Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ (ΑΕΜ: 385) Επιβλέπων : Νικολάου Σπυρίδων Καθηγητής Εφαρμογών Καστοριά Οκτώβριος 2010

2 Η παρούσα σελίδα σκοπίμως παραμένει λευκή ii

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ (ΑΕΜ: 385) Επιβλέπων : Νικολάου Σπυρίδων Καθηγητής Εφαρμογών Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 15 η Οκτωβρίου Ον/μο Μέλος Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους Ε.Π... Ον/μο Μέλος Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους Ε.Π... Ον/μο Μέλος Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους Ε.Π Καστοριά Οκτώβριος 2010 iii

4 Copyright 2010 Σαρακατσιάνου Δήμητρα Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας iv

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ εγκάρδια τον επιβλέποντα καθηγητή της πτυχιακής μου εργασίας κ. Νικολάου Σπυρίδων, για την ανάθεση της εργασίας καθώς και την πολύτιμη καθοδήγηση του στα πλαίσια της αποπεράτωση της. v

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να συμβάλει στην απαίτηση της σύγχρονης εκπαιδευτικής πρακτικής για αναβάθμιση των διαδικασιών μάθησης μέσω των τεχνολογιών της πληροφορικής στην εκπαίδευση (ΤΠΕ). Η συμβολή αυτή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος «Σχεδίαση με χρήση Η/Υ» στην τεχνική εκπαίδευση. Το παραγόμενο λογισμικό αποτελεί πλήρες βοήθημα για την εκμάθηση του συγκεκριμένου μαθήματος, αφού περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μαθήματα βασιζόμενα στην αλληλεπίδραση χρήστη εφαρμογής, ερωτήσεις αξιολόγησης, επιπρόσθετες εργασίες, χρήσιμες ιστοσελίδες, λεξικό αγγλικών και ελληνικών όρων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΠΕ, διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό, σχεδίαση με χρήση Η/Υ, CAD. ABSTRACT The aim of this study is to contribute to the demand of modern educational practice to upgrade learning processes through information technology in education (ICT). This contribution is achieved by developing an interactive educational software for teaching the course "Drawing using the computer" in technical education. The produced software is an integrated tool for learning this lesson, as it encompasses online lessons based on user application - interaction, evaluation questions, additional activities, useful websites, dictionary of English and Greek terms. KEYWORDS ICT, interactive educational software, design using a computer, CAD. 1

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Μέσα επικοινωνίας Απλά πολυμέσα Διάδραση & Διαδραστικά πολυμέσα Εποπτεία & εποπτικά μέσα διδασκαλίας Διαχωρισμός των τύπων πληροφορίας Αυτόνομα & δικτυωμένα πολυμέσα Χαρακτηριστικά συστημάτων πολυμέσων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Η/Υ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2.1 ADOBE FLASH CS Βασικά χαρακτηριστικά του Adobe Flash CS Περιβάλλον εργασίας του Adobe Flash CS ADOBE CAPTIVATE Βασικά χαρακτηριστικά του Adobe Captivate Περιβάλλον εργασίας Adobe Captivate ADOBE PHOTOSHOP CS Βασικά χαρακτηριστικά Adobe Photoshop Περιβάλλον εργασίας Adobe Photoshop SPEAK TEXT ALOUD

8 2.4.1 Βασικά χαρακτηριστικά Speak Text Aloud Περιβάλλον εργασίας Speak Text Aloud ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Εισαγωγικές έννοιες ανάπτυξης λογισμικού Διάρθρωση εργασίας ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Καταγραφή βασικών ιδεών Πλάνο & χρονοπρογραμματισμός σταδίων έργου Προδιαγραφές απαιτήσεων χρηστών & μαθησιακής διδασκαλίας ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Επιλογή & κατηγοριοποίηση περιεχομένου Χάρτες πλοήγησης με χρήση διαγραμμάτων ροής Επιλογή στοιχείων πολυμέσων Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής, εκπαιδευτικών μαθημάτων και ερωτήσεων Πλατφόρμα και εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού Σχεδίαση αρχιτεκτονικής ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συγκέντρωση & επεξεργασία πρωτογενούς υλικού Τελικά σενάρια Ενσωμάτωση δεδομένων στην εφαρμογή ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έλεγχος λειτουργίας λογισμικού και απαιτήσεων χρηστών Διορθώσεις για την παραγωγή του τελικού προϊόντος ΦΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Διαχείριση αρχείων τελικού προϊόντος & προστασία εφαρμογής Σύνταξη εγχειριδίου οδηγιών χρήσης Προώθηση τελικής εφαρμογής

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 4.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΟΡΩΝ

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σχήμα 1.1 : Δομή Υπερκειμένου Σχήμα 1.2 : Δομή υπερμέσων Σχήμα 1.3 : Ανθρώπινη αντίληψη Σχήμα 1.4 : Ταξινόμηση ειδών πληροφορίας Σχήμα 1.5 : Αυτόνομα και Δικτυωμένα Πολυμέσα Σχήμα 1.6 : Κατηγοριοποίηση με βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης παιδαγωγικά ρεύματα χρήσης Σχήμα 1.7 : Κατηγοριοποίηση με βάση τη διδακτική προσέγγιση και τις θεωρίες μάθησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχήμα 2.1 : Σχετικά με το Adobe Flash Σχήμα 2.2 : Περιβάλλον εργασίας Adobe Flash Σχήμα 2.3 : Γραμμή μενού Adobe Flash Σχήμα 2.4 : Σκηνή Adobe Flash Σχήμα 2.5 : Χρονοδιάγραμμα Adobe Flash Σχήμα 2.6 : Παλέτα ιδιοτήτων Adobe Flash Σχήμα 2.7 : Εργαλειοθήκη Adobe Flash Σχήμα 2.8 : Παλέτα Action του Adobe Flash Σχήμα 2.9 : Script Assist του Adobe Flash Σχήμα 2.10 : Έκδοση Adobe Captivate Σχήμα 2.11 : Storyboard view του Adobe Captivate Σχήμα 2.12 : Edit view του Adobe Captivate Σχήμα 2.13 : Menu bar του Adobe Captivate Σχήμα 2.14 : Toolbar του Adobe Captivate Σχήμα 2.15 : Filmstrip του Adobe Captivate Σχήμα 2.16 : Timeline του Adobe Captivate Σχήμα 2.17 : Library του Adobe Captivate Σχήμα 2.18 : Branching view του Adobe Captivate Σχήμα 2.19 : Έκδοση Adobe Photoshop CS Σχήμα 2.20 : Περιβάλλον εργασίας του Adobe Photoshop

11 Σχήμα 2.21 : Εργαλειοθήκη του Adobe Photoshop Σχήμα 2.22 : Παράθυρα πληροφοριών του Adobe Photoshop Σχήμα 2.23 : Περιβάλλον εργασίας Speak Text Aloud ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Σχήμα 3.1 : Φάσεις σχεδιασμού Λειτουργική & Τεχνική σχεδίαση Σχήμα 3.2 : Κατηγοριοποίηση και επιλογή περιεχομένου Σχήμα 3.3 : Επίπεδο 0 του διαγράμματος ροής Σχήμα 3.4 : Επίπεδο 1 του διαγράμματος ροής Σχήμα 3.5 : Επίπεδο 1.1 του διαγράμματος ροής Σχήμα 3.6 : Επίπεδο του διαγράμματος ροής Σχήμα 3.7 : Προσχέδιο διεπαφής κεντρικής οθόνης Σχήμα 3.8 : Προσχέδιο διεπαφής μαθημάτων Σχήμα 3.9 : Προσχέδιο διεπαφής μενού 1 ου μαθήματος Σχήμα 3.10: Προσχέδιο διεπαφής θεωρίας 1 ου μαθήματος Σχήμα 3.11 : Οργάνωση των αρχείων της εφαρμογής Σχήμα 3.12 : Διαδικασίες δημιουργίας των εκπαιδευτικών μαθημάτων και ερωτήσεων.81 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πίνακας 3.1 : Ανάλυση του έργου σε Φάσεις και πακέτα εργασίας Πίνακας 3.2 : Καταγραφή βασικών ιδεών Πίνακας 3.3 : Πλάνο & χρονοπρογραμματισμός έργου Πίνακας 3.4 : Έντυπο ανάλυσης απαιτήσεων Πίνακας 3.5 : Επιλεγόμενα στοιχεία πολυμέσων Πίνακας 3.6 : Κουμπιά πλοήγησης χρήστη Πίνακας 3.7 : Πλατφόρμα & εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογής

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η δυνατότητα σχεδίασης τεχνικών σχεδίων με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στόχος της εφαρμογής είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων του σχεδιαστικού πακέτου AutoCad της Autodesk το οποίο είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα πακέτα ηλεκτρονικής σχεδίασης γενικής χρήσης. Η εργασία οργανώθηκε σε τέσσερα κεφάλαια όπως αυτά παρουσιάζονται ευθύς παρακάτω. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται βασικές έννοιες όπως αυτές των πολυμέσων, της πληροφορικής και της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού λογισμικού, του τεχνικού σχεδίου με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, κ.α. Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθενται τα εργαλεία ανάπτυξης της εφαρμογής και επιγραμματικά περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες αυτών, καθώς και η χρησιμότητα τους στην δημιουργία του διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα στάδια υλοποίησης της εφαρμογής, δηλαδή τα συγκεκριμένα βήματα που επιλέχθηκαν και υλοποιήθηκαν για την τελική παραγωγή του εκπαιδευτικού λογισμικού. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αποτίμηση όλης της προσπάθειας που καταβλήθηκε για την ολοκλήρωσης του πονήματος καθώς και προτάσεις μελλοντικής επέκτασης του λογισμικού. Τέλος, ακολουθούν τέσσερα παραρτήματα στα οποία ενσωματώθηκαν, ο οδηγός χρήσης της εφαρμογής, οι κώδικες ActionScript της πλοήγησης του χρήστη, οι ερωτήσεις κάθε κεφαλαίου, και το λεξικό των αγγλικών και ελληνικών όρων που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή. 7

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η έννοια της εκπαίδευσης είναι παλαιά, αρχαία μάλλον. Σε αντιδιαστολή, οι όροι των πολυμέσων και του λογισμικού αποτελούν εξαιρετικά, σύγχρονα επινοήματα. Επινοήματα επίσης της σύγχρονης εποχής αποτελεί η δημιουργική σύζευξη των προηγούμενων όρων. Στην σύζευξη αυτή, αποσκοπεί και η παρούσα εργασία. Πέρα από τα ποικίλα και πολλαπλά οφέλη και προϊόντα που απορρέουν από μία τέτοια διεργασία υφίσταται ορισμένοι πρωταρχικοί ιδιαίτεροι λόγοι που επιτείνουν την ενασχόληση με το συγκεκριμένου θέμα. Και αυτοί κυρίως σχετίζονται με τα πρωταγωνιστικά υποκείμενα της εκπαίδευσης: τους καθηγητές και τους μαθητές. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της τεχνικής εκπαίδευσης συναντούν μεγάλες δυσκολίες στην εκμάθηση προγραμμάτων για την σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ταυτόχρονα, παρατηρείται η απουσία επίσημης διευκόλυνση προς τους καθηγητές για την διδασκαλία του τόσου δυσνόητου και περίπλοκου μαθήματος «σχεδίαση με χρήση Η/Υ». Η εργασία αυτή αποτελεί μια εφαρμοσμένη έρευνα που το αντικείμενο της είναι η ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος «Σχεδίαση με χρήση Η/Υ». Η εφαρμογή αποσκοπεί στην εισαγωγή του εκπαιδευόμενου σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον σχεδίασης μέσω υπολογιστή. Για την επίτευξη του στόχου αυτού διατίθενται πολλά προγράμματα, άλλα με περισσότερες και άλλα με λιγότερες λειτουργίες. Το πρόγραμμα AutoCad της Autodesk το οποίο παρουσιάζουμε είναι ένα από τα δημοφιλέστερα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής σχεδίασης γενικής χρήσης. Διαθέτει όλες τις βασικές λειτουργίες και ακολουθεί την σύγχρονη τάση στον τρόπο λειτουργίας. Εκτελείται σε περιβάλλον Windows και προσφέρει αυτοματισμούς που βοηθούν στην καθημερινή εργασία. Στόχος της εφαρμογής μας είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων που προσφέρει το συγκεκριμένο σχεδιαστικό πακέτο. Στο εμπόριο διατίθενται ποικίλα διανυσματικά προγράμματα σχεδιασμού, πολλά από τα οποία εργάζονται με παρόμοιο τρόπο, τουλάχιστον όσον αφορά τις βασικές τους 8

14 λειτουργίες. Εκπαιδευόμενος λοιπόν κάποιος σ ένα από αυτά, μπορεί σχετικά εύκολα να χρησιμοποιήσει και άλλα αντίστοιχα λογισμικά. Τα προγράμματα σχεδίασης με ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι ιδιαίτερα σύνθετα εργαλεία και παρέχουν πληθώρα δυνατοτήτων και ευκολιών χειρισμού. Εκτός από τις γνώσεις οι οποίες μπορεί να αποκτηθούν σε ένα μάθημα σχετικά με την λειτουργία των σχεδιαστικών προγραμμάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντική και η πείρα που αποκτά κανείς από τον χειρισμό του προγράμματος. Η ταχύτητα της επιτέλεσης μίας εργασίας εξαρτάται σε ικανό βαθμό από τον χρόνο, ενασχόλησης με την λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος, προϊόντος του χρόνου αποκτά κανείς την ικανότητα να χρησιμοποιεί την σωστή αλληλουχία εντολών κατά περίπτωση, οπότε η εργασία γίνεται όλο και περισσότερο επινοητική και δημιουργική. Έτσι, μπορούμε να επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα με επιπλέον διαφορετικούς τρόπους, τόσους όσοι είναι και οι χρήστες. Οι διάφορες εκδόσεις του AutoCad προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Για να συμβάλουμε στην καλύτερη κατανόηση της αντίστοιχης ορολογίας χρησιμοποιούμε στο παραγόμενο εκπαιδευτικό CD, όσο το δυνατόν περισσότερο την ελληνική μετάφραση. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα που αναπτύχθηκαν στην εργασία αυτή βασίζονται στην αλληλεπίδραση χρήστη - εφαρμογής με την χρησιμοποίηση πολυμέσων, κειμένου, οπτικό-ακουστικού υλικού και προσομοιώσεων. Δημιουργήθηκαν ερωτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις ενότητες κάθε κεφαλαίου δια των οποίων, οι χρήστες της εφαρμογής, έχουν τη δυνατότητα να εξασκούνται μετά την ολοκλήρωση της μελέτης τους. Τέλος το εκπαιδευτικό υλικό συμπληρώνεται από μια σειρά επιπρόσθετων βοηθημάτων τα οποία είναι: σειρά εργασιών (projects) που στοχεύει στην πρακτική άσκηση και εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα προσπορισθούν, χρήσιμες ιστοσελίδες, λεξικό αγγλικών - ελληνικών όρων. Το εκπαιδευτικό λογισμικό οργανώνεται σε δέκα κεφάλαια και συμπεριλαμβάνει συνολικά 34 εκπαιδευτικές ενότητες. Η οργάνωση των μαθημάτων ακολουθεί, κατά το πλείστον, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Σχεδίαση με Η/Υ» που διδάσκεται στον 1 ο κύκλο του ΕΠΑΛ της Β τάξης και συγκεκριμένα στην κατεύθυνση «Σχεδιαστών τεχνικών έργων και 9

15 με τη βοήθεια Η/Υ» (Παιδαγωγικού Ινστιτούτο: 2010). Οι ελάχιστες διαφοροποιήσεις που προκύπτουν σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος είναι αποτέλεσμα ενσωμάτωσης ορισμένων ενοτήτων, απαλοιφής παρεμφερών θεμάτων, προσθήκης αναγκαίων πληροφοριών με κύριο μέλημα την πλήρη κατανόηση του μαθήματος. Συνοπτικά αναφέρουμε τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό για την σχεδίαση με χρήση Η/Υ. Αρχικά, περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των αρχείων, δηλαδή το άνοιγμα, το κλείσιμο, η αποθήκευση των σχεδίων. Έπειτα, επιγραμματικά αναφέρονται τα μέρη της οθόνης του σχεδιαστικού προγράμματος. Στη συνέχεια διασαφηνίζονται βασικές έννοιες όπως : το σύστημα συντεταγμένων, οι βασικές ρυθμίσεις του χώρου σχεδίασης, καθώς και ο τρόπος που γίνεται η γραφική σχεδίαση. Ακολούθως, μαθαίνουμε να ελέγχουμε τη θέση των σχεδίων στη οθόνη του υπολογιστή και σταδιακά επιχειρούμε να κάνουμε τα πρώτα σχεδιαστικά μας βήματα χρησιμοποιώντας απλές σχεδιαστικές εντολές. Το εκπαιδευτικό λογισμικό εμπλουτίζεται με την εκμάθηση της επιλογής και τροποποίησης των σχεδιαστικών αντικειμένων, με την διαχείριση των γραμμών για την καλύτερη οργάνωση των σχεδίων, με την δημιουργία διαγραμμίσεων, κείμενων, διαστάσεων και άλλων απαραίτητων στοιχείων ενός τεχνικού σχεδίου. Τέλος, ολοκληρώνουμε την εκμάθηση με την εκτύπωση των σχεδίων στην οποία εξετάζουμε τις παραμέτρους για τη σωστή αποτύπωση του ηλεκτρονικού σχεδίου σε χαρτί. Κλείνοντας την εισαγωγική ενότητα, αναφέρουμε ότι το διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο διδακτικό εργαλείο για μαθητές και καθηγητές τεχνικών σχολών αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να αποκτήσει γνώσεις σχεδίασης γραμμικού τύπου με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Μέσα επικοινωνίας Συζητώντας κανείς για την τεχνολογία των πολυμέσων αναφέρεται κατ ουσία στην επικοινωνία στην γενική της μορφή. Η επικοινωνία είναι η βάση της κοινωνικότητας και αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης, πιο συγκεκριμένα οικοδομεί τον συνεκτικό ιστό των ανθρωπίνων κοινωνιών. Ο 10

16 πολυσήμαντος όρος της επικοινωνίας ενδέχεται να εκφράσει ποικίλες έννοιες όπως, πληροφόρηση, συνεννόηση, γνωριμία, διάδοση, ανακοίνωση, κ.α. Επιπλέον, δύναται να έχει διαφορές μορφές όπως λεκτική ή μη λεκτική, διαπροσωπική ή δημόσια, άμεση ή έμμεση, καθώς αυτή περατώνεται με πολλαπλά μέσα όπως το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το βιβλίο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το διαδίκτυο κ.α. Μια προσέγγιση της επικοινωνίας είναι ο χαρακτηρισμός της ως πράξη συν-διαχείρισης όψεων του συμβολιζόμενου και του συμβολικού κόσμου. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται για να πραγματευτεί δυο ξεχωριστές λειτουργίες. Η πρώτη λειτουργία είναι η δυνατότητα επικοινωνίας με σκοπό να δοθεί πληροφορία για την πραγματικότητα χρησιμοποιώντας σύμβολα ενός κώδικα, δηλαδή μια γλώσσα. Και η άλλη λειτουργία είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί και να συνδέεται με άλλους στα πλαίσιο μιας οργανωμένης κοινωνίας ανθρώπων. Τέλος, επισημαίνουμε ότι η μελέτη της επικοινωνίας αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Από την πλευρά των ανθρωπιστικών επιστημών η επικοινωνία χαρακτηρίζεται ως αμοιβαία ανάπτυξη νοημάτων μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας. Και από την άλλη πλευρά των θετικών επιστημών η επικοινωνία προσεγγίζεται ως η διαδικασία μεταφοράς μια πληροφορίας με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική μεταφορά της Απλά πολυμέσα Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο γνωστές και χρήσιμες τεχνολογίες πληροφορικής της δεκαετίας του 90. Το σχετικό ενδιαφέρον είναι απόλυτα δικαιολογημένο, αφού τα πολυμέσα αποτελούν το σημείο συνάντησης πέντε μεγάλων πεδίων: της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών εκδόσεων, της βιομηχανίας Εικόνας και Ήχου καθώς και της βιομηχανίας της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Η πληθώρα και η ποικιλία των νέων προϊόντων, όπως και η τάση εκμετάλλευσης του ενδιαφέροντος του αγοραστικού κοινού για την τεχνολογία των πολυμέσων, συντέλεσαν στην σύγχυση που υπάρχει ακόμα και σήμερα αναφορικά με το τι είναι και τι δεν είναι ένα σύστημα πολυμέσων. «Αρχή πραγμάτων ονομάτων επίσκεψη». Συνεπώς αρχή ορισμού είναι η ετυμολογική ανάλυση του όρου multimedia. Ό όρος αυτός αποτελείται από δύο 11

17 μέρη: το πρόθεμα multi και τη ρίζα media. Το Multi προέρχεται από τη λατινική λέξη multus και σημαίνει "πολυάριθμος", "πολλαπλός". Ενώ το Media είναι ο πληθυντικός αριθμός της επίσης λατινικής λέξης medium που σημαίνει "μέσο", "κέντρο". Πιο πρόσφατα η λέξη medium άρχισε να χρησιμοποιείται και ως "ενδιάμεσος", "μεσολαβητής". Κατά συνέπεια ο ορισμός που προκύπτει για τα Multimedia είναι "πολλαπλοί μεσολαβητές" ή "πολλαπλά μέσα" και χρησιμοποιείται είτε ως ουσιαστικό είτε ως επίθετο. Πιο απλά ο όρος πολυμέσα εκφράζει την χρησιμοποίηση πολλαπλών μέσων για την παρουσίαση της πληροφορίας. Στο σύστημα πολυμέσων η πληροφορία μπορεί να αναπαρίσταται με πολλούς τρόπους ως κείμενο, εικόνα, ήχος, γραφικά, σχεδιοκίνηση και βίντεο. Αυτές οι μορφές πληροφορίας μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους στον πληροφοριακό χώρο του πολυμέσου. Τέλος ας σημειωθεί ότι σε μια εφαρμογή απλών πολυμέσων απουσιάζει το χαρακτηριστικό της διάδρασης του χρήστη με την εφαρμογή Διάδραση & Διαδραστικά πολυμέσα Στην αρχή αυτής της ενότητας θα γίνει μια σύντομη ανάλυση του όρου διάδραση (interaction). Η διάδραση είναι η αμοιβαία δράση μεταξύ τουλάχιστον δυο οντοτήτων, η αλληλεπίδραση τους στο πλαίσιο πραγματοποίησης ενός στόχου, είτε αυτός επιτελείται για μάθηση, είτε για ψυχαγωγία, είτε για ενημέρωση. Η διάδραση δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ελέγχει με δυναμικό τρόπο την πορεία παρουσίασης της πληροφορίας από το σύστημα. Μια διάδραση αποτελείται από 3 βασικά μέρη: το αρχικό ερέθισμα ή κατάσταση εκκίνησης, την απόκριση (responce) του χρήστη και την ανάδραση (feedback) του συστήματος. Το αρχικό ερέθισμα δίδεται από το πολυμεσικό σύστημα και μπορεί να είναι, είτε κάποιο κουμπί πλοήγησης, είτε μια ερώτηση πολλαπλών επιλογών, είτε η συμπλήρωση ενός πλαισίου κειμένου, κ.α. Αφού, προβληθεί το αρχικό ερέθισμα από το σύστημα, ο χρήστης της εφαρμογής καλείται να αποκριθεί πραγματοποιώντας μια δράση. Το είδος αυτής της δράσης διακρίνεται σε δυο επίπεδα το φυσικό δηλαδή η φυσική ενέργεια που θα κάνει η οντότητα για να δώσει απόκριση είτε το γνωστικό επίπεδο που αποσκοπεί στο είδος της γνωστικής διαδικασίας στην οποία σχετίζεται η οντότητα για να δώσει απόκριση. Όταν ο χρήστης επιλέξει ένα τρόπο 12

18 απόκρισης στο αρχικό ερέθισμα η πληροφορία που μεταφέρει στο σύστημα αποτελεί την ανάδραση. Ολοκληρώνοντας την σύντομη αναφορά μας στον όρο διάδραση ας σημειωθούν οι λειτουργίες της. Πιο συγκεκριμένα, αυτές είναι της πλοήγησης (navigational), της μαθησιακής (learning) και της προσαρμοστικής (adaptive) διάδρασης. Η διάδραση πλοήγησης επιτρέπει στον χρήστη να περιηγείται στη δομή της εφαρμογής και να βρίσκει τις πληροφορίες που χρειάζεται με την διευκόλυνση του κάθε ενεργού στοιχείου της οθόνης. Η μαθησιακή διάδραση από την άλλη πλευρά δομείται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδράμει στην αποκομίσει μαθησιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας ο χρήστης την εφαρμογή. Τέλος, η προσαρμοστική διάδραση δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να προσαρμόζει τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στις κατηγορίες των διαδραστικών πολυμέσων που είναι τα διαλογικά πολυμέσα (interractive multimedia), το υπερκείμενο (hypertext) και τα υπερμέσα (hypermedia). Τα πολυμέσα που προσφέρουν διάδραση χαρακτηρίζονται ως διαλογικά πολυμέσα. Το χαρακτηριστικό της διάδρασης αναφέρεται στην επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και της εφαρμογής, δηλαδή τη δυνατότητα του χρήστη να ελέγχει με δυναμικό τρόπο την εξέλιξη παρουσίασης της πληροφορίας. Το υπερκείμενο είναι ένα μέσο επικοινωνίας και αποτελεί ένα σύνολο κειμένων τα οποία αποθηκεύονται σ ένα δίκτυο από κόμβους (nodes) που συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους (links). Πιο συγκεκριμένα το υπερκείμενο είναι ένα κείμενο στο οποίο μερικές λέξεις ή φράσεις συνδέονται λογικά μεταξύ τους μέσω υπερσυνδέσμων με άλλα κείμενα του θέματος που προβάλλεται. Όταν επιλέγουμε τη συγκεκριμένη λέξη ή φράση εντοπίζεται και παρουσιάζει το συνδεδεμένο κείμενο. Διευκρινίζοντας περισσότερο το θέμα, επισημαίνουμε ότι ο όρους υπερσύνδεσμος είναι οι λογικές συνδέσεις οι οποίες έχουν προσαρτηθεί από τον προγραμματιστή στη φάση υλοποίησης του υπέρκειμένου. Σκοπός του υπερκειμένου είναι να απεικονίσει αρχεία κειμένου που αποτελούν τους κόμβους, οργανωμένα με μη γραμμική και μη σειριακή μορφή αλλά με λογική θεματική δομή και συσχέτιση. Με το χρόνο η ιδέα του υπερκειμένου αναπτύχθηκε στοχεύοντας στην ενσωμάτωση και άλλων μέσων, όπως εικόνες, διαγράμματα, βίντεο, ήχος, 13

19 σχέδια, κ.α. Το αποτέλεσμα της επέκτασης αυτής είναι η εμφάνιση των υπερμέσων. Επομένως, είναι δυνατόν επιλέγοντας ένα σημείο ενός σχεδίου να συνδεθούμε σε κάποιο άλλο σημείο είτε αυτό είναι μια εικόνα, ένα βίντεο, ένα κείμενο κ.α. Ουσιαστικά τα υπερμέσα αποτελούν την εξέλιξη των πολυμεσικών εφαρμογών, διότι συμπεριλαμβάνουν τις ιδιότητες των διαλογικών πολυμέσων και επιπρόσθετα παρέχουν την δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης στον χρήστη με την χρήση των υπερσυνδέσμων. Σήμερα όμως οι έννοιες των αλληλεπιδραστικών πολυμέσων και των υπερμέσων ταυτίζονται γιατί όλες οι εφαρμογές πολυμέσων πρακτικά είναι υπερμέσα. Οι γενικές δομές που μπορούν να έχουν το υπερκείμενο και τα υπερμέσα παρουσιάζονται ευθύς παρακάτω: Οθόνες με κείμενα και συνδέσμους (σε άλλα κείμενα) Οι σύνδεσμοιείναι δείκτες για άλλες θέσεις πληροφορίας Πληροφορίες σε μορφή κειμένου Οι δείκτες μπορεί να είναι λέξεις ή κείμενα ή... Πληροφορίες σε μορφή κειμένου Πληροφορίες σε μορφή κειμένου Σχήμα 1.1 : Δομή Υπερκειμένου 14

20 Οθόνες με εικόνες, κείμενα και συνδέσμους (στα κείμενα και τις εικόνες) Φωτογραφία Οι σύνδεσμοιείναι δείκτες για άλλες θέσεις πληροφορίας Κινούμενη εικόνα (Animation) Οι εικόνες μπορείς να είναι φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες ή βίντεο Οι δείκτες μπορεί να είναι εικόνες ή κείμενα ή... Video Πληροφορίες σε μορφή κειμένου Εικόνα Πληροφορίες σε μορφή κειμένου Video Σχήμα 1.2 : Δομή υπερμέσων Εποπτεία & εποπτικά μέσα διδασκαλίας Στη διδασκαλία ονομάζουμε εποπτεία την παραστατική κωδικοποίηση του περιεχομένου ενός μηνύματος με στόχο να ενεργοποιηθούν οι αισθήσεις του εκπαιδευόμενου κατά την διαδικασία αποδοχής του. Σύμφωνα με τα πορίσματα των μελετών του R.Mucchielli οι άνθρωποι συγκρατούν: 90% από ότι κάνουν αλληλεπιδραστικά πολυμέσα & παιχνίδια 70% από ότι λένε ή γράφουν αλληλεπιδραστικές διαλέξεις 50% από ότι ακούνε και βλέπουν πολυμέσα 30% από ότι βλέπουν εικονες & διαγράμματα 10% από ότι διαβάζουν κείμενο Σχήμα 1.3 : Ανθρώπινη αντίληψη Εποπτικά μέσα ονομάζουμε τα μέσα εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση εκπαιδευτικών μηνυμάτων με στόχο την πρόκληση σύμπραξης μεταξύ των αισθήσεων και της νόησης. Τα εποπτικά μέσα είναι πιο 15

21 αποτελεσματικά κατά την διαδικασία διδασκαλίας διότι ενισχύουν το ενδιαφέρον και ταυτόχρονα συντηρούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου. Επιπλέον αποδίδουν σαφέστερα έννοιες, σχέσεις και φαινόμενα Διαχωρισμός των τύπων πληροφορίας Από τα προηγούμενα προκύπτει το εύλογο ερώτημα αναφορικά με το είδος της πληροφορίας το οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πολυμεσικό. Αυστηροί και διακριτοί τύποι πληροφορίας που εμπίπτουν στα όρια του ορισμού δεν δύναται να δοθούν καθώς δεν έχουν καθορισθεί επισήμως. Εντούτοις έχουν διαμορφωθεί σχετικοί εμπειρικοί κανόνες αναφορικά με το είδος πληροφορίας που μπορεί να εμπεριέχεται σ ένα πολυμεσικό σύστημα, οι οποίοι άτυπα καθιερώθηκαν στο χώρο των πολυμέσων. Καθοριστικός παράγοντας για την διεργασία αυτή είναι η διάκριση του πολυμεσικού συνόλου σε δυο τμήματα: ενός με συνεχή ή αναλογική μορφή πληροφορίας και ενός με διακριτή. Ως αναλογική πληροφορία ορίζεται εκείνη που εκφράζεται με την μορφή συνεχών τιμών ενώ αντίστοιχα διακριτή εκείνη που παρέχεται με τη μορφή διακριτών μορφών (Μυρίδης Ν. :1998). Εκτός από την διάκριση της πληροφορίας σε αναλογική και διακριτή είναι χρήσιμο να γίνει επίσης ο διαχωρισμός σε συνειλημμένα (captured) και συνθετικά (synthesized) μέσα. Ο διαχωρισμός αυτός προκύπτει από τον τρόπο που δημιουργείται η πληροφορία. Αν η πληροφορία συλλαμβάνεται απευθείας από τον πραγματικό κόσμο αναφερόμαστε σε captured media ενώ αν δημιουργείται από τον άνθρωπο μέσω κατάλληλων εργαλείων λογισμικού έχουμε τα συνθετικά μέσα. Για παράδειγμα, αν μια εικόνα σχεδιάστηκε μέσω ενός προγράμματος τότε χαρακτηρίζεται ως συνθετική, αντίστοιχα αν μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μεταφέρει αυτόματα την εικόνα ενός αντικειμένου σε ψηφιακή μορφή κατάλληλη για χρήση στον υπολογιστή τότε η εικόνα ανήκει στο χώρο της σύλληψης. Επιπρόσθετα, όταν ο τύπος της πληροφορίας μπορεί να έχει χωρική διάσταση τότε αυτή ονομάζεται διακριτή. Αν όμως υφίσταται η ύπαρξη χρονικής συνιστώσας αυτή καλείται συνεχής. Για παράδειγμα, οι εικόνες, το κείμενο και τα γραφικά είναι διακριτές πληροφορίες, ενώ το βίντεο, ο ήχος και το animation είναι συνεχείς. Ανακεφαλαιωτικά, ακολουθεί μια διαγραμματική απεικόνιση των ειδών πληροφορίας: 16

22 Συνεχή (χρονική συνιστώσα) Ήχος Κινούμενες Εικόνες Animation Διακριτά (χωρική συνιστώσα) Ακίνητες Εικόνες Κείμενο Γραφικά Captured Synthesized Σχήμα 1.4 : Ταξινόμηση ειδών πληροφορίας Αυτόνομα & δικτυωμένα πολυμέσα Ο όρος αυτόνομα ή τοπικά πολυμέσα αναφέρεται σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν μόνο τον υπολογιστή για την παρουσίαση της εφαρμογής. Συνεπώς, ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες υπομονάδες όπως: επεξεργαστή, επαρκή κεντρική μνήμη, επαρκή υποσυστήματα (κάρτες) γραφικών και ήχου, ηχεία, μικρόφωνο, επαρκή αποθηκευτικά μέσα, κ.α. Πολλές φορές όμως είναι επιθυμητό οι εφαρμογές πολυμέσων να επικοινωνούν μέσω δικτύου με άλλους υπολογιστές για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, διότι υπάρχουν εφαρμογές που είναι αποκλειστικά δικτυακές και δεύτερον, διότι απαιτείται η εφαρμογή να είναι δικτυακή για να εξυπηρετήσει ποικίλες ανάγκες. Στο επόμενο σχήμα εποπτικά φαίνεται η διάκριση των πολυμέσων σε αυτόνομων και δικτυακών: Αυτόνομα Πολυμέσα Δικτυωμένα Πολυμέσα CD-ROM Multimedia PC Δίκτυο Server Multimedia PC Σχήμα 1.5 : Αυτόνομα και Δικτυωμένα Πολυμέσα 17

23 1.2.7 Χαρακτηριστικά συστημάτων πολυμέσων Στις μέρες μας για να χαρακτηρίσουμε ένα σύστημα πολυμεσικό πρέπει αυτό να πληρεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις όπως: ο έλεγχος και η παρουσίαση της πληροφορίας πρέπει να γίνεται μέσω υπολογιστή το σύστημα που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της πληροφορίας επιβάλλεται να είναι ολοκληρωμένο (integrated), δηλαδή να παρέχει όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα για την άριστη απόδοση της εφαρμογής η πληροφορία πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή η διεπαφή (interface) με το χρήστη να παρέχει την δυνατότητα αλληλεπίδρασης (interaction). Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την δημιουργία εφαρμογών με πολλαπλές λειτουργίες σε σχέση με την απλή παρουσίαση της πληροφορίας, ειδάλλως η διάδραση αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των πολυμέσων. (Δημητριάδης Σ., Πομπόρτσης Α, Τριανταφύλλου Ε.:2004, Εργαστήριο Πολυμέσων ΕΜΠ: 2010), (Μακράκης, Β.: 2000), (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Νομού Φλώρινας: 2010) 1.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της διαθεσιμότητας της, ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο στον τομέα της εκπαιδευτικής πληροφορικής αφού η πραγματική βελτίωση της είναι λιγότερο σημαντική. Τροχοπέδη στην εξέλιξη του αναφερόμενου τομέα αποτελεί η ανεπάρκεια κατάλληλων ατόμων για την ανάπτυξη ποιοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού και η διένεξη που παρατηρείται στο χώρο της εκπαίδευσης ως προς τον τρόπο που πρέπει να αξιοποιηθεί υπολογιστής στην διδασκαλία. Ο τομέας της εκπαιδευτικής πληροφορικής είναι σχετικά καινούργιος και εξελισσόμενος, εντούτοις η ανάγκη για εμπλουτισμό των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας με νέα χαρακτηριστικά και τεχνικές μεγαλώνει συνεχώς. Ποικίλες μελέτες και προτεινόμενα προγράμματα προσπαθούν να εισάγουν τις νέες τεχνολογίες σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία όπου και αν αυτή επιτελείται. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θεωρείται σήμερα ως το κατάλληλο βοηθητικό μέσο για την υποστήριξη στη διδακτική πράξη. Η επιτυχημένη 18

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα ΓΤΠ 61 Πληροφορική Πολυμέσα Τμήμα ΘΕΣ-1 Εργασία / Παρουσίαση: Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ν. Ντελής Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Διάδραση & Διαδραστικά Πολυμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Διάδραση & Διαδραστικά Πολυμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 2: Διάδραση & Διαδραστικά Πολυμέσα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 3:Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Μια γενική επισκόπηση Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Εκπαίδευση με ΤΠΕ Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;)

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) α) Μεμονωμένα «εκπαιδευτικά λογισμικά» ή «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα»; (οντότητες κατά πολύ ευρύτερες των εκπαιδευτικών λογισμικών) β) Συνεχής εξέλιξη και εμφάνιση νέων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 9: Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 1η - Εισαγωγή

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 1η - Εισαγωγή Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 1η - Εισαγωγή Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, 2015 Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Κομιανός, Υποψήφιος Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων 3.5 Συστήματα διαχείρισης μάθησης (CMS, LMS, LCMS): γνωριμία και χρήση Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές πολυμέσων για τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Εφαρμογές πολυμέσων για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Εφαρμογές πολυμέσων για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» Θεματική Ενότητα «Πληροφορική Πολυμέσα» ΓΤΠ61 Δούκα Δέσποινα 26/4/2015 Τι είναι τα πολυμέσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα γλωσσικά μαθήματα: το παράδειγμα των αρχαίων ελληνικών.

Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα γλωσσικά μαθήματα: το παράδειγμα των αρχαίων ελληνικών. Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα γλωσσικά μαθήματα: το παράδειγμα των αρχαίων ελληνικών. Μ. Μαργούδη 1, Ζ. Σμυρναίου 2 1 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 3: Σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π. Π Θ. Ο Η / Η Υ / Υ

Π. Π Θ. Ο Η / Η Υ / Υ Εκπαιδευτικά Λογισμικά για την Αξιοποίηση του ιαδραστικού Πίνακα στη Σχολική Τάξη Εκπαιδευτικά Λογισμικά για την Αξιοποίηση του ιαδραστικού Πίνακα στη Σχολική Τάξη - Τι είναι και που χρησιμοποιείτε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Mοντέλα διδασκαλίας και μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη Ομάδα Υποστήριξης για την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα ΝΑΠ Δρ Κώστας Χαμπιαούρης, Ε Ε Δρ Χρίστος Ρουσιάς, Λειτουργός Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ένταξη Ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Φάσεις και Μοντέλα Ένταξης Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

στη διδασκαλία και τη μάθηση

στη διδασκαλία και τη μάθηση ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ» «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση Αλεξανδρούπολη 2010 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου Εισαγωγή Εφαρμογές Κύρια Χαρακτηριστικά Flash

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Φυσικές Επιστήμες Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ «Το νέο βιβλίο είναι χειρότερο από το παλιό όχι επειδή διαφέρει ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

3. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 1 4. Πίνακες Μαθημάτων 2 5. Περιγραφή Μαθημάτων 2

3. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 1 4. Πίνακες Μαθημάτων 2 5. Περιγραφή Μαθημάτων 2 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας 1. Όραμα και στόχοι του τμήματος 1 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού: Διδασκαλία αλγοριθμικής προσέγγισης

Ενότητα 12: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού: Διδασκαλία αλγοριθμικής προσέγγισης Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ράσεις Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

9.2 Υλοποίηση δραστηριοτήτων

9.2 Υλοποίηση δραστηριοτήτων 9.2 Υλοποίηση δραστηριοτήτων Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι 60 εκπαιδευτικοί και υλοποίησαν μαθησιακές δραστηριότητες με τον υπολογιστή παρουσιάζονται στον πίνακα 9.7. Πίνακας 9.7 Υλοποίηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα