Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2011"

Transcript

1 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Χ. Ανταχόπουλος Γ' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη The new National Immunization Program Antachopoulos C 3 rd Paediatric Department, Aristotle University of Thessaloniki, Hippokration Hospital, Thessaloniki, Greece Περίληψη: Η ανάπτυξη νέων εμβολίων, οι μεταβολές στην επιδημιολογία των λοιμωδών νοσημάτων, αλλά και κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές σε εθνικό επίπεδο, καθιστούν απαραίτητη την περιοδική αναθεώρηση των προγραμμάτων εμβολιασμών σε διάφορες χώρες. Στη χώρα μας, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών προχώρησε το σε αναθεώρηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα εμβολιασμών του, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών περιλαμβάνει τροποποιήσεις στις οδηγίες που αφορούν συγκεκριμένα εμβόλια, όπως της ηπατίτιδας Β, του πνευμονιοκόκκου, του μηνιγγιτιδοκόκκου, της ιλαράςπαρωτίτιδας-ερυθράς & ανεμευλογιάς, της φυματίωσης και του ροταϊού. Οι τροποποιήσεις αυτές βασίζονται σε πρόσφατα βιβλιογραφικά και επιδημιολογικά δεδομένα καθώς και στην κυκλοφορία νέων αποτελεσματικών εμβολίων, και στοχεύουν στην πληρέστερη προστασία του πληθυσμού από τα παραπάνω λοιμώδη νοσήματα και τις επιπλοκές τους. Η συμμόρφωση όλων μας με τις οδηγίες αυτές είναι απαραίτητη όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων κάλυψης και προστασίας του πληθυσμού, αλλά και για την ευρεία αποδοχή από την Ελληνική κοινωνία της αξίας των εμβολιασμών. Abstract: The development of new vaccines, changes in epidemiology of infectious diseases as well as socioeconomic changes at national level suggest the need for periodic revision of immunization programs in various countries. In in our country, the National Immunization Committee performed a revision of the National Immunization Program for children, adolescents and adults. In comparison with the previous immunization program of, the new National Immunization Program includes changes in recommendations pertaining to certain vaccines, such as those against hepatitis B, pneumococcus, meningococcus, measles-mumps-rubella & varicella, tuberculosis and rotavirus. These amendments are based on recent published and epidemiologic data as well as the approval of new effective vaccines, and aim to improve protection of the population from the above infectious diseases and their sequelae. It is very important to follow these recommendations, in order not only to optimize coverage and protection of the population, but also promote the understanding of the benefits of immunization by the Greek society. Λέξεις-Κλειδιά: εμβόλια, λοιμώδη νοσήματα, Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Key-words: vaccines, infectious diseases, National Immunization Program Εισαγωγή Η ευρεία εφαρμογή των εμβολιασμών μαζί με τη χλωρίωση του πόσιμου νερού αποτέλεσαν τα δύο σημαντικότερα επιτεύγματα στη δημόσια υγεία των βιομηχανικών χωρών κατά τον 20 ο αιώνα. Συγκριτικά με άλλες παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας οι εμβολιασμοί θεωρούνται από τις πιο αποδοτικές σε κόστος όφελος δράσεις 1. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές πρόοδοι στην εισαγωγή και ανάπτυξη νέων εμβολίων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα συζευγμένα εμβόλια έναντι του πνευμονιοκόκκου και μηνιγγιτιδοκόκκου, τα εμβόλια για τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων, την ανεμευλογιά, τον έρπητα ζωστήρα, το ροταϊό, καθώς και την παρασκευή συνδυασμένων (πολυδύναμων) εμβολίων.

2 276 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 Εικ 1. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

3 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, Σε ανάπτυξη είναι επίσης σημαντικός αριθμός υποψήφιων εμβολίων για νοσήματα που εξακολουθούν να προκαλούν σημαντική νοσηρότητα / θνητότητα παγκοσμίως, όπως είναι η ελονοσία, οι λοιμώξεις από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), τον κυτταρομεγαλοϊό, το μηνιγγιτιδόκοκκο ομάδας Β, αλλά και η φυματίωση (ανάπτυξη εμβολίων αποτελεσματικότερων από το BCG). Η κατάρτιση και εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμών, σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, αποσκοπεί στην αποτελεσματική κάλυψη και προστασία του πληθυσμού από τα λοιμώδη νοσήματα για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια, με βάση την επιδημιολογική εικόνα και τις ανάγκες κάθε χώρας σε συνδυασμό με το υπολογιζόμενο κόστος όφελος των εμβολιασμών. Παράγοντες όπως η ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών εμβολίων, οι μεταβολές στην επιδημιολογία των λοιμωδών νοσημάτων, αλλά και κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές σε εθνικό επίπεδο, καθιστούν απαραίτητη την περιοδική αναθεώρηση των εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμών. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών προχώρησε το σε αναθεώρηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για παιδιά, εφήβους και ενήλικες (Εικόνα 1). Θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στην επισήμανση των διαφορών του νέου Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών () σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο του, σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς παιδιών και εφήβων. Θα παραθέσουμε παράλληλα τα πρόσφατα βιβλιογραφικά και επιδημιολογικά δεδομένα που σχετίζονται με τις νεότερες, αναθεωρημένες οδηγίες. Διαφορές εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμών - Από την προσεκτική σύγκριση μεταξύ του νέου Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών με το αμέσως προηγούμενο προκύπτει ότι για αρκετά εμβόλια, όπως της διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη, του αιμοφίλου ινφλουέντζας τύπου Β, της πολιομυελίτιδας, της ηπατίτιδας Α, του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων και της γρίπης, δεν υπάρχουν διαφορές στις συστάσεις. Ωστόσο για μια σειρά εμβολίων, όπως της ηπατίτιδας Β, του πνευμονιοκόκκου, του μηνιγγιτιδοκόκκου, της ιλαράς-παρωτίτιδαςερυθράς & ανεμευλογιάς, της φυματίωσης και του ροταϊού (Πίνακας 1) οι σχετικές συστάσεις έχουν σε κάποια σημεία αναθεωρηθεί. Στις παραγράφους που ακολουθούν θα επισημάνουμε τις διαφορές Πίνακας 1. Διαφορές εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμών - Εμβόλια Ηπατίτιδας Β Πνευμονιόκοκκου Μηνιγγιτιδόκοκκου Ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς & ανεμευλογιάς Φυματίωσης Ροταϊού που υπάρχουν στις οδηγίες του νέου εθνικού προγράμματος εμβολιασμών σε σχέση με το προηγούμενο για καθένα από τα παραπάνω εμβόλια. Εμβόλια ηπατίτιδας Β Η μοναδική διαφορά μεταξύ του νέου () και του προηγούμενου () προγράμματος εμβολιασμών αφορά τα βρέφη των οποίων η μητέρα είναι πιθανή ή γνωστή φορέας του επιφανειακού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (HBsAg). Στην περίπτωση αυτή, όπως είναι γνωστό, θα πρέπει να χορηγούνται στο νεογνό η 1 η δόση του μονοδύναμου εμβολίου της ηπατίτιδας Β καθώς και 0,5 ml υπεράνοσης γ-σφαιρίνης έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β (HBIG) εντός 12 ωρών από τη γέννηση. Με βάση το πρόγραμμα του, στην περίπτωση που το νεογνό εμβολιασθεί στη γέννηση ο βασικός εμβολιασμός έναντι της ηπατίτιδας Β έπρεπε να περιλαμβάνει ακόμα 3 δόσεις (1 ο, 2 ο, 6 ο μήνα), δηλαδή συνολικά 4 δόσεις. Αντίθετα με βάση το πρόγραμμα του αρκούν συνολικά 3 δόσεις, ακόμη και στην περίπτωση που η 1 η δόση χορηγηθεί στη γέννηση (γέννηση, 1 ο -2 ο, 6 ο μήνα). Εξαίρεση αποτελούν τα νεογνά με βάρος γέννησης (ΒΓ) 2000 g τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν συνολικά 4 δόσεις (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Εμβόλια ηπατίτιδας Β. Διαφορές στις συστάσεις μεταξύ -. Αν η 1η δόση χορηγηθεί στη γέννηση (μητέρα πιθανή ή γνωστή φορέας HBsAg) τότε ο βασικός εμβολιασμός περιλαμβάνει συνολικά 4 δόσεις (γέννηση, 1ο, 2ο, 6ο μήνα) Αν η 1η δόση χορηγηθεί στη γέννηση (μητέρα πιθανή ή γνωστή φορέας HBsAg) τότε ο βασικός εμβολιασμός περιλαμβάνει συνολικά 3 δόσεις (γέννηση, 1ο-2ο, 6ο μήνα) Εξαίρεση: νεογνά με ΒΓ 2000 g (χορηγούνται 4 δόσεις)

4 278 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού του εμβολίου έναντι της ηπατίτιδας Β μαζί με την υπεράνοση γ-σφαιρίνη (HBIG) στην πρόληψη της κάθετης μετάδοσης της ηπατίτιδας Β από μητέρες φορείς του HBsAg έχει καταδειχθεί σε πολλές μελέτες, αρχικά για τα εμβόλια που παρασκευάζονταν από πλάσμα φορέων (δεκαετία 1980) και αργότερα για τα ανασυνδυασμένα εμβόλια. Στις μελέτες αυτές είχαν χρησιμοποιηθεί διάφορα σχήματα εμβολιασμών 3 ή 4 δόσεων, με συχνότερο αυτό του εμβολιασμού στη γέννηση, 1 ο, 6 ο μήνα (3 δόσεις). Δεν ανευρέθηκαν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά πρόληψης της κάθετης μετάδοσης μεταξύ των σχημάτων αυτών 2. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής ήδη από το 2003 είχε συστήσει το παραπάνω σχήμα των 3 δόσεων για τα νεογνά που εμβολιάζονται στη γέννηση, με εξαίρεση τα νεογνά με ΒΓ 2000 g για τα οποία η σύσταση ήταν να λαμβάνουν 4 δόσεις 3. Εμβόλια πνευμονιοκόκκου Οι πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις αποτελούν σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας στην παιδική ηλικία, προσβάλλοντας ιδιαίτερα τα βρέφη και τα μικρά νήπια. Το διαθέσιμο από τα τέλη της δεκαετίας του δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο καλύπτει μεν την πλειονότητα των οροτύπων του πνευμονιοκόκκου που προκαλούν διεισδυτική νόσο (βακτηριαιμία, μηνιγγίτιδα) αλλά δεν προκαλεί ικανοποιητική αντισωματική απάντηση σε παιδιά < 2 ετών. Ο λόγος είναι ότι τα πολυσακχαριδικά αντιγόνα της κάψας του πνευμονιοκόκκου είναι Τ-ανεξάρτητα, δηλαδή επάγουν την παραγωγή αντισωμάτων χωρίς τη συμμετοχή των βοηθητικών Τ-κυττάρων. Ο Τ-ανεξάρτητος μηχανισμός παραγωγής αντισωμάτων όμως είναι ανώριμος στα βρέφη και αναπτύσσεται σταδιακά στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο η σύζευξη των αντιγόνων με πρωτεϊνικούς φορείς μετατρέπει την αντισωματική απάντηση από Τ-ανεξάρτητη σε Τ-εξαρτώμενη, που εκλύεται ικανοποιητικά ακόμα και σε παιδιά < 2 ετών 4. Έτσι οι επιστήμονες προχώρησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στην παρασκευή του πρώτου συζευγμένου εμβολίου έναντι του πνευμονιοκόκκου, το οποίο περιελάμβανε κεκαθαρμένα πολυσακχαριδικά αντιγόνα 7 οροτύπων (4, 6Β, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) συζευγμένα με την πρωτεΐνη φορέα CRM197 (μη τοξική παραλλαγή της διφθεριτικής τοξίνης). Την εποχή που εγκρίθηκε το 7δύναμο συζευγμένο εμβόλιο (PCV7) κάλυπτε το 82% και 72% των οροτύπων που προκαλούσαν διεισδυτική νόσο σε ΗΠΑ και Ευρώπη αντίστοιχα 5. Στην Ελλάδα, το 71% των οροτύπων πνευμονιοκόκκου που απομονώθηκαν το 2004 από το ρινοφάρυγγα ασυμπτωματικών παιδιών περιλαμβάνονταν στο 7δύναμο εμβόλιο 6. Το 7δύναμο συζευγμένο εμβόλιο ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικό στην πρόληψη των διεισδυτικών λοιμώξεων από οροτύπους του πνευμονιοκόκκου που περιλαμβάνονταν στο εμβόλιο (δραστικότητα 94-97%). Με την ευρεία εφαρμογή του παρατηρήθηκε σε πολλές χώρες σημαντική μείωση των διεισδυτικών λοιμώξεων από οροτύπους του εμβολίου όχι μόνο σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών αλλά και σε μη εμβολιασμένα βρέφη ηλικίας κάτω των 2 μηνών ή ενήλικες 65 ετών (έμμεση προστασία) 5. Παράλληλα όμως, μέσα σε λίγα χρόνια άρχισε να παρατηρείται αύξηση της συχνότητας πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων (διεισδυτικών και μη) από οροτύπους που δεν περιλαμβάνονταν στο 7δύναμο εμβόλιο. Το φαινόμενο αυτό της αντικατάστασης οροτύπων παρατηρήθηκε ταυτόχρονα σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας 5, 7, 8. Κατά το διάστημα στη χώρα μας, μόνο το 9,1% και 21,5% των στελεχών πνευμονιοκόκκου που απομονώθηκαν από παιδιά με διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη ή οξεία μέση ωτίτιδα, αντίστοιχα, περιλαμβάνονταν στο 7δύναμο εμβόλιο 9. Ανάμεσα στους επικρατέστερους ορότυπους πνευμονιοκόκκου που προκάλεσαν πνευμονία ή μηνιγγίτιδα το 2010 στην Ελλάδα ήταν οι 3, 19A και 1, που δεν καλύπτονταν από το PCV7. Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινόμενου της αντικατάστασης οροτύπων αναπτύχθηκαν νέα εμβόλια που περιλαμβάνουν περισσότερους οροτύπους. Από τα εμβόλια αυτά, το 10δύναμο (PCV10) και το 13δύναμο (PCV13) πήραν άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας το 2009 και 2010 αντίστοιχα. Το PCV10 περιλαμβάνει αντιγόνα των οροτύπων: 1, 4, 5, 6Β, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F. Για τους 8 από τους οροτύπους αυτούς τα αντιγόνα είναι συζευγμένα με την πρωτεΐνη D του μη τυποποιήσιμου Haemophilus influenzae, ενώ οι 18C και 19F είναι συζευγμένοι με το τοξοειδές του τετάνου και της διφθερίτιδας αντίστοιχα 10. Το PCV13 περιλαμβάνει επιπλέον των 10 οροτύπων του PCV10 και τους 3, 6Α και 19Α. Τα αντιγόνα όλων των οροτύπων του PCV13 είναι συζευγμένα με την πρωτεΐνη φορέα CRM197, όπως και στο PCV7 10.

5 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, Πίνακας 3. Εμβόλια πνευμονιοκόκκου. Διαφορές στις συστάσεις μεταξύ -. Το συζευγμένο εμβόλιο (7δύναμο-PCV7) συνιστάται μέχρι την ηλικία των 2 ετών. Μπορεί να γίνει και σε μεγαλύτερη ηλικία, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου Τα νεότερα συζευγμένα εμβόλια (10δύναμο-PCV10, 13δύναμο-PCV13) συνιστώνται σε όλα τα υγιή παιδιά 5 ετών Για υγιή παιδιά μηνών που ήδη έχουν εμβολιασθεί με PCV7 ή PCV10 συνιστάται μια επιπλέον δόση με PCV13 Tο 23δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο συνιστάται να γίνεται επιπλέον των συζευγμένων (PCV), 2 μήνες μετά την τελευταία δόση PCV, σε παιδιά > 2 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου Οι αναθεωρημένες συστάσεις σχετικά με τον εμβολιασμό έναντι του πνευμονιοκόκκου στην παιδική ηλικία παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Με βάση το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, τα νεότερα συζευγμένα εμβόλια (PCV10 ή PCV13) συνιστώνται σε όλα τα υγιή παιδιά 5 ετών. Για τα υγιή παιδιά μηνών που έχουν ήδη εμβολιασθεί με PCV7 ή PCV10 συνιστάται μια επιπλέον δόση με PCV13. Τέλος τα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις και είναι > 2 ετών συνιστάται να εμβολιάζονται επιπλέον και με το 23δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο, 2 μήνες μετά την τελευταία δόση PCV. Εμβόλια μηνιγγιτιδοκόκκου Όπως είναι γνωστό, οι οροομάδες του μηνιγγιτιδοκόκκου που προκαλούν διεισδυτική λοίμωξη είναι οι A, B, C, W-135 και Υ 11. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται από χρόνια ο εμβολιασμός των παιδιών με συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδοκόκκου ομάδας C (MCC), γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντικότατη μείωση των περιστατικών μηνιγγίτιδας / μικροβιαιμίας από μηνιγγιτιδόκοκκο C με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μηνιγγίτιδας. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει επίσης ότι στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες 11, δύο είναι οι ηλικιακές ομάδες με την υψηλότερη επίπτωση μηνιγγιτιδοκοκκικών λοιμώξεων: τα παιδιά βρεφικής-νηπιακής ηλικίας καθώς και οι έφηβοι. Εκτός από τα εμβόλια έναντι του μηνιγγιτιδοκόκκου ομάδας C (MCC) τα τελευταία χρόνια έχουν Πίνακας 4. Εμβόλια μηνιγγιτιδοκόκκου. Διαφορές στις συστάσεις μεταξύ -. Χορήγηση συζευγμένου εμβολίου κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου ομάδας C (MCC) σε ηλικία 2, 4 και 12 μηνών (3 δόσεις) Χορήγηση του MCC σε 3 δόσεις: 2, 4 και 6 μηνών 6 ετών Χορήγηση μιας δόσης 4δύναμου συζευγμένου εμβολίου (MCV4) έναντι των οροομάδων A, C, W135 και Y σε ηλικία 11 ετών αναπτυχθεί και τετραδύναμα συζευγμένα εμβόλια (MCV4) έναντι των 4 οροομάδων A, C, W-135 και Y 11, 12. Ένα από αυτά τα τετραδύναμα εμβόλια, στο οποίο τα αντιγόνα των ομάδων A, C, W-135 και Y είναι συζευγμένα με την πρωτεΐνη φορέα CRM197, κυκλοφόρησε στη χώρα μας το 2010 με ένδειξη για εμβολιασμό εφήβων (ηλικίας 11 ετών) και ενηλίκων. Η αντισωματική απάντηση που προκαλεί το εμβόλιο αυτό σε εφήβους και ενήλικες είναι συγκρίσιμη με παλαιότερα, συζευγμένα ή μη, τετραδύναμα εμβόλια έναντι του μηνιγγιτιδοκόκκου. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι αναθεωρημένες οδηγίες του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για τα εμβόλια έναντι του μηνιγγιτιδοκόκκου περιλαμβάνουν τη χορήγηση του MCC σε 3 δόσεις (2 μηνών, 4 μηνών και 6 μηνών 6 ετών) καθώς και τη χορήγηση μιας δόσης MCV4 σε εφήβους ηλικίας 11 ετών (Πίνακας 4). Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι παρότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εγκεκριμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδοκόκκου ομάδας Β (στην οποία ανήκει η πλειονότητα των στελεχών μηνιγγιτιδοκόκκου που προκαλούν διεισδυτική νόσο στη χώρα μας), πρόσφατα δημοσιεύτηκαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα από μελέτη φάσης 2β ανασυνδυασμένου εμβολίου έναντι του μηνιγγιτιδοκόκκου Β σε 1885 βρέφη σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Η ανοσολογική απόκριση μετά τη χορήγηση του εμβολίου ήταν ικανοποιητική ενώ δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες ανεπιθύμητες ενέργειες ή σημαντική παρεμβολή στην ανοσολογική απόκριση σε άλλα εμβόλια 13. Εμβόλια ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας και ανεμευλογιάς Ο εμβολιασμός έναντι των παραπάνω νοσημάτων

6 280 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 Πίνακας 5. Εμβόλια ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς και ανεμευλογιάς. Διαφορές στις συστάσεις μεταξύ -. Χορήγηση και των 2 εμβολίων (MMR, ανεμευλογιάς) χωριστά σε παιδιά 12 μηνών, σε 2 δόσεις Εκτός της χωριστής χορήγησης των MMR, ανεμευλογιάς, υπάρχει και η δυνατότητα χορήγησης του συνδυασμένου εμβολίου ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς-ανεμευλογιάς (MMRV) σε παιδιά 12 μηνών: 1η δόση μηνών 2η δόση 4-6 ετών ή και ενωρίτερα ( 3 μήνες από την 1η δόση) λίου MMRV σε παιδιά 12 μηνών, σε δύο δόσεις που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 3 μήνες (Πίνακας 5). Εμβόλιο φυματίωσης Το διαθέσιμο σήμερα εμβόλιο κατά της φυματίωσης (BCG) περιέχει εξασθενημένα μυκοβακτηρίδια βοείου τύπου (Mycobacterium bovis). Το εμβόλιο με εμβόλια που περιέχουν ζώντες εξασθενημένους ιούς (το γνωστό MMR, που παρέχει τριπλή κάλυψη έναντι της ιλαράς, ερυθράς και παρωτίτιδας, καθώς και το εμβόλιο της ανεμευλογιάς) εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια έχει κυκλοφορήσει συνδυασμένο εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς-ανεμευλογιάς (MMRV) που περιλαμβάνει ζώντα εξασθενημένα στελέχη και των τεσσάρων παραπάνω ιών. Η ανοσολογική απόκριση που επάγει το συνδυασμένο εμβόλιο MMRV έναντι καθενός από τους ιούς αυτούς είναι ισοδύναμη με αυτή των εμβολίων MMR και ανεμευλογιάς όταν συν-χορηγούνται σε διαφορετικά σημεία του σώματος 14. Ενώ η συχνότητα του πυρετού οποιουδήποτε ύψους (θερμοκρασία μασχάλης 37.5 o C) φαίνεται να είναι μεγαλύτερη μετά από εμβολιασμό με MMRV σε σχέση με τα εμβόλια MMR και ανεμευλογιάς χορηγούμενα χωριστά, δεν υπάρχει διαφορά στη συχνότητα του υψηλού πυρετού (θερμοκρασία μασχάλης 39 o C) μεταξύ του συνδυασμένου και των χωριστών εμβολίων 14. Στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, εκτός της χωριστής χορήγησης των εμβολίων MMR και ανεμευλογιάς, παρέχεται και η δυνατότητα χορήγησης του συνδυασμένου εμβοφαίνεται ότι παρέχει προστασία έναντι των σοβαρών μορφών φυματίωσης (μηνιγγίτιδα, κεγχροειδής) αλλά δεν προλαμβάνει αποτελεσματικά την πρωτοπαθή πνευμονική νόσο 15. Στη χώρα μας εφαρμόζεται μαζικά ο εμβολιασμός με το BCG σε παιδιά 4-6 ετών που δεν έχουν ήδη μολυνθεί με το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Με βάση τα στοιχεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κατά την επταετία η ποσοστιαία αναλογία των Ελλήνων στο σύνολο των δηλωθέντων κρουσμάτων φυματίωσης στην Ελλάδα μειώθηκε από το 75,4% στο 53,3%. Αντίθετα η ποσοστιαία αναλογία των αλλοδαπών αυξήθηκε από το 23,5% στο 46,7%. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική αναλογία των αλλοδαπών στο γενικό πληθυσμό προκύπτει ότι η φυματίωση προσβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό τους μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας. Το εύρημα αυτό είναι σε συμφωνία με ανάλογα ευρήματα σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Οι οικονομικοί μετανάστες προέρχονται συχνά από αναπτυσσόμενες χώρες με πολύ υψηλότερα ποσοστά φυματιώδους λοίμωξης στο γενικό πληθυσμό σε σχέση με τις χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Εξακολουθούν και ζουν σε συνθήκες φτώχειας, υποσιτισμού και μειωμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας ακόμη και στη χώρα που μεταναστεύουν 16. Τέλος έχουν σημαντική πιθανότητα να είναι μολυσμένοι με στελέχη μυκοβακτηριδίου τα οποία είναι ανθεκτικά σε πρωτεύοντα ή και δευτερεύοντα αντιφυματικά φάρμακα, γεγονός που επιπλέκει τη θεραπευτική αντιμετώπιση όχι μόνο αυτών αλλά και όσων μολύνουν οι ίδιοι στη συνέχεια 16. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα βρέφη και μικρά νήπια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη φυματιώδη λοίμωξη, με σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό εξέλιξης σε πνευμονική νόσο αλλά και βαριές μορφές φυματίωσης σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Πιο συγκεκριμένα, η πιθανότητα ανάπτυξης κεγχροειδούς φυματίωσης ή φυματιώδους μηνιγγίτιδας μετά από πρωτολοίμωξη με Mycobacterium tuberculosis κυμαίνεται από 10-20% στα βρέφη, ~2,5% σε νήπια 1-2 ετών και 0,5% σε παιδιά > 2 ετών 17. Με βάση το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, εκτός από τον καθολικό εμβολιασμό με BCG στην ηλικία των 4-6 ετών συνιστάται και χορήγηση του BCG στη γέννηση σε παιδιά πληθυσμιακών ομάδων με υψηλό δείκτη διαμόλυνσης (όπως μετανάστες, αθίγγανοι) ή όταν υπάρχει ιστορικό φυματίωσης στο άμεσο περιβάλλον της οικογένειας (Πίνακας 6).

7 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, Πίνακας 6. Εμβόλιο φυματίωσης. Διαφορές στις συστάσεις μεταξύ -. Εμβολιασμός με το BCG στην ηλικία των 4-6 ετών Εμβολιασμός με το BCG στην ηλικία των 4-6 ετών Εμβολιασμός με BCG στη γέννηση σε παιδιά πληθυσμιακών ομάδων με υψηλό δείκτη διαμόλυνσης (μετανάστες, αθίγγανοι) ή όταν υπάρχει ιστορικό φυματίωσης στο άμεσο περιβάλλον της οικογένειας Πίνακας 7. Εμβόλιο ροταϊού. Διαφορές στις συστάσεις μεταξύ -. Δεν υπήρχε σχετική σύσταση Ο εμβολιασμός έναντι του ροταϊού έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα ως συνιστώμενος και όχι υποχρεωτικός Τα δύο διαθέσιμα στην Ελλάδα εμβόλια χορηγούνται σε 3 δόσεις (2, 4, 6 μηνών) και 2 δόσεις (2 και 4 μηνών) αντίστοιχα Εμβόλια ροταϊού Ο ροταϊός είναι το σημαντικότερο αίτιο σοβαρής οξείας γαστρεντερίτιδας σε βρέφη και νήπια, προσβάλλοντας κυρίως τις ηλικίες από 3 μηνών 3 ετών. Η λοίμωξη από ροταϊό σχετίζεται με βαρύτερη κλινική εικόνα, μεγαλύτερες πιθανότητες εισαγωγής σε νοσοκομείο και μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας συγκριτικά με τη γαστρεντερίτιδα από άλλα αίτια 18. Από το δύο ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια έναντι του ροταϊού πήραν άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας. Τα εμβόλια αυτά χορηγούνται από το στόμα, περιέχουν ζώντα εξασθενημένα στελέχη του ιού και παρέχουν προστασία έναντι των συχνότερων οροτύπων ροταϊού που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Η μέχρι τώρα εμπειρία από την ευρεία εφαρμογή του εμβολιασμού έναντι του ροταϊού σε διάφορες χώρες (Ευρωπαϊκές ή μη, ΗΠΑ, Αυστραλία) είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Τα δημοσιευμένα δεδομένα δείχνουν σημαντική μείωση των εισαγωγών στο νοσοκομείο λόγω γαστρεντερίτιδας (οφειλόμενης σε ροταϊό ή και ανεξαρτήτως αιτίου) σε όλες αυτές τις χώρες, καθώς και έμμεση προστασία παιδιών που δεν είχαν εμβολιαστεί 19. Σε μια σχετικά πρόσφατη μελέτη εκτίμησης του πιθανού κόστους οφέλους από την εφαρμογή καθολικού εμβολιασμού έναντι του ροταϊού στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη και τα κοινωνικά οφέλη από την μείωση της νοσηρότητας, φαίνεται ότι μια τέτοια πολιτική θα ήταν οικονομικά συμφέρουσα 20. Το προηγούμενο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών () δεν περιείχε σύσταση σχετικά με τον εμβολιασμό έναντι του ροταϊού. Στο Πρόγραμμα του, ο εμβολιασμός έναντι του ροταϊού έχει περιληφθεί ως συνιστώμενος και όχι ως υποχρεωτικός. Τα δύο διαθέσιμα εμβόλια στη χώρα μας χορηγούνται σε 3 δόσεις (2, 4, 6 μηνών) και 2 δόσεις (2, 4 μηνών) αντίστοιχα (Πίνακας 7). Eμβόλια ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) H λοίμωξη με ορισμένους τύπους του ιού HPV σχετίζεται με την πρόκληση προκαρκινικών γεννητικών αλλοιώσεων και καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στις γυναίκες ή την ανάπτυξη οξυτενών κονδυλωμάτων και στα δύο φύλα 21, 22. Στη χώρα μας από το και μετά κυκλοφορούν δύο αποτελεσματικά εμβόλια έναντι της λοίμωξης από τον ιό HPV, από τα οποία το ένα είναι διδύναμο (τύποι 16, 18) και το άλλο τετραδύναμο (τύποι 6, 11, 16, 18). Δεν υπάρχουν διαφορές στις συστάσεις σχετικά με τον εμβολιασμό έναντι του ιού HPV μεταξύ των δύο τελευταίων Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών ( και ): συνιστάται ο εμβολιασμός των κοριτσιών στην αρχή της εφηβείας (11-12 ετών, με μικρότερη δυνατή ηλικία χορήγησης τα 9 έτη) με οποιοδήποτε από τα δύο αυτά εμβόλια. Ο λόγος που αναφερόμαστε εδώ στον εμβολιασμό έναντι του HPV είναι για να τονίσουμε την ανάγκη έναρξης και ολοκλήρωσής του από τους παιδιάτρους και αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης με τα εμβόλια αυτά στον Ελλαδικό χώρο. Όλο και περισσότερες μελέτες, από τις οποίες αρκετές περιλαμβάνουν τη μακροχρόνια παρακολούθηση ατόμων που εμβολιάστηκαν έναντι του HPV, καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των παραπάνω εμβολίων στην πρόληψη των τύπων καρκίνου που σχετίζονται με λοίμωξη από τον ιό αυτό καθώς και (για το τετραδύναμο εμβόλιο) των οξυτενών κονδυλωμάτων Συμπεράσματα Η ανάπτυξη νέων εμβολίων, οι μεταβολές στην επιδημιολογία των λοιμώξεων αλλά και κοι-

8 282 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 νωνικο-οικονομικές μεταβολές σε εθνικό επίπεδο καθιστούν αναγκαία την περιοδική αναθεώρηση των προγραμμάτων εμβολιασμού σε κάθε χώρα. Στην κατεύθυνση αυτή, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών του περιέχει επικαιροποιημένες οδηγίες για τα υποχρεωτικά και συνιστώμενα εμβόλια σε παιδιά και εφήβους στη χώρα μας. Οι παιδίατροι αλλά και γιατροί άλλων ειδικοτήτων που ασκούν πρωτοβάθμια περίθαλψη οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι η στάση τους στο θέμα των εμβολιασμών ξεπερνά τη στενή σχέση γιατρού ασθενούς και αφορά τη δημόσια υγεία. Οι οδηγίες που δίνονται από τις υπεύθυνες υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο βασίζονται σε γνώσεις (επιδημιολογίας, λοιμωξιολογίας, οικονομικών της υγείας) που οι κλινικοί γιατροί στην πλειονότητά τους δεν διαθέτουν. Η συμμόρφωση όλων μας με τις οδηγίες αυτές είναι απαραίτητη όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων κάλυψης και προστασίας του πληθυσμού από τα λοιμώδη νοσήματα και τις επιπλοκές τους, αλλά και για την ευρεία αποδοχή από την Ελληνική κοινωνία της αξίας των εμβολιασμών. Βιβλιογραφία 1. CDC. Impact of vaccines universally recommended for children--united States, MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1999, 48: Lee C, Gong Y, Brok J, Boxall EH, Gluud C. Effect of hepatitis B immunisation in newborn infants of mothers positive for hepatitis B surface antigen: systematic review and meta-analysis. Bmj. 2006, 332: Saari TN. Immunization of preterm and low birth weight infants. American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases. Pediatrics. 2003, 112: Stein KE. Thymus-independent and thymus-dependent responses to polysaccharide antigens. J Infect Dis. 1992, 165 Suppl 1: S Arguedas A, Soley C, Abdelnour A. Prevenar experience. Vaccine., 29 Suppl 3: C Poulakou G, Katsarolis I, Matthaiopoulou I, Tsiodras S, Kanavaki S, Hatzaki D, et al. Nationwide surveillance of Streptococcus pneumoniae in Greece: patterns of resistance and serotype epidemiology. Int J Antimicrob Agents. 2007, 30: Hsu HE, Shutt KA, Moore MR, Beall BW, Bennett NM, Craig AS, et al. Effect of pneumococcal conjugate vaccine on pneumococcal meningitis. N Engl J Med. 2009, 360: Lepoutre A, Varon E, Georges S, Gutmann L, Levy-Bruhl D. Impact of infant pneumococcal vaccination on invasive pneumococcal diseases in France, Euro Surveill., Syriopoulou V, Syrogiannopoulos GA, Koutouzis E, Tsolia M, Daikos GL, Georgakopoulou T, et al. Serotype distribution and antimicrobial susceptibilities of S. pneumoniae following introduction of pneumococcal conjugate vaccines in Greece. 29th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases June 7-11, ; The Hague, The Netherlands. 10. Rodgers GL, Klugman KP. The future of pneumococcal disease prevention. Vaccine., 29 Suppl 3: C Yogev R, Tan T. Meningococcal disease: the advances and challenges of meningococcal disease prevention. Hum Vaccin., 7: Cramer JP, Wilder-Smith A. Meningococcal disease in travelers: update on vaccine options. Curr Opin Infect Dis. 2012, 25: Gossger N, Snape MD, Yu LM, Finn A, Bona G, Esposito S, et al. Immunogenicity and tolerability of recombinant serogroup B meningococcal vaccine administered with or without routine infant vaccinations according to different immunization schedules: a randomized controlled trial. JΑΜΑ. 2012, 307: Schuster V, Otto W, Maurer L, Tcherepnine P, Pfletschinger U, Kindler K, et al. Immunogenicity and safety assessments after one and two doses of a refrigeratorstable tetravalent measles-mumps-rubella-varicella vaccine in healthy children during the second year of life. Pediatr Infect Dis J., 27: Ottenhoff TH, Kaufmann SH. Vaccines against tuberculosis: where are we and where do we need to go? PLoS Pathog. 2012, 8: e Syridou G, Mavrikou M, Amanatidou V, Spyridis N, Prasad P, Papaventsis D, et al. Trends in the epidemiology of childhood tuberculosis in Greece. Int J Tuberc Lung Dis. 2012, 16: Cruz AT, Starke JR. Clinical manifestations of tuberculosis in children. Paediatr Respir Rev. 2007, 8: Koukou D, Grivea I, Roma E, Tsioni H, Trimis G, Galanakis E, et al. Frequency, clinical characteristics, and genotype distribution of rotavirus gastroenteritis in Greece (2007-). J Med Virol., 83: Patel MM, Steele D, Gentsch JR, Wecker J, Glass RI, Parashar UD. Real-world impact of rotavirus vaccination. Pediatr Infect Dis J., 30: S Syriopoulou V, Kafetzis D, Theodoridou M, Syrogiannopoulos GA, Mantagos S, Trimis G, et al. Evaluation of potential medical and economic benefits of universal rotavirus vaccination in Greece. Acta Paediatr., 100: Widdice LE. Human papillomavirus disease in adolescents: management and prevention. Adolesc Med State Art Rev. 2012, 23: , xii-xiii. 22. Pandhi D, Sonthalia S. Human papilloma virus vaccines: Current scenario. Indian J Sex Transm Dis., 32:

9 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, Lehtinen M, Paavonen J, Wheeler CM, Jaisamrarn U, Garland SM, Castellsague X, et al. Overall efficacy of HPV- 16/18 AS04-adjuvanted vaccine against grade 3 or greater cervical intraepithelial neoplasia: 4-year endof-study analysis of the randomised, double-blind PATRICIA trial. Lancet Oncol. 2012, 13: Etter DJ, Zimet GD, Rickert VI. Human papillomavirus vaccine in adolescent women: a 2012 update. Curr Opin Obstet Gynecol Jul 8 [Epub ahead of print]. Αλληλογραφία Χ. Ανταχόπουλος Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Κωνσταντινουπόλεως Θεσσαλονίκη Τηλ: Fax: Corresponding author C. Antachopoulos 3 rd Dept of Pediatrics, Aristotle University Hippokration Hospital 49 Konstantinoupoleos Str Thessaloniki, Greece Phone: Fax:

Σχόλια στο Νέο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών 2011

Σχόλια στο Νέο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών 2011 Σχόλια στο Νέο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών 2011 Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Τα 10 µεγαλύτερα επιτεύγµατα στη δηµόσια υγεία των βιοµηχανικών χωρών στον 20 ο αιώνα Εµβολιασµός Χλωρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Εμβολιασμό χρειάζονται και οι ενήλικες

Εμβολιασμό χρειάζονται και οι ενήλικες Ο εμβολιασμός προλαμβάνει 2-3 εκατομμύρια θανάτους παιδιών κάθε χρόνο Αρκετοί ενήλικες δεν γνωρίζουν ότι ο εμβολιασμός συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή Ανδρέας Κωνσταντόπουλος* Εμβολιασμό χρειάζονται και

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα δεδομένα στα εμβόλια

Νεότερα δεδομένα στα εμβόλια Νεότερα δεδομένα στα εμβόλια Χαράλαμπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Εμβόλιο γρίπης Ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός: το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

DTaP DTaP DTaP DTaP DTaP DTaP DTaP Tdap- IPV. Hib Hib Hib Hib Hib Hib Hib τύπου b (Hib) 3 Πολιομυελίτιδας αδρανοποιημένο (IPV) 4 Πνευμονιόκοκκου

DTaP DTaP DTaP DTaP DTaP DTaP DTaP Tdap- IPV. Hib Hib Hib Hib Hib Hib Hib τύπου b (Hib) 3 Πολιομυελίτιδας αδρανοποιημένο (IPV) 4 Πνευμονιόκοκκου Πίνακας 1. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2015* Ηλικία 1 2 4 6 12 15 18 19-23 2-3 4-6 7-10 Γέννηση Εμβόλιο μηνός ετών ετών ετών Ηπατίτιδας Β (γέννηση) HepB HepB HepB HepB 3 ή 4 δόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ι. Ντότης- Ημερίδα Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ 2013 Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ιωάννης Ντότης Παιδίατρος Εντατικολόγος Επιμελητής Α Π/Δ Κλινική Ι. Ντότης- Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η αποτελεσµατικότητα των εµβολίων µέχρι σήµερα. Μαρία Χατζηστυλιανού Παιδίατρος-Ανοσολόγος Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Η αποτελεσµατικότητα των εµβολίων µέχρι σήµερα. Μαρία Χατζηστυλιανού Παιδίατρος-Ανοσολόγος Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Η αποτελεσµατικότητα των εµβολίων µέχρι σήµερα Μαρία Χατζηστυλιανού Παιδίατρος-Ανοσολόγος Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Η αποτελεσµατικότητα των εµβολίων µέχρι σήµερα Η βελτίωση του επιπέδου υγείας θνησιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς αρμοδιότητας σας)

(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς αρμοδιότητας σας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Τηλέφωνο:,2132161327

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών

Εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Σχήματα-Προβληματισμοί-Λάθη Ευαγγελία Φαρμάκη «Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς» 1 η Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ Εμβολιασμοί η πλέον επιτυχημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός

Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Μια υποτιμημένη ασπίδα προστασίας Παναγιώτης Ζώης Όλγα Καράμπαλη Ιδιώτες Πνευμονολόγοι Πνευμονιοκοκκική νόσος Προκαλείται: από τον πνευμονιόκοκκο (Streptococcus pneumoniae)

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Τί είναι εμβόλια; Ο Εμβολιασμός είναι ένας τρόπος προστασίας από σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες. Το «αμυντικό» σύστημα του ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί, μπορεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μιχαήλ Κοραλία, Τσίφτης Γεώργιος, Τσουμάκας Κων/νος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Παυλοπούλου Ιωάννα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;»

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;» «τι συμβαίνει στην εφηβεία;» ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Διευθύντρια : Aν. Καθηγήτρια Μαρίζα Τσολιά Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2015 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια Σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της ηπατίτιδας Α είναι σχετικά σταθερή τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;»

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;» «τι συμβαίνει στην εφηβεία;» ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Διευθυντής : Καθηγητής Δημήτριος Καφετζής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 1 Πίνακας 1. Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών για ενήλικες Εμβόλιο Ηλικία 19-26 ετών 27-49 ετών 50-59 ετών 60-64 ετών 65 ετών Γρίπης 1 1 δόση ετησίως 1 δόση ετησίως Τετάνου, Διφθερίτιδας,

Διαβάστε περισσότερα

The new multicomponent vaccine against meningococcal serogroup B, 4CMenB: immunological, functional and structural characterization of the antigens

The new multicomponent vaccine against meningococcal serogroup B, 4CMenB: immunological, functional and structural characterization of the antigens The new multicomponent vaccine against meningococcal serogroup B, 4CMenB: immunological, functional and structural characterization of the antigens Το νέο, πολλαπλών συστατικών, εµβόλιο έναντι της οροοµάδας

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (13-δύναμο, προσροφημένο)

συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (13-δύναμο, προσροφημένο) EMA/90006/2015 EMEA/H/C/001104 Περίληψη EPAR για το κοινό συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (13-δύναμο, προσροφημένο) Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς αρμοδιότητας σας)

(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς αρμοδιότητας σας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Τηλέφωνο:,2132161327

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΤΙ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ Η ΣΥΡΙΓΓΑ;

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΤΙ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ Η ΣΥΡΙΓΓΑ; ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΤΙ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ Η ΣΥΡΙΓΓΑ; Εμβόλια Με τον όρο εμβολιασμός νοείται η χορήγηση σε έναν οργ Εμβόλια Τα εμβόλια, συνεπώς, χρησιμοποιούνται ως προληπτικό μέσ Τα εμβόλια, ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητική Ανοσοποίηση. Παθητική Ανοσοποίηση

Ενεργητική Ανοσοποίηση. Παθητική Ανοσοποίηση Νοσοκομείο Παίδων «η ΑγίαΣοφία» Ενεργητική Ανοσοποίηση Παθητική Ανοσοποίηση Μαρία Κανάριου Ιανουάριος 2008 Τμήμα Ανοσολογίας- Ιστοσυμβατότητας Αδρό σχήμα της απάντησης του ανοσιακού συστήματος Αντιγόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ. Δρ. Δ.ΛΑΓΓΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ. Δρ. Δ.ΛΑΓΓΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Δρ. Δ.ΛΑΓΓΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ανοσία άμυνα έναντι λοιμογόνων παραγόντων ιmmunitas: άτρωτος Διάκριση Μη ειδική ( φαγοκύτταρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/12/2011. 1. Όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας. Πληροφορίες: Αν. Παπανδρέου (Με την υποχρέωση να ενημερωθούν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/12/2011. 1. Όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας. Πληροφορίες: Αν. Παπανδρέου (Με την υποχρέωση να ενημερωθούν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/12/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ.Υ1/Γ.Π.οικ.140958 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των εμβολίων στην προφύλαξη από την πνευμονία της κοινότητας

O ρόλος των εμβολίων στην προφύλαξη από την πνευμονία της κοινότητας O ρόλος των εμβολίων στην προφύλαξη από την πνευμονία της κοινότητας Γιάννης Π. Κιουμής Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Γ. Ν. Θ. «Γ. Παπανικολάου» Πνευμονιοκοκκική πνευμονία σε

Διαβάστε περισσότερα

14 ερωτήσεις - απαντήσεις για το νέο εμβόλιο

14 ερωτήσεις - απαντήσεις για το νέο εμβόλιο 14 ερωτήσεις - απαντήσεις για το νέο εμβόλιο Ενα νέο προληπτικό «όπλο» ενάντια στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας βρίσκεται πλέον στα χέρια των ειδικών και κυρίως των γυναικών. Ποιες είναι οι δυνατότητές

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσιολογική» ανοσοανεπάρκεια

«Φυσιολογική» ανοσοανεπάρκεια 6 η Μετεκπαιδευτική διημερίδα παιδιατρικών λοιμώξεων «Ειδικές» ομάδες Εμβολιασμοί σε ειδικές ομάδες παιδιών Βάνα Σπούλου Eπίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Α Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπνευµονιοκοκκικός εµβολιασµός στον ασθενή µε σακχαρώδη διαβήτη Γιάννης Π. Κιουµής

Αντιπνευµονιοκοκκικός εµβολιασµός στον ασθενή µε σακχαρώδη διαβήτη Γιάννης Π. Κιουµής Αντιπνευµονιοκοκκικός εµβολιασµός στον ασθενή µε σακχαρώδη διαβήτη Γιάννης Π. Κιουµής Μονάδα Αναπνευστικών Λοιµώξεων και Κυστικής Ίνωσης Ενηλίκων Πνευµονολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ. Ν. Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Διαβάστε περισσότερα

Εμβολιασμός Βρεφών και Παιδιών που Ταξιδεύουν Δαμιανός Μένεγας, Παιδίατρος, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Εμβολιασμός Βρεφών και Παιδιών που Ταξιδεύουν Δαμιανός Μένεγας, Παιδίατρος, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Δαμιανός Μένεγας, Παιδίατρος, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Ο αριθμός των παιδιών που ταξιδεύουν προς διάφορους διεθνείς προορισμούς αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι στα περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΟΝΟΜΑ:ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ:ΠΡΙΦΤΗ ΤΑΞΗ:Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: 4 ΗΜ/ΝΙΑ: 11/10/2013 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ένας μικροοργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εµβόλιο µηνιγγιτιδόκοκκου

Εµβόλιο µηνιγγιτιδόκοκκου ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εµβόλιο µηνιγγιτιδόκοκκου Αιτιολογία της µηνιγγίτιδας: Ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας της µηνιγγίτιδας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση σχετικά με την κύηση και τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:

Η διατύπωση σχετικά με την κύηση και τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα πρέπει να είναι η ακόλουθη: Παραρτημα III Τροποποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά τμήματα των περιλήψεων των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης 48 Τροποποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Δρακόπουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΚΕΦ.1.3 ΘΕΜΑΤΑ (ομάδα Δ)

Γιάννης Δρακόπουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΚΕΦ.1.3 ΘΕΜΑΤΑ (ομάδα Δ) Γιάννης Δρακόπουλος 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦ.1.3 ΘΕΜΑΤΑ (ομάδα Δ) 2. Μετά την είσοδο κάποιου είδους αντιγόνου σε έναν άνθρωπο, δεν παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Archives of Disease in Childhood 2010, 95: Τι είναι ήδη γνωστό

Archives of Disease in Childhood 2010, 95: Τι είναι ήδη γνωστό Protective effect of exclusive breastfeeding against infections during infancy: a prospective study Ladomenou F, Moschandreas J, Kafatos A, Tselentis Y, Galanakis E Departments of Pediatrics, Social Medicine,

Διαβάστε περισσότερα

ESPID 2013 Πρόγραμμα Τρίτης Τετάρτης Μαΐου 2013

ESPID 2013 Πρόγραμμα Τρίτης Τετάρτης Μαΐου 2013 ESPID 2013 To τριακοστό πρώτο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων (31 st Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases, ESPID) με τοπική πρόεδρο την

Διαβάστε περισσότερα

Το Παιδί ως Ταξιδιώτης

Το Παιδί ως Ταξιδιώτης Το Παιδί ως Ταξιδιώτης Δρ. Έλενα Μαλτέζου Παιδίατρος Λοιμωξιολόγος Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2010 Τα τελευταία 200

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ - ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ - ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ - ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΥ Αθήνα, 2013 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο:Βασιλική Γ. Παπαευαγγέλου Χρονολογία Γεννήσεως: 1963 Τόπος Γεννήσεως :Αθήνα Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ZAΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ZAΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ZAΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ KEΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Οι παρακάτω καμπύλες αναφέρονται σε συγκεντρώσεις αντισωμάτων σε τρια

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το BCG απαραίτητο. στην Ελλάδα σήμερα ;

Είναι το BCG απαραίτητο. στην Ελλάδα σήμερα ; Είναι το BCG απαραίτητο στην Ελλάδα σήμερα ; Μέτρα ελέγχου της φυματίωσης Ανίχνευση νέων περιπτώσεων Καλή θεραπεία των πασχόντων Θεραπεία της λανθάνουσας φυματίωσης Εμβολιασμός BCG Έλεγχος διασποράς μυκοβακτηριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια: Σύγχρονες θέσεις και προοπτικές

Εμβόλια: Σύγχρονες θέσεις και προοπτικές ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2008 225 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ι Εμβόλια: Σύγχρονες θέσεις και προοπτικές ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Β. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Εμβολιασμοί στην εφηβική ηλικία Μ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς Εμβόλιο Ανεμευλογιάς ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι ότι έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης απο την ανεμευλογιά; ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ! ΕΜΒΟΛΙΟ Ανεμευλογιάς Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ISBN 960-7081-87-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 1 1. Αντίδραση της εγκύου, του εμβρύου και του νεογνού στη λοίμωξη... 5 Εισαγωγή... 5 Επίδραση της λοίμωξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφυµατικός εµβολιασµός.

Αντιφυµατικός εµβολιασµός. Αντιφυµατικός εµβολιασµός. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.:Γ32/1878/2-11-07 Σας κοινοποιούµε την υπ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π./126769/19.10.07 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοιν/κής Αλληλεγγύης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004 2013 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια Σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της λιστερίωσης στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Το διάστημα 2004-2013:

Διαβάστε περισσότερα

Το BCG είναι απαραίτητο. στην Ελλάδα σήμερα ;

Το BCG είναι απαραίτητο. στην Ελλάδα σήμερα ; Το BCG είναι απαραίτητο στην Ελλάδα σήμερα ; Πξζξζηό εμβξλιαζμξύ (%) Διεθμήπ εηήζια κάλρση με ηξ εμβόλιξ BCG ητμ βοεθώμ έτπ 12 μημώμ, WHO 1980-1996 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1986 1987 1988 1989

Διαβάστε περισσότερα

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου.

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. HIV & Ca τραχήλου μήτρας Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κακοήθειας σε ασθενείς με AIDS. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Synflorix ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα Synflorix ενέσιμο εναιώρημα Synflorix ενέσιμο εναιώρημα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid @keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

που κρατάτε στα χέρια σας έχει στόχο να σας βοηθήσει με απλό και κατανοητό τρόπο να παρακολουθήσετε την πορεία της ανάπτυξης του παιδιού σας.

που κρατάτε στα χέρια σας έχει στόχο να σας βοηθήσει με απλό και κατανοητό τρόπο να παρακολουθήσετε την πορεία της ανάπτυξης του παιδιού σας. Το που κρατάτε στα χέρια σας έχει στόχο να σας βοηθήσει με απλό και κατανοητό τρόπο να παρακολουθήσετε την πορεία της ανάπτυξης του παιδιού σας. Σε συνεργασία με τον Παιδίατρό σας, θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid @keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 21 5212 54, Φαξ: 21 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια Χημειοπροφύλαξη ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Εμβόλια Χημειοπροφύλαξη ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εμβόλια Χημειοπροφύλαξη ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ορισμοί Εμβόλιο: Βιολογική ουσία Πρόληψη νόσου Πρόληψη επιπλοκών Μετρίαση/εξάλειψη συμπτωμάτων Ενεργητική ή παθητική Ανοσολογική απάντηση η Χημειοπροφύλαξη Βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Τηλέφωνο:,2132161327

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ. Υπάρχουν 2 τύποι μηνιγγίτιδας. Υπάρχει η ιογενής μηνιγγίτιδα, καθώς επίσης και η βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ. Υπάρχουν 2 τύποι μηνιγγίτιδας. Υπάρχει η ιογενής μηνιγγίτιδα, καθώς επίσης και η βακτηριακή μηνιγγίτιδα. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ Η Μηνιγγίτιδα είναι μία σφοδρή μεταδοτική ασθένεια, προκαλούμενη από βακτήρια, ιούς και μύκητες, η οποία επιδρά στους ιστούς, που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Η ασθένεια μεταδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι ανοσίας. Ενεργητική ανοσία Εμβόλιο. Γιαννακοπούλου Αμαλία

Τύποι ανοσίας. Ενεργητική ανοσία Εμβόλιο. Γιαννακοπούλου Αμαλία Τύποι ανοσίας Ενεργητική ανοσία Εμβόλιο Γιαννακοπούλου Αμαλία Γνωρίζεις κάποια από τις παρακάτω ασθένειες; Διφθερίτιδα Κοκίτης Πολιομυελίτιδα Ιλαρά Παρωτίτιδα (μαγουλάδες) Ερυθρά Ίσως όχι, γιατί δεν νοσούμε

Διαβάστε περισσότερα

( ). ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ Τ

( ). ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ Τ Τι είναι η φυματίωση; Πώς μεταδίδεται η φυματίωση; Ποια είναι τα συμπτώματα της φυματίωσης; Πώς μπορώ να ελέγξω αν έχω μολυνθεί; Αν έχω μολυνθεί με το μυκοβακτηρίδιο πώς μπορώ να προστατευθώ και να μην

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λάρισας κ. Ι.

Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λάρισας κ. Ι. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχψψψψψψψψψψψψψχχχψψψψψψψψψψψχχχχχχχχχχχ

Διαβάστε περισσότερα

HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου

HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου Θεόδωρος Αγοραστός Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ., Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου ισό αιώνα μετά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Prevenar 13 ενέσιµο εναιώρηµα Συζευγµένο πολυσακχαριδικό πνευµονιοκοκκικό εµβόλιο (13-δύναµο, προσροφηµένο)

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Prevenar 13 ενέσιµο εναιώρηµα Συζευγµένο πολυσακχαριδικό πνευµονιοκοκκικό εµβόλιο (13-δύναµο, προσροφηµένο) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Prevenar 13 ενέσιµο εναιώρηµα Συζευγµένο πολυσακχαριδικό πνευµονιοκοκκικό εµβόλιο (13-δύναµο, προσροφηµένο) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 δόση (0,5 ml) περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος έκθεσης στη νόσο Ηλικία Κατάσταση υγείας ταξιδιώτη Ιστορικό εμβολιασμού ταξιδιώτη Παρενέργειες (π.χ. αλλεργική αντίδραση) σε προηγούμενο

Κίνδυνος έκθεσης στη νόσο Ηλικία Κατάσταση υγείας ταξιδιώτη Ιστορικό εμβολιασμού ταξιδιώτη Παρενέργειες (π.χ. αλλεργική αντίδραση) σε προηγούμενο Κίνδυνος έκθεσης στη νόσο Ηλικία Κατάσταση υγείας ταξιδιώτη Ιστορικό εμβολιασμού ταξιδιώτη Παρενέργειες (π.χ. αλλεργική αντίδραση) σε προηγούμενο εμβολιασμό Κίνδυνος διασποράς της λοίμωξης Κόστος εμβολίου

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς Εμβόλιο Ανεμευλογιάς ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι ότι έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης από την ανεμευλογιά; ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΟ Ανεμευλογιάς Ανεμευλογιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα?

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα? HPV O HPV (Human papilloma virus) ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων είναι ιός που βασίζεται στο DNA και μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνες μεμβράνες ανθρώπων και ορισμένων ζώων. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας Νίκος Α. Καρανταγλής Παιδίατρος Επιστηµονικός Συνεργάτης Γ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. 1 Ως Μέση Ωτίτιδα ορίζεται η φλεγµονή του µέσου ωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η φυματίωση; Η φυματίωση είναι νόσημα που προκαλείται από ένα μικρόβιο που λέγεται μυκοβακτηρίδιο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες και Εμβολιασμοί

Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες και Εμβολιασμοί Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες και Εμβολιασμοί Ευαγγελία Φαρμάκη Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς 1 η Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ) (διαταραχές της

Διαβάστε περισσότερα

Εμβολιασμοί στους ασθενείς με HIV

Εμβολιασμοί στους ασθενείς με HIV Εμβολιασμοί στους ασθενείς με HIV Βάνα Σπούλου Επικ. Καθ. Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Α Παιδιατρική Κλινική Παν. Αθηνών Γιατί υπάρχουν «ειδικές» οδηγίες για οροθετικούς ασθενείς? Οι ασθενείς με HIV σε

Διαβάστε περισσότερα

KATEΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ Η1Ν1 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑ

KATEΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ Η1Ν1 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑ KATEΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ Η1Ν1 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑ Α) Εισαγωγή ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 Σε αρκετές χώρες με την ευρεία διασπορά του πανδημικού ίου γρίπης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Prevenar ενέσιμο εναιώρημα. Προσροφημένο, συζευγμένο σακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ 1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΙΣ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ (ΜΗ ΤΥΦΟ-ΠΑΡΑΤΥΦΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2013 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της σαλμονέλλωσης στην Ελλάδα έχει μειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 1ο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 1ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 1ο ΟΜΑΔΑ Α 1. Ένας άνθρωπος μολύνεται από έναν ιό για πρώτη φορά. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις αντιγόνων και αντισωμάτων αυτού του ανθρώπου κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

23/5/2013. Τα αντιγόνα του 4CMenB Κλινικό πρόγραμμα του 4CMenB. Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη 2012. Νεότερα από τον χώρο των λοιμώξεων και των εμβολίων

23/5/2013. Τα αντιγόνα του 4CMenB Κλινικό πρόγραμμα του 4CMenB. Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη 2012. Νεότερα από τον χώρο των λοιμώξεων και των εμβολίων Μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη 2012 Νεότερα από τον χώρο των λοιμώξεων και των εμβολίων Βάνα Σπούλου Παιδίατρος- Λοιμωξιολόγος Αθήνα, Μάιος 2013 Θνητότητα 6.57% Presentation Title Presenter Name Date Subject

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2010

ΕΚΘΕΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2010 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Γραφείο Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με τον Εμβολιασμό Σελίδα 1 ΕΚΘΕΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2010 Από τα τέλη Ιανουαρίου 2010 έως

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Κύρια σημεία Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2011 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) - Η δηλούμενη επίπτωση της σιγκέλλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η λοίμωξη από τον ιό HPV

Η λοίμωξη από τον ιό HPV Η λοίμωξη από τον ιό HPV Γενικά Ο ιός HPV ή αλλιώς ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (εικόνα 1) είναι ένας μικρο-οργανισμός που αναπτύσσεται μέσα στα κύτταρα μας, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους τους ιούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ (HPV)

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ (HPV) ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ (HPV) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ 1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΙΣ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο έναντι του ιού ανθρώπινων θηλωμάτων (H PV)

Εμβόλιο έναντι του ιού ανθρώπινων θηλωμάτων (H PV) Εμβόλιο έναντι του ιού ανθρώπινων θηλωμάτων (H PV) > 1. Πως μπορώ να προφυλαχθώ από τον ιό H PV και τα σχετιζόμενα νοσήματα; Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας είναι ο εμβολιασμός. Σήμερα, κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Gary J. Nabel NEJM 2013 Εμβόλιο : σκεύασμα που περιέχει ζώντες εξασθενημένους ή νεκρούς μικροοργανισμούς ή αντιγονικά τμήματα αυτών το οποίο χορηγείται σε δυνητικό ξενιστή με σκοπό την επαγωγή ανοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι πως έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατευτείτε από την ηπατίτιδα Β; ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ 2010-2011 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Κατά την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά του νέου τετραδύναμου (ΑCW135Y) μηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολίου στην πρόληψη της ΔΜΝ και στους ταξιδιώτες

Η συνεισφορά του νέου τετραδύναμου (ΑCW135Y) μηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολίου στην πρόληψη της ΔΜΝ και στους ταξιδιώτες Η συνεισφορά του νέου τετραδύναμου (ΑCW135Y) μηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολίου στην πρόληψη της ΔΜΝ και στους ταξιδιώτες Ανδρούλα Παυλή MD FRACGP DTM AFTM RCPS (Glasgow) MPH Ιατρός Γενικής Ιατρικής Δήλωση σύγκρουσης

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV;

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Στην ουσία πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Κονδυλώματα είναι η αρχαία ονομασία και HPV είναι η σύγχρονη ιατρική ορολογία και σημαίνει Human Pappiloma Virus ή στα ελληνικά Ιός

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες απόψεις για τα εμβόλια παιδιών και ενηλίκων. Dr. Σοφία Καραγιαννοπούλου-Κόγιου Παιδίατρος, Συντονίστρια-Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Θέρμης

Νεότερες απόψεις για τα εμβόλια παιδιών και ενηλίκων. Dr. Σοφία Καραγιαννοπούλου-Κόγιου Παιδίατρος, Συντονίστρια-Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Θέρμης Νεότερες απόψεις για τα εμβόλια παιδιών και ενηλίκων Dr. Σοφία Καραγιαννοπούλου-Κόγιου Παιδίατρος, Συντονίστρια-Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Θέρμης «Κάλλιον το προλαμβάνειν, ή το θεραπεύειν» Η αξία και η

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Τερεντές-Πρίντζιος, Χ. Βλαχόπουλος, Κ. Αζναουρίδης, Π. Πιέτρη, Ν. Ιωακειμίδης, Π. Ξαπλαντέρης, Χ. Στεφανάδης

Δ. Τερεντές-Πρίντζιος, Χ. Βλαχόπουλος, Κ. Αζναουρίδης, Π. Πιέτρη, Ν. Ιωακειμίδης, Π. Ξαπλαντέρης, Χ. Στεφανάδης Σχέση ανάμεσα στον εμβολιασμό έναντι του πνευμονιόκοκκου και την εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβάντων: μετα-ανάλυση και συστηματική ανασκόπηση προοπτικών μελετών Δ. Τερεντές-Πρίντζιος, Χ. Βλαχόπουλος, Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ Κυριακή Μασσέλου Ανοσολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας ΠΓΝΑ Γ. Γεννηματάς Ιστορική αναδρομή Πρώτη προσπάθεια εμβολιασμού (Jenner, 1798) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ - Ε. ΡΟΗΛΙΔΗΣ

Ι. ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ - Ε. ΡΟΗΛΙΔΗΣ Α γα πη τοί συ νά δελ φοι, Η παγκοσμιοποίηση, και κυρίως η μετανάστευση και τα συχνά ταξίδια σε άλλα μέρη του πλανήτη, έφεραν στο προσκήνιο λοιμώξεις που είχαν εξαφανισθεί ή δεν υπήρχαν πριν. Στον τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Εθνική μελέτη κατάστασης εμβολιασμού των παιδιών στην Ελλάδα, 2012

ΕΚΘΕΣΗ Εθνική μελέτη κατάστασης εμβολιασμού των παιδιών στην Ελλάδα, 2012 ΕΚΘΕΣΗ Εθνική μελέτη κατάστασης εμβολιασμού των παιδιών στην Ελλάδα, 2012 Τ. Παναγιωτόπουλος 1, Δ. Παπαμιχαήλ 1, Δ. Σταύρου 4, Δ. Λάγγας 1, Μ. Γαβανά 2, Α. Σαλονικιώτη 1, Β. Γκόγκογλου 1, Γ. Θεοχαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 Περιεχόµενα Επιδηµιολογία HIV λοίµωξης (2014) ΟιόςHIV ιάγνωση κλινική εικόνα Θεραπεία Κάθετη µετάδοση: απο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. Καρκίνος και ΑΙDS Βουβωνική πανώλη Ισπανική Γρίπη Η ελονοσία Έμπολα Η χολέρα Η Ευλογιά Πολιομυελίτιδα Φυματίωση Γρίπη Διάρροια

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. Καρκίνος και ΑΙDS Βουβωνική πανώλη Ισπανική Γρίπη Η ελονοσία Έμπολα Η χολέρα Η Ευλογιά Πολιομυελίτιδα Φυματίωση Γρίπη Διάρροια ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Καρκίνος και ΑΙDS Βουβωνική πανώλη Ισπανική Γρίπη Η ελονοσία Έμπολα Η χολέρα Η Ευλογιά Πολιομυελίτιδα Φυματίωση Γρίπη Διάρροια AIDS 25 εκατ. Θάνατοι από το 1981 έως σήμερα Το AIDS

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια στη δρεπανοκυτταρική νόσο

Εμβόλια στη δρεπανοκυτταρική νόσο ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ brief REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(4):496-502 Εμβόλια στη δρεπανοκυτταρική νόσο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2008. Το νέο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Το θέμα της αποζημίωσης των lifestyle φαρμάκων. Αμετακίνητοι στις θέσεις μας για το Ασφαλιστικό

Μάρτιος 2008. Το νέο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Το θέμα της αποζημίωσης των lifestyle φαρμάκων. Αμετακίνητοι στις θέσεις μας για το Ασφαλιστικό Μάρτιος 2008 Το νέο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών Το θέμα της αποζημίωσης των ifestye φαρμάκων Αμετακίνητοι στις θέσεις μας για το Ασφαλιστικό Χορήγηση δανείων σε νέους φαρμακοποιούς το 2008 Γνωρίστε το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις απαντήσεις HPV για τον ιό των ) ανθρώπινων θηλωμάτων(

Ερωτήσεις απαντήσεις HPV για τον ιό των ) ανθρώπινων θηλωμάτων( HPV Ερωτήσεις απαντήσεις HPV για τον ιό των ) ανθρώπινων θηλωμάτων( 1. Ερωτήσεις απαντήσεις για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) Τι είναι ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV: Human Papillomavirus

Διαβάστε περισσότερα