ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα"

Transcript

1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 213 Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Ισχύει από 1 η Φεβρουαρίου 213 Ισχύει στην Ελλάδα TÜV AUSTRIA HELLAS TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 91:28 EN ISO 91:28 No. : No. :

2 Κ Γ Ι Θ Η Ξ Δ B Ε A Π Λ Ο Ν Θ Ζ ΣΤ Γ Η Ρ Μ

3 Χρήσεις προϊόντων WILO (βλέπε σελίδα απέναντι) A. Πρωτεύοντα κυκλώματα θέρμανσης: ίδυμες αντλίες Inline με inverter DP-E, DL-E σελ. 39 B. ευτερεύοντα κυκλώματα θέρμανσης: Υδρολίπαντοι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές σελ υψηλής απόδοσης, Stratos Γ. Κυκλώματα ζεστού νερού χρήσης: Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας ζεστού νερού σελ χρήσης, Star-Z NOVA, Star-Z, TOP-Z, Stratos-Z. Πρωτεύοντα κυκλώματα ψύξης: Αντλίες δαπέδου BLOCK τύπου BL σελ Ε. ευτερεύοντα κυκλώματα ψύξης: Αντλίες Inline IPL, IL σελ ΣΤ. Κυκλώματα θέρμανσης: Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης, σελ Yonos PICO, Stratos PICO, Stratos Ζ. Θερμικά ηλιακά συστήματα και πρωτεύοντα κυκλώματα γεωθερμίας: Υδρολίπαντοι σελ. 18 κυκλοφορητές χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος Star-STG, Stratos ECO-STG Η. Κυκλώματα ψύξης: Υδρολίπαντοι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές Stratos σελ Θ. Πιεστικά συγκροτήματα εκμετάλλευσης βρόχινου νερού: Συστήματα AF σελ. 111 Ι. Συστήματα ύδρευσης: Πιεστικά συγκροτήματα 2-6 ανοξείδωτων, κατακόρυφων σελ ή οριζοντίων αντλιών με ενσωματωμένο inverter τύπου COR-HELIX VE/MHIE/MVISE/MVIE Κ. Συστήματα πυρόσβεσης: Πυροσβεστικά συγκροτήματα WFFS σελ Λ. Συστήματα ποτίσματος: Πιεστικά συγκροτήματα με αντλίες αυτόματης σελ αναρρόφησης τύπου FWJ/HWJ/FMC/HMC Μ. Γεωτρήσεις: Υποβρύχιες αντλίες γεώτρησεων 3", 4" και 5" σελ Ν. Συστήματα ύδρευσης: Πιεστικά συγκροτήματα 2-3 ανοξείδωτων, κατακόρυφων σελ. 84,91-93 ή οριζοντίων αντλιών με ηλεκτρικό πίνακα τύπου CO-MHIL/MHI/HELIX V/MVI Ξ. Συστήματα αποχέτευσης αποβλήτων και λυμάτων: ίδυμες αυτόνομες μονάδες σελ αυτόματης απομάκρυνσης DrainLift M1/L1, M2/L2, XL2, FTS Ο. Συστήματα αποχέτευσης οικιακών αποβλήτων και λυμάτων: Μονές μονάδες σελ. 155 αυτόματης απομάκρυνσης DrainLift-S Π. Φρεάτια συλλογής ομβρίων και λυμάτων: Προσυναρμολογημένα συγκροτήματα WS σελ από συνθετικό υλικό για τοποθέτηση κάτω από το έδαφος, με αντλίες ομβρίων & λυμάτων TS, MTC, TP, MTS Ρ. Φρεάτια συλλογής ομβρίων με υποβρύχιες αντλίες ομβρίων με σύστημα σελ. 161 στροβιλισμού από συνθετικά υλικά TMW 1

4 WILO Pumpen Intelligenz. Pumpen Intelligenz. Η Εταιρεία WILO SE διένυσε τα τελευταία χρόνια μια Εταιρεία WILO AG διένυσε τα τελευταία χρόνια µια εντυπωσιακά ανοδική πορεία. Βασισμένη πάνω στα εντυπωσιακά ανοδική πορεία. Βασισµένη πάνω στα θεμέλια μιας παραδοσιακής οικογενειακής εταιρείας θεµέλια µιας παραδοσιακής οικογενειακής εταιρείας µε με πείρα δεκαετιών, αναπτύχθηκε σε ένα μοντέρνο, πείρα δεκαετιών, αναπτύχθηκε σε ένα µοντέρνο, διεθνή διεθνή όμιλο εταιρειών. Η κινητήρια ώθηση γι αυτή τη όµιλο εταιρειών. Η κινητήρια ώθηση γι' αυτή τη μεγαλειώδη ανάπτυξη έγκειται στη γνώση της αγοράς, µεγαλειώδη ανάπτυξη έγκειται στη γνώση της αγοράς, στο συνειδητοποιημένο προσανατολισμό στον πελάτη και στο συνειδητοποιηµένο προσανατολισµό στον πελάτη στη δύναμη της καινοτομίας. Η δυναμικότητα της μάρκας και στη δύναµη της καινοτοµίας. Η δυναµικότητα της μας σε όλο τον κόσμο, οι δυνατότητές μας στη παροχή µάρκας µας σε όλο τον κόσµο, οι δυνατότητές µας στη αποτελεσματικών λύσεων και το σίγουρο όφελος από παροχή αποτελεσµατικών λύσεων και το σίγουρο τη χρήση των προϊόντων μας είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι όφελος από τη χρήση των προϊόντων µας είναι οι της επιτυχίας μας. Οι δυνάμεις αυτές αντανακλούν και ακρογωνιαίοι λίθοι της επιτυχίας µας. Οι δυνάµεις σ αυτό που επικαλείται το νέο λογότυπό μας Pumpen αυτές αντανακλούν και σ' αυτό που επικαλείται το νέο Intelligenz. λογότυπό µας Pumpen Intelligenz. Η WILO SE αντιπροσωπεύεται από περισσότερες από 6 WILO AG διαθέτει 11 µονάδες παραγωγής σε 7 θυγατρικές εταιρείες παγκοσμίως και απασχολεί περίπου χώρες, 5 θυγατρικές εταιρείες πωλήσεων & service 6.7 υπαλλήλους. Ο τζίρος της το 211 έφτασε τα 17,5 και απασχολεί υπαλλήλους ( ). εκατομμύρια ευρώ. WILO Hellas ΑΒΕΕ είναι 1% θυγατρική της Wilo AG Η WILO Hellas ΑΒΕΕ είναι 1% θυγατρική της WILO SE και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1973, στον και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1973, τοµέα της παροχής ολοκληρωµένων λύσεων στα στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων στα συστήµατα άντλησης νερού. συστήματα άντλησης νερού. εταιρεία διαθέτει πανελλαδικά τα προϊόντα της, µέσω Η εταιρεία διαθέτει πανελλαδικά τα προϊόντα της, επιλεγµένων συνεργατών και απασχολεί 56 άτοµα στα μέσω επιλεγμένων συνεργατών και απασχολεί 4 τµήµατα παραγγελιών, εµπορίας, logistics και άτομα στα τμήματα παραγγελιών, εμπορίας, logistics και υποστήριξης πελατών. υποστήριξης πελατών. WILO παρέχει υποστήριξη πριν και µετά την πώληση H WILO παρέχει υποστήριξη πριν και μετά την πώληση (µέσω υψηλά εκπαιδευµένων επιστηµόνων και (μέσω υψηλά εκπαιδευμένων επιστημόνων και ετοιµοπαράδοτων προϊόντων) για οικίες, κτίρια, µεγάλα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων) για οικίες, κτίρια, μεγάλα τεχνικά και δηµοτικά έργα στους τοµείς της θέρµανσης, τεχνικά και δημοτικά έργα στους τομείς της θέρμανσης, κλιµατισµού, ψύξης, παροχής νερού, άρδευσης και κλιματισμού, ψύξης, παροχής νερού, άρδευσης και ύδρευσης, αποστράγγισης, πυρόσβεσης, µεταφοράς και ύδρευσης, αποστράγγισης, πυρόσβεσης, μεταφοράς επεξεργασίας λυµάτων, καθώς και για βιολογικούς και επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και για βιολογικούς καθαρισµούς. καθαρισμούς. Pumpen Intelligenz. Pumpen Intelligenz. Η φιλοσοφία μας πίσω από δύο λέξεις. φιλοσοφία µας πίσω από δύο λέξεις Η WILO Hellas δεσμεύεται απέναντι στους πελάτες, τους WILO Hellas δεσµεύεται απέναντι στους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους της και την κοινωνία. µετόχους, τους εργαζόµενους της και την κοινωνία. Στόχος είναι να ικανοποιεί πλήρως τον πελάτη, Στόχος είναι να ικανοποιεί πλήρως τον πελάτη, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και χρησιμοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνογνωσία υπηρεσίες, χρησιµοποιώντας την πλέον σύγχρονη και πρακτική, συνεχίζοντας να εμπνέει κύρος, εμπιστοσύνη τεχνογνωσία και πρακτική, συνεχίζοντας να εµπνέει και αγάπη στους πελάτες της. κύρος, εµπιστοσύνη και αγάπη στους πελάτες της. Πλήρως δεσμευμένοι στους εταιρικούς στόχους κάνουμε Πλήρως δεσµευµένοι στους εταιρικούς στόχους το καλύτερο δυνατό για να επιτύχουμε ισόρροπη και κάνουµε το καλύτερο δυνατό για να επιτύχουµε κερδοφόρα ανάπτυξη, εξερευνώντας όλες τις πιθανές ισόρροπη και κερδοφόρα ανάπτυξη, εξερευνώντας ευκαιρίες για τη διασφάλιση του μέλλοντος της εταιρείας όλες τις πιθανές ευκαιρίες για τη διασφάλιση του και την αναγνώριση της μάρκας. µέλλοντος της εταιρείας και την αναγνώριση της Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να αναπτύξουμε µάρκας. σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με όλους αυτούς που Κάνουµε το καλύτερο δυνατό για να αναπτύξουµε εργάζονται στη WILO, βασισμένες σε δίκαιους όρους σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης µε όλους αυτούς που και κοινωνικά πρότυπα και προσπαθούμε συνεχώς εργάζονται στη WILO, βασισµένες σε δίκαιους όρους και να είμαστε μια εταιρεία στην οποία τα άτομα μπορούν κοινωνικά πρότυπα και προσπαθούµε συνεχώς να πραγματικά να δείξουν τις ικανότητές τους, μέσα από ένα είµαστε µια εταιρεία στην οποία τα άτοµα µπορούν κλίμα εμπιστοσύνης και περηφάνιας. πραγµατικά να δείξουν τις ικανότητές τους, µέσα από H WILO Hellas παρέχει ασφαλή, φιλικά στο ένα κλίµα εµπιστοσύνης και περηφάνιας. περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες, συνεισφέροντας H WILO Hellas παρέχει ασφαλή, φιλικά στο περιβάλλον στην ευαισθητοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας. προϊόντα και υπηρεσίες, συνεισφέροντας στην Η WILO παρακολουθεί τη νομοθεσία και λειτουργεί ευαισθητοποίηση εξοικονόµησης ενέργειας. Η Wilo με ηθικούς κανόνες, αναπτύσσοντας την οικονομία παρακολουθεί τη νοµοθεσία και λειτουργεί µε ηθικούς και συνεισφέροντας στον τοπικό πολιτισμό. κανόνες, αναπτύσσοντας την οικονοµία και Όλα τα παραπάνω συνοψίζουν τις αρχές της WILO συνεισφέροντας στον τοπικό πολιτισµό. και αποτελούν αυτό που εμείς λέμε Pumpen Intelligenz. Όλα τα παραπάνω συνοψίζουν τις αρχές της WILO και αποτελούν αυτό που εµείς λέµε Pumpen Intelligenz. 2

5 Περιεχόμενα Eφαρμογές ζεστού νερού 4 Eφαρμογές παροχής νερού, αποστράγγισης - λυμάτων 6 ΠPOΓPAMMA ZEΣTOY NEPOY 9 Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης, Yonos PICO, Stratos PICO, Stratos 9 Aντλίες INLINE, σειρές Stratos-GIGA, IP-E, IL-E, IPL, IL 19 ίδυμες Αντλίες INLINE, σειρές DP-E, DL-E, DPL, DL, IPH 39 Aντλίες BLOCK, σειρά BL 47 Ηλεκτρονικοί πίνακες, σειρά VR-HVAC 55 Eξαρτήματα κυκλοφορητών 57 Αντλίες δαπέδου, σειρές NL, ASP, SCP 6 ΠPOΓPAMMA ΠΑΡΟΧΗΣ NEPOY 61 Home Booster, σειρά PB, συσκευή ελέγχου Fluidcontrol 61 Μετατροπέας συχνότητας για αυτόματο έλεγχο αντλίας Electronic Control EC 62 Aντλίες επιφανείας, σειρές WJ, MP, MC & πιεστικά συγκροτήματα 63 Αντλίες επιφανείας, σειρά MHIL & πιεστικά συγκροτήματα 67 Aντλίες επιφανείας, σειρά MHI & πιεστικά συγκροτήματα 71 Aντλίες υποβρύχιες σειρά, TWI5, πιεστικά συγκροτήματα ξηρής εγκατάστασης 75 Aντλίες επιφανείας, σειρά MVIL 77 Aντλίες επιφανείας, σειρά Helix-V & πιεστικά συγκροτήματα 79 Aντλίες επιφανείας, σειρά MVI & πιεστικά συγκροτήματα 86 Aντλίες επιφανείας, σειρά MVIS 94 Aντλίες επιφανείας με INVERTER, σειρές MHIE,Helix-VE, Helix EXCEL, MVIE, MVISE 95 Πιεστικά συγκροτήματα με INVERTER, σειρές COR, SiBoost 12 Συγκροτήματα εκμετάλλευσης βρόχινου νερού, σειρά AF 111 Aντλίες υποβρύχιες και πιεστικά συγκροτήματα με υποβρύχιες αντλίες 112 (για ύδρευση, άρδευση), σειρές ΤWU3,TWU3 HS, TWI5, TWI4, TWU4 Υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες 4" Franklin 123 Hλεκτρικοί πίνακες & εξαρτήματα αντλιών γεώτρησης 124 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΣΕΙΡΑ WFFS, WILO-GPA EN ΠPOΓPAMMA AΠOΣTPAΓΓIΣHΣ & ΛYMATΩN 132 Aντλίες υποβρύχιες ομβρίων, σειρά TSW 132 Aντλίες υποβρύχιες ομβρίων, σειρές TM, A, TS 133 Aντλίες αποστράγγισης επιφανείας & αντλίες βιομηχανικής χρήσης, σειρές LP, TMT, TMC 135 Aντλίες αποστράγγισης εργοταξίων, σειρά ΚS 136 Aντλίες υποβρύχιες λυμάτων, σειρές TC, R, SS, MTS, MTC, TP, Rexa, FA 137 Συγκροτήματα άντλησης αποβλήτων - λυμάτων, σειρές DrainLift Con, TMP, KH, XS-F, DrainLift S-XXL 153 Συνθετικά φρεάτια άντλησης αποβλήτων - λυμάτων, σειρές DrainLift-Box, WS 161 Hλεκτρικοί πίνακες & εξαρτήματα αντλιών λυμάτων / ομβρίων 162 AΛΛA ΠPOΪONTA 165 Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας ΟRΑΝ 165 Kλειστά δοχεία διαστολής μεμβράνης REFLEX - WELLMATE 167 Ανόδια μαγνησίου PROMAG 17 Aπαερωτές - διαχωριστές σωματιδίων SPIROTECH 171 ιαστολικά σωλήνων - αντικραδασμικά STENFLEX 175 Eξαρτήματα SYR 177 Χρυσή Εγγύηση WILO 18 Όροι εγγύησης - παράδοσης (επιστροφές εμπορευμάτων) 182 Aίτηση επιστροφής εμπορευμάτων 183 3

6 Εφαρμογές ζεστού νερού Yonos PICO Stratos PICO Stratos Eφαρμογές Yonos PICO Stratos PICO Stratos Stratos ECO 1. Θέρμανση - Ενδοδαπέδια θέρμανση 2. Ψύξη 3. Κλιματισμός 4. Ηλιακά συστήματα 5. Ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης 6. Εναλλάκτες - Boiler 7. Ενσωμάτωση σε μονάδες ψύξης - θέρμανσης 8. Βιομηχανική χρήση 9. Πρωτεύοντα κυκλώματα γεωθερμίας Wilo-Stratos GIGA IP-E IL Eφαρμογές GIGA IP - E IL - E IPL IL 1. Θέρμανση - Ενδοδαπέδια θέρμανση 2. Ψύξη 3. Κλιματισμός 4. Aνακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης 5. Ύδρευση - Παροχή νερού 6. Πυρόσβεση 7. Εναλλάκτες - Boiler 8. Ενσωμάτωση σε μονάδες ψύξης - θέρμανσης 9. Βιομηχανική χρήση 1. Ανακυκλοφορία νερού πισίνας 4

7 Εφαρμογές ζεστού νερού TOP-Z IP-Z Star-STG Star-Z TOP-Z IP-Z Star-STG DL BL CC-HVAC Συστήματα ελέγχου DPL/DL/DP-E/DL-E BL NL IR-MONITOR CC CCe VR-HVAC 5

8 Εφαρμογές παροχής νερού Εφαρμογές αποστράγγισης - λυμάτων Helix EXCEL MHIE FMC Eφαρμογές MVI / MHI / MVIL / MHIL / Helix V (E), Helix EXCEL MVIS MHIE / MVIE MVISE FWJ FMC / FMP 1. Ψύξη 2. Ύδρευση -Παροχή νερού 3. Άρδευση 4. Πυρόσβεση 5. Ηλιακά συστήματα 6. Άντληση από γεώτρηση 7. Άντληση από δεξαμενή - πηγάδι / - 8. Συγκροτήματα υψηλής πίεσης 9. Βιομηχανική χρήση FMHIL/ FMHI LP KS TSW Eφαρμογές LP KS TMW/ TSW TS 1. Καθαρά νερά 2. Όμβρια νερά 3. Ακάθαρτα νερά 4. Λύματα 5. Εργοταξιακή χρήση 6. Αποστράγγιση 7. Οικιακά απόβλητα 8. Συμπυκνώματα 9. Βιολογικοί καθαρισμοί 1. Βιομηχανική χρήση 11. Θαλασσινό νερό 6

9 Εφαρμογές παροχής νερού Εφαρμογές αποστράγγισης - λυμάτων COR-1 CO-2 CO-3 SiBoost Smart Helix VE Πιεστικά με inverter & αντλία MVIE / MHIE / MVISE / Helix V / Helix EXCEL ίδυμο πιεστικό συγκρότημα Τρίδυμο πιεστικό συγκρότημα Πιεστικά συγκροτήματα Inverter Vario / CC / CCe STS 4 TP 65 MTC 4 CON TC 4 /STS 4 R/SS TP FA / STS MTS 4 / MTC 32, 4 CON 7

10 Εφαρμογές παροχής νερού Εφαρμογές αποστράγγισης - λυμάτων TWI 5 TWU 4 Pnp / FC TWI 4 Eφαρμογές TWI 5 TWU 4 PnP TWI TWU 1. Ψύξη 2. Ύδρευση -Παροχή νερού 3. Άρδευση 4. Πυρόσβεση 5. Ηλιακά συστήματα 6. Άντληση από γεώτρηση 7. Άντληση από δεξαμενή - πηγάδι 8. Συγκροτήματα υψηλής πίεσης 9. Βιομηχανική χρήση TMP 32 -,5 KH M 1/8 Eφαρμογές TMP KH M 1/8 1. Καθαρά νερά 2. Όμβρια νερά 3. Ακάθαρτα νερά 4. Λύματα 5. Εργοταξιακή χρήση 6. Αποστράγγιση 7. Οικιακά απόβλητα 8. Συμπυκνώματα 9. Βιολογικοί καθαρισμοί 1. Βιομηχανική χρήση 11. Θαλασσινό νερό 8

11 Πρόγραμμα ζεστού νερού Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης, τάση 1~23V Σειρές Yonos PICO, Stratos PICO & Wilo - Stratos Wilo-Yonos PICO Wilo-Stratos PICO Wilo-Stratos ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H [m] Πρόγραμμα ζεστού νερού / (3,32,4,5)/1-1 PICO 15,25,3/1-6 PICO 15,25,3/1-4 4/ / (3)/1-8 PICO 25, 3/1-8 4/1-8 5/1-8 25(3)/1-6 65/1-9 3/1-12 4/1-4 5/1-16 4/ /1-12 ΠΑΡΟΧΗ Q [m 3 /h] 5/1-12 5/1-9 4/1-8 5/1-8 Συνοπτικό πεδίο καµπύλων 65/1-9 65/ /1-12 8(1)/1-12 Eιδικός σύγχρονος κινητήρας, με μόνιμο μαγνήτη ως ρότορα. Αυτόματη μεταβολή στροφών, ανάλογα με τη ζήτηση. Από 8% έως 9% εξοικονόμηση ενέργειας, σε σύγκριση με συμβατικούς κυκλοφορητές. Απλή ρύθμιση επιθυμητού μανομετρικού με τη βοήθεια ενός "κόκκινου κουμπιού". Αυτόματο σύστημα ξεμπλοκαρίσματος και ομαλή εκκίνηση (softstart). Κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης που εκπληρώνουν ήδη τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP της E.E. για το 213 (ΕΕΙ,27) και για το 215 (ΕΕΙ,23), όπου ΕΕΙ ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με την οδηγία EC 641/29. 9

12 Πρόγραμμα ζεστού νερού Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης, τάση 1~23V Σειρά Yonos PICO Wilo-Yonos PICO Νέα σειρά Yonos PICO Κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης που εκπληρώνει ήδη τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP της E.E. για το 213 (ΕΕΙ,27) και για το 215 (ΕΕΙ,23) όπου ΕΕΙ ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με την οδηγία EC 641/29 Ιδανικός για χρήση σε μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες ή μικρές πολυκατοικίες. Ένδειξη LED της κατανάλωσης ενέργειας σε Watt Θερμοκρασία νερού: -1 o C +11 o C για θερμ. περιβ. max 25 o C -1 o C +95 o C για θερμ. περιβ. max 4 o C Τροφοδοσία 1~23 V ±1%, 5/6 Hz Επιλογή τρόπων λειτουργίας Δp-c, Δp-v και αυτόματης εξαέρωσης Ρύθμιση επιθυμητού μανομετρικού μέσω "κόκκινου κουμπιού" με μεγάλη ακρίβεια (βήματα των,1 m με εμφάνιση στο LED κατά τη ρύθμιση) Έως 9% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με κυκλοφορητές σταθερών στροφών. Μεγάλη ροπή εκκίνησης Αυτόματη διαδικασία ξεμπλοκαρίσματος σε περίπτωση αποτυχίας εκκίνησης Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα Γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση χάρη στον ταχυσύνδεσμο Wilo Σειρά Yonos PICO Τύπος Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) Απόσταση στομίων (mm) Σύνδεση στομίων PN Αντίστοιχοι τύποι σειράς Star-RS Κωδικός Τιμή σε Yonos PICO 25/1-4,2 18 Rp 1" 6 RS 25/2, 25/ , Yonos PICO 25/1-6,2 18 Rp 1" 6 RS 25/ , Yonos PICO 25/1-8,2 18 Rp 1" 6 RS 25/ , Yonos PICO 3/1-4,2 18 Rp 1 ¼" 6 RS 3/2, 3/ , Yonos PICO 3/1-6,2 18 Rp 1 ¼" 6 RS 3/ , Yonos PICO 3/1-8,2 18 Rp 1 ¼" 6 RS 3/ , Σειρά Yonos PICO - Ειδικοί Τύποι Τύπος Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) Απόσταση στομίων (mm) Σύνδεση στομίων PN Αντίστοιχοι τύποι σειράς Star-RS Κωδικός Τιμή σε Yonos PICO 15/1-4,2 13 Rp ½" 6 RS 15/ , Yonos PICO 15/1-6,2 13 Rp ½" 6 RS 15/ , Yonos PICO 25/1-4-13,2 13 Rp 1" 6 RS 25/ , Yonos PICO 25/1-6-13,2 13 Rp 1" 6 RS 25/ , Προαιρετικός εξοπλισμός: Θερμομονωτικό κέλυφος , Στις τιμές περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ και παρεμβύσματα. ΤΑΧΥΣΥΝδΕΣΜΟΣ WILO 1

13 Πρόγραμμα ζεστού νερού Κυκλοφορητές ηλεκτρονικοί, τάση 1~23V Σειρά Stratos PICO Wilo-Stratos PICO MANOMETPIKO H [m] ,25,3/1-6 15,25,3/1-4 Wilo-Stratos PICO Πρόγραμμα ζεστού νερού ΠAPOXH Q [m³/h] Stratos PICO Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης που εκπληρώνει ήδη τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP της E.E. για το 213 (ΕΕΙ,27) και για το 215 (ΕΕΙ,23), όπου ΕΕΙ ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με την οδηγία EC 641/29 Ιδανικός για χρήση σε μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, ή μικρές πολυκατοικίες. Θερμοκρασία υγρού +2 C +11 C. Επιλογή τρόπων λειτουργίας Δp-c, Δp-v, Dynamic Adapt. Αυτόματη μετάβαση σε μειωμένο πρόγραμμα (night setback). Αυτόματη λειτουργία εξαέρωσης. Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα. Μεγάλη ροπή εκκίνησης. Έως 9% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τους κυκλοφορητές σταθερών στροφών. Ελάχιστη κατανάλωση 3 watts. Οθόνη υγρών κρυστάλλων με ένδειξη κατανάλωσης ρεύματος (σε watts) και τη συνολική κατανάλωση (σε kwh). Ρύθμιση επιθυμητού μανομετρικού μέσω "κόκκινου κουμπιού" με μεγάλη ακρίβεια (βήματα των,1 m). Γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση, χάρη στον ταχυσύνδεσμο Wilo. Αυτόματη διαδικασία ξεμπλοκαρίσματος σε περίπτωση αποτυχίας εκκίνησης. Στάνταρ εξοπλισμός: Θερμομονωτικό κέλυφος. Στις τιμές περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ και παρεμβύσματα. Σειρά Stratos PICO Τύπος Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) Απόσταση στομίων (mm) Σύνδεση στομίων PN Αντίστοιχοι τύποι σειράς Star-RS Kωδικός Τιμή σε Stratos PICO 25/1-4,2 18 Rp1 1 25/2, 25/ , Stratos PICO 25/1-6,2 18 Rp / , Stratos PICO 3/1-4,2 18 Rp 1¼" 1 3/2, 3/ , Stratos PICO 3/1-6,2 18 Rp 1¼" 1 3/ , Σειρά Stratos PICO - Ειδικοί Τύποι Τύπος Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) Απόσταση στομίων (mm) Σύνδεση στομίων PN Αντίστοιχοι τύποι σειράς Star-RS Kωδικός Τιμή σε Stratos PICO 15/1-4,2 13 Rp ½'' 1 15/ , Stratos PICO 15/1-6,2 13 Rp ½'' 1 15/ , Stratos PICO 25/1-4-13,2 13 Rp 1'' 1 25/ , Stratos PICO 25/1-6-13,2 13 Rp 1'' 1 25/ , Stratos PICO 25/1-6-RG *,2 18 Rp 1'' 1 25/6 RG , * Τύποι RG με ορειχάλκινο σώμα Πρόσθετες λειτουργίες ΝΕΟ: Πρόσθετος τρόπος λειτουργίας "Dynamic Adapt" για αυτόματη προσαρμογή του απαραίτητου μανομετρικού του κυκλοφορητή σε μικρές ζητήσεις. Η προσαρμογή αυτή πραγματοποιείται συνεχώς κάθε λεπτό. Δυνατότητα χειροκίνητης επανάταξης (reset) για μηδενισμό του μετρητή κατανάλωσης (kwh) ή για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. ΤΑΧΥΣΥΝδΕΣΜΟΣ WILO 11

14 Πρόγραμμα ζεστού νερού Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης, τάση 1~23V Σειρά Stratos Wilo-Stratos (κατάλληλος και για ψύξη) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H [m] /1-12 4/ (3,32,4,5)/1-1 32/ (3)/1-8 4/1-8 5/1-8 25(3)/1-6 65/1-9 3/1-12 4/1-4 5/1-16 4/ /1-12 ΠΑΡΟΧΗ Q [m 3 /h] 5/1-12 5/1-9 4/1-8 5/1-8 Συνοπτικό πεδίο καµπύλων 65/1-9 65/ /1-12 8(1)/1-12 Wilo-Stratos Θερμοκρασία υγρού: -1 C C. Οθόνη υγρών κρυστάλλων για εύκολη ρύθμιση και ανάγνωση παραμέτρων λειτουργίας. Stratos με ρακόρ Όλες οι ενδείξεις της οθόνης προσαρμόζονται τόσο για οριζόντια όσο για κατακόρυφη τοποθέτηση. Αυτόματη μεταβολή στροφών ( p-c, p-v, p-t). Πολλές δυνατότητες για σύνδεση με BMS (ψυχρές επαφές, αναλογικά σήματα, LON, CAN, κ.ά.), βλέπε σελ. 59. Τύπος Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) Απόσταση στομίων (mm) Συνδέσεις στομίων Αντίστοιχοι τύποι παλαιών σειρών Αντίστοιχοι τύποι σειράς TOP-E PN Kωδικός Τιμή σε Stratos 25/1-6,23 18 Rp 1" RS 25/7, TOP-S 25/7 TOP-E 25/1-7 6/ , Stratos 25/1-8,23 18 Rp 1" TOP-S 25/7 TOP-E 25/1-7 6/ , Stratos 25/1-1,23 18 Rp 1 TOP-S 25/1-6/ , Stratos 3/1-6,23 18 Rp 1 1 /4" RS 3/7, TOP-S 3/7 TOP-E 3/1-7 6/ , Stratos 3/1-8,23 18 Rp 1 1 /4" TOP-S 3/7 TOP-E 3/1-7 6/ , Stratos 3/1-1,23 18 Rp 1¼ TOP-S 3/1 TOP-E 3/1-1 6/ , Stratos 3/1-12,23 18 Rp 1 1 /4" TOP-S 3/1 TOP-E 3/1-1 6/ , Stratos φλαντζωτοί Τύπος Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) Απόσταση στομίων (mm) Συνδέσεις στομίων Αντίστοιχοι τύποι σειράς TOP-S Αντίστοιχοι τύποι σειράς TOP-E PN Kωδικός Τιμή σε Stratos 32/1-1,23 22 DN / , Stratos 32/1-12,23 22 DN 32 TOP-S 3/1, 4/7-6/ , Stratos 4/1-4,23 22 DN 4 TOP-S 4/4 TOP-E 4/1-4 6/ , Stratos 4/1-1,23 22 DN / , Stratos 4/1-8,23 22 DN 4 TOP-S 4/7, 5/4-6/ , Stratos 4/1-12,23 25 DN 4 TOP-S 4/1 TOP-E 4/1-1 6/ , Stratos 4/1-16*,23 25 DN 4 TOP-S 4/15-6/ , Stratos 5/1-1,23 24 DN / , Stratos 5/1-8,23 24 DN 5 TOP-S 4/7, 5/4 TOP-E 5/1-6 6/ , Stratos 5/1-9,23 28 DN 5 TOP-S 5/7 TOP-E 5/1-7 6/ , Stratos 5/1-12,23 28 DN 5 TOP-S 5/1 TOP-E 5/1-1 6/ , Stratos 5/1-16*,23 34 DN 5 TOP-S 5/15-6/ , Stratos 65/1-9,23 28 DN 65 TOP-S 65/7, 65/1 TOP-E 65/1-1 6/ , Stratos 65/1-12,23 34 DN 65 TOP-S 65/1, 65/13 TOP-E 65/1-1 6/ , Stratos 65/1-16*,23 34 DN 65 TOP-S 65/15-6/ , Stratos 8/1-12,23 36 DN 8 TOP-S 65/15, 8/1 TOP-E 8/ , Stratos 1/1-12,23 36 DN 1 TOP-S 65/15, 1/1 TOP-E 1/ , * Οι νέοι Stratos 16m θα είναι διαθέσιμοι από τον Φεβρουάριο 213. Σημ. Η αντιστοιχία τύπων είναι κυρίως ως προς την απόδοση. Για την προσαρμογή των διαστάσεων ίσως απαιτηθούν κατάλληλες προσθήκες (σελ. 57) Στις τιμές περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεμβύσματα. 12

15 Πρόγραμμα ζεστού νερού Κυκλοφορητές ηλεκτρονικοί, τάση 1~23V Σειρά Stratos ECO BMS Wilo-Stratos ECO BMS Wilo-Stratos ECO BMS MANOMETPIKO H [m] BMS 4 25, 3/ ,5 1, 1,5 2, 2,5 ΠAPOXH Q [m³/h] Πρόγραμμα ζεστού νερού Wilo-Stratos ECO BMS Θερμοκρασία υγρού: +15 C C. Θερμομονωτικό κέλυφος ως βασικός εξοπλισμός. Πολύ υψηλή ροπή εκκίνησης. Stratos ECO BMS Αυτόματη μεταβολή στροφών ( p-v). Επιλογή μεταξύ p-c, p-v. Επαφή αναγγελίας βλάβης. Επαφή για εξωτερική εντολή ON-OFF. Επιλογή σταθερών στροφών μέσω κόκκινου κουμπιού ή μέσω εξωτερικού σήματος -1V. Τύπος Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) Απόσταση στομίων (mm) Συνδέσεις στομίων Αντίστοιχοι τύποι σειράς RS PN Kωδικός Τιμή σε Stratos ECO 25/1-5 BMS,27 18 Rp 1" RS 25/ , Stratos ECO 3/1-5 BMS,27 18 Rp 1¼" RS 3/ , 13

16 Πρόγραμμα ζεστού νερού Kυκλοφορητές ηλεκτρονικοί υψηλής απόδοσης, δίδυμοι, τάση 1~23V Σειρά Stratos-D Stratos-D ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ DN 32 = 1 1 /4" DN 4 = 1 1 /2" DN 5 = 2" DN 65 = 2 1 /2" DN 8 = 3" Stratos-D Τύπος Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) Απόσταση στομίων (mm) Συνδέσεις στομίων Αντίστοιχοι τύποι σειράς Stratos (-D) Αντίστοιχοι τύποι σειράς TOP-SD PN Kωδικός Τιμή σε Τύπος τυφλής φλάντζας Stratos-D 32/1-8,27 22 DN 32 Stratos 3/1-8 TOP-SD 32/7 6/ , GR 23 Stratos-D 32/1-12,27 22 DN 32 Stratos 32/1-12 TOP-SD 32/1 6/ , Stratos-D 4/1-8,27 22 DN 4 Stratos 4/ / , GR 33 Stratos-D 4/1-12,27 25 DN 4 Stratos 4/1-12 TOP-SD 4/1 6/ , GR 43 Stratos-D 4/1-16*,27 25 DN 4 Stratos 4/1-16 TOP-SD / , GR 53 Stratos-D 5/1-8,27 24 DN 5 Stratos 5/ / , GR 33 Stratos-D 5/1-9,27 28 DN 5 Stratos 5/1-9 TOP-SD 5/7 6/ , Stratos-D 5/1-12,27 28 DN 5 Stratos 5/1-12 TOP-SD 5/1 6/ , GR 43 Stratos-D 5/1-16*,27 34 DN 5 Stratos 5/1-16 TOP-SD / , GR 53 Stratos-D 65/1-12,27 34 DN 65 Stratos 65/1-12 TOP-SD 65/1 (13) 6/ , Stratos-D 65/1-16*,27 34 DN 65 Stratos 65/1-16 TOP-SD / , GR 53 Stratos-D 8/1-12,27 36 DN 8 Stratos 8/1-12 TOP-SD 8/1 6/ , Stratos-D ίδυμος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης για συστήματα θέρμανσης και ψύξης (-1 C έως 11 C). Ειδικός σύγχρονος κινητήρας με μόνιμο μαγνήτη ως ρότορα. Eνσωματωμένος μετατροπέας συχνότητας (inverter) για αυτόματη μεταβολή στροφών ανάλογα με τη ζήτηση της εγκατάστασης. υνατότητα αυτόματης διαχείρισης δίδυμου κυκλοφορητή (εναλλαγή, εφεδρεία, αιχμή) με την προσθήκη κατάλληλων modul (ηλεκτρονικών στοιχείων), σελ. 59. * Οι νέοι Stratos 16m θα είναι διαθέσιμοι από τον Φεβρουάριο 213. Σημ. Η αντιστοιχία τύπων είναι κυρίως ως προς την απόδοση. Για την προσαρμογή των διαστάσεων ίσως απαιτηθούν κατάλληλες προσθήκες (σελ. 57). Στις τιμές περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεμβύσματα. ιατίθενται κατόπιν ζήτησης οι αντίστοιχες φλάντζες - καπάκια για λόγους service. Τιμές τυφλών φλαντζών, σελ

17 Πρόγραμμα ζεστού νερού Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας για ζεστά νερά χρήσης, υψηλής απόδοσης Σειρά Star-Z-NOVA MANOMETPIKO H [m],8,6,4,2 Star-Z NOVA Star-Z NOVA A Star-Z NOVA C,5,1,15,2,25,3 Wilo-Star Z NOVA,35 Πρόγραμμα ζεστού νερού ΠAPOXH Q [m³/h] Κυκλοφορητές, υψηλής απόδοσης μονοφασικοί για την ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης (πόσιμο νερό), σκληρότητας μέχρι 2 βαθμούς στους 65 C. Σύγχρονος κινητήρας, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (μέγιστο 4,5 W) Πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα Μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία Μέγιστη ασφάλεια υγιεινής Γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση, χάρη στον ταχυσύνδεσμο Wilo Περιλαμβάνεται η θερμική μόνωση Star-Z-NOVA Τύπος Απόσταση στομίων (mm) Σημ. Ο τύπος Star-Z NOVA A διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής και σφαιρικό διακόπτη. Ο τύπος C διαθέτει επιπλέον του Α, χρονοδιακόπτη και καλώδιο μήκους 1,8m. Οι τύποι Star-Z NOVA A και Star-Z NOVA C παραδίδονται με τα αντίστοιχα ορειχάλκινα ρακόρ 1/2''. Συνδέσεις στομίων Αντίστοιχοι PN Kωδικός Τιμή σε τύποι σειράς Star-Z-NOVA 84 Rp 1 /2" Z , Star-Z NOVA A 138 Rp 1 /2" Z-15A , Star-Z NOVA C 138 Rp 1 /2" Z-15C , ΤΑΧΥΣΥΝδΕΣΜΟΣ WILO 15

18 Πρόγραμμα ζεστού νερού Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας για ζεστά νερά χρήσης Σειρά Ζ Ζ-15 ΤΤ Star-Z TOP-Z RG Σειρές Star-Z & TOP-Z MANOMETPIKO H [m] Star - Z 25/6 Star-Z 2/5 Star-Z 2/4 Star-Z 2/7 TOP - Z 3/7 TOP - Z 25(3)/1 TOP - Z 4/7 TOP - Z 5/7 TOP - Z 65/1 TOP - Z 8/1 1 Star-Z 15 Star-Z 25/2 Star-Z 2/1, ΠAPOXH Q [m³/h] Star-Z Τύπος Απόσταση στομίων (mm) Συνδέσεις στομίων Αντίστοιχοι τύποι σειράς Υλικό Σώματος PN Τάση (V) Kωδικός Τιμή σε Star-Z 15 TT 14 Rp 1 /2" - ορείχαλκος 1 1~ , Star-Z 2/1 14 Rp 1 /2" Z2, ZP 2-1 ορείχαλκος 1 1~ , Star-Z 2/ Rp 3 /4" - ορείχαλκος 1 1~ , Star-Z 2/ Rp 3 /4" - ορείχαλκος 1 1~ , Star-Z 2/ Rp 3 /4" - ορείχαλκος 1 1~ , Star-Z 25/2 18 Rp 1" - ορείχαλκος 1 1~ , Star-Z 25/6 18 Rp 1" Z25, ZP 2-1 ορείχαλκος 1 1~ , TOP-Z Τύπος Απόσταση στομίων (mm) Συνδέσεις στομίων Αντίστοιχοι τύποι σειράς Υλικό Σώματος PN Τάση (V) Kωδικός Τιμή σε TOP-Z 25/1* 18 Rp 1" - ορείχαλκος 1 1~ , TOP-Z 3/7 18 Rp 1 1 /4" Z3, ZP 3 ορείχαλκος 1 1~ , TOP-Z 3/1* 18 Rp 1 1 /4" - ορείχαλκος 1 1~ , TOP-Z 4/7* 25 DN 4 TOP-Z4, ZP 4 GG 2 6/1 1~ , TOP-Z 4/7* RG 25 DN 4 - ορείχαλκος 4/1 1~ , TOP-Z 5/7 28 DN 5 TOP-Z5, ZP 5 GG 2 6/1 3~ , TOP-Z 5/7 RG 28 DN 5 - ορείχαλκος 6/1 3~ , TOP-Z 65/1 34 DN 65 TOP-Z65, ZP 65 GG 2 6/1 3~ , TOP-Z 65/1 RG 34 DN 65 - ορείχαλκος 6/1 3~ , TOP-Z 8/1 36 DN 8 TOP-Z8, ZP 8 GG 2 6 3~ , TOP-Z 8/1 RG 36 DN 8 - ορείχαλκος 6 3~ , Ο τύπος Ζ-15ΤΤ διαθέτει: Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και σφαιρικό διακόπτη. Eνσωματωμένο ψηφιακό χρονοδιακόπτη, με πραγματικό χρόνο λειτουργίας. Eνσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας και θερμοστατικό έλεγχο που εξασφαλίζει νερό επιστροφής στο boiler 55 C. Αυτόματη αναγνώριση και υποστήριξη θερμικής απολύμανσης. Αυτόματο TestRun. Περιλαμβάνεται η θερμική μόνωση. Για την εφαρμογή (θερμοκρασία και σκληρότητα υγρού) συμβουλευτείτε τους μηχανικούς μας. * Συστήνεται προστασία του κινητήρα με διακόπτη θερμικής προστασίας SK 62N ή SK 622N (τιμές σελ. 58). Προαιρετικός εξοπλισμός: Χρονοδιακόπτης για επιτοίχια τοποθέτηση, για on/off έλεγχο με 24ωρο πρόγραμμα (με διαστήματα 1/4 της ώρας), SK 61N (τιμή σελ. 58) Προαιρετικός εξοπλισμός: Ημερήσιος χρονοδιακόπτης για ενσωμάτωση σε Star -Z 2/1 ή Star-Z 25/2, κωδικός , τιμή 19,. Οι κυκλοφορητές Star-Z 2/4, 2/5, 2/7, 25/6 και TOP-Z 3/7, 3/1, 4/7, 5/7, 65/1, 8/1 διαθέτουν 3 ταχύτητες. Στις τιμές των κυκλοφορητών με ρακόρ περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα ορειχάλκινα ρακόρ και στους κυκλοφορητές με χυτοσιδηρό φλαντζωτό σώμα (GG 2) περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες σιδερένιες φλάντζες, βίδες και παρεμβύσματα. 16

19 Πρόγραμμα ζεστού νερού Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας Σειρά Stratos ECO-Z & Stratos-Z (με αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών) Stratos ΕCO-Z Stratos-Z Πρόγραμμα ζεστού νερού Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές με αυτόματη ρύθμιση p-c ή p-v για ανακυκλοφορία πόσιμου νερού σε συνδυασμό με στραγγαλιστικές θερμοστατικές βαλβίδες. Ορειχάλκινο σώμα, κατάλληλο και για ενδοδαπέδια συστήματα με έντονη οξείδωση. Stratos - Z: Επιπλέον δυνατότητα επιλογής σταθερών στροφών ή ρύθμιση p-t. Για την εφαρμογή (θερμοκρασία και σκληρότητα υγρού) συμβουλευτείτε το Tεχνικό Tμήμα της WILO. Stratos ECO-Z & Stratos-Z Τύπος Απόσταση στομίων (mm) Συνδέσεις στομίων Στις τιμές των κυκλοφορητών με ρακόρ (Rp1", Rp1 1 /4") περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα ορειχάλκινα ρακόρ. Τάση (V) PN Kωδικός Τιμή σε Stratos ECO-Z 25/ Rp 1" 1~ , Stratos ECO-Z 25/1-5 BΜS 18 Rp 1" 1~ , Stratos-Z 25/ Rp 1" 1~ , Stratos-Z 3/ Rp 1 1 /4" 1~ , Stratos-Z 3/ Rp 1 1 /4" 1~ , Stratos-Z 4/ DN 4 1~23 6/ , Stratos-Z 4/ DN 4 1~23 6/ , Stratos-Z 5/ DN 5 1~23 6/ , Stratos-Z 65/ DN 65 1~23 6/ , Σειρά IP-Z (και για πόσιμο νερό) 6 5 Σειρά Wilo-IP-Z 4 MANOMETPIKO H [m] IP-Z 25/2 IP-Z 25/ ΠAPOXH Q [m³/h] 1% ανοξείδωτη ελαιολίπαντη αντλία με αντιδιαβρωτικό μηχανικό στυπιοθλίπτη. Kατάλληλο για πόσιμο νερό και ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης, σκληρότητας μέχρι 28 βαθμούς στους 65 C. Aντοχή σε θερμοκρασίες από -8 C έως 11 C σε εφαρμογή ψύξης - θέρμανσης. IP-Z Τύπος Απόσταση στομίων (mm) Συνδέσεις στομίων Τάση (V) PN Kωδικός Τιμή σε IP-Z 25/2 EM 18 Rp 1" 1~ , IP-Z 25/6 EM 18 Rp 1" 1~ , IP-Z 25/2 DM 18 Rp 1" 3~ , IP-Z 25/6 DM 18 Rp 1" 3~ , Σετ ανοξείδωτου αντάπτορα G1 1 /2" x G2 αρσενικό x 33 για κυκλοφορητές IP-Z , Σετ ρακόρ αρειχάλκινο, αρσενικό, 1" 28, 17

20 Πρόγραμμα ζεστού νερού Κυκλοφορητές για ηλιακά, θερμικά συστήματα και πρωτεύοντα κυκλώματα γεωθερμίας Σειρά Star-STG Τροποποίηση σειράς Ειδικά σχεδιασμένοι κυκλοφορητές για ηλιακά συστήματα εξαιτίας της απαίτησης μικρής παροχής. (Έως και 2 m 2 συλλεκτική επιφάνεια απαιτεί max 1m 3 /h). Θερμοκρασία υγρού: -1 C C. Το σώμα των κυκλοφορητών διαθέτει επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας (καταφόρεση). Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Τροφοδοσία ~23V, 5Hz Star-STG Τύπος Απόσταση στομίων (mm) Συνδέσεις στομίων Αντίστοιχοι τύποι παλαιών σειρών PN Kωδικός Τιμή σε STG 15/4 13 Rp 1 /2" ST 15/ , STG 15/6 13 Rp 1 /2" ST 15/ , STG 15/6,5 13 Rp 1 /2" ST 15/ , STG 15/9 18 Rp 1 /2" ST 15/ , STG 15/11 18 Rp 1 /2" ST 15/ , STG 25/4 18 Rp 1" ST 25/ , STG 25/6 18 Rp 1" ST 25/ , STG 25/6,5 18 Rp 1" ST 25/ , STG 25/7 18 Rp 1" , STG 25/8 18 Rp 1" RSG 25/ , STG 3/7 18 Rp 1¼ " , STG 3/8 18 Rp 1¼ " RSG 3/ , Σειρά Stratos ECO-STG MANOMETPIKO H [m] Wilo-Stratos ECO-STG 15(25)1-5 1,5 1 1,5 2 2,5 ΠAPOXH Q [m³/h] Υδρολίπαντος ηλεκτρονικός κυκλοφορητής, υψηλής απόδοσης για ηλιακά θερμικά συστήματα και πρωτεύοντα κυκλώματα γεωθερμίας. Σώμα με επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας (τύπος RG με ορειχάλκινο σώμα). Τρόποι λειτουργίας p-c, p-v, σταθερές στροφές, έλεγχος μέσω σήματος -1V. Eπαφές αναγγελίας βλάβης και Ext. Off. Aυτόματο σύστημα ξεμπλοκαρίσματος. Stratos ECO-STG Τύπος Απόσταση στομίων (mm) Συνδέσεις στομίων PN Kωδικός Τιμή σε Stratos ECO-STG 15/ Rp 1 /2" , Stratos ECO-STG 25/ Rp 1" , Stratos ECO-STG 25/1-5 RG 18 Rp 1" , Στις τιμές περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ και παρεμβύσματα. 18

Χρήσεις προϊόντων WILO

Χρήσεις προϊόντων WILO Χρήσεις προϊόντων WILO A. Πρωτεύοντα κυκλώµατα θέρµανσης: ίδυµες αντλίες Inline µε inverter DP-E, DL-E σελ. 35 B. ευτερεύοντα κυκλώµατα θέρµανσης: Υδρολίπαντοι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική επισκόπηση ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Pioneering for You. Γκάμα προϊόντων - Έκδοση 2014-50 Hz

Γενική επισκόπηση ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Pioneering for You. Γκάμα προϊόντων - Έκδοση 2014-50 Hz Pioneering for You Γκάμα προϊόντων - Έκδοση 214-5 Hz Γενική επισκόπηση Οι αντλίες και τα συστήματά μας για θέρμανση, κλιματισμό και ψύξη, για παροχή νερού, ειδικές εφαρμογές, ακάθαρτα ύδατα και λύματα

Διαβάστε περισσότερα

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες...

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... HANSA περιεχομενα EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... 3 EUROPA STEEL-EΚO χαλύβδινοι λέβητες / COSMO-STEEL ατομικές

Διαβάστε περισσότερα

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. Ισχύουν οι γενικοί όροι παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων.

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Με την υψηλότερη απόδοση. Με πιστοποίηση TÜV. Κυκλοφορητές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Το γραφείο μας μελετά και κατασκευάζει εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού με ιδιαίτερη έμφαση σε ποιοτικές, αξιόπιστες, δοκιμασμένες και αξιόπιστες προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις.

8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις. 8 8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις. Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων για οικιακή χρήση. Ενημερωτικό φυλλάδιο εφαρμογών.

Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων για οικιακή χρήση. Ενημερωτικό φυλλάδιο εφαρμογών. Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων για οικιακή χρήση. Ενημερωτικό φυλλάδιο εφαρμογών. Οι φυσικοί πόροι είναι πεπερασμένοι. Ευτυχώς δεν στερεύουμε από καλές ιδέες. Για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Προϊόντα EVOSTA ALE, KLE ACTIVE SWITCH AQUAPROF

Νέα Προϊόντα EVOSTA ALE, KLE ACTIVE SWITCH AQUAPROF Νέα Προϊόντα EVOSTA ALE, KLE ACTIVE SWITCH AQUAPROF Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές Αντλίες με inverter Σύστημα διαχείρησης ομβρίων Σύστημα διαχείρησης ομβρίων Σελ. 9 Σελ. 17 Σελ. 26 Σελ. 26 E.SYBOX KC PQA CK

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos και Wilo-Yonos MAXO.

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos και Wilo-Yonos MAXO. Pioneering for You Πληροφορίες για μελετητές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos και Wilo-Yonos MAXO. 02 Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές και αξεσουάρ. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, νερό οικιακής χρήσης

Κυκλοφορητές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές και αξεσουάρ. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, νερό οικιακής χρήσης Κυκλοφορητές Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές και αξεσουάρ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, νερό οικιακής χρήσης Η alm παράγει κυκλοφορητές θέρμανσης υψηλών αποδόσεων Η alm συνεισφέρει στη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τριανταφυλλάκης Παναγιώτης Ελαίας 29, Καλαμάτα T/F 27210-24260 M 6938-920606 tecekal@yahoo.gr

Τριανταφυλλάκης Παναγιώτης Ελαίας 29, Καλαμάτα T/F 27210-24260 M 6938-920606 tecekal@yahoo.gr WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Κέντρα Service ΑΤΤΙΚΗΣ Ζουγανέλης Κ. Παντελής Αθηνών 7, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σελίδα 1-13 Σελιδες 2-6 Σελίδα 11 Σελίδα 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε έξυπνα με προϊόντα Wilo

Εργαστείτε έξυπνα με προϊόντα Wilo Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Εργαστείτε έξυπνα με προϊόντα Wilo Εξοικονομήστε χρόνο και εργαστείτε με άνεση, με αντλίες υψηλής απόδοσης Wilo-Stratos PICO: Με αυτόματη λειτουργία εξαέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΦΥΛΛΟ. FN-SMART SYSTEMS A.E. - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Τηλ.:210-2589885*Fax:210-2589777*email:info@smartsystems.gr

ΕΞΩΦΥΛΛΟ. FN-SMART SYSTEMS A.E. - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Τηλ.:210-2589885*Fax:210-2589777*email:info@smartsystems.gr ΕΞΩΦΥΛΛΟ FN-SMART SYSTEMS A.E. - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΦ. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας ORAN Ισραήλ σελ. 1-1 έως 1-6 Εφαρμογές Υλικά κατασκευής Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι. Γιάννη Νικολόπουλο. 210 8995934 6980 362 842 www.inik.gr

Αγαπητοί φίλοι. Γιάννη Νικολόπουλο. 210 8995934 6980 362 842 www.inik.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Αγαπητοί φίλοι Οι σημερινέ δύσκολε οικονομικέ και περιβαλλοντικέ συγκυρίε επιβάλλουν την ένταση των προσπαθειών του τεχνικού δυναμικού τη χώρα για την εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟ. Lowara Ecocirc ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ.

ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟ. Lowara Ecocirc ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ. ΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ErP ready 2015 Η υψηλή απόδοση του μέλλοντος, διαθέσιμη σήμερα: οι νέοι κυκλοφορητές Ecocirc καλύπτουν πλήρως την οδηγία ErP η οποία θα ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Το 2013 θα εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία ErP. Αυτή αποτελεί ήδη το νέο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοθερμικά συστήματα

Ηλιοθερμικά συστήματα Ηλιοθερμικά συστήματα Product Catalogue Συμβάλλετε κι εσείς στην προστασία του πλανήτη μέσω των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Ο πλανήτης και η ενέργειά του βρίσκονται στα χέρια σας. Α. Ηλιοθερμικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τριανταφυλλάκης Παναγιώτης Ελαίας 29, Καλαμάτα T/F 27210-24260 M 6938-920606 tecekal@yahoo.gr

Τριανταφυλλάκης Παναγιώτης Ελαίας 29, Καλαμάτα T/F 27210-24260 M 6938-920606 tecekal@yahoo.gr WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Κέντρα Service ΑΤΤΙΚΗΣ Ζουγανέλης Κ. Παντελής Αθηνών 7, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners ηλεκτρική ισχύς θερμοκρασία περιβάλλοντος διαθέσιμη ενέργεια Η GREE Electric Appliances

Διαβάστε περισσότερα

Η θέρμανση απλοποιήθηκε ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η θέρμανση απλοποιήθηκε ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η θέρμανση απλοποιήθηκε ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 08/2011 ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Ηλιοθερμία, ζεστή όπως ο ήλιος............................................ 4 Σειρά ηλιόθερμων και οδηγίες επιλογής.....................................

Διαβάστε περισσότερα

GENUS PREMIUM HP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. Θέρμανση στον υψηλότερο βαθμό

GENUS PREMIUM HP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. Θέρμανση στον υψηλότερο βαθμό GENUS PREMIUM HP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Θέρμανση στον υψηλότερο βαθμό Δημιουργεί νέα ρεκόρ ισχύος Υψηλή ισχύς/ενεργειακή εξοικονόμηση (έως και 35% σε σχέση με συστήματα προηγούμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

info ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 4

info ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 4 info ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Ηλιοθερμικά συστήματα σελ. 8 Σε αυτό το τεύχος ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕς ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ..2 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά και αποδοτικά. Τεχνολογία συμπύκνωσης αερίου ROTEX

Μικρά και αποδοτικά. Τεχνολογία συμπύκνωσης αερίου ROTEX Τεχνολογία συμπύκνωσης αερίου ROTEX Μικρά και αποδοτικά. Οι μονάδες συμπύκνωσης αερίου της ROTEX προσφέρουν θέρμανση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και εντυπωσιακούς βαθμούς απόδοσης Γνωρίζατε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα