ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Φοιτήτρια: Μιχάλα Μαριάννα Υπεύθυνος καθηγητής: Κοντάκος Σταύρος ΚΑΒΑΛΑ 2012

2 Στην οικογένειά μου,για την απέραντη συμπαράστασή τους σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός και στόχοι της εργασίας Μεθοδολογία Δομή εργασίας...3 ΜΕΡΟΣ Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Το διαδίκτυο και οι απειλές του Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυο Τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών απειλούνται στο Internet Εχθροί που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια Ειδικοί ασφαλείας Έφηβοι εισβολείς Υποαπασχολούμενοι Ενήλικες Εισβολείς λόγω ιδεολογίας Εγκληματίες (Criminals) Ανταγωνιστές (Competitors) Εσωτερικοί εχθροί Νομικά Μέτρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Γενικά Ηλεκτρονικό έγκλημα Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης Η Διεθνής Σύμβαση της Βουδαπέστης Ιδιωτικότητα Διαχρονική Προστασία της Ιδιωτικότητας σε Διεθνές Επίπεδο Πρόσφατες Ευρωπαϊκές Νομοθετικές Ρυθμίσεις Επίλογος Ο ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΗ Εισαγωγή Η χρήση Διαδικτύου Ο ρόλος των γονέων 37

4 3.4. Γονικοί ρόλοι και ύφος γονικής μέριμνας Ρόλοι των γονέων 'Υφος γονικής μέριμνας στο Διαδικτυο Γονικός έλεγχος Γονική θέρμη Ο αντίκτυπος των στάσεων γονικής μέριμνας απέναντι στη χρήση του Διαδικτύου ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΓΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της έρευνας Σχεδιασμός ερωτηματολογίου Διαδικασία Έρευνας και Ανάλυσης Αποτελέσματα της έρευνας των Valcke, M., Bonte, S., De Wever, B., and Rots, I. (2009) Σε ποιο βαθμό η πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο σπίτι σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά των γονέων και της οικογένειας; Σε ποιο βαθμό οι διαστάσεις του ύφους γονικής μέριμνας του Διαδικτύου συναρτώνται με την οικογένεια / γονέα και τα χαρακτηριστικά του παιδιού; Η σχέση μεταξύ του ύφους γονικής μέριμνας και τα χαρακτηριστικά του παιδιού...49 ΜΕΡΟΣ Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερευνητικά ερωτήματα Δείγμα της έρευνας Σχεδιασμός ερωτηματολογίου Συλλογή πληροφορίας Επεξεργασία δεδομένων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Δημογραφικά στοιχεία Γενικά στοιχεία ερωτηθέντων...57

5 6.4. Εξειδικευμένα στοιχεία Γονικός έλεγχος Γονική ζεστασιά Γονικός έλεγχος και γονική ζεστασιά ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γραμμική παλινδρόμηση Εισαγωγή Αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης των ερωτήσεων 1 και Αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρόμησης των ερωτήσεων 2, 34 και Παραγοντική ανάλυση (Factor Analysis) Εισαγωγή Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης Συσχέτιση παραγόντων Μεθοδολογία Αποτελέσματα συσχέτισης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ...82 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ...95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γ.1. Παράγοντες 1 και Γ.1.1. Ερώτηση Γ.1.2. Ερώτηση Γ.1.3. Ερώτηση Γ.1.4. Ερώτηση Γ.1.5. Ερώτηση Γ.1.6. Ερώτηση Γ.1.7. Ερώτηση Γ.1.8. Ερώτηση Γ.1.9. Ερώτηση Γ Ερώτηση

6 Γ.2. Παράγοντες 3 και Γ.2.1. Ερώτηση Γ.2.2. Ερώτηση Γ.2.3. Ερώτηση Γ.2.4. Ερώτηση Γ.2.5. Ερώτηση Γ.2.6. Ερώτηση Γ.2.7. Ερώτηση Γ.2.8. Ερώτηση Γ.2.9. Ερώτηση Γ Ερώτηση

7 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 2.1. Αριθμός Καταγγελιών ανά έτος...8 Διάγραμμα 2.2. Περιεχόμενο καταγγελιών...9 Διάγραμμα 6.1. Μέσοι σταθμικοί όροι των ερωτήσεων Διάγραμμα 7.1. Scree plot της παραγοντικής ανάλυσης...72 Διάγραμμα 7.2. Παράγοντες και ύφος γονικής μέριμνας...78 Διάγραμμα 7.3. Διάγραμμα ροής των στατιστικών μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν 79

8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 5.1. Δημοτικά σχολεία στα οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα...54 Πίνακας 6.1. Ομάδες και υποομάδες ερωτηματολογίου...58 Πίνακας 7.1. Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης των ερωτήσεων 1 και Πίνακας 7.2. Αποτελέσματα ανάλυσης ANOVA των ερωτήσεων 1 και Πίνακας 7.3. Αποτελέσματα των συντελεστών α και β της γραμμικής παλινδρόμησης...64 Πίνακας 7.4. Συντελεστές συσχέτισης της πολλαπλής παλινδρόμησης...65 Πίνακας 7.5. Σύνοψη μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης...66 Πίνακας 7.6. Έλεγχος Anova πολλαπλής παλινδρόμησης...66 Πίνακας 7.7. Σταθερές πολλαπλής παλινδρόμησης...67 Πίνακας 7.8. Μεταβλητές που εισχωρήθηκαν και αφαιρέθηκαν στην πολλαπλή παλινδρόμηση...67 Πίνακας 7.9. Μεταβλητές που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πολλαπλή παλινδρόμηση...68 Πίνακας Τελική σύνοψη μοντέλου...68 Πίνακας Συντελεστές τελικού μοντέλου...68 Πίνακας Στατιστικό KMO και έλεγχος του Bartlet...72 Πίνακας Ερμηνεία της διακύμανσης από τους 4 παράγοντες...73 Πίνακας Εκτίμηση παραμέτρων με την μέθοδο των κύριων συνιστωσών...74 Πίνακας Ανάλυση 1ουπαράγοντα της παραγοντικής ανάλυσης...75 Πίνακας Ανάλυση 2ουπαράγοντα της παραγοντικής ανάλυσης...76 Πίνακας Ανάλυση 3ουπαράγοντα της παραγοντικής ανάλυσης...77 Πίνακας Ανάλυση 4ουπαράγοντα της παραγοντικής ανάλυσης...77 Πίνακας Έλεγχος κανονικότητας μέσω του Kolmogorov-Smirnov Test...80

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός και στόχοι της εργασίας To World Wide Web αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή πληροφοριών σήμερα. Το εντυπωσιακότερο ίσως στοιχείο είναι ότι εξελίσσεται με τέτοιον ιλιγγιώδη ρυθμό, ώστε να τρομάζει όσους προσπαθούν να κατανοήσουν τις τεχνολογίες που το διέπουν. Το Internet, κάποτε ήταν προνόμιο των Πατρικίων. Σήμερα, είναι προσιτό και διαθέσιμο στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, φέρνοντας στην οθόνη του υπολογιστή τους λίγη από τη μαγεία του. Το Web, ίσως είναι το πιο μαγικό κομμάτι της υπόθεσης. Μια μέρα ρουτίνας αρχίζει: ξυπνάω, διαβάζω την εφημερίδα μου, ενημερώνομαι για τις μετοχές μου στο χρηματιστήριο, λέω μια βιαστική καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο που φαίνεται κάπως αγουροξυπνημένος (μάλλον νυσταγμένος θα είναι, αφού στην Αμερική τώρα είναι βράδυ), περνάω μια βόλτα από τη βιβλιοθήκη στο πανεπιστήμιο μου να δω αν επιτέλους ήλθε το βιβλίο που ψάχνω τόσο καιρό, κλείνω ραντεβού με τον οδοντίατρό μου για το απόγευμα, βάζω ROCK- FM, βλέπω την αγαπημένη μου εκπομπή στο CNN ή στο MEGA, πετάγομαι και αγοράζω τις μπότες που είχα σταμπάρει από χθες το βράδυ και...επιτέλους σηκώνομαι από τον υπολογιστή μου. Η επίτευξη των ανωτέρω μέσω του διαδικτύου είναι πλέον γεγονός. Το διαδίκτυο έχει γίνει χώρος πλήρωσης κάθε δραστηριότητας. Το αν αυτό είναι αρνητικό ή θετικό, επιδέχεται συζητήσεων. Στη σημερινή εποχή, τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο μέσω υπολογιστών και κινητών σε όλο και μικρότερες ηλικίες. Στην Ελλάδα αυτό γίνεται κατά μέσο όρο στην ηλικία των 11 χρόνων. Η χρήση του διαδικτύου είναι ήδη απόλυτα ενσωματωμένη στην καθημερινότητα. Προτού αφήσετε όμως το παιδί σας να περπατήσει μόνο του σε μια μεγάλη πόλη, θα πρέπει να έχει φτάσει μια κάποια ηλικία και να έχει μάθει ορισμένα πράγματα. Έτσι ο κάθε γονιός χρειάζεται να κατέχει σχετική παιδεία και ο ίδιος, για να είναι σε θέση να την μεταφέρει στο παιδί του, πριν το αφήσει ελεύθερο στον «αυτοκινητόδρομο του διαδικτύου» και στην «κοινωνία της πληροφορίας». 1

10 Οι πληροφορίες παρέχονται πια όλο και περισσότερο σε ψηφιακή μορφή. Έτσι αποθηκεύονται, μεταδίδονται και διαδίδονται ευκολότερα και οικονομικότερα ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Η επικοινωνία με άτομα εντός και εκτός χώρας με φίλους, γνωστούς αλλά και με αγνώστους έχει γίνει πιο εύκολη και απλή. -I- Ο καθένας μας μπορεί να καταλάβει πια, πως αν δεν προστατέψουμε τις πληροφορίες που «επικοινωνούμε» μέσω διαδικτύου, αυτές θα είναι διαθέσιμες όχι μόνο σε φίλους και γνωστούς αλλά και σε κάθε άτομο που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. -I- Επίσης είναι αυτονόητο ότι πρέπει να μάθουμε να φιλτράρουμε τις πληροφορίες αυτές, αφού η ίδια η έννοια της πληροφορίας έχει αλλάξει. Η λέξη πληροφορία αντιπροσωπεύει πλέον όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στο διαδίκτυο, άσχετα αν μας αφορούν άμεσα, έμμεσα ή καθόλου. Αρκετές πληροφορίες όπως π.χ. διαφημιστικά μηνύματα μας παρουσιάζονται πια χωρίς να έχουμε επιλέξει εμείς να τις δούμε. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνυνση της γονικής ζεστασιάς και της γονικής θέρμης στα παιδιά του δημοτικού του Δήμου Χίου. Πιο συγκεκριμένα, ενσωματώσαμε τις διαθέσιμες θεωρητικές και εμπειρικές πληροφορίες αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των (Ιντερνετικών) μορφών γονικής μέριμνας και της χρήσης του Διαδικτύου από τα μικρά παιδιά. Το ποσοστό αυτό είναι επίσης η βάση για το θέμα της κατευθυνόμενης έρευνας αυτής της μελέτης, η οποία είναι εν μέρει διερευνητικής φύσεως, λόγω του περιορισμένου αριθμού των εμπειρικών μελετών που διατίθενται σήμερα. Για να επιτευχθεί ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθούν ορισμένοι βασικοί στόχοι. Ο πρώτος στόχος περιλαμβάνει την ανάλυση του διαδικτύου και των απειλών του στα παιδιά καθώς και την ανάλυση του γονικού ελέγχου και της γονικής θέρμης, βασικοί όροι που θα χρησιμοποιούν στην έρευνα. Ο δεύτερος στόχος περιλαμβάνει την διενέργεια έρευνας σε παιδιά δημοτικού για τον προσδιορισμό της ζεστασιάς και θέρμης που παρέχεται από τους γονείς τους. 2

11 1.2. Μεθοδολογία Για να επιτευχθεί ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθεί μία μεθοδολογία βάσει της οποίας θα εξαχθούν αντικειμενικά συμπεράσματα. Ως εκ τούτου, για τον πρώτο στόχο (ανάλυση του διαδικτύου και των απειλών στα παιδιά και την ανάλυση του γονικού ελέγχου και της γονικής θέρμης) επιλέχθηκε η μέθοδος της δευτερογενής έρευνας. Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκε μία πληθώρα επιστημονικής αρθρογραφίας (Aunola, K., Stattin, H. K., & Nurmi, J., 2000; Barkin, S., Ip, E., Richardson, I., & Klinepeter, S., 2006; Baumrind, D., 1991; Beebe, T., Asche, S., Haarison, P., & Quinlan, K., 2004; Bourgonjon, J., Valcke, M., Soetaert, R., & Schellens, T., 2010; Chakraborty, J., & Bosman, M., 2005; Chou, C., & Peng, H., 2007; Eastin, M., Greenberg, B., & Hofschire, L., 2006; Livingstone, S., 2003 κ.α.), διαδικτυακών άρθρων (Bauwens, J., 2007; Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic processing of Personal Data Strasbourg, De Rycke, L., 2007; Hustinx, P., J., 2005; Livingstone, S., & Bober, M., 2004; Windows Microsoft; κ.α.), περιοδικών (Intellectum, Καταναλωτικά Βήματα), νόμων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Νόμοι 2068/1992, 2514/1997 και Οδηγίες 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ, 95/46/ΕΚ κ.α.). Για τον δεύτερο στόχο της εργασίας επιλέχθηκε η μέθοδος της πρωτογενής έρευνας. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε γονείς που έχουν τέκνα στο δημοτικό (βλέπε Κεφάλαιο 5) Δομή εργασίας Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 8 βασικά κεφάλαια τα οποία αναλύονται ως εξής: -I- Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και η δομή της εργασίας -I- Κεφάλαιο 2: Το διαδίκτυο και οι απειλές του στα παιδιά Αναλύονται βασικές έννοιες των απειλών του διαδικτύου και των νομικών μέτρων που έχουν θεσπιστεί με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων -I- Κεφάλαιο 3: Ο γονικός έλεγχος και η γονική θέρμη 3

12 Ο ρόλος του γονικού ελέγχου και της γονικής θέρμης στα παιδιά αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του συγκεκριμένου κεφαλαίου Κεφάλαιο 4: Παράθεση αποτελεσμάτων προηγούμενης έρευνας στο γονικό έλεγχο Το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι αρκετά σημαντικό δεδομένου ότι βάσει αυτού δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο της έρευνας και τα αποτελέσματα της έρευνας θα συγκριθούν με τα αντίστοιχα της παρούσας έρευνας. Κεφάλαιο 5: Μεθοδολογία έρευνας Τα ερευνητικά ερωτήματα, πληροφορίες για το δείγμα της έρευνας, η μεθοδολογία βάσει της οποία σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο, τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την πραγματοποίηση της έρευνας αποτελούν τα βασικά σημεία του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 6: Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας βάσει συχνοτήτων, μέτρων κεντρικής τάσης και μέσου σταθμικού όρου. Κεφάλαιο 7: Συσχέτιση δεδομένων Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε συσχέτιση των δεδομένων. Η παραγοντική ανάλυση, η γραμμική και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση αποτελούν ορισμένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Κεφάλαιο 8: Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ευρύματα της έρευνας και προτείνονται ενέργειες για περαιτέρω έρευνα. Βιβλιογραφία Παραρτήματα 4

13 ΜΕΡΟΣ Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

14 2. ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2.1. Το διαδίκτυο και οι απειλές του Το διαδίκτυο (internet) μετράει πάνω από 40 χρόνια «ζωής». Σε αυτό το πλαίσιο είναι γενικά παραδεκτό ότι καμία τεχνολογία δεν έχει εξελιχθεί τόσο πολύ σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αξίζει χαρακτηριστικά να αναφερθεί ότι το 1996 ο αριθμός των χρηστών του internet έφτανε διεθνώς τα ενώ μέχρι και το τέλος του 2010 οι χρήστες του διαδικτύου ξεπέρασαν το όριο των 2 δισεκατομμυρίων, με πρόβλεψη ότι μέχρι το τέλος του 2011, θα είναι δικτυωμένος ο μισός πληθυσμός της Γης και μέχρι το 2020 το 75% - 80% των κατοίκων του πλανήτη θα βρίσκονται πλέον online (In.gr 19/10/2010). Νούμερα που κάνουν τα λόγια του Βίντον Σερφ1 που θεωρείται πατέρας του διαδικτύου προφητικά, αφού όπως είχε πει χαρακτηριστικά το 1998 η εξάπλωση του διαδικτύου είναι σαν ένα τσουνάμι που ξεκινά από ύψος μερικών εκατοστών και όταν πλησιάζει την ακτή έχει φτάσει τα 30 μέτρα και παρασύρει τα πάντα. Κάθε αντίσταση είναι μάταιη. (Μαρίνος, Α., 2003). Ακόμη και στα τελευταία δεκαπέντε χρόνια περίπου, έχει αναδομηθεί, αρκετές φορές, τόσο τεχνολογικά όσο και λειτουργικά. Σε κάθε προηγμένο τεχνολογικά κράτος, οποιαδήποτε υπηρεσία, οργανισμός, εταιρία ή επιχείρηση χρησιμοποιεί τον υπολογιστή της και μέσω του διαδικτύου διαχειρίζεται έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζε αδιανόητο. Μπορούμε πλέον δικαιολογημένα να μιλάμε για εξάρτηση του κράτους από την πληροφορική (Λάζος, Γ., 2001). Εξ άλλου η αύξηση του αριθμού των συνδέσεων με το internet θεωρείται από τους ειδικούς κριτήριο ανάπτυξης μιας χώρας, όπως η αύξηση του ΑΕΠ ή του αριθμού των πτυχιούχων και τονίζεται ότι η διάδοση του internet είναι πλέον μια διαδικασία μη αναστρέψιμη' (Μαρίνος, Α., 2003). Τώρα οι δραστηριότητες στο διαδίκτυο περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, αγορές, τραπεζικές συναλλαγές, εργασία και επικοινωνία ανθρώπων online, αλλά και κοινοποίηση αυτού που κάνουμε ή αισθανόμαστε μια δεδομένη χρονική στιγμή (π.χ. facebook). Έχουμε τη δυνατότητα μέσα απ αυτό να διαβάζουμε, να ακούμε και να παρακολουθούμε τα πάντα. 1 Δημιουργός του πρωτοκόλλου TCP/IP και σημερινός αντιπρόεδρος της Google «)

15 Η εξάρτησή μας αυτή καθώς και το γεγονός ότι η χρήση των συστημάτων αυτών είναι προσιτή ακόμα και στο μέσο χρήστη, έχουν οδηγήσει σε μία ενισχυμένη πολυπλοκότητα όσον αφορά τη δομή τους αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται, δημιουργώντας αναπόφευκτα κενά ασφαλείας, που οφείλονται ή σε προγραμματιστικά σφάλματα, ή σε εσφαλμένες ρυθμίσεις από μέρους του χρήστη, ή τέλος σε αδυναμία των νόμων και των κανόνων να καλύψουν κάθε πτυχή του θέματος. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν, να επεξεργάζονται και να μεταδίδουν πληροφορίες σε ασύλληπτες ταχύτητες για τα ανθρώπινα δεδομένα, είναι ταυτόχρονα και σε θέση να προσβάλλουν την προσωπικότητα, την ανεξαρτησία και γενικότερα την ελευθερία του ανθρώπου πολύ πιο εύκολα απ ότι τα παραδοσιακά μέσα (Μαρίνος, Α., 2003). Το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών του διαδικτύου παρ ότι βομβαρδίζεται καθημερινά από μηνύματα που του προσφέρουν απλόχερα προστασία από κακόβουλη επίθεση, δυστυχώς βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων του, μην έχοντας πλήρη γνώση των κινδύνων και των απειλών που διατρέχει, ενώ οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών είτε πρόκειται για απλές υπηρεσίες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε για πολυπλοκότερες όπως web banking και υποβολή φορολογικών δηλώσεων δεν τον προστατεύουν στο ακέραιο και παρέχουν μια εσφαλμένη αίσθηση ότι ασχολούνται αποτελεσματικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του. Μέρα με τη μέρα ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου, που πέφτει θύμα κάποιας ηλεκτρονικής απάτης όλο και αυξάνεται παρά το γεγονός ότι οι μέθοδοι και τα εργαλεία για την αποτροπή της συνεχώς βελτιώνονται. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τα στατιστικά στοιχεία που εξέδωσε η SafeLine για το Ο αριθμός των καταγγελιών που έλαβε το 2010, έφτασε τις 4204 (αύξηση 136,44% σε σχέση με το 2009) και αφορούσε παράνομο περιεχόμενο, ή παράνομες δραστηριότητες στο Διαδίκτυο (Διάγραμμα 2.1.). Τα τελευταία 3 χρόνια οι καταγγελίες αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά ανά έτος, γεγονός που αντιστοιχεί σε ένα μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των καταγγελιών της τάξης του 100% (www.safeline.gr/στατιστικά-στοινεία). 2 2 Η SafeLine ιδρύθηκε το 2003 από την Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών (FORTΉNET), το Ελληνικό Όργανο Αυτορρύθμισης για το Περιεχόμενο του (SAFENET), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ) και το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ). Είναι ανοικτή γραμμή καταγγελιών παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο και επίσημο μέλος του ΙΝΗΟΡΕ (Διεθνής Σύνδεσμος Ανοικτών Γραμμών Διαδικτύου) από τις 18 Οκτωβρίου )

16 Διάγραμμα 2.1. Αριθμός Καταγγελιών ανά έτος Πηγή: www. safeline.ar/στατιστικά-στοΐγεία Τους τελευταίους 6 μήνες οι καταγγελίες αφορούσαν κατά (Διάγραμμα 2.1.): -I- 25% ρατσισμό ή ξενοφοβία -I- 21% παραβίαση προσωπικών δεδομένων και υποκλοπή ταυτότητας -I- 14% οικονομικές απάτες μέσω διαδικτυακών αγορών -I- 10% εξύβριση ή συκοφαντική δυσφήμηση -I- 6% παιδική πορνογραφία -I- σε μικρότερο ποσοστό εγκλήματα όπως αποπλάνηση ανηλίκων (grooming)3, phishing4, ηλεκτρονικό εκφοβισμό (cyber bullying)5, παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και απειλή (www.safeline.gr/στατιστικά-στοινεία). 3 Είναι η χρησιμοποίηση χώρων ανοικτής επικοινωνίας από παιδόφιλους που προσποιούνται ότι είναι έφηβοι, για να προσελκύσουν παιδιά με σκοπό να τα κακοποιήσουν. [4] 4 Είναι παραλλαγή του αγγλικού «fishing» (ψάρεμα), και αναφέρεται στην προσπάθεια απόσπασης προσωπικών στοιχείων, οικονομικού συνήθως χαρακτήρα που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς και πιστωτικές κάρτες, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα κάποιο ψεύτικο πρόσχημα. 5 Αφορά τον εκφοβισμό, την απειλή, την ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων με τη χρήση του διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από ομηλίκους τους. 8

17 Μια άλλη εξίσου σημαντική έρευνα που έγινε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από το Δίκτυο EU Kids Online network6 δείχνει ότι το 9% των παιδιών ηλικίας ετών έπεσαν θύματα παράνομης χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων (7% παραβίαση κωδικών και 5% παραβίαση άλλων προσωπικών δεδομένων) ή θύματα οικονομικής απάτης (2%) [Safer Internet Forum στις 21/11/10 Έρευνα του Δικτύου EU Kids Online]. Παραβίαση απορρήτου Απειλή 6% 3% Εξύβριση 10% «O k Spam-phishing 12% Παιδική πορνογραφία 6% Ρατσισμός 25%.. «Πνευματική ιδιοκτησία 3% Προσωπικά δεδομένα 21% Οικονομικές απάτες 14% Διάγραμμα 2.2. Περιεχόμενο καταγγελιών Πηγή: www. safeline. gr/στατιστικά-στοιχεία Τέλος ακόμη μια έρευνα που διεξήγαγε η εταιρία λογισμικού ασφαλείας ηλεκτρονικών υπολογιστών McAfee μεταξύ 200 στελεχών των τεχνολογιών πληροφορικής που εργάζονται για εταιρίες κοινής ωφελείας (φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού και υδροδότησης) σε 14 χώρες, απέδειξε ότι 8 στους 10 δήλωσαν ότι τα δίκτυα τους αποτέλεσαν στόχο παράνομων εισβολέων κατά το έτος 2010 σε αντίθεση με το έτος 2009 που μόλις το 50% των ερωτηθέντων είχε δηλώσει πως είχαν πέσει θύμα επίθεσης. Πιθανότερη πηγή των επιθέσεων αυτών πιθανολογείται πως είναι η 6 Το EU Kids Online Network έχει στόχο τη διεξαγωγή συγκριτικών μελετών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με θέμα τη χρήση του Διαδικτύου από παιδιά και εφήβους. Απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς από 21 χώρες και τελεί υπό την αιγίδα του προγράμματος Safer Internet Plus και την ακαδημαϊκή καθοδήγηση του London School of Economics (Dept of Mass Media and Communication). Στην έρευνα συμμετείχαν 25 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λιθουανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία) και η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα σπίτια των παιδιών, σε μορφή δια ζώσης συνέντευξης. Συμπεριελάμβανε μια ενότητα για τις ευαίσθητες ερωτήσεις, την οποία συμπλήρωναν μόνα τους τα παιδιά έτσι ώστε να μην τους ακούσουν οι γονείς, άλλα μέλη της οικογένειας ή ο ίδιος ο ερευνητής.

18 Κίνα, ακολουθούμενη από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ (Ενημερωτικός κόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου). Περιστατικά υποκλοπών που έχουν σα στόχο τα προσωπικά δεδομένα υπάρχουν πάρα πολλά. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά στην ιστορία του Ίντερνετ και της πληροφορικής αποτελεί η πρόσφατη επίθεση στο δίκτυο της Sony Playstation μεταξύ 17ης και 19ης Απριλίου 2011, όπου υπήρξαν παραβιάσεις 70 εκατομμυρίων λογαριασμών χρηστών απ όλο τον κόσμο, από τους οποίους εκλάπησαν ονόματα, διευθύνσεις, χώρες προέλευσης, , ημερομηνίες γέννησης, κωδικοί πρόσβασης καθώς επίσης και στοιχεία πιστωτικών καρτών που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν για την αγορά παιχνιδιών, ταινιών και μουσικής. Επίσης άλλο ένα αντίστοιχο περιστατικό, που συνέβη τον Απρίλιο του 2011 ήταν η μαζική κλοπή δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ονομάτων και διευθύνσεων μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, ξενοδοχείων και καταστημάτων από τις βάσεις δεδομένων της αμερικανικής εταιρείας online marketing Epsilon, τα οποία θεωρείται πως σύντομα θα αρχίσουν (αν δεν έχουν αρχίσει ήδη) να χρησιμοποιούνται σε κυβερνοεγκληματικές δραστηριότητες (Ενημερωτικός κόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου). Τα νούμερα των ερευνών αυτών μιλάνε από μόνα τους και το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ένα. Η προστασία του πολίτη και των παιδιών από κάθε είδους απειλή στο διαδίκτυο είναι πλέον επιτακτική και οφείλει να γίνει είτε στο επίπεδο του διαδικτύου είτε στο επίπεδο του απλού χρήστη με σωστή ενημέρωση και κατάλληλη εκπαίδευση καθώς και με την ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών που θα έχουν σα στόχο την αποτροπή ή έστω την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων παραβιάσεων ασφαλείας. Ο γονικός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος με σκοπό την αποτροπή της παιδικής κατάχρησης του διαδικτύου και την πρόληψη ενάντια στις κακόβουλες ενέργειες Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυο Προσωπικά δεδομένα λοιπόν, θεωρούνται όλες εκείνες οι πληροφορίες που χαρακτηρίζουν ή προσδιορίζουν έναν άνθρωπο, όπως για παράδειγμα το όνομά του, η ηλικία του, η διεύθυνσή του, ο τόπος κατοικίας του, οι φωτογραφίες του και πολλά άλλα συναφούς περιεχομένου. Ένα φυσικό πρόσωπο διακινεί τέτοιου είδους, 0 )

19 πληροφορίες σε καθημερινή βάση στην ιδιωτική του ζωή. Ενδεικτικά, αναφέρω παρακάτω κάποιες συνήθεις περιπτώσεις χρήσης των προσωπικών μας δεδομένων στην καθημερινότητά μας όπως είναι για παράδειγμα, η εγγραφή μας σε κάποιο διαδικτυακό κατάστημα, η υποβολή μιας αίτησης μας σε κάποια δημόσια υπηρεσία, η αγορά κάποιου αεροπορικού εισιτηρίου, το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού ή η χρησιμοποίηση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το facebook, το οποίο έχει πλέον εισβάλλει στην προσωπική ζωή των περισσοτέρων νέων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις βασική προϋπόθεση χρήσης των προσωπικών δεδομένων μας είναι η πρότερη εξασφάλιση της συγκατάθεσης μας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα προσωπικά μας δεδομένα θα πρέπει να δηλώσουμε με σαφή τρόπο ότι συμφωνούμε σε κάτι τέτοιο αφού ενημερωθούμε πρώτα σχετικά με την ταυτότητα εκείνου που θέλει τα χρησιμοποιήσει, το λόγο που θέλει να τα χρησιμοποιήσει, ποια ακριβώς στοιχεία θα χρησιμοποιήσει και με ποιους θα τα μοιραστεί. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατόν να συγκεντρώνονται είτε άμεσα από κάποιο πρόσωπο είτε αυτόματα μέσω υπολογιστή σε κάποιες βάσεις δεδομένων. Σήμερα που ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας το πιο διαδεδομένο μέσο διάδοσης και ανταλλαγής της πληροφορίας είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που άλλοτε αποτελεί μέσο τέλεσης και άλλοτε στόχο μιας εγκληματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μέσω του διαδικτύου επιτρέπει τη μετάδοση πληροφοριών μέσα σε δευτερόλεπτα και μάλιστα σε παγκόσμια κλίμακα (Επιστημονικό περιοδικό Intellectum τεύχος 4., Μάιος 2008). Μέσω του διαδικτύου οδηγούμαστε ολοένα και περισσότερο προς τη μετατροπή των δεδομένων του φυσικού κόσμου σε ψηφιακή μορφή καθώς οποιαδήποτε υπηρεσία, φορέας ή οργανισμός τείνει να εξαφανίσει τον παραδοσιακό τρόπο καταχώρισης της πληροφορίας που ήταν ο χειρόγραφος, με πολύπλοκα πληροφοριακά συστήματα πολλές φορές διασυνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Η νέα αυτή κατάσταση πραγμάτων που δημιούργησε η ανάπτυξη και η κυριαρχία της επιστήμης της πληροφορικής οδήγησε στην εμφάνιση νέων μορφών εγκληματικότητας, οι οποίες ευνοούνται από το γεγονός ότι το νομικό καθεστώς που διέπει το διαδίκτυο είναι ακόμα ελλιπές. Αυτού του είδους η εγκληματικότητα δημιουργεί διάφορα προβλήματα από νομικής άποψης, καθώς δεν υπάρχει καθορισμένος τόπος τέλεσης εγκλήματος, δωσιδικία των δικαστηρίων ενώ πολλές φορές διεκδικούν εφαρμογή κανόνες δικαίου διαφορετικών έννομων τάξεων (Επιστημονικό περιοδικό Intellectum τεύχος 4., Μάιος 2008). Βασικό 11 )

20 χαρακτηριστικό αυτού του είδους εγκληματικότητας σε σχέση με άλλες μορφές εγκληματικότητας, είναι πρώτον η έλλειψη φυσικής επαφής του δράστη με το θύμα και δεύτερον η έλλειψη βίας. Για παράδειγμα όταν κάποιος υποκλέπτει προσωπικά δεδομένα από κάποιον υπολογιστή δεν χρειάζεται να εισβάλλει στην κατοικία του θύματος και να ασκήσει κάποιου είδους βία σ αυτόν ή τον υπολογιστή του. Πολύ απλά μπορεί να εισέλθει στον ίδιο τον υπολογιστή σπάζοντας εξ αποστάσεως τους κωδικούς πρόσβασης του, ή να τον καταστρέψει ολοσχερώς με την αποστολή ενός ιού, ενεργώντας υπό την άγνοια του θύματος που θα τον αποδεχτεί. (Κιούπης, Δ., 2000) Άλλο ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής της εγκληματικότητας, είναι η διεθνής φύση της, εξαιτίας της διασύνδεσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διεθνικότητα αυτή, γίνεται εύκολα αντιληπτή, αν αναλογιστεί κανείς ότι τ αποτελέσματά της διάπραξης ενός διαδικτυακού εγκλήματος γίνονται ταυτόχρονα αισθητά σε διάφορους τόπους κάνοντας τον εντοπισμό του δράστη μία πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Το γεγονός αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό επιβάλλει την ανάγκη για διεθνή συνεργασία. Γι αυτό το λόγο το Συμβούλιο της Ευρώπης έχοντας σα στόχο την προστασία της διεθνούς κοινότητας από τα διαδικτυακά εγκλήματα, στις 23 Νοεμβρίου του 2001 συνέταξε τη σύμβαση για την καταπολέμηση του η Κυβερνοεγκλήματος στηριζόμενο σε 3 κύριες κατευθύνσεις. Πρώτον στη θεμελίωση κοινών ουσιαστικών και δικονομικών ποινικών αρχών, δεύτερον στη θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη και τρίτον στην επίτευξη Διεθνούς δικαστικής συνεργασίας (Αγγέλη, I. ΠοινΔικ, 2001) Τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών απειλούνται στο ίπίθγπθί Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καταναλωτών που αποτελείται από 263 Καταναλωτικούς Οργανισμούς, διεξήγαγε διεθνή έρευνα με θέμα την ασφάλεια των Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών ιστοσελίδων και αποκάλυψε πρώτον ότι οι παραπάνω αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν τα κριτήρια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και δεύτερον ότι οι καταναλωτές αγνοούν τις πιο βασικές αρχές της σωστής χρήσης του διαδικτύου. Η έρευνα αφορούσε 751 ιστοσελίδες που πωλούν προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες. 7 7 Τη σύμβαση υπέγραψαν 26 χώρες κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα αλλά και 4 χώρες παρατηρητές (Καναδάς, Ιαπωνία, Νότιος Αφρική και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) > 2 )

21 Η έρευνα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καταναλωτών αποκαλύπτει πως τα μέτρα που παίρνουν οι διάφορες Κυβερνήσεις για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών δεν είναι επαρκή και πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι (Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Ιούνιος - Ιούλιος 2002, ): Μ Πάνω από τα δύο τρίτα των ιστοσελίδων συλλέγουν κάποιες προσωπικές πληροφορίες και σχεδόν όλες αυτές οι ιστοσελίδες ζητούν τέτοιες λεπτομέρειες, ώστε να καθίσταται εύκολη η αναγνώριση και η επικοινωνία με τον επισκέπτη τους. Μ Η συντριπτική πλειοψηφία των ιστοσελίδων κατά την εγγραφή του χρήστη στην λίστα των διαφημιστικών τους, μοιράζει τα στοιχεία του σε λίστες άλλων εταιριών με τις οποίες σχετίζεται, χωρίς να δίνει το περιθώριο επιλογής στον Καταναλωτή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυστηρή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών ιστοσελίδων δεν ενημερώνει τους Καταναλωτές για την ακριβή χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, ούτε ζητά την άδειά τους για το μοίρασμα των στοιχείων τους σε άλλες εταιρίες. Μόνο το 10% των ιστοσελίδων, οι οποίες στοχεύουν στην πώληση προϊόντων σε παιδιά - καταναλωτές, ζητούν από αυτά να πάρουν την συγκατάθεση των γονέων τους, πριν δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, ή έστω να ενημερώσουν τους γονείς τους μετά. Συμπερασματικά θα αναφερθούν τα λόγια που είπε η Κα Anna Fielder, διευθύντρια του γραφείου για τις αναπτυγμένες και τις μεταβατικές οικονομίες της Διεθνούς των Καταναλωτών, που είπε πως παρ ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι αναγνωρισμένο ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, πάρα πολλές εταιρίες συλλέγουν όχι απαραίτητες και πολύ προσωπικές πληροφορίες για τους πελάτες τους, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μην έχουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων (Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Ιούνιος - Ιούλιος 2002, ). Πολύ σωστά έχει επισημανθεί λοιπόν πως από τη στιγμή που το άτομο αποφασίζει την αυτοέκθεσή του στην αγορά του Ίντερνετ, συναποφασίζει και τη διάθεση των εισφερομένων στο διαδίκτυο στοιχείων της προσωπικότητάς του σε κοινή χρήση (Καράκωστας, Ι., 1998). 13

SafeLine. ΗΕλληνικήΑνοικτήΓραμμήπουδέχεται καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο που διακινείται στο Διαδίκτυο, Είδη ηλεκτρονικού εγκλήματος

SafeLine. ΗΕλληνικήΑνοικτήΓραμμήπουδέχεται καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο που διακινείται στο Διαδίκτυο, Είδη ηλεκτρονικού εγκλήματος SafeLine ΗΕλληνικήΑνοικτήΓραμμήπουδέχεται καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο που διακινείται στο Διαδίκτυο, Είδη ηλεκτρονικού εγκλήματος Μελτίνη Χριστοδουλάκη Aσφαλής Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Fraud Prevention Forum 2013

Fraud Prevention Forum 2013 Το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο Η μεγαλύτερη κοινωνία στον κόσμο Ίσως η μεγαλύτερη εφεύρεση όλων των εποχών Παγκόσμιοι χρήστες διαδικτύου (εκατομ.) Οι χρήστες του διαδικτύου ξεπερνούν τα 2,5

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Visiting Research Associate,

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών EU Kids Online II: Ευρήματα Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το πρόγραμμα EU Kids Online II Το θεματικό δίκτυο EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children

Διαβάστε περισσότερα

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ GOOGLE Ο αριθμός των κατοίκων της Ελλάδας με πρόσβαση στο διαδίκτυο ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό θέμα - για κάθε χρήστη, καθώς και για την paysafecard. Οι αναφορές για περιστατικά απάτης κλονίζουν πολλούς πελάτες. Με το παρόν Δελτίο Ασφάλειας, θέλουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Η SafeLine γιορτάζει 10 Χρόνια Λειτουργίας και Προστασίας των Ελλήνων χρηστών από τους κινδύνους του Διαδικτύου!

Η SafeLine γιορτάζει 10 Χρόνια Λειτουργίας και Προστασίας των Ελλήνων χρηστών από τους κινδύνους του Διαδικτύου! Η SafeLine γιορτάζει 10 Χρόνια Λειτουργίας και Προστασίας των Ελλήνων χρηστών από τους κινδύνους του Διαδικτύου! Σημαντικές χρονολογίες κατά τη δεκαετή πορεία της SafeLine: 2003: Έτος έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Σάκης Ευαγγέλου Θόδωρος Θεμελής Σάκης Τζιουμάκης

Σάκης Ευαγγέλου Θόδωρος Θεμελής Σάκης Τζιουμάκης Σάκης Ευαγγέλου Θόδωρος Θεμελής Σάκης Τζιουμάκης 11η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day) σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο Όλοι μαζί, για ένα καλύτερο Διαδίκτυο! Let s create a

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» Εισηγητής: Οββαδίας Σ. Ναμίας Δ.Ν. Δικηγόρος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ι. Εισαγωγή- Οριοθέτηση του θέματος Συμπεριφορές που επιφέρουν περιουσιακή μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για έφηβους 21 Days of Y ello Care Διαβάζοντας αυτόν τον ενημερωτικό οδηγό, θα μάθεις:

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για έφηβους 21 Days of Y ello Care Διαβάζοντας αυτόν τον ενημερωτικό οδηγό, θα μάθεις: Ασφάλεια στο διαδίκτυο για έφηβους Το διαδίκτυο είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι πηγή πληροφοριών, ενημέρωσης και δικτύωσης και είναι σίγουρα απαραίτητο σε όλους μας. Όλοι απολαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Αξιοποίηση του ιστοχώρου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» από την εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο τους γονείς και τα παιδιά Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Η Ασφάλεια στη χώρα του Διαδικτύου όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στο διαδίκτυο

Το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στο διαδίκτυο Το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στο διαδίκτυο Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Πρόεδρος Μ.Κ.Ο. ΝΕΟΙ, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Ευρωπαϊκή Ένωση Υιοθέτησε: Α) Το Νο 97/C70/01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών» 1 ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ 12.2.2009 2 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr Θεμελιώδεις Αρχές (αναφορικά με τους μαθητές): Διαδίκτυο: Βασικά Σημεία Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους.

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και καταγγελία παράνομου περιεχομένου. SafeLine. Δρ. Νίκος Π. Φρυδάς Πρόεδρος SafeNet frydas@safenet.org.gr

Αναγνώριση και καταγγελία παράνομου περιεχομένου. SafeLine. Δρ. Νίκος Π. Φρυδάς Πρόεδρος SafeNet frydas@safenet.org.gr Αναγνώριση και καταγγελία παράνομου περιεχομένου SafeLine Δρ. Νίκος Π. Φρυδάς Πρόεδρος SafeNet frydas@safenet.org.gr Καταγγελίες SafeLine InterNet (Διαδίκτυο) SafeLine & INHOPE? Στατιστικά 2012 Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών 30 Νοεμβρίου 2011 Εισαγωγή Καταναλωτής είναι κάθε άτομο, για το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο Διαδίκτυο Διαδίκτυο Θετικά του Διαδικτύου Μη ενδεδειγμένη χρήση Χρήση χωρίς επιτήρηση από τους γονείς Χρήση για περισσότερη από 1,5 ώρα την ημέρα Ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 Ζητούμενο η θετική στάση... Λοιπον σήµερα ο µπαµπάς θα σε προστατέψει απο τον ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος

Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Συμβουλές για την προστασία των παιδιών Εργαλεία Γονικού ελέγχου Σύντομη παρουσίαση δύο αντιπροσωπευτικών εργαλείων γονικού ελέγχου Πηγές Χρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 5 η ομάδα Ηλέκτρα Βασηλίου Μυρτώ Κύρκου Ερμιόνη Κωστοπούλου Ευανθία Κόντου

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 5 η ομάδα Ηλέκτρα Βασηλίου Μυρτώ Κύρκου Ερμιόνη Κωστοπούλου Ευανθία Κόντου ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 5 η ομάδα Ηλέκτρα Βασηλίου Μυρτώ Κύρκου Ερμιόνη Κωστοπούλου Ευανθία Κόντου Ασφάλεια στο διαδίκτυο Η παγκόσμια κοινωνία των πληροφοριών αποτελεί σήμερα μια απτή πραγματικότητα, η

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2011. www.eukidsonline.net. Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig και Kjartan Ólafsson, με τα μέλη του δικτύου EU Kids Online

Ιανουάριος 2011. www.eukidsonline.net. Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig και Kjartan Ólafsson, με τα μέλη του δικτύου EU Kids Online Η οπτική των παιδιών στην Ευρώπη Βασικά ευρήματα και συστάσεις για τη χάραξη πολιτικών από την έρευνα EU Kids Online σε παιδιά ηλικίας 9-16 ετών και τους γονείς τους σε 25 ευρωπαϊκές χώρες Ιανουάριος 2011

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες Το διαδίκτυο είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι πηγή πληροφοριών, ενημέρωσης και δικτύωσης και είναι σίγουρα απαραίτητο σε όλους μας. Όλοι απολαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιδέα για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ξεκίνησε με τη σκέψη ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές στη φορολογική διοίκηση πρέπει να είναι επιθυμητές, ώριμες, αποδεκτές από τον κόσμο που τον αφορούν (τον

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Το σύμβολο Χ που εμφανίζεται στο Σχήματα δηλώνει τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα PISA και αποφάσισαν να μην θέσουν σε κυκλοφορία το

Σημείωση: Το σύμβολο Χ που εμφανίζεται στο Σχήματα δηλώνει τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα PISA και αποφάσισαν να μην θέσουν σε κυκλοφορία το 2 Όλοι σχεδόν οι 15χρονοι νέοι έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αλλά τα αγόρια το έκαναν για μεγαλύτερο διάστημα και συχνότερα από τα κορίτσια Γενικά, όλοι, σχεδόν, οι 15χρονοι νέοι (99,31%)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κλοπή ταυτότητας και ο Αριθμός της Κοινωνικής Ασφάλισης σας

Κλοπή ταυτότητας και ο Αριθμός της Κοινωνικής Ασφάλισης σας Κλοπή ταυτότητας και ο Αριθμός της Κοινωνικής Ασφάλισης σας Κλοπή ταυτότητας και ο Αριθμός της Κοινωνικής Ασφάλισης σας αντιποίηση ταυτότητας είναι από τα Η πλέον ραγδαίως αυξανόμενα αδικήματα ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

11:56 AM. Έξυπνες συσκευές. έξυπνοι χρήστες. Password:

11:56 AM. Έξυπνες συσκευές. έξυπνοι χρήστες. Password: 11:56 AM Έξυπνες συσκευές έξυπνοι χρήστες Password: Τ Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ο Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου «CyberEthics» υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Οµάδα 1 E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Ο παρακάτω κατάλογος αποτελεί µια ενδεικτική καταγραφή και παράθεση της βασικότερης νοµοθεσίας (σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει

Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει (Διερεύνηση με ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου) Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και δικτύων Εργασία για το μάθημα: Τεχνολογίες Εκπαίδευσης Αλαμπάνου Αγγελική Απιτιαγοπούλου Αγγελική Κολιός Ιωάννης Κουμής Μιχαήλ Μαραβέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο φαινόμενο της έξαρσης της νεανικής εγκληματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη 1 Η σημασία της έρευνας μάρκετινγκ Χώρα Τζίρος σε εκατομμύρια $ Μ. Βρετανία 2332 52,55 Γαλλία 1930 42,94 Σουηδία 261 39,38 Γερμανία 2080 35,32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η : Παρακολούθηση Διεθνούς συνεδρίου: Scinte2015: "Scince in Technology".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ. Ιανουάριος 2013 Απρίλης 2013 8 ο Γενικό Λύκειο Πατρών

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ. Ιανουάριος 2013 Απρίλης 2013 8 ο Γενικό Λύκειο Πατρών ΦΤΩΧΕΙΑ Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Αβραμοπούλου Χαρά Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος Κατσιγιάννη Ακριβή Μπελεζάκης Βασίλης Ιανουάριος 2013 Απρίλης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Γιάννη Οικονόμου σε συνέδριο της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό δίκτυο Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της ΕΕΤΤ, για να συμμετάσχω στο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Διάλεξη 12 Νίκος Θεοχαράκης Δεκέμβριος 2014 Μέτρηση κόστους ζωής Το κόστος ζωής σε νομισματικές μονάδες μπορεί να αυξάνεται ενίοτε

Διαβάστε περισσότερα