ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 14 ============================== (Απόσπασµα από το πρακτικό αριθµός: 05) =====================================

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 14 ============================== (Απόσπασµα από το πρακτικό αριθµός: 05) ====================================="

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 14 ============================== (Απόσπασµα από το πρακτικό αριθµός: 05) ===================================== Στο Ηράκλειο σήµερα 09 Απριλίου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθαν, στα γραφεία της εταιρίας, µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», ύστερα από την υπ. αριθµ. πρωτ: 571/ πρόσκληση του Προέδρου του κ. Γιάννη ροσίτη, οι κατωτέρω που αποτελούν το ιοικητικό Συµβούλιο αυτής: 1. Γιάννης ροσίτης, Πρόεδρος 2. Ευαγγελία Τυλιανάκη, Αντιπρόεδρος 3. Βασίλειος Κοκοτσάκης, Μέλος 4. Στυλιανή Κοκολάκη, Μέλος 5. Κωνσταντίνος ολαψάκης, Μέλος 6. Αντώνιος Παντελάκης, Μέλος 7. ηµήτριος Τσιράκος, Μέλος 8. Γεώργιος Σεβδαλής, Μέλος Απουσίαζε αν και κλήθηκε νόµιµα µε την υπ. αριθµ. πρωτ: 571/ πρόσκληση του Προέδρου του κ. Γιάννη ροσίτη, η κα Παπαδάκη Σκουραδάκη Φωτεινή. ιαπιστωθείσης της απαρτίας σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό το ιοικητικό Συµβούλιο προχωρεί στη συζήτηση του θέµατος. Θέµα 8 ο : «Συµφωνητικό ΕΡΓΟΤΕΛΗ». Ο Πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κ. Γιάννης ροσίτης, εισηγούµενος το παραπάνω θέµα τόνισε ότι ενόψει της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου θα πρέπει να συνταχθεί νέο συµφωνητικό συνεργασίας µε την ΠΑΕ ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗ προκειµένου να συµπεριληφθούν και να συµφωνηθούν οι νέοι όροι και ο τρόπος αποπληρωµής χρεών από προηγούµενες χρήσης. Ενηµέρωσε τα µέλη του.σ. ότι η ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ προκειµένου να τακτοποιήσει τις οφειλές από χρήσεις προηγούµενων ετών πρότεινε στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ να γίνει εκχώρηση των τηλεοτπικών δικαιωµάτων που δικαιούται από την Super League Ελλάς. Ως εκ τούτου σας επισυνάπτεται προσχέδιο συµφωνητικού συνεργασίας, το οποίο συντάχθηκε από τον νοµικό σύµβουλο κ. Σκουλά Νικόλαο, για να συζητηθεί και να διορθωθεί πριν την υπογραφή του από της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και την ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗ. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία έγιναν προτάσεις και διορθώσεις στο προσχέδιο και τέλος ο πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού έλαβε υπόψη 1. Την εισήγηση του Προέδρου 1

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και της ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗ για την αγωνιστική περίοδο ως εξής: «Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Ηράκλειο σήµερα, την 10 Απριλίου 2014 οι συµβαλλόµενες εταιρίες: Αφενός η εδρεύουσα στο Ηράκλειο, οδός Σπ. Μουστακλή, αρ. 1, µε την επωνυµία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ (εφεξής «εταιρία»), µε ΑΦΜ ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού µε την µε αριθµό 15/ απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, από την κα. Εύα Τυλιανάκη (αντιπρόεδρο της της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) και Αφετέρου η ποδοσφαιρική ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία Γ.Σ. Εργοτέλης Π.Α.Ε. (εφεξής «ΠΑΕ»), η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Ν. Πλαστήρα αρ. 1, µε ΑΦΜ ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού από τον κ. Βασίλειο Συγγενίδη του Κων/νου ( µέλος της ιοικούσας Επιτροπής της προσωρινής διοίκησης της ΠΑΕ ), ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα µε το µε αριθµό 210/ πρακτικό συνεδρίασης του.σ. της, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Άρθρο 1 - Αντικείµενο της σύµβασης 1. Στην εταιρεία έχει ανατεθεί η διαχείριση, χρήση και λειτουργία του Παγκρητίου Σταδίου µε την υπ. αριθµό 988/2009 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ηρακλείου, στον οποίο έχει παραχωρηθεί η διαχείριση της χρήσης του Παγκρητίου Σταδίου (εφεξής «εγκατάσταση») από την εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. µε την µε αριθµό 86708/2008 Σύµβαση Παραχώρησης. 2. Με το παρόν συµφωνητικό, η εταιρία παραχωρεί στην ΠΑΕ τους ακόλουθους χώρους της εγκατάστασης: Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ SL , ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΟΥ 1. Το κεντρικό στάδιο ποδοσφαίρου, χωρητικότητας θεατών µε τις κερκίδες του από θύρες G1 έως G Τα WC ανδρών - γυναικών που αντιστοιχούν στις ως άνω θύρες. 2. Το Ιατρείο και φυσιοθεραπευτήριο 1 και WC στο επίπεδο Αίθουσα συνεδριάσεων για τις ανάγκες συναντήσεων προετοιµασίας και λογιστικής εκκαθάρισης των αγώνων (αίθουσα συναντήσεων θύρα 1, διάδροµος διοίκησης). 4. Αίθουσα συνεντεύξεων τύπου - επίπεδο 1, θύρα Τέσσερα δηµοσιογραφικά θεωρεία στο επίπεδο 3 της θύρας Γραφείο παρατηρητών (23,10m 2 ), επίπεδο 0, διάδροµος αποδυτηρίων ποδοσφαίρου. 7. Γραφείο διαιτητών (23,50m 2 ), επίπεδο 0, διάδροµος αποδυτηρίων ποδοσφαίρου. 8. Εκδοτήρια εισιτηρίων εντός και εκτός του σταδίου ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν. 9. Μέχρι 40 θέσεις στάθµευσης στο παρκινγκ της θύρας 1 όπως έχουν προκαθοριστεί (παρκινγκ VIP) σε συνέχεια της µελέτης που διενεργήθηκε και την σύµφωνη γνώµη της ΕΛΑΣ και του χρήστη. 10. υτικό και ανατολικό χώρο στάθµευσης της εγκατάστασης. 11. Χώρο επί πεζοδροµίου 10 τ.µ. στην είσοδο του δυτικού κεντρικού χώρου στάθµευσης για τη λειτουργία της µπουτίκ της οµάδας. 12. Χώρο αποθήκευσης στην θύρα 11 επίπεδο 2. Η παραχώρηση των χώρων τέλεσης των αγώνων για την επαγγελµατική οµάδα ποδοσφαίρου της ΠΑΕ που συµµετέχει στην ανώτερη κατηγορία που δραστηριοποιείται η οµάδα και µόνο, αφορά την αγωνιστική περίοδο σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν από το αγωνιστικό της πρόγραµµα, το οποίο υποχρεούται να κοινοποιεί στην εταιρία κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5.1. Για κάθε αγώνα εντός έδρας συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής της εγκατάστασης από την εταιρία το οποίο συνυπογράφεται από την ΠΑΕ, στο οποίο περιγράφονται η κατάσταση των χώρων και ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί ως και οι υφιστάµενες φθορές του σταδίου. Στο τέλος του αγώνα συντάσσεται πρωτόκολλο φθορών για τις καταστροφές που έχουν πιθανώς προκληθεί προκειµένου αυτές να αποκατασταθούν σύµφωνα µε το άρθρο 8, του ΚΑΠ και του κανονισµού της SL. Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 15. Βοηθητικό στάδιο (για χρήση σύµφωνα µε τις προπονητικές ανάγκες της οµάδας που αγωνίζεται στη SL). 16. Αποδυτήρια Νο 4 (95,60m 2 ) και Νο 3 (91,10m 2 ), επίπεδο 0, διάδροµος αποδυτηρίων ποδοσφαίρου. 17. Γραφείο παρατηρητών (για χρήση ανάλογα καθηµερινών αναγκών της ΠΑΕ) (23,10m 2 ), επίπεδο 0, διάδροµος αποδυτηρίων ποδοσφαίρου. 18. Γραφείο διαιτητών (για χρήση ανάλογα καθηµερινών αναγκών της ΠΑΕ) (23,50m 2 ), επίπεδο 0, διάδροµος αποδυτηρίων ποδοσφαίρου. 19. Ιατρείο και φυσιοθεραπευτήριο 1 και WC, Σάουνα φυσιοθεραπευτήριου, επίπεδο 0 (69,45 m 2 ). 20. Προθάλαµο αποδυτηρίων ποδοσφαίρου, επίπεδο 0 (αίθουσα 190,60 m 2 ). 21. Αίθουσα ΜΜΕ για χρήση (όποτε είναι απαραίτητο). 22. υτικό χώρο στάθµευσης της εγκατάστασης. 2

3 23. Χώρο στάθµευσης της εγκατάστασης στη θύρα 2 για τους αθλητές τους προπονητές και τα µέλη του.σ. του συλλόγου. Με την υπογραφή του παρόντος συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής των χώρων του εδάφιου Β. (Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) στο οποίο θα παρουσιάζεται ο εξοπλισµός και η κατάσταση κάθε χώρου που παραδίδεται. Μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης οι χώροι παραδίδονται πίσω µε πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής έτσι ώστε να αποκατασταθούν και να συντηρηθούν σύµφωνα µε τον κανονισµό του σταδίου. Οι άνω χώροι παραχωρούνται στην ΠΑΕ, αποκλειστικά και µόνον κατά τις ηµέρες διεξαγωγής επισήµων και ανεπισήµων, φιλικών και διεθνών αγώνων ποδοσφαίρου και προπονήσεων της επαγγελµατικής οµάδας ποδοσφαίρου της για την αγωνιστική περίοδο , σύµφωνα µε το αγωνιστικό της πρόγραµµα, το οποίο υποχρεούται να κοινοποιεί στην εταιρία κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5.1. Οποιοσδήποτε άλλος υπαίθριος ή εσωτερικός χώρος είναι δυνατόν να παραχωρηθεί σε χρήση µόνο µε υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ της εταιρείας και της ΠΑΕ και µετά από απόφαση της εταιρίας. 3. Ρυθµίζονται οι οφειλές της ΠΑΕ προς την εταιρεία που έχουν προκύψει από χρήση των εγκαταστάσεων προηγούµενων ετών. Άρθρο 2 - ιάρκεια 2.1. Η παραχώρηση χρήσης αρχίζει από την υπογραφή του παρόντος και λήγει αυτοδίκαια και άνευ άλλου τινός µε το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ για την αγωνιστική περίοδο , σε κάθε δε περίπτωση, λήγει άνευ άλλου τινός την Γίνεται µνεία ότι η ΠΑΕ κάνει χρήση των χώρων της εγκατάστασης που αναφέρονται παραπάνω (1.2.Α. και Β.) από Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν.3342/2005, το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό εξαιρείται από την εφαρµογή των διατάξεων του Π.. 34/1995 περί εµπορικών µισθώσεων, καθώς επίσης και από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 610 του Αστικού Κώδικα Παράταση της χρονικής διάρκειας του παρόντος είναι δυνατή µόνον κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών Κατά τη λήξη της σύµβασης, η ΠΑΕ οφείλει να αποχωρήσει και να αποδώσει τις εγκαταστάσεις και τον κινητό εξοπλισµό στην εταιρία σε καλή κατάσταση, χωρίς περαιτέρω όχληση. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ δεν αποδώσει κατά την οριζόµενη στο άρθρο 2.1. ηµεροµηνία, είναι υποχρεωµένη να καταβάλει στην εταιρία το ποσό των χιλίων ευρώ ( 1.000,00) για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ως αποζηµίωση χρήσης, καθώς και να αποζηµιώσει την εταιρία για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία την οποία τυχόν υποστεί αυτή από την καθυστέρηση Η καταβολή των δόσεων (6.3.β. του µε αρ. πρωτ. 789/ και µε ηµεροµηνία συµφωνητικού της υπογραφής των εδώ συµβαλλοµένων, που έχει ενσωµατωθεί και στο παρόν ) που αφορούν το χρονικό διάστηµα µετά την (λήξη της σύµβασης για την παραχώρηση χρήσης) θα συνεχιστεί κανονικά από την ΠΑΕ. Άρθρο 3 Οικονοµικοί όροι 3.1. Για την χρήση της εγκατάστασης ως γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων της ανώτερης κατηγορίας (άρ. 1.2.Α.) στην οποία θα αγωνίζεται η ΠΑΕ κατά την αγωνιστική περίοδο το αντάλλαγµα ορίζεται σε ποσοστό 15% επί των εισπράξεων της ΠΑΕ κάθε αγώνα από την πώληση των κοινών εισιτηρίων και των εισιτηρίων διαρκείας για τους αγώνες που αναφέρονται στο άρθρο 1.2 Α. (όπως οι εισπράξεις αυτές θα προκύπτουν µετά την αφαίρεση των αναγραφόµενων στα εισιτήρια φόρων και λοιπών νοµίµων κρατήσεων υπέρ τρίτων), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Συµφωνείται ότι το ανωτέρω αντάλλαγµα δεν µπορεί να είναι κατώτερο του ποσού των 2.000,00 ευρώ (δύο χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ ξεχωριστά για κάθε αγώνα πρωταθλήµατος. Για τους αγώνες κυπέλλου το αντάλλαγµα ορίζεται σε ποσοστό 15% επί των εισπράξεων της ΠΑΕ από την πώληση των κοινών εισιτηρίων και των εισιτηρίων διαρκείας για τους αγώνες που αναφέρονται στο άρθρο 1.2 Α. (όπως οι εισπράξεις αυτές θα προκύπτουν µετά την αφαίρεση των αναγραφόµενων στα εισιτήρια φόρων και λοιπών νοµίµων κρατήσεων υπέρ τρίτων), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,. Για τον υπολογισµό των εισιτηρίων διαρκείας θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή ανταλλαγής των προσερχοµένων εισιτηρίων διαρκείας σύµφωνα µε την εκκαθάριση και τον αθλητικό νόµο. Η εκκαθάριση (σύµφωνα µε την έντυπη εκκαθάριση της Super League περιλαµβανοµένων όλων των εισιτηρίων, κοινών, διαρκείας κλπ) και η καταβολή του ποσού που θα προκύπτει από αυτήν θα γίνεται αµέσως µετά τη λήξη κάθε αγώνα, παρουσία εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της εταιρίας (Α.Α.Η. Α.Ε). Μετά από κάθε καταβολή θα εκδίδεται σχετικό τιµολόγιο. Η ΠΑΕ δικαιούται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία που διέπει την SL και τις αθλητικές δραστηριότητες να διαθέτει δωρεάν προσκλήσεις (στον αριθµό που προβλέπεται από την νοµοθεσία) και εισιτήρια σε µειωµένη τιµή. Ως ελάχιστη τιµή εισιτηρίου για οποιονδήποτε αγώνα, επίσηµο, διεθνή ή φιλικό, ορίζεται και συµφωνείται ευρώ 5,00 ανά εισιτήριο ή όποια άλλη κατώτατη τιµή οριστεί από την διοργανώτρια αρχή (Super League), επί του οποίου θα υπολογίζεται το 15% πλέον Φ.Π.Α., έστω και αν η µισθώτρια ΠΑΕ ήθελε εκδώσει εισιτήρια µε ενδεικτική τιµή κατώτερη των 5,00 ευρώ Ως αντάλλαγµα για την χρήση από την ΠΑΕ των χώρων της παρ. 1.2.Β το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ ( ,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ποσού 6.900,00 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό ,00 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε 11 ισόποσες δόσεις ποσού 3.354,54 ευρώ καθεµία (2.727, ,27 Φ.Π.Α.), αρχής γενοµένης την 31 η Ιουλίου 2014 η πρώτη, την 31 η Αυγούστου 2014 η δεύτερη, την 30 η 3

4 Σεπτεµβρίου η τρίτη, την 31 η Οκτωβρίου 2014 η τέταρτη, την 30 η Νοεµβρίου 2014 η πέµπτη, την 31 η εκεµβρίου 2014 η έκτη, την 31 η Ιανουαρίου 2014 η έβδοµη, την 28 η Φεβρουαρίου 2014 η όγδοη, την 31 η Μαρτίου 2014 η ένατη, την 30 η Απριλίου η δέκατη και την 31 η Μαΐου η ενδέκατη, στον τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί η εταιρία στην ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τράπεζα µε αριθµό ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: GR Μετά από κάθε καταβολή θα εκδίδεται σχετικό τιµολόγιο Η ΠΑΕ βαρύνεται µε τις δαπάνες των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και µε τη δαπάνη θέρµανσης και θέρµανσης νερού χρήσης (κατανάλωσης πετρελαίου) για όλο το διάστηµα της παραχώρησης χρήσης. Οι σχετικές δαπάνες θα καταβάλλονται από την ΠΑΕ την τρίτη ηµέρα κάθε επόµενου µήνα, από το µήνα κατανάλωσης, µετά από εκκαθάριση της µηνιαίας κατανάλωσης, ανάλογα των εκδιδόµενων από τους Ο.Κ.Ω παραστατικά. Η καταγραφή και ο υπολογισµός των καταναλώσεων για το ρεύµα θα γίνεται άµεσα από τους µετρητές ρεύµατος µε ευθύνη της Τεχνικής ιαχείρισης του σταδίου και µε την παρουσία εκπροσώπων της ΠΑΕ, η οποία αποστέλλει εγγράφως τις µετρήσεις στο λογιστήριο της εταιρίας (Α.Α.Η ΑΕ ΟΤΑ), ενώ του νερού και του πετρελαίου κατά αναλογία Συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ΠΑΕ δεν καταβάλει κατά τη δήλη ηµέρα καταβολής την παραπάνω δόση του συµφωνηµένου ανταλλάγµατος (3.2.) και τις δαπάνες των ΟΚΩ (3.3.) αυτά θα εισπράττονται από τις εισπράξεις της ΠΑΕ που θα προκύπτουν κατά την εκκαθάριση των εισιτηρίων του αµέσως επόµενου 1 ου εντός έδρας αγώνα, η οποία θα γίνεται αµέσως µετά τη λήξη του αγώνα, παρουσία εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της εταιρίας, συναινούσης προς τούτο από σήµερα της ΠΑΕ. Σε κάθε δε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω συµφωνηθέντων και µη είσπραξης µίας ή περισσότερων δόσεων για οποιοδήποτε λόγο η εταιρία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη χρήση του σταδίου στην ΠΑΕ, εφόσον προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση µε τασσόµενη προθεσµία δέκα (10) ηµερών και κατά την κρίση της να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των παραπάνω ποσών θα οφείλονται νόµιµοι τόκοι υπερηµερίας µέχρι εξοφλήσεως. Άρθρο 4 Υποµίσθωση - Παραχώρηση χρήσης 4.1. Απαγορεύεται ρητώς από την ΠΑΕ η εξυπηρέτηση άλλων νοµικών ή φυσικών προσώπων ή η µε οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση χώρων της εγκατάστασης που παραχωρούνται µε την παρούσα σε τρίτα προς την σύµβαση νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή η περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης του, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρίας Συµφωνείται ότι η διαχείριση των κυλικείων της εγκατάστασης παραµένουν στην ευθύνη της εταιρίας (ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ), πλην των κυλικείων που ευρίσκονται στις κερκίδες, την εκµετάλλευση των οποίων θα έχει η ΠΑΕ κατά τους ποδοσφαιρικούς αγώνες της οµάδας Συµφωνείται ρητώς ότι η ΠΑΕ δεν έχει την αποκλειστική χρήση του κεντρικού και βοηθητικού σταδίου και των λοιπών εγκαταστάσεων. Η εταιρία - ΑΑΗ Α.Ε ΟΤΑ έχει το δικαίωµα χρήσης, εκµίσθωσης ή παραχώρησης ολόκληρου ή τµηµάτων της εγκατάστασης σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κατά τις ηµέρες που δεν διεξάγονται αγώνες της ΠΑΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκµισθώσεις ή παραχωρήσεις αυτές δεν θα θίγουν κατά τρόπο ανυπέρβλητο το επίσηµο αγωνιστικό πρόγραµµα της ΠΑΕ. Κατά τη διάρκεια των ως άνω εκµισθώσεων ή παραχωρήσεων, η ευθύνη και τα έξοδα φύλαξης, λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας των παραχωρούµενων εγκαταστάσεων θα βαρύνουν τον εκάστοτε και κατά περίπτωση µισθωτή ή χρήστη Ρητά συµφωνείται ότι η εταιρία - ΑΑΗ Α.Ε ΟΤΑ διατηρεί το δικαίωµα εκµίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης και εκµετάλλευσης της εγκατάστασης σε τρίτους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), οι οποίοι θα µπορούν να υπεισέλθουν εν όλω ή εν µέρει στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της εταιρίας - ΑΑΗ Α.Ε ΟΤΑ από το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό. Άρθρο 5 Ειδικοί όροι 5.1. Η ΠΑΕ υποχρεούται να ανακοινώνει έγκαιρα και εγγράφως στην εταιρία το αγωνιστικό και προπονητικό της πρόγραµµα έτσι ώστε να εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραµµα λειτουργίας του σταδίου. Ειδικότερα, εντός των τριών (3) πρώτων ηµερών κάθε ηµερολογιακού µήνα θα κοινοποιεί το προπονητικό της πρόγραµµα και το πρόγραµµα των παραπάνω αγώνων Οι προπονήσεις της επαγγελµατικής οµάδας της ΠΑΕ θα γίνονται στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου. Η τελευταία προπόνηση πριν από κάθε εντός έδρας αγώνα, θα είναι δυνατόν να γίνεται στο κεντρικό γήπεδο της εγκατάστασης µε την προϋπόθεση ότι οι καιρικές συνθήκες και η λειτουργική κατάσταση του χλοοτάπητα το επιτρέπουν. Οι ηµέρες διεξαγωγής και η διάρκεια των προπονήσεων τελούν υπό την έγκριση της διοίκησης του σταδίου για λόγους προστασίας του χλοοτάπητα. Σε περίπτωση που πραγµατοποιούνται αποδεδειγµένα αναγκαίες εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα στο κεντρικό ή στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου, οι προπονήσεις της οµάδας θα απαγορεύονται, χωρίς καµία ευθύνη της εταιρίας.το πρόγραµµα των προπονήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στον υπεύθυνο εγκατάστασης της εταιρίας µία εβδοµάδα νωρίτερα προκειµένου να διευκολύνεται το έργο της συντήρησης πρασίνου Σε περίπτωση που η εγκατάσταση παραχωρηθεί στην Εθνική οµάδα Ποδοσφαίρου και συµπέσουν οι ηµεροµηνίες και οι ώρες προπόνησης µε αυτές της ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, την προτεραιότητα θα έχει η Εθνική οµάδα Ποδοσφαίρου και η προπόνηση της οµάδας της θα µετατίθεται σε άλλη ηµέρα και ώρα, η δε ΑΑΗ Α.Ε ΟΤΑ δεν θα φέρει καµία ευθύνη Η ΠΑΕ υποχρεούται να κάνει καλή και επιµελή χρήση των παραχωρούµενων εγκαταστάσεων, ώστε να µην δηµιουργείται κίνδυνος και προβλήµατα στη λειτουργία των µηχανικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, 4

5 συστηµάτων ασφαλείας και παρακολούθησης, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των παραχωρούµενων χώρων, και φέρει όλη την ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί σε αυτούς ή και τρίτους (προσωπικό, συνεργάτες, προστηθέντες, αθλητές, θεατές, τρίτοι, κ.ο.κ.) ή σε εξοπλισµό της εγκατάστασης από ενέργειες της του ιδίου ή υπερ-εργολάβων του Η ΠΑΕ είναι αποκλειστικώς υπεύθυνη έναντι της εταιρίας για την πλήρη και άµεση αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς ή ζηµίας, πάσης φύσεως και εκτάσεως, από οποιονδήποτε ήθελε προξενηθούν αυτές (προσωπικό, συνεργάτες, προστηθέντες, αθλητές, θεατές, τρίτοι, κ.ο.κ.). Επίσης υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση των ζηµιών και φθορών, κατά τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω (υπό 5.6.) µη αποκλειόµενης αποζηµιώσεως της εταιρίας για κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζηµία του Σε περίπτωση πρόκλησης ζηµιών στην εγκατάσταση από την ΠΑΕ υπό (5.5.), θα συντάσσεται Πρωτόκολλο Ζηµιών από επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο της εταιρίας και τουλάχιστον ένα της ΠΑΕ σύµφωνα µε την διαδικασία και κανονισµό TS_P001-- POL Καταγραφή φθορών και ζηµιών µετά από δραστηριότητες στο στάδιο του Παγκρητίου Σταδίου. Για τον σκοπό αυτό, η ΠΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την υπογραφή του παρόντος εξουσιοδοτηµένο από αυτήν φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα συµµετέχει στην ως άνω επιτροπή. Η αποκατάσταση των ζηµιών από την ΠΑΕ θα υλοποιείται µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ηµερών από την σύνταξη του Πρωτοκόλλου, και σε κάθε περίπτωση το συντοµότερο δυνατό, µε βασικό γνώµονα να µη θιγεί ή παρακωλυθεί το δικαίωµα της εταιρίας για παραχώρηση του σταδίου σε τρίτους κατά τα ως άνω οριζόµενα. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να υποδεικνύει τεχνική εταιρία επιλογής της, ανάλογων προδιαγραφών και προσόντων, που θα προβαίνει υπό την επίβλεψή της µε δαπάνες της ΠΑΕ στην αποκατάσταση των φθορών και ζηµιών της εγκατάστασης. Σε περίπτωση µη ορισµού εκπροσώπου της ΠΑΕ ή άρνησης ή καθυστέρησης αυτού στην σύµπραξη ή συνυπογραφή του ανωτέρω Πρωτοκόλλου, η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να δίνει εντολή προς τεχνική εταιρία επιλογής της, ανάλογων προδιαγραφών και προσόντων για εκτίµηση και αποκατάσταση των φθορών και ζηµιών το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει την ΠΑΕ. Σε περίπτωση που η ΠΑΕ δεν προβαίνει στην καταβολή του ποσού για την αποκατάσταση των ζηµιών και φθορών εντός τριών ηµερών από την καταγραφή ή έκδοση του σχετικού παραστατικού, η εταιρία θα αναλαµβάνει το ποσό από το ποσό της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης (7) Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήµατος των προστηθέντων της ΠΑΕ, των υπαλλήλων της, των αθλητών, των θεατών κλπ., οποτεδήποτε και υπο οποιεσδήποτε συνθήκες αυτό ήθελε συµβεί, δηλαδή είτε κατά τη διάρκεια εργασιών ή προετοιµασιών που τυχόν τελούνται στις εγκαταστάσεις των οποίων κάνει χρήση, ή αγώνων, η αστική και/ή ποινική ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά και µόνο την ΠΑΕ και τους προστηθέντες της. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρία ήθελε υποχρεωθεί δικαστικώς για οποιαδήποτε ανάληψη υποχρέωσης ή καταβολή αποζηµιώσεως προς τρίτους, τότε στην περίπτωση αυτή έχει δικαίωµα αναγωγής κατά της ΠΑΕ, δικαίωµα προσεπίκλησής της σε παρέµβαση, σωρευµένης άµα και αγωγής αποζηµιώσεως Η ΠΑΕ είναι υποχρεωµένη να συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο προς κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (προσωπικού, προστηθέντων, αθλητών, κλπ.) για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές (για κάθε επίσηµο ή ανεπίσηµο αγώνα που θα διεξαχθεί στους προς παραχώρηση χώρους του Παγκρητίου Σταδίου και συνολικά) για όλη τη χρονική περίοδο κατά την οποία παραχωρούνται οι υποδοµές. Αντίγραφο του αποπληρωµένου ασφαλιστηρίου συµβολαίου η ΠΑΕ υποχρεούται να προσκοµίσει στην εταιρία εντός ενός (1) µηνός από την υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού. Σε περίπτωση που η ΠΑΕ δεν τηρήσει την ανωτέρω υποχρέωση της, αυτό αποτελεί αυτοτελή λόγο καταγγελίας του παρόντος Η ΠΑΕ φέρει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται να καταβάλει κάθε ποσό αποζηµίωσης ή πρόστιµο που τυχόν επιβληθεί σε αυτή ή την εταιρία µε διοικητική πράξη ή εκτελεστή (προσωρινά ή οριστικά) δικαστική απόφαση, επιπροσθέτως δε της τυχόν επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης, σε περίπτωση που υποβληθούν µηνύσεις, αγωγές, προσφυγές, κλπ., για θέµα σχετικό µε τις δραστηριότητες της ΠΑΕ στο στάδιο, καθώς και µε την λειτουργία και χρήση του από αυτή. Επίσης, υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις, καθώς και µε τις αποφάσεις και οδηγίες όλων των δηµοσίων αρχών, ιδίως των αστυνοµικών. Επίσης οφείλει να τοποθετεί µε ευθύνη και δαπάνες της προστατευτικά κιγκλιδώµατα στα σηµεία που τυχόν ορίζονται από τις αρχές για τη διεξαγωγή αγώνων. Μετά το τέλος κάθε αγώνα το αργότερο σε µία ηµέρα υποχρεούται, εκτός άλλης συµφωνία µε την εταιρία να αποµακρύνει µε δικά της έξοδα και ευθύνη τα ως άνω κιγκλιδώµατα και οποιοδήποτε άλλο υλικό έχει εγκαταστήσει στην εγκατάσταση, άλλως θα αφαιρούνται από την εταιρία µε δαπάνη της ΠΑΕ. Μετά το τέλος του πρωταθλήµατος το αργότερο σε πέντε ηµέρες από την λήξη, η ΠΑΕ υποχρεούται, να αποµακρύνει εκτός της εγκατάστασης σε χώρο που θα της υποδείξει η εταιρία, µε δικά της έξοδα και ευθύνη οποιοδήποτε υλικό χρησιµοποιούσε ή είχε εγκαταστήσει στην εγκατάσταση, άλλως θα αφαιρούνται από ως απορρίµµατα και θα καταστρέφονται Κατά τη διάρκεια των αγώνων, η ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της τήρησης όλων των ενδεικνυόµενων µέτρων ασφαλείας και τάξης και ιδίως την ευθύνη για την ασφάλεια και την τήρηση της τάξης στον αγωνιστικό χώρο, στις κερκίδες, στις θύρες εισόδου και στους λοιπούς χώρους της εγκατάστασης, µε την πρόσληψη ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security), όπως ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης οφείλει να µεριµνά για την παρουσία στην εγκατάσταση πυροσβεστικών οχηµάτων και ασθενοφόρων, ανάλογα µε τον προβλεπόµενο αριθµό των φιλάθλων. 5

6 5.11. Καθ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης, η ΠΑΕ έχει υποχρέωση φύλαξης του εξοπλισµού που τυχόν θα τοποθετεί στις παραχωρούµενες εγκαταστάσεις για τις ανάγκες των αγώνων Η ΠΑΕ υποχρεούται µετά από κάθε χρήση (αγώνες - προπονήσεις) να παραδώσει τους χρησιµοποιούµενους χώρους καθαρούς και εν συνεχεία η εταιρία έχει την αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας των παραπάνω χώρων, τους οποίους υποχρεούται να διατηρεί σε άριστη κατάσταση µετά την τέλεση αγώνων και προπονήσεων. Σε περίπτωση που η ΠΑΕ δεν προβαίνει στον καθαρισµό σύµφωνα και µε την διαδικασία ENV_P001-- POL Προδιαγραφές καθαρισµού κερκίδων και περιβάλλοντα χώρου µετά από ποδοσφαιρικό αγώνα, µετά τη διεξαγωγή των αγώνων και των σχετικών προπονήσεων, θα επιβαρύνεται µε τη σχετική δαπάνη ( 200,00 /κάθε θύρα στην οποία βρέθηκαν φίλαθλοι, 300,00/ για τον περιβάλλοντα χώρο και 300,00 / για τους εσωτερικούς χώρους πλέον ΦΠΑ), µε κατάπτωση της υπό 7. εγγυητικής επιστολής ή απευθείας τιµολόγηση προς την ΠΑΕ Η ΠΑΕ έχει την υποχρέωση να σέβεται απολύτως την εσωτερική και εξωτερική διαµόρφωση της εγκατάστασης και να µην επεµβαίνει στην αρχιτεκτονική της µε οποιοδήποτε τρόπο, απαγορεύεται δε κάθε διασκευή, διαρρύθµιση, µετατροπή ή άλλη επέµβαση σ αυτή, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας. Η ΠΑΕ έχει δικαίωµα τοποθέτησης των λογοτύπων της και φωτογραφικού υλικού σε εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους των παραχωρηθεισών εγκαταστάσεων σε συνεργασία µε την εταιρία που θα υποδείξει τους χώρους αυτούς και τον τρόπο τοποθέτησης του υλικού Η ΠΑΕ έχει το δικαίωµα διαφηµιστικής-οικονοµικής εκµετάλλευσης των διαφηµιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των επίσηµων ή φιλικών αγώνων της σύµφωνα µε το άρθρο 56 του ν /1999. Στην έννοια των διαφηµιστικών χώρων περιλαµβάνονται οι χώροι που είναι ορατοί από τους θεατές ή τους επισκέπτες ή από τους τηλεθεατές σε περιπτώσεις απ ευθείας ή µαγνητοσκοπηµένων τηλεοπτικών µεταδόσεων των αγώνων. Το περιεχόµενο των διαφηµίσεων θα πρέπει να είναι σύννοµο και σύµφωνο µε τους κανονισµούς του αθλήµατος, απαγορευµένης ρητά της διαφήµισης µε άσεµνο περιεχόµενο. Περαιτέρω, ο αριθµός των διαφηµιστικών πινακίδων θα πρέπει να είναι τέτοιος που να µην παρεµποδίζει την οµαλή διεξαγωγή των αγώνων και την αισθητική της εγκατάστασης, άλλως η εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την τοποθέτηση του συνόλου ή µέρους των διαφηµιστικών πινακίδων Η εταιρία δικαιούται: α: ποσοστό 15% του ποσού επί του τιµήµατος των συµβάσεων παραχώρησης των διαφηµιστικών χώρων που βρίσκονται στο τηλεοπτικό Π του γηπέδου (1 η και 2 η σειρά) ήτοι πλευρές απέναντι από την θέση των καµερών, που θα συνάψει η ΠΑΕ µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τις οποίες είναι υποχρεωµένη η ΠΑΕ να κοινοποιεί στην εταιρία, (άρθρο 56 του ν /1999.) Η ανωτέρω καταβολή προς την εταιρία, θα γίνει από την ΠΑΕ στο τέλος του 1 ου Γύρου. Συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων ότι σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης καταβολής, του ανωτέρω ποσού αυτό θα εισπράττεται από τις εισπράξεις της ΠΑΕ που θα προκύπτουν κατά την εκκαθάριση των εισιτηρίων του αµέσως επόµενου 1 ου εντός έδρας αγώνα, η οποία θα γίνεται αµέσως µετά τη λήξη του αγώνα, παρουσία εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της εταιρίας, συναινούσης προς τούτο από σήµερα της ΠΑΕ ή από το ποσόν της εγγύησης (7). β: το ποσό των πενήντα ευρώ ( 50,00 ) για όλη την διάρκεια της παραχώρησης χρήσης για κάθε πινακίδα ή διαφηµιστικό πανό που τοποθετείται σε άλλα σηµεία του αγωνιστικού χώρου και τις κερκίδες, ή εξωτερικούς χώρους του σταδίου και δεν βρίσκεται στο συµβόλαιο της 5.15.α. Η καταγραφή του αριθµού των πινακίδων θα γίνεται µε φωτογράφιση από το προσωπικό της εταιρίας σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο Marketing της ΠΑΕ. Για κάθε αγώνα θα καταρτίζεται πίνακας διαφηµιστικών πινακίδων ο οποίος θα είναι διαθέσιµος αν πάσα στιγµή Η εταιρία δικαιούται να τοποθετήσει οκτώ πινακίδες της ιδίας ή νοµικών προσώπων της, στην ανατολική πλευρά των κερκίδων του σταδίου, στο πρεβάζι κάτω από το κάγκελο ασφαλείας ή στο ταρτάν της δυτικής πλευράς του σταδίου. Οι διαφηµιστικές αυτές πινακίδες θα βρίσκονται στην τρίτη σειρά πινακίδων κρεµασµένες στο πρεβάζι των θυρών 10,11,12,13 και δεν θα επηρεάζουν τις διαφηµίσεις της ΠΑΕ. Ο αριθµός των διαφηµιστικών αυτών πινακίδων θα αφαιρούνται από τον συνολικό αριθµό πινακίδων της ΠΑΕ (5.15.β παράγραφος) για κάθε αγώνα ως ανταποδοτικό όφελος στην εταιρία που οφείλει να σέβεται τις τοποθετηµένες σταθερές διαφηµίσεις της ΠΑΕ σε προκαθορισµένα σηµεία του σταδίου, που έχουν προκύψει από την εφαρµογή του προγράµµατος marketing του σταδίου Η ΠΑΕ δεν δικαιούται να ζητήσει τη µείωση του οικονοµικού ανταλλάγµατος, σε περίπτωση τιµωρίας της οµάδας της ΠΑΕ από τα αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα και την τέλεση αγώνα ή αγώνων της σε άλλο γήπεδο ή επιβολής πειθαρχικής ποινής που τυχόν ήθελε επιβληθεί στην οµάδα της ΠΑΕ, µε συνέπεια την τέλεση αγώνα ή αγώνων κεκλεισµένων των θυρών (χωρίς θεατές) Η ΠΑΕ έχει το δικαίωµα σε όλα τα έντυπα, εισιτήρια, προσκλήσεις, αφίσες, καταχωρήσεις, κλπ. που αφορούν αγώνες να περιλαµβάνει το σήµα της εταιρίας και το όνοµα της εγκατάστασης ως εξής: «Παγκρήτιο Στάδιο ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Σε περίπτωση που το όνοµα την εγκατάστασης συνδεθεί µε κάποιο όνοµα φυσικού ή άλλου νοµικού προσώπου ως δεύτερο συνθετικό, είναι υποχρεωµένη να χρησιµοποιεί και τα δύο συνθετικά του ονόµατος σε όλες τις αναφορές που αφορούν την εγκατάσταση Για τις ανάγκες λειτουργίας του χώρου, κατά την διάρκεια υλοποίησης των αγώνων η εταιρία για την οµαλή λειτουργία της εγκατάστασης δικαιούται να έχει το απαραίτητο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του οποίου η είσοδος θα γίνεται µε τις ειδικές προσωπικές διαπιστεύσεις εισόδου που φέρουν και έχουν εκδοθεί από την εταιρία. 6

7 5.20 Ο ήµος Ηρακλείου δικαιούται πέντε θέσεις στάθµευσης - από τις θέσεις που συνολικά που είναι δυνατό να διατεθούν στον περιβάλλοντα χώρο της θύρας 1 στη διάρκεια των επισήµων αγώνων Η εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη σε περίπτωση που έκτακτες καιρικές συνθήκες επηρεάσουν την διεξαγωγή του αγώνα Η ΠΑΕ έχει πλήρη ευθύνη για την συντήρηση και λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου που έχει εγκατασταθεί στο στάδιο και έχει υποχρέωση να το λειτουργήσει για τις ανάγκες των αγώνων της, καθ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσης Η εταιρία έχει πλήρη ευθύνη της συντήρησης του ηλεκτρονικού πίνακα και του συστήµατος εποπτείας καµερών (που θα χρησιµοποιούνται από την ΕΛΑΣ) Η ΠΑΕ έχει πλήρη ευθύνη για την λειτουργία του σταδίου κατά την διάρκεια των επίσηµων και φιλικών αγώνων και υποχρεούται για την παραπάνω αιτία να χρησιµοποιήσει το προσωπικό που θα της υποδείξει η εταιρία (ενδεικτικά αναφέρονται: Μηχανικός εγκατάστασης, Ηλεκτρολόγος, Υδραυλικός, Υπεύθυνος λειτουργίας Matrix, Υπεύθυνος λειτουργίας ηχητικής εγκατάστασης, εργάτες γενικών καθηκόντων). Τις αµοιβές, αποζηµιώσεις, ασφαλιστικές εισφορές κλπ. του παραπάνω προσωπικού θα καταβάλει η ΠΑΕ απευθείας στα πρόσωπα που θα χρησιµοποιήσει και µε συνεννόηση µαζί τους χωρίς καµία συµµετοχή της εταιρίας σ αυτό Η ΠΑΕ είναι υποχρεωµένη να εφαρµόζει και να αποδέχεται τον κανονισµό λειτουργίας, του Παγκρητίου Σταδίου και όλους τους επιµέρους κανονισµούς που διέπουν αυτόν. Άρθρο 6 Α. Στο µε ηµεροµηνία υπογραφής 18 Ιουλίου 2013 συµφωνητικού, (αριθµό πρωτοκόλλου 789/ ) µεταξύ των εδώ συµβαλλοµένων είχε ρυθµιστεί οφειλή της ΠΑΕ από προηγούµενες χρήσεις. Το άρθρο αυτό το οποίο ισχύει και στην παρούσα σύµβαση έχει κατά λέξη ως εξής : «Άρθρο 6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ : 6.1. Η ΠΑΕ οφείλει στην εταιρία από προηγούµενες χρήσεις τα παρακάτω ποσά : α. Για οφειλόµενο Φ.Π.Α. ποσό ευρώ πενήντα έξι χιλιάδες εκατόν τέσσερα και είκοσι έξι λεπτά ,26 - και ειδικότερα για τη χρήση ποσό ,18 ευρώ και για τη χρήση το ποσό των ,08 ευρώ. Για το ποσό των ,18 ευρώ η ΠΑΕ έχει εκδώσει και µεταβιβάσει στην εταιρία επιταγές, οι οποίες αναφέρονται κατωτέρω υπό 6.2. β. Για οφειλές από αντάλλαγµα χρήσης του Σταδίου από την ΠΑΕ και από δαπάνες των ΟΚΩ κατά τις αγωνιστικές περιόδους και ποσό ευρώ εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα δύο και δεκαεννέα λεπτά ,19. Για το ποσό των ,54 ευρώ η ΠΑΕ έχει εκδώσει και µεταβιβάσει στην εταιρία επιταγές, οι οποίες αναφέρονται κατωτέρω υπό Για το ποσό των ευρώ ,18 και για το ποσό των ευρώ ,54, όπως αυτά προσδιορίζονται υπό 6.1.α. και 6.1.β. η ΠΑΕ έχει εκδώσει και παραδώσει στην εταιρία τις παρακάτω αναφερόµενες επιταγές, συνολικού ποσού ,72 ευρώ : 1.τη µε αριθµό επιταγή της Τράπεζας EUROBANK, ποσού ,00 ευρώ µε ηµεροµηνία εκδόσεως τη µε αριθµό επιταγή της Τράπεζας EUROBANK, ποσού ,00 ευρώ µε ηµεροµηνία εκδόσεως τη µε αριθµό επιταγή της Τράπεζας ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ, ποσού 9.612,68 ευρώ µε ηµεροµηνία εκδόσεως τη µε αριθµό επιταγή της Τράπεζας EUROBANK, ποσού ,00 ευρώ µε ηµεροµηνία εκδόσεως τη µε αριθµό επιταγή της Τράπεζας ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ, ποσού 9.000,00 ευρώ µε ηµεροµηνία εκδόσεως τη µε αριθµό επιταγή της Τράπεζας ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ, ποσού 9.612,68 ευρώ µε ηµεροµηνία εκδόσεως τη µε αριθµό επιταγή της Τράπεζας ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ, ποσού 9.000,00 ευρώ µε ηµεροµηνία εκδόσεως τη µε αριθµό επιταγή της Τράπεζας ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ, ποσού 9.612,68 ευρώ µε ηµεροµηνία εκδόσεως τη µε αριθµό επιταγή της Τράπεζας ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ, ποσού ,00 ευρώ µε ηµεροµηνία εκδόσεως τη µε αριθµό επιταγή της Τράπεζας ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ, ποσού 9.612,68 ευρώ µε ηµεροµηνία εκδόσεως τη µε αριθµό , επιταγή της Τράπεζας EUROBANK, ποσού ,00 ευρώ µε ηµεροµηνία εκδόσεως τη µε αριθµό , επιταγή της Τράπεζας EUROBANK, ποσού ,00 ευρώ µε ηµεροµηνία εκδόσεως τη µε αριθµό , επιταγή της Τράπεζας EUROBANK, ποσού ,00 ευρώ µε ηµεροµηνία εκδόσεως

8 Οι παραπάνω επιταγές (πλην της τελευταίας η οποία έχει ηµεροµηνία εκδόσεως και δεν έχει ακόµη εµφανιστεί προς πληρωµή) δεν πληρώθηκαν λόγω ελλείψεως αντιστοίχων διαθεσίµων κεφαλαίων από την εκδότρια ΠΑΕ και σφραγίστηκαν Για τις 9 πρώτες επιταγές έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και επίκειται να εκδοθούν διαταγές πληρωµής και για τις υπόλοιπες Η ΠΑΕ αναγνωρίζει ότι οφείλει τα παραπάνω ποσά τα οποία συµφωνεί να καταβάλει ως ακολούθως : α. To ποσό των ,26 ευρώ που αφορά το Φ.Π.Α. θα καταβληθεί σε πέντε (5) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης την , οι οποίες θα καταβάλλονται, στον τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί η εταιρία στην ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τράπεζα µε αριθµό ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: GR , ήτοι 1. ποσό ,85 ευρώ ποσό ,85 ευρώ ποσό ,85 ευρώ ποσό ,85 ευρώ ποσό ,85 ευρώ Η καταβολή της 1 ης και της 2 ης δόσης θα καταλογιστούν για την εξόφληση του Φ.Π.Α. της χρήσης και ποσό 547,62 ευρώ έναντι της οφειλής Φ.Π.Α. της χρήσης Η καταβολή της 3 ης, 4 ης και 5 ης δόσεις θα καταλογιστεί για την εξόφληση Φ.Π.Α. χρήσης β. Το ποσό των ευρώ ,19 το οποίο αφορά οφειλές από αντάλλαγµα χρήσης του Σταδίου από την ΠΑΕ και από δαπάνες των ΟΚΩ κατά τις αγωνιστικές περιόδους και θα καταβληθεί σε εξήντα (60) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, ποσού καθεµίας 3.256,20 ευρώ αρχής γενοµένης την , οι οποίες θα καταβάλλονται, στον τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί η εταιρία στην ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τράπεζα µε αριθµό ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: GR Κάθε δόση που θα καταβάλει η ΠΑΕ θα προσαυξάνεται µε τον τόκο υπερηµερίας, από την εποµένη ηµέρα εµφάνισης κάθε επιταγής µέχρι εξοφλήσεως και για το ποσό των ,00 ευρώ της τελευταίας επιταγής µε αριθµό , της Τράπεζας EUROBANK, µε ηµεροµηνία εκδόσεως , από την εποµένη ηµέρα εκδόσεώς της δηλαδή Από θα καταβληθεί τόκος υπερηµερίας και για το ποσό των ευρώ 191,65 για το οποίο δεν έχει εκδοθεί επιταγή (6.1.β.). Ειδικότερα : 1.ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 2. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 3. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 4. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 5. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας το ποσό των 2.975,20 από και ποσό 281,00 ευρώ από µέχρι εξοφλήσεως 6. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 7. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 8. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 9. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 10. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας το ποσό των 2.694,20 από και ποσό 562,00 ευρώ από µέχρι εξοφλήσεως 11. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 12. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 13. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας το ποσό των 2.538,28 από και ποσό 717,92 ευρώ από µέχρι εξοφλήσεως 14. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 15. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 16. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 17. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας για ποσό από µέχρι εξοφλήσεως 18. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας για ποσό από µέχρι εξοφλήσεως 19. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας για ποσό 1.613,76 ευρώ από και για ποσό 1.642,44 από µέχρι εξοφλήσεως 20. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 21. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 22. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 23. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 24. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως. 25. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 26. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 27. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 28. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 29. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 30. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 31. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας για ποσό 642,04 ευρώ από , για ποσό 1.852,50 ευρώ από και για ποσό 761,66 ευρώ από µέχρι εξοφλήσεως 8

9 32. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 33. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 34. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 35. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 36. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 37. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 38. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 39. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 40. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 41. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 42. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας για ποσό ευρώ 1.676,34 από και για ποσό ευρώ 1.579,86 από µέχρι εξοφλήσεως 43. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 44. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 45. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 46. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 47. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 48. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 49. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 50. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 51. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας για ποσό ευρώ 2.370,54 από και για ποσό ευρώ 885,66 από µέχρι εξοφλήσεως 52. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 53. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 54. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 55. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 56.ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 57. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 58. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 59. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 60. ποσό 3.256,20 ευρώ την , µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από µέχρι εξοφλήσεως 6.4. Συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων ότι σε περίπτωση µη καταβολής των παραπάνω δόσεων κατά τη δήλη ηµέρα (6.3.α.) και (6.3.β.) αυτές θα εισπράττονται από τις εισπράξεις της ΠΑΕ που θα προκύπτουν κατά την εκκαθάριση των εισιτηρίων του αµέσως επόµενου 1 ου εντός έδρας αγώνα, η οποία θα γίνεται αµέσως µετά τη λήξη του αγώνα, παρουσία εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της εταιρίας, συναινούσης προς τούτο από σήµερα της ΠΑΕ. Σε κάθε δε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω συµφωνηθέντων και µη είσπραξης µίας ή περισσότερων δόσεων για οποιοδήποτε λόγο η εταιρία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη χρήση του σταδίου στην ΠΑΕ, εφόσον προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση µε τασσόµενη προθεσµία δέκα (10) ηµερών και κατά την κρίση της να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση και να εκτελέσει τις διαταγές πληρωµής που έχουν εκδοθεί και θα εκδοθούν µε βάση τις παραπάνω αναφερόµενες επιταγές.» Άρθρο 6 Β. Προς καταβολή των οφειλόµενων ποσών η ΠΑΕ θα εκχωρήσει στην εταιρία τα τηλεοπτικά δικαιώµατα που αυτή δικαιούται από την Super League Ελλάς, σύµφωνα και µε την µε ηµεροµηνία επιστολή της ως ακολούθως : 1. Για τις παραπάνω δόσεις (6.3.α.) που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες και δεν έχουν εξοφληθεί από την ΠΑΕ, 2. τις δόσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες και δεν έχουν εξοφληθεί από την ΠΑΕ (6.3.β.)και µη ληξιπρόθεσµες µέχρι , 3. τις ληξιπρόθεσµες δόσεις που δεν έχουν εξοφληθεί και µη ληξιπρόθεσµες δόσεις που οφείλονται για την χρήση από την ΠΑΕ του βοηθητικού γηπέδου και 4. τα οφειλόµενα ΟΚΩ 2 ου εξαµήνου µέχρι , η ΠΑΕ θα εκχωρήσει στην εταιρία τα τηλεοπτικά δικαιώµατα που αυτή δικαιούται από την Super League Ελλάς, µετά τον συµψηφισµό του ποσού ,00 ευρώ για την συντήρηση του χλοοτάπητα Έναντι του παραπάνω ποσού η ΠΑΕ µε την µε ηµεροµηνία επιστολή της πρότεινε µε εκχώρηση τις παρακάτω καταβολές : Απρίλιος ,00 ευρώ Ιούλιος ,00 ευρώ Αύγουστος ,00 ευρώ Σεπτέµβριος ,00 ευρώ Οκτώβριος ,00 ευρώ 5. Για τις δόσεις χρήσης βοηθητικού γηπέδου (3.2.) και τις δόσεις ρύθµισης παλαιών οφειλών (6.3.β.) από έως συνολικού ποσού 79,320,00 ευρώ η ΠΑΕ θα εκχωρήσει 9

10 στην εταιρία τα τηλεοπτικά δικαιώµατα που αυτή δικαιούται από την Super League Ελλάς µε καταβολές στις παρακάτω ηµεροµηνίες : ποσό ,00 ευρώ ποσό ,00 ευρώ ποσό ,00 ευρώ ποσό ,00 ευρώ Σε περίπτωση που δεν γίνουν εντός δέκα πέντε πλήρων ηµερών από την υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού οι παραπάνω εκχωρήσεις προς την «Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου» (συµπεριλαµβανοµένων και των απαιτούµενων αναγγελιών προς την Super League Ελλάς), τότε ρητά συµφωνείται σήµερα από τους συµβαλλόµενους ότι δεν θα ισχύουν οι όροι που αφορούν την παραχώρηση της χρήσης του Παγκρήτιου Σταδίου και των βοηθητικών χώρων αυτού για την αγωνιστική περίοδο , ήτοι η ΠΑΕ δεν θα έχει το δικαίωµα χρήσης των χώρων αυτών, όπως οι χώροι αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στο παρόν συµφωνητικό στους όρους 1.1, 1.2.Α και 1.2.Β. Κατά τα λοιπά όλοι οι λοιποί όροι σχετικά µε την ρύθµιση των οφειλών θα ισχύουν ως έχουν. Τα ΟΚΩ, δικαιώµατα από διαφηµιστικές πινακίδες (5.15.α) και τυχόν φθορές θα συµψηφιστούν µε την συντήρηση χλοοτάπητα ποσού ,00 ευρώ. Άρθρο 7 - Εγγύηση Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση του παρόντος συµφωνητικού, την τυχόν αποκατάσταση ζηµιών στην εγκατάσταση που θα προέλθουν από τη δραστηριότητα της ΠΑΕ ορίζεται το ποσό των ,00 ευρώ το οποίο η εταιρεία (ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) θα εισπράξει από τα έσοδα της οµάδας των αγώνων εντός έδρας µε ΟΣΦΠ ή ΠΑΟ (κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας), ανεξαρτήτου χρόνου διεξαγωγής και το οποίο ποσό δια του παρόντος σήµερα µεταβιβάζεται και παραχωρείται προς την εταιρία από την ΠΑΕ. Το ποσό της εγγύησης θα έχει η εταιρία µέχρι την λήξη λύση της σύµβασης, οπότε αυτό ή θα επιστραφεί στην ΠΑΕ ή θα συνυπολογισθεί µε µέρος της οφειλής που έχει ρυθµιστεί µε την σύµφωνη γνώµη της ΠΑΕ, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα έχει καταπέσει και παρακρατηθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα στο παρόν (αποκατάσταση ζηµιών, φθορών κ.α.). Άρθρο 8 Τελικές διατάξεις 8.1. Όλοι οι όροι του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού θεωρούνται ουσιώδεις. Η παραβίαση έστω και ενός από αυτούς συνιστά αυτοτελή λόγο καταγγελίας του παρόντος. Η καταγγελία γίνεται µε έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται στον αντισυµβαλλόµενο και παράγει έννοµα αποτελέσµατα (λύση του παρόντος) µετά παρέλευση πέντε ηµερών από την κοινοποίησή του. Ρητά επίσης συµφωνείται ότι η εταιρία δικαιούται, σε περίπτωση παράβασης οιοδήποτε όρου της παρούσας από την ΠΑΕ, ή από πρόσωπα έναντι των οποίων αυτή υπέχει αντικειµενική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους να µην επιτρέπει τη χρήση του σταδίου από την ΠΑΕ για οποιοδήποτε αγώνα, συναινούσης προς τούτο από τούδε και της ΠΑΕ Το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό αποτυπώνει πλήρως τη βούληση των συµβαλλοµένων µερών. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του πρέπει να είναι έγγραφη, να υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και να προσαρτάται ως παράρτηµα στο παρόν συµφωνητικό Για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς µεταξύ των µερών από ή εξ αφορµής του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού, αρµόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Ηρακλείου και εφαρµοστέο το Ελληνικό δίκαιο. 8.4.Τυχόν ακυρότητα όρου του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού, δεν επιφέρει συνολική ακυρότητά του. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε πέντε πρωτότυπα, από τα οποία τρία έλαβε η εταιρία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε ΟΤΑ και δύο η ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ.» H αντιπρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ Ευαγγελία Τυλιανάκη 10

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 07/20 /2014 Αριθ. πρωτ ρωτ.: 58326 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου καθαριστριών του ΟΠΑΠ που κάλυπταν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες αυτού δεν δικαιολογούνται ως τέτοιες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Πλούτωνος 27 - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθµ. απόφασης 571-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1136/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1136/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1136/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο Σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων για τη μεταφορά των μαθητών της

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ. 168 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με το Π.. 39/2012 αρθρ.1 διατηρήθηκε σε ισχύ ανύπαρκτο σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων!!!! Όπως σαφέστατα καταδεικνύεται µετά την

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3218/5-3-12 ΑΡΙΘ. ΣΧΕ.: 2329 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Β/7/35889/2582 (ΦΕΚ Β' 2795/17-10-2014) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αριθµ. Β/7/35889/2582 (ΦΕΚ Β' 2795/17-10-2014) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Αριθµ. πρωτ.: Β/7/35889/2582/16.10.2014 Προϋποθέσεις και διαδικασία συµψηφισµού επιστροφών Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και Φόρου Εισοδήµατος µε οφειλές στους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης Αριθµ. Β/7/35889/2582

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ93ΩΨΛ-ΠΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196/2013

ΑΔΑ: ΒΛ93ΩΨΛ-ΠΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196/2013 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 23/2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Συζήτηση επί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 25/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 417/2014 Περίληψη «Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παραλίκας Απόστολος, ΧΜ, Πυραγός, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος, νση Εκπαίδευσης, Μουρούζη 4, Αθήνα, Τηλ. 210-7228336 Φαξ 210-7249993 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 274-11/26-04-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Έναρξης της Πράξης: Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών

1 ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Έναρξης της Πράξης: Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ιάσμου και Αρριανών» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον που είναι μια δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Οι μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 11 η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 11 η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4910 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΣΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (932 ΑΚ). ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (932 ΑΚ). ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (932 ΑΚ). ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Εφόσον ο προσδιορισμός του ποσού της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης, κατ άρθ. 932 ΑΚ, επαφίεται στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, που

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Αδικοπραξία - Θάνατος Μισθωτού. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia.

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Οδηγίες) Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (25 µονάδες) ιαβάζουµε µια φορά προσεκτικά το κείµενο, κατανοούµε το περιεχόµενό του κι επισηµαίνουµε το θεµατικό του κέντρο. ουλεύουµε ανά παράγραφο. Υπογραµµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή δεύτερη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή δεύτερη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή δεύτερη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 132 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη ψηφοφορία που έγινε ποτέ στο Κορινθιακό διαδίκτυο WWW.DIOGENIS-PRESS.BLOGSPOT.COM ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΡΕΚΟΡ...

Η μεγαλύτερη ψηφοφορία που έγινε ποτέ στο Κορινθιακό διαδίκτυο WWW.DIOGENIS-PRESS.BLOGSPOT.COM ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΡΕΚΟΡ... ΨΗΦΙΣΤΕ ΔΙΚΤΥΑΚΑ Η μεγαλύτερη ψηφοφορία που έγινε ποτέ στο Κορινθιακό διαδίκτυο WWW.DIOGENIS-PRESS.BLOGSPOT.COM ΤΙ ΣΧΕΣΕΙ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗ- ΜΙΗΣΗ; ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΥΚΙΑ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΠΟΥΚΑΡΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 15 5 2009 Αριθμ.πρωτ.447 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Πλειστηριασμοί κατά ΚΕΔΕ. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1009308/544/ζ0016/πολ.1055/16 4 2009 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») «Απαγορευτικοί όροι για την άσκηση δικαιώµατος ένταξης στο πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου, έτους

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-15 Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κατερίνη, 13/1/2014 Αρ. Πρωτ. 353/Φ.130 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργο: Προϋπολογισµός: 320.000,00 Βελτίωση - αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Σκινιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτες της Ρόδου, Σήµερα δίνουµε λόγο στον πολίτη. Σε όλους εσάς. Για όσα κάναµε τον προηγούµενο χρόνο, για έργα και δράσεις του δήµου Ροδίων που εξελίσσονται, για αυτά που σχεδιάζουµε στο µέλλον. Η λογοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 307/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr Αρ. Πρωτ: 3624 Βέροια, 22-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737 FAX : 23310 71725 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : / - - 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ #. # ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ( ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : / - - 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ #. # ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ( ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : / - - 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ #. # ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ( ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ Φασισμός και αντιφασισμός στα χρόνια της χολέρας Συνέλευση για την ΚΥκλοφορία των Αγώνων Ένθετη έκδοση μαζί με το 7ο τεύχος της Σφήκας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση της οργάνωσης «ιεθνής ιαφάνεια Ελλάς» για την εκδήλωση αυτή. Η ιεθνής ιαφάνεια, 25 χρόνια µετά την ίδρυσή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 6. 1. Ο Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα. Απασχολουµένων, σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 1 του Π 225/95

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 6. 1. Ο Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα. Απασχολουµένων, σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 1 του Π 225/95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑ Αθήνα, 17/1/2011 /ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ 2846/10-1-2011 Τµήµα Λοιπών Παροχών & ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 2490 /11 Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Απόστολος Πιερρής ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι 14 Ιανουαρίου 2015 2 Η χώρα έχει ναυαγήσει.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο Αµυνταίου για υπόθεση Σεϊταρίδη Σάββα σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του πληρεξούσιου δικηγόρου.

Θέµα: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο Αµυνταίου για υπόθεση Σεϊταρίδη Σάββα σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του πληρεξούσιου δικηγόρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 181/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση προς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελωνείο.. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελωνείο.. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΦΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.Κ : ΤΗΛ.:. ΠΡΟΣ: Τελωνείο.. Με την παρούσα, παρακαλούμε για την έγκριση παραλαβής του ΕΙΧ.. με αριθμό πλαισίου. σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 3-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5414 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τµήµα : Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής της 36ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 67 /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 67 /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια:15-09-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ:43230/18-09-2014 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν. ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΙΕΥΘΥΝΣΗ :. Π.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 19ης-3-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..52/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στ. σήµερα την οι υπογραφόµενοι στο παρόν: α). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος του Α Τ.., µε ΑΦΜ. και OΥ β). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α817ΛΗ-Ν51. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.

ΑΔΑ: 4Α817ΛΗ-Ν51. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.13 Στη Λαµία σήµερα 20 Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.µ. στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ - ΜΠΑΡ ΝΟΤΙΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ O Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. έχοντας υπόψη: 1. To Nόμο 2932/01(ΦΕΚ 145/Α/01)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα