ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ ΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ ΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ- ΕΣ ΚΕΦΑ- ΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 44 ΣΕΛΙ- ΕΣ ΕΝΟΤ ΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1 Το νοµοθετικό έργο 2 Η έγκριση του προϋπολογισµού 3 Ο έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας 4 Η οργάνωση του Κοινοβουλίου 4 Η πρόσβαση και η ενηµέρωση του κοινού 4 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5 Η Προεδρία του Συµβουλίου 5 Η λήψη των αποφάσεων 6 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 7 Η κοινοτική νοµοθεσία 9 Η οργάνωση 10 Η διαφάνεια 10 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10 Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 11 Η δηµοκρατική υποχρέωση λογοδοσίας 11 Η οργάνωση της Επιτροπής 12 Το έργο της Επιτροπής 12 Νοµοθετική πρωτοβουλία 12 Θεµατοφύλακας των Συνθηκών 12 ιαχειριστής και διαπραγµατευτής 13 Άλλες δραστηριότητες 13 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 13 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 14 Εκτεταµένος και λεπτοµερής έλεγχος 15 Εκθέσεις, Γνωµοδοτήσεις και ηλώσεις 15 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 15 Στόχοι των επενδύσεων 16 Βελτίωση της ποιότητας ζωής 16 Οικοδόµηση µιας ισχυρότερης οικονοµίας µε περισσότερες θέσεις εργασίας 16 Επενδύσεις έκτος Ευρωπαϊκής Ένωσης 17 Πηγές άντλησης κεφαλαίων 17 οµή της τράπεζας 17 Τα σχέδια και η διαδικασία επιλογής τους 18 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ σε συγκεκριµένους τοµείς 18 Περιφερειακή ανάπτυξη 19 Πρωτοβουλία «Καινοτοµία 2010» 19 ιευθύνσεις και τηλεφωνα ΕΤΕπ 20

3 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 20 οµή του ΕΤΕ 21 Η αναµόρφωση του ΕΤΕ 22 Χρηµατοδότηση έργων υποδοµής 22 Συµµετοχή στην ανάπτυξη των ΜΜΕ 22 ιαδικασία δηµιουργίας χαρτοφυλακίου εγγυήσεων 23 ιαδικασία υποβολής των προτάσεων συµµετοχής σε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου 23 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 24 Η «ιευκόλυνση Εκκίνησης» του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Ταµείου 25 Πρόγραµµα για την ανάπτυξη και το περιβάλλον: Εγγυήσεις σε ΜΜΕ για νέες επενδύσεις στον τοµέα του περιβάλλοντος 25 Προϋποθέσεις για την κάλυψη από το ΕΤΕ: 26 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 27 Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 28 Οργάνωση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) 29 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΕ 29 Ευρωπαϊκός Οργανισµός Αξιολόγησης Φαρµάκων Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Αξιολόγηση των Φαρµακευτικών Προϊόντων (EMEA) 29 Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (EEA) 29 Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ETF) 30 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης 30 Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας (EMCDDA) 30 Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ιαβίωσης και Εργασίας 31 Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά (OHIM) 31 Γραφείο ικαιωµάτων επί των Φυτικών Ποικιλιών 31 Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 32 Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της ΕΕ 32 Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας 32 Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 33 Υπηρεσία επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 33 Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα Ασφαλείας 34 ορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 34 Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία 34 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµηση της Απάτης 35 Ευρωπαϊκή Μονάδα ικαστικής Συνεργασίας 35 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης 35 Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίµων 35 Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα 36 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την ασφάλεια των αεροµεταφορών 36 Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια ικτύων και Πληροφοριών 37 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 37

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 52 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΕΛΛΑ Α 1 Γενικά 4 Περιεχόµενα του ΚΠΣ 4 Χρηµατοδότηση 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 «ΣΧΕ ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» 5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΧΕ ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟ 1 TOΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ε.Π.ΚτΠ) Γενικά 1 Στόχοι του προγράµµατος 1 Αξονες Προτεραιότητας 1 Πληροφορίες 2 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ε.Π.ΑΝ.) Γενικά 5 Στόχοι του προγράµµατος 5 Αξονες Προτεραιότητας 5 Πληροφορίες 6 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» (Ε.Π.Α.Α. & Α.Υ.) Γενικά 11 Στόχοι του προγράµµατος 11 Αξονες Προτεραιότητας 11 Πληροφορίες 12 ΤΟΜΕΑΚΟ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Π.ΑΛ.) Γενικά 17 Στόχοι του προγράµµατος 17 Αξονες Προτεραιότητας 17 Πληροφορίες 18 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (Ε.Π.Α.Ε.Κ.) Γενικά 20 Στόχοι του προγράµµατος 20 Αξονες Προτεραιότητας 20 Πληροφορίες 20 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Ε.Π.Π.) Γενικά 24 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 24 Πληροφορίες 24 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ-ΛΙΜΑΝΙΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α.)

5 Γενικά 26 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 26 Πληροφορίες 26 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΙ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΑ - ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ε.Π.Σ.Α.Α.Σ.) Γενικά 31 Στόχοι του προγράµµατος 31 Άξονες Προτεραιότητας 31 Πληροφορίες 31 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.E.Α.Ε.Κ.) Γενικά 35 Στόχοι του προγράµµατος 35 Άξονες Προτεραιότητας 35 Πληροφορίες 36 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ε.Π.ΠΕΡ.) Γενικά 39 Στόχοι του προγράµµατος 39 Άξονες Προτεραιότητας 39 Πληροφορίες 39 ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» (Ε.Π.Υ.Π.) Γενικά 45 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 45 Πληροφορίες 45 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Γενικά 1 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 1 Πληροφορίες 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Γενικά 4 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 4 Πληροφορίες 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γενικά 9 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 9 Πληροφορίες 9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 11 Γενικά 12 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 12 Πληροφορίες 12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γενικά 16 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 16 Πληροφορίες 16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» Γενικά 20

6 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 20 Πληροφορίες 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γενικά 25 Στόχοι του προγράµµατος 25 Άξονες Προτεραιότητας 25 Πληροφορίες 25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Γενικά 29 Στόχοι 29 Άξονες Προτεραιότητας 29 Πληροφορίες 30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενικά 34 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 34 Πληροφορίες 34 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γενικά 38 Στόχοι και άξονες προτεραιότητας 38 Πληροφορίες 38 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Γενικά 42 Στόχοι και στρατηγική 42 Άξονες Προτεραιότητας 42 Πληροφορίες 42 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενικά 46 Στόχοι του προγράµµατος 46 Άξονες Προτεραιότητας 46 Πληροφορίες 46 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενικά 50 Στόχοι και Άξονες Προτεραιότητας 50 Πληροφορίες 50 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΛΛΑ Α 53 Γενικά 1 Γενικοί στόχοι του προγράµµατος 1 Στοιχεία προτεραιότητας για την επιτυχή υλοποίηση του προγράµµατος 1 Βασικές Αρχές Υλοποίησης 2 Έργα που εντάσσεται στο Πρόγραµµα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 3 Πληροφορίες 6 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER ΕΛΛΑ Α 16 Γενικά 17 Γενικοί στόχοι του προγράµµατος 17 Ειδικοί στόχοι του προγράµµατος 17 Άξονες προταιρεότητας 18 Στρατηγική του προγράµµατος 19

7 Φορείς υλοποίησης 20 Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής Ο.Τ.. 23 Πληροφορίες 24 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΙΙ ΕΛΛΑ Α 28 Γενικά 29 Στόχοι της πρωτοβουλίας 29 Επιλέξιµες περιοχές και προτεραιότητες για την ανάληψη δράσης 29 Χρηµατόδοτηση 30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN IΙ, ΠΕΡΑΜΑ, ΕΛΛΑ Α 32 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN II, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΛΑ Α 33 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN II, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΕΛΛΑ Α 34 Πληροφορίες 35 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG ΙΙΙ ΕΛΛΑ Α 35 Γενικά 36 Στόχοι 36 ΕΣΜΗ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 36 Γενικά 37 Στόχοι του προγράµµατος 37 Άξονες Προτεραιότητας 37 Άµεσα και έµµεσα Ωφελούµενοι 37 Κριτήρια επιλογής έργων 39 Προσκλήσεις 39 ΕΣΜΗ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΠΓ Μ 39 Γενικά 40 Στόχοι του προγράµµατος 40 Άξονες Προτεραιότητας 40 Άµεσα και έµµεσα Ωφελούµενοι 40 Κριτήρια επιλογής έργων 41 ΕΣΜΗ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ 41 Γενικά 42 Στόχοι του προγράµµατος 42 Άξονες Προτεραιότητας 42 Άµεσα και έµµεσα Ωφελούµενοι 43 Κριτήρια επιλογής έργων 43 Προσκλήσεις 44 ΕΣΜΗ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ 44 Γενικά 45 Στόχοι του προγράµµατος 45 Άξονες Προτεραιότητας 45 Άµεσα και έµµεσα Ωφελούµενοι 45 Κριτήρια επιλογής έργων 46 ΕΣΜΗ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ 47 Γενικά 48 Στόχοι του προγράµµατος 48 ΕΣΜΗ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 48 Γενικά 49 Στόχοι του προγράµµατος 49 Άξονες Προτεραιότητας 49 Άµεσα και έµµεσα Ωφελούµενοι 49

8 Κριτήρια επιλογής έργων 50 Πληροφορίες 51 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 51 Γενικά 53 Στρατηγική στον τοµέα του περιβάλλοντος 53 Προτεραιότητες παρέµβασης 53 Κατανοµή πόρων 53 ιαδικασία υποβολής αιτηµάτων συνδροµής από τους ενδιαφερόµενους φορείς 56 Αξιολόγηση αιτηµάτων επιλογή έργων 57 Παρακολούθηση εγκεκριµένων έργων 58 Στρατηγική στον τοµέα των Μεταφορών 59 Προτεραιότητες παρέµβασης 60 Ανάπτυξη των Ε 60 Προτεραιότητες για τον τοµέα 60 Προτεραιότητες ανά τρόπο µεταφοράς 61 Πληροφορίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ 192 Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΓΠ 2 Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 2 Μεταρρύθµιση Ιουνίου Συνέχιση της µεταρρύθµισης της ΚΓΠ το Ανάπτυξη της υπαίθρου και γενικές προοπτικές 4 Γεωργία: περιφερειακή διάσταση 5 Η πολιτική ανταγωνισµού 5 Ασφάλεια των τροφίµων 6 Νοµική βάση 6 ΕΝΙΑΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 6 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 7 Πολλαπλή συµµόρφωση. 7 Σταδιακή µείωση, διαφοροποίηση και δηµοσιονοµική πειθαρχία. 7 Σύστηµα παροχής συµβουλών. 7 Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ Ε). 8 Τρόπος πληρωµής. 8 Χορήγηση και υπολογισµός της ενιαίας ενίσχυσης. 8 Εθνικό απόθεµα 9 Χρησιµοποίηση των δικαιωµάτων 9 Χρησιµοποίηση των γαιών 9 Αγρανάπαυση 9 Περιφερειακή εφαρµογή 9 Μερική εφαρµογή 10 Προαιρετικός αποκλεισµός 10 Μετάβαση 10 Ενηµέρωση 11 Επιτροπολογία 11

9 Μεταβατικά µέτρα 11 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ 11 Σκληρός σίτος 11 Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 11 Ρύζι 11 Καρποί µε κέλυφος 11 Ενεργειακές καλλιέργειες 12 Γεώµηλα αµυλοποιίας 12 Πριµοδοτήσεις για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και συµπληρωµατικές ενισχύσεις 12 Ειδικές περιφερειακές ενισχύσεις στις µεγάλες καλλιέργειες 12 Σπόροι προς σπορά 12 Στρεµµατικές ενισχύσεις για τις µεγάλες καλλιέργειες 12 Αιγοπρόβατα 13 Βόειο κρέας 13 Ενίσχυση στα οσπριοειδή 14 «Μεσογειακά προϊόντα» 14 Βαµβάκι 14 Καπνός 15 Λυκίσκος 15 Ενισχύσεις στο ελαιόλαδο 15 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 15 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΓΠ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 16 ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Τ.Π.Ε ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 16 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 7 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 7 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑ 10 Σκληρός σίτος 10 Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 10 Ρύζι 11 Καρποί µε κέλυφος 11 Ενεργειακές καλλιέργειες 11 Γεώµηλα αµυλοποιίας 11 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ 13 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑ 13 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 13 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 14 ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 14 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ 15 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑ 16 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 16 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 17 Ενηµέρωση 17 Επιτροπολογία 17 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ 17 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑ 18 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 20

10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επιστροφές κατά την εξαγωγή για τη ζάχαρη και την ισογλυκόζη. 20 Επιστροφές κατά την παραγωγή ζάχαρης χρησιµοποιούµενης στη χηµική βιοµηχανία. 20 Μέτρα ενισχύσεων για τη διάθεση της ακατέργαστης ζάχαρης. 21 Ενίσχυση προσαρµογής στον κλάδο των διυλιστηρίων. 21 Λοιπά µέτρα (ζάχαρη). 21 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ 21 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ 22 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 22 Ενιαία ενίσχυση 23 Πρόσθετες ενισχύσεις 23 Εθνικές ενισχύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας 23 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 23 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 23 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΩΝ 24 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΩΝ 26 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 26 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 26 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 27 ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΆΞΕΙΣ 27 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 28 Γενικές διατάξεις 29 Ενισχύσεις στην παραγωγή κλωστικού λίνου και κλωστικής καννάβεως 29 Άλλες παρεµβάσεις 29 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενίσχυση για τον κλωστικό λίνο και την κάνναβη 30 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΜΕΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΩΝ 30 ΒΑΜΒΑΚΙ 31 Αποσύνδεση 31 Αµεσες ενισχύσεις 31 Εθνική βασική έκταση 31 Συµπληρωµατική ενίσχυση: αναδιάρθρωση: 32 Υπολογισµός της ενίσχυσης στην παραγωγή 32 Σταθεροποίηση της δαπάνης 32 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 33 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006 ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 34 Ενίσχυση για το βαµβάκι 34 ΜΕΤΑΞΙ 34 Καθεστώς στήριξης των σηροτρόφων 34 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ 34 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 34 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 35 Συµµετοχή στη χρηµατοδότηση των λειτουργικών δαπανών των οµάδων παραγωγών 35 Παρεµβάσεις στις αγορές µε τη µορφή των αποσύρσεων 35 Ενισχύσεις στην παραγωγή µεταποιηµένων φρούτων 35 Ειδικά µέτρα για τις Μπανάνες 35 Συµπληρωµατικά της λειτουργίας της ΚΟΑ φρούτων και λαχανικών : 35

11 Ειδικά µέτρα για τα φουντούκια 36 Φρούτα µε σκληρό περίβληµα 36 Άλλες παρεµβάσεις 36 Ενισχύσεις στην παραγωγή µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τη ντοµάτα 36 Ενισχύσεις στην παραγωγή µεταποιηµένων φρούτων 36 Ενισχύσεις και παρεµβάσεις για τα µεταποιηµένα προϊόντα, µε βάση σταφίδες 36 Ενισχύσεις για τις κονσέρβες µε βάση τον ανανά 36 Οικονοµικός συµψηφισµός για την ενθάρρυνση της µεταποίησης εσπεριδοειδών 37 ωρεάν διανοµή φρούτων και λαχανικών 37 Ειδικά µέτρα για τα σπαράγγια 37 Το επιχειρησιακό πρόγραµµα 37 Οργανώσεις και διεπαγγελµατικές συµφωνίες 37 Καθεστώς παρέµβασης 38 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 38 Τροποποίηση της ΚΟΑ για είσοδο των νέων κρατών µελών 38 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΜΕΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 39 Παραγωγή, έλεγχος και εµπορία 40 Επιχειρησιακό Ταµείο 40 Ενισχύσεις 41 Τιµή 41 Παρέµβαση / Απόσυρση 42 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επιστροφές κατά την εξαγωγή οπωροκηπευτικών 42 Χρηµατικές αντισταθµίσεις για ενέργειες απόσυρσης και δαπάνες αγοράς 42 Ταµείο λειτουργίας των οργανώσεων των παραγωγών 42 Ειδικά µέτρα για τους καρπούς µε κέλυφος 42 Ενισχύσεις στην παραγωγή µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τις τοµάτες 43 Ενισχύσεις στην παραγωγή µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα φρούτα 43 Παρέµβαση για τις σταφίδες και τα σύκα 43 Χρηµατικές αντισταθµίσεις για την ενθάρρυνση της µεταποίησης εσπεριδοειδών 43 ωρεάν διανοµή οπωροκηπευτικών 43 Ενίσχυση σε οµάδες παραγωγών για προαναγνώριση 44 Λοιπά µέτρα (οπωροκηπευτικά) 44 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 44 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 45 ΣΤΟΧΟΙ 45 ΜΟΡΦΕΣ ΡΑΣΗΣ 45 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ 45 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ 45 Ενισχύσεις στην παραγωγή µεταποιηµένων προϊόντων 46 Ενισχύσεις για την καλλιέργεια σταφυλιών προοριζόµενων για την παραγωγή σταφίδας των ποικιλιών σουλτανίνας, Moscatel και κορινθιακής 46 Ενισχύσεις για την αποθεµατοποίηση σουλτανίνας, κορινθιακής σταφίδας και ξερών σύκων 46 Ενισχύσεις στην παραγωγή κονσερβών ανανά 46 Επιστροφές κατά την εξαγωγή 46 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 46 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 46 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 47 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/ υναµικό της παραγωγής 47 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 48 Ιδιωτική αποθεµατοποίηση 49 Απόσταξη 49 Οµάδες παραγωγών και οργανώσεις του κυκλώµατος 49 Οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες: 49 Οίνοι ποιότητος που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές (v.q.p.r.d) 50 Καθεστώς ανταλλαγών µε τις τρίτες χώρες 50 Γενικές µεταβατικές και τελικές διατάξεις 50 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 51 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα 52 Επιστροφές κατά την εξαγωγή προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα 52 Αποθεµατοποίηση οίνων και γλευκών σταφυλιών 52 Απόσταξη του οίνου 52 Μέτρα αποθεµατοποίησης της αλκοόλης 52 Ενίσχυση στη χρησιµοποίηση γλευκών 52 Πριµοδοτήσεις για οριστική εγκατάλειψη εκτάσεων φυτευµένων µε αµπέλους 53 Αναδιάρθρωση και µετατροπή του αµπελώνα 53 Λοιπά µέτρα (αµπελοοινικός τοµέας) 53 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΠΝΟΥ 53 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 55 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΑ ΚΑΠΝΟΥ 55 Αποσύνδεση 55 Άµεσες ενισχύσεις 55 Κοινοτικό Ταµείο Καπνού 55 Πρόσθετη ενίσχυση: Αναδιάρφθρωση 56 Πλαίσιο 56 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 56 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΠΝΩΝ 57 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κοινοτικό ταµείο καπνού (εκτός SANCO ) 57 Λοιπά µέτρα (λοιπά φυτικά προϊόντα ή µέτρα ) 57 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΡΥΖΙΟΥ 57 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑ 58 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΑ ΡΥΖΙΟΥ 58 Άµεσες ενισχύσεις 59 Καθεστώς τιµών 59 Καθεστώς συναλλαγών µε τρίτες χώρες 59 Λοιπές διατάξεις 59 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 60 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Παρεµβάσεις υπό τη µορφή αποθεµατοποίησης του ρυζιού 60 Λοιπά µέτρα (ρύζι) 60 Σύντοµη επισκόπηση δαπανών του ρυζιού 61 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 61

13 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΚΟΑ 62 Μέτρα που αφορούν τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες 62 Μέτρα που αφορούν την εσωτερική αγορά 63 Μέτρα που αφορούν τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες 63 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 72 Επιστροφές για το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα 72 Παρεµβάσεις υπό µορφή αποθεµατοποίησης του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη 73 Ενισχύσεις για τη διάθεση του αποκορυφωµένου γάλακτος 73 Παρεµβάσεις υπό µορφή αποθεµατοποίησης του βουτύρου και της κρέµας 73 Λοιπά µέτρα σχετικά µε τις λιπαρές ουσίες του βουτύρου 73 Παρεµβάσεις υπό µορφή αποθεµατοποίησης των τυριών 74 Υπερεισφορά καταβαλλόµενη από τους παραγωγούς γάλακτος 74 Χορήγηση γάλακτος στους µαθητές 74 Λοιπά µέτρα (γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα) 74 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΒΟ ΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 75 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΚΟΑ 76 ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 76 ΜΕΤΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 76 Μερική εφαρµογή 77 ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 79 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 80 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 82 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επιστροφές για το βόειο κρέας 83 Παρεµβάσεις υπό µορφή αποθεµατοποίησης βοείου κρέατος 83 Έκτακτα µέτρα στήριξης 83 Επιστροφές για ζώντα ζώα 84 Λοιπά µέτρα (βόειο κρέας) 84 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 84 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΚΟΑ 85 Μέτρα που αφορούν την εσωτερική αγορά 85 Μέτρα που αφορούν τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες 85 Μέτρα που αφορούν την εσωτερική αγορά Άµεσες ενισχύσεις στους παραγωγούς Ενιαία ενίσχυση Ιδιωτική Αποθεµατοποίηση Πρόσθετες πληρωµές 90 Μέτρα που αφορούν τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες 90 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 91 Πριµοδοτήσεις 92 Ιδιωτική αποθεµατοποίηση 92 Μεταβατικά µέτρα 92 Εισαγωγές 92 ασµολογικές ποσοστώσεις 92 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Παρεµβάσεις υπό µορφή αποθεµατοποίησης αιγοπροβείου κρέατος 93 Λοιπά µέτρα (αιγοπρόβειο κρέας) 93

14 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 93 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΚΟΑ 94 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 94 Άµεσες ενισχύσεις 94 Καθεστώς τιµών 94 Μέτρα παρέµβασης. 94 Καθεστώς συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες 94 Λοιπές διατάξεις 95 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 95 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επιστροφές για το χοίρειο κρέας 96 Παρεµβάσεις για το χοίρειο κρέας 96 Έκτακτα µέτρα στήριξης της αγοράς χοιρείου κρέατος 96 ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΓΩΝ 96 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΚΟΑ 97 Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ του 2003: καθιέρωση των άµεσων ενισχύσεων 97 Νέα Κράτη µέλη 97 Εµπορία 97 Καθεστώς συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες 97 Λοιπές διατάξεις 98 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΓΩΝ 98 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επιστροφές για τα αυγά 98 Επιστροφές για τα πουλερικά 99 Έκτακτα µέτρα στήριξης της αγοράς στον τοµέα των αυγών 99 Λοιπά µέτρα (χοίρειο κρέας, πουλερικά, αυγά, µελισσοκοµία και λοιπά ζωϊκά προϊόντα) 99 ΕΙ ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 99 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΚΟΑ 101 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 101 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Λοιπά µέτρα (χοίρειο κρέας, πουλερικά, αυγά, µελισσοκοµία και λοιπά ζωϊκά προϊόντα) 101 Ειδικές ενισχύσεις στη µελισσοκοµία 101 ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 101 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 102 Επισιτιστικά προγράµµατα 103 Προγράµµατα υπέρ των απόρων 103 Επισιτιστική βοήθεια 103 Λοιπά µέτρα (επισιτιστικά προγράµµατα) 103 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 104 ΕΙ ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 105 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 107 Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας για τους προσφέροντες 109 Ποσοστό χρηµατοδοτικής στήριξης 109 Σύµβαση 109

15 Επιδοτήσεις 109 Υποβολή και περιεχόµενο των αιτήσεων επιδότησης 110 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενέργειες προώθησης: πληρωµές από τα κράτη µέλη 110 Ενέργειες προώθησης: πληρωµές απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 110 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 110 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΓΠ 2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1698/ α) Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικήςγης 1 β) µέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση δασικής γης 5 α) µέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 5 β) µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές 2 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 2 ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 2 Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και εφαρµογή 3 Leader 3 Οµάδες τοπικής δράσης 4 Μέτρα: Η στήριξη που παρέχεται βάσει του άξονα Leader 4 Συνεργασία 5 Χρηµατοδότηση της τεχνικής βοήθειας 5 Πόροι και κατανοµή τους 6 Συνεισφορά του Ταµείου 7 Επιλεξιµότητα δαπανών 8 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 13 Εγκατάσταση νέων γεωργών 13 Κατάρτιση 13 Πρόωρη συνταξιοδότηση Παλαιό καθεστώς 14 Πρόωρη συνταξιοδότηση Νέο καθεστώς 14 Μειονεκτικές περιοχές 14 Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα Παλαιό καθεστώς 14 Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα Νέο καθεστώς 14 Βελτίωση της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων 15 ασοκοµία Παλαιό καθεστώς 15 ασοκοµία Νέο καθεστώς 15 Ενθάρρυνση της προσαρµογής και ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών 15 Λοιπά µέτρα αγροτικής ανάπτυξης στο ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων 15 Αγροτική ανάπτυξη στο ΕΓΤΠΕ, τµήµα Προσανατολισµού 16 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Προσανατολισµού Περιοχές στόχου αριθ Ειδικό πρόγραµµα για την ειρήνη και τη συµφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και τη µεθόρια περιφέρεια της Ιρλανδίας 17 Περάτωση των παλαιότερων προγραµµάτων στις περιοχές των στόχων αριθ. 1 και αριθ Περάτωση των παλαιότερων προγραµµάτων στις περιοχές εκτός στόχου αριθ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Προσανατολισµού Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 20

16 Λοιπά µέτρα 21 ασοκοµία (εκτός του ΕΓΤΠΕ) 22 Φυτικοί και ζωικοί γενετικοί πόροι 22 Μεταβατικό µέσο για τη χρηµατοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων, για τα νέα κράτη µέλη 23 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΑΑΥ 26 KΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ LEADER+ 27 Νέα προσέγγιση για το πρόγραµµα LEADER 2 Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ 2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 3 Γεωγραφική εφαρµογή 4 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 4 ΣΚΕΛΗ 4 ΣΚΕΛΟΣ 1: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 5 Περιοχές τις οποίες αφορά η πρωτοβουλία 5 Αναπτυξιακή στρατηγική 5 ΣΚΕΛΟΣ 2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 5 ΣΚΕΛΟΣ 3: ΙΚΤΥΩΣΗ 6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 7 Κατάρτιση και παρουσίαση των προτάσεων για προγράµµατα της πρωτοβουλίας 8 Πλαίσιο και στρατηγική εφαρµογής, διαδικασία επιλογής, χρηµατοδότηση 8 ιατάξεις διαχείρισης, ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης 8 Έγκριση των προγραµµάτων 8 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 8 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΟΜΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 9 Κριτήρια επιλογής των ΟΤ, διαδικασίες και χρονοδιάγραµµα 10 ΕΛΛΑ Α : ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ LEADER+ 10 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Leader 12 Περάτωση των παλαιότερων προγραµµάτων (κοινοτικές πρωτοβουλίες) 12 Περάτωση των παλαιότερων προγραµµάτων (καινοτόµες ενέργειες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΛΙΕΙΑ 56 ΤΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2 Γ'Κ.Π.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΛΛΑ Α (Ε.Π.ΑΛ.) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΧΜΠΑ) 2 Νοµοθετικό πλαίσιο 2

17 Στόχοι 2 Πεδίο εφαρµογής 2 Επιλεξιµότητα 2 Άξονας προτεραιότητας 1: Προσαρµογή της αλιευτικής προσπάθειας 2 Άξονας προτεραιότητας 2: Ανανέωση του στόλου και εκσυγχρονισµός των αλιευτικών σκαφών 2 Άξονας προτεραιότητας 3: Προστασία και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων, της υδατοκαλλιέργειας, του εξοπλισµού των αλιευτικών λιµένων, της µεταποίησης και εµπορίας των προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα 2 Άξονας προτεραιότητας 4: Άλλα Μέτρα 2 Άξονας προτεραιότητας 5: Τεχνική Βοήθεια 2 Προϋπολογισµός ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2 Στόχοι 2 Έξοδα που αναλαµβάνει η Επιτροπή 2 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2 Καθήκοντα 2 Επιτροπές 2 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2 Πράσινη Βίβλος Αλιείας 2 Πρώτη δέσµη των προτάσεων µεταρρύθµισης 2 Στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 2 ιατήρηση των πόρων και διαχείριση της αλιείας 2 Ενίσχυση των τεχνικών µέτρων 2 Αλιεία για βιοµηχανικούς σκοπούς 2 ιαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο Θάλασσα 2 Ενσωµάτωση περιβαλλοντικών θεµάτων στη διαχείριση της αλιείας 2 Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των επιστηµονικών συµβουλών για τη διαχείριση της αλιείας 2 Επιπτώσεις της πολιτικής στον τοµέα της διατήρησης στον αλιευτικό στόλο 2 Νέοι κανόνες για την χορήγηση ενίσχυσης στο στόλο 2 Μέτρα για τον περιορισµό της αλιευτικής ικανότητας 2 Πρόσβαση σε ύδατα και πόρους 2 ιεθνής αλιεία 2 Υδατοκαλλιέργεια 2 Επαναπρογραµµατισµός των ιαρθρωτικών Ταµείων προκειµένου να επωφεληθούν από τα υφιστάµενα µέσα 2 Αποτελεσµατική και συµµετοχική λήψη αποφάσεων 2 Πρόταση για την Ίδρυση "Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας" 2 Αποτελεσµατική κοινοτική στρατηγική επιθεώρησης και εποπτείας 2 1. Καθορισµός προτεραιοτήτων επιθεώρησης για τα περισσότερο επαπειλούµενα αποθέµατα 2 2. Ειδικά και διαφανή προγράµµατα παρακολούθησης 2 3. Αύξηση της συνεργασίας για τη βελτίωση των ελέγχων 2

18 Ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (ΚΥΕΑ) 2 Ιστορικό 2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, COM(2002) 511 τελικό, Προϋπολογισµός ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2 Στόχος 2 Νοµική βάση 2 Γενικές αρχές της ΚΟΑ 2 Ενηµέρωση των καταναλωτών 2 Οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ) 2 Σχεδιασµός παραγωγής και εµπορίας. 2 ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις ( Ε) 2 Καθεστώς τιµών και παρεµβάσεις 2 Γενικό καθεστώς. 2 Καθεστώς παρέµβασης 2 Μεταφορά 2 Ιδιωτική Αποθεµατοποίηση 2 Ειδικές διατάξεις για τα τονοειδή (τόνοι, παλαµίδες..) 2 Καθεστώς συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες 2 Τελωνιακό καθεστώς. 2 Τιµή αναφοράς. 2 Μέτρα διασφάλισης. 2 Γενικές διατάξεις 2 Μέτρα έκτακτης ανάγκης. 2 Ίση πρόσβαση στις υποδοµές. 2 Έλεγχος, επιτήρηση και εφαρµογή. 2 Έκθεση. 2 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2 Κανόνες Εµπορίας 2 Ενηµέρωση του καταναλωτή 2 Οργανώσεις παραγωγών 2 ιεπαγγελµατικές οργανώσεις 2 Ετήσιες τιµές και µέτρα 2 Παρεµβάσεις 2 Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων 2 Καθεστώς συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες 2 Κοινοποίηση δεδοµένων 2 Καθεστώς συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες 2

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 145 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1260/99 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου Πεδίο εφαρµογής 2 Επιλέξιµες δραστηριότητες 2 Κοινοτική πρωτοβουλία 3 Καινοτόµες δράσεις και τεχνική βοήθεια 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Στόχος της Ανακοίνωσης 5 Γενικές αρχές 5 Καινοτοµία και πειραµατισµός 5 Υποστήριξη των κανονικών προγραµµάτων 5 Επικέντρωση 6 Συµπληρωµατικότητα 6 Εταιρική σχέση 6 Συνεχής βελτίωση 6 ιακρατική συνεργασία και δικτύωση 7 Ισότητα ευκαιριών 7 Θεµατικά πεδία 7 Καινοτόµες προσεγγίσεις για να προλάβουµε την οικονοµική και κοινωνική αλλαγή 7 Καινοτόµες προσεγγίσεις στη χρήση των εργαλείων της κοινωνίας της πληροφορίας, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου 8 Νέες προσεγγίσεις στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 8 Καινοτόµες προσεγγίσεις στον εκσυγχρονισµό της οργάνωσης εργασίας 8 Καινοτόµες προσεγγίσεις στην προώθηση της δια βίου µάθησης 8 Τοπικές στρατηγικές για την απασχόληση και την καινοτοµία 9 Προώθηση της εφαρµογής τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και δραστηριότητες σύγκρισης των επιδόσεων 9 Ενσωµάτωση της διάστασης της απασχόλησης σε όλες τις τοπικές πολιτικές 9 Ανάπτυξη προτύπων κατάρτισης για επιχειρηµατίες του κοινωνικού τοµέα και εισαγωγείς καινοτοµιών 9 Ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων για την υποστήριξη του τρίτου συστήµατος 9 Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των θέσεων εργασίας 9 Κεφαλαιοποίηση, ιάδοση και Αξιολόγηση 10 Χρηµατοδότηση, ιαχείριση και Ετήσιος Απολογισµός 10 Νοµικό πλαίσιο 11 Πληροφορίες 12 ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 2 Στόχοι 2 Επιλεξιµότητα 2 Κοινοτική υποστήριξη 2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2