ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Το 3 ο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να διδαχθούν σε 4 διδακτικές ώρες. Α. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι διδακτικοί στόχοι του 3 ου κεφαλαίου είναι οι ακόλουθοι: Οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν: Να συνειδητοποιήσουν την ατοµική και συλλογική ευθύνη του ανθρώπου στην οργάνωση και στη λειτουργία της ανθρώπινης κοινωνίας (π.χ. τον ρόλο του πολίτη στην αρχαία πόλη-κράτος), να εκτιµήσουν τον τρόπο λειτουργίας της άµεσης δηµοκρατίας και να τον συγκρίνουν µε τη σηµερινή έµµεση δηµοκρατία. Να αναλύσουν ιστορικά δεδοµένα και να τα αξιοποιήσουν για την αξιολόγηση των πολιτικών εξελίξεων (π.χ. τον ρόλο των δικαιικών ρυθµίσεων ως συνεκτικού στοιχείου στην κοινωνική και πολιτική οργάνωση, βλ. Ιουστινιάνεια Κωδικοποίηση). Να κατανοήσουν τους βασικούς σταθµούς της ελληνικής συνταγµατικής ιστορίας, καθώς και τη σύνδεσή τους µε τα γεγονότα της ευρύτερης πολιτικής ιστορίας. Να συγκρίνουν τις διάφορες περιόδους της συνταγµατικής µας ιστορίας. Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα θέσπισης Συντάγµατος για την οργάνωση µιας ανεξάρτητης πολιτικής κοινότητας που βρίσκεται σ ένα αρχικό στάδιο. Να συνειδητοποιήσουν τον αγώνα των Ελλήνων για τις δηµοκρατικές αρχές και αξίες που αποτελούν στοιχείο του πολιτισµού τους. 57

2 Να αντιληφθούν τις βασικές µεταβολές της πολιτικής µας ιστορίας και να αναπτύξουν θετική στάση σχετικά µε την ανάγκη συµµετοχής τους στο ιστο - ρικό γίγνεσθαι. Β. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1η και 2η διδακτική ώρα: Η Αρχαία Ελλάδα: η πόλη-κράτος (σσ ) Η ελληνιστική εποχή: η οικουµενική πόλη (σσ ) Η βυζαντινή αυτοκρατορία Οι κοινότητες (σσ ) Οι γνώσεις από την Ιστορία Αρχαίου Κόσµου της Α Λυκείου θεωρούνται προαπαιτούµενες για τη διδασκαλία των τριών αυτών ενοτήτων. Για τον λόγο αυτόν το µάθηµα µπορεί να γίνει υποβάλλοντας ερωτήσεις στους µαθητές και στις µαθήτριες σχετικά µε ό,τι γνωρίζουν για την πόλη-κράτος, τα ελληνι - στικά βασίλεια, τη ρωµαιοβυζαντινή αυτοκρατορία κ.τ.λ. Σκοπός είναι να καταδειχθεί η εξέλιξη από την πόλη-κράτος στην αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου και στα ελληνιστικά βασίλεια στη συνέχεια. Επίσης, πρέπει να τονιστεί η λειτουργία του ικαίου ως ενοποιητικού/συνεκτικού στοιχείου της κοινωνίας και της πολιτικής της οργάνωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Ιουστινιάνεια Κωδικοποίηση. Χρήσιµο, επίσης, θα ήταν να αξιοποιηθούν τα παραθέµατα, όπως, για παράδειγµα, αυτό για τον Όρκο των Αθηναίων εφήβων, καθώς και αυτό για τις συνεδριάσεις της Εκκλησίας του ήµου. (Βλ. επίσης ολόκληρο το κείµενο Περικλέους πιτάφιος Λόγος (Θουκυδίδου, στορι ν Β, 35-46) στον δικτυακό τόπο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 1. Η δηµιουργία της πόλης-κράτους Πηγή: Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1252b a4, εισαγωγή µετάφραση σχόλια φιλολογική οµάδα Κάκτου, εκδ. Κάκτος, Αθήνα «Μια κοινωνία µε περισσότερες κώµες σχηµατίζει την τέλεια πόλη, που έφτασε να γίνει αυτάρκης, δηµιουργήθηκε για να γίνει ευκολότερη η εξασφάλιση των αναγκαίων και διατηρείται για να ζουν καλύτερα οι πολίτες. Γι αυτό κάθε πόλη υπάρχει εκ φύσεως, όπως ακριβώς και οι πρώτες κοινωνίες. [ ] Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι η πόλη υπάρχει εκ φύσεως και ο άνθρωπος είναι φύσει κοινωνικό ον κι ότι ο άπολις εκ φύσεως και όχι εξαιτίας κάποιου τυ - χαίου περιστατικού είναι ή φαύλος ή ανώτερος από τον άνθρωπο. Είναι αυτός 58

3 που ο Όµηρος αποκαλεί επιτιµητικά χωρίς οικογένεια, χωρίς νόµους, χωρίς εστία». (Στο αρχαίο κείµενο: αφρήτωρ, αθέµιστος, ανέστιος ). Τοπίο Αττικής, ελαιογραφία του ηµ. Βιτσώρη ( ηµοτική πινακοθήκη Θεσ/νίκης) 2. Με την εξάπλωση των ελληνιστικών βασιλείων, η σχέση δικαίου και πολιτικής υφίσταται βαθιές µεταβολές Πηγή: Τρωιάνου Σπ., Βελισσαροπούλου Ι., Ιστορία ικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη «Στα ελληνιστικά βασίλεια, η βούληση των πολιτών, ως έκφραση της ενεργού συµµετοχής τους στην πολιτική ζωή, παύει να είναι η µοναδική πηγή θέσπισης δικαίου. Ωστόσο, στους Έλληνες, ακόµα και σ αυτούς εκτός των αστικών κέντρων, επιτρέπεται η εφαρµογή ελληνικού δικαίου, διαφορετικού δηλαδή από τα βασιλικά προστάγµατα. Έτσι, για παράδειγµα, οι νόµοι της Αλεξάνδρειας βασίζονται εν µέρει στο αττικό δίκαιο του Σόλωνος (594 π.χ.). Την εξοµάλυνση στην επίλυση των διαφορών του ιδιωτικού κυρίως δικαίου διευκολύνει η κατόπιν βασιλικής διαταγής θέσπιση νόµων, κατά το πρότυπο του δικαίου άλλων ελληνικών πόλεων. Έτσι, µε την πάροδο του χρόνου, το ελληνικό δίκαιο αποκτά, παρά τις τοπικές διαφορές, κάποια ενότητα, η οποία εξηγεί την επίδραση που ασκεί αργότερα, κατά την αυτοκρατορική εποχή, στο ρωµαϊκό δίκαιο. Χάρη στον ανεκτίµητο θησαυρό παπύρων µε νοµικά έγγραφα που σώθηκαν µέσα στο αµµώδες έδαφος της Αιγύπτου, και έδωσαν αφορµή για τη γένεση ενός νέου επιστηµονικού κλάδου, της Παπυρολογίας, είµαστε σήµερα σε θέση να γνωρίζουµε πολλά για το δίκαιο που ίσχυε κατά τους τρεις αιώνες της κυριαρχίας των Πτολεµαίων στην Αίγυπτο: η απονοµή δικαιοσύνης βρίσκεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του βασιλιά. Ωστόσο, κάτω από την ενιαία σκέπη των βασιλικών διαταγµάτων και οδηγιών, ισχύουν ταυτόχρονα διαφορετικά δικαιικά συστήµατα: Για τους Έλληνες λειτουργούν ξεχωριστά δικαστήρια απ ό,τι για τους γηγενείς πληθυσµούς, οι υποθέσεις των οποίων δικάζονται από αιγύπτιους δικαστές (ιερείς), τους λεγόµενους λαοκρίτες, στην αιγυπτιακή γλώσσα και κατά το αιγυπτιακό δίκαιο. Για τις διαφορές µεταξύ Ελλήνων, αρµόδια είναι τα δικαστήρια, τα οποία λειτουρ- 59

4 γούν, όπως και στην κλασική περίοδο, µε κληρωτούς δικαστές. Για τις διαφορές µεταξύ Αιγυπτίων και Ελλήνων, αρµόδιο είναι το κοινοδικείον. Υπάρχουν επίσης και ειδικά δικαιοδοτικά σώµατα του βασιλιά, οι χρηµατιστές, οι οποίοι δικάζουν κατά το βασιλικό δίκαιο, για υποθέσεις που δεν υπάγονται στις ρυθµίσεις ούτε του ελληνικού, ούτε του αιγυπτιακού δικαίου». 3. Οι κοινότητες της Τουρκοκρατίας Πηγή: Μπακούρος Β., Οι Έλληνες στην Τουρκοκρατία, Τρίτο Μάτι 131, Μάρτιος 2005, σσ «Η πλειοψηφία των ιστορικών βλέπει στο βυζαντινό χωρίον (τη µικρότερη διοικητική µονάδα του βυζαντινού κρατικού συστήµατος) µια ιστορική επιβίωση του αρχαίου δήµου, όπως διασώθηκε στις πολυεθνικές αυτοκρατορίες που δηµιουργήθηκαν από τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου και εξής. Ισχυρό, ωστόσο, µειονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι το γεγονός ότι οι πρώτες µαρτυρίες για τα βυζαντινά χωρία προέρχονται όχι από τον χώρο της µητροπολιτικής Ελλάδας, αλλά από τη Μ. Ασία, όπου το δηµοκρατικό άστυ δεν είχε µεγάλη ιστορική παράδοση. Οι κοινότητες της Τουρκοκρατίας ως προς τη δοµή, συνεχίζουν το βυζαντινό χωρίον, δηλαδή τη µικρότερη διοικητική µονάδα του βυζαντινού κρατικού συστήµατος. Ο χαρακτήρας των κοινοτήτων και του χωρίου δεν ήταν εθνολογικός αλλά θρησκευτικός, δηλαδή συνενώνονταν σε αυτές τις διοικητικές µονάδες πιστοί από ποικίλη εθνολογική προέλευση. Επίσηµη γλώσσα των δικαιοπρακτικών εγγράφων τόσο στο Βυζάντιο, όσο και στην Τουρκοκρατία ήταν η Ελληνική. Το γεγονός αυτό πείθει ότι η ευρύτερη παράδοση του κοινοτισµού ή του χωρικού συστήµατος ήταν ελληνική ή, τουλάχιστον, και ελληνική. Παρά τη θρησκευτική αρχή της διαίρεσης του κρατικού συστήµατος, αυτές καθεαυτές οι κοινότητες δεν είχαν θεοκρατικό χαρακτήρα, και τούτο γιατί τα κληρικά µέλη δεν υπερτερούσαν κατά τις ψηφοφορίες έναντι των λαϊκών, ούτε στον αριθµό, ούτε στην ισχύ της ψήφου». 3η και 4η διδακτική ώρα: Το ελληνικό κράτος ελληνική συνταγµατική ιστορία (σσ ) Γεγονός είναι ότι η συνταγµατική ιστορία αποτελεί τµήµα της πολιτικής ιστορίας γενικά και δεν είναι δυνατόν (ούτε επιστηµονικά ορθό) να διδάσκεται ξεχωριστά. εδοµένου, όµως, του αυστηρού περιορισµού των σελίδων και των διδακτικών ωρών, αλλά και του διαθεµατικού πλαισίου στο οποίο εντάσ- 60

5 σεται η διάρθρωση της ύλης σε όλα τα µαθήµατα του Γενικού Λυκείου, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από τον διδάσκοντα η συγκεκριµένη ενότητα της ελληνικής συνταγµατικής ιστορίας να διδαχθεί σε συσχετισµό µε τη γενικότερη πολιτική ιστορία. Ένας εύκολος τρόπος είναι να αξιοποιηθούν οι γνώσεις που αποκτούν οι µαθητές από τη συγκεκριµένη διδακτική ενότητα σε εκδηλώσεις του σχολείου, όπως, για παράδειγµα, στις γιορτές της 28 ης Οκτωβρίου, της 17 ης Νοεµβρίου και της 25 ης Μαρτίου. Προκειµένου να βοηθηθεί ο διδάσκων, παρατίθεται στη συνέχεια ένας χρονολογικός πίνακας όπου παρουσιάζεται συστηµατικά η συνταγµατική ιστορία σε περιόδους, ανάλογα και µε τα γεγονότα της πολιτικής ιστορίας. Συνιστάται να χρησιµοποιηθούν χρονολογικοί πίνακες στο µάθηµα, όπως, για παράδειγµα, αυτός που δίνεται και αφορά την 1 η περίοδο των επαναστατικών Συνταγµάτων. Η συνταγµατική ιστορία της Ελλάδας σε περιόδους ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1η: Επανάσταση & αναγνώριση ελληνικού κράτους ( ) α) Τοπικά Συντάγµατα β) ηµοκρατικά Συντάγµατα (Επιδαύρου, Άστρους, Τροιζήνας) γ) Καθεστώς Καποδίστρια 2η: Απόλυτη Μοναρχία Όθωνος ( ) 6 Φεβρουαρίου 1833 (απόβαση Όθωνος στο Ναύπλιο): ιακήρυξη της Αντιβασιλείας προς τον ελληνικό λαό (Όθων, ελέω Θεού Βασιλεύς της Ελλάδος). 3η: Συνταγµατική Μοναρχία Όθωνος ( ) «Η της Γ Σεπτεµβρίου εν Αθήναις Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις» ψήφισε σχέδιο Συντάγµατος, το οποίο κύρωσε τελικά ο βασιλιάς στις 18 Μαρτίου Οκτωβρίου 1862, «Ψήφισµα του Έθνους»: κατάργηση βασιλείας Όθωνος. 61

6 4η: Βασιλευόµενη ηµοκρατία ( ) «Η εν Αθήναις Β Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις» αναγορεύει στις 18 Μαρτίου 1863 «συνταγµατικό Βασιλέα των Ελλήνων» τον Γεώργιο Γλύξµπουργκ της ανίας. Σύνταγµα του καθιέρωση δηµοκρατικής αρχής, πολίτευµα της Ελλάδας η Βασιλευόµενη ηµοκρατία. 1875: Με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Χαρ. Τρικούπη διακηρύσσεται η «αρχή της δεδηλωµένης», που εγκαινιάζει την καθιέρωση του κοινοβουλευτικού συστήµατος στην Ελλάδα. 1911: Αναθεώρηση Συντάγµατος (µετά την επανάσταση στο Γουδί - 15 Αυγούστου 1909): κράτος δικαίου, φιλελεύθερος και δηµοκρατικός χαρακτήρας πολιτεύµατος, εκσυγχρονισµός και καλή λειτουργία της κρατικής µηχανής. 5η: ηµοκρατία ( ) «Η εν Αθήναις Συντακτική Συνέλευσις των Ελλήνων» µε το ψήφισµα της 25 ης Μαρτίου 1924 αποφάσισε να «συνταχθή η Ελλάς εις ηµοκρατίαν κοινοβουλευτικής µορφής, υπό τον όρο της εγκρίσεως της αποφάσεως αυτής αµέσως υπό του Λαού δια δη- µοψηφίσµατος». 13 Απριλίου 1924: δηµοψήφισµα επικύρωσης της µεταπολίτευσης. 24 Μαΐου 1924: ψήφισµα της Συνέλευσης µε το οποίο «το Ελληνικόν κράτος φέρη τον τίτλον Ελληνική ηµοκρατία, ο δε προϊστάµενος αυτής ανώτατος δηµόσιος λειτουργός, ο ενασκών την λειτουργίαν ρυθµιστού του πολιτεύµατος, τον τίτλον Πρόεδρος της ηµοκρατίας». 1927: Το «Σύνταγµα της Ελληνικής ηµοκρατίας» καθιερώνει ρητά τη δηµοκρατική αρχή («Το Ελληνικόν κράτος είναι ηµοκρατία. Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουν από το Έθνος, υπάρχουν υπέρ αυτού και ασκούνται καθ ον τρόπον ορίζει το Σύνταγµα»). 62

7 6η: Περίοδος προβληµατικής λειτουργίας των θεσµών ( ) 10 Οκτωβρίου 1935: πραξικόπηµα Αλ. Παπάγου προς άµεση επαναφορά της βασιλείας. Ψήφισµα µε το οποίο καταργήθηκε το πολίτευµα της Αβασίλευτης ηµοκρατίας και ορίστηκε η επαναφορά σε ισχύ του Συντάγµατος 1911 µέχρι την ψήφιση νέου. 3 Νοεµβρίου 1935: δηµοψήφισµα υπέρ της βασιλευό- µενης ηµοκρατίας επάνοδος Γεωργίου Β. 4 Αυγούστου 1936: πραξικόπηµα πρωθυπουργού Ι. Μεταξά µε συναίνεση του βασιλιά-βασιλευόµενη δικτατορία («καθεστώς της 4 ης Αυγούστου»). 18 Οκτωβρίου 1944: µεταπολεµική Κυβέρνηση Εθνικής Ενώσεως υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου και συµ- µετοχή όλων των κοµµάτων. 1 Σεπτεµβρίου 1946: δηµοψήφισµα υπέρ της επανόδου του βασιλιά Γεωργίου Β στην Ελλάδα (επιβεβαίωση της βασιλευόµενης µορφής του πολιτεύµατος). 7η: Κοινοβουλευτικό σύστηµα υπό καθεστώς Βασιλευόµενης η- µοκρατίας ( ) 1 Ιανουαρίου 1952: νέο Σύνταγµα µε το οποίο κατοχυρώνεται το κοινοβουλευτικό σύστηµα υπό καθεστώς Βασιλευόµενης ηµοκρατίας. 8η: ικτατορικό καθεστώς ( ) 9η: Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ηµοκρατία, ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκέµβριος 1974: δηµοψήφισµα υπέρ Αβασίλευτης ηµοκρατίας. 1975: ψήφιση νέου Συντάγµατος που καθιερώνει την Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ηµοκρατία. 63

8 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 1. Ο Μέγας όρκος των Φιλικών Πηγή: Φιλήµονος Ιω., οκίµιον ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας. «Ορκίζοµαι εις εσέ, ω ιερά και αθλία πατρίς! Ορκίζοµαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου. Ορκίζοµαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν τα ταλαίπωρα τέκνα σου! Εις τα ίδιά µου δάκρυα, τα οποία χύνω κατ αυτήν την στιγµήν! Εις την µέλλουσαν ελευθερίαν των οµογενών µου ότι αφιερώνοµαι όλος εις εσέ! Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισµών µου, το όνοµά σου ο οδηγός των πράξεών µου και η ευτυχία σου η ανταµοιβή των κόπων µου! Η θεία ικαιοσύνη ας εξαντλήση επί της κεφαλής µου όλους τους κεραυνούς της δικαιοσύνης της, ανίσως λησµονήσω µίαν στιγµήν και δεν εκπληρώσω το χρέος µου, ο θάνατος ας είναι η άφευκτος τιµωρία του αµαρτήµατός µου, δια να µην µολύνω την αγιότητα της Εταιρίας µε την συµµετοχήν µου». 2. Συνθήκες ίδρυσης και επέκτασης των ορίων του Ελληνικού κράτους Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχουν οι σηµαντικές διεθνείς Συνθήκες που αφορούν την Ελλάδα, όπως και τα σηµαντικά διεθνή κείµενα στα οποία η Ελλάδα είναι συµβαλλόµενο µέρος. Ο διδάσκων να ανατρέξει και στο 10 ο κεφάλαιο. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 3 Φεβρουαρίου 1830: Πρωτόκολλο περί ανεξαρτησίας της Ελλάδος. 9 Ιουλίου 1832: Συνθήκη Κωνσταντινουπόλεως. 30 Αυγούστου 1832: Πρωτόκολλο της Συνδιάσκεψης του Λονδίνου. Το ελληνικό κράτος περιλαµβάνει την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες καθώς και τα Ιόνια Νησιά. 2 Νοεµβρίου 1863: Συνθήκη Λονδίνου. Παραίτηση της Μ. Βρετανίας από το δικαίωµα προστασίας των Επτανήσων και ένωσή τους µε την Ελλάδα κάτω από καθεστώς ουδετερότητας. 25 Ιανουαρίου 1864: Πρωτόκολλο Λονδίνου. Περιορίζει την ουδετερότητα µόνο στην Κέρκυρα και στους Παξούς. Ψήφισµα Βουλής Επτανήσου (23 Σεπτεµβρίου 1864): ένωση µε το ελληνικό κράτος (είχε συγκροτηθεί µε καθολική ψηφοφορία). Προσάρτηση Θεσσαλίας - Άρτας. 13 Ιουλίου 1878: Συνθήκη Βερολίνου. Τροποποιείται η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου που δηµιουργούσε τη Μεγάλη Βουλγαρία, µετά τον νικηφόρο πόλεµο της Ρωσίας εναντίον της Τουρκίας το Προτροπή προς την Οθωµανική κυβέρνηση για διακανονισµό της συνοριακής γραµµής Οθω- µανικής Αυτοκρατορίας - Ελλάδας µε βάση την οριοθετική γραµµή Πηνειός -Κάλαµος. 64

9 20 Ιουνίου 1881: Σύµβαση Κωνσταντινουπόλεως. Συνάπτεται µεταξύ Ελλάδας και Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα προσαρτά τη Θεσσαλία, πλην της περιοχής Ελασσόνας, και την περιοχή Αρτας. Προσάρτηση Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης, νησιών Αιγαίου. 17 Μαΐου 1913: Συνθήκη Λονδίνου. Η Αλβανία γίνεται αυτόνοµο κράτος. Τα σύνορα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ορίζονται στη γραµµή Αίνου - Μηδείας. 28 Ιουλίου 1913: Συνθήκη Βουκουρεστίου. Τα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας στη γραµµή Μπέλες - εκβολές Νέστου (προσάρτηση Ανατολικής Μακεδονίας). ιακοίνωση των ευρωπαϊκών δυνάµεων. 31 Ιανουαρίου 1914: Η Ελλάδα προσαρτά τα νησιά του Αιγαίου εκτός από την Ίµβρο και την Τένεδο. 1 εκεµβρίου 1913: Η Κρήτη ενσωµατώνεται στο ελληνικό κράτος. Προσάρτηση υτικής Θράκης. 14 Νοεµβρίου 1919: Συνθήκη Νεϊγύ. Παραίτηση της Βουλγαρίας από τη δυτική Θράκη. 28 Ιουλίου 1920: Συνθήκη Σεβρών. Η δυτική Θράκη παραχωρείται στην Ελλάδα. Της παραχωρείται επίσης η Ανατολική Θράκη έως την Τσατάλτζα, η Ίµβρος, η Τένεδος και η Σµύρνη (επικυριαρχία και δηµοψήφισµα µετά την παρέλευση πέντε ετών). 14 Ιουλίου 1923: Συνθήκη Λωζάνης. Η Ελλάδα διατηρεί τη υτική Θράκη, αλλά χάνει την περιοχή της Σµύρνης, την Ίµβρο και την Τένεδο. Προσάρτηση ωδεκανήσων. 10 Φεβρουαρίου 1947: Συνθήκη Παρισίων. Τα ωδεκάνησα παραχωρούνται στην Ελλάδα και επαναβεβαιώνεται η ισχύς της ιταλοτουρκικής Συνθήκης της 24 ης Ιουλίου 1924, που προβλέπει την παραίτηση της Τουρκίας από κάθε διεκδίκηση της ωδεκανήσου (Από το ιστορικό αρχείο της Βουλής των Ελλήνων). 3. Από τα πρώτα Συντάγµατα φαίνεται να θεωρούν οι Έλληνες την βυζαντινή Αυτοκρατορία συνέχεια του έθνους Πηγή: Γκιώνης., Περίγραµµα ιστορίας του µεταβυζαντινού δικαίου, Θεσσαλονίκη 1966, σσ. 290, 291, 293, 304. Νοµική ιάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, ή Οργανισµός του Αρείου Πάγου, Γερουσίας της Ανατ. Ελλάδος, 4/11/1821: «Οι κοινωνικοί νόµοι των αειµνήστων χριστιανών αυτοκρατόρων της Ελλάδος µόνοι ισχύουσι κατά το παρόν εις την Ανατολικήν Χέρσον Ελλάδαν». 65

10 Προσωρινόν πολίτευµα της Ελλάδος, 1/1/1822, όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται: «Άχρι της κοινοποιήσεως των ειρηµένων κωδίκων, αι πολιτικαί και εγκληµατικαι διαδικασίαι βάσιν έχουσι τους Νόµους των αειµνήστων Χριστιανών ηµών Αυτοκρατόρων». Νόµος της Επιδαύρου, Β Εθνική Συνέλευσις εν Άστρει 1823, επαναλαµβάνονται τα παραπάνω και στις 1/4/1823 από τα Πρακτικά διαβάζουµε: «ιορίζεται επιτροπή για να εκθέση τα κυριώτερα των εγκληµατικών εκ του προχείρου, ερανιζοµένη από τους νόµους των ηµετέρων αειµνήστων Βυζαντινών Αυτοκρατόρων». Πολιτικόν Σύνταγµα της Ελλάδος, Τροιζήνα 1827 :«Έως ότου δηµοσιευθώσι Κώδικες, οι Βυζαντινοί Νόµοι (..) και οι παρά της Ελληνικής Πολιτείας δηµοσιευόµενοι νόµοι έχουν ισχύν». Πηγή: Καραγιαννόπουλος Ι., Το Βυζαντινο Κράτος, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονικη χ.χ., σ. 51. «Ο όρος Βυζάντιο είναι νεολογισµός. Τον χρησιµοποίησε για πρώτη φορά ο Ιερώνυµος Βόλφ ( ) στα (Οι πολίτες της Ρωµανίας)... Μόνο Ρωµαίους ονόµαζαν τους εαυτούς τους, η αυτοκρατορία τους ήταν Ρωµαϊκή και η πρωτεύουσά τους η Νέα Ρώµη...». Το 1901 εκδόθηκε το έργο Ιστορία της Ρωµιοσύνης του Αργ. Εφταλιώτη. Την εποχή εκείνη, ακόµα, τα ονόµατα Ρωµιός και Ρωµιοσύνη συγκινούσαν περισσότερο από σήµερα τους Ρωµιούς. Τούτο, διότι τα ονόµατα Έλληνας και Ελληνισµός δεν είχαν ακόµη επικρατήσει στην συνείδηση του απλού λαού. Αµέσως, όµως, ο Γεώργιος Σωτηριάδης έγραψε κριτική κατά της Ιστορίας της Ρωµηοσύνης όπου κατέκρινε τη χρήση των ονοµάτων Ρωµιός και Ρωµιοσύνη. Την υπεράσπιση του Αργ. Εφταλιώτη, ανέλαβε ο οµοϊδεάτης του Κωστής Παλαµάς. Πηγή: Παλαµάς Κ., «Ρωµιός και Ρωµιοσύνη», Άπαντα, τ. ΣΤ, Ίδρυµα Κωστή Παλαµά, εκδ. Μπίρης, Αθήνα. «(...) εν απορεί κανείς, πώς ο Εφταλιώτης έγραψε Ρωµιός και όχι Έλληνας, έγραψε Ρωµιοσύνη και όχι Ελληνισµός Το όνοµα τούτο (δηλαδή Ρωµαίος) διετηρήθη [γράφει ο Κρουµπάχερ] δια των φρικτών χρόνων της Τουρκοκρατίας µέχρι σήµερον, ως η πραγµατική και µάλιστα διαδεδοµένη επίκλησις του γραικικού λαού, απέναντι της οποίας η µεν σποραδικώς απαντώσα Γραικοί µικράν ιστορικήν σηµασίαν έχει, η δε δια της Κυβερνήσεως και σχολείου τεχνικώς εισαχθείσα Έλληνες, ουδεµίαν». 66

11 4. Συνταγµατική Ιστορία Πηγή: Αριστόβουλου Μ. Ι., Συνταγµατικόν ίκαιον, Πανεπιστηµιακαί πα - ραδόσεις, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη - Αθήναι 1967, σ «Η συνταγµατική ιστορία είναι ιστορία της κρατικής εξουσίας, ιστορία της συγκροτήσεως και της ασκήσεώς της. Κατά συνέπειαν, όταν γίνεται λό γος περί συνταγµατικής ιστορίας της Ελλάδος προϋποτίθεται η ύπαρξις ελληνικού κράτους. Πρόκειται δε βεβαίως περί του συγχρόνου ελληνικού κράτους και περί της συνταγµατικής ιστορίας της νεωτέρας Ελλάδος. Ο κρατικός βίος του νεωτέρου Ελληνισµού ήρχισε διά της Εθνικής Επαναστάσεως του Το σύγχρονον ελληνικόν κράτος υπάρχει, όχι αφ ότου ανεγνωρίσθη διεθνώς, αλλ αφ ότου εδηµιουργήθη και επεβλήθη πράγµατι µία νέα οργάνωσις εξουσίας αυτοδυνάµου εις ωρισµένον εδαφικόν χώρον της τότε οθωµανικής αυτοκρατορίας, κατοικούµενον από Έλληνας, οι οποίοι επαναστάτησαν κατά της τουρκικής κυριαρχίας και επέτυχον, εντός αυτού, να την καταλάβουν». Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Εκπόνηση επιστηµονικής εργασίας: Βιβλιογραφική έρευνα πηγές Κρίνεται χρήσιµο οι µαθητές και οι µαθήτριες να ασκηθούν στην εκπόνηση µιας επιστηµονικής εργασίας. Για τον λόγο αυτόν µπορεί ο διδάσκων, αφού αναλύσει τη µεθοδολογική πορεία, όπως παρατίθεται στη συνέχεια, να αναθέσει στους µαθητές και στις µαθήτριες θέµατα από την ενότητα του µαθή- µατος, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο ατοµικής ή συλλογικής γραπτής εργασίας. Η καλύτερη µπορεί να παρουσιαστεί στην τάξη. 1ο βήµα: Προσανατολισµός στο θέµα, µε βάση κάποιο γενικό εγχειρίδιο που προτείνεται στο τέλος του βιβλίου του µαθητή. 2ο βήµα: ιάγραµµα, έστω και προσωρινό, όπου θα παρουσιάζονται τα επιµέρους θέµατα που θα αναλυθούν στην εργασία. Είναι σηµαντικό να γίνει ιεράρχηση των επιµέρους θεµάτων (βλ. ενδεικτικά στο υπόδειγµα, αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι). 3ο βήµα: Αναζήτηση βιβλιογραφίας. Πολύ σηµαντική είναι η εκµάθηση του τρόπου µε τον οποίον κάνουµε βιβλιογραφικές παραποµπές. Ενδεικτικά αναφέρονται: Για βιβλία: Όνοµα συγγραφέως - Τίτλος βιβλίου - Έκδοση - Εκδοτικός οίκος- Τόπος και χρονολογία έκδοσης - Σελίδες. Για άρθρα: Όλα τα παραπάνω και επιπλέον το επιστηµονικό περιοδικό (ο συλλογικός τόµος κ.τ.λ.), από το οποίο αντλήθηκε το άρθρο µε αριθµό τεύχους και χρονολογία, καθώς και οι σελίδες που καταλαµβάνει σε αυτό. 67

12 Για ιστοσελίδες: Η χρονολογία κατά την οποία αντλήσαµε τα στοιχεία. Πρέπει, βέβαια, να επισηµανθεί και η αναγκαιότητα διασταύρωσης των πληροφοριών που αντλούµε από το διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αναζήτησης βιβλιογραφίας, θα ήταν χρήσιµη µία ξενάγηση στη βιβλιοθήκη του σχολείου, αν υπάρχει, καθώς και η εκµάθηση τρόπων αναζήτησης βιβλιογραφίας (και αποδελτίωσης αυτής) στο διαδίκτυο ή σε βάσεις δεδοµένων, σε συνεργασία µε τους καθηγητές/τριες της Πληροφορικής. Για πηγές: πρέπει να αναφέρεται και ο εκδότης, η επιµέλεια κ.τ.λ. (π.χ. για την Εξάβιβλο του Αρµενόπουλου: Αρµενοπούλου Κ., Πρόχειρον Νόµων ή Εξάβιβλος, επιµ. Κ.Γ. Πιτσάκης, εκδ. ωδώνη, Αθήνα 1971). Παράδειγµα για το θέµα Τα Συντάγµατα της Ελληνικής Επανάστασης : Ενδεικτικό διάγραµµα Α. Εισαγωγή (το θέµα της εργασίας-ορισµός του Συντάγµατος-θεµατική και χρονολογική οριοθέτηση). Β. Το ιστορικοπολιτικό πλαίσιο 1. Κοινωνικοπολιτικές συνθήκες: α) Στην Ελλάδα, β) Στο εξωτερικό 2. Ιδεολογικό υπόβαθρο: α) Νεοελληνικός ιαφωτισµός, β) Επιρροές από άλλα Συντάγµατα στην Ευρώπη. Γ. Ανάλυση των Συνταγµάτων 1. Το Σύνταγµα της Επιδαύρου: α) Πότε και πώς ψηφίσθηκε (από ποια Εθνοσυνέλευση), β) Το πολίτευµα που εγκαθίδρυσε. i) Εφαρµογή της αρχής της διάκρισης των εξουσιών ii) Βουλευτικό και Εκτελεστικό Σώµα iii) Καθιέρωση της αρχής της ισότητας και ατοµικά δικαιώµατα iv) Άλλες διατάξεις (καθιέρωση των χρωµάτων της ελληνικής σηµαίας) γ) Η τύχη του Συντάγµατος (π.χ. πόσο ίσχυσε, πότε αναθεωρήθηκε κ.τ.λ.) 2. Το Σύνταγµα του Άστρους: α) Πότε και πώς ψηφίσθηκε (από ποια Εθνοσυνέλευση), β) Το πολίτευµα που εγκαθίδρυσε. 3. Το Σύνταγµα της Τροιζήνας: α) Πότε και πώς ψηφίσθηκε (από ποια Εθνοσυνέλευση), β) Το πολίτευµα που εγκαθίδρυσε.. Γενικές παρατηρήσεις επί των τριών Συνταγµάτων 1. Ο δηµοκρατικός και φιλελεύθερος χαρακτήρας τους 2. Ο συσχετισµός των πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων που αντικατοπ - τρίζουν. 68

13 Ε. Σύνοψη ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ 1η ΠΕΡΙΟ ΟΣ ( ) Α/ Προετοιµασία της Επανάστασης Β/ Επανάσταση (Μάρτιος Σεπτέµβριος 1829) εµφύλια σύρραξη (έξοδος του Μεσολογγίου) Ναυµαχία του Ναυα - ρίνου (1827) Α/ Προεπαναστατική περίοδος: α) Το Πολίτευµα του Ρή γα Φερραίου Τα δηµοκρατικά Συντάγµατα του αγώνα β) Τοπικά Συντάγµατα, όπως τα ολιγαρχικά Συντάγµατα Ιονίων νήσων (1800, 1803, 1817), Στρατοπολιτικόν Σύ - νταγµα Σάµου 1821, Προσωρινόν πολίτευµα Κρήτης 1822 κ.ά. Β/ ηµοκρατικά Συντάγµα - τα του αγώνα: α) Τοπικού χαρακτήρα Συ - ντάγµατα: i) Μεσσηνιακή Γερουσία (1821): ιακήρυξις περί ανεξαρτησίας προς τας ευρωπαϊκάς αυλάς ii) πράξις της 26 ης Μαΐου 1821 της συνελεύσεως στη µονή των Καλτετζών iii) Γενικός Οργανισµός της Πελοποννήσου - Οργανισµός Πελοποννησιακής Γερουσίας (Επίδαυρος 1821 από Συνέλευση 24 προκρίτων υπό την προεδρία του ηµ. Υψηλάντη) Β/ α) Τα κείµενα των τοπικών Συνταγµάτων του πρώτου έτους της Επανάστασης χαρακτηρίζο - νται από πέντε κύρια γνωρίσµατα: έχουν τοπικό χαρακτή - ρα: ρυθµίζουν την κρατική οργάνωση ορισµένων µόνο τµηµάτων της επαναστατηµένης Ελλάδας. έχουν προσωρινό χαρακτήρα: η ρύθµιση που εισάγουν προορίζεται να ισχύσει µέχρι την οριστική συγκρότηση του ελληνικού κράτους. προβλέπουν την ύπαρξη 69

14 iv) Συνέλευσις της υτικής Χέρσου Ελλάδος από 33 α - ντιπροσώπους υπό την προεδρία του Αλεξ. Μαυροκορδάτου Οργανισµός της Γερουσίας της υτικής Ελλάδος (οργάνωση προσωρινής ιοικήσεως) v) Νοµική ιάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος ή Οργανισµός του Αρείου Πάγου, Γερουσίας της Ανατολικής Ελλάδος (Σάλωνα, δηλ. Άµφισσα, από 70 αντιπροσώπους υπό την προεδρία του Θεοδ. Νέγρη, Νοέµβριος 1821). β) Γενικής ισχύος Συντάγ- µατα: i) Το Σύνταγµα της Επιδαύρου: Α Εθνική Συνέλευση από 59 παρα στά τες των απε - λευθερωµένων περιοχών (20 εκεµβρίου 1821) ιακήρυξη εθνικής ανεξαρτησίας (1 Ιανουαρίου 1822) & ψήφιση του πρώτου Συντάγµατος του νέου ελληνικού κράτους ( Προσωρινόν πολίτευµα της Ελλάδος ). κεντρικής κρατικής εξουσίας που θα ασκείται από Εθνική Βουλή, από την οποία θα εξαρτώνται οι τοπικές διοικήσεις. θεσπίζονται από συνε - λεύσεις που αποτελούνται κυρίως από προκρίτους (κοτζαµπάσηδες) και ανώ - τερους κληρικούς και αποβλέπουν στην εξασφάλιση κατά βάση της δικής τους κυριαρχίας, οπότε έχουν, στην ουσία, ολιγαρχικό χαρακτήρα. διασφαλίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση και κα - θιερώνουν φιλελεύθερες αρχές ως προς την άσ κη - ση της κρατικής εξου σίας. Β/ β) i) Το Σύνταγµα της Επιδαύρου εγκαθίδρυσε τη δηµοκρατική αρχή και παρουσίαζε τα εξής γνω - ρίσµατα: διάκριση των εξουσιών αντιπροσωπευτικό σύστηµα µε µία Βουλή συλλογική µορφή του επικεφαλής οργάνου της εκτελεστικής εξουσίας (πε - ν ταµελές εκτελεστικό σώµα κατά το πρότυπο του γαλλικού ιευθυντηρίου) ενιαύσια θητεία για το βου λευτικό και το εκτελεστικό σώµα 70

15 ii) Το Σύνταγµα του Άσ τρους: Β Εθνική Συνέλευση (29 Μαρ - τίου 1823) - ψήφιση αναθεώρησης του Προσωρινού Πολιτεύµατος της Ελλάδος µε το όνο µα Νόµος της Επιδαύ ρου (13 Απριλίου 1823). iii) Το Σύνταγµα της Τροι - ζήνας: Γ Εθνική Συνέλευση (19 Μαρτίου 1827) η εκτελεστική εξουσία ανατίθεται σε ένα πρόσωπο (τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια) & Πολιτικό Σύνταγµα της Ελλάδος (1 Μαΐου 1827). καθιέρωση της αρχής της ισότητας διασφάλιση ατοµικών δι - καιωµάτων ιδιοκτησία, τιµή, ασφάλεια, ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας, απαγόρευση βασανιστηρίων και δή µευσης περιουσίας καθιέρωση κυανού και λευκού ως χρωµάτων της εθνικής µας σηµαίας. Β/ β) ii) Ο Νόµος της Επιδαύρου διαφέρει από το αρχικό Σύνταγµα στα εξής σηµεία: καθιέρωση της υπεροχής του νοµοθετικού ένα ντι του εκτελεστικού σώ µατος κατάργηση των τοπικών διοικήσεων και ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας (κα ταπολέµηση του τοπικιστικού πνεύµατος, έκτο - τε η Ελλάδα καθίσταται ενιαίο κράτος) απαγόρευση της δουλείας, καθιέρωση της ελευ - θεροτυπίας, του δι καιώ- µατος αναφέρεσθαι, του νόµιµου δικαστή, της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας. Β/ β) iii) Το Σύνταγµα της Τροιζήνας υπερβαίνει όλα τα Συντάγµατα της εποχής του ως προς την ε - φαρµογή των δηµοκρατικών και φιλελεύθερων ιδε - ών. Ειδικότερα προβλέπει: ρητή καθιέρωση της δη- µοκρατικής αρχής 71

16 Γ/ Καθεστώς Καποδίστρια 27 Σεπτεµβρίου 1831 δολοφονία του Καποδίστρια στο Ναύ - πλιο Αναγνώριση ελληνικού κράτους από τις Μ. υνάµεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία). i) Πρωτόκολλο Λονδίνου 1830: διεθνής αναγνώριση της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους από τις Μ. υνάµεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία). Γ/ καθεστώς Καποδίστρια α) Κατάλυση Πολιτικού Συντάγµατος Τροιζήνας (18 Ιανουαρίου 1828) β) Σύσταση προσωρινού πολιτεύµατος : συγκέντρωση όλων των εξουσιών στο πρόσωπο του Κυβερνήτη γ) Εθνική Συνέλευσις (11 Ιουλίου 1829) ίδρυση Γερουσίας µε 27 µέλη, διοριζό- µενα από τον Κυβερνήτη. εφαρµογή της διάκρισης των εξουσιών ως εξής: η νοµοθετική ανήκει στη Βουλή, η εκτελεστική στον Κυβερνήτη (διορίζει και παύει τους Υπουργούς), η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια εις το όνοµα του Έθνους καθιέρωση της ισότητας ενώπιον του νόµου: πρόσβαση όλων των Ελλήνων πολιτών στα δηµόσια επαγγέλµατα, αναλογική κατανοµή των φορολογικών βαρών, απαγόρευση των τίτλων ευγενείας, αποκλεισµό του κλήρου από τα δηµόσια λειτουργήµατα κ.ά. καθιέρωση της αρχής της µη αναδροµικότητας των νόµων. 72

17 ii) Συνθήκη Λονδίνου 1832: η Ελλάς, υπό την κυριαρχίαν του πρίγκηπος Όθωνος της Βαυαρίας και την εγγύησιν των τριών Αυλών, θα αποτελέση ανεξάρτητον µοναρχικόν κράτος. iii) Συνθήκη Κων/ πολεως 1832 µεταξύ των Μ. υνάµεων και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, µε την οποία ορίσθηκαν τα σύνο ρα του ελληνικού κρά τους. / Μοναρχία: Ιανουάριος έλευση Όθωνα / Εγκαθίδρυση µοναρχίας α) Ε Εθνική Συνέλευσις, (Ναύπλιο, 15 Μαρτίου 1832) ψήφιση του ηγεµονικού Συντάγµατος. β) ψήφισµα 27 Ιουλίου 1832: Επικύρωση εκλογής Όθωνος ως βασιλέως της Ελλάδος από τις τρεις προστάτιδες υνά- µεις ιακοίνωση των τριών υνάµεων για το δικαίω µα του βασιλέως να παραχωρήσει Σύνταγµα Εγκαθίδρυση απόλυτης µοναρχίας. 73

18 . ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Παραδείγµατα επαναληπτικών ασκήσεων από την Ιστορία Αρχαίου Κόσµου Α Λυκείου (1 η και 2 η διδακτική ώρα): Α. Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από αυτές που σας δίνονται (και στη σωστή πτώση): Στο δηµοκρατικό πολίτευµα κυρίαρχο πολιτειακό όργανο αναδεικνύεται η..., δηλαδή η συνέλευση όλων των... κατοίκων που είχαν... δικαιώµατα. Σε κάθε πολίτη δινόταν η δυνατότητα να παίρνει τον λόγο, να διατυπώνει ελεύθερα την άποψή του (...) και να συµµετέχει στη διαµόρφωση και στην ψήφιση των νόµων (...). Ατοµικός, ισοπολιτεία, κοινωνικός, ενήλικος, πολιτικός, γερουσία, ανήλικος, ισηγορία, ισονοµία, εκκλησία. Β. Να συµπλήρωσετε τα κενά ώστε να φαίνεται µε σωστή ακολουθία η εξέλιξη των κοινωνικών συγκρούσεων και των πολιτειακών µεταβολών σε κάθε πόλη κράτος και να εξηγήσετε τη µετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο ολιγαρχία, δηµοκρατία, βασιλεία, αριστοκρατία, τυρρανίδα. Γ. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πόλης - κράτους; α) από άποψη γεωγραφική, β) από άποψη οργανωτική, γ) από άποψη επιδιώξεων.. Να αντιστοιχίσετε τα ελληνιστικά βασίλεια µε τους πρώτους ηγεµόνες τους που θεµελίωσαν και τις αντίστοιχες δυναστείες, καθώς και τις πρωτεύουσές τους: 1. Βασίλειο Μακεδονίας 2. Βασίλειο Αιγύπτου α) Λυσίµαχος / Άτταλος β) Κάσσανδρος / Αντίγονος Γονατάς (277 π.χ.) i) Σελεύκεια (αργότερα Αντιόχεια) ii) Πτολεµαΐς 3. Βασίλειο Συρίας γ) Πτολεµαίος iii) Πέλλα 4. Βασίλειο Θράκης (αργότερα Περγάµου) δ) Σέλευκος iv) Λυσιµάχεια (αργότερα Πέργαµος) 74

19 Ε. Να αντιστοιχίσετε το κάθε ελληνιστικό βασίλειο µε τη χρονολογία παρακµής και καθυπόταξής του, τελικά, από τους Ρωµαίους: 1. Βασίλειο Μακεδονίας ολόκληρη η ηπειρωτική Ελλάδα 2. Βασίλειο Αιγύπτου β) 168 π.χ.-146 π.χ. α) Ήδη µε τον θάνατο του πρώτου βασιλιά, τα εδάφη του βασιλείου αυτού µοιράζονται µετα - ξύ Μακεδονίας και Συρίας / Το βασίλειο αποτελεί κληροδότηµα του Αττάλου Γ στους Ρω - µαίους (133 π.χ.) 3. Βασίλειο Συρίας γ) από τις αρχές του 2 ου αιώνα π.χ. 4. Βασίλειο Θράκης - Περγάµου δ) 30 π.χ. (τελευταία βασίλισσα: Κλεοπάτρα) ΣΤ. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, σηµειώστε Σ αν θεωρείτε την πρόταση σωστή, Λ αν τη θεωρείτε λανθασµένη. Αν θεωρείτε την πρόταση λανθασµένη, επαναδιατυπώστε τη σωστά: 1. Στόχος του Ιουστινιανού ήταν η ανακατάληψη των χαµένων εδαφών της αυτοκρατορίας στη ύση και η ενίσχυση της συνοριακής άµυνας στην Ανατολή, ώστε να αποκατασταθεί η ρωµαϊκή οικουµένη. 2. H εσωτερική πολιτική του Ιουστινιανού στόχευε στη συνοχή της κοινότητας των λαών που ζούσαν στην αυτοκρατορία, γι αυτό αξιοποίησε ως συνδετικά στοιχεία την ελληνική πολιτιστική παράδοση και τη χριστιανική πίστη. Ζ. Επιλέξτε τη λέξη/φράση που συµπληρώνει σωστά καθεµιά από τις παρακάτω ελλιπείς προτάσεις: 1. Η πολιτική του Ιουστινιανού που στόχευε στην αποκατάσταση της παλαιάς συνοριακής γραµµής της αυτοκρατορίας, όπως ήταν πριν εγκατασταθούν στο δυτικό τµήµα της οι γερµανικοί λαοί, είναι γνωστή µε τον όρο α) repetitio (επανάληψη), β) remuneratio (αποκατάσταση), γ) reconquista (ανασύσταση), δ) receptio (εισδοχή). 2. Το σπουδαιότερο επίτευγµα της εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού υπήρξε το νοµοθετικό του έργο, η κωδικοποίηση των νόµων, που τον 16 ο αιώνα χαρακτηρίσθηκε µε τον όρο και αποτέλεσε τη βάση της νεότερης νοµοθεσίας των ευρωπαϊκών κρατών. 75

20 α) Corpus Novellarum, β) Corpus Juris Civilis, γ) Corpus Juris Publici, δ) Corpus Juridicum. 3. Τα κύρια σηµεία της εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού ήταν α) η ισχυροποίηση της απόλυτης µοναρχίας, η καθιέρωση µιας θρησκείας και ενός δόγµατος, η κωδικοποίηση του ικαίου, η θεµελίωση νέου διοικητικού συστήµατος που απέτρεψε τον εκφεουδαρχισµό της αυτοκρατορίας, β) η ισχυροποίηση της απόλυτης µοναρχίας, η ανεξιθρησκεία, η ενίσχυση της συνοριακής γραµµής και οι επιθετικοί πόλεµοι, η καθιέρωση µισθοφορικού στρατού, γ) ο εκφεουδαρχισµός της αυτοκρατορίας, η καθιέρωση νέων αξιωµάτων, η αναµόρφωση του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης, η ανοικοδόµηση νέων ναών, δ) τίποτα από τα παραπάνω. Η. Στον παρακάτω πίνακα, να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της πρώτης στήλης µε τα στοιχεία της δεύτερης: Το νοµοθετικό έργο του Ιουστινιανού είναι το σπουδαιότερο επίτευγµα της εσωτερικής του πολιτικής και περιλαµβάνει τα εξής µέρη: 1.Εισηγήσεις (Institutiones) 2. Πανδέκτες (Digesta) α. «Aνθολόγηση» από σηµαντικά έργα Ρωµαίων νοµικών, π.χ. Ουλπιανού, Παπινιανού κ.ά. β. Εισαγωγικές έννοιες στη νοµική επιστήµη µε σκοπούς διδακτικούς. 3. Κώδιξ (Codex) γ. Καινούριες διατάξεις που εκδόθηκαν από τον Ιουστινιανό. 4. Νεαραί (Νovellae) δ. Κωδικοποίηση των αυτοκρατορικών διατάξεων από την εποχή του Αδριανού (130 µ.χ.) µέχρι την εποχή του Ιουστινιανού. i. Eλληνικά ii. Λατινικά 2. Παραδείγµατα επαναληπτικών ασκήσεων (3 η και 4 η διδακτική ώρα) Α. Κυκλώστε την επιλογή που συµπληρώνει σωστά τις παρακάτω ελλιπείς προτάσεις: 1. Η Ελλάδα αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως ανεξάρτητο κράτος µε: 76

21 α. Τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης το 1832 β. Το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης το 1826 γ. Την Ιουλιανή σύµβαση το 1827 δ. Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου το Το πρώτο Σύνταγµα ψηφίστηκε, τελικά, το: α. 1843, β. 1844, γ. 1842, δ Ποιος εισηγήθηκε στα 1872 και κατάφερε να επιβάλει την αρχή της δεδηλωµένης ; α. Χαρίλαος Τρικούπης β. Θεόδωρος ηλιγιάννης γ. Αλέξανδρος Κουµουνδούρος δ. Επαµεινώνδας εληγεώργης Β. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισηµαίνοντας ταυτόχρονα τα σχετικά χωρία του παρακάτω κειµένου, να περιγράψετε τον τρό πο εφαρµογής του Συντάγµατος του Πηγή: Σβώλος Αλ., Βενιζέλος Ε., Τα Ελληνικά Συντάγµατα /1986, Η Συνταγµατική Ιστορία της Ελλάδος, εκδ. Στοχαστής, Αθήνα 1998, σσ «Ο Όθων, δεχθείς άκων την εγκαθίδρυσιν συνταγµατικού πολιτεύµατος, δεν είχε την διάθεσιν της πιστής εφαρµογής αυτού. Ευθύς εξαρχής, παραβιάζων το πνεύµα του Συντάγµατος, ανεµίχθη εις έργα διοικητικά, επεµβαίνων εις τας βουλευτικάς εκλογάς και προσπαθών εκδήλως να συγκεντρώση εις χείρας του περισσοτέραν εξουσίαν. Προ δε της αντιστάσεως, την οποίαν εύρισκε, δεν εδίσταζεν, ως είναι ευνόητον, να λάβη µέτρα πιεστικά κατά της ελευθερίας του Τύπου και της ανεξαρτησίας των συνειδήσεων, τουθ όπερ εξήπτεν ακόµη περισσότερον την κατ' αυτού αντιπολίτευσιν και προητοίµαζε την πτώσιν του». Επίσης, ο Σβώλος αναφέρει σχετικά: «Ο βασιλεύς όπως γράφει ο Ν. ραγούµης (...) έρρεπε φύσει προς το σύστηµα της συγκεντρώσεως, πολιτικοί δε, όπως ο Κωλέττης, τελειοποιήσαντες αυτό, και τον Οθωνα ενεθάρρυναν εις αυστηροτέραν εφαρµογήν και αυτοί εφήρµοσαν απηνέστερον (...) Η προϊούσα κοινωνική εξέλιξις ενίσχυε το φιλελεύθερον και δηµοκρατικόν πνεύµα, ούτως ώστε αι απολυταρχικαί τάσεις να µη είναι ανεκταί και να υπονοµεύεται τουναντίον δια συνεχούς δράσεως η βασιλεία του Οθωνος (...). Η θέσις του Οθωνος κατέστη τόσον επισφαλής, ώστε ευκόλως ανετράπη δι επαναστάσεως (...)». 77

22 Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλιβιζάτος Ν., Οι πολιτικοί θεσµοί σε κρίση, Όψεις της ελληνικής Ιστορίας, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα ιαµαντόπουλος Θ., Η ελληνική πολιτική ζωή: Εικοστός αιώνας Από την προβενιζελική στην µεταπαπανδρεϊκή εποχή, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Faure P., Η καθηµερινή ζωή την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, µτφρ. Γ. Αγγέλου, εκδ. Παπαδήµα, Αθήνα Μαυρογορδάτος Γ.Θ., Χατζηιωσήφ Χρ. (επιµ.), Βενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός, Παν/κές εκδ. Κρήτης, Ηράκλειο Πετρίδης Π., Πολιτικές υνάµεις και Συνταγµατικοί Θεσµοί στη νεώτερη Ελλάδα ( ), εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη Σβολόπουλος K., Η ελληνική εξωτερική πολιτική , Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα Σβολόπουλος Κ., Το Βαλκανικόν σύµφωνον και η ελληνική εξωτερική πολιτική, , εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας. Σβορώνος Ν., Η βυζαντινή επαρχία, πέντε µαθήµατα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας. Talbot Rice Τ., Ο ηµόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών, µτφρ. Φ. Κ. Βώρος, εκδ. Παπαδήµα, Αθήνα Τσάτσος., Ελληνική πολιτεία , Αθήνα Walter G., Η καθηµερινή ζωή στο Βυζάντιο. Στον αιώνα των Κοµνηνών ( ), µτφρ. Κ. Παναγιώτου, Αθήνα

Ιστορική ανασκόπηση των βοτάνων

Ιστορική ανασκόπηση των βοτάνων Σχολικό έτος 2012-2013 Ιστορική ανασκόπηση των βοτάνων Τα βότανα αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του φυτικού βασιλείου, είναι το σημείο επαφής μας με τη μάνα γη, ένας κόμβος επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Το Μυστήριο του Γάµου. Του Αρχ. Καλλίστρατου Λυράκη Ο σύζυγος ο πιστός, κοντά στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Χαιρετισµός κτή V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ... 2. 2. Έµβληµα Μεραρχίας... 3. 3. Ιστορία Σχηµατισµού... 4. 4. Ιστορικά Στοιχεία Κρήτης...

1. Χαιρετισµός κτή V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ... 2. 2. Έµβληµα Μεραρχίας... 3. 3. Ιστορία Σχηµατισµού... 4. 4. Ιστορικά Στοιχεία Κρήτης... 40 V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ Καστέλι Χανιά Ρέθυµνο Ηράκλειο Χ. Σφακιών Αγ. Νικόλαος Τυµπάκι Καστέλι Σητεία Ιεράπετρα ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΤΜΗΜΑ Σελίδα 1. Χαιρετισµός κτή V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ... 2 2. Έµβληµα Μεραρχίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Είναι ο ηθικός προβληµατισµός αποτέλεσµα της φυσικής ροής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ''

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ. ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Σελίδα 1

Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ. ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Σελίδα 1 Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ ΚΩΔΙΚΟΣ: 3481 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Βουλής 36, 5 ος όροφος Γραφ. 5 Αθήνα Τ.Κ. 105 57 Τηλ: 2103251740,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι»

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι» Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ Π Ρ Ο Α Σ Π Ι Σ Τ Ω Ν Τ Η Σ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι» «Αείδω ξυνετοίσι, θύρας δ επίθεσθε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο, χρήσεις, ασφάλεια και οικονομία Ομάδα Μαθητών: Συντονιστές Καθηγητές: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Θεωρητικό υπόβαθρο Το Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο, χρήσεις, ασφάλεια και οικονομία Ομάδα Μαθητών: Συντονιστές Καθηγητές: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Θεωρητικό υπόβαθρο Το Φυσικό αέριο 1 Φυσικό αέριο, χρήσεις, ασφάλεια και οικονομία Ομάδα Μαθητών: Γεδεών Στέλλα, Θεοφάνους Ρογήρος, Γεωργίου Μαρίνα, Ξενοφώντος Άννα, Μιχαήλ Αντρέας, Δήμου Ιωάννης, Παύλου Ειρήνη Συντονιστές Καθηγητές: Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑΙ Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑΙ Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ MAKISTIA 58: 1 11/4/09 2:45 PM 1 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Κωδικός: 3087 17 ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑΙ Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ Έτος 14ο Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2009

Διαβάστε περισσότερα

(Ε. Π. Παπανούτσου, «Τα νιάτα και ο δάσκαλος», Η παιδεία Το µεγάλο µας πρόβληµα, εκδ. ωδώνη, Αθήνα 1976, σ. 250)

(Ε. Π. Παπανούτσου, «Τα νιάτα και ο δάσκαλος», Η παιδεία Το µεγάλο µας πρόβληµα, εκδ. ωδώνη, Αθήνα 1976, σ. 250) ΙΙ. ΤΑ ΕΙ Η ΤΟΥ ΟΚΙΜΙΟΥ Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης Ολοκληρώνοντας πλέον έναν κύκλο σπουδών, η τάξη σας αποφάσισε να τυπώσει ένα λεύκωµα στο οποίο µεταξύ άλλων (π.χ. χαρακτηριστικές φωτογραφίες της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτον. Το ταξίδι στην Κίνα θα φέρει καρπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ο επαγγελµατικός ρόλος των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας: Απόψεις, ανάγκες, προσδοκίες.

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Ο ποιητής ευχαριστεί το Θεό, γιατί του πρόσφερε το δώρο της ποίησης, αναγνωρίζοντας µάλιστα την ιδιαίτερη αξία που αυτή έχει στη ζωή του ( δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Υπεύθυνος Μαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να

Διαβάστε περισσότερα

ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», Βρυξέλλες, 08-09-2006, COM (2006) 481 τελικό.

ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», Βρυξέλλες, 08-09-2006, COM (2006) 481 τελικό. 1 ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ Μέλος του Σ της ΟΛΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Τα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά βιβλία είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΘΕΜΑ: «ΙΑΤΡΟΦΗ»

1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΘΕΜΑ: «ΙΑΤΡΟΦΗ» 1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΘΕΜΑ: «ΙΑΤΡΟΦΗ» ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Πρόλογος... 5 Ιστορική αναδροµή για τη διατροφή του ανθρώπου... 6 ιατροφικές συνήθειες του λαού µας... 8 Παραδοσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 1

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ Φοιτήτρια Νοµικής Σχολής Αθηνών (Τηλ. 6988116350) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Ιανουάριος 2010 1 Εργασία στο µάθηµα του Συνταγµατικού ικαίου (Α εξαµήνου) (Καθηγητής, κ. Ανδρέας ηµητρόπουλος)

Διαβάστε περισσότερα

Project «Διατροφή μέσω των αιώνων»

Project «Διατροφή μέσω των αιώνων» Project «Διατροφή μέσω των αιώνων» ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΤΟΠΟΥΣ Γραπτά κείμενα σχετικά με τη διατροφή των Ελλήνων στο πέρασμα των αιώνων από τα Ομηρικά χρόνια περιγράφουν με εντυπωσιακές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΙΤΙΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΙΤΙΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΙΤΙΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ* ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΠ1ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριστιανική κλήση. Ένα καυτό θέµα

Η χριστιανική κλήση. Ένα καυτό θέµα Ένα καυτό θέµα Η χριστιανική κλήση Στην προσπάθεια της ΙΣΚΙΕ να προωθήσει το θέµα «το πρόβληµα των ιερατικών και µοναχικών κλήσεων: προβληµατισµός προοπτική αντιµετώπιση», συντάχθηκε ένα κείµενο-βάση από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ ΤΟ 1936 ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ ΤΟ 1936 ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΑ Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 1 of 7 20/10/2013 10:37 µµ Κυριακή 20 Οχτώβρη 2013 ΕΝΘΕΤΗ ΕΚ ΟΣΗ: "ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ ΤΟ 1936 ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΑ ΙΚΤΑΤΟΡΑ Ι.ΜΕΤΑΞΑ" Σελίδα 1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΩΣ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕ ΕΙΞΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & Σ ΑΡΡΗ

Ο ΟΙ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & Σ ΑΡΡΗ Ο ΟΙ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & Σ ΑΡΡΗ ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ εισαγωγικά Η εργασία αυτή αφορά δυο δρόµους σε µια κεντρική συνοικία του δήµου Αθηναίων, τους δρόµους Σαρρή και Αριστοφάνους στην συνοικία του Ψυρή. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ερευνητική εργασία των µαθητών της Α Λυκείου Υπεύθυνοι καθηγητές: Φακή Βασιλική και Σκυβαλίδας Νίκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Βιογραφικά στοιχεία...4

Διαβάστε περισσότερα

Καχυποψία και πίστις

Καχυποψία και πίστις Καχυποψία και πίστις Ματθαίος 9:9-15 Α. Εισαγωγή Εδώ και αρκετούς µήνες κάνω µαθήµατα οδήγησης. Πριν µερικές ηµέρες κάποιος παραβίασε ένα βαθύ κόκκινο φανάρι και ο δάσκαλος βλέποντας το συµβάν γυρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

Βιογραφικό Σημείωμα ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 1 Βιογραφικό Σημείωμα ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Ο πατέρας του Ιωσήφ (Σήφης) Ρούσσου Κούνδουρος γεννήθηκε το 1885 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης και σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο της Αθήνας. Η σύζυγός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Άννα- Μαρία Ρεντζεπέρη, Λέκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ολική άρνηση στράτευσης

ολική άρνηση στράτευσης καμιια κανενασ ειρηνη φανταροσ με τ αφεντικα ποτε και πουθενα ολική άρνηση στράτευσης και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Τυπώθηκε τον Οκτώβρη του 2011 σε 1000 αντίτυπα αντί εισαγωγής] Η μπροσούρα αυτή περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο»

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡ ΙΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «Μέλισσα, µέλισσα, µέλι γλυκύτατο» ΓΑΡ ΙΚΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 1. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 1.1. Τα µέρη

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η ΓΚΟΜΠΕΝ/ΑΒΡΙΤΣ/ΡΟΚΕΡ κ.α. Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η αποτυχία του κρατικού καπιταλισμού Μετάφραση Νίκος Β. Αλεξίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τίτλος: Η Ρωσική Επανάσταση Μετάφραση: Νίκος Β. Αλεξίου Στοιχειοθεσία: N.M.

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 17 18 20 22 24 Πασχαλινό Μήνυμα Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Β.Ε.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 106 82, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 2103304120-1-2, FAX: 2103825322, email: info@obes.gr Αθήνα 08-11-2011 (τέταρτη έκδοση) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούµε πολύ, το προσωπικό του Ειδικού σχολείου Αιγάλεω, για την πολύτιµη βοήθεια που µας πρόσφεραν.

Ευχαριστούµε πολύ, το προσωπικό του Ειδικού σχολείου Αιγάλεω, για την πολύτιµη βοήθεια που µας πρόσφεραν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ. 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ.. 5 1. ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.. 7 2. ΙΑΦΟΡΑ TEST.... 13 3. ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ TEST... 16 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η Σηµασία των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Πρακτική Εφαρµογή στις Ξενοδοχειακές Υπό των φοιτητών: ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Εκδίδεται από το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 17 19 20 23 25 27 29 Γιαγιάδες.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του 28/80 «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δρόμος. Νάσος Κτωρίδης Μ α ρ α θ ω ν ο δ ρ ό μ ο ς. Αγαπητοί απόφοιτοι δεν μπορώ να προχωρήσω αν δεν σας δώσω πρώτα αυτό που σας οφείλω.

Ο Δρόμος. Νάσος Κτωρίδης Μ α ρ α θ ω ν ο δ ρ ό μ ο ς. Αγαπητοί απόφοιτοι δεν μπορώ να προχωρήσω αν δεν σας δώσω πρώτα αυτό που σας οφείλω. Ομιλία της τελετής Αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπυστημίου Κύπρου. 10 Φεβρουάριος 2012 Ο Δρόμος Νάσος Κτωρίδης Μ α ρ α θ ω ν ο δ ρ ό μ ο ς Αγαπητοί φίλοι, Η είδηση ήρθε σαν αστραπή. Ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Μπαξεβάνη Κ. Λιάκος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ. 425 π.χ. α Βραβείο ΑΧΑΡΝΕΙΣ. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει προϊόντα στην αγορά του ικαιόπολη.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ. 425 π.χ. α Βραβείο ΑΧΑΡΝΕΙΣ. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει προϊόντα στην αγορά του ικαιόπολη. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΧΑΡΝΕΙΣ 425 π.χ. α Βραβείο ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ : Αθηναίος αγρότης. Εξασφαλίζει «ιδιωτική ειρήνη», ενώ η πατρίδα του βρίσκεται σε πόλεµο. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οµάδα εργασίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οµάδα εργασίας από τους: Γιάννη Νικολέτα, ιπλωµατούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Θανάση Σαµαρίνα, ιπλωµατούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Στέργιο Χριστοφάνη,

Διαβάστε περισσότερα

1 www.24grammata.com

1 www.24grammata.com 1 Στη Σία ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 7 - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΗΛ. 2385023777 Καλ/κή επιµέλεια: Ι. Σεϊδάρη Επιµέλεια Εξωφύλλων: Μπλάζα Συµεόνοφσκι 2 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΝΤΕΜΟΣ Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α Αξίωμα 'Ονοματεπώνυμο Ένωση 1 Γραμματέας Γυναικών ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 28-08 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 2959 Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Α. Κόπτσης Θ. Νικολόπουλος Τηλέφωνο : 210.34.42.234 210.34.43.605 Fax : 210.34.42.241

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΕΣΠΟΙΝΑ Α.Μ.:1340 1997 0 9 6 3 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος. Αθήνα 2003

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΕΣΠΟΙΝΑ Α.Μ.:1340 1997 0 9 6 3 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος. Αθήνα 2003 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «Τα Συνταγµατικά ικαιώµατα Των Στρατιωτικών» ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΕΣΠΟΙΝΑ Α.Μ.:1340 1997 0 9 6 3 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ. Κύριο άρθρο. γιο µ ία Ανοικτή Κοινωνία. Κύριo άρθρο. Μια κραυγή µες στα δάσος... Ποιο δάσος άραγε, Παιδεία για όλους ίου Ηλία Κατσούλη

ΕΛΤΙΟ. Κύριο άρθρο. γιο µ ία Ανοικτή Κοινωνία. Κύριo άρθρο. Μια κραυγή µες στα δάσος... Ποιο δάσος άραγε, Παιδεία για όλους ίου Ηλία Κατσούλη ΕΛΤΙΟ της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ γιο µ ία Ανοικτή Κοινωνία Κύριo άρθρο ΝΗΣΙ ΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2003 Μια κραυγή µες στα δάσος... Ποιο δάσος άραγε, Παιδεία για όλους ίου Ηλία Κατσούλη Τα Προνόµια ταυ ηµοσίου στο Κράτος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Σύγχρονου ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου. H Παιδεία ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία * 1991

Ο ρόλος του Σύγχρονου ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου. H Παιδεία ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία * 1991 Ο ρόλος του Σύγχρονου ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου. H Παιδεία ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία * 1991 Προλεγόµενα Συνηθίζεται, στις ειδικές επιστηµονικές εκδόσεις των Πανεπιστηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 Συνάδελφοι το.σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. θα ήθελε να σας ενηµερώσει για τα ζητήµατα τα οποία προσπάθησε να αντιµετωπίσει την προηγούµενη περίοδο καθώς και για τον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19 ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσματα ιογενούς μηνιγγίτιδας τις κατασκηνώσεις Ζιάκα

Κρούσματα ιογενούς μηνιγγίτιδας τις κατασκηνώσεις Ζιάκα ΚΩΔΙ 1906 Έτος 22ο Αριθ.φύλλου 5646 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 Κρούσματα ιογενούς μηνιγγίτιδας τις κατασκηνώσεις Ζιάκα Ελπίδες για επανεκκίνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ. Εισηγητής : Καλοµοίρης Πέτρος

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ. Εισηγητής : Καλοµοίρης Πέτρος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Εισηγητής : Καλοµοίρης Πέτρος Ηράκλειο Mάρτιος 2010 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Οµάδα ερευνητικής εργασίας 1.. ΒούρτσηςΗλίας 2.. ΒράκαςΓεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ. Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ. Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μάνδρας Αττικής, το Πρότυπο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργος Κακούρης Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2005 1 1. Η Βιολογική ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης Ο πατέρας της Δυτικής Επιστήμης

Αριστοτέλης Ο πατέρας της Δυτικής Επιστήμης Αριστοτέλης Ο πατέρας της Δυτικής Επιστήμης Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.χ. (15 χρόνια μετά τον θάνατο του Σωκράτη, και 3 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

www.stamoulis.gr ίλοι μας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε.

www.stamoulis.gr ίλοι μας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. Φ ίλοι μας, Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε τις συλλογές ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ και ΑΘΩΣ/ΕΦΗΒΙΚΑ των εκδόσεων Σταμούλη που έχουν στόχο να συμβάλλουν στην πνευματική καλλιέργεια των παιδιών μας. Οι εκδόσεις Αθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β

ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Από το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της εφηµεριδας «Ελευθεροτυπία» 2 3 4 ΚΕΙΜΕΝΟ 2 ΣΟΥΦΛΙ «Ελληνικό Πανόραµα» Ευγενία Φακίνου ΞΑΝΘΗ 5 ΚΕΙΜΕΝΟ 3 Από διαφηµιστικό φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:31830/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ Φώκια - αλιεία: Αντιµετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες ΜΙΚΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για την Αλιεία «Η θάλασσα κοινό µας σπίτι» Εταιρεία για τη Μελέτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ : ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΓΛΑΡΟΥ ΑΝΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο Η Σαηεντολογία, που ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάµπαρντ, είναι µια εφαρµοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία η οποία προσφέρει έναν ακριβή δρόµο µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/21-12-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/21-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/21-12-2015 ΘΕΜΑ 7 ο : Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα κατασκευών. του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ..

Οµάδα κατασκευών. του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ.. Οµάδα κατασκευών του Συνδέσµου Νέων της Ι.Μ.. Για 3 η χρονιά λειτουργεί η οµάδα κατασκευών του Συνδέσµου Νέων της Μητρόπολής µας. Πυξίδα µας η καλή συντροφιά σε τόπο αρκετά οικείο πλέον, στο «Πέρασµα»,

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ως το 19 ο αι σελ. 42, κυριαρχεί ο αγροτικός χώρος στο σύγχρονο κόσµο 1821-1828 σελ. 42, ο επαναστατικός αγώνας δηµιουργεί πλήθος αγροτών µε µικτές και µεσαίες ιδιοκτησίες (1864) σελ. 43, ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4719 Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 663 Αριθμός 512 ΠΡΟΑΓΩΓΗ Ο κ. Νίκος Σ. Χριστοδούλου, ο οποίος είχε προαχθεί από την 1η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής Κεφάλαιο 5 5.1 Συµπεράσµατα του 1 ου Κεφαλαίου* Η Μεσόγειος έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως περιοχή ευάλωτη στις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιµατικής µεταβολής. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15. ΜΠΑΣΑΚΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΤΡΑΠΕ Α ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Πολιτιστικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΕΞΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΕΚΑΕΞΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕΚΑΕΞΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Στα μαθήματα αυτά εντοπίζονται οι μεγάλες τομές και φάσεις της ανθρώπινης ιστορίας και αναδεικνύονται τα γενικά χαρακτηριστικά ευρύτερων πολιτισμικών περιοχών της γης,

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα

Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα Του Γιώργη Αεράκη* Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, Είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι μεταξύ των ομιλητών για την επέτειο των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004 Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ο τρόπος εισαγωγής των µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΤΟΜΟΣ 1ος... 3 ΤΟΜΟΣ 2ος... 6 ΤΟΜΟΣ 3ος... 9 ΤΟΜΟΣ 4ος... 12 ΤΟΜΟΣ 5ος... 14 ΤΟΜΟΣ 6ος... 17 ΤΟΜΟΣ 7ος... 19 ΤΟΜΟΣ 8ος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΤΟΜΟΣ 1ος... 3 ΤΟΜΟΣ 2ος... 6 ΤΟΜΟΣ 3ος... 9 ΤΟΜΟΣ 4ος... 12 ΤΟΜΟΣ 5ος... 14 ΤΟΜΟΣ 6ος... 17 ΤΟΜΟΣ 7ος... 19 ΤΟΜΟΣ 8ος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΤΟΜΟΣ 1ος... 3 ΤΟΜΟΣ 2ος... 6 ΤΟΜΟΣ 3ος... 9 ΤΟΜΟΣ 4ος... 12 ΤΟΜΟΣ 5ος... 14 ΤΟΜΟΣ 6ος... 17 ΤΟΜΟΣ 7ος... 19 ΤΟΜΟΣ 8ος... 22 ΤΟΜΟΣ 9ος... 25 ΤΟΜΟΣ 10ος... 27 ΤΟΜΟΣ 11ος... 30 ΤΟΜΟΣ 12ος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ (µε βάση προτάσεις & συµπεράσµατα των περιφερειακών µελετών της νέας ΚΑΠ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Από τον "Μύθο του Σίσυφου", μτφ. Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973.

Από τον Μύθο του Σίσυφου, μτφ. Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973. Αλμπέρ Καμύ Η ελπίδα και το Παράλογο στο έργο του Φραντς Κάφκα Από τον "Μύθο του Σίσυφου", μτφ. Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973. Ο Κάφκα σε υποχρεώνει να τον ξαναδιαβάσεις. Κι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Πρόγραμμα «Σκαπανέας» «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ΑΘΗΝΑ 2012 Το σχέδιο στο εξώφυλλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές ιαθεματικές ραστηριότητες

Ενδεικτικές ιαθεματικές ραστηριότητες Σχέδιο Ενδεικτικές ιαθεματικές ραστηριότητες Στο μάθημα των Εικαστικών Τεχνών Ο δάσκαλος ενθαρρύνει τα παιδιά να δημιουργήσουν ομαδικά ή ατομικά έργα με βάση τη θεματική του προγράμματος όπως: Σχέδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 Άρθρο 1 Ο Σύλλογος µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και µε έδρα την Αθήνα λειτουργεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τις ταινίες µυθοπλασίας

Λίγα λόγια για τις ταινίες µυθοπλασίας Λίγα λόγια για τις ταινίες µυθοπλασίας Ο ιστορικός-κριτικός κινηµ/φου Ιάσων Τριανταφυλλίδης θα προλογίσει τις δύο πρώτες χρονολογικά ταινίες του αφιερώµατος, που αποτελούν και τις πρώτες ερµηνείες της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελινή Αθανασοπούλου Κωνσταντία Λαδοπούλου Στέλλα Χαριτάκη

Ευαγγελινή Αθανασοπούλου Κωνσταντία Λαδοπούλου Στέλλα Χαριτάκη Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος- Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων ΑΘΗΝΑ, 2009 Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Ε. ΕΝΩ.ΨΥ.ΠΕ Πρόεδρος: Δημήτριος Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα