3 η Απολογιστική έκθεση προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 η Απολογιστική έκθεση προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+"

Transcript

1 3 η Απολογιστική έκθεση προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία Περίοδος μηνών Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου Η πράξη «Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα» εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (Δικαιούχος Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» κατά το μήνα Σεπτέμβριο προέβη σε προσλήψεις 47 ανέργων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ-ΤΕ με ειδικότητες συναφείς με το περιβάλλον. Από τα 47 άτομα, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος συνέχισαν τα 45, μιας και οι Κατσιάνης Γεώργιος και Γεωργίου Θεόδωρος αποχώρησαν οικιοθελώς το μήνα Οκτώβριο και Δεκέμβριο αντίστοιχα. Το σύνολο των ατόμων απασχολήθηκε στη διενέργεια δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε κοινωνικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και σχολεία. Οι προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν τμηματικά ανά περιφερειακή ενότητα στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Η ισχύς των συμβάσεων ξεκίνησε από την επομένη ημέρα της υπογραφής. Κατά τη διάρκεια των μηνών Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν τακτικές συναντήσεις των ωφελουμένων εργαζομένων ανά περιφερειακή ενότητα στην έδρα της Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο. Οι συναντήσεις αφορούσαν την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά τη διαδικασία ανεύρεσης των εν δυνάμει αποδεκτών φορέων της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Κατά τον τελευταίο μήνα πραγματοποιήθηκαν αρκετές παρουσιάσεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βάσει αυτού του σχεδίου δράσης για το σύνολο των 5 μηνών έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 315 παρουσιάσεις, ενώ συνολικά ενημερώθηκαν περίπου 7800 άτομα. Η πλειοψηφία των φορέων έλαβε κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίας από τους ωφελούμενους τη βεβαίωση συμμετοχής και αναγνώρισης, με εκτυπωμένη την πλήρη ονομασία του φορέα. Οι αποδέκτες φορείς της πράξης ευαισθητοποίησης της Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο Περιβαλλοντική Συμμαχία καθ όλη τη διάρκεια της πεντάμηνης πράξης του προγράμματος Κοινωφελούς

2 Εργασίας παρατίθενται σε λίστα στο παράρτημα Ι της απολογιστικής έκθεσης. Ενδεικτικά οι αποδέκτες φορείς είναι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι, αθλητικοί φορείς, σχολεία, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και υπηρεσιών δήμων όπως υπηρεσίες πρασίνου και καθαριότητας. Στο πλαίσιο της υλοποίησης Πριν την διενέργεια της πράξης η Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία με τη συνδρομή των ωφελουμένων προετοίμασε πληροφοριακό υλικό για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Συγκεκριμένα προετοιμάστηκαν και συντάχθηκαν δυο οδηγοί αναλύοντας δυο διαφορετικές περιβαλλοντικές θεματικές, της εξοικονόμησης νερού και της εξοικονόμησης ενέργειας. Το περιεχόμενο περιλάμβανε απλές καθημερινές συμβουλές με τρόπους και παραδείγματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Επίσης περιλήφθηκαν περιβαλλοντικές πληροφορίες για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των λοιπών περιβαλλοντικών ζητημάτων, ενώ οι ωφελούμενοι προώθησαν τα έντυπα στην πλειοψηφία των φορέων. Κάθε οδηγός αποτελείται από 12 σελίδες, όπου 3 τελευταίες σελίδες είναι κοινές και αφορούν γενικές οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος (οδηγίες για εργασιακούς χώρους, το σπίτι, τα καθημερινά ψώνια, τους τρόπους μετακίνησης κ.α.). Οι οδηγοί συντάχθηκαν και έλαβαν την τελική τους μορφή σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής ενώ στο οπισθόφυλλο γίνεται και αναφορά στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Οι διακριτικοί τίτλοι των οδηγών είναι οι ακόλουθοι: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: χρησιμοποίησε λιγότερο εξοικονόμησε περισσότερο ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΥ ΝΕΡΟ: χρησιμοποίησε λιγότερο εξοικονόμησε περισσότερο Και οι δυο οδηγοί παρουσιάζονται στο παράρτημα ΙΙ. Κατά τη φάση ολοκλήρωσης της πράξης όλοι οι ωφελούμενοι συνέταξαν μια απολογιστική έκθεση η οποία περιλάμβανε το σύνολο των αποτελεσμάτων του προγράμματος περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στοιχεία για την αξιολόγηση της απόδοσης των απασχολούμενων και στοιχεία από τη δράση τους στο σύνολο των πέντε μηνών απασχόλησης. Στις απολογιστικές εκθέσεις αποτυπώθηκαν και οι δυσκολίες τις οποίες συνάντησαν οι ωφελούμενοι κατά τη διαδικασία εξέλιξης της πράξης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Συμπερασματικά οι πιο συχνά

3 παρατηρούμενες δυσκολίες που συνάντησαν οι ωφελούμενοι ήταν: η δυσπιστία των φορέων απέναντι στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, η ανεύρεση φορέων αποδεκτών της πράξης μιας και πολλοί κυρίως κοινωνικοί φορείς έπαψαν να λειτουργούν ή υπολειτουργούσαν και τέλος ο τρόπος προσέγγισης των υπευθύνων στον εκάστοτε φορέα. Τέλος οι ωφελούμενοι καθολικά, έκριναν θετική την εμπλοκή τους με τη συγκεκριμένη πράξη. Οι ωφελούμενοι κατά κύρια ομολογία, διαφαίνεται ότι μέσω της απασχόλησης τους και της επαφής τους με πολίτες διαφόρων ηλικιών που αντιλαμβάνονται διαφορετικά σε καθημερινή βάση τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα έλαβαν επιπλέον εμπειρία. Η αμεσότητα και η επαφή με τα άτομα των φορέων καθώς και η ανάλυση των καθημερινών συνηθειών προς όφελος του περιβάλλοντος μεταφράζεται σε ηθική ικανοποίηση για την πλειοψηφία των ωφελουμένων. Σε επίπεδο ομάδας εργασίας καλλιεργήθηκε το αίσθημα συνεργασίας για την επίτευξη του τελικού σκοπού της πράξης. Συνήθως στις συνεδρίες απαιτούνταν η παρουσία δυο ή τριών ωφελουμένων. Εξαιρέσεις αποτελούσαν ορισμένες συνεδρίες όπου απαιτούνταν η παρουσία περισσότερων ατόμων, στις περιπτώσεις αυτές το κοινό που παρευρισκόταν ήταν μεγάλο (συνήθως άνω των 50 ατόμων). Όσον αφορά στους εποπτευόμενους από ΟΤΑ φορείς οι ωφελούμενοι φρόντισαν εξαρχής να έρθουν σε επαφή με τους υπεύθυνους αντιδημάρχους των Δήμων οι οποίοι και στήριξαν με τη σειρά τους τον τρόπο με τον οποίο οι ωφελούμενοι θα έπρεπε να προσεγγίσουν αντίστοιχα τα ΚΑΠΗ, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες υπηρεσίες. Όπως έχει αναφερθεί και προηγούμενες απολογιστικές εκθέσεις οι ωφελούμενοι κατάρτιζαν διαφορετικές παρουσιάσεις (powerpoints), με την καθοδήγηση των στελεχών της Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο, ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονταν οι παρουσιάσεις. Συνεπώς καθ όλη τη διάρκεια των πέντε μηνών καταρτίστηκαν 19 διαφορετικές παρουσιάσεις οι οποίες συνολικά απευθύνονται σε όλο το εύρος των ηλικιών (από 3 ετών έως 105). Η κάθε παρουσίαση περιλαμβάνει προσαρμοσμένη την μεταδιδόμενη πληροφορία, συνοδευόμενη από εικονογραφημένο υλικό, αλλά και βίντεο. Αναφορικά με τις παρουσιάσεις των βρεφονηπιακών σταθμών δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο παρουσίασης της περιβαλλοντικής πληροφορίας. Η παρουσίαση πλαισιώθηκε με αρκετές φωτογραφίες, και με ένα σχετικό με την ανακύκλωση βίντεο. Συνάμα εντάχθηκαν παιχνίδια ανακύκλωσης διαδραστικού χαρακτήρα, παιχνίδια ζωγραφικής με έντυπα και υλικά τα οποία παρείχε η Ινστιτούτο

4 Ομάδα για τον Κόσμο. Όλα τα ανωτέρω προάγουν την κριτική σκέψη σε παιδιά ηλικίας τριών ετών και άνω. Στα σχολεία Α βάθμιας και Β βάθμιας ο τρόπος μετάδοσης της απαραίτητης πληροφορίας ήταν αντίστοιχος διαφοροποιώντας την εμβάθυνση της πληροφορίας στα περιβαλλοντικά θέματα που αναλύονταν. Σε ορισμένα σχολεία πραγματοποιήθηκαν και ενημερώσεις στο πεδίο (π.χ. Πάρκο Νέας Σμύρνης) όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν για θέματα χλωρίδας και πανίδας. Με την παρούσα έκθεση παραδίδεται και όλο το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και ορισμένα βίντεο. Συνολικά υπάρχει φωτογραφική τεκμηρίωση και για τις 8 περιφερειακές ενότητες ενώ συγκεντρώθηκε φωτογραφικό υλικό από 147 συνεδρίες. Συνολικά υπάρχουν 807 φωτογραφίες και βίντεο μικρής διάρκειας. Το μήνα Φεβρουάριο και αφού πραγματοποιήθηκε και το τελευταίο ημερομίσθιο βάση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που είχαν υπογραφεί, η Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο πραγματοποίησε μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν πέραν των ωφελουμένων και εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής (Λεωνίδας Αθανασιάδης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος, και Δήμητρα Αλεξοπούλου διοικητική υπάλληλος) στους οποίους και απονεμήθηκε Δίπλωμα Αναγνώρισης για την πολύτιμη συμβολή τους στην εξέλιξη της πράξης. Όλοι οι ωφελούμενοι παρέλαβαν τις προσωπικές τους Βεβαιώσεις Συμμετοχής και Αναγνώρισης (παράρτημα ΙΙΙ) του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας και τις απαραίτητες βεβαιώσεις από την πλευρά του εργοδότη-δικαιούχου φορέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για τον ΟΑΕΔ (λήψη επιδόματος-έκδοση κάρτας ανεργίας). Η Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο μετά το τέλος της πράξης θα φροντίσει να ενημερώνει τους ωφελούμενους για τυχόν θέσεις εργασίας οι οποίες δύναται να προκύψουν και θα παρακολουθήσει την επαγγελματική πορεία όσων απασχολήθηκαν στην πράξη. Στο παράρτημα ΙΙΙ επισυνάπτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων με σκοπό να αξιοποιηθούν από την Περιφέρεια Αττικής και να συνδράμει ως συμπράττων φορέας της πράξης στην ανεύρεση εργασίας των 45 ωφελουμένων. Ακολούθως στο παράρτημα V επισυνάπτονται τα παρουσιολόγια των μηνών Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου για κάθε μια από τις 8 περιφερειακές ενότητες τα οποία τηρούνταν στην έδρα της Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο.

5 Προκειμένου η Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο να μεγιστοποιήσει το όφελος των τοπικών κοινωνιών από την υλοποίηση του προγράμματος, σε συνεργασία με τον συμπράττοντα φορέα Περιφέρεια Αττικής έδωσε σε μεγάλο αριθμό ωφελουμένων της πράξης τη δυνατότητα να συνεργασθούν με τις Περιβαλλοντικές Διευθύνσεις της Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής καθώς και με τη Διεύθυνση Αναδασώσεων της Περιφέρειας Αττικής για να καταγράψουν περιβαλλοντικά προβλήματα σε κρίσιμες περιοχές της Αττικής. Η συνεργασία αυτή των ωφελουμένων έγινε ταυτόχρονα με την εμπλοκή τους στις συνεδρίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ενώ παράλληλα γινόταν και ενημέρωση και των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφέρειας σχετικά με το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα στην περιφερειακή διεύθυνση Ανατολικού τομέα, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, απασχολήθηκαν 5 ωφελούμενοι. Οι ειδικεύσεις των ατόμων ήταν 4 περιβαλλοντολόγοι και 1 γεωλόγος. Οι 4 ωφελούμενοι περιβαλλοντολόγοι απασχολήθηκαν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος από 18/12/2012, ενώ η γεωλόγος απασχολήθηκε από 1 Ιανουαρίου. Στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δυτικής Αττικής, απασχολήθηκαν 7 ωφελούμενες. Οι ειδικεύσεις των ατόμων ήταν 4 περιβαλλοντολόγοι, 1 χημικός και 2 γεωπόνοι. Όλες οι ωφελούμενες απασχολήθηκαν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος από 14/1/2012. Στο παράρτημα VΙ επισυνάπτονται τα ημερολόγια των ωφελουμένων για τις ημέρες εργασίας τους για κάθε μια από τις περιφερειακές διευθύνσεις. Στη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής απασχολήθηκαν από αρχές Δεκέμβρη 2 δασοπόνοι και 1 δασολόγος, οι οποίοι συμμετείχαν στην εκπόνηση μελέτης αναδάσωσης της υπηρεσίας. Τέλος καθ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του προγράμματος οι ωφελούμενοι συνέτασσαν newsletters. Οι ωφελούμενοι ανά περιφερειακή ενότητα να με τη βοήθεια της οργάνωσης όρισαν ένα συντονιστή, ο οποίος οργάνωνε τη συγγραφή των newsletters. Ο συντονιστής ήταν υπεύθυνος για την παράδοση των newsletters και την αυτοοργάνωση των μελών της περιφερειακής ενότητας. Τα newsletters συντάσσονταν εβδομαδιαίως και η κάθε περιφερειακή ενότητα παρέδιδε προσεγγιστικά ένα newsletter/εβδομάδα. Η συγγραφή των newsletters πραγματοποιήθηκε ανάλογα με τα άτομα τα οποία ανήκαν στην περιφερειακή ενότητα και ήταν στη διακριτική ευχέρεια των ωφελουμένων να κανονίζουν μεταξύ τους τη συγγραφή τους. Η θεματολογία των newsletters ποικίλει μιας και αναπτύχθηκαν θέματα όπως: περιβαλλοντικά προβλήματα, κλιματική αλλαγή, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας,

6 χρήσεις βιομάζας, βιοποικιλότητα, τεχνολογίες περιβάλλοντος, απορρίμματα-ανακύκλωση, υγεία-περιβάλλον, περιβαλλοντικά events, τέχνη-περιβάλλον, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, περιβαλλοντικά / κοινωνιολογικά φαινόμενα. Τα αναπτυσσόμενα θέματα αφορούσαν σχετικά την τρέχουσα χρονική περίοδο ενώ περιλήφθηκαν θέματα για την Ελλάδα, θέματα εξειδικευμένα για περιοχές της Ελλάδας αλλά και για τον υπόλοιπο Κόσμο. Το εύρος του κάθε κειμένου ήταν περίπου 400 με 500 λέξεις. Τα περισσότερα κείμενα πλαισιώνονται, και με φωτογραφίες οι οποίες τοποθετούνταν εντός του newsletter. Η δημοσιοποίηση και προώθηση των newsletters έγινε και θα συνεχίσει να γίνεται από την Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο προς τα μέλη της αλλά και προς τους φορείς που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη πράξη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Συνολικά πραγματοποιήθηκε συγγραφή 89 newsletters από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Ενδεικτικά στο παράρτημα VII επισυνάπτονται ορισμένα newsletters. Με εκτίμηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος, Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΕΩΝ

8 όνομα υπευθύνου φορέα αριθμός ατόμων περιφερειακή ενότητα όνομα φορέα ημερομηνία Άθληση και Ζωή Μιχάλης Ηλιάκης 2/11/ ΔΥΤΙΚΟΣ Διεύθυνση Καθαριότητας - Δήμος Ηλιούπολης Κώστας Σεφτελής 5/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Διονύσης Παλυμέρης 8/11/ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Λύκειο Βιλίων ΑΟ Ατλαντίς 9/11/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου Γ τάξη Πούλος Γεώργιος 14/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου Γ τάξη Πούλος Γεώργιος 14/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δημοτικό σχολείο Αιντείου Σαλαμίνας 14/11/2012 ΝΗΣΩΝ Τμήμα περιβάλλοντος δήμου Δάφνης Υμηττού Βόγκλη Βασιλική 16/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δημοτικό σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας 19/11/2012 Α Καπή Παλαιού Φαλήρου Βασιλική Πετροπούλου 22/11/ ΝΟΤΙΑ 8ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού Κόρκου Κωνσταντία 23/11/ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Σπανάκης Νικόλαος 25/11/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Εξωραϊστικός Σύλλογος Άνω Βριλησσίων 25/11/ ΒΟΡΕΙΑ Β' ΚΑΠΗ Υμηττού 1ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού Αναστασία Θεοδωροπούλου 26/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Τελωνιάτου Δέσποινα 26/11/ ΠΕΙΡΑΙΑ

9 2ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού Ελένη Δεμέστιχα 27/11/ ΠΕΙΡΑΙΑ Παράρτημα Α' ΚΑΠΗ Ζωγράφου Γιώργος Δημαρίδης 28/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Σύνδεσμος Ηπειρωτών Ζωγράφου η Ήπειρος Σπύρου Αλέξανδρος 28/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Βασιλική Α' ΚΑΠΗ Δάφνης Μανδιλαρά 28/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Βασιλική Β' ΚΑΠΗ Δάφνης Μανδιλαρά 29/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ελληνική Εστία Αγίου Δημητρίου Παπαυλιά Βούλα 29/11/ ΝΟΤΙΟΣ Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας Χαράλαμπος Πυρουνάκης 29/11/ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α' ΚΑΠΗ Υμηττού Βασιλική Τσιάμη 30/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ Αθηνών Δάφνης Τρύφων Κασσεσιάν 30/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 3ος Βρεφονηπιακός σταθμός Σερέτη Ασημίνα 3/12/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο το Προσήλιο Μ. Ξαρχογιαννάκης 3/12/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 13ος Βρεφονηπιακός σταθμός Φλωροπούλου Χριστίνα 4/12/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Παιανίας Μελίνα Στυλιανού 5/12/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α' Καπή Ηλιούπολης Τσουλέας Παναγιώτης 5/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Γ' Καπή Ηλιούπολης Καλλονιάτης Αν. 6/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Μια παλέτα γνώσεις Βασιλείου Ρούλα 6/12/ ΔΥΤΙΚΟΣ Γ' Καπή Παλαιού Καλκαβούρα Φαλήρου Δήμητρα 10/12/ ΝΟΤΙΟΣ 16ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού Αριζάνη Πασχαλίνα 11/12/ ΠΕΙΡΑΙΑ Νικολόπουλος Σωτήρης 7/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Μπιτσιίκας Δημήτρης 12/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ολυμπιάδα Υμηττού Σύλλογος Παλαιών Ζωγραφιωτών Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών Ζωγράφου Ευαγγελία Σαγκέλη 12/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β4 Τμήμα του 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου Καλομοίρη Νίκη 14/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

10 Α3 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου Καλομοίρη Νίκη 14/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Α1 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου Καλομοίρη Νίκη 14/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β2 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου Καλομοίρη Νίκη 13/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Α2 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου Καλομοίρη Νίκη 13/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β3 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου Καλομοίρη Νίκη 13/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β1 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου Καλομοίρη Νίκη 13/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 5ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού Κόκοτα Μαριάννα 13/12/ ΠΕΙΡΑΙΑ 6ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού Κόκοτα Μαριάννα 14/12/ ΠΕΙΡΑΙΑ 9ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού Μπράχου Ροδάνθη 17/12/ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΟ Υμηττού Χαραυγής Σ. Μανούσος 17/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΟ Υμηττού Χαραυγής Σ. Μανούσος 17/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 57o Γενικό Λύκειο Αθήνας Αναστασόπουλος Ανδρέας 17/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Εξωραϊστικός σύλλογος Ανθούσας Τριάντης Γιώργος 8/12/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Σύλλογος Παλαιών Ζωγραφιωτών Μπιλσίκος Δημήτριος 12/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών Ζωγράφου Ευαγγελία Σαγκέλη 12/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΔΑΠ Ζωγραφόκηπος Μπινιάρη Πάμελα 7/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ TAE KWO DO Πασχαλίδης ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ Γεώργιος 18/12/ ΔΥΤΙΚΟΣ Σκακιστικό σύλλογο Ιλίου Μουθιού Βάνα 15/12/ ΔΥΤΙΚΟΣ Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λαγονησίου Γρηγοριάδη Ελένη 17/12/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας Βασιλική Μπρίνια 17/12/ ΝΟΤΙΟΣ

11 Σύλλογος Κορωνιδιατών Νάξου 1ο σύστημα προσκόπων Γαλατσίου Δράση για την Κοινωνία τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής Μουτσόπουλος Μανώλης 18/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Χαράλαμπος Χρονόπουλος 15/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ίκαρος Α Πετρόπουλος 12/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Σύλλογος Ρουμελιωτών Δημήτρης Τούντας 13/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Σύλλογος Θεσσαλών Γαλατσίου Κουσαϊτης Γιάννης 14/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ Ε' Καπή Αγίου Δημητρίου Γεώργιος Ζερβας 19/12/ ΝΠΔΔ Πολιτισμού Παναγιωτόπουλος και Αθλητισμού Αθανάσιος 17/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δημοτικό Σχολείο Καλαμπόκης Σεληνίων (τμήμα α) Σωτήριος 3/12/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Καλαμπόκης Σεληνίων (τμήμα β) Σωτήριος 3/12/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Καλαμπόκης Σεληνίων (τμήμα γ) Σωτήριος 3/12/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας (τμήμα α) Ελένη Γκανά 19/11/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας (τμήμα β) Ελένη Γκανά 19/11/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας (τμήμα γ) Ελένη Γκανά 19/11/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας (τμήμα δ) Ελένη Γκανά 19/11/ ΝΗΣΩΝ Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα α) Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα β) Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα γ) Παρθενόπη Ελευθεριάδου 14/11/ ΝΗΣΩΝ Παρθενόπη Ελευθεριάδου 14/11/ ΝΗΣΩΝ Παρθενόπη Ελευθεριάδου 14/11/ ΝΗΣΩΝ

12 Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα δ) Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα ε) Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα στ) Παρθενόπη Ελευθεριάδου 14/11/ ΝΗΣΩΝ Παρθενόπη Ελευθεριάδου 14/11/ ΝΗΣΩΝ Παρθενόπη Ελευθεριάδου 14/11/ ΝΗΣΩΝ Γ.Σ. Αστέρας Αγίου Δημητρίου Μωυσιάδου Πένη 19/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ Β Καπή Ηλιούπολης Λεβέντη Ευαγγελία 20/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Σύλλογος ΤΑΕ ΚWON DO "ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ" Πασχαλίδης Γεώργιος 19/12/ ΔΥΤΙΚΟΣ Ηλιότοπο Χατζηδάκη Κατερίνα 20/12/ ΔΥΤΙΚΟΣ Πιτσιρικοπαρέα Σουχλάκη Στέλλα 7/1/ ΔΥΤΙΚΟΣ 5ο Νηπιαγωγείο Αλωνίων Μαρία Μπούτση 7/12/ ΝΗΣΩΝ Γ Καπή Αγίου Δημητρίου Λόλου Αρτεμις 10/1/ Αθλητικός Όμιλος Θύελλα Πάγκαλου Χρύσα 10/1/ Αθλητικός Όμιλος ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ Θύελλα Πάγκαλου Χρύσα 11/1/ Ζ παιδικός σταθμός Γκισούρη Κυριακή 11/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ζ παιδικός σταθμός Γκισούρη Κυριακή 11/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ β ΔΠΣ Γαλατσίου Κουνέλη Πιπίνα 10/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ β ΔΠΣ Γαλατσίου Κουνέλη Πιπίνα 10/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤ' Παιδικός Σταθμός Δήμου Γαλατσίου ΣΤ' Παιδικός Σταθμός Δήμου Γαλατσίου Αβραμίδου Γεσθημανή 9/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Αβραμίδου Γεσθημανή 9/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Γ Παιδικός Σταθμός Γαλατσίου 8/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Γ Παιδικός Σταθμός Γαλατσίου 8/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 5ο Νηπιαγωγείο Σαλαμίνας Μπούτση Μαρία 7/12/ ΝΗΣΩΝ Αθανασιάδου Παναγιώτα 28/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΔΑΠ Αερόστατο 3ο Παιδικό τμήμα Κορυδαλλού Βλαχάκη Σταυρούλα 15/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

13 14ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Πειραιά Καλή Βικτώρια, Ασλανίδου Ευθυμία 15/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α Καπή Ζωγράφου Γιώργος Δημαρίδης 16/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 17ο Βρεφονηπιακό σταθμό Βακάλη Μαρία 17/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3ο βρεφονηπιακό τμήμα Κορυδαλλού Βλαχάκη Σταυρούλα 17/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15ος Βρεφονηπιακός σταθμός Χριστίνα Ντέντε 18/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 Γελ Ηλιούπολης Χατζή Δήμητρα 18/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Λέσχη Φιλίας Ν. Κόσμου Ελένη Τριανταφύλλου 16/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Αθλητικός Όμιλος Θύελλα Πάγκαλου Χρύσα 17/1/ Αθλητικός Όμιλος Θύελλα Πάγκαλου Χρύσα 17/1/ Παναγιώτα Πατσέλλη 14/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ Γ' ΚΑΠΗ Αλίμου 7ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου Σακέλλιος τάξη Γ2 Αποστόλης 17/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 7ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου Σακέλλιος τάξη Γ1 Αποστόλης 17/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 7ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου Σακέλλιος τάξη Β2 Αποστόλης 17/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 7ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου Σακέλλιος τάξη Β1 Αποστόλης 18/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 7ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου Σακέλλιος τάξη Α Αποστόλης 18/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ Β' ΚΑΠΗ ΑΛΙΜΟΥ Τζεμανάκη Ευτυχία 21/1/ ΝΟΤΙΟΣ 3ο Καπή Α.Ι. Ρέντη Σιγούρου Βαρβάρα 14/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3ο Καπή Περάματος Ντζελέπη Ιωάννα 15/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4ο Καπη Νίκαιας- Α.Ι. Ρέντη Ιωαννίδου Ελισάβετ 16/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 Καπή Νίκαιας - Καρκατσέλη Α.Ι. Ρέντη Δήμητρα 17/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β Καπή Περάματος Ντζελέπη Ιωάννα 18/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13ο Γυμνάσιο Καλλιθέας Παντελής Λαρεντζάκης 22/1/ ΝΟΤΙΟΣ Πρότυπο ΚΑΠΗ Νέου Κόσμου Ρουκωτά Εύα 24/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Α' γραφείο προστασίας ηλικιωμένων Αργυρώ Κεσέ 23/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

14 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 21/1/ ΝΗΣΩΝ Παδικός σταθμός δ. Αίγινας Αρτεμισία Ψιλοπούλου 18/1/ ΝΗΣΩΝ 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 21/1/ ΝΗΣΩΝ 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 21/1/ ΝΗΣΩΝ 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 21/1/ ΝΗΣΩΝ 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 22/1/ ΝΗΣΩΝ 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 22/1/ ΝΗΣΩΝ 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 22/1/ ΝΗΣΩΝ 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 22/1/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό σχολείο Κυψέλης Γκίνης Βασιλείου 23/1/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό σχολείο Κυψέλης Γκίνης Βασιλείου 23/1/ ΝΗΣΩΝ 19ο Βρεφονηπιακό Δερβενακίων Σταματίνα Δαρεμά 21/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 20οςβρεφονηπιακός Ε. Χαλκιά 23/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 21ος Βρεφονηπιακός Αικατερίνη Τρέσσου 24/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 22ος βρεφονηπιακός Ευανθία Ρούση 25/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 23ος βρεφονηπιακός Σταθμός Λάτση Σοφία 29/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 5ος βρεφονηπιακός Κορυδαλλού Σταυρούλα Βλαχάκη 29/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 7ος βρεφονηπιακός Κορυδαλλού Σταυρούλα Βλαχάκη 23/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 2ος βρεφονηπιακός Κορυδαλλού Σταυρούλα Βλαχάκη 24/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 2ος βρεφονηπιακός Κορυδαλλού Σταυρούλα Βλαχάκη 23/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 1ος βρεφονηπιακός κορυδαλλού Σταυρούλα Βλαχάκη 21/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ Α' ΚΑΠΗ Νίκαιας Πασπαλά Δέσποινα 29/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ Ένωση Γυναικών Ελλάδος Μελισσίων Βαρβάρα Πετρίδου 28/1/ ΒΟΡΕΙΟΣ 4ο δημοτικό Σχολείο Μελισσίων Χαλεπλής Σπυρίδων 28/1/ ΒΟΡΕΙΟΣ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αλλαγιάννη Μαρκόπουλου Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου Αλεξάνδρα 30/1/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ραπτοπούλου Ανθούλα 25/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

15 ΚΔΑΠ Βυσσινόκηπος Δήμου Ζωγράφου Λιακάκου Αικατερίνη 18/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 3ο Λύκειο Ζωγράφου Μεγαγιάννη Ευ. 25/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β' Καπή Παναγοπούλου Σταυρούλα 28/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Λέσχη Φιλίας Κουκακίου Γιωτοπούλου Ιωάννα 30/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1ο Σταθμός Δήμου Ζωγράφου Ελευθερία Νικολή 31/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1ο Σταθμός Δήμου Ζωγράφου Ελευθερία Νικολή 31/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Λέσχη Φιλίας Αγίου Αρτεμίου Τσιούμα Χρυσούλα 1/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Λέσχη Φιλίας η Ανάληψη του Δαφνή Νάση 31/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2ο δημοτικό σχολείο μελισσίων Μερκούριος Αντζής 4/2/ ΒΟΡΕΙΟΣ 2ο δημοτικό σχολείο μελισσίων Μερκούριος Αντζής 4/2/ ΒΟΡΕΙΟΣ 2ο δημοτικό σχολείο μελισσίων Μερκούριος Αντζής 4/2/ ΒΟΡΕΙΟΣ Δ ΚΑΠΗ Γαλατσίου Λουκάς Γεώργιος 4/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Α ΚΑΠΗ Γαλατσίου Καραντώνη Αγγελική 1/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β ΚΑΠΗ Γαλατσίου Χάλκου Κυριακή 28/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης (Αμυμώνη) 14/1/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β Καπη Αγίου Δημητρίου Καντζέλη Ελένη (Αντιδήμαρχος) 6/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ Α' Καπη Αγίου Δημητρίου Καντζέλη Ελένη (Αντιδήμαρχος) 5/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ Συνδεσμος Πνευματικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας Χρυσή Τομή Δημητρίου Μαρία 2/2/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Κεντρικό ΚΑΠΗ Μελισσιών Κυβέλου Παναγιώτα 6/2/ ΒΟΡΕΙΟΣ Πολιτιστικό Σύλλογο Ηπειρωτών Τσίκος Νίκος 18/1/ ΔΥΤΙΚΟΣ Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητών Ζαχαράκης 18/1/ ΔΥΤΙΚΟΣ Σύλλογος Ποντίων Καματερού " Δημ. Ψάθας" Λεσγίδης Παναγιώτης 18/1/ ΔΥΤΙΚΟΣ Β Καπή Αγίων Αναργύρων Πομώνη Διονυσία 8/2/ ΔΥΤΙΚΟΣ

16 11ο Βρεφικό Σταθμό Ν. Φαλήρου Μαρία Νταλάκου 7/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ 18ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Σαβράμη Ανθή 6/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ 12ος Παιδικός Σταθμός Άννα Αρμάου 5/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ' ΚΑΠΗ Αγ. Δημητρίου Καντζέλη Ελένη (Αντιδήμαρχος) 8/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Γ' ΚΑΠΗ Γαλατσίου Λάμπου Ελένη 8/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 3Γυμνάσιο Ζωγράφου Γεώργιος Πούλος 5/9/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ο Δημοτικό σχολείο Ζωγράφου Καππής Γιώργος 7/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ο Δημοτικό σχολείο Ζωγράφου Καππής Γιώργος 7/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ο Δημοτικό σχολείο Ζωγράφου Καππής Γιώργος 7/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 5ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, δήμου Ζωγράφου Καραΐνδρου Βασιλική 18/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δ1 ΚΑΠΗ Καμινίων Παπαδήμα Αλεξάνδρα 13/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ2 ΚΑΠΗ Πειραιά Ριμπα Μερσίνη 13/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε2 Καπη Πειραιά Θειακούλη Παναγιώτα 14/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Β2 Καπη Πειραιά Ζεβαχιρζιάν Φλώρα 11/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε' ΔΠΣ Γαλατσίου αρβανιτοπούλου Δέσποινα 14/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ε' Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαλατσίου αρβανιτοπούλου Δέσποινα 14/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 57 Γενικό Λύκειο Αθηνών Β Λυκείου Κατσή Αγγελική 6/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Νέας Πεντέλης ασημίνα Τζοβάρα 19/2/ ΒΟΡΕΙΟΣ Δημοτικό Αγιοι Ασώματοι Δ' Αίγινας Ιωάννου Παύλος 12/2/ ΝΗΣΩΝ 1ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Μοσχονά Χρυσούλα 12/2/ ΝΗΣΩΝ 1ο Νηπιαγωγείο Αίγινας, 2ο Κλασσικό Λιάνα Αικατερίνη 12/2/ ΝΗΣΩΝ 1ο Νηπιαγωγείο Αίγινας, 1ο Κλασσικό Κρητικού Φωτεινή 12/2/ ΝΗΣΩΝ 1 Δημοτικό Παιδικό σταθμό Μελισσίων Τραλάτση Ιωάννα 18/2/ ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 3ο παιδικό σταθμό Δ. Ζωγράφου Σακέλλου ειρήνη 1/2/ ο παιδικό σταθμό Μπαμπαρούτση Δ. Ζωγράφου Όλγα 1/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

17 Ομάδα εθελοντών Δασοπυρόσβεστών Διασωσωτών Παντελίδης Κίμων 13/2/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης πρώτη Δημοτικού Ζαρουλέα Νταίζη 13/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης πρώτη Δημοτικού Ζαρουλέα Νταίζη 12/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ Α' Δημοτικός παιδικός σταθμός Μαγκλάρα Ελένη 11/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης πρώτη Δημοτικού Ζαρουλέα Νταίζη 12/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ Δ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαλατσίου Γεωργίου Μαρία 13/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δ ΔΠΣ Γαλατσίου Γεωργίου Μαρία 13/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης Ζαρουλέα Νταίζη 12/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης Ζαρουλέα Νταίζη 13/2/ ΝΟΤΙΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης Ζαρουλέα Νταίζη 13/2/ ΝΟΤΙΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης Ζαρουλέα Νταίζη 13/2/ ΝΟΤΙΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης Γ' Τάξη Ζαρουλέα Νταίζη 12/2/ ΝΟΤΙΟΣ Γ2 ΚΑΠΗ Ν. Φαλήρου Αρεστή Βασιλική 12/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δημοτικό Αγιοι Ασώματοι Ε' Αίγινας Ιωάννου Παύλος 12/2/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Αγιοι Ασώματοι ΣΤ' Αίγινας Ιωάννου Παύλος 12/2/ ΝΗΣΩΝ 2ο Δημοτικό Σχολείο Ε' Τάξη Ντελής Αντώνιος 13/2/ ΝΗΣΩΝ 2ο Δημοτικό Σχολείο ΣΤ1' Τάξη Ντελής Αντώνιος 13/2/ ΝΗΣΩΝ 2ο Δημοτικό Σχολείο Δ2' Τάξη Ντελής Αντώνιος 13/2/ ΝΗΣΩΝ 2ο Δημοτικό Σχολείο Δ1' Τάξη Ντελής Αντώνιος 13/2/ ΝΗΣΩΝ 2ο Δημοτικό Σχολείο ΣΤ2' Τάξη Ντελής Αντώνιος 13/2/ ΝΗΣΩΝ

18 Δημοτικό Σχολείο Βαθέως Ε' Τάξη Μαρία Κωνσταντά 14/2/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Βαθέως Ε' Τάξη Μαρία Κωνσταντά 14/2/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Βαθέως Γ' Τάξη Μαρία Κωνσταντά 14/2/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Βαθέως ΣΤ' Τάξη Μαρία Κωνσταντά 14/2/ ΝΗΣΩΝ Νηπιαγωγείο Βαθέως Θεοδώρα Ντίνα 15/2/ ΝΗΣΩΝ 2ο Δημοτικό σχολείο Α1 Καππής Γιώργος 8/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2ο Δημοτικό Σχολείο Α2 Καππής Γιώργος 8/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2ο Δημοτικό Σχολείο Β2 Καππής Γιώργος 8/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ζωγράφου (Τμήμα ΙΒΣΑ) προνήπια 2ο Μαρία Μπούρλου 4/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ζωγράφου (Τμήμα ΙΒΣΑ) προνήπια 1ο Μαρία Μπούρλου 4/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών Χανιώτη Μαρουσώ 25/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών Χανιώτη Μαρουσώ 25/2/ ΝΟΤΙΟΣ 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών Χανιώτη Μαρουσώ 25/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών Χανιώτη Μαρουσώ 25/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών Χανιώτη Μαρουσώ 25/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών Χανιώτη Μαρουσώ 25/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 6ο Δημοτικό σχολείο Νέας Σμύρνης Ζαρουλέα Νταίζη 25/2/ ΝΟΤΙΟΣ Κέντρο Φιλοξενίας Δήμου Πειραιά Παπαλού Αθανασία 25/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α1 Καπη Πειραιά Αντωνία Κατσάρη 13/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε1 Καπή Πειραιά Κωνσταντίνα Μελιανού 14/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ 5ο δημοτικό σταθμό Ζωγράφου Αθανασίου Σεραϊνα 22/2/ ο δημοτικό σταθμό Ζωγράφου Μαρία Σερπέντη 22/2/ παιδικό σταθμό Ζωγράφου Δέσποινα Κιουπάκη 21/2/ παιδικό σταθμό Ζωγράφου Δέσποινα Κιουπάκη 21/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

19 Λέσχη φιλίας Παγκρατίου Τσιούμα Χρυσούλα 19/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Α Καπη Αγίων Αναργύρων Τζορμπατζάκη Κατερίνα 22/1/ ΔΥΤΙΚΟΣ Αθλητικό σύλλογο ΤΑΕ KWON DO ΘΕΜΙΔΑ Κυριαζή Σοφία 19/1/ ΔΥΤΙΚΟΣ Καπη Καματερού Λιούλη Ισιδώρα 15/1/ ΔΥΤΙΚΟΣ 3ο Καπή Νίκαιας Γιαννατσή Μαρία 25/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6ο ΚΑΠΗ Νίκαιας Καλλιόπη Μακρυγιαννάκη 19/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 8ο ΚΑΠΗ Νίκαιας Δήμητρα Μπαρώνη 13/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2ο ΚΑΠΗ Νίκαιας Δήμητρα Μπαρώνη 12/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΠΗ Ν. Ικονίου Καφαλτή Φωτεινή 22/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ε' ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ Αμβράζη Όλγα 7/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΚΑΠΗ Περάματος Μανώλης Σωκράτης 4/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης Ζαρουλέα Νταίζη 26/2/ ΝΟΤΙΟΣ Γ1 ΚΑΠΗ Πειραιά Χατζηνικολάου Ελευθερία 12/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε3 ΚΑΠΗ Πειραιά Πριμάλη Νίκη 13/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Σύλλογος Ποντίων Αγίας Βαρβάρας "ο φάρος" Σαββίδου Σοφία 8/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Β1 Καπή Πειραιά Μαραθιανού Μαριάννα 11/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ 8ο Παιδικό τμήμα του δημ. Βρεφ. Κορυδαλλού Βλαχάκη Σταυρούλα 5/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΟΠΦ Αρμονία Κοτσώνη Αγγελική 26/2/ ΝΟΤΙΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης Ζαρουλέα Νταίζη 28/2/ ΝΟΤΙΟΣ ΓΟΠΦ Αρμονία Κοτσώνη Αγγελική 27/2/ ΝΟΤΙΟΣ

20

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2517 Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στην τσιμπίδα της Οικονομικής Αστυνομίας ΜκΟ στο Ολυμπιακό Χωριό Δεν επεδείχθησαν έγγραφα νομιμοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2646 Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Πρωτοβουλία για την εξεύρεση λύσης από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής ΘΡΙΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου,

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου, ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ = ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β = ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 170 = ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 {2 {3 {4 {5 { 6 7 Διαβάστε σ αυτό το φύλλο { 8 9 {10 {11 {12 Νέα από την Οικολογική Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright British Council

Copyright British Council ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ Connecting Classrooms ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ Το εγχειρίδιο αυτό δημιουργήθηκε για να παρέχει ιδέες, έμπνευση και πρακτική βοήθεια σε εκπαιδευτικούς που σχεδιάζουν καινοτόμα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ. Τα πάντα περί Θήρας. Θεσσαλονίκη Μάιος 2005

ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ. Τα πάντα περί Θήρας. Θεσσαλονίκη Μάιος 2005 ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ 2005 Τα πάντα περί Θήρας Θεσσαλονίκη Μάιος 2005 ΠΑΝ -ΘΗΡΑΣ Τα πάντα περί Θήρας Η πλήρης αναφορά στην έκδοση αυτή έχει ως εξής: Σκορδάς Ε. Κυριάκος και Περικλής Κ Μπίρτσας (συντονιστές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών Αιτήσεις εγγραφών των νηπίων από τις 28/04/2014 ΘΡΙΑΣΙΟ???? : 0,01 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2462 Μ. Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ήταν όλα έτοιµα στο πρώτο κουδούνι

Ήταν όλα έτοιµα στο πρώτο κουδούνι Οι νέοι αντιδήµαρχοι στο δήµο Θέρµης Με απόφαση του δηµάρχου Θέρµης Θεόδωρου Παπαδόπουλου ορίστηκαν οι. Βογιατζής, Π. Χρυσοχόου, Σ. Αποστόλου, Α. Τσολάκης, Β. Μουστάκας και Θ. Γκουστίλης νέοι αντιδήµαρχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΑΘΗΝΑ 2013 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση απολογισμού των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

πορεία Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει τόσα πολλά µικρά και µεγάλα έργα!

πορεία Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει τόσα πολλά µικρά και µεγάλα έργα! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 πορεία ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: Η Κόρινθος αλλάζει όψη! Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα