Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ"

Transcript

1 Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.. 348/1985. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22/11/2001 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ / ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA FINANCE ΑLPHA BANK ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΡΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Γενικά Στοιχεία Έκδοσης Όροι Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Εξάσκηση ικαιωµάτων Μετατροπής Οµολογιούχων ιάθεση και Μεταβίβαση των Οµολογιών ιαπραγµάτευση και Εκκαθάριση Οµολογιών Πρόωρη Αποπληρωµή Οµολογιών Τελική Αποπληρωµή Οµολογιών Σύµβουλος και Κάλυψη της Έκδοσης Εξουσίες και Καθήκοντα ιαχειριστή απάνες Έκδοσης Χρήση Κεφαλαίων Προηγούµενης Αύξησης Προορισµός Νέων Κεφαλαίων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ικαιώµατα Μετόχων ικαιώµατα Οµολογιούχων Μετατροπή ικαιωµάτων Εφαρµοστέο ίκαιο - ικαιοδοσία Φορολογία Μετοχών Παραγραφή Φορολογία Οµολογιών Υποχρεώσεις Μετόχων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών ιαδικασία Ανάληψης Έργων Κυριότερα Εκτελεσθέντα Έργα Περιόδου Ανεκτέλεστες Υπογεγραµµένες Συµβάσεις Πελάτες Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας Ακίνητη Περιουσία Εξοπλισµός Αξία των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια - Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. & βασικών Μετόχων στη ιοίκηση ή /και Κεφάλαιο Άλλων Εταιριών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Γενικά Στοιχεία Κλάδου - Ανταγωνισµός Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο Προοπτικές στον Κλάδο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητα Αποτελέσµατα Χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές απάνες

3 10.4. Αποτελέσµατα Κοινοπραξιών ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Στοιχεία Οικονοµικής Καταστάσεως Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Πίνακας Ταµειακών Ροών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1/1-30/9/ Αποτελέσµατα 1/1-30/9/ Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης 1/1-30/9/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ανάλυση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1/1-30/9/ Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα 1/1-30/9/ Ενοποιηµένη Λογιστική Κατάσταση 1/1-30/9/ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ EDRATEC A.E.Β.Ε EDRACO Α.Τ.Ε Ε ΡΑΣΗ Ltd ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε ΛΥΚΟ ΗΜΟΣ Α.Τ.Ε Β.Ε.Σ. Α.Ε EDRASIS DUMAS MINING A.E ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ EDRAFOR S.A.L ENVIPROSYSTEMS Α.Β.Ε.Τ.Ε FREDRA A.E INTEGRATION HELLENIC CONSTRUCTION Ε.Π.Ε ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε GEOFOND HOLDINGS S.A Κοινοπραξίες οι οποίες συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του 5% στο συνολικό κύκλο εργασιών ή στα αποτελέσµατα της Εταιρίας Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ & ΠΕΤΜΕΖΑ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε. ΤΕΓΕΑ ΑΤΕ (Α.Φ.Μ ) ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕς Προβλέψεις Αποτελεσµάτων Εταιρίας 2001 & Ενοποιηµένες Προβλέψεις Αποτελεσµάτων 2001 & ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γενικά Επενδυτική Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Η παρούσα περίληψη επισηµαίνει πληροφορίες οι οποίες αφορούν την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου από την εταιρία «Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε.» (η «Εταιρία» ή ο «Εκδότης»). Τονίζεται ότι οι εδώ παρεχόµενες πληροφορίες παρέχονται και σε άλλα σηµεία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν πληροφορίες µε βάση τις οποίες εν δυνάµει επενδυτές θα πρέπει να αποφασίσουν ως προς την επένδυση στους προσφερόµενους τίτλους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στο σύνολο του Ενηµερωτικού ελτίου. Εκδότης: Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσό Εκδόσεως Ευρώ εκαεννέα εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες ( , ή ρχ ) Τύπος Οµολογίας: Κύρια, ανώνυµη, µη εµπραγµάτως ασφαλισµένη υποχρέωση του Εκδότη έναντι των Οµολογιούχων, πληρωτέα σε αυτούς, µετατρέψιµη σε τίτλους της Υποκείµενης Αξίας Μορφή Οµολογίας: Άυλοι τίτλοι ιάρκεια Οµολογίας Τρία (3) έτη Υποκείµενη Αξία: Κοινές Ονοµαστικές, µετά ψήφου, Μετοχές της εταιρίας Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε., εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Πιστοληπτική ιαβάθµιση Οµολογίας: εν προβλέπεται πιστοληπτική διαβάθµιση των Οµολογιών Σύµβουλος Εκδόσεως: Alpha Finance AΧΕΠΕΥ ιοργανωτής Εκδόσεως: Alpha Bank A.E. Εγγυητής Κάλυψης: Η έκδοση καλύπτεται πλήρως από την Alpha Bank A.E. ιαχειριστής Πληρωµών: Alpha Bank Α.Ε. Νόµισµα Οµολογίας: Ευρώ Νόµισµα Υποκείµενης Αξίας: Ευρώ Αριθµός Οµολογιών Ονοµαστική Αξία: Ευρώ ( ρχ ). Ως ελάχιστη µονάδα διαπραγµάτευσης ορίζεται η µία (1) Οµολογία Ηµεροµηνία Εκδόσεως: 19 Φεβρουαρίου 2002 Ηµεροµηνία Λήξεως: 21 Φεβρουαρίου 2005 Αποπληρωµή: Ηµεροµηνία Αποπληρωµής: Λόγος Μετατροπής: Ηµεροµηνίες Μετατροπής: ικαίωµα Πρόωρης αποπληρωµής (Call Option): Η αποπληρωµή των Οµολογιών θα πραγµατοποιηθεί από τον Εκδότη άπαξ, την Ηµεροµηνία Αποπληρωµής Κατά την Ηµεροµηνία Λήξεως Κάθε µία (1) Οµολογία είναι µετατρέψιµη σε Χίλιες Τριακόσιες Εξήντα (1.360) Κοινές Ονοµαστικές, µετά ψήφου, Μετοχές του Εκδότη, Ονοµαστικής Αξίας 2,5 Ευρώ ή 851,875 δρχ. η κάθε µία. Οι Οµολογιούχοι δύνανται να ζητούν την µετατροπή των εν λόγω τίτλων σε τίτλους της Υποκείµενης Αξίας µόνο κατά τις Ηµεροµηνίες Μετατροπής Σε περίπτωση µεταβολών του Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Λόγος Μετατροπής θα αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε το κεφ. 5.3 του παρόντος Μία (1) εργάσιµη ηµέρα ακολούθως κάθε µηνιαίας επετείου της Ηµεροµηνίας Εκδόσεως, από και συµπεριλαµβανοµένης της πρώτης ετησίας επετείου αυτής έως και συµπεριλαµβανοµένης της µηνιαίας επετείου η οποία προηγείται της Ηµεροµηνίας Λήξεως εν υπάρχει δυνατότητα πρόωρης αποπληρωµής από τον Εκδότη. Οι Οµολογιούχοι δεν έχουν δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής Τοκοµερίδιο: Τόκος θα υπολογίζεται επί του συνόλου της ονοµαστικής αξίας των Οµολογιών µε επιτόκιο 3,75 τοις εκατό ετησίως. Η έναρξη της πρώτης τοκοφόρου περιόδου ορίζεται ως η Ηµεροµηνία Εκδόσεως. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευµένος και υπολογίζεται βάσει των πραγµατικών διανυθεισών ηµερών προς έτος 360 ηµερών. Η πληρωµή των τοκοµεριδίων υα διενεργείται από το Κ.Α.Α. στον εγγεγραµµένο στα µητρώα αυτού κατά την ηµεροµηνία πληρωµής εκάστου τοκοµεριδίου. Περίοδοι Εκτοκισµού: Τα τοκοµερίδια θα πληρώνονται ετησίως κατά την ετήσια επέτειο της Ηµεροµηνίας Εκδόσεως έως και συµπεριλαµβανοµένης της Ηµεροµηνίας Αποπληρωµής, µε ισχύ της συνθήκης "Εποµένης Εργάσιµης Ηµέρας" Τιµή Εκδόσεως: 100,00 Τιµή Αποπληρωµής: 107,871% - 4 -

5 Απόδοση στη Λήξη: 6,17% Εισαγωγή Οµολογιών: Οι οµολογίες εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ικαίωµα Προτίµησης στην Έκδοση: Η έκδοση του οµολόγου πραγµατοποιείται µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων Εργάσιµη Ηµέρα: "Εργάσιµη Ηµέρα" θεωρείται κάθε ηµέρα κατά την οποία λειτουργούν οι εµπορικές τράπεζες στην Αθήνα και παράλληλα λειτουργούν το σύστηµα Target και τα ηλεκτρονικά συστήµατα συναλλαγών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Τέλη και Εισφορές και Επιβαρύνσεις: Ο Εκδότης θα καταβάλλει κάθε τέλος χαρτοσήµου ή άλλο τέλος ή εισφορά που οφείλεται ή επιβάλλεται ή θα οφείλεται ή θα επιβληθεί για την έκδοση, σύναψη, διάθεση, ή εξόφληση του ανείου και των τόκων αυτού (της εισφοράς του Ν.128/1975 συµπεριλαµβανοµένης) και των επιπλέον ποσών που θα είναι καταβλητέα στους Οµολογιούχους Φόροι: Οι Οµολογίες υπόκεινται, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 7.7. του παρόντος, σε παρακρατούµενο Φόρο Εισοδήµατος από Τόκους επί των τοκοµεριδίων (σήµερα δέκα (10) τοις εκατό). Όλες οι πληρωµές από τον Εκδότη θα εκτελούνται ελεύθερες από λοιπούς ισχύοντες ή µελλοντικούς φόρους, τέλη, εισφορές ή άλλες παρακρατήσεις οποιασδήποτε φύσεως Μεταβίβαση: Οι Οµολογίες και τα δικαιώµατα τα οποία ενσωµατώνονται σε αυτές είναι µεταβιβάσιµες, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Εκδότη Εκκαθάριση: Μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Εφαρµοστέο ίκαιο: Οι Οµολογίες θα διέπονται από το Ελληνικό ίκαιο Ρήτρες: Οι εν λόγω τίτλοι δεν παρέχουν δικαιώµατα ή πλεονεκτήµατα οποιασδήποτε µορφής στους οµολογιούχους πέραν των αναφεροµένων στους όρους Έκδοσης των οµολογιών, ούτε καθορίζεται οποιαδήποτε υποχρέωση ή προϋπόθεση οικονοµικής ή άλλης µορφής, εκπληρωτέα από τον Εκδότη - 5 -

6 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Εταιρίας , ,8 Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες (1) , ,5 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , ,3 Μικτό Κέρδος Αµιγούς Κύκλου Εργασιών (προ αποσβέσεων) , ,5 Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης ,0 61,6 Σύνολο , ,0 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (2) , ,5 Πλέον: Έσοδα από Συµµετοχές (προ φόρων) , ,4 Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων ,8 531,2 Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσµατα 20 (99) (42) 53 (14) 155,5 (41,1) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων , ,3 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων , ,8 Κέρδη προ Φόρων , ,2 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. (3) , ,7 Κέρδη µετά από Φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων Χρήσεων (4) , ,4 Συνολικό Μέρισµα , ,0 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (5) Αριθµός Μετοχών τέλους Χρήσης ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (8) Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων 997,6 654,1 395,5 65,1 (1.551,7) 191,0 (4.553,8) Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. 768,6 508,1 174,5 (290,9) (2.003,7) (853,7) (5.878,7) Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 768,6 508,1 174,5 (290,9) (2.458,7) (853,7) (7.214,0) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε δρχ.) / (σε ) (6) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 245,6 186,7 213,2 164,9 166,1 0,48 0,49 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 239,6 160,0 162,1 144,4 161,7 0,42 0,47 Κέρδη προ Φόρων 183,7 103,7 77,7 72,0 85,5 0,21 0,25 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. 149,8 85,0 53,2 39,2 56,4 0,12 0,17 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 149,8 85,0 53,2 39,2 27,2 0,12 0,08 Μέρισµα ανά Μετοχή (7) 42,5 23,5 20,2 27,9 36,4 0,08 0,11 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ραχµές) (5) (6) (8) Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων 147,8 83,8 43,8 6,0-17,6 - Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. 113,9 65,1 19, Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων : ΕΥΡΩ (1 ΕΥΡΩ=340,75) 113,9 65,1 19,

7 Σηµειώσεις: 1) Τα αποτελέσµατα της Εταιρίας ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τα αποτελέσµατα των κοινοπραξιών των χρήσεων δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές. Εξαιρούνται οι κοινοπραξίες εκείνες των οποίων τα αποτελέσµατα συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5% στα αποτελέσµατα ή στο συνολικό κύκλο εργασιών της Εταιρίας για τις χρήσεις Επισηµαίνεται ότι, η Εταιρία εφαρµόζει τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως για τη λογιστική απεικόνιση των έργων. 2) Για τον υπολογισµό του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί ανάλογα οι αποσβέσεις από το κόστος εκτέλεσης έργων και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. 3) Οι αµοιβές.σ. κατά την εξεταζόµενη περίοδο διαµορφώθηκαν σε δρχ. 25 εκατ. σε κάθε χρήση εκτός των δύο τελευταίων χρήσεων όπου διαµορφώθηκαν σε δρχ. 45 εκατ. σε κάθε χρήση. 4) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Από το φορολογικό έλεγχο που αφορούσε τις χρήσεις 1993 έως και 1998 προέκυψαν φόροι από φορολογικές διαφορές ύψους δρχ. 455,8 εκατ. οι οποίοι επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης Η Εταιρία έχει υποβάλει αίτηση φορολογικού ελέγχου στο ΕΘ.Ε.Κ µε Αριθµό Πρωτ. 2008/ για τις ανέλεγκτες χρήσεις 1999 και ) Για τη στάθµιση του αριθµού µετοχών ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις της ονοµαστικής αξίας των µετοχών α) από δρχ. 160 σε δρχ. 850 και β) από δρχ. 850 σε δρχ. 851,875 καθώς και οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και µε µετατροπή οµολογιών σε µετοχές. 6) Βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών. 7) Το µέρισµα ανά µετοχή έχει υπολογισθεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. 8) Για την αναµόρφωση των στοιχείων αποτελεσµάτων λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως αυτές αναφέρονται στα πιστοποιητικά Ελέγχου. Οι εν λόγω αναµορφώσεις παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί: Αναµορφώσεις Στοιχείων Αποτελεσµάτων (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) Κέρδη προ φόρων βάσει ισολογισµού 1.240,4 809,1 700,5 781, , , ,2 Μείον: Μη Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε τον Ν.2190/20 (35,0) (45,0) (140,0) (345,0) (2.700,0) (1.012,4) (7.923,7) Μεταφορά Ζηµιών Χρεογράφων απ ευθείας στην Καθαρή Θέση (127,8) 0,0 0,0 0,0 (71,9) 0,0 (211,0) Μη Υπολογισµός Αποσβέσεων (80,0) (110,0) (165,0) (190,0) (200,0) (557,6) (586,9) Μη Επιβάρυνση µε Συναλλαγµατικές ιαφορές 0,0 0,0 0,0 (181,3) 0,0 (532,1) 0,0 Πλέον: Επιβάρυνση Αποτελεσµάτων µε το 1/3 των Συν/κών ιαφορών 0,0 0,0 0,0 0,0 90,7 0,0 266,2 Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων 997,6 654,1 395,5 65,1 (1.551,7) 192,8 (4.552,2) Φόροι Χρήσης και λοιποί Φόροι & Αµοιβές.Σ. (229,0) (146,0) (221,0) (356,0) (452,0) (1.044,7) (1.326,5) Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους χρήσης & Αµοιβές.Σ. 768,6 508,1 174,5 (290,9) (2.003,7) (851,9) (5.878,7) Φόροι Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων (455,0) 0,0 (1.335,3) Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 768,6 508,1 174,5 (290,9) (2.458,7) (851,9) (7.214,0) - 7 -

8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε εκατ. δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) Aναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης , ,1 Ενσώµατα Πάγια , ,2 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (1.321) (1.580) (1.971) (2.600) (3.349) (7.630,2) (9.828,3) Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,9 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες & λοιπές Επιχειρήσεις , ,8 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ,5 23,5 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,4 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ,3 179,0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,7 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια , ,9 Προβλέψεις ,3 575,2 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις ,7 11,7 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,1 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,1 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ,7 26,4 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,7 Λογιστική Αξία Μετοχής (δρχ.)/ (σε ) (1) 1.320, , , , ,8 5,7 4,0 : ΕΥΡΩ (1 ΕΥΡΩ=340,75) (1) Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών Με βάση τις παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, παρατίθεται η αναµορφωµένη Καθαρή Θέση της εταιρίας στις χρήσεις : Αναµόρφωση Καθαρής Θέσης (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) Καθαρή Θέση βάσει Ισολογισµού 8.910, , , , , , ,5 Μείον: Μη Αποτίµηση Συµµετοχών (35,0) (45,0) (140,0) (345,0) (2.700,0) (1.012,5) (7.923,7) Μη Υπολογισµός Αποσβέσεων (80,0) (110,0) (165,0) (190,0) (200,0) (557,6) (586,9) Μη Επιβάρυνση µε Συναλλαγµατικές ιαφορές 0,0 0,0 0,0 (181,3) 0,0 (532,1) 0,0 Πλέον: Επιβάρυνση µε Συν/κές ιαφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 90,7 0,0 266,2 Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση 8.795, , , , , , ,1 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ρχ. & ) 1.303, , , , ,2 5,47 3,45 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών (Εταιρίας & Κ/Ξ) 2,5% 3,0% 1,9% 14,5% 111,9% Κερδών προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων -14,2% -12,1% 32,1% -7,0% 44,4% Κερδών προ Φόρων -18,8% -34,8% -13,4% 11,6% 70,1% Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. -18,1% -34,5% -27,6% -11,3% 106,4% ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Περιθώριο Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) (1) 27,3% 28,0% 34,6% 26,6% 18,5% Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) (2) 18,2% 11,5% 9,8% 9,5% 7,6% ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (%) Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 9,5% 5,8% 4,9% 3,0% 4,2% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων (προ φόρων) 11,2% 7,5% 7,6% 4,8% 5,3% ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 1,51 2,40 2,02 3,32 1,61 Άµεση Ρευστότητα 0,14 0,17 0,06 0,04 0,05 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΉΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα /Ίδια Κεφάλαια 0,46 0,59 0,69 0,25 0,25 Τραπεζικός ανεισµός /Ίδια Κεφάλαια 0,18 0,38 0,48 0,12 0,00 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα /Μικτό Κέρδος 5,3% 13,8% 20,9% 11,3% 2,9% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα /Κέρδη Φόρων & Τόκων 6,7% 23,2% 40,7% 22,4% 5,3% (1) περιθώριο µικτού κέρδους ως ποσοστό επί του αµιγούς κύκλου εργασιών (2) περιθώριο καθαρού κέρδους ως ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών - 8 -

9 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Η Εταιρία Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε. έχει προχωρήσει στη σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων από τη χρήση Στην ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2000 εκτός της Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε. περιλαµβάνονται οι θυγατρικές εταιρίες EDRATEC Α.Ε.Β.Ε. (100,0%), Ε ΡΑΣΗ Ltd (95,0%), EDRACO Α.Τ.Ε. (100,0%), Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. (75,0%), EDM Α.Ε. (50,0%) και ΒΕΣ ΑΕΒΕ (51,0%). Η ενοποίηση των πιο πάνω εταιριών έγινε µε την µέθοδο της «Ολικής Ενσωµάτωσης» σύµφωνα µε το άρθρο 42ε του Ν.2190/20. Επιπλέον στην ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2000 περιλαµβάνονται και οι συγγενείς εταιρίες EDRAFOR S.A.L. (49,0%), ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ (25,0%), και FREDRA AE (40,0%). Η ενοποίηση των πιο πάνω εταιριών έγινε µε τη µέθοδο της «Καθαρής Θέσεως» σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν.2190/20. Στην ενοποίηση δεν έχει συµπεριληφθεί η συγγενής εταιρία INTEGRATION ΕΠΕ (33,3%) σύµφωνα µε το άρθρο 97 του Κ.Ν.2190/1920. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας κατά τα έτη συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες: ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε. Χ Χ Χ Χ Θυγατρικές Εταιρίες EDRATEC AEBE X X X X Ε ΡΑΣΗ Ltd X X X X EDRACO AE - X X X Β.Ε.Σ. ΑΕ (*) - - X X Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ X EDM AE X Συγγενείς Εταιρίες EDRAFOR S.A.L X ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ X FREDRA AE X (*) Μετά την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου εντός του 2001 το ποσοστό της Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ανήλθε σε 82,25%. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Εταιρίας , ,3 Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες , ,3 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , ,6 Μικτό Κέρδος από αµιγή Κύκλο Εργασιών (προ αποσβέσεων) , ,4 Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 50 (7) 14 (10) 41,1 (29,3) Σύνολο , ,1 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) , ,1 Έσοδα από Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες , ,9 Έσοδα Συµµετοχών & Χρεογράφων ,9 422,6 Έκτακτα Αποτελέσµατα (138) (60) 10 (63) 29,3 (184,9) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων , ,7 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα ( Έξοδα) (248) (532) (346) (265) (1.015,4) (777,7) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων , ,0 Αποσβέσεις (447) (783) (856) (1.321) (2.512,1) (3.876,7) Κέρδη προ Φόρων , ,3 Κέρδη µετά από φόρους Χρήσης και ικαιώµατα Μειοψηφίας , ,5 Αναµορφωµένα Ενοποιηµένα Κέρδη προ Φόρων (2) 597,0 333,7 187, ,8 549, ,0-9 -

10 Σηµειώσεις: (1) Για τον υπολογισµό του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί ανάλογα οι αποσβέσεις από το κόστος εκτέλεσης έργων και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. (2) Για την αναµόρφωση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως αυτές αναγράφονται στα Πιστοποιητικά Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εν λόγω αναµορφώσεις παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: Αναµορφώσεις Στοιχείων Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) Κέρδη προ φόρων βάσει ισολογισµού 752,0 638,7 919, , , ,3 Μείον: Μη υπολογισµός Αποσβέσεων (110,0) (165,0) (190,0) (200,0) (557,6) (586,9) Μη αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε τον Ν.2190/20 (45,0) (140,0) (345,0) 0,0 (1.012,5) 0,0 Μη λογισµικός των ιαφορών Φορολογικού Ελέγχου στα αποτελέσµατα 0,0 0,0 0,0 (455,8) 0,0 (1.337,6) Μεταφορά Ζηµιών Χρεογράφων απ ευθείας στην Καθαρή Θέση 0,0 0,0 0,0 (71,9) 0,0 (211,0) Μη επιβάρυνση µε Συναλλαγµατικές ιαφορές 0,0 0,0 (197,4) 0,0 (579,3) 0,0 Μη διενέργεια Πρόβλεψης Επισφάλειας 0,0 0,0 0,0 (120,0) 0,0 (352,2) Πλέον: Επιβάρυνση Αποτελεσµάτων µε το 1/3 των Συναλλαγµατικών ιαφορών 0,0 0,0 0,0 123,8 0,0 363,3 Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων 597,0 333,7 187, ,8 550, ,9-10 -

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης , ,7 Ενσώµατα Πάγια , ,7 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (1.588) (1.997) (3.156) (4.255) (9.261,9) (12.487,2) Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,5 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες επιχειρήσεις , ,9 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ,5 29,3 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,2 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ,1 454,9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,9 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια , ,1 ικαιώµατα Μειοψηφίας , ,5 ιαφορές Ενοποίησης (46) (46) (103) (3.126) (302,3) (9.173,9) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,7 Προβλέψεις ,7 669,1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις ,7 11,7 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,3 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,0 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ,5 38,2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,9 Με βάση τις παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως αυτές αναγράφονται στα Πιστοποιητικά Ελέγχου, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί η αναµορφωµένη Ενοποιηµένη Καθαρή Θέση της Εταιρίας για τις χρήσεις : Αναµόρφωση Ενοποιηµένης Καθαρής Θέσης (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) Καθαρή Θέση βάσει Ισολογισµού 9.411, , , , , ,1 Μείον: Μη Αποτίµηση Συµµετοχών (45,0) (140,0) (345,0) 0,0 (1.012,5) 0,0 Μη Υπολογισµός Αποσβέσεων (110,0) (165,0) (190,0) (200,0) (557,6) (586,9) Μη ιενέργεια Πρόβλεψης Επισφάλειας 0,0 0,0 0,0 (120,0) 0,0 (352,2) Μη Επιβάρυνση µε Συναλλαγµατικές ιαφορές 0,0 0,0 (197,4) 0,0 (579,3) 0,0 Πλέον: Επιβάρυνση µε Συν/κές ιαφορές 0,0 0,0 0,0 123,8 0,0 363,3 Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση 9.256, , , , , ,3 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ρχ. & ) 1.186, , , ,7 5,56 3,5 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Ακολουθούν βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου για τις χρήσεις : Χρηµατοοικονοµικοί είκτες είκτες Εξέλιξης (%) Κύκλου Εργασιών (Εταιρίας & Κ/Ξ) - 3,4% 36,4% 131,8% Κερδών προ Φόρων - -15,2% 44,2% 101,0% Ενσώµατα Πάγια (Αξία Κτήσης) - 5,2% 21,6% 47,0% Συνολικά Απασχολούµενα Κεφάλαια - 10,0% 69,0% -4,9% είκτες Αποδοτικότητας (προ Φόρων) (%) Αποδοτικότητα µ.ο. Ιδίων Κεφαλαίων - 6,8% 6,0% 9,2% Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων - 3,9% 4,0% 6,6% είκτες ανειακής Επιβάρυνσης (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,62 0,78 0,34 0,44 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,42 0,54 0,17 0,10 είκτες Ρευστότητας (:1) Γενική Ρευστότητα 2,19 1,78 2,68 1,64 Άµεση Ρευστότητα 1,33 0,98 2,04 1,

12 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρίας Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε. (εφεξής η «Εταιρία») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: στα γραφεία της Εταιρίας, 5ο χλµ. Λεωφ. Παιανίας Μαρκόπουλου, Κορωπί Αττικής (αρµόδιοι κ. Ιωάννης Τούντας, Οικονοµικός ιευθυντής και κα Μαρία Πολίτου, Υπεύθυνη Λογιστηρίου), τηλ στα γραφεία του Συµβούλου Έκδοσης Alpha Finance ΑΧΕΠΕΥ, οδός Μέρλιν 5, Αθήνα, (υπεύθυνος κ. Παναγιώτης Τσιλιµιδός), τηλ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ενέκρινε ότι το περιεχόµενο του ελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.. 348/1985. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο κ. Μάτσας Ναούµ, Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ο κ. Τούντας Ιωάννης, Οικονοµικός ιευθυντής, /νση 5 ο χλµ. Λεωφ. Παιανίας Μαρκόπουλου, Κορωπί Αττικής, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και, µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή, εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο, εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτήν, δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιώδεις αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Η Εταιρία ελέγχεται από την Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές, πρώην Σώµα Ορκωτών Λογιστών. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 1996 έως και 2000 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Σπύρος ρακόπουλος (διεύθυνση εργασίας: Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ: , Α.Μ.ΣΟΕΛ 10551). Ο ίδιος ορκωτός ελεγκτής διενήργησε και τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τις χρήσεις 1997, 1998, 1999 και Τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου χρήσεων της εκδότριας Εταιρίας και τα πιστοποιητικά των χρήσεων των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων παρατίθενται στο συνηµµένο παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσεων. Ο κ. Σπύρος ρακόπουλος διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της ιοίκησης της Εταιρίας και του ιδίου και ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Α) Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας Οι παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας καθώς και οι σηµειώσεις της Εταιρίας όπως αναγράφονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι εξής: Χρήση 31/12/1996 Σηµειώσεις Εταιρίας 1) Η Εταιρία κατά πάγια τακτική περιλαµβάνει στα έσοδα της κάθε χρήσης τα πιστοποιηθέντα και τιµολογηθέντα έργα, σύµφωνα µε τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως. 2) Στη χρήση 1996 έγινε κεφαλαιοποίηση µέρους της «ιαφοράς υπέρ το άρτιο» εκ. δρχ µε έκδοση και διανοµή δωρεάν νέων µετοχών. Επίσης έγινε ονοµαστικοποίηση του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του Π.. 82/

13 Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Με βάση τις διατάξεις του ν.2065/92 έγινε στη παρούσα χρήση αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων. Από την αιτία αυτή αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ και οι σωρευµένες αποσβέσεις κτιρίων κατά δρχ Η διαφορά αναπροσαρµογής (υπεραξία) ποσού δρχ εµφανίζεται στο λογαριασµό ιδίων κεφαλαίων «ιαφορά από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσης 1996 που υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά δρχ ) Η Εταιρία στη χρήση 1996 δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού αφού η πρόβλεψη που έχει ήδη σχηµατισθεί µέχρι 31/12/95 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/20. 3) Τα έσοδα συµµετοχών εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της Εταιρίας όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών όπου συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς ελεγκτές. 4) Στο λογαριασµό του ενεργητικού «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται ποσό δρχ που αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού µη εισηγµένων σε χρηµατιστήριο καθώς και σε κοινοπραξίες. Η αποτίµηση των συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Π.. 186/92 (Κ.Β.Σ.) Ειδικότερα για µία µόνο συµµετοχή σε εταιρία του εξωτερικού όπως βεβαιώνεται από Ορκωτό Ελεγκτή η τρέχουσα αξία της είναι µειωµένη κατά δρχ ) Σε µείωση των αποθεµατικών κεφαλαίων και ειδικότερα του τακτικού αποθεµατικού εµφανίστηκε σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση αριθµ. 288/97 του ΕΣΥΛ η διαφορά εκ δρχ µεταξύ κερδών και ζηµιών που προέκυψε από τη πώληση ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσης χρεογράφων της εταιρίας. 6) Σε µία κατηγορία µηχανηµάτων υπολογίστηκαν αποσβέσεις µε µειωµένο συντελεστή αφού όπως µας δηλώθηκε σηµαντικός αριθµός αυτών δε χρησιµοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια της χρήσεως. Έτσι υπολογίσθηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ περίπου µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά δρχ περίπου. Σηµειώσεις Εταιρίας Χρήση 31/12/1997 1) Η εταιρία κατά πάγια τακτική περιλαµβάνει στα έσοδα της κάθε χρήσεως τα πιστοποιηθέντα και τιµολογηθέντα έργα, σύµφωνα µε τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως. 2) Επί των ακινήτων της εταιρίας η τελευταία αναπροσαρµογή έγινε στη χρήση 1996 σύµφωνα µε τον Ν.2065/92. 3) Σε µία κατηγορία µηχανηµάτων όπως έγινε και στην προηγούµενη χρήση υπολογίστηκαν αποσβέσεις µε µειωµένο συντελεστή, αφού σηµαντικός αριθµός αυτών δεν χρησιµοποιήθηκε καθ όλη τη διάρκεια της χρήσεως. Έτσι υπολογίστηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά δρχ περίπου. 4) Επί των παγίων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Στην χρήση 1997 έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ µε κεφαλαιοποίηση µέρους της «ιαφοράς υπέρ το άρτιο» εκ δρχ και της «ιαφοράς από αναπροσαρµογή αξίας Ν. 2065/92» δρχ , µε ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστική αξίας της µετοχής από δρχ. 160 σε δρχ ) Η εταιρία στην χρήση 1997 όπως και στην προηγούµενη χρήση δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, αφού η πρόβλεψη που έχει ήδη σχηµατισθεί µέχρι 31/12/95 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/20. 3) «Έσοδα Συµµετοχών» εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της εταιρίας όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 4) Στον λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό δρχ που αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού µη εισηγµένων σε χρηµατιστήριο, καθώς και σε κοινοπραξίες. Η αποτίµηση των συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθ. 28 της ΠΑ 186/92 (Κ.Β.Σ.). Ειδικότερα για δύο εταιρίες η τρέχουσα αξία τους είναι µειωµένη κατά δρχ περίπου

14 Σηµειώσεις Εταιρίας Χρήση 31/12/1998 1) Η εταιρία, κατά πάγια τακτική, περιλαµβάνει στα έσοδα της κάθε χρήσεως τα πιστοποιηθέντα και τιµολογηθέντα έργα, σύµφωνα µε τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως. 2) Επί των ακινήτων της εταιρίας, η τελευταία αναπροσαρµογή έγινε στη χρήση 1996 σύµφωνα µε το Ν. 2065/92. 3) Σε µία κατηγορία µηχανηµάτων όπως έγινε και στην προηγούµενη χρήση υπολογίστηκαν αποσβέσεις µε µειωµένο συντελεστή, αφού σηµαντικός αριθµός αυτών δε χρησιµοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια της χρήσεως. Έτσι υπολογίστηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ περίπου, µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά δρχ περίπου. 4) Επί των παγίων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Η εταιρία στη χρήση 1998 όπως και στην προηγούµενη χρήση, δε σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, αφού η πρόβλεψη που ήδη έχει σχηµατισθεί µέχρι 31/12/95 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20. 2) «Έσοδα Συµµετοχών» εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της εταιρίας όπως βεβαιώθηκαν από του διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 3) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό δρχ που αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού µη εισηγµένων σε χρηµατιστήριο, καθώς και σε κοινοπραξίες. Η αποτίµηση των συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Π.. 186/92 (Κ.Β.Σ.). Ειδικότερα για τρεις εταιρίες, η τρέχουσα αξία τους είναι µειωµένη κατά δρχ περίπου. Χρήση 31/12/1999 Σηµειώσεις Εταιρίας 1) Επί των παγίων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 2) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι αυτές που ακολουθούνται για τη σύνταξη του ισολογισµού τέλους κάθε χρήσης. 3) Το απασχολούµενο προσωπικό ανέρχεται σε 330 άτοµα. 4) Επί των µηχανηµάτων υπολογίσθηκαν αποσβέσεις µε µειωµένες συντελεστές. Έτσι υπολογίσθηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ. 280 εκατ. περίπου µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα χρήσης κατά δρχ. 190 εκατ. περίπου. 5) Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων της Εταιρίας έγινε στη χρήση 1996 σύµφωνα µε τον Ν.2065/92. 6) Οι πωλήσεις της Εταιρίας από εκτέλεση ιδίων έργων ποσού δρχ κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟ 91 είναι: α) εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών εργασιών ειδικής φύσης δρχ δρχ , β) έργα πολιτικού µηχανικού δρχ Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Η Εταιρία στη χρήση 1999 όπως και στην προηγούµενη χρήση δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού αφού η πρόβλεψη που έχει ήδη σχηµατισθεί µέχρι 31/12/1995 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20. 2) Έσοδα Συµµετοχών εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της Εταιρίας όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 3) Στον λογαριασµό του Ενεργητικού Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις περιλαµβάνεται ποσό δρχ που αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, καθώς και σε κοινοπραξίες. Η αποτίµηση των συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Π 186/92 (Κ.Β.Σ.) Ειδικότερα για τρεις εταιρίες η τρέχουσα αξία τους είναι µειωµένη κατά περίπου. 4) Κατά την διάρκεια της χρήσεως 1999 καταβλήθηκε πρόσθετο µέρισµα δρχ που λήφθηκε από τα φορολογηθέντα αποθεµατικά του Ν. 2579/97. 5) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 24/9/99 αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών (Εγκριτ. Απόφ. Κ / Υπουργείο Ανάπτυξης). Οι εγγραφές καλύψεως πραγµατοποιήθηκαν στα βιβλία της Εταιρίας στην χρήση 1999 και αύξησαν τους λογαριασµούς µετοχικού κεφαλαίου και διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο κατά δρχ και αντίστοιχα. Η αύξηση ολοκληρώθηκε µε επιτυχία την 4/2/

15 6) Στη χρήση 1999 έγινε µετατροπή του µεγαλύτερου µέρους του οµολογιακού δανείου σε µετοχές µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δρχ και η διαφορά από την έκδοση υπέρ το άρτιο κατά δρχ Σηµειώσεις Εταιρίας Χρήση 31/12/2000 1) Επί των παγίων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 2) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν και στη προηγούµενη χρήση 3) Το απασχολούµενο προσωπικό ανέρχεται σε 498 άτοµα. 4) Η εταιρία έκλεισε φορολογικά τις χρήσεις 1992 έως ) Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για το δωδεκάµηνο του 2000 ανήλθαν σε δρχ εκατ. 6) Στη χρήση 2000 έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ εκατ. µε κεφαλαιοποίηση µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 7) ΣΤΑΚΟ 91: Οι πωλήσεις (χιλ. δρχ.) κατά ΣΤΑΚΟ 91 του 2000 είναι: α) Έργα πολιτικού µηχανικού δρχ β) Έργα κατασκευής οδών, αεροδροµίων κλπ δρχ χιλ. γ) Έργα κατασκευής υδραυλικών & λιµενικών έργων δρχ χιλ. δ) Έργα λοιπών κατασκευαστικών εργασιών δρχ Σύνολο: δρχ χιλ. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Η Εταιρία στη χρήση 2000 όπως και στην προηγούµενη χρήση δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού αφού η πρόβλεψη που ήδη έχει σχηµατισθεί µέχρι 31/12/1995 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20. 2) «Έσοδα Συµµετοχών» εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της Εταιρίας όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 3) Στον λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό δρχ που αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού µη εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο καθώς και σε κοινοπραξίες. Η αποτίµηση έγινε στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Π 186/92 (ΚΒΣ). Ειδικότερα για τέσσερις εταιρίες η τρέχουσα αξία τους είναι µειωµένη κατά δρχ. 2,7 δις περίπου. Το σύνολο των ανωνύµων και περιορισµένης ευθύνης εταιριών ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 4) Στη χρήση 2000 προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο δρχ σαν διαφορά µεταξύ κερδών από πώληση και ζηµιών πώλησης αποτίµησης χρεογράφων. Το ποσό αυτό µείωσε ισόποσα απ ευθείας και όχι µέσω της διάθεσης αποτελεσµάτων το προβλεπόµενο αποθεµατικό χρεογράφων άρθρο 38 ν. 2234/94. 5) Στο λογαριασµό «Λοιπά Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης» περιλαµβάνονται χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές δρχ σε γιεν που καταχωρήθηκαν την προηγούµενη χρήση σύµφωνα µε τις ΠΟΛ 1263 και 1268/1999 υποκείµενες σε τριετή απόσβεση. Έτσι η χρήση 2000 επιβαρύνθηκε µε το ποσό δρχ ) Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 έγινε στην παρούσα χρήση αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων των κτιρίων και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων. Από την αιτία αυτή αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ και οι σωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά δρχ Η διαφορά αναπροσαρµογής (υπεραξία) ποσού δρχ εµφανίζεται στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Οι αποσβέσεις της χρήσεως 2000 που υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά δρχ ) Επί των µηχανηµάτων υπολογίστηκαν αποσβέσεις µε µειωµένους συντελεστές. Έτσι υπολογίστηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ. 250 εκατ. περίπου µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά δρχ. 200 εκατ. περίπου. Β) Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Οι παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και οι σηµειώσεις της Εταιρίας όπως αναγράφονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις είναι οι εξής: Σηµειώσεις Εταιρίας Χρήση 31/12/1997 1) Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι θυγατρικές EDRATEC ΑΒΕΕ και Ε ΡΑΣΗ Ltd. 2) Τα ποσά που αναφέρονται στην χρήση 1996 αφορούν µόνο την µητρική εταιρία αφού δεν υπήρχε αντίστοιχη υποχρέωση στην προηγούµενη χρήση

16 3) Επί των παγίων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 4) Κατά πάγια τακτική η εταιρία περιλαµβάνει στα έσοδα της κάθε χρήσεως τα πιστοποιηθέντα και τιµολογηθέντα έργα, σύµφωνα µε την µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως. 5) Σε µία κατηγορία µηχανηµάτων όπως έγινε και στην προηγούµενη χρήση υπολογίστηκαν αποσβέσεις µε µειωµένο συντελεστή, αφού σηµαντικός αριθµός αυτών δεν χρησιµοποιήθηκε σ όλη την διάρκεια της χρήσεως. Έτσι υπολογίστηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ περίπου µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά δρχ περίπου. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Στην χρήση 1997 έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της µητρικής εταιρίας κατά δρχ µε κεφαλαιοποίηση µέρους της «ιαφοράς υπέρ το άρτιο» εκ δρχ και της «ιαφοράς από αναπροσαρµογή αξίας Ν. 2065/92» δρχ µε ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 160 σε δρχ ) Η µητρική εταιρία στην χρήση 1997 όπως και στην προηγούµενη χρήση δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, αφού η πρόβλεψη που ήδη έχει σχηµατισθεί µέχρι 31/12/95 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20. 3) «Έσοδα Συµµετοχών» εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της εταιρίας όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 4) Οι συµµετοχές σε εταιρίες του εσωτερικού και εξωτερικού που δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθ. 28 του Π 186/92 (Κ.Β.Σ.). Ειδικότερα για δύο εταιρίες η τρέχουσα αξία τους είναι µειωµένη κατά δρχ περίπου. Σηµειώσεις Εταιρίας Χρήση 31/12/1998 1) Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι θυγατρικές EDRATEC ΑΕΒΕ, Ε ΡΑΣΗ Ltd και EDRACO ΜΕΠΕ. 2) Στο λογαριασµό «Χρεόγραφα» περιλαµβάνονται µετοχές της µητρικής εταιρίας (ίδιες µετοχές) αξίας κτήσεως δρχ ) Επί των παγίων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη 4) Στο λογαριασµό «µηχανήµατα» της µητρικής εταιρίας υπολογίστηκαν αποσβέσεις µε µειωµένο συντελεστή. Έτσι υπολογίστηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ περίπου µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά δρχ περίπου. 5) Κατά πάγια τακτική η εταιρία περιλαµβάνει στα έσοδα της κάθε χρήσης τα πιστοποιηθέντα και τιµολογηθέντα έργα, σύµφωνα µε τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Η µητρική εταιρία στη χρήση 1998, όπως και στην προηγούµενη χρήση, δε σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, αφού η πρόβλεψη που έχει ήδη σχηµατισθεί µέχρι 31/12/95 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20. 2) «Έσοδα Συµµετοχών» εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της µητρικής εταιρίας, όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών όπου συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς ελεγκτές 3) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό δρχ που αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, καθώς και σε κοινοπραξίες. Η αποτίµηση των συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Π.. 186/92 (Κ.Β.Σ.). Ειδικότερα για τρεις εταιρίες, η τρέχουσα αξία τους είναι µειωµένη κατά δρχ περίπου. Χρήση 31/12/1999 Σηµειώσεις Εταιρίας 1) Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι θυγατρικές EDRATEC AEBE, Ε ΡΑΣΗ Ltd, EDRACO ΜΕΠΕ και ΒΕΣ Α.Ε. 2) Επί των παγίων θυγατρικής εταιρίας υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις συνολικού ποσού δρχ. για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 3) Στο λογαριασµό «µηχανήµατα» της µητρικής εταιρίας υπολογίσθηκαν αποσβέσεις µε µειωµένο συντελεστή. Έτσι υπολογίσθηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ περίπου µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά δρχ

17 4) Κατά πάγια τακτική η εταιρία περιλαµβάνει στα έσοδα της κάθε χρήσης τα πιστοποιηθέντα και τιµολογηθέντα έργα σύµφωνα µε την µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Η µητρική εταιρία στη χρήση 1999 όπως και στην προηγούµενη χρήση δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού αφού η πρόβλεψη που έχει ήδη σχηµατισθεί µέχρι 31/12/95 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του ΚΝ. 2190/20. Οι θυγατρικές εταιρίες δεν σχηµάτισαν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού συνολικού ποσού δρχ περίπου. 2) Έσοδα Συµµετοχών εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία των εταιριών όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχουν. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 3) Ο λογαριασµός του Ενεργητικού Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο καθώς και σε κοινοπραξίες. Η αποτίµηση των συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθ. 28 του Π 186/92 (Κ.Β.Σ.). Ειδικότερα για τις τρεις εταιρίες η τρέχουσα αξία των είναι µειωµένη κατά δρχ περίπου. Μέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως του ενοποιηµένου ισολογισµού δεν είχαν περιέλθει στην διάθεση θυγατρικής εταιρίας αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις συγγενούς εταιρίας του εξωτερικού. 4) Κατά την διάρκεια της χρήσεως 1999 καταβλήθηκε πρόσθετο µέρισµα δρχ που λήφθηκε από τα φορολογηθέντα αποθεµατικά του Ν.2579/97 της µητρικής εταιρίας. 5) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης την 24/9/1999 αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της µητρικής εταιρίας µε καταβολή µετρητών (Εγκρ. Απόφ. Κ Υπουργείο Ανάπτυξης). Οι εγγραφές καλύψεως πραγµατοποιήθηκαν στα βιβλία της Εταιρίας στην χρήση 1999 και αύξησαν τους λογαριασµούς του «µετοχικού κεφαλαίου» και της «διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» κατά δρχ και αντίστοιχα. Η αύξηση ολοκληρώθηκε µε επιτυχία την 4/2/ ) Στη χρήση 1999 έγινε µετατροπή του µεγαλύτερου µέρους του οµολογιακού δανείου σε µετοχές µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο της µητρικής εταιρίας κατά δρχ και η διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο κατά δρχ Σηµειώσεις Εταιρίας Χρήση 31/12/2000 1) Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της «Ολικής Ενοποίησης» οι θυγατρικές EDRATEC AEBE, Ε ΡΑΣΗ Ltd, EDRACO ATE, Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, EDM AE, και οι συγγενείς εταιρίες EDRAFOR SAL, FREDRA AE και ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕ µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσεως. 2) Επί των παγίων του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη δρχ. 250 εκατ. 3) Οι βασικές λογιστικές αρχές της µητρικής εταιρίας είναι οι ίδιες µε αυτές που ακολουθούνται για τη σύνταξη του ισολογισµού τέλους χρήσης. 4) Το απασχολούµενο προσωπικό ανέρχεται σε 759 άτοµα. 5) Η µητρική εταιρία έκλεισε φορολογικά τις χρήσεις 1992 έως ) Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία της µητρικής εταιρίας ανήλθαν το έτος 2000 σε δρχ εκατ. περίπου και των θυγατρικών σε δρχ.675 εκατ. 7) Στη χρήση 2000 έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της µητρικής εταιρίας κατά δρχ εκατ. µε κεφαλαιοποίηση µέρους της «ιαφοράς από Έκδοση µετοχών υπέρ το Άρτιο». 8) Το ποσό των ( ιαφορών Φορολογικού Ελέγχου) που προέκυψε στη χρήση και ανήλθε σε δρχ δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα ενοποιηµένο ισολογισµό. Αυτό περιλαµβάνεται στη διάθεση αποτελεσµάτων της µητρικής εταιρίας. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Έσοδα συµµετοχών δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της µητρικής εταιρίας και σε δύο εκ των θυγατρικών εταιριών όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχουν. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 2) Η µητρική εταιρία στη χρήση 2000 όπως και στην προηγούµενη χρήση δε σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, αφού η πρόβλεψη που έχει ήδη σχηµατιστεί µέχρι υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42 του Κ.Ν. 2190/20. Οι θυγατρικές εταιρίες δεν σχηµάτισαν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού συνολικού ποσού δρχ. 67 εκατ. περίπου. 3) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις περιλαµβάνεται ποσό δρχ που αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού, µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, καθώς και σε κοινοπραξίες

18 4) Στη χρήση 2000 προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο δρχ σαν διαφορά µεταξύ κερδών από πώληση και ζηµιών πώλησης αποτίµησης χρεογράφων. Το ποσό αυτό µείωσε ισόποσα απευθείας και όχι µέσω της διάθεσης αποτελεσµάτων το προβλεπόµενο αποθεµατικό χρεογράφων αρθ. 38 Ν. 2238/94 της µητρικής εταιρίας. 5) Στο λογαριασµό «έξοδα εγκαταστάσεως» περιλαµβάνονται χρεωστικές συναλλαγµατικές διάφορες δρχ που καταχωρήθηκαν σε προηγούµενες χρήσεις σύµφωνα µε τις ΠΟΛ 1224/98 και 1263, 1268/99, υποκείµενες σε τριετή απόσβεση. Από την αιτία αυτή στη χρήση 2000 επιβαρύνθηκε µε ποσό δρχ ) Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 έγινε στην παρούσα χρήση αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων καθώς και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων. Από την αιτία αυτή αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ και οι σωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά δρχ Η διαφορά αναπροσαρµογής (υπεραξία) ποσού δρχ εµφανίζεται στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας. Οι αποσβέσεις της χρήσεως 2000 που υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά δρχ ) Στο λογαριασµό «Μηχανήµατα» της µητρικής εταιρίας υπολογίστηκαν αποσβέσεις µε µειωµένο συντελεστή. Έτσι υπολογίστηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ. 250 εκατ. περίπου µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά δρχ. 200 εκατ. περίπου. 8) Στις απαιτήσεις θυγατρικής εταιρίας (πελάτες, χρεώστες βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων) περιλαµβάνονται ακίνητα υπόλοιπα για τα οποία δεν έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη επισφάλειας. Εκτιµάται ότι το ποσό της πρόβλεψης αφορά ποσό δρχ. 120 εκατ. περίπου. Γ) Παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Συνδεδεµένες Εταιρίες & Κοινοπραξίες Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2000 των συνδεδεµένων εταιριών EDRATEC AEBE, EDRACO AE, ΒΕΣ ΑΕ, Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, EDM ARE και ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ διενήργησε ο κ. Σπύρος ρακόπουλος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 10551). Τον έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης χρήσης 2000 για την συνδεδεµένη εταιρία FREDRA A.E. διενήργησε ο κ. Γεώργιος Καµπάνης (Α.Μ.ΣΟΕΛ 10761). Τον έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης χρήσης 2000 για την συνδεδεµένη εταιρία Ε ΡΑΣΗ Ltd διενήργησε η ελεγκτική εταιρία Genneva Group Papapetrou Nikifofou Iacovou. (Ανδρέα Αραούζου 38, Λευκωσία). Τον έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης χρήσης 2000 για την συνδεδεµένη εταιρία EDRAFOR S.A.L. διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Habib HATEM της εταιρίας BECA. Τον έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης χρήσης 2000 για την συνδεδεµένη εταιρία ΛΥΚΟ ΗΜΟΣ Α.Ε. διενήργησε ο κ. Σταύρος Παπαντώνης (ΑΜΣΟΕΛ 14331). Η εταιρία ENVIPROSYSTEMS ABETE θα κλείσει την 1η χρήση (υπερδωδεκάµηνη) την 31/12/2001. Γ1) Θυγατρικές Εταιρίες Στο πιστοποιητικό ελέγχου της εταιρίας EDRATEC AEBE για τη χρήση 2000 σηµειώνονται τα εξής: 1) Η εταιρία βάσει της υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότησης της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρία σχηµάτιζε πρόβλεψη, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ περίπου µε αντίστοιχη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της χρήσεως. 2) Τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2000 επιβαρύνθηκαν µε συναλλαγµατικές διαφορές ποσών δρχ και δρχ (ΠΟΛ 1224/1998 και ΠΟΛ 1263/1999), ενώ σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 έπρεπε να χρεωθούν τα αποτελέσµατα των χρήσεων 1998 και 1999 αντίστοιχα. Επίσης στον λογαριασµό του ενεργητικού «Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης» περιλαµβάνεται το υπόλοιπο των συναλλαγµατικών διαφορών της ΠΟΛ 1263/1999 ως δρχ που θα µεταφερθεί στα αποτελέσµατα της επόµενης χρήσης. 3) Στη χρήση 2000 έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ µε καταβολή µετρητών (ΦΕΚ 3181/10/5/00). Στο πιστοποιητικό ελέγχου των εταιριών EDRACO A.T.E., Ε ΡΑΣΗ Ltd και EDM AE για τη χρήση 2000 δεν σηµειώνονται παρατηρήσεις. Στο πιστοποιητικό ελέγχου της εταιρίας ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΕ για τη χρήση 2000 σηµειώνονται τα εξής: 1) Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 έγινε στη παρούσα χρήση αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων. Από την αιτία αυτή αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και των κτιρίων κατά δρχ και οι σωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά δρχ Η διαφορά αναπροσαρµογής (υπεραξία) ποσού δρχ συµψηφίστηκε µε ίσο ποσό ζηµιών

19 προηγούµενων χρήσεων. Οι αποσβέσεις της χρήσεως 2000 που υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά δρχ ) Η εταιρία βάσει της υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότησης της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση επειδή δεν συνέτρεχε περίπτωση. Εάν η εταιρία σχηµάτιζε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό δρχ ) «Έσοδα Συµµετοχών» εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της εταιρίας όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 4) Στις απαιτήσεις της εταιρίας (πελάτες χρεώστες βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων) περιλαµβάνονται ακίνητα υπόλοιπα για τα οποία δεν έχει δηµιουργηθεί καµία πρόβλεψη επισφάλειας. Εκτιµάται ότι το ποσό της πρόβλεψης αφορά ποσό δρχ. 120 εκατ. περίπου. Στο πιστοποιητικό ελέγχου της εταιρίας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ για τη χρήση 2000 σηµειώνονται τα εξής: 1) Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 έγινε αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων των κτιρίων και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων. Από την αιτία αυτή αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ και οι σωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά δρχ Η διαφορά αναπροσαρµογής (υπεραξία) ποσού δρχ εµφανίζεται στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων «ιαφορές από Αναπροσαρµογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσης 2000 που υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά δρχ ) Η εταιρία όπως και στην προηγούµενη χρήση δεν σχηµάτισε σύµφωνα µε το άρθρο 43ε του κωδ. Ν.2190/20 την αναγκαία πρόβλεψη για αποζηµίωση του απασχολούµενου προσωπικού της. Το συνολικό ποσό της πρόβλεψης ανέρχεται σε δρχ περίπου. 3) Στο εµφανιζόµενο στην κατάσταση Αποτελεσµάτων κονδύλι µε τον τίτλο «Έσοδα συµµετοχών» ποσό δρχ προκύπτει από βεβαιώσεις των διαχειριστών των κοινοπραξιών που συµµετέχει και δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 4) Στη χρήση έγιναν δύο αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού δρχ µε καταβολή µετρητών. 5) Κατά πάγια τακτική η εταιρία για τη λογιστική απεικόνιση του αποτελέσµατος των συµβάσεων εκτέλεσης έργων ακολουθεί την µέθοδο της τµηµατικής περάτωσης. Στο πιστοποιητικό ελέγχου της εταιρίας ΛΥΚΟ ΗΜΟΣ Α.Ε. για τη χρήση 2000 σηµειώνονται τα εξής: 1) Ο λογαριασµός «Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις» αφορά την αξία κτήσεως µετοχών Ανώνυµης Εταιρίας µη εισηγµένης στο Χ.Α.Α η οποία ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία µε βάσει τον τελευταίο ισολογισµό είναι µεγαλύτερη από την αξία κτήσεως. 2) Στον ισολογισµό «Συµµετοχές σε λοιπές Επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται α) η αξία κτήσεως µετοχών ανωνύµων εταιριών ύψους δρχ από τις οποίες η µία ελέγχεται από ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και της οποίας η εσωτερική λογιστική αξία µε βάσει τον τελευταίο ισολογισµό είναι µικρότερη από την αξία κτήσεως κατά δρχ β) η αξία κτήσεως συµµετοχών σε κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών έργων δρχ οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 3) Στους λογαριασµούς του ενεργητικού «Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων», «Πελάτες», «Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις κατά λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος» περιλαµβάνονται καθυστερηµένες απαιτήσεις συνολικού ποσού δρχ για τις οποίες η εταιρία δεν σχηµάτισε σχετική πρόβλεψη επισφάλειας για τη πιθανή απώλεια από τη µη είσπραξη τους. 4) Τα έσοδα συµµετοχών (κοινοπραξιών) ποσού δρχ καθώς και οι ζηµιές συµµετοχών (κοινοπραξιών) ποσού δρχ που περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως προκύπτουν από τις βεβαιώσεις των κοινοπραξιών οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Επίσης το παραπάνω ποσό δρχ είναι προσαυξηµένο µε το φόρο που κατέβαλαν οι κοινοπραξίες ύψους δρχ , ο οποίος εµφανίζεται στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων ως καταβλητέος από την εταιρία. 5) Στον λογαριασµό του παθητικού «Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη» υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές ύψους δρχ των οποίων τα πρόστιµα και οι προσαυξήσεις ύψους δρχ που αναλογούν έως 31/12/2000 δεν λογίστηκαν. 6) Στον λογαριασµό του παθητικού «Ασφαλιστικοί Οργανισµοί» υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές ύψους δρχ των οποίων τα πρόστιµα και οι προσαυξήσεις ύψους δρχ που αναλογούν έως 31/12/2000 δεν λογίστηκαν

20 7) η εταιρία βασιζόµενη στην γνωµοδ. Αρ. 205/1988 και τον φορολογικό Ν. 2238/1994 δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν σχηµατιζόταν πρόβλεψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 αυτή θα ανερχόταν συνολικά έως 31/12/2000 στο ποσό δρχ περίπου. Γ2) Συγγενείς Εταιρίες Στο πιστοποιητικό ελέγχου των εταιριών FREDRA AE και ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ για τη χρήση 2000 δεν σηµειώνονται παρατηρήσεις. Στο πιστοποιητικό ελέγχου της εταιρίας EDRAFOR SAL για τη χρήση 2000 σηµειώνονται τα εξής: α) τα έργα σε εξέλιξη που ανέρχονται την 31/12/2000 σε LBP µπορούν να ανακτηθούν υπό την προϋπόθεση ευνοϊκών µελλοντικών γεγονότων και β) Οι συσσωρευµένες ζηµιές υπερέβησαν το ποσόν του µετοχικού κεφαλαίου την 31/12/2000. Συνεπώς πρέπει να ληφθούν µέτρα προκειµένου να ρυθµιστεί αυτό το θέµα, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 216 του Εµπορικού Κώδικα. Οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ικανοποιητικά ως προς τα ουσιώδη την οικονοµική κατάσταση της EDRAFOR SAL την 31/12/2000 και 31/12/1999, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσµατα και οι ταµειακές ροές των ιδίων χρήσεων συµφωνούν µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η εταιρία INTEGRATION HELLENIC CONSTRUCTION ΕΠΕ δεν ελέγχεται από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή. Γ3) Κοινοπραξίες Η µοναδική κοινοπραξία η οποία συµµετείχε µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 5% στον κύκλο εργασιών ή στα αποτελέσµατα της Εταιρίας για τη χρήση 2000 είναι η Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ & ΠΕΤΜΕΖΑ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΤΕΓΕΑ ΑΤΕ. Για την κοινοπραξία αυτή εξεδόθη πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Σπύρου ρακόπουλου µε ηµεροµηνία 20/11/2001 και στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 1) Η κοινοπραξία δεν υποχρεούται στη τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ κατηγορίας του ΚΒΣ) και κατ επέκταση δεν συντάσσει ισολογισµό ώστε να προσδιορισθεί η περιουσιακή διάρθρωση και η οικονοµική της θέση. 2) Το λογιστικό αποτέλεσµα (κέρδος) δρχ προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία και κατανεµήθηκε στα µέλη της κοινοπραξίας σύµφωνα µε το ποσοστό συµµετοχής των. Φορολογικός Έλεγχος & Αποτελέσµατα Φορολογικών Ελέγχων Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από το ΕΘΕΚ µέχρι και τη χρήση 1998, τα δε βιβλία και οικονοµικά στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Από το φορολογικό έλεγχο που αφορούσε τις χρήσεις προέκυψαν διαφορές φόρων δρχ ( 1.337,7 χιλ.). Το παραπάνω ποσό επιβάρυνε τη διάθεση κερδών της χρήσης Από τον έλεγχο αυτό δε διαπιστώθηκε καµιά περαιτέρω εκκρεµότητα ή διαφορά φορολογικής φύσεως εκ µέρους της Εταιρίας. Ειδικότερα οι λογιστικές διαφορές και οι φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο των χρήσεων έχουν ως εξής: Χρήση Φόρος Εισοδήµατος Φ.Π.Α. Κ.Β.Σ. ΣΥΝΟΛΟ (σε δρχ.) (σε ) Φόρος Πρόσθετος Πρόστιµα Φόρος Πρόσθετος Πρόστιµα Πρόστιµα , , , , , ,8 ΣΥΝΟΛΟ ,0 Το ανωτέρω ποσό έχει αποπληρωθεί σχεδόν στο σύνολο του, ήτοι δρχ ( 1.324,4 χιλ.) έως την 30/9/2001, ενώ το υπόλοιπο δρχ ( 13,3 χιλ.) θα αποπληρωθεί σε έξι (6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις δρχ ( 2,22 χιλ.) η κάθε µία. Η Εταιρία έχει υποβάλλει αίτηση για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων στο Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (Αρ. Πρωτ. 2008/ )

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιριών ALPHA TRUST ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000-2002

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000-2002 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 20002002 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20002002 (ΣΕ 000 )* 2000 2001 2002 Κύκλος εργασιών Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.946.589 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 19.995.575,10,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002-2004...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 εκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα