Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους"

Transcript

1 Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Μαρία Μποϊλέ, Άγγελος Αγγελακάκης, Ανέστης Παπανικολάου, Αλκιβιάδης Τρομάρας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) Περίληψη Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες στήριξης της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των μεταφορικών υπηρεσιών έχουν άμεση συσχέτιση με την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και γενικότερα την ποιότητα ζωής. Ταυτόχρονα όμως στο συγκεκριμένο τομέα που οι επενδύσεις πραγματοποιούνται με μακροχρόνια προοπτική απόδοσης, είναι αναγκαίο να υπάρχει μια διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες θα εξελιχθεί (οικονομικές, γεωπολιτικές, φυσικό περιβάλλον) μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο μέλλον. Θέτοντας επομένως ως έτος- στόχο το 2050, η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. στις μεταφορές, μέσα από το πρίσμα τριών εναλλακτικών σεναρίων εξέλιξης των μεταφορών. Τα στοιχεία, τα οποία αξιοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη δημοσίευση βασίζονται στα αποτελέσματα και συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος FUTRE - FUture prospects on TRansport evolution and innovation challenges for the competitiveness of Europe, που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του Λέξεις κλειδιά: Σενάρια ζήτησης μεταφορικού έργου, επιβατικές μεταφορές, εμπορευματικές μεταφορές, καινοτομία, προκλήσεις και προοπτικές, μέλλον Ευρωπαϊκών μεταφορών, Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών The future of transport in Europe: Addressing the Challenges Abstract The transport sector constitutes on the main pillars supporting the European economy. The quality and efficiency of transport services are directly related to economic growth, competiveness and overall quality of life. Meanwhile, investments in the transport sector require long periods of time to deliver any benefits thus making necessary the exploration of the conditions under which the transport sector will evolve (financial, geopolitical, natural environment) within a future timeframe. The current paper sets 2050 as a target year and presents the challenges that the EU transport sector will face through a spectrum of three alternative future scenarios. The paper presents data which are based on the results and conclusions of the European funded Research Project FUTRE - FUture prospects on TRansport evolution and innovation challenges for the competitiveness of Europe that was concluded in September Keywords: Future transport demand scenarios, passenger transport, freight transport, innovation, challenges and prospects, future of EU transport, European transport policy 1. Εισαγωγή Η εκτίμηση των μακροχρόνιων επιπτώσεων μιας απόφασης ή μιας ενέργειας που αφορά τον τομέα των μεταφορών, είναι ζωτικής σημασίας, λόγω της ίδιας της φύσης του τομέα που απαιτεί ενέργειες σε μακροχρόνιο ορίζοντα, προβλέποντας τις μελλοντικές απαιτήσεις. Σε - 1 -

2 ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) επισημαίνει, ότι λόγω της πολυπλοκότητας των συστημάτων μεταφορών, «οποιαδήποτε παρέμβαση στο συγκεκριμένο τομέα, θα πρέπει να βασίζεται σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τη βιώσιμη κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών, διότι οι πολιτικές διαθρωτικού χαρακτήρα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθούν και πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός τους εκ των προτέρων» (CEC, 2009). Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό για την Ε.Ε. να γνωρίζει και να αξιολογεί τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στον τομέα των μεταφορών και ταυτόχρονα να εξετάζει το πώς θα μπορέσει να τα ενισχύσει στο μέλλον. Η Ε.Ε. θεωρεί τις μεταφορές ως βασική παράμετρο για την εξέλιξη και την ανάπτυξή της στα επόμενα χρόνια, που μπορεί να λειτουργήσει ως συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της στη διεθνή σκηνή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ε.Ε. οι μεταφορές χαρακτηρίζονται ως: μια βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, όπου η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τους θεμέλιους λίθους για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή της. Ταυτόχρονα συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, καθώς και στην επίλυση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων (CEC, 2011). Στη σημερινή εποχή ο ευρωπαϊκός τομέας των μεταφορών αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, για τις οποίες η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο. Η τρέχουσα οικονομική ύφεση που κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλει στη μείωση της μεταφορικής ζήτησης, αυξάνοντας όμως με αυτό τον τρόπο το κόστος για τις επιχειρήσεις. Κύριο ζητούμενο είναι η προώθηση καινοτομιών που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα και θα αυξήσουν την αποδοτικότητα των μεταφορικών συστημάτων με γνώμονα την ύπαρξη θετικού αντίκτυπου στην προβληματική τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Σε σχέση με το περιβάλλον η βασική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο τομέας των μεταφορών είναι η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, με μεταστροφή προς νέα καινοτομικά και οικολογικά προϊόντα, όπως είναι τα ηλεκτρικά οχήματα. Σε ότι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα, η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των αστικών κέντρων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει οδηγήσει στην αναζήτηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η συγκεκριμένη δημοσίευση παρουσιάζει μια εκτίμηση των πιθανών προκλήσεων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι τομείς των επιβατικών και των εμπορευματικών μεταφορών στο άμεσο μέλλον και έχει ως κύριο στόχο να εστιάσει στις πολιτικές αντιμετώπισης των προκλήσεων αυτών από την Ε.Ε. 2. Ανταγωνιστικότητα στον ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών Η σημασία του τομέα των μεταφορών στην Ε.Ε. επισημαίνεται σε πολλά κείμενα πολιτικής (π.χ. Λευκή Βίβλος κ.α.) και οι μεταφορές θεωρούνται ως σημαντικός πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε έρευνα και ανάλυση βασιζόμενη σε βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία παρουσιάζεται σε επόμενο κεφάλαιο, που μας δείχνει ότι ο τομέας των μεταφορών βιώνει μια εποχή ριζικών αλλαγών, μέσα στην οποία για να μπορέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταφορών να διατηρήσει και να υπερασπιστεί τη θέση της έναντι των ανταγωνιστών της σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να επενδύσει και να δώσει βαρύτητα στην έρευνα και την καινοτομία

3 Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για τα διάφορα μέσα μεταφοράς, διαφαίνεται η διπλή πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ενιαία ο τομέας των μεταφορών και είναι από τη μια πλευρά η διασφάλιση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής μεταφορικής βιομηχανίας, με ταυτόχρονη μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων, (ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών) που προκαλεί κάθε μεταφορικό μέσο. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, είναι η ύπαρξη νομοθεσίας και κανονισμών που θα έχουν σχεδιαστεί σωστά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ώστε να ανταποκρίνονται και στις κοινωνικές προκλήσεις, αλλά και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής μεταφορικής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης και των πλεονεκτημάτων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μεταφορών προϋποθέτει την αναγνώριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας των μεταφορών και οι οποίοι μπορεί να μεγεθυνθούν στο άμεσο μέλλον, αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι (Condeço-Melhorado et al., 2013): Περιβαλλοντικοί περιορισμοί: Η Ε.Ε. έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το έτοςστόχο Το 60% αυτής της μείωσης θα πρέπει να προέρχεται από τις μεταφορές Ο ανταγωνισμός από ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι πρωτοπόρες παγκοσμίως. Ωστόσο άλλες χώρες έχουν ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια και έχουν φιλόδοξα σχέδια που στοχεύουν στην προώθηση συγκεκριμένων τμημάτων του μεταφορικού τομέα, με αποτέλεσμα η Ε.Ε. να χάσει την ανταγωνιστικότητά της και να αντιμετωπίζει την μετεγκατάσταση ορισμένων μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές σε άλλες ηπείρους και σε πιο ανταγωνιστικές αγορές. Η εξάντληση των φυσικών πόρων: Ο τομέας των μεταφορών στην Ευρώπη εξαρτάται από το πετρέλαιο και τα προϊόντα του, για το 96% των ενεργειακών αναγκών. Με δεδομένο ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται, οι μεταφορές θα πρέπει να απεξαρτητοποιηθούν από αυτό σε μεγάλο βαθμό, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της τιμής του από τη μια πλευρά και η κατακόρυφη πτώση των μετακινήσεων από την άλλη. Ασφάλεια των επιβατών και των εμπορευμάτων: Οι διάφορες απειλές ασφάλειας σε κάθε μεταφερόμενο τύπο (επιβάτης ή προϊόν) έχουν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη συστημάτων υψηλής ασφάλειας για το μέλλον, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων μεταφορών. Συμφόρηση: Ορισμένα μεταφορικά έργα υποδομής αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις και αυτό οδηγεί σε οικονομικές απώλειες για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων θα γίνει ο βασικός πυλώνας για τη στήριξη της οικονομικής ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών χωρών. Συγκεκριμένα υπάρχει η ανάγκη στροφής του τομέα των μεταφορών από μια οικονομία βασιζόμενη στο κόστος ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προς μια οικονομία υψηλής προστιθέμενης αξίας συσχετιζόμενη με την καινοτομία στον σχεδιασμό, στην παραγωγή και στη λειτουργία πολύπλοκων συστημάτων και περιβαλλοντικά φιλικών υπηρεσιών. Η ανάλυση που - 3 -

4 πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου FUTRE δείχνει ότι για να κινηθεί ο τομέας των μεταφορών προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών, καθώς και στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, σε ζητήματα αξιολόγησης κανονισμών και νομοθεσίας. 2.1 Καινοτομία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταφορών Ο επιχειρηματικός τομέας είναι ο κύριος επενδυτής στην έρευνα και στην καινοτομία (Ε&Κ) στην Ε.Ε. Συγκεκριμένα η κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημι-ρυμουλκούμενων μηχανοκίνητων οχημάτων απορροφά το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών στην ευρωπαϊκή βιομηχανία των μεταφορών, ακολουθούμενη από την κατασκευή αεροσκαφών, διαστημοπλοίων και συναφών οχημάτων. Από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., τέσσερα δαπανούν το μεγαλύτερο μερίδιο της Ε&Κ σε τομείς που σχετίζονται με τις μεταφορές. Αυτά τα κράτη είναι η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία. Συγκεκριμένα η Γερμανία δίνει προτεραιότητα σε ότι αφορά τις δαπάνες της για Ε&Κ στην κατασκευή κινητήρων για ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα, σιδηροδρομικών μηχανών και τροχαίου υλικού. Η Γαλλία από την άλλη πλευρά είναι ο σημαντικότερος χρηματοδότης στην κατασκευή πλοίων, αεροσκαφών, διαστημοπλοίων και λοιπού εξοπλισμού που σχετίζεται με αυτά (Condeço-Melhorado et al., 2013). Οι επενδύσεις των μεγαλύτερων και βασικότερων ευρωπαϊκών εταιρειών στην Ε&Κ είναι ιδιαίτερα υψηλές στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βιομηχανίας πολιτικής αεροπορίας. Σε ότι αφορά τους βιομηχανικούς τομείς που επενδύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των καθαρών κερδών τους στην Ε&Κ, αυτοί είναι η αεροπορική βιομηχανία ακολουθούμενη από τη βιομηχανία Έξυπνων Συστημάτων Μεταφορών (ITS). Σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας εντός της Ε.Ε., με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει και έχει επεξεργαστεί το Ινστιτούτο Fraunhofer-ISI (Institute for Systems and Innovation Research), κυριαρχούν η Γερμανία και η Γαλλία που παρουσιάζουν και τα υψηλότερα ποσοστά αιτήσεων σχετικών με τις μεταφορές. Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στους τομείς των σιδηροδρομικών μεταφορών, υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και της πλοήγησης. Από την άλλη πλευρά η Γαλλία έχει περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα των νέων αεροπορικών τεχνολογιών. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε., σημαντικό μερίδιο στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τα βιο-καύσιμα διαθέτει η Ολλανδία, στην πλοήγηση η Ιταλία, η Σουηδία και η Φιλανδία και στην αεροπορική βιομηχανία η Μεγάλη Βρετανία. 2.2 Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου των μεταφορών Εντός της Ε.Ε. η αυτοκινητοβιομηχανία μαζί με την αεροπορική βιομηχανία χαρακτηρίζονται ως οι τομείς με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία, οι οποίοι προσφέρουν υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας, κάτι που αντικατοπτρίζεται από τις μεγάλες μέσες δαπάνες προσωπικού, την εμφανή παραγωγικότητα της εργασίας, καθώς και τις υψηλές δαπάνες των συγκεκριμένων τομέων στην Ε&Κ. Με βάση τα μερίδια της παγκόσμιας αγοράς, οι δυο ευρωπαϊκές βιομηχανίες μεταφορών βρίσκονται σε πολύ καλή θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ηγούνται των διεθνών εξαγωγών

5 Πραγματοποιώντας μια αξιολόγηση της θέσης κάθε ευρωπαϊκής χώρας στον κλάδο των μεταφορών, μπορεί να διαπιστωθεί ότι στην παγκόσμια αγορά η Γερμανία κυριαρχεί στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σε πολύ καλή θέση στην κατασκευή εξοπλισμού αεροδιαστημικής. Στην κατασκευή πλοίων εξέχουσα θέση έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, ενώ στην κατασκευή των σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών μηχανών έλξης, καθώς και τροχαίου υλικού κυριαρχεί η Γερμανία μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία. Σε σχέση με τους παρόχους μεταφορικών υπηρεσιών, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζουν την υψηλότερη κερδοφορία. Γενικότερα η Ε.Ε. είναι ο παγκόσμιος ηγέτης σε πολλούς από τους τομείς των μεταφορών και συγκεκριμένα στην κατασκευή μηχανοκίνητων ρυμουλκούμενων και ημι-ρυμουλκούμενων οχημάτων και στην κατασκευή τροχαίου υλικού και σιδηροδρομικών αμαξών. Παρόλα αυτά, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. στη βιομηχανία κατασκευής αεροπορικών και διαστημικών σκαφών και των αντίστοιχων εξοπλισμών, με τις Η.Π.Α. να παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις σε ορισμένους δείκτες (όπως π.χ. προστιθέμενη αξία). Ταυτόχρονα η Ε.Ε. έχασε την ηγετική της θέση στην κατασκευή πλοίων (μερίδιο εξαγωγών) από την Κίνα. Σχετικά με τις δαπάνες στην Ε&Κ, η Ε.Ε. προηγείται στους περισσότερους τομείς των μεταφορών σε σχέση με άλλες περιοχές, εκτός από την κατασκευή αεροσκαφών, διαστημικών σκαφών και συναφών με αυτά εξοπλισμών, που κυριαρχείται από τις Η.Π.Α. Η Ε.Ε. πρωτοστατεί επίσης στο μερίδιο των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις τεχνολογίες που σχετίζονται με την κινητικότητα. Ωστόσο, εξετάζοντας διεξοδικά συγκεκριμένες τεχνολογίες, βρέθηκε ότι η Ιαπωνία και η Κορέα είναι οι ηγετικές χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο στις πιο δυναμικές τεχνολογίες, δηλαδή στην ηλεκτροκίνηση, στην μπαταρία, και στις κυψέλες καυσίμου, ενώ οι Η.Π.Α. κατατάσσονται ιδιαίτερα ψηλά σε τεχνολογίες που σχετίζονται με τις αερομεταφορές. Τα μερίδια της παγκόσμιας αγοράς σε κάθε τομέα της βιομηχανίας των μεταφορών φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 1) και υπολογίζονται ως το άθροισμα των εξαγωγών για κάθε τομέα σε κάθε χώρα. Για την Ε.Ε., τα μερίδια αγοράς αναφέρονται στο άθροισμα των εξαγωγών όλων των κρατών μελών

6 Σχήμα 1: Μερίδια παγκόσμιας αγοράς στους τομείς της βιομηχανίας των μεταφορών (Condeço- Melhorado et al., 2013) 3. Μελλοντική ζήτηση για μεταφορές Η αναγνώριση των τάσεων, των προκλήσεων και των πιθανών επιλογών πολιτικής σε μακροχρόνιο επίπεδο για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταφορών είναι μια αρκετά σύνθετη διαδικασία, αλλά και πολύ σημαντική, καθώς θα καθορίσει την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν την εξέλιξη στη ζήτηση μεταφορικών υπηρεσιών τα επόμενα χρόνια είναι οι μελλοντικές τάσεις προτιμήσεις που θα υπάρξουν, καθώς και οι άμεσες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνει τη μεθοδολογική προσέγγιση, με βάση την οποία πραγματοποιείται η πρόβλεψη των προκλήσεων του μέλλοντος που θα αντιμετωπίσει η Ε.Ε. για τις μεταφορές, καθώς και η οριοθέτηση σε γενικές γραμμές των πολιτικών επιλογών στην ευρωπαϊκή πολιτική

7 Σχήμα 2: Αναγνώριση μακροπρόθεσμων προκλήσεων και πολιτικών επιλογών στο μέλλον για τον τομέα των μεταφορών στην Ε.Ε. (Reichenbach and Schippl, 2013) 3.1 Καταγραφή τάσεων και παραμέτρων που επηρεάζουν τη ζήτηση Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας στην εξέλιξη των μεταφορών στο μέλλον που συνδέεται με τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη, είναι χρήσιμο να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης του παγκόσμιου χάρτη. Η μέθοδος των εναλλακτικών σεναρίων εξέλιξης επικεντρώνεται κυρίως στις εξειδικευμένες ανάγκες που θα καλύπτουν τα μεταφορικά συστήματα, καθώς και στη σημασία τους. Ο προσδιορισμός της μελλοντικής ζήτησης είναι μια διαδικασία που έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τον καθορισμό και την αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση. Η εύρεση των παραγόντων αυτών πραγματοποιήθηκε μέσω: α) βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικών μελετών γύρω από το μέλλον των μεταφορών, β) με τη βοήθεια της διαβούλευσης και συζήτησης με ειδικούς, καθώς και γ) μέσω του ελέγχου της λογικής και της ρεαλιστικότητας των παραγόντων που διατυπώθηκαν. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση περιελάμβανε μελέτες που ολοκληρώθηκαν την τελευταία πενταετία και είτε σχετίζονται με τις εξελίξεις στις μεταφορές, είτε με τις εξελίξεις σε άλλους τομείς παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως η ενέργεια, η οικονομία, το περιβάλλον, ο τρόπος ζωής, η γεωπολιτική και οι επικοινωνίες. Αναλυτικότερα οι βασικές μελέτες που αξιοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες: Z Punkt: Megatrends Update, με εστίαση στις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο (Punkt, 2013) - 7 -

8 National Intelligence Council: Global Trends 2030, με εστίαση στις γεωπολιτικές εξελίξεις (National Intelligence Council USA, 2012) OECD: Looking to 2060: Long-term global growth prospects, με εστίαση στην οικονομία (Johansson et al., 2012) CSIRO: Our future world - Global megatrends that will change the way we live, με εστίαση στις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο (Hajkowicz et al., 2012) Shell: New lens scenarios, με εστίαση στις εξελίξεις στην ενέργεια (Shell, 2013) European Environmental Agency: The European Environment Assessment of Global Megatrends, με εστίαση στις εξελίξεις στο περιβάλλον (ΕΕΑ, 2011) SPREAD: Sustainable Lifestyles 2050, με εστίαση στις εξελίξεις στον τρόπο ζωής (Leppänen et al., 2012) Alcatel-Lucent: Megatrends - A Wave of Change Impacting the Future, με εστίαση στις εξελίξεις στις επικοινωνίες (Alcatel-Lucent, 2013) Μαζί με τις προαναφερόμενες μελέτες, αξιοποιήθηκαν και δεδομένα μέσα από παραδοτέα έργων που χρηματοδότησε η Ε.Ε. και σχετίζονται με ζητήματα γενικού δημοσίου ενδιαφέροντος και με θέματα παγκόσμιας βιωσιμότητας. Τα έργα αυτά που αξιοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: TRANSvisions How will Europe look like in 2050? (Petersen et al., 2009) ERTRAC Road Transport Scenario Road to Implementation (ERTRAC, 2009) FREIGHTVISION Freight Transport Foresight 2050 (FREIGHTVISION, 2009) European Commission A sustainable future for transport - Towards an integrated, technology-led and user-friendly system (European Commission, 2009) World Energy Council s Global Transport Scenarios 2050 (World Energy Council, 2011) TOSCA Technology Opportunities and Strategies towards Climate friendly transport (TOSCA, 2011) OPTIMISM Optimising passenger transport systems (OPTIMISM, 2012) FORD The future of sustainable transport in Europe (FORD, 2012) Go-Ahead Group and Passenger Focus The Future of Transport (Go-Ahead, Passenger Focus, 2012) Deutsche Post Delivering Tomorrow - Logistics 2050, A Scenario Study (Deutsche Post, 2012) Η παραπάνω εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση βοήθησε στον καθορισμό των κύριων τάσεων που υπάρχουν στις μεταφορές και στην αναγνώριση των μαζικών παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη της μεταφορικής ζήτησης. Αυτές οι κύριες τάσεις είναι σταθερές και καθοδηγούνται από παγκόσμιες δυνάμεις που επηρεάζουν διάφορα τμήματα της κοινωνίας. Η αναγνώριση των συγκεκριμένων τάσεων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς η μετέπειτα αξιολόγηση των μελλοντικών σεναρίων θα βασιστεί στο κατά πόσο επηρέασαν διάφορες πτυχές των μεταφορικών αναγκών. Οι κυριότερες μαζικές τάσεις που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών είναι (Bernardino et al., 2013): - 8 -

9 1. Παγκοσμιοποίηση 2. Αστικοποίηση 3. Αύξηση μέσου όρου ηλικίας 4. Κοινωνία της γνώσης 5. Ατομικισμός 6. Μετανάστευση 7. Συνδεσιμότητα 8. Άμεσες ανάγκες: εδώ και τώρα 9. Αργή Μετακίνηση, προτεραιότητα στη φυσική και πνευματική υγεία 10. Ενδυνάμωση των Γυναικών 11. Συνειδητοποίηση / συνείδηση 12. Κατανάλωση - χρήση, όχι ιδιοκτησία 13. Νέοι για πάντα 14. Αναζήτηση εμπειριών 15. Κάντο μόνος σου Οι βασικοί παράγοντες/παράμετροι που επηρεάζουν την εξέλιξη της ζήτησης στις μεταφορές, μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες, που είναι οι εξής: κοινωνικοί, τεχνολογικοί, οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και πολιτικοί. Αναλυτικά φαίνονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί: Πίνακας 1: Βασικοί παράγοντες στην εξέλιξη της μεταφορικής ζήτησης (Bernardino et al., 2013) Κοινωνικοί Δημογραφική ανάλυση: Αύξηση πληθυσμού Γήρανση Παγκόσμια μετανάστευση Ευελιξία τόπου διαμονής Εκπαίδευση και κοινωνικό κεφάλαιο: Επίπεδο εκπαίδευσης Ισότητα πολιτιστικού κεφαλαίου Προτιμήσεις και ευαισθητοποίηση: Καταναλωτισμός Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση Ατομική ιδιοκτησία ή κοινοκτημοσύνη Κοινωνική σημασία των επιλογών μετακίνησης Αξία εργασίας κατά τη μετακίνηση Ορθολογισμός των επιλογών Αξία ασφάλειας Αξία υγείας Αξία ελεύθερου χρόνου και αναψυχής Περισσότερο εικονικές, παρά φυσικές σχέσεις ή επικοινωνία Τεχνολογικοί Δυνατότητα αντιμετώπισης ενεργειακών, περιβαλλοντικών και ηλικιακών προκλήσεων μέσω των τεχνολογικών επιτευγμάτων Οικονομικοί - 9 -

10 Οικονομική ανάπτυξη: Επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης Οικονομική σταθερότητα Όγκος διεθνούς εμπορίου Οικονομική ισότητα Πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης Διάχυση γνώσης που πηγάζει από την εργασία Αγορά καινοτόμων υποδειγμάτων Παραγωγική κλίμακα: μαζική ή εξατομικευμένη Αμειβόμενη εργασία σε συνάρτηση με τη μείωση του χρόνου Ενέργεια: Ανεπάρκεια ορυκτών καυσίμων Αστική ανάπτυξη: Αστικοποίηση Αστική πυκνότητα Συμφόρηση Περιβαλλοντικοί Κλιματική αλλαγή Βιοποικιλότητα και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα Ρύπανση σε τοπικό επίπεδο (ατμοσφαιρική, θόρυβος) Πολιτικοί Διεθνείς συνεργασίες σε θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος Κρατική εξουσία Δύναμη στους πολίτες και στις πολιτικές οργανώσεις Διεθνείς συγκρούσεις Θέματα ασφάλειας Απελευθέρωση της αγοράς Ανάπτυξη υποδομών Το αμέσως επόμενο στάδιο αποτελείται από την εξέταση της συσχέτισης μεταξύ όλων των προαναφερθέντων παραμέτρων, καθώς και της εν γένει συστημικής τους συμπεριφοράς. Μετά από ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου έγινε φανερό ότι πράγματι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των βασικών παραγόντων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκε ότι οι καταναλωτικές προτιμήσεις των ανθρώπων επηρεάζονται και ενισχύονται από τις εξωτερικές συνθήκες, δηλαδή ο καταναλωτισμός ως φαινόμενο και χαρακτηριστικό είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί, όταν υπάρχει αφθονία προϊόντων, ενώ από την άλλη πλευρά η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ενισχύεται, όταν εκδηλώνονται και οξύνονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα

11 3.2 Σενάρια για τη ζήτηση Η ανάλυση που προηγήθηκε με την καταγραφή των μαζικών τάσεων και των βασικών παραμέτρων, αποτέλεσε τη βάση για το χτίσιμο των τριών (3) μελλοντικών σεναρίων εξέλιξης της μεταφορικής ζήτησης για το έτος Στα πλαίσια του έργου FUTRE διοργανώθηκε συνάντηση εργασίας στην πόλη Arrábida της Πορτογαλίας με τίτλο: «Οι ανάγκες των μεταφορών το 2050», στην οποία συμμετείχαν δώδεκα (12) ειδικοί στις μεταφορές με διαφορετικά γνωστικά υπόβαθρα, οι οποίοι μέσα από στοχευμένο διάλογο με τους εταίρους του έργου, δόμησαν τα εναλλακτικά σενάρια, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία. Μετά από συζήτηση και αξιολόγηση των μαζικών τάσεων και των παραμέτρων επιρροής της μελλοντικής ζήτησης, που ήταν αποτέλεσμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, ακολούθησε το «χτίσιμο» τριών (3) κεντρικών σεναρίων, με γνώμονα κάποια βασικά χαρακτηριστικά που αποτελούν τους πυρήνες διαμόρφωσης τους. Τα γνωρίσματα αυτά προέρχονται από το σύνολο των παραμέτρων που επηρεάζουν τη μεταφορική ζήτηση και είναι αναλυτικά τα εξής: η κλιματική αλλαγή, η ανεπάρκεια ορυκτών καυσίμων, οι οικονομικές επιδόσεις, η συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο και οι κοινωνικές προτιμήσεις. Με βασικό κριτήριο αξιολόγησης την εξέλιξη αυτών των παραμέτρων στο μέλλον, διαμορφώθηκαν τα ακόλουθα τρία (3) βασικά σενάρια: Απεριόριστη κατανάλωση: Σε αυτό το σενάριο η πρόοδος της τεχνολογίας είναι τέτοια, ώστε να μπορεί να επιλύσει σημαντικά περιβαλλοντικά και ενεργειακά προβλήματα. Υπάρχει μεγάλη αύξηση του καταναλωτισμού και των ταξιδιών/μετακινήσεων των ανθρώπων από περιοχή σε περιοχή. Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συγκεκριμένου σεναρίου είναι: α) η χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών με στόχο την «πράσινη» ανάπτυξη, β) η ελαχιστοποίηση της φτώχειας σε ολόκληρο τον πλανήτη, γ) γρήγορος ρυθμός ζωής και δύσκολος συνδυασμός επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δ) αναζήτηση νέων εμπειριών στη ζωή των ατόμων, ε) καθοριστικές παράμετροι για την επιλογή μεταφορικού μέσου στα ταξίδια είναι η ταχύτητα, η άνεση και η γρήγορη σύνδεση με το διαδίκτυο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζεται η μετακίνηση με την εργασία, στ) η εκτύπωση 3D εξελίσσεται σε επικρατούσα τάση στη μαζική παραγωγή προϊόντων

12 Απεριόριστη κατανάλωση Σχήμα 3: Απεικόνιση βασικών γνωρισμάτων σεναρίου απεριόριστης κατανάλωσης (Bernardino, 2014) Σενάριο παθητικότητας: Σε αυτό το σενάριο περιγράφεται ένας κόσμος, όπου οι κοινωνίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα τους ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα που τις μαστίζουν. Παρατηρείται έντονη οικονομική και πολιτική παρακμή στις κοινωνίες, που σε συνδυασμό με την εκτενή κλιματική και περιβαλλοντική κρίση οδηγεί στην αβεβαιότητα και στην αστάθεια ολόκληρου του πλανήτη. Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συγκεκριμένου σεναρίου είναι: α) η εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων και μεγάλων περιβαλλοντικών καταστροφών, β) η εξάντληση ορυκτών καυσίμων και φυσικών πόρων και η ραγδαία αύξηση στην τιμή των προϊόντων, γ) η μείωση της βιοποικιλότητας, δ) η μαζική μετανάστευση, ε) η μεγιστοποίηση των ανισοτήτων, στ) η μείωση των επενδύσεων, η) η ύπαρξη αποκλειστικά και μόνο βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού και θ) η ανάγκη για ευελιξία και άμεση προσαρμοστικότητα στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές

13 Παθητικότητα ανεπάρκεια ανισότητα περιβαλλοντικές καταστροφές Σχήμα 4: Απεικόνιση βασικών γνωρισμάτων σεναρίου παθητικότητας (Bernardino, 2014) Σενάριο υπεύθυνης ανάπτυξης: Ο κίνδυνος της περιβαλλοντικής και οικονομικής κατάρρευσης, οδηγεί σε συνεργασία ανθρώπων και χωρών, με σκοπό την υπεύθυνη διαχείριση των αποθεμάτων φυσικών πόρων αγαθών, καθώς και την από κοινού επίλυση των προβλημάτων. Η προαναφερόμενη κατάσταση αποτελεί τον βασικό θεματικό άξονα του σεναρίου, στο οποίο η καινοτομία δεν εξελίσσεται με υψηλούς ρυθμούς και αυτά που κυρίως επιζητούνται είναι η βιωσιμότητα και η ασφάλεια. Υπάρχει σημαντική μείωση του καταναλωτισμού και των ταξιδιών/μετακινήσεων των ανθρώπων από περιοχή σε περιοχή. Υπάρχει εμφανής μείωση στον καταναλωτισμό και στις μετακινήσεις/ταξίδια των ανθρώπων, μέσω της εφαρμογής συντονισμένων πολιτικών σε διεθνές επίπεδο (Krail et al., 2014). Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συγκεκριμένου σεναρίου είναι: α) η βιωσιμότητα, β) η αλληλεγγύη, γ) η αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα, δ) η υιοθέτηση ενός νέου τρόπου

14 ζωής με χαμηλή κατανάλωση, ε) οι λιγότερες ώρες εργασίας προς όφελος του ελεύθερου χρόνου, στ) η περιορισμένη χρήση των διαθέσιμων πόρων, η) η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους και θ) οι υπεύθυνες και συνειδητές επιλογές. Υπεύθυνη ανάπτυξη η κατανάλωση κοστίζει! - εργασία + ελεύθερος χρόνος αποδοτικότητα Σχήμα 5: Απεικόνιση βασικών γνωρισμάτων σεναρίου υπεύθυνης ανάπτυξης (Bernardino, 2014) 4. Οι προκλήσεις στον τομέα των μεταφορών Ο προσδιορισμός των πιθανών προκλήσεων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο τομέας των μεταφορών στο άμεσο μέλλον είναι το αποτέλεσμα μιας μεθοδολογικής προσέγγισης που βασίζεται σε ορισμένες κεντρικές ιδέες, οι οποίες αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην εξέλιξη του ίδιου του τομέα, όσο και στα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σεναρίων. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι το ποιες είναι αυτές οι κεντρικές ιδέες/έννοιες και πως αυτές προσδιορίζονται. Πρώτα από όλα θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες έννοιες είναι αποτέλεσμα της εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης, που αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Οι έννοιες αυτές ταξινομήθηκαν σε δυο (2) μεγάλες κατηγορίες, που αφορούν από τη μια μεριά τους επιβάτες και από την άλλη τα εμπορεύματα

15 Έννοιες που σχετίζονται με τις επιβατικές μεταφορές είναι: η παγκοσμιοποίηση, η αύξηση της επιβατικής κίνησης, η αστικοποίηση, η αλλαγή των παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή μεταφορικού μέσου, το άνοιγμα στην καινοτομία. Από την άλλη πλευρά, οι έννοιες που αφορούν τις εμπορευματικές μεταφορές είναι: ο όγκος των εμπορευμάτων σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία, το άνοιγμα στις παγκόσμιες διεθνείς εμπορευματικές αγορές, η καταναλωτική συμπεριφορά σε σχέση με τις ηθικές αξίες, η μεταστροφή από την ιδιοκτησία στην κοινοκτημοσύνη, η είσοδος καινοτόμων τεχνολογιών στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η χρήση νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Οι βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο τομέας των μεταφορών, περιγράφονται παρακάτω στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Συνολικές προκλήσεις για τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές (Papanikolaou et al., 2014) Επιβάτες Έννοιες Παγκοσμιοποίηση Αύξηση στις επιβατικές μεταφορές Αστικοποίηση Αλλαγή παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή μεταφορικού μέσου Άνοιγμα στην καινοτομία Απεριόριστη κατανάλωση Δημιουργία κατάλληλων υποδομών είναι αναγκαία, ιδιαίτερα για την αεροπορία Η υφιστάμενη χωρητικότητα των υποδομών θα περιορίσει σημαντικά την αύξηση επιβατικών μεταφορών. Επίσης υπάρχει τεράστια ζήτηση για οχήματα με μηδενικές εκπομπές ρύπων Η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι ταξιδιωτικές προτιμήσεις ανάμεσα σε κατοίκους της πόλης και της υπαίθρου διαφέρουν σοβαρά Δύσκολο να ανταποκριθεί στην υφιστάμενη ζήτηση Υψηλή ζήτηση για ηλεκτρικά δίκυκλα και αυτοκίνητα Σενάρια Παθητικότητα Βασικές προκλήσεις Σημαντική μείωση των αεροπορικών μεταφορών και αύξηση μετακινήσεων σε μικρότερες αποστάσεις, που δημιουργεί ανάγκες για άλλου τύπου υποδομές Ανάγκη για μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των μέσων μεταφοράς. Υψηλή ζήτηση για έξυπνα, φθηνά και μικρά αυτοκίνητα Η χρηματοδότηση των υποδομών είναι μια σημαντική πρόκληση. Απαιτούνται συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα Δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ακριβά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεταφορών Πρόκληση η εξεύρεση νέων κεφαλαίων και πολλές δυσκολίες στο να μεταφερθούν στην αγορά Υπεύθυνη ανάπτυξη Αύξηση ζήτησης για βιώσιμα προϊόντα, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας Ο κόσμος προσδοκά πολιτικές ενίσχυσης καινοτόμων διαδικασιών, που θα αφορούν δημιουργία αναγκαίων πόρων. Για μικρές πόλεις συνίστανται για τις μετακινήσεις ενεργειακά αποδοτικά λεωφορεία Πολλές μικρότερες πόλεις απαιτούν αποδοτικές λύσεις για τις αστικές συγκοινωνίες σε ότι αφορά το κόστος και την ενεργειακή τους κατανάλωση. Επεκτείνονται οι σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ των πόλεων Ανακατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης; πολύ περισσότεροι μετακινούνται προς μικρές μεσαίες πόλεις Οι καινοτομίες προσφέρουν νέες, αποτελεσματικότερες και ασφαλέστερες δυνατότητες

16 κινητικότητας στο κοινό Εμπορεύματα Έννοιες Ο όγκος των εμπορευμάτων σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία Το άνοιγμα στις παγκόσμιες διεθνείς εμπορευματικές αγορές Η καταναλωτική συμπεριφορά σε σχέση με ηθικές αξίες Απεριόριστη κατανάλωση Εξάντληση των φυσικών πόρων. Αύξηση της ζήτησης για νέες τεχνολογίες διαχείρισης της αποθήκευσης. Δημιουργία κατάλληλων εφοδιαστικών αλυσίδων για την εξυπηρέτηση των προϊόντων της τρισδιάστατης εκτύπωσης Ανάπτυξη γρήγορων και αξιόπιστων μεταφορικών υπηρεσιών. Προστασία των φυσικών πόρων των μικρών αναπτυσσόμενων οικονομιών από τους ισχυρούς παίχτες των παγκόσμιων αγορών Η ζήτηση των πελατών για έγκαιρη παράδοση θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ευέλικτων συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας Παθητικότητα Βασικές προκλήσεις Το να ξεπεραστούν οι συνθήκες γήρανσης των μεταφορικών υποδομών με περιορισμένους διαθέσιμους πόρους και με έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος Δυσκολία στη διέλευση συνόρων των εμπορευματικών υπηρεσιών Αντιμετώπιση της ζήτησης λόγω της αυξημένης μετανάστευσης σε ένα περιβάλλον με περιορισμένους πόρους και υποδομές Υπεύθυνη ανάπτυξη Επίτευξη πιο φιλικών περιβαλλοντικά μέσων μεταφοράς Ανάπτυξη γρήγορων, αξιόπιστων, ασφαλών και φιλικών περιβαλλοντικά υπηρεσιών Δύσκολη η επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αρμοδιοτήτων, που πηγάζουν από την ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου ζωής ενός προϊόντος Η μεταστροφή από την «ιδιοκτησία» στην «κοινοκτημοσύνη» Η είσοδος καινοτόμων τεχνολογιών στις εφοδιαστικές αλυσίδες Η αύξηση του νομαδισμού θα προκαλέσει αυξημένη ζήτηση κατοικιών και εμπορευμάτων που σχετίζονται με υλικά κατασκευής και εξοπλισμό κατοικιών Μαζική παραγωγή νέων προηγμένων τεχνολογικά υλικών Αύξηση του κόστους των υποδομών, το οποίο θα απορροφηθεί από τους παραγωγούς/μεταφορείς/ενεργειακές εταιρείες, που χρησιμοποιούν το μεταφορικό δίκτυο Η αύξηση των επενδύσεων σε τεχνολογίες από λίγα άτομα θα οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας δυο ταχυτήτων: της προηγμένης τεχνολογικά και της υποβαθμισμένης Η αύξηση της ζήτησης για βέλτιστες τεχνικές σχεδιασμού, με στόχο να βοηθηθούν οι εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση πολλαπλών πελατών που απαιτούν την παραλαβή των προϊόντων στην ώρα τους Αύξηση των επενδύσεων σε πράσινες και αντίστροφες εφοδιαστικές αλυσίδες Η χρήση νέων Ανάγκη επίτευξης του Επίτευξη βιώσιμων τεχνολογιών με Στροφή προς τις

17 τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης διπλού στόχου της ανάπτυξης εμπορευματικών μεταφορών που θα είναι αποδοτικές οικονομικά και ταυτόχρονα φιλικές προς το περιβάλλον στόχο την εκ νέου χρήση και ανακύκλωση των περισσότερων από τα υπάρχοντα υλικά πράσινες πηγές ενέργειας 5. Συμπεράσματα Πολιτικές αντιμετώπισης των προκλήσεων από την Ευρώπη Οι προκλήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν μια ματιά στο μέλλον και στο τι πιθανώς να κληθεί να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. σε κάθε ένα από τα τρία σενάρια που αναπτύχθηκαν. Η αντιμετώπιση αυτή θα καθορίσει και την ευρωπαϊκή πολιτική που θα ακολουθηθεί στο μέλλον, στους τομείς τόσο των επιβατικών, όσο και των εμπορευματικών μεταφορών. Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από όλα τα προαναφερθέντα είναι μια στροφή προς τις πολυτροπικές μεταφορές, με την ενίσχυση του ρόλου και της σημασίας των αεροπορικών μεταφορών από τη μια πλευρά και από την άλλη την ανάπτυξη μέσων μεταφοράς που μεταφέρουν μικτό φορτίο, δηλαδή τόσο επιβάτες, όσο και εμπορεύματα. Αυτή όμως η νέα μικτή μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων αποτελεί μια σημαντική πρόκληση σε ότι αφορά στη διαδικασία των τελωνειακών ελέγχων. Επομένως δημιουργείται η αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός κατάλληλου νομικού πλαισίου σε πρώτο στάδιο και εν συνεχεία διαμόρφωσης των αναγκαίων μηχανισμών, που θα επιτρέπουν τη διέλευση των εμπορευμάτων από το εκάστοτε τελωνείο χωρίς μεγάλους χρόνους αναμονής για τους επιβάτες. Σε ότι αφορά το περιβάλλον θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στους κατασκευαστές, ώστε να διαμορφώσουν μια ενιαία περιβαλλοντική πολιτική με βασικούς άξονες την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των διαθέσιμων αποθεμάτων ενέργειας και φυσικών πόρων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει να δημιουργηθεί και να υποστηριχθεί μια μεγάλη περιβαλλοντική εκστρατεία σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο που θα εστιάζει στη μείωση της χρήσης των πρώτων υλών και στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση τους, τόσο στο κατασκευαστικό, όσο και στο καταναλωτικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή αναγκαία κρίνεται η ύπαρξη μιας στοχευμένης προσπάθειας διαμόρφωσης μιας κοινής ευρωπαϊκής πλατφόρμας, που θα εστιάζει στην ανταλλαγή τεχνολογίας και καινοτομίας εντός της Ε.Ε., μεταξύ των κρατών-μελών και των εταιρειών, με βασικό σκοπό την αξιοποίηση των γεωγραφικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υλοποίηση της προσπάθειας αυτής προϋποθέτει όμως τη δημιουργία συμφώνων συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και βιομηχανιών, προκειμένου να δημιουργηθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα ανταγωνιστούν τους πολυεθνικούς κολοσσούς. Συνεπώς η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση ισχυρών και μη-ανταγωνιστικών σχέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

18 Άλλη σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να τονιστεί είναι η ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και αυξημένης συμμετοχής των πολιτών της Ε.Ε. στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, την εγκληματικότητα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε ότι αφορά τα συστήματα αστικών μεταφορών, θα δοθεί προτεραιότητα στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, στη συλλογική χρήση των ιδιόκτητων αυτοκινήτων, καθώς και στους πλέον περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους μετακίνησης, δηλαδή στο ποδήλατο και στο περπάτημα. Επίσης η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να κινηθεί προς πιο εναλλακτικούς και οικολογικούς τύπους οχημάτων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δίκυκλα), λόγω της σταδιακής απομάκρυνσης των παραδοσιακών αυτοκινήτων από τον αστικό ιστό. Τέλος θα υπάρξει ανάγκη για το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και τη λειτουργία αποδοτικών και αξιόπιστων πράσινων αστικών εμπορευματικών μεταφορών. 6. Αναφορές-Βιβλιογραφία Alcatel-Lucent. (2013). Megatrends - A wave of change impacting the future - market analysis. Bernardino, J. (7 9 May 2014). Four future pathways on mobility needs. Think about implications for mobility management. Presentation at the 18 th European Conference on Mobility Management (ECOMM). Florence Italy. Bernardino, J., Vieira, J., Garcia, H. (2013). Factors of evolution of demand and methodological approach to identify pathways. FUTRE Deliverable D3.1. Project financed by the 7th Framework Programme. CEC. (2011). Work Programme Cooperation. Theme 7. Transport (including aeronautics). Commission of the European Countries C (2011) 5068 of 19 July CEC. (2009). A sustainable future for transport. Towards an integrated, technology-led and user-friendly system. Communication of the Commission of the European Communities. DG TREN. Condeço-Melhorado, A., Vieira, J., Krail, M., Reichenbach, M., Schippl, J. (2013). The European innovation system in transport and current state of the competitiveness of the EU transport sector. FUTRE Deliverable D2.1. Project financed by the 7th Framework Programme. Deutsche Post. (2012). Delivering Tomorrow A Scenario Study. ISBN EEA. (2011). The European environment state and outlook 2010: assessment of global megatrends. European Environment Agency, Copenhagen. ERTRAC. (2009). ERTRAC Road Transport Scenario Road to Implementation. European Commission. (2009). A sustainable future for transport - Towards an integrated, technology-led and user-friendly system. FORD. (2012). The Future of Sustainable Transport in Europe. The Futures Company. FREIGHTVISION. (2009). Management Summary II Forecasts, Preliminary Vision, Conflicts & Measures, European Commission. doi: /

19 Go-Ahead, Passenger Focus. (2012). The future of transport. Hajkowicz, Μ.S., Cook, H., Littleboy, A. (2012). Our Future World: Global megatrends that will change the way we live. The 2012 Revision. CSIRO, Australia. Johansson, A., Guillemette, Y., Murtin, F., Turner, D., Nicoletti, G., Maisonneuve, C., Bagnoli, P., Bousquet, G., Spinelli, F. (2012). Looking to 2060: Long-term global growth prospects. Paris: OECD. Krail, M., Condeço-Melhorado, A., López-Ruiz, H.G., Reichenbach, M., Schippl, J. (2014). Scenario-based assessment of the competitiveness of the European transport sector. FUTRE deliverable D5.3. Project financed by the 7th Framework Programme. Leppänen, J., Neuvonen, A., Ritola, M., Ahola, I., Hirvonen, S., Hyötyläinen, M., Kaskinen, T., Kauppinen, T., Kuittinen, O., Kärki, K., Lettenmeier, M., Mokka, R. (2012). Scenarios for Sustainable Lifestyles 2050: From Global Champions to Local Loops. SPREAD Sustainable Lifestyles European Commission. National Intelligence Council USA. (2012). Global trends alternative worlds. ISBN OPTIMISM. (2012). List of potential Megatrends influencing transport system and mobility behaviour. OPTIMISM - Optimising Passenger Transport Information to Materialize Insights for Sustainable Mobility. Coordination and Support Action FP European Commission Papanikolaou, A., Boile M., Reichenbach, M., Schippl, J. (2014). Long-term future analysis on transport demand market and drivers. FUTRE Deliverable D3.2. Project financed by the 7th Framework Programme. Petersen, M.S., Sessa, C., Enei, R., Ulied, A., Larrea, E., Obisco, O., Timms, P.M., Hansen, C.O. (2009). Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 year Horizon. Final report, TRANSvisions. European Commission. DG TREN. Punkt, Ζ. (2013). Megatrends Update, retrieved September 2013, Reichenbach, M., and Schippl. J. (2013). Assessing the future competitiveness of the European transport sector. Poster presented at: European Technology Assessment Conference: Technology Assessment and Policy Areas of Great Transitions within the frame of Project PACITA, March 13-15, Prague, Czech Republic. Shell. (2013). New lens scenarios - a shift in perspective for a world in transition. TOSCA. (2011). Scenarios of European Transport Futures in a Global Context, TOSCA - Technology Opportunities and Strategies towards Climate friendly transport, FP7-TPT RTD-1, European Commission. World Energy Council. (2011). Global Transport Scenarios 2050, ISBN:

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Υποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Υποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Υποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Περιλαμβάνει: Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο.

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο. Οι νόμοι της αγοράς, νόμοι της άγριας δύσης έχουν καταστρέψει ό,τι με αγώνες είχαμε κατακτήσει. Ο Υπ. Υγείας φωνάζει πως δεν έχει απολυθεί κανείς απ τα νοσοκομεία και ότι όλα λειτουργούν καλά. Ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης. Ομιλία Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και στην ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ Κυρίες και Κύριοι, Λευκωσία, 16-10-2015 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ)

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ) Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα (Κομφούκιος, 551-479 πχ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παιχνίδι αυτό, κάθε παίκτης έχει το ρόλο ενός Κινέζου πρίκγιπα, προσπαθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

γραμματισμό των νηπίων

γραμματισμό των νηπίων Αξιοποίηση του ονόματος του παιδιού για το γραμματισμό των νηπίων Μέρος 3ο: Καθημερινή Ζωή της Τάξης Μαρία Θεοδωρακάκου Νηπιαγωγός, ΜΤΕΕΑ maria.theodorakakou@gmail.com Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε)

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) θεωρούνται ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και τα απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου Η ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και γενικότερα η ιδιοκτησία, η καταστρατήγηση των συνθηκών της αγοράς από τα ολιγοπώλια και τα ολιγοψώνια, η

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στην χώρα μας αισθητή άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευμάρειας. Παράλληλα όμως αυξήθηκαν τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Εκπαιδευτήρια Δούκα Δημοτικό Ιούνιος 2013 Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιμέλεια : Γ. Τσούκας ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 1. Εννοιολογική Οριοθέτηση 8. Κριτική θεώρηση Σύνοψη Διαθεματικότητα Διεπιστημονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29/6/2015 Τα ξημερώματα της 27 ης Ιουνίου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος ώστε ο ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Η μεταλλευτική είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 Το 32 ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πραγματοποιείται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την κορύφωση της πολυδιάστατης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας Ενημερωτικό σημείωμα Ένα πρόγραμμα ριζικών τομών και ανατροπών Το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) της Ελλάδας είναι ο οδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση αυτή προσφέρει την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τις ανάγκες των μαθημάτων: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Διδακτικός Σχεδιασμός) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής θα αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος

Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος 1 Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος 1 ) Ετερογενές μείγμα δύο στερεών: * Με διαλογή με το χέρι π.χ μείγμα από φακές και φασόλια * Με διαλογή με μαγνήτη π.χ μείγμα από ρινίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε υπουργέ και όσοι υπάλληλοι βαθμολογούνται κάτω από τη βάση θα απολύονται;

Κύριε υπουργέ και όσοι υπάλληλοι βαθμολογούνται κάτω από τη βάση θα απολύονται; Συνέντευξη Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εφημερίδα «Ελευθερία» και στο δημοσιογράφο Φιλήμων Καραμίτσο Με το ξέσπασμα της κρίσης τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Δημήτρης Μικελλίδης Πρόεδρος ΠΟΕΔ Αγαπητοί συνεργάτες, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/185

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/185 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/185 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματοςγια

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Μάρτιος 2013 Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από μια επιστημονική ομάδα η οποία επιλέχθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό από τους φορείς «Αλληλεγγύη Κρήτης» και την «Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.» υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου.

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Προς τον αναρχικό χώρο i) Το κάλεσμα Κάθε κάλεσμα δράσης, όπως ο «Μαύρος Δεκέμβρης», είναι μία απόπειρα συντονισμού των δυνάμεων μας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΑΝΤΑΡΣΥΑ-3 η Συνδιάσκεψη- ΘΕΣΕΙΣ του ΠΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Η πολιτική πρόταση και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Γ1. Η αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης και το πρόγραμμά της 35. Με το ανοιχτό πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την ακτοπλοΐα

Εισήγηση για την ακτοπλοΐα Εισήγηση για την ακτοπλοΐα Τα κριτήρια για την οργάνωση της ακτοπλοϊκής και αεροπορικής συγκοινωνίας σε περιφερειακό επίπεδο ακόμη και πανελλαδικά, πρέπει να είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Νάουσα 15.09.2009. Εισαγωγή. Κλωστοϋφαντουργία

Νάουσα 15.09.2009. Εισαγωγή. Κλωστοϋφαντουργία Νάουσα 15.09.2009 Εισαγωγή Κλωστοϋφαντουργία H κλωστοϋφαντουργία είναι ο βιοµηχανικός κλάδος που µε τεράστια ποικιλία ειδικού µηχανολογικού εξοπλισµού, µε υψηλή τεχνογνωσία και µεγάλο βαθµό εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη *

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Ωριμάσαμε ως συντεταγμένη δημοκρατική κοινωνία με κοινοβουλευτικούς θεσμούς, περιφερειακή οργάνωση και τοπική αυτοδιοίκηση έως σήψης λίγο πριν την απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net δημοτικές εκλογές 2010 ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου www.gia-tin-milo.net ενεργοί πολίτες για τη Μήλο www.gia-tin-milo.net info@gia-tin-milo.net akavalieros@gia-tin-milo.net

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο

Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥΧΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ Καινοτομία με ισχυρούς δεσμούς στην παράδοση Με το πλεονέκτημα της διαχρονικής αξίας του χαλκού και τη σιγουριά της μακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Απόστολος Πιερρής ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι 14 Ιανουαρίου 2015 2 Η χώρα έχει ναυαγήσει.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Με ποιους τρόπους έτρωγαν τα ψάρια τους; Τα ψάρια τους τα έτρωγαν εκζεστά (βραστά), οφτά (ψητά) ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

TEACHERS 4 EUROPE. Εγώ ψηφίζω, εσύ ψηφίζεις, ποιος αποφασίζει; Η λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Μαρία Γιανκιτζόγλου

TEACHERS 4 EUROPE. Εγώ ψηφίζω, εσύ ψηφίζεις, ποιος αποφασίζει; Η λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Μαρία Γιανκιτζόγλου TEACHERS 4 EUROPE Εγώ ψηφίζω, εσύ ψηφίζεις, ποιος αποφασίζει; Η λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Μαρία Γιανκιτζόγλου Σκάλα Λακωνίας, 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ελλάδα, η χώρα που γέννησε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Στο Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης ο ρόλος της Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ) είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Υ έχουν αναβαθμιστεί ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

2014 www.akel.org.cy

2014 www.akel.org.cy 2014 www.akel.org.cy Στις Ευρωεκλογές στις 25 του Μάη Ψηφίζουµε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες υνάµεις ύναµη Αντίστασης Αξιοπρέπειας Προοπτικής Στις 25 του Μάη στις Ευρωεκλογές η παρουσία όλων στις κάλπες επιβάλλεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 10 Οκτωβρίου 2011 Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών. Σκοπός της είναι να προωθήσει ανοικτές

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Όμιλος Λογοτεχνίας Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων/νος Καραμανλής» Δράκογλου Αναστασία, adrakogl@yahoo.gr Κιννά Πασχαλίνα, kinpash@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΙΜΩΝ ΠΑΘΩΝ

ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΙΜΩΝ ΠΑΘΩΝ ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΙΜΩΝ ΠΑΘΩΝ Ο όσιος Κασσιανός, αποτελεί μία εν πολλοίς άγνωστη, αλλά σημαντική πατερική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο αθλητισμός εμπνέεται από την ειρήνη. Η ειρήνη εμπνέεται από τον αθλητισμό.

Ο αθλητισμός εμπνέεται από την ειρήνη. Η ειρήνη εμπνέεται από τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός εμπνέεται από την ειρήνη. Η ειρήνη εμπνέεται από τον αθλητισμό. Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί, Φανταστείτε την ειρήνη... Αυτή μπορεί να ήταν η σκέψη του βασιλιά Ίφιτου της Ήλιδας όταν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο: VS/2008/0461/ «Η εργασία και το κεφάλαιο ενωμένα στη φόρμουλα του κοινωνικού διαλόγου

Σχέδιο: VS/2008/0461/ «Η εργασία και το κεφάλαιο ενωμένα στη φόρμουλα του κοινωνικού διαλόγου Παρακαλώ γράψτε τις απαντήσεις σας στα γκρίζα πεδία Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες σειρές ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Στόχοι του ερωτηματολογίου: Συγκέντρωση πληροφοριών για τους σκοπούς του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.11.2002 COM(2002) 612 τελικό ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ10 ΠΕ06 ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΓΚΑΝΑ ΔΑΦΝΗ, ΔΟΣΚΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΛΙΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0083 EL 30.12.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001L0083 EL 16.11.2012 011.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Έκδοση 1.0 Αύγουστος 2013 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ για Οικονομική Κρίση Ανεργία - ΣΣΕ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ για Οικονομική Κρίση Ανεργία - ΣΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ για Οικονομική Κρίση Ανεργία - ΣΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/1/2009 Στόχος της σημερινής συνέντευξης είναι να προβάλουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για το επόμενο διάστημα που είναι συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα