ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Φοιτήτρια: Μιχάλα Μαριάννα Υπεύθυνος καθηγητής: Κοντάκος Σταύρος ΚΑΒΑΛΑ 2012

2 Στην οικογένειά μου,για την απέραντη συμπαράστασή τους σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός και στόχοι της εργασίας Μεθοδολογία Δομή εργασίας...3 ΜΕΡΟΣ Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Το διαδίκτυο και οι απειλές του Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυο Τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών απειλούνται στο Internet Εχθροί που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια Ειδικοί ασφαλείας Έφηβοι εισβολείς Υποαπασχολούμενοι Ενήλικες Εισβολείς λόγω ιδεολογίας Εγκληματίες (Criminals) Ανταγωνιστές (Competitors) Εσωτερικοί εχθροί Νομικά Μέτρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Γενικά Ηλεκτρονικό έγκλημα Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης Η Διεθνής Σύμβαση της Βουδαπέστης Ιδιωτικότητα Διαχρονική Προστασία της Ιδιωτικότητας σε Διεθνές Επίπεδο Πρόσφατες Ευρωπαϊκές Νομοθετικές Ρυθμίσεις Επίλογος Ο ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΗ Εισαγωγή Η χρήση Διαδικτύου Ο ρόλος των γονέων 37

4 3.4. Γονικοί ρόλοι και ύφος γονικής μέριμνας Ρόλοι των γονέων 'Υφος γονικής μέριμνας στο Διαδικτυο Γονικός έλεγχος Γονική θέρμη Ο αντίκτυπος των στάσεων γονικής μέριμνας απέναντι στη χρήση του Διαδικτύου ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΓΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της έρευνας Σχεδιασμός ερωτηματολογίου Διαδικασία Έρευνας και Ανάλυσης Αποτελέσματα της έρευνας των Valcke, M., Bonte, S., De Wever, B., and Rots, I. (2009) Σε ποιο βαθμό η πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο σπίτι σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά των γονέων και της οικογένειας; Σε ποιο βαθμό οι διαστάσεις του ύφους γονικής μέριμνας του Διαδικτύου συναρτώνται με την οικογένεια / γονέα και τα χαρακτηριστικά του παιδιού; Η σχέση μεταξύ του ύφους γονικής μέριμνας και τα χαρακτηριστικά του παιδιού...49 ΜΕΡΟΣ Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερευνητικά ερωτήματα Δείγμα της έρευνας Σχεδιασμός ερωτηματολογίου Συλλογή πληροφορίας Επεξεργασία δεδομένων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Δημογραφικά στοιχεία Γενικά στοιχεία ερωτηθέντων...57

5 6.4. Εξειδικευμένα στοιχεία Γονικός έλεγχος Γονική ζεστασιά Γονικός έλεγχος και γονική ζεστασιά ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γραμμική παλινδρόμηση Εισαγωγή Αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης των ερωτήσεων 1 και Αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρόμησης των ερωτήσεων 2, 34 και Παραγοντική ανάλυση (Factor Analysis) Εισαγωγή Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης Συσχέτιση παραγόντων Μεθοδολογία Αποτελέσματα συσχέτισης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ...82 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ...95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γ.1. Παράγοντες 1 και Γ.1.1. Ερώτηση Γ.1.2. Ερώτηση Γ.1.3. Ερώτηση Γ.1.4. Ερώτηση Γ.1.5. Ερώτηση Γ.1.6. Ερώτηση Γ.1.7. Ερώτηση Γ.1.8. Ερώτηση Γ.1.9. Ερώτηση Γ Ερώτηση

6 Γ.2. Παράγοντες 3 και Γ.2.1. Ερώτηση Γ.2.2. Ερώτηση Γ.2.3. Ερώτηση Γ.2.4. Ερώτηση Γ.2.5. Ερώτηση Γ.2.6. Ερώτηση Γ.2.7. Ερώτηση Γ.2.8. Ερώτηση Γ.2.9. Ερώτηση Γ Ερώτηση

7 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 2.1. Αριθμός Καταγγελιών ανά έτος...8 Διάγραμμα 2.2. Περιεχόμενο καταγγελιών...9 Διάγραμμα 6.1. Μέσοι σταθμικοί όροι των ερωτήσεων Διάγραμμα 7.1. Scree plot της παραγοντικής ανάλυσης...72 Διάγραμμα 7.2. Παράγοντες και ύφος γονικής μέριμνας...78 Διάγραμμα 7.3. Διάγραμμα ροής των στατιστικών μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν 79

8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 5.1. Δημοτικά σχολεία στα οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα...54 Πίνακας 6.1. Ομάδες και υποομάδες ερωτηματολογίου...58 Πίνακας 7.1. Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης των ερωτήσεων 1 και Πίνακας 7.2. Αποτελέσματα ανάλυσης ANOVA των ερωτήσεων 1 και Πίνακας 7.3. Αποτελέσματα των συντελεστών α και β της γραμμικής παλινδρόμησης...64 Πίνακας 7.4. Συντελεστές συσχέτισης της πολλαπλής παλινδρόμησης...65 Πίνακας 7.5. Σύνοψη μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης...66 Πίνακας 7.6. Έλεγχος Anova πολλαπλής παλινδρόμησης...66 Πίνακας 7.7. Σταθερές πολλαπλής παλινδρόμησης...67 Πίνακας 7.8. Μεταβλητές που εισχωρήθηκαν και αφαιρέθηκαν στην πολλαπλή παλινδρόμηση...67 Πίνακας 7.9. Μεταβλητές που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πολλαπλή παλινδρόμηση...68 Πίνακας Τελική σύνοψη μοντέλου...68 Πίνακας Συντελεστές τελικού μοντέλου...68 Πίνακας Στατιστικό KMO και έλεγχος του Bartlet...72 Πίνακας Ερμηνεία της διακύμανσης από τους 4 παράγοντες...73 Πίνακας Εκτίμηση παραμέτρων με την μέθοδο των κύριων συνιστωσών...74 Πίνακας Ανάλυση 1ουπαράγοντα της παραγοντικής ανάλυσης...75 Πίνακας Ανάλυση 2ουπαράγοντα της παραγοντικής ανάλυσης...76 Πίνακας Ανάλυση 3ουπαράγοντα της παραγοντικής ανάλυσης...77 Πίνακας Ανάλυση 4ουπαράγοντα της παραγοντικής ανάλυσης...77 Πίνακας Έλεγχος κανονικότητας μέσω του Kolmogorov-Smirnov Test...80

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός και στόχοι της εργασίας To World Wide Web αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή πληροφοριών σήμερα. Το εντυπωσιακότερο ίσως στοιχείο είναι ότι εξελίσσεται με τέτοιον ιλιγγιώδη ρυθμό, ώστε να τρομάζει όσους προσπαθούν να κατανοήσουν τις τεχνολογίες που το διέπουν. Το Internet, κάποτε ήταν προνόμιο των Πατρικίων. Σήμερα, είναι προσιτό και διαθέσιμο στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, φέρνοντας στην οθόνη του υπολογιστή τους λίγη από τη μαγεία του. Το Web, ίσως είναι το πιο μαγικό κομμάτι της υπόθεσης. Μια μέρα ρουτίνας αρχίζει: ξυπνάω, διαβάζω την εφημερίδα μου, ενημερώνομαι για τις μετοχές μου στο χρηματιστήριο, λέω μια βιαστική καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο που φαίνεται κάπως αγουροξυπνημένος (μάλλον νυσταγμένος θα είναι, αφού στην Αμερική τώρα είναι βράδυ), περνάω μια βόλτα από τη βιβλιοθήκη στο πανεπιστήμιο μου να δω αν επιτέλους ήλθε το βιβλίο που ψάχνω τόσο καιρό, κλείνω ραντεβού με τον οδοντίατρό μου για το απόγευμα, βάζω ROCK- FM, βλέπω την αγαπημένη μου εκπομπή στο CNN ή στο MEGA, πετάγομαι και αγοράζω τις μπότες που είχα σταμπάρει από χθες το βράδυ και...επιτέλους σηκώνομαι από τον υπολογιστή μου. Η επίτευξη των ανωτέρω μέσω του διαδικτύου είναι πλέον γεγονός. Το διαδίκτυο έχει γίνει χώρος πλήρωσης κάθε δραστηριότητας. Το αν αυτό είναι αρνητικό ή θετικό, επιδέχεται συζητήσεων. Στη σημερινή εποχή, τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο μέσω υπολογιστών και κινητών σε όλο και μικρότερες ηλικίες. Στην Ελλάδα αυτό γίνεται κατά μέσο όρο στην ηλικία των 11 χρόνων. Η χρήση του διαδικτύου είναι ήδη απόλυτα ενσωματωμένη στην καθημερινότητα. Προτού αφήσετε όμως το παιδί σας να περπατήσει μόνο του σε μια μεγάλη πόλη, θα πρέπει να έχει φτάσει μια κάποια ηλικία και να έχει μάθει ορισμένα πράγματα. Έτσι ο κάθε γονιός χρειάζεται να κατέχει σχετική παιδεία και ο ίδιος, για να είναι σε θέση να την μεταφέρει στο παιδί του, πριν το αφήσει ελεύθερο στον «αυτοκινητόδρομο του διαδικτύου» και στην «κοινωνία της πληροφορίας». 1

10 Οι πληροφορίες παρέχονται πια όλο και περισσότερο σε ψηφιακή μορφή. Έτσι αποθηκεύονται, μεταδίδονται και διαδίδονται ευκολότερα και οικονομικότερα ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Η επικοινωνία με άτομα εντός και εκτός χώρας με φίλους, γνωστούς αλλά και με αγνώστους έχει γίνει πιο εύκολη και απλή. -I- Ο καθένας μας μπορεί να καταλάβει πια, πως αν δεν προστατέψουμε τις πληροφορίες που «επικοινωνούμε» μέσω διαδικτύου, αυτές θα είναι διαθέσιμες όχι μόνο σε φίλους και γνωστούς αλλά και σε κάθε άτομο που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. -I- Επίσης είναι αυτονόητο ότι πρέπει να μάθουμε να φιλτράρουμε τις πληροφορίες αυτές, αφού η ίδια η έννοια της πληροφορίας έχει αλλάξει. Η λέξη πληροφορία αντιπροσωπεύει πλέον όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στο διαδίκτυο, άσχετα αν μας αφορούν άμεσα, έμμεσα ή καθόλου. Αρκετές πληροφορίες όπως π.χ. διαφημιστικά μηνύματα μας παρουσιάζονται πια χωρίς να έχουμε επιλέξει εμείς να τις δούμε. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνυνση της γονικής ζεστασιάς και της γονικής θέρμης στα παιδιά του δημοτικού του Δήμου Χίου. Πιο συγκεκριμένα, ενσωματώσαμε τις διαθέσιμες θεωρητικές και εμπειρικές πληροφορίες αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των (Ιντερνετικών) μορφών γονικής μέριμνας και της χρήσης του Διαδικτύου από τα μικρά παιδιά. Το ποσοστό αυτό είναι επίσης η βάση για το θέμα της κατευθυνόμενης έρευνας αυτής της μελέτης, η οποία είναι εν μέρει διερευνητικής φύσεως, λόγω του περιορισμένου αριθμού των εμπειρικών μελετών που διατίθενται σήμερα. Για να επιτευχθεί ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθούν ορισμένοι βασικοί στόχοι. Ο πρώτος στόχος περιλαμβάνει την ανάλυση του διαδικτύου και των απειλών του στα παιδιά καθώς και την ανάλυση του γονικού ελέγχου και της γονικής θέρμης, βασικοί όροι που θα χρησιμοποιούν στην έρευνα. Ο δεύτερος στόχος περιλαμβάνει την διενέργεια έρευνας σε παιδιά δημοτικού για τον προσδιορισμό της ζεστασιάς και θέρμης που παρέχεται από τους γονείς τους. 2

11 1.2. Μεθοδολογία Για να επιτευχθεί ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθεί μία μεθοδολογία βάσει της οποίας θα εξαχθούν αντικειμενικά συμπεράσματα. Ως εκ τούτου, για τον πρώτο στόχο (ανάλυση του διαδικτύου και των απειλών στα παιδιά και την ανάλυση του γονικού ελέγχου και της γονικής θέρμης) επιλέχθηκε η μέθοδος της δευτερογενής έρευνας. Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκε μία πληθώρα επιστημονικής αρθρογραφίας (Aunola, K., Stattin, H. K., & Nurmi, J., 2000; Barkin, S., Ip, E., Richardson, I., & Klinepeter, S., 2006; Baumrind, D., 1991; Beebe, T., Asche, S., Haarison, P., & Quinlan, K., 2004; Bourgonjon, J., Valcke, M., Soetaert, R., & Schellens, T., 2010; Chakraborty, J., & Bosman, M., 2005; Chou, C., & Peng, H., 2007; Eastin, M., Greenberg, B., & Hofschire, L., 2006; Livingstone, S., 2003 κ.α.), διαδικτυακών άρθρων (Bauwens, J., 2007; Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic processing of Personal Data Strasbourg, De Rycke, L., 2007; Hustinx, P., J., 2005; Livingstone, S., & Bober, M., 2004; Windows Microsoft; κ.α.), περιοδικών (Intellectum, Καταναλωτικά Βήματα), νόμων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Νόμοι 2068/1992, 2514/1997 και Οδηγίες 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ, 95/46/ΕΚ κ.α.). Για τον δεύτερο στόχο της εργασίας επιλέχθηκε η μέθοδος της πρωτογενής έρευνας. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε γονείς που έχουν τέκνα στο δημοτικό (βλέπε Κεφάλαιο 5) Δομή εργασίας Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 8 βασικά κεφάλαια τα οποία αναλύονται ως εξής: -I- Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και η δομή της εργασίας -I- Κεφάλαιο 2: Το διαδίκτυο και οι απειλές του στα παιδιά Αναλύονται βασικές έννοιες των απειλών του διαδικτύου και των νομικών μέτρων που έχουν θεσπιστεί με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων -I- Κεφάλαιο 3: Ο γονικός έλεγχος και η γονική θέρμη 3

12 Ο ρόλος του γονικού ελέγχου και της γονικής θέρμης στα παιδιά αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του συγκεκριμένου κεφαλαίου Κεφάλαιο 4: Παράθεση αποτελεσμάτων προηγούμενης έρευνας στο γονικό έλεγχο Το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι αρκετά σημαντικό δεδομένου ότι βάσει αυτού δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο της έρευνας και τα αποτελέσματα της έρευνας θα συγκριθούν με τα αντίστοιχα της παρούσας έρευνας. Κεφάλαιο 5: Μεθοδολογία έρευνας Τα ερευνητικά ερωτήματα, πληροφορίες για το δείγμα της έρευνας, η μεθοδολογία βάσει της οποία σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο, τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την πραγματοποίηση της έρευνας αποτελούν τα βασικά σημεία του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 6: Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας βάσει συχνοτήτων, μέτρων κεντρικής τάσης και μέσου σταθμικού όρου. Κεφάλαιο 7: Συσχέτιση δεδομένων Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε συσχέτιση των δεδομένων. Η παραγοντική ανάλυση, η γραμμική και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση αποτελούν ορισμένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Κεφάλαιο 8: Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ευρύματα της έρευνας και προτείνονται ενέργειες για περαιτέρω έρευνα. Βιβλιογραφία Παραρτήματα 4

13 ΜΕΡΟΣ Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

14 2. ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2.1. Το διαδίκτυο και οι απειλές του Το διαδίκτυο (internet) μετράει πάνω από 40 χρόνια «ζωής». Σε αυτό το πλαίσιο είναι γενικά παραδεκτό ότι καμία τεχνολογία δεν έχει εξελιχθεί τόσο πολύ σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αξίζει χαρακτηριστικά να αναφερθεί ότι το 1996 ο αριθμός των χρηστών του internet έφτανε διεθνώς τα ενώ μέχρι και το τέλος του 2010 οι χρήστες του διαδικτύου ξεπέρασαν το όριο των 2 δισεκατομμυρίων, με πρόβλεψη ότι μέχρι το τέλος του 2011, θα είναι δικτυωμένος ο μισός πληθυσμός της Γης και μέχρι το 2020 το 75% - 80% των κατοίκων του πλανήτη θα βρίσκονται πλέον online (In.gr 19/10/2010). Νούμερα που κάνουν τα λόγια του Βίντον Σερφ1 που θεωρείται πατέρας του διαδικτύου προφητικά, αφού όπως είχε πει χαρακτηριστικά το 1998 η εξάπλωση του διαδικτύου είναι σαν ένα τσουνάμι που ξεκινά από ύψος μερικών εκατοστών και όταν πλησιάζει την ακτή έχει φτάσει τα 30 μέτρα και παρασύρει τα πάντα. Κάθε αντίσταση είναι μάταιη. (Μαρίνος, Α., 2003). Ακόμη και στα τελευταία δεκαπέντε χρόνια περίπου, έχει αναδομηθεί, αρκετές φορές, τόσο τεχνολογικά όσο και λειτουργικά. Σε κάθε προηγμένο τεχνολογικά κράτος, οποιαδήποτε υπηρεσία, οργανισμός, εταιρία ή επιχείρηση χρησιμοποιεί τον υπολογιστή της και μέσω του διαδικτύου διαχειρίζεται έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζε αδιανόητο. Μπορούμε πλέον δικαιολογημένα να μιλάμε για εξάρτηση του κράτους από την πληροφορική (Λάζος, Γ., 2001). Εξ άλλου η αύξηση του αριθμού των συνδέσεων με το internet θεωρείται από τους ειδικούς κριτήριο ανάπτυξης μιας χώρας, όπως η αύξηση του ΑΕΠ ή του αριθμού των πτυχιούχων και τονίζεται ότι η διάδοση του internet είναι πλέον μια διαδικασία μη αναστρέψιμη' (Μαρίνος, Α., 2003). Τώρα οι δραστηριότητες στο διαδίκτυο περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, αγορές, τραπεζικές συναλλαγές, εργασία και επικοινωνία ανθρώπων online, αλλά και κοινοποίηση αυτού που κάνουμε ή αισθανόμαστε μια δεδομένη χρονική στιγμή (π.χ. facebook). Έχουμε τη δυνατότητα μέσα απ αυτό να διαβάζουμε, να ακούμε και να παρακολουθούμε τα πάντα. 1 Δημιουργός του πρωτοκόλλου TCP/IP και σημερινός αντιπρόεδρος της Google «)

15 Η εξάρτησή μας αυτή καθώς και το γεγονός ότι η χρήση των συστημάτων αυτών είναι προσιτή ακόμα και στο μέσο χρήστη, έχουν οδηγήσει σε μία ενισχυμένη πολυπλοκότητα όσον αφορά τη δομή τους αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται, δημιουργώντας αναπόφευκτα κενά ασφαλείας, που οφείλονται ή σε προγραμματιστικά σφάλματα, ή σε εσφαλμένες ρυθμίσεις από μέρους του χρήστη, ή τέλος σε αδυναμία των νόμων και των κανόνων να καλύψουν κάθε πτυχή του θέματος. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν, να επεξεργάζονται και να μεταδίδουν πληροφορίες σε ασύλληπτες ταχύτητες για τα ανθρώπινα δεδομένα, είναι ταυτόχρονα και σε θέση να προσβάλλουν την προσωπικότητα, την ανεξαρτησία και γενικότερα την ελευθερία του ανθρώπου πολύ πιο εύκολα απ ότι τα παραδοσιακά μέσα (Μαρίνος, Α., 2003). Το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών του διαδικτύου παρ ότι βομβαρδίζεται καθημερινά από μηνύματα που του προσφέρουν απλόχερα προστασία από κακόβουλη επίθεση, δυστυχώς βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων του, μην έχοντας πλήρη γνώση των κινδύνων και των απειλών που διατρέχει, ενώ οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών είτε πρόκειται για απλές υπηρεσίες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε για πολυπλοκότερες όπως web banking και υποβολή φορολογικών δηλώσεων δεν τον προστατεύουν στο ακέραιο και παρέχουν μια εσφαλμένη αίσθηση ότι ασχολούνται αποτελεσματικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του. Μέρα με τη μέρα ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου, που πέφτει θύμα κάποιας ηλεκτρονικής απάτης όλο και αυξάνεται παρά το γεγονός ότι οι μέθοδοι και τα εργαλεία για την αποτροπή της συνεχώς βελτιώνονται. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τα στατιστικά στοιχεία που εξέδωσε η SafeLine για το Ο αριθμός των καταγγελιών που έλαβε το 2010, έφτασε τις 4204 (αύξηση 136,44% σε σχέση με το 2009) και αφορούσε παράνομο περιεχόμενο, ή παράνομες δραστηριότητες στο Διαδίκτυο (Διάγραμμα 2.1.). Τα τελευταία 3 χρόνια οι καταγγελίες αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά ανά έτος, γεγονός που αντιστοιχεί σε ένα μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των καταγγελιών της τάξης του 100% (www.safeline.gr/στατιστικά-στοινεία). 2 2 Η SafeLine ιδρύθηκε το 2003 από την Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών (FORTΉNET), το Ελληνικό Όργανο Αυτορρύθμισης για το Περιεχόμενο του (SAFENET), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ) και το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ). Είναι ανοικτή γραμμή καταγγελιών παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο και επίσημο μέλος του ΙΝΗΟΡΕ (Διεθνής Σύνδεσμος Ανοικτών Γραμμών Διαδικτύου) από τις 18 Οκτωβρίου )

16 Διάγραμμα 2.1. Αριθμός Καταγγελιών ανά έτος Πηγή: www. safeline.ar/στατιστικά-στοΐγεία Τους τελευταίους 6 μήνες οι καταγγελίες αφορούσαν κατά (Διάγραμμα 2.1.): -I- 25% ρατσισμό ή ξενοφοβία -I- 21% παραβίαση προσωπικών δεδομένων και υποκλοπή ταυτότητας -I- 14% οικονομικές απάτες μέσω διαδικτυακών αγορών -I- 10% εξύβριση ή συκοφαντική δυσφήμηση -I- 6% παιδική πορνογραφία -I- σε μικρότερο ποσοστό εγκλήματα όπως αποπλάνηση ανηλίκων (grooming)3, phishing4, ηλεκτρονικό εκφοβισμό (cyber bullying)5, παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και απειλή (www.safeline.gr/στατιστικά-στοινεία). 3 Είναι η χρησιμοποίηση χώρων ανοικτής επικοινωνίας από παιδόφιλους που προσποιούνται ότι είναι έφηβοι, για να προσελκύσουν παιδιά με σκοπό να τα κακοποιήσουν. [4] 4 Είναι παραλλαγή του αγγλικού «fishing» (ψάρεμα), και αναφέρεται στην προσπάθεια απόσπασης προσωπικών στοιχείων, οικονομικού συνήθως χαρακτήρα που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς και πιστωτικές κάρτες, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα κάποιο ψεύτικο πρόσχημα. 5 Αφορά τον εκφοβισμό, την απειλή, την ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων με τη χρήση του διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από ομηλίκους τους. 8

17 Μια άλλη εξίσου σημαντική έρευνα που έγινε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από το Δίκτυο EU Kids Online network6 δείχνει ότι το 9% των παιδιών ηλικίας ετών έπεσαν θύματα παράνομης χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων (7% παραβίαση κωδικών και 5% παραβίαση άλλων προσωπικών δεδομένων) ή θύματα οικονομικής απάτης (2%) [Safer Internet Forum στις 21/11/10 Έρευνα του Δικτύου EU Kids Online]. Παραβίαση απορρήτου Απειλή 6% 3% Εξύβριση 10% «O k Spam-phishing 12% Παιδική πορνογραφία 6% Ρατσισμός 25%.. «Πνευματική ιδιοκτησία 3% Προσωπικά δεδομένα 21% Οικονομικές απάτες 14% Διάγραμμα 2.2. Περιεχόμενο καταγγελιών Πηγή: www. safeline. gr/στατιστικά-στοιχεία Τέλος ακόμη μια έρευνα που διεξήγαγε η εταιρία λογισμικού ασφαλείας ηλεκτρονικών υπολογιστών McAfee μεταξύ 200 στελεχών των τεχνολογιών πληροφορικής που εργάζονται για εταιρίες κοινής ωφελείας (φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού και υδροδότησης) σε 14 χώρες, απέδειξε ότι 8 στους 10 δήλωσαν ότι τα δίκτυα τους αποτέλεσαν στόχο παράνομων εισβολέων κατά το έτος 2010 σε αντίθεση με το έτος 2009 που μόλις το 50% των ερωτηθέντων είχε δηλώσει πως είχαν πέσει θύμα επίθεσης. Πιθανότερη πηγή των επιθέσεων αυτών πιθανολογείται πως είναι η 6 Το EU Kids Online Network έχει στόχο τη διεξαγωγή συγκριτικών μελετών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με θέμα τη χρήση του Διαδικτύου από παιδιά και εφήβους. Απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς από 21 χώρες και τελεί υπό την αιγίδα του προγράμματος Safer Internet Plus και την ακαδημαϊκή καθοδήγηση του London School of Economics (Dept of Mass Media and Communication). Στην έρευνα συμμετείχαν 25 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λιθουανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία) και η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα σπίτια των παιδιών, σε μορφή δια ζώσης συνέντευξης. Συμπεριελάμβανε μια ενότητα για τις ευαίσθητες ερωτήσεις, την οποία συμπλήρωναν μόνα τους τα παιδιά έτσι ώστε να μην τους ακούσουν οι γονείς, άλλα μέλη της οικογένειας ή ο ίδιος ο ερευνητής.

18 Κίνα, ακολουθούμενη από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ (Ενημερωτικός κόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου). Περιστατικά υποκλοπών που έχουν σα στόχο τα προσωπικά δεδομένα υπάρχουν πάρα πολλά. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά στην ιστορία του Ίντερνετ και της πληροφορικής αποτελεί η πρόσφατη επίθεση στο δίκτυο της Sony Playstation μεταξύ 17ης και 19ης Απριλίου 2011, όπου υπήρξαν παραβιάσεις 70 εκατομμυρίων λογαριασμών χρηστών απ όλο τον κόσμο, από τους οποίους εκλάπησαν ονόματα, διευθύνσεις, χώρες προέλευσης, , ημερομηνίες γέννησης, κωδικοί πρόσβασης καθώς επίσης και στοιχεία πιστωτικών καρτών που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν για την αγορά παιχνιδιών, ταινιών και μουσικής. Επίσης άλλο ένα αντίστοιχο περιστατικό, που συνέβη τον Απρίλιο του 2011 ήταν η μαζική κλοπή δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ονομάτων και διευθύνσεων μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, ξενοδοχείων και καταστημάτων από τις βάσεις δεδομένων της αμερικανικής εταιρείας online marketing Epsilon, τα οποία θεωρείται πως σύντομα θα αρχίσουν (αν δεν έχουν αρχίσει ήδη) να χρησιμοποιούνται σε κυβερνοεγκληματικές δραστηριότητες (Ενημερωτικός κόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου). Τα νούμερα των ερευνών αυτών μιλάνε από μόνα τους και το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ένα. Η προστασία του πολίτη και των παιδιών από κάθε είδους απειλή στο διαδίκτυο είναι πλέον επιτακτική και οφείλει να γίνει είτε στο επίπεδο του διαδικτύου είτε στο επίπεδο του απλού χρήστη με σωστή ενημέρωση και κατάλληλη εκπαίδευση καθώς και με την ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών που θα έχουν σα στόχο την αποτροπή ή έστω την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων παραβιάσεων ασφαλείας. Ο γονικός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος με σκοπό την αποτροπή της παιδικής κατάχρησης του διαδικτύου και την πρόληψη ενάντια στις κακόβουλες ενέργειες Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυο Προσωπικά δεδομένα λοιπόν, θεωρούνται όλες εκείνες οι πληροφορίες που χαρακτηρίζουν ή προσδιορίζουν έναν άνθρωπο, όπως για παράδειγμα το όνομά του, η ηλικία του, η διεύθυνσή του, ο τόπος κατοικίας του, οι φωτογραφίες του και πολλά άλλα συναφούς περιεχομένου. Ένα φυσικό πρόσωπο διακινεί τέτοιου είδους, 0 )

19 πληροφορίες σε καθημερινή βάση στην ιδιωτική του ζωή. Ενδεικτικά, αναφέρω παρακάτω κάποιες συνήθεις περιπτώσεις χρήσης των προσωπικών μας δεδομένων στην καθημερινότητά μας όπως είναι για παράδειγμα, η εγγραφή μας σε κάποιο διαδικτυακό κατάστημα, η υποβολή μιας αίτησης μας σε κάποια δημόσια υπηρεσία, η αγορά κάποιου αεροπορικού εισιτηρίου, το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού ή η χρησιμοποίηση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το facebook, το οποίο έχει πλέον εισβάλλει στην προσωπική ζωή των περισσοτέρων νέων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις βασική προϋπόθεση χρήσης των προσωπικών δεδομένων μας είναι η πρότερη εξασφάλιση της συγκατάθεσης μας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα προσωπικά μας δεδομένα θα πρέπει να δηλώσουμε με σαφή τρόπο ότι συμφωνούμε σε κάτι τέτοιο αφού ενημερωθούμε πρώτα σχετικά με την ταυτότητα εκείνου που θέλει τα χρησιμοποιήσει, το λόγο που θέλει να τα χρησιμοποιήσει, ποια ακριβώς στοιχεία θα χρησιμοποιήσει και με ποιους θα τα μοιραστεί. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατόν να συγκεντρώνονται είτε άμεσα από κάποιο πρόσωπο είτε αυτόματα μέσω υπολογιστή σε κάποιες βάσεις δεδομένων. Σήμερα που ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας το πιο διαδεδομένο μέσο διάδοσης και ανταλλαγής της πληροφορίας είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που άλλοτε αποτελεί μέσο τέλεσης και άλλοτε στόχο μιας εγκληματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μέσω του διαδικτύου επιτρέπει τη μετάδοση πληροφοριών μέσα σε δευτερόλεπτα και μάλιστα σε παγκόσμια κλίμακα (Επιστημονικό περιοδικό Intellectum τεύχος 4., Μάιος 2008). Μέσω του διαδικτύου οδηγούμαστε ολοένα και περισσότερο προς τη μετατροπή των δεδομένων του φυσικού κόσμου σε ψηφιακή μορφή καθώς οποιαδήποτε υπηρεσία, φορέας ή οργανισμός τείνει να εξαφανίσει τον παραδοσιακό τρόπο καταχώρισης της πληροφορίας που ήταν ο χειρόγραφος, με πολύπλοκα πληροφοριακά συστήματα πολλές φορές διασυνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Η νέα αυτή κατάσταση πραγμάτων που δημιούργησε η ανάπτυξη και η κυριαρχία της επιστήμης της πληροφορικής οδήγησε στην εμφάνιση νέων μορφών εγκληματικότητας, οι οποίες ευνοούνται από το γεγονός ότι το νομικό καθεστώς που διέπει το διαδίκτυο είναι ακόμα ελλιπές. Αυτού του είδους η εγκληματικότητα δημιουργεί διάφορα προβλήματα από νομικής άποψης, καθώς δεν υπάρχει καθορισμένος τόπος τέλεσης εγκλήματος, δωσιδικία των δικαστηρίων ενώ πολλές φορές διεκδικούν εφαρμογή κανόνες δικαίου διαφορετικών έννομων τάξεων (Επιστημονικό περιοδικό Intellectum τεύχος 4., Μάιος 2008). Βασικό 11 )

20 χαρακτηριστικό αυτού του είδους εγκληματικότητας σε σχέση με άλλες μορφές εγκληματικότητας, είναι πρώτον η έλλειψη φυσικής επαφής του δράστη με το θύμα και δεύτερον η έλλειψη βίας. Για παράδειγμα όταν κάποιος υποκλέπτει προσωπικά δεδομένα από κάποιον υπολογιστή δεν χρειάζεται να εισβάλλει στην κατοικία του θύματος και να ασκήσει κάποιου είδους βία σ αυτόν ή τον υπολογιστή του. Πολύ απλά μπορεί να εισέλθει στον ίδιο τον υπολογιστή σπάζοντας εξ αποστάσεως τους κωδικούς πρόσβασης του, ή να τον καταστρέψει ολοσχερώς με την αποστολή ενός ιού, ενεργώντας υπό την άγνοια του θύματος που θα τον αποδεχτεί. (Κιούπης, Δ., 2000) Άλλο ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής της εγκληματικότητας, είναι η διεθνής φύση της, εξαιτίας της διασύνδεσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διεθνικότητα αυτή, γίνεται εύκολα αντιληπτή, αν αναλογιστεί κανείς ότι τ αποτελέσματά της διάπραξης ενός διαδικτυακού εγκλήματος γίνονται ταυτόχρονα αισθητά σε διάφορους τόπους κάνοντας τον εντοπισμό του δράστη μία πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Το γεγονός αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό επιβάλλει την ανάγκη για διεθνή συνεργασία. Γι αυτό το λόγο το Συμβούλιο της Ευρώπης έχοντας σα στόχο την προστασία της διεθνούς κοινότητας από τα διαδικτυακά εγκλήματα, στις 23 Νοεμβρίου του 2001 συνέταξε τη σύμβαση για την καταπολέμηση του η Κυβερνοεγκλήματος στηριζόμενο σε 3 κύριες κατευθύνσεις. Πρώτον στη θεμελίωση κοινών ουσιαστικών και δικονομικών ποινικών αρχών, δεύτερον στη θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη και τρίτον στην επίτευξη Διεθνούς δικαστικής συνεργασίας (Αγγέλη, I. ΠοινΔικ, 2001) Τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών απειλούνται στο ίπίθγπθί Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καταναλωτών που αποτελείται από 263 Καταναλωτικούς Οργανισμούς, διεξήγαγε διεθνή έρευνα με θέμα την ασφάλεια των Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών ιστοσελίδων και αποκάλυψε πρώτον ότι οι παραπάνω αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν τα κριτήρια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και δεύτερον ότι οι καταναλωτές αγνοούν τις πιο βασικές αρχές της σωστής χρήσης του διαδικτύου. Η έρευνα αφορούσε 751 ιστοσελίδες που πωλούν προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες. 7 7 Τη σύμβαση υπέγραψαν 26 χώρες κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα αλλά και 4 χώρες παρατηρητές (Καναδάς, Ιαπωνία, Νότιος Αφρική και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) > 2 )

21 Η έρευνα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καταναλωτών αποκαλύπτει πως τα μέτρα που παίρνουν οι διάφορες Κυβερνήσεις για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών δεν είναι επαρκή και πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι (Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Ιούνιος - Ιούλιος 2002, ): Μ Πάνω από τα δύο τρίτα των ιστοσελίδων συλλέγουν κάποιες προσωπικές πληροφορίες και σχεδόν όλες αυτές οι ιστοσελίδες ζητούν τέτοιες λεπτομέρειες, ώστε να καθίσταται εύκολη η αναγνώριση και η επικοινωνία με τον επισκέπτη τους. Μ Η συντριπτική πλειοψηφία των ιστοσελίδων κατά την εγγραφή του χρήστη στην λίστα των διαφημιστικών τους, μοιράζει τα στοιχεία του σε λίστες άλλων εταιριών με τις οποίες σχετίζεται, χωρίς να δίνει το περιθώριο επιλογής στον Καταναλωτή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυστηρή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών ιστοσελίδων δεν ενημερώνει τους Καταναλωτές για την ακριβή χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, ούτε ζητά την άδειά τους για το μοίρασμα των στοιχείων τους σε άλλες εταιρίες. Μόνο το 10% των ιστοσελίδων, οι οποίες στοχεύουν στην πώληση προϊόντων σε παιδιά - καταναλωτές, ζητούν από αυτά να πάρουν την συγκατάθεση των γονέων τους, πριν δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, ή έστω να ενημερώσουν τους γονείς τους μετά. Συμπερασματικά θα αναφερθούν τα λόγια που είπε η Κα Anna Fielder, διευθύντρια του γραφείου για τις αναπτυγμένες και τις μεταβατικές οικονομίες της Διεθνούς των Καταναλωτών, που είπε πως παρ ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι αναγνωρισμένο ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, πάρα πολλές εταιρίες συλλέγουν όχι απαραίτητες και πολύ προσωπικές πληροφορίες για τους πελάτες τους, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μην έχουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων (Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Ιούνιος - Ιούλιος 2002, ). Πολύ σωστά έχει επισημανθεί λοιπόν πως από τη στιγμή που το άτομο αποφασίζει την αυτοέκθεσή του στην αγορά του Ίντερνετ, συναποφασίζει και τη διάθεση των εισφερομένων στο διαδίκτυο στοιχείων της προσωπικότητάς του σε κοινή χρήση (Καράκωστας, Ι., 1998). 13

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜA (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜA (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜA (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ηλεκτρονικό έγκλημα είναι ένα συχνό φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Fraud Prevention Forum 2013

Fraud Prevention Forum 2013 Το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο Η μεγαλύτερη κοινωνία στον κόσμο Ίσως η μεγαλύτερη εφεύρεση όλων των εποχών Παγκόσμιοι χρήστες διαδικτύου (εκατομ.) Οι χρήστες του διαδικτύου ξεπερνούν τα 2,5

Διαβάστε περισσότερα

SafeLine. ΗΕλληνικήΑνοικτήΓραμμήπουδέχεται καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο που διακινείται στο Διαδίκτυο, Είδη ηλεκτρονικού εγκλήματος

SafeLine. ΗΕλληνικήΑνοικτήΓραμμήπουδέχεται καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο που διακινείται στο Διαδίκτυο, Είδη ηλεκτρονικού εγκλήματος SafeLine ΗΕλληνικήΑνοικτήΓραμμήπουδέχεται καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο που διακινείται στο Διαδίκτυο, Είδη ηλεκτρονικού εγκλήματος Μελτίνη Χριστοδουλάκη Aσφαλής Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληρωμές μέσω φορητών συσκευών αυξάνονται καθώς οι Ευρωπαίοι υιοθετούν νέους τρόπους πληρωμών

Οι πληρωμές μέσω φορητών συσκευών αυξάνονται καθώς οι Ευρωπαίοι υιοθετούν νέους τρόπους πληρωμών Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Οι πληρωμές μέσω φορητών συσκευών αυξάνονται καθώς οι Ευρωπαίοι υιοθετούν νέους τρόπους πληρωμών Ο αριθμός των Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν φορητές συσκευές για πληρωμές έχει τριπλασιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Μη κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκορωσία) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ GRE ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και την Έρευνα του Κυβερνοεγκλήματος»

Εκπαίδευση και την Έρευνα του Κυβερνοεγκλήματος» ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΗ ΚΕΜΕΑ «GCC: Ελληνικό Κέντρο Αριστείας για την Εκπαίδευση και την Έρευνα του Κυβερνοεγκλήματος» 14 Οκτωβρίου 2015 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι ομιλητές και συμμετέχοντες, Καλησπέρα σας,

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Visiting Research Associate,

Διαβάστε περισσότερα

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ GOOGLE Ο αριθμός των κατοίκων της Ελλάδας με πρόσβαση στο διαδίκτυο ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια.

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών EU Kids Online II: Ευρήματα Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το πρόγραμμα EU Kids Online II Το θεματικό δίκτυο EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children

Διαβάστε περισσότερα

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Greece

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Greece ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Greece FL - Companies engaged in online activities EL A Πουλάει η εταιρεία σας μέσω ίντερνετ ή/και χρησιμοποιεί συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Table of Contents

Εισαγωγή. Table of Contents Εισαγωγή Νέες μορφές εγκληματικών πράξεων δεν εμφανίζονται συχνά στο πέρασμα των αιώνων. Παρ' όλα αυτά όμως παράλληλα με την δημιουργία και την ευρεία χρήση του διαδικτύου, το διαδικτυακό έγκλημα άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Eιδικό Ευρωβαρόμετρο Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και κύριες εθνικές τάσεις

KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Eιδικό Ευρωβαρόμετρο Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και κύριες εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2008 KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Eιδικό Ευρωβαρόμετρο 300 - Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: Σέρη Αντωνίου Ελένη Γιαννουκάκη Αναστασία Κατσιφή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: Σέρη Αντωνίου Ελένη Γιαννουκάκη Αναστασία Κατσιφή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: Σέρη Αντωνίου Ελένη Γιαννουκάκη Αναστασία Κατσιφή Ο ορισμός του ηλεκτρονικού εγκλήματος: Ως ηλεκτρονικό έγκλημα ορίζονται οι αξιόποινες πράξεις που τελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό θέμα - για κάθε χρήστη, καθώς και για την paysafecard. Οι αναφορές για περιστατικά απάτης κλονίζουν πολλούς πελάτες. Με το παρόν Δελτίο Ασφάλειας, θέλουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο Σήμερα, σχεδόν όλοι συμφωνούν πως τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η SafeLine γιορτάζει 10 Χρόνια Λειτουργίας και Προστασίας των Ελλήνων χρηστών από τους κινδύνους του Διαδικτύου!

Η SafeLine γιορτάζει 10 Χρόνια Λειτουργίας και Προστασίας των Ελλήνων χρηστών από τους κινδύνους του Διαδικτύου! Η SafeLine γιορτάζει 10 Χρόνια Λειτουργίας και Προστασίας των Ελλήνων χρηστών από τους κινδύνους του Διαδικτύου! Σημαντικές χρονολογίες κατά τη δεκαετή πορεία της SafeLine: 2003: Έτος έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 17.9.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΚ στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα Επιτροπή Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά του Έφηβου Καταναλωτή

Συμπεριφορά του Έφηβου Καταναλωτή εργασία οικιακής οικονομίας Συμπεριφορά του Έφηβου Καταναλωτή Γιάννης Γαβριλάκης Β3 Εισαγωγή Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας είναι η υπερκατανάλωση υλικών αγαθών. Πλήττει όλες σχεδόν τις

Διαβάστε περισσότερα

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4535, 16.10.2015 Ν. 147(Ι)/2015 147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 3 Άρθρο 13 4 Έννοια όρων του Κώδικα Άρθρο 292Β 5 Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων Άρθρο 292Γ 6 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 10. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://users.sch.gr/galexiad galexiad@gmail.com 2 Περιεχόμενα Επικοινωνία & Ιδιωτικότητα Πληροφορία στο Διαδίκτυο Παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

PROJECT:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ PROJECT:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ 4: Πώς κάποιος μπορεί να μας παρενοχλήσει διαδικτυακά και τι μπορούμε να κάνουμε για το θέμα αυτό; ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΒΕΙΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΟΙΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σάκης Ευαγγέλου Θόδωρος Θεμελής Σάκης Τζιουμάκης

Σάκης Ευαγγέλου Θόδωρος Θεμελής Σάκης Τζιουμάκης Σάκης Ευαγγέλου Θόδωρος Θεμελής Σάκης Τζιουμάκης 11η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day) σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο Όλοι μαζί, για ένα καλύτερο Διαδίκτυο! Let s create a

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

21 Days of Y ello Care.

21 Days of Y ello Care. Ασφάλεια στο διαδίκτυο για έφηβους Το διαδίκτυο είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι πηγή πληροφοριών, ενημέρωσης και δικτύωσης και είναι σίγουρα απαραίτητο σε όλους μας. Όλοι απολαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και Γονείς μπροστά στις προκλήσεις και τους κινδύνους του Διαδικτύου. Νικολού Αγγελική, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής στο 1 ο ΠΠΔΣ Ιωαννίνων

Παιδιά και Γονείς μπροστά στις προκλήσεις και τους κινδύνους του Διαδικτύου. Νικολού Αγγελική, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής στο 1 ο ΠΠΔΣ Ιωαννίνων Παιδιά και Γονείς μπροστά στις προκλήσεις και τους κινδύνους του Διαδικτύου Νικολού Αγγελική, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής στο 1 ο ΠΠΔΣ Ιωαννίνων Για τους Γονείς Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» Εισηγητής: Οββαδίας Σ. Ναμίας Δ.Ν. Δικηγόρος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ι. Εισαγωγή- Οριοθέτηση του θέματος Συμπεριφορές που επιφέρουν περιουσιακή μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων Ενημέρωση χρηστών και συνδρομητών για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Όταν λέμε παράνομο περιεχόμενο ή παράνομη δραστηριότητα στο Διαδίκτυο, τι ακριβώς εννοούμε;

Όταν λέμε παράνομο περιεχόμενο ή παράνομη δραστηριότητα στο Διαδίκτυο, τι ακριβώς εννοούμε; Σημαντικές χρονολογίες κατά τη δεκαετή πορεία της SafeLine: Όταν λέμε παράνομο περιεχόμενο ή παράνομη δραστηριότητα στο Διαδίκτυο, τι ακριβώς εννοούμε; 2003: Έτος έναρξης λειτουργίας της SafeLine 2004:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Μία υπηρεσία του ΠΣΔ ως εργαλείο Δια Βίου Μάθησης

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Μία υπηρεσία του ΠΣΔ ως εργαλείο Δια Βίου Μάθησης Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Μία υπηρεσία του ΠΣΔ ως εργαλείο Δια Βίου Μάθησης http://internet-safety.sch.gr http://internet-safety.sch.gr Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), εθνικό δίκτυο του ΥΠοΠαιΘ, εντείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εκπαίδευση των ανήλικων χρηστών γύρω από την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξάρτιση, από Η/Υ. και τηλεόραση στο εξωτερικό. Αίτια και συνέπειες

Εφηβεία και Εξάρτιση, από Η/Υ. και τηλεόραση στο εξωτερικό. Αίτια και συνέπειες Εφηβεία και Εξάρτιση, από Η/Υ και τηλεόραση στο εξωτερικό. Αίτια και συνέπειες 1. Κριτήρια επιλογής θέματος Το παραπάνω θέμα επιλέχτηκε για τους κάτωθι λόγους: Είναι επίκαιρο Αποτελεί σημαντικό ζήτημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνεδρίασης 2004 22 Ιουνίου 2001 B5-xxxx/2001 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 107 του Κανονισµού της κ. Charlotte Cederschiöld εξ ονόµατος της Επιτροπής Ελευθεριών

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Ομιλία Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α. στο Workshop «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση του Εγκλήματος της Εμπορίας Ανθρώπων: Αναγνώριση, Πρόληψη, Αντιμετώπιση»

Εισαγωγική Ομιλία Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α. στο Workshop «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση του Εγκλήματος της Εμπορίας Ανθρώπων: Αναγνώριση, Πρόληψη, Αντιμετώπιση» Εισαγωγική Ομιλία Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α. στο Workshop «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση του Εγκλήματος της Εμπορίας Ανθρώπων: Αναγνώριση, Πρόληψη, Αντιμετώπιση» Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015 Κυρίες και κύριοι καλημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν-Δεκ 2009

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν-Δεκ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2010 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Μείωση 6,4% των αφίξεων μη κατοίκων από το εξωτερικό ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν-Δεκ 2009 Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2009

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Α' εξάμηνο 2009

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Α' εξάμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 2009 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Μείωση το Α' εξάμηνο 2009 των αφίξεων μη κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ) 11 0 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Σχ.2014-15 Τμήμα Α1 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ) 1.Κριτήρια επιλογής θέματος Ενδιαφέρον περιεχόμενο Μας αρέσει αυτό το θέμα Είχαμε συνεργαστεί τα προηγούμενα χρόνια γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16 Ασφάλεια και Προστασία στο Διαδίκτυο. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 16 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 16 Ασφάλεια και Προστασία στο Διαδίκτυο. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 16 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 16 Ασφάλεια και Προστασία στο Διαδίκτυο Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 16 Καραμαούνας Πολύκαρπος 16.1 Ασφάλεια υπολογιστικού συστήματος Κακόβουλο λογισμικό: το λογισμικό το οποίο εκ προθέσεως διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Αξιοποίηση του ιστοχώρου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» από την εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο τους γονείς και τα παιδιά Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Η Ασφάλεια στη χώρα του Διαδικτύου όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Ιανουαρίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Αύξηση 1,5% των αφίξεων μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 ΑΦΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για έφηβους 21 Days of Y ello Care Διαβάζοντας αυτόν τον ενημερωτικό οδηγό, θα μάθεις:

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για έφηβους 21 Days of Y ello Care Διαβάζοντας αυτόν τον ενημερωτικό οδηγό, θα μάθεις: Ασφάλεια στο διαδίκτυο για έφηβους Το διαδίκτυο είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι πηγή πληροφοριών, ενημέρωσης και δικτύωσης και είναι σίγουρα απαραίτητο σε όλους μας. Όλοι απολαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος

Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Συμβουλές για την προστασία των παιδιών Εργαλεία Γονικού ελέγχου Σύντομη παρουσίαση δύο αντιπροσωπευτικών εργαλείων γονικού ελέγχου Πηγές Χρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών H μεγαλύτερη διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2010

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Ιουλίου 2010 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Μείωση 5,3% των αφίξεων μη κατοίκων από το εξωτερικό ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 Η

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου. Ερευνητική Εργασία Α Τετραμήνου Β Λυκείου

2 ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου. Ερευνητική Εργασία Α Τετραμήνου Β Λυκείου 2 ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου Ερευνητική Εργασία Α Τετραμήνου Β Λυκείου Προσωπικά δεδομένα «Πόσο ασφαλή είναι τα προσωπικά μου δεδομένα όταν σερφάρω στο διαδίκτυο;» Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; Το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών» 1 ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ 12.2.2009 2 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα