Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ιδάσκoντες ντες: Επίκ. Καθηγητής. Ασκούνης, ρ. Ι. Χαραλαµπίδης

2 Περιεχόµενα Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση: ορισµοί, στόχοι, µορφές, κύρια ζητήµατα Ευρωπαϊκή και Ελληνική Πολιτική για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Στάδια της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Παραδείγµατα. Στοιχεία της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης: Αυθεντικοποίηση, η, Ασφάλεια,, ιαλειτουργικότητα,, Ευρυζωνικότητα Κύρια στατιστικά στοιχεία ικτυακοί Τόποι - Θέµατα

3 Ορισµοί Τι είναι, που στοχεύει και γιατί είναι σηµαντική η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

4 Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Τι είναι Η χρησιµοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη ηµόσια ιοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση µε στόχο την ψηφιακή παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις

5 Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση egovernance Ο όρος e-governance αναφέρεται στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών µέσων: έ Στην αλληλεπίδραση ανάµεσα σε Κυβερνητικούς Φορείς και Πολίτες, και Κυβερνητικούς Φορείς και Επιχειρήσεις Στις εσωτερικές κυβερνητικές λειτουργίες Στοχεύει στην απλοποίηση και τη βελτίωση των δηµοκρατικών, κυβερνητικών και επιχειρηµατικών όψεων της ιακυβέρνησης. Περικλείει τις έννοιες e-business, e-democracy, e-government, e-inclusion.

6 Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση vs. Ηλεκτρονική Κυβέρνηση Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ίνει έµφαση στους τρόπους σύµφωνα µε τους οποίους λαµβάνονται οι αποφάσεις Εξετάζει κατά πόσο και αν µια υπηρεσία θα παρέχεται Η πραγµατική αξία της εναπόκειται στην ικανότητα της εκάστοτε υπηρεσίας-οργανισµού να επαναπροσδιορίσει, αναδιαµορφώσει και αναδιοργανώσει την διαδικασία παροχής των υπηρεσιών Ηλεκτρονική Κυβέρνηση Τονίζει τον ξεχωριστό τρόπο µε τον οποίο οι αποφάσεις θα εκτελεστούν Παρέχει τις υπηρεσίες Η πραγµατική αξία της εναπόκειται στο να τοποθετήσουµε τις αντίστοιχες υπηρεσίες online

7 Όροι του πεδίου egovernance egovernment eparticipation edemocracy ebusiness ehealth elearning eeurope i2010 Information Society Interoperability BackOffice / Front Office e-identification e-authentication Security Personalisation Broadband Communication G2C, G2B, G2G, G2E, B2B, B2C, B2E ΚΤΠ, ΚΕΠ

8 Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Γιατί? Αύξηση παραγωγικότητας της ηµόσιας ιοίκησης Μείωση κόστους της παροχής υπηρεσιών έως και 50% Μείωση των αναγκών επικοινωνίας µε το κοινό (τηλεφωνικά κέντρα υποδοχής, γκισέ) Καλύτερος συντονισµός ανάµεσα σε Φορείς κοινά πρότυπα Επιπλέον οφέλη από την αναδιοργάνωση διαδικασιών, που σταδιακά αξιοποιούν καλύτερα τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών υνατότητα νέων υπηρεσιών και µεθόδων λειτουργίας (π.χ. χ τηλε-εργασία, forums, διαβουλεύσεις, τηλε-εκπαίδευση)

9 Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Γιατί? Καλύτερες ρςυπηρεσίες για πολίτες και Επιχειρήσεις Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης Μείωση του κόστους για πολίτες και επιχειρήσεις Αύξηση της ασφάλειας και ακεραιότητας δεδοµένων Υπηρεσίες που παρέχονται σε βάση «24 Χ 7» Υπηρεσίες που δεν κάνουν διακρίσεις σε φύλο, χρώµα, ηλικία υνατότητες νέων υπηρεσιών (π.χ. η- ηµοκρατία)

10 Έκδοση Άδειας το 60 Αδεια 4 3 ηµόσια Υπηρεσία 1 2 ανάγκη για οργάνωση της πληροφορίας

11 Έκδοση Άδειας το 90 Αδεια 4 3 ηµόσια Υπηρεσία 1 2 ανάγκη για οργάνωση της διαδικασίας

12 Έκδοση Άδειας το 2010 Αδεια Ηλεκτρονική Πύλη 1

13 Τύποι υπηρεσιών Η Από τη ηµόσια ιοίκηση προς άλλα µέρη G2C (Government to Citizen) Πολίτες G2B (Government to Business) - Επιχειρήσεις G2E (Government to Employee) - Εργαζόµενοι Ανάµεσα σε Φορείς της ιοίκησης G2G (Government to Government national) G2G (Government to Government international)

14 Φορείς και εµπλεκόµενοι στην Η

15 B-Business / C-Citizen / G-Government / E- Empoyee E B2E C2E G2E

16 Τα κύρια ζητήµατα για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Υποδοµές: Έχουν οι υπηρεσίες της ιοίκησης την απαραίτητη τεχνολογική υποδοµή? ιαδικασίες: Έχουν οι διαδικασίες της ιοίκησης την κατάλληλη δοµή και διασύνδεση ώστε να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ? Πρόσβαση: Έχουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις επαρκή πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήµατα και επικοινωνιακά µέσα? εξιότητες: Έχουν τα στελέχη της ηµόσιας ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και οι πολίτες τις απαιτούµενες δεξιότητες πληροφορικής?

17 Τα κύρια τεχνολογικά ζητήµατα για την Η- Αυθεντικοποίηση χρηστών και στελεχών των φορέων Ασφάλεια δεδοµένων και πληροφοριών ιαλειτουργικότητα ανάµεσα σε φορείς της ιοίκησης Ευρυζωνική Πρόσβαση Ολοκλήρωση συστηµάτων Back-Office Ολοκλήρωση συστηµάτων Front-Office Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο

18 Πολιτική Οι κύριες Ευρωπαϊκές και Ελληνικές πρωτοβουλίες και πλαίσια πολιτικής

19 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Η ERA: European Research Area FP6, Eureka, COST, national RTD programmes Lisbon Strategy, t 2001 Enlargement 12 new Member States egovernment, einclusion Broadband, security, ebusiness, ehealth Economic, Social, Environmental renewal Other policies i Single market, single currency, transport, security, sustainable development,...

20 Η πρωτοβουλία eeurope (i2010) Σύγχρονες δηµόσιες δικτυακές υπηρεσίες Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Ηλεκτρονικές υπηρεσίες µάθησης Hλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας υναµικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν Ασφαλής υποδοµή πληροφοριών Μαζική διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε πολίτες και επιχειρήσεις

21 Οι άξονες της πρωτοβουλίας eeurope egovernment ehealth elearning ebusiness Broadband (wired, wireless), multi-platform (PC, TV, mobile, ) Security

22 eeurope: Τα τρία βασικά µέτρα για την Η Πολιτική Σχεδιασµός, Παρακολούθηση, Πόροι Ειδικές δράσεις, σύγκλιση Έρευνα και Καινοτοµία Σχεδιασµός Έρευνας, Έργα ιεθνής συνεργασία Πιλοτικές Εφαρµογές Policy Policy ηµιουργία Βέλτιστων Πρακτικών ιάχυση Best Practice Implementation R&D and innovation

23 H πολιτική i2010 (συµπεριλαµβάνει το eeurope) 1) to create a Single European Information Space, which promotes an open and competitive internal market for information society and media services. This includes addressing convergence, regulatory framework for electronic communications, roaming, radio spectrum, RFID, mobile TV, audiovisual media services, film/content online, copyright, media pluralism, media literacy, consumer protection, public sector information, electronic payment, electronic signature, security strategy, spam, safer internet. 2) to strengthen investment in innovation and research in ICT. Issue areas here include: ICT research in 7th Framework Programme, European Technology Platforms, Joint Technology Initiatives; innovation; take up of ICT by EU citizens, businesses and administrations - ICT Policy Support Programme in the Competitiveness and Innovation Programme, ICT Task Force, ebusiness, standardisation, precommercial procurement, eskills. 3) to foster inclusion, better public services and quality of life through the use of ICT. Issue areas addressed under this priority are einclusion, e-accessibility, broadband/digital divide, e-government, ehealth, digital literacy, flagship initiatives: Intelligent Car, Digital Libraries, ageing/ambient Assisted Living (in preparation), ICT for sustainable growth (in preparation).

24 Η Ελληνική Ψηφιακή Στρατηγική (2006) Βήµα 1ο: ιάγνωση - εντοπισµός της ρίζας των προβληµάτων που δυσχεραίνουν τη διάδοση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη χώρα. Βήµα 2ο: Ανάλυση των διεθνών πολιτικών που αφορούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στις νέες τεχνολογίες. Εντοπισµός των καλών παραδειγµάτων αλλά και των αποτυχιών άλλων χωρών. Βήµα 3ο: Μελέτη των διεθνών και Ευρωπαϊκών εξελίξεων στον τοµέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (πολιτική της Ε.Ε. i2010, εξελίξεις WSIS κλπ.) Βήµα 4ο: ιαµόρφωση των βασικών κατευθύνσεων της Βήµα 4ο: ιαµόρφωση των βασικών κατευθύνσεων της ψηφιακής στρατηγικής για την περίοδο έως το 2013, συνεκτιµώντας τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.

25 Οι 6 κατευθύνσεις της Ψηφιακής Οι 6 κατευθύνσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής

26 Η Η- στην Ψηφιακή Στρατηγική: 1 ος Ορίζοντας (α) Μεταφορά των 20 πιο συχνά χρησιµοποιούµενων υπηρεσιών σε πλήρη ηλεκτρονική µορφή (αιτήσεις σε πανεπιστήµια,, συναλλαγές γςµ µε εφορία,, τελωνεία κλπ.) ) Στοχευµένη δράση ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών της Περιφέρειας, βάσει των τοπικών αναγκών (όπως πιλοτική εφαρµογή κινητού κέντρου εξοικείωσης σε ΤΠΕ σε µικρές κοινότητες, πακέτο ηλεκτρονικών υπηρεσιών κλπ.) ) Ανάπτυξη ενιαίου σηµείου πρόσβασης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δοµηµένου µε βάση τα γεγονότα ζωής (egovernment portal) Ανάπτυξη δυνατοτήτων ανάδρασης (feedback) από τον πολίτη σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες

27 Η Η- στην Ψηφιακή Στρατηγική: 1 ος Ορίζοντας ρζ ς(β) Ανάπτυξη κεντρικού µηχανισµού αυθεντικοποίησης και χρήση του από όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κατάρτιση αναλυτικού «χάρτη» για τις ψηφιακές υπηρεσίες που πρέπει να αναπτυχθούν ως το 2013, µε χρονοδιάγραµµα και αρµοδιότητες. Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας Σύσταση µόνιµης οµάδας εργασίας για ηλεκτρονική ασφάλεια/ηλεκτρονικό έγκληµα και ανάπτυξη πλαισίου Επιλογή κρίσιµων εφαρµογών e-health προς ανάπτυξη Πιλοτικά κινητά κέντρα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης η ρ η ρ ής ξ ηρ η ης πολιτών

28 Η Η- στην Ψηφιακή Στρατηγική 2 ος Ορίζοντας Απόφαση ώστε το κυβερνητικό portal και οι διαδικασίες και τα αναγκαία δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτό να αποτελούν βάση κοινής αποδοχής από όλες τις υπηρεσίες Παροχή όλων των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα ηλεκτρονικά (όπου έχει εφαρµογή) ) Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε βάση το «χάρτη» που θα εκπονηθεί στον 1 ο ορίζοντα Πλήρης εξασφάλιση διαλειτουργικότητας Μέτρηση αποτελεσµατικότητας στοχευµένων περιφερειακών δράσεων και επέκταση σε όλες τις περιφέρειες

29 Ψηφιακή Στρατηγική

30 Κινείται σε 3 άξονες: e-participation e-information: Πληροφόρηση σε πολιτικές, προγράµµατα, νόµους, κανονισµούς, ηµερολόγιο, οδηγίες χρήσης και οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρει το κοινό. υνατότητα ειδοποίησης µέσω mail και προσωποποίησης του portal. e-consultation: υνατότητα real time ή µέσω αναπαραγωγής γής από αρχείο πρόσβασης σε δηµόσιες συναντήσεις και ηλεκτρονικής διαβούλευσης µέσω συζητήσεων σε ευρύ φάσµα θεµάτων. e-decision-making: Υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων µέσω της συµµετοχής των πολιτών

31 e-democracy Ενηµέρωση των Πολιτών για τα πολιτικά δρώµενα Ψηφιακός ηµόσιος ιάλογος Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες Συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

32 e-inclusion Ο όρος e-inclusion αναφέρεται στην προώθηση της συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας µε ιδιαίτερη έµφαση στους εξής στόχους: Τοποθέτηση στο επίκεντρο ατόµων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση εξαιτίας της έλλειψης πόρων ή εκπαίδευσης, της ηλικίας, της γλώσσας, του φύλου, της περιοχής που διαµένουν, καθώς και ατόµων µε ειδικές ανάγκες (EU e-inclusion approach) Ενδυνάµωση της πρόσβασης στις κοινωνικές και οικονοµικές δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή εποχή (HP s vision)

33 Ανάπτυξη και εφαρµογή Η- : Πως Τι? Ποιες είναι οι πιο σηµαντικές διαδικασίες προς ηλεκτρονικοποίηση ς ρ ς η ρ η η σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο

34 Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση βρη η: Πως? Στάδιο 1: Publish (χρήση του internet για τη δηµοσίευση πληροφοριών, διαδικασιών, περιεχοµένου. ιασφάλιση τακτικής ενηµέρωσης) Στάδιο 2: Interact (αλληλεπίδραση λ µε τους πολίτες µέσω έ internet, αύξηση της πρόσβασης, ψηφιακές κοινότητες, συµµετοχή των πολιτών στη σχεδίαση) Στάδιο 3: Transact (υποδοµές ταυτοποίησης & ασφάλειας, αλλαγές διαδικασιών, συναλλαγές µε τους πολίτες) Για την υλοποίηση των σταδίων 2&3 θα τεθούν επίσης ζητήµατα: διαλειτουργικότητας, νοµικού πλαισίου, εκπαίδευσης, προστασίας Π, πρόσβασης, απόδοσης, συνεργασίας ηµόσιου/ιδιωτικού τοµέα

35 Υπηρεσία Παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία τη διαφοροποιούν από µία διαδικασία, διεργασία ή απλά µία εργασία ενός φορέα : Έχει χρήστη Έχει παραδοτέο Έχει πάροχο Έχει ρυθµιστή ιακρίνεται σε: απλή (πληροφόρηση, βεβαίωση-πιστοποίηση, οικονοµική συναλλαγή, διακίνηση πληροφορικού περιεχοµένου) ή σύνθετη (εξέταση, συµβουλή, διαγωνισµός, προµήθεια, διαβούλευση, προβολή-προώθηση, επίβλεψη-παρακολούθηση, αδειοδότηση, προετοιµασία και παραγωγή ρυθµιστικού πλαισίου)

36 Απαιτούµενα Χαρακτηριστικά µιας Υπηρεσίας Ο χρήστης µίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ηµόσιας ιοίκησης: ε χρειάζεται να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας, τη δοµή και τις αρµοδιότητες των οργανωτικών µονάδων της ηµόσιας ιοίκησης που εµπλέκονται για την εξυπηρέτησή του. Πρέπει να έρχεται σε επαφή αποκλειστικά µε το σηµείο εκκίνησης της υπηρεσίας (κέντρο εξυπηρέτησης, δηµόσιο πληροφοριακό σύστηµα) και να παραλαµβάνει το αποτέλεσµα της υπηρεσίας από ένα σηµείο εξόδου, χωρίς να εµπλέκεται σε ενδιάµεσα στάδια εξυπηρέτησης (One Stop Shop). Πρέπει να έχει online ενηµέρωση για τη ροή της πληροφορίας και τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την υπόθεση που διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά.

37 eeurope: Οι 20 σηµαντικότερες διαδικασίες Service Service Orientation Providing Administration Cluster Target Level Income Tax Citizens Central Income Generating 4 Social Contribution for Employees Businesses Central Income Generating 4 Job Search Citizens Central / Local Returns 4 Corporate Tax Businesses Central Income Generating 4 Social Security Benefits Citizens Central Returns 4 Value Added Tax (VAT) Businesses Central Income Generating 4 Personal Documents Citizens Central Permits & Licenses 3 Registration of a New Company Businesses Central / Local Registration 4 Car Registration Citizens Central Registration 4 Data Submission to Statistical Office Businesses Central Registration 3 Application for Building Permission Citizens Local Permits & Licenses 4 Custom Declaration Businesses Central Income Generating 4 Declaration to the Police Citizens Central / Local Returns 3 Environment-related Permits Businesses Local Permits & Licenses 4 Public Libraries Citizens Central / Local Returns 4 Public Procurement Businesses Central Returns 4 Birth and Marriage Certificates Citizens Local Registration 3 Enrolment in Higher Education Citizens Central Permits & Licenses 4 Announcement of Moving Citizens Local Registration 3 Health-related Services Citizens Central Returns 4

38 ΚΕΠ: Οι 10 πιο συχνές Υπηρεσίες Αριθµός Ηµ/νία Α/Α Υποθέσεων Τίτλος διαδικασίας Φορέας Εισαγωγής Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (των ιδίων) ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 22/11/ Χορήγηση Αντιγράφου Πιστοποιητικού ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΩΝ Γέννησης του ενδιαφερόµενου ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 22/11/ Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφου Φορολογικής Ενηµερότητας Έκδοση ιαβατηρίου Ενηλίκου (Ατοµικό ό ιαβατήριο) YΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 14/1/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 22/11/ Αίτηση Γενικής Χρήσης 30/7/2003 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ Χορήγηση αντιγράφου ποινικού µητρώου ΜΗΤΡΩΟΥ 26/11/ Ανανέωση ιαβατηρίου Ενηλίκου ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 22/11/ Αίτηση η χορήγησης ης αντιγράφου εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης YΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 23/12/2003 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 26/2/ Οικογενειακό Επίδοµα. µ ΟΑΕ 7/10/2003 /

39 Τα 4 επίπεδα της Η- (1) Επίπεδο 1: Πληροφοριακές Υπηρεσίες (Information). Παρέχουν µόνο πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες αφορούν τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµιστούν, τους φορείς που εµπλέκονται για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, τη σειρά εκτέλεσης των συναλλαγών που περιλαµβάνει η υπηρεσία, κλπ. Επίπεδο 2: Επικοινωνιακές Υπηρεσίες (Interaction). Παρέχουν πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας καθώς και επίσηµο υλικό (πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων, β κλπ) ) το οποίο οι χρήστες µπορούν ύ να «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους, να το τυπώσουν και να το χρησιµοποιήσουν κατά τη συναλλαγή τους µε το φορέα σε φυσικό επίπεδο.

40 Τα 4 επίπεδα της Η- (2) Επίπεδο 3: ιαδραστικές Υπηρεσίες (Two-way interaction). Εκτός από πληροφορίες, προσφέρουν online φόρµες για συµπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή. εδοµένου ότι περιλαµβάνουν online υποβολή στοιχείων από µέρους του χρήστη, προϋποθέτουν µηχανισµό αναγνώρισης, ταυτοποίησης και προστασίας των δεδοµένων που αποστέλλει ο χρήστης της υπηρεσίας. Επίπεδο 4: Συναλλακτικές Υπηρεσίες (Transaction). Υποστηρίζουν λειτουργίες όπου ο χρήστης ολοκληρώνει τις συναλλαγές που περιλαµβάνει η υπηρεσία (π.χ. πληρωµή ΦΠΑ). Το ότι µία ί ηλεκτρονική υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης λή οικονοµικών συναλλαγών, συνεπάγεται τη δυνατότητα της πλήρους υποκατάστασης της αντίστοιχης µηηλεκτρονικής υπηρεσίας. εδοµένου ότι περιλαµβάνουν online υποβολή στοιχείων από πλευράς του χρήστη, προϋποθέτουν µηχανισµό αναγνώρισης, ταυτοποίησης και προστασίας των δεδοµένων που αποστέλλει ο χρήστης της υπηρεσίας.

41 Ζητήµατα της Η- Αυθεντικοποίηση Ασφάλεια Αυθεντικοποίηση, Ασφάλεια, ιαλειτουργικότητα, Ευρυζωνική Πρόσβαση

42 Ασφάλεια και Αυθεντικοποίηση Ασφάλεια στη µετάδοση πληροφοριών Ασφάλεια στην αποθήκευση πληροφοριών Ασφάλεια στην πρόσβαση Αυθεντικοποίηση πρόσβασης πολιτών Αυθεντικοποίηση φορέων και επιχειρήσεων Αυθεντικοποίηση στελεχών της. ιοίκησης

43 Εφαρµογές Αυθεντικοποίησης Ε Φ Α Ρ Μ ΟΓ Ε Σ Ηλεκτρονική υπογραφή Υποδοµή ηµοσίου Κλειδιού για δηµόσιους υπαλλήλους Ταυτοποίηση προσωπικού (δηµοσίων υπαλλήλων, επαγγελµατιών υγείας, κλπ.) ) Ταυτοποίηση φυσικών προσώπων / εταιρειών από δηµόσια διοίκηση η και δηµόσιους οργανισµούς Ηλεκτρονική ταυτότητα πολιτών Ηλεκτρονική ταυτότητα ασφαλισµένων Χ Ω Ρ Ε Σ Ιταλία, Νορβηγία Ολλανδία, Ισπανία, Ελλάδα Φινλανδία, Γερµανία, Ισπανία, Σουηδία Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία Υποστήριξη υπηρεσιών σε σχετικά µικρές ρς Γαλλία,, Γερµανία,, Ηνωµένο µ περιοχές (µαζικές µεταφορές, αναψυχή Βασίλειο κλπ.)

44 Εφαρµογές έξυπνων καρτών στην Ελλάδα Κάρτες Τηλεπικοινωνιών Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας κάρτες SIM - Μερικά εκατοµµύρια ΟΤΕ - κάρτες προπληρωµένες (Μνήµης) - εκάδες εκατοµµύρια Τραπεζικές Κάρτες ιάφορες Τράπεζες - Έξυπνες κάρτες σαν Security Application Modules - εκάδες χιλιάδες Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι Εθνικής Τράπεζας - Μερικές εκατοντάδες Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι Cafe Εθνική και Εµπορική Τράπεζα Μερικές εκατοντάδες Εθνική Τράπεζα Έργο IST Starfish Μερικές δεκάδες Κάρτες Υγείας-Κοινωνικής Ασφάλισης ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου Cardlink) - Μερικές χιλιάδες ΕΟ ΕΑΠ (ασφαλιστικός οργανισµός) - Μερικές χιλιάδες Ερυθρός Σταυρός - κάρτα διαβητικών - Μερικές εκατοντάδες Νοσοκοµείο Νίκαιας - κάρτα καρδιοπαθών - Μερικές εκατοντάδες

45 Εφαρµογές έξυπνων καρτών στην Ελλάδα (2) Κάρτες Πελατειακής Πιστότητας Εθνοκάρτα - Παρουσίαση (loyalty) - εκάδες χιλιάδες Supermarkets / αλυσσίδες λιανικής εκάδες χιλιάδες Καταστήµατα VETO (loyalty) - Μερικές χιλιάδες ιάφορες εφαρµογές ΧΑΑ - ΑΣΥΚ (PKI - digital signatures) - Μερικές χιλιάδες ΤΕΟ - ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ - ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ (prepaid) - εκάδες χιλιάδες Εταιρία διανοµής πετραιλοειδών (fleet card) - εκάδες χιλιάδες Ασφαλής ζύγιση φορτίων ΑΓΕΤ - Μερικές εκατοντάδες

46 Ευρυζωνικά ίκτυα και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση: Γιατί ; Μόνο όταν έχουµε Internet παντού (διοίκηση, η η, δήµο,, σχολείο,, σπίτι,, επιχείρηση, φορητές συσκευές, άλλες χώρες) µε ικανοποιητική ταχύτητα και χαµηλό κόστος θα δούµε τα αποτελέσµατα της νέας τεχνολογίας (Μ.Dertouzos Conjecture) BroadBand Manifesto

47 ιαλειτουργικότητα

48 ιαλειτουργικότητα

49 Γενικό Μοντέλο - Αρχιτεκτονική Πολίτες / Επιχειρήσεις / Φορείς Internet Λογ γισµικό & Υπ πητρεσίες Υπηρεσίες Εφαρµογές - Λογισµικό Υλ λικό & Περιεχ χόµενο Πληροφορία ηµόσιας ιοίκησης Υποδοµές ηµόσιας ιοίκησης

50 Που βρισκόµαστε? Η-, πρόσβαση, υποδοµές σε ΕΕ και Ελλάδα

51 Ευρυζωνική Πρόσβαση Πηγή: Παρατηρητήριο Πληροφορικής, Ιούλιος 2005,

52 Ευρυζωνική Πρόσβαση Πηγή: Παρατηρητήριο Πληροφορικής, Ιούλιος 2005,

53 Υπαρξη των 20 βασικών υπηρεσιών Η-

54 Βαθµός Χρήσης

55 Μείωση χρόνου ανά υπηρεσία

56 Ε-Business

57 Πρόσβαση Πολιτών?

58 Πρόσβαση Πολιτών?

59 Πλεονεκτήµατα Η-

60 Ικανοποίηση?

61 ικτυακοί Τόποι

62 Internet Sites - Ασκήσεις eeurope Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση ποιες οι αµέσως επόµενες δράσεις? i2010 en htm Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση ποιες οι αµέσως επόµενες δράσεις? IDABC Τι αναφέρει για την Ελλάδα η τελευταία σχετική έκθεση? Πως συγκρίνεται µε την Σουηδία? egov Research EU _en.htm Ποιες είναι οι τρέχουσες ερευνητικές τάσεις στην Η-?

63 Internet Sites - Ασκήσεις ΕΛΛ.ΨΗΦ.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Σχολιάστε τις δράσεις για την Η- και τις επιχειρήσεις Κοινωνία της Πληροφορίας Ποια είναι η κατάσταση σχετικών έργων? Ποιοι τρέχοντες ιαγωνισµοί / Έργα υπάρχουν στην Η-? ΚΕΠ / Ποιες υπηρεσίες παρέχονται σήµερα ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠ? Βρείτε φόρµες βασικών υπηρεσιών (π.χ. έκδοση πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης)