City. Basic. Οδηγίες Χρήσης για την εγκατάσταση για την ρύθμιση και για την συντήρηση. City Basic 24 C

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "City. Basic. Οδηγίες Χρήσης για την εγκατάσταση για την ρύθμιση και για την συντήρηση. City Basic 24 C"

Transcript

1 City Basic City Basic 24 C Οδηγίες Χρήσης για την εγκατάσταση για την ρύθμιση και για την συντήρηση

2 Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σύμβολα των προειδοποιήσεων ασφαλείας.. 4 Νόμοι και κανονισμοί Αρμόδιο προσωπικό για την εγκατάσταση Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Προειδοποιήσεις για τον χρήστη Σημαντικό Τοποθέτηση και λειτουργία Εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας, συντήρηση και επισκευή Εγχειρίδιο συστήματος ή κεντρικής μονάδας Έλεγχος της καύσης Λειτουργία και συντήρηση των θερμικών συστημάτωνi Οδηγίες χρήσης Μετωπικός πίνακας συστημάτων χειρισμού. 7 Συστήματα χειρισμού στο κατώτερο τμήμα.. 8 Συστήματα χειρισμού στο εξωτερικό μέρος του λέβητα Τυπική χρήση Προκαταρκτικές εργασίες Ενεργοποίηση του λέβητα Ρύθμιση της θερμοκρασίας Ενδεχόμενη δυσλειτουργία Δεν ανάβει ο καυστήρας Ελλιπής παραγωγή νερού χρήσης Αδράνεια του λέβητα Κατάσταση ασφαλείας Stand-by και λειτουργία αντιψυκτικού/ αντιμπλοκαρίσματος Λειτουργία «Αντιψυκτική προστασία Χώρων».. 12 Εγκατάσταση Νομοθετικές διατάξεις και κανονισμοί για τον εγκαταστάτη Διαστάσεις και στηρίγματα Καμπύλες πιεζομετρικού ύψους Χαρακτηριστικά του αναρροφούμενου αέρα 13 Χαρακτηριστικά του νερού εισόδου Προστασία από το σχηματισμό πάγου Εξωτερική εγκατάσταση σε χώρο μερικώς προστατευμένο Τοποθέτηση και στερέωση IΥδραυλικά συστήματα (νερό χρήσης και θέρμανση) Συμβουλές και υποδείξεις για να αποφύγετε δονήσεις και θορύβους στο σύστημα Καθαρισμός και προστασία του συστήματος Σύστημα θέρμανσης Γέμισμα και ρύθμιση πίεσης του συστήματος 16 Σύνδεση αερίου Ηλεκτρικές συνδέσεις Σύστημα απορροής καπνού Γενικές οδηγίες Διάφραγμα για μικρά συστήματαi Τοποθέτηση των τερματικών Τύποι συστημάτων απορροής Ρύθμιση και συντήρηση Έναρξη λειτουργίας Πρόσβαση στα εσωτερικά όργανα του λέβητα Έλεγχος πίεσης αερίου εισόδου Regolazione pressioni Max e Min Ρύθμιση μέγιστης ισχύος θέρμανσης Πίνακες ισχύς-πίεση Βαθμιαία ανάφλεξη Ηλεκτρονικές ρυθμίσεις Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλακέτα Ρυθμίσεις στην ηλεκτρονική πλακέτα Αλλαγή τροφοδοσίας αερίου Έλεγχος της καύσης Υδραυλικές ρυθμίσεις (ταχύτητα του κυκλοφορητή) Εκκένωση του συστήματος Προειδοποιήσεις μπλοκάρισμα λέβητα Προειδοποιήσεις για τη συντήρηση Τεχνικά στοιχεία Εσωτερικά εξαρτήματα του λέβητα Ηλεκτρικό σχέδιο Υδραυλικό σχέδιο Kit Τηλεχειρισμού

3 Προειδοποιήσεις ασφαλείας Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό τμήμα του προϊόντος και διατίθεται με κάθε λέβητα. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας, καθώς και αυτές που βρίσκονται παρακάτω στο εγχειρίδιο, γιατί προσφέρουν σημαντικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια κατά την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση.. Φυλάξτε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο, επισυνάπτοντας σε αυτό τα έγγραφα όλων των προαιρετικών εξαρτημάτων που συνοδεύουν τον λέβητα ή το σύστημα, για μελλοντική χρήση. Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς και να πραγματοποιηθεί από ειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επικίνδυνο μονοξείδιο του άνθρακα (CO): το CO είναι άοσμο και άχρωμο αέριο. Ο διαρκής αερισμός του χώρου όπου είναι εγκατεστημένος ο λέβητας, με σύστημα εξαναγκασμένου αερισμού με αναρρόφηση από τον περιβάλλοντα χώρο (τύπος συσκευής Β2), πρέπει να πραγματοποιείται και να διαστασιοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς. Οποιαδήποτε παραβίαση, έμφραξη ή απενεργοποίηση του διαρκή αερισμού μπορεί να έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στα άτομα που βρίσκονται στο χώρο, όπως δηλητηρίαση από CO, μόνιμες βλάβες και θάνατος. Επιπλέον, το μίγμα CO και Ο2 μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.. Ειδικευμένο προσωπικό είναι εκείνο που κατέχει ειδικές τεχνικές ικανότητες στο συγκεκριμένο τομέα, στα εξαρτήματα των συστημάτων θέρμανσης για χρήση από το κοινό και παραγωγή ζεστού νερού, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης είναι μόνο και αποκλειστικά εκείνες που περιέχονται στην ενότητα «Οδηγίες χρήσης».. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία τυπική ή άτυπη ευθύνη για βλάβες που προκλήθηκαν από λάθη στην εγκατάσταση και στη χρήση και γενικά από κάθε παραβίαση των ισχυόντων εθνικών και τοπικών νόμων και κανονισμών, καθώς και από παραβίαση των οδηγιών που παρέχει ο ίδιος ο κατασκευαστής. Σημαντικό: αυτός ο λέβητας χρησιμοποιείται για να θερμαίνει νερό σε θερμοκρασία μικρότερη από εκείνη του βρασμού σε ατμοσφαιρική πίεση πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε σύστημα θέρμανσης και/ή σε δίκτυο διανομής ζεστού νερού συμβατού με τις επιδόσεις και την ισχύ του. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό συσκευασίας του λέβητα (χαρτοκιβώτιο, καρφιά, πλαστικά σακουλάκια), γιατί αυτό μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία για καθαρισμό ή συντήρηση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιώντας το διακόπτη του συστήματος και κλείστε τη ροή καύσιμου αερίου με τα ειδικά όργανα ανάσχεσης. Σε περίπτωση βλάβης και/ή κακής λειτουργίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και μην κάνετε καμία απόπειρα επισκευής ή άμεσης επέμβασης. Η τεχνική υποστήριξη και η επισκευή του λέβητα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό και μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά. Η ελλιπής τήρηση των παραπάνω οδηγιών μπορεί να ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια της συσκευής Αν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πρέπει να καταστούν αδρανή εκείνα τα μέρη της που μπορεί να αποτελέσουν πηγές κινδύνου. Αν η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη (για παράδειγμα, σε περίπτωση που πουληθεί ή ενοικιαστεί το ακίνητο) βεβαιωθείτε ότι το εγχειρίδιο συνοδεύει τη συσκευή, έτσι ώστε να μπορούν να το συμβουλευτούν ο νέος ιδιοκτήτης και/ή ο εγκαταστάτης. 3

4 Ο λέβητας προορίζεται μόνο για τη χρήση που έχει ρητά προβλεφθεί από τον κατασκευαστή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής για διαφορετικούς σκοπούς από εκείνους για τους οποίους έχει κατασκευαστεί. Αυτή η συσκευή πρέπει απαραίτητα να εγκαθίσταται σε τοίχο. Σύμβολα των προειδοποιήσεων ασφαλείας Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος εγκαυμάτων Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος τραυματισμού Γενικές προειδοποιήσεις και συμβουλές για να αποφύγετε υλικές ζημιές και να κάνετε βελτιώσειςi Νόμοι και κανονισμοί Όλες οι παραπομπές σε κανονισμούς και νόμους που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι ενδεικτικές, καθόσον οι νόμοι και οι κανονισμοί μπορεί να υποστούν αλλαγές και συμπληρώσεις από τις αρμόδιες αρχές. Είναι απαραίτητη η συμμόρφωση και με τους κανονισμούς και τις διατάξεις (δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο) που ισχύουν στο χώρο όπου γίνεται η εγκατάσταση. Personale adde o all installazione D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche A uazione dell ar colo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs, 04/12/1992, n 475 A uazione della dire va 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli sta membri rela ve ai disposi vi di protezione individuale U lizzate disposi vi di protezione individuale (in par colare guan ) durante le operazioni di movimentazione, installazione e manutenzione delle caldaie. Fare a enzione alle par metalliche, per evitare la possibilità di lesioni personali quali tagli e abrasioni. Installazione, esercizio e manutenzione Legge n 46 art. 8, 14 e 16 Norme per la sicurezza degli impian. Legge n 10 Norme per l a uazione del piano energe co nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energe co e di sviluppo delle fon rinnovabili di energia. D.P.R n 412 e successive modifiche Regolamento recante norme per la proge azione, l installazione e la manutenzione degli impian termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in a uazione dell art.4, comma 4 della Legge 9 Gennaio 1991 n 10. D.P.R n 59 Regolamento di a uazione dell ar colo 4, comma 1, le ere a) e b), del decreto legisla vo 19 agosto 2005, n. 192, concernente a uazione della dire va 2002/91/CE sul rendimento energe co in edilizia. D.Lgs n 192 e successive modifiche A uazione della dire va 2002/91/CE rela va al rendimento energe co nell edilizia. ALLEGATO G D.Lgs n 192 Decreto Ministeriale Libre o di impianto. Decreto Ministeriale Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la proge azione, la costruzione e l esercizio degli impian termici alimenta da combus bili gassosi. Decreto Ministeriale n 37 Regolamento concernente l a uazione dell ar colo 11-quaterdecies, comma 13, le era a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di a vità di installazione degli impian all interno degli edifici. 4

5 Norma UNI 7129 Impian a gas per uso domes co alimenta da rete di distribuzione. Norma UNI 7131 Impian a gas di petrolio liquefa per uso domes co non alimenta da re di distribuzione. Norma UNI 8065 Tra amento dell acqua negli impian termici ad uso civile. Norma per impian ele rici CEI 64-8 Impian ele rici u lizzatori. Προειδοποιήσεις για τον χρήστη Σημαντικό Αν αντιληφθείτε οσμή αερίου: 1 - Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, το τηλέφωνο και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. 2 - Ανοίξτε αμέσως πόρτες και παράθυρα για να δημιουργήσετε ρεύμα αέρα που θα καθαρίσει το χώρο. 3 - Κλείστε τις στρόφιγγες του αερίου. 4 - Ζητήστε τη βοήθεια ειδικευμένου προσωπικού.. Μη φράζετε τους αεραγωγούς του χώρου όπου είναι εγκατεστημένη κάποια συσκευή αερίου, για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις όπως η δημιουργία τοξικών και εκρηκτικών μιγμάτων. Τοποθέτηση και λειτουργία Οι εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης του λέβητα πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό (για παράδειγμα, ο εγκαταστάτης ή κάποιο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης ITALTHERM).. Η μετατροπή από ένα τύπο αερίου σε άλλο (από φυσικό αέριο σε GPL ή αντίστροφα), η οποία μπορεί να γίνει ακόμη κι αν ο λέβητας έχει εγκατασταθεί, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό. Αυτό το προσωπικό πρέπει να επιβεβαιώσει: Ότι τα στοιχεία της ταμπέλας αντιστοιχούν με εκείνα του δικτύου τροφοδοσίας αερίου. Ότι η ρύθμιση του καυστήρα είναι συμβατή με την ισχύ του λέβητα.; Τη σωστή λειτουργία του αγωγού απαγωγής καυσαερίων.; Ότι η προσαγωγή του αέρα καύσης και η απαγωγή των καυσαερίων γίνονται σωστά και σύμφωνα με ότι προβλέπουν οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί. Ότι παραμένουν ιδανικές οι συνθήκες αερισμού, στην περίπτωση που ο λέβητας τοποθετηθεί σε λεβητοστάσιο. Ο χρήστης δεν πρέπει να επέμβει στα σφραγισμένα εξαρτήματα ούτε να παραβιάσει τις σφραγίδες. Μόνο ειδικευμένοι τεχνικοί και εξουσιοδοτημένη τεχνική εξυπηρέτηση μπορούν να αφαιρέσουν τις σφραγίδες από τα σφραγισμένα μέρη της συσκευής. Η συσκευή διαθέτει σύστημα ασφαλείας για τον έλεγχο απαγωγής καυσαερίων, το οποίο δεν πρέπει ποτέ να τεθεί εκτός λειτουργίας. Αν πρέπει να αντικατασταθεί, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο το αυθεντικό ανταλλακτικό. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επεμβάσεων (με παύση λειτουργίας του καυστήρα), βεβαιωθείτε ότι το σύστημα απαγωγής/ προσαγωγής είναι επαρκές και έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τους ισχύοντες νόμους"fumisteria" a pagina 20). 5

6 Αν ο χρήστης απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και/ή ο λέβητας αδρανοποιηθεί, συμβουλευτείτε την παράγραφο "Αδράνεια του λέβητα" στη σελίδα 11 Για τις απαραίτητες προφυλάξεις σχετικά με την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου και την αντιψυκτική προστασία. Μην αγγίζετε ζεστά μέρη του λέβητα, όπως θυρίδες, καλύμματα καπνοδόχου, αγωγό καυσαερίων κλπ, τα οποία κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία (για κάποιο χρονικό διάστημα) είναι υπερθερμασμένα. Κάθε επαφή με αυτά μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνα εγκαύματα. Επιπλέον, απαγορεύεται να είναι κοντά στο λέβητα εν λειτουργία, παιδιά και άπειρα άτομα.. Ο λέβητας δεν πρέπει να βρέχεται με νερό ή άλλα υγρά ή να εκτίθεται σε ατμούς (για παράδειγμα, των μαγειρικών εστιών). Μη φράζετε σε καμία περίπτωση προσωρινά και/ή τμηματικά τους ακροδέκτες αναρρόφησης και εκκένωσης. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω στο λέβητα και μην αφήνετε υγρά ή στερεά εύφλεκτα υλικά (για παράδειγμα, χαρτί, κομμάτια ύφασμα, πλαστικό) κοντά σε αυτόν. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική ή νοητική ικανότητα, ή ακόμα με έλλειψη πείρας ή γνώσης, εκτός αν κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους τα επιβλέπει ή τους έχει δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επίβλεψη για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. (CEI EN : ) Όταν αποφασιστεί ότι ο λέβητας πρέπει να απενεργοποιηθεί οριστικά, οι σχετικές εργασίες πρέπει να γίνουν από ειδικευμένο προσωπικό, ελέγχοντας μεταξύ των άλλων ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ηλεκτρικού, νερού και καυσίμου Μόνο για μοντέλα που αναρροφούν κατευθείαν από τον χώρο εγκατάστασης (συσκευές τύπου Β με εσωτερική εγκατάσταση): Απαγορεύεται η εγκατάσταση αναρροφητήρων, καπνοδόχων και ομοίων αντικειμένων στον ίδιο χώρο όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή τύπου Β (και στο γειτονικό χώρο σε περίπτωση που υπάρχει έμμεσος φυσικός αερισμός), εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός και σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς, και το ίδιο ισχύει σε περίπτωση μετατροπών ή προσθηκών. Εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας, συντήρηση και επισκευή Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής αερίου πρέπει να εκτελεστούν από ειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς. Οι εργασίες συντήρησης του λέβητα πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και των ισχυόντων νόμων και κανονισμών για ό,τι δεν περιέχεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Συνιστάται η συντήρηση να γίνεται, για να διατηρηθεί η ενεργειακή απόδοση του λέβητα, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Εγχειρίδιο συσκευής ή κεντρικής μονάδας Όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν εγχειρίδιο συσκευής (για ισχύ μέχρι 35kW) ή εγχειρίδιο κεντρικής μονάδας (για ισχύ μεγαλύτερη από 35kW). Όλες οι εργασίες συντήρησης, εκτός από τους ελέγχους της καύσης, πρέπει να αναφέρονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια, μαζί με το όνομα του υπεύθυνου για τη συντήρηση. 6

7 Έλεγχος της καύσης Ο έλεγχος της καύσης γίνεται με τον έλεγχο της επάρκειας της συσκευής παραγωγής θερμότητας. Οι συσκευές παραγωγής θερμότητας που μετά τον έλεγχο παρουσιάζουν τιμές απόδοσης μικρότερες από τις ελάχιστες τιμές που απαιτεί ο νόμος, και δεν είναι δυνατό να αποκτήσουν αυτές τις ελάχιστες τιμές με τις κατάλληλες εργασίες συντήρησης (οι οποίες, θυμίζουμε, πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό), πρέπει να αντικαθίστανται. Λειτουργία και συντήρηση του κυκλώματος θέρμανσης Τη βασική ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση του κυκλώματος θέρμανσης φέρει ο χρήστης του ατομικού συστήματος (ο κάτοικος του ακινήτου, είτε είναι ιδιοκτήτης είτε όχι του ακινήτου) ή ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην περίπτωση κεντρικών εγκαταστάσεων. Είτε ο χρήστης είτε ο διαχειριστής, μπορούν να μεταθέσουν την ευθύνη της συντήρησης και ενδεχομένως και της λειτουργίας σε ένα «τρίτο» ειδικευμένο φορέα. Αν ο χρήστης του ατομικού συστήματος ή ο διαχειριστής αποφασίσουν να διατηρήσουν προσωπικά την παραπάνω ευθύνη, πρέπει οπωσδήποτε να αναθέσουν σε ειδικευμένο προσωπικό τις εργασίες συντήρησης της συσκευής Οδηγίες χρήσης Μπροστινός πίνακας χειρισμού 1 2 πράσινο κίτρινο Ένδειξη Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας Σβηστή: ο λέβητας δεν τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα. Αναβοσβήνει: ο λέβητας τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά είναι ανενεργός γιατί ο διακόπτης 12 είναι στο. Αναμμένη: ο λέβητας είναι ενεργός. Ο διακόπτης 12 στο, ή στο στη θέση. Αναβοσβήνει συνεχόμενα: ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει κατά λάθος μια λειτουργία που μπορεί να εκτελέσει μόνο ο τεχνικός. Γυρίστε αμέσως το διακόπτη 13 στη θέση. Ένδειξη Καυστήρα Σβηστή: η φλόγα του καυστήρα είναι σβηστή. Αναμμένη: η φλόγα του καυστήρα είναι αναμμένη 3 Ένδειξη Προειδοποίησης κόκκινο Σβηστή: δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αναμμένη ή αναβοσβήνει: βλέπε "Προειδοποιήσεις μπλοκάρισμα λέβητα" στη σελίδα συντήρ. Ένδειξη οθόνης για τον τεχνικό, δεν εμφανίζεται σε κανονικές συνθήκες. 5 αριθμός με 2 ψηφία στην οθόνη Σε κανονικές συνθήκες δείχνει τη θερμοκρασία του νερού (θέρμανσης ή χρήσης) που βγαίνει από το λέβητα, σε C. Στην διάρκεια της ρύθμισης της θερμοκρασίας του κυκλώματος θέρμανσης (περιστρέψται τον διακόπτη 12 στη θέση ) ή Ζ.Ν.Χ. (περιστρέψται τον διακόπτη 13 στη θέση ) εμφανίζεται η ρυθμισμένη τιμή, σε C. 7

8 service service η στην οθόνη Σε κανονικές συνθήκες εμφανίζονται σταθερά και δείχνουν ότι ο λέβητας είναι έτοιμος να δώσει θερμότητα στο αντίστοιχο κυκλώμα θέρμανσης και Ζ.Ν. χρήσης. ). Όταν ο λέβητας είναι στη θέση Καλοκαίρι, το σύμβολο δεν εμφανίζεται. Αναβοσβήνουν όταν ο λέβητας δίνει θερμότητα στα αντίστοιχα κυκλώματα. 8 Θέση στην οποία περιστρέφεται ο διακόπτης 12 για να σβήσει το λέβητα ή για να ξεμπλοκάρει.. 9 Θέση στην οποία περιστρέφεται ο διακόπτης 12 για να ενεργοποιήσει το λέβητα στη θέση Χειμώνας (λειτουργία θέρμανσης και Ζ. Ν. χρήσης). 10 Κλίμακα κατά μήκος της οποίας τοποθετείται ο διακόπτης 12, για να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του κυκλώματος θέρμανσης (προσοχή: μόνο αν δεν υπάρχει το Kit Θερμοστάτη). 11 Θέση στην οποία περιστρέφεται ο διακόπτης 12 για να ενεργοποιήσει το λέβητα στη θέση Καλοκαίρι (λειτουργία μόνο για Ζ.Ν. χρήσης και αποκλεισμός της θέρμανσης) (μόνο αν δεν υπάρχει το Kit Θερμοστάτη). 12 Θέρμαν ση Διακόπτης για να αλλάξει τη λειτουργία του λέβητα σε Σβηστό 8, Καλοκαίρι 11 ή Χειμώνας 9 και για να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του συστήματος θέρμανσης 10. Αν εγκαταστήσετε το Kit Θερμοστάτη, βλέπε "Kit Θερμοστάτη" στη σελίδα Ζ.Ν.Χ. Διακόπτης για ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού χρήσης (στη θέση 14 ). Στις θέσεις 15 και 16 μπορεί να επέμβει μόνο ο τεχνικός. 14 στη θέση στην οποία τοποθετείται ο διακόπτης 13, για να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης.. 15 service Θέσεις του διακόπτη 13, στις οποίες μπορεί να επέμβει μόνο ο τεχνικός. 16 Μην περιστρέφετε το διακόπτη 13 σε αυτές τις θέσεις.. 8

9 Συστήματα χειρισμού στο κατώτερο τμήμα 17 Μανόμετρο πίεσης συστήματος 18 Στρόφιγγα πλήρωσης και επαναφοράς πίεσης 19 Στρόφιγγα ΑΕΡΙΟΥ Συστήματα χειρισμού στο εξωτερικό μέρος του λέβητα Στο εξωτερικό μέρος του λέβητα, τοποθετημένοι από τον εγκαταστάτη ή το σχεδιαστή του ηλεκτρικού συστήματος, υπάρχουν δύο μηχανισμοί, στους οποίους ο χρήστης πρέπει να έχει άνετη πρόσβαση. Το είδος και τα χαρακτηριστικά αυτών των μηχανισμών περιγράφονται στους ισχύοντες κανονισμούς: : _00 Πολυπολικός διακόπτης: βρίσκεται συνήθως στην περιφέρεια του λέβητα και χρησιμεύει για να απομονώνει πλήρως τον ίδιο το λέβητα από το οικιακό δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Θερμοστάτης χώρου: επεμβαίνει ηλεκτρικά στο λέβητα για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κυκλώματος θέρμανσης, έτσι ώστε να διατηρεί τη θερμοκρασία του χώρου (η οποία ανιχνεύεται από ένα αισθητήρα) περίπου στην τιμή που έχει προγραμματίσει ο χρήστης. Οι ισχύοντες διατάξεις περιγράφουν τη θέση του, τις οριακές τιμές της θερμοκρασίας στις οποίες ο χρήστης πρέπει να τον ρυθμίσει και τις περιόδους ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συστήματος θέρμανσης. Στο εμπόριο διατίθεται θερμοστάτες χώρου με δυνατότητα ρύθμισης: οι πιο διαδεδομένοι προσφέρουν έναν εβδομαδιαίο προγραμματισμό σε διάφορα επίπεδα θερμοκρασίας, αλλά και ειδικά προγράμματα για διάφορες περιπτώσεις. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυθεντικά εξαρτήματα ITALTHERM. Τυπική χρήση Προκαταρκτικές εργασίες Αρχικά, ο διακόπτης 12 πρέπει να βρίσκεται στη θέση 8. Βεβαιωθείτε ελέγχοντας με το μανόμετρο 17 ότι η πίεση εν ψυχρώ του κυκλώματος κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 1,5 Bar (βέλτιστη: 1 1,5 Bar). Αν η πίεση είναι μικρότερη από 0,5 Bar, ο λέβητας σταματά να λειτουργεί. Σ αυτή την περίπτωση ανοίξτε τη στρόφιγγα πλήρωσης του κυκλώματος 18 μέχρι να φτάσετε, ελέγχοντας το μανόμετρο, στην πίεση 1,0 Bar (μέγιστη 1,5 Bar). 4 service service Η πίεση του συστήματος αυξάνεται με τη θερμοκρασία. Μια πολύ υψηλή αρχική πίεση εν ψυχρώ, μπορεί να προκαλέσει την εκκένωση του νερού από τη βαλβίδα ασφαλείας 3 Bar μετά τη θέρμανση του συστήματος. 9

10 Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα του αερίου 19 είναι ανοιχτή.. Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα: η πράσινη ένδειξη 1 αναβοσβήνει. Ενεργοποίηση του λέβητα Γυρίστε το διακόπτη 12 στη θέση καλοκαίρι 11 αν επιθυμείτε να έχετε μόνο ζεστό νερό ή στη θέση Χειμώνας 9 αν επιθυμείτε και θέρμανση μαζί με το ζεστό νερό. Ανοίγοντας μια στρόφιγγα ζεστού νερού, ο καυστήρας ανάβει και, μετά από λίγο (ο χρόνος εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού συστήματος του λέβητα) βγαίνει ζεστό νερό από τη βρύση. Σε λειτουργία χειμώνα, κατ απαίτηση του Θερμοστάτη χώρου, ο καυστήρας ανάβει και η παραγόμενη θερμότητα μεταδίδεται, μέσω του θερμαντικού ρευστού, στα θερμαντικά στοιχεία του ακινήτου. Σε περίπτωση που απαιτείται συγχρόνως η παραγωγή ζεστού νερού, αυτή η τελευταία απαίτηση έχει προτεραιότητα για όσο χρόνο διαρκέσει. Επειδή οι απαιτήσεις για παραγωγή ζεστού νερού έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια, γενικά δεν εμποδίζουν τη θέρμανση των χώρων.. Ρύθμιση της θερμοκρασίας Σημείωση: η σωστή ρύθμιση συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών για ενεργειακή οικονομία.. Ρύθμιση της θέρμανσης: περιστρέφοντας το διακόπτη 12 στη θέση 10, ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του κυκλώματος θέρμανσης (η τιμή, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εμφανίζεται στην οθόνη 5). Γενικά, με πολύ ψύχος και/ή με ελλιπή μόνωση του ακινήτου (ή αν παρατηρείτε ότι ο καυστήρας παραμένει αναμμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η θερμοκρασία των χώρων φτάνει με πολύ κόπο την τιμή που έχει ρυθμιστεί στο θερμοστάτη χώρου) πρέπει να αυξήσετε τη θερμοκρασία του κυκλώματος. Αντίθετα, αν παρατηρείτε ότι η θερμοκρασία των χώρων ξεπερνά αισθητά, μέσω θερμικής αδράνειας, την τιμή που έχει ρυθμιστεί στο θερμοστάτη, πρέπει να μειώσετε τη θερμοκρασία του κυκλώματος. Σημείωση: αν εγκαταστήσετε το Kit θερμοστάτη, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο "Kit θερμοστάτη" στη σελίδα 39 και το εγχειρίδιο οδηγιών του ιδίου. Σημείωση: μην μπερδεύετε τη θερμοκρασία του κυκλώματος θέρμανσης που περιγράφεται εδώ, με τη θερμοκρασία των χώρων, η οποία έχει ρυθμιστεί στο θερμοστάτη χώρου. Ρύθμιση του ζεστού νερού χρήσης: περιστρέφοντας το διακόπτη 13 στη θέση 14, ρυθμίζεται η θερμοκρασία του ζεστού νερού που παράγει ο λέβητας (η τιμή, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εμφανίζεται στην οθόνη 5). Με αυτό τον τύπο λέβητα, συνιστάται να ρυθμίζετε το διακόπτη έτσι ώστε να έχετε τη θερμοκρασία που σας βολεύει, λαμβάνοντας μόνο ζεστό νερό ή αναμιγνύοντάς το με λίγο κρύο νερό. Αποφύγετε τις μέγιστες τιμές αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο, οι οποίες θα σας ανάγκαζαν να αναμιγνύετε το ζεστό νερό με αρκετό κρύο νερό. Λάβετε υπόψη ότι, εξαιτίας των θερμικών απωλειών κατά μήκος των σωληνώσεων, χρειάζεται κάποιος χρόνος πριν η θερμοκρασία σταθεροποιηθεί στην έξοδο της στρόφιγγας, τον οποίο θα αξιολογήσετε καλύτερα όταν κάνετε ένα ντους ή ένα μπάνιο στην μπανιέρα. Ενδεχόμενη δυσλειτουργία Μην εκτελείτε εργασίες που είναι στη δικαιοδοσία του τεχνικού, όπως, για παράδειγμα, στο ηλεκτρικό δίκτυο, στο υδραυλικό δίκτυο ή στο δίκτυο του αερίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία δεν περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο «Οδηγίες χρήσης» και είναι ξεκάθαρα στη δικαιοδοσία του Χρήστη. Απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ειδικευμένο προσωπικό. Οι λέβητες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι μόνο με αυθεντικά εξαρτήματα. Η εταιρεία ITALTHERM Srl δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ενδεχόμενες ζημιές από πλημμελή, λανθασμένη ή ανορθολογική χρήση μη αυθεντικών υλικών. 10

11 Δεν ανάβει ο καυστήρας Αν είναι εγκατεστημένος ο θερμοστάτης χώρου (ή χρονοθερμοστάτης ή κάτι παρόμοιο), ελέγξτε αν αυτός είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία και ότι ο διακόπτης Καλοκαίρι/Χειμώνας δεν είναι στη θέση (stand-by) αλλά στη θέση Καλοκαίρι ή Χειμώνας. Η ΠΡΑΣΙΝΗ ένδειξη πρέπει να είναι αναμμένη ΣΤΑΘΕΡΑ (βλέπε λεπτομέρεις στην παράγραφο "Μπροστινος πίνακας χειρισμού" στη σελίδα 8); Αν η ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη φραγής λειτουργίας είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει, ή αν παρατηρήσετε ότι οι ενδείξεις δεν λειτουργούν κανονικά, συμβουλευτείτε την παράγραφο "Προειδοποιήσεις μπλοκάρισμα λέβητα" στη σελίδα 32; Ελέγξτε με το μανόμετρο αν είναι σωστή η πίεση του λέβητα (1 1,5 bar εν ψυχρώ) και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη από 0,5 bar.; Υποδείξτε στον τεχνικό να συμβουλευτεί τις σημειώσεις της παραγράφου "Ηλεκτρικό σχέδιο" στη σελίδα 39. Ελλιπής παραγωγή νερού χρήσης Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης θέση «service»; Ελέγξτε τη ρύθμιση της βαλβίδας αερίου.; Ελέγξτε τον εναλλάκτη χρήσης και καθαρίστε τον αν χρειάζεται. δεν έχει ρυθμιστεί σε πολύ μικρή τιμή ή ότι δεν βρίσκεται στη ΣΗΜ: Στις περιοχές όπου το νερό είναι ιδιαίτερα σκληρό, συνιστάται να εγκαταστήσετε στην είσοδο του νερού χρήσης έναν ειδικό μηχανισμό που να εμποδίζει το σχηματισμό αλάτων. Έτσι, αποφεύγετε το συχνό καθαρισμό του εναλλάκτη. Αδράνεια του λέβητα Οι περίοδοι αδράνειας του λέβητα μπορεί να σχετίζονται με ειδικές περιπτώσεις, όπως κατοικίες που χρησιμοποιούνται μόνο για λίγους μήνες το χρόνο, κυρίως σε περιοχές με ψύχος. Ο Καταναλωτής θα πρέπει να αξιολογήσει αν θα θέσει σε κατάσταση ασφαλείας το λέβητα αποσυνδέοντας όλες τις τροφοδοσίες ή αν θα τον αφήσει σε κατάσταση stand-by και θα χρησιμοποιήσει την αντιψυκτική λειτουργία. Γενικά, η καλύτερη λύση είναι η κατάσταση ασφαλείας. Όταν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου, πρέπει να εξετάσετε τα υπέρ και τα κατά της κατάστασης ασφαλείας και της λειτουργίας stand-by/αντιψυκτική Κατάσταση ασφαλείας Κλείστε το γενικό διακόπτη στη γραμμή ηλεκτρικής τροφοδοσίας του λέβητα; Κλείστε τη στρόφιγγα του αερίου Αν υπάρχει πιθανότητα να κατέβει η θερμοκρασία κάτω από 0οC, ζητήστε από τον τεχνικό σας να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες: Να γεμίσει το σύστημα με αντιψυκτικό διάλυμα (εκτός από την περίπτωση που το σύστημα είναι ήδη γεμάτο με αυτό το διάλυμα) ή να το αδειάσει εντελώς. Σημειώστε ότι αν χρειάστηκε να αποκαταστήσετε την πίεση (εξαιτίας κάποιων απωλειών) σε ένα σύστημα ήδη γεμάτο με αντιψυκτικό, η πυκνότητα του αντιψυκτικού μπορεί να έχει μειωθεί και ίσως η αντιψυκτική προστασία δεν είναι εγγυημένη. Να αδειάσει εντελώς το κύκλωμα κρύου και ζεστού νερού χρήσης, καθώς και το κύκλωμα Ζ.Ν.Χ. και τον εναλλάκτη του λέβητα. 11

12 Σημείωση: Ο λέβητας διαθέτει ένα σύστημα που προστατεύει τα βασικά μέρη από σπάνιες περιπτώσεις μπλοκαρίσματος, οι οποίες οφείλονται στην αδράνεια με παρουσία νερού και αλάτων. Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν ο λέβητας είναι σε κατάσταση ασφαλείας, γιατί δεν τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα. Πριν ανάψετε ξανά το λέβητα, ο τεχνικός σας πρέπει να ελέγξει ότι ο κυκλοφορητής δεν είναι μπλοκαρισμένος λόγω αδράνειας (για τον τεχνικό: ξεβιδώστε το καπάκι στο κέντρο του καλύμματος για να έχετε πρόσβαση στον άξονα του κυκλοφορητή, και περιστρέψτε τον τελευταίο με ένα κατσαβίδι ή άλλο κατάλληλο εργαλείο). Stand-by και λειτουργία αντιψυκτικού/αντιμπλοκαρίσματος Όταν αφήνετε το λέβητα σε κατάσταση stand-by για την περίοδο αδράνειας, αυτός προστατεύεται από την ψύξη με κάποιες λειτουργίες ηλεκτρονικού ελέγχου, οι οποίες φροντίζουν να θερμαίνουν τα σχετικά μέρη, όταν οι θερμοκρασίες είναι μικρότερες από τις ελάχιστες τιμές που έχει ορίσει ο κατασκευαστής. Η αντιψυκτική θέρμανση γίνεται με το άναμμα του καυστήρα και του κυκλοφορητή. Επιπλέον, ο λέβητας σε κατάσταση stand-by φροντίζει να ενεργοποιεί περιοδικά τα βασικά εσωτερικά μέρη, για να αποφύγει τις σπάνιες περιπτώσεις μπλοκαρίσματος που οφείλονται στην αδράνεια με παρουσία νερού και αλάτων. Αυτό γίνεται επίσης όταν ο λέβητας είναι μπλοκαρισμένος (κόκκινη ένδειξη αναμμένη), αλλά μόνο αν η πίεση του κυκλώματος είναι σωστή. Για να είναι ενεργά αυτά τα συστήματα: Ο λέβητας πρέπει να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα και αέριο. Ο λέβητας πρέπει να είναι σε κατάσταση stand-by (διακόπτης καλοκαίρι/χειμώνας στη θέση, με την πράσινη ένδειξη να αναβοσβήνει); Η πίεση του νερού του συστήματος πρέπει να είναι κανονική (βέλτιστη: 1 1,5 Bar εν ψυχρώ, ελάχιστη 0,5 Bar). Αν διακοπεί η παροχή αερίου ή αν ο λέβητας μπλοκάρει (κόκκινη ένδειξη αναμμένη) για τον παραπάνω ή για άλλους λόγους, ο καυστήρας δεν μπορεί να ανάψει. Σ αυτή την περίπτωση, η αντιψυκτική προστασία εξελίσσεται ενεργοποιώντας μόνο τον κυκλοφορητή. Διατίθεται, κατόπιν παραγγελίας, ένα kit αντιψυκτικής ηλεκτρικής αντίστασης, το οποίο θα εγκαταστήσετε στον εναλλάκτη Ζ.Ν χρήσης για να προφυλάξετε το λέβητα σε περίπτωση που διακοπεί η παροχή αερίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: η αντιψυκτική προστασία δεν λειτουργεί όταν δεν υπάρχει τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα. Από τη στιγμή που αυτό έχει προβλεφθεί, συνιστάται να βάλετε στο σύστημα θέρμανσης ένα ρευστό αντιψυκτικό αξιόπιστης εταιρείας, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του. Συνιστάται να πληροφορηθείτε άμεσα από τον εγκαταστάτη τεχνικό για τον τύπο του αντιψυκτικού προϊόντος που έχει μπει στο σύστημα θέρμανσης τη στιγμή της εγκατάστασης. Ο λέβητας, όταν τροφοδοτηθεί ξανά, θα ελέγξει τις θερμοκρασίες που ανίχνευσαν οι αισθητήρες του και σε περίπτωση σχηματισμού πάγου, την οποία θα επαληθεύσει με έναν ειδικό αυτόματο έλεγχο, θα σημάνει την προειδοποίηση 39. Για λεπτομέρειες, βλέπε τη σχετική περιγραφή στην παράγραφο "Προειδοποιήσεις μπλοκάρισμα λέβητα" στη σελίδα 32. Συνιστούμε να αδειάσετε εντελώς το σύστημα κρύου και ζεστού νερού χρήσης, καθώς και το κύκλωμα Ζ.Ν χρήσης και τον εναλλάκτη χρήσης του λέβητα. Η αντιψυκτική λειτουργία δεν προστατεύει το εξωτερικό κύκλωμα χρήσης του λέβητα 12

13 Λειτουργία «Αντιψυκτική προστασία Χώρων» Σημείωση: αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «αντιψυκτική προστασία χώρων», η οποία υπάρχει σε πολλούς θερμοστάτες ή χρονοθερμοστάτες του εμπορίου, πρέπει να αφήσετε το λέβητα στη λειτουργία Χειμώνας και ΟΧΙ σε κατάσταση stand-by. Η λειτουργία «αντιψυκτική προστασία χώρων» δεν εγγυάται την προστασία του εξωτερικού κυκλώματος χρήσης του λέβητα, ειδικά των περιοχών που δεν φτάνει το κύκλωμα θέρμανσης, γι αυτό συνιστούμε να αδειάσετε τα μέρη του κυκλώματος του κρύου και του ζεστού νερού χρήσης που θα μπορούσαν να κινδυνέψουν από το σχηματισμό πάγου. Εγκατάσταση Νομοθετικές διατάξεις και κανονισμοί για τον εγκαταστάτη Χαρακτηριστικά του χώρου: αν η θερμική ισχύς της εστίας είναι μικρότερη από 35kW, δεν απαιτείται ξεχωριστός χώρος για την εγκατάσταση της συσκευής, υπό την προϋπόθεση ο χώρος να συμμορφώνεται στους ισχύοντες εθνικούς νόμους και κανονισμούς και να τηρούνται απόλυτα οι κανόνες της εγκατάστασης, η οποία θα εγγυάται μια ασφαλή και κανονική λειτουργία. Αντίθετα, δύο συσκευές που προορίζονται για την ίδια χρήση στον ίδιο χώρο ή σε χώρους που επικοινωνούν άμεσα, με θερμική παροχή μεγαλύτερη από 35kW, αποτελούν λεβητοστάσιο. Η εγκατάστασή του και ο χώρος όπου θα τοποθετηθούν υπόκεινται σε πιο αυστηρές και ειδικές νομοθετικές διατάξεις, τοπικές. Σε περίπτωση που έχουμε δύο συσκευές, οι οποίες προορίζονται για διαφορετική χρήση (π.χ. μαγείρεμα και θέρμανση), εγκατεστημένες σε ενιαία κτιριακή μονάδα που προορίζεται για κατοικία, η θερμική παροχή δεν πρέπει να αθροίζεται. Η παρουσία άλλων συσκευών (π.χ. μαγειρική εστία) μπορεί να απαιτεί την κατασκευή συμπληρωματικών ανοιγμάτων για αερισμό/εξαερισμό ή τη διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς Αερισμός χώρων με μοντέλα με αναρρόφηση από το περιβάλλον (τύπος συσκευής Β ): είναι πολύ σημαντικό και υποχρεωτικό να αερίζεται συνεχώς ο χώρος στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο λέβητας, με αναρρόφηση από το περιβάλλον (τύπος συσκευής Β ) και η κατασκευή και η διαστασιοποίηση να συμμορφώνονται στους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς. Εκπαίδευση του καταναλωτή: μόλις τελειώσει η εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει: Να πληροφορήσει τον καταναλωτή για τη λειτουργία του λέβητα και τους μηχανισμούς ασφαλείας; Να παραδώσει στον καταναλωτή το παρόν εγχειρίδιο και τα έγγραφα που του ανήκουν, κατάλληλα συμπληρωμένα όπου απαιτείται 13

14 Διαστάσεις και στηρίγματα _ μπροστινή όψη υδραυλικέ συνδέσεις τοίχου σχήμα προεγκατάστασης - R M C F TA L G μπροστινή όψη υδραυλικέ συνδέσεις επίτοιχου R M C F TA / L G πλαινή όψη υδραυλικέ συνδέσεις επίτοιχου 120 R M C G F πάνω όψη λέβητα S Ø Περιεχόμενα: G Αέριο.Συνδεση με λέβητα ¾ R Επιστροφή κυκλώματος (¾ M Εισαγωγή κυκλώματος(¾ ) C Έξοδος Ζ Ν Χ (½ ) F Είσοδος κρύου νερού (½ TA/L Ενδεικτική θέση ηλεκτρικής σύνδεσης και θερμοστάτη χώρου TA Θερμοστάτης χώρου L Ηλεκτρική γραμμη S Εκφόρτωση καυσαερίων Καμπύλη μανομετρικού prevalenza (m H 2 O) Οι καμπύλες που παρουσιάζονται είναι σχετικές με το μανομετρικό του κυκλώματος θέρμανσης A City Basic 24 C ταχύτητα - 2 κυκλοφορητή velocità 3 circolatore portata (l/h) Χαρακτηριστικά του αναρροφούμενου αέρα Η αναρρόφηση του αέρα πρέπει να γίνεται σε περιοχές που δεν υπάρχουν χημικοί μολυσματικοί παράγοντες (φθόριο, χλώριο, θείο, αμμωνία, αλκαλικοί παράγοντες ή παρόμοιο). Σε περίπτωση που ο λέβητας εγκατασταθεί σε χώρους με αισθητή παρουσία χημικών ουσιών με επιθετική συμπεριφορά (π.χ. κομμωτήρια, πλυντήρια), πρέπει η αναρρόφηση να γίνεται από το εξωτερικό περιβάλλον, με την εγκατάσταση συσκευής τύπου C. 14

15 Χαρακτηριστικά του νερού εισόδου Η πίεση του κρύου νερού εισόδου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6 bar. Επίσης, για τη βέλτιστη λειτουργία του λέβητα, η πίεση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1 bar. Η πολύ χαμηλή πίεση εισόδου μπορεί να εμποδίσει τη σωστή επαναφορά της πίεσης στο κύκλωμα θέρμανσης και να μειώσει τη ροή του ζεστού νερού χρήσης που διαθέτει ο λέβητας. Σε περίπτωση που η πίεση είναι πολύ υψηλή, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να εγκαταστήσετε ένα μειωτή πίεσης στο λέβητα Η σκληρότητα του νερού τροφοδοσίας καθορίζει τη συχνότητα καθαρισμού του εναλλάκτη. Αν η σκληρότητα του νερού είναι μεγαλύτερη από 25ο γαλλικούς βαθμούς, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα αποσκληρυντή για να επαναφέρει τη σκληρότητα σε τιμές μικρότερες από 25ο γαλλικούς βαθμούς. Επιπλέον, η παρουσία στερεών υπολειμμάτων ή ακαθαρσιών στο νερό (π.χ. στην περίπτωση παλιών κυκλωμάτων) μπορεί να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία των οργάνων του λέβητα. Ο κανονισμός για τα κυκλώματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης προβλέπει ένα φίλτρο ασφαλείας για την προστασία των κυκλωμάτων. Προστασία από το σχηματισμό πάγου Ο λέβητας διαθέτει αντιψυκτικό σύστημα, το οποίο εμποδίζει τα εσωτερικά όργανά του να φτάσουν σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5οC. Για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα πρέπει να υπάρχει τροφοδοσία ηλεκτρικού και αερίου, αλλά και η πίεση στο σύστημα θέρμανσης να είναι σωστή. Διατίθεται, κατόπιν παραγγελίας, ένα kit αντιψυκτικής ηλεκτρικής αντίστασης, το οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε στον εναλλάκτη χρήσης, για να προφυλάξετε το λέβητα επίσης στην περίπτωση που διακοπεί η τροφοδοσία αερίου. Σε περίπτωση ου ο λέβητας εγκατασταθεί σε χώρους όπου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορεί να κατέβει και κάτω από 0οC, συνιστάται να βάλετε στο σύστημα θέρμανσης ένα ειδικό για συστήματα θέρμανσης αντιψυκτικό διάλυμα με βάση προπυλενολυκόλης, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του. Δώστε προσοχή στην πυκνότητα του προϊόντος: η προσθήκη τέτοιων ουσιών στο νερό θέρμανσης σε λανθασμένη δοσολογία μπορεί να αλλοιώσει τις στεγανώσεις και να προκληθούν θόρυβοι ή απώλειες στο λέβητα ή στο κύκλωμα. Σ αυτή την περίπτωση, η εταιρεία ITALTHERM δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές. Πληροφορήστε τον καταναλωτή για την αντιψυκτική λειτουργία του λέβητα και για το αντιψυκτικό προϊόν που έχει εισαχθεί στο σύστημα θέρμανσης. 15

16 Τοποθέτηση και στερέωση Στην περίπτωση, τα στηρίγματα μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση του πλαισίου Β με την προυπόθεση να είναι πάντα 2 και να συγκρατούν σωστά τον λέβητα A 18 B C 32.5 A B 18 C A D 36 B Σημείωση: Διατίθεται χωριστά η ειδική μεταλλική καλίμπρα πολλαπλής χρήσης (D στην εικόνα), η οποία διευκολύνει την τοποθέτηση των στηριγμάτων (χρησιμοποιώντας το αυθεντικό kit συνδετικών εξαρτημάτων) και των σημείων στήριξης. Αν δεν χρησιμοποιηθεί η μεταλλική καλίμπρα και/ή το αυθεντικό kit συνδετικών εξαρτημάτων, βλέπε την τοποθέτηση των υδραυλικών στηριγμάτων του λέβητα στην παράγραφο "Διαστάσεις και στηρίγματα"στη σελίδα 14. Προσδιορίστε την ακριβή θέση του λέβητα λαμβάνοντας υπόψη τον απαραίτητο πρόσθετο χώρο για τη συντήρηση: τουλάχιστον 50mm πλευρικά και 300 mm από κάτω; Για να στερεώσετε το λέβητα με στηρίγματα προέκτασης (αυτά με το παξιμάδι), κεντράρετε τις απαραίτητες τρύπες στον τοίχο στα σημεία Α. Για να τον κρεμάσετε με ανοιχτά άγκιστρα, ετοιμάστε τα άγκιστρα κατά τρόπο ώστε ο οδηγός τους να ανταποκρίνεται στα σημεία B. Αν χρησιμοποιήσετε μεταλλική καλίμπρα, εφαρμόστε την στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα ίδια στηρίγματα ή άγκιστρα και τις τρύπες που περιγράφονται στην εικόνα (Α για τα στηρίγματα και Β για τα ανοιχτά άγκιστρα). Ετοιμάστε τις σωληνώσεις του συστήματος παροχής-επιστροφής, κρύου νερού, ζεστού νερού, αερίου και ηλεκτρικών συνδέσεων έτσι ώστε να καταλήγουν στις τρύπες της μεταλλικής καλίμπρας ή τηρώντας τις μετρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Διαστάσεις και στηρίγματα"στη σελίδα 14. Η ανώτερη άκρη του λέβητα, η οποία χρησιμοποιείται ως αναφορά για τις μετρήσεις στην παράγραφo "Τύποι συστημάτων απορροής" στη σελίδα 23, αντιστοιχεί στη διακεκομμένη γραμμή C στην εικόνα. Αφαιρέστε την καλίμπρα (αν είναι ακόμη εκεί) και κρεμάστε το λέβητα στα δύο στηρίγματα ή στα άγκιστρα χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες οπές (Α για τα στηρίγματα και Β για τα ανοιχτά άγκιστρα). Βγάλτε τα πλαστικά πώματα που βρίσκονται εκεί για να καλύπτουν τις υδραυλικές συνδέσεις του λέβητα. Συνεχίστε με τις συνδέσεις νερού, αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και απορροής, ακολουθώντας τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. Τα σημεία σύνδεσης του λέβητα είναι σχεδιασμένα για να δέχονται στηρίγματα με περιστρεφόμενο κάλυμμα, στεγανοποιημένα ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΑ, με κατάλληλο μέγεθος και υλικά, τα οποία προσφέρουν αξιόπιστο κράτημα ακόμη και χωρίς δυνατή σύσφιξη. Δεν ενδείκνυται η χρήση κανναβιού, ταινίας τεφλόν και άλλων παρόμοιων υλικών 16

17 Σημείωση: Η σχάρα στο κάτω μέρος βρίσκεται αποσυναρμολογημένη στη συσκευασία. Συνιστάται να τη συνδέσετε στο λέβητα μόνο όταν τελειώσουν όλες οι εργασίες εγκατάστασης. Υδραυλικά συστήματα (νερό χρήσης και θέρμανση) Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις ύδρευσης και θέρμανσης του κυκλώματος δεν χρησιμοποιούνται ως γείωση του ηλεκτρικού κυκλώματος. Δεν είναι καθόλου κατάλληλες γι αυτή τη χρήση και επιπλέον: δεν εγγυώνται κατάλληλη διασπορά στη γη σε περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μπορεί να δημιουργήσουν γαλβανικά ρεύματα στη συσκευή με επακόλουθες διαβρώσεις και απώλειες νερού. Συμβουλές και υποδείξεις για να αποφύγετε δονήσεις και θορύβους στο σύστημα Αποφύγετε τη χρήση σωληνώσεων με μικρή διάμετρο Αποφύγετε τη χρήση γωνιών με μικρή ακτίνα και μειώσεις σημαντικών τμημάτων. Καθαρισμός και προστασία του κυκλώματος Αέριο (1/2 ) Εξοδος Ζ Ν Χ (1/2 ) Είσοδος κρύου νερού (1/2 ) Εισαγωγή θέρμανσης (3/4 ) Επιστροφή θέρμανσης (3/4 ) ηλεκτ. γραμμή θερμοστάτης χώρου Η απόδοση, η διάρκεια ζωής και η ασφάλεια του λέβητα, όπως και γενικά των θερμικών κυκλωμάτων, σε όλα τα εξαρτήματά τους, εξαρτώνται στενά από το νερό που τα τροφοδοτεί και από τη μεταχείρισή τους. Η σωστή διαχείριση του νερού συμβάλει πράγματι στη διαρκή προστασία των κυκλωμάτων από διαβρώσεις (που προκαλούν διατρήσεις, θόρυβο, διάφορες απώλειες κλπ), όπως και από σχηματισμό αλάτων, ο οποίος μειώνει δραστικά την απόδοση της θερμικής εναλλαγής (υπολογίζεται ότι 1mm επικάθιση αλάτων μπορεί να μειώσει περισσότερο από 18% τη θερμική απόδοση του θερμαντικού σώματος στο οποίο έχει σχηματιστεί). Η ITALTHERM δίνει εγγύηση για τα προϊόντα της μόνο αν τα χαρακτηριστικά του νερού συμμορφώνονται με όσα προβλέπει ο τεχνικός κανονισμός UNI 8065, ο οποίος αναφέρεται επίσης στους νόμους για την ενεργειακή οικονομία Πλένετε επιμελώς το κύκλωμα θέρμανσης με νερό πριν συνδέσετε το λέβητα. Αυτός ο καθαρισμός συμβάλει ώστε να καθαριστούν υπολείμματα όπως ρινίσματα συγκόλλησης, σκουριές, καννάβια, στόκο, λασπώδη ιζήματα κάθε είδους και άλλες ακαθαρσίες από τις σωληνώσεις και από τα θερμαντικά στοιχεία. Αυτές οι ουσίες μπορεί να επικαθίσουν στο εσωτερικό του λέβητα και να προκαλέσουν ζημιές στον κυκλοφορητή.. Αν το σύστημα είναι παλιό ή ιδιαίτερα βρώμικο, χρησιμοποιείστε για το πλύσιμο ειδικά και αξιόπιστα προϊόντα σε σωστή δοσολογία, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή τους. Αν το νερό εισόδου στο λέβητα έχει συνολική σκληρότητα μεγαλύτερη από 25ο γαλλικούς βαθμούς, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν αποσκληρυντή για να επαναφέρετε τη σκληρότητα σε τιμές μικρότερες από 25ο γαλλικούς βαθμούς, όπως προβλέπεται από το σχετικό τεχνικό κανονισμό. Για τα συστήματα δαπέδου και γενικά για όλα τα συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας, η διαχείριση του νερού πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι το χημικό προϊόν που χρησιμοποιείτε για την επεξεργασία του νερού στο κύκλωμα έχει προστατευτική δράση κατά των διαβρώσεων, του σχηματισμού κρούστας, των βακτηρίων και των μικροοργανισμών. 17

18 Σύστημα θέρμανσης Συνδέστε τα συστήματα απορροής ασφαλείας του λέβητα με μια χοάνη απορροής. Αν δεν είναι συνδεδεμένες με σύστημα απορροής, οι βαλβίδες ασφαλείας, όταν χρειαστεί να επέμβουν, θα πλημυρίσουν το χώρο και ο κατασκευαστής του λέβητα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος γι αυτό. Γέμισμα και ρύθμιση πίεσης του κυκλώματος θέρμανσης Μόλις τελειώσετε τις συνδέσεις του κυκλώματος θέρμανσης μπορείτε να συνεχίσετε με το γέμισμα του κυκλώματος. Αυτή η εργασία πρέπει να γίνει προσεκτικά, ακολουθώντας πιστά τα παρακάτω βήματα: Ανοίξτε τις βαλβίδες εκροής των θερμαντικών σωμάτων. Βεβαιωθείτε ότι το πώμα της αυτόματης βαλβίδας εκροής αέρα, η οποία είναι ενσωματωμένη στον κυκλοφορητή του λέβητα, είναι ξεβιδωμένο. Σε αντίθετη περίπτωση, ξεβιδώστε το και αφήστε το ξεβιδωμένο για να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία; Αν χρειάζεται να γεμίσετε το σύστημα με αντιψυκτικό διάλυμα, εκτελέστε αυτή την εργασία και κατόπιν κλείστε ερμητικά το σφιγκτήρα ή τη βαλβίδα από την οποία βάλατε το διάλυμα, για να δημιουργηθεί πίεση Ανοίξτε σταδιακά τη στρόφιγγα φόρτισης 1 ; Βεβαιωθείτε ότι οι αυτόματες βαλβίδες εκροής αέρα, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο σύστημα, λειτουργούν κανονικά; Κλείστε τις βαλβίδες εκροής των θερμαντικών σωμάτων μόλις βγει νερό από αυτές; Ελέγξτε με το μανόμετρο 2 ότι η πίεση φτάνει τη βέλτιστη τιμή του 1.0 bar (μέγιστη 1,5 bar); Κλείστε τη στρόφιγγα πλήρωσης 1 και μετά εξαερώστε ξανά με τις βαλβίδες εξαέρωσης των θερμαντικών σωμάτων; Επαναλάβετε τις εργασίες εξαέρωσης και ρύθμισης πίεσης μέχρι να βγει εντελώς ο αέρας. Σύνδεση αερίου Λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα δυνατοτήτων εγκατάστασης, το αυθεντικό kit Συνδετικών εξαρτημάτων παρέχεται με τη στρόφιγγα αερίου 3, η οποία έχει την αρσενική υποδοχή Ø ½. Ο σωλήνας σύνδεσης 4, στη στρόφιγγα αερίου 3, είναι ευθύνη του εγκαταστάτη. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η τοποθέτηση φλάντζας, με μέγεθος και υλικό κατάλληλα για να συνδεθεί η ένωση ΑΕΡΙΟΥ του λέβητα στη σωλήνωση τροφοδοσίας. Η σύνδεση ΔΕΝ ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ για χρήση κανναβιού, ταινίας τεφλόν και παρόμοια υλικά. Λόγω του τύπου της σύνδεσης, η χρήση τέτοιων υλικών δεν επιτυγχάνει την απαραίτητη σύσφιξη και δημιουργεί απώλειες 2 αερίου! Στην περίπτωση που η λειτουργία γίνεται με αέριο GPL πρέπει να εγκατασταθεί απαραιτήτως μειωτής πίεσης στο λέβητα, χωρίς τον οποίο η βαλβίδα αερίου του λέβητα μπορεί να υποστεί βλάβη

19 Η σύνδεση αερίου, όπως γενικά η εγκατάσταση του λέβητα, πρέπει να γίνει από ειδικευμένο προσωπικό, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, γιατί μια ελαττωματική σύνδεση αερίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη και άλλες σοβαρές βλάβες σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα, για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη. Ελέγξτε τα παρακάτω: Ότι είναι καθαρές οι σωληνώσεις του συστήματος παροχής του αερίου, για να αποφύγετε ενδεχόμενα κατάλοιπα που μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία του λέβητα; Ότι η γραμμή παροχής και η ράμπα του καυστήρα συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις; Τους εσωτερικούς και εξωτερικούς σφιγκτήρες του συστήματος και των συνδέσεων του αερίου; Οι σωληνώσεις τροφοδοσίας του αερίου πρέπει να έχουν διατομή ανώτερη ή ίση με εκείνη του λέβητα; Ελέγξτε ότι το αέριο που διανέμεται είναι το κατάλληλο για το οποίο έχει ρυθμιστεί ο λέβητας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να γίνει προσαρμογή στο συγκεκριμένο τύπο αερίου, η οποία θα γίνει από ειδικευμένο προσωπικό; Ότι πάνω στη συσκευή έχει εγκατασταθεί μια στρόφιγγα ανάσχεσης. Ανοίξτε τη στρόφιγγα του μετρητή και βγάλτε τον αέρα που βρίσκεται στις σωληνώσεις και τις συσκευές του συστήματος, εκτελώντας την εργασία διαδοχικά για κάθε συσκευή. Ηλεκτρικές συνδέσεις Η σύνδεση του θερμοστάτη χώρου λειτουργεί σε πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV). Συνδέστε τον στα χωρίς δυναμικό τερματικά (καθαρή επαφή) ενός θερμοστάτη ή χρονοθερμοστάτη. Δεν πρέπει να συνδεθεί για κανένα λόγο σε κυκλώματα με τάση. Για να αποφύγετε δυσλειτουργίες, οι συνδέσεις σε χαμηλή τάση (π.χ. θερμοστάτης ή χρονοθερμοστάτης περιβάλλοντος του εμπορίου) πρέπει να διατηρούνται χωριστά από τα καλώδια του συστήματος τροφοδοσίας, για παράδειγμα, περνώντας τες σε ξεχωριστά περιβλήματα καλωδίων Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο V-50Hz. Σε κάθε περίπτωση η τάση τροφοδοσίας πρέπει να εισέρχεται στο διάκενο του -15% +10% σε σχέση με την ονομαστική τάση της συσκευής (230V). Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργία ή βλάβες. Είναι απαραίτητο να σεβαστείτε τις πολικότητες L-N (φάση L=καφέ, ουδέτερο N=μπλε) και τη γείωση (καλώδιο κίτρινοπράσινο), διαφορετικά ο λέβητας δεν λειτουργεί. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να τοποθετήσετε στη συσκευή ένα ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εκτέλεση της εργασίας εγκατάστασης πρέπει να είναι συμμορφωμένη με τους ισχύοντες κανονισμούς και γενικά με τους επαγγελματικούς κανονισμούς. Για τη γενική τροφοδοσία του συστήματος από το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα διπολικό διακόπτη. Σε κάθε περίπτωση δεν ενδείκνυται η χρήση προσαρμοστών, πολύπριζων και προεκτάσεων. Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιείστε έναν από τους παρακάτω τύπους καλωδίων: H05VVF ή H05-VVH2-F. Είναι υποχρεωτική η σύνδεση με τη γείωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ. Για να αντικαταστήσετε το καλώδιο, ανοίξτε το κάλυμμα του πίνακα οργάνων, βγάλτε το από τη θήκη του και αποσυνδέστε το από τους ακροδέκτες. Συνεχίστε εκτελώντας αντίστροφα τις εργασίες, για να εγκαταστήσετε το νέο καλώδιο. Συνδέοντας το καλώδιο στο λέβητα, είναι απολύτως απαραίτητο:: Το μήκος του αγωγού γείωσης να είναι μεγαλύτερο περίπου 2cm σε σχέση με τους άλλους αγωγούς (φάση, ουδέτερο).; 19

20 Στερεώστε το καλώδιο στους ακροδέκτες χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εξαρτήματα μπλοκαρίσματο. Η ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος της συσκευής επιτυγχάνεται μόνο όταν αυτή είναι σωστά συνδεδεμένη σε ένα αποτελεσματικό σύστημα γείωσης, κατασκευασμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Ελέγξτε με τη βοήθεια ειδικευμένου προσωπικού αν το ηλεκτρικό σύστημα είναι κατάλληλο για τη μέγιστη ισχύ που απαιτεί η συσκευή, η οποία αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Βεβαιωθείτε ότι η διατομή των καλωδίων του συστήματος είναι κατάλληλη για την ισχύ που απαιτεί η συσκευή. Η ITALTHERM Srl δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα, οι οποίες προκλήθηκαν από λανθασμένη σύνδεση της γείωσης του λέβητα και λόγω μη τήρησης των κανονισμών. Σύστημα απορροής καπνού Γενικές οδηγίες Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχουν οι ισχύοντες εθνικοί και τοπικοί νόμοι και κανονισμοί. Ο αγωγός απορροής δεν πρέπει να προεξέχει στο εσωτερικό του σωλήνα διαφυγής καπνού, αλλά να σταματάει πριν από την πρόσοψη του τελευταίου. Ο άξονας του αγωγού απορροής πρέπει να διατέμνει τον άξονα της καπνοδόχου ή σωλήνα διαφυγής καπνού. All uscita dalla caldaia, il tubo deve avere un tra o ver cale di lunghezza non inferiore a due volte il diametro, misurato dall a acco del tubo di scarico. Dopo il tra o ver cale il tubo deve avere un andamento ascensionale, con pendenza minima del 5%, con una lunghezza in ogni caso non superiore a 2500 mm. La caldaia è stata provata con camino di prova di 1 metro. Per il calcolo del camino riferirsi ai da di portata in massa dei prodo della combus one e alla loro temperatura media (rif. "Da tecnici" a pagina <?>). L apparecchio è provvisto di termostato di sicurezza raggio camino, il quale interviene nel caso di un ritorno in ambiente dei prodo della combus one. Questo disposi vo non deve mai essere messo fuori servizio. I prodo della combus one se rientrano nell ambiente possono causare intossicazioni croniche o acute con pericoli mortali. Se dovesse essere sos tuito il termostato è obbligatorio u lizzare solo il ricambio originale. Nel caso di un ripetuto spegnimento della caldaia per un intervento del disposi vo, innanzitu o verificare che i sistemi di alimentazione di aria, ven lazione ambiente e scarico fumi siano efficien e realizza secondo le norme in vigore. Dopo ogni intervento sul termostato di sicurezza, eseguire una prova di funzionamento del disposi vo stesso (ostruendo momentaneamente il condo o di scarico) 20

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης Εγκατάσταση και λειτουργία Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE EC-87/09/058 ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el EN ES EL RU HU CS SK GR CZ High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Επιτοιχιος

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO Extra Line kw: 24 -QUEBEC-TORONTO-MONTREAL-OTTAWA kw: 33 DETROIT-BOSTON-MIAMI-ATLANTA EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO 1 Αξιότιµη Κυρία/Αξιότιµε Κύριε Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν Edilkamin.

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Οδηγίες χρήσης και συντήρησης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα