα µπορώ να εκτελώ ολοκληρωµένα το έργο, που µου έχει ανατεθεί. Ακόµα, απαραίτητο είναι και εκ του νόµου η άµεση ανάρτηση στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ήµου Βύρωνα των αιτηµάτων των δηµοτών και των σχετικών ενεργειών επ αυτών του Συµπαραστάτη του ηµότη. υστυχώς, µέχρι σήµερα κάτι τέτοιο δεν έχει καταστεί εφικτό. Η συνεργασία µου µε τις αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του ήµου υπήρξε πολλές φορές αποτελεσµατική και οδήγησε στην επίλυση των θεµάτων που µου ανέθεσαν συνδηµότες µας. Απέτυχα όµως, να επιλύσω πολλά προβλήµατα που αφορούσαν την γενικότερη εικόνα της πόλης µας και ήταν στην αρµοδιότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας, της ηµοτικής Αστυνοµίας και της Κεντρικής ιοίκησης του ήµου, όπως φαίνεται και στην παράθεση των θεµάτων στο προηγούµενο µέρος της παρούσας έκθεσής µου. Σε ότι αφορά την Τεχνική Υπηρεσία νοµίζω ότι σηµαντικό ρόλο έπαιξε το οικονοµικό και η απασχόληση του συνεργείου οδοποιίας σε άλλες δουλειές έξω από τα βασικά του καθήκοντα. Πιστεύω, όµως, ότι υπάρχει και η νοοτροπία από πλευράς κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων, να βάζουν σε δεύτερη µοίρα τα καθηµερινά προβλήµατα του ηµότη. Σε ότι αφορά την ηµοτική Αστυνοµία, προσπαθεί φιλότιµα να ανταπεξέλθει στο έργο της, αλλά για να έχει αποτελεσµατικότητα χρειάζεται περισσότερη στήριξη από την κεντρική διοίκηση και αποτελεσµατικότερη συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες και ειδικά µε την Τεχνική Υπηρεσία. Τέλος η κεντρική διοίκηση του ήµου δεν επέλυσε, πέρα των όποιων υπαρκτών δυσκολιών, κάποια από τα θέµατα που απαιτούσαν απλά και µόνο δεδοµένη πολιτική βούληση. Η τρίτη παράµετρος ήταν η φτώχεια και η δυστυχία που αντιµετώπιζα καθηµερινά από συµπολίτες µας. Όλοι ζητούσαν να µεσολαβήσω στο ήµο, ώστε να ικανοποιηθούν άµεσες ανάγκες που αφορούσαν είδη πρώτης ανάγκης για την επιβίωση τους και την οικονοµική ενίσχυση τους, ώστε να µπορέσουν να πληρώσουν το φώς, το νερό, το ενοίκιο τους κ.λπ. Οι κυβερνητικοί παράγοντες όχι µόνο κωφεύουν προς αυτά τα αιτήµατα, αλλά µε την πρακτική τους οδηγούν σε περισσότερη φτώχια και δυστυχία. 18

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 Δήμος Αγ. Δημητρίου ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 27-2-2013 Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, Εν μέσω μιας πρωτοφανούς για τη χώρα μας οικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα!

ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα! ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα! Αυτό το μήνα κλείνουμε τρία χρόνια που η δημοτική μας κίνηση ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ διαχειρίζεται τα προβλήματα της πόλης μας. Το Σεπτέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΛΤΑIΡΟΣ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. στέλνει ο Δήμος ξαφνικά

ΒΟΛΤΑIΡΟΣ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. στέλνει ο Δήμος ξαφνικά Τεύχος 61 IOYNIOΣ 2015 Διανέμεται δωρεάν MΗΝΙΑIΑ EΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩHΣ ΣΤΗ ΘEΡΜΗ Διαφωνώ με ότι λες, αλλά θα αγωνιστώ μέχρι θανάτου για το δικαίωμά σου να το λες ΒΟΛΤΑIΡΟΣ Χ ρειάστηκε ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 984/11.02.1999) ΘΕΜΑ: Η ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρατημένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αχαρνών για το 2011. Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 149-0,02 Λεπτά

Συγκρατημένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αχαρνών για το 2011. Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 149-0,02 Λεπτά Προτάσεις για οικολογική μετακίνηση από το 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων n σελ. 19 Συγκρατημένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αχαρνών για το 2011 Μια νέα αρχή για το ΙΚΑ στα Άνω Λιόσια n σελ. 12 n σελ. 11 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. όραμα σχεδιασμός διαβούλευση ιδέες έρευνα μελέτη. Οι προτεραιότητές μας. Ρήξη με το παρελθόν, ελπίδα. για το μέλλον.

Πρόγραμμα. όραμα σχεδιασμός διαβούλευση ιδέες έρευνα μελέτη. Οι προτεραιότητές μας. Ρήξη με το παρελθόν, ελπίδα. για το μέλλον. Γιάννης Κασσαβός Ρήξη με το παρελθόν, ελπίδα για το μέλλον Φίλες και φίλοι, Με το Πρόγραμμα της παράταξής μας, ε- πιχειρούμε να δώσουμε το στίγμα μας, ως αυριανή διοίκηση του Δήμου. Αποτελεί το καταστάλαγμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Οικόπεδο ΣΚΟΣ: κινδυνεύει να χαθεί για το Δήμο το τελευταίο «φιλέτο» στην παραλία μας;

Οικόπεδο ΣΚΟΣ: κινδυνεύει να χαθεί για το Δήμο το τελευταίο «φιλέτο» στην παραλία μας; Σικυωνίων ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 93 Μάιος-Ιούνιος 2013 Οικόπεδο ΣΚΟΣ: κινδυνεύει να χαθεί για το Δήμο το τελευταίο «φιλέτο» στην παραλία μας; Νέα δεδομένα μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Πρώτη προτεραιότητα, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Φυλής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυτικής Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττικής ΕΔΡΑ Άνω Λιόσια ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013 Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΩ ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2014 Σ ω τ ή ρ η ς Μ ε θ ε ν ί τ η ς www.pamemprosta2014.blogspot.gr ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα