Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ"

Transcript

1 Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.. 348/1985. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22/11/2001 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ / ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA FINANCE ΑLPHA BANK ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΡΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Γενικά Στοιχεία Έκδοσης Όροι Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Εξάσκηση ικαιωµάτων Μετατροπής Οµολογιούχων ιάθεση και Μεταβίβαση των Οµολογιών ιαπραγµάτευση και Εκκαθάριση Οµολογιών Πρόωρη Αποπληρωµή Οµολογιών Τελική Αποπληρωµή Οµολογιών Σύµβουλος και Κάλυψη της Έκδοσης Εξουσίες και Καθήκοντα ιαχειριστή απάνες Έκδοσης Χρήση Κεφαλαίων Προηγούµενης Αύξησης Προορισµός Νέων Κεφαλαίων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ικαιώµατα Μετόχων ικαιώµατα Οµολογιούχων Μετατροπή ικαιωµάτων Εφαρµοστέο ίκαιο - ικαιοδοσία Φορολογία Μετοχών Παραγραφή Φορολογία Οµολογιών Υποχρεώσεις Μετόχων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών ιαδικασία Ανάληψης Έργων Κυριότερα Εκτελεσθέντα Έργα Περιόδου Ανεκτέλεστες Υπογεγραµµένες Συµβάσεις Πελάτες Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας Ακίνητη Περιουσία Εξοπλισµός Αξία των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια - Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. & βασικών Μετόχων στη ιοίκηση ή /και Κεφάλαιο Άλλων Εταιριών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Γενικά Στοιχεία Κλάδου - Ανταγωνισµός Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο Προοπτικές στον Κλάδο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητα Αποτελέσµατα Χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές απάνες

3 10.4. Αποτελέσµατα Κοινοπραξιών ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Στοιχεία Οικονοµικής Καταστάσεως Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Πίνακας Ταµειακών Ροών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1/1-30/9/ Αποτελέσµατα 1/1-30/9/ Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης 1/1-30/9/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ανάλυση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1/1-30/9/ Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα 1/1-30/9/ Ενοποιηµένη Λογιστική Κατάσταση 1/1-30/9/ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ EDRATEC A.E.Β.Ε EDRACO Α.Τ.Ε Ε ΡΑΣΗ Ltd ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε ΛΥΚΟ ΗΜΟΣ Α.Τ.Ε Β.Ε.Σ. Α.Ε EDRASIS DUMAS MINING A.E ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ EDRAFOR S.A.L ENVIPROSYSTEMS Α.Β.Ε.Τ.Ε FREDRA A.E INTEGRATION HELLENIC CONSTRUCTION Ε.Π.Ε ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε GEOFOND HOLDINGS S.A Κοινοπραξίες οι οποίες συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του 5% στο συνολικό κύκλο εργασιών ή στα αποτελέσµατα της Εταιρίας Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ & ΠΕΤΜΕΖΑ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε. ΤΕΓΕΑ ΑΤΕ (Α.Φ.Μ ) ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕς Προβλέψεις Αποτελεσµάτων Εταιρίας 2001 & Ενοποιηµένες Προβλέψεις Αποτελεσµάτων 2001 & ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γενικά Επενδυτική Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Η παρούσα περίληψη επισηµαίνει πληροφορίες οι οποίες αφορούν την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου από την εταιρία «Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε.» (η «Εταιρία» ή ο «Εκδότης»). Τονίζεται ότι οι εδώ παρεχόµενες πληροφορίες παρέχονται και σε άλλα σηµεία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν πληροφορίες µε βάση τις οποίες εν δυνάµει επενδυτές θα πρέπει να αποφασίσουν ως προς την επένδυση στους προσφερόµενους τίτλους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στο σύνολο του Ενηµερωτικού ελτίου. Εκδότης: Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσό Εκδόσεως Ευρώ εκαεννέα εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες ( , ή ρχ ) Τύπος Οµολογίας: Κύρια, ανώνυµη, µη εµπραγµάτως ασφαλισµένη υποχρέωση του Εκδότη έναντι των Οµολογιούχων, πληρωτέα σε αυτούς, µετατρέψιµη σε τίτλους της Υποκείµενης Αξίας Μορφή Οµολογίας: Άυλοι τίτλοι ιάρκεια Οµολογίας Τρία (3) έτη Υποκείµενη Αξία: Κοινές Ονοµαστικές, µετά ψήφου, Μετοχές της εταιρίας Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε., εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Πιστοληπτική ιαβάθµιση Οµολογίας: εν προβλέπεται πιστοληπτική διαβάθµιση των Οµολογιών Σύµβουλος Εκδόσεως: Alpha Finance AΧΕΠΕΥ ιοργανωτής Εκδόσεως: Alpha Bank A.E. Εγγυητής Κάλυψης: Η έκδοση καλύπτεται πλήρως από την Alpha Bank A.E. ιαχειριστής Πληρωµών: Alpha Bank Α.Ε. Νόµισµα Οµολογίας: Ευρώ Νόµισµα Υποκείµενης Αξίας: Ευρώ Αριθµός Οµολογιών Ονοµαστική Αξία: Ευρώ ( ρχ ). Ως ελάχιστη µονάδα διαπραγµάτευσης ορίζεται η µία (1) Οµολογία Ηµεροµηνία Εκδόσεως: 19 Φεβρουαρίου 2002 Ηµεροµηνία Λήξεως: 21 Φεβρουαρίου 2005 Αποπληρωµή: Ηµεροµηνία Αποπληρωµής: Λόγος Μετατροπής: Ηµεροµηνίες Μετατροπής: ικαίωµα Πρόωρης αποπληρωµής (Call Option): Η αποπληρωµή των Οµολογιών θα πραγµατοποιηθεί από τον Εκδότη άπαξ, την Ηµεροµηνία Αποπληρωµής Κατά την Ηµεροµηνία Λήξεως Κάθε µία (1) Οµολογία είναι µετατρέψιµη σε Χίλιες Τριακόσιες Εξήντα (1.360) Κοινές Ονοµαστικές, µετά ψήφου, Μετοχές του Εκδότη, Ονοµαστικής Αξίας 2,5 Ευρώ ή 851,875 δρχ. η κάθε µία. Οι Οµολογιούχοι δύνανται να ζητούν την µετατροπή των εν λόγω τίτλων σε τίτλους της Υποκείµενης Αξίας µόνο κατά τις Ηµεροµηνίες Μετατροπής Σε περίπτωση µεταβολών του Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Λόγος Μετατροπής θα αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε το κεφ. 5.3 του παρόντος Μία (1) εργάσιµη ηµέρα ακολούθως κάθε µηνιαίας επετείου της Ηµεροµηνίας Εκδόσεως, από και συµπεριλαµβανοµένης της πρώτης ετησίας επετείου αυτής έως και συµπεριλαµβανοµένης της µηνιαίας επετείου η οποία προηγείται της Ηµεροµηνίας Λήξεως εν υπάρχει δυνατότητα πρόωρης αποπληρωµής από τον Εκδότη. Οι Οµολογιούχοι δεν έχουν δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής Τοκοµερίδιο: Τόκος θα υπολογίζεται επί του συνόλου της ονοµαστικής αξίας των Οµολογιών µε επιτόκιο 3,75 τοις εκατό ετησίως. Η έναρξη της πρώτης τοκοφόρου περιόδου ορίζεται ως η Ηµεροµηνία Εκδόσεως. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευµένος και υπολογίζεται βάσει των πραγµατικών διανυθεισών ηµερών προς έτος 360 ηµερών. Η πληρωµή των τοκοµεριδίων υα διενεργείται από το Κ.Α.Α. στον εγγεγραµµένο στα µητρώα αυτού κατά την ηµεροµηνία πληρωµής εκάστου τοκοµεριδίου. Περίοδοι Εκτοκισµού: Τα τοκοµερίδια θα πληρώνονται ετησίως κατά την ετήσια επέτειο της Ηµεροµηνίας Εκδόσεως έως και συµπεριλαµβανοµένης της Ηµεροµηνίας Αποπληρωµής, µε ισχύ της συνθήκης "Εποµένης Εργάσιµης Ηµέρας" Τιµή Εκδόσεως: 100,00 Τιµή Αποπληρωµής: 107,871% - 4 -

5 Απόδοση στη Λήξη: 6,17% Εισαγωγή Οµολογιών: Οι οµολογίες εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ικαίωµα Προτίµησης στην Έκδοση: Η έκδοση του οµολόγου πραγµατοποιείται µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων Εργάσιµη Ηµέρα: "Εργάσιµη Ηµέρα" θεωρείται κάθε ηµέρα κατά την οποία λειτουργούν οι εµπορικές τράπεζες στην Αθήνα και παράλληλα λειτουργούν το σύστηµα Target και τα ηλεκτρονικά συστήµατα συναλλαγών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Τέλη και Εισφορές και Επιβαρύνσεις: Ο Εκδότης θα καταβάλλει κάθε τέλος χαρτοσήµου ή άλλο τέλος ή εισφορά που οφείλεται ή επιβάλλεται ή θα οφείλεται ή θα επιβληθεί για την έκδοση, σύναψη, διάθεση, ή εξόφληση του ανείου και των τόκων αυτού (της εισφοράς του Ν.128/1975 συµπεριλαµβανοµένης) και των επιπλέον ποσών που θα είναι καταβλητέα στους Οµολογιούχους Φόροι: Οι Οµολογίες υπόκεινται, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 7.7. του παρόντος, σε παρακρατούµενο Φόρο Εισοδήµατος από Τόκους επί των τοκοµεριδίων (σήµερα δέκα (10) τοις εκατό). Όλες οι πληρωµές από τον Εκδότη θα εκτελούνται ελεύθερες από λοιπούς ισχύοντες ή µελλοντικούς φόρους, τέλη, εισφορές ή άλλες παρακρατήσεις οποιασδήποτε φύσεως Μεταβίβαση: Οι Οµολογίες και τα δικαιώµατα τα οποία ενσωµατώνονται σε αυτές είναι µεταβιβάσιµες, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Εκδότη Εκκαθάριση: Μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Εφαρµοστέο ίκαιο: Οι Οµολογίες θα διέπονται από το Ελληνικό ίκαιο Ρήτρες: Οι εν λόγω τίτλοι δεν παρέχουν δικαιώµατα ή πλεονεκτήµατα οποιασδήποτε µορφής στους οµολογιούχους πέραν των αναφεροµένων στους όρους Έκδοσης των οµολογιών, ούτε καθορίζεται οποιαδήποτε υποχρέωση ή προϋπόθεση οικονοµικής ή άλλης µορφής, εκπληρωτέα από τον Εκδότη - 5 -

6 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Εταιρίας , ,8 Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες (1) , ,5 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , ,3 Μικτό Κέρδος Αµιγούς Κύκλου Εργασιών (προ αποσβέσεων) , ,5 Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης ,0 61,6 Σύνολο , ,0 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (2) , ,5 Πλέον: Έσοδα από Συµµετοχές (προ φόρων) , ,4 Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων ,8 531,2 Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσµατα 20 (99) (42) 53 (14) 155,5 (41,1) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων , ,3 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων , ,8 Κέρδη προ Φόρων , ,2 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. (3) , ,7 Κέρδη µετά από Φόρους χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων Χρήσεων (4) , ,4 Συνολικό Μέρισµα , ,0 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (5) Αριθµός Μετοχών τέλους Χρήσης ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (8) Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων 997,6 654,1 395,5 65,1 (1.551,7) 191,0 (4.553,8) Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. 768,6 508,1 174,5 (290,9) (2.003,7) (853,7) (5.878,7) Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 768,6 508,1 174,5 (290,9) (2.458,7) (853,7) (7.214,0) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε δρχ.) / (σε ) (6) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 245,6 186,7 213,2 164,9 166,1 0,48 0,49 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 239,6 160,0 162,1 144,4 161,7 0,42 0,47 Κέρδη προ Φόρων 183,7 103,7 77,7 72,0 85,5 0,21 0,25 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. 149,8 85,0 53,2 39,2 56,4 0,12 0,17 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 149,8 85,0 53,2 39,2 27,2 0,12 0,08 Μέρισµα ανά Μετοχή (7) 42,5 23,5 20,2 27,9 36,4 0,08 0,11 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ραχµές) (5) (6) (8) Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων 147,8 83,8 43,8 6,0-17,6 - Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. 113,9 65,1 19, Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων : ΕΥΡΩ (1 ΕΥΡΩ=340,75) 113,9 65,1 19,

7 Σηµειώσεις: 1) Τα αποτελέσµατα της Εταιρίας ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τα αποτελέσµατα των κοινοπραξιών των χρήσεων δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές. Εξαιρούνται οι κοινοπραξίες εκείνες των οποίων τα αποτελέσµατα συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5% στα αποτελέσµατα ή στο συνολικό κύκλο εργασιών της Εταιρίας για τις χρήσεις Επισηµαίνεται ότι, η Εταιρία εφαρµόζει τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως για τη λογιστική απεικόνιση των έργων. 2) Για τον υπολογισµό του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί ανάλογα οι αποσβέσεις από το κόστος εκτέλεσης έργων και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. 3) Οι αµοιβές.σ. κατά την εξεταζόµενη περίοδο διαµορφώθηκαν σε δρχ. 25 εκατ. σε κάθε χρήση εκτός των δύο τελευταίων χρήσεων όπου διαµορφώθηκαν σε δρχ. 45 εκατ. σε κάθε χρήση. 4) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Από το φορολογικό έλεγχο που αφορούσε τις χρήσεις 1993 έως και 1998 προέκυψαν φόροι από φορολογικές διαφορές ύψους δρχ. 455,8 εκατ. οι οποίοι επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης Η Εταιρία έχει υποβάλει αίτηση φορολογικού ελέγχου στο ΕΘ.Ε.Κ µε Αριθµό Πρωτ. 2008/ για τις ανέλεγκτες χρήσεις 1999 και ) Για τη στάθµιση του αριθµού µετοχών ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις της ονοµαστικής αξίας των µετοχών α) από δρχ. 160 σε δρχ. 850 και β) από δρχ. 850 σε δρχ. 851,875 καθώς και οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και µε µετατροπή οµολογιών σε µετοχές. 6) Βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών. 7) Το µέρισµα ανά µετοχή έχει υπολογισθεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. 8) Για την αναµόρφωση των στοιχείων αποτελεσµάτων λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως αυτές αναφέρονται στα πιστοποιητικά Ελέγχου. Οι εν λόγω αναµορφώσεις παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί: Αναµορφώσεις Στοιχείων Αποτελεσµάτων (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) Κέρδη προ φόρων βάσει ισολογισµού 1.240,4 809,1 700,5 781, , , ,2 Μείον: Μη Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε τον Ν.2190/20 (35,0) (45,0) (140,0) (345,0) (2.700,0) (1.012,4) (7.923,7) Μεταφορά Ζηµιών Χρεογράφων απ ευθείας στην Καθαρή Θέση (127,8) 0,0 0,0 0,0 (71,9) 0,0 (211,0) Μη Υπολογισµός Αποσβέσεων (80,0) (110,0) (165,0) (190,0) (200,0) (557,6) (586,9) Μη Επιβάρυνση µε Συναλλαγµατικές ιαφορές 0,0 0,0 0,0 (181,3) 0,0 (532,1) 0,0 Πλέον: Επιβάρυνση Αποτελεσµάτων µε το 1/3 των Συν/κών ιαφορών 0,0 0,0 0,0 0,0 90,7 0,0 266,2 Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων 997,6 654,1 395,5 65,1 (1.551,7) 192,8 (4.552,2) Φόροι Χρήσης και λοιποί Φόροι & Αµοιβές.Σ. (229,0) (146,0) (221,0) (356,0) (452,0) (1.044,7) (1.326,5) Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους χρήσης & Αµοιβές.Σ. 768,6 508,1 174,5 (290,9) (2.003,7) (851,9) (5.878,7) Φόροι Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων (455,0) 0,0 (1.335,3) Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 768,6 508,1 174,5 (290,9) (2.458,7) (851,9) (7.214,0) - 7 -

8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε εκατ. δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) Aναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης , ,1 Ενσώµατα Πάγια , ,2 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (1.321) (1.580) (1.971) (2.600) (3.349) (7.630,2) (9.828,3) Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,9 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες & λοιπές Επιχειρήσεις , ,8 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ,5 23,5 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,4 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ,3 179,0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,7 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια , ,9 Προβλέψεις ,3 575,2 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις ,7 11,7 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,1 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,1 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ,7 26,4 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,7 Λογιστική Αξία Μετοχής (δρχ.)/ (σε ) (1) 1.320, , , , ,8 5,7 4,0 : ΕΥΡΩ (1 ΕΥΡΩ=340,75) (1) Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών Με βάση τις παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, παρατίθεται η αναµορφωµένη Καθαρή Θέση της εταιρίας στις χρήσεις : Αναµόρφωση Καθαρής Θέσης (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) Καθαρή Θέση βάσει Ισολογισµού 8.910, , , , , , ,5 Μείον: Μη Αποτίµηση Συµµετοχών (35,0) (45,0) (140,0) (345,0) (2.700,0) (1.012,5) (7.923,7) Μη Υπολογισµός Αποσβέσεων (80,0) (110,0) (165,0) (190,0) (200,0) (557,6) (586,9) Μη Επιβάρυνση µε Συναλλαγµατικές ιαφορές 0,0 0,0 0,0 (181,3) 0,0 (532,1) 0,0 Πλέον: Επιβάρυνση µε Συν/κές ιαφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 90,7 0,0 266,2 Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση 8.795, , , , , , ,1 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ρχ. & ) 1.303, , , , ,2 5,47 3,45 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών (Εταιρίας & Κ/Ξ) 2,5% 3,0% 1,9% 14,5% 111,9% Κερδών προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων -14,2% -12,1% 32,1% -7,0% 44,4% Κερδών προ Φόρων -18,8% -34,8% -13,4% 11,6% 70,1% Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. -18,1% -34,5% -27,6% -11,3% 106,4% ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Περιθώριο Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) (1) 27,3% 28,0% 34,6% 26,6% 18,5% Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) (2) 18,2% 11,5% 9,8% 9,5% 7,6% ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (%) Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) 9,5% 5,8% 4,9% 3,0% 4,2% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων (προ φόρων) 11,2% 7,5% 7,6% 4,8% 5,3% ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 1,51 2,40 2,02 3,32 1,61 Άµεση Ρευστότητα 0,14 0,17 0,06 0,04 0,05 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΉΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα /Ίδια Κεφάλαια 0,46 0,59 0,69 0,25 0,25 Τραπεζικός ανεισµός /Ίδια Κεφάλαια 0,18 0,38 0,48 0,12 0,00 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα /Μικτό Κέρδος 5,3% 13,8% 20,9% 11,3% 2,9% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα /Κέρδη Φόρων & Τόκων 6,7% 23,2% 40,7% 22,4% 5,3% (1) περιθώριο µικτού κέρδους ως ποσοστό επί του αµιγούς κύκλου εργασιών (2) περιθώριο καθαρού κέρδους ως ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών - 8 -

9 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Η Εταιρία Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε. έχει προχωρήσει στη σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων από τη χρήση Στην ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2000 εκτός της Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε. περιλαµβάνονται οι θυγατρικές εταιρίες EDRATEC Α.Ε.Β.Ε. (100,0%), Ε ΡΑΣΗ Ltd (95,0%), EDRACO Α.Τ.Ε. (100,0%), Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. (75,0%), EDM Α.Ε. (50,0%) και ΒΕΣ ΑΕΒΕ (51,0%). Η ενοποίηση των πιο πάνω εταιριών έγινε µε την µέθοδο της «Ολικής Ενσωµάτωσης» σύµφωνα µε το άρθρο 42ε του Ν.2190/20. Επιπλέον στην ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2000 περιλαµβάνονται και οι συγγενείς εταιρίες EDRAFOR S.A.L. (49,0%), ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ (25,0%), και FREDRA AE (40,0%). Η ενοποίηση των πιο πάνω εταιριών έγινε µε τη µέθοδο της «Καθαρής Θέσεως» σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν.2190/20. Στην ενοποίηση δεν έχει συµπεριληφθεί η συγγενής εταιρία INTEGRATION ΕΠΕ (33,3%) σύµφωνα µε το άρθρο 97 του Κ.Ν.2190/1920. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας κατά τα έτη συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες: ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε. Χ Χ Χ Χ Θυγατρικές Εταιρίες EDRATEC AEBE X X X X Ε ΡΑΣΗ Ltd X X X X EDRACO AE - X X X Β.Ε.Σ. ΑΕ (*) - - X X Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ X EDM AE X Συγγενείς Εταιρίες EDRAFOR S.A.L X ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ X FREDRA AE X (*) Μετά την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου εντός του 2001 το ποσοστό της Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ανήλθε σε 82,25%. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Εταιρίας , ,3 Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες , ,3 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , ,6 Μικτό Κέρδος από αµιγή Κύκλο Εργασιών (προ αποσβέσεων) , ,4 Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 50 (7) 14 (10) 41,1 (29,3) Σύνολο , ,1 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) , ,1 Έσοδα από Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες , ,9 Έσοδα Συµµετοχών & Χρεογράφων ,9 422,6 Έκτακτα Αποτελέσµατα (138) (60) 10 (63) 29,3 (184,9) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων , ,7 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα ( Έξοδα) (248) (532) (346) (265) (1.015,4) (777,7) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων , ,0 Αποσβέσεις (447) (783) (856) (1.321) (2.512,1) (3.876,7) Κέρδη προ Φόρων , ,3 Κέρδη µετά από φόρους Χρήσης και ικαιώµατα Μειοψηφίας , ,5 Αναµορφωµένα Ενοποιηµένα Κέρδη προ Φόρων (2) 597,0 333,7 187, ,8 549, ,0-9 -

10 Σηµειώσεις: (1) Για τον υπολογισµό του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί ανάλογα οι αποσβέσεις από το κόστος εκτέλεσης έργων και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. (2) Για την αναµόρφωση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως αυτές αναγράφονται στα Πιστοποιητικά Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εν λόγω αναµορφώσεις παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: Αναµορφώσεις Στοιχείων Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) Κέρδη προ φόρων βάσει ισολογισµού 752,0 638,7 919, , , ,3 Μείον: Μη υπολογισµός Αποσβέσεων (110,0) (165,0) (190,0) (200,0) (557,6) (586,9) Μη αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε τον Ν.2190/20 (45,0) (140,0) (345,0) 0,0 (1.012,5) 0,0 Μη λογισµικός των ιαφορών Φορολογικού Ελέγχου στα αποτελέσµατα 0,0 0,0 0,0 (455,8) 0,0 (1.337,6) Μεταφορά Ζηµιών Χρεογράφων απ ευθείας στην Καθαρή Θέση 0,0 0,0 0,0 (71,9) 0,0 (211,0) Μη επιβάρυνση µε Συναλλαγµατικές ιαφορές 0,0 0,0 (197,4) 0,0 (579,3) 0,0 Μη διενέργεια Πρόβλεψης Επισφάλειας 0,0 0,0 0,0 (120,0) 0,0 (352,2) Πλέον: Επιβάρυνση Αποτελεσµάτων µε το 1/3 των Συναλλαγµατικών ιαφορών 0,0 0,0 0,0 123,8 0,0 363,3 Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων 597,0 333,7 187, ,8 550, ,9-10 -

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης , ,7 Ενσώµατα Πάγια , ,7 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (1.588) (1.997) (3.156) (4.255) (9.261,9) (12.487,2) Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,5 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες επιχειρήσεις , ,9 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ,5 29,3 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,2 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ,1 454,9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,9 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια , ,1 ικαιώµατα Μειοψηφίας , ,5 ιαφορές Ενοποίησης (46) (46) (103) (3.126) (302,3) (9.173,9) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,7 Προβλέψεις ,7 669,1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις ,7 11,7 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,3 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,0 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ,5 38,2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,9 Με βάση τις παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως αυτές αναγράφονται στα Πιστοποιητικά Ελέγχου, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί η αναµορφωµένη Ενοποιηµένη Καθαρή Θέση της Εταιρίας για τις χρήσεις : Αναµόρφωση Ενοποιηµένης Καθαρής Θέσης (σε εκατ. δρχ.) (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) Καθαρή Θέση βάσει Ισολογισµού 9.411, , , , , ,1 Μείον: Μη Αποτίµηση Συµµετοχών (45,0) (140,0) (345,0) 0,0 (1.012,5) 0,0 Μη Υπολογισµός Αποσβέσεων (110,0) (165,0) (190,0) (200,0) (557,6) (586,9) Μη ιενέργεια Πρόβλεψης Επισφάλειας 0,0 0,0 0,0 (120,0) 0,0 (352,2) Μη Επιβάρυνση µε Συναλλαγµατικές ιαφορές 0,0 0,0 (197,4) 0,0 (579,3) 0,0 Πλέον: Επιβάρυνση µε Συν/κές ιαφορές 0,0 0,0 0,0 123,8 0,0 363,3 Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση 9.256, , , , , ,3 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ρχ. & ) 1.186, , , ,7 5,56 3,5 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Ακολουθούν βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου για τις χρήσεις : Χρηµατοοικονοµικοί είκτες είκτες Εξέλιξης (%) Κύκλου Εργασιών (Εταιρίας & Κ/Ξ) - 3,4% 36,4% 131,8% Κερδών προ Φόρων - -15,2% 44,2% 101,0% Ενσώµατα Πάγια (Αξία Κτήσης) - 5,2% 21,6% 47,0% Συνολικά Απασχολούµενα Κεφάλαια - 10,0% 69,0% -4,9% είκτες Αποδοτικότητας (προ Φόρων) (%) Αποδοτικότητα µ.ο. Ιδίων Κεφαλαίων - 6,8% 6,0% 9,2% Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων - 3,9% 4,0% 6,6% είκτες ανειακής Επιβάρυνσης (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,62 0,78 0,34 0,44 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,42 0,54 0,17 0,10 είκτες Ρευστότητας (:1) Γενική Ρευστότητα 2,19 1,78 2,68 1,64 Άµεση Ρευστότητα 1,33 0,98 2,04 1,

12 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρίας Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε. (εφεξής η «Εταιρία») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: στα γραφεία της Εταιρίας, 5ο χλµ. Λεωφ. Παιανίας Μαρκόπουλου, Κορωπί Αττικής (αρµόδιοι κ. Ιωάννης Τούντας, Οικονοµικός ιευθυντής και κα Μαρία Πολίτου, Υπεύθυνη Λογιστηρίου), τηλ στα γραφεία του Συµβούλου Έκδοσης Alpha Finance ΑΧΕΠΕΥ, οδός Μέρλιν 5, Αθήνα, (υπεύθυνος κ. Παναγιώτης Τσιλιµιδός), τηλ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ενέκρινε ότι το περιεχόµενο του ελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.. 348/1985. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο κ. Μάτσας Ναούµ, Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ο κ. Τούντας Ιωάννης, Οικονοµικός ιευθυντής, /νση 5 ο χλµ. Λεωφ. Παιανίας Μαρκόπουλου, Κορωπί Αττικής, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και, µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή, εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο, εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτήν, δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιώδεις αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Η Εταιρία ελέγχεται από την Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές, πρώην Σώµα Ορκωτών Λογιστών. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 1996 έως και 2000 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Σπύρος ρακόπουλος (διεύθυνση εργασίας: Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ: , Α.Μ.ΣΟΕΛ 10551). Ο ίδιος ορκωτός ελεγκτής διενήργησε και τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τις χρήσεις 1997, 1998, 1999 και Τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου χρήσεων της εκδότριας Εταιρίας και τα πιστοποιητικά των χρήσεων των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων παρατίθενται στο συνηµµένο παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσεων. Ο κ. Σπύρος ρακόπουλος διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της ιοίκησης της Εταιρίας και του ιδίου και ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Α) Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας Οι παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας καθώς και οι σηµειώσεις της Εταιρίας όπως αναγράφονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι εξής: Χρήση 31/12/1996 Σηµειώσεις Εταιρίας 1) Η Εταιρία κατά πάγια τακτική περιλαµβάνει στα έσοδα της κάθε χρήσης τα πιστοποιηθέντα και τιµολογηθέντα έργα, σύµφωνα µε τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως. 2) Στη χρήση 1996 έγινε κεφαλαιοποίηση µέρους της «ιαφοράς υπέρ το άρτιο» εκ. δρχ µε έκδοση και διανοµή δωρεάν νέων µετοχών. Επίσης έγινε ονοµαστικοποίηση του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του Π.. 82/

13 Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Με βάση τις διατάξεις του ν.2065/92 έγινε στη παρούσα χρήση αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων. Από την αιτία αυτή αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ και οι σωρευµένες αποσβέσεις κτιρίων κατά δρχ Η διαφορά αναπροσαρµογής (υπεραξία) ποσού δρχ εµφανίζεται στο λογαριασµό ιδίων κεφαλαίων «ιαφορά από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσης 1996 που υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά δρχ ) Η Εταιρία στη χρήση 1996 δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού αφού η πρόβλεψη που έχει ήδη σχηµατισθεί µέχρι 31/12/95 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/20. 3) Τα έσοδα συµµετοχών εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της Εταιρίας όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών όπου συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς ελεγκτές. 4) Στο λογαριασµό του ενεργητικού «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται ποσό δρχ που αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού µη εισηγµένων σε χρηµατιστήριο καθώς και σε κοινοπραξίες. Η αποτίµηση των συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Π.. 186/92 (Κ.Β.Σ.) Ειδικότερα για µία µόνο συµµετοχή σε εταιρία του εξωτερικού όπως βεβαιώνεται από Ορκωτό Ελεγκτή η τρέχουσα αξία της είναι µειωµένη κατά δρχ ) Σε µείωση των αποθεµατικών κεφαλαίων και ειδικότερα του τακτικού αποθεµατικού εµφανίστηκε σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση αριθµ. 288/97 του ΕΣΥΛ η διαφορά εκ δρχ µεταξύ κερδών και ζηµιών που προέκυψε από τη πώληση ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσης χρεογράφων της εταιρίας. 6) Σε µία κατηγορία µηχανηµάτων υπολογίστηκαν αποσβέσεις µε µειωµένο συντελεστή αφού όπως µας δηλώθηκε σηµαντικός αριθµός αυτών δε χρησιµοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια της χρήσεως. Έτσι υπολογίσθηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ περίπου µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά δρχ περίπου. Σηµειώσεις Εταιρίας Χρήση 31/12/1997 1) Η εταιρία κατά πάγια τακτική περιλαµβάνει στα έσοδα της κάθε χρήσεως τα πιστοποιηθέντα και τιµολογηθέντα έργα, σύµφωνα µε τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως. 2) Επί των ακινήτων της εταιρίας η τελευταία αναπροσαρµογή έγινε στη χρήση 1996 σύµφωνα µε τον Ν.2065/92. 3) Σε µία κατηγορία µηχανηµάτων όπως έγινε και στην προηγούµενη χρήση υπολογίστηκαν αποσβέσεις µε µειωµένο συντελεστή, αφού σηµαντικός αριθµός αυτών δεν χρησιµοποιήθηκε καθ όλη τη διάρκεια της χρήσεως. Έτσι υπολογίστηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά δρχ περίπου. 4) Επί των παγίων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Στην χρήση 1997 έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ µε κεφαλαιοποίηση µέρους της «ιαφοράς υπέρ το άρτιο» εκ δρχ και της «ιαφοράς από αναπροσαρµογή αξίας Ν. 2065/92» δρχ , µε ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστική αξίας της µετοχής από δρχ. 160 σε δρχ ) Η εταιρία στην χρήση 1997 όπως και στην προηγούµενη χρήση δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, αφού η πρόβλεψη που έχει ήδη σχηµατισθεί µέχρι 31/12/95 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/20. 3) «Έσοδα Συµµετοχών» εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της εταιρίας όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 4) Στον λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό δρχ που αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού µη εισηγµένων σε χρηµατιστήριο, καθώς και σε κοινοπραξίες. Η αποτίµηση των συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθ. 28 της ΠΑ 186/92 (Κ.Β.Σ.). Ειδικότερα για δύο εταιρίες η τρέχουσα αξία τους είναι µειωµένη κατά δρχ περίπου

14 Σηµειώσεις Εταιρίας Χρήση 31/12/1998 1) Η εταιρία, κατά πάγια τακτική, περιλαµβάνει στα έσοδα της κάθε χρήσεως τα πιστοποιηθέντα και τιµολογηθέντα έργα, σύµφωνα µε τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως. 2) Επί των ακινήτων της εταιρίας, η τελευταία αναπροσαρµογή έγινε στη χρήση 1996 σύµφωνα µε το Ν. 2065/92. 3) Σε µία κατηγορία µηχανηµάτων όπως έγινε και στην προηγούµενη χρήση υπολογίστηκαν αποσβέσεις µε µειωµένο συντελεστή, αφού σηµαντικός αριθµός αυτών δε χρησιµοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια της χρήσεως. Έτσι υπολογίστηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ περίπου, µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά δρχ περίπου. 4) Επί των παγίων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Η εταιρία στη χρήση 1998 όπως και στην προηγούµενη χρήση, δε σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, αφού η πρόβλεψη που ήδη έχει σχηµατισθεί µέχρι 31/12/95 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20. 2) «Έσοδα Συµµετοχών» εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της εταιρίας όπως βεβαιώθηκαν από του διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 3) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό δρχ που αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού µη εισηγµένων σε χρηµατιστήριο, καθώς και σε κοινοπραξίες. Η αποτίµηση των συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Π.. 186/92 (Κ.Β.Σ.). Ειδικότερα για τρεις εταιρίες, η τρέχουσα αξία τους είναι µειωµένη κατά δρχ περίπου. Χρήση 31/12/1999 Σηµειώσεις Εταιρίας 1) Επί των παγίων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 2) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι αυτές που ακολουθούνται για τη σύνταξη του ισολογισµού τέλους κάθε χρήσης. 3) Το απασχολούµενο προσωπικό ανέρχεται σε 330 άτοµα. 4) Επί των µηχανηµάτων υπολογίσθηκαν αποσβέσεις µε µειωµένες συντελεστές. Έτσι υπολογίσθηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ. 280 εκατ. περίπου µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα χρήσης κατά δρχ. 190 εκατ. περίπου. 5) Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων της Εταιρίας έγινε στη χρήση 1996 σύµφωνα µε τον Ν.2065/92. 6) Οι πωλήσεις της Εταιρίας από εκτέλεση ιδίων έργων ποσού δρχ κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟ 91 είναι: α) εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών εργασιών ειδικής φύσης δρχ δρχ , β) έργα πολιτικού µηχανικού δρχ Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Η Εταιρία στη χρήση 1999 όπως και στην προηγούµενη χρήση δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού αφού η πρόβλεψη που έχει ήδη σχηµατισθεί µέχρι 31/12/1995 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20. 2) Έσοδα Συµµετοχών εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της Εταιρίας όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 3) Στον λογαριασµό του Ενεργητικού Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις περιλαµβάνεται ποσό δρχ που αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, καθώς και σε κοινοπραξίες. Η αποτίµηση των συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Π 186/92 (Κ.Β.Σ.) Ειδικότερα για τρεις εταιρίες η τρέχουσα αξία τους είναι µειωµένη κατά περίπου. 4) Κατά την διάρκεια της χρήσεως 1999 καταβλήθηκε πρόσθετο µέρισµα δρχ που λήφθηκε από τα φορολογηθέντα αποθεµατικά του Ν. 2579/97. 5) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 24/9/99 αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών (Εγκριτ. Απόφ. Κ / Υπουργείο Ανάπτυξης). Οι εγγραφές καλύψεως πραγµατοποιήθηκαν στα βιβλία της Εταιρίας στην χρήση 1999 και αύξησαν τους λογαριασµούς µετοχικού κεφαλαίου και διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο κατά δρχ και αντίστοιχα. Η αύξηση ολοκληρώθηκε µε επιτυχία την 4/2/

15 6) Στη χρήση 1999 έγινε µετατροπή του µεγαλύτερου µέρους του οµολογιακού δανείου σε µετοχές µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δρχ και η διαφορά από την έκδοση υπέρ το άρτιο κατά δρχ Σηµειώσεις Εταιρίας Χρήση 31/12/2000 1) Επί των παγίων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 2) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν και στη προηγούµενη χρήση 3) Το απασχολούµενο προσωπικό ανέρχεται σε 498 άτοµα. 4) Η εταιρία έκλεισε φορολογικά τις χρήσεις 1992 έως ) Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για το δωδεκάµηνο του 2000 ανήλθαν σε δρχ εκατ. 6) Στη χρήση 2000 έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ εκατ. µε κεφαλαιοποίηση µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 7) ΣΤΑΚΟ 91: Οι πωλήσεις (χιλ. δρχ.) κατά ΣΤΑΚΟ 91 του 2000 είναι: α) Έργα πολιτικού µηχανικού δρχ β) Έργα κατασκευής οδών, αεροδροµίων κλπ δρχ χιλ. γ) Έργα κατασκευής υδραυλικών & λιµενικών έργων δρχ χιλ. δ) Έργα λοιπών κατασκευαστικών εργασιών δρχ Σύνολο: δρχ χιλ. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Η Εταιρία στη χρήση 2000 όπως και στην προηγούµενη χρήση δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού αφού η πρόβλεψη που ήδη έχει σχηµατισθεί µέχρι 31/12/1995 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20. 2) «Έσοδα Συµµετοχών» εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της Εταιρίας όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 3) Στον λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό δρχ που αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού µη εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο καθώς και σε κοινοπραξίες. Η αποτίµηση έγινε στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Π 186/92 (ΚΒΣ). Ειδικότερα για τέσσερις εταιρίες η τρέχουσα αξία τους είναι µειωµένη κατά δρχ. 2,7 δις περίπου. Το σύνολο των ανωνύµων και περιορισµένης ευθύνης εταιριών ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 4) Στη χρήση 2000 προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο δρχ σαν διαφορά µεταξύ κερδών από πώληση και ζηµιών πώλησης αποτίµησης χρεογράφων. Το ποσό αυτό µείωσε ισόποσα απ ευθείας και όχι µέσω της διάθεσης αποτελεσµάτων το προβλεπόµενο αποθεµατικό χρεογράφων άρθρο 38 ν. 2234/94. 5) Στο λογαριασµό «Λοιπά Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης» περιλαµβάνονται χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές δρχ σε γιεν που καταχωρήθηκαν την προηγούµενη χρήση σύµφωνα µε τις ΠΟΛ 1263 και 1268/1999 υποκείµενες σε τριετή απόσβεση. Έτσι η χρήση 2000 επιβαρύνθηκε µε το ποσό δρχ ) Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 έγινε στην παρούσα χρήση αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων των κτιρίων και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων. Από την αιτία αυτή αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ και οι σωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά δρχ Η διαφορά αναπροσαρµογής (υπεραξία) ποσού δρχ εµφανίζεται στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Οι αποσβέσεις της χρήσεως 2000 που υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά δρχ ) Επί των µηχανηµάτων υπολογίστηκαν αποσβέσεις µε µειωµένους συντελεστές. Έτσι υπολογίστηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ. 250 εκατ. περίπου µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά δρχ. 200 εκατ. περίπου. Β) Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Οι παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και οι σηµειώσεις της Εταιρίας όπως αναγράφονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις είναι οι εξής: Σηµειώσεις Εταιρίας Χρήση 31/12/1997 1) Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι θυγατρικές EDRATEC ΑΒΕΕ και Ε ΡΑΣΗ Ltd. 2) Τα ποσά που αναφέρονται στην χρήση 1996 αφορούν µόνο την µητρική εταιρία αφού δεν υπήρχε αντίστοιχη υποχρέωση στην προηγούµενη χρήση

16 3) Επί των παγίων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 4) Κατά πάγια τακτική η εταιρία περιλαµβάνει στα έσοδα της κάθε χρήσεως τα πιστοποιηθέντα και τιµολογηθέντα έργα, σύµφωνα µε την µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως. 5) Σε µία κατηγορία µηχανηµάτων όπως έγινε και στην προηγούµενη χρήση υπολογίστηκαν αποσβέσεις µε µειωµένο συντελεστή, αφού σηµαντικός αριθµός αυτών δεν χρησιµοποιήθηκε σ όλη την διάρκεια της χρήσεως. Έτσι υπολογίστηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ περίπου µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά δρχ περίπου. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Στην χρήση 1997 έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της µητρικής εταιρίας κατά δρχ µε κεφαλαιοποίηση µέρους της «ιαφοράς υπέρ το άρτιο» εκ δρχ και της «ιαφοράς από αναπροσαρµογή αξίας Ν. 2065/92» δρχ µε ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 160 σε δρχ ) Η µητρική εταιρία στην χρήση 1997 όπως και στην προηγούµενη χρήση δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, αφού η πρόβλεψη που ήδη έχει σχηµατισθεί µέχρι 31/12/95 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20. 3) «Έσοδα Συµµετοχών» εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της εταιρίας όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 4) Οι συµµετοχές σε εταιρίες του εσωτερικού και εξωτερικού που δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθ. 28 του Π 186/92 (Κ.Β.Σ.). Ειδικότερα για δύο εταιρίες η τρέχουσα αξία τους είναι µειωµένη κατά δρχ περίπου. Σηµειώσεις Εταιρίας Χρήση 31/12/1998 1) Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι θυγατρικές EDRATEC ΑΕΒΕ, Ε ΡΑΣΗ Ltd και EDRACO ΜΕΠΕ. 2) Στο λογαριασµό «Χρεόγραφα» περιλαµβάνονται µετοχές της µητρικής εταιρίας (ίδιες µετοχές) αξίας κτήσεως δρχ ) Επί των παγίων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη 4) Στο λογαριασµό «µηχανήµατα» της µητρικής εταιρίας υπολογίστηκαν αποσβέσεις µε µειωµένο συντελεστή. Έτσι υπολογίστηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ περίπου µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά δρχ περίπου. 5) Κατά πάγια τακτική η εταιρία περιλαµβάνει στα έσοδα της κάθε χρήσης τα πιστοποιηθέντα και τιµολογηθέντα έργα, σύµφωνα µε τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Η µητρική εταιρία στη χρήση 1998, όπως και στην προηγούµενη χρήση, δε σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, αφού η πρόβλεψη που έχει ήδη σχηµατισθεί µέχρι 31/12/95 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20. 2) «Έσοδα Συµµετοχών» εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της µητρικής εταιρίας, όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών όπου συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς ελεγκτές 3) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό δρχ που αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, καθώς και σε κοινοπραξίες. Η αποτίµηση των συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Π.. 186/92 (Κ.Β.Σ.). Ειδικότερα για τρεις εταιρίες, η τρέχουσα αξία τους είναι µειωµένη κατά δρχ περίπου. Χρήση 31/12/1999 Σηµειώσεις Εταιρίας 1) Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι θυγατρικές EDRATEC AEBE, Ε ΡΑΣΗ Ltd, EDRACO ΜΕΠΕ και ΒΕΣ Α.Ε. 2) Επί των παγίων θυγατρικής εταιρίας υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις συνολικού ποσού δρχ. για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 3) Στο λογαριασµό «µηχανήµατα» της µητρικής εταιρίας υπολογίσθηκαν αποσβέσεις µε µειωµένο συντελεστή. Έτσι υπολογίσθηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ περίπου µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά δρχ

17 4) Κατά πάγια τακτική η εταιρία περιλαµβάνει στα έσοδα της κάθε χρήσης τα πιστοποιηθέντα και τιµολογηθέντα έργα σύµφωνα µε την µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Η µητρική εταιρία στη χρήση 1999 όπως και στην προηγούµενη χρήση δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού αφού η πρόβλεψη που έχει ήδη σχηµατισθεί µέχρι 31/12/95 υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42ε του ΚΝ. 2190/20. Οι θυγατρικές εταιρίες δεν σχηµάτισαν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού συνολικού ποσού δρχ περίπου. 2) Έσοδα Συµµετοχών εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία των εταιριών όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχουν. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 3) Ο λογαριασµός του Ενεργητικού Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο καθώς και σε κοινοπραξίες. Η αποτίµηση των συµµετοχών έγινε στην τιµή κτήσεως σύµφωνα µε το άρθ. 28 του Π 186/92 (Κ.Β.Σ.). Ειδικότερα για τις τρεις εταιρίες η τρέχουσα αξία των είναι µειωµένη κατά δρχ περίπου. Μέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως του ενοποιηµένου ισολογισµού δεν είχαν περιέλθει στην διάθεση θυγατρικής εταιρίας αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις συγγενούς εταιρίας του εξωτερικού. 4) Κατά την διάρκεια της χρήσεως 1999 καταβλήθηκε πρόσθετο µέρισµα δρχ που λήφθηκε από τα φορολογηθέντα αποθεµατικά του Ν.2579/97 της µητρικής εταιρίας. 5) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης την 24/9/1999 αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της µητρικής εταιρίας µε καταβολή µετρητών (Εγκρ. Απόφ. Κ Υπουργείο Ανάπτυξης). Οι εγγραφές καλύψεως πραγµατοποιήθηκαν στα βιβλία της Εταιρίας στην χρήση 1999 και αύξησαν τους λογαριασµούς του «µετοχικού κεφαλαίου» και της «διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» κατά δρχ και αντίστοιχα. Η αύξηση ολοκληρώθηκε µε επιτυχία την 4/2/ ) Στη χρήση 1999 έγινε µετατροπή του µεγαλύτερου µέρους του οµολογιακού δανείου σε µετοχές µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο της µητρικής εταιρίας κατά δρχ και η διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο κατά δρχ Σηµειώσεις Εταιρίας Χρήση 31/12/2000 1) Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της «Ολικής Ενοποίησης» οι θυγατρικές EDRATEC AEBE, Ε ΡΑΣΗ Ltd, EDRACO ATE, Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, EDM AE, και οι συγγενείς εταιρίες EDRAFOR SAL, FREDRA AE και ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕ µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσεως. 2) Επί των παγίων του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη δρχ. 250 εκατ. 3) Οι βασικές λογιστικές αρχές της µητρικής εταιρίας είναι οι ίδιες µε αυτές που ακολουθούνται για τη σύνταξη του ισολογισµού τέλους χρήσης. 4) Το απασχολούµενο προσωπικό ανέρχεται σε 759 άτοµα. 5) Η µητρική εταιρία έκλεισε φορολογικά τις χρήσεις 1992 έως ) Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία της µητρικής εταιρίας ανήλθαν το έτος 2000 σε δρχ εκατ. περίπου και των θυγατρικών σε δρχ.675 εκατ. 7) Στη χρήση 2000 έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της µητρικής εταιρίας κατά δρχ εκατ. µε κεφαλαιοποίηση µέρους της «ιαφοράς από Έκδοση µετοχών υπέρ το Άρτιο». 8) Το ποσό των ( ιαφορών Φορολογικού Ελέγχου) που προέκυψε στη χρήση και ανήλθε σε δρχ δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα ενοποιηµένο ισολογισµό. Αυτό περιλαµβάνεται στη διάθεση αποτελεσµάτων της µητρικής εταιρίας. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 1) Έσοδα συµµετοχών δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της µητρικής εταιρίας και σε δύο εκ των θυγατρικών εταιριών όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχουν. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 2) Η µητρική εταιρία στη χρήση 2000 όπως και στην προηγούµενη χρήση δε σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, αφού η πρόβλεψη που έχει ήδη σχηµατιστεί µέχρι υπερκαλύπτει την υποχρέωση της παρ. 13 του άρθρου 42 του Κ.Ν. 2190/20. Οι θυγατρικές εταιρίες δεν σχηµάτισαν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού συνολικού ποσού δρχ. 67 εκατ. περίπου. 3) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις περιλαµβάνεται ποσό δρχ που αφορά συµµετοχές σε εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού, µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, καθώς και σε κοινοπραξίες

18 4) Στη χρήση 2000 προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο δρχ σαν διαφορά µεταξύ κερδών από πώληση και ζηµιών πώλησης αποτίµησης χρεογράφων. Το ποσό αυτό µείωσε ισόποσα απευθείας και όχι µέσω της διάθεσης αποτελεσµάτων το προβλεπόµενο αποθεµατικό χρεογράφων αρθ. 38 Ν. 2238/94 της µητρικής εταιρίας. 5) Στο λογαριασµό «έξοδα εγκαταστάσεως» περιλαµβάνονται χρεωστικές συναλλαγµατικές διάφορες δρχ που καταχωρήθηκαν σε προηγούµενες χρήσεις σύµφωνα µε τις ΠΟΛ 1224/98 και 1263, 1268/99, υποκείµενες σε τριετή απόσβεση. Από την αιτία αυτή στη χρήση 2000 επιβαρύνθηκε µε ποσό δρχ ) Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 έγινε στην παρούσα χρήση αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων καθώς και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων. Από την αιτία αυτή αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ και οι σωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά δρχ Η διαφορά αναπροσαρµογής (υπεραξία) ποσού δρχ εµφανίζεται στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας. Οι αποσβέσεις της χρήσεως 2000 που υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά δρχ ) Στο λογαριασµό «Μηχανήµατα» της µητρικής εταιρίας υπολογίστηκαν αποσβέσεις µε µειωµένο συντελεστή. Έτσι υπολογίστηκαν λιγότερες αποσβέσεις κατά δρχ. 250 εκατ. περίπου µε συνέπεια να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά δρχ. 200 εκατ. περίπου. 8) Στις απαιτήσεις θυγατρικής εταιρίας (πελάτες, χρεώστες βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων) περιλαµβάνονται ακίνητα υπόλοιπα για τα οποία δεν έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη επισφάλειας. Εκτιµάται ότι το ποσό της πρόβλεψης αφορά ποσό δρχ. 120 εκατ. περίπου. Γ) Παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Συνδεδεµένες Εταιρίες & Κοινοπραξίες Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2000 των συνδεδεµένων εταιριών EDRATEC AEBE, EDRACO AE, ΒΕΣ ΑΕ, Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, EDM ARE και ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ διενήργησε ο κ. Σπύρος ρακόπουλος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 10551). Τον έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης χρήσης 2000 για την συνδεδεµένη εταιρία FREDRA A.E. διενήργησε ο κ. Γεώργιος Καµπάνης (Α.Μ.ΣΟΕΛ 10761). Τον έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης χρήσης 2000 για την συνδεδεµένη εταιρία Ε ΡΑΣΗ Ltd διενήργησε η ελεγκτική εταιρία Genneva Group Papapetrou Nikifofou Iacovou. (Ανδρέα Αραούζου 38, Λευκωσία). Τον έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης χρήσης 2000 για την συνδεδεµένη εταιρία EDRAFOR S.A.L. διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Habib HATEM της εταιρίας BECA. Τον έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης χρήσης 2000 για την συνδεδεµένη εταιρία ΛΥΚΟ ΗΜΟΣ Α.Ε. διενήργησε ο κ. Σταύρος Παπαντώνης (ΑΜΣΟΕΛ 14331). Η εταιρία ENVIPROSYSTEMS ABETE θα κλείσει την 1η χρήση (υπερδωδεκάµηνη) την 31/12/2001. Γ1) Θυγατρικές Εταιρίες Στο πιστοποιητικό ελέγχου της εταιρίας EDRATEC AEBE για τη χρήση 2000 σηµειώνονται τα εξής: 1) Η εταιρία βάσει της υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότησης της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρία σχηµάτιζε πρόβλεψη, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ περίπου µε αντίστοιχη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της χρήσεως. 2) Τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2000 επιβαρύνθηκαν µε συναλλαγµατικές διαφορές ποσών δρχ και δρχ (ΠΟΛ 1224/1998 και ΠΟΛ 1263/1999), ενώ σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 έπρεπε να χρεωθούν τα αποτελέσµατα των χρήσεων 1998 και 1999 αντίστοιχα. Επίσης στον λογαριασµό του ενεργητικού «Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης» περιλαµβάνεται το υπόλοιπο των συναλλαγµατικών διαφορών της ΠΟΛ 1263/1999 ως δρχ που θα µεταφερθεί στα αποτελέσµατα της επόµενης χρήσης. 3) Στη χρήση 2000 έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ µε καταβολή µετρητών (ΦΕΚ 3181/10/5/00). Στο πιστοποιητικό ελέγχου των εταιριών EDRACO A.T.E., Ε ΡΑΣΗ Ltd και EDM AE για τη χρήση 2000 δεν σηµειώνονται παρατηρήσεις. Στο πιστοποιητικό ελέγχου της εταιρίας ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΕ για τη χρήση 2000 σηµειώνονται τα εξής: 1) Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 έγινε στη παρούσα χρήση αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων. Από την αιτία αυτή αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και των κτιρίων κατά δρχ και οι σωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά δρχ Η διαφορά αναπροσαρµογής (υπεραξία) ποσού δρχ συµψηφίστηκε µε ίσο ποσό ζηµιών

19 προηγούµενων χρήσεων. Οι αποσβέσεις της χρήσεως 2000 που υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά δρχ ) Η εταιρία βάσει της υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότησης της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση επειδή δεν συνέτρεχε περίπτωση. Εάν η εταιρία σχηµάτιζε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό δρχ ) «Έσοδα Συµµετοχών» εκ δρχ λογιστικοποιήθηκαν στα βιβλία της εταιρίας όπως βεβαιώθηκαν από τους διαχειριστές των κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι κοινοπραξίες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 4) Στις απαιτήσεις της εταιρίας (πελάτες χρεώστες βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων) περιλαµβάνονται ακίνητα υπόλοιπα για τα οποία δεν έχει δηµιουργηθεί καµία πρόβλεψη επισφάλειας. Εκτιµάται ότι το ποσό της πρόβλεψης αφορά ποσό δρχ. 120 εκατ. περίπου. Στο πιστοποιητικό ελέγχου της εταιρίας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ για τη χρήση 2000 σηµειώνονται τα εξής: 1) Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 έγινε αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων των κτιρίων και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων. Από την αιτία αυτή αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ και οι σωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά δρχ Η διαφορά αναπροσαρµογής (υπεραξία) ποσού δρχ εµφανίζεται στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων «ιαφορές από Αναπροσαρµογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσης 2000 που υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά δρχ ) Η εταιρία όπως και στην προηγούµενη χρήση δεν σχηµάτισε σύµφωνα µε το άρθρο 43ε του κωδ. Ν.2190/20 την αναγκαία πρόβλεψη για αποζηµίωση του απασχολούµενου προσωπικού της. Το συνολικό ποσό της πρόβλεψης ανέρχεται σε δρχ περίπου. 3) Στο εµφανιζόµενο στην κατάσταση Αποτελεσµάτων κονδύλι µε τον τίτλο «Έσοδα συµµετοχών» ποσό δρχ προκύπτει από βεβαιώσεις των διαχειριστών των κοινοπραξιών που συµµετέχει και δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 4) Στη χρήση έγιναν δύο αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού δρχ µε καταβολή µετρητών. 5) Κατά πάγια τακτική η εταιρία για τη λογιστική απεικόνιση του αποτελέσµατος των συµβάσεων εκτέλεσης έργων ακολουθεί την µέθοδο της τµηµατικής περάτωσης. Στο πιστοποιητικό ελέγχου της εταιρίας ΛΥΚΟ ΗΜΟΣ Α.Ε. για τη χρήση 2000 σηµειώνονται τα εξής: 1) Ο λογαριασµός «Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις» αφορά την αξία κτήσεως µετοχών Ανώνυµης Εταιρίας µη εισηγµένης στο Χ.Α.Α η οποία ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία µε βάσει τον τελευταίο ισολογισµό είναι µεγαλύτερη από την αξία κτήσεως. 2) Στον ισολογισµό «Συµµετοχές σε λοιπές Επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται α) η αξία κτήσεως µετοχών ανωνύµων εταιριών ύψους δρχ από τις οποίες η µία ελέγχεται από ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και της οποίας η εσωτερική λογιστική αξία µε βάσει τον τελευταίο ισολογισµό είναι µικρότερη από την αξία κτήσεως κατά δρχ β) η αξία κτήσεως συµµετοχών σε κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών έργων δρχ οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. 3) Στους λογαριασµούς του ενεργητικού «Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων», «Πελάτες», «Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις κατά λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος» περιλαµβάνονται καθυστερηµένες απαιτήσεις συνολικού ποσού δρχ για τις οποίες η εταιρία δεν σχηµάτισε σχετική πρόβλεψη επισφάλειας για τη πιθανή απώλεια από τη µη είσπραξη τους. 4) Τα έσοδα συµµετοχών (κοινοπραξιών) ποσού δρχ καθώς και οι ζηµιές συµµετοχών (κοινοπραξιών) ποσού δρχ που περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως προκύπτουν από τις βεβαιώσεις των κοινοπραξιών οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Επίσης το παραπάνω ποσό δρχ είναι προσαυξηµένο µε το φόρο που κατέβαλαν οι κοινοπραξίες ύψους δρχ , ο οποίος εµφανίζεται στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων ως καταβλητέος από την εταιρία. 5) Στον λογαριασµό του παθητικού «Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη» υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές ύψους δρχ των οποίων τα πρόστιµα και οι προσαυξήσεις ύψους δρχ που αναλογούν έως 31/12/2000 δεν λογίστηκαν. 6) Στον λογαριασµό του παθητικού «Ασφαλιστικοί Οργανισµοί» υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές ύψους δρχ των οποίων τα πρόστιµα και οι προσαυξήσεις ύψους δρχ που αναλογούν έως 31/12/2000 δεν λογίστηκαν

20 7) η εταιρία βασιζόµενη στην γνωµοδ. Αρ. 205/1988 και τον φορολογικό Ν. 2238/1994 δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν σχηµατιζόταν πρόβλεψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 αυτή θα ανερχόταν συνολικά έως 31/12/2000 στο ποσό δρχ περίπου. Γ2) Συγγενείς Εταιρίες Στο πιστοποιητικό ελέγχου των εταιριών FREDRA AE και ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ για τη χρήση 2000 δεν σηµειώνονται παρατηρήσεις. Στο πιστοποιητικό ελέγχου της εταιρίας EDRAFOR SAL για τη χρήση 2000 σηµειώνονται τα εξής: α) τα έργα σε εξέλιξη που ανέρχονται την 31/12/2000 σε LBP µπορούν να ανακτηθούν υπό την προϋπόθεση ευνοϊκών µελλοντικών γεγονότων και β) Οι συσσωρευµένες ζηµιές υπερέβησαν το ποσόν του µετοχικού κεφαλαίου την 31/12/2000. Συνεπώς πρέπει να ληφθούν µέτρα προκειµένου να ρυθµιστεί αυτό το θέµα, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 216 του Εµπορικού Κώδικα. Οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ικανοποιητικά ως προς τα ουσιώδη την οικονοµική κατάσταση της EDRAFOR SAL την 31/12/2000 και 31/12/1999, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσµατα και οι ταµειακές ροές των ιδίων χρήσεων συµφωνούν µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η εταιρία INTEGRATION HELLENIC CONSTRUCTION ΕΠΕ δεν ελέγχεται από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή. Γ3) Κοινοπραξίες Η µοναδική κοινοπραξία η οποία συµµετείχε µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 5% στον κύκλο εργασιών ή στα αποτελέσµατα της Εταιρίας για τη χρήση 2000 είναι η Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ & ΠΕΤΜΕΖΑ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΤΕΓΕΑ ΑΤΕ. Για την κοινοπραξία αυτή εξεδόθη πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Σπύρου ρακόπουλου µε ηµεροµηνία 20/11/2001 και στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 1) Η κοινοπραξία δεν υποχρεούται στη τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ κατηγορίας του ΚΒΣ) και κατ επέκταση δεν συντάσσει ισολογισµό ώστε να προσδιορισθεί η περιουσιακή διάρθρωση και η οικονοµική της θέση. 2) Το λογιστικό αποτέλεσµα (κέρδος) δρχ προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία και κατανεµήθηκε στα µέλη της κοινοπραξίας σύµφωνα µε το ποσοστό συµµετοχής των. Φορολογικός Έλεγχος & Αποτελέσµατα Φορολογικών Ελέγχων Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από το ΕΘΕΚ µέχρι και τη χρήση 1998, τα δε βιβλία και οικονοµικά στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Από το φορολογικό έλεγχο που αφορούσε τις χρήσεις προέκυψαν διαφορές φόρων δρχ ( 1.337,7 χιλ.). Το παραπάνω ποσό επιβάρυνε τη διάθεση κερδών της χρήσης Από τον έλεγχο αυτό δε διαπιστώθηκε καµιά περαιτέρω εκκρεµότητα ή διαφορά φορολογικής φύσεως εκ µέρους της Εταιρίας. Ειδικότερα οι λογιστικές διαφορές και οι φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο των χρήσεων έχουν ως εξής: Χρήση Φόρος Εισοδήµατος Φ.Π.Α. Κ.Β.Σ. ΣΥΝΟΛΟ (σε δρχ.) (σε ) Φόρος Πρόσθετος Πρόστιµα Φόρος Πρόσθετος Πρόστιµα Πρόστιµα , , , , , ,8 ΣΥΝΟΛΟ ,0 Το ανωτέρω ποσό έχει αποπληρωθεί σχεδόν στο σύνολο του, ήτοι δρχ ( 1.324,4 χιλ.) έως την 30/9/2001, ενώ το υπόλοιπο δρχ ( 13,3 χιλ.) θα αποπληρωθεί σε έξι (6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις δρχ ( 2,22 χιλ.) η κάθε µία. Η Εταιρία έχει υποβάλλει αίτηση για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων στο Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (Αρ. Πρωτ. 2008/ )

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µε ενηµέρωση µέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2001-31/12/2001 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/1998-31/12/1999 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 www.edrasis.gr ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 123265904000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47519/62/Β/00/0295 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 11045 / 06 / Β / 86 / 10 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, ΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., BLYTHE LIMITED, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., BRIDGNORTH ALUMINIUM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 AΘ.ΔΟΚΤΟΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38399/62/Β/97/124 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α Ρ. Γ Ε Μ Η : 1 2 4 1 0 9 0 4 0 0 0 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα