3 η Απολογιστική έκθεση προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 η Απολογιστική έκθεση προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+"

Transcript

1 3 η Απολογιστική έκθεση προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία Περίοδος μηνών Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου Η πράξη «Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα» εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (Δικαιούχος Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» κατά το μήνα Σεπτέμβριο προέβη σε προσλήψεις 47 ανέργων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ-ΤΕ με ειδικότητες συναφείς με το περιβάλλον. Από τα 47 άτομα, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος συνέχισαν τα 45, μιας και οι Κατσιάνης Γεώργιος και Γεωργίου Θεόδωρος αποχώρησαν οικιοθελώς το μήνα Οκτώβριο και Δεκέμβριο αντίστοιχα. Το σύνολο των ατόμων απασχολήθηκε στη διενέργεια δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε κοινωνικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και σχολεία. Οι προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν τμηματικά ανά περιφερειακή ενότητα στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Η ισχύς των συμβάσεων ξεκίνησε από την επομένη ημέρα της υπογραφής. Κατά τη διάρκεια των μηνών Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν τακτικές συναντήσεις των ωφελουμένων εργαζομένων ανά περιφερειακή ενότητα στην έδρα της Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο. Οι συναντήσεις αφορούσαν την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά τη διαδικασία ανεύρεσης των εν δυνάμει αποδεκτών φορέων της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Κατά τον τελευταίο μήνα πραγματοποιήθηκαν αρκετές παρουσιάσεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βάσει αυτού του σχεδίου δράσης για το σύνολο των 5 μηνών έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 315 παρουσιάσεις, ενώ συνολικά ενημερώθηκαν περίπου 7800 άτομα. Η πλειοψηφία των φορέων έλαβε κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίας από τους ωφελούμενους τη βεβαίωση συμμετοχής και αναγνώρισης, με εκτυπωμένη την πλήρη ονομασία του φορέα. Οι αποδέκτες φορείς της πράξης ευαισθητοποίησης της Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο Περιβαλλοντική Συμμαχία καθ όλη τη διάρκεια της πεντάμηνης πράξης του προγράμματος Κοινωφελούς

2 Εργασίας παρατίθενται σε λίστα στο παράρτημα Ι της απολογιστικής έκθεσης. Ενδεικτικά οι αποδέκτες φορείς είναι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι, αθλητικοί φορείς, σχολεία, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και υπηρεσιών δήμων όπως υπηρεσίες πρασίνου και καθαριότητας. Στο πλαίσιο της υλοποίησης Πριν την διενέργεια της πράξης η Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία με τη συνδρομή των ωφελουμένων προετοίμασε πληροφοριακό υλικό για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Συγκεκριμένα προετοιμάστηκαν και συντάχθηκαν δυο οδηγοί αναλύοντας δυο διαφορετικές περιβαλλοντικές θεματικές, της εξοικονόμησης νερού και της εξοικονόμησης ενέργειας. Το περιεχόμενο περιλάμβανε απλές καθημερινές συμβουλές με τρόπους και παραδείγματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Επίσης περιλήφθηκαν περιβαλλοντικές πληροφορίες για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των λοιπών περιβαλλοντικών ζητημάτων, ενώ οι ωφελούμενοι προώθησαν τα έντυπα στην πλειοψηφία των φορέων. Κάθε οδηγός αποτελείται από 12 σελίδες, όπου 3 τελευταίες σελίδες είναι κοινές και αφορούν γενικές οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος (οδηγίες για εργασιακούς χώρους, το σπίτι, τα καθημερινά ψώνια, τους τρόπους μετακίνησης κ.α.). Οι οδηγοί συντάχθηκαν και έλαβαν την τελική τους μορφή σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής ενώ στο οπισθόφυλλο γίνεται και αναφορά στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Οι διακριτικοί τίτλοι των οδηγών είναι οι ακόλουθοι: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: χρησιμοποίησε λιγότερο εξοικονόμησε περισσότερο ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΥ ΝΕΡΟ: χρησιμοποίησε λιγότερο εξοικονόμησε περισσότερο Και οι δυο οδηγοί παρουσιάζονται στο παράρτημα ΙΙ. Κατά τη φάση ολοκλήρωσης της πράξης όλοι οι ωφελούμενοι συνέταξαν μια απολογιστική έκθεση η οποία περιλάμβανε το σύνολο των αποτελεσμάτων του προγράμματος περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στοιχεία για την αξιολόγηση της απόδοσης των απασχολούμενων και στοιχεία από τη δράση τους στο σύνολο των πέντε μηνών απασχόλησης. Στις απολογιστικές εκθέσεις αποτυπώθηκαν και οι δυσκολίες τις οποίες συνάντησαν οι ωφελούμενοι κατά τη διαδικασία εξέλιξης της πράξης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Συμπερασματικά οι πιο συχνά

3 παρατηρούμενες δυσκολίες που συνάντησαν οι ωφελούμενοι ήταν: η δυσπιστία των φορέων απέναντι στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, η ανεύρεση φορέων αποδεκτών της πράξης μιας και πολλοί κυρίως κοινωνικοί φορείς έπαψαν να λειτουργούν ή υπολειτουργούσαν και τέλος ο τρόπος προσέγγισης των υπευθύνων στον εκάστοτε φορέα. Τέλος οι ωφελούμενοι καθολικά, έκριναν θετική την εμπλοκή τους με τη συγκεκριμένη πράξη. Οι ωφελούμενοι κατά κύρια ομολογία, διαφαίνεται ότι μέσω της απασχόλησης τους και της επαφής τους με πολίτες διαφόρων ηλικιών που αντιλαμβάνονται διαφορετικά σε καθημερινή βάση τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα έλαβαν επιπλέον εμπειρία. Η αμεσότητα και η επαφή με τα άτομα των φορέων καθώς και η ανάλυση των καθημερινών συνηθειών προς όφελος του περιβάλλοντος μεταφράζεται σε ηθική ικανοποίηση για την πλειοψηφία των ωφελουμένων. Σε επίπεδο ομάδας εργασίας καλλιεργήθηκε το αίσθημα συνεργασίας για την επίτευξη του τελικού σκοπού της πράξης. Συνήθως στις συνεδρίες απαιτούνταν η παρουσία δυο ή τριών ωφελουμένων. Εξαιρέσεις αποτελούσαν ορισμένες συνεδρίες όπου απαιτούνταν η παρουσία περισσότερων ατόμων, στις περιπτώσεις αυτές το κοινό που παρευρισκόταν ήταν μεγάλο (συνήθως άνω των 50 ατόμων). Όσον αφορά στους εποπτευόμενους από ΟΤΑ φορείς οι ωφελούμενοι φρόντισαν εξαρχής να έρθουν σε επαφή με τους υπεύθυνους αντιδημάρχους των Δήμων οι οποίοι και στήριξαν με τη σειρά τους τον τρόπο με τον οποίο οι ωφελούμενοι θα έπρεπε να προσεγγίσουν αντίστοιχα τα ΚΑΠΗ, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες υπηρεσίες. Όπως έχει αναφερθεί και προηγούμενες απολογιστικές εκθέσεις οι ωφελούμενοι κατάρτιζαν διαφορετικές παρουσιάσεις (powerpoints), με την καθοδήγηση των στελεχών της Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο, ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονταν οι παρουσιάσεις. Συνεπώς καθ όλη τη διάρκεια των πέντε μηνών καταρτίστηκαν 19 διαφορετικές παρουσιάσεις οι οποίες συνολικά απευθύνονται σε όλο το εύρος των ηλικιών (από 3 ετών έως 105). Η κάθε παρουσίαση περιλαμβάνει προσαρμοσμένη την μεταδιδόμενη πληροφορία, συνοδευόμενη από εικονογραφημένο υλικό, αλλά και βίντεο. Αναφορικά με τις παρουσιάσεις των βρεφονηπιακών σταθμών δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο παρουσίασης της περιβαλλοντικής πληροφορίας. Η παρουσίαση πλαισιώθηκε με αρκετές φωτογραφίες, και με ένα σχετικό με την ανακύκλωση βίντεο. Συνάμα εντάχθηκαν παιχνίδια ανακύκλωσης διαδραστικού χαρακτήρα, παιχνίδια ζωγραφικής με έντυπα και υλικά τα οποία παρείχε η Ινστιτούτο

4 Ομάδα για τον Κόσμο. Όλα τα ανωτέρω προάγουν την κριτική σκέψη σε παιδιά ηλικίας τριών ετών και άνω. Στα σχολεία Α βάθμιας και Β βάθμιας ο τρόπος μετάδοσης της απαραίτητης πληροφορίας ήταν αντίστοιχος διαφοροποιώντας την εμβάθυνση της πληροφορίας στα περιβαλλοντικά θέματα που αναλύονταν. Σε ορισμένα σχολεία πραγματοποιήθηκαν και ενημερώσεις στο πεδίο (π.χ. Πάρκο Νέας Σμύρνης) όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν για θέματα χλωρίδας και πανίδας. Με την παρούσα έκθεση παραδίδεται και όλο το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και ορισμένα βίντεο. Συνολικά υπάρχει φωτογραφική τεκμηρίωση και για τις 8 περιφερειακές ενότητες ενώ συγκεντρώθηκε φωτογραφικό υλικό από 147 συνεδρίες. Συνολικά υπάρχουν 807 φωτογραφίες και βίντεο μικρής διάρκειας. Το μήνα Φεβρουάριο και αφού πραγματοποιήθηκε και το τελευταίο ημερομίσθιο βάση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που είχαν υπογραφεί, η Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο πραγματοποίησε μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν πέραν των ωφελουμένων και εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής (Λεωνίδας Αθανασιάδης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος, και Δήμητρα Αλεξοπούλου διοικητική υπάλληλος) στους οποίους και απονεμήθηκε Δίπλωμα Αναγνώρισης για την πολύτιμη συμβολή τους στην εξέλιξη της πράξης. Όλοι οι ωφελούμενοι παρέλαβαν τις προσωπικές τους Βεβαιώσεις Συμμετοχής και Αναγνώρισης (παράρτημα ΙΙΙ) του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας και τις απαραίτητες βεβαιώσεις από την πλευρά του εργοδότη-δικαιούχου φορέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για τον ΟΑΕΔ (λήψη επιδόματος-έκδοση κάρτας ανεργίας). Η Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο μετά το τέλος της πράξης θα φροντίσει να ενημερώνει τους ωφελούμενους για τυχόν θέσεις εργασίας οι οποίες δύναται να προκύψουν και θα παρακολουθήσει την επαγγελματική πορεία όσων απασχολήθηκαν στην πράξη. Στο παράρτημα ΙΙΙ επισυνάπτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων με σκοπό να αξιοποιηθούν από την Περιφέρεια Αττικής και να συνδράμει ως συμπράττων φορέας της πράξης στην ανεύρεση εργασίας των 45 ωφελουμένων. Ακολούθως στο παράρτημα V επισυνάπτονται τα παρουσιολόγια των μηνών Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου για κάθε μια από τις 8 περιφερειακές ενότητες τα οποία τηρούνταν στην έδρα της Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο.

5 Προκειμένου η Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο να μεγιστοποιήσει το όφελος των τοπικών κοινωνιών από την υλοποίηση του προγράμματος, σε συνεργασία με τον συμπράττοντα φορέα Περιφέρεια Αττικής έδωσε σε μεγάλο αριθμό ωφελουμένων της πράξης τη δυνατότητα να συνεργασθούν με τις Περιβαλλοντικές Διευθύνσεις της Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής καθώς και με τη Διεύθυνση Αναδασώσεων της Περιφέρειας Αττικής για να καταγράψουν περιβαλλοντικά προβλήματα σε κρίσιμες περιοχές της Αττικής. Η συνεργασία αυτή των ωφελουμένων έγινε ταυτόχρονα με την εμπλοκή τους στις συνεδρίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ενώ παράλληλα γινόταν και ενημέρωση και των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφέρειας σχετικά με το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα στην περιφερειακή διεύθυνση Ανατολικού τομέα, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, απασχολήθηκαν 5 ωφελούμενοι. Οι ειδικεύσεις των ατόμων ήταν 4 περιβαλλοντολόγοι και 1 γεωλόγος. Οι 4 ωφελούμενοι περιβαλλοντολόγοι απασχολήθηκαν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος από 18/12/2012, ενώ η γεωλόγος απασχολήθηκε από 1 Ιανουαρίου. Στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δυτικής Αττικής, απασχολήθηκαν 7 ωφελούμενες. Οι ειδικεύσεις των ατόμων ήταν 4 περιβαλλοντολόγοι, 1 χημικός και 2 γεωπόνοι. Όλες οι ωφελούμενες απασχολήθηκαν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος από 14/1/2012. Στο παράρτημα VΙ επισυνάπτονται τα ημερολόγια των ωφελουμένων για τις ημέρες εργασίας τους για κάθε μια από τις περιφερειακές διευθύνσεις. Στη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής απασχολήθηκαν από αρχές Δεκέμβρη 2 δασοπόνοι και 1 δασολόγος, οι οποίοι συμμετείχαν στην εκπόνηση μελέτης αναδάσωσης της υπηρεσίας. Τέλος καθ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του προγράμματος οι ωφελούμενοι συνέτασσαν newsletters. Οι ωφελούμενοι ανά περιφερειακή ενότητα να με τη βοήθεια της οργάνωσης όρισαν ένα συντονιστή, ο οποίος οργάνωνε τη συγγραφή των newsletters. Ο συντονιστής ήταν υπεύθυνος για την παράδοση των newsletters και την αυτοοργάνωση των μελών της περιφερειακής ενότητας. Τα newsletters συντάσσονταν εβδομαδιαίως και η κάθε περιφερειακή ενότητα παρέδιδε προσεγγιστικά ένα newsletter/εβδομάδα. Η συγγραφή των newsletters πραγματοποιήθηκε ανάλογα με τα άτομα τα οποία ανήκαν στην περιφερειακή ενότητα και ήταν στη διακριτική ευχέρεια των ωφελουμένων να κανονίζουν μεταξύ τους τη συγγραφή τους. Η θεματολογία των newsletters ποικίλει μιας και αναπτύχθηκαν θέματα όπως: περιβαλλοντικά προβλήματα, κλιματική αλλαγή, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας,

6 χρήσεις βιομάζας, βιοποικιλότητα, τεχνολογίες περιβάλλοντος, απορρίμματα-ανακύκλωση, υγεία-περιβάλλον, περιβαλλοντικά events, τέχνη-περιβάλλον, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, περιβαλλοντικά / κοινωνιολογικά φαινόμενα. Τα αναπτυσσόμενα θέματα αφορούσαν σχετικά την τρέχουσα χρονική περίοδο ενώ περιλήφθηκαν θέματα για την Ελλάδα, θέματα εξειδικευμένα για περιοχές της Ελλάδας αλλά και για τον υπόλοιπο Κόσμο. Το εύρος του κάθε κειμένου ήταν περίπου 400 με 500 λέξεις. Τα περισσότερα κείμενα πλαισιώνονται, και με φωτογραφίες οι οποίες τοποθετούνταν εντός του newsletter. Η δημοσιοποίηση και προώθηση των newsletters έγινε και θα συνεχίσει να γίνεται από την Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο προς τα μέλη της αλλά και προς τους φορείς που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη πράξη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Συνολικά πραγματοποιήθηκε συγγραφή 89 newsletters από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Ενδεικτικά στο παράρτημα VII επισυνάπτονται ορισμένα newsletters. Με εκτίμηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος, Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΕΩΝ

8 όνομα υπευθύνου φορέα αριθμός ατόμων περιφερειακή ενότητα όνομα φορέα ημερομηνία Άθληση και Ζωή Μιχάλης Ηλιάκης 2/11/ ΔΥΤΙΚΟΣ Διεύθυνση Καθαριότητας - Δήμος Ηλιούπολης Κώστας Σεφτελής 5/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Διονύσης Παλυμέρης 8/11/ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Λύκειο Βιλίων ΑΟ Ατλαντίς 9/11/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου Γ τάξη Πούλος Γεώργιος 14/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου Γ τάξη Πούλος Γεώργιος 14/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δημοτικό σχολείο Αιντείου Σαλαμίνας 14/11/2012 ΝΗΣΩΝ Τμήμα περιβάλλοντος δήμου Δάφνης Υμηττού Βόγκλη Βασιλική 16/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δημοτικό σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας 19/11/2012 Α Καπή Παλαιού Φαλήρου Βασιλική Πετροπούλου 22/11/ ΝΟΤΙΑ 8ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού Κόρκου Κωνσταντία 23/11/ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Σπανάκης Νικόλαος 25/11/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Εξωραϊστικός Σύλλογος Άνω Βριλησσίων 25/11/ ΒΟΡΕΙΑ Β' ΚΑΠΗ Υμηττού 1ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού Αναστασία Θεοδωροπούλου 26/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Τελωνιάτου Δέσποινα 26/11/ ΠΕΙΡΑΙΑ

9 2ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού Ελένη Δεμέστιχα 27/11/ ΠΕΙΡΑΙΑ Παράρτημα Α' ΚΑΠΗ Ζωγράφου Γιώργος Δημαρίδης 28/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Σύνδεσμος Ηπειρωτών Ζωγράφου η Ήπειρος Σπύρου Αλέξανδρος 28/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Βασιλική Α' ΚΑΠΗ Δάφνης Μανδιλαρά 28/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Βασιλική Β' ΚΑΠΗ Δάφνης Μανδιλαρά 29/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ελληνική Εστία Αγίου Δημητρίου Παπαυλιά Βούλα 29/11/ ΝΟΤΙΟΣ Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας Χαράλαμπος Πυρουνάκης 29/11/ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α' ΚΑΠΗ Υμηττού Βασιλική Τσιάμη 30/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ Αθηνών Δάφνης Τρύφων Κασσεσιάν 30/11/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 3ος Βρεφονηπιακός σταθμός Σερέτη Ασημίνα 3/12/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο το Προσήλιο Μ. Ξαρχογιαννάκης 3/12/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 13ος Βρεφονηπιακός σταθμός Φλωροπούλου Χριστίνα 4/12/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Παιανίας Μελίνα Στυλιανού 5/12/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α' Καπή Ηλιούπολης Τσουλέας Παναγιώτης 5/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Γ' Καπή Ηλιούπολης Καλλονιάτης Αν. 6/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Μια παλέτα γνώσεις Βασιλείου Ρούλα 6/12/ ΔΥΤΙΚΟΣ Γ' Καπή Παλαιού Καλκαβούρα Φαλήρου Δήμητρα 10/12/ ΝΟΤΙΟΣ 16ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού Αριζάνη Πασχαλίνα 11/12/ ΠΕΙΡΑΙΑ Νικολόπουλος Σωτήρης 7/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Μπιτσιίκας Δημήτρης 12/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ολυμπιάδα Υμηττού Σύλλογος Παλαιών Ζωγραφιωτών Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών Ζωγράφου Ευαγγελία Σαγκέλη 12/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β4 Τμήμα του 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου Καλομοίρη Νίκη 14/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

10 Α3 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου Καλομοίρη Νίκη 14/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Α1 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου Καλομοίρη Νίκη 14/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β2 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου Καλομοίρη Νίκη 13/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Α2 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου Καλομοίρη Νίκη 13/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β3 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου Καλομοίρη Νίκη 13/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β1 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου Καλομοίρη Νίκη 13/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 5ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού Κόκοτα Μαριάννα 13/12/ ΠΕΙΡΑΙΑ 6ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού Κόκοτα Μαριάννα 14/12/ ΠΕΙΡΑΙΑ 9ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού Μπράχου Ροδάνθη 17/12/ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΟ Υμηττού Χαραυγής Σ. Μανούσος 17/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΟ Υμηττού Χαραυγής Σ. Μανούσος 17/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 57o Γενικό Λύκειο Αθήνας Αναστασόπουλος Ανδρέας 17/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Εξωραϊστικός σύλλογος Ανθούσας Τριάντης Γιώργος 8/12/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Σύλλογος Παλαιών Ζωγραφιωτών Μπιλσίκος Δημήτριος 12/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών Ζωγράφου Ευαγγελία Σαγκέλη 12/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΔΑΠ Ζωγραφόκηπος Μπινιάρη Πάμελα 7/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ TAE KWO DO Πασχαλίδης ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ Γεώργιος 18/12/ ΔΥΤΙΚΟΣ Σκακιστικό σύλλογο Ιλίου Μουθιού Βάνα 15/12/ ΔΥΤΙΚΟΣ Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λαγονησίου Γρηγοριάδη Ελένη 17/12/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας Βασιλική Μπρίνια 17/12/ ΝΟΤΙΟΣ

11 Σύλλογος Κορωνιδιατών Νάξου 1ο σύστημα προσκόπων Γαλατσίου Δράση για την Κοινωνία τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής Μουτσόπουλος Μανώλης 18/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Χαράλαμπος Χρονόπουλος 15/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ίκαρος Α Πετρόπουλος 12/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Σύλλογος Ρουμελιωτών Δημήτρης Τούντας 13/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Σύλλογος Θεσσαλών Γαλατσίου Κουσαϊτης Γιάννης 14/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ Ε' Καπή Αγίου Δημητρίου Γεώργιος Ζερβας 19/12/ ΝΠΔΔ Πολιτισμού Παναγιωτόπουλος και Αθλητισμού Αθανάσιος 17/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δημοτικό Σχολείο Καλαμπόκης Σεληνίων (τμήμα α) Σωτήριος 3/12/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Καλαμπόκης Σεληνίων (τμήμα β) Σωτήριος 3/12/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Καλαμπόκης Σεληνίων (τμήμα γ) Σωτήριος 3/12/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας (τμήμα α) Ελένη Γκανά 19/11/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας (τμήμα β) Ελένη Γκανά 19/11/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας (τμήμα γ) Ελένη Γκανά 19/11/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας (τμήμα δ) Ελένη Γκανά 19/11/ ΝΗΣΩΝ Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα α) Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα β) Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα γ) Παρθενόπη Ελευθεριάδου 14/11/ ΝΗΣΩΝ Παρθενόπη Ελευθεριάδου 14/11/ ΝΗΣΩΝ Παρθενόπη Ελευθεριάδου 14/11/ ΝΗΣΩΝ

12 Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα δ) Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα ε) Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα στ) Παρθενόπη Ελευθεριάδου 14/11/ ΝΗΣΩΝ Παρθενόπη Ελευθεριάδου 14/11/ ΝΗΣΩΝ Παρθενόπη Ελευθεριάδου 14/11/ ΝΗΣΩΝ Γ.Σ. Αστέρας Αγίου Δημητρίου Μωυσιάδου Πένη 19/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ Β Καπή Ηλιούπολης Λεβέντη Ευαγγελία 20/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Σύλλογος ΤΑΕ ΚWON DO "ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ" Πασχαλίδης Γεώργιος 19/12/ ΔΥΤΙΚΟΣ Ηλιότοπο Χατζηδάκη Κατερίνα 20/12/ ΔΥΤΙΚΟΣ Πιτσιρικοπαρέα Σουχλάκη Στέλλα 7/1/ ΔΥΤΙΚΟΣ 5ο Νηπιαγωγείο Αλωνίων Μαρία Μπούτση 7/12/ ΝΗΣΩΝ Γ Καπή Αγίου Δημητρίου Λόλου Αρτεμις 10/1/ Αθλητικός Όμιλος Θύελλα Πάγκαλου Χρύσα 10/1/ Αθλητικός Όμιλος ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ Θύελλα Πάγκαλου Χρύσα 11/1/ Ζ παιδικός σταθμός Γκισούρη Κυριακή 11/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ζ παιδικός σταθμός Γκισούρη Κυριακή 11/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ β ΔΠΣ Γαλατσίου Κουνέλη Πιπίνα 10/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ β ΔΠΣ Γαλατσίου Κουνέλη Πιπίνα 10/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤ' Παιδικός Σταθμός Δήμου Γαλατσίου ΣΤ' Παιδικός Σταθμός Δήμου Γαλατσίου Αβραμίδου Γεσθημανή 9/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Αβραμίδου Γεσθημανή 9/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Γ Παιδικός Σταθμός Γαλατσίου 8/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Γ Παιδικός Σταθμός Γαλατσίου 8/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 5ο Νηπιαγωγείο Σαλαμίνας Μπούτση Μαρία 7/12/ ΝΗΣΩΝ Αθανασιάδου Παναγιώτα 28/12/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΔΑΠ Αερόστατο 3ο Παιδικό τμήμα Κορυδαλλού Βλαχάκη Σταυρούλα 15/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

13 14ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Πειραιά Καλή Βικτώρια, Ασλανίδου Ευθυμία 15/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α Καπή Ζωγράφου Γιώργος Δημαρίδης 16/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 17ο Βρεφονηπιακό σταθμό Βακάλη Μαρία 17/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3ο βρεφονηπιακό τμήμα Κορυδαλλού Βλαχάκη Σταυρούλα 17/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15ος Βρεφονηπιακός σταθμός Χριστίνα Ντέντε 18/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 Γελ Ηλιούπολης Χατζή Δήμητρα 18/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Λέσχη Φιλίας Ν. Κόσμου Ελένη Τριανταφύλλου 16/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Αθλητικός Όμιλος Θύελλα Πάγκαλου Χρύσα 17/1/ Αθλητικός Όμιλος Θύελλα Πάγκαλου Χρύσα 17/1/ Παναγιώτα Πατσέλλη 14/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ Γ' ΚΑΠΗ Αλίμου 7ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου Σακέλλιος τάξη Γ2 Αποστόλης 17/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 7ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου Σακέλλιος τάξη Γ1 Αποστόλης 17/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 7ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου Σακέλλιος τάξη Β2 Αποστόλης 17/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 7ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου Σακέλλιος τάξη Β1 Αποστόλης 18/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 7ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου Σακέλλιος τάξη Α Αποστόλης 18/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ Β' ΚΑΠΗ ΑΛΙΜΟΥ Τζεμανάκη Ευτυχία 21/1/ ΝΟΤΙΟΣ 3ο Καπή Α.Ι. Ρέντη Σιγούρου Βαρβάρα 14/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3ο Καπή Περάματος Ντζελέπη Ιωάννα 15/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4ο Καπη Νίκαιας- Α.Ι. Ρέντη Ιωαννίδου Ελισάβετ 16/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 Καπή Νίκαιας - Καρκατσέλη Α.Ι. Ρέντη Δήμητρα 17/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β Καπή Περάματος Ντζελέπη Ιωάννα 18/1/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13ο Γυμνάσιο Καλλιθέας Παντελής Λαρεντζάκης 22/1/ ΝΟΤΙΟΣ Πρότυπο ΚΑΠΗ Νέου Κόσμου Ρουκωτά Εύα 24/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Α' γραφείο προστασίας ηλικιωμένων Αργυρώ Κεσέ 23/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

14 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 21/1/ ΝΗΣΩΝ Παδικός σταθμός δ. Αίγινας Αρτεμισία Ψιλοπούλου 18/1/ ΝΗΣΩΝ 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 21/1/ ΝΗΣΩΝ 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 21/1/ ΝΗΣΩΝ 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 21/1/ ΝΗΣΩΝ 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 22/1/ ΝΗΣΩΝ 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 22/1/ ΝΗΣΩΝ 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 22/1/ ΝΗΣΩΝ 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας Μπογρή Ειρήνη 22/1/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό σχολείο Κυψέλης Γκίνης Βασιλείου 23/1/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό σχολείο Κυψέλης Γκίνης Βασιλείου 23/1/ ΝΗΣΩΝ 19ο Βρεφονηπιακό Δερβενακίων Σταματίνα Δαρεμά 21/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 20οςβρεφονηπιακός Ε. Χαλκιά 23/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 21ος Βρεφονηπιακός Αικατερίνη Τρέσσου 24/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 22ος βρεφονηπιακός Ευανθία Ρούση 25/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 23ος βρεφονηπιακός Σταθμός Λάτση Σοφία 29/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 5ος βρεφονηπιακός Κορυδαλλού Σταυρούλα Βλαχάκη 29/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 7ος βρεφονηπιακός Κορυδαλλού Σταυρούλα Βλαχάκη 23/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 2ος βρεφονηπιακός Κορυδαλλού Σταυρούλα Βλαχάκη 24/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 2ος βρεφονηπιακός Κορυδαλλού Σταυρούλα Βλαχάκη 23/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ 1ος βρεφονηπιακός κορυδαλλού Σταυρούλα Βλαχάκη 21/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ Α' ΚΑΠΗ Νίκαιας Πασπαλά Δέσποινα 29/1/ ΠΕΙΡΑΙΑ Ένωση Γυναικών Ελλάδος Μελισσίων Βαρβάρα Πετρίδου 28/1/ ΒΟΡΕΙΟΣ 4ο δημοτικό Σχολείο Μελισσίων Χαλεπλής Σπυρίδων 28/1/ ΒΟΡΕΙΟΣ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αλλαγιάννη Μαρκόπουλου Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου Αλεξάνδρα 30/1/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ραπτοπούλου Ανθούλα 25/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

15 ΚΔΑΠ Βυσσινόκηπος Δήμου Ζωγράφου Λιακάκου Αικατερίνη 18/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 3ο Λύκειο Ζωγράφου Μεγαγιάννη Ευ. 25/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β' Καπή Παναγοπούλου Σταυρούλα 28/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Λέσχη Φιλίας Κουκακίου Γιωτοπούλου Ιωάννα 30/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1ο Σταθμός Δήμου Ζωγράφου Ελευθερία Νικολή 31/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 1ο Σταθμός Δήμου Ζωγράφου Ελευθερία Νικολή 31/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Λέσχη Φιλίας Αγίου Αρτεμίου Τσιούμα Χρυσούλα 1/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Λέσχη Φιλίας η Ανάληψη του Δαφνή Νάση 31/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2ο δημοτικό σχολείο μελισσίων Μερκούριος Αντζής 4/2/ ΒΟΡΕΙΟΣ 2ο δημοτικό σχολείο μελισσίων Μερκούριος Αντζής 4/2/ ΒΟΡΕΙΟΣ 2ο δημοτικό σχολείο μελισσίων Μερκούριος Αντζής 4/2/ ΒΟΡΕΙΟΣ Δ ΚΑΠΗ Γαλατσίου Λουκάς Γεώργιος 4/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Α ΚΑΠΗ Γαλατσίου Καραντώνη Αγγελική 1/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β ΚΑΠΗ Γαλατσίου Χάλκου Κυριακή 28/1/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης (Αμυμώνη) 14/1/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β Καπη Αγίου Δημητρίου Καντζέλη Ελένη (Αντιδήμαρχος) 6/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ Α' Καπη Αγίου Δημητρίου Καντζέλη Ελένη (Αντιδήμαρχος) 5/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ Συνδεσμος Πνευματικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας Χρυσή Τομή Δημητρίου Μαρία 2/2/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Κεντρικό ΚΑΠΗ Μελισσιών Κυβέλου Παναγιώτα 6/2/ ΒΟΡΕΙΟΣ Πολιτιστικό Σύλλογο Ηπειρωτών Τσίκος Νίκος 18/1/ ΔΥΤΙΚΟΣ Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητών Ζαχαράκης 18/1/ ΔΥΤΙΚΟΣ Σύλλογος Ποντίων Καματερού " Δημ. Ψάθας" Λεσγίδης Παναγιώτης 18/1/ ΔΥΤΙΚΟΣ Β Καπή Αγίων Αναργύρων Πομώνη Διονυσία 8/2/ ΔΥΤΙΚΟΣ

16 11ο Βρεφικό Σταθμό Ν. Φαλήρου Μαρία Νταλάκου 7/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ 18ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Σαβράμη Ανθή 6/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ 12ος Παιδικός Σταθμός Άννα Αρμάου 5/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ' ΚΑΠΗ Αγ. Δημητρίου Καντζέλη Ελένη (Αντιδήμαρχος) 8/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Γ' ΚΑΠΗ Γαλατσίου Λάμπου Ελένη 8/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 3Γυμνάσιο Ζωγράφου Γεώργιος Πούλος 5/9/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ο Δημοτικό σχολείο Ζωγράφου Καππής Γιώργος 7/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ο Δημοτικό σχολείο Ζωγράφου Καππής Γιώργος 7/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ο Δημοτικό σχολείο Ζωγράφου Καππής Γιώργος 7/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 5ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, δήμου Ζωγράφου Καραΐνδρου Βασιλική 18/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δ1 ΚΑΠΗ Καμινίων Παπαδήμα Αλεξάνδρα 13/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ2 ΚΑΠΗ Πειραιά Ριμπα Μερσίνη 13/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε2 Καπη Πειραιά Θειακούλη Παναγιώτα 14/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Β2 Καπη Πειραιά Ζεβαχιρζιάν Φλώρα 11/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε' ΔΠΣ Γαλατσίου αρβανιτοπούλου Δέσποινα 14/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ε' Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαλατσίου αρβανιτοπούλου Δέσποινα 14/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 57 Γενικό Λύκειο Αθηνών Β Λυκείου Κατσή Αγγελική 6/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Νέας Πεντέλης ασημίνα Τζοβάρα 19/2/ ΒΟΡΕΙΟΣ Δημοτικό Αγιοι Ασώματοι Δ' Αίγινας Ιωάννου Παύλος 12/2/ ΝΗΣΩΝ 1ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Μοσχονά Χρυσούλα 12/2/ ΝΗΣΩΝ 1ο Νηπιαγωγείο Αίγινας, 2ο Κλασσικό Λιάνα Αικατερίνη 12/2/ ΝΗΣΩΝ 1ο Νηπιαγωγείο Αίγινας, 1ο Κλασσικό Κρητικού Φωτεινή 12/2/ ΝΗΣΩΝ 1 Δημοτικό Παιδικό σταθμό Μελισσίων Τραλάτση Ιωάννα 18/2/ ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 3ο παιδικό σταθμό Δ. Ζωγράφου Σακέλλου ειρήνη 1/2/ ο παιδικό σταθμό Μπαμπαρούτση Δ. Ζωγράφου Όλγα 1/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

17 Ομάδα εθελοντών Δασοπυρόσβεστών Διασωσωτών Παντελίδης Κίμων 13/2/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης πρώτη Δημοτικού Ζαρουλέα Νταίζη 13/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης πρώτη Δημοτικού Ζαρουλέα Νταίζη 12/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ Α' Δημοτικός παιδικός σταθμός Μαγκλάρα Ελένη 11/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης πρώτη Δημοτικού Ζαρουλέα Νταίζη 12/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ Δ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαλατσίου Γεωργίου Μαρία 13/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δ ΔΠΣ Γαλατσίου Γεωργίου Μαρία 13/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης Ζαρουλέα Νταίζη 12/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης Ζαρουλέα Νταίζη 13/2/ ΝΟΤΙΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης Ζαρουλέα Νταίζη 13/2/ ΝΟΤΙΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης Ζαρουλέα Νταίζη 13/2/ ΝΟΤΙΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης Γ' Τάξη Ζαρουλέα Νταίζη 12/2/ ΝΟΤΙΟΣ Γ2 ΚΑΠΗ Ν. Φαλήρου Αρεστή Βασιλική 12/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δημοτικό Αγιοι Ασώματοι Ε' Αίγινας Ιωάννου Παύλος 12/2/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Αγιοι Ασώματοι ΣΤ' Αίγινας Ιωάννου Παύλος 12/2/ ΝΗΣΩΝ 2ο Δημοτικό Σχολείο Ε' Τάξη Ντελής Αντώνιος 13/2/ ΝΗΣΩΝ 2ο Δημοτικό Σχολείο ΣΤ1' Τάξη Ντελής Αντώνιος 13/2/ ΝΗΣΩΝ 2ο Δημοτικό Σχολείο Δ2' Τάξη Ντελής Αντώνιος 13/2/ ΝΗΣΩΝ 2ο Δημοτικό Σχολείο Δ1' Τάξη Ντελής Αντώνιος 13/2/ ΝΗΣΩΝ 2ο Δημοτικό Σχολείο ΣΤ2' Τάξη Ντελής Αντώνιος 13/2/ ΝΗΣΩΝ

18 Δημοτικό Σχολείο Βαθέως Ε' Τάξη Μαρία Κωνσταντά 14/2/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Βαθέως Ε' Τάξη Μαρία Κωνσταντά 14/2/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Βαθέως Γ' Τάξη Μαρία Κωνσταντά 14/2/ ΝΗΣΩΝ Δημοτικό Σχολείο Βαθέως ΣΤ' Τάξη Μαρία Κωνσταντά 14/2/ ΝΗΣΩΝ Νηπιαγωγείο Βαθέως Θεοδώρα Ντίνα 15/2/ ΝΗΣΩΝ 2ο Δημοτικό σχολείο Α1 Καππής Γιώργος 8/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2ο Δημοτικό Σχολείο Α2 Καππής Γιώργος 8/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2ο Δημοτικό Σχολείο Β2 Καππής Γιώργος 8/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ζωγράφου (Τμήμα ΙΒΣΑ) προνήπια 2ο Μαρία Μπούρλου 4/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ζωγράφου (Τμήμα ΙΒΣΑ) προνήπια 1ο Μαρία Μπούρλου 4/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών Χανιώτη Μαρουσώ 25/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών Χανιώτη Μαρουσώ 25/2/ ΝΟΤΙΟΣ 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών Χανιώτη Μαρουσώ 25/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών Χανιώτη Μαρουσώ 25/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών Χανιώτη Μαρουσώ 25/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών Χανιώτη Μαρουσώ 25/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 6ο Δημοτικό σχολείο Νέας Σμύρνης Ζαρουλέα Νταίζη 25/2/ ΝΟΤΙΟΣ Κέντρο Φιλοξενίας Δήμου Πειραιά Παπαλού Αθανασία 25/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α1 Καπη Πειραιά Αντωνία Κατσάρη 13/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε1 Καπή Πειραιά Κωνσταντίνα Μελιανού 14/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ 5ο δημοτικό σταθμό Ζωγράφου Αθανασίου Σεραϊνα 22/2/ ο δημοτικό σταθμό Ζωγράφου Μαρία Σερπέντη 22/2/ παιδικό σταθμό Ζωγράφου Δέσποινα Κιουπάκη 21/2/ παιδικό σταθμό Ζωγράφου Δέσποινα Κιουπάκη 21/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

19 Λέσχη φιλίας Παγκρατίου Τσιούμα Χρυσούλα 19/2/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Α Καπη Αγίων Αναργύρων Τζορμπατζάκη Κατερίνα 22/1/ ΔΥΤΙΚΟΣ Αθλητικό σύλλογο ΤΑΕ KWON DO ΘΕΜΙΔΑ Κυριαζή Σοφία 19/1/ ΔΥΤΙΚΟΣ Καπη Καματερού Λιούλη Ισιδώρα 15/1/ ΔΥΤΙΚΟΣ 3ο Καπή Νίκαιας Γιαννατσή Μαρία 25/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6ο ΚΑΠΗ Νίκαιας Καλλιόπη Μακρυγιαννάκη 19/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 8ο ΚΑΠΗ Νίκαιας Δήμητρα Μπαρώνη 13/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2ο ΚΑΠΗ Νίκαιας Δήμητρα Μπαρώνη 12/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΠΗ Ν. Ικονίου Καφαλτή Φωτεινή 22/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ε' ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ Αμβράζη Όλγα 7/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΚΑΠΗ Περάματος Μανώλης Σωκράτης 4/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης Ζαρουλέα Νταίζη 26/2/ ΝΟΤΙΟΣ Γ1 ΚΑΠΗ Πειραιά Χατζηνικολάου Ελευθερία 12/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε3 ΚΑΠΗ Πειραιά Πριμάλη Νίκη 13/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Σύλλογος Ποντίων Αγίας Βαρβάρας "ο φάρος" Σαββίδου Σοφία 8/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ Β1 Καπή Πειραιά Μαραθιανού Μαριάννα 11/2/ ΠΕΙΡΑΙΑ 8ο Παιδικό τμήμα του δημ. Βρεφ. Κορυδαλλού Βλαχάκη Σταυρούλα 5/2/ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΟΠΦ Αρμονία Κοτσώνη Αγγελική 26/2/ ΝΟΤΙΟΣ 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης Ζαρουλέα Νταίζη 28/2/ ΝΟΤΙΟΣ ΓΟΠΦ Αρμονία Κοτσώνη Αγγελική 27/2/ ΝΟΤΙΟΣ

20

2 η Απολογιστική έκθεση προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+

2 η Απολογιστική έκθεση προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+ 2 η Απολογιστική έκθεση προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+ Περίοδος μηνών Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου Η πράξη «Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

1 η Απολογιστική έκθεση προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+

1 η Απολογιστική έκθεση προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+ 1 η Απολογιστική έκθεση προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+ Περίοδος μηνών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου Η πράξη «Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης για

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1. Πώς είναι η νέα άδεια οδήγησης ; Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας. Είναι έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Κάθε έντυπο νέας άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Άφιξ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ Σ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 3 2 9 3 11 4 13 5 14 6 15 ΒΟΡΕΙΟΥ Δρομολόγιο 8 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μαρούσι-Μαρούσι ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15/10/2010 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΑΔΥΤΟΥ 30 15/10/2010 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ 14ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 28 15/10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου Ι Διευθυντής Διευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 9130 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Λ. Λ. Μαραθώνος 29 Τηλ.: 2132030600 ΓΑΧ: 2132030630 & Αθ. Διόκου 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Παράταξης «Σαρωνικός αύριο»

Υποψήφιοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Παράταξης «Σαρωνικός αύριο» Υποψήφιοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Παράταξης «Σαρωνικός αύριο» Αδάμης Μιχάλης (Καλύβια) Οινοποιός Tέως Αντιδήμαρχος Σαρωνικού και Καλυβίων Πρόεδρος αναγκαστικού συνεταιρισμού Καλυβίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ»

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Π.Ε.Θ. Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΑΛ Κ ΑΧΑΙΑΣ (ΚΩΔ ) Επιτυχόντες ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ Ομάδας Α 2016 (Παλαιό Σύστημα)

ΥΠ.Π.Ε.Θ. Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΑΛ Κ ΑΧΑΙΑΣ (ΚΩΔ ) Επιτυχόντες ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ Ομάδας Α 2016 (Παλαιό Σύστημα) ΕΠΑΛ Κ ΑΧΑΙΑΣ (ΚΩΔ. 0640050) 15108240 ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 15108271 ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 15108276 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΟΤΑ : Δήμος Αγίας Παρασκευής 7 Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγιας Παρασκευής Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγιας Παρασκευής Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγιας Παρασκευής Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγιας Παρασκευής Παιδικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Α.Μ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές των αιρετού Κώστα Τουλγαρίδη 6977002645, kostoulgaridis@yahoo.gr, και αναπληρωτή αιρετού Μαρκάκη Γιάννη, 6946389589, gmark1965@yahoo.gr εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14040200 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 14040201 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 14040188 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΦΟΥΦΛΙΑΑΝΝΑ ΣΑΜΙΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14040202

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ B /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έμφορτα Χιλιόμετρα ΑΧΑΡΝΑΙ -ΣΧΟΛΕΙΟ 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00 84,76

Έμφορτα Χιλιόμετρα ΑΧΑΡΝΑΙ -ΣΧΟΛΕΙΟ 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00 84,76 1 2 Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ 1ο ΓΕ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μεταφορά ΑΧΑΡΝΑΙ - 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΚΟΡΩΠΙ() 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 69928 41,60 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΣΟΦΙΑ 1 21855 Α2 - Ε' Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Αλίμου (4η Δομή) ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17055 45,94 ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 1 29960 Α1.2 - Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.»

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. Κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνα : 213 2065116, 213 2065421 Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3251001)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3251001) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3251001) 14075264 ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14075238 ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) Μόρια Διδακ/κου. Βαθμός Πτυχίου. Μόρια Πτυχίου

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) Μόρια Διδακ/κου. Βαθμός Πτυχίου. Μόρια Πτυχίου ΗΜΕΡ/ΝIA: 3-Φεβ-15 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 131 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 23 η /3-9-2013

Πράξη 23 η /3-9-2013 Πράξη 23 η /3-9-2013 Α Χίου ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70- ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κάμπου ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ο Χίου ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3 ο Χίου ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ ΖΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.454 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΝΙΟΒΗ 8 η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ 20.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ ΖΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.454 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΝΙΟΒΗ 8 η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ 20. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ ΖΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.454 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΝΙΟΒΗ 8 η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ 20.615 ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 ος ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ 19.786 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΙΛΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής)

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής) Δημοτ. Διαμέρισμα Περιοχή Παρεκκλήσιo Ανάβυσσος Ανάβυσσος Άρτεμις Άρτεμις Άγιος Παντελεήμων Άγιος Νικόλαος Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Άγιος Σπυρίδων και Άγιος Παντελεήμων Γέρακας Κοιμητήριο Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ : 2132042700-701 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΩΝ 15691

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ : 2132042700-701 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΩΝ 15691 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ : 2132042700-701 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΩΝ 15691 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ- ΦΑΧ EMAIL 2132042808-809 fax210 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2474401 2132042805- gd@fyli.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής»

Θέμα: «Ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----------

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ. Χαλανδρίου Βριλλησίων Κ.Χαλανδρίου Δημοσθένους 8 15234 Χαλάνδρι ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ pedy.chalandriou@yahoo.gr 2106840027 (τηλ. Κέντρο)-2106840028 (γραμματεία) Λ.Πεντέλης 132 15235 Βριλήσσια ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 210-6137671

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Στην κεντρική ομάδα έργου συμμετέχουν ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ: Στην κεντρική ομάδα έργου συμμετέχουν ως ακολούθως: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 1 Λαμία - Τ.Κ. 35100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Σ.Υ.Ω. -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ Σ.Υ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Σ.Υ.Ω. -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ Σ.Υ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Σ.Υ.Ω. -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ Σ.Υ.Ω. (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 32/8-10-2015 ΠΡΑΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α/Α ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Φορέας Υλοποίησης/ Επιμέρους Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπηρεσία: Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ (Γ.Γ.Ι.Φ.) Έδρα Υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Ρόδος, 10.07.201 Α.Π. 0 Το Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ YΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 4 ΤΚ 0562 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2103236931 ΑΞ-ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103227091 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ FAX 2103314534 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 49/6/3/07 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 644/-9-00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ. Δ/νση: Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη: 4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού.

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού. Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού. Και φέτος ο Δήμος Ορχομενού διοργάνωσε μια λιτή τελετή για τη βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Μιχαήλ Ζυμής του Γεωργίου Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι Φλωρεντία Καλδή του Παναγιώτου Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ φροντιστήρια ΠΡΙΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ α/α Ονοματεπώνυμο Μόρια Σχέδιο Σχολείο Σχολή Σειρά ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18.937 ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 18.835 13ο ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα