Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΤΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΝΝΑ ΔΕΔΟΥΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009

2 Άννα Δεδούση Α.Π.Θ. Η επίδραση του φυσικού ζεόλιθου σε χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής ικανότητας της στρουθοκαμήλου και στις αποδόσεις των αναπτυσσόμενων πτηνών. ISBN «Η έγκριση της παρούσας διδακτορικής διατριβής από την Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα». (Ν. 5343/1932, άρθρο 202, παρ. 2) 2

3 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Τσερβένη-Γούση, Καθηγήτρια: Επιβλέπουσα Α. Γιαννακόπουλος, Καθηγητής: Μέλος Ε. Χρηστάκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια: Μέλος 3

4 4

5 Στην οικογένειά μου και σε όλους όσους με στήριξαν ηθικά 5

6 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΣ 19 Ι) H ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 19 Α) ΔΙΕΘΝΩΣ 19 α) Κατανομή ζωικού υλικού 19 β) Παραγωγή 20 γ) Τάσεις και προοπτικές 25 Β) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 26 α) Αριθμός εκτρεφόμενων στρουθοκαμήλων και κατανομή 26 β) Παραγωγή 28 γ) Τάσεις και προοπτικές 29 ΙΙ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 31 A) Αναπαραγωγική ικανότητα των θηλυκών πτηνών 31 1) Γενετήσια ωριμότητα 31 2) Αυγοπαραγωγή (αριθμός αυγών /θηλυκό πτηνό /έτος) 32 3) Γονιμότητα των αυγών 35 4) Εκκολαπτικότητα των αυγών 38 5) Βιωσιμότητα - Θνησιμότητα των νεοσσών 44 6) Ποιότητα του αυγού 47 α) Βάρος αυγού 47 β) Σχήμα αυγού 49 γ) Σύνθεση και χημική σύσταση του αυγού 50 δ) Πάχος κελύφους 52 ε) Πόροι κελύφους (πορώδες) 54 στ) Μικροβιακό φορτίο κελύφους 56 Β) Αναπαραγωγική ικανότητα των αρσενικών πτηνών 57 1) Γενετήσια ωριμότητα 57 7

8 2) Ποιότητα σπέρματος 58 3) Αριθμός αυγών με γονιμοποιημένο ωάριο 58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΖΕΟΛΙΘΟΙ 61 Ι. Προέλευση και γεωγραφική εντόπιση 61 ΙΙ. Χημική σύνθεση και κρυσταλλική δομή 62 ΙΙΙ. Βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες των ζεόλιθων 65 IV. Εφαρμογές των ζεόλιθων 67 V. Η χρήση των ζεόλιθων στη διατροφή των παραγωγικών ζώων 70 α) Επίδραση των ζεόλιθων στις αποδόσεις των παραγωγικών ζώων 72 Α) Πτηνά 72 1) Αυγοπαραγωγές όρνιθες 72 α) Αυγοπαραγωγή 72 β) Κατανάλωση τροφής Δ.Μ. της τροφής 72 γ) Σωματικό βάρος 73 δ) Θνησιμότητα-Βιωσιμότητα 73 ε) Ποιότητα αυγού 74 εα) Βάρος αυγού 74 εβ) Σύνθεση αυγού 74 εγ) Ποιότητα κελύφους 75 εδ) Άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αυγού 75 2) Κρεοπαραγωγά ορνίθια 76 α) Σωματικό βάρος 76 β) Κατανάλωση τροφής Δ.Μ. της τροφής 76 γ) Βιωσιμότητα- Θνησιμότητα 77 δ) Ποιότητα σφαγίου 77 Β) Χοίροι 78 Γ) Μηρυκαστικά 79 β) Επίδραση των ζεόλιθων στις συνθήκες διαβίωσης των παραγωγικών ζώων 80 Α) Πτηνά 81 Β) Χοίροι 83 Γ) Μηρυκαστικά 83 8

9 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑ 85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 85 Ι. ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Επίδραση του κλινοπτιλόλιθου σε χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής ικανότητας της στρουθοκαμήλου μετά από προσθήκη του στην τροφή τους 85 Χαρακτηριστικά και παράμετροι εκτίμησης της αναπαραγωγικής ικανότητας 91 1) Αυγοπαραγωγή 91 2) Ποιότητα αυγών 92 α) Μικροβιακό φορτίο κελύφους 92 β) Βάρος αυγού 93 γ) Σχήμα αυγού 94 δ) Βάρος λευκώματος 94 ε) Βάρος λεκίθου 94 στ) Αναλογία βάρους λεκίθου: βάρος λευκώματος 94 ζ) Χρωματισμός λεκίθου 94 η) Βάρος κελύφους και κελυφικών μεμβρανών 94 θ) Πάχος κελύφους του αυγού 95 ι) Πάχος κελυφικών μεμβρανών του αυγού 95 κ) Πορώδες κελύφους του αυγού 95 λ) Βάρος κελύφους ανά μονάδα επιφάνειας 96 3) Γονιμότητα 96 4) Εκκολαπτικότητα 97 α) Πραγματική εκκολαπτικότητα 97 β) Πρακτική εκκολαπτικότητα 97 5) Εμβρυϊκή θνησιμότητα 97 6) Σωματικό βάρος νεοσσού ημέρας 97 Άλλες μετρήσεις 97 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης της βιταμίνης Α και των β-καροτένιων στη λέκιθο 97 9

10 ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Επίδραση του κλινοπτιλόλιθου σε ορισμένα χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής ικανότητας γεννητόρων στρουθοκαμήλου μετά από προσθήκη του στη στρωμνή της φωλιάς τους 99 Χαρακτηριστικά και παράμετροι εκτίμησης της αναπαραγωγικής ικανότητας 102 Άλλες μετρήσεις 103 Ποιοτική ανάλυση κοπράνων 103 ΙΙΙ. ΤΡΙΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Επίδραση του κλινοπτιλόλιθου στις αποδόσεις των αναπτυσσόμενων νεοσσών στρουθοκαμήλου μετά από προσθήκη του στο χώρο του αναθρεπτηρίου 104 Χαρακτηριστικά και παράμετροι εκτίμησης της κρεοπαραγωγικής ικανότητας των νεοσσών στρουθοκαμήλου 107 Α) Αποδόσεις 107 1) Αύξηση του σωματικού βάρους 107 2) Κατανάλωση της τροφής 107 3) Δείκτης Μετατρεψιμότητας (Δ.Μ.) της τροφής 108 4) Θνησιμότητα των νεοσσών στρουθοκαμήλου 108 Β) Συνθήκες περιβάλλοντος διαβίωσης 108 1) Συγκέντρωση της αμμωνίας μέσα στους θαλάμους ανάθρεψης 108 2) Θερμοκρασία και σχετική υγρασία μέσα στους θαλάμους ανάθρεψης 108 3) Θερμοκρασία και σχετική υγρασία έξω από τους θαλάμους ανάθρεψης 108 Στατιστική ανάλυση 109 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 111 Ι. ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ α) Επίδραση του κλινοπτιλόλιθου σε χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής ικανότητας της στρουθοκαμήλου μετά από προσθήκη του στην τροφή τους σε ποσοστό 1,5% 111 1) Αυγοπαραγωγή 111 2) Ποιότητα αυγών 112 3) Γονιμότητα, εκκολαπτικότητα, εμβρυϊκή θνησιμότητα και σωματικό βάρος νεοσσού ημέρας

11 β) Επίδραση του κλινοπτιλόλιθου σε χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής ικανότητας της στρουθοκαμήλου μετά από προσθήκη του στην τροφή τους σε ποσοστό 2,5% 119 1) Αυγοπαραγωγή 119 2) Ποιότητα αυγών 119 3) Γονιμότητα, εκκολαπτικότητα, εμβρυϊκή θνησιμότητα και σωματικό βάρος νεοσσού ημέρας 125 4) Συγκέντρωση της βιταμίνης Α και των β-καροτένιων στη λέκιθο 127 ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Επίδραση του κλινοπτιλόλιθου σε ορισμένα χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής ικανότητας γεννητόρων στρουθοκαμήλου μετά από προσθήκη του στη στρωμνή της φωλιάς τους 129 1) Αυγοπαραγωγή 129 2) Ποιότητα αυγών 130 3) Γονιμότητα, εκκολαπτικότητα, εμβρυϊκή θνησιμότητα και σωματικό βάρος νεοσσού ημέρας 138 4) Ποιοτική ανάλυση κοπράνων 141 ΙΙΙ. ΤΡΙΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Επίδραση του κλινοπτιλόλιθου στις αποδόσεις των αναπτυσσόμενων νεοσσών στρουθοκαμήλου μετά από προσθήκη του στο χώρο του αναθρεπτηρίου 142 Α) Αποδόσεις 142 1) Αύξηση του σωματικού βάρους (Σ.Β.) 142 2) Μέση ημερήσια κατανάλωση της τροφής 151 3) Δείκτης Μετατρεψιμότητας της τροφής 153 4) Θνησιμότητα 155 Β) Συνθήκες περιβάλλοντος 157 1) Μέσα στο θάλαμο του αναθρεπτηρίου 157 α) Θερμοκρασία 157 β) Σχετική υγρασία 159 γ) Αμμωνία 161 2) Έξω από το θάλαμο του αναθρεπτηρίου

12 α) Θερμοκρασία 161 β) Σχετική υγρασία 163 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 165 Ι. ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Επίδραση του κλινοπτιλόλιθου σε χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής ικανότητας της στρουθοκαμήλου μετά από προσθήκη του στην τροφή τους 165 1) Αυγοπαραγωγή 165 2) Ποιότητα αυγών 165 α) Μικροβιακό φορτίο κελύφους 165 β) Βάρος λευκώματος 167 γ) Βάρος λεκίθου και αναλογία βάρους λεκίθου: βάρος λευκώματος 168 δ) Βάρος κελύφους και κελυφικών μεμβρανών 169 ε) Βάρος αυγού 170 στ) Ποσοστό % του λευκώματος, της λεκίθου και του κελύφους 171 ζ) Χρωματισμός λεκίθου 172 η) Συγκέντρωση της βιταμίνης Α και των β-καροτένιων στη λέκιθο 173 θ) Σχήμα αυγού 174 ι) Πάχος κελύφους και κελυφικών μεμβρανών 174 κ) Πορώδες κελύφους 175 3) Γονιμότητα 176 4) Εκκολαπτικότητα 177 5) Εμβρυϊκή θνησιμότητα 177 6) Σωματικό βάρος νεοσσού ημέρας 178 ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Επίδραση του κλινοπτιλόλιθου σε ορισμένα χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής ικανότητας γεννητόρων στρουθοκαμήλου μετά από προσθήκη του στη στρωμνή της φωλιάς τους 180 1) Αυγοπαραγωγή 180 2) Ποιότητα αυγών 181 α) Μικροβιακό φορτίο κελύφους

13 β) Βάρος λευκώματος 182 γ) Βάρος και χρωματισμός λεκίθου, βάρος κελύφους και κελυφικών μεμβρανών 183 δ) Βάρος αυγού 184 ε) Ποσοστό % του λευκώματος, της λεκίθου και του κελύφους 186 στ) Αναλογία βάρους λεκίθου: βάρος λευκώματος 187 ζ) Σχήμα αυγού 187 η) Πορώδες κελύφους, βάρος κελύφους ανά μονάδα επιφάνειας και πάχος κελύφους και κελυφικών μεμβρανών 189 3) Γονιμότητα 192 4) Εκκολαπτικότητα 192 5) Εμβρυϊκή θνησιμότητα 193 6) Σωματικό βάρος νεοσσού ημέρας 193 ΙΙΙ. ΤΡΙΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Επίδραση του κλινοπτιλόλιθου στις αποδόσεις των αναπτυσσόμενων νεοσσών στρουθοκαμήλου μετά από προσθήκη του στο χώρο του αναθρεπτηρίου 195 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 205 Ι. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 205 ΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 211 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 213 SUMMARY 221 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

14 14

15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εκτροφή στρουθοκαμήλου στην Ελλάδα είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος, που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Αν και παρουσίασε για ένα διάστημα τάσεις ανάπτυξης χαρακτηρίζεται ακόμη από αρκετές ελλείψεις κυρίως στην οργάνωση της παραγωγής και της εμπορίας, στην εφαρμογή της επιστημονικής έρευνας και της σύγχρονης τεχνολογίας. Ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η στρουθοκαμηλοτροφία στην Ελλάδα, όπως και διεθνώς, συμπεριλαμβάνονται και οι χαμηλές αποδόσεις των πτηνών (αυγοπαραγωγή, γονιμότητα, εκκολαπτικότητα των αυγών και βιωσιμότητα των νεοσσών). Κατά ένα μέρος οι χαμηλές αυτές αποδόσεις θα μπορούσαν να αποδοθούν στις συνθήκες εκτροφής της στρουθοκαμήλου (φωλιά στο χώμα «ανοικτή» και εκτεθειμένη στις κλιματικές και όχι μόνο συνθήκες). Η έρευνα λοιπόν με στόχο τη βελτίωση των αποδόσεων των γεννητόρων στρουθοκαμήλου καθώς και των συνθηκών γέννησης των αυγών στις φωλιές κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να συμβάλλει η χρήση ενός φυσικού ζεόλιθου, του κλινοπτιλόλιθου. Οι φυσικοί ζεόλιθοι αποτελούν μια μεγάλη ομάδα ορυκτών, ηφαιστειογενούς κατά βάση προέλευσης, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 τόσο ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών όσο και στο περιβάλλον διαβίωσης των παραγωγικών ζώων με σκοπό τη βελτίωση των αποδόσεών τους και τη δέσμευση των μυκοτοξινών. Σε δημοσιευμένες μελέτες σχετικά με την προσθήκη κλινοπτιλόλιθου στο σιτηρέσιο αυγοπαραγωγών ορνίθων αναφέρεται ότι αυξάνει την αυγοπαραγωγή και βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων αυγών. Επίσης, η χρήση του στην τροφή των κρεοπαραγωγών ορνιθίων έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει θετικά το ρυθμό αύξησης του σωματικού βάρους και το Δ.Μ. της τροφής τους καθώς και την ποιότητα των αποδιδόμενων σφαγίων. Τέλος, η προσθήκη κλινοπτιλόλιθου στο χώρο διαβίωσης των πτηνών έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει τη συγκέντρωση της αέριας αμμωνίας μέσα στους πτηνοτροφικούς θαλάμους, την υγρασία της στρωμνής και των περιττωμάτων των πτηνών και πως επηρεάζει θετικά την αύξηση του Σ.Β., το Δ.Μ. της τροφής και τη θνησιμότητα των πτηνών. Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν δεδομένα για την επίδραση του κλινοπτιλόλιθου στις αποδόσεις των γεννητόρων στρουθοκαμήλου και των αναπτυσσόμενων νεοσσών μετά από προσθήκη του στην τροφή ή στο περιβάλλον 15

16 διαβίωσής τους. Έτσι, αποφασίστηκε ο σχεδιασμός της παρούσας εργασίας που έχει ως σκοπό να μελετήσει την επίδραση του φυσικού ζεόλιθου κλινοπτιλόλιθου σε χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής ικανότητας της στρουθοκαμήλου και αποδόσεις των αναπτυσσόμενων νεοσσών. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3 διαδοχικοί πειραματισμοί σε δύο εκτροφές στρουθοκαμήλου πλησίον της Θεσσαλονίκης. Οι αναλύσεις που αφορούσαν στη χημική σύσταση του κλινοπτιλόλιθου που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνά μας καθώς και στην ανεύρεση του κλινοπτιλόλιθου στα κόπρανα των πτηνών, πραγματοποιήθηκαν στον Τομέα Ορυκτολογίας, Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Ο προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου του κελύφους των αυγών στρουθοκαμήλου πραγματοποιήθηκε στην Κλινική Παθολογίας των Πτηνών της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., ενώ οι αναλύσεις που αφορούσαν στη χημική ανάλυση των τροφών που χρησιμοποιήθηκαν έγιναν στο Εργαστήριο Διατροφής της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Τέλος, ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης της βιταμίνης Α και των β- καροτένιων στη λέκιθο των αυγών στρουθοκαμήλου πραγματοποιήθηκαν στο Διαγνωστικό Εργαστήριο της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αρχικά γίνεται λόγος για την εκτροφή στρουθοκαμήλου διεθνώς και στην Ελλάδα. Έπειτα, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά και οι παράμετροι εκτίμησης της αναπαραγωγικής ικανότητας της στρουθοκαμήλου καθώς και οι βασικοί παράγοντες που την επηρεάζουν. Στη συνέχεια, γίνεται μια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τους ζεόλιθους, τις ιδιότητές τους, τις εφαρμογές τους και τις επιδράσεις της χρησιμοποίησής τους στις αποδόσεις των παραγωγικών ζώων. Στο δεύτερο μέρος, εκθέτονται τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν γι αυτήν την εργασία καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Ακόμη, συζητούνται αυτά τα αποτελέσματα και αναφέρονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν και οι σχετικές μας προτάσεις. Θεωρώ πρωταρχικό καθήκον να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη και τις θερμές μου ευχαριστίες στην καθηγήτρια κα. Α. Τσερβένη-Γούση, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., χωρίς την ηθική συμπαράσταση, τις πολύτιμες συμβουλές και την υποστήριξη της οποίας, η εκπόνηση της παρούσας διατριβής θα ήταν αδύνατη. Αισθάνομαι, επίσης την υποχρέωση να ευχαριστήσω τον καθηγητή του 16

17 Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Α. Γιαννακόπουλο και την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Εργαστηρίου Διατροφής της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. κα. Ε. Χρηστάκη για τη σημαντική και πολύπλευρη βοήθεια και καθοδήγησή τους σε όλη τη διάρκεια αυτής της μελέτης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον καθηγητή του Τομέα Ορυκτολογίας, Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. κ. Α. Φιλιππίδη για τη βοήθειά του σχετικά με τις αναλύσεις του κλινοπτιλόλιθου καθώς και την εταιρεία GEO-VET Ν. Αλεξανδρίδης & Σια Ο.Ε. που μας προμήθευσε το ζεόλιθο που χρησιμοποιήσαμε. Ευχαριστώ επίσης θερμά την καθηγήτρια κα. Π. Φλώρου-Πανέρη, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διατροφής της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., για τη διάθεση των χώρων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου Διατροφής προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι χημικές αναλύσεις των τροφών καθώς και μέρος των αναλύσεων που αφορούσαν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά των αυγών στρουθοκαμήλου που μελετήθηκαν. Επιθυμώ, ακόμη, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στη Διευθύντρια της Κλινικής Παθολογίας των Πτηνών της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. επίκουρη καθηγήτρια κα. Ι. Γεωργοπούλου για τις υποδείξεις και την πολύτιμη βοήθειά της στις αναλύσεις που σχετίζονταν με τον προσδιορισμό του μικροβιακού φορτίου του κελύφους των αυγών στρουθοκαμήλου. Επιπλέον, θέλω να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή καθηγητή της Γενικής Παθολογίας και Προπαιδευτικής κ. Ν. Ρουμπιέ για την καθοδήγησή του στις αναλύσεις που αφορούσαν στον προσδιορισμό της συγκέντρωσης της βιταμίνης Α και των β-καροτένιων στη λέκιθο των αυγών στρουθοκαμήλου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον κ. Π. Βλαχάκη πτηνοτρόφο και στην οικογένεια του ιατρού κ. Γεωργίου Χαραλαμπίδη στις εκτροφές των οποίων πραγματοπιήθηκε το πειραματικό μέρος αυτής της διατριβής, για την άψογη συνεργασία τους και για τη σημαντική βοήθεια και υποστήριξη που μου παρείχαν σε όλη τη διάρκεια του πειραματισμού. Ευχαριστώ τέλος, όλους όσους κατά οποιοδήποτε τρόπο με βοήθησαν στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 17

18 18

19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΣ Ι) H ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α) ΔΙΕΘΝΩΣ α) Κατανομή ζωικού υλικού Η στρουθοκάμηλος είναι πτηνό γηγενές της Νότιας Αφρικής όπου άρχισε να εκτρέφεται για εμπορικούς σκοπούς πριν από 155 χρόνια περίπου. Η πρώτη μονάδα εκτροφής της ιδρύθηκε το 1860 στη Νότια Αφρική με αποκλειστική κατεύθυνση την παραγωγή φτερών (Smit, 1963 Jensen και συν., 1992). Σταδιακά, η εκτροφή της επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες όπως Αίγυπτο, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες και Αργεντινή. Το 1947 ιδρύθηκε στη Νότια Αφρική ένας συνεταιρισμός με την επωνυμία Klein Karoo Kooperasie (KKK) ο οποίος έγινε «η κοιτίδα της εμπορίας και εκτροφής ζώων και προϊόντων στρουθοκαμήλου». Βάση νόμου, ο συνεταιρισμός αυτός ήταν ο μοναδικός οργανισμός που είχε το δικαίωμα να εμπορεύεται προϊόντα στρουθοκαμήλου. Επίσης, απαγορεύτηκε η εξαγωγή κάθε γενετικού υλικού με τη μορφή αυγών ή ζωντανών πτηνών από τη Νότια Αφρική (Adams και Revell, 1998). Το 1993, η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής αποφάσισε να καταργήσει τη νομοθεσία που προστάτευε και ρύθμιζε, μέσω συνεταιριστικού ελέγχου, την εκτροφή στρουθοκαμήλου (Benson και Holle, 2003). Έτσι, η ενασχόληση με τη στρουθοκαμηλοτροφία επεκτάθηκε από την περιοχή του Klein Karoo στις περισσότερες περιοχές της Νότιας Αφρικής. Παράλληλα, πολλοί παραγωγοί ξεκίνησαν την εξαγωγή αυγών και πτηνών γεννητόρων σε άλλα μέρη του κόσμου. Με τον τρόπο αυτό, παρουσιάστηκαν νέες προοπτικές για το συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο της εκτροφής στρουθοκαμήλου, οπότε νέοι εκτροφείς εισήλθαν στην παραγωγή. Η εκτροφή στρουθοκαμήλου άρχισε να αναπτύσσεται στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου από τα μέσα της δεκαετίας του 80 ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν μικρής δυναμικότητας (Deeming και Angel, 1996). Εκτός Νότιας Αφρικής, υπήρχαν λίγες μεγάλες εκμεταλλεύσεις και αυτές βρίσκονταν αρχικά, 19

20 κυρίως στις Η.Π.Α., στην Αυστραλία και στην Ευρώπη. Η εκτροφή στρουθοκαμήλου ξεκίνησε στο Ισραήλ στις αρχές της δεκαετίας του 80, σημείωσε σταδιακά σημαντική ανάπτυξη και σήμερα κατέχει τη δεύτερη θέση, μετά τη Νότια Αφρική, στην εκτροφή παχυνόμενων πτηνών. Οι πρώτες εκτροφές στρουθοκαμήλου στην Ευρώπη ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στις αρχές της δεκαετίας του 90 (Deeming και Angel, 1996 Adams και Revell, 1998) με την εισαγωγή πτηνών γεννητόρων κυρίως από τη Νότια Αφρική, το Ισραήλ και την Αυστραλία. Σύντομα, δημιουργήθηκαν εταιρείες παραγωγής καθώς και εμπορίας αναπαραγωγικού υλικού που προμήθευαν τους εκτροφείς με ενήλικα πτηνά σε υπέρογκες αρχικά τιμές. Όταν η παραγωγή γεννητόρων ξεπέρασε τη ζήτησή τους σημειώθηκε πτώση της τιμής αγοράς τους και οι εκτροφείς στρουθοκαμήλου στράφηκαν στην παραγωγή καλής ποιότητας ερυθρού κρέατος. Παράλληλα, ξεκίνησε μια προσπάθεια αξιοποίησης του δέρματος, του κελύφους των αυγών, του λίπους και τμημάτων του σώματος της στρουθοκαμήλου (παραπροϊόντα), όπως οι βλεφαρίδες, οι τένοντες των ποδιών, τα οστά, τα νύχια, ο κερατοειδής χιτώνας των οφθαλμών και τα φτερά. Τέλος, σημαντικό μέρος του εισοδήματος των εκτροφέων προέρχεται από την πώληση γονιμοποιημένων αυγών για επώαση και ζωικού υλικού (παχυνόμενοι νεοσσοί και γεννήτορες). β) Παραγωγή Παραδοσιακά, η εκτροφή στρουθοκαμήλου αποσκοπούσε στην παραγωγή φτερών και δέρματος. Ωστόσο, όταν οι καταναλωτές στις χώρες της Δύσης ανακάλυψαν τη γεύση και την ποιότητα του κρέατος στρουθοκαμήλου οι αναπτυσσόμενες ακόμα πτηνοτροφικές επιχειρήσεις απέκτησαν καινούρια κατεύθυνση (Carbajo, 2006). Την τελευταία δεκαετία περίπου, άρχισαν να δημιουργούνται μονάδες εκτροφής στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Ουγγαρία, την Ισπανία, τη Μ. Βρετανία και σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες (Adams και Revell, 1998). Στις αναπτυγμένες αυτές χώρες με το υψηλό βιοτικό επίπεδο, η κατανάλωση του κρέατος στρουθοκαμήλου έχει αρχίσει να γίνεται αρκετά δημοφιλής και η σημερινή παραγωγή καλύπτει μέρος της υπάρχουσας ζήτησης, η οποία σε σημαντικό βαθμό καλύπτεται με κρέας που εισάγεται σε χαμηλές τιμές από τις τρίτες χώρες. Η συνεχιζόμενη μείωση της κατανάλωσης του μοσχαρίσιου κρέατος που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως, προς όφελος άλλων ειδών κρέατος 20

21 χαμηλής λιποπεριεκτικότητας, οδήγησε στη διατύπωση του ισχυρισμού πως η στρουθοκάμηλος θα αποτελέσει το «κρέας του μέλλοντος» αφού πρόκειται για ένα ερυθρό, άπαχο κρέας, ελκυστικό για καταναλωτές με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θέματα υγιεινής διατροφής (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Θρεπτικές ουσίες και ενέργεια κρέατος στρουθοκαμήλου και άλλων ειδών ερυθρών και λευκών κρεάτων ανά 100g μαγειρεμένου κρέατος (Ostrich Meat Industry Development Final Report, 1993 και 1996) Είδη κρέατος Πρωτεΐνες % Λίπος % Ca mg/100g Fe mg/100g Ενέργεια Kcal/100g Χολοστερόλη mg/100g Στρουθοκαμηλήσιο 26,9 2,8 6 3, Ορνίθειο 28,9 7,4 15 2, Ινδορνίθειο 29, , Μοσχαρίσιο 31,9 6,6 24 1, Χοιρινό 29,3 9,7 21 1, Σήμερα, σε 100 χώρες παγκοσμίως η στρουθοκάμηλος εκτρέφεται κυρίως για το δέρμα της και μόλις σε 10 χώρες το κύριο προϊόν αυτής της εκτροφής είναι το κρέας (Carbajo, 2006). Η Ιαπωνία, αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά κατεργασμένων δερμάτων στρουθοκαμήλου καθώς και προϊόντων από δέρμα. Μολονότι στη βιωσιμότητα του ανερχόμενου αυτού κλάδου συμβάλλουν και άλλα παραπροϊόντα, όπως τα φτερά και τα κελύφη των αυγών, το μέλλον του εξαρτάται κυρίως από την εμπορία του κρέατος στρουθοκαμήλου (Carbajo, 2006). Παρά το γεγονός ότι η στρουθοκάμηλος εκτρέφεται σήμερα σε όλο τον κόσμο, δεν έχει ακόμη παγκόσμια οργανωθεί στατιστικά και επιστημονικά η εκτροφή στρουθοκαμήλου γεγονός που καθιστά αδύνατη την ακριβή εκτίμηση των δεδομένων της αγοράς. Σύμφωνα με τους Adams και Revell (1998), υπολογίζεται ότι στη Νότια Αφρική το 1997 σφάχθηκαν πάνω από πτηνά, παράγοντας αντίστοιχο αριθμό δερμάτων και με τόνους κρέατος. Στη χώρα αυτή, το δέρμα αντιπροσωπεύει το 80-90% της αξίας του σφαγίου ενώ το κρέας το υπόλοιπο. Το κρέας, θεωρούμενο ως δευτερεύον προϊόν, αποτελεί αντικείμενο προς άμεση εμπορευματοποίηση, κάτι που γίνεται στις αγορές της Ευρώπης, της Ασίας και αλλού σε πολύ χαμηλές τιμές, συμπιέζοντας τις τιμές του κρέατος στρουθοκαμήλου που 21

22 παράγεται στις χώρες αυτές. Στις Η.Π.Α. κατά το έτος 1997 σφάχτηκαν πτηνά και έδωσαν μια παραγωγή κρέατος της τάξης των τόνων. Στο Ισραήλ, σύμφωνα με τους Adams και Revell (1998), σφάζονται περίπου πτηνά το χρόνο. Στη χώρα αυτή η στρουθοκάμηλος εκτρέφεται κυρίως για το δέρμα της αφού δεν καταναλώνεται το κρέας της για θρησκευτικούς λόγους. Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα, ο αριθμός των στρουθοκαμήλων που σφάχτηκαν παγκοσμίως κατά το έτος 2005 εκτιμάται γύρω στις πτηνά, αναμένεται ωστόσο να ξεπεράσει τις το 2006 (Carbajo, 2006). Χώρες όπως η Κύπρος, η Τουρκία, η Νέα Ζηλανδία, η Ναμίμπια και η Πολωνία παράγουν γύρω στις πτηνά η καθεμιά ετησίως. Από τις ευρωπαϊκές χώρες, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία κατέχουν την υψηλότερη θέση στην παραγωγή κρέατος στρουθοκαμήλου (Carbajo, 2006). Ωστόσο, εξακολουθεί η εισαγωγή κρέατος από τις τρίτες χώρες σε χαμηλότερες τιμές. Στον Πίνακα 2 δίνεται ο αριθμός των πτηνών που υπολογίστηκε ότι σφάχθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου κατά την περίοδο καθώς και το έτος Στον Πίνακα 3 (Carbajo, 2006) αναφέρεται ο αριθμός των πτηνών που σφάχθηκαν σε διάφορες χώρες παγκοσμίως κατά το έτος 2005 καθώς και ο αναμενόμενος αριθμός σφαγιασθέντων πτηνών στις χώρες αυτές για το έτος Πίνακας 2. Αριθμός πτηνών (κατ εκτίμηση) που σφάχθηκαν* διεθνώς την περίοδο (Υπουργείο Γεωργίας, 1999) και 1999 (Γροσομανίδης, 2002) Χώρες-Ήπειροι Ευρώπη Αυστραλία Καναδάς Η.Π.Α Ισραήλ Ναμίμπια Ζιμπάμπουε Νότια Αφρική ΣΥΝΟΛΟ * Για οποιοδήποτε σκοπό 22

23 Πίνακας 3. Αριθμός πτηνών που σφάχτηκαν* παγκοσμίως το έτος 2005 (κατ εκτίμηση) και εκτιμώμενος αριθμός σφαγιασθέντων πτηνών για το έτος 2006 (Carbajo, 2006) Χώρες-Ήπειροι Νότια Αφρική Κίνα Ζιμπάμπουε Αυστραλία Βραζιλία Η.Π.Α Ισραήλ Ουγγαρία Ισπανία Φιλιππίνες ΣΥΝΟΛΟ * Για οποιοδήποτε σκοπό Από τα στοιχεία του Πίνακα 2 προκύπτει ότι ο αριθμός των στρουθοκαμήλων που σφάχτηκαν παγκοσμίως αυξήθηκε από τα μέσα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Το 1999, η Νότια Αφρική κατείχε την πρώτη θέση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των σφαχθέντων στρουθοκαμήλων και ακολουθούσαν οι Η.Π.Α. και η Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3, κατά το έτος 2005, ο συνολικός αριθμός των στρουθοκαμήλων που σφάχτηκαν παγκοσμίως ήταν μικρότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο που καταγράφηκε το έτος Ωστόσο, η Νότια Αφρική και πάλι ήταν η κυρίαρχη χώρα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των σφαχθέντων στρουθοκαμήλων παγκοσμίως με δεύτερη την Κίνα και τελευταία τις Φιλιππίνες. 23

24 Πίνακας 4. Κόστος παραγωγής στρουθοκαμήλου σε δολάρια Αμερικής, (US$) ανά χώρα (Carbajo, 2006) Χώρα Αυγά/θηλυκό πτηνό Νεοσσοί ημέρας/θηλυκό πτηνό % μέχρι την ηλικία κατά τη σφαγή Η ηλικία κατά τη σφαγή (μήνες) Κόστος διατροφής/ γεννήτορα Κόστος διατροφής/ νεοσσό Κόστος /αυγό Κόστος/ νεοσσό Κόστος* / νεοσσό Συνολικό Κόστος Νεοσσού Αυστραλία ,30 5,89 8,42 188,42 Βραζιλία ,50 10,00 33,33 233,33 Χιλή ,25 15,71 17,46 167,46 Κίνα ,63 15,00 21,43 91,43 Κύπρος ,29 6,67 9,52 149,52 Εκουαδόρ ,75 9,00 12,86 232,86 Αίγυπτος ,29 14,28 23,22 195,22 Γουατεμάλα ,00 30,00 37,50 537,50 Ουγγαρία ,75 6,82 8,52 168,52 Ιράν ,54 11,59 26,34 139,34 Ισραήλ ,63 9,00 12,50 152,50 Μεξικό ,98 14,42 16,48 101,48 Νιγηρία ,25 12,50 15,06 145,06 Φιλιππίνες ,29 12,75 17,00 277,00 Πορτογαλία ,67 21,00 26,25 146,25 Ρωσία ,63 11,25 31,25 171,25 Σερβία & Μαυροβούνιο ,75 14,25 35,63 140,63 Νότια Αφρική ,50 5,63 11,25 151,25 Ισπανία ,50 11,25 19,23 139,23 Τουρκία ,50 3,75 4,69 204,69 Η.Π.Α ,50 13,70 16,11 219,11 Βενεζουέλα ,63 11,25 66,18 146,18 Ζιμπάμπουε , ,00 22,50 32,14 202,14 Μέσος όρος ,35 12,53 21,84 186,97 *Συμπεριλαμβανομένης της θνησιμότητας Σημείωση: παράδειγμα υπολογισμού του κόστους νεοσσού λαμβάνοντας υπόψη τη θνησιμότητα: αν ο νεοσσός κοστίζει 5,89 US$ και η βιωσιμότητα είναι 70%, οι 100 νεοσσοί κοστίζουν 589 US$, άλλα μόνο οι 70 επιζούν, έτσι το κόστος /νεοσσό συμπεριλαμβανομένης της θνησιμότητας είναι 589/70=8,42 US$ 24

25 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 4, η μέση ετήσια αυγοπαραγωγή της στρουθοκαμήλου σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται στα 45 αυγά/θηλυκό. Ο αριθμός των παραγόμενων νεοσσών ημέρας /θηλυκό /έτος είναι μόλις 24. Επίσης, η θνησιμότητα είναι αρκετά υψηλή αν λάβουμε υπόψη πως ο αριθμός των νεοσσών που φτάνουν στην ηλικία κατά τη σφαγή παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση (17% έως 90%) ενώ, κατά μέσο όρο το 65% των νεοσσών που γεννιούνται ετησίως φθάνουν στην ηλικία κατά τη σφαγή η οποία κατά μέσο όρο είναι εκείνη των 12 μηνών. Το μέσο κόστος διατροφής ενός γεννήτορα στρουθοκαμήλου παγκοσμίως είναι 186 US$, ενώ το κόστος διατροφής για ένα πτηνό με σκοπό την κρεοπαραγωγή μέχρι τη σφαγή του εκτιμάται, κατά μέσο όρο, στα 165 US$ (Πίνακας 4). Η παραγωγή ενός αυγού στρουθοκαμήλου υπολογίζεται ότι, κατά μέσο όρο, στοιχίζει 6,35 US$ (Πίνακας 4). Το κόστος για την παραγωγή ενός νεοσσού στρουθοκαμήλου ηλικίας μιας ημέρας ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 12,53 US$. Ωστόσο, αν στο κόστος αυτό συμπεριληφθεί και ο παράγοντας θνησιμότητα, τότε η μέση τιμή για την παραγωγή ενός νεοσσού ημέρας διαμορφώνεται στα 21,84 US$. Αν στη συνέχεια προσθέσουμε στο παραπάνω κόστος τις δαπάνες για τη διατροφή του νεοσσού μέχρι την ηλικία σφαγής του, τότε προκύπτει η πραγματική αξία ενός εκτρεφόμενου νεοσσού στρουθοκαμήλου από την πρώτη ημέρα της ζωής του μέχρι τη σφαγή η οποία εκτιμάται κατά μέσο όρο στα 186,97 US$. γ) Τάσεις και προοπτικές Οι χώρες με αναπτυγμένη στρουθοκαμηλοτροφία όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Ζιμπάμπουε έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο μέσω της γενετικής επιλογής και της εφαρμογής ορθών μεθόδων εκτροφής. Η Νότια Αφρική, δε μονοπωλεί πλέον τον εφοδιασμό των διαφόρων χωρών με προϊόντα στρουθοκαμήλου, από τη στιγμή που η εκτροφή αυτή επεκτάθηκε σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ωστόσο, η επιτυχία της εκτροφής στρουθοκαμήλου στις αναπτυσσόμενες χώρες θα εξαρτηθεί από τη δημιουργία μιας καλά οργανωμένης εγχώριας αγοράς για την κατανάλωση του κρέατος, τη δυνατότητα ανεύρεσης αγορών για την εξαγωγή προϊόντων, καθώς και τον έλεγχο των νοσημάτων των πτηνών αυτών (Carbajo, 2006). 25

26 Β) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ α) Αριθμός εκτρεφόμενων στρουθοκαμήλων και κατανομή Στη χώρα μας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, η εκτροφή στρουθοκαμήλου βρίσκεται ακόμη σε αρκετά πρώιμο στάδιο. Για το λόγο αυτό, τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία που να δίνουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις αποδόσεις των εκτρεφόμενων πτηνών, τα προϊόντα που παράγονται, τον τρόπο και τα προβλήματα διάθεσής τους, το είδος και το μέγεθος της αγοράς στην οποία απευθύνονται καθώς και τις τιμές που διαμορφώνονται είναι σχετικά περιορισμένα. Σε προκαταρκτική έρευνα που διεξήχθη σε έναν αριθμό εκτροφών στρουθοκαμήλου στη Βόρεια Ελλάδα το 2004 (Δεδούση και συν., 2004), προέκυψε ότι το 60% των εκτροφών στρουθοκαμήλου ξεκίνησαν τη λειτουργία τους την περίοδο Σε αυτό συνέβαλε η πτώση της τιμής αγοράς των πτηνών γεννητόρων, καθώς άρχισε η εγχώρια διακίνησή τους, ενώ αρχικά εισάγονταν από το εξωτερικό (Ιταλία, Βέλγιο, Κύπρο κ.α.) σε απρόσιτες για ένα μέσο παραγωγό τιμές. Το 1999 υπήρχαν γύρω στις 20 εκτροφές διάσπαρτες σε διάφορες περιοχές της χώρας (Υπουργείο Γεωργίας, 1999). Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του αριθμού των στρουθοκαμήλων και των αντίστοιχων εκτροφών στην Ελλάδα κατά την περίοδο Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 5 προκύπτει ότι κατά το έτος 2007 μειώθηκε τόσο ο αριμός των εκτρεφόμενων στρουθοκαμήλων στη χώρα μας όσο και ο αριθμός των αντίστοιχων εκμεταλλεύσεων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 6 κατά το έτος 2007, το 50,96% των στρουθοκαμήλων στη χώρα μας εκτρέφονταν στη Μακεδονία και τη Θράκη ενώ το 25,68% στην Πελοπόννησο. Από άποψη χωροταξικής κατανομής το 32,19% των εκμεταλλεύσεων στρουθοκαμήλου κατά το έτος 2007 βρίσκονταν στη Μακεδονία και τη Θράκη, το 23,28% αυτών στην Πελοπόννησο και το 21,23% στη Δ. Ελλάδα (Hellenic Republic-Ministry of Rural Development and Food, 2008). 26

27 Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των στρουθοκαμήλων που εκτρέφονταν στην Ελλάδα κατά την περίοδο καθώς και του αριθμού των αντίστοιχων εκτροφών κατά την περίοδο αυτή (Hellenic Republic-Ministry of Rural Development and Food, ) Έτος Αριθμός εκτροφών Αριθμός πτηνών Πίνακας 6. Κατανομή του αριθμού των εκτρεφόμενων στρουθοκαμήλων ανάλογα με το γεωγραφικό διαμέρισμα, κατά το έτος 2007 (Hellenic Republic-Ministry of Rural Development and Food, 2008) Γεωγραφικό διαμέρισμα Αριθμός στρουθοκαμήλων % Α. Μακεδονία-Θράκη ,50 Δ.Κ. Μακεδονία ,46 Δ. Ελλάδα 289 6,00 Θεσσαλία 131 2,71 Στερεά Ελλάδα ,59 Πελοπόννησος ,68 Νησιά Β. Αιγαίου 15 0,31 Κρήτη 85 1,76 Σύνολο χώρας Τα πτηνά που εκτρέφονται στο 40% των μονάδων (Δεδούση και συν., 2004), ανήκουν αποκλειστικά στην φυλή African Black. Η ήρεμη συμπεριφορά και το μικρότερο σε σχέση με άλλες φυλές σωματικό της μέγεθος, καθώς και τα χαρακτηριστικά πρωιμότητας που εμφανίζει, δικαιολογούν την προτίμηση αυτή των εκτροφέων. Μικρότερο ποσοστό καταλαμβάνουν η φυλή Blue Neck, η Zimbabue, 27

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Protecure Endosan Protecure και Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Τα νέα ϖροβιοτικά, Protecure και Endosan, ϖεριέχουν καλλιέργειες µικροοργανισµών γαλακτικού οξέος, είναι φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 3: Διατροφή Αναπτυσσόμενων Μηρυκαστικών 2/2 Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Διάλεξη 4.3: Βασικές Αρχές Βιολογικής Πτηνοτροφίας Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Προέλευση πτηνών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Α. Παπαράδη 1, Ε. Ξυλούρη 1 1 Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Πρόκληση για κάθε εκτροφή προβάτων αποτελεί: Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας Πως αντιμετωπίζουμε αυτήν την πρόκληση; Κατάλληλο ζωϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 3: Διατροφή Αναπτυσσόμενων Μηρυκαστικών 2/2 Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS)

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) econteplusproject Organic.Edunet ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) Δρ. Ευτυχία Ξυλούρη Φραγκιαδάκη Κτηνίατρος Υγιεινολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Υγιεινής Αγρ. Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ.

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά ελαιολάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Λονδίνο, Αύγουστος 2015 Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας

Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 18 Ιουνίου 2008 Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ρωσική αγορά ελαιολάδου

Η ρωσική αγορά ελαιολάδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ρωσική αγορά ελαιολάδου Περιεχόμενα i. Κατανάλωση... 2 ii. Ρωσικές Εισαγωγές Ελαιολάδου... 2 iii. Απαιτήσεις εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Γεώργιος I. Αρσένος Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιατί είναι σημαντική η Διατροφή... Καθορίζει την παραγωγικότητα 50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής...

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής... Έρευνα αγοράς Τοµέας τυροκοµικών προϊόντων στη Γαλλία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων Παρίσι, Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ...3 Εισαγωγή...3 Εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Μάρτιος 2013 Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με σχετική έρευνα της οργάνωσης DiaryCo, η οποία μελετά την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια αποτελέσματα από L03 και την νέα Camborough. Διαφοροποίηση της Camborough στην αποδοτικότητα της τροφής

Παγκόσμια αποτελέσματα από L03 και την νέα Camborough. Διαφοροποίηση της Camborough στην αποδοτικότητα της τροφής Ανασκόπηση η των χοιρομητέρων ρ Camborough & L03 Η χοιρομητέρα PIC L03 Βασικά Σημεία Παρουσίασης PIC L03 Παγκόσμια αποτελέσματα από L03 και την νέα Camborough Διαφοροποίηση της Camborough στην αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά οίνου της Γερμανίας

Η αγορά οίνου της Γερμανίας ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 20 Μαρτίου 2009 Η αγορά οίνου της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Το 2007 η κατά κεφαλήν κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους μια σπουδαία ευκαιρία για την ελληνική κτηνοτροφία Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων

Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων Ενότητα 4: Όρνιθες (2/3), 2ΔΩ Τμήμα: Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής Διδάσκοντες: Παναγάκης Παναγιώτης, Μπριασούλης Δημήτηρης Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 Λονδίνο, Αύγουστος 2015 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Anι. Vision-Knowledge-Support

Anι. Vision-Knowledge-Support Anι Vision-Knowledge-Support ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η ANITEC είναι μία σχετικά νέα, αλλά δυναμικά ανερχόμενη επιχείρηση που άρχισε τις δραστηριότητές της το 2009 με έδρα την Νέα Αρτάκη Ευβοίας. Ιδρύθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.com Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP 210 6835001 anna.karakatsani@onnup.com

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εκτροφή πτηνών Α. Προέλευση των πτηνών 1. Καταγωγή των πτηνών βιολογικής εκτροφής: Πρέπει να επιλέγονται φυλές πτηνών λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΡΕΓΛΙΔΗ Επιβλέπων καθηγητής: Δημήτριος Χατζηπλής Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΡΕΓΛΙΔΗ Επιβλέπων καθηγητής: Δημήτριος Χατζηπλής Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2014 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ, ΘΥΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΤΕΡΗΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΣΕ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΥΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών..4 2. Λειτουργικό Κέρδος.7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση.. 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Κάιρο, 26 Νοεµβρίου 2012 Α) Γενικά σχόλια: Η Αίγυπτος παράγει µεγάλες ποσότητες νωπών φρούτων. Η εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο»

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» Κτηνιατρική Σχολή Κτηνιατρική Επιστήμη και Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισηγητής: Ιωάννης Αντωνόπουλος, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής Κτηνιατρική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ SALMONELLA ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ GALLUS GALLUS ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΛΜΟΝΕΛΩΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ SALMONELLA ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ GALLUS GALLUS ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΛΜΟΝΕΛΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α Α1. Εφαρμόζεται το πρόγραμμα ελέγχου σαλμονέλωσης σε όλες τις εκτροφές; Α2. Τι είδους αρχεία πρέπει να κρατά η επιχείρησή μου; Α3. Με καλύπτουν τα αποτελέσματα των αυτοελέγχων για να προχωρήσω

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένη έρευνα αγοράς Πολωνίας για τη φέτα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένη έρευνα αγοράς Πολωνίας για τη φέτα ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βαρσοβία, 1η Ιουλίου 2010 Α.Π.: Φ.2215/AΣ 231 ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένη έρευνα αγοράς Πολωνίας για τη φέτα

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών. Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών. Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Σημασία Μέσο συντήρησης, αύξησης, κυοφορίας, γαλακτοπαραγωγής Άμυνα οργανισμού Το σημαντικότερο στοιχείο της εκτροφής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο Αποτελέσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2012

Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο Αποτελέσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2012 Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο Αποτελέσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2012 απευθυνόμενη στα μέλη της UFI*,της SISO**, της AFIDA*** και της EXSA**** * Παγκόσμια ** στις ΗΠΑ ***Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Γεωτεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Α έ ρσενικ ς γραμμές

Α έ ρσενικ ς γραμμές Αρσενικές γραμμές Χαρακτηριστικά Υψηλός ψ ρυθμός ανάπτυξης Υψηλή μετατρεψιμότητα τροφής Υψηλό ποσοστό άπαχου κρέατος PIC 337 Εξαιρετική σταθεροποιημένη διάπλαση Ευρωστία ανθεκτικότητα Υψηλή ποιότητα κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012 Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012 Q2/12 Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία, βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ε.Φ.Ε.Τ. στην αγορά των τροφίμων, κατά τη διάρκεια των εορτών, θα

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα νωπά ψάρια είναι ιδιόµορφα προϊόντα, λόγω του µεγάλου βαθµού ευπάθειας και της µικρής διάρκειας ζωής τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες, το προϊόν να φθάσει ακατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα