magazine Η ERGO στηρίζει τους Συνεργάτες της Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Πωλήσεις Τμήμα Marketing ERGO print Συνεργάτες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "magazine Η ERGO στηρίζει τους Συνεργάτες της Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Πωλήσεις Τμήμα Marketing ERGO print Συνεργάτες"

Transcript

1 Τεύχος 4 Καλοκαίρι 2013 magazine Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Συνεργάτες Βραβεύσεις Συνεργατών για το έτος 2012 Πωλήσεις Νέος ανταγωνιστικός Κανονισμός Πωλήσεων Τμήμα Marketing H ERGO ενδυναμώνει την τάση της για εξωστρέφεια ERGO print Το ξεκίνημα μιας νέας εοχής Η ERGO στηρίζει τους Συνεργάτες της

2 ERGO ÓêÜöïò Áíáøõ Þò Ãéá ôáîßäéá ùñßò öïõñôïýíåò. Áîéüðéóôç áóöüëéóç ãéá ôï óêüöïò óáò. Áóöáëßæù óçìáßíåé êáôáëáâáßíù.

3 Editorial Αγαητοί Συνεργάτες Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας εοχής, με σημαντικές αλλαγές και ιθανόν ραγδαίες εξελίξεις. Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα όσα θα συμβούν θα είναι εύκολα, αφήνοντάς μας αροβλημάτιστους. Αισιοδοξώ όμως ότι δεν θα εαναλάβουμε λάθη του αρελθόντος και δεν θα εγκλωβιστούμε σε λογικές αδιεξόδου. Η ασφαλιστική αγορά βιώνει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων φαινόμενα ολύ έντονου και συχνά αράλογου ανταγωνισμού με κύριο χαρακτηριστικό τις συνεχόμενες μειώσεις ασφαλίστρων. Στο αρελθόν βλέαμε εταιρίες να ανταγωνίζονται αθέμιτα, ειμένοντας στη λογική του χαμηλού-τωχευτικού ασφαλίστρου. Σήμερα, ειχειρείται κάτι ανάλογο ειδιώκοντας τη γρήγορη αύξηση εργασιών στον ιο δημοφιλή, λόγω της υοχρεωτικότητας του, κλάδο. Ο έντονος σκετικισμός εανέρχεται στο ροσκήνιο, με κορυφαίο ερώτημα όλων, το αν ότι συμβαίνει είναι αοτέλεσμα τεχνικής ανάλυσης και αοτελεσμάτων ου βασίζονται σε ραγματικά συμεράσματα ή ροϊόν μιας ρόχειρης και ειόλαιας ολιτικής ανάτυξης. Ιδιαίτερα σε ένα κλάδο ασφάλισης ου η μακρά ερίοδος ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας (long tail), καθιστά ολύ δύσκολη την ρόβλεψη των αοτελεσμάτων και γι αυτό αοτέλεσε και αοτελεί συχνά την αιτία σοβαρών ροβλημάτων στην αγορά σε διεθνές είεδο, αλλά ιδιαίτερα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Θεόδωρος Κοκκάλας, CEO Οι διαδικτυακές ωλήσεις συνεχίζουν να αοτελούν θέμα τριβής με τα αραδοσιακά δίκτυα ροώθησης των υηρεσιών μας, καθώς αυξάνουν τα μερίδιά τους, ροσελκύουν την ροσοχή και νέων εταιριών, βρίσκουν μιμητές αό ασφαλιστικά σχήματα, κυρίως όμως δημιουργούν μια γενιά καταναλωτών ου εστιάζουν την ροσοχή τους ίσως μόνο στην τελική τιμή. Τέλος, θεσμικά, ρακτικά και λειτουργικά ζητήματα ρίχνονται στο τραέζι των διαβουλεύσεων με την Τράεζα της Ελλάδος, δημιουργώντας την ανάγκη για συζήτηση, ανταλλαγή αόψεων και τον καθορισμό της εόμενης ημέρας στον ασφαλιστικό χώρο. Αναμφίβολα χρειάζεται να δούμε με ροσοχή και ψυχραιμία όλα τα ζητήματα, χωρίς αγκυλώσεις, αναζητώντας ρεαλιστικές λύσεις ου θα αναβαθμίσουν συνολικά το θεσμό και τους εκροσώους του. Λύσεις ου θα ειβεβαιώσουν και όχι ναρκοθετήσουν την ροοτική ενός σημαντικού για την οικονομία και την κοινωνία θεσμού και μιας αγοράς ου συνεχίζει να ροσφέρει. Ενός θεσμού ου μορεί να αοτελέσει έναν αό τους βασικούς υλώνες ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Θεόδωρος Κοκκάλας Τεύχος 4, Καλοκαίρι

4 Guarantee of understanding 04 Εκδηλώσεις για τους Συνεργάτες 08 Θεματολογία Εditorial Employess 01 Θεόδωρος Κοκκάλας 27 Γιορτές για το Προσωικό της ERGO In Brief Customer Ορόσημα του project Guarandee of Understanding Αναδημοσίευση άρθρου αό το Γερμανίας. Οικονομικά στοιχεία έτους 2012 Cover Story Εκδηλώσεις Συνεργατών του δικτύου ωλήσεων Ανταόκριση αό τις εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βραβεύσεις Συνεργατών για το έτος Πρεσβευτής του Πελάτη Αολογισμός ενός χρόνου λειτουργίας του νέου θεσμού. Sales Η ERGO στην εοχή της εξωστρέφειας Aολογισμός των ενεργειών του τμήματος Marketing. Φροντίδα Πελάτη Συνέντευξη της Κικής Παακώστα, Προϊσταμένης του Τμήματος Φροντίδας Πελάτη. Αυτοκίνητο και Σίτι μαζί Παραλειόμενα αό τη διαφημιστική καμάνια της ERGO. Ταξίδι κινήτρων στη Φινλανδία Ανταόκριση αό το Ελσίνκι και την εκδρομή των ειτυχόντων στο διαγωνισμό ωλήσεων. 4 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

5 38 Ταξίδι κινήτρων στη Φινλανδία 41 2nd Top 100 Buncassurance Summit Ψηφιακές βελτιώσεις Νέα εφαρμογή στην ιστοσελίδα της ERGO. Νέος κανονισμός ωλήσεων 2013 ERGO print Το ξεκίνημα μιας νέας εοχής. Μαθήματα εικοινωνίας «άνευ διδασκάλου» Εκαιδευτικό άρθρο του Γιώργου Λογοθέτη, Ειθεωρητή Πωλήσεων της ERGO. Bancassurance 2nd Top100 Βancassurance Summit Ανταόκριση αό το Συνέδριο των 100 ιο ειτυχημένων ωλητών του τομέα Bancassurance της Τράεζας Πειραιώς. Εnglish Section - Summary People Πέντε ερωτήσεις για την Τασούλα Πααζαϊτη Συνέντευξη express με την Προϊσταμένη του Τμήματος Έκδοσης Συμβολαίων. Στοιχεία έκδοσης Έκδοση της ERGO AAEZ Bασ. Σοφίας 97, , Αθήνα τηλ Eκδότης Θεόδωρος Κοκκάλας, CEO Υεύθυνοι σύνταξης Στάθης Τσαούσης Γιώργος Λογοθέτης g. Σχεδιασμός REDFISH, τηλ Αριθμός τευχών σε κυκλοφορία τεύχη Copyright Oλόκληρη η δημοσιευμένη ύλη του εριοδικού αοτελεί νευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και ααγορεύεται η χρησιμοοίησή της ή αναδημοσίευσή της εν γένει, με οοιοδήοτε μέσο γρατό, οτικό ή ακουστικό χωρίς την ροηγούμενη έγγραφη άδεια της ERGO Τεύχος 4, Καλοκαίρι

6 Σημαντικά ορόσημα για το project Guarantee of understanding» Η αλή, ξεκάθαρη και κατανοητή εικοινωνία είναι θέματα τα οοία η ERGO λαμβάνει σοβαρά υόψη της. Η εταιρία έχει ήδη καταβάλει μεγάλη ροσάθεια για να διασφαλίσει ότι οι ελάτες, το ανθρώινο δυναμικό στη διοικητική οργάνωση και οι συνεργάτες της, είναι σε θέση να καταλάβουν καλύτερα τα ροϊόντα, τις διαδικασίες και τη λειτουργία της ERGO και η εταιρία αό τη μεριά της μορεί να κατανοήσει βαθύτερα τις ανάγκες τους. Παρακάτω ακολουθεί μία σύνοψη του τι έχει ειτευχθεί στον τομέα αυτόν μέχρι σήμερα. Πώς ξεκίνησε η ροσάθεια αυτή. Στο συνέδριο ου ραγματοοιήθηκε στη Βιέννη τον Ιούλιο του 2010 και αφορούσε τη στρατηγική της εταιρίας, η Εκτελεστική Διοικητική Ομάδα της ERGO συγκεντρώθηκε με σκοό να ανατύξει τις νέες κατευθυντήριες αρχές συμεριλαμβανομένου και το νέου διαφημιστικού σλόγκαν της ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω. Πολλά έχουν συμβεί αό τότε. Μόλις μερικές εβδομάδες αργότερα, η ERGO αρουσίασε την ανάτυξη του κεντρικού ρογράμματος με την εωνυμία Guarantee of understanding με τον Joachim Fensch να ορίζεται ως εικεφαλής του. Mέντορας του ρογράμματος ήταν ο ίδιος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Torsten Oletzky. To γεγονός αυτό έστειλε ένα αδιαμφισβήτητο μήνυμα, ότι η ροσάθεια για καλύτερη κατανόηση αφορά όλους, ακόμα και το αφεντικό! Ένα χρόνο μετά, η ERGO δεσμεύτηκε στους ελάτες της να κάνει τη «γλώσσα» της ιο κατανοητή και τους ροσκάλεσε να υοβάλουν ροτάσεις βελτίωσης για θέματα τα οοία έβρισκαν δυσνόητα. Οι ελάτες ανταοκρίθηκαν με τη σειρά τους στην ρόκληση αυτή και έστειλαν ερισσότερες αό 800 ιδέες! Τι άλλαξε αό τότε; Η ανάτυξη του ρογράμματος έχει ήδη καταφέρει ολλά. Αρχικά εεξεργάστηκε κριτήρια ου θα έκαναν την εταιρική «γλώσσα» ερισσότερο κατανοητή και ιστοοίησε τα κριτήρια αυτά στο ανειστήμιο του Hohenheim. Κατόιν και σε στενή συνεργασία με το τμήμα του Marketing, η ομάδα ου διαχειρίστηκε την εφαρμογή του ρογράμματος ενσωμάτωσε αυτά τα κριτήρια στις οδηγίες ου θα υιοθετούσε η ERGO έτσι ώστε να γίνει η εταιρική της «γλώσσα» ερισσότερο αλή. Άμεσος στόχος στη συνέχεια ήταν να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές του ρογράμματος στον τρόο συγγραφής των ειστολών της εταιρίας. Για να βοηθηθεί ερισσότερο το εγχείρημα αυτό, η ομάδα εφαρμογής του ρογράμματος ρομηθεύτηκε το λογισμικό Textlab, το οοίο ειτρέει λέον σε όλο το ανθρώινο δυναμικό της εταιρίας να ελέγχει τη σαφήνεια των κειμένων τους με το άτημα ενός κουμιού. Το συγκεκριμένο λογισμικό είσης έχει τη δυνατότητα να ροτείνει ειλέον βελτιώσεις. Αυτό ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για την εφαρμογή του ρογράμματος, καθώς αοδείχθηκε ολύ χρήσιμο για άρα ολλούς εργαζόμενους της ERGO στις 6 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

7 Τα στελέχη της ομάδας του project Guarantee of Understanding Συμμετοχή στο project του καταναλωτικού κοινού καθημερινές τους εργασίες. Βεβαίως το ολύ σοβαρό ζήτημα της κατανοητής εικοινωνίας εριλαμβάνει ολλά ερισσότερα αό ειστολές ου γίνονται εύκολα κατανοητές στους ελάτες. Η ομάδα ου ήταν υεύθυνη για την ανάτυξη του ρογράμματος ανέτυξε είσης ρότυα για διαδικασίες και ροϊόντα, καθώς και οδηγίες για τα s και την τηλεφωνική εικοινωνία. Όλη αυτή η ροσάθεια δεν αφορούσε μόνο τους εργαζόμενους στην διοικητική οργάνωση της εταιρίας αλλά και τους συνεργάτες στις ωλήσεις, για τους οοίους δημιουργήθηκαν «ακέτα» τα οοία τους αεστάλησαν, με σαφείς οδηγίες καθώς και υοστηρικτικό οτικό υλικό ου εριελάμβανε καρτ οστάλ, αφίσες και αυτοκόλλητα. Με αυτό τον τρόο ειδιώχθηκε, ως «ρεσβευτές» της ρωτοβουλίας για ουσιαστική και ειτυχημένη εικοινωνία, να εφαρμόσουν το όραμα της ERGO για χρήση εταιρικής γλώσσας η οοία θα γίνεται εύκολα κατανοητή στις καθημερινές τους συνομιλίες με τους ελάτες τους. Υιοθετήθηκαν έτσι κανόνες ου διασφαλίζουν ότι οι βασικές αρχές και οι κατευθυντήριες οδηγίες για ξεκάθαρη και κατανοητή γλώσσα και για ολοκληρωμένη εικοινωνία θα εφαρμόζονται και στην ροώθηση των ασφαλιστικών ροϊόντων. Το 2012 είσης, η ERGO έκανε μία έρευνα σχετικά με το «βαθμό κατανόησης» και ρώτησε τους ελάτες της και το αγοραστικό κοινό αν η ERGO έχει κατανοήσει τις ανάγκες τους και με οιόν τρόο αντεεξέρχονται στις ολύλοκες ααιτήσεις της καθημερινής ζωής. Στη συνέχεια, ανατέθηκε στο ερευνητικό ινστιτούτο «Forsa» η διεξαγωγή έρευνας σε 2600 άντρες και γυναίκες, ου ρωτήθηκαν αναφορικά με τις εμειρίες τους ου σχετίζονταν με την αοκωδικοοίηση των ληροφοριών ου δύσκολα γίνονται κατανοητές. Δεν ήταν μόνο οι εργαζόμενοι στην ομάδα εφαρμογής του ρογράμματος Guarantee of understanding», οι οοίοι αγωνίστηκαν καθημερινά για τη βελτίωση της εικοινωνίας. Συνεργάτες στις ωλήσεις και διοικητικό ροσωικό έκαναν είσης μεγάλη ροσάθεια και είχαν ενεργή συνεισφορά στο να διασφαλίσουν ότι η ERGO καταλαβαίνει λέον ερισσότερο και γίνεται και η ίδια ιο εύκολα κατανοητή. Στο τέλος του 2012, η ομάδα ου ήταν υεύθυνη για την εκτέλεση του project ολοκλήρωσε την αοστολή της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ροσάθεια για ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στο ζήτημα της εικοινωνίας έχει σταματήσει. Αντιθέτως, το ρόγραμμα Guarantee of understanding έχει αοκτήσει τη δική του οντότητα και σημασία για ολοένα αυξανόμενο αριθμό εργαζομένων στην ERGO διεθνώς, με αοτέλεσμα το θέμα της αλής και κατανοητής εικοινωνίας να είναι μέρος της καθημερινότητάς τους. Είναι μία θετική εξέλιξη, η οοία έχει αοσάσει αναμφίβολα την ροσοχή του καταναλωτικού κοινού. Τον Μάρτιο του 2013, ο γερμανικός ελεγκτικός οργανισμός TÜV ιστοοίησε όλα αυτά τα μέτρα ου αφορούσαν τη βελτίωση της εταιρικής εικοινωνίας της ERGO και τα κατένειμε στην κατηγορία GUT (καλά). Έτσι, ένα ακόμη ορόσημο, το οοίο αοτελεί μία στέρεα βάση για εραιτέρω βήματα και ρωτοβουλίες στην διαδρομή ου χαράζει η ERGO της συνεχούς βελτίωσης, έχει ειτευχθεί. (Αναδημοσίευση αό το Γερμανικό ) Τεύχος 4, Καλοκαίρι

8 In Brief Oικονομικά αοτελέσματα έτους 2012 Την ροηγούμενη χρονιά ειτεύχθηκαν και οι δύο ρωτεύοντες στόχοι της διοίκησης της εταιρίας: αφενός μεν σημαντική και άλι κερδοφορία, αφετέρου δε αύξηση του μεριδίου στην ασφαλιστική αγορά των Γενικών Ασφαλίσεων, ου διαμορφώνεται λέον στο 5,4%. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρίας κινήθηκαν σε ικανοοιητικά είεδα έναντι των εταιρικών στόχων, αλλά και της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στο σύνολό της. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών, ου ανήλθε σε 136,2 εκ. ευρώ, κατέγραψε μεν μικρή μείωση σε σχέση με το 2011, αλλά η εταιρία συγκαταλέγεται ήδη στην ρώτη εντάδα των ασφαλιστικών εταιριών Ζημιών στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας λέον την 4η (αό την 6η) θέση σε αραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων. Στις ασφαλίσεις όλων των κλάδων εφαρμόσθηκε και κατά το έτος 2012 συνετή ολιτική στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνων, ου είχε σαν αοτέλεσμα ο δείκτης συνολικών εξόδων net combined ratio να εριορισθεί σημαντικά και να ενισχυθεί η εταιρική κερδοφορία. Στον κλάδο αυτοκινήτων ειδικότερα, ο δείκτης αοθεματοοίησης (σύνολο τεχνικών αοθεμάτων ρος ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα), ου θεωρείται σημαντικός δείκτης φερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής εταιρίας, αρουσίασε σημαντική αύξηση και ανήλθε στο 196,62% (172,41% το 2011). Το αοτέλεσμα χρήσης σημείωσε είσης αύξηση σε σύγκριση με το ροηγούμενο έτος και τα κέρδη ρο φόρων ανήλθαν σε 14,20 εκ., έναντι 8,92 εκ. ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 66,57 εκ. αό 70,64 εκ. ευρώ κατά την ροηγούμενη χρήση, ενώ το σύνολο των ασφαλιστικών ροβλέψεων ανήλθε στο οσό των 267,87 εκ. αό 253,21 εκ. ευρώ το Ο CEO της ERGO Ελλάδος κύριος Θεόδωρος Κοκκάλας, σχολιάζοντας τα οικονομικά αοτελέσματα της εταιρίας και τη συνέχιση της ειτυχημένης της ορείας, δήλωσε: Το 2012 ήταν ράγματι μια δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία και την ασφαλιστική αγορά, όμως για την ERGO ήταν ακόμη μια χρονιά κερδοφορίας και ροόδου σε ολλούς καίριους τομείς. Η στρατηγική ου ακολουθούμε ιστά τα τελευταία χρόνια, μας οδήγησε σε μια ερίοτη θέση στον χώρο μας και σίγουρα σε μια ρονομιούχο θέση στη συνείδηση τόσο του καταναλωτικού κοινού όσο και των εαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ου μας εμιστεύονται και ειλέγουν να συνεργάζονται μαζί μας σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Αναφορικά με τις δράσεις και τη στρατηγική της ERGO στην Ελλάδα για τη χρονιά ου ήδη τρέχει, είε: Γνωρίζουμε ότι κι αυτή η χρονιά θα είναι σίγουρα μια χρονιά-ρόκληση για την εάρκεια και τις ικανότητές μας, αφού θα χρειαστούμε ακόμη καλύτερα αντανακλαστικά, σωστή εκτίμηση των δεδομένων όως αυτά διαμορφώνονται σε μια μεταβαλλόμενη αγορά, ολλή και σκληρή δουλειά και σίγουρα ολύ μεγαλύτερη ειμονή στο να ροωθήσουμε χρήσιμες και οικονομικές λύσεις σε ανθρώους ου χρειάζονται τις υηρεσίες μας. Οι κύριες λοιόν και διαρκείς ροτεραιότητές μας αραμένουν αυστηρά η εδραίωση της ελατοκεντρικής μας κουλτούρας σε όλες μας τις δράσεις, η σταθερή κερδοφόρα ανάτυξη και η έμρακτη βελτίωση της υοστήριξης του καθημερινού έργου των Συνεργατών μας. 8 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

9 ERGO Αυτοκίνητο Ο ιο σίγουρος δρόμος οδηγεί σε μας. Ευέλικτα, ολοκληρωμένα ρογράμματα για ό,τι κι αν συμβεί. Τεύχος 4, Καλοκαίρι

10 Cover Story Εκδηλώσεις Συνεργατών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Οι φετινές εκδηλώσεις της ERGO σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ρος τιμήν των Συνεργατών της, αοδεικνύουν ότι η έκφραση κάθε χρόνο και καλύτερα ταιριάζει αόλυτα με την ορεία, τα αοτελέσματα και τις δραστηριότητες της εταιρίας. Η σημαντική διεύρυνση του δικτύου των Συνεργατών της εταιρίας σε ολόκληρη την Ελλάδα και το μεγάλο ενδιαφέρον τους για τις εταιρικές δράσεις, είχαν ως αοτέλεσμα οι ιο άνω εκδηλώσεις να έχουν ρωτόγνωρα μεγάλη συμμετοχή και να στεφθούν με αόλυτη ειτυχία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα στελέχη της ERGO υοδέχθηκαν και φιλοξένησαν στις εκδηλώσεις τους Συνεργάτες και τις/τους συζύγους τους έχοντας σαν κεντρικό μήνυμα τη φράση ΕΡΓΟ μας να σας φροντίζουμε. Η Γενική Διευθύντρια της Ε.Α.Ε.Ε. κα. Μαργαρίτα Αντωνάκη, η οοία τίμησε με την αρουσία της την εκδήλωση της ERGO στην Αθήνα, στο σύντομο χαιρετισμό της αναφέρθηκε στην ορεία της ασφαλιστικής αγοράς, εισημαίνοντας ότι αν και τη χρονιά ου έρασε η είδραση της οικονομικής κρίσης στον ασφαλιστικό χώρο ήταν αισθητή, αφού τα συνολικά ασφάλιστρα της αγοράς μειώθηκαν κατά 10,7%, ωστόσο η είδραση αυτή ήταν σαφώς μικρότερη αό ότι σε άλλους κλάδους της οικονομίας, ενώ εξέφρασε και την αισιοδοξία της για την ορεία της ιδιωτικής ασφάλισης και τα εριθώρια ανάτυξής της. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ERGO και Μέλος του Δ.Σ. της ERGO International κ. Andreas Kleiner χαρακτήρισε τον εαυτό του τυχερό ου εκροσωεί την ERGO Ελλάδας, μια εταιρία υγιή, φερέγγυα, συνεχώς ανατυσσόμενη, με ισχυρή διοικητική ομάδα και αό τις ρωταγωνίστριες εταιρίες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Ακόμη, στο λαίσιο των στοιχείων ου αρέθεσε για την ορεία ολόκληρου του ομίλου ERGO στο έτος 2012, στάθηκε με έμφαση στο υψηλό οσοστό κερδοφορίας ου κατέγραψε κι αυτή τη χρονιά η ERGO Ελλάδας και διαβεβαίωσε ότι η διοίκηση του ομίλου ιστεύει ολύ στις δυνατότητες αυτής της εταιρίας και αραμένει ροσηλωμένη στην ανατυξιακή της στρατηγική στην Ελλάδα. Ο Αναληρωτής Γενικός Διευθυντής της ERGO στην Ελλάδα κ. Δημήτρης Χατζηαναγιώτου, σημείωσε ότι: Το έτος 2012 ήταν ράγματι μια δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία, όμως για την ERGO ήταν ακόμη μια χρονιά δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και αοτελεσματικότητας και το κύριο βάρος των ροσαθειών μας δόθηκε στην εραιτέρω βελτίωση των αρεχόμενων υηρεσιών και ροϊόντων, αλλά και στην άμεση αντίδρασή μας σε όλα όσα συμβαίνουν 10 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

11 Ο κ. Θεόδωρος Κοκκάλας C.E.O. Ελλάδας και Τουρκίας στην οικονομία και εηρεάζουν την αγορά μας, έχοντας άντα στο είκεντρο της ροσοχής μας τον Πελάτη και τον Συνεργάτη μας. Ακόμη, σχετικά με την σταθερή εταιρική ολιτική της ERGO ανέφερε: Σήμερα, ου η συντριτική λειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, κράτος, ειχειρήσεις, αλλά και νοικοκυριά, ανακαλύτουν ότι ρέει εσευσμένα να υιοθετήσουν μια νέα τακτική για τη λειτουργία τους και τη διαχείριση της εριουσίας τους ροκειμένου να διασφαλίσουν την ειβίωσή τους, εμείς διαιστώνουμε ότι η ρόοδος και η ανάτυξη της δικής μας εταιρίας, εξαρτάται αλά αό τη συνέχιση της ολιτικής ου εδώ και χρόνια ασκούμε. Ο CEO της ERGO Ελλάδας και Τουρκίας κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, ευχαρίστησε αρχικά τα στελέχη της εταιρίας για τον ζήλο και την αφοσίωση ου ειδεικνύουν ροκειμένου να αναληρωθεί το κενό ου δημιουργείται αό την έντονη ενασχόλησή του στην εταιρία της ERGO στη γείτονα χώρα. Ειλικρινής όως άντα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες ου ανακύτουν αό την αράλληλη δραστηριοοίησή του σε δύο διαφορετικά οικονομικά και ειχειρηματικά εριβάλλοντα, στην Τουρκία, ου χαρακτηρίζεται για τον ανατυξιακό ρυθμό της και την οικονομική της άνθηση και στην Ελλάδα, ου κυριαρχεί η ύφεση και η έντονη οικονομική κρίση. Ακόμη τόνισε ότι, αρά τα ροβλήματα ου αντιμετωίζει η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα, οι ανάγκες για ασφαλιστική κάλυψη σε εριόδους κρίσης αυξάνονται και αυτό ρέει να είναι οδηγός μας στο νέο έτος, ου ροβλέεται εξίσου δύσκολο και αρόβλετο. Αναφορικά με την ορεία της ERGO στην Ελλάδα είε: Όλα όσα υλοοιήσαμε τα τελευταία χρόνια, μας οδήγησαν σε μια ερίοτη θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και σίγουρα σε μια ρονομιούχο θέση στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού. Σχεδιάσαμε και εξακολουθούμε να σχεδιάζουμε με άξονα τη διαρκή ενίσχυση του αραδοσιακού δικτύου ωλήσεων της εταιρίας μας, ου αοτελούσε και αοτελεί το βασικό μοχλό ανάτυξης των εργασιών μας. Ο κ. Κοκκάλας ολοκλήρωσε την ομιλία του ροτρέοντας τους ροσκεκλημένους σε δράση, με μια φράση του αμερικανού συγγραφέα William Arthur Ward: Ο ααισιόδοξος ιστιολόος αραονιέται για τον άνεμο. Ο αισιόδοξος εριμένει τον άνεμο ν αλλάξει. Και ο ρεαλιστής ρυθμίζει τα ανιά. Τεύχος 4, Καλοκαίρι

12 Cover Story Αθήνα Στιγμιότυα αό την εκδήλωση της Αθήνας 12 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

13 Τεύχος 4, Καλοκαίρι

14 Andreas Kleiner Πρόεδρος της ERGO Ελλάδας και Μέλος του Δ.Σ. της ERGO International. 14 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

15 Τεύχος 4, Καλοκαίρι

16 Θεσσαλονίκη Ο Αναληρωτής Γενικός Διευθυντής της ERGO στην Ελλάδα κ. Δημήτρης Χατζηαναγιώτου. Στιγμιότυα αό την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης 16 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

17 Cover Story Τεύχος 4, Καλοκαίρι

18 Cover Story 18 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

19 ERGO Αστική Ευθύνη Ιδιώτη Όταν μια συγγνώμη δεν είναι αρκετή... Ολοκληρωμένα ρογράμματα ασφάλισης για λήρη ροστασία. Τεύχος 4, Καλοκαίρι

20 Ο κ. Στάθης Τσαούσης, Διευθυντής Τομέα Εμορικών Λειτουργιών Βραβεύσεις Συνεργατών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Τις εντυωσιακές όσο και ουσιαστικές εκδηλώσεις της ERGO ου εριγράφονται στις ροηγούμενες σελίδες, ολοκλήρωσε ο Διευθυντής Τομέα Εμορικών Λειτουργιών κ. Στάθης Τσαούσης, ο οοίος μετά αό την αναφορά του στις σημαντικές αραγωγικές ειδόσεις του δικτύου των Συνεργατών, ειμελήθηκε της βράβευσης όλων, στο ρόσωο αυτών ου είχαν τις καλύτερες ειδόσεις στο έτος Συνολικά βραβεύτηκαν εξήντα τέσσερις Συνεργάτες της ERGO αό όλη την Ελλάδα και ειδικότερα Συνεργάτες ου διακρίθηκαν για την Παραγωγική τους Δραστηριότητα και το Καλό τους Τεχνικό Αοτέλεσμα, Συνεργάτες με τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια στην εταιρία, καθώς και οι Διακεκριμένοι και VIP Συνεργάτες. 20 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

21 Aθήνα Cover Story Θάνος Μελακοίδης Χάνι Μουράτ Θάνος Μελακοίδης Νίκος Αναγνωστόουλος Θάνος Μελακοίδης Γιάννης Τζώρτζης Θάνος Μελακοίδης Γιώργος Κορμάς Θάνος Μελακοίδης Ανδρέας Διαμαντόουλος Στέλιος Βουγιουκλίδης Ελευθέριος Δρόσος Στέλιος Βουγιουκλίδης Γιάννης Μελακοίδης Στέλιος Βουγιουκλίδης Γιάννης Ντόϊμας Αόστολος Βλαχογιάννης Στάθης Τσαούσης Τεύχος 4, Καλοκαίρι

22 Cover Story Βασίλης Μικρουδάκης Στάθης Τσαούσης Γιάννης Οικονόμου Στάθης Τσαούσης Ιωάννης Συγγούνης Στάθης Τσαούσης Γιάννης Συρίδωνος Γιάννης Λινός Δημήτρης Πούλιος Γιάννης Λινός Σωτήρης Πααθανασόουλος Γιάννης Λινός Γιώργος Λιβάς- Γιάννης Λινός Σύρος Κυριακόουλος Γιάννης Λινός Παύλος Μακρυγιάννης Γιάννης Λινός 22 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

23 Cover Story Μαρίνα Νικολάου Σοφία Καλλέργη - Andreas Kleiner Γεωργία Πααφιλίου Γιάννης Λινός Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Ηλίας Ιωάννου Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Δημήτριος Μάλαμας Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Φίλιος Τσαούσης Θεόδωρος Κοκκάλας Θεόδωρος Κοκκάλας Κάτια Χουρμούζη Γιώργος Αθανασόουλος Θεόδωρος Κοκκάλας Γιάννης Νικηφόρος Θεόδωρος Κοκκάλας Τεύχος 4, Καλοκαίρι

24 Cover Story Γιώργος Δαλιάνης Andreas Kleiner Διονύσης Βορριάς - Andreas Kleiner Κωστής Αλφιέρης - Andreas Kleiner 24 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

25 Θεσσαλονίκη Cover Story Θάνος Μελακοίδης Γιώργος Μάστακας Θάνος Μελακοίδης Βάγια Νασιακοούλου Εφη Τάκη Θάνος Μελακοίδης Τάσος Τάσσης Θάνος Μελακοίδης Γιώργος Αγγελόουλος Γιάννης Λινός Δημήτρης Αμανατίδης Γιάννης Λινός Γιώργος Βελλίδης Γιάννης Λινός Δώρα Γκουτζαμάνη Γιάννης Λινός Πένυ Δεληγιαννίδου Γιάννης Λινός Τεύχος 4, Καλοκαίρι

26 Cover Story Αγαθή Δούναβη Γιάννης Λινός Μαρία Κακαρδάκου Γιάννης Λινός Σωκράτης Καρασαββίδης Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Γιάννης Μαλοδήμος Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Νικόλαος Παανικολάου Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Γιώργος Παρίσης Δημήτρης Χατηζαναγιώτου Κώστας Τουλικιώτης Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Ηρω Φίκα Δημήτρης Χατζηαναγιώτου Χάρης Πολύζος Θεόδωρος Κοκκάλας 26 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

27 Cover Story Ιωάννης Θεοδοσόουλος Θεόδωρος Κοκκάλας Ιωάννης Αλεκοζίδης Θεόδωρος Κοκκάλας Ευριίδης Ζάννης Θάνος Μελακοίδης Ιωάννης Κανάτας Θεόδωρος Κοκκάλας Χρήστος Κελέφης Θάνος Μελακοίδης Δημήτρης Μουτάκης Θάνος Μελακοίδης Τεύχος 4, Καλοκαίρι

28 ERGO My Home ¼,ôé êáé íá óõìâåß, åßóôå åîáóöáëéóìýíïé. ÐñïöõëÜóóåé ôçí êáôïéêßá óáò áðü êüèå êßíäõíï. Áóöáëßæù óçìáßíåé êáôáëáâáßíù. 28 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

29 Employees Γιορτές ροσωικού σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη Οι γιορτές του ροσωικού της ERGO κάθε χρόνο αοκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία. Ίσως γιατί αοτελούν εκτός αό μια ευκαιρία για μια ροσωρινή αύση και χαλάρωση, μια ακόμη ειβεβαίωση ότι η διαδρομή ου χαράζεται, έχει τα χαρακτηριστικά της σταθερότητας, της ειτυχίας και της θετικής ροοτικής. Τα τελευταία χρόνια η ERGO ενισχύει διαρκώς τη διοικητική της μηχανή με νέα στελέχη και ροσωικό σχεδόν σε όλα της τα τμήματα. Την ίδια στιγμή υιοθετεί το σύγχρονο know-how της μητρικής της εταιρίας σε θέματα ροσωικού και ειλέον φροντίζει μέσα αό ένα εκαιδευτικό project διαρκείας να βελτιώσει τις δεξιότητες των εργαζομένων, έτσι ώστε να αυξήσει ακόμη ερισσότερο το βαθμό εξυηρέτησης ρος όλους τους τρίτους. Οι άνθρωοι ου εργάζονται στην ERGO νιώθουν τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ροοτική ου τους ροσφέρει το εργασιακό εριβάλλον και ειδιώκουν να αοδώσουν τα μέγιστα ροκειμένου να δικαιώσουν τις ροσδοκίες της Διοίκησης. Σαν μια γροθιά, αλαιοί και νέοι ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε να ειβεβαιώνουν καθημερινά το σύνθημα της εταιρίας «Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω». Φέτος, τα βραβεία αναγνώρισης και ειβράβευσης δόθηκαν όσον αφορά το ροσωικό της Αθήνας στους εργαζόμενους στο τμήμα της Μηχανογράφησης ου ειμελείται το εταιρικό Portal και Site και στους εργαζόμενους στο Help Desk του τμήματος Bancassurance. Στη Θεσσαλονίκη, βραβεύθηκαν οι Χρήστος Σχολίδης, Προϊστάμενος του Τμήματος Αοζημιώσεων και Μαρία Μαρμαροούλου, της Διεύθυνσης Λειτουργικής Υοστήριξης. Η γιορτές του ροσωικού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι άντα μια ακόμη ευκαιρία για να γνωριστούν οι εργαζόμενοι καλύτερα και χωρίς την ίεση της καθημερινότητας, να τιμήσουν συναδέλφους ου αοχωρούν αό την ενεργό δράση λόγω συνταξιοδότησης, να χειροκροτήσουν αυτούς ου ξεχώρισαν και φυσικά να ανταλλάξουν θερμές ευχές. Τεύχος 4, Καλοκαίρι

30 Employees Αθήνα 30 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

31 Employees Στιγμιότυα αό τη γιορτή της Αθήνας Τεύχος 4, Καλοκαίρι

32 Employees Θεσσαλονίκη 32 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

33 Employees Στιγμιότυα αό τη γιορτή της Θεσσαλονίκης Τεύχος 4, Καλοκαίρι

34 Sales Η κα. Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη, Προϊσταμένη του τμήματος Marketing. H ERGO στην εοχή της εξωστρέφειας Το Τμήμα Μarketing της ERGO με εύστοχες ειλογές, συνέεια και μεθοδικότητα φροντίζει να υλοοιεί όλες τις εξωστρεφείς σκέψεις ενός ασφαλιστικού ομίλου ου ενδιαφέρεται να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των ελατών του, των συνεργατών του, του καταναλωτικού κοινού και της ελληνικής αγοράς. Aό το 2011, έτος αλλαγής της εωνυμίας της εταιρίας και της καθιέρωσης του brand name της ERGO, o σχεδιασμός της εικοινωνιακής στρατηγικής αξιοοιεί ολλούς και διαφορετικούς άξονες, ροκειμένου το όνομα και οι αρχές της μητρικής εταιρίας να γίνουν γνωστές αό το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς και της κοινωνίας γενικότερα. Με ροσεκτικά βήματα και μέσα σε οικονομικό αλλά λειτουργικό λαίσιο, υλοοιείται ένας οικιλόμορφος ρογραμματισμός ου εριλαμβάνει : Τηλεοτικές και ραδιοφωνικές καμάνιες σε τακτά χρονικά διαστήματα ροκειμένου να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα της εταιρίας και να διευκολυνθεί σημαντικά το έργο των Συνεργατών μας σε μια ομολογουμένως δύσκολη και ααιτητική εοχή. Outdoor διαφημιστικές ενέργειες με στόχο την ροώθηση των λεονεκτημάτων των ασφαλιστικών ροϊόντων της εταιρίας. Ειλεγμένες χορηγίες υψηλού αθλητικού, κοινωνικού και ανθρωιστικού χαρακτήρα. Συνεχή βελτίωση του εταιρικού site, μέσω του οοίου ο εισκέτης μορεί να έχει την λήρη εικόνα της εταιρίας σε όλα τα είεδα, να λαμβάνει αναλυτική ληροφόρηση για όλες τις ασφαλιστικές υηρεσίες αλλά και άοψη για την τιμολογιακή ολιτική της εταιρίας, σε ρώτη φάση στον κλάδο της ασφάλισης οχημάτων. Αξιοοίηση όλων των λεονεκτημάτων της σύγχρονης τεχνολογίας μέσα αό το ERGO Portal, τα ERGO mobile Apps και τα ERGO mail. Τακτική εταιρική έντυη έκδοση (ergomagazine) αλλά και συνεχείς καταχωρήσεις με άρθρα, δελτία τύου, κείμενα αλλά και διαφημιστικό υλικό στον κλαδικό και ημερήσιο τύο. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ελληνικού αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος. Διοργάνωση εκδηλώσεων και events εαγγελματικού χαρακτήρα. Διενέργεια ερευνών ικανοοίησης ελατών και συνεργατών με στόχο τη διαρκή βελτίωση. Τέλος, σε συνεργασία κυρίως με την Διεύθυνση Πωλήσεων, μελετά σε βάθος τον ανταγωνισμό, τις τάσεις αλλά και τις εξελίξεις της αγοράς, ροκειμένου να διαμορφώνει νέα συγκριτικά λεονεκτήματα. 34 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

35 Sales Τεύχος 4, Καλοκαίρι

36 Sales Φροντίδα Πελάτη Με τη νέα οργανωτική της δομή η ERGO ειχειρεί να εφαρμόσει στην λήρη της έννοια την ελατοκεντρική αντίληψη. Για αυτό τον λόγο ενσωματώνει στην έννοια του Πελάτη, τους Ασφαλισμένους, τους Συνεργάτες και τους Δικαιούχους Αοζημίωσης. Το ειχείρημα φιλόδοξο, έχει ένα και μόνο στόχο. Να κάνει τη διαφορά στην εξυηρέτηση. Η αροχή ολιστικής εξυηρέτησης είναι ένα ζήτημα ου αασχολεί τα τελευταία χρόνια ολοένα και ερισσότερο τις εταιρίες αροχής υηρεσιών. Αναζητώντας διαρκώς νέα συγκριτικά λεονεκτήματα, η ERGO αοφάσισε να εενδύσει στο έμψυχο δυναμικό της αλλά και στις νέες τεχνολογίες. Η δημιουργία ενός νέου τμήματος ου θα εξυηρετεί σε όλα τα είεδα τους Ασφαλισμένους, τους Συνεργάτες και τους δικαιούχους αοζημίωσης, αοτελούσε εδώ και αρκετό καιρό κοινό σημείο ροβληματισμού για όλα σχεδόν τα στελέχη της εταιρίας ου κλήθηκαν να σχεδιάσουν κάτι, ου φαίνεται μεν αλό αλλά στην ράξη ααιτεί ολύ ροσεκτικό σχεδιασμό. Το νέο τμήμα είναι λέον ραγματικότητα, με την Κική Παακώστα, έμειρη, άξια και αό αλαιά εικεφαλής του τμήματος Ανάληψης Κινδύνων στον κλάδο Αυτοκινήτων να ροΐσταται στο εγχείρημα αυτό. Στην ροσάθειά μας να κατανοήσουμε λήρως τους στόχους της Φροντίδας Πελάτη ζητήσαμε αό την κα. Παακώστα να ααντήσει στα ερωτήματα ου θέσαμε. : Πριν αό την ανάτυξη του οοιουδήοτε project ροηγείται μια κεντρική ιδέα και ολλές φορές ένα όραμα. Ποιό ήταν το όραμα της ομάδας εργασίας ου εεξεργάστηκε το project αυτό; To marketing υηρεσιών έχει αό καιρό αναγνωρίσει την ανάγκη της αλοοίησης των διαδικασιών, της ολοκληρωμένης εξυηρέτησης και της υιοθέτησης της Yes I Can φιλοσοφίας. Στο νεύμα αυτό, αρκετό καιρό ριν, αρχίσαμε να εεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο για την υλοοίηση ενός project ου αφορούσε τη δημιουργία ενός νέου τμήματος. Η κεντρική ιδέα ήταν και είναι η καθιέρωση ενός σημείου αναφοράς για μια μεγάλη σειρά θεμάτων ου αασχολούν τους Συνεργάτες μας αλλά και όλους όσοι έρχονται σε εικοινωνία με την εταιρία μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ταχύτητα, άνεση, εξειδίκευση και μεγαλύτερη αοτελεσματικότητα στην εξυηρέτηση. : Τα στοιχεία της ταχύτητας, της φιλικότητας αλλά και της οιότητας στην εξυηρέτηση υήρχαν ανέκαθεν στην ERGO και φυσικά στα τμήματα της ρώτης γραμμής. Τι είναι αυτό το αραάνω ου ροσδοκάτε να ροστεθεί; Είναι η λέξη Φροντίδα. Mε αυτή τη λέξη ως οδηγό, ειχειρούμε να δώσουμε το στίγμα του άθους μας, για ραγματικά ουσιαστική εξυηρέτηση, της διάθεσης μας για διαφοροοίηση αό ότι μέχρι σήμερα υάρχει στην αγορά. Ξέρετε, μέσα αό τη λέξη Φροντίδα ξεηδούν μνήμες και εικόνες σημαντικών ανθρώων της ζωής μας ου μας βοήθησαν και μας βοηθούν να ζήσουμε καλύτερα, να ξεεράσουμε δυσκολίες. Γύρω αό τη λέξη Φροντίδα έγινε μια συνολικότερη ροσάθεια αό όλο το ροσωικό της εταιρίας να συνειδητοοιήσουμε ότι αυτό ου ζητούν όλοι όσοι εικοινωνούν μαζί μας είναι ακριβώς αυτό ού θα ψάχναμε και εμείς. Πραγματικό ενδιαφέρον, ουσιαστική βοήθεια και άθος για εξυηρέτηση. : Πείτε μας σχετικά για τη δομή και την οργάνωση της νέας Διεύθυνσης. Η Φροντίδα Πελάτη στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και λειτουργεί με δύο 36 Τεύχος 4, Καλοκαίρι 2013

37 τμήματα, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη και έχει στελεχωθεί συνολικά αό18 άτομα, αό τα οοία τα 14 βρίσκονται στην Αθήνα και τα 4 στη Θεσσαλονίκη. Ανήκει στην Εμορική Διεύθυνση εικεφαλής της οοίας είναι ο κ. Στάθης Τσαούσης, Διευθυντής Τομέα Εμορικών Λειτουργιών, στον οοίο αναφέρομαι και εγώ ως εικεφαλής του νέου τμήματος. : Γνωρίζουμε ότι έγινε μια αυστηρή ειλογή του ροσωικού ου θα στελέχωνε τη Φροντίδα Πελάτη. Πείτε μας, ως ακριβώς μεθοδεύτηκε αυτό; Δόθηκε ράγματι μεγάλη βαρύτητα στην ειλογή των ροσώων ου θα στελέχωναν το νέο τμήμα και αυτό γιατί τα ροσόντα ου έρεε να συγκεντρώνουν οι υοψήφιοι ήταν ολλά. Η αναζήτηση εικεντρώθηκε ρώτιστα στο εσωτερικό της εταιρίας και αυτό γιατί ήταν ολύ σημαντικό να αξιοοιηθούν στελέχη ου γνώριζαν ολύ καλά τις εσωτερικές διαδικασίες αλλά και τη φιλοσοφία μας. Σε αυτή την ροσάθεια αναζητήσαμε και τη βοήθεια εξειδικευμένου φορέα ου μεθόδευσε τα βήματα αλλά και τα ααραίτητα tests ου έρεε να εράσουν οι υοψήφιοι. Όλη η διαδικασία, χωρίς να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα έδωσε τον ααραίτητο σε εμάς χρόνο ώστε να ρογραμματίσουμε τη δεύτερη φάση, ου ήταν η ολύ-είεδη εανεκαίδευση αυτού του ροσωικού. Στόχος μας ήταν να ροετοιμάσουμε με τον ληρέστερο τρόο τους ανθρώους ου θα καλούνταν να υηρετήσουν έναν ολύ ααιτητικό ρόλο. Οι ροκλήσεις ήταν ολλές γιατί έρεε οι άνθρωοι αυτοί να εεκτείνουν τις εμειρικές τους γνώσεις σε νέα εδία και ζητήματα ου μέχρι ρότινος δεν αντιμετώιζαν. : Η Φροντίδα Πελάτη ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Φεβρουάριο. Προέκυψαν κατά το ξεκίνημα και κατά το στάδιο της ροσαρμογής δυσκολίες και ζητήματα ου δεν είχαν ροβλεφθεί και έρεε να αντιμετωιστούν άμεσα; Αν ναι, ως τα χειριστήκατε αυτά; Η σωστή και μελετημένη ροετοιμασία μορεί να σε γλυτώσει αό ολλά ροβλήματα και δυσάρεστες εκλήξεις, όμως στην καθημερινή ρακτική εν τέλει καλείσαι να κάνεις τις όοιες ροσαρμογές ααιτούνται. Στην ρώτη φάση λειτουργίας της Φροντίδας Πελάτη έρεε όλοι και εννοώ και τη Διοικητική Μηχανή αλλά και τους Συνεργάτες μας, να ροσαρμοστούμε σε μια νέα αντίληψη και μια νέα ραγματικότητα. Αυτό ααιτούσε σαφώς κάοιο χρόνο. Το ρόβλημα δεν είναι να κάνεις κάου μια λάθος εκτίμηση, αλλά να μην ροβείς άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες ροκειμένου να λύσεις τα όοια ζητήματα εμφανίζονται. Φανταστείτε ότι καθημερινά θέματα ου διαχέονταν ρος κάθε Τμήμα και Διεύθυνση, έρεε τώρα να αοτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης αό ένα κεντρικό φορέα. Αντιμετωίσαμε κάοιες αντιξοότητες στο ξεκίνημα αλλά θέλω να ιστεύω ότι αντιδράσαμε άμεσα με αοτέλεσμα να τις ξεεράσουμε. : Είστε ένα έμειρο και αναγνωρισμένο μέσα αό το δίκτυο ωλήσεων Στέλεχος. Γνωρίζετε καλά τι σημαίνει εξυηρέτηση Πελάτη, με όοια μορφή και αν ροσφέρεται αυτή. Tι θα συμβουλεύατε τα νεώτερα και λιγότερο έμειρα στελέχη της Διεύθυνσης σας; Yάρχoυν μυστικά; Το μυστικό είναι ένα. Να φροντίζεις όως θα ήθελες να σε φροντίσουν. Δεν χρειάζεται να αναλωνόμαστε άντα σε υψηλές θεωρίες και αναζητήσεις. Ας σκεφτούμε τι θα θέλαμε εμείς αό έναν εκρόσωο μιας εταιρίας και κατόιν ας υιοθετήσουμε αυτές τις ααιτήσεις μας στην καθημερινή εαγγελματική μας συμεριφορά. Τόσο αλά. Τεύχος 4, Καλοκαίρι

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εργονομικού Καθίσματος Εργασίας Ημικαθιστού τύπου

Σχεδιασμός Εργονομικού Καθίσματος Εργασίας Ημικαθιστού τύπου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σχεδιασμός Εργονομικού Καθίσματος Εργασίας Ημικαθιστού τύου Παναγιώτης Α. Γούργουρας Ειβλέων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα:

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα: Ποιο µέγεθος ροηγείται ανάµεσα σε δυο µεγέθη ου αρουσιάζουν διαφορά φάσης µεταξύ τους Προκειµένου να καθορίσουµε τη διαφορά φάσης ανάµεσα σε δύο φυσικά µεγέθη ενός κινητού και να βρούµε οιο αό τα δυο ροηγείται,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Κεφάλαιο 2ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Κεφάλαιο ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Ερωτήσεις του τύου «Σωστό - Λάθος». * Αν = α + βi, α, β R και = 0, τότε α = 0 και β = 0. Σ Λ. * Αν = α + βi και αβ 0, τότε = α β i. Σ Λ. * Αν = κ + λi κ, λ R, τότε Re () =

Διαβάστε περισσότερα

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Ο νέος, σύγχρονος τρόπος ασφάλισης! Η Anytime αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στην ιδιωτική ασφάλιση. Πρόκειται για έναν νέο μοναδικό τρόπο να ασφαλιστείτε εύκολα, σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Γιάννης Παππάς Διευθυντής του Κλάδου Ζωής στη MEGA BROKERS S.A.» συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση Πιστός στην «παλιά συνταγή» της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ FOURIER. ο µετασχηµατισµός αυτός δίνεται από την σχέση x = ). Έτσι, χωρίς βλάβη της γενικότητας,

ΣΕΙΡΕΣ FOURIER. ο µετασχηµατισµός αυτός δίνεται από την σχέση x = ). Έτσι, χωρίς βλάβη της γενικότητας, ΣΕΙΡΕΣ FOURIER. Η ροσέγγιση συναρτήσεων µέσω ολυωνύµων, την οοία µελετήσαµε στην ροηγούµενη Ενότητα, αρά την αοτελεσµατικότητα και την, σχετική, αλότητά της, αοδεικνύεται ανεαρκής για την εριγραφή/ροσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ποιοι είμαστε Όμιλος Εταιριών Σαμαράς & Συνεργάτες ( 5 εταιρείες ). One Stop Consulting

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PASCAL: ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PASCAL: ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PASCAL: ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Χρυσολόγου

Επιθεώρηση Χρυσολόγου ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Επιθεώρηση Χρυσολόγου Τεύχος 30 ο Iούλιος Σεπτέμβριος 2014 0.01 Πριν λίγους μήνες ο Mπαϊρακτάρης Γιώργος Προήχθη σε unit manager. Mας παραθέτει τις Απόψεις του για το επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μονάδες 15) (Μονάδες 12)

(Μονάδες 15) (Μονάδες 12) ΑΛΓΕΒΡΑ Β Λυκε ί ου τ ράε ζ αθε μάτ ων( 1ηέ κδοση) θέ μαδε ύτ ε ροκαιτ έ τ αρτ ο Κόμβ οςατ σι οούλου01415 δης Ει μέ λε ι α:εμμανουήλκ.σκαλί Αντ ώνηςκ.αοστ όλου Άσκηση 1 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας Συζητήσεις Ασφάλειας Χρυσοί Κανόνες Βραβεία Ασφάλειας Στατιστικά στοιχεία Εργαζόμενοι σε προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ERB Α.Ε.Μ.Α. Έμφαση στην παροχή υπηρεσιών

ERB Α.Ε.Μ.Α. Έμφαση στην παροχή υπηρεσιών ERB Α.Ε.Μ.Α. Έμφαση στην παροχή υπηρεσιών 58 insurance w * rld Φωτογραφία: pressreport.gr/ελένη Παπαδάκη * Του Γιάννη Βερμισσώ 10 χιλιάδες πελάτες και χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 32 εκατ. ευρώ M ια διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon Software), της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

NEWS TICKET GO TO ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ. Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

NEWS TICKET GO TO ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ. Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, TICKET NEWS ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, 08 όπως σας είχαμε υποσχεθεί, στην Edenred συνεχίζουμε δυναμικά τη δράση μας και το 2013, προσπαθώντας σε

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας v.5 «Αυτό το ρόβλημα, τούτ η μεγάλη συμφορά για να λυθεί χρειάζεται, δίχως αμφιβολία, όως κοιτάζω α τη δική σου την λευρά, να δεις κι εσύ α τη δική μου τη γωνία».. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld *Στοιχεία Επικοινωνίας Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr 58 insurance w * rld Frontco Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

σώμα από τη θέση ισορροπίας του με οριζόντια ταχύτητα μέτρου 4 m/s και με φορά προς τα δεξιά.

σώμα από τη θέση ισορροπίας του με οριζόντια ταχύτητα μέτρου 4 m/s και με φορά προς τα δεξιά. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ. Ένα σώμα μάζας m = kg βρίσκεται άνω σε λείο δάεδο και είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k = N/m, το άλλο άκρο του οοίου είναι στερεωμένο σε κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Η δική σας επιχείρηση!

Η δική σας επιχείρηση! Εκπαίδευση Παροχές Ο δρόμος για την επιτυχία Η δική σας επιχείρηση! Καλώς ήλθατε στην ENJO! Καλώς ήλθατε στην ENJO! Η επιβάρυνση των υπόγειων υδάτων από τα χημικά και ο όγκος των αποβλήτων που αυξανόταν

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικές προσεγγίσεις του προβλήµατος της σύγκρισης των αριθµών e π και π e στα πλαίσια της Ανάλυσης

ιδακτικές προσεγγίσεις του προβλήµατος της σύγκρισης των αριθµών e π και π e στα πλαίσια της Ανάλυσης ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ γ, Τεύχος 60-61, 2003 Ειµόρφωση ιδακτικές ροσεγγίσεις του ροβλήµατος της σύγκρισης των αριθµών και στα λαίσια της Ανάλυσης ηµήτρης Ντρίζος, Γιάννης Τυρλής Μαθηµατικοί.Ε., Μ..Ε.(M.Ed.) τµ. Μαθ/κών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Περιεχόμενα 6 Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 9 11 Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ, «Η Κοινωνική Ευθύνη Αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Social Media White. Chapter 1. Corporate Blogging

Social Media White. Chapter 1. Corporate Blogging Social Media White Papers u Τι είναι ένα blog Η λέξη blog προέρχεται από σύντμηση της έκφρασης web log. Τα blogs ξεκίνησαν σαν απλά προσωπικά ημερολόγια, έχουν όμως μετεξελιχθεί στην καταγραφή και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί για γωνιακά και τυφλά ντουλάπια

Μηχανισμοί για γωνιακά και τυφλά ντουλάπια ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ LeMans Σελίδα 3 3 Μηχανισμός για τυφλά ντουλάια 90 άρια και 100 άρια MagicCorner Σελίδα 3 9 Μηχανισμός για τυφλά ντουλάια 90 άρια και 100 άρια Περιστρεφόμενα 1/2 Ξεχωριστές λύσεις για 80 άρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Στέρεες βάσεις για ένα δυνατό ξεκίνημα! H Generali, με το πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθ. Βασιλείου Μακιού Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του 2 ου κύκλου του Προγράμματος egg - enter grow go Δευτέρα 17.02.

Ομιλία του καθ. Βασιλείου Μακιού Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του 2 ου κύκλου του Προγράμματος egg - enter grow go Δευτέρα 17.02. Ομιλία του καθ. Βασιλείου Μακιού Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του 2 ου κύκλου του Προγράμματος egg - enter grow go Δευτέρα 17.02.14 Κτήριο egg Ο καθ. Βασίλειος Μακιός είναι Γενικός Διευθυντής του

Διαβάστε περισσότερα

!"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

!#$%&'()*+,-.(( #$(/%-0($,(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. !"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr ?%#.@A@'(B(C$0D"E($

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης; Κεφάλαιο Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;. Εισαγωγή στην έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απάντηση που πρέπει να δώσει κάθε επιχειρηματίας Η στην ερώτηση «Γιατί να επιλέξει εμένα ο πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Κάντε μεγάλα όνειρα, και αυτό που ονειρεύεστε, αυτό θα γίνετε. James Allen As A Man Thinketh Γιατί Το Κάνεις Αυτό;?... 5 Δουλέψτε Πιο Σκληρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης»

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013 «Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» Δημήτρης Γκόντας Περιβάλλον κρίσης! Τι σημαίνει κρίση; Μισθοί της πείνας. Οικονομικό αδιέξοδο. Ανεργία άνω του 25%, δεν βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόουλου ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ολοκληρώνοντας το 1 ο κεφάλαιο στα Μαθηματικά της Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα