Hellenic Aid ( Tsunami 2004:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hellenic Aid ( Tsunami 2004:"

Transcript

1 Μη παραδοσιακοί παράγοντες επηρεασµού του πλαισίου συνεργασίας και διαχείρισης της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας Η προώθηση της βοήθειας και η διπλωµατία της Hellenic Aid ( Tsunami 2004: Σρι Λάνκα) Θάλεια Καβακιώτου* Η παρούσα εργασία παρουσιάσθηκε στο πλαίσιο του Γ Πανελλήνιου Συνεδρίου ιεθνούς Πολιτικής Οικονοµία «Η ιεθνής Οικονοµία στον 21 ο αι., Προς την Παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των περιφερειακών συνεργασιών;» *Θάλεια Καβακιώτου Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς Ερευνήτρια Ινστιτούτου ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων Μάιος

2 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία επιδιώκει να αναλύσει το πλαίσιο διαδράσεως µεταξύ των δρώντων που συµµετείχαν στη διαχείριση της καταστροφής, την προκληθείσα από το tsunami στις χώρες της ΝΑ Ασίας, το εκέµβριο του Η έκταση του συµβάντος καθώς και η κλίµακα της απώλειας ανθρωπίνων ζωών ανέγειραν προβληµατισµούς αναφορικά µε το υπάρχον επίπεδο ετοιµότητας, συντονισµού και αντίδρασης των κρατών της περιοχής και της συνεργασίας µεταξύ των φορέων σε διεθνές, περιφερειακό, διακυβερνητικό, εθνικό, µηκρατικό και τοπικό επίπεδο. Οι φυσικές καταστροφές, τείνουν στην εποχή µας, να πολλαπλασιαστούν όπως άλλωστε και το κόστος παροχής επείγουσας ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας επηρεάζοντας ευρύτερους στόχους που σχετίζονται µε την προσπάθεια διεθνών οργανισµών και φορέων να προωθήσουν την ανάπτυξη στις αναπτυσσόµενες χώρες και να περιορίσουν τη φτώχεια. Βαθµιαία τα κράτη ευπαθών περιοχών όπως είναι οι χώρες της Ν- ΝΑ Ασίας, θα πρέπει να ενσωµατώσουν την πρόληψη και διαχείριση των καταστροφών στο αναπτυξιακό τους σχεδιασµό. Η ταχεία συγκέντρωση των απαιτούµενων πόρων, κυρίως των χρηµατοοικονοµικών, και η αποτελεσµατικότητα της βοήθειας δεν είναι πάντοτε δεδοµένη καθόσον εξαρτάται από τις εσωτερικές διαδικασίες και τις επικρατούσες συνθήκες και αντιλήψεις στο εσωτερικό των κρατών αποδεκτών της βοήθειας ή ακόµη και από την πραγµατική ικανότητα των δωρητών χωρών να υπερβούν τα εµπόδια. Η ιδιαιτερότητα της Σρι Λάνκα έγκειται στο γεγονός ότι εκτός από την καταστροφή που προκάλεσε το tsunami, βρισκόταν εγκλωβισµένη στη δύνη ενός εµφυλίου πολέµου. Το 2004 η επίσηµη κυβέρνηση και οι αντάρτες του LTTE είχαν ήδη προχωρήσει σε µια συµφωνία εκεχειρίας. Ωστόσο παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να παρέµβει για την τελική διευθέτηση του εµφυλίου πολέµου και την αποκατάσταση της ειρήνης, η βοήθεια, µεταξύ άλλων, προκάλεσε την αναζωπύρωση της βίας. Αντίθετα ήταν τα αποτελέσµατα στην Ινδονησία όπου ο εµφύλιος κατέληξε σε ένα αποδεκτό από τις αντιµαχόµενες πλευρές Μνηµόνιο Κατανόησης. Το διεθνές σύστηµα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας αντιµετώπισε προβλήµατα συντονισµού και ταχείας αξιοποίησης. Θα ισχυρισθούµε στην παρούσα εργασία ότι το πλαίσιο άσκησης της διπλωµατίας και των διεθνών σχέσεων όπως και οι υπερεθνικές δοµές που τείνουν να συγκροτηθούν την εποχή της παγκοσµιοποίησης δεν µπορούν να αναπτύξουν αποτελεσµατική επείγουσα ανθρωπιστική δράση σε περιοχές όπου υπάρχουν αστάθµητοι παράγοντες και οι ανεπαρκείς κρατικές δοµές και µηχανισµοί επηρεάζουν τη όλη διαδικασία ιδίως επειδή προϋποθέτει µια προσέγγιση «από τα κάτω», αµεσότητα στη διάδραση σε τοπικό επίπεδο η οποία βασίζεται 2

3 στην αποτελεσµατικότητα των ανθρώπων που στελεχώνουν τον οποιοδήποτε φορέα. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης οι Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις µπορούν να παίξουν τον πιο σηµαντικό ρόλο. Η Ελλάδα για πρώτη φορά ανέλαβε ένα τόσο δύσκολο εγχείρηµα σε περιοχές όπου δεν είχε επιχειρήσει ξανά στο παρελθόν. Τόσο για την Ελλάδα όσο και για όλους τους δρώντες σε κάθε επίπεδο, το tsunami του 2004 έδωσε το έναυσµα για την εξεύρεση λύσεων που προκύπτουν από τη διεύρυνση των πραγµατικών δυνατοτήτων των ενδιαφεροµένων και εµπλεκοµένων µε βάση τη συνεργασία και συµµετοχή όλων. Σρί Λάνκα Στα Νότια της Ινδίας και στο νοτιότερο άκρο της Ασίας, το νησί του Ινδικού Ωκεανού που ονοµάζεται από το 1972 επισήµως ηµοκρατική Σοσιαλιστική ηµοκρατία της Σρι Λάνκα (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) πρώην Κεϋλάνη, αντιµετωπίζει µια σειρά από προκλήσεις µε κυριότερη την διευθέτηση της ειρήνης και τον τερµατισµό των εµφυλίων εθνικιστικών συγκρούσεων οι οποίες ξεκίνησαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 µεταξύ των Sinhalese που είναι η πλειοψηφία και των Tamil αποσχιστών (Liberation Tigers of Tamil Eelam ή LTTE). Το Φεβρουάριο του 2002 µε την διαµεσολάβηση του Νορβηγικού παράγοντα οι διαπραγµατεύσεις οδήγησαν σε µια νέα κατανόηση µεταξύ των αντιµαχόµενων πλευρών και στην υιοθέτηση µιας εκεχειρίας κατάπαυση του πυρός. 1 Στο διάστηµα των προηγούµενων δυο δεκαετιών οι δοκιµασίες και οι καταστολές ζηµίωσαν αµφότερες πλευρές. Από την πλευρά του επίσηµου κράτους, η Σρι Λάνκα από την ανεξαρτησία και µέχρι σήµερα έχει επικυρώσει πληθώρα συµβάσεων µε ιεθνείς Οργανισµούς γεγονός που συνηγορεί στην αντίληψη ότι αποδέχεται την ισχύ του διεθνούς δικαίου και στην πρόθεση συµµετοχής στις παγκόσµιες διεργασίες. Άλλοι δρώντες έχουν επίσης προωθήσει σειρά έργων για την ανόρθωση της οικονοµίας, την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής και την ανύψωση του επιπέδου ευηµερίας των κατοίκων (η Ιαπωνία, USAID, UNDP, World Bank, CARE). 2 Από την άλλη, η κατάσταση µε τους Tamil και τον άµαχο πληθυσµό καταδεικνύουν τη συνεχή παραβίαση της διεθνούς έννοµης τάξης µε αδικήµατα και δράστες αµφότερες αντιµαχόµενες πλευρές. Εκατοντάδες χιλιάδες Tamil αναγκάσθηκαν στο παρελθόν να φύγουν από τη χώρα µε κατεύθυνση κυρίως τις χώρες της Μέσης Ανατολής ή να µετοικήσουν στις δυτικές επαρχίες ως εσωτερικοί πρόσφυγες. Σε άρθρο µε τίτλο «No Peace, No War,Have international donors failed Sri Lanka s most 1 Πηγή: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html 2 Πηγή: 3

4 vulnerable?» ο Alan Keenan σηµειώνει ότι υπήρχε ένα αόριστα οργανωµένο δίκτυο αποτελούµενο από Tamils, Sinhalese και µουσουλµανικοί αποστάτες, επέκριναν τις παραβιάσεις όλων των εµπλεκοµένων στις διαµάχες και κυρίως τους LTTE οι οποίοι στρατολογούσαν µαχητές ακόµη και παιδιά (αγόρια-κορίτσια) µέσω απαγωγών και χρησιµοποιώντας παράνοµες-καταναγκαστικές µεθόδους, παραβιάζοντας διεθνείς συνθήκες που συγκροτήθηκαν για την προστασία των παιδιών εν καιρώ πολέµου. 3 Οι αρµόδιοι φορείς αδυνατούσαν να ελέγξουν την κατάσταση. Από το 2003 η UNICEF µε το "Πρόγραµµα δράσης για τα παιδιά που επηρεάστηκαν από τον πόλεµο" ξεκίνησε σε συνεννόηση µε την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα και τους ίδιους τους Tamil ένα πρόγραµµα δράσης και απελευθέρωσης-αποκατάστασης-επανένταξης δεκάδων χιλιάδων παιδιά που επηρεάστηκαν σοβαρά από τον πόλεµο. 4 Οι Tamil έχουν επίσης διχαστεί και διασπαστεί σε µετριοπαθείς και ριζοσπάστες, ανάλογα την προθυµία που εκδηλώνει η κάθε οµάδα να συµβάλλει στην εξεύρεση µιας βιώσιµης λύσης και την ενσωµάτωσή τους στο επίσηµο κράτος, δηλαδή σε πτέρυγες µε πιο γνωστή αυτή των Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) ή Karuna Faction [Vinayagamurthi MURALITHARAN] η οποία σήµερα µάχεται τους LTTE αν και προήλθαν από τον αρχικό πυρήνα τους. Σε σχετικό άρθρο, ταυτόσηµο µε αυτό του Alan Keenan («No Peace, No War») o Ameen Izzadeen εκδότης της Sunday Times και της Daily Mirror στο Colombo της Σρι Λάνκα, υποστήριξε ότι «τρία χρόνια αργότερα, δεν υπάρχει καµία ειρήνη, κανένας πόλεµος, και καµία συζήτηση. Η µόνη πραγµατικότητα είναι η συµφωνία εκεχειρίας, στην οποία τα δύο συµβαλλόµενα µέρη συνεχίζουν να εµµένουν για στρατηγικούς λόγους, παρά τις παραβιάσεις και από τις δύο πλευρές [.] Ο νορβηγικός ειδικός απεσταλµένος, Erik Solheim, ήταν στη Σρι Λάνκα την προηγούµενη εβδοµάδα.αυτή τη φορά, η προσπάθειά του στόχευε περισσότερο στην επίτευξη µιας συµφωνίας για την δηµιουργία ενός κοινού µηχανισµού διαχείρισης βοήθειας λόγω του tsunami (tsunami aid) στις Βόρειες και Ανατολικές περιοχές παρά στην προώθηση της διαδικασίας ειρήνης καθ' εαυτό. Μολοταύτα δεν υπήρξε καµία σηµαντική πρόοδο και ο κ. Erik Solheim έφυγε µε άδεια χέρια αφού άκουσε τα παράπονα και των δυο πλευρών, µια κατάσταση, µε την οποία οι Νορβηγοί έχουν γίνει εξοικειωµένοι. Η κυβέρνηση και το LTTE χρειάζονται ωστόσο τα ξένα κεφάλαια για να υποστηρίξουν τις αντίστοιχες θέσεις τους. Το LTTE επιδιώκει να αποσπάσει µεγάλο µερίδιο από 3 CRC 1989: Convention on the Rights of the Child, New York, 20 November 1989, επικυρώθηκε από Σρι Λάνκα τη και το Opt Prot. CRC 2000: Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, New York, 25 May 2000 η οποία επικυρώθηκε από την Σρι Λάνκα τη (Πηγή: 4 Boston Review, 2005 (διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 4

5 την υποσχόµενη βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα - αν και ένα µεγάλο µέρος αυτής της ενίσχυσης παραµένει µόνο µια απόµακρη υπόσχεση. Φαίνεται να υπάρχει σηµαντική πίεση εκ µέρους των δωρητών χωρών και διεθνών οργανισµών προς την κυβέρνηση να έρθει σε κάποιο είδος συµφωνίας µε το LTTE πρωτού αποδεσµεύσουν οποιαδήποτε κεφάλαια. Νωρίτερα οι δωρητές είχαν συνδέσει την καταβολή µιας 4,5 δισεκατοµµύρια δολαρίων µε την επανάληψη της διαδικασίας ειρήνης» [ ]». 5 Αντίστοιχα στην Ινδονησία, οι εσωτερικές συγκρούσεις είχαν µεγιστοποιήσει την ευπάθεια των κατοίκων και είχαν οδηγήσει χιλιάδες άτοµα στην εσωτερική µετακίνηση και µετανάστευση (Internally Displacement Persons) και περιθωριοποιούνταν χωρίς να έχουν κατάλληλη υποστήριξη από το κεντρικό κράτος ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια που παρείχε η διεθνή κοινότητα ή ακόµη και σε βασικές υγειονοµικές υπηρεσίες, φαγητό ή στέγη. Στο πλαίσιο αυτό η νοµιµοποίηση της επίσηµης κυβέρνησης ήταν ελλιπής και επιδρούσε δυσµενώς στην άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας επί των τοπικών πληθυσµών. 6 Η συνεργασία των τοπικών αρχών µε τις τοπικές κοινότητες αποτελεί κλειδί για την αποκέντρωση των ευθυνών και αρµοδιοτήτων η οποία θα µπορούσε να συνεισφέρει µακροπρόθεσµα στην εθνική και περιφερειακή συγκρότηση και την εγκαθίδρυση ενός πλουραλιστικού κράτους. Το tsunami του 2004 αλλά και ο σεισµός στις προκάλεσαν την απώλεια περισσότερων των 200χιλ. ανθρωπίνων ζωών. Επιπρόσθετα η επαρχία της Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) και το νησί του Nias υπέστησαν πρωτοφανείς υλικές καταστροφές σε σπίτια και υποδοµές. Στη Σρί Λάνκα κυρίως στις ανατολικές και βόρειες ακτές (Galle, Matara, Hambantota, Ampara), όπως και στην περιοχή του Aceh της Ινδονησίας, οι συνέπειες από το tsunami και η αναγκαιότητα αποκατάστασης των ζηµιών διαµόρφωσαν παροδικά την πολιτική των τρεχουσών εµφυλίων πολέµων καθόσον τόσο οι κυβερνήσεις όσο πολιτοφύλακες διαφόρων οµάδων ήθελαν να διασφαλίσουν τον έλεγχο επί των ανθρώπων, του εδάφους και επί της βοήθειας. 7 Το κύριο ζήτηµα που αντιµετώπισαν διεθνείς οργανισµοί, οι µεγάλοι διεθνείς δωρητές, µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, όπως είναι η Ελλάδα, και οι ιεθνείς Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, τόσο µετά την ανακοίνωση του σεισµού και του παλιρροϊκού κύµατος και την ανάγκη ταχείας προώθησης επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας όσο και κατά την επόµενη φάση, αυτή της ανασυγκρότησης η οποία 5 ιαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 6 Tri Nuke Pudjiastuti, MIGRATION AND CONFLICT IN INDONESIA, IUSSP Regional Population Conference -Bangkok, June Kenneth Bush, A Measure of Peace: Peace And Conflict Impact Assessment (PCIA) Of Development Projects In Conflict Zones, Working Paper No. 1 The Peace building and Reconstruction Program Initiative & The Evaluation Unit,(διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση DO_TOPIC.html ) 5

6 ακολουθείται µε βάση τη διεθνή πρακτική ( linking emergency and rehabilitation to development) και αφορά στον σχεδιασµό µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης Post- Tsunami Ανασυγκρότησης για ταχεία ανάπτυξη των πληγεισών κρατών, ήταν ότι ήρθαν αντιµέτωποι µε την πολιτική κατάσταση της κάθε χώρας όπου κυριαρχούσαν οι εµφύλιες συγκρούσεις. Σχεδόν εξ ορισµού οι πολιτικές και νοµικές δοµές όπως και το επίπεδο ασφάλειας αποδυναµώνονται ως αποτέλεσµα της βίαιης σύγκρουσης η οποία αποτελεί ανασταλτικός παράγοντας της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της θεµελίωσης της ειρήνης. Σε κάθε χώρα η λειτουργία αυτών των δοµών στο πλαίσιο εµφυλίων πολέµων διαφέρει σε πολλά επίπεδα (σεβασµός ανθρωπίνων δικαιωµάτων, διαφάνειας, διαφθοράς κ.α.) γεγονός που καθιστά το επίπεδο προβλεψιµότητας ενός προγράµµατος, άµεσα πλέον συνυφασµένο µε τους κινδύνους, αρκετά δυσχερή. Με την έννοια αυτή διαφορετικοί δρώντες αντιµετωπίζουν την υλοποίηση των προγραµµάτων µε διαφορετική ευχέρεια. Εκτός των ανωτέρω η νέα πρόκληση που αντιµετώπισε ο τοµέας της παροχής επείγουσας-ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας ήταν ο συντονισµός των προσπαθειών των διεθνών φορέων σε σχέση µε τους εγχώριους φορείς πολλών πληγείσων χωρών παράλληλα µε την αναγκαιότητα παροχής της βοήθειας σε επιµέρους περιοχές τους. Από την άποψη αυτή η αντίθεση µεταξύ παγκόσµιο-τοπικού λαµβάνει µια νέα διάσταση που περνάει στην καρδιά των εθνικών συστηµάτων των χωρών. υο χρόνια µετά την έλευση του καταστροφικού tsunami η βία αναζωπυρώθηκε στη Σρι Λάνκα µε αφορµή τη διαχείριση της βοήθειας. Το 2007 η επίσηµη κυβέρνηση ανέκτησε τον έλεγχο των δυτικών επαρχιών και από τις αρχές του 2008, µε την απόσυρση της Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM- λόγω αθέτησης των συµφωνηθέντων όρων εκ µέρους της επίσηµης κυβέρνησης), δίνει µάχες µε τους Tamil στις βόρειες περιοχές της χώρας. 8 Όπως επισηµαίνεται από τον Alan Keenan το ζήτηµα είναι τελικά από πού θα έρθει η ειρήνη; Στα πρώτα χρόνια της εύθραυστης διαδικασίας για την επίτευξη της ειρήνης η µέθοδος που υιοθετήθηκε από τις τοπικές και διεθνείς οµάδες έγινε γνωστή ως "εποικοδοµητική δέσµευση." Θεώρησαν ότι ο πολιτικός µετασχηµατισµός των LTTE θα έπαιρνε το χρόνο αλλά ήταν εφικτός εφόσον συνοδεύονταν από οικονοµικά -κοινωνικά δικαιώµατα και ανθρωπιστικούς κανόνες. Η παραδοσιακή τακτική της καταγγελίας των παραβιάσεων άλλωστε δεν είχε φέρει κάποιο αποτέλεσµα εφόσον απώτερος στόχος των LTTE είναι η αναγνώριση ενός ξεχωριστού ρόλου, την ικανοποίηση ιδιαιτέρων συµφερόντων, ως εγγύηση 8 Πηγή: Σχετική δήλωση της SLMM είναι διαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 6

7 για την εξεύρεση µιας βιώσιµης λύσης. Η προσέγγιση αυτή κέρδισε έδαφος µε την διαµεσολάβηση του νορβηγικού παράγοντα ο οποίος προσανατολίστηκε στην επίτευξη µιας διαπραγµάτευσης µεταξύ του LTTE και της κυβέρνησης και εγγυήθηκε την περιθωριοποίηση πολλών εκλογικών περιφερειών των οποίων η συγκατάθεση θα ήταν απαραίτητη για την επιτυχία της διαδικασίας ειρήνης. Ωστόσο ακόµη και πριν το tsunami η σκλήρυνση των θέσεων στη διπλωµατική κοινότητα Colombo ήταν ήδη εµφανής. Οι συζητήσεις για την «εποικοδοµητική δέσµευση» αποτελούσαν µέρος µιας µεγαλύτερης δηµόσιας συζήτησης για τον κατάλληλο ρόλο της διεθνούς κοινότητας στη διαµόρφωση του µέλλοντος της Σρι Λάνκα καθόσον βαθµιαία αναγνωρίστηκε η αποτυχία της Σρι Λάνκα να διαχειριστεί τις πολιτικές συγκρούσεις της χώρας χωρίς να ωφεληθεί από τη βοήθεια των ουδέτερων δρώντων µε στόχο την ειρήνη. 9 Εξάλλου µε τους υπάρχοντες όρους η διεθνής συµµετοχή έχει γίνει µια πηγή διαξιφισµών και δυσπιστίας. Όλες οι πλευρές της Σρι Λάνκα έχουν γίνει όλο και περισσότερο καχύποπτες προς τη υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας στη διαδικασία ειρήνης και ότι αυτή ωφελεί τους αντιπάλους τους. Κατά συνέπεια η απόφαση των LTTE να αποσυρθούν από τις συζητήσεις ειρήνης κατακρηµνίστηκε. Εν µέρει αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εν µέσω της ισχύουσας εκεχειρίας ήδη είχαν αποκλειστεί από σηµαντικές διεθνείς διαβουλεύσεις όπως ήταν αυτή του International Donors Meeting η οποία πραγµατώθηκε στην Washington το 2003, ένας αποκλεισµός που θεωρήθηκε επιβεβληµένος επειδή το LTTE εµπίπτει στις διατάξεις της αντιτροµοκρατικής νοµοθεσίας των ΗΠΑ. Εξάλλου στρατηγικά η κυβέρνηση επεδίωκε να συµβάλλει στην οικοδόµηση του αποκαλούµενο διεθνές δίκτυο ασφάλειας, που ενεργοποιείται σε περίπτωση που η διαδικασία ειρήνης αποτυγχάνει, µέσω του οποίου η περιθωριοποίηση των LTTE ήταν δεδοµένη. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τοµέα της εθνικής ασφάλειας ήταν οι στενοί δεσµοί που συνάφθηκαν µεταξύ Σρι Λάνκα και των αµερικανικών στρατιωτικών, και η θεµελιώδης συµφωνία υπεράσπισης-συνεργασίας µεταξύ Σρι Λάνκα και των ινδικών κυβερνήσεων και την ενδεχόµενη παροχή στρατιωτικής υποστήριξης σε περίπτωση αναβίωσης των εχθροπραξιών. 10 Σε µια συνέντευξη που παραχωρήθηκε στις από τον Πρέσβη των Ηνωµένων Πολιτειών στη Σρι Λάνκα, Jeffrey Lunstead, σχετικά µε την βοήθεια προς τις πληγείσες από το tsunami χώρες (η οποία έφθασε τα $907εκ), επισηµαίνεται ότι η δηµιουργία ενός κοινού µηχανισµού διαχείρισης της βοήθειας για την ανοικοδόµηση των ΒΑ επαρχιών της Σρι Λάνκα, µεταξύ κυβέρνησης και 9 Ibid, Βλέπε υποσηµείωση 4 10 Boston Review, 2005 (διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ) 7

8 LTTE, θα βοηθούσε την αποτελεσµατικότερη προώθησή της και οι ΗΠΑ θα ήταν διατεθειµένες να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες του Προέδρου και της κυβέρνησης της χώρας. 11 Ουδείς λόγος για την συµµετοχή των LTTE στην οποιαδήποτε πολιτική ή ανάπτυξη οποιουδήποτε µηχανισµού. Όπως σηµειώνει σε σχετικό άρθρο µεγάλο τµήµα της κοινότητας των Tamil σήµερα έχει ταυτισθεί µε ακραία στοιχεία των αποσχιστών ενώ πλήθος άλλων εθνοτήτων, όπως είναι οι µουσουλµάνοι στις ανατολικές επαρχίες, διεκδικούν περισσότερα δικαιώµατα και αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων τους. Τούτο αποδίδεται, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, στην αποτυχία της δηµόσιας διπλωµατίας της χώρας να χρησιµοποιήσει την επιρροή της διεθνούς κοινότητας, ειδικά των ισχυρών της ύσης, έγκαιρα ώστε να επιλυθεί το ζήτηµα Το διακύβευµα σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο είναι εάν οι ξένες κυβερνήσεις και φορείς µπορούν να επινοήσουν τρόπους να επηρεάσουν τους LTTE και αν οι ξένοι δωρητές µπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της δράσης ανεξάρτητων ακτιβιστών σε τοπικό επίπεδο ώστε να είναι σε θέση να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα των τοπικών κοινωνιών πιο αποτελεσµατικά. 12 Μετά την καταστροφή του tsunami, οι δωρήτριες χώρες και οργανισµοί ανταποκρίθηκαν ταχύτατα στις εκκλήσεις αλλά τα χρήµατα που συγκεντρώθηκαν δεν µπορούσαν να ξοδευτούν µε τον ίδιο ρυθµό ώστε να δικαιολογήσουν τους λόγους για τους οποίους δόθηκαν. 13 Έτσι η ταχεία συγκέντρωση των απαιτούµενων πόρων, κυρίως των χρηµατοοικονοµικών δεν συνδέεται εξορισµού µε την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας καθόσον επεισέρχονται άλλοι παράγοντες όπως οι επικρατούσες συνθήκες και αντιλήψεις στο εσωτερικό των κρατών αποδεκτών της βοήθειας και η πραγµατική ικανότητα των δωρητών να υπερβούν τα όποια εµπόδια. Το Γραφείο Συντονισµού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωµένων Εθνών (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) δεν µπόρεσε να εγκαθιδρύσει ένα αποτελεσµατικό µηχανισµό συντονισµού νωρίτερα από το Μάρτιο του 2005 δηλαδή αφού είχε παρέλθει η σηµαντικότερη και οξύτερη φάση της επείγουσας βοήθειας. Τα εµπόδια και περιορισµοί σχετίζονταν Gamage Daya, Asian Tribune US Bureau Analysis, «Sri Lanka s ineffective Global Public Diplomacy contributes to Congressman Pallone s confusion on National Question, ( ιαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ) 13 David Alexander, GLOBALIZATION OF DISASTER: TRENDS, PROBLEMS AND DILEMMAS, The Trustees of Columbia University in the City of New York, Journal of International Affairs, Spring/Summer vol. 59, no. 2. 8

9 περισσότερο µε το γεωγραφικό εύρος της καταστροφής και τον αριθµό των αντιπροσωπειών παροχής βοήθειας που λειτουργούσαν ήδη από τον πρώτο µήνα της καταστροφής. 14 Η ανταπόκριση στις καταστροφές του tsunami έχει πολλά συστατικά στοιχείατοπικές, επαρχιακές, εθνικές, διεθνείς οργανισµοί και διεθνείς στρατιωτικές ανθρωπιστικές δυνάµεις. Ωστόσο η ανακούφιση µετά το tsunami ξεκίνησε από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες µε την υποστήριξη του στρατού και της κοινωνίας των πολιτών π.χ. µόλις εγκρίθηκε η πρόσβαση στην περιοχή του Aceh-Ινδονησίας, οι διεθνείς φορείς µετέφεραν βοήθεια µε την χρήση µέσων όπως ελικόπτερα και αεροπλάνα για τον ταχύ διαµοιρασµό των προµηθειών. Η Ινδονησία ήδη µέσω της περιφερειακής συνεργασίας (κυρίως ως χώρα της ASEAN) είχε συγκροτήσει, όχι όµως και τόσο αποτελεσµατικά, µια βάση ανταπόκρισης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και έτσι κινητοποίησε άµεσα το αρµόδιο εθνικό συµβούλιο «National Disaster Management Board ή BAKORNAS» για να συντονίσει την προώθηση της επείγουσας βοήθειας στο Aceh. Ο επίσηµος ινδονησιακός στρατός και η στρατιωτική αστυνοµία, λόγω του στρατιωτικού νόµου βρέθηκαν από νωρίς στο τόπο των καταστροφών για τον επιτόπιο συντονισµό. Οι προσπάθειές τους ενισχύθηκαν από την παρουσία των εθελοντών της χώρας και από στρατιωτικούς 17 χωρών οι οποίοι παρείχαν βοήθεια στην φάση της ανακούφισης και επείγουσας ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας. Ο αριθµός των εθνικών και διεθνών Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις ήταν πρωτοφανής. Πάνω από 200 αντιπροσωπείες ξένων κρατών και οργανισµών εγγράφηκαν στα µητρώα του Aceh, ο συντονισµός της βοήθειας και της συνεργασίας ήταν µια πρόκληση και αποδείχτηκε ανεπαρκείς. Οι λόγοι της έλλειψης επαρκούς συντονισµού ήταν πολλαπλοί και σύνθετοι. Μερικές αντιπροσωπείες δεν είχαν καµία πρόθεση να τεθούν υπό το συντονισµό των Ηνωµένων Εθνών καθόσον συντάσσονταν µε δικές τους θεσµικές διαδικασίες και κατείχαν αξιόλογους χρηµατοοικονοµικούς πόρους να διαχειριστούν. Στη Σρι Λάνκα το tsunami του 2004 επέφερε κυρίως:πανικό λόγω της διάδοσης ατελών πληροφοριών, το περιβάλλον είχε ήδη επιβαρυνθεί λόγω της άναρχης ανάπτυξης της τουριστικής βιοµηχανίας στις παράκτιες περιοχές, τα µέτρα πρόληψης και ετοιµότητας παραµελήθηκαν από κάθε άποψη και υπήρχε ανεπαρκής γνώση, τεχνογνωσία και κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό για την διαχείριση της κρίσης. 15 Σε εθνικό και τοπικό επίπεδο η Σρι Λάνκα προχώρησε, µετά το tsunami, στην συνυπογραφή ενός πακέτου 14 UNHCR Regional Representation Jakarta, Indonesia, Emergency and Reconstruction Programme in Aceh and Nias, Final Report, 30 November 2007 (διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Tsunami Evaluation Coalition (July 2006) Coordination of international humanitarian assistance in tsunami-affected countries (Πηγή:www.tsunami-evaluation.org) 15 Πηγή: 9

10 συστάσεων µε την Αναφορά της Πράξης ιαχείρισης Καταστροφών (No 13/ ) από την Βουλή της χώρας. Πρόκειται για την συγκρότηση ενός πλαισίου πολιτικών και µηχανισµών για την διαχείριση των κινδύνων από καταστροφές µε παράλληλη εγκαθίδρυση των θεσµικών και νοµικών ρυθµίσεων για την προώθηση σχεδίων και προγραµµάτων που αφορούν στην ανάπτυξη ενός συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για την αντιµετώπιση παρόµοιων φαινοµένων, στην πρόληψη και στον περιορισµό από καταστροφές. Επιπρόσθετα η Βουλή της Σρί Λάνκα αποκέντρωσε σηµαντικές εξουσίες στα επαρχιακά συµβούλια και στις τοπικές αρχές µέσω της τροποποίησης του Συντάγµατος της χώρας. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που µπόρεσαν να παράσχουν βοήθεια σε περιοχές της Σρι Λάνκα, όπως θα δούµε παρακάτω. Σρι Λάνκα Ινδονησία Μεταξύ Σρι Λάνκα και Ινδονησίας τα γεγονότα του tsunami επέδρασαν διαφορετικά στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση των χωρών. Στην Ινδονησία η επαρχία του Aceh γνώρισε την απόλυτη καταστροφή ωστόσο η χώρα κατάφερε να οµαλοποιήσει την κατάσταση στο εσωτερικό υπογράφοντας µνηµόνιο κατανόησης µεταξύ της επίσης κυβέρνησης και της αποχιστικής οµάδας των Gerakan Aceh Merdeka (GAM ή Free Aceh Movement) η οποία νωρίτερα κατηγορούσε την Jakarta για την παράνοµη εκµετάλλευση των φυσικών πόρων (κυρίως hydrocarbon) της περιοχής. Εν µέρει η ειρηνική διευθέτηση επιτεύχθη χάρη στις ενέργειες του Προέδρου Yudhoyono ενόψει των επικείµενων τότε εκλογών ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα περιόριζε την παρουσία του στρατού στην επαρχία του Aceh, εφόσον ο κύριος πυλώνας της ενίσχυσης του Aceh θα είναι µια µη-στρατιωτική λύση (Kearney, 2004). Πράγµατι το Μνηµόνιο Κατανόησης σύµφωνα µε την πολιτική βούληση της κεντρικής κυβέρνησης δίδονταν σηµαντικές ελευθερίες στους κατοίκους της επαρχίες του Aceh, διοικητικά, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονοµικά δικαιώµατα. 16 Εξάλλου στην διεθνή κοινότητα η GAM αναγνωριζόταν ως ένας αποσχιστικός οργανισµός (separatist organization). Από την άλλη στην Σρι Λάνκα ενώ αρχικά τα γεγονότα του tsunami ευνόησε την διατήρηση της εκεχειρίας, στη συνέχεια αναδύθηκαν διαφωνίες σχετικά µε τη διαχείριση της βοήθειας. Το LTTE κατέχει µια θέση ανάµεσα σε άλλες τροµοκρατικές οργανώσεις (terrorist organization) γεγονός δεδοµένο από ισχυρά κράτη όπως είναι οι ΗΠΑ (1997), το 16 Πηγή: 10

11 Ηνωµένο Βασίλειο (2000) και πιο πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω εκτέλεσης του Kadirgamar από τους LTTE (2006). Ο κίνδυνος των φυσικών καταστροφών και οι εµφύλιες συγκρούσεις αποτελούν σηµαντικό εµπόδιο στην ανάπτυξη και ευηµερία των κοινωνιών. Υπάρχουν απόψεις που ισχυρίζονται ότι τα δυο αυτά ζητήµατα πρέπει να εξεταστούν µαζί καθόσον οι καταστροφές µπορούν να δηµιουργήσουν µια βάση παρέµβασης της διεθνούς κοινότητας και συνεργασίας αντιµαχόµενων πλευρών µέσα σε µια χώρα (Ινδονησία). Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι παρεµβάσεις έχουν βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα εφόσον οι εµφύλιες συγκρούσεις µπορούν να επιλυθούν µόνο εκ των έσω λαµβάνοντας υπόψη ευρύτερους κοινωνικούς, πολιτικούς και ιστορικού παράγοντες (Σρι Λάνκα). Στην πρώτη περίπτωση µπορούµε να υποθέσουµε ότι υπήρχε µια συλλογική αποφασιστικότητα η οποία συνέλαβε στην εγκαθίδρυση της ειρήνης, δεδοµένου, όπως είδαµε, ότι οι διεκδικήσεις της GAM αναγνωρίζονταν από τη διεθνή κοινότητα και έτσι υπήρχε η προσδοκία ικανοποίησης των συµφερόντων και αιτηµάτων τους. Στη δεύτερη περίπτωση το tsunami διαµόρφωσε παροδικά την τρέχουσα πολιτική συγκυρία δεδοµένου ότι η εκεχειρία ήδη είχε επιτευχθεί µε την διαµεσολάβηση του Νορβηγικού παράγοντα αλλά παρέµεινε εύθραυστη όπως δείχνουν τα γεγονότα µε τα µέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων (humanitarian workers) στο πεδίο της διαχείρισης της βοήθειας. Κρίσιµης σηµασίας λοιπόν στις χώρες µε εµφύλιες συρράξεις είναι η δίκαιη κατανοµή των πόρων της βοήθειας από όλους τους δρώντες και φορείς καθώς και η προσαρµογή τους στις ιδιαιτερότητες, τις ευαισθησίες, της κοινωνικό-πολιτικής πραγµατικότητας των επηρεασµένων από µια καταστροφή τοπικών κοινωνιών. Επιπρόσθετα η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, η ανάδυση νέων δυνάµεων στο διεθνές σύστηµα, η περιβαλλοντική υποβάθµιση αποτελούν µε την σειρά τους παράγοντες που επηρεάζουν την οποιαδήποτε προσπάθεια µετάβασης σε µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση για την επίλυση αυτών των ζητηµάτων. 17 Η διπλωµατία στο πλαίσιο των φυσικών καταστροφών -Ανθρώπινες και Οικονοµικές Απώλειες Οι ανθρώπινες και οικονοµικές απώλειες που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές έχουν πολλαπλασιασθεί τα τελευταία χρόνια. Από την δεκαετία του 1990 η διεθνή κοινότητα

12 επεδίωξε να θέσει τα θεµέλια της παγκόσµιας συνεργασίας στον τοµέα της διαχείρισης - πρόληψης από καταστροφές. Την δεκαετία του 1990 πάνω από 80 χιλ. άνθρωποι ετησίως απώλεσαν την ζωή τους λόγω των φυσικών καταστροφών. 18 Η περιοχή της ΝΑ Ασίας πλήττεται ιδιαίτερα από συχνά ή ακραία φυσικά φαινόµενα. Η εξ ορισµού αδυναµία ελέγχου των φυσικών φαινοµένων και η ανάγκη ανάδειξης των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την αντιµετώπισή τους, επιβάλλουν τη δηµιουργία µιας κοινής κατανόησης από φορείς και άτοµα σε κάθε επίπεδο. Το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας έχει στραφεί πλέον προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης µιας αποτελεσµατικότερης, ολοκληρωµένης και σφαιρικής προσέγγισης η οποία δίνει έµφαση στην οικοδόµηση µέτρων πρόληψης καθόσον λόγω της σοβαρότητας και ακρότητας των καταστάσεων που προκύπτουν, η διαχείριση και ανταπόκριση στις καταστροφές έχουν πλέον παγκόσµιες διαστάσεις ως προς την αντιµετώπιση και διαχείρισή τους καθόσον η συγκρότηση ενός πλαισίου πρόληψης θα είχε λιγότερο κόστος σε σύγκριση µε το κόστος διευθέτησης των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων που προκύπτουν µετά από µια φυσική καταστροφή (είτε αυτή αφορά την κλίµακα είτε τη συχνότητα). Έτσι παρά το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα συνεχίζει, µέσω των ανθρωπιστικών δράσεων, να συµβάλλει στον περιορισµό των απωλειών δεν έχει ακόµη συνδέσει την διαχείριση των κινδύνων µε τους όρους ανάπτυξης των πιο ευπαθών περιοχών. Με άλλα λόγια ακόµη και η προώθηση της εγκατάστασης συστηµάτων προειδοποίησης θα είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του αριθµού των ανθρωπίνων θυµάτων, οι οικονοµικές απώλειες συνεχώς αυξάνονται καθώς µια φυσική καταστροφή µπορεί να πλήξει ζωτικές δηµόσιες υποδοµές, την οικονοµική πρόοδο και τον ρυθµό ζωής των τοπικών κοινωνιών. Οι ανθρωπιστικές δράσεις πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις αναπτυξιακές διαδικασίες και πως αυτή συνδέεται µε την διαχείριση των καταστροφών οι οποίες γίνονται αντιληπτές ως µια προσωρινή κατάσταση που διαταράσσει την κανονική πορεία της ανάπτυξης και αυτό είναι λάθος. 19 Γεγονός είναι ότι η ενσωµάτωση της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών στις αναπτυξιακές πολιτικές ευπαθών χωρών, αποτελεί πλέον µια σηµαντική προτεραιότητα για τους αρµόδιους διεθνείς και εθνικούς φορείς. Το ζήτηµα της διαχείρισης των καταστροφών (πριν-κατά τη διάρκεια και µετά από µια καταστροφή) συνδέεται µε την αύξηση του κόστους της βοήθειας, µε κοινωνικό-οικονοµικές επιπτώσεις στα κράτη και µε την προσπάθεια οµαλοποίησης των ρυθµών ανάπτυξης της χώρας δωρολήπτριας της βοήθειας. Σύµφωνα µε 18 Πηγή: World Bank 4370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html 19 United Nations Development Programme,Bureau for Crisis Prevention and Recovery, A Global Report, 2004, διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 12

13 µελέτη της Παγκόσµιας Τράπεζας οι φυσικές καταστροφές έχουν σοβαρό αντίκτυπο στον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό των οικονοµικών πολιτικών και των στρατηγικών ανάπτυξης των κρατών. Η απώλεια του ανθρωπίνου και παραγωγικού κεφαλαίου µπορούν να θεωρηθούν ως άµεσες συνέπειες. Στην περίπτωση των χωρών µεσαίου ή χαµηλού εθνικού εισοδήµατος το κόστος αποκατάστασης των ζηµιών που προκαλούνται από έκτακτα περιστατικά µεγάλης έκτασης όπως και η παροχή τεχνικής και χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης δεν µπορούν να καλυφθούν ή να παρασχεθούν χωρίς τη διεθνή συνδροµή και συνεργασία. Σε ορισµένες περιπτώσεις η παροχή της βοήθειας µπορεί να οδηγήσει στη διαφοροποίηση των υφιστάµενων προβλεπόµενων πολιτικών και των εθνικών προτεραιοτήτων επηρεάζοντας τους ρυθµούς ανάπτυξης µε την εκτροπή ήδη διαθεσίµων πόρων προς τα προγράµµατα ανακούφισης και ανοικοδόµησης. Ως επακόλουθο, οι φυσικές καταστροφές βλάπτουν την ευηµερία και αυξάνουν την ευπάθεια των ατόµων. Οι φυσικές καταστροφές αποτελούν εντέλει ένα ζήτηµα που αφορά άµεσα τον τοµέα της ανάπτυξης, τις εγχώριες πολιτικές των χωρών επειδή σχετίζονται µε τον περιορισµό της φτώχειας, την προώθηση της ανάπτυξης και της ευηµερίας. 20 Το tsunami αποδεκάτισε µεγάλο µέρος των παράκτιων περιοχών της επαρχίας Aceh στην Ινδονησία και τις ανατολικές και νότιες ακτές της Σρί-Λάνκα (Galle, Matara, Hambantota, Ampara). Η διεθνής απάντηση στις ανθρώπινες και οικονοµικές απώλειες και στην καταστροφή ήταν τιτάνια και οδήγησε στην εισροή σηµαντικής οικονοµικής ενίσχυσης και βοήθειας όπως επίσης και πολλών ιεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (εφεξής ΜΚΟ) οι περισσότερες από τις οποίες δεν είχαν προγενέστερη παρουσία ή εµπειρία στην περιοχή και επεδίωκαν να παράσχουν υλική και µη-υλική ανθρωπιστική βοήθεια στους επιζώντες. Στη Σρί Λάνκα, σχεδόν µισό εκατοµµύριο άνθρωποι αναγκάσθηκαν να µετακοµίσουν σε δηµόσια καταλύµατα ενώ άλλοι τόσοι προσέφυγαν σε συγγενικά πρόσωπα και φιλικές οικογένειες. 21 Στην επαρχία Aceh της Ινδονησίας η κυβέρνηση ανέφερε ότι 128,645 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάνω από δηλώθηκαν ως εξαφανισθέντες και 532,898 αναγκάστηκαν να µετακινηθούν από τις εστίες τους. 22 Αντίστοιχα το κόστος της βοήθειας αυξηθεί δραµατικά την τελευταία 20ετία αγγίζοντας το ποσό των US$ 629 δις. Αν η τάση αυτή συνεχισθεί εκτιµάται ότι µέχρι το 2050 οι φυσικές καταστροφές θα έχουν κόστος $300 δις ετησίως σε παγκόσµιο επίπεδο. 20 Jeff Dayton-Johnson, Natural Disaster and Vulnerability, OECD, Πηγή: UNHCR- 22 Στοιχεία από µελέτη που διεξήχθη από τους Abdur Rofi, Shannon Doocy, Courtland Robinson, µε τίτλο Tsunami mortality and displacement in Aceh province, Indonesia, διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 13