magazine Η ERGO στηρίζει τους Συνεργάτες της Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Πωλήσεις Τμήμα Marketing ERGO print Συνεργάτες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "magazine Η ERGO στηρίζει τους Συνεργάτες της Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Πωλήσεις Τμήμα Marketing ERGO print Συνεργάτες"

Transcript

1 Τεύχος 4 Καλοκαίρι 2013 magazine Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Συνεργάτες Βραβεύσεις Συνεργατών για το έτος 2012 Πωλήσεις Νέος ανταγωνιστικός Κανονισμός Πωλήσεων Τμήμα Marketing H ERGO ενδυναμώνει την τάση της για εξωστρέφεια ERGO print Το ξεκίνημα μιας νέας εοχής Η ERGO στηρίζει τους Συνεργάτες της

2 ERGO ÓêÜöïò Áíáøõ Þò Ãéá ôáîßäéá ùñßò öïõñôïýíåò. Áîéüðéóôç áóöüëéóç ãéá ôï óêüöïò óáò. Áóöáëßæù óçìáßíåé êáôáëáâáßíù.

3 Editorial Αγαητοί Συνεργάτες Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας εοχής, με σημαντικές αλλαγές και ιθανόν ραγδαίες εξελίξεις. Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα όσα θα συμβούν θα είναι εύκολα, αφήνοντάς μας αροβλημάτιστους. Αισιοδοξώ όμως ότι δεν θα εαναλάβουμε λάθη του αρελθόντος και δεν θα εγκλωβιστούμε σε λογικές αδιεξόδου. Η ασφαλιστική αγορά βιώνει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων φαινόμενα ολύ έντονου και συχνά αράλογου ανταγωνισμού με κύριο χαρακτηριστικό τις συνεχόμενες μειώσεις ασφαλίστρων. Στο αρελθόν βλέαμε εταιρίες να ανταγωνίζονται αθέμιτα, ειμένοντας στη λογική του χαμηλού-τωχευτικού ασφαλίστρου. Σήμερα, ειχειρείται κάτι ανάλογο ειδιώκοντας τη γρήγορη αύξηση εργασιών στον ιο δημοφιλή, λόγω της υοχρεωτικότητας του, κλάδο. Ο έντονος σκετικισμός εανέρχεται στο ροσκήνιο, με κορυφαίο ερώτημα όλων, το αν ότι συμβαίνει είναι αοτέλεσμα τεχνικής ανάλυσης και αοτελεσμάτων ου βασίζονται σε ραγματικά συμεράσματα ή ροϊόν μιας ρόχειρης και ειόλαιας ολιτικής ανάτυξης. Ιδιαίτερα σε ένα κλάδο ασφάλισης ου η μακρά ερίοδος ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας (long tail), καθιστά ολύ δύσκολη την ρόβλεψη των αοτελεσμάτων και γι αυτό αοτέλεσε και αοτελεί συχνά την αιτία σοβαρών ροβλημάτων στην αγορά σε διεθνές είεδο, αλλά ιδιαίτερα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Θεόδωρος Κοκκάλας, CEO Οι διαδικτυακές ωλήσεις συνεχίζουν να αοτελούν θέμα τριβής με τα αραδοσιακά δίκτυα ροώθησης των υηρεσιών μας, καθώς αυξάνουν τα μερίδιά τους, ροσελκύουν την ροσοχή και νέων εταιριών, βρίσκουν μιμητές αό ασφαλιστικά σχήματα, κυρίως όμως δημιουργούν μια γενιά καταναλωτών ου εστιάζουν την ροσοχή τους ίσως μόνο στην τελική τιμή. Τέλος, θεσμικά, ρακτικά και λειτουργικά ζητήματα ρίχνονται στο τραέζι των διαβουλεύσεων με την Τράεζα της Ελλάδος, δημιουργώντας την ανάγκη για συζήτηση, ανταλλαγή αόψεων και τον καθορισμό της εόμενης ημέρας στον ασφαλιστικό χώρο. Αναμφίβολα χρειάζεται να δούμε με ροσοχή και ψυχραιμία όλα τα ζητήματα, χωρίς αγκυλώσεις, αναζητώντας ρεαλιστικές λύσεις ου θα αναβαθμίσουν συνολικά το θεσμό και τους εκροσώους του. Λύσεις ου θα ειβεβαιώσουν και όχι ναρκοθετήσουν την ροοτική ενός σημαντικού για την οικονομία και την κοινωνία θεσμού και μιας αγοράς ου συνεχίζει να ροσφέρει. Ενός θεσμού ου μορεί να αοτελέσει έναν αό τους βασικούς υλώνες ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Θεόδωρος Κοκκάλας Τεύχος 4, Καλοκαίρι

4 Guarantee of understanding 04 Εκδηλώσεις για τους Συνεργάτες 08 Θεματολογία Εditorial Employess 01 Θεόδωρος Κοκκάλας 27 Γιορτές για το Προσωικό της ERGO In Brief Customer Ορόσημα του project Guarandee of Understanding Αναδημοσίευση άρθρου αό το Γερμανίας. Οικονομικά στοιχεία έτους 2012 Cover Story Εκδηλώσεις Συνεργατών του δικτύου ωλήσεων Ανταόκριση αό τις εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βραβεύσεις Συνεργατών για το έτος Πρεσβευτής του Πελάτη Αολογισμός ενός χρόνου λειτουργίας του νέου θεσμού. Sales Η ERGO στην εοχή της εξωστρέφειας Aολογισμός των ενεργειών του τμήματος Marketing. Φροντίδα Πελάτη Συνέντευξη της Κικής Παακώστα, Προϊσταμένης του Τμήματος Φροντίδας Πελάτη. Αυτοκίνητο και Σίτι μαζί Παραλειόμενα αό τη διαφημιστική καμάνια της ERGO. Ταξίδι κινήτρων στη Φινλανδία Ανταόκριση αό το Ελσίνκι και την εκδρομή των ειτυχόντων στο διαγωνισμό ωλήσεων. 4 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

5 38 Ταξίδι κινήτρων στη Φινλανδία 41 2nd Top 100 Buncassurance Summit Ψηφιακές βελτιώσεις Νέα εφαρμογή στην ιστοσελίδα της ERGO. Νέος κανονισμός ωλήσεων 2013 ERGO print Το ξεκίνημα μιας νέας εοχής. Μαθήματα εικοινωνίας «άνευ διδασκάλου» Εκαιδευτικό άρθρο του Γιώργου Λογοθέτη, Ειθεωρητή Πωλήσεων της ERGO. Bancassurance 2nd Top100 Βancassurance Summit Ανταόκριση αό το Συνέδριο των 100 ιο ειτυχημένων ωλητών του τομέα Bancassurance της Τράεζας Πειραιώς. Εnglish Section - Summary People Πέντε ερωτήσεις για την Τασούλα Πααζαϊτη Συνέντευξη express με την Προϊσταμένη του Τμήματος Έκδοσης Συμβολαίων. Στοιχεία έκδοσης Έκδοση της ERGO AAEZ Bασ. Σοφίας 97, , Αθήνα τηλ Eκδότης Θεόδωρος Κοκκάλας, CEO Υεύθυνοι σύνταξης Στάθης Τσαούσης Γιώργος Λογοθέτης g. Σχεδιασμός REDFISH, τηλ Αριθμός τευχών σε κυκλοφορία τεύχη Copyright Oλόκληρη η δημοσιευμένη ύλη του εριοδικού αοτελεί νευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και ααγορεύεται η χρησιμοοίησή της ή αναδημοσίευσή της εν γένει, με οοιοδήοτε μέσο γρατό, οτικό ή ακουστικό χωρίς την ροηγούμενη έγγραφη άδεια της ERGO Τεύχος 4, Καλοκαίρι

6 Σημαντικά ορόσημα για το project Guarantee of understanding» Η αλή, ξεκάθαρη και κατανοητή εικοινωνία είναι θέματα τα οοία η ERGO λαμβάνει σοβαρά υόψη της. Η εταιρία έχει ήδη καταβάλει μεγάλη ροσάθεια για να διασφαλίσει ότι οι ελάτες, το ανθρώινο δυναμικό στη διοικητική οργάνωση και οι συνεργάτες της, είναι σε θέση να καταλάβουν καλύτερα τα ροϊόντα, τις διαδικασίες και τη λειτουργία της ERGO και η εταιρία αό τη μεριά της μορεί να κατανοήσει βαθύτερα τις ανάγκες τους. Παρακάτω ακολουθεί μία σύνοψη του τι έχει ειτευχθεί στον τομέα αυτόν μέχρι σήμερα. Πώς ξεκίνησε η ροσάθεια αυτή. Στο συνέδριο ου ραγματοοιήθηκε στη Βιέννη τον Ιούλιο του 2010 και αφορούσε τη στρατηγική της εταιρίας, η Εκτελεστική Διοικητική Ομάδα της ERGO συγκεντρώθηκε με σκοό να ανατύξει τις νέες κατευθυντήριες αρχές συμεριλαμβανομένου και το νέου διαφημιστικού σλόγκαν της ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω. Πολλά έχουν συμβεί αό τότε. Μόλις μερικές εβδομάδες αργότερα, η ERGO αρουσίασε την ανάτυξη του κεντρικού ρογράμματος με την εωνυμία Guarantee of understanding με τον Joachim Fensch να ορίζεται ως εικεφαλής του. Mέντορας του ρογράμματος ήταν ο ίδιος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Torsten Oletzky. To γεγονός αυτό έστειλε ένα αδιαμφισβήτητο μήνυμα, ότι η ροσάθεια για καλύτερη κατανόηση αφορά όλους, ακόμα και το αφεντικό! Ένα χρόνο μετά, η ERGO δεσμεύτηκε στους ελάτες της να κάνει τη «γλώσσα» της ιο κατανοητή και τους ροσκάλεσε να υοβάλουν ροτάσεις βελτίωσης για θέματα τα οοία έβρισκαν δυσνόητα. Οι ελάτες ανταοκρίθηκαν με τη σειρά τους στην ρόκληση αυτή και έστειλαν ερισσότερες αό 800 ιδέες! Τι άλλαξε αό τότε; Η ανάτυξη του ρογράμματος έχει ήδη καταφέρει ολλά. Αρχικά εεξεργάστηκε κριτήρια ου θα έκαναν την εταιρική «γλώσσα» ερισσότερο κατανοητή και ιστοοίησε τα κριτήρια αυτά στο ανειστήμιο του Hohenheim. Κατόιν και σε στενή συνεργασία με το τμήμα του Marketing, η ομάδα ου διαχειρίστηκε την εφαρμογή του ρογράμματος ενσωμάτωσε αυτά τα κριτήρια στις οδηγίες ου θα υιοθετούσε η ERGO έτσι ώστε να γίνει η εταιρική της «γλώσσα» ερισσότερο αλή. Άμεσος στόχος στη συνέχεια ήταν να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές του ρογράμματος στον τρόο συγγραφής των ειστολών της εταιρίας. Για να βοηθηθεί ερισσότερο το εγχείρημα αυτό, η ομάδα εφαρμογής του ρογράμματος ρομηθεύτηκε το λογισμικό Textlab, το οοίο ειτρέει λέον σε όλο το ανθρώινο δυναμικό της εταιρίας να ελέγχει τη σαφήνεια των κειμένων τους με το άτημα ενός κουμιού. Το συγκεκριμένο λογισμικό είσης έχει τη δυνατότητα να ροτείνει ειλέον βελτιώσεις. Αυτό ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για την εφαρμογή του ρογράμματος, καθώς αοδείχθηκε ολύ χρήσιμο για άρα ολλούς εργαζόμενους της ERGO στις 6 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

7 Τα στελέχη της ομάδας του project Guarantee of Understanding Συμμετοχή στο project του καταναλωτικού κοινού καθημερινές τους εργασίες. Βεβαίως το ολύ σοβαρό ζήτημα της κατανοητής εικοινωνίας εριλαμβάνει ολλά ερισσότερα αό ειστολές ου γίνονται εύκολα κατανοητές στους ελάτες. Η ομάδα ου ήταν υεύθυνη για την ανάτυξη του ρογράμματος ανέτυξε είσης ρότυα για διαδικασίες και ροϊόντα, καθώς και οδηγίες για τα s και την τηλεφωνική εικοινωνία. Όλη αυτή η ροσάθεια δεν αφορούσε μόνο τους εργαζόμενους στην διοικητική οργάνωση της εταιρίας αλλά και τους συνεργάτες στις ωλήσεις, για τους οοίους δημιουργήθηκαν «ακέτα» τα οοία τους αεστάλησαν, με σαφείς οδηγίες καθώς και υοστηρικτικό οτικό υλικό ου εριελάμβανε καρτ οστάλ, αφίσες και αυτοκόλλητα. Με αυτό τον τρόο ειδιώχθηκε, ως «ρεσβευτές» της ρωτοβουλίας για ουσιαστική και ειτυχημένη εικοινωνία, να εφαρμόσουν το όραμα της ERGO για χρήση εταιρικής γλώσσας η οοία θα γίνεται εύκολα κατανοητή στις καθημερινές τους συνομιλίες με τους ελάτες τους. Υιοθετήθηκαν έτσι κανόνες ου διασφαλίζουν ότι οι βασικές αρχές και οι κατευθυντήριες οδηγίες για ξεκάθαρη και κατανοητή γλώσσα και για ολοκληρωμένη εικοινωνία θα εφαρμόζονται και στην ροώθηση των ασφαλιστικών ροϊόντων. Το 2012 είσης, η ERGO έκανε μία έρευνα σχετικά με το «βαθμό κατανόησης» και ρώτησε τους ελάτες της και το αγοραστικό κοινό αν η ERGO έχει κατανοήσει τις ανάγκες τους και με οιόν τρόο αντεεξέρχονται στις ολύλοκες ααιτήσεις της καθημερινής ζωής. Στη συνέχεια, ανατέθηκε στο ερευνητικό ινστιτούτο «Forsa» η διεξαγωγή έρευνας σε 2600 άντρες και γυναίκες, ου ρωτήθηκαν αναφορικά με τις εμειρίες τους ου σχετίζονταν με την αοκωδικοοίηση των ληροφοριών ου δύσκολα γίνονται κατανοητές. Δεν ήταν μόνο οι εργαζόμενοι στην ομάδα εφαρμογής του ρογράμματος Guarantee of understanding», οι οοίοι αγωνίστηκαν καθημερινά για τη βελτίωση της εικοινωνίας. Συνεργάτες στις ωλήσεις και διοικητικό ροσωικό έκαναν είσης μεγάλη ροσάθεια και είχαν ενεργή συνεισφορά στο να διασφαλίσουν ότι η ERGO καταλαβαίνει λέον ερισσότερο και γίνεται και η ίδια ιο εύκολα κατανοητή. Στο τέλος του 2012, η ομάδα ου ήταν υεύθυνη για την εκτέλεση του project ολοκλήρωσε την αοστολή της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ροσάθεια για ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στο ζήτημα της εικοινωνίας έχει σταματήσει. Αντιθέτως, το ρόγραμμα Guarantee of understanding έχει αοκτήσει τη δική του οντότητα και σημασία για ολοένα αυξανόμενο αριθμό εργαζομένων στην ERGO διεθνώς, με αοτέλεσμα το θέμα της αλής και κατανοητής εικοινωνίας να είναι μέρος της καθημερινότητάς τους. Είναι μία θετική εξέλιξη, η οοία έχει αοσάσει αναμφίβολα την ροσοχή του καταναλωτικού κοινού. Τον Μάρτιο του 2013, ο γερμανικός ελεγκτικός οργανισμός TÜV ιστοοίησε όλα αυτά τα μέτρα ου αφορούσαν τη βελτίωση της εταιρικής εικοινωνίας της ERGO και τα κατένειμε στην κατηγορία GUT (καλά). Έτσι, ένα ακόμη ορόσημο, το οοίο αοτελεί μία στέρεα βάση για εραιτέρω βήματα και ρωτοβουλίες στην διαδρομή ου χαράζει η ERGO της συνεχούς βελτίωσης, έχει ειτευχθεί. (Αναδημοσίευση αό το Γερμανικό ) Τεύχος 4, Καλοκαίρι

8 In Brief Oικονομικά αοτελέσματα έτους 2012 Την ροηγούμενη χρονιά ειτεύχθηκαν και οι δύο ρωτεύοντες στόχοι της διοίκησης της εταιρίας: αφενός μεν σημαντική και άλι κερδοφορία, αφετέρου δε αύξηση του μεριδίου στην ασφαλιστική αγορά των Γενικών Ασφαλίσεων, ου διαμορφώνεται λέον στο 5,4%. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρίας κινήθηκαν σε ικανοοιητικά είεδα έναντι των εταιρικών στόχων, αλλά και της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στο σύνολό της. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών, ου ανήλθε σε 136,2 εκ. ευρώ, κατέγραψε μεν μικρή μείωση σε σχέση με το 2011, αλλά η εταιρία συγκαταλέγεται ήδη στην ρώτη εντάδα των ασφαλιστικών εταιριών Ζημιών στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας λέον την 4η (αό την 6η) θέση σε αραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων. Στις ασφαλίσεις όλων των κλάδων εφαρμόσθηκε και κατά το έτος 2012 συνετή ολιτική στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνων, ου είχε σαν αοτέλεσμα ο δείκτης συνολικών εξόδων net combined ratio να εριορισθεί σημαντικά και να ενισχυθεί η εταιρική κερδοφορία. Στον κλάδο αυτοκινήτων ειδικότερα, ο δείκτης αοθεματοοίησης (σύνολο τεχνικών αοθεμάτων ρος ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα), ου θεωρείται σημαντικός δείκτης φερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρίας, αρουσίασε σημαντική αύξηση και ανήλθε στο 196,62% (172,41% το 2011). Το αοτέλεσμα χρήσης σημείωσε είσης αύξηση σε σύγκριση με το ροηγούμενο έτος και τα κέρδη ρο φόρων ανήλθαν σε 14,20 εκ., έναντι 8,92 εκ. ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 66,57 εκ. αό 70,64 εκ. ευρώ κατά την ροηγούμενη χρήση, ενώ το σύνολο των ασφαλιστικών ροβλέψεων ανήλθε στο οσό των 267,87 εκ. αό 253,21 εκ. ευρώ το Ο CEO της ERGO Ελλάδος κύριος Θεόδωρος Κοκκάλας, σχολιάζοντας τα οικονομικά αοτελέσματα της εταιρίας και τη συνέχιση της ειτυχημένης της ορείας, δήλωσε: Το 2012 ήταν ράγματι μια δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία και την ασφαλιστική αγορά, όμως για την ERGO ήταν ακόμη μια χρονιά κερδοφορίας και ροόδου σε ολλούς καίριους τομείς. Η στρατηγική ου ακολουθούμε ιστά τα τελευταία χρόνια, μας οδήγησε σε μια ερίοτη θέση στον χώρο μας και σίγουρα σε μια ρονομιούχο θέση στη συνείδηση τόσο του καταναλωτικού κοινού όσο και των εαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ου μας εμιστεύονται και ειλέγουν να συνεργάζονται μαζί μας σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Αναφορικά με τις δράσεις και τη στρατηγική της ERGO στην Ελλάδα για τη χρονιά ου ήδη τρέχει, είε: Γνωρίζουμε ότι κι αυτή η χρονιά θα είναι σίγουρα μια χρονιά-ρόκληση για την εάρκεια και τις ικανότητές μας, αφού θα χρειαστούμε ακόμη καλύτερα αντανακλαστικά, σωστή εκτίμηση των δεδομένων όως αυτά διαμορφώνονται σε μια μεταβαλλόμενη αγορά, ολλή και σκληρή δουλειά και σίγουρα ολύ μεγαλύτερη ειμονή στο να ροωθήσουμε χρήσιμες και οικονομικές λύσεις σε ανθρώους ου χρειάζονται τις υηρεσίες μας. Οι κύριες λοιόν και διαρκείς ροτεραιότητές μας αραμένουν αυστηρά η εδραίωση της ελατοκεντρικής μας κουλτούρας σε όλες μας τις δράσεις, η σταθερή κερδοφόρα ανάτυξη και η έμρακτη βελτίωση της υοστήριξης του καθημερινού έργου των Συνεργατών μας. 8 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

9 ERGO Αυτοκίνητο Ο ιο σίγουρος δρόμος οδηγεί σε μας. Ευέλικτα, ολοκληρωμένα ρογράμματα για ό,τι κι αν συμβεί. Τεύχος 4, Καλοκαίρι

10 Cover Story Εκδηλώσεις Συνεργατών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Οι φετινές εκδηλώσεις της ERGO σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ρος τιμήν των Συνεργατών της, αοδεικνύουν ότι η έκφραση κάθε χρόνο και καλύτερα ταιριάζει αόλυτα με την ορεία, τα αοτελέσματα και τις δραστηριότητες της εταιρίας. Η σημαντική διεύρυνση του δικτύου των Συνεργατών της εταιρίας σε ολόκληρη την Ελλάδα και το μεγάλο ενδιαφέρον τους για τις εταιρικές δράσεις, είχαν ως αοτέλεσμα οι ιο άνω εκδηλώσεις να έχουν ρωτόγνωρα μεγάλη συμμετοχή και να στεφθούν με αόλυτη ειτυχία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα στελέχη της ERGO υοδέχθηκαν και φιλοξένησαν στις εκδηλώσεις τους Συνεργάτες και τις/τους συζύγους τους έχοντας σαν κεντρικό μήνυμα τη φράση ΕΡΓΟ μας να σας φροντίζουμε. Η Γενική Διευθύντρια της Ε.Α.Ε.Ε. κα. Μαργαρίτα Αντωνάκη, η οοία τίμησε με την αρουσία της την εκδήλωση της ERGO στην Αθήνα, στο σύντομο χαιρετισμό της αναφέρθηκε στην ορεία της ασφαλιστικής αγοράς, εισημαίνοντας ότι αν και τη χρονιά ου έρασε η είδραση της οικονομικής κρίσης στον ασφαλιστικό χώρο ήταν αισθητή, αφού τα συνολικά ασφάλιστρα της αγοράς μειώθηκαν κατά 10,7%, ωστόσο η είδραση αυτή ήταν σαφώς μικρότερη αό ότι σε άλλους κλάδους της οικονομίας, ενώ εξέφρασε και την αισιοδοξία της για την ορεία της ιδιωτικής ασφάλισης και τα εριθώρια ανάτυξής της. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ERGO και Μέλος του Δ.Σ. της ERGO International κ. Andreas Kleiner χαρακτήρισε τον εαυτό του τυχερό ου εκροσωεί την ERGO Ελλάδας, μια εταιρία υγιή, φερέγγυα, συνεχώς ανατυσσόμενη, με ισχυρή διοικητική ομάδα και αό τις ρωταγωνίστριες εταιρίες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Ακόμη, στο λαίσιο των στοιχείων ου αρέθεσε για την ορεία ολόκληρου του ομίλου ERGO στο έτος 2012, στάθηκε με έμφαση στο υψηλό οσοστό κερδοφορίας ου κατέγραψε κι αυτή τη χρονιά η ERGO Ελλάδας και διαβεβαίωσε ότι η διοίκηση του ομίλου ιστεύει ολύ στις δυνατότητες αυτής της εταιρίας και αραμένει ροσηλωμένη στην ανατυξιακή της στρατηγική στην Ελλάδα. Ο Αναληρωτής Γενικός Διευθυντής της ERGO στην Ελλάδα κ. Δημήτρης Χατζηαναγιώτου, σημείωσε ότι: Το έτος 2012 ήταν ράγματι μια δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία, όμως για την ERGO ήταν ακόμη μια χρονιά δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και αοτελεσματικότητας και το κύριο βάρος των ροσαθειών μας δόθηκε στην εραιτέρω βελτίωση των αρεχόμενων υηρεσιών και ροϊόντων, αλλά και στην άμεση αντίδρασή μας σε όλα όσα συμβαίνουν 10 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

11 Ο κ. Θεόδωρος Κοκκάλας C.E.O. Ελλάδας και Τουρκίας στην οικονομία και εηρεάζουν την αγορά μας, έχοντας άντα στο είκεντρο της ροσοχής μας τον Πελάτη και τον Συνεργάτη μας. Ακόμη, σχετικά με την σταθερή εταιρική ολιτική της ERGO ανέφερε: Σήμερα, ου η συντριτική λειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, κράτος, ειχειρήσεις, αλλά και νοικοκυριά, ανακαλύτουν ότι ρέει εσευσμένα να υιοθετήσουν μια νέα τακτική για τη λειτουργία τους και τη διαχείριση της εριουσίας τους ροκειμένου να διασφαλίσουν την ειβίωσή τους, εμείς διαιστώνουμε ότι η ρόοδος και η ανάτυξη της δικής μας εταιρίας, εξαρτάται αλά αό τη συνέχιση της ολιτικής ου εδώ και χρόνια ασκούμε. Ο CEO της ERGO Ελλάδας και Τουρκίας κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, ευχαρίστησε αρχικά τα στελέχη της εταιρίας για τον ζήλο και την αφοσίωση ου ειδεικνύουν ροκειμένου να αναληρωθεί το κενό ου δημιουργείται αό την έντονη ενασχόλησή του στην εταιρία της ERGO στη γείτονα χώρα. Ειλικρινής όως άντα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες ου ανακύτουν αό την αράλληλη δραστηριοοίησή του σε δύο διαφορετικά οικονομικά και ειχειρηματικά εριβάλλοντα, στην Τουρκία, ου χαρακτηρίζεται για τον ανατυξιακό ρυθμό της και την οικονομική της άνθηση και στην Ελλάδα, ου κυριαρχεί η ύφεση και η έντονη οικονομική κρίση. Ακόμη τόνισε ότι, αρά τα ροβλήματα ου αντιμετωίζει η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα, οι ανάγκες για ασφαλιστική κάλυψη σε εριόδους κρίσης αυξάνονται και αυτό ρέει να είναι οδηγός μας στο νέο έτος, ου ροβλέεται εξίσου δύσκολο και αρόβλετο. Αναφορικά με την ορεία της ERGO στην Ελλάδα είε: Όλα όσα υλοοιήσαμε τα τελευταία χρόνια, μας οδήγησαν σε μια ερίοτη θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και σίγουρα σε μια ρονομιούχο θέση στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού. Σχεδιάσαμε και εξακολουθούμε να σχεδιάζουμε με άξονα τη διαρκή ενίσχυση του αραδοσιακού δικτύου ωλήσεων της εταιρίας μας, ου αοτελούσε και αοτελεί το βασικό μοχλό ανάτυξης των εργασιών μας. Ο κ. Κοκκάλας ολοκλήρωσε την ομιλία του ροτρέοντας τους ροσκεκλημένους σε δράση, με μια φράση του αμερικανού συγγραφέα William Arthur Ward: Ο ααισιόδοξος ιστιολόος αραονιέται για τον άνεμο. Ο αισιόδοξος εριμένει τον άνεμο ν αλλάξει. Και ο ρεαλιστής ρυθμίζει τα ανιά. Τεύχος 4, Καλοκαίρι

12 Cover Story Αθήνα Στιγμιότυα αό την εκδήλωση της Αθήνας 12 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

13 Τεύχος 4, Καλοκαίρι

14 Andreas Kleiner Πρόεδρος της ERGO Ελλάδας και Μέλος του Δ.Σ. της ERGO International. 14 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

15 Τεύχος 4, Καλοκαίρι

16 Θεσσαλονίκη Ο Αναληρωτής Γενικός Διευθυντής της ERGO στην Ελλάδα κ. Δημήτρης Χατζηαναγιώτου. Στιγμιότυα αό την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης 16 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

17 Cover Story Τεύχος 4, Καλοκαίρι

18 Cover Story 18 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

19 ERGO Αστική Ευθύνη Ιδιώτη Όταν μια συγγνώμη δεν είναι αρκετή... Ολοκληρωμένα ρογράμματα ασφάλισης για λήρη ροστασία. Τεύχος 4, Καλοκαίρι

20 Ο κ. Στάθης Τσαούσης, Διευθυντής Τομέα Εμορικών Λειτουργιών Βραβεύσεις Συνεργατών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Τις εντυωσιακές όσο και ουσιαστικές εκδηλώσεις της ERGO ου εριγράφονται στις ροηγούμενες σελίδες, ολοκλήρωσε ο Διευθυντής Τομέα Εμορικών Λειτουργιών κ. Στάθης Τσαούσης, ο οοίος μετά αό την αναφορά του στις σημαντικές αραγωγικές ειδόσεις του δικτύου των Συνεργατών, ειμελήθηκε της βράβευσης όλων, στο ρόσωο αυτών ου είχαν τις καλύτερες ειδόσεις στο έτος Συνολικά βραβεύτηκαν εξήντα τέσσερις Συνεργάτες της ERGO αό όλη την Ελλάδα και ειδικότερα Συνεργάτες ου διακρίθηκαν για την Παραγωγική τους Δραστηριότητα και το Καλό τους Τεχνικό Αοτέλεσμα, Συνεργάτες με τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια στην εταιρία, καθώς και οι Διακεκριμένοι και VIP Συνεργάτες. 20 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

21 Aθήνα Cover Story Θάνος Μελακοίδης Χάνι Μουράτ Θάνος Μελακοίδης Νίκος Αναγνωστόουλος Θάνος Μελακοίδης Γιάννης Τζώρτζης Θάνος Μελακοίδης Γιώργος Κορμάς Θάνος Μελακοίδης Ανδρέας Διαμαντόουλος Στέλιος Βουγιουκλίδης Ελευθέριος Δρόσος Στέλιος Βουγιουκλίδης Γιάννης Μελακοίδης Στέλιος Βουγιουκλίδης Γιάννης Ντόϊμας Αόστολος Βλαχογιάννης Στάθης Τσαούσης Τεύχος 4, Καλοκαίρι

22 Cover Story Βασίλης Μικρουδάκης Στάθης Τσαούσης Γιάννης Οικονόμου Στάθης Τσαούσης Ιωάννης Συγγούνης Στάθης Τσαούσης Γιάννης Συρίδωνος Γιάννης Λινός Δημήτρης Πούλιος Γιάννης Λινός Σωτήρης Πααθανασόουλος Γιάννης Λινός Γιώργος Λιβάς- Γιάννης Λινός Σύρος Κυριακόουλος Γιάννης Λινός Παύλος Μακρυγιάννης Γιάννης Λινός 22 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

23 Cover Story Μαρίνα Νικολάου Σοφία Καλλέργη - Andreas Kleiner Γεωργία Πααφιλίου Γιάννης Λινός Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Ηλίας Ιωάννου Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Δημήτριος Μάλαμας Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Φίλιος Τσαούσης Θεόδωρος Κοκκάλας Θεόδωρος Κοκκάλας Κάτια Χουρμούζη Γιώργος Αθανασόουλος Θεόδωρος Κοκκάλας Γιάννης Νικηφόρος Θεόδωρος Κοκκάλας Τεύχος 4, Καλοκαίρι

24 Cover Story Γιώργος Δαλιάνης Andreas Kleiner Διονύσης Βορριάς - Andreas Kleiner Κωστής Αλφιέρης - Andreas Kleiner 24 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

25 Θεσσαλονίκη Cover Story Θάνος Μελακοίδης Γιώργος Μάστακας Θάνος Μελακοίδης Βάγια Νασιακοούλου Εφη Τάκη Θάνος Μελακοίδης Τάσος Τάσσης Θάνος Μελακοίδης Γιώργος Αγγελόουλος Γιάννης Λινός Δημήτρης Αμανατίδης Γιάννης Λινός Γιώργος Βελλίδης Γιάννης Λινός Δώρα Γκουτζαμάνη Γιάννης Λινός Πένυ Δεληγιαννίδου Γιάννης Λινός Τεύχος 4, Καλοκαίρι

26 Cover Story Αγαθή Δούναβη Γιάννης Λινός Μαρία Κακαρδάκου Γιάννης Λινός Σωκράτης Καρασαββίδης Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Γιάννης Μαλοδήμος Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Νικόλαος Παανικολάου Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Γιώργος Παρίσης Δημήτρης Χατηζαναγιώτου Κώστας Τουλικιώτης Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Ηρω Φίκα Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Χάρης Πολύζος Θεόδωρος Κοκκάλας 26 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

27 Cover Story Ιωάννης Θεοδοσόουλος Θεόδωρος Κοκκάλας Ιωάννης Αλεκοζίδης Θεόδωρος Κοκκάλας Ευριίδης Ζάννης Θάνος Μελακοίδης Ιωάννης Κανάτας Θεόδωρος Κοκκάλας Χρήστος Κελέφης Θάνος Μελακοίδης Δημήτρης Μουτάκης Θάνος Μελακοίδης Τεύχος 4, Καλοκαίρι

28 ERGO My Home ¼,ôé êáé íá óõìâåß, åßóôå åîáóöáëéóìýíïé. ÐñïöõëÜóóåé ôçí êáôïéêßá óáò áðü êüèå êßíäõíï. Áóöáëßæù óçìáßíåé êáôáëáâáßíù. 28 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

29 Employees Γιορτές ροσωικού σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη Οι γιορτές του ροσωικού της ERGO κάθε χρόνο αοκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία. Ίσως γιατί αοτελούν εκτός αό μια ευκαιρία για μια ροσωρινή αύση και χαλάρωση, μια ακόμη ειβεβαίωση ότι η διαδρομή ου χαράζεται, έχει τα χαρακτηριστικά της σταθερότητας, της ειτυχίας και της θετικής ροοτικής. Τα τελευταία χρόνια η ERGO ενισχύει διαρκώς τη διοικητική της μηχανή με νέα στελέχη και ροσωικό σχεδόν σε όλα της τα τμήματα. Την ίδια στιγμή υιοθετεί το σύγχρονο know-how της μητρικής της εταιρίας σε θέματα ροσωικού και ειλέον φροντίζει μέσα αό ένα εκαιδευτικό project διαρκείας να βελτιώσει τις δεξιότητες των εργαζομένων, έτσι ώστε να αυξήσει ακόμη ερισσότερο το βαθμό εξυηρέτησης ρος όλους τους τρίτους. Οι άνθρωοι ου εργάζονται στην ERGO νιώθουν τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ροοτική ου τους ροσφέρει το εργασιακό εριβάλλον και ειδιώκουν να αοδώσουν τα μέγιστα ροκειμένου να δικαιώσουν τις ροσδοκίες της Διοίκησης. Σαν μια γροθιά, αλαιοί και νέοι ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε να ειβεβαιώνουν καθημερινά το σύνθημα της εταιρίας «Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω». Φέτος, τα βραβεία αναγνώρισης και ειβράβευσης δόθηκαν όσον αφορά το ροσωικό της Αθήνας στους εργαζόμενους στο τμήμα της Μηχανογράφησης ου ειμελείται το εταιρικό Portal και Site και στους εργαζόμενους στο Help Desk του τμήματος Bancassurance. Στη Θεσσαλονίκη, βραβεύθηκαν οι Χρήστος Σχολίδης, Προϊστάμενος του Τμήματος Αοζημιώσεων και Μαρία Μαρμαροούλου, της Διεύθυνσης Λειτουργικής Υοστήριξης. Η γιορτές του ροσωικού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι άντα μια ακόμη ευκαιρία για να γνωριστούν οι εργαζόμενοι καλύτερα και χωρίς την ίεση της καθημερινότητας, να τιμήσουν συναδέλφους ου αοχωρούν αό την ενεργό δράση λόγω συνταξιοδότησης, να χειροκροτήσουν αυτούς ου ξεχώρισαν και φυσικά να ανταλλάξουν θερμές ευχές. Τεύχος 4, Καλοκαίρι

30 Employees Αθήνα 30 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

31 Employees Στιγμιότυα αό τη γιορτή της Αθήνας Τεύχος 4, Καλοκαίρι

32 Employees Θεσσαλονίκη 32 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

33 Employees Στιγμιότυα αό τη γιορτή της Θεσσαλονίκης Τεύχος 4, Καλοκαίρι

34 Sales Η κα. Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη, Προϊσταμένη του τμήματος Marketing. H ERGO στην εοχή της εξωστρέφειας Το Τμήμα Μarketing της ERGO με εύστοχες ειλογές, συνέεια και μεθοδικότητα φροντίζει να υλοοιεί όλες τις εξωστρεφείς σκέψεις ενός ασφαλιστικού ομίλου ου ενδιαφέρεται να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των ελατών του, των συνεργατών του, του καταναλωτικού κοινού και της ελληνικής αγοράς. Aό το 2011, έτος αλλαγής της εωνυμίας της εταιρίας και της καθιέρωσης του brand name της ERGO, o σχεδιασμός της εικοινωνιακής στρατηγικής αξιοοιεί ολλούς και διαφορετικούς άξονες, ροκειμένου το όνομα και οι αρχές της μητρικής εταιρίας να γίνουν γνωστές αό το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς και της κοινωνίας γενικότερα. Με ροσεκτικά βήματα και μέσα σε οικονομικό αλλά λειτουργικό λαίσιο, υλοοιείται ένας οικιλόμορφος ρογραμματισμός ου εριλαμβάνει : Τηλεοτικές και ραδιοφωνικές καμάνιες σε τακτά χρονικά διαστήματα ροκειμένου να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα της εταιρίας και να διευκολυνθεί σημαντικά το έργο των Συνεργατών μας σε μια ομολογουμένως δύσκολη και ααιτητική εοχή. Outdoor διαφημιστικές ενέργειες με στόχο την ροώθηση των λεονεκτημάτων των ασφαλιστικών ροϊόντων της εταιρίας. Ειλεγμένες χορηγίες υψηλού αθλητικού, κοινωνικού και ανθρωιστικού χαρακτήρα. Συνεχή βελτίωση του εταιρικού site, μέσω του οοίου ο εισκέτης μορεί να έχει την λήρη εικόνα της εταιρίας σε όλα τα είεδα, να λαμβάνει αναλυτική ληροφόρηση για όλες τις ασφαλιστικές υηρεσίες αλλά και άοψη για την τιμολογιακή ολιτική της εταιρίας, σε ρώτη φάση στον κλάδο της ασφάλισης οχημάτων. Αξιοοίηση όλων των λεονεκτημάτων της σύγχρονης τεχνολογίας μέσα αό το ERGO Portal, τα ERGO mobile Apps και τα ERGO mail. Τακτική εταιρική έντυη έκδοση (ergomagazine) αλλά και συνεχείς καταχωρήσεις με άρθρα, δελτία τύου, κείμενα αλλά και διαφημιστικό υλικό στον κλαδικό και ημερήσιο τύο. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ελληνικού αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος. Διοργάνωση εκδηλώσεων και events εαγγελματικού χαρακτήρα. Διενέργεια ερευνών ικανοοίησης ελατών και συνεργατών με στόχο τη διαρκή βελτίωση. Τέλος, σε συνεργασία κυρίως με την Διεύθυνση Πωλήσεων, μελετά σε βάθος τον ανταγωνισμό, τις τάσεις αλλά και τις εξελίξεις της αγοράς, ροκειμένου να διαμορφώνει νέα συγκριτικά λεονεκτήματα. 34 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

35 Sales Τεύχος 4, Καλοκαίρι

36 Sales Φροντίδα Πελάτη Με τη νέα οργανωτική της δομή η ERGO ειχειρεί να εφαρμόσει στην λήρη της έννοια την ελατοκεντρική αντίληψη. Για αυτό τον λόγο ενσωματώνει στην έννοια του Πελάτη, τους Ασφαλισμένους, τους Συνεργάτες και τους Δικαιούχους Αοζημίωσης. Το ειχείρημα φιλόδοξο, έχει ένα και μόνο στόχο. Να κάνει τη διαφορά στην εξυηρέτηση. Η αροχή ολιστικής εξυηρέτησης είναι ένα ζήτημα ου αασχολεί τα τελευταία χρόνια ολοένα και ερισσότερο τις εταιρίες αροχής υηρεσιών. Αναζητώντας διαρκώς νέα συγκριτικά λεονεκτήματα, η ERGO αοφάσισε να εενδύσει στο έμψυχο δυναμικό της αλλά και στις νέες τεχνολογίες. Η δημιουργία ενός νέου τμήματος ου θα εξυηρετεί σε όλα τα είεδα τους Ασφαλισμένους, τους Συνεργάτες και τους δικαιούχους αοζημίωσης, αοτελούσε εδώ και αρκετό καιρό κοινό σημείο ροβληματισμού για όλα σχεδόν τα στελέχη της εταιρίας ου κλήθηκαν να σχεδιάσουν κάτι, ου φαίνεται μεν αλό αλλά στην ράξη ααιτεί ολύ ροσεκτικό σχεδιασμό. Το νέο τμήμα είναι λέον ραγματικότητα, με την Κική Παακώστα, έμειρη, άξια και αό αλαιά εικεφαλής του τμήματος Ανάληψης Κινδύνων στον κλάδο Αυτοκινήτων να ροΐσταται στο εγχείρημα αυτό. Στην ροσάθειά μας να κατανοήσουμε λήρως τους στόχους της Φροντίδας Πελάτη ζητήσαμε αό την κα. Παακώστα να ααντήσει στα ερωτήματα ου θέσαμε. : Πριν αό την ανάτυξη του οοιουδήοτε project ροηγείται μια κεντρική ιδέα και ολλές φορές ένα όραμα. Ποιό ήταν το όραμα της ομάδας εργασίας ου εεξεργάστηκε το project αυτό; To marketing υηρεσιών έχει αό καιρό αναγνωρίσει την ανάγκη της αλοοίησης των διαδικασιών, της ολοκληρωμένης εξυηρέτησης και της υιοθέτησης της Yes I Can φιλοσοφίας. Στο νεύμα αυτό, αρκετό καιρό ριν, αρχίσαμε να εεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο για την υλοοίηση ενός project ου αφορούσε τη δημιουργία ενός νέου τμήματος. Η κεντρική ιδέα ήταν και είναι η καθιέρωση ενός σημείου αναφοράς για μια μεγάλη σειρά θεμάτων ου αασχολούν τους Συνεργάτες μας αλλά και όλους όσοι έρχονται σε εικοινωνία με την εταιρία μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ταχύτητα, άνεση, εξειδίκευση και μεγαλύτερη αοτελεσματικότητα στην εξυηρέτηση. : Τα στοιχεία της ταχύτητας, της φιλικότητας αλλά και της οιότητας στην εξυηρέτηση υήρχαν ανέκαθεν στην ERGO και φυσικά στα τμήματα της ρώτης γραμμής. Τι είναι αυτό το αραάνω ου ροσδοκάτε να ροστεθεί; Είναι η λέξη Φροντίδα. Mε αυτή τη λέξη ως οδηγό, ειχειρούμε να δώσουμε το στίγμα του άθους μας, για ραγματικά ουσιαστική εξυηρέτηση, της διάθεσης μας για διαφοροοίηση αό ότι μέχρι σήμερα υάρχει στην αγορά. Ξέρετε, μέσα αό τη λέξη Φροντίδα ξεηδούν μνήμες και εικόνες σημαντικών ανθρώων της ζωής μας ου μας βοήθησαν και μας βοηθούν να ζήσουμε καλύτερα, να ξεεράσουμε δυσκολίες. Γύρω αό τη λέξη Φροντίδα έγινε μια συνολικότερη ροσάθεια αό όλο το ροσωικό της εταιρίας να συνειδητοοιήσουμε ότι αυτό ου ζητούν όλοι όσοι εικοινωνούν μαζί μας είναι ακριβώς αυτό ού θα ψάχναμε και εμείς. Πραγματικό ενδιαφέρον, ουσιαστική βοήθεια και άθος για εξυηρέτηση. : Πείτε μας σχετικά για τη δομή και την οργάνωση της νέας Διεύθυνσης. Η Φροντίδα Πελάτη στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και λειτουργεί με δύο 36 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

37 τμήματα, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη και έχει στελεχωθεί συνολικά αό18 άτομα, αό τα οοία τα 14 βρίσκονται στην Αθήνα και τα 4 στη Θεσσαλονίκη. Ανήκει στην Εμορική Διεύθυνση εικεφαλής της οοίας είναι ο κ. Στάθης Τσαούσης, Διευθυντής Τομέα Εμορικών Λειτουργιών, στον οοίο αναφέρομαι και εγώ ως εικεφαλής του νέου τμήματος. : Γνωρίζουμε ότι έγινε μια αυστηρή ειλογή του ροσωικού ου θα στελέχωνε τη Φροντίδα Πελάτη. Πείτε μας, ως ακριβώς μεθοδεύτηκε αυτό; Δόθηκε ράγματι μεγάλη βαρύτητα στην ειλογή των ροσώων ου θα στελέχωναν το νέο τμήμα και αυτό γιατί τα ροσόντα ου έρεε να συγκεντρώνουν οι υοψήφιοι ήταν ολλά. Η αναζήτηση εικεντρώθηκε ρώτιστα στο εσωτερικό της εταιρίας και αυτό γιατί ήταν ολύ σημαντικό να αξιοοιηθούν στελέχη ου γνώριζαν ολύ καλά τις εσωτερικές διαδικασίες αλλά και τη φιλοσοφία μας. Σε αυτή την ροσάθεια αναζητήσαμε και τη βοήθεια εξειδικευμένου φορέα ου μεθόδευσε τα βήματα αλλά και τα ααραίτητα tests ου έρεε να εράσουν οι υοψήφιοι. Όλη η διαδικασία, χωρίς να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα έδωσε τον ααραίτητο σε εμάς χρόνο ώστε να ρογραμματίσουμε τη δεύτερη φάση, ου ήταν η ολύ-είεδη εανεκαίδευση αυτού του ροσωικού. Στόχος μας ήταν να ροετοιμάσουμε με τον ληρέστερο τρόο τους ανθρώους ου θα καλούνταν να υηρετήσουν έναν ολύ ααιτητικό ρόλο. Οι ροκλήσεις ήταν ολλές γιατί έρεε οι άνθρωοι αυτοί να εεκτείνουν τις εμειρικές τους γνώσεις σε νέα εδία και ζητήματα ου μέχρι ρότινος δεν αντιμετώιζαν. : Η Φροντίδα Πελάτη ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Φεβρουάριο. Προέκυψαν κατά το ξεκίνημα και κατά το στάδιο της ροσαρμογής δυσκολίες και ζητήματα ου δεν είχαν ροβλεφθεί και έρεε να αντιμετωιστούν άμεσα; Αν ναι, ως τα χειριστήκατε αυτά; Η σωστή και μελετημένη ροετοιμασία μορεί να σε γλυτώσει αό ολλά ροβλήματα και δυσάρεστες εκλήξεις, όμως στην καθημερινή ρακτική εν τέλει καλείσαι να κάνεις τις όοιες ροσαρμογές ααιτούνται. Στην ρώτη φάση λειτουργίας της Φροντίδας Πελάτη έρεε όλοι και εννοώ και τη Διοικητική Μηχανή αλλά και τους Συνεργάτες μας, να ροσαρμοστούμε σε μια νέα αντίληψη και μια νέα ραγματικότητα. Αυτό ααιτούσε σαφώς κάοιο χρόνο. Το ρόβλημα δεν είναι να κάνεις κάου μια λάθος εκτίμηση, αλλά να μην ροβείς άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες ροκειμένου να λύσεις τα όοια ζητήματα εμφανίζονται. Φανταστείτε ότι καθημερινά θέματα ου διαχέονταν ρος κάθε Τμήμα και Διεύθυνση, έρεε τώρα να αοτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης αό ένα κεντρικό φορέα. Αντιμετωίσαμε κάοιες αντιξοότητες στο ξεκίνημα αλλά θέλω να ιστεύω ότι αντιδράσαμε άμεσα με αοτέλεσμα να τις ξεεράσουμε. : Είστε ένα έμειρο και αναγνωρισμένο μέσα αό το δίκτυο ωλήσεων Στέλεχος. Γνωρίζετε καλά τι σημαίνει εξυηρέτηση Πελάτη, με όοια μορφή και αν ροσφέρεται αυτή. Tι θα συμβουλεύατε τα νεώτερα και λιγότερο έμειρα στελέχη της Διεύθυνσης σας; Yάρχoυν μυστικά; Το μυστικό είναι ένα. Να φροντίζεις όως θα ήθελες να σε φροντίσουν. Δεν χρειάζεται να αναλωνόμαστε άντα σε υψηλές θεωρίες και αναζητήσεις. Ας σκεφτούμε τι θα θέλαμε εμείς αό έναν εκρόσωο μιας εταιρίας και κατόιν ας υιοθετήσουμε αυτές τις ααιτήσεις μας στην καθημερινή εαγγελματική μας συμεριφορά. Τόσο αλά. Τεύχος 4, Καλοκαίρι

ανάλυση, σχόλια και προεκτάσεις με αφορμή απαντήσεις μαθητών σε ερωτήματα μαθηματικών που διατυπώθηκαν για εργασία στη σχολική τάξη

ανάλυση, σχόλια και προεκτάσεις με αφορμή απαντήσεις μαθητών σε ερωτήματα μαθηματικών που διατυπώθηκαν για εργασία στη σχολική τάξη ανάλυση, σχόλια και ροεκτάσεις με αφορμή ααντήσεις μαθητών σε ερωτήματα μαθηματικών ου διατυώθηκαν για εργασία στη σχολική τάξη (αραδείγματα αό τα μαθηματικά του λυκείου) του Δημητρίου Ντρίζου σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ Χαρακτηριστικά μεγέθη της αλής αρμονικής ταλάντωσης είναι: Α) Αομάκρυνση (x ή y): ονομάζεται η αόσταση του σώματος κάθε χρονική στιγμή αό την θέση ισορροίας (x= ή y=) Β) Το λάτος της

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Ολοκληρώθηκε ρόσφατα η ετήσια Έρευνα Κοινωνικής ικτύωσης 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ... 9 Θεωρία... 9 Ερωτήσεις... 9 Μεθοδολογία Παραδείγματα Ασκήσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ... 9 Θεωρία... 9 Ερωτήσεις... 9 Μεθοδολογία Παραδείγματα Ασκήσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ... 9 Θεωρία... 9 Ερωτήσεις... 9 Μεθοδολογία... 16 Παραδείγματα... 6 Ασκήσεις... 33 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ... 39 Θεωρία... 39 Ερωτήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Τελικές Εξετάσεις 4 Φεβρουαρίου 005 ιάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (15:00-18:00) ΘΕΜΑ 1 ο (.5) Αναλύστε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2016

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2016 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2016 Αθήνα Συγγρού 226 Καλλιθέα 17672 Τηλ 210 94 24 800 Fax 210 94 23 155 Email athens@infotrust.gr Θεσσαλονίκη 10ο χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης 57001 τθ 60832 Τηλ 2310 492 492 Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εργονομικού Καθίσματος Εργασίας Ημικαθιστού τύπου

Σχεδιασμός Εργονομικού Καθίσματος Εργασίας Ημικαθιστού τύπου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σχεδιασμός Εργονομικού Καθίσματος Εργασίας Ημικαθιστού τύου Παναγιώτης Α. Γούργουρας Ειβλέων:

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Ο νέος, σύγχρονος τρόπος ασφάλισης! Η Anytime αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στην ιδιωτική ασφάλιση. Πρόκειται για έναν νέο μοναδικό τρόπο να ασφαλιστείτε εύκολα, σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή Αποφοίτησης της 7 ης Σειράς του Προγράμματος Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με τη χορηγία της Apivita

Τελετή Αποφοίτησης της 7 ης Σειράς του Προγράμματος Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με τη χορηγία της Apivita Τελετή Αποφοίτησης της 7 ης Σειράς του Προγράμματος Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με τη χορηγία της Apivita 14 Χρόνια λειτουργίας του προγράμματος 7 η σειρά 20 Απόφοιτοι! Θα ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Πυκνωτή ονομάζουμε ένα σύστημα δυο αγωγών οι οοίοι βρίσκονται σε μικρή αόσταση μεταξύ τους και φέρουν ίσα και αντίθετα ηλεκτρικά φορτία. Χαρακτηριστικό μέγεθος των υκνωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα:

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα: Ποιο µέγεθος ροηγείται ανάµεσα σε δυο µεγέθη ου αρουσιάζουν διαφορά φάσης µεταξύ τους Προκειµένου να καθορίσουµε τη διαφορά φάσης ανάµεσα σε δύο φυσικά µεγέθη ενός κινητού και να βρούµε οιο αό τα δυο ροηγείται,

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

( ) Λ αφού αν διαιρέσουμε με το 2 τους όρους του 2 ης εξίσωσης το σύστημα γίνεται Ρ =

( ) Λ αφού αν διαιρέσουμε με το 2 τους όρους του 2 ης εξίσωσης το σύστημα γίνεται Ρ = 17 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών Σχολικό έτος 01-015 ΤΑΞΗ:B' Λυκείου ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ :Αθήνα 8-6-015 ΘΕΜΑ 1ο Α. Nα αοδείξετε ότι αν ένα ολυώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συµ ληρωµατικό ερωτηµατολόγιο Α ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F A (5 ος Γύρος 2010) 1 Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Γιάννης Παππάς Διευθυντής του Κλάδου Ζωής στη MEGA BROKERS S.A.» συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση Πιστός στην «παλιά συνταγή» της

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Κεφάλαιο 2ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Κεφάλαιο ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Ερωτήσεις του τύου «Σωστό - Λάθος». * Αν = α + βi, α, β R και = 0, τότε α = 0 και β = 0. Σ Λ. * Αν = α + βi και αβ 0, τότε = α β i. Σ Λ. * Αν = κ + λi κ, λ R, τότε Re () =

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: 07 Μαρτίου, 2013 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PASCAL: ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PASCAL: ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PASCAL: ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

ERB Α.Ε.Μ.Α. Έμφαση στην παροχή υπηρεσιών

ERB Α.Ε.Μ.Α. Έμφαση στην παροχή υπηρεσιών ERB Α.Ε.Μ.Α. Έμφαση στην παροχή υπηρεσιών 58 insurance w * rld Φωτογραφία: pressreport.gr/ελένη Παπαδάκη * Του Γιάννη Βερμισσώ 10 χιλιάδες πελάτες και χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 32 εκατ. ευρώ M ια διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ FOURIER. ο µετασχηµατισµός αυτός δίνεται από την σχέση x = ). Έτσι, χωρίς βλάβη της γενικότητας,

ΣΕΙΡΕΣ FOURIER. ο µετασχηµατισµός αυτός δίνεται από την σχέση x = ). Έτσι, χωρίς βλάβη της γενικότητας, ΣΕΙΡΕΣ FOURIER. Η ροσέγγιση συναρτήσεων µέσω ολυωνύµων, την οοία µελετήσαµε στην ροηγούµενη Ενότητα, αρά την αοτελεσµατικότητα και την, σχετική, αλότητά της, αοδεικνύεται ανεαρκής για την εριγραφή/ροσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας - Απολογισμός του πρώτου χρόνου λειτουργίας

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας - Απολογισμός του πρώτου χρόνου λειτουργίας Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας - Απολογισμός του πρώτου χρόνου λειτουργίας Η ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ στα πλαίσια προγραμματισμένης επιμορφωτικής εκδήλωσης, πραγματοποίησε την παρουσίαση απολογισμού του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ Στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας, το οποίο σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Χρυσολόγου

Επιθεώρηση Χρυσολόγου ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Επιθεώρηση Χρυσολόγου Τεύχος 30 ο Iούλιος Σεπτέμβριος 2014 0.01 Πριν λίγους μήνες ο Mπαϊρακτάρης Γιώργος Προήχθη σε unit manager. Mας παραθέτει τις Απόψεις του για το επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 01 Νοεμβρίου 2016 ΚΙΝΗΤΡΟ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Η BDO GREECE, είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία που ειδικεύεται στην παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοµετρικές εξισώσεις - Εσωτερικό γινόµενο διανυσµάτων

Τριγωνοµετρικές εξισώσεις - Εσωτερικό γινόµενο διανυσµάτων 1 Τριγωνοµετρικές εξισώσεις - Εσωτερικό γινόµενο διανυσµάτων ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόουλος ρώην Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 e-mail@p-theodoropoulos.gr ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην εργασία αυτή εισηµαίνονται και αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

(Μονάδες 15) (Μονάδες 12)

(Μονάδες 15) (Μονάδες 12) ΑΛΓΕΒΡΑ Β Λυκε ί ου τ ράε ζ αθε μάτ ων( 1ηέ κδοση) θέ μαδε ύτ ε ροκαιτ έ τ αρτ ο Κόμβ οςατ σι οούλου01415 δης Ει μέ λε ι α:εμμανουήλκ.σκαλί Αντ ώνηςκ.αοστ όλου Άσκηση 1 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικές προσεγγίσεις του προβλήµατος της σύγκρισης των αριθµών e π και π e στα πλαίσια της Ανάλυσης

ιδακτικές προσεγγίσεις του προβλήµατος της σύγκρισης των αριθµών e π και π e στα πλαίσια της Ανάλυσης ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ γ, Τεύχος 60-61, 2003 Ειµόρφωση ιδακτικές ροσεγγίσεις του ροβλήµατος της σύγκρισης των αριθµών και στα λαίσια της Ανάλυσης ηµήτρης Ντρίζος, Γιάννης Τυρλής Μαθηµατικοί.Ε., Μ..Ε.(M.Ed.) τµ. Μαθ/κών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας v.5 «Αυτό το ρόβλημα, τούτ η μεγάλη συμφορά για να λυθεί χρειάζεται, δίχως αμφιβολία, όως κοιτάζω α τη δική σου την λευρά, να δεις κι εσύ α τη δική μου τη γωνία».. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ποιοι είμαστε Όμιλος Εταιριών Σαμαράς & Συνεργάτες ( 5 εταιρείες ). One Stop Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ Οι άνθρωποι κάνουμε πολύ συχνά ένα μεγάλο και βασικό λάθος, νομίζουμε ότι αυτό που λέμε σε κάποιον άλλον, αυτός το εκλαμβάνει όπως εμείς το εννοούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο «δέκτης» του μηνύματος το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο July 2016 SuzukiGuitarthens Τηλ.: 6948009754 Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο Περίπου 500.000 μαθητές της μεθόδου Suzuki σε όλο τον κόσμο απολαμβάνουν την μελέτη σε πιάνο, βιολί, τσέλο, βιόλα,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύουμε στην ποιότητα, βασιζόμαστε στις καλές συνεργασίες Θάνος Πρίντζος, CEO IST - Γιώργος Ρούσσος, General Manager IST. special reports POS.

Επενδύουμε στην ποιότητα, βασιζόμαστε στις καλές συνεργασίες Θάνος Πρίντζος, CEO IST - Γιώργος Ρούσσος, General Manager IST. special reports POS. the business magazine for the technology strategist 28 Σεπτεμβρίου - 11 Οκτωβρίου 2015 > Τεύχος 375 > Τιµή 7.00 10 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ IT LEADERS 15 Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015, Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

NEWS TICKET GO TO ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ. Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

NEWS TICKET GO TO ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ. Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, TICKET NEWS ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, 08 όπως σας είχαμε υποσχεθεί, στην Edenred συνεχίζουμε δυναμικά τη δράση μας και το 2013, προσπαθώντας σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Νούλα Αλβανούδη

Ηγεσία και Ποιότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Νούλα Αλβανούδη Ηγεσία και οιότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του ανεπιστημίου Μακεδονίας Νούλα Αλβανούδη ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΥΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΟΣΤΟΛΗ Η ενίσχυση και υποστήριξη των

Διαβάστε περισσότερα

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld *Στοιχεία Επικοινωνίας Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr 58 insurance w * rld Frontco Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Σωματείου «Σπάρτακος» Τάκης Αθανασόπουλος

Ημερίδα Σωματείου «Σπάρτακος» Τάκης Αθανασόπουλος Ημερίδα Σωματείου «Σπάρτακος» Τάκης Αθανασόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε. Κοζάνη,, 3 Νοεμβρίου 2007 Κύριε Νομάρχη, Κύριοι Βουλευτές, Κύριοι Δήμαρχοι, Κύριε Πρόεδρε και κύριε Γενικέ Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon Software), της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Social Media White. Chapter 1. Corporate Blogging

Social Media White. Chapter 1. Corporate Blogging Social Media White Papers u Τι είναι ένα blog Η λέξη blog προέρχεται από σύντμηση της έκφρασης web log. Τα blogs ξεκίνησαν σαν απλά προσωπικά ημερολόγια, έχουν όμως μετεξελιχθεί στην καταγραφή και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Η δική σας επιχείρηση!

Η δική σας επιχείρηση! Εκπαίδευση Παροχές Ο δρόμος για την επιτυχία Η δική σας επιχείρηση! Καλώς ήλθατε στην ENJO! Καλώς ήλθατε στην ENJO! Η επιβάρυνση των υπόγειων υδάτων από τα χημικά και ο όγκος των αποβλήτων που αυξανόταν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας Συζητήσεις Ασφάλειας Χρυσοί Κανόνες Βραβεία Ασφάλειας Στατιστικά στοιχεία Εργαζόμενοι σε προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Περιεχόμενα 6 Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 9 11 Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ, «Η Κοινωνική Ευθύνη Αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Τα 5 Μεγαλύτερα Μυστικά ενός Επιτυχημένου Επιχειρηματία

Τα 5 Μεγαλύτερα Μυστικά ενός Επιτυχημένου Επιχειρηματία Τα 5 Μεγαλύτερα Μυστικά ενός Επιτυχημένου Επιχειρηματία E B O O K Λ Ι Γ Α Λ Ο Γ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Ν Ι Α Κ Ω Β Ο... Στην ηλικία των 24 ο Ιάκωβος έκανε τα πρώτα του βήματα στο χώρο της Επιχειρηματικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Στέρεες βάσεις για ένα δυνατό ξεκίνημα! H Generali, με το πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

«Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν έχει μέλλον»

«Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν έχει μέλλον» «Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν έχει μέλλον» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥ 21/05/2016 Η οικονομολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Το Επιχειρηματικό Κράτος», Mariana Mazzucato, μιλά για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ. ΒΛΑΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. Θέμα συζήτησης: Πως μαθαίνουμε καλύτερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ. ΒΛΑΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. Θέμα συζήτησης: Πως μαθαίνουμε καλύτερα ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ. ΒΛΑΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Θέμα συζήτησης: Πως μαθαίνουμε καλύτερα 5 Νοεμβρίου 2014 FLL WORLD CLASS 2014 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ... 2 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΛΕΞΙΑΣ & ΕΛΕΟΝΟΡΑΣ... 3 ΛΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης; Κεφάλαιο Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;. Εισαγωγή στην έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απάντηση που πρέπει να δώσει κάθε επιχειρηματίας Η στην ερώτηση «Γιατί να επιλέξει εμένα ο πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

HOGANDEVELOP INSIGHT. Έκθεση αποτελεσμάτων για: John Doe ID: UH Ημερομηνία: 11 Απριλίου, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Έκθεση αποτελεσμάτων για: John Doe ID: UH Ημερομηνία: 11 Απριλίου, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Έκθεση αποτελεσμάτων για: John Doe ID: UH565702 Ημερομηνία: 11 Απριλίου, 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ερωτηματολόγιο Κινήτρων, Αξιών και Προτιμήσεων (MVPI) περιγράφει τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

σώμα από τη θέση ισορροπίας του με οριζόντια ταχύτητα μέτρου 4 m/s και με φορά προς τα δεξιά.

σώμα από τη θέση ισορροπίας του με οριζόντια ταχύτητα μέτρου 4 m/s και με φορά προς τα δεξιά. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ. Ένα σώμα μάζας m = kg βρίσκεται άνω σε λείο δάεδο και είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k = N/m, το άλλο άκρο του οοίου είναι στερεωμένο σε κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα