ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι"

Transcript

1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι Α. Φωτιάδου 1,. Τσέτης 2, Α. Καραντάνας 2 1 Department of Radiology, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic Hospital, Oswestry, UK 2 Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης, Ιατρικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Κρήτης 1. Εισαγωγή Στους διαβητικούς ασθενείς παρατηρούνται συχνά επιπλοκές στο πόδι που µπορεί να οδηγήσουν σε ακρωτηριασµό του. Η συχνότερα απαντώµενη επιπλοκή είναι η εξέλκωση, η οποία συνυπάρχει στο 90% των περιπτώσεων οστεοµυελίτιδας. Η διάγνωση της οστεοµυελίτιδας παρουσιάζει δυσκολίες διότι σηµαντικός αριθµός ασθενών προσέρχεται δίχως συστηµατικά συµπτώµατα και/ή εµφανή κλινικά σηµεία πλην της εξέλκωσης [1]. Οι οστικές δοµές του ποδιού των διαβητικών ασθενών νοσούν σε δυο διαφορετικές κλινικές οντότητες οι οποίες µπορεί να συνυπάρχουν: στην οστεοµυελίτιδα και στη νευροτροφική οστεοαρθροπάθεια (ΝΟΑ) του Charcot [2]. Αµφότερες µπορεί να αντιµετωπιστούν θεραπευτικά επιτυχώς εάν διαγνωστούν σε πρώϊµο στάδιο, ενώ η καθυστερηµένη διάγνωση αυξάνει τον κίνδυνο ακρωτηριασµού. Η διάγνωσή τους στηρίζεται σε σηµαντικό βαθµό στις απεικονιστικές µεθόδους [1,2]. Οι απλές ακτινογραφίες παρέχουν πληροφορίες σχετικές µε την ανατοµία του ποδιού και µε την αναγνώριση πιθανής προϋπάρχουσας παθολογικής κατάστασης. Ωστόσο, αποτελούν µέθοδο µε χαµηλή ευαισθησία και ειδικότητα για τη διάγνωση της οστεοµυελίτιδας [3]. Το σπινθηρογράφηµα µε σηµασµένα λευκοκύτταρα αποτελεί πολύτιµη µέθοδο για τη διάγνωση, αλλά και για την παρακολούθηση της οστεοµυελίτιδας του διαβητικού ποδιού. Συνήθως χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τη µαγνητική τοµογραφία ως συµπληρωµατική µέθοδος [1]. Η µαγνητική τοµογραφία (MRI) παρέχει εξαιρετικές ανατοµικές λεπτοµέρειες, απαραίτητες για το χειρουργικό σχεδιασµό. Παρόλα αυτά δεν καθιστά πάντοτε δυνατή τη διαφορική διάγνωση ανάµεσα στο οστικό οίδηµα της οστεοµυελίτιδας και στο αντίστοιχο της NΟA [1]. Η υπερηχογραφία αποτελεί ευρέως διαθέσιµη και χαµηλού οικονοµικού κόστους µέθοδο, µε υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα για τη διάγνωση της χρόνιας 1

2 οστεοµυελίτιδας του διαβητικού ποδιού [4]. Η υπολογιστική τοµογραφία χρησιµοποιείται κυρίως στους ασθενείς που αντενδείκνειται η απεικόνιση µε ΜRI. Σε σύγκριση µε τις ακτινογραφίες, τα απεικονιστικά ευρήµατα της οστεοµυελίτιδας αναδεικνύονται σε πρωιµότερο στάδιο. εν αποτελεί ωστόσο συχνά χρησιµοποιούµενη µέθοδο για τη διάγνωσή της, λόγω της µειωµένης αντιθετικής διάκρισης των µαλακών ιστών και της έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία [3]. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα απεικονιστικά ευρήµατα στο διαβητικό πόδι µε έµφαση στην ακριβή απάντηση των κλινικών ερωτηµάτων αλλά και στη βέλτιστη εφαρµογή της κάθε απεικονιστικής µεθόδου. 2. Απεικονιστική διάγνωση της λοίµωξης Α. Οστεοµυελίτιδα Η διάγνωση της οστεοµυελίτιδας του διαβητικού ποδιού σε αρχικό στάδιο είναι σηµαντική, καθώς επιτρέπει την πρώϊµη έναρξη θεραπείας και προλαµβάνει την εξέλιξη της νόσου, οδηγώντας σε ελάττωση της συχνότητας και της έκτασης των ακρωτηριασµών [1, 2]. Οι απλές ακτινογραφίες αποτελούν την πρωταρχική απεικονιστική διαγνωστική προσέγγιση της οστεοµυελίτιδας. Απαραίτητη σε κάθε περίπτωση είναι η σύγκριση µε προηγηθείσες ακτινογραφίες ώστε να εντοπιστούν τα αρχικά σηµεία της νόσου. Τα πρώϊµα ακτινογραφικά ευρήµατα περιλαµβάνουν τη διόγκωση των µαλακών µορίων και την ασαφοποίηση του παρακείµενου λίπους, ευρήµατα όµως που µπορεί να µην είναι εµφανή για αρκετές ηµέρες µετά την έναρξη της λοίµωξης. Μετά την πάροδο περίπου δέκα ηµερών απεικονίζεται εστιακή οστεοπενία, καταστροφή του φλοιού και περιοστική αντίδραση (Εικ. 1). Σπανιότερα µπορεί να παρατηρηθεί αέρας ενδοστικά (Εικ. 2). Η ευαισθησία των ακτινογραφιών κυµαίνεται µεταξύ 43% και 75%, ενώ η ειδικότητα µεταξύ 75% και 83%. Αρνητική ακτινογραφία ωστόσο δεν αποκλείει την ύπαρξη οστεοµυελίτιδας. Οι απλές ακτινογραφίες είναι πολύτιµες για την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου και της ανταπόκρισης στη θεραπευτική αγωγή [3]. Στα χρόνια στάδια της λοίµωξης µπορεί να παρατηρηθεί οστική σκλήρυνση (Εικ. 3). Σε ακόµα απώτερα στάδια, µπορεί να δηµιουργηθεί ένα «κέλυφος» νέου οστού πέριξ του νεκρωτικού οστού, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία απολύµατος και την εικόνα «οστού µέσα σε οστό» [5]. Οι απλές ακτινογραφίες µπορούν να εντοπίσουν κατάγµατα ανεπάρκειας (Εικ. 4). 2

3 Η υπερηχογραφία αποτελεί τη δεύτερη συχνότερα χρησιµοποιούµενη απεικονιστική µέθοδο µετά τις ακτινογραφίες. Είναι επιπλέον ευρύτερα διαθέσιµη σε σύγκριση µε την MRI. Στα πλεονεκτήµατά της συµπεριλαµβάνονται η ταχεία διενέργεια της εξέτασης και η έλλειψη ιονίζουσας ακτινοβολίας. Επίσης, αποτελεί χρήσιµη µέθοδο για την εκτίµηση ανατοµικών περιοχών στις οποίες έχει προηγηθεί η τοποθέτηση ορθοπαιδικών υλικών µε αποτέλεσµα να µην καθίσταται δυνατή η εκτίµησή τους µε την υπολογιστική τοµογραφία ή µε την MRI λόγω ψευδενδείξεων. Η οξεία οστεοµυελίτιδα υπερηχογραφικά χαρακτηρίζεται κυρίως από την παρουσία υποπεριοστικού αποστήµατος [3, 6]. Σύµφωνα µε τον Enderle και συν., η υπερηχογραφία υπερέχει στη διάγνωση της χρόνιας οστεοµυελίτιδας συγκριτικά µε τις ακτινογραφίες, ενώ παρουσιάζει παρόµοια ευαισθησία και ειδικότητα µε το σπινθηρογράφηµα [4]. Σταθερό υπερηχογραφικό εύρηµα της χρόνιας οστεοµυελίτιδας, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα µελέτη, αποτελεί η απεικόνιση ανηχοϊκής ζώνης µεγέθους >2 mm πλησίον του οστικού φλοιού, η οποία µορφολογικά αντιστοιχεί σε ανύψωση του περιοστέου και ιστοπαθολογικά σε υποπεριοστικό απόστηµα. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται επίσης άµεση σύνδεση της ανηχοϊκής ζώνης µε το δέρµα, που αντιπροσωπεύει τη δηµιουργία συριγγίου. Σε περισσότερο σοβαρές καταστάσεις µπορεί να απεικονιστεί διακοπή της συνέχειας του οστικού φλοιού λόγω διάβρωσης, καθώς και περιοχή ανοµοιογενούς ηχοδοµής προβάλλουσας στο σπογγώδες οστούν η οποία ανταποκρίνεται στο σχηµατισµό απολύµατος [7]. Οι σπινθηρογραφικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη διάγνωση της οστεοµυελίτιδας του διαβητικού άκρου ποδός είναι ποικίλες. Το τριφασικό σπινθηρογράφηµα µε Tc-99m αποτελεί µέθοδο µε υψηλή ευαισθησία αλλά χαµηλή ειδικότητα, εξαιτίας του γεγονότος ότι η ΝΟΑ αλλά και η λοίµωξη κατά τη διάρκεια της επουλωτικής διαδικασίας προκαλούν αυξηµένη πρόσληψη του ραδιοφαρµάκου και στις τρεις φάσεις (Εικ. 5). Η λήψη πρόσθετων εικόνων µετά από 24 ώρες, στο σπινθηρογράφηµα τεσσάρων φάσεων, αυξάνει την ειδικότητα της µεθόδου [8-10]. Σύµφωνα µε µία µελέτη, η ευαισθησία του σπινθηρογραφήµατος τεσσάρων φάσεων είναι 86% (68-100%), η ειδικότητα 45% (0-79%), η θετική προγνωστική αξία 95% και η αρνητική προγνωστική αξία 50% [11]. Η χρησιµοποίηση σηµασµένων λευκοκυττάρων ( 111 In-WBC scan) παρέχει καλύτερα αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά στη διάγνωση της οστεοµυελίτιδας, διότι µετά από την αποδροµή της λοίµωξης δεν παρατηρείται αυξηµένη καθήλωση του ραδιοφαρµάκου και εποµένως η µέθοδος 3

4 συνιστάται για την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Η αναφερόµενη στη βιβλιογραφία ευαισθησία της µεθόδου είναι 89% (45-100%) και η ειδικότητα 78% (29-100%)[10]. Ο σηµαντικότερος περιορισµός της µεθόδου είναι η χαµηλή ανάλυση που καθιστά αδύνατη τη διαφοροποίηση µεταξύ λοίµωξης των οστών και των πέριξ µαλακών µορίων. Επίσης, η ευαισθησία της µεθόδου ελαττώνεται όταν συνυπάρχει περιφερική ισχαιµία [10]. Η MRI έχει αποδειχθεί µέθοδος µε υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα για τη διάγνωση της οστεοµυελίτιδας συγκριτικά µε τις ακτινογραφίες και το σπινθηρογράφηµα. Σύµφωνα µε µία µελέτη, η αναφερόµενη ευαισθησία της MRI είναι 92% και η ειδικότητα 90% [12]. Η σχετικά χαµηλή ευαισθησία οφείλεται στη δυσκολία διαχωρισµού του οστικού οιδήµατος της οστεοµυελίτιδας από το οστικό οίδηµα άλλων παθολογικών καταστάσεων, όπως η ΝΟΑ [4, 13]. Σε άλλη µελέτη η θετική προγνωστική αξία της MRI είναι 93% και η αρνητική προγνωστική αξία 100% [2]. Υπάρχει ένδειξη ότι όσο υψηλότερη είναι η ένταση του σήµατος του οστικού µυελού, τόσο πιθανότερη είναι η διάγνωση της οστεοµυελίτιδας [14]. Από τις ακολουθίες που χρησιµοποιούνται, η STIR και η T2-w µε καταστολή του σήµατος του λίπους αποτελούν τις πλέον ευαίσθητες, ενώ η T1-w ακολουθία παρουσιάζει την υψηλότερη ειδικότητα. Το κύριο απεικονιστικό εύρηµα της οστεοµυελίτιδας είναι η αντικατάσταση του λίπους του οστικού µυελού µε αποτέλεσµα σήµα χαµηλής έντασης στις Τ1-w και υψηλής έντασης στις T2-w και STIR ακολουθίες [5, 15] (Εικ. 6). Οι παραπάνω µεταβολές του σήµατος του οστικού µυελού παρατηρούνται 1-2 ηµέρες µετά την έναρξη της λοιµώδους διαδικασίας. Τα όρια της περιοχής παθολογικού σήµατος συνήθως δεν είναι σαφώς περιγεγραµµένα. Μετά την IV χορήγηση παραµαγνητικής ουσίας παρατηρείται σκιαγραφικός εµπλουτισµός της παθολογικής περιοχής. Η χορήγηση του σκιαγραφικού µέσου είναι χρήσιµη περισσότερο για την ανάδειξη αποστήµατος ενδοστικού ή/και µαλακών ιστών και για τη διερεύνηση πιθανής συνοδού σηπτικής αρθρίτιδας [3] (Εικ. 7). Τονίζεται ότι στην εικόνα Τ1-w χωρίς τη χορήγηση σκιαγραφικού, η άλως υψηλού σήµατος ( penumbra sign ) περιφερικά της κοιλότητας είναι χαρακτηριστική του αποστήµατος και συνεπώς της υποξείας οστεοµυελίτιδας. Η οστεοµυελίτιδα δεν αποτελεί το µοναδικό αίτιο παθολογικού σήµατος του οστικού µυελού του άκρου ποδός. Στους αιτιολογικούς παράγοντες συµπεριλαµβάνονται τα κατάγµατα από καταπόνηση ή/και ανεπάρκεια (Εικ. 8), η αρθρίτιδα µε αντιδραστικό µυελικό οίδηµα, η παραµονή φυσιολογικού ερυθρού 4

5 µυελού, η ακινητοποίηση, το τραύµα, η άσηπτη νέκρωση και σπάνια οι χωροκατακτητικές εξεργασίες. Η ανάλυση της µορφολογίας και της κατανοµής της βλάβης θα πρέπει να διενεργείται µε ιδιαίτερη προσοχή. Στην οστεοµυελίτιδα, συνήθως παρατηρείται εξέλκωση και κυτταρίτιδα παρακείµενα του παθολογικού οστικού µυελού (Εικ. 9,10). Επίσης, η οστεοµυελίτιδα εντοπίζεται συχνότερα σε σηµεία άσκησης πίεσης, όπως η πτέρνα, οι κεφαλές των µεταταρσίων, οι µεσοφαλλαγγικές διαρθρώσεις και τα άκρα των δακτύλων, όπου οι εξελκώσεις είναι συχνότερες [4,5]. Σε περίπτωση ύπαρξης νεκρωτικής γαγγραινώδους περιοχής, η ανάδειξη µη εµπλουτιζόµενης βλάβης αποτελεί το χαρακτηριστικό απεικονιστικό εύρηµα (Εικ. 11). Η αναγνώριση πυώδους συλλογής εντός νεκρωτικής περιοχής είναι δύσκολη έως αδύνατη [4]. Το κύριο µειονέκτηµα της MRI είναι η σχετικά περιορισµένη ανάλυση του οστικού φλοιού, µε αποτέλεσµα πιθανά ψευδώς αρνητικά αποτελέσµατα σε περίπτωση εντοπισµένης φλοιϊκής λοίµωξης [11]. Τα νεώτερα συστήµατα MRI ωστόσο µε ισχυρά µαγνητικά πεδία, είναι σε θέση να απεικονίσουν µε µεγάλη διακριτική ικανότητα και τον φλοιό. Η υπολογιστική τοµογραφία χρησιµοποιείται κυρίως στους ασθενείς που αντενδείκνειται η απεικόνιση µε µαγνητική τοµογραφία (Εικ. 12). Χαρακτηριστικό απεικονιστικό εύρηµα της οξείας οστεοµυελίτιδας αποτελεί η αύξηση της πυκνότητας του φυσιολογικού λιπώδους µυελού λόγω της αντικατάστασής του από φλεγµονώδες οίδηµα. Επιπλέον, παρατηρείται ασαφοποίηση του πέριξ λίπους και τελικά περιοστική αντίδραση και καταστροφή του φλοιού του οστού [16,17]. Η τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων (PET) και ο συνδυασµός της µε την υπολογιστική τοµογραφία (PET/CT) µπορεί να συµβάλλουν στη διάγνωση της οστεοµυελίτιδας. Η µέθοδος χρησιµοποιεί ιχνηθέτη 18 F-FDG που αποτελεί ένα µη ειδικό δείκτη του αυξηµένου ενδοκυττάριου µεταβολισµού της γλυκόζης. Η συγκέντρωσή του παρατηρείται σε περιοχές λοίµωξης και φλεγµονής αλλά δεν υπάρχουν ως τώρα µεγάλες µελέτες που να διερευνούν την κλινική αποτελεσµατικότητα στο διαβητικό πόδι [18,19]. Β. Λοίµωξη των µαλακών µορίων Κυτταρίτιδα Το διάχυτο οίδηµα των µαλακών µορίων αποτελεί συνηθισµένο εύρηµα του διαβητικού ποδιού στην MRI, χωρίς όµως να είναι ενδεικτικό λοίµωξης σε όλες τις 5

6 περιπτώσεις (Εικ. 13). Το απεικονιστικό αυτό πρότυπο είναι συνήθως αποτέλεσµα χρόνιας ισχαιµίας, συνοδευόµενης από απώλεια της φυσιολογικής αυτορυθµιστικής λειτουργίας της µικροκυκλοφορίας και από εναπόθεση υγρών στους µαλακούς ιστούς. Σήµα ενδεικτικό διάχυτου οιδήµατος (υψηλό στις Τ2-w ακολουθίες) παρατηρείται συχνά και στους µύες και σχετίζεται µε ισχαιµία ή πρώϊµη µυϊκή ατροφία (Εικ. 14). Στην περίπτωση της λοιµώδους κυτταρίτιδας µετά την IV χορήγηση παραµαγνητικής ουσίας παρατηρείται ασαφών ορίων εµπλουτισµός της περιοχής ενδιαφέροντος, ενώ στο µη λοιµώδες οίδηµα του διαβητικού ποδιού συνήθως δεν αναδεικνύεται σκιαγραφικός εµπλουτισµός [20,21]. Αποστήµατα-συρίγγια Αποστηµατικές συλλογές στα µαλακά µόρια παρατηρούνται στο 10-50% των περιπτώσεων διαβητικής οστεοµυελίτιδας. Στην ΜRI τα αποστήµατα απεικονίζονται ως εστιακές περιοχές υψηλού σήµατος στις Τ2-w ακολουθίες, µε περιφερικό εµπλουτισµό σε εικόνες Τ1-w και χωροκατακτητική συµπεριφορά στους πέριξ ιστούς (Εικ. 15). Η αποστηµατοποίηση µπορεί να απεικονιστεί και µε υπολογιστική τοµογραφία (Εικ. 16). Τα αποστήµατα µπορεί να παρουσιάζουν πολύχωρη µορφολογία και να συνοδεύονται από τη δηµιουργία συριγγίου (Εικ. 9,15). Τα συρίγγια στην MRI απεικονίζονται ως γραµµοειδείς περιοχές υψηλού σήµατος, µε πρότυπο σκιαγραφικού εµπλουτισµού δίκην γραµµών τρένου. Επεκτείνονται συνήθως στη βάση µιας εξέλκωσης και σχετίζονται σε υψηλό ποσοστό µε την παρουσία οστεοµυελίτιδας ή σηπτικής αρθρίτιδας. Έτσι, στις περιπτώσεις που απεικονίζεται παθολογικό σήµα στον οστικό µυελό θα πρέπει σχολαστικά να αναζητείται η τυχόν παρουσία συριγγίου, η οποία σε γενικές γραµµές είναι ενδεικτική οστεοµυελίτιδας [22-24]. Σηπτική τενοντοελυτρίτιδα Συµµετοχή των τενόντων συνήθως παρατηρείται σε λοίµωξη της πελµατιαίας επιφάνειας του άκρου ποδός, οπότε συµµετέχουν οι τένοντες των καµπτήρων µυών, καθώς και σε λοίµωξη του οπίσθιου τµήµατος της πτέρνας, οπότε συµµετέχει ο αχίλλειος τένοντας. Στην περίπτωση της ποδοκνηµικής διάρθρωσης συχνά συµµετέχουν οι αντίστοιχες έσω και έξω τενόντιες οµάδες. Η ονοµαστική αναφορά στους παθολογικούς τένοντες είναι σηµαντική, καθώς µπορεί να τροποποιήσει το χειρουργικό σχεδιασµό και την έκταση του χειρουργικού πεδίου. Παρά το γεγονός ότι τα έλυτρα των τενόντων έχουν αναφερθεί ως πιθανές οδοί διασποράς της λοίµωξης, στην πραγµατικότητα αυτό παρατηρείται σπάνια. Ωστόσο, κάθε εµπλουτισµός 6

7 τενόντιου ελύτρου εντός περιοχής κυτταρίτιδας ή/και πλησίον οστεοµυελίτιδας, θα πρέπει να θεωρείται ύποπτος σηπτικής τενοντοελυτρίτιδας (Εικ. 17). Εγγύς επέκταση του εµπλουτισµού µπορεί να είναι ενδεικτική διασποράς κατά µήκος του ελύτρου. Ο αχίλλειος τένοντας στερείται ελύτρου µε αποτέλεσµα κάθε παθολογικό σήµα, κυρίως µάλιστα εµπλουτισµός του ίδιου του τένοντα παρακείµενα µιας δερµατικής εξέλκωσης ή µιας υποκείµενης οστεοµυελίτιδας της πτέρνας, να θεωρείται ως σηπτική προσβολή του. Επίσης, εξαιτίας της συχνά παρατηρούµενης επικοινωνίας του τένοντα του µακρού καµπτήρα του µεγάλου δακτύλου µε την ποδοκνηµική και την υπαστραγαλική διάρθρωση, η σηπτική αρθρίτιδα αυτών των διαρθρώσεων συνήθως συνοδεύεται από προσβολή και του παραπάνω τένοντα [25]. Γ. Σηπτική αρθρίτιδα Στο γενικό πληθυσµό η σηπτική αρθρίτιδα σχετίζεται συνήθως µε αιµατογενή διασπορά. Στους διαβητικούς ασθενείς όµως, συχνότερη είναι η διασπορά κατά συνέχεια ιστού από λοίµωξη των µαλακών µορίων. Η ακριβής συχνότητα της σηπτικής αρθρίτιδας στους διαβητικούς ασθενείς δεν είναι γνωστή. Σε µία µελέτη βρέθηκε ότι συναντάται στο ένα τρίτο των ασθενών µε συµπτωµατικό διαβητικό πόδι (26). Παραδοσιακά, στις απλές ακτινογραφίες παρατηρείται διόγκωση των µαλακών µορίων, καταστροφή της άρθρωσης και πιθανά συνοδός οστεοµυελίτιδα (Εικ. 18). Η ευαισθησία ωστόσο των απλών ακτινογραφιών είναι χαµηλή. Στην MRI η σηπτική άρθρωση απεικονίζεται µε παθολογική συλλογή υγρού εκτός αν συνυπάρχει συρίγγιο που συνδέεται µε την άρθρωση και αποσυµφορεί την άρθρωση. Η ενδαρθρική συλλογή υγρού είτε εµπλουτίζεται διάχυτα, είτε παρουσιάζει παχύ τοιχωµατικό εµπλουτισµό, ευρήµατα ωστόσο µη ειδικά. Συχνά παρατηρείται αντιδραστική υπεραιµία του υποχόνδρινου µυελού µε παρουσία µιας λεπτής γραµµής οιδήµατος, καθώς και διαβρώσεις των αρθρικών επιφανειών. Ωστόσο, όταν το παθολογικό σήµα του οστικού µυελού επεκτείνεται ενδοµυελικά, πέραν της υποχόνδρινης µοίρας, θα πρέπει να θεωρείται εύρηµα ύποπτο για συνοδό οστεοµυελίτιδα (Εικ. 19) [4]. Ο συνδυασµός οστικών διαβρώσεων και µυελικού οιδήµατος καθώς και αλλοιώσεων των εγγύς µαλακών µορίων, συνηγορεί ισχυρά υπέρ σηπτικής αρθρίτιδας [27]. 3. Απεικονιστική διαγνωστική προσέγγιση της ΝΟΑ του Charcot 7

8 H ΝΟΑ συνήθως εντοπίζεται σε περιοχές που υπόκεινται σε υψηλή βιο-µηχανική πίεση και είναι έτσι ευάλωτες σε κακώσεις, γεγονός το οποίο εξηγεί τη συµµετοχή της άρθρωσης του Lisfranc, των διαρθρώσεων µεταξύ των οστών του ταρσού, της υπαστραγαλικής και της ποδοκνηµικής διάρθρωσης. Οι περιοχές αυτές ωστόσο συµµετέχουν λιγότερο συχνά στην οστεοµυελίτιδα, η οποία συνήθως εντοπίζεται σε σηµεία οστικών προεξοχών ή παραµορφώσεων (όπως τα δάκτυλα, οι κεφαλές του πρώτου και του πέµπτου µεταταρσίου, η πτέρνα και τα σφυρά). Στην οξεία φάση της ΝΟΑ του Charcot, οι απλές ακτινογραφίες έχουν χαµηλή ευαισθησία και συχνά είναι φυσιολογικές (Εικ. 20). Η διόγκωση των µαλακών µορίων µπορεί να αποτελεί το µοναδικό απεικονιστικό εύρηµα. Περιστασιακά, µπορεί να παρατηρηθεί ήπια περιαρθική οστεοπενία και µόλις υποσηµαινόµενο υπεξάρθρηµα. Στην άρθρωση Lisfranc µπορεί να αναδειχθεί αύξηση του εύρους των βάσεων του πρώτου και του δεύτερου µεταταρσίου, καθώς και µετατόπιση του αρθρικού τόξου [5]. Σε γενικές γραµµές, οι απλές ακτινογραφίες δεν έχουν θέση σε ένα θερµό, εξέρυθρο και χωρίς νευρική απόκριση σε ερεθίσµατα διαβητικό πόδι. Στη χρόνια φάση της νευροπαθητικής αρθροπάθειας τα ευρήµατα των ακτινογραφιών περιλαµβάνουν την παραµόρφωση, το εξάρθρηµα και την οστική καταστροφή µε διατήρηση ή αύξηση της οστικής πυκνότητας. Μπορεί να παρατηρηθεί απορρόφηση τµηµάτων των οστών του ταρσού στις προσβεβληµένες αρθρώσεις µε χαρακτηριστική µορφολογία άκρης µολυβιού (pencil and cup)(εικ. 21). Ο κατακερµατισµός των αρθρικών επιφανειών οδηγεί στη δηµιουργία οστικού νεκρωτικού υλικού και ενδο-αρθρικών ξένων σωµάτων. Η παραµόρφωση και το υπεξάρθρηµα στην άρθρωση του Lisfranc παρατηρούνται συνηθέστερα στις βάσεις των µεταταρσίων οι οποίες υπεξαρθρώνονται άνωθεν των οστών του ταρσού, µε αποτέλεσµα παραµόρφωση τύπου πυθµένα σκάφης (rocker-bottom)(εικ 21). Στο επίπεδο των µεταταρσο-φαλαγγικών διαρθρώσεων, συχνά παρατηρείται προς τα άνω εξάρθρηµα ή υπεξάρθρηµα των εγγύς φαλάγγων [5,28]. Στο µέσο και οπίσθιο πόδι µπορεί να παρατηρηθούν εξαρθρήµατα ή άτυπα κατάγµατα. Στο πρώϊµο στάδιο της NOA, το σπινθηρογράφηµα τριών φάσεων µπορεί να αναδείξει αυξηµένη πρόσληψη στην αρχική και στην καθυστερηµένη φάση η οποία σχετίζεται µε υπεραιµία στις αρθρικές επιφάνειες. Στα προχωρηµένα στάδια της νόσου αυξηµένη πρόσληψη τυπικά παρατηρείται µόνο στην καθυστερηµένη φάση. Ωστόσο, λόγω της περιοδικής υπεραιµίας στο οξύ στάδιο, τα αποτελέσµατα του σπινθηρογραφήµατος µπορεί να ποικίλουν. Επιπλέον, η µικρο- και η µακρο- 8

9 αγγειοπάθεια µπορεί να επηρεάσουν την πρόσληψη του ραδιοφαρµάκου εξαιτίας της ελαττωµένης αγγείωσης [29]. Η ευαισθησία της MRI στη διάγνωση της ΝΟΑ προσεγγίζει το 100% [2]. Κατά την οξεία φάση της νόσου παρατηρείται διάχυτο οίδηµα των µαλακών µορίων, µε διατήρηση όµως του υποδόριου λίπους, εύρηµα το οποίο συµβάλλει στη διαφορική διάγνωση του µεµονωµένου αυτού οιδήµατος από την κυτταρίτιδα (Εικ. 22). Επίσης, συχνά παρατηρείται ενδο-αρθρική συλλογή υγρού στις προσβεβληµένες αρθρώσεις και συνυπάρχον οίδηµα του υποχόνδρινου οστικού µυελού καθώς και οίδηµα των περιαρθρικών µαλακών µορίων. Μετά την IV χορήγηση παραµαγνητικής ουσίας αναδεικνύεται υµενίτιδα και εµπλουτισµός στις οιδηµατώδεις περιοχές του οστικού µυελού και στα περιαρθρικά µαλακά µόρια [2]. Στη χρόνια µορφή της ΝΟΑ, η MRI αναδεικνύει υπεξάρθρηµα ή εξάρθρηµα µε συνοδό οστική διάβρωση και σχηµατισµό νέου οστού στις αρθρικές επιφάνειες. Το οίδηµα των µαλακών µορίων είναι ελάχιστο ή απουσιάζει και το υποδόριο λίπος διατηρείται. To µυελικό οίδηµα και ο σκιαγραφικός εµπλουτισµός απουσιάζουν ή περιορίζονται στο υποχόνδρινο οστό, ενώ µπορεί να παρατηρηθούν και υποπεριοστικές κύστεις [28,30]. 4. ιαφορική διάγνωση της οστεοµυελίτιδας και της ΝΟΑ του Charcot Η διάγνωση της οστεοµυελίτιδας του διαβητικού άκρου ποδιού παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες, κυρίως διότι η παρακείµενη κυτταρίτιδα µπορεί να προκαλέσει αντιδραστικές αλλοιώσεις σήµατος του οστικού µυελού στην MRI µε αποτέλεσµα ψευδώς θετικά ευρήµατα. Επιπλέον, η διαβητική ΝΟΑ µπορεί να συνυπάρχει µε συχνά όµοια ευρήµατα στην MRI και συγκεκριµένα µυελικό οίδηµα µε εµπλουτισµό, οίδηµα εγγύς µαλακών µορίων και ενδαρθρική συλλογή υγρού [5]. Η διάκριση των δύο οντοτήτων είναι κλινικά σηµαντική γιατί διαφέρει η θεραπευτική προσέγγιση. Eντόπιση, κατανοµή, µορφολογία Η οστεοµυελίτιδα εντοπίζεται µε εστιακό χαρακτήρα, στο άκρο πόδι, πιο συχνά στο 5 ο µετατάρσιο, στο 1 ο µετατάρσιο και στην 1 η άπω φάλαγγα. Στο οπίσθιο πόδι εντοπίζεται πιο συχνά στο οστό της πτέρνας και στα σφυρά. Η ΝΟΑ εντοπίζεται στις διαρθρώσεις Lisfranc, Chopard και ταρσού µε πολλαπλή προσβολή και σπανιότερα στις µεταταρσοφαλαγγικές διαρθρώσεις [28,31]. 9

10 Στην οστεοµυελίτιδα δεν παρατηρείται παραµόρφωση του άκρου ενώ στη ΝΟΑ παρατηρείται η µορφολογία τύπου πυθµένα σκάφης. ιάσπαση του φλοιού και περιοστικός νεοσχηµατισµός οστού, παρατηρείται µόνο στην οστεοµυελίτιδα. Οι υποφλοιώδεις κύστεις, ενώ απαντώνται συχνά στη χρόνια ΝΟΑ, είναι ασυνήθεις σε έδαφος οστεοµυελίτιδας, ακόµα και στις περιπτώσεις που αυτή παρατηρείται σε έδαφος ΝΟΑ. Έτσι, όταν οι υποφλοιώδεις κύστεις εντοπίζονται παρακείµενα µιας περιοχής παθολογικού σήµατος οστικού µυελού, η λοίµωξη αποτελεί τη λιγότερο πιθανή διάγνωση. Οίδηµα οστικού µυελού Το οίδηµα του µυελού στην οστεοµυελίτιδα προσβάλλει συνήθως ένα οστό. Στη ΝΟΑ, το οίδηµα παρατηρείται µόνο στην οξεία φάση και εντοπίζεται στο υποχόνδρινο οστό εκατέρωθεν των αρθρώσεων. Όταν απεικονίζεται διάχυτα παθολογικό σήµα στον οστικό µυελό απαραίτητος είναι ο αποκλεισµός κατάγµατος σε έδαφος ΝΟΑ. Τα κατάγµατα συνήθως εντοπίζονται στο σκαφοειδές, αλλά και στα λοιπά οστά του ταρσού προκαλώντας συχνά εκεταµένο οστικό οίδηµα και σκιαγραφικό εµπλουτισµό, ευρήµατα µιµούµενα διάχυτη λοίµωξη [32]. Το αποσπαστικό κάταγµα ανεπάρκειας της πτέρνας, αφορά το οπίσθιο τριτηµόριο του οστού, παρατηρείται σχεδόν αποκλειστικά σε διαβητικούς ασθενείς και θεωρείται ότι οφείλεται σε συνδυασµό οστεοπόρωσης και ΝΟΑ [33]. Το κάταγµα αυτό συνοδεύεται από κρανιακή µετατόπιση του αποσπασθέντος οστέϊνου τεµάχιου λόγω εξελκυσµού από τον Αχίλλειο τένοντα. Μαλακά µόρια Εξαιτίας του γεγονότος ότι η οστεοµυελίτιδα στους διαβητικούς ασθενείς είναι αποτέλεσµα επέκτασης µέσω του υποδόριου ιστού, παρατηρούνται σχεδόν πάντοτε στην εγγύς περιοχή έλκη, κυτταρίτιδα και συρίγγια [5]. Τονίζεται ότι τα περισσότερα έλκη εντοπίζονται στο άκρο πόδι, σε ποσοστό 20% στο οπίσθιο πόδι ενώ είναι εξαιρετικά σπάνια στο µέσο πόδι. Στο άκρο πόδι, η εντόπιση των ελκών αφορά την κάτω επιφάνεια των κεφαλών των µεταταρσίων 1 ου και 5 ου και την κορυφή της 1 ης φάλαγγας. Στο οπίσθιο πόδι τα περισσότερα έλκη αφορούν την πτέρνα [34]. Οίδηµα οστικού µυελού χωρίς συνοδές αλλοιώσεις στα µαλακά µόρια, εξαιρετικά σπάνια οφείλεται σε οστεοµυελίτιδα. Στη ΝΟΑ, ο εµπλουτισµός περιορίζεται στους περιαρθρικούς µαλακούς ιστούς και στο δέρµα ενώ ο υποδόριος ιστός είναι ακέραιος. Τονίζεται ότι διάχυτο υποδόριο οίδηµα είναι ένα συχνό εύρηµα στο διαβητικό πόδι [35]. 10

11 Συµπερασµατικά, ο συνδυσµός απλών ακτινογραφιών και MRI, παρέχει τη µεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια στη διάκριση οστεοµυελίτιδας και ΝΟΑ [36]. 5. Ο ρόλος της παρεµβατικής ακτινολογίας στο διαβητικό πόδι Η περιφερική αποφρακτική αρτηριακή νόσος στον διαβητικό ασθενή προσβάλλει τυπικά τις κνηµοπερονιαίες αρτηρίες και έχει πολυεστιακό και διάχυτο χαρακτήρα. Στο έδαφος αυτό της πτωχής αιµάτωσης και ευθρυπτότητας των ιστών, ακόµη και ασήµαντοι µικροτραυµατισµοί µπορεί να προκαλέσουν τη δηµιουργία ισχαιµικών ελκών µε φυσική κατάληξη τον ακρωτηριασµό του άκρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 80% των ακρωτηριασµών στους διαβητικούς προηγείται η εµφάνιση ισχαιµικού έλκους, ενώ από όσους ακρωτηριάστηκαν το 50% περίπου είτε θα αποβιώσει είτε θα χάσει και το άλλο του άκρο στα επόµενα 5 χρόνια [37]. Oταν ο διαβητικός ασθενής αντιληφθεί την παρουσία ακόµη και της παραµικρής λύσης της συνέχειας του δέρµατος κάτωθεν του γόνατος η οποία δεν επουλώνεται µε συντηρητικά µέσα εντός 2 εβδοµάδων, τότε θα πρέπει να καταφύγει στον ειδικό για πιθανή διάγνωση αποφρακτικής αρτηριοπάθειας,-οπότε απαιτείται άµεση επαναιµάτωση του σκέλους-, σε αντίθεση µε την απώλεια ιστού νευροπαθητικής αιτιολογίας η οποία κατά κύριο λόγο αντιµετωπίζεται συντηρητικά. Στην αγγειολογική εκτίµηση εκτός του ιστορικού (διαλείπουσα χωλότητα, άλγος ανάπαυσης), της ψηλάφησης των σφύξεων, της µέτρησης του σφυροβραχιόνιου δείκτη και της πίεσης δακτύλων, περιλαµβάνεται και ο απεικονιστικός έλεγχος µε πρώτη εξέταση την έγχρωµη Doppler υπερηχοτοµογραφία. Για την πληρέστερη χαρτογράφηση του αρτηριακού δένδρου και τον ακριβέστερο σχεδιασµό της επέµβασης επαναιµάτωσης του άκρου, συχνά απαιτείται µαγνητική αγγειογραφία (MRA) η αγγειογραφία µε υπολογιστικό τοµογράφο (MDCTA). Μολονότι σήµερα η χωρική διακριτική ικανότητα των δύο αυτών αναίµακτων απεικονιστικών µεθόδων προσεγγίζει εκείνη της ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας (DSA), εν τούτοις οι µέθοδοι αυτές παρουσιάζουν ορισµένα µειονεκτήµατα όπως η επιπροβολή των φλεβών στο αρτηριακό δένδρο της γαστροκνηµίας και του άκρου πόδα (ΜRA) και η αδυναµία απεικόνισης του αυλού σε πολύ βαριά ασβέστωση του αγγειακού τοιχώµατος (MDCTA). Επιπλέον η DSA αν και αιµατηρή, προσφέρει το σηµαντικό πλεονέκτηµα της ταυτόχρονης ενδαγγειακής αντιµετώπισης την αποφρακτικών βλαβών. 11

12 Την τελευταία εικοσαετία οι ενδαγγειακές θεραπευτικές µέθοδοι µε αιχµή του δόρατος την διαδερµική αγγειοπλαστική (ΡΤΑ) και τους ενδοαυλικούς µεταλλικούς νάρθηκες (stents), έχουν υποκαταστήσει σε µεγάλο βαθµό τις ανοικτές αγγειοχειρουργικές επεµβάσεις στους διαβητικούς ασθενείς µε κρίσιµη ισχαιµία (άλγος ανάπαυσης, έλκος, γάγγραινα). Ανοικτές επεµβάσεις όπως το µηροπεριφερικό η ακόµη και το πελµατιαίο bypass είναι τεχνικά δύσκολες και συνοδεύονται από ποσοστά περιεγχειρητικής θνητότητας µέχρι και 6%. Πλεονεκτήµατα των ενδαγγειακών µεθόδων έναντι των χειρουργικών αποτελούν η ταχεία ανάρρωση, η βραχεία νοσηλεία, η αποφυγή γενικής νάρκωσης, οι ελάχιστες συστηµατικές επιπλοκές και η διατήρηση της σαφηνούς φλέβας για µελλοντικό bypass. Επιλέον η µέθοδοι αυτές επαναλαµβάνεται πολύ πιο εύκολα από µια αντίστοιχη χειρουργική επέµβαση, ενώ επί αποτυχίας παραµένει η δυνατότητα διενέργειας bypass. Σε όλες τις περιπτώσεις ενδαγγειακής παρέµβασης προηγείται διαστολή µε µπαλόνι αγγειοπλαστικής και η τοποθέτηση stent γίνεται µόνο όταν υπάρχει αποφρακτικός διαχωρισµός του έσω χιτώνα µε το σχηµατισµό πτερυγίου (flap) η όταν παραµένει στένωση άνω του 30% της διαµέτρου του αυλού του αγγείου (Εικ. 23). Τα ποσοστά τεχνικής επιτυχίας της ΡΤΑ κάτωθεν του γόνατος είναι %, ενώ η διάσωση του άκρου 77-89% τον 1 ο χρόνο; σε µία πρόσφατη µελέτη το ποσοστό διάσωσης του άκρου ήταν 94% στα 3 χρόνια. Για τις αντίστοιχες χειρουργικές επεµβάσεις τα ποσοστά διάσωσης του άκρου είναι 81-88% τον 1 ο χρόνο, 88% στα 2 χρόνια και 80% στα 3 χρόνια. Επιπλέον η θνητότητα των ενδαγγειακών επεµβάσεων είναι % έναντι 1.8-6% των επεµβάσεων bypass [38]. Παραλλαγές της κλασσικής ΡΤΑ που βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα της ενδαγγειακής αποκατάστασης - ιδιαίτερα σε µεγάλου µήκους αποφρακτικές βλάβες (άνω των 10 εκ)-, αποτελούν η υπενδοθηλιακή (subintimal) αγγειοπλαστική, η αγγειοπλαστική µε τη χρήση των laser και η αγγειοπλαστική µε η βοήθεια δονούµενου οδηγού σύρµατος (vibrational angioplasty). Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία των stents παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη µε στόχο τη βελτίωση της µακροχρόνιας βατότητας των αρτηριακών τµηµάτων που διανοίγονται ενδαγγειακά. Στο πλαίσιο αυτό τα stents µε επικάλυψη πολυµερούς που περιέχει αντιµιτωτικό η ανοσοκατασταλτικό φάρµακο το οποίο απελευθερώνεται ελεγχόµενα (drug-eluting stents) φαίνεται να υπερτερούν των απλών stents στις κνηµοπερονιαίες αρτηρίες, ενώ ελπιδοφόρα είναι τα πρώτα αποτελέσµατα εφαρµογής σε ανθρώπινα αγγεία απορροφούµενου (absorbable) stent [39]. 12

13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Tomas MB, Patel M, Marwin SE et al. The diabetic foot. Br J Radiol 2000; 73: Giurato L, Uccioli L. The diabetic foot: Charcot joint and osteomyelitis. Nucl Med Commun 2006;27: Palestro CJ, Love C, Miller TT. Infection and musculoskeletal conditions: Imaging of musculoskeletal infections. Best Pract Res Clin Rheumatol 2006; 20: Enderle MD, Coerper S, Schweizer HP et al. Correlation of imaging techniques to histopathology in patients with diabetic foot syndrome and clinical suspicion of chronic osteomyelitis. The role of high-resolution ultrasound. Diabetes Care 1999; 22: Gil HC, Morrison WB. MR imaging of diabetic foot infection. Semin Musculoskelet Radiol 2004;8: Ledermann HP, Schweitzer ME, Morrison WB. Non enhancing tissue on MR imaging of pedal infection: characterization of necrotic tissue and associated limitations for diagnosis of osteomyelitis and abscess. AJR Am J Roentgenol 2002;178: Riebel TW, Nasir R, Nazarenko O. The value of sonography in the detection of osteomyelitis. Pediatr Radiol 1996;26: Lipsky BA. Osteomyelitis of the foot in diabetic patients. Clin. Infect. Dis. 1997;25: Becker W. Imaging osteomyelitis and the diabetic foot. Q J Nucl Med. 1999;43: Schauwecker DS. The scintigraphic diagnosis of osteomyelitis. AJR Am J Roentgenol 1992;158: Ertugrul MB, Baktiroglu S, Salman S et al. The diagnosis of osteomyelitis of the foot in diabetes: microbiological examination vs. magnetic resonance imaging and labelled leucocyte scanning. Diabet Med 2006;23: Kapoor A, Page S, Lavalley M et al. Magnetic resonance imaging for diagnosing foot osteomyelitis: a meta-analysis. Arch Intern Med 2007;167:

14 13. Levine SE, Neagle CE, Esterhai JL et al. Magnetic resonance imaging for the diagnosis of osteomyelitis in the diabetic patient with a foot ulcer. Foot Ankle Int 1994;15: Craig JG, Amin MB, Wu K et al. Osteomyelitis of the diabetic foot: MR imaging-pathologic correlation. Radiology 1997;203: Morrison WB, Schweitzer ME, Bock GW et al. Diagnosis of osteomyelitis: utility of fat-suppressed contrast-enhanced MR imaging. Radiology 1993;189: Gold RH, Hawkins RA, Katz RD. Bacterial osteomyelitis: findings on plain radiography, CT, MR, and scintigraphy. AJR Am J Roentgenol 1991;157: Chandnani VP, Beltran J, Morris CS et al. Acute experimental osteomyelitis and abscesses: detection with MR imaging versus CT. Radiology 1990;174: Termaat MF, Raijmakers PG, Scholten HJ et al. The accuracy of diagnostic imaging for the assessment of chronic osteomyelitis: a systematic review and meta-analysis. J Bone Joint Surg Am 2005;87: Keidar Z, Militianu D, Melamed E et al. The diabetic foot: initial experience with 18F-FDG PET/CT. J Nucl Med 2005;46: Tang JS, Gold RH, Bassett LW et al. Musculoskeletal infection of the extremities: evaluation with MR imaging. Radiology 1988;166: Unger E, Moldofsky P, Gatenby R et al. Diagnosis of osteomyelitis by MR imaging. AJR Am J Roentgenol 1988;150: Beltran J, Campanini DS, Knight C et al. The diabetic foot: magnetic resonance imaging evaluation. Skeletal Radiol 1990;19: Cook TA, Rahim N, Simpson HC et al. Magnetic resonance imaging in the management of diabetic foot infection. Br J Surg 1996;83: Croll SD, Nicholas GG, Osborne MA et al. Role of magnetic resonance imaging in the diagnosis of osteomyelitis in diabeticfoot infections. J Vasc Surg 1996;24: Jaovisidha S, Chen C, Ryu KN et al. Tuberculous tenosynovitis and bursitis: imaging findings in 21 cases. Radiology 1996;201:

15 26. Ledermann HP, Morrison WB, Schweitzer ME. MR image analysis of pedal osteomyelitis: distribution, patterns of spread, and frequency of associated ulceration and septic arthritis. Radiology 2002; 223: Graif M, Schweitzer ME, Deely D, Matteucci T. The septic versus nonseptic inflamed joint: MRI characteristics. Skeletal Radiol 1999; 28: Schon LC, Easley ME, Weinfeld SB. Charcot neuroarthropathy of the foot and ankle. Clin Orthop 1998;349: Israel O, Gips S, Jerushalmi J et al. Osteomyelitis and soft tissue infection: differential diagnosis with 24 hour/4 hour ratio of Tc-99m MDP uptake. Radiology 1987;163: Nguyen VD. The radiologic spectrum of abnormalities of the foot in diabetic patients. Can Assoc Radiol J 1992;43: Armstrong DG, Todd WF, Lavery LA et al. The natural history of acute Charcot s arthropathy in a diabetic foot specialty clinic. Diabet Med 1997;14: Gold RH, Tong DJ, Crim JR et al. Imaging the diabetic foot. Skeletal Radiol 1995;24: Kathol MH, et al. Calcaneal insufficiency avulsion fractures in patients with diabetes mellitus. Radiology 1991;180: Ahmadi ME, Morrison WB, Carrino JA, et al. Neuropathic arthropathy of the foot with and without superimposed osteomyelitis. MR imaging characteristics. Radiology 2006;238: Τan PL, Teh J, MRI of the diabetic foot: differentiation of infection from neuropathic change. Br J Radiol doi: /bjr/ Berendt AR, Lipsky B. Is this bone infected or not? Differentiating neuroosteoarthropathy from osteomyelitis in the diabetic foot. Curr Diab Rep 2004;4: Dargis V, Olga P, Jonushaite A, et al. Benefits of a multidisciplinary approach in the management of recurrent diabetic foot ulceration in Lithuania: a prospective study. Diabetes care 1999; 22: Tsetis D, Belli AM. The role of infrapopliteal angioplasty. Br J Radiol 2004; 77:

16 39. Bosiers M, Deloose K, Verbist J, et al. Update on advantages and limitations of biodegradable (Biotronik) metal stents : are they better than PTA alone? 12- month results. Vascular 2005: 13: S35 16

17 Eικόνα 1. Ασθενής µε οστεοµυελίτιδα. Παρατηρούνται εκτεταµένες αγγειακές αποτιτανώσεις (µικρά βέλη) καθώς και ευµεγέθης κρατήρας έλκους µε συνοδό διάσπαση του φλοιού στην άπω φάλαγγα του 1ου δακτύλου. Εικόνα 2. Ασθενής µε οστεοµυελίτιδα. Η απλή ακτινογραφία αναδεικνύει παρουσία αέρα ενδοστικά (βέλη). 17

18 Εικόνα 3. Η κατά µέτωπο (α) και λοξή (β) απλή ακτινογραφία, αναδεικνύει τη συµπαγή περιοστική πάχυνση και οστεοσκλήρυνση της χρόνιας οστεοµυελίτιδας στο 3 ο µετατάρσιο (ανοιχτά βέλη) καθώς και τον προηγηθέντα ακρωτηριασµό στο 4 ο µετατάρσιο (µικρά βέλη). Εικόνα 4. Κατάγµατα ανεπάρκειας σε διαβητικό ασθενή. Παρατηρούνται προηγούµενοι ακρωτηριασµοί (µαύρα βέλη), αγγειακές αποτιτανώσεις (λεπτά βέλη) και µεγάλο έλκος στο ύψος της 3 ης µεταταρσοφαλαγγικής διάθρωσης (µακρύ βέλος). Στο 4 ο µετατάρσιο οστό παρατηρείται πώρωση από παλαιό κάταγµα ανεπάρκειας (άσπρο βέλος) και στο άπω 2 ο µετατάρσιο πρόσφατο κάταγµα ανεπάρκειας (βραχύ άσπρο βέλος). 18

19 Εικόνα 5. ιαβητικός ασθενής στον οποίο χειρουργικά βρέθηκε νεκρωτικός ιστός χωρίς οστεοµυελίτιδα. Η απλή ακτινογραφία (α) είναι αρνητική και το σπινθηρογράφηµα (β) ψευδώς θετικό. 19

20 Εικόνα 6. Μαγνητική τοµογραφία ασθενούς µε οστεοµυελίτιδα. α) Η εγκάρσια Τ1 εικόνα αναδεικνύει µυελικό οίδηµα µε χαµηλή ένταση σήµατος στο 3 ο µετατάρσιο (βέλος). β) Η εγκάρσια STIR εικόνα απεικονίζει την αντίστοιχη περιοχή µε υψηλή ένταση σήµατος (βέλος). Επίσης παρατηρείται οίδηµα των εγγύς µαλακών ιστών (λεπτό βέλος). γ) Η οβελιαία λήψη Τ1 µε καταστολή του σήµατος του λίπους µετά IV χορήγηση σκιαγραφικού, δείχνει τον παθολογικό εµπλουτισµό τόσο ενδοµυελικά (βέλος) όσο και στα µαλακά µόρια (λεπτό βέλος). 20

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Οι επιπλοκές του διαβήτη στον άκρο πόδα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες: νοσηρότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Η ανάπτυξη φλεγμονής στο διαβητικό άκρο πόδα αποτελεί μια από τις συχνότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνει α των ευρημα των της MRI

Ερμηνει α των ευρημα των της MRI Ερμηνει α των ευρημα των της MRI A.Σ.Μπιντούδη Υπεύθυνη Μυοσκελετικού Τμήματος Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη Διευθυντής: Ι. Τσιτουρίδης ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Εμφανίζεται μετά από μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνει α των ευρημα των της απλής ακτινογραφι ας στο διαβητικό πόδι

Ερμηνει α των ευρημα των της απλής ακτινογραφι ας στο διαβητικό πόδι Ερμηνει α των ευρημα των της απλής ακτινογραφι ας στο διαβητικό πόδι Α. Θεοδωρακόπουλος Ειδικευόμενος Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Παπαγεωργι ου Θεσσαλονι κη Διευθυντής: Ι. Τσιτουρι δης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ To

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ.

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT)( N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Παπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης 65o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι αρκετά συχνή και αφορά ως επί των πλείστων κακώσεις που οδηγούν σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις. Απλά διαστρέμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση οστεομυελίτιδας διαβητικού ποδιού: Ερμηνεία σπινθηρογραφικών ευρημάτων

Διάγνωση οστεομυελίτιδας διαβητικού ποδιού: Ερμηνεία σπινθηρογραφικών ευρημάτων Κλινικό Φροντιστήριο: «Απεικονιστικές μέθοδοι» Διάγνωση οστεομυελίτιδας διαβητικού ποδιού: Ερμηνεία σπινθηρογραφικών ευρημάτων Σταματία Γεώργα Πυρηνικός ιατρός, Δρ. Α.Π.Θ, Επιμελήτρια A Γ Εργαστήριο Πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Αγγειοχειρουργός Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Π.Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη Διαβητικό

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες Σε ασθενείς µε οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων. Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό

Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων. Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό Περιφερική αγγειοπάθεια και σακχαρώδης διαβήτης Μια από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ - ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική εκτίμηση της πώρωσης των καταγμάτων Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Α. ΜΠΙΝΤΟΥΔΗ Επιµ. Β Υπ. Μυοσκελετικού Τµήµατος Ακτινολογικό Τµήµα Διευθ. Ι.ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 1 To 2007, 246 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Νευροπαθητική Αρθρίτιδα. Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Νευροπαθητική Αρθρίτιδα. Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Νευροπαθητική Αρθρίτιδα Αλέξανδρος Α. ρόσος Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Νευρογενής αρθροπάθεια του Charcot Εκφυλιστική νόσος Προοδευτική καταστροφή των οστών και των αρθρώσεων, γενικώς ανώδυνη

Διαβάστε περισσότερα

Συντηρητική αντιµετώπιση οστεοµυελίτιδας Χρησιµότητα του σπινθηρογραφήµατος µε επισηµασµένα λευκά αιµοσφαίρια Παρουσίαση περιστατικού

Συντηρητική αντιµετώπιση οστεοµυελίτιδας Χρησιµότητα του σπινθηρογραφήµατος µε επισηµασµένα λευκά αιµοσφαίρια Παρουσίαση περιστατικού Συντηρητική αντιµετώπιση οστεοµυελίτιδας Χρησιµότητα του σπινθηρογραφήµατος µε επισηµασµένα λευκά αιµοσφαίρια Παρουσίαση περιστατικού Σ. Γεώργα 1, Χ. Μανές 2, Β. Nίκος 1, Λ. Δούκας 2, Α.Νικολαίδης 2, Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Περιφερικά αγγεία Ενδιαφέροντα περιστατικά Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Η Περιφερική

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομα Επωδυνων Ακρων

Συνδρομα Επωδυνων Ακρων www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Συνδρομα Επωδυνων Ακρων Έκδοση από 2016 10. Οστεοχόνδρωση (Συνώνυμα: Οστεονέκρωση, Άσηπτη νέκρωση). 10.1 Τι είναι; Η λέξη «οστεοχόνδρωση» σημαίνει «οστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς»

Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς» Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς» Χολαγγειοκαρκίνωμα Ιστολογικά τα χολαγγειοκαρκινώματα αποτελούνται απο: Κύτταρα βλεννοεκκριτικού αδενοκαρκινώματος Ινώδη συνδετικό ιστό σε άλλοτε άλλη αναλογία Τα

Διαβάστε περισσότερα

Levin E.M The Diabetic Foot 3 rd edition 1986. ιαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

Levin E.M The Diabetic Foot 3 rd edition 1986. ιαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά Ίσως πουθενά αλλού στο ανθρώπινο σώµα δεν µπορούµε να παρατηρήσουµε τόσο καθαρά και σε τέτοια έκταση, τις καταστροφικές συνέπειες των επιπλοκών που επιφέρει ο Σ, όπως τις παρατηρούµε στα πόδια των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των οστών

Μηχανικές ιδιότητες των οστών Τα οστά δρουν σαν κατασκευές υποστήριξης και μεταφέρουν φορτία: h Απλή συμπίεση h Λυγισμός (φόρτιση του ενός φλοιού ελκυσμός του άλλου) h Στρέψη Μηχανικές ιδιότητες των οστών h Ισχυρότερα στη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Τσιότσιος Χρήστος 1, Kutsniashvili Sopiko 1, Μότσκα Στυλιανή 1, Συργιαμιώτης Βασίλης 1

Τσιότσιος Χρήστος 1, Kutsniashvili Sopiko 1, Μότσκα Στυλιανή 1, Συργιαμιώτης Βασίλης 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τσιότσιος Χρήστος 1, Kutsniashvili Sopiko 1, Μότσκα Στυλιανή 1, Συργιαμιώτης Βασίλης 1 1 Ανώτατο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Α Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας Θεσ/νίκη 2013

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Α Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας Θεσ/νίκη 2013 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Στέφανος Δ. Παπαντωνίου Παθολόγος Διαβητολόγος - Ηπατολόγος Υπεύθυνος Διαβητολογικού και Ηπατολογικού Ιατρείου Α Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης ιαβήτης και κινητικά προβλήµατα Παναγιώτης Β. Τσακλής PhD Καθηγητής Εµβιοµηχανικής Τµ Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Dept Mechanical Engineering Fibers & Polymers Lab Massachusetts Institute of Technology

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Το σήμα στην Μαγνητική Τομογραφία Τ1 ακολουθία: το λίπος έχει το νερό έχει Τ2 ακολουθία: το νερό έχει Τ1 Τ2

Διαβάστε περισσότερα

Μεταµόσχευση αυτόλογων κυττάρων σε διαβητικό πόδι ασθενούς µετά από χειρουργικό καθαρισµό και χρήση συσκευής συνεχούς αναρρόφησης υπό αρνητική πίεση.

Μεταµόσχευση αυτόλογων κυττάρων σε διαβητικό πόδι ασθενούς µετά από χειρουργικό καθαρισµό και χρήση συσκευής συνεχούς αναρρόφησης υπό αρνητική πίεση. Μεταµόσχευση αυτόλογων κυττάρων σε διαβητικό πόδι ασθενούς µετά από χειρουργικό καθαρισµό και χρήση συσκευής συνεχούς αναρρόφησης υπό αρνητική πίεση. Γ. Παναγούλιας 1, Π. Τσαπόγας 2, Ε. Διακουµοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα των εκφυλιστικών αλλοιώσεων των τελικών πλακών των σπονδυλικών σωμάτων τύπου Modic σε MRI απεικόνιση

Διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα των εκφυλιστικών αλλοιώσεων των τελικών πλακών των σπονδυλικών σωμάτων τύπου Modic σε MRI απεικόνιση 22 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2015 Διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα των εκφυλιστικών αλλοιώσεων των τελικών πλακών των σπονδυλικών σωμάτων τύπου Modic σε MRI απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Η αιτιοπαθογένεια του διαβητικού. εικόνα και χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών. 6.Υπερβαρική. 2,Λ. ούκας. .Σκούτας

Η αιτιοπαθογένεια του διαβητικού. εικόνα και χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών. 6.Υπερβαρική. 2,Λ. ούκας. .Σκούτας Η αιτιοπαθογένεια του διαβητικού ποδιού στη Βόρεια Ελλάδα. Κλινική εικόνα και χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών..σκούτας 1 2, Καραγιάννη 2,Α.Μπίτζιος 2,Λ. ούκας 2,Ν Παπάνας 3,,Κ, Σουλής 4, Κ.ΚαραμόσχοςΚαραμόσχος

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Φώτιος Λάσπας Ακτινοδιαγνώστης Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσοκομείο «Υγεία» Εισαγωγή Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία. Κάταγμα οστού( #) : Διακοπή της συνέχειάς του, η οποία μπορεί να είναι πλήρης ή ατελής.

Ορολογία. Κάταγμα οστού( #) : Διακοπή της συνέχειάς του, η οποία μπορεί να είναι πλήρης ή ατελής. ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ Ορολογία Κάταγμα οστού( #) : Διακοπή της συνέχειάς του, η οποία μπορεί να είναι πλήρης ή ατελής. Ορολογία Ανοιχτό ή κλειστό # Ακτινολογικά σημεία ανοικτού # Εμφανής προβολή των οστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Στρογγυλό τραπέζι Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Συντονιστής: Η. Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και ιαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες Η σημασία της πρώιμης διάγνωσης Δαούσης Δημήτριος Λέκτορας Παθολογίας/Ρευματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός. SOS ΙΑΤΡΟΙ, Μάρτιος 2014 XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός. SOS ΙΑΤΡΟΙ, Μάρτιος 2014 XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός SOS ΙΑΤΡΟΙ, Μάρτιος 2014 XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Σύντομα ιατρικά νέα Ενδιαφέροντα άρθρα Γνώμες ασθενών BIOFILMS Κύκλος του biofilm

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ. Κ. Λυμπερόπουλος Δ/ντης - Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ. Κ. Λυμπερόπουλος Δ/ντης - Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Κ. Λυμπερόπουλος Δ/ντης - Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ MRI ΕΙΚΟΝΕΣ Τ1W ΟΒΕΛΙΑΙΑ ΤΟΜΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΤΟΜΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Ανευρύσματα Εγκεφάλου Ανευρύσματα Εγκεφάλου Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διάταση σε ένα μέρος του τοιχώματος ενός αγγείου του εγκεφάλου που οφείλεται σε ένα έλλειμμα του μέσου χιτώνα του τοιχώματος του αγγείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική διερεύνηση των καταγμάτων των μακρών οστών Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης Κάτω Άκρο Κνήµη ΙV. Κνήµη Α. Οστά Η κνήµη & η περόνη είναι τα οστά της κνήµης. Τα σώµατα τους συνδέονται µε ένα µεσόστεο υµένα που αποτελείται από ισχυρές λοξές ίνες. 1. Κνήµη Το δεύτερο µεγαλύτερο οστό

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Ρευματολογία Ψωριασική Αρθρίτιδα Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα; Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που προσβάλλει τις αρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ. Μ. Ντάγανου Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ - ΝΝΘΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ. Μ. Ντάγανου Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ - ΝΝΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ Μ. Ντάγανου Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ - ΝΝΘΑ οξεία απόφραξη του πνευμονικού αρτηριακού δικτύου Χωρίς αγωγή θνητότητα 30% > 90%

Διαβάστε περισσότερα

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Στέφανος Φοινίτσης - Αορτίτις Απεικόνιση 31 Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Λέκτορας Α.Π.Θ. Η αορτίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του τοιχώματος της αορτής. Αιτιολογικά ταξινομείται σε δύο μεγάλες ομάδες:

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΩΜΟΥ: Πότε και Γιατί

MRI ΩΜΟΥ: Πότε και Γιατί MRI ΩΜΟΥ: Πότε και Γιατί Κωνσταντίνος Πίκουλας ΓΝΑ ΚΑΤ-ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ άλγος πρόσφατης έναρξης απλές ακτ/φίες η απλή ακτινογραφία βαθμολογείται με 9 (σε κλίμακα καταλληλότητας 1-9) ως η πλέον κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις & Αντιθέσεις στην Ιατρική. Παντελής Κρανιώτης Ακτινολόγος, Επ. Επιμελητής Β Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Πατρών, Ρίο

Θέσεις & Αντιθέσεις στην Ιατρική. Παντελής Κρανιώτης Ακτινολόγος, Επ. Επιμελητής Β Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Πατρών, Ρίο Θέσεις & Αντιθέσεις στην Ιατρική Παντελής Κρανιώτης Ακτινολόγος, Επ. Επιμελητής Β Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Πατρών, Ρίο CT vs MRI Οξεία οσφυαλγία (με ή χωρίς ριζιτική συνδρομή)* Πολύ συχνό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne Ruhr-University Bochum Germany. 23-26 Ιουνίου 2011

Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne Ruhr-University Bochum Germany. 23-26 Ιουνίου 2011 Ο ρευµατολόγος και η χρήση του µαγνητικού συντονισµού στην πρώιµη διάγνωση των σπονδυλαρθιτίδων και στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας 23-26 Ιουνίου 2011 Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Γιαταγάνας Γεώργιος Διευθυντής Ακτινολόγος Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Δρ. Π. Κωνσταντινίδης Η Μαγνητική Τοµογραφία της σπονδυλικής στήλης αποτελεί εδώ και χρόνια την κορυφαία µέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Xρυσοβαλάντης I. Βεργαδής. Επιμελητής Β ΕΣΥ

Xρυσοβαλάντης I. Βεργαδής. Επιμελητής Β ΕΣΥ Xρυσοβαλάντης I. Βεργαδής Επιμελητής Β ΕΣΥ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 0,5-1,5% των χολοκυστεκτομών Ανοικτή vs λαπαροσκοπική Björn Törnqvist et al BMJ 2012;345:e6457 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 15(+) ταξινομήσεις Bismuth

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤC99m-TETROFOSMIN Γεωργοσοπούλου Μ, Λύρα Σ, Χατζηλύρα Π Γεωργούντζος Β, Παππάς, Μανδάλου Α, Τσουρούλας Μ, Στριγγάρης Κ, Βλάχος Λ Εργ. Ακτινολογίας Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Δελήμπασης Γ. 1, Γυφτόπουλος Α. 1, Παξινός Ο. 2, Αγιαννιωτάκης Ε. 3, 1 Εργ. Μαγνητικής Τομογραφίας 251 ΓΝΑ, 2 Α Ορθοπαιδική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ; Μία 5ετής ιατρική ειδικότητα που χρησιμοποιεί διάφορες απεικονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της μαγνητικής φασματοσκοπίας

Η συμβολή της μαγνητικής φασματοσκοπίας Η συμβολή της μαγνητικής φασματοσκοπίας στην διάγνωση άτυπων μηνιγγιωμάτων Ζήκου Αναστασία, Μούκα Βασιλική, Γκόγκος Βασίλειος, Αστρακάς Λουκάς, Αργυροπούλου Ι. Μαρία. Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και αξιολόγηση των Duplex και Triplex των αρτηριών. MD Σοφία Σπανοπούλου, Ειδικευόμενη Χειρουργικής Γ.Ν Καβάλας

Ενδείξεις και αξιολόγηση των Duplex και Triplex των αρτηριών. MD Σοφία Σπανοπούλου, Ειδικευόμενη Χειρουργικής Γ.Ν Καβάλας Ενδείξεις και αξιολόγηση των Duplex και Triplex των αρτηριών MD Σοφία Σπανοπούλου, Ειδικευόμενη Χειρουργικής Γ.Ν Καβάλας Περιφερική Αγγειακή Νόσος(ΠΑΝ)-ΣΔ 15-30% των διαβητικών ασθενών πάσχει από ΠΑΝ 27%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΠΟΥ Πότε και γιατί; ΕΛΕΝΗ Σ. ΑΝΤΥΠΑ Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΠΟΥ Πότε και γιατί; ΕΛΕΝΗ Σ. ΑΝΤΥΠΑ Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΠΟΥ Πότε και γιατί; ΕΛΕΝΗ Σ. ΑΝΤΥΠΑ Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς Η υπερηχοτομογραφία τα τελευταία χρόνια με τη δραματική βελτίωση στην ποιότητα και διακριτική ικανότητα συνεχώς διευρύνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση.

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Bασίλης Παπαγιάννης - Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση 17 Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Παπαγιάννης Βασίλης Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ. Χατζηιωάννου Αχιλλέας Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ. Χατζηιωάννου Αχιλλέας Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Χατζηιωάννου Αχιλλέας Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας Αρεταίειο Νοσοκομείο Mέθοδοι απεικονιστικής διάγνωσης των παθήσεων των Aγγειογραφία αγγείων Yπερηχοτομογράφημα Doppler Eνδαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Απεικονιστική προσέγγιση στη διάγνωση των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου (ΙΦΝΕ)

Απεικονιστική προσέγγιση στη διάγνωση των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου (ΙΦΝΕ) Απεικονιστική προσέγγιση στη διάγνωση των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου (ΙΦΝΕ) Αρκάδιος Χ. Ρουσάκης Αναπληρωτής Διευθυντής, Τμήμα CT, MRI & PET/CT, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία» Κλινικές απαιτήσεις σε πιθανήήγνωστήιφνε

Διαβάστε περισσότερα

OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία

OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία Στο πρόσφατο ευρωπαϊκό συνέδριο αμφιβληστροειδούς (EuRetina 2014) στο Λονδίνο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μια νέα απεικονιστική μέθοδος για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ιαγνωστικές Εξετάσεις στον Καρδιολογικό Ασθενή. ΑκτινογραφίαΘώρακα. ρ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης. Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ

Βασικές ιαγνωστικές Εξετάσεις στον Καρδιολογικό Ασθενή. ΑκτινογραφίαΘώρακα. ρ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης. Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ Βασικές ιαγνωστικές Εξετάσεις στον Καρδιολογικό Ασθενή ΑκτινογραφίαΘώρακα ρ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ ερώτηση ποιαείναιηαξίατης απλής α/αςθώρακα, στον καρδιολογικό ασθενή; (σήµερα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΝΕ Απεικονιστικές μέθοδοι και διάγνωση. Παρασκευή Ε. Κώστα Επιμελήτρια Α Ακτινολογικού Τμήματος ΠΓΝΙ

ΙΦΝΕ Απεικονιστικές μέθοδοι και διάγνωση. Παρασκευή Ε. Κώστα Επιμελήτρια Α Ακτινολογικού Τμήματος ΠΓΝΙ ΙΦΝΕ Απεικονιστικές μέθοδοι και διάγνωση Παρασκευή Ε. Κώστα Επιμελήτρια Α Ακτινολογικού Τμήματος ΠΓΝΙ Καμία σύγκρουση συμφερόντων O ρόλος της απεικόνισης στην ΙΦΝΕ Επιβεβαίωση της διάγνωσης Εκτίμηση βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Φάρες Η. Σάιεχ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ. Γ Πανεπιστηµιακή Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Φάρες Η. Σάιεχ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ. Γ Πανεπιστηµιακή Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης Φάρες Η. Σάιεχ Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ Γ Πανεπιστηµιακή Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης 2 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 21-23 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ (ΝΕΤς) ΓΑΣΤΡΟΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΙ ΝΕΤς Νέες περιπτώσεις : 5/100.000/έτος Συχνότητα :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ & ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ. «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» 30/11/2013 ΛΑΡΙΣΑ 19.11.2012. Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ & ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ. «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» 30/11/2013 ΛΑΡΙΣΑ 19.11.2012. Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΛΑΡΙΣΑ 19.11.2012 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ & ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant Orthopaedic Foot & Ankle Surgeon Frimley Park Hospital, Surrey, UK 2 ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ «διάστρεμμα»

Διαβάστε περισσότερα

ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ό ς ά

ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ό ς ά ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ί ς ό ς ά 3ο Επιστηµονικό Καλοκαιρινό Διαδραστικό Διεταιρικό Συµπόσιο NAVARINO DUNES 23 26 Ιουνίου 2011 ί ά Medical ultrasound βασίστηκε σε αρχές sonar που αναπτυχθήκαν στο World War

Διαβάστε περισσότερα

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration.

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration. Γυναίκα ηλικίας 26 ετών, προσέρχεται στο ιατρείο λόγω κακουχίας, πυρετού, βήχα και πυώδους απόχρεμψης. Από το ιστορικό αναφέρεται επεισόδιο λοίμωξης του αναπνευστικού προ μηνός, το οποίο βελτιώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ Αρχική διερεύνηση των ασθενών με αιμόπτυση με ακτινογραφία θώρακος, βρογχοσκόπηση και αξονική τομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα µε ρήξη κόλπου Valsalva στην περικαρδιακή κοιλότητα σε ασθενή µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα µε ρήξη κόλπου Valsalva στην περικαρδιακή κοιλότητα σε ασθενή µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα Διαχωριστικό ανεύρυσµα µε ρήξη κόλπου Valsalva στην περικαρδιακή κοιλότητα σε ασθενή µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα Π. Κυριάκου, Α. Καραµανώλης, Π. Ρούµελης, Μ. Σωτηριάδου, Χ. Λαζαρίδης, Β. Βασιλικός Γ Πανεπιστηµιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α1-Α7 ΑΜΣΣ Μοίρες της ΣΣ Θ1-Θ12 ΘΜΣΣ Ο1-Ο5 ΟΜΣΣ Κόκκυγας Ι1-Ι5 Ιερά μοίρα Υπερηχογράφημα κύησης: Σπονδυλική στήλη εμβρύου Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Κλινική Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια

Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια Καλοήθη Κακοήθη Συγγενές Φλεγμονώδες Αγγειακό Νεοπλαστικό Διόγκωση Ιστορικό Κλινική εικόνα Ηλικία Εντόπιση Ατελής σύγκλειση τμήματος του θυρεογλωσσικού πόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΝ. Δρ. Αλέξανδρος Καµαράτος Διευθυντής Διαβητολογικό Κέντρο «Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιάς 23/2/2013

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΝ. Δρ. Αλέξανδρος Καµαράτος Διευθυντής Διαβητολογικό Κέντρο «Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιάς 23/2/2013 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΝ Δρ. Αλέξανδρος Καµαράτος Διευθυντής Διαβητολογικό Κέντρο «Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιάς 23/2/2013 Διαβήτης : Μια παγκόσµια επιδηµία Παγκοσµία αύξηση επιπολασµού διαβήτη (εκατοµµύρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 1.Τροχογίγλυμη άρθρωση 2.Αποτελείται από την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία διάρθρωση 3.Η περόνη δεν συμμετέχει στην άρθρωση Αρθρικός θύλακος Αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα