/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (A.M. 63/2013) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεστεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 1.2.1'Ολες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ηµοπράτησης του έργου «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν σύµφωνα µε την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Ορους ηµοπράτησης Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συµβατικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης) Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία, κ.λπ.) Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

2 Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που ισχύουν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ..Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις αναγκαίες µετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συµβατικών τευχών είτε αυτές αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιµολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.) Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ' αυτά Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ) Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα υποβληθούν για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή µορφή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη «όπως κατασκευάσθηκε» Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους Οι δαπάνες για χρήση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασµό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ηµόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία ή και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

3 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δηµοπράτησης Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ηµοπράτησης του έργου Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά 'Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα. Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 1.4 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον (συνοπτικό) πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 2.2 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα * Ως «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά. * Ως «γαίες και ηµίβραχος» χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. * Ως «βράχος» χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3. * Ως «σκληρά γρανιτικά» και «κροκαλοπαγή» χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη) ΕΙ Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: - Χειρολαβές - Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. - Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. - Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). - Κλειδαριές και κύλινδροι - Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας - Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος - Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας - Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

4 - Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). - Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών - Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας. - Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. - Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση - Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. - Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. - Αναστολείς (stoppers) - Αναστολείς θύρας - δαπέδου - Αναστολείς θύρας - τοίχου - Αναστολείς φύλλων ερµαρίου - Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων - Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ - Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας - Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) - Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ - Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key - Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου - Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες «περί ηµοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m 2 ) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού. Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιµετρήθηκε (-αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο «Γενικοί Οροι». 'Ολες οι τιµές όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο του Τιµολογίου που αφορά προηγούµενες εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή όταν τα ικριώµατα πληρώνονται ιδιαιτέρως. Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ' άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα µε τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωµατισµού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε τις ιδιαίτερες τιµές τους. Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωµατισµών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους. Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ' ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: α/α Είδος Συντελεστής 1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)2,30 β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου2,70 γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου3,00 2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)1,90 β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου2,30 γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου2,60 3. Υαλοστάσια :

5 α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)1,00 β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου1,40 γ ) µε κάσσα επί µπατικού 1, 8 0 δ) παραθύρων ρολλών1,60 ε) σιδερένια1,00 4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών.3,70 5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου2,60 6. Σιδερένιες θύρες : α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα2,80 β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές2,00 γ) χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)1,00 δ) µε κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ1,60 7. Προπετάσµατα σιδηρά : α ) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα2,50 β ) ρολλά από σιδηρόπλεγµα1, 0 0 γ ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας ) 1, Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : α ) απλού ή συνθέτου σχεδίου1, 0 0 β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1, Θερµαντικά σώµατα : Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερµαντικών σωµάτων ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 1 ΠεντέληςΛευκό 2ΚοκκιναράΤεφρόν 3ΚοζάνηςΛευκό 4Αγ. ΜαρίναςΛευκό συνεφώδες 5ΚαπανδριτίουΚιτρινωπό 6ΜαραθώναΓκρί 7ΝάξουΛευκό 8ΑλιβερίουΤεφρόχρουν -µελανό 9ΜαραθώναΤεφρόχρουν - µελανό 1 0ΒέροιαςΛευκό 1 1 ΘάσουΛευκό 1 2 ΠηλίουΛευκό ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 1ΕρέτριαςΕρυθρότεφρο 2ΑµαρύνθουΕρυθρότεφρο 3 οµβραι'νης ΘηβώνΜπεζ 4 οµβραινης ΘηβώνΚίτρινο 5 οµβραινης ΘηβώνΕρυθρό 6 Σ τ ύρωνπ ράσινο 7ΛάρισαςΠράσινο 8ΙωαννίνωνΜπεζ 9ΦαρσάλωνΓκρι 1 0ΎδραςΡοδότεφρο πολύχρωµο 11 ιονύσουχιονόλευκο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 11ωαννίνωνΡοδόχρουν 2ΧίουΤεφρό 3ΧίουΚίτρινο 4ΤήνουΠράσινο 5ΡόδουΜπεζ 6Αγίου ΠέτρουΜαύρο 7ΒυτίναςΜαύρο 8ΜάνηςΕρυθρό 9ΝαυπλίουΕρυθρό 1 0ΝαυπλίουΚίτρινο 1 1ΜυτιλήνηςΕρυθρό πολύχρωµο 12ΤρίποληςΓκρι µε λευκές φέτες 13ΣαλαµίναςΓκρι ή πολύχρωµο 1 4ΑράχωβαςΚαφέ 2. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 3. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ ΟΡΟΦΩΝ. Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα και

6 Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο Α.Τ. : 1 Άρθρο : ΝΑΟ Ο Α\Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ Ο 1123.Α 100% Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: - ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους, - για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, - τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, - για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, - τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου - για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: - η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, - η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών - η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις - η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους - η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε οποιαδήποτε απόσταση - η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. - η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ). - οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων - η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης

7 Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς. Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιµολογίου. Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. Τιµή ανά κυβικό µέτρο. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,70 (Ολογράφως) : ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 2 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.10 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συµπύκνωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων". Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο αστερίσκος, ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,50 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 3 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,90 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 4 Άρθρο : ΝΟ Ο \Η Καθαρή µεταφορά υλικών ή προϊόντων σε περιοχές εκτός πόλεως, σε εργοταξιακή οδό (αποστ. >=5Km) Καθαρή µεταφορά υλικών ή προϊόντων (εκσκαφών, επιχώσεων, διαστρώσεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαιρέσεων κλπ) σε περιοχές εκτός πόλεως, σε εργοταξιακή οδό, σε απόσταση >=5Km. Τιµή ενός κυβοχιλιόµετρου. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,20 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

8 Α.Τ. : 5 Άρθρο : ΝΟ Ο \Τ2.10 Ισοπέδωση διά διαµορφωτήρος Κωδικός αναθεώρησης: Ο Ο % Εργασία ισοπεδώσεως και µορφώσεως της επιφανείας του καταστρώµατος οδού άνευ οδοστρώµατος κ.λ.π. όπως περιγράφεται στο άρθρο 1140 του περιγραφικού τιµολογίου έργων οδοποιίας. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ισοπέδωσης επιφανείας (m2) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,09 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 6 Άρθρο : ΝΑΟ Ο Α\Β Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα C12/15 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ Ο % Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: - η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος, - η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ), - τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος - η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς - η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, - η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών - η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: - οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος, - οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών), - η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, - οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας - η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ). Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.

9 Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή. Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος Συντήρηση σκυροδέµατος Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Ικριώµατα Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης κλίσεων, περιβλήµατα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιµεντοσωλήνων αποχέτευσης, ινοτσιµεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεµάτων κλπ. µε χρήση σκυροδέµατος C12/15. Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :,89,80 (Ολογράφως) : ΟΓ ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 7 Άρθρο : ΝΑΟ Ο Α\Β Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ µε σκυρόδεµα C20/25 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ Ο % Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: - η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος, - η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ), - τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος - η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς - η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, - η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών - η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του

10 Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: - οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος, - οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών), - η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, - οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας - η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ). Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή. Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος Συντήρηση σκυροδέµατος Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Ικριώµατα Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επ ιχρ ισµάτων Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25: - βάθρων (θεµελίων και ανωδοµής), πτερυγίων συνδεοµένων µε τα βάθρα και πλακών θεµελίωσης τεχνικών κιβωτιοειδούς µορφής, οποιουδήποτε ύψους - τοίχων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους περιλαµβανοµένων και των λεπτοτο ίχων - κατακορύφων υποστυλωµάτων γεφυρών - θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών - κεφαλοδέσµων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών - πλακών πρόσβασης, πεζοδροµίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη στήριξη στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1 Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 133,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ

11 Α.Τ. : 8 Άρθρο : ΝΑΟ Ο Α\Β30.2 Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων, χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ Ο % Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού (χάλυβας Β500Α, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. Πεδίο εφαρµογής IΟνοµ. Κουλούρες και Ηλεκτροσυγκολληµένα Ονοµ. Ονοµ. διάµετρος Ράβδοι ευθυγραµµισµένα πλέγµατα και διατοµή µάζα/µέτρο (mm) προϊόντα δικτυώµατα (mm2) (Kg/m) B500C Β5 0 0Α B500C Β500Α B500C 5,0 ν ν 19,6 0,154 5,5 ν ν 23,8 0,187 6,0 ν ν ν ν ν 28,3 0,222 6,5 ν ν 33,2 0,260 7,0 ν ν 38,5 0,302 7,5 ν ν 44,2 0,347 8,0 ν ν ν ν ν 50,3 0,395 10,0 ν ν ν 78,5 0,617 12,0 ν ν ν 113 0,888 14,0 ν ν ν 154 1,21 16,0 ν ν ν 201 1,58 18,0 ν 254 2,00 20,0 ν 314 2,47 22,0 ν 380 2,98 25,0 ν 491 3,85 28,0 ν 616 4,83 32,0 ν 804 6,31 40,0 ν ,86

12 Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: - Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. - Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. - Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών (κατά ISO ) - Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας - Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά) - Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία. Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,15 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 9 Άρθρο : ΝΑΟ Ο Α\Β36 Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ Ο % Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε ασφαλτικό γαλάκτωµα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) µε χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: - ο επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους µε χρήση συρµατόβουρτσας ή πεπιεσµένου αέρα, - η εφαρµογή υποστρώµατος (primer) µε αραίωση του γαλακτώµατος µε νερό σε αναλογία 1:1 ή µε χρήση του υλικού που συνιστά ο προµηθευτής και ανάλωση 0,10-0,15 lt/m2, - η χρήση των απαιτουµένων ικριωµάτων - η εφαρµογή του ασφαλτικού γαλακτώµατος σε δύο στρώσεις µε ανάλωση ανά στρώση τουλάχιστον 0,15 lt/m2. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,75 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 10 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\21.02 Γραµµικά στραγγιστήρια από τσιµεντοσωλήνες Φ200 µε περίβληµα γεωυφάσµατος Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ Ο % Προµήθεια και τοποθέτηση διατρήτων τσιµεντοσωλήνων Φ200 µε περίβληµα γεωυφάσµατος των 200 gr/m2. Περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηρίου (µονοβάθµιο φίλτρο). Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως αποπερατωµένου στραγγιστηρίου. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 16,80 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

13 Α.Τ. : 11 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την επίχωση. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,70 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 12 Άρθρο : ΝΑΥ Ρ Τ5.37 Κατασκευή υπόβασης γηπέδου ποδοσφαίρου µε άµµο τριβείου Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Κατασκευή υπόβασης γηπέδου ποδοσφαίρου µε άµµο τριβείου τελικού ενιαίου πάχους 3 εκ. για την τελική επίστρωσή του µε συνθετικό χλοοτάπητα. Η τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνει την προµήθεια του υλικού, την φορτοεκφόρτωση, την αποζηµίωση για την καθυστέρηση του µεταφορικού µέσου κατά την φορτοεκφόρτωση, τη µεταφορά από τη θέση προµήθειας ή παραγωγής µέχρι το έργο, την διάστρωση και συµπύκνωση. Το τελικό πάχος της στρώσης δεν πρέπει να είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο από 3 εκ. σε κανένα σηµείο. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΤΡΙΑ Α.Τ. : 13 Άρθρο : ΝΟ Ο \Η Καθαρή µεταφορά υλικών ή προϊόντων σε περιοχές εκτός πόλεως, σε οδό καλής βατότητας (αποστ. >=5Km) Καθαρή µεταφορά υλικών ή προϊόντων (εκσκαφών, επιχώσεων, διαστρώσεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαιρέσεων κλπ) σε περιοχές εκτός πόλεως, σε οδό καλής βατότητας, σε σπόσταση >= 5Km. Τιµή ενός κυβοχιλιόµετρου. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,19 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 14 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", " ιάστρωση σκυροδέµατος", "Συντήρηση σκυροδέµατος", "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", " ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος", "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνονται: α.η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων

14 υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Αναδόχου. β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. γ.η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. δ.συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. ε. εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 90,00 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ Α.Τ. : 15 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Τ5.33 Συνθετικός χλοοτάπητας 5ης γενιάς αθλητικών εγκαταστάσεων Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Προµήθεια και εγκατάσταση επί τόπου του έργου, συνθετικού χλοοτάπητα 5ης γενιάς αθλητικών εγκαταστάσεων, ύψους πέλους ελάχιστο 60 χιλ. µε µονόκλωνη ινα, µετά της απαραίτητης τελικής στρώσης (στο ύψος πέλους) µε µίγµα σφαιρικής χαλαζιακής άµµου πλυµµένης & στεγνωµένης, και κόκκων ελαστικών σύµφωνα µε τους ισχύοντες διεθνείς κανονισµούς και προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας καθώς επίσης και µέ το τεύχος των τεχνικών απαιτήσεων - προδιαγραφών της µελέτης, τις εργαστηριακές και επιτόπιες δοκιµές που έχει καθορίσει η FIFA. Περιλαµβάνεται επίσης η κατάλληλη γραµµογράφηση, σε άλλο χρώµα (λευκό) στη µάζα, µε χάραξη την καθοριζόµενη από τους ισχύοντες κανονισµούς του αθλήµατος. Μετά το γέµισµα ο συνθετικός τάπητας θα πρέπει να χτενιστεί µε ειδική µηχανή και να γίνει άνοιγµα των ινών. Οι κοκοµετρίες της άµµου καθώς και των ρινισµάτων θα πρέπει να είναι οι αντίστοιχες κοκοµετρίες που έχουν την έγκριση της FIFA από τις εργαστηριακές δοκιµές τις οποίες έχει υποστεί το προϊόν. Ο τάπητας θα πρέπει ως υλικό να έχει πιστοποιηµένη έγκριση από αναγνωρισµένο εργαστήριο της FIFA. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,00 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ Α.Τ. : 16 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 7396Σ Κράσπεδο στίβου Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % ιαχωριστικά κράσπεδα στίβου από PVC ή ελαστικό (NEOPRENE ή άλλο ανάλογο) διατοµής U, πλάτους 5cm σε χρώµα λευκό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της I.A.A.F. Το σύστηµα πάκτωσης θα είναι κινητό από αλουµίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα που θα στερεώνεται σε κατάλληλες υποδοχές που υπάρχουν στην επιφάνεια του στίβου, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση ή η επανατοποθέτηση τους πολύ εύκολα στην ίδια θέση. ηλαδή προµήθεια και µεταφορά στον τόπο του έργου των διαχωριστικών

15 κρασπέδων, των υποδοχών τους και των µικροϋλικών τοποθέτησης και στερέωσης καθώς και η εργασία για πλήρη, έντεχνη και απόλυτα ακριβή (µε µηδενικό κενό) τοποθέτηση των κρασπέδων, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης. Τιµή ενός µέτρου (m). ΕΥΡΟ (Αριθµητικά) : 30,00 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ Α.Τ. : 17 Άρθρο : ΝΑΟ Ο Α\Α23 Κατασκευή στρώσης άµµου-σκύρων µεταβλητού πάχους Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ Ο 3121Α 100% Κατασκευή στρώσης µεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό τα επιχώµατα και υπό τα θεµέλια τεχνικών έργων, από άµµο και σκύρα µεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόµενα από κοσκίνισµα φυσικών αµµοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: - Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άµµου - σκύρων µε βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN ) - Η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άµµου, των σκύρων, του απαιτούµενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου, - Η διάστρωση, διαβροχή και συµπύκνωση των υλικών, Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. Τιµή ανά κυβικό µέτρο. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,70 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 18 Άρθρο : ΝΑΟ Ο Α\Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ Ο 3121Β 100% Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: - η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, - η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, - η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη. Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11,50 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 19 Άρθρο : ΝΑΟ Ο Α\Β01 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ Ο % Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους, για την θεµελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαµβανοµένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε εξοπλισµο, µε ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων".

16 Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: - Οι απαιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών - Οι κάθε είδους απαιτούµενες αντιστηρίξεις παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε µεταλλικά πετάσµατα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών - Η κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου στην θέση του ορύγµατος - Η µόρφωση του πυθµένα και τµήµατος των παρειών του ορύγµατος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση σκυροδέµατος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα αγωγών κλπ) - Η συµπύκνωση του πυθµένα τού ορύγµατος - Η διαµόρφωση των απαιτουµένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών - Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση - Η απόθεση παρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού - Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω καταπτώσεων των παρειών του ορύγµατος - Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιµεντοστρώσεων στην θέση του ορύγµατος - Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών και οχηµάτων και την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) - Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα µε ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα στην ζώνη του ορύγµατος πληρώνεται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται σε ορύγµατα επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιµήκη ορύγµατα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι µεγαλύτερες εκσκαφές θεµελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. Για την επιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους λαµβάνεται η στάθµη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραµµές που καθορίζονται στην µελέτη (πλάτος πυθµένα, κλίσεις παρειών, βαθµίδες καθ' ύψος). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,00 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Τ. : 20 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Γαρµπιλοδέµατα των 250 kg τσιµέντου ανά m3 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Γαρµπιλόδεµα µε λιθοσύντριµµα (γαρµπίλί) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους τµηµάτων έργου, σε στρώσεις µέσου πάχους άνω των 4 και µέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος". Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), η διάστρωση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω στάθµης. Για γαρµπιλόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m3. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 78,00 (Ολογράφως) : ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ Α.Τ. : 21 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ %

17 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι.) ". Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,50 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 22 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος οµικά πλέγµατα B500C Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας Β500Α, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει, αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. Πεδίο εφαρµογής Ονοµ. Κουλούρες και Ηλεκτροσυγκολληµένα Ονοµ. Ονοµ. διάµετρος Ράβδοι ευθυγραµµισµένα πλέγµατα και διατοµή µάζα/µέτρο (mm) προϊόντα δικτυώµατα (mm2) (Kg/m) B500C Β500Α B500C Β500Α B500C 5,0 ν ν 19,6 0,154 5,5 ν ν 23,8 0,187 6,0 ν ν ν ν ν 28,3 0,222 6,5 ν ν 33,2 0,260 7,0 ν ν 38,5 0,302 7,5 ν ν 44,2 0,347 8,0 ν ν ν ν ν 50,3 0,395 10,0 ν ν ν 78,5 0,617 12,0 ν ν ν 113 0,888 14,0 ν ν ν 154 1,21 16,0 ν ν ν 201 1,58 18,0 ν 254 2,00 20,0 ν 314 2,47 22,0 ν 380 2,98 25, 0 ν 491 3,85 28,0 ν 616 4,83 32,0 ν 804 6,31 40,0 ν ,86

18 Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO ), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία. οµικά πλέγµατα B500C. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε τη µελέτη. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,01 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ Α.Τ. : 23 Άρθρο : ΝΑΥ Ρ Α\ Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιηµένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισµένες Κωδικός αναθεώρησης: Υ Ρ % Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών). Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση τους πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποπ/οιηµένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισµένες. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισµένες ηλεκτροπρεσσαριστές, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές" Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,10 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 24 Άρθρο : ΝΑΥ Ρ Α\ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm Κωδικός αναθεώρησης: Υ Ρ % Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-υσυµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ " ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα).

19 Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των σωλήνων. γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: - Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη - Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) - Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,70 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 25 Άρθρο : ΝΑΥ Ρ Α\ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm Κωδικός αναθεώρησης: Υ Ρ % Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-υσυµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ " ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των σωλήνων. γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: - Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη - Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) - Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,30 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 26 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος

20 µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,80 (Ολογράφως) : ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 27 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Πρόσθετη αποζηµίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους των 2,00 m. Για τις γενικές εκσκαφές. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,45 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 28 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", " ιάστρωση σκυροδέµατος", "Συντήρηση σκυροδέµατος", "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", " ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος", "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνονται: α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Αναδόχου. β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ `ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών Σχολείων στην περιοχή ΤΑΛΩΣ ήµου Ηρακλείου /ΝΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Αθανασοπούλου

Αντωνία Αθανασοπούλου Πίνακας 1. Μέθοδοι αντιµετώπισης της διάβρωσης (ορύγµατα) Λοφίσκος στην κορυφή του ορύγµατος Ανάχωµα παροχέτευσης Αναβαθµοί Αγωγοί στράγγισης Σπορά / Κάλυψη µε άχυρα Χλοοτάπητας Προσωρινή κάλυψη Οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση:

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση: Ιατρικά και Νοσοκοµειακά Έξοδα Οι Εργάτες που λαµβάνουν εβδοµαδιαίο επίδοµα αποζηµίωσης ίσως να δικαιούνται να πληρωθούν από την Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση (από εισπνοή σκόνης),

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β ΟΜΑ Α) ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι στα σπήλαια

Κίνδυνοι στα σπήλαια Κίνδυνοι στα σπήλαια Κύρια αιτία ατυχηµάτων είναι το ανθρώπινο λάθος. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εκπαίδευση και εµπειρία Καλή φυσική κατάσταση (Ύπνος, φαγητό, νερό, ρουχισµός, άθληση. Όχι προηγούµενο ξενύχτι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2010Δ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2010Δ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τιμαριθμική 2010Δ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013. K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_drills_5243\Tefhi\Timologio_5243.DOC

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013. K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_drills_5243\Tefhi\Timologio_5243.DOC 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα" Κωδικός Αναφοράς 5243» ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα 43-61 του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πώς να πάρετε τα µέτρα µόνοι σας Σχετικά µε τη µέτρηση Θα χρειαστείτε ένα µέτρο(µεζούρα) που εύκολα θα προµηθευτείτε από ένα κατάστηµα µε υλικά ραπτών ή από ένα πολυκατάστηµα. Το µέτρο(µεζούρα)

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Σαιξπηρικά µοτίβα. Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο

Σαιξπηρικά µοτίβα. Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο Σαιξπηρικά µοτίβα Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο Σηµειώσεις από το Εργαστήριο κατέγραψαν η Ειρήνη Μιχαηλίδου, ο Απόστολος Μπάρλος και η Μαίρη Καλδή Το εργαστήριο «Σαιξπηρικά µοτίβα» έγινε

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκηνωτικές Σκέψεις

Κατασκηνωτικές Σκέψεις Κατασκηνωτικές Σκέψεις Αγαπητοί Γερόλυκοι, Στον καθένα και καθεµία Αρχηγό ξεχωριστά αξίζει ένα µεγάλο µπράβο γιατί για ένα ακόµα καλοκαίρι όπως τα τελευταία 101 χρόνια Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία «Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» του ΤΣΟΛΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε ενηµέρωση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 Ελληνική Οικονοµία Αντιστροφή της πτωτικής πορείας του είκτη Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία (ΙΟΒΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

Οι υψηλότερες βαθμολογίες πρόσβασης των μαθητών μας ανά μάθημα

Οι υψηλότερες βαθμολογίες πρόσβασης των μαθητών μας ανά μάθημα Οι υψηλότερες βαθμολογίες πρόσβασης των μαθητών μας ανά μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΧΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Ο μοναδικός μαθητής στο Ωραιόκαστρο που έγραψε 20 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19,9 ΜΠΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19,8

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΡ. Απ. Ιωαννίδης ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Τηλ. 2310954220 Αρ.Μελετης: 45 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ)

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ) Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα (Κομφούκιος, 551-479 πχ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παιχνίδι αυτό, κάθε παίκτης έχει το ρόλο ενός Κινέζου πρίκγιπα, προσπαθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικά ατυχήµατα στο δρόµο

Εργατικά ατυχήµατα στο δρόµο Εργατικά ατυχήµατα στο δρόµο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Μόνιµη Επιτροπή «Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία» Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ. ρόµος ηµόσιο αγαθό Επαγγελµατίες - Ερασιτέχνες Προσεκτικοί - Απρόσεκτοι Καλοί Κακοί οδηγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Προστασία µε επιµεταλλώσεις. Σκαβάρας Παναγιώτης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Προστασία µε επιµεταλλώσεις. Σκαβάρας Παναγιώτης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Προστασία µε επιµεταλλώσεις Σκαβάρας Παναγιώτης 1 Ως επιµετάλλωση ορίζουµε την εναπόθεση στρώµατος µεταλλικού υλικού στην επιφάνεια µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες για προθέρµανση

ραστηριότητες για προθέρµανση Παγκόσµια Ηµέρα Σκέψης 2011 Πακέτο ραστηριοτήτων Αθήνα, Ιανουάριος 2011 ραστηριότητες για προθέρµανση Η Ζωή των Φυτών ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να κάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της αποφάσισε να αυξήσει το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα 2. Κάθε µέρα λιγότερα προβλήµατα στην Αθήνα Η έννοια «καθηµερινότητα» είναι για όλους µας εξαιρετικά σύνθετη. Τα προβλήµατα που καθηµερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στην χώρα μας αισθητή άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευμάρειας. Παράλληλα όμως αυξήθηκαν τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέµα: Χρυσή Τοµή Μαθητές: Λελούδης Κωνσταντίνος Λάµπρου Φαίη Μπαρλά Μαρία Λιάγκας Ηλίας Β 2 ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 200-20 Χρυσή τοµή Η χρυσή τοµή φ ορίζεται ως το πηλίκο των θετικών αριθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 Διαταράξεις της µνήµης στην Ακρόπολη Στην Ακρόπολη των Αθηνών, την άνοιξη του 1936, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ διαπίστωνε έκπληκτος ότι η πόλη πράγµατι υπήρχε και ότι

Διαβάστε περισσότερα

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28 ης Οκτωβρίου Έναρξη ιαγωνισµών 2 ης Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου Η ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και γενικότερα η ιδιοκτησία, η καταστρατήγηση των συνθηκών της αγοράς από τα ολιγοπώλια και τα ολιγοψώνια, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα6. Μέθοδοι Κοστολόγησης. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Γεώργιος ρογαλάς

Ενότητα6. Μέθοδοι Κοστολόγησης. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Γεώργιος ρογαλάς Ενότητα6 Μέθοδοι Κοστολόγησης 1 Μέθοδοι Κοστολόγησης Υπάρχουν δύο µέθοδοι Κοστολόγησης που αναφέρονται στην συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των λογιστικών στοιχείων κόστους: Κοστολόγηση κατάέργοή κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας.

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ολοήµερο σχολείο ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ηµαράς Σεραφείµ Α.Μ. 3811 Θεοχάρης Θωµάς Α.Μ. 3818 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15 ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Συνέδριο Περιφέρειας - Πορίσματα Αγαπητοί βαθμοφόροι Σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε)

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) θεωρούνται ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και τα απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από πρόσκρουση

Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ζηµία στα ασφαλισµένα αντικείµενα αµέσως προερχόµενη από πρόσκρουση VICTORIA ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/1.5.2006 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Το παρόν ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον ασφαλισµένο ή λήπτη της

Διαβάστε περισσότερα

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001]

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975/1986/2001 [Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] Άρθρο 2 (αξία του ανθρώπου, διεθνείς σχέσεις) 1. Ο σεβασµός και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Ιστορία ΙΙ». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Αυδίκος Η αµηχανία µπροστά στον τοίχο: το Πρόγραµµα και οι κοινότητες των Τσιγγάνων Γεια σας. Εγώ είµαι καινούργιος στη Θεσσαλία οι εκατέρωθέν µου καθήµενοι προϋπήρξαν εµού. Να ξεκινήσω, λοιπόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση αυτή προσφέρει την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι

Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι Αν η γάτα σας ζει µονίµως µέσα στο σπίτι, κάνετε το περιβάλλον της ενδιαφέρον, αυξάνοντας τον χώρο µε "µπαλκόνια" σε ψηλά σηµεία και µε ράφια σε διαφορετικά ύψη

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργο: Προϋπολογισµός: 320.000,00 Βελτίωση - αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Σκινιά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ευεργετών. Ελπίζουμε πως η συλλογική προσπάθεια των φοιτητών θα βοηθήσει το έργο της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς (E.M.E.ΔΙΑ).

Πίνακας Ευεργετών. Ελπίζουμε πως η συλλογική προσπάθεια των φοιτητών θα βοηθήσει το έργο της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς (E.M.E.ΔΙΑ). Πίνακας Ευεργετών Επιμέλεια: Ευαγγέλου Αλέξανδρος Στα πλαίσια του μαθήματος Ευεργετισμός της Ελληνικής Διασποράς (εαρινό εξάμηνο 2015) οι φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και ιστορίας ανέλαβαν

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2011 1 Γενικά Εδώ και πολλά χρόνια, οι ανασκαφικές έρευνες δέχονται τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

.1. ËÁ Â ÁÈ ÙËÓ Ú ÁÌ ÙÔ Ô ËÛË ÙÔ ÚÔÁÚ ÌÌ ÙÔ

.1. ËÁ Â ÁÈ ÙËÓ Ú ÁÌ ÙÔ Ô ËÛË ÙÔ ÚÔÁÚ ÌÌ ÙÔ 17 2.1. ËÁ Â ÁÈ ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛË ÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ 2 18 appleôúú ÌÌ Ù ÛÙË ˆ Ì 1.1. Στόχοι εκπαιδευτικού προγράµµατος για το περιβάλλον και την αειφορία σχετικά µε τη τη διαχείριση των οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Προς τον αναρχικό χώρο i) Το κάλεσμα Κάθε κάλεσμα δράσης, όπως ο «Μαύρος Δεκέμβρης», είναι μία απόπειρα συντονισμού των δυνάμεων μας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

O ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΙΟ ΧΩΡΟ

O ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΙΟ ΧΩΡΟ O ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΙΟ ΧΩΡΟ Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου - Ιεροκλή, µάζεψε το υνί και φέρτο στην αποθήκη, εγώ πάω τα άλογα στον σταύλο, είπε η Ναυσικά, η γυναίκα του Ιεροκλή. - Ναυσικά,

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες

Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες Κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει, την Λυκοπουλική Υπόσχεση του και ανάλογα µε τις προσωπικές του ικανότητες και κλίσεις µπορεί, µετά από ενασχόληση σε ένα η περισσότερα αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΜΕΘΥΛ-ΑΙΘΥΛ-ΚΕΤΟΝΗ/ ΜΕΚ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Ενδείξεις και : συµπτώµατα Επιδείνωση : προϋπάρχουσας ασθένειας Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

2. Γιατί η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι ο πλέον φυσικός και υγιεινός τρόπος θέρµανσης;

2. Γιατί η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι ο πλέον φυσικός και υγιεινός τρόπος θέρµανσης; Εισαγωγή στην Υπέρυθρη Θέρµανση 1. Τι είναι η Υπέρυθρη Θέρµανση; Η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι µια καινοτόµος τεχνολογία εκποµπής υπέρυθρης θερµότητας, στο ίδιο µήκος κύµατος µε αυτή που εκπέµπει ο ήλιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α.Π.Ε ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α.Π.Ε ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α.Π.Ε ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2.9 Προγραµµατισµός 2.9.1 Εισαγωγή Οργάνωση σηµαίνει να προγραµµατίζουµε, να ελέγχουµε και να αξιολογούµε την χρήση των Πόρων (ανθρώπινων και υλικών) που διαθέτουµε, για να πετύχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ Τι είναι η γρίπη; Η γρίπη είναι µια οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήµατος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (A, B και C). Οι ιοί της γρίπης προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα