Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ (ΑΕΜ: 385) Επιβλέπων : Νικολάου Σπυρίδων Καθηγητής Εφαρμογών Καστοριά Οκτώβριος 2010

2 Η παρούσα σελίδα σκοπίμως παραμένει λευκή ii

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ (ΑΕΜ: 385) Επιβλέπων : Νικολάου Σπυρίδων Καθηγητής Εφαρμογών Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 15 η Οκτωβρίου Ον/μο Μέλος Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους Ε.Π... Ον/μο Μέλος Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους Ε.Π... Ον/μο Μέλος Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους Ε.Π Καστοριά Οκτώβριος 2010 iii

4 Copyright 2010 Σαρακατσιάνου Δήμητρα Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας iv

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ εγκάρδια τον επιβλέποντα καθηγητή της πτυχιακής μου εργασίας κ. Νικολάου Σπυρίδων, για την ανάθεση της εργασίας καθώς και την πολύτιμη καθοδήγηση του στα πλαίσια της αποπεράτωση της. v

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να συμβάλει στην απαίτηση της σύγχρονης εκπαιδευτικής πρακτικής για αναβάθμιση των διαδικασιών μάθησης μέσω των τεχνολογιών της πληροφορικής στην εκπαίδευση (ΤΠΕ). Η συμβολή αυτή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος «Σχεδίαση με χρήση Η/Υ» στην τεχνική εκπαίδευση. Το παραγόμενο λογισμικό αποτελεί πλήρες βοήθημα για την εκμάθηση του συγκεκριμένου μαθήματος, αφού περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μαθήματα βασιζόμενα στην αλληλεπίδραση χρήστη εφαρμογής, ερωτήσεις αξιολόγησης, επιπρόσθετες εργασίες, χρήσιμες ιστοσελίδες, λεξικό αγγλικών και ελληνικών όρων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΠΕ, διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό, σχεδίαση με χρήση Η/Υ, CAD. ABSTRACT The aim of this study is to contribute to the demand of modern educational practice to upgrade learning processes through information technology in education (ICT). This contribution is achieved by developing an interactive educational software for teaching the course "Drawing using the computer" in technical education. The produced software is an integrated tool for learning this lesson, as it encompasses online lessons based on user application - interaction, evaluation questions, additional activities, useful websites, dictionary of English and Greek terms. KEYWORDS ICT, interactive educational software, design using a computer, CAD. 1

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Μέσα επικοινωνίας Απλά πολυμέσα Διάδραση & Διαδραστικά πολυμέσα Εποπτεία & εποπτικά μέσα διδασκαλίας Διαχωρισμός των τύπων πληροφορίας Αυτόνομα & δικτυωμένα πολυμέσα Χαρακτηριστικά συστημάτων πολυμέσων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Η/Υ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2.1 ADOBE FLASH CS Βασικά χαρακτηριστικά του Adobe Flash CS Περιβάλλον εργασίας του Adobe Flash CS ADOBE CAPTIVATE Βασικά χαρακτηριστικά του Adobe Captivate Περιβάλλον εργασίας Adobe Captivate ADOBE PHOTOSHOP CS Βασικά χαρακτηριστικά Adobe Photoshop Περιβάλλον εργασίας Adobe Photoshop SPEAK TEXT ALOUD

8 2.4.1 Βασικά χαρακτηριστικά Speak Text Aloud Περιβάλλον εργασίας Speak Text Aloud ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Εισαγωγικές έννοιες ανάπτυξης λογισμικού Διάρθρωση εργασίας ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Καταγραφή βασικών ιδεών Πλάνο & χρονοπρογραμματισμός σταδίων έργου Προδιαγραφές απαιτήσεων χρηστών & μαθησιακής διδασκαλίας ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Επιλογή & κατηγοριοποίηση περιεχομένου Χάρτες πλοήγησης με χρήση διαγραμμάτων ροής Επιλογή στοιχείων πολυμέσων Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής, εκπαιδευτικών μαθημάτων και ερωτήσεων Πλατφόρμα και εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού Σχεδίαση αρχιτεκτονικής ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συγκέντρωση & επεξεργασία πρωτογενούς υλικού Τελικά σενάρια Ενσωμάτωση δεδομένων στην εφαρμογή ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έλεγχος λειτουργίας λογισμικού και απαιτήσεων χρηστών Διορθώσεις για την παραγωγή του τελικού προϊόντος ΦΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Διαχείριση αρχείων τελικού προϊόντος & προστασία εφαρμογής Σύνταξη εγχειριδίου οδηγιών χρήσης Προώθηση τελικής εφαρμογής

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 4.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΟΡΩΝ

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σχήμα 1.1 : Δομή Υπερκειμένου Σχήμα 1.2 : Δομή υπερμέσων Σχήμα 1.3 : Ανθρώπινη αντίληψη Σχήμα 1.4 : Ταξινόμηση ειδών πληροφορίας Σχήμα 1.5 : Αυτόνομα και Δικτυωμένα Πολυμέσα Σχήμα 1.6 : Κατηγοριοποίηση με βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης παιδαγωγικά ρεύματα χρήσης Σχήμα 1.7 : Κατηγοριοποίηση με βάση τη διδακτική προσέγγιση και τις θεωρίες μάθησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχήμα 2.1 : Σχετικά με το Adobe Flash Σχήμα 2.2 : Περιβάλλον εργασίας Adobe Flash Σχήμα 2.3 : Γραμμή μενού Adobe Flash Σχήμα 2.4 : Σκηνή Adobe Flash Σχήμα 2.5 : Χρονοδιάγραμμα Adobe Flash Σχήμα 2.6 : Παλέτα ιδιοτήτων Adobe Flash Σχήμα 2.7 : Εργαλειοθήκη Adobe Flash Σχήμα 2.8 : Παλέτα Action του Adobe Flash Σχήμα 2.9 : Script Assist του Adobe Flash Σχήμα 2.10 : Έκδοση Adobe Captivate Σχήμα 2.11 : Storyboard view του Adobe Captivate Σχήμα 2.12 : Edit view του Adobe Captivate Σχήμα 2.13 : Menu bar του Adobe Captivate Σχήμα 2.14 : Toolbar του Adobe Captivate Σχήμα 2.15 : Filmstrip του Adobe Captivate Σχήμα 2.16 : Timeline του Adobe Captivate Σχήμα 2.17 : Library του Adobe Captivate Σχήμα 2.18 : Branching view του Adobe Captivate Σχήμα 2.19 : Έκδοση Adobe Photoshop CS Σχήμα 2.20 : Περιβάλλον εργασίας του Adobe Photoshop

11 Σχήμα 2.21 : Εργαλειοθήκη του Adobe Photoshop Σχήμα 2.22 : Παράθυρα πληροφοριών του Adobe Photoshop Σχήμα 2.23 : Περιβάλλον εργασίας Speak Text Aloud ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Σχήμα 3.1 : Φάσεις σχεδιασμού Λειτουργική & Τεχνική σχεδίαση Σχήμα 3.2 : Κατηγοριοποίηση και επιλογή περιεχομένου Σχήμα 3.3 : Επίπεδο 0 του διαγράμματος ροής Σχήμα 3.4 : Επίπεδο 1 του διαγράμματος ροής Σχήμα 3.5 : Επίπεδο 1.1 του διαγράμματος ροής Σχήμα 3.6 : Επίπεδο του διαγράμματος ροής Σχήμα 3.7 : Προσχέδιο διεπαφής κεντρικής οθόνης Σχήμα 3.8 : Προσχέδιο διεπαφής μαθημάτων Σχήμα 3.9 : Προσχέδιο διεπαφής μενού 1 ου μαθήματος Σχήμα 3.10: Προσχέδιο διεπαφής θεωρίας 1 ου μαθήματος Σχήμα 3.11 : Οργάνωση των αρχείων της εφαρμογής Σχήμα 3.12 : Διαδικασίες δημιουργίας των εκπαιδευτικών μαθημάτων και ερωτήσεων.81 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πίνακας 3.1 : Ανάλυση του έργου σε Φάσεις και πακέτα εργασίας Πίνακας 3.2 : Καταγραφή βασικών ιδεών Πίνακας 3.3 : Πλάνο & χρονοπρογραμματισμός έργου Πίνακας 3.4 : Έντυπο ανάλυσης απαιτήσεων Πίνακας 3.5 : Επιλεγόμενα στοιχεία πολυμέσων Πίνακας 3.6 : Κουμπιά πλοήγησης χρήστη Πίνακας 3.7 : Πλατφόρμα & εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογής

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η δυνατότητα σχεδίασης τεχνικών σχεδίων με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στόχος της εφαρμογής είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων του σχεδιαστικού πακέτου AutoCad της Autodesk το οποίο είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα πακέτα ηλεκτρονικής σχεδίασης γενικής χρήσης. Η εργασία οργανώθηκε σε τέσσερα κεφάλαια όπως αυτά παρουσιάζονται ευθύς παρακάτω. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται βασικές έννοιες όπως αυτές των πολυμέσων, της πληροφορικής και της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού λογισμικού, του τεχνικού σχεδίου με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, κ.α. Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθενται τα εργαλεία ανάπτυξης της εφαρμογής και επιγραμματικά περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες αυτών, καθώς και η χρησιμότητα τους στην δημιουργία του διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα στάδια υλοποίησης της εφαρμογής, δηλαδή τα συγκεκριμένα βήματα που επιλέχθηκαν και υλοποιήθηκαν για την τελική παραγωγή του εκπαιδευτικού λογισμικού. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αποτίμηση όλης της προσπάθειας που καταβλήθηκε για την ολοκλήρωσης του πονήματος καθώς και προτάσεις μελλοντικής επέκτασης του λογισμικού. Τέλος, ακολουθούν τέσσερα παραρτήματα στα οποία ενσωματώθηκαν, ο οδηγός χρήσης της εφαρμογής, οι κώδικες ActionScript της πλοήγησης του χρήστη, οι ερωτήσεις κάθε κεφαλαίου, και το λεξικό των αγγλικών και ελληνικών όρων που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή. 7

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η έννοια της εκπαίδευσης είναι παλαιά, αρχαία μάλλον. Σε αντιδιαστολή, οι όροι των πολυμέσων και του λογισμικού αποτελούν εξαιρετικά, σύγχρονα επινοήματα. Επινοήματα επίσης της σύγχρονης εποχής αποτελεί η δημιουργική σύζευξη των προηγούμενων όρων. Στην σύζευξη αυτή, αποσκοπεί και η παρούσα εργασία. Πέρα από τα ποικίλα και πολλαπλά οφέλη και προϊόντα που απορρέουν από μία τέτοια διεργασία υφίσταται ορισμένοι πρωταρχικοί ιδιαίτεροι λόγοι που επιτείνουν την ενασχόληση με το συγκεκριμένου θέμα. Και αυτοί κυρίως σχετίζονται με τα πρωταγωνιστικά υποκείμενα της εκπαίδευσης: τους καθηγητές και τους μαθητές. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της τεχνικής εκπαίδευσης συναντούν μεγάλες δυσκολίες στην εκμάθηση προγραμμάτων για την σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ταυτόχρονα, παρατηρείται η απουσία επίσημης διευκόλυνση προς τους καθηγητές για την διδασκαλία του τόσου δυσνόητου και περίπλοκου μαθήματος «σχεδίαση με χρήση Η/Υ». Η εργασία αυτή αποτελεί μια εφαρμοσμένη έρευνα που το αντικείμενο της είναι η ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος «Σχεδίαση με χρήση Η/Υ». Η εφαρμογή αποσκοπεί στην εισαγωγή του εκπαιδευόμενου σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον σχεδίασης μέσω υπολογιστή. Για την επίτευξη του στόχου αυτού διατίθενται πολλά προγράμματα, άλλα με περισσότερες και άλλα με λιγότερες λειτουργίες. Το πρόγραμμα AutoCad της Autodesk το οποίο παρουσιάζουμε είναι ένα από τα δημοφιλέστερα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής σχεδίασης γενικής χρήσης. Διαθέτει όλες τις βασικές λειτουργίες και ακολουθεί την σύγχρονη τάση στον τρόπο λειτουργίας. Εκτελείται σε περιβάλλον Windows και προσφέρει αυτοματισμούς που βοηθούν στην καθημερινή εργασία. Στόχος της εφαρμογής μας είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων που προσφέρει το συγκεκριμένο σχεδιαστικό πακέτο. Στο εμπόριο διατίθενται ποικίλα διανυσματικά προγράμματα σχεδιασμού, πολλά από τα οποία εργάζονται με παρόμοιο τρόπο, τουλάχιστον όσον αφορά τις βασικές τους 8

14 λειτουργίες. Εκπαιδευόμενος λοιπόν κάποιος σ ένα από αυτά, μπορεί σχετικά εύκολα να χρησιμοποιήσει και άλλα αντίστοιχα λογισμικά. Τα προγράμματα σχεδίασης με ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι ιδιαίτερα σύνθετα εργαλεία και παρέχουν πληθώρα δυνατοτήτων και ευκολιών χειρισμού. Εκτός από τις γνώσεις οι οποίες μπορεί να αποκτηθούν σε ένα μάθημα σχετικά με την λειτουργία των σχεδιαστικών προγραμμάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντική και η πείρα που αποκτά κανείς από τον χειρισμό του προγράμματος. Η ταχύτητα της επιτέλεσης μίας εργασίας εξαρτάται σε ικανό βαθμό από τον χρόνο, ενασχόλησης με την λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος, προϊόντος του χρόνου αποκτά κανείς την ικανότητα να χρησιμοποιεί την σωστή αλληλουχία εντολών κατά περίπτωση, οπότε η εργασία γίνεται όλο και περισσότερο επινοητική και δημιουργική. Έτσι, μπορούμε να επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα με επιπλέον διαφορετικούς τρόπους, τόσους όσοι είναι και οι χρήστες. Οι διάφορες εκδόσεις του AutoCad προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Για να συμβάλουμε στην καλύτερη κατανόηση της αντίστοιχης ορολογίας χρησιμοποιούμε στο παραγόμενο εκπαιδευτικό CD, όσο το δυνατόν περισσότερο την ελληνική μετάφραση. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα που αναπτύχθηκαν στην εργασία αυτή βασίζονται στην αλληλεπίδραση χρήστη - εφαρμογής με την χρησιμοποίηση πολυμέσων, κειμένου, οπτικό-ακουστικού υλικού και προσομοιώσεων. Δημιουργήθηκαν ερωτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις ενότητες κάθε κεφαλαίου δια των οποίων, οι χρήστες της εφαρμογής, έχουν τη δυνατότητα να εξασκούνται μετά την ολοκλήρωση της μελέτης τους. Τέλος το εκπαιδευτικό υλικό συμπληρώνεται από μια σειρά επιπρόσθετων βοηθημάτων τα οποία είναι: σειρά εργασιών (projects) που στοχεύει στην πρακτική άσκηση και εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα προσπορισθούν, χρήσιμες ιστοσελίδες, λεξικό αγγλικών - ελληνικών όρων. Το εκπαιδευτικό λογισμικό οργανώνεται σε δέκα κεφάλαια και συμπεριλαμβάνει συνολικά 34 εκπαιδευτικές ενότητες. Η οργάνωση των μαθημάτων ακολουθεί, κατά το πλείστον, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Σχεδίαση με Η/Υ» που διδάσκεται στον 1 ο κύκλο του ΕΠΑΛ της Β τάξης και συγκεκριμένα στην κατεύθυνση «Σχεδιαστών τεχνικών έργων και 9

15 με τη βοήθεια Η/Υ» (Παιδαγωγικού Ινστιτούτο: 2010). Οι ελάχιστες διαφοροποιήσεις που προκύπτουν σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος είναι αποτέλεσμα ενσωμάτωσης ορισμένων ενοτήτων, απαλοιφής παρεμφερών θεμάτων, προσθήκης αναγκαίων πληροφοριών με κύριο μέλημα την πλήρη κατανόηση του μαθήματος. Συνοπτικά αναφέρουμε τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό για την σχεδίαση με χρήση Η/Υ. Αρχικά, περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των αρχείων, δηλαδή το άνοιγμα, το κλείσιμο, η αποθήκευση των σχεδίων. Έπειτα, επιγραμματικά αναφέρονται τα μέρη της οθόνης του σχεδιαστικού προγράμματος. Στη συνέχεια διασαφηνίζονται βασικές έννοιες όπως : το σύστημα συντεταγμένων, οι βασικές ρυθμίσεις του χώρου σχεδίασης, καθώς και ο τρόπος που γίνεται η γραφική σχεδίαση. Ακολούθως, μαθαίνουμε να ελέγχουμε τη θέση των σχεδίων στη οθόνη του υπολογιστή και σταδιακά επιχειρούμε να κάνουμε τα πρώτα σχεδιαστικά μας βήματα χρησιμοποιώντας απλές σχεδιαστικές εντολές. Το εκπαιδευτικό λογισμικό εμπλουτίζεται με την εκμάθηση της επιλογής και τροποποίησης των σχεδιαστικών αντικειμένων, με την διαχείριση των γραμμών για την καλύτερη οργάνωση των σχεδίων, με την δημιουργία διαγραμμίσεων, κείμενων, διαστάσεων και άλλων απαραίτητων στοιχείων ενός τεχνικού σχεδίου. Τέλος, ολοκληρώνουμε την εκμάθηση με την εκτύπωση των σχεδίων στην οποία εξετάζουμε τις παραμέτρους για τη σωστή αποτύπωση του ηλεκτρονικού σχεδίου σε χαρτί. Κλείνοντας την εισαγωγική ενότητα, αναφέρουμε ότι το διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο διδακτικό εργαλείο για μαθητές και καθηγητές τεχνικών σχολών αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να αποκτήσει γνώσεις σχεδίασης γραμμικού τύπου με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Μέσα επικοινωνίας Συζητώντας κανείς για την τεχνολογία των πολυμέσων αναφέρεται κατ ουσία στην επικοινωνία στην γενική της μορφή. Η επικοινωνία είναι η βάση της κοινωνικότητας και αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης, πιο συγκεκριμένα οικοδομεί τον συνεκτικό ιστό των ανθρωπίνων κοινωνιών. Ο 10

16 πολυσήμαντος όρος της επικοινωνίας ενδέχεται να εκφράσει ποικίλες έννοιες όπως, πληροφόρηση, συνεννόηση, γνωριμία, διάδοση, ανακοίνωση, κ.α. Επιπλέον, δύναται να έχει διαφορές μορφές όπως λεκτική ή μη λεκτική, διαπροσωπική ή δημόσια, άμεση ή έμμεση, καθώς αυτή περατώνεται με πολλαπλά μέσα όπως το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το βιβλίο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το διαδίκτυο κ.α. Μια προσέγγιση της επικοινωνίας είναι ο χαρακτηρισμός της ως πράξη συν-διαχείρισης όψεων του συμβολιζόμενου και του συμβολικού κόσμου. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται για να πραγματευτεί δυο ξεχωριστές λειτουργίες. Η πρώτη λειτουργία είναι η δυνατότητα επικοινωνίας με σκοπό να δοθεί πληροφορία για την πραγματικότητα χρησιμοποιώντας σύμβολα ενός κώδικα, δηλαδή μια γλώσσα. Και η άλλη λειτουργία είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί και να συνδέεται με άλλους στα πλαίσιο μιας οργανωμένης κοινωνίας ανθρώπων. Τέλος, επισημαίνουμε ότι η μελέτη της επικοινωνίας αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Από την πλευρά των ανθρωπιστικών επιστημών η επικοινωνία χαρακτηρίζεται ως αμοιβαία ανάπτυξη νοημάτων μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας. Και από την άλλη πλευρά των θετικών επιστημών η επικοινωνία προσεγγίζεται ως η διαδικασία μεταφοράς μια πληροφορίας με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική μεταφορά της Απλά πολυμέσα Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο γνωστές και χρήσιμες τεχνολογίες πληροφορικής της δεκαετίας του 90. Το σχετικό ενδιαφέρον είναι απόλυτα δικαιολογημένο, αφού τα πολυμέσα αποτελούν το σημείο συνάντησης πέντε μεγάλων πεδίων: της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών εκδόσεων, της βιομηχανίας Εικόνας και Ήχου καθώς και της βιομηχανίας της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Η πληθώρα και η ποικιλία των νέων προϊόντων, όπως και η τάση εκμετάλλευσης του ενδιαφέροντος του αγοραστικού κοινού για την τεχνολογία των πολυμέσων, συντέλεσαν στην σύγχυση που υπάρχει ακόμα και σήμερα αναφορικά με το τι είναι και τι δεν είναι ένα σύστημα πολυμέσων. «Αρχή πραγμάτων ονομάτων επίσκεψη». Συνεπώς αρχή ορισμού είναι η ετυμολογική ανάλυση του όρου multimedia. Ό όρος αυτός αποτελείται από δύο 11

17 μέρη: το πρόθεμα multi και τη ρίζα media. Το Multi προέρχεται από τη λατινική λέξη multus και σημαίνει "πολυάριθμος", "πολλαπλός". Ενώ το Media είναι ο πληθυντικός αριθμός της επίσης λατινικής λέξης medium που σημαίνει "μέσο", "κέντρο". Πιο πρόσφατα η λέξη medium άρχισε να χρησιμοποιείται και ως "ενδιάμεσος", "μεσολαβητής". Κατά συνέπεια ο ορισμός που προκύπτει για τα Multimedia είναι "πολλαπλοί μεσολαβητές" ή "πολλαπλά μέσα" και χρησιμοποιείται είτε ως ουσιαστικό είτε ως επίθετο. Πιο απλά ο όρος πολυμέσα εκφράζει την χρησιμοποίηση πολλαπλών μέσων για την παρουσίαση της πληροφορίας. Στο σύστημα πολυμέσων η πληροφορία μπορεί να αναπαρίσταται με πολλούς τρόπους ως κείμενο, εικόνα, ήχος, γραφικά, σχεδιοκίνηση και βίντεο. Αυτές οι μορφές πληροφορίας μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους στον πληροφοριακό χώρο του πολυμέσου. Τέλος ας σημειωθεί ότι σε μια εφαρμογή απλών πολυμέσων απουσιάζει το χαρακτηριστικό της διάδρασης του χρήστη με την εφαρμογή Διάδραση & Διαδραστικά πολυμέσα Στην αρχή αυτής της ενότητας θα γίνει μια σύντομη ανάλυση του όρου διάδραση (interaction). Η διάδραση είναι η αμοιβαία δράση μεταξύ τουλάχιστον δυο οντοτήτων, η αλληλεπίδραση τους στο πλαίσιο πραγματοποίησης ενός στόχου, είτε αυτός επιτελείται για μάθηση, είτε για ψυχαγωγία, είτε για ενημέρωση. Η διάδραση δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ελέγχει με δυναμικό τρόπο την πορεία παρουσίασης της πληροφορίας από το σύστημα. Μια διάδραση αποτελείται από 3 βασικά μέρη: το αρχικό ερέθισμα ή κατάσταση εκκίνησης, την απόκριση (responce) του χρήστη και την ανάδραση (feedback) του συστήματος. Το αρχικό ερέθισμα δίδεται από το πολυμεσικό σύστημα και μπορεί να είναι, είτε κάποιο κουμπί πλοήγησης, είτε μια ερώτηση πολλαπλών επιλογών, είτε η συμπλήρωση ενός πλαισίου κειμένου, κ.α. Αφού, προβληθεί το αρχικό ερέθισμα από το σύστημα, ο χρήστης της εφαρμογής καλείται να αποκριθεί πραγματοποιώντας μια δράση. Το είδος αυτής της δράσης διακρίνεται σε δυο επίπεδα το φυσικό δηλαδή η φυσική ενέργεια που θα κάνει η οντότητα για να δώσει απόκριση είτε το γνωστικό επίπεδο που αποσκοπεί στο είδος της γνωστικής διαδικασίας στην οποία σχετίζεται η οντότητα για να δώσει απόκριση. Όταν ο χρήστης επιλέξει ένα τρόπο 12

18 απόκρισης στο αρχικό ερέθισμα η πληροφορία που μεταφέρει στο σύστημα αποτελεί την ανάδραση. Ολοκληρώνοντας την σύντομη αναφορά μας στον όρο διάδραση ας σημειωθούν οι λειτουργίες της. Πιο συγκεκριμένα, αυτές είναι της πλοήγησης (navigational), της μαθησιακής (learning) και της προσαρμοστικής (adaptive) διάδρασης. Η διάδραση πλοήγησης επιτρέπει στον χρήστη να περιηγείται στη δομή της εφαρμογής και να βρίσκει τις πληροφορίες που χρειάζεται με την διευκόλυνση του κάθε ενεργού στοιχείου της οθόνης. Η μαθησιακή διάδραση από την άλλη πλευρά δομείται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδράμει στην αποκομίσει μαθησιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας ο χρήστης την εφαρμογή. Τέλος, η προσαρμοστική διάδραση δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να προσαρμόζει τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στις κατηγορίες των διαδραστικών πολυμέσων που είναι τα διαλογικά πολυμέσα (interractive multimedia), το υπερκείμενο (hypertext) και τα υπερμέσα (hypermedia). Τα πολυμέσα που προσφέρουν διάδραση χαρακτηρίζονται ως διαλογικά πολυμέσα. Το χαρακτηριστικό της διάδρασης αναφέρεται στην επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και της εφαρμογής, δηλαδή τη δυνατότητα του χρήστη να ελέγχει με δυναμικό τρόπο την εξέλιξη παρουσίασης της πληροφορίας. Το υπερκείμενο είναι ένα μέσο επικοινωνίας και αποτελεί ένα σύνολο κειμένων τα οποία αποθηκεύονται σ ένα δίκτυο από κόμβους (nodes) που συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους (links). Πιο συγκεκριμένα το υπερκείμενο είναι ένα κείμενο στο οποίο μερικές λέξεις ή φράσεις συνδέονται λογικά μεταξύ τους μέσω υπερσυνδέσμων με άλλα κείμενα του θέματος που προβάλλεται. Όταν επιλέγουμε τη συγκεκριμένη λέξη ή φράση εντοπίζεται και παρουσιάζει το συνδεδεμένο κείμενο. Διευκρινίζοντας περισσότερο το θέμα, επισημαίνουμε ότι ο όρους υπερσύνδεσμος είναι οι λογικές συνδέσεις οι οποίες έχουν προσαρτηθεί από τον προγραμματιστή στη φάση υλοποίησης του υπέρκειμένου. Σκοπός του υπερκειμένου είναι να απεικονίσει αρχεία κειμένου που αποτελούν τους κόμβους, οργανωμένα με μη γραμμική και μη σειριακή μορφή αλλά με λογική θεματική δομή και συσχέτιση. Με το χρόνο η ιδέα του υπερκειμένου αναπτύχθηκε στοχεύοντας στην ενσωμάτωση και άλλων μέσων, όπως εικόνες, διαγράμματα, βίντεο, ήχος, 13

19 σχέδια, κ.α. Το αποτέλεσμα της επέκτασης αυτής είναι η εμφάνιση των υπερμέσων. Επομένως, είναι δυνατόν επιλέγοντας ένα σημείο ενός σχεδίου να συνδεθούμε σε κάποιο άλλο σημείο είτε αυτό είναι μια εικόνα, ένα βίντεο, ένα κείμενο κ.α. Ουσιαστικά τα υπερμέσα αποτελούν την εξέλιξη των πολυμεσικών εφαρμογών, διότι συμπεριλαμβάνουν τις ιδιότητες των διαλογικών πολυμέσων και επιπρόσθετα παρέχουν την δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης στον χρήστη με την χρήση των υπερσυνδέσμων. Σήμερα όμως οι έννοιες των αλληλεπιδραστικών πολυμέσων και των υπερμέσων ταυτίζονται γιατί όλες οι εφαρμογές πολυμέσων πρακτικά είναι υπερμέσα. Οι γενικές δομές που μπορούν να έχουν το υπερκείμενο και τα υπερμέσα παρουσιάζονται ευθύς παρακάτω: Οθόνες με κείμενα και συνδέσμους (σε άλλα κείμενα) Οι σύνδεσμοιείναι δείκτες για άλλες θέσεις πληροφορίας Πληροφορίες σε μορφή κειμένου Οι δείκτες μπορεί να είναι λέξεις ή κείμενα ή... Πληροφορίες σε μορφή κειμένου Πληροφορίες σε μορφή κειμένου Σχήμα 1.1 : Δομή Υπερκειμένου 14

20 Οθόνες με εικόνες, κείμενα και συνδέσμους (στα κείμενα και τις εικόνες) Φωτογραφία Οι σύνδεσμοιείναι δείκτες για άλλες θέσεις πληροφορίας Κινούμενη εικόνα (Animation) Οι εικόνες μπορείς να είναι φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες ή βίντεο Οι δείκτες μπορεί να είναι εικόνες ή κείμενα ή... Video Πληροφορίες σε μορφή κειμένου Εικόνα Πληροφορίες σε μορφή κειμένου Video Σχήμα 1.2 : Δομή υπερμέσων Εποπτεία & εποπτικά μέσα διδασκαλίας Στη διδασκαλία ονομάζουμε εποπτεία την παραστατική κωδικοποίηση του περιεχομένου ενός μηνύματος με στόχο να ενεργοποιηθούν οι αισθήσεις του εκπαιδευόμενου κατά την διαδικασία αποδοχής του. Σύμφωνα με τα πορίσματα των μελετών του R.Mucchielli οι άνθρωποι συγκρατούν: 90% από ότι κάνουν αλληλεπιδραστικά πολυμέσα & παιχνίδια 70% από ότι λένε ή γράφουν αλληλεπιδραστικές διαλέξεις 50% από ότι ακούνε και βλέπουν πολυμέσα 30% από ότι βλέπουν εικονες & διαγράμματα 10% από ότι διαβάζουν κείμενο Σχήμα 1.3 : Ανθρώπινη αντίληψη Εποπτικά μέσα ονομάζουμε τα μέσα εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση εκπαιδευτικών μηνυμάτων με στόχο την πρόκληση σύμπραξης μεταξύ των αισθήσεων και της νόησης. Τα εποπτικά μέσα είναι πιο 15

21 αποτελεσματικά κατά την διαδικασία διδασκαλίας διότι ενισχύουν το ενδιαφέρον και ταυτόχρονα συντηρούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου. Επιπλέον αποδίδουν σαφέστερα έννοιες, σχέσεις και φαινόμενα Διαχωρισμός των τύπων πληροφορίας Από τα προηγούμενα προκύπτει το εύλογο ερώτημα αναφορικά με το είδος της πληροφορίας το οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πολυμεσικό. Αυστηροί και διακριτοί τύποι πληροφορίας που εμπίπτουν στα όρια του ορισμού δεν δύναται να δοθούν καθώς δεν έχουν καθορισθεί επισήμως. Εντούτοις έχουν διαμορφωθεί σχετικοί εμπειρικοί κανόνες αναφορικά με το είδος πληροφορίας που μπορεί να εμπεριέχεται σ ένα πολυμεσικό σύστημα, οι οποίοι άτυπα καθιερώθηκαν στο χώρο των πολυμέσων. Καθοριστικός παράγοντας για την διεργασία αυτή είναι η διάκριση του πολυμεσικού συνόλου σε δυο τμήματα: ενός με συνεχή ή αναλογική μορφή πληροφορίας και ενός με διακριτή. Ως αναλογική πληροφορία ορίζεται εκείνη που εκφράζεται με την μορφή συνεχών τιμών ενώ αντίστοιχα διακριτή εκείνη που παρέχεται με τη μορφή διακριτών μορφών (Μυρίδης Ν. :1998). Εκτός από την διάκριση της πληροφορίας σε αναλογική και διακριτή είναι χρήσιμο να γίνει επίσης ο διαχωρισμός σε συνειλημμένα (captured) και συνθετικά (synthesized) μέσα. Ο διαχωρισμός αυτός προκύπτει από τον τρόπο που δημιουργείται η πληροφορία. Αν η πληροφορία συλλαμβάνεται απευθείας από τον πραγματικό κόσμο αναφερόμαστε σε captured media ενώ αν δημιουργείται από τον άνθρωπο μέσω κατάλληλων εργαλείων λογισμικού έχουμε τα συνθετικά μέσα. Για παράδειγμα, αν μια εικόνα σχεδιάστηκε μέσω ενός προγράμματος τότε χαρακτηρίζεται ως συνθετική, αντίστοιχα αν μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μεταφέρει αυτόματα την εικόνα ενός αντικειμένου σε ψηφιακή μορφή κατάλληλη για χρήση στον υπολογιστή τότε η εικόνα ανήκει στο χώρο της σύλληψης. Επιπρόσθετα, όταν ο τύπος της πληροφορίας μπορεί να έχει χωρική διάσταση τότε αυτή ονομάζεται διακριτή. Αν όμως υφίσταται η ύπαρξη χρονικής συνιστώσας αυτή καλείται συνεχής. Για παράδειγμα, οι εικόνες, το κείμενο και τα γραφικά είναι διακριτές πληροφορίες, ενώ το βίντεο, ο ήχος και το animation είναι συνεχείς. Ανακεφαλαιωτικά, ακολουθεί μια διαγραμματική απεικόνιση των ειδών πληροφορίας: 16

22 Συνεχή (χρονική συνιστώσα) Ήχος Κινούμενες Εικόνες Animation Διακριτά (χωρική συνιστώσα) Ακίνητες Εικόνες Κείμενο Γραφικά Captured Synthesized Σχήμα 1.4 : Ταξινόμηση ειδών πληροφορίας Αυτόνομα & δικτυωμένα πολυμέσα Ο όρος αυτόνομα ή τοπικά πολυμέσα αναφέρεται σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν μόνο τον υπολογιστή για την παρουσίαση της εφαρμογής. Συνεπώς, ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες υπομονάδες όπως: επεξεργαστή, επαρκή κεντρική μνήμη, επαρκή υποσυστήματα (κάρτες) γραφικών και ήχου, ηχεία, μικρόφωνο, επαρκή αποθηκευτικά μέσα, κ.α. Πολλές φορές όμως είναι επιθυμητό οι εφαρμογές πολυμέσων να επικοινωνούν μέσω δικτύου με άλλους υπολογιστές για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, διότι υπάρχουν εφαρμογές που είναι αποκλειστικά δικτυακές και δεύτερον, διότι απαιτείται η εφαρμογή να είναι δικτυακή για να εξυπηρετήσει ποικίλες ανάγκες. Στο επόμενο σχήμα εποπτικά φαίνεται η διάκριση των πολυμέσων σε αυτόνομων και δικτυακών: Αυτόνομα Πολυμέσα Δικτυωμένα Πολυμέσα CD-ROM Multimedia PC Δίκτυο Server Multimedia PC Σχήμα 1.5 : Αυτόνομα και Δικτυωμένα Πολυμέσα 17

23 1.2.7 Χαρακτηριστικά συστημάτων πολυμέσων Στις μέρες μας για να χαρακτηρίσουμε ένα σύστημα πολυμεσικό πρέπει αυτό να πληρεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις όπως: ο έλεγχος και η παρουσίαση της πληροφορίας πρέπει να γίνεται μέσω υπολογιστή το σύστημα που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της πληροφορίας επιβάλλεται να είναι ολοκληρωμένο (integrated), δηλαδή να παρέχει όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα για την άριστη απόδοση της εφαρμογής η πληροφορία πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή η διεπαφή (interface) με το χρήστη να παρέχει την δυνατότητα αλληλεπίδρασης (interaction). Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την δημιουργία εφαρμογών με πολλαπλές λειτουργίες σε σχέση με την απλή παρουσίαση της πληροφορίας, ειδάλλως η διάδραση αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των πολυμέσων. (Δημητριάδης Σ., Πομπόρτσης Α, Τριανταφύλλου Ε.:2004, Εργαστήριο Πολυμέσων ΕΜΠ: 2010), (Μακράκης, Β.: 2000), (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Νομού Φλώρινας: 2010) 1.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της διαθεσιμότητας της, ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο στον τομέα της εκπαιδευτικής πληροφορικής αφού η πραγματική βελτίωση της είναι λιγότερο σημαντική. Τροχοπέδη στην εξέλιξη του αναφερόμενου τομέα αποτελεί η ανεπάρκεια κατάλληλων ατόμων για την ανάπτυξη ποιοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού και η διένεξη που παρατηρείται στο χώρο της εκπαίδευσης ως προς τον τρόπο που πρέπει να αξιοποιηθεί υπολογιστής στην διδασκαλία. Ο τομέας της εκπαιδευτικής πληροφορικής είναι σχετικά καινούργιος και εξελισσόμενος, εντούτοις η ανάγκη για εμπλουτισμό των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας με νέα χαρακτηριστικά και τεχνικές μεγαλώνει συνεχώς. Ποικίλες μελέτες και προτεινόμενα προγράμματα προσπαθούν να εισάγουν τις νέες τεχνολογίες σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία όπου και αν αυτή επιτελείται. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θεωρείται σήμερα ως το κατάλληλο βοηθητικό μέσο για την υποστήριξη στη διδακτική πράξη. Η επιτυχημένη 18