ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ"

Transcript

1 ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΑ NEA ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 2015

2 ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΜ : 4538 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ : 9/6/2015 Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της παραπάνω πτυχιακής εργασίας Η καθηγήτρια Μπακογιάννη Έλια 2

3 Περίληψη Το αντικείµενο µου είναι ο ατµολέβητας και συγκεκριµένα τα χηµικά υλικά τα οποία ανιχνεύονται στο νερό αυτού. Λέβητας είναι µια κατασκευή µετάλλου στην οποία γίνεται η µετάδοση της θερµότητας που παράγεται από την καύση καυσίµου, σ ένα ρευστό το οποίο µπορεί να είναι το νερό, ο αέρας, το λάδι ή ο ατµός. Ο καθαρισµός του λέβητα είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης. Ο χηµικός καθαρισµός είναι µια µέθοδος καθαρισµού εγκαταστάσεων µε την χρήση χηµικών προϊόντων και ο σκοπός του είναι η αφαίρεση επικαθίσεων όπως για παράδειγµα άλατα, σκουριά και λεβητόλιθος. Υπάρχουν δύο είδη καθαρισµού: Ο χηµικός καθαρισµός και Ο ξηρός καθαρισµός. Πρωταρχικό βήµα αποτελεί η σωστή επιλογή χηµικών υλικών καθώς για κάθε πρόβληµα υπάρχουν πολλές επιλογές κατάλληλων χηµικών. Καθοριστικό ρόλο κατά την επιλογή αποτελεί: Η φύση των αποθέσεων Η ασφάλεια των εργαζοµένων και εγκαταστάσεων Το κόστος Η δραστικότητα Η τοξικότητα Η διαβρωτικότητα των χηµικών υλικών. Εφόσον τα χηµικά υλικά είναι άκρος επικίνδυνα, για λόγους ασφαλείας θα πρέπει: Να χρησιµοποιούνται µε µέγιστη προσοχή Να είναι κατάλληλα ως προς την αποτελεσµατικότητα και συγχρόνως να µην προκαλούν διάβρωση και φθορά των µετάλλων. Να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται σε συνδυασµό µε την άµεση διαθεσιµότητα και γνώση των απαραίτητων γραπτών µέτρων ασφάλειας των εργαζοµένων Να είναι διατεθειµένα σε συνδυασµό µε πλήρη γνώση πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος και µέτρων καταπολέµησης ρύπανσης σε περίπτωση διαρροής. 3

4 Οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στο νερό ενός ατµολέβητα είναι το ανθρακικό ασβέστιο, το θειικό ασβέστιο, το θειικό µαγνήσιο, ο χαλκός, το διοξείδιο του πυριτίου και τα οξείδια του σιδήρου. Έλεγχος πραγµατοποιείται στο νερό των λεβήτων. Προκειµένου λοιπόν να επιτευχθεί αυτό γίνονται τα παρακάτω: οκιµή της σκληρότητας οκιµή αλκαλικότητας οκιµή χλωριδίων οκιµή υδραζίνης οκιµή οξυγόνου µε θειώδες και οκιµή του ph Το νερό τροφοδοσίας του λέβητα συχνά περιέχει ρύπους, οι οποίοι βλάπτουν τη λειτουργία του λέβητα και την απόδοσή του. Χηµικά πρόσθετα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την διόρθωση των προβληµάτων που προκαλούνται από αυτούς τους ρύπους. Για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού τροφοδοσίας, και την καθαρότητα ατµού, αυτές οι χηµικές ουσίες µπορούν να εγχυθούν απευθείας στο νερό τροφοδοσίας ή στον ατµό. Οφέλη από χηµική επεξεργασία: Αύξηση της απόδοσης του λέβητα Μείωση των καυσίµων, δαπανών λειτουργίας και συντήρησης Ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης και των διακοπών λειτουργιάς Την προστασία του εξοπλισµού από τη διάβρωση, την επέκταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισµού. 4

5 Abstract My subject is the steam boiler, namely chemicals which are detected in the water. Boiler is a metal structure at which the transmission of heat produced by burning fuel in a fluid which may be water, air, oil or steam. The boiler cleaning is essential for the efficient operation of the plant. Chemical cleaning is a cleaning process plant using chemicals and its purpose is to remove deposits such as salts, rust and descaling. There are two types of cleaning: Chemical cleaning and Dry cleaning The primary step is the right choice of chemical materials as well as for every problem there are many option suitable chemical. A decisive role in the selection is: Nature deposition The safety at workers and facilities Costs The activity Toxicity The corrosivity of chemicals Since chemicals are utmost dangerous for safety reasons should: To be used with utmost care Be appropriate for efficacy while not causing corrosion and metals Be transported and stored together with the ready availability of knowledge and the necessary written employee safety measures Be prepared in conjunction with full knowledge of first aid in case of accidents and pollution control measures in case of leakage. The chemicals used in the water of a boiler is calcium carbonate, calcium sulfate, magnesium sulfate, copper, silicon, dioxide and iron oxides. Checking is performed in water boilers. Therefore, in order to achieve this are the following: Test hardness Test alkalinity Test chlorides Hydrazine test 5

6 Oxygen test and sulphite Test the ph The boiler feed water often contains contaminants that damage the boiler operation and performance. Chemical additives may be used to correct problems caused by these contaminants. To improve the quality of feed water and the steam purity, these chemicals can be injected directly into the feed water or steam. Benefits of chemical treatment: Increase in boiler efficiency Reduce fuel, operating and maintenance costs Minimize maintenance costs and shutdown The protection of equipment against corrosion, extending the lifetime of the equipment. 6

7 Πρόλογος Η πτυχιακή µου εργασία στηρίζεται στα χηµικά τα οποία χρησιµοποιούνται σε έναν ατµολέβητα. Παρακάτω λοιπόν αναφέρω τι εστί λέβητας µε λίγα λόγια, τι είναι χηµικός καθαρισµός ενός λέβητα καθώς και τον λόγο πραγµατοποίησης του, την εκτέλεση του αλλά και τα χηµικά που απαιτούνται για τον καθαρισµό του. Λίγο περιληπτικά να αναφέρω ότι στο δεύτερο κεφάλαιο στηρίζεται στον έλεγχο νερού λεβήτων καθώς και στα χηµικά υλικά που υπάρχουν χρησιµοποιούνται σε αυτό ( νερό). Ονοµαστικά τα χηµικά υλικά είναι τα παρακάτω: το ανθρακικό ασβέστιο το θειικό ασβέστιο το θειικό µαγνήσιο ο χαλκός το διοξείδιο του πυριτίου και τα οξείδια του σιδήρου. Επίσης, στο δεύτερο κεφάλαιο αναγράφεται ένας πίνακας µε τα επιτρεπτά όρια των χηµικών υλικών του νερού των λεβήτων και η µέθοδος ελέγχου νερού των λεβήτων. Προκειµένου λοιπόν να επιτευχθεί αυτό γίνονται τα παρακάτω: οκιµή της σκληρότητας, οκιµή αλκαλικότητας, οκιµή χλωριδίων, οκιµή υδραζίνης οκιµή οξυγόνου µε θειώδες και οκιµή του ph Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει την χηµική επεξεργασία των λεβήτων και συγκεκριµένα τις χηµικές επεξεργασίες για την προστασία των λεβήτων από την πλευρά του νερού, τις απαιτήσεις εξοπλισµού τροφοδοσίας και έναν πίνακα µε τις χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για την εσωτερική επεξεργασία νερού ατµολεβήτων. 7

8 Κεφάλαιο 1: Χηµικός καθαρισµός λεβήτων 1.1.Γενικά στοιχεία Ο χηµικός καθαρισµός είναι µια µέθοδος καθαρισµού εγκαταστάσεων µε την χρήση χηµικών προϊόντων και ο σκοπός του είναι η αφαίρεση επικαθίσεων όπως για παράδειγµα άλατα, σκουριά και λεβητόλιθος. Η εφαρµογή του χηµικού καθαρισµού πραγµατοποιείται σε εγκαταστάσεις όπως λέβητες, σωληνώσεις, δίκτυα ψύξεων κ.α. 1.2.Χηµικός καθαρισµός Ο καθαρισµός του λέβητα είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης. Υπάρχουν δύο είδη καθαρισµού. 1. Ο χηµικός καθαρισµός που γίνεται για τον καθαρισµό του λέβητα από τα άλατα του νερού (λεβητόλιθος) που επικάθονται στην επιφάνεια συναλλαγής θερµότητας. Ο χηµικός καθαρισµός γίνεται κάθε χρόνια ή και περισσότερο, κατά την κρίση του συντηρητή, µετά από µέτρηση της απόδοσης του λέβητα. Συνίσταται σε αποσύνδεση του λέβητα από την εγκατάσταση και γέµισµα του υδροθαλάµου µε ειδικά υγρά που καταστρέφουν το λεβητόλιθο. Ο χηµικός καθαρισµός πρέπει να γίνεται µόνο όταν υπάρχει απόλυτη ανάγκη, γιατί µειώνει τη ζωή του λέβητα. 2. Ξυρός καθαρισµός. Συνίσταται στην αποµάκρυνση της αιθάλης, της τέφρας και των αλάτων της καύσης, από τον φλογοθάλαµο και τους καπναυλούς. Γίνεται µε κατάλληλα διαµορφωµένες βούρτσες από χάλυβα ή σκληρό πλαστικό. Πορεία εκτέλεσης της άσκησης αποτελεί η παρακάτω: Ανοίξτε την πόρτα του λέβητα. Παρατηρήστε τα τοιχώµατα του φλογοθαλάµου για τυχόν σηµάδια επαφής της φλόγας στο µέταλλο. Η παρατήρηση αυτή θα µας χρειαστεί για την σωστή ρύθµιση του καυστήρα. Αφαιρέστε τους επιβραδυντές καυσαερίων και τον ξυρό θάλαµο καύσης (αν υπάρχουν) Καθαρίστε µε τις βούρτσες τον φλογοθάλαµο, τον εµπρός καθρέπτη και τους καπναυλούς. Αποµακρύνετε τα κατάλοιπα µε ηλεκτρική σκούπα. Καθαρίστε και τοποθετήστε τους επιβραδυντές και τον ξυρό θάλαµο καύσης στην θέση τους. Κλείστε την πόρτα προσέχοντας το καλό πάτηµα της. 8

9 Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον καπνοθάλαµο. Καθαρίστε τον πίσω καθρέπτη και τον καπνοθάλαµο Αποµακρύνετε µε ηλεκτρική σκούπα. Τοποθετείστε τον καπνοθάλαµο στη θέση του προσεκτικά για να µη καταστραφεί το παρέµβυσµα στεγάνωσης. Βούρτσες καθαρισµού ατµολέβητα 1.3.Λόγος εφαρµογής χηµικού καθαρισµού Οι περισσότεροι λόγοι εφαρµογής χηµικού καθαρισµού είναι οι παρακάτω: Επιτυγχάνει λεπτοµερή επιθεώρηση για ανίχνευση ζηµιών Μειώνει τη θερµική απόδοση των επιφανειών εναλλαγής θερµότητας µε συνέπεια τη σπατάλη καυσίµου και ενέργειας Μειώνει την ροή υγρών Επιτυγχάνει προκαταρτικό καθαρισµό πριν την εισαγωγή στο σύστηµα ευαίσθητων ουσιών, για παράδειγµα διαλύτες σε δεξαµενή, υπεροξείδιο του υδρογόνου κ.α. Επιτυγχάνει προκαταρτικό καθαρισµό για να µηδενιστεί η πιθανότητα προβληµάτων κατά την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 1.4.Εκτέλεση του χηµικού καθαρισµού µε ανακυκλοφορία Προκειµένου να γίνει αποτελεσµατική και µε ασφάλεια εκτέλεση χηµικού καθαρισµού απαιτείται η εγκατάσταση και λειτουργία προσωρινής εγκατάστασης ανακυκλοφορίας των υγρών καθαρισµού µέσω της µονάδας που απαιτεί τον καθαρισµό. Τα µέρη αυτής της προσωρινής εγκατάστασης ανακυκλοφορίας είναι τα παρακάτω: Ειδικές αντλίες και σωληνώσεις αντοχής σε διαβρωτικά χηµικά που συνδέονται στην είσοδο και έξοδο της προς καθαρισµό µονάδας 9

10 εξαµενή αντοχής σε διαβρωτικά χηµικά, κατάλληλου µεγέθους για την ανακυκλοφορία των υγρών καθαρισµού και για την διάλυση των χηµικών καθαρισµού Έλεγχος αλκαλικότητας, αύξηση των κυκλοφορούντων υγρών και των διαλαληµένων µετάλλων, ήτοι την διάθεση ενός προσωρινού χηµικού εργαστηρίου Ειδικότερα σε µεγάλες µονάδες όπως ατµοηλεκτρικοί σταθµοί και λέβητες στροβιλοκινούµενων πλοίων, απαιτείται η προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία εκτεταµένης εγκατάστασης για έναν ασφαλή χηµικό καθαρισµό. 1.5.Επιλογή και χρήση των χηµικών υλικών Πρωταρχικό βήµα αποτελεί η σωστή επιλογή χηµικών υλικών καθώς για κάθε πρόβληµα υπάρχουν πολλές επιλογές κατάλληλων χηµικών. Καθοριστικό ρόλο κατά την επιλογή αποτελεί: Η φύση των αποθέσεων Η ασφάλεια των εργαζοµένων και εγκαταστάσεων Το κόστος Η δραστικότητα Η τοξικότητα Η διαβρωτικότητα των χηµικών υλικών. Εφόσον τα χηµικά υλικά είναι άκρος επικίνδυνα, για λόγους ασφαλείας θα πρέπει: Να χρησιµοποιούνται µε µέγιστη προσοχή Να είναι κατάλληλα ως προς την αποτελεσµατικότητα και συγχρόνως να µην προκαλούν διάβρωση και φθορά των µετάλλων. Να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται σε συνδυασµό µε την άµεση διαθεσιµότητα και γνώση των απαραίτητων γραπτών µέτρων ασφάλειας των εργαζοµένων Να είναι διατεθειµένα σε συνδυασµό µε πλήρη γνώση πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος και µέτρων καταπολέµησης ρύπανσης σε περίπτωση διαρροής ιαδικασία χειρισµού καθαρισµού Καθ όλη την διάρκεια χηµικού καθαρισµού απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση της διαδικασίας. Απαιτούνται καλά εκπαιδευµένοι επιβλέποντες µηχανικοί και τεχνίτες καθότι η διαδικασία χηµικού καθαρισµού δεν είναι δυνατόν να διακοπεί. Ανάλογα λοιπόν µε την σοβαρότητα της εργασίας απαιτούνται χηµικοί µηχανισµοί καθώς και µηχανικοί ασφάλειας. 10

11 Κεφάλαιο 2: Λέβητας 2.1.Ορισµός λέβητα Λέβητας είναι µια κατασκευή µετάλλουυ στην οποία γίνεται η µετάδοσηη της θερµότητας που παράγεται από την καύση καυσίµου, σ ένα ρευστό το οποίο µπορεί να είναι το νερό, ο αέρας, το λάδι ή ο ατµός. Ναυτικός λέβητας 2.2 Έλεγχος νερού λεβήτων Ότι νερό χρησιµοποιείται για την τροφοδότηση των λεβήτων, είτε είναι αποσταγµένο είτε πηγαίο νερό είναι υποχρεωτική η χηµική επεξεργασία του προκειµένου να καταπολεµηθούν οι βλαβερές ουσίες του. Πιο συγκεκριµένα, όταν λέµε βλαβερές ουσίες εννοούµ µε τα ανόργανα χλωριούχα, θεϊκά και ανθρακικά άλαταα του νάτριου που υπάρχουν στο πηγαίο νερό καθώς και τα άλατα που προκαλούν σκληρότητα όπως είναι το ασβέστιο και το µαγνήσιο. Επιπρόσθετα, στο νερό ανεξαρτήτως αποσταγµένου ή πηγαίου περιέχονται αέρια όπως είναι το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα. Οι ναυτικοί αποστακτήρες είναι γνωστό ότι δεν αφορούν όλα τα άλατα και τα ορυκτά από το θαλάσσιο νερό, έτσι ώστε να προβάλλονται από τον αποστακτήρα στον υδρατµό πολύ µικρές ποσότητες µε απόρροιαα την εµφάνιση στο αποσταγµένοο νερό. Τέλος, οποιαδήποτε διαρροή υπάρξει σε οποιοδήποτε µέρος του τροφοδοτικού συστήµατος,, όπως στα ψυγεία, που ψύχεται από θαλάσσιο νερό θα προσθέσει στέρεα και θα οξύνει ακόµαα περισσότερο τα προβλήµατα που θα υπάρχουν. 11

12 2.3 Χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στο νερό ενός λέβητα Ανθρακικό ασβέστιο Το ανθρακικό ασβέστιο είναι µια χηµική ένωση, η οποία συναντάται σε µεγάλο βαθµό στο φυσικό περιβάλλον. Η σταθερότητα που εµφανίζει το καθιστά κατάλληλο πληρωτικό υλικό για πλαστικούς σωλήνες και δοχεία από PVC µε σκοπό τη βελτίωση των µηχανικών ιδιοτήτων τους. Στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις συναντάται στις καθαλατώσεις που σχηµατίζονται για παράδειγµα, σε πύργους, σε πύργους ψύξης, εναλλάκτες θερµότητας, εξοπλισµούς γεωθερµικών διεργασιών και σε λέβητες. Ο σχηµατισµός του, έχει σαν απόρροια της µείωσης της λειτουργικής διαµέτρου των σωληνώσεων των εγκαταστάσεων, αύξηση της πίεσης και κατά συνέπεια ανάγκη για συχνό καθαρισµό των σωληνώσεων καθώς και αυξηµένο κίνδυνο έκρηξης-καταστροφής των εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα, το ανθρακικό ασβέστιο ή αλλιώς CaCO 3 κατακαθίζει στο σηµείο βρασµού του νερού από το διττανθρακικό ασβέστιο, που είναι µια ένωση πολύ πιο διαλυτή σε αντίθεση µε τη διαλυτότητα στο νερό του ανθρακικού ασβεστίου που είναι περίπου 1,17 gr/ga. Βέβαια, αυτή η διαλυτότητα είναι αρκετή έτσι ώστε να δηµιουργήσει καθαλατώσεις εφόσον το αδιάλυτο µέρος που κατακαθίζει είναι σε ισορροπία, µε εκείνο που είναι σε διάλυση, δηλαδή άλλο µεν διαλύεται και άλλο δε κατακάθεται. Ανθρακικό ασβέστιο 12

13 2.3.2 Θειικό ασβέστιο Το θειικό ασβέστιο ή αλλιώς CaSO 4, σε περίπτωση που η αναλογία διαλυτότητας του είναι µεγαλύτερη από την επιτρεπτή, κατακαθίζει σχηµατίζοντας σκληρή καθαλάτωση. Για παράδειγµα, στους 104 F η µέγιστη διαλυτότητα είναι 1551ppm, το θεϊκό ασβέστιο όµως έχει την αντίθετη διαλυτότητα δηλαδή όσο µεγαλύτερη είναι η θερµοκρασία τόσο µικρότερη είναι η διαλυτότητα. Αυτό έχει ως απόρροια την δηµιουργία προβληµάτων από καθαλατώσεις και να κρυσταλλοποιείται, εκεί που η θερµότητα είναι πιο µεγάλη. Θειικό ασβέστιο Θειικό µαγνήσιο Το θειικό µαγνήσιο ή αλλιώς MgSO 4 είναι από τα πιο διαλυτικά άλατα καθώς έχει διαλυτότητα 201 στο κρύο νερό και 421 σε ζεστό. Τέλος, περιέχεται µόνο σε χαµηλού ph νερό. Θειικό µαγνήσιο 13

14 2.3.4 Χαλκός Ο χαλκός εισάγεται στο σύστηµα από την διάβρωση των χάλκινων σωληνώσεων και κραµάτων χαλκού. Λόγω της διάβρωσης των χάλκινων σωληνώσεων, που εξαρτάται από τη σκληρότητα, το Ph, το διαλυµένο οξυγόνο και τη θερµοκρασία του νερού, σηµαντικές ποσότητες χαλκού διαλύονται στο πόσιµο νερό. Στα συστήµατα ψύξης η διάβρωση των χάλκινων σωληνώσεων µπορεί να συµβαίνει από υπερβολική χρήση του χηµικού επεξεργασίας νερού, η οποία προκαλεί συνθήκες υψηλής αλκαλικότητας. Αν το νερό µείνει στάσιµο 12 ώρες στις σωληνώσεις, η συγκέντρωση χαλκού µπορεί να υπερβεί τα 20mg/IT. Η πηγή αυτής της διάβρωσης στους λέβητες είναι η υπερβολική χρήση υδραζίνης ή η διαρροή στοιχείων εσωτερικού του αφυπερθερµαντήρα στους θαλάµους του λέβητα. Η διαρροή αυτή επιτρέπει την εισροή του αλκαλικού νερού στο σύστηµα αφυπερθερµαντήρα και την διάβρωση χαλκού και κράµατος χαλκού µε αποτέλεσµα την είσοδο χαλκού στο λέβητα. Οι επιδράσεις που είναι ο χαλκός στο λέβητα είναι ότι εκτοπίζει το χάλυβα των άυλων, διότι γίνεται κάτω από τις καθαλατώσεις ή τη λάσπη. Τέλος, πρόβληµα αντιµετωπίζουν οι υψηλής πίεσης λέβητες µε τις επικαθήσεις χαλκού. Τα κατάλοιπα τα πλευράς ύδατος πρέπει να στέλνονται συχνά για ανάλυση στο χηµικό εργαστήριο για την πλήρη εξακρίβωση της παρουσίασης χαλκού και τον άµεσο εντοπισµό και διακοπή της πηγής εισόδου χαλκού στο σύστηµα παραγωγής ατµού. Χαλκός Πυριτικό οξύ ή ιοξειδίου του πυριτίου Το διοξείδιο του πυριτίου ή αλλιώς SiO 2 είναι ευρέως διαδεδοµένο και υπάρχει πάντα στα επιφανειακά και υπόγεια νερά ενώ, δεν βρίσκεται γενικά στους ναυτικούς λέβητες παρά σε ελάχιστες ποσότητες. Το πυρίτιο δηµιουργεί µια πάρα πολύ σκληρή καθαλάτωση και µπορεί να οφείλεται σε προβολή των αποστακτήρων, όταν το πλοίο βρίσκεται σε ποτάµι όπου το ποσοστό του πυριτίου είναι µεγάλο. Σε µερικές περιπτώσεις, όταν τροφοδοτείται ο αποστακτήρας µε υψηλής 14

15 περιεκτικότητας πηγαίο νερό σε πυρίτιο, µπορεί µε τις προβολές να εισέλθει πυρίτιο στο σύστηµα αποσταγµένου νερού. Τέλος, το πυριτικό οξύ υπάρχει µεγάλη περίπτωση να δηµιουργήσει-αποφέρει δυσκολίες σε συστήµατα ψύξης, διότι θα αποτελεί το ίδιο, αίτιο δηµιουργίας καθαλάτωσης πυριτικού ασβεστίου και πυριτικού µαγνησίου. ιοξείδιο του πυριτίου Οξείδια του σιδήρου Ο σίδηρος µπορεί να εισέλθει στο λέβητα ως αποτέλεσµα διάβρωσης στα τµήµατα του λέβητα ή στα µέρη του συστήµατος τροφοδότησης. Τις περισσότερες φορές, όταν το οξείδιο του σιδήρου επικαθίσει σε ένα άυλο έχει σαν απόρροια της καθυστέρηση της µετάδοσης θερµότητας και σε µερικές περιπτώσεις την ζηµιά του άυλου. Όταν όµως δεν υπάρχει σίδηρος στο πηγαίο τροφοδοτικό νερό, η παρουσία του στο λέβητα ή στο σύστηµα ψύξης δείχνει ενεργή διάβρωση που αποτελεί πολύ πιο σοβαρό πρόβληµα από την παρουσία του στις καθαλατώσεις. Οξείδια του σιδήρου 15

16 2.4 Συνιστώµενα επιτρεπτά χηµικά όρια για λέβητες ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 28kg/cm 2 ΚΑΙ Χ.Π ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ kg/cm PSIG kg/cm PSIG ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΑ ΦΩΣΦΑΤΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ/ ppm ΈΛΕΓΧΟΣ LPBW Ή ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΩΣΦΑΤΑ ppm ΟΜΟΙΩΣ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ «P ppm ΟΜΟΙΩΣ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟ «M ppm ΙΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ «P» ΙΠΛΑΣΙΟ 100 ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΜΟΙΩΣ ΤΗΣ «P» ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ: 36 ΧΛΩΡΙ ΙΑ ppm ΠΗΓΑΙΟ: 10Χ ΑΠΕΣΤΑΓΜ ΧΛΩΡΙ ΙΑ ΕΝΟ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟΥ Υ ΡΑΖΙΝΗ ppm Ή Υ ΡΑΖΙΝΗ Ή ΘΕΙΩ Η ppm OXYGEN CONTROL ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ph ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΟΣ ΠΥΡΙΤΙΟ ppm ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΑΛΚΟΣ ppm ΕΞΑΓΩΓΗ Ή ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ CONDENSATE ph CONTROL ΑΜΜΩΝΙΑ ppm ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΣΗΣ Υ ΡΑΖΙΝΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΟΛΥΝΣΗ ppm ΧΛΩΡΙ ΙΑ ppm ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΙΧΝΗ ΙΧΝΗ ΟΜΟΙΩΣ Υ ΡΑΖΙΝΗ ppm Υ ΡΑΖΙΝΗ 16

17 2.5 Μέθοδοι ελέγχου νερού λεβήτων οκιµή σκληρότητας Η δοκιµή γίνεται για να µετρηθεί οποιαδήποτε σκληρότητα, όπως του ανθρακικού ασβεστίου CaCo 3, στο νερό του λέβητα. Συσκευές και όργανα: 10 ml αυτόµατη προχοΐδα πλήρης (µπουρέττα) και 58,3 ml βαθµολογηµένη φιάλη αναταράξεως ειδική για δοκιµή σκληρότητας Αντιδραστήριο: Standard soap solution ιαδικασία: 1. Αν το προς δοκιµή δείγµα είναι πολύ θολό πρέπει πρώτα να φιλτραριστεί. Οποιαδήποτε αιωρούµενη σκληρότητα θα δώσει λανθασµένα αποτελέσµατα. 2. Γεµίστε τα µπουρέττα µέχρι το σηµείο 0 µε standard soap solution και βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής είναι γεµάτος µέχρι το άκρο. 3. Πλύντε πολύ καλά και ξεβγάλτε τη φιάλη αναταράξεως µε το νερό που θα δοκιµασθεί. 4. Προσθέστε 50 ml κρύου δείγµατος στη φιάλη αναταράξεως χρησιµοποιώντας τις ενδείξεις πάνω στη φιάλη για οδηγό. 5. Προσθέστε soap solution από την µπουρέττα κάθε φορά 0,2 mls κουνώντας ζωηρά µετά από κάθε προσθήκη. Συνεχίστε τη προσθήκη soap solution µέχρι ως ότου σχηµατιστεί µόνιµος αφρός. Ένας αφρός θεωρείται µόνιµος αν καλύψει όλη την επιφάνεια του δείγµατος επί πέντε λεπτά µε τη φιάλη ακουµπισµένη στη πλευρά της και ακίνητη. 6. Σηµειώστε την ένδειξη της µπουρέττας. Αφαιρέστε 0,3 mls από την ολική ένδειξη. Αυτό είναι ο συντελεστής αφρού του soap solution και είναι η ποσότητα του soap solution που χρειάζεται για να δώσει ένα διαρκή αφρό σε νερό µηδενικής σκληρότητας οκιµή αλκαλικότητας φαινολφθαλεΐνης Συσκευές και όργανα: Αυτόµατη προχοΐδα πλήρης (µπουρέττα) 10 ml, Ογκοµετρικός σωλήνας 50 ml, Κύπελλο πορσελάνης, Ράβδος αναδεύσεως και Σταγονοµετρικό φιαλίδιο. Αντιδραστήρια: 17

18 θειικό οξύ διάλυση ενδείκτου φαινολφθαλεΐνης ιαδικασία: 1. αν το προς δοκιµή δείγµα είναι θολό πρέπει πρώτα να φιλτραριστεί, 2. γεµίστε την µπουρέττα µέχρι το σηµείο 0 µε διάλυση θειικού οξέος και βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής είναι γεµάτος µέχρι το άκρο. 3. Πλύντε καλά το πινέλο και τον ογκοµετρικό σωλήνα και ξεβγάλτε τα µε νερό που θα δοκιµαστεί. 4. Μετρήστε 5 ml από το µίγµα που είναι πια κρύο χρησιµοποιώντας τον ογκοµετρικό σωλήνα και αδειάστε το στο κύπελλο. 5. Σταλάξτε 4 σταγόνες φαινολφθαλεΐνης στο δείγµα και ανακατέψτε το µε το ραβδάκι. Αν το δείγµα παραµένει άχρωµο σηµειώστε P=0 και προχωρήστε στην επόµενη δοκιµή. Αν το δείγµα χρωµατιστεί ροζ συνεχίστε ως εξής: 6. Αφήστε να σταλάξει αργά το θειικό οξύ από τη µπουρέττα, λίγες σταγόνες κάθε φορά, ανακατεύοντας πολύ καλά µετά από κάθε προσθήκη. Συνεχίστε τη στάλαξη θειικού οξέος µέχρι να εξαφανιστεί το ροζ χρώµα οκιµή ph Συσκευές και όργανα: οκιµαστικός σωλήνας µε τάπα µαρκαρισµένος στα 10 και 11 ml και Συγκριτική κάρτα χρωµάτων. Αντιδραστήριο: Ενδείκτης Ph µεγάλου φάσµατος. ιαδικασία: 1. Γεµίστε τον σωλήνα µέχρι την πρώτη γραµµή δηλαδή 10 ml, µε δείγµα. 2. Συµπληρώστε τον σωλήνα µε ενδείκτη ph µεγάλου φάσµατος µέχρι την δεύτερη γραµµή δηλαδή 11 ml. 3. Ταπώστε τον σωλήνα και αναποδογυρίστε τον για να ανακατευθεί το περιεχόµενο και 4. Συγκρίνετε το χρώµα µε την συγκριτική κάρτα χρωµάτων και σηµειώστε το αποτέλεσµα οκιµή οξυγόνου µε θειώδες Συσκευές και όργανα: Αυτόµατη προχοΐδα πλήρης ( µπουρέττα) 10 ml, Ογκοµετρικός σωλήνας 50 ml, 18

19 Ραβδάκι αναδεύσεως και Κύπελλο πορσελάνης Αντιδραστήρια: Στάνταρ διάλυση Ν/80 ιωδιούχου ή ιωδικού καλίου. Ξηρός ενδείκτης αµύλου. ιαδικασία: 1. Μετρήστε 50 ml κρύου νερού λέβητα θερµοκρασίας 70 C 80 C µε τον ογκοµετρικό σωλήνα και αδειάστε το στο κύπελλο. 2. Ενώ θα ανακατεύεται συνεχώς το δείγµα µε το ραβδάκι, προσθέστε δύο σταγόνες φαινολφθαλεΐνης. Το δείγµα γίνεται κόκκινο. 3. Ενώ θα συνεχίζετε το ανακάτεµα προσθέστε ένα δύο ή και περισσότερα κουταλάκια ενδεικτικού ξηρού αµύλου στο δείγµα του κυπέλλου µέχρι ως ότου το κόκκινο χρώµα εξαφανιστεί. 4. Γεµίστε τη µπουρέττα µε ιωδιούχο ή αλλιώς ιωδικό κάλιο µέχρι το σηµείο Ξαναρχίστε το ανακάτωµα του δείγµατος σταλάζοντας σταγόνα σταγόνα το περιεχόµενο της µπουρέττας στο κύπελλο. 6. Όταν εµφανιστεί ένα ελαφρό αλλά µόνιµο µπλε χρώµα, σταµατάµε την προσθήκη ιωδιούχου ή ιωδικού καλίου. Αυτό είναι το τέρµα της δοκιµασίας. ιαβάστε την ένδειξη της µπουρέττας. Αποτέλεσµα: Όταν δοκιµάζετε 50 ml δείγµατος, η ανάγνωση της µπουρέττας σε mls x 10 = ppm θειώδες ως SO οκιµή χλωριδίων Συσκευές και όργανα: Αυτόµατη προχοΐδα πλήρης ( µπουρέττα) 10 ml, Ογκοµετρικός σωλήνας 50 ml, Ραβδάκι αναδεύσεως Κύπελλο πορσελάνης και Σταγονοµετρικό φιαλίδιο 1 ουγγίας Αντιδραστήρια: ιάλυση νιτρικού αργύρου Ν/10, χρωµικό κάλιο. ιαδικασία: 1. Γεµίστε τη µπουρέττα µέχρι το σηµείο 0. 19

20 2. Στο ίδιο δείγµα που κρατήσατε µετά τη δοκιµή της ολικής αλκαλικότητας. Σταλάξετε ένα γεµάτο σταγονόµετρο ενδεικτικού χρωµικού καλίου. Αυτό θα δώσει ένα κίτρινο χρώµα στο δείγµα. 3. Αφήστε να σταλάξει νιτρικός άργυρος από τη µπουρέττα µια σταγόνα κάθε φορά ανακατεύοντας συνέχεια µέχρις ότου εµφανιστεί ένα ελαφρύ κοκκινοκαφέ χρώµα. 4. Αυτό είναι το τέλος της δοκιµής οκιµή υδραζίνης Συσκευές και όργανα: Κιβώτιο παραβολής υδραζίνης (0-0,5 pmm), Ογκοµετρικός σωλήνας µαρκαρισµένος στα 5 και 10 ml µε τάπα, Φιάλη χρώµατος κεχριµπαριού µε τάπα, µαρκαρισµένη στα 44 ml για την Παρασκευή αντιδραστηρίου υδραζίνης και Πλαστικό κουτάλι µέτρησης Αντιδραστήρια: Αντιδραστήριο υδραζίνης Α- σκόνη και Αντιδραστήριο υδραζίνης Β - υγρό ιαδικασία: Κάντε τη δοκιµή αµέσως µετά τη λήψη του δείγµατος, για να αποφύγετε όσον το δυνατόν την επαφή µε το οξυγόνο. Μην φιλτράρετε το δείγµα. 1. Ξεπλύντε το δοκιµαστικό σωλήνα µε το προς δοκιµή νερό του λέβητα, 2. Γεµίστε το σωλήνα µέχρι το σηµείο 5 ml, 3. Προσθέστε ατιδραστήριο υδραζίνης µέχρι το σηµείο 10 ml, 4. Ταπώστε τον σωλήνα και κουνήστε δυνατά. Αφήστε τον ακίνητο µέχρι πέντε λεπτά, 5. Βάλτε τον σωλήνα στο κιβώτιο παραβολής και συγκρίνετε τι χρώµα που έχει το δείγµα µε εκείνο που πλησιάζει πιο πολύ από τα στάνταρ χρώµατα και 6. Σηµειώστε τα ppm της υδραζίνης στο ηµερολόγιο. 20

21 Κεφάλαιο 3: Χηµική επεξεργασία συστήµατος λέβητα 3.1 Χηµική επεξεργασία λέβητα Η πρωταρχική λειτουργία ενός λέβητα είναι να µεταφέρει θερµότητα από καυτά αέρια, που παράγονται από την καύση του καυσίµου, σε νερό µέχρι να θερµανθεί ή να µετατραπεί σε ατµό. Ο ατµός ή το ζεστό νερό µπορεί στην συνέχεια να χρησιµοποιηθεί σε κτίριο ή εγκατάσταση διεργασιών. Το νερό τροφοδοσίας του λέβητα συχνά περιέχει ρύπους, οι οποίοι βλάπτουν τη λειτουργία του λέβητα και την απόδοσή του. Χηµικά πρόσθετα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την διόρθωση των προβληµάτων που προκαλούνται από αυτούς τους ρύπους. Για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού τροφοδοσίας, και την καθαρότητα ατµού, αυτές οι χηµικές ουσίες µπορούν να εγχυθούν απευθείας στο νερό τροφοδοσίας ή στον ατµό. Οφέλη από χηµική επεξεργασία: Αύξηση της απόδοσης του λέβητα Μείωση των καυσίµων, δαπανών λειτουργίας και συντήρησης Ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης και των διακοπών λειτουργιάς Την προστασία του εξοπλισµού από τη διάβρωση, την επέκταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισµού Χηµικές επεξεργασίες για προστασία λεβήτων από την πλευρά του νερού Το νερό τροφοδοσίας αποτελείται από συµπληρωµατικό νερό (συνήθως νερό ύδρευσης και συµπυκνωµάτων) συµπυκνωµένος ατµός που επιστρέφει στο λέβητα. Το τροφοδοτικό νερό περιέχει συνήθως ακαθαρσίες έτσι ώστε να δηµιουργούν καθαλατώσεις καθώς και άλλα προβλήµατα στο εσωτερικό του λέβητα. Κοινές προσµίξεις στο νερό περιλαµβάνουν την αλκαλικότητα του διοξειδίου του πυριτίου και του σίδηρου και τη σκληρότητα του διαλυµένου οξυγόνου, ασβεστίου και µαγνησίου. Η αποµάστευση, η οποία είναι µια διαδικασία αποµάκρυνσης νερού, χρησιµοποιείται έτσι ώστε να ελαττώσει τη συγκέντρωση των προσµείξεων στο νερό του λέβητα και να ελέγχεται η συσσώρευση των διαλυµένων στερεών στο λέβητα. Η αποµάστευση είναι απαραίτητη σε συνδυασµό µε τη χηµική επεξεργασία. 21

22 Κατάλογος των προβληµάτων που προκαλούνται από ακαθαρσίες στο νερό. Ρύποι Προβλήματα Συνήθεις μέθοδοι χημ. επεξ. Αλκαλικότητα (CHCO 3 -, CO 3 2- και CACO 3 ) Συµπαρασυρµός νερού λέβητα στον ατµό, παραγωγή CO 2 στον ατµό που οδηγεί σε σχηµατισµό καρβονικού οξέος. Αλκαλικοποιητικές αµίνες, υµενοποιητικές αµίνες, συνδυασµός τους και υδροξείδιο του ασβεστίου. Σκληρότητα (άλατα ασβεστίου και µαγνησίου). Σίδηρος Οξυγόνο PH Βασική πηγή καθαλατώσεων σε εξοπλισµό µετάδοσης θερµότητας. ηµιουργεί καθαλατώσεις σε εξοπλισµό µετάδοσης θερµότητας. ιάβρωση σωληνώσεων, λέβητα, δικτύου συµπυκνωµάτων, εξοπλισµό εναλλαγής θερµότητας κλπ. ιάβρωση χάλυβα όταν είναι χαµηλότερο του 8,5. Αποσκλήρυνση µε ασβέστη, φωσφορικά, χηλικά και πολυµερή. Φωσφορικά, χηµικά και πολυµερή. εσµευτικά οξυγόνου, υµενοποιητικές αµίνες και απαερίωση. Το ph µπορεί να ρυθµιστεί µε προσθήκη οξέων ή αλκαλίων. Υδρόθειο (H 2 S) ιάβρωση Χλωρίωση Πυριτικά (SiO 2 ) Καθαλατώσεις σε λέβητες και κυκλώµατα ψύξης. Αποσκλήρυνση µε ασβέστιο Ρύπανση λέβητα στην πλευρά του νερού Τα άλατα είναι από τα πιο κοινά προβλήµατα που σχετίζονται µε καθαλατώσεις. Τα άλατα είναι η συσσώρευση των στερεών υλικών από τις αντιδράσεις µεταξύ των ρύπων του νερού και του µετάλλου, στην επιφάνεια του σωλήνα από την πλευρά του νερού. Τα άλατα δρουν ως µονωτικό που µειώνει την µεταφορά θερµότητας, προκαλώντας µείωση στην απόδοση του λέβητα και υπερβολική κατανάλωση καυσίµου. Πιο σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι η υπερθέρµανση των αυλών και πιθανή βλάβη του αυλού(βλάβες εξοπλισµού) Επίθεση οξυγόνου Η διάβρωση οξυγόνου είναι οι πιο κοινές αιτίες της διάβρωσης µέσα στους λέβητες. Το διαλυµένο οξυγόνο στο νερό τροφοδοσίας µπορεί να γίνει πολύ επιθετικό όταν θερµαίνεται και αντιδρά µε την εσωτερική επιφάνεια του λέβητα για να σχηµατίσουν διαβρωτικά συστατικά στην επιφάνεια του µετάλλου. Η επίθεση οξυγόνου µπορεί να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στο τύµπανο 22

23 του ατµού, φράγµατος λάσπης, στον ατµοθάλαµο του λέβητα και στις σωληνώσεις συµπυκνώµατος Επίθεση οξέος Η επίθεση οξέος είναι άλλη κοινή αιτία της διάβρωσης. Επίθεση µε οξύ συµβαίνει όταν το ph του ύδατος τροφοδοσίας πέφτει κάτω από 8,5. Η ανθρακική αλκαλικότητα του νερού µετατρέπεται σε αέριο διοξείδιο του άνθρακα (CΟ 2 ) από τη θερµότητα και την πίεση που επικρατεί στους λέβητες. Το CΟ 2 µεταφέρεται στον ατµό. Όταν ο ατµός συµπυκνώνεται, το CΟ 2 διαλύεται στο νερό προς σχηµατισµό ανθρακικού οξέος (H 2 CΟ 3 ) και µειώνει το ph των συµπυκνωµένων που επιστρέφουν στο λέβητα. Η επίθεση οξέος µπορεί επίσης να επηρεάσει τις σωληνώσεις επιστρεφόµενων συµπυκνωµάτων σε όλη την εγκατάσταση. 3.2 Χηµική επεξεργασία νερού λέβητα και απαιτήσεις εξοπλισµού τροφοδοσίας Σχεδιασµός του προγράµµατος και του εξοπλισµού δοσοµέτρησης Συχνά παραβλέπεται ο πλήρης σχεδιασµός επειδή το πρόγραµµα επεξεργασίας του νερού συνήθως αντιπροσωπεύει ένα µικρό ποσοστό του συνολικού κόστους της λειτουργίας του λέβητα. Ωστόσο, η κακή λειτουργία ή απόδοση του εξοπλισµού µπορεί να δηµιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Για καλύτερα αποτελέσµατα, όλα τα χηµικά για την εσωτερική επεξεργασία µιας εγκατάστασης παραγωγής ατόµου θα πρέπει να τροφοδοτούνται συνεχώς και σε κατάλληλα σηµεία προσθήκης. Τα χηµικά µπορούν να τροφοδοτούνται απευθείας από την συσκευασία ή µπορεί να αραιώνονται ε δεξαµενή ηµερήσιας κατανάλωσης µε νερό υψηλής καθαρότητας. Ορισµένες χηµικές ουσίες µπορούν να αναµιχθούν µαζί και να τροφοδοτούνται από την ίδια δεξαµενή. Τα σηµεία τροφοδοσίας χηµικών επιλέγονται συνήθως όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κύκλωµα νερού λέβητα Χηµικές επεξεργασίες Αποσκλήρυνση µε ασβέστη και σόδα Η άσβεστος προστίθεται στο σκληρό νερό για να κατακαθίσει το ασβέστιο, το µαγνήσιο και σε ορισµένο βαθµό, το διοξείδιο του πυριτίου στο νερό. Η σόδα προστίθεται για να κατακαθίσειi η µη ανθρακική σκληρότητα. Η διαδικασία λαµβάνει συνήθως χώρα σε µια δεξαµενή διαυγάσεως που ακολουθείται από ένα κύκλο ανταλλαγής κατιόντων υδρογόνου και ένα κύκλο ανταλλαγής 23

24 ανιόντων υδροξυλίων απιονισµού. Τόσο η ένυδρη άσβεστος τόσο και η σόδα µπορούν να προµηθευτούν ως υγρά, ως πολτός ή σε ξηρή κοκκώδη µορφή. Απαιτούνται εγκαταστάσεις µε εξειδικευµένα συστήµατα χειρισµού και προετοιµασίας που απαιτείται για την ξηρή αποθήκευση και την παρασκευή εσµευτικά οξυγόνου Ένας επαερωτής αφαιρεί το µεγαλύτερο µέρος του οξυγόνου στο νερό τροφοδοσίας. Ωστόσο, ίχνη εξακολουθούν να υπάρχουν και µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα διάβρωσης. Τα δεσµευτικά οξυγόνου προστίθενται στο νερό τροφοδοσίας, κατά προτίµηση στη δεξαµενή του θερµοδοχείου, για την αποµάκρυνση των υπολειµµάτων οξυγόνου. Το πιο συχνά χρησιµοποιούµενο µέσο δέσµευσης οξυγόνου είναι τα θειώδη, που είναι φθηνά, αποτελεσµατικά και µπορούν ν µετρηθούν εύκολα στο νερό. Το διάλυµα του θειώδους µπορεί να αναµιχθεί συνήθως µε τα λοιπά χηµικά βοηθητικά πρόσθετα επεξεργασίας, αλλά όταν περιέχει καταλύτη πρέπει να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος συµβατότητας Οργανικά δεσµευτικά οξυγόνου Πολλές οργανικές ενώσεις είναι διαθέσιµες, συµπεριλαµβανοµένων της υδρακινόνης και του ασκορβικού οξέος. Μερικά είναι καταλυτικά. Τα περισσότερα πρέπει να τροφοδοτούνται µόνα τους όπως το θειώδες, τα οργανικά δεσµευτικά οξυγόνου πρέπει να τροφοδοτούνται συνεχώς στη δεξαµενή του επαερωτή Αλκαλικοποιητικές αµίνες Οι αλκαλικοποιητικές αµίνες είναι χηµικές ουσίες υψηλού PH που εξουδετερώνουν το ανθρακικό οξύ που σχηµατίζεται το συµπύκνωµα(επίθεση οξέος). Οι τρείς πιο συχνά χρησιµοποιούµενες αλκαλικοποιητικές αµίνες είναι η µορφολίνη και η κυκλοεξυλαµίνη. Οι αλκαλικοποιητικές αµίνες δεν µπορούν να προστατευτούν ενάντια στην επίθεση οξυγόνου. Ωστόσο, βοηθούν να παραµείνει το οξυγόνο λιγότερο δραστικό µε τη διατήρηση ενός αλκαλικού PH Υµενοποιητικές αµίνες Υµενοποιητικές αµίνες είναι διάφορες χηµικές ουσίες που σχηµατίζουν ένα προστατευτικό στρώµα πάνω στις σωληνώσεις συµπυκνωµάτων για να τις προστατεύσει τόσο από το οξυγόνο όσο και την επίθεση οξέος. Οι δύο πιο κοινές υµενοποιητικές αµίνες είναι οκταδεκυλαµίνη και αιθοξυλιωµένες αµίνες και οι αιθοξυλιωµένες αµίνες σόγιας. 24

25 Οι υµενοποιητικές αµίνες πρέπει να τροφοδοτούνται συνεχώς στην ατµόσφαιρα και µάλιστα σε σηµεία που επιτρέπουν τη σωστή διάχυση Χηµικά εσωτερικής επεξεργασίας Υπάρχουν τρεις µεγάλες ταξινοµήσεις των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στην εσωτερική επεξεργασία και είναι τα φωσφορικά, χηλικά και πολυµερή. Αυτές οι χηµικές ουσίες µπορούν να τροφοδοτούνται είτε ξεχωριστά είτε σε συνδυασµό. Σε ποιο ισορροπηµένα προγράµµατα επεξεργασίας, δύο ή τρείς χηµικές ουσίες τροφοδοτούνται από κοινού. Το προτιµώµενο σηµείο τροφοδοσίας διαφέρει ανάλογα µε την χηµική ουσία. Για παράδειγµα, όταν χρησιµοποιείται καυστική σόδα για τη ρύθµιση της αλκαλικότητας του νερού λέβητα, τροφοδοτείται απευθείας στο λέβητα. Όταν το καυστικό χρησιµοποιείται για να ρυθµίσει το PH του νερού τροφοδοσίας, η προσθήκη γίνεται συνήθως στη δεξαµενή αποθήκευσης του επαερωτή Φωσφορικά άλατα ιάφορα φωσφορικά άλατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επεξεργασία του νερού τροφοδοσίας λεβήτων. Τα φωσφορικά ρυθµίζουν και βοηθούν στην ελαχιστοποίηση διακύµανσης PH. Επίσης, κατακρηµνίζει το ασβέστιο ή το µαγνήσιο σε µαλακό ίζηµα, αντί για σκληρές καθαλατώσεις. Επιπλέον, βοηθά να βελτιωθεί το προστατευτικό σώµα στις µεταλλικές επιφάνειες του λέβητα. Ωστόσο, τα φωσφορικά δηµιουργούν λάσπη, καθώς αντιδρά µε τη σκληρότητα. Τα φωσφορικά συνήθως τροφοδοτούνται απ ευθείας στο τύµπανο του λέβητα µέσω µιας γραµµής τροφοδοσίας λέβητα όταν οι εναλλάκτες θερµότητας είναι µέρος του συστήµατος πριν την είσοδο νερού στο λέβητα. Εάν το σύστηµα δεν περιλαµβάνει τον εν λόγω εξοπλισµό, τα πολυφωσφορικά µπορούν να τροφοδοτούνται στη σωλήνωση νερού τροφοδοσίας υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική σκληρότητα δεν υπερβαίνει τα 2ppm. Σε όλες τις περιπτώσεις, η δοσολόγηση γίνεται µε βάση τα επίπεδα σκληρότητας Χηλικά Το νιτριλοτριοξικό οξύ και το αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ είναι τα συνηθέστερα χρησιµοποιηµένα χηλικά. Τα χηλικά συνδέονται µε τη σκληρότητα του νερού για να σχηµατίσουν διαλυτές ενώσεις. Οι ενώσεις µπορούν στην συνέχεια να αποµακρυνθούν µε στρατσωνισµό. Αξίζει να αναφέρουµε ό,τι: Θεραπεία χηλικών δεν συνιστάται για νερό τροφοδοσίας µε υψηλή συγκέντρωση σκληρότητας, 25

26 εν πρέπει να χρησιµοποιούνται χηλικά αν το νερό τροφοδοσίας περιέχει υψηλά επίπεδα οξυγόνου και Τα χηλικά δεν πρέπει ποτέ να τροφοδοτούνται απ ευθείας στο λέβητα. Τα χηλικά πρέπει να τροφοδοτούνται στη γραµµή τροφοδοσίας του λέβητα µέσω ενός ακροφυσίου έγχυσης ανοξείδωτου χάλυβα σ ένα µακριά από την κατάθλιψη των αντλιών τροφοδοσίας του λέβητα. Εάν, εναλλάκτες θερµότητας ή προθερµαντήρες είναι εγκαταστηµένοι στη γραµµή τροφοδοσίας του λέβητα, το σηµείο έγχυσης θα πρέπει να είναι στην έξοδο τους Πολυµερή διασπαρτικά Στις περισσότερες εφαρµογές, τα πολυµερή διασπαρτικά περιέχονται σε µία συνδυασµένη σύνθεση προϊόντος µε χηλικά και /ή φωσφορικά άλατα. Όταν σ το µίγµα εµπεριέχεται χηλικό οι οδηγίες αραίωσης και δοσοµέτρησης πρέπει να ορίζονται από τη συγκέντρωση του χηλικού. Αυτά τα προγράµµατα συνδυασµού έχουν τις περισσότερες φορές τα καλύτερα αποτελέσµατα όσον αφορά την καθαριότητα του λέβητα Χηµικές ουσίες προς εσωτερική επεξεργασία νερού ατµολεβήτων ΣΚΟΠΟΣ-ΟΥΣΙΑ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΗΣΕΙΣ Ι. ΑΝΤΙΜΕΡΩΠΙΣΗ ΙΑΒΡΩΣΕΩΣ -ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟ Α NaOH -ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ - ΥΨΩΝΕΙ ΤΟ PH -ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΖΕΙ ΤΟ Mg ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑ CO 2 ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ -ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟ Α Na 2 CO 3 -ΘΕΙΩ ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ Na 2 SO 3 -Υ ΡΑΖΙΝΗ N 2 H 4 -ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ -ΥΨΩΝΕΙ ΤΟ PH -ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΖΕΙ ΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ -ΕΜΠΟ ΙΖΕΙ ΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ Ο 2 -ΕΜΠΟ ΙΖΕΙ ΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ Ο 2 ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ NaOH. ΙΑΣΠΑΤΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ CO 2 ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ ΓΙ ΑΥΤΟ Η ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΕΠΕΙ Η ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΙΑΣΠΑΤΑΙ ΜΕ H 2 S ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ Η Υ ΡΑΖΙΝΗ 26

27 -ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Na 2 SiO 3 ΙΙ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ -ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΝΕΡΟ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ (Υ.Π.). -ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaH 2 PO 4, Na 2 HPO 4 Na 3 PO 4, NaPO 3 ) ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΖΕΙ ΤΟ Ca (ως Ca 3 (PO 4 ) 2 Ή Ca 3 (PO 4 ) 2 * Ca(OH) 2 ΤO Ph ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ 9,5 -ΑΡΓΙΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (Na 2 AL 2 O 4 ) ΙΙΙ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΛΥΟΣ -ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΖΕΙ Ca και Mg. -ΤΑΓΓΙΝΕΣ, ΛΙΓΓΙΝΕΣ -ΕΜΠΟ ΙΖΟΥΝ ΙΖΗΜΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ -ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟ ΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ Na2CO3 Ή ΦΩΣΦΟΡΟ. ΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΑΣΠΩΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -ΑΜΥΛΑ (C 6 H 10 O 5 ) X ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟ ΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΛΕΠΤΗ ΓΛΟΙΩ Η ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΩΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 27

28 Επίλογος - Συµπεράσµατα Λέβητας είναι µια κατασκευή µετάλλου στην οποία γίνεται η µετάδοση της θερµότητας που παράγεται από την καύση καυσίµου, σ ένα ρευστό το οποίο µπορεί να είναι το νερό, ο αέρας, το λάδι ή ο ατµός. Ο καθαρισµός του λέβητα είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης. Ο χηµικός καθαρισµός είναι µια µέθοδος καθαρισµού εγκαταστάσεων µε την χρήση χηµικών προϊόντων και ο σκοπός του είναι η αφαίρεση επικαθίσεων όπως για παράδειγµα άλατα, σκουριά και λεβητόλιθος. Υπάρχουν δύο είδη καθαρισµού: Ο χηµικός καθαρισµός και Ο ξηρός καθαρισµός. Πρωταρχικό βήµα αποτελεί η σωστή επιλογή χηµικών υλικών καθώς για κάθε πρόβληµα υπάρχουν πολλές επιλογές κατάλληλων χηµικών. Καθοριστικό ρόλο κατά την επιλογή αποτελεί: Η φύση των αποθέσεων Η ασφάλεια των εργαζοµένων και εγκαταστάσεων Το κόστος Η δραστικότητα Η τοξικότητα Η διαβρωτικότητα των χηµικών υλικών. Εφόσον τα χηµικά υλικά είναι άκρος επικίνδυνα, για λόγους ασφαλείας θα πρέπει: Να χρησιµοποιούνται µε µέγιστη προσοχή Να είναι κατάλληλα ως προς την αποτελεσµατικότητα και συγχρόνως να µην προκαλούν διάβρωση και φθορά των µετάλλων. Να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται σε συνδυασµό µε την άµεση διαθεσιµότητα και γνώση των απαραίτητων γραπτών µέτρων ασφάλειας των εργαζοµένων Να είναι διατεθειµένα σε συνδυασµό µε πλήρη γνώση πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος και µέτρων καταπολέµησης ρύπανσης σε περίπτωση διαρροής. Οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στο νερό ενός ατµολέβητα είναι το ανθρακικό ασβέστιο, το θειικό ασβέστιο, το θειικό µαγνήσιο, ο χαλκός, το διοξείδιο του πυριτίου και τα οξείδια του σιδήρου. 28

29 Έλεγχος πραγµατοποιείται στο νερό των λεβήτων. Προκειµένου λοιπόν να επιτευχθεί αυτό γίνονται τα παρακάτω: οκιµή της σκληρότητας, οκιµή αλκαλικότητας, οκιµή χλωριδίων, οκιµή υδραζίνης οκιµή οξυγόνου µε θειώδες και οκιµή του ph Το νερό τροφοδοσίας του λέβητα συχνά περιέχει ρύπους, οι οποίοι βλάπτουν τη λειτουργία του λέβητα και την απόδοσή του. Χηµικά πρόσθετα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την διόρθωση των προβληµάτων που προκαλούνται από αυτούς τους ρύπους. Για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού τροφοδοσίας, και την καθαρότητα ατµού, αυτές οι χηµικές ουσίες µπορούν να εγχυθούν απευθείας στο νερό τροφοδοσίας ή στον ατµό. Οφέλη από χηµική επεξεργασία: Αύξηση της απόδοσης του λέβητα Μείωση των καυσίµων, δαπανών λειτουργίας και συντήρησης Ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης και των διακοπών λειτουργιάς Την προστασία του εξοπλισµού από τη διάβρωση, την επέκταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισµού. 29

30 Βιβλιογραφία 1) Απόστολος Χ. Καβαδίας, <<Χηµική επεξεργασία του συστήµατος λέβητα>> idrolysi.gr/data/documents/problemata-lebeton-kai-antimetopise.pdf [25/4/2015] 2) Τζιφάκι, Χρ. (1976), Τηλεκίνησις και αυτοµατισµός σύγχρονων πλοίων, Αθήνα. Σελ 14 3) Eric H. Glendinning(1982), English in mechanical engineering: Britain pp 19, 22 4) Magnus Maritec, πρακτική επεξεργασίας υδάτων, Piraeus 30

31 Περιεχόμενα Περίληψη... 3 Abstract... 5 Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Χηµικός καθαρισµός λεβήτων Γενικά στοιχεία Χηµικός καθαρισµός Λόγος εφαρµογής χηµικού καθαρισµού Εκτέλεση του χηµικού καθαρισµού µε ανακυκλοφορία Επιλογή και χρήση των χηµικών υλικών ιαδικασία χειρισµού καθαρισµού Κεφάλαιο 2: Λέβητας Ορισµός λέβητα Έλεγχος νερού λεβήτων Χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στο νερό ενός λέβητα Ανθρακικό ασβέστιο Θεϊκό ασβέστιο Θεϊκό µαγνήσιο Χαλκός Πυριτικό οξύ ή ιοξειδίου του πυριτίου Οξείδια του σιδήρου Συνιστώµενα επιτρεπτά χηµικά όρια για λέβητες Μέθοδοι ελέγχου νερού λεβήτων οκιµή σκληρότητας οκιµή αλκαλικότητας φαινολφθαλεΐνης οκιµή ph οκιµή οξυγόνου µε θειώδες οκιµή χλωριδίων οκιµή υδραζίνης Κεφάλαιο 3: Χηµική επεξεργασία συστήµατος λέβητα Χηµική επεξεργασία λέβητα Χηµικές επεξεργασίες για προστασία λεβήτων από την πλευρά του νερού Ρύπανση λέβητα στην πλευρά του νερού Επίθεση οξυγόνου

32 3.1.4 Επίθεση οξέος Χηµική επεξεργασία νερού λέβητα και απαιτήσεις εξοπλισµού τροφοδοσίας Σχεδιασµός του προγράµµατος και του εξοπλισµού δοσιµέτρησης Χηµικές επεξεργασίες Αποσκλήρυνση µε ασβέστη και σόδα εσµευτικά οξυγόνου Οργανικά δεσµευτικά οξυγόνου Αλκαλικοποιητικές αµίνες Υµενοποιητικές αµίνες Χηµικά εσωτερικής επεξεργασίας Φωσφορικά άλατα Χηλικά Πολυµερή διασπαρτικά Χηµικές ουσίες προς εσωτερική επεξεργασία νερού ατµολεβήτων Επίλογος - Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας.

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ολοήµερο σχολείο ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ηµαράς Σεραφείµ Α.Μ. 3811 Θεοχάρης Θωµάς Α.Μ. 3818 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Αθανασοπούλου

Αντωνία Αθανασοπούλου Πίνακας 1. Μέθοδοι αντιµετώπισης της διάβρωσης (ορύγµατα) Λοφίσκος στην κορυφή του ορύγµατος Ανάχωµα παροχέτευσης Αναβαθµοί Αγωγοί στράγγισης Σπορά / Κάλυψη µε άχυρα Χλοοτάπητας Προσωρινή κάλυψη Οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας Παντελής Παπαδόπουλος Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι Είναι τιμή για μένα και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω ενεργά στην ημερίδα αυτή. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι

Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι Αν η γάτα σας ζει µονίµως µέσα στο σπίτι, κάνετε το περιβάλλον της ενδιαφέρον, αυξάνοντας τον χώρο µε "µπαλκόνια" σε ψηλά σηµεία και µε ράφια σε διαφορετικά ύψη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες 1 Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες Λι Χονγκτζί Ελληνική µετάφραση από τα Αγγλικά Ιανουάριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιδάσκοντας τον Φα στη Νέα Υόρκη... 1 ιδάσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Κάλεσµα για την Προοπτική Δηµιουργίας Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης

Πανελλαδικό Κάλεσµα για την Προοπτική Δηµιουργίας Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης Πανελλαδικό Κάλεσµα για την Προοπτική Δηµιουργίας Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης Πανελλαδικό Κάλεσµα για την Προοπτική Δηµιουργίας Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης από τις συλλογικότητες Καθοδόν, Κύκλος της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός.

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός. Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισµός» Παρόντες: Αντώνης Πρωτοπαπάς, πρόεδρος Χριστόφορος Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001. Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής. Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001. Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής. Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001 Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών Της ΜΑΙΡΗΣ ΠΙΝΗ Ξεκίνησαν τη ζωή τους γεµάτες όνειρα. Ήθελαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι µετά τη µεταπολίτευση.

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι µετά τη µεταπολίτευση. Η οµιλία του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα Συντρόφισσες και σύντροφοι, Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από µια θεµελιακή, κατά τη γνώµη µου, διαπίστωση: Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ο 19 ος και οι αρχές του 20 ου αιώνα αντιπροσωπεύουν την «εποχή της αυτοκρατορίας», δηλαδή την παγκόσμια επέκταση του αποικιοκρατικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία.

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία. Οµιλία του Αµαντέο Μπορντίγκα, εκπροσώπου της Αριστερής Αποχικής Φράξιας του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, στο 2 ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ιεθνούς Η Αριστερή Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Μηχανολογίας Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007 Περιεχόμενα Αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της αποφάσισε να αυξήσει το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το εκπαιδευτικό σενάριο: ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το εκπαιδευτικό σενάριο: ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το εκπαιδευτικό σενάριο: ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ Σελίδα 1. Στόχος σ' αυτήν τη δραστηριότητα είναι να διερευνήσεις πού οφείλονται: Οι εκλείψεις, τόσο της Σελήνης όσο και του Ηλίου. Πριν όµως συνεχίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε ενηµέρωση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. του κ.θανάση Κουτίνα, χηµικού, καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. του κ.θανάση Κουτίνα, χηµικού, καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ του κ.θανάση Κουτίνα, χηµικού, καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών Για τα εναλλακτικά καύσιµα αρχίσαµε να συζητάµε µετά την µεγάλη πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του '70, συγκεκριµένα µετά

Διαβάστε περισσότερα

Το ρολόι που κρατάς στα χέρια σου κρύβει ένα μυστικό: το μυστικό της κόκκινης ομάδας. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, μπορείς κι εσύ να ενημερωθείς για τα

Το ρολόι που κρατάς στα χέρια σου κρύβει ένα μυστικό: το μυστικό της κόκκινης ομάδας. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, μπορείς κι εσύ να ενημερωθείς για τα Το ρολόι που κρατάς στα χέρια σου κρύβει ένα μυστικό: το μυστικό της κόκκινης ομάδας. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, μπορείς κι εσύ να ενημερωθείς για τα πρόσφατα κατορθώματά μας στο Νέστο και να μπεις στην

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Μ.: 4674 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ: ρ.ελευθερια ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ. 427 π.χ. - 347 π.χ.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ. 427 π.χ. - 347 π.χ. ΠΛΑΤΩΝΑΣ 427 π.χ. - 347 π.χ. Έργα Ίωνας, Ευθύφρων, Απολογία, Κρίτων, Φαίδων, Χαρµίδης, Λάχης, Γοργίας, Κρατύλος, Ευθύδηµος, Μένων, Συµπόσιον, Φαίδρος, Πολιτεία, Θεαίτητος, Παρµενίδης, Σοφιστής, Πολιτικός,

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 Διαταράξεις της µνήµης στην Ακρόπολη Στην Ακρόπολη των Αθηνών, την άνοιξη του 1936, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ διαπίστωνε έκπληκτος ότι η πόλη πράγµατι υπήρχε και ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου Δ.Α.Σ.Η. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Ο βαθμός δημοκρατίας κάθε χώρας συναρτάται ευθέως και άμεσα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι κοινωνικά και οικονομικά αδύναμοι Ούλωφ

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001]

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975/1986/2001 [Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] Άρθρο 2 (αξία του ανθρώπου, διεθνείς σχέσεις) 1. Ο σεβασµός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αποσκλήρυνση Υπόγειων Νερών Με Χρήση Προσροφητικών Υλικών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αποσκλήρυνση Υπόγειων Νερών Με Χρήση Προσροφητικών Υλικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αποσκλήρυνση Υπόγειων Νερών Με Χρήση Προσροφητικών Υλικών Ονοματεπώνυμο σπουδαστή: Λαϊνά Δάφνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν

Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Αυδίκος Η αµηχανία µπροστά στον τοίχο: το Πρόγραµµα και οι κοινότητες των Τσιγγάνων Γεια σας. Εγώ είµαι καινούργιος στη Θεσσαλία οι εκατέρωθέν µου καθήµενοι προϋπήρξαν εµού. Να ξεκινήσω, λοιπόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο Η Σαηεντολογία, που ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάµπαρντ, είναι µια εφαρµοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία η οποία προσφέρει έναν ακριβή δρόµο µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισµών κατά την περίοδο της εχθρικής Κατοχής (1941-1944) Ολυµπία Κλήµη-Καµινάρη, Πάντειο Πανεπιστήµιο

Ο ρόλος των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισµών κατά την περίοδο της εχθρικής Κατοχής (1941-1944) Ολυµπία Κλήµη-Καµινάρη, Πάντειο Πανεπιστήµιο Ο ρόλος των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισµών κατά την περίοδο της εχθρικής Κατοχής (1941-1944) Ολυµπία Κλήµη-Καµινάρη, Πάντειο Πανεπιστήµιο «Θα θέλαµε να συστήσουµε σε όσους ασχολούνται µε τους συνεταιρισµούς

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση:

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση: Ιατρικά και Νοσοκοµειακά Έξοδα Οι Εργάτες που λαµβάνουν εβδοµαδιαίο επίδοµα αποζηµίωσης ίσως να δικαιούνται να πληρωθούν από την Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση (από εισπνοή σκόνης),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 2015-2016

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 2015-2016 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 2015-2016 ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΕΥΕΛΠΙΣΤΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕ- ΣΕΙ ΕΝΑΝ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ/ΕΣ ΘΕ- ΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΜΙΑΣ ΣΥΛ- ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

Πού βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου; Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί. και όχι φτυάρια.

Πού βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου; Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί. και όχι φτυάρια. Πού βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου; Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί και όχι φτυάρια. Τα µεγαλύτερα µυστικά του κόσµου κρύβονται πάντα µε τον καλύτερο τρόπο, παραµένοντας στην κοινή θέα. Για να καταλάβουµε

Διαβάστε περισσότερα

2. Γιατί η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι ο πλέον φυσικός και υγιεινός τρόπος θέρµανσης;

2. Γιατί η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι ο πλέον φυσικός και υγιεινός τρόπος θέρµανσης; Εισαγωγή στην Υπέρυθρη Θέρµανση 1. Τι είναι η Υπέρυθρη Θέρµανση; Η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι µια καινοτόµος τεχνολογία εκποµπής υπέρυθρης θερµότητας, στο ίδιο µήκος κύµατος µε αυτή που εκπέµπει ο ήλιος,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ Για πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα μέχρι την πρωτομαγιά Eισαγωγή Συνάδελφοι-ες,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση. Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει.

Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση. Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει. Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει. Στα χιλιάδες χρόνια της ιστορίας της η Ελλάδα έχει γεµίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Γυναικείοι Συνεταιρισμοί: εκδοχή ή εργασιακή

Διαβάστε περισσότερα

O ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΙΟ ΧΩΡΟ

O ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΙΟ ΧΩΡΟ O ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΙΟ ΧΩΡΟ Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου - Ιεροκλή, µάζεψε το υνί και φέρτο στην αποθήκη, εγώ πάω τα άλογα στον σταύλο, είπε η Ναυσικά, η γυναίκα του Ιεροκλή. - Ναυσικά,

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:30/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 3/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-01-2007 Σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Κυρίες, κύριοι, Η έννοια της ανάπτυξης είναι τόσο πολυφορεμένη στο σύγχρονο πολιτικό λεξιλόγιο, που αν δεν δώσουμε, ο καθένας από

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό

Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό MEMO/11/907 Βρυξέλλες, 13 εκεµβρίου 2011 Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό Γιατί προτείνετε τις µεταρρυθµίσεις αυτές; Τρεις λόγοι: Πρώτος και κυριότερος: Σε οικονοµικά δύσκολους καιρούς πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής Ο Ιησούς περπατά στους δρόμους μας, έρχεται στα σπίτια μας για να μας προσφέρει την πίστη

Περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής Ο Ιησούς περπατά στους δρόμους μας, έρχεται στα σπίτια μας για να μας προσφέρει την πίστη Αποφάσισα να προκηρύξω ένα έτος της Πίστεως το οποίο θα αρχίσει στις 11 Οκτωβρίου 2012, πεντηκοστή επέτειο από την έναρξη της Β Συνόδου του Βατικανού και θα λήξει με την Πανήγυρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 03:54 Ζητούμενο είναι να τεθεί ο προβληματισμός και να προκύψει η αναζήτηση Γράφτηκε από τον Κώστας Γκέτσης Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Σταύρος Α. Ζένιος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δήμος Αγ. Δομετίου, 25 Μαρτίου 2012. Υλικό για την ομιλία από το βιβλίο Δημιουργική Κύπρος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γραπτή έκφραση παραγωγή λόγου Α δημοτικού

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γραπτή έκφραση παραγωγή λόγου Α δημοτικού ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γραπτή έκφραση παραγωγή λόγου Α δημοτικού Η μετάβαση από τον προφορικό λόγο στο γραπτό, εγείρει ερωτήματα στο μαθητή της Α Δημοτικού. Το συνηθισμένο ερώτημα είναι: «Πώς να αρχίσω; Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Παν. Πατρών. Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Παν. Πατρών. Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΡΟΣ: Το τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Παν. Πατρών ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υπουργείο Παιδείας ΑΠΟ: Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΘΕΜΑ: Έκθεση Επιτροπής ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17 Σεπτεµβρίου 2004 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Πανεπιστήμιο Ιδιότητα. Επίκουρη Καθηγήτρια. Καθηγητής. Λέκτορας

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Πανεπιστήμιο Ιδιότητα. Επίκουρη Καθηγήτρια. Καθηγητής. Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Π.Θ.- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών 8 Μάρτη 8 Μάρτη πριν από λίγες μέρες. Για ακόμα μια φορά αντιμετωπίστηκε ως μέρα γιορτής. Διαφημίσεις Ηondos center. Ανακοινώσεις από «ευαισθητοποιημένους» σε θέματα ισότητας. Οι επιφανειακές αναφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Στη βάση του περίτεχνου ανδριάντα του Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, υπάρχει το εξής έμμετρο επίγραμμα: «Σε άτι γοργό καβαλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη -*- SPORΤDAY 1 Ηµεροµηνία Εκδότες:Zερβάκης- Κατσιµίγκος Α.Ε.Κ. Σε αυτό το τεύχος 1. Α.Ε.Κ. ΣΕΛ. 2-3 2 3 ο4-1 9 9 7 Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη Μαύρος, Μανωλάς, Ατµατσίδης και Νικολάου οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Δημήτρης Μικελλίδης Πρόεδρος ΠΟΕΔ Αγαπητοί συνεργάτες, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους.

Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους. Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους. Υπό του κ. Κανένα γιατί δεν έχει σημασία ποιός το έγραψε, ούτε τι τίτλους σπουδών έχει, παρά μόνο τι λέει... (v.20120722225112) Άρθρο 0. Το Ελληνικό Κράτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Απόστολος Πιερρής ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι 14 Ιανουαρίου 2015 2 Η χώρα έχει ναυαγήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πώς να πάρετε τα µέτρα µόνοι σας Σχετικά µε τη µέτρηση Θα χρειαστείτε ένα µέτρο(µεζούρα) που εύκολα θα προµηθευτείτε από ένα κατάστηµα µε υλικά ραπτών ή από ένα πολυκατάστηµα. Το µέτρο(µεζούρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665312-3 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665312-3 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665312-3 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok.gr Αθήνα, 12 Ιουλίου 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας ιάλεξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού στην Ηµερίδα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αξιωµατικών Αστυνοµίας Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας Αθήνα, 05/12/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα