ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ ΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ ΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ- ΕΣ ΚΕΦΑ- ΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 44 ΣΕΛΙ- ΕΣ ΕΝΟΤ ΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1 Το νοµοθετικό έργο 2 Η έγκριση του προϋπολογισµού 3 Ο έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας 4 Η οργάνωση του Κοινοβουλίου 4 Η πρόσβαση και η ενηµέρωση του κοινού 4 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5 Η Προεδρία του Συµβουλίου 5 Η λήψη των αποφάσεων 6 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 7 Η κοινοτική νοµοθεσία 9 Η οργάνωση 10 Η διαφάνεια 10 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10 Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 11 Η δηµοκρατική υποχρέωση λογοδοσίας 11 Η οργάνωση της Επιτροπής 12 Το έργο της Επιτροπής 12 Νοµοθετική πρωτοβουλία 12 Θεµατοφύλακας των Συνθηκών 12 ιαχειριστής και διαπραγµατευτής 13 Άλλες δραστηριότητες 13 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 13 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 14 Εκτεταµένος και λεπτοµερής έλεγχος 15 Εκθέσεις, Γνωµοδοτήσεις και ηλώσεις 15 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 15 Στόχοι των επενδύσεων 16 Βελτίωση της ποιότητας ζωής 16 Οικοδόµηση µιας ισχυρότερης οικονοµίας µε περισσότερες θέσεις εργασίας 16 Επενδύσεις έκτος Ευρωπαϊκής Ένωσης 17 Πηγές άντλησης κεφαλαίων 17 οµή της τράπεζας 17 Τα σχέδια και η διαδικασία επιλογής τους 18 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ σε συγκεκριµένους τοµείς 18 Περιφερειακή ανάπτυξη 19 Πρωτοβουλία «Καινοτοµία 2010» 19 ιευθύνσεις και τηλεφωνα ΕΤΕπ 20

3 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 20 οµή του ΕΤΕ 21 Η αναµόρφωση του ΕΤΕ 22 Χρηµατοδότηση έργων υποδοµής 22 Συµµετοχή στην ανάπτυξη των ΜΜΕ 22 ιαδικασία δηµιουργίας χαρτοφυλακίου εγγυήσεων 23 ιαδικασία υποβολής των προτάσεων συµµετοχής σε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου 23 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 24 Η «ιευκόλυνση Εκκίνησης» του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Ταµείου 25 Πρόγραµµα για την ανάπτυξη και το περιβάλλον: Εγγυήσεις σε ΜΜΕ για νέες επενδύσεις στον τοµέα του περιβάλλοντος 25 Προϋποθέσεις για την κάλυψη από το ΕΤΕ: 26 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 27 Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 28 Οργάνωση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) 29 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΕ 29 Ευρωπαϊκός Οργανισµός Αξιολόγησης Φαρµάκων Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Αξιολόγηση των Φαρµακευτικών Προϊόντων (EMEA) 29 Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (EEA) 29 Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ETF) 30 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης 30 Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας (EMCDDA) 30 Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ιαβίωσης και Εργασίας 31 Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά (OHIM) 31 Γραφείο ικαιωµάτων επί των Φυτικών Ποικιλιών 31 Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 32 Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της ΕΕ 32 Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας 32 Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 33 Υπηρεσία επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 33 Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα Ασφαλείας 34 ορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 34 Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία 34 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµηση της Απάτης 35 Ευρωπαϊκή Μονάδα ικαστικής Συνεργασίας 35 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης 35 Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίµων 35 Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα 36 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την ασφάλεια των αεροµεταφορών 36 Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια ικτύων και Πληροφοριών 37 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 37

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 52 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΕΛΛΑ Α 1 Γενικά 4 Περιεχόµενα του ΚΠΣ 4 Χρηµατοδότηση 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 «ΣΧΕ ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» 5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΧΕ ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟ 1 TOΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ε.Π.ΚτΠ) Γενικά 1 Στόχοι του προγράµµατος 1 Αξονες Προτεραιότητας 1 Πληροφορίες 2 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ε.Π.ΑΝ.) Γενικά 5 Στόχοι του προγράµµατος 5 Αξονες Προτεραιότητας 5 Πληροφορίες 6 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» (Ε.Π.Α.Α. & Α.Υ.) Γενικά 11 Στόχοι του προγράµµατος 11 Αξονες Προτεραιότητας 11 Πληροφορίες 12 ΤΟΜΕΑΚΟ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Π.ΑΛ.) Γενικά 17 Στόχοι του προγράµµατος 17 Αξονες Προτεραιότητας 17 Πληροφορίες 18 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (Ε.Π.Α.Ε.Κ.) Γενικά 20 Στόχοι του προγράµµατος 20 Αξονες Προτεραιότητας 20 Πληροφορίες 20 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Ε.Π.Π.) Γενικά 24 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 24 Πληροφορίες 24 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ-ΛΙΜΑΝΙΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α.)

5 Γενικά 26 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 26 Πληροφορίες 26 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΙ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΑ - ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ε.Π.Σ.Α.Α.Σ.) Γενικά 31 Στόχοι του προγράµµατος 31 Άξονες Προτεραιότητας 31 Πληροφορίες 31 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.E.Α.Ε.Κ.) Γενικά 35 Στόχοι του προγράµµατος 35 Άξονες Προτεραιότητας 35 Πληροφορίες 36 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ε.Π.ΠΕΡ.) Γενικά 39 Στόχοι του προγράµµατος 39 Άξονες Προτεραιότητας 39 Πληροφορίες 39 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» (Ε.Π.Υ.Π.) Γενικά 45 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 45 Πληροφορίες 45 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Γενικά 1 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 1 Πληροφορίες 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Γενικά 4 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 4 Πληροφορίες 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γενικά 9 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 9 Πληροφορίες 9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 11 Γενικά 12 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 12 Πληροφορίες 12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γενικά 16 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 16 Πληροφορίες 16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» Γενικά 20

6 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 20 Πληροφορίες 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γενικά 25 Στόχοι του προγράµµατος 25 Άξονες Προτεραιότητας 25 Πληροφορίες 25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Γενικά 29 Στόχοι 29 Άξονες Προτεραιότητας 29 Πληροφορίες 30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενικά 34 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 34 Πληροφορίες 34 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γενικά 38 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 38 Πληροφορίες 38 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Γενικά 42 Στόχοι και στρατηγική 42 Άξονες Προτεραιότητας 42 Πληροφορίες 42 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενικά 46 Στόχοι του προγράµµατος 46 Άξονες Προτεραιότητας 46 Πληροφορίες 46 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενικά 50 Στόχοι και Άξονες Προτεραιότητας 50 Πληροφορίες 50 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΛΛΑ Α 53 Γενικά 1 Γενικοί στόχοι του προγράµµατος 1 Στοιχεία προτεραιότητας για την επιτυχή υλοποίηση του προγράµµατος 1 Βασικές Αρχές Υλοποίησης 2 Έργα που εντάσσεται στο Πρόγραµµα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 3 Πληροφορίες 6 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER ΕΛΛΑ Α 16 Γενικά 17 Γενικοί στόχοι του προγράµµατος 17 Ειδικοί στόχοι του προγράµµατος 17 Άξονες προταιρεότητας 18 Στρατηγική του προγράµµατος 19

7 Φορείς υλοποίησης 20 Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής Ο.Τ.. 23 Πληροφορίες 24 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΙΙ ΕΛΛΑ Α 28 Γενικά 29 Στόχοι της πρωτοβουλίας 29 Επιλέξιµες περιοχές και προτεραιότητες για την ανάληψη δράσης 29 Χρηµατόδοτηση 30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN IΙ, ΠΕΡΑΜΑ, ΕΛΛΑ Α 32 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN II, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΛΑ Α 33 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN II, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΕΛΛΑ Α 34 Πληροφορίες 35 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG ΙΙΙ ΕΛΛΑ Α 35 Γενικά 36 Στόχοι 36 ΕΣΜΗ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 36 Γενικά 37 Στόχοι του προγράµµατος 37 Άξονες Προτεραιότητας 37 Άµεσα και έµµεσα Ωφελούµενοι 37 Κριτήρια επιλογής έργων 39 Προσκλήσεις 39 ΕΣΜΗ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΠΓ Μ 39 Γενικά 40 Στόχοι του προγράµµατος 40 Άξονες Προτεραιότητας 40 Άµεσα και έµµεσα Ωφελούµενοι 40 Κριτήρια επιλογής έργων 41 ΕΣΜΗ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ 41 Γενικά 42 Στόχοι του προγράµµατος 42 Άξονες Προτεραιότητας 42 Άµεσα και έµµεσα Ωφελούµενοι 43 Κριτήρια επιλογής έργων 43 Προσκλήσεις 44 ΕΣΜΗ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ 44 Γενικά 45 Στόχοι του προγράµµατος 45 Άξονες Προτεραιότητας 45 Άµεσα και έµµεσα Ωφελούµενοι 45 Κριτήρια επιλογής έργων 46 ΕΣΜΗ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ 47 Γενικά 48 Στόχοι του προγράµµατος 48 ΕΣΜΗ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 48 Γενικά 49 Στόχοι του προγράµµατος 49 Άξονες Προτεραιότητας 49 Άµεσα και έµµεσα Ωφελούµενοι 49

8 Κριτήρια επιλογής έργων 50 Πληροφορίες 51 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 51 Γενικά 53 Στρατηγική στον τοµέα του περιβάλλοντος 53 Προτεραιότητες παρέµβασης 53 Κατανοµή πόρων 53 ιαδικασία υποβολής αιτηµάτων συνδροµής από τους ενδιαφερόµενους φορείς 56 Αξιολόγηση αιτηµάτων επιλογή έργων 57 Παρακολούθηση εγκεκριµένων έργων 58 Στρατηγική στον τοµέα των Μεταφορών 59 Προτεραιότητες παρέµβασης 60 Ανάπτυξη των Ε 60 Προτεραιότητες για τον τοµέα 60 Προτεραιότητες ανά τρόπο µεταφοράς 61 Πληροφορίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ 192 Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΓΠ 2 Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 2 Μεταρρύθµιση Ιουνίου Συνέχιση της µεταρρύθµισης της ΚΓΠ το Ανάπτυξη της υπαίθρου και γενικές προοπτικές 4 Γεωργία: περιφερειακή διάσταση 5 Η πολιτική ανταγωνισµού 5 Ασφάλεια των τροφίµων 6 Νοµική βάση 6 ΕΝΙΑΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 6 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 7 Πολλαπλή συµµόρφωση. 7 Σταδιακή µείωση, διαφοροποίηση και δηµοσιονοµική πειθαρχία. 7 Σύστηµα παροχής συµβουλών. 7 Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ Ε). 8 Τρόπος πληρωµής. 8 Χορήγηση και υπολογισµός της ενιαίας ενίσχυσης. 8 Εθνικό απόθεµα 9 Χρησιµοποίηση των δικαιωµάτων 9 Χρησιµοποίηση των γαιών 9 Αγρανάπαυση 9 Περιφερειακή εφαρµογή 9 Μερική εφαρµογή 10 Προαιρετικός αποκλεισµός 10 Μετάβαση 10 Ενηµέρωση 11 Επιτροπολογία 11

9 Μεταβατικά µέτρα 11 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ 11 Σκληρός σίτος 11 Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 11 Ρύζι 11 Καρποί µε κέλυφος 11 Ενεργειακές καλλιέργειες 12 Γεώµηλα αµυλοποιίας 12 Πριµοδοτήσεις για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και συµπληρωµατικές ενισχύσεις 12 Ειδικές περιφερειακές ενισχύσεις στις µεγάλες καλλιέργειες 12 Σπόροι προς σπορά 12 Στρεµµατικές ενισχύσεις για τις µεγάλες καλλιέργειες 12 Αιγοπρόβατα 13 Βόειο κρέας 13 Ενίσχυση στα οσπριοειδή 14 «Μεσογειακά προϊόντα» 14 Βαµβάκι 14 Καπνός 15 Λυκίσκος 15 Ενισχύσεις στο ελαιόλαδο 15 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 15 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΓΠ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 16 ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Τ.Π.Ε ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 16 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 7 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 7 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑ 10 Σκληρός σίτος 10 Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 10 Ρύζι 11 Καρποί µε κέλυφος 11 Ενεργειακές καλλιέργειες 11 Γεώµηλα αµυλοποιίας 11 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ 13 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑ 13 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 13 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 14 ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 14 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ 15 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑ 16 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 16 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 17 Ενηµέρωση 17 Επιτροπολογία 17 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ 17 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑ 18 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 20

10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επιστροφές κατά την εξαγωγή για τη ζάχαρη και την ισογλυκόζη. 20 Επιστροφές κατά την παραγωγή ζάχαρης χρησιµοποιούµενης στη χηµική βιοµηχανία. 20 Μέτρα ενισχύσεων για τη διάθεση της ακατέργαστης ζάχαρης. 21 Ενίσχυση προσαρµογής στον κλάδο των διυλιστηρίων. 21 Λοιπά µέτρα (ζάχαρη). 21 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ 21 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ 22 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 22 Ενιαία ενίσχυση 23 Πρόσθετες ενισχύσεις 23 Εθνικές ενισχύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας 23 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 23 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 23 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΩΝ 24 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΩΝ 26 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 26 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 26 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 27 ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΆΞΕΙΣ 27 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 28 Γενικές διατάξεις 29 Ενισχύσεις στην παραγωγή κλωστικού λίνου και κλωστικής καννάβεως 29 Άλλες παρεµβάσεις 29 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενίσχυση για τον κλωστικό λίνο και την κάνναβη 30 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΜΕΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΩΝ 30 ΒΑΜΒΑΚΙ 31 Αποσύνδεση 31 Αµεσες ενισχύσεις 31 Εθνική βασική έκταση 31 Συµπληρωµατική ενίσχυση: αναδιάρθρωση: 32 Υπολογισµός της ενίσχυσης στην παραγωγή 32 Σταθεροποίηση της δαπάνης 32 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 33 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006 ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 34 Ενίσχυση για το βαµβάκι 34 ΜΕΤΑΞΙ 34 Καθεστώς στήριξης των σηροτρόφων 34 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ 34 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 34 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 35 Συµµετοχή στη χρηµατοδότηση των λειτουργικών δαπανών των οµάδων παραγωγών 35 Παρεµβάσεις στις αγορές µε τη µορφή των αποσύρσεων 35 Ενισχύσεις στην παραγωγή µεταποιηµένων φρούτων 35 Ειδικά µέτρα για τις Μπανάνες 35 Συµπληρωµατικά της λειτουργίας της ΚΟΑ φρούτων και λαχανικών : 35

11 Ειδικά µέτρα για τα φουντούκια 36 Φρούτα µε σκληρό περίβληµα 36 Άλλες παρεµβάσεις 36 Ενισχύσεις στην παραγωγή µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τη ντοµάτα 36 Ενισχύσεις στην παραγωγή µεταποιηµένων φρούτων 36 Ενισχύσεις και παρεµβάσεις για τα µεταποιηµένα προϊόντα, µε βάση σταφίδες 36 Ενισχύσεις για τις κονσέρβες µε βάση τον ανανά 36 Οικονοµικός συµψηφισµός για την ενθάρρυνση της µεταποίησης εσπεριδοειδών 37 ωρεάν διανοµή φρούτων και λαχανικών 37 Ειδικά µέτρα για τα σπαράγγια 37 Το επιχειρησιακό πρόγραµµα 37 Οργανώσεις και διεπαγγελµατικές συµφωνίες 37 Καθεστώς παρέµβασης 38 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 38 Τροποποίηση της ΚΟΑ για είσοδο των νέων κρατών µελών 38 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΜΕΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 39 Παραγωγή, έλεγχος και εµπορία 40 Επιχειρησιακό Ταµείο 40 Ενισχύσεις 41 Τιµή 41 Παρέµβαση / Απόσυρση 42 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επιστροφές κατά την εξαγωγή οπωροκηπευτικών 42 Χρηµατικές αντισταθµίσεις για ενέργειες απόσυρσης και δαπάνες αγοράς 42 Ταµείο λειτουργίας των οργανώσεων των παραγωγών 42 Ειδικά µέτρα για τους καρπούς µε κέλυφος 42 Ενισχύσεις στην παραγωγή µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τις τοµάτες 43 Ενισχύσεις στην παραγωγή µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα φρούτα 43 Παρέµβαση για τις σταφίδες και τα σύκα 43 Χρηµατικές αντισταθµίσεις για την ενθάρρυνση της µεταποίησης εσπεριδοειδών 43 ωρεάν διανοµή οπωροκηπευτικών 43 Ενίσχυση σε οµάδες παραγωγών για προαναγνώριση 44 Λοιπά µέτρα (οπωροκηπευτικά) 44 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 44 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 45 ΣΤΟΧΟΙ 45 ΜΟΡΦΕΣ ΡΑΣΗΣ 45 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ 45 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ 45 Ενισχύσεις στην παραγωγή µεταποιηµένων προϊόντων 46 Ενισχύσεις για την καλλιέργεια σταφυλιών προοριζόµενων για την παραγωγή σταφίδας των ποικιλιών σουλτανίνας, Moscatel και κορινθιακής 46 Ενισχύσεις για την αποθεµατοποίηση σουλτανίνας, κορινθιακής σταφίδας και ξερών σύκων 46 Ενισχύσεις στην παραγωγή κονσερβών ανανά 46 Επιστροφές κατά την εξαγωγή 46 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 46 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 46 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 47 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/ υναµικό της παραγωγής 47 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 48 Ιδιωτική αποθεµατοποίηση 49 Απόσταξη 49 Οµάδες παραγωγών και οργανώσεις του κυκλώµατος 49 Οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες: 49 Οίνοι ποιότητος που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές (v.q.p.r.d) 50 Καθεστώς ανταλλαγών µε τις τρίτες χώρες 50 Γενικές µεταβατικές και τελικές διατάξεις 50 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 51 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα 52 Επιστροφές κατά την εξαγωγή προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα 52 Αποθεµατοποίηση οίνων και γλευκών σταφυλιών 52 Απόσταξη του οίνου 52 Μέτρα αποθεµατοποίησης της αλκοόλης 52 Ενίσχυση στη χρησιµοποίηση γλευκών 52 Πριµοδοτήσεις για οριστική εγκατάλειψη εκτάσεων φυτευµένων µε αµπέλους 53 Αναδιάρθρωση και µετατροπή του αµπελώνα 53 Λοιπά µέτρα (αµπελοοινικός τοµέας) 53 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΠΝΟΥ 53 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 55 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΑ ΚΑΠΝΟΥ 55 Αποσύνδεση 55 Άµεσες ενισχύσεις 55 Κοινοτικό Ταµείο Καπνού 55 Πρόσθετη ενίσχυση: Αναδιάρφθρωση 56 Πλαίσιο 56 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 56 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΠΝΩΝ 57 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κοινοτικό ταµείο καπνού (εκτός SANCO ) 57 Λοιπά µέτρα (λοιπά φυτικά προϊόντα ή µέτρα ) 57 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΡΥΖΙΟΥ 57 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑ 58 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΑ ΡΥΖΙΟΥ 58 Άµεσες ενισχύσεις 59 Καθεστώς τιµών 59 Καθεστώς συναλλαγών µε τρίτες χώρες 59 Λοιπές διατάξεις 59 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 60 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Παρεµβάσεις υπό τη µορφή αποθεµατοποίησης του ρυζιού 60 Λοιπά µέτρα (ρύζι) 60 Σύντοµη επισκόπηση δαπανών του ρυζιού 61 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 61

13 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΚΟΑ 62 Μέτρα που αφορούν τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες 62 Μέτρα που αφορούν την εσωτερική αγορά 63 Μέτρα που αφορούν τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες 63 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 72 Επιστροφές για το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα 72 Παρεµβάσεις υπό µορφή αποθεµατοποίησης του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη 73 Ενισχύσεις για τη διάθεση του αποκορυφωµένου γάλακτος 73 Παρεµβάσεις υπό µορφή αποθεµατοποίησης του βουτύρου και της κρέµας 73 Λοιπά µέτρα σχετικά µε τις λιπαρές ουσίες του βουτύρου 73 Παρεµβάσεις υπό µορφή αποθεµατοποίησης των τυριών 74 Υπερεισφορά καταβαλλόµενη από τους παραγωγούς γάλακτος 74 Χορήγηση γάλακτος στους µαθητές 74 Λοιπά µέτρα (γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα) 74 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΒΟ ΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 75 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΚΟΑ 76 ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 76 ΜΕΤΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 76 Μερική εφαρµογή 77 ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 79 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 80 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 82 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επιστροφές για το βόειο κρέας 83 Παρεµβάσεις υπό µορφή αποθεµατοποίησης βοείου κρέατος 83 Έκτακτα µέτρα στήριξης 83 Επιστροφές για ζώντα ζώα 84 Λοιπά µέτρα (βόειο κρέας) 84 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 84 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΚΟΑ 85 Μέτρα που αφορούν την εσωτερική αγορά 85 Μέτρα που αφορούν τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες 85 Μέτρα που αφορούν την εσωτερική αγορά Άµεσες ενισχύσεις στους παραγωγούς Ενιαία ενίσχυση Ιδιωτική Αποθεµατοποίηση Πρόσθετες πληρωµές 90 Μέτρα που αφορούν τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες 90 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 91 Πριµοδοτήσεις 92 Ιδιωτική αποθεµατοποίηση 92 Μεταβατικά µέτρα 92 Εισαγωγές 92 ασµολογικές ποσοστώσεις 92 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Παρεµβάσεις υπό µορφή αποθεµατοποίησης αιγοπροβείου κρέατος 93 Λοιπά µέτρα (αιγοπρόβειο κρέας) 93

14 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 93 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΚΟΑ 94 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 94 Άµεσες ενισχύσεις 94 Καθεστώς τιµών 94 Μέτρα παρέµβασης. 94 Καθεστώς συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες 94 Λοιπές διατάξεις 95 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 95 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επιστροφές για το χοίρειο κρέας 96 Παρεµβάσεις για το χοίρειο κρέας 96 Έκτακτα µέτρα στήριξης της αγοράς χοιρείου κρέατος 96 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΓΩΝ 96 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΚΟΑ 97 Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ του 2003: καθιέρωση των άµεσων ενισχύσεων 97 Νέα Κράτη µέλη 97 Εµπορία 97 Καθεστώς συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες 97 Λοιπές διατάξεις 98 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΓΩΝ 98 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επιστροφές για τα αυγά 98 Επιστροφές για τα πουλερικά 99 Έκτακτα µέτρα στήριξης της αγοράς στον τοµέα των αυγών 99 Λοιπά µέτρα (χοίρειο κρέας, πουλερικά, αυγά, µελισσοκοµία και λοιπά ζωϊκά προϊόντα) 99 ΕΙ ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 99 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΚΟΑ 101 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 101 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Λοιπά µέτρα (χοίρειο κρέας, πουλερικά, αυγά, µελισσοκοµία και λοιπά ζωϊκά προϊόντα) 101 Ειδικές ενισχύσεις στη µελισσοκοµία 101 ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 101 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 102 Επισιτιστικά προγράµµατα 103 Προγράµµατα υπέρ των απόρων 103 Επισιτιστική βοήθεια 103 Λοιπά µέτρα (επισιτιστικά προγράµµατα) 103 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 104 ΕΙ ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 105 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 107 Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας για τους προσφέροντες 109 Ποσοστό χρηµατοδοτικής στήριξης 109 Σύµβαση 109

15 Επιδοτήσεις 109 Υποβολή και περιεχόµενο των αιτήσεων επιδότησης 110 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενέργειες προώθησης: πληρωµές από τα κράτη µέλη 110 Ενέργειες προώθησης: πληρωµές απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 110 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 110 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΓΠ 2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1698/ α) Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικήςγης 1 β) µέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση δασικής γης 5 α) µέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 5 β) µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές 2 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 2 ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 2 Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και εφαρµογή 3 Leader 3 Οµάδες τοπικής δράσης 4 Μέτρα: Η στήριξη που παρέχεται βάσει του άξονα Leader 4 Συνεργασία 5 Χρηµατοδότηση της τεχνικής βοήθειας 5 Πόροι και κατανοµή τους 6 Συνεισφορά του Ταµείου 7 Επιλεξιµότητα δαπανών 8 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 13 Εγκατάσταση νέων γεωργών 13 Κατάρτιση 13 Πρόωρη συνταξιοδότηση Παλαιό καθεστώς 14 Πρόωρη συνταξιοδότηση Νέο καθεστώς 14 Μειονεκτικές περιοχές 14 Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα Παλαιό καθεστώς 14 Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα Νέο καθεστώς 14 Βελτίωση της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων 15 ασοκοµία Παλαιό καθεστώς 15 ασοκοµία Νέο καθεστώς 15 Ενθάρρυνση της προσαρµογής και ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών 15 Λοιπά µέτρα αγροτικής ανάπτυξης στο ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων 15 Αγροτική ανάπτυξη στο ΕΓΤΠΕ, τµήµα Προσανατολισµού 16 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Προσανατολισµού Περιοχές στόχου αριθ Ειδικό πρόγραµµα για την ειρήνη και τη συµφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και τη µεθόρια περιφέρεια της Ιρλανδίας 17 Περάτωση των παλαιότερων προγραµµάτων στις περιοχές των στόχων αριθ. 1 και αριθ Περάτωση των παλαιότερων προγραµµάτων στις περιοχές εκτός στόχου αριθ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Προσανατολισµού Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 20

16 Λοιπά µέτρα 21 ασοκοµία (εκτός του ΕΓΤΠΕ) 22 Φυτικοί και ζωικοί γενετικοί πόροι 22 Μεταβατικό µέσο για τη χρηµατοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων, για τα νέα κράτη µέλη 23 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΑΑΥ 26 KΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ LEADER+ 27 Νέα προσέγγιση για το πρόγραµµα LEADER 2 Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ 2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 3 Γεωγραφική εφαρµογή 4 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 4 ΣΚΕΛΗ 4 ΣΚΕΛΟΣ 1: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 5 Περιοχές τις οποίες αφορά η πρωτοβουλία 5 Αναπτυξιακή στρατηγική 5 ΣΚΕΛΟΣ 2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 5 ΣΚΕΛΟΣ 3: ΙΚΤΥΩΣΗ 6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 7 Κατάρτιση και παρουσίαση των προτάσεων για προγράµµατα της πρωτοβουλίας 8 Πλαίσιο και στρατηγική εφαρµογής, διαδικασία επιλογής, χρηµατοδότηση 8 ιατάξεις διαχείρισης, ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης 8 Έγκριση των προγραµµάτων 8 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 8 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΟΜΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 9 Κριτήρια επιλογής των ΟΤ, διαδικασίες και χρονοδιάγραµµα 10 ΕΛΛΑ Α : ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ LEADER+ 10 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Leader 12 Περάτωση των παλαιότερων προγραµµάτων (κοινοτικές πρωτοβουλίες) 12 Περάτωση των παλαιότερων προγραµµάτων (καινοτόµες ενέργειες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΛΙΕΙΑ 56 ΤΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2 Γ'Κ.Π.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΛΛΑ Α (Ε.Π.ΑΛ.) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΧΜΠΑ) 2 Νοµοθετικό πλαίσιο 2

17 Στόχοι 2 Πεδίο εφαρµογής 2 Επιλεξιµότητα 2 Άξονας προτεραιότητας 1: Προσαρµογή της αλιευτικής προσπάθειας 2 Άξονας προτεραιότητας 2: Ανανέωση του στόλου και εκσυγχρονισµός των αλιευτικών σκαφών 2 Άξονας προτεραιότητας 3: Προστασία και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων, της υδατοκαλλιέργειας, του εξοπλισµού των αλιευτικών λιµένων, της µεταποίησης και εµπορίας των προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα 2 Άξονας προτεραιότητας 4: Άλλα Μέτρα 2 Άξονας προτεραιότητας 5: Τεχνική Βοήθεια 2 Προϋπολογισµός ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2 Στόχοι 2 Έξοδα που αναλαµβάνει η Επιτροπή 2 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2 Καθήκοντα 2 Επιτροπές 2 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2 Πράσινη Βίβλος Αλιείας 2 Πρώτη δέσµη των προτάσεων µεταρρύθµισης 2 Στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 2 ιατήρηση των πόρων και διαχείριση της αλιείας 2 Ενίσχυση των τεχνικών µέτρων 2 Αλιεία για βιοµηχανικούς σκοπούς 2 ιαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο Θάλασσα 2 Ενσωµάτωση περιβαλλοντικών θεµάτων στη διαχείριση της αλιείας 2 Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των επιστηµονικών συµβουλών για τη διαχείριση της αλιείας 2 Επιπτώσεις της πολιτικής στον τοµέα της διατήρησης στον αλιευτικό στόλο 2 Νέοι κανόνες για την χορήγηση ενίσχυσης στο στόλο 2 Μέτρα για τον περιορισµό της αλιευτικής ικανότητας 2 Πρόσβαση σε ύδατα και πόρους 2 ιεθνής αλιεία 2 Υδατοκαλλιέργεια 2 Επαναπρογραµµατισµός των ιαρθρωτικών Ταµείων προκειµένου να επωφεληθούν από τα υφιστάµενα µέσα 2 Αποτελεσµατική και συµµετοχική λήψη αποφάσεων 2 Πρόταση για την Ίδρυση "Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας" 2 Αποτελεσµατική κοινοτική στρατηγική επιθεώρησης και εποπτείας 2 1. Καθορισµός προτεραιοτήτων επιθεώρησης για τα περισσότερο επαπειλούµενα αποθέµατα 2 2. Ειδικά και διαφανή προγράµµατα παρακολούθησης 2 3. Αύξηση της συνεργασίας για τη βελτίωση των ελέγχων 2

18 Ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (ΚΥΕΑ) 2 Ιστορικό 2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, COM(2002) 511 τελικό, Προϋπολογισµός ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2 Στόχος 2 Νοµική βάση 2 Γενικές αρχές της ΚΟΑ 2 Ενηµέρωση των καταναλωτών 2 Οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ) 2 Σχεδιασµός παραγωγής και εµπορίας. 2 ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις ( Ε) 2 Καθεστώς τιµών και παρεµβάσεις 2 Γενικό καθεστώς. 2 Καθεστώς παρέµβασης 2 Μεταφορά 2 Ιδιωτική Αποθεµατοποίηση 2 Ειδικές διατάξεις για τα τονοειδή (τόνοι, παλαµίδες..) 2 Καθεστώς συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες 2 Τελωνιακό καθεστώς. 2 Τιµή αναφοράς. 2 Μέτρα διασφάλισης. 2 Γενικές διατάξεις 2 Μέτρα έκτακτης ανάγκης. 2 Ίση πρόσβαση στις υποδοµές. 2 Έλεγχος, επιτήρηση και εφαρµογή. 2 Έκθεση. 2 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2 Κανόνες Εµπορίας 2 Ενηµέρωση του καταναλωτή 2 Οργανώσεις παραγωγών 2 ιεπαγγελµατικές οργανώσεις 2 Ετήσιες τιµές και µέτρα 2 Παρεµβάσεις 2 Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων 2 Καθεστώς συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες 2 Κοινοποίηση δεδοµένων 2 Καθεστώς συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες 2

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 145 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1260/99 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου Πεδίο εφαρµογής 2 Επιλέξιµες δραστηριότητες 2 Κοινοτική πρωτοβουλία 3 Καινοτόµες δράσεις και τεχνική βοήθεια 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Στόχος της Ανακοίνωσης 5 Γενικές αρχές 5 Καινοτοµία και πειραµατισµός 5 Υποστήριξη των κανονικών προγραµµάτων 5 Επικέντρωση 6 Συµπληρωµατικότητα 6 Εταιρική σχέση 6 Συνεχής βελτίωση 6 ιακρατική συνεργασία και δικτύωση 7 Ισότητα ευκαιριών 7 Θεµατικά πεδία 7 Καινοτόµες προσεγγίσεις για να προλάβουµε την οικονοµική και κοινωνική αλλαγή 7 Καινοτόµες προσεγγίσεις στη χρήση των εργαλείων της κοινωνίας της πληροφορίας, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου 8 Νέες προσεγγίσεις στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 8 Καινοτόµες προσεγγίσεις στον εκσυγχρονισµό της οργάνωσης εργασίας 8 Καινοτόµες προσεγγίσεις στην προώθηση της δια βίου µάθησης 8 Τοπικές στρατηγικές για την απασχόληση και την καινοτοµία 9 Προώθηση της εφαρµογής τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και δραστηριότητες σύγκρισης των επιδόσεων 9 Ενσωµάτωση της διάστασης της απασχόλησης σε όλες τις τοπικές πολιτικές 9 Ανάπτυξη προτύπων κατάρτισης για επιχειρηµατίες του κοινωνικού τοµέα και εισαγωγείς καινοτοµιών 9 Ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων για την υποστήριξη του τρίτου συστήµατος 9 Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των θέσεων εργασίας 9 Κεφαλαιοποίηση, ιάδοση και Αξιολόγηση 10 Χρηµατοδότηση, ιαχείριση και Ετήσιος Απολογισµός 10 Νοµικό πλαίσιο 11 Πληροφορίες 12 ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 2 Στόχοι 2 Επιλεξιµότητα 2 Κοινοτική υποστήριξη 2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2

20 Κύριες προτεραιότητες 4 Απασχολησιµότητα και καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού 4 Προώθηση της επιχειρηµατικής νοοτροπίας 4 Προσαρµοστικότητα του ευρωπαϊκού εργατικού δυναµικού 4 Ειδικές ενέργειες που θα υποστηρίξουν την ισότητα των ανδρών και των γυναικών 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 Στόχοι 5 Χρηµατοδότηση 5 Υπεύθυνη αρχή για την υλοποίηση του προγράµµατος 6 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 7 Στόχος του Κανονισµού 7 Αποστολή του ΕΚΤ 7 Πεδίο παρέµβασης του ΕΚΤ 7 Μεταβατικές διατάξεις 8 Ρήτρα επανεξέτασης 8 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL 8 Στόχοι 2 Βάση της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL 2 Το κοινοτικό µέτρο 2 Θεµατικά πεδία 3 Απασχολησιµότητα 4 Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος 4 Προσαρµοστικότητα 4 Ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες 4 ικαιούχοι 4 Αιτούντες άσυλο 5 Γεωγραφική κάλυψη και Χρηµατοδότηση 5 ιαδικασία 6 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕQUAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Προτεραιότητες του προγράµµατος 7 Επιλεξιµότητα 7 Κοινοτική ενίσχυση 8 Τρόπος υλοποίησης του προγράµµατος 8 Νοµική βάση 8 Χρονοδιάγραµµα 9 Χρήσιµες πληροφορίες 9 EURES 9 Στόχοι 2 Σύνθεση 2 Είδη ενεργειών 2 ροµολόγηση σχεδίων 2 Επιλεξιµότητα 2 Νοµική βάση 2 Πληροφορίες 3 ΜΕΤΡΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3 Στόχοι 2

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( )

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) ή στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κατερίνα Θεμελή ΕΥΣΕΚΤ, Μονάδα Α Βασικά Σημεία Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11812/17 BUDGET 26 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 επί του γενικού προϋπολογισμού για το 2017:

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΣΧΈΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ ΑΡΙΘ. 1/2015 SECTION III COMMISSION ΈΣΟΔΑ ΈΣΟΔΑ

EL 1 EL ΣΧΈΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ ΑΡΙΘ. 1/2015 SECTION III COMMISSION ΈΣΟΔΑ ΈΣΟΔΑ ΣΧΈΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ ΑΡΙΘ. 1/2015 SECTION III COMMISSION ΈΣΟΔΑ ΈΣΟΔΑ Τίτλος Ονομασία Σχέδιο προϋπολογισμού 2015 Σχέδιο διορθωτικής επιστολής αριθ. 1/2015 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2008-2010 6/3/2008 9:47 πµ 1 ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 6/3/2008 9:47 πµ

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων.

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART 2016-2020 RESTART.. Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Για ένα πλαίσιο εφαρµογής µε πιο απλούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.6 : «ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής µελέτης που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και γενικότερη παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box)

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Μενού Πληροφόρηση ιοίκησης Βήµατα Πλοήγησης Γενικά Η επιλογή ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Η πλοήγηση στα κατώτερα επίπεδα ακολουθείται µε εναλλαγή των οθονών µε

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό Κοινοτικής. Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΑΑ) ηµόσια απάνη

Ποσοστό Κοινοτικής. Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΑΑ) ηµόσια απάνη Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) ΠΙΝΑΚΕΣ 6.2 : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ Πίνακας 6.2.1 : Χρηµατοδοτικό σχήµα ανά Άξονα στις περιοχές Εκτός Σύγκλισης Άξονας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΗΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΤΗΝΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (CIP)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΗΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΤΗΝΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (CIP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΗΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΤΗΝΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (CIP) 2007-2013 Ευαγγελία Σολωµού Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή ιαχείρισης του Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ιεύθυνση ιεθνών Βιοµηχανικών Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

4ο Προσυνεδριακό ιήµερο ΤΕΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4ο Προσυνεδριακό ιήµερο ΤΕΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4ο Προσυνεδριακό ιήµερο ΤΕΕ για το ΕΣΠΑ 2007 2013 ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ LEADER+ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Εισηγητής : Βασίλης Παπαβασιλείου Γ. /ντης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΣΧΈΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΎ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΑΡΙΘ. 2/2015 SECTION III COMMISSION ΈΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ. Αριθμητικά δεδομένα

EL 1 EL ΣΧΈΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΎ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΑΡΙΘ. 2/2015 SECTION III COMMISSION ΈΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ. Αριθμητικά δεδομένα ΣΧΈΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΎ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΑΡΙΘ. 2/2015 SECTION III COMMISSION ΈΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ Τίτλος Ονομασία Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015 Νέο ποσό 01 Οικονομικές και χρηματοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Πληροφορίες:Α. Μακρυκώστας Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΑΑ για τον αγροτικό τομέα

Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΑΑ για τον αγροτικό τομέα Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020 για τον αγροτικό τομέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά 1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εγκρίθηκε με την Απόφαση C(2015) 7415/23-10-2015 Με δημόσια δαπάνη 523.406.309 - κοινοτική συμμετοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013 ηµοσιονοµικές Προοπτικές 2007-2013 25 Οκτωβρίου 2004 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115 27

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CLLD / LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Α.Α ΜΕΤΡΟ 19. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

CLLD / LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Α.Α ΜΕΤΡΟ 19. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD / LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ πρώην 1 Ανάπτυξη μέσω του CLLD / LEADER Η Εθνική Οικονομία αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1/14 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ α/α (αρ. στήλης) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 Συµπληρώνεται ο κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

URBAN II URBAN II

URBAN II URBAN II URBAN II 2000 2006 URBAN II 2000 2006 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ Πρόγραµµα Συνολικό κόστος Σύνολο ηµ. απ. Κοινοτική Συµµετοχή Εθνική Συµµετοχή Αναµενόµεν η Ιδιωτική Συµµετοχή Πέραµα 12.733.334

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12441/17 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28-11-2000 E(2000)3405 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28-11-2000 σχετικά µε την έγκριση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η.. 2. Έγκριση του καταλόγου των Σηµείων «Α» 3. Αγροτική Ανάπτυξη Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα