Η διάσταση του φύλου στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διάσταση του φύλου στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών"

Transcript

1 Η διάσταση του φύλου στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών Ιφιγένεια Γεωργιάδου Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Ιt s almost like it s safer, you can change your whole personality (Bayne, 2004: 113) Περίληψη Το να αξιολογήσει κανείς τις ηλεκτρονικές κοινότητες και τις ίδιες τις έννοιες: κοινότητα, συνδεσιμότητα, κοινωνικά δίκτυα- σημαίνει πως χρειάζεται να λάβει υπόψη την ανάλυση των διαπροσωπικών σχέσεων στον πραγματικό αλλά και στον ψηφιακό κόσμο. Το άρθρο επιχειρεί να διερευνήσει το ζήτημα των διαπροσωπικών και των διαφυλικών σχέσεων στον ψηφιακό κόσμο, σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής διδασκαλίας και μάθησης για ενηλίκους. Αναφέρεται στη συμπεριφορά των φύλων και το λόγο που εκφέρεται, στα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων σε εξ αποστάσεως επικοινωνία και εκπαίδευση, στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε online μαθήματα, τη συμμετοχή των φύλων σε συζητήσεις. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ηλεκτρονικές κοινότητες, είτε αυτές λειτουργούν ως μαθησιακά περιβάλλοντα είτε όχι, αντανακλούν τα χαρακτηριστικά των κοινοτήτων της πραγματικής ζωής και στο ζήτημα των διαφυλικών σχέσεων. Λέξεις-κλειδιά: φύλο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, γυναίκες χρήστριες, διαφυλικές σχέσεις Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας Ένα από τα αναφερόμενα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι το γεγονός ότι το φύλο είναι αόρατο στα μαθήματα και γι αυτό το λόγο ο υπολογιστής, λένε, κάνει την εκπαίδευση περισσότερο ισότιμη σε σχέση με τα φύλα. Θα διερευνήσουμε εδώ τις διαφυλικές σχέσεις σε διαδικτυακές κοινότητες, όπως αναφέρονται στη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Αφορμή για τη συγγραφή της εργασίας αυτής αποτελεί η ενασχόληση της γράφουσας με προγράμματα ηλεκτρονικής εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο πλαίσιο των Σχεδίων «GLOSSA» και «LISTENING TO CULTURES τα οποία υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- προγράμματα Languages και Grundtvig αντίστοιχα- και αφορούν στην ανάπτυξη διδακτικών υλικών, εργαλείων και μεθοδολογίας για την ηλεκτρονική εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, αποφασίσαμε να διερευνήσουμε ορισμένες πτυχές της διδασκαλίας από απόσταση. Η εκμάθηση της ελληνικής σχεδιάζεται να γίνεται σε περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης και να απευθύνεται σε ενηλίκους που θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στη διδασκαλία στα επίπεδα Γ1 και Γ2 και το δεύτερο επιδιώκει να αναπτύξει τη δεξιότητα ακουστικής κατανόησης και εξοικείωσης με πλευρές του πολιτισμού σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας. Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των πιθανών χρηστών είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που μας απασχόλησαν. Οι έρευνες (βιβλιογραφικές και έρευνες πεδίου) που Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, Σεπτεμβρίου 2010

2 824 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη αφορούν τις υπάρχουσες πλατφόρμες διδασκαλίας της ελληνικής και άλλων γλωσσών καθώς και την πιστοποίηση των διδασκόντων. Σε πρώτη φάση όμως κρίναμε καλό να διερευνήσουμε βιβλιογραφικά και μόνο, σε επίπεδο άρθρου, τις διαπροσωπικές σχέσεις των χρηστών. Αυτό, μέσα από την αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας, μας οδήγησε να επικεντρωθούμε στα χαρακτηριστικά των διαφυλικών σχέσεων, μιας και αυτές φαίνεται να έχουν σημασία και να επηρεάζουν τη διδασκαλία και την εκμάθηση. Εκτός αυτού, οι χρήστριες αποτελούν ένα ολοένα και αυξανόμενο κοινό, στα χαρακτηριστικά του οποίου θα πρέπει να στηριχθεί κάθε εκπαιδευτική προσπάθεια. Τοποθέτηση του προβλήματος Ως χαρακτηριστικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αναφέρεται η αίσθηση ότι ελαττώνεται κάπως η μοναξιά των εκπαιδευόμενων, καθώς αυτοί έχουν πρόσβαση σε πολλές βιβλιοθήκες, δυνατότητα να γράψουν και να βελτιώσουν, με τη βοήθεια των Η/Υ, τις εργασίες τους και κυρίως τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτές τους. Αυτό ακριβώς φαίνεται πως τους βοηθάει να εμπεδώσουν μία αίσθηση ταυτότητας και κάποια αίσθηση του ανήκειν στην πανεπιστημιακή ή άλλη εκπαιδευτική κοινότητα (Hipp, 1997). Το στοιχείο που διαφοροποιεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση τρίτης γενιάς (online education) είναι ακριβώς πως η εκπαίδευση έχει περισσότερο κοινωνικό παρά ατομικό χαρακτήρα (Nipper, 1989). Αυτός μάλιστα έχει ακόμη περισσότερο αναπτυχθεί με τη χρήση των τηλεδιασκέψεων και άλλων μέσων που φέρνουν ακόμη πιο κοντά τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους και επιτρέπουν τη διαπροσωπική επικοινωνία και τη συνεργατική μάθηση. Ήδη από το 1988 οι Smith and Balka (1988) δημοσίευσαν την πρώτη έρευνα για το φύλο και την Επικοινωνία που-διευκολύνεται- από-τον-υπολογιστή (Computer Mediated Communication CMC). Μελέτησαν την ηλεκτρονική δικτύωση γυναικών που βρίσκονταν σε απομακρυσμένες περιοχές και ήθελαν να ενδυναμώσουν το φεμινιστικό κίνημα. Είναι ενδιαφέρον να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των φύλων και οι διαφυλικές σχέσεις που διαφαίνονται κατά τη χρήση της Επικοινωνίας που-διευκολύνεταιαπό-τον-υπολογιστή (Computer Mediated Communication-CMC) Η παρούσα μελέτη Ερευνητικά ερωτήματα Τα ζητήματα που μας απασχόλησαν είναι: το θέμα της πρόσβασης των γυναικών σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, σε μαθήματα πληροφορικής και σε θέσεις εργασίας στον τομέα της Πληροφορικής, κάτι που έχει σχέση με τις ανισότητες στην εκπαίδευση. Το θέμα της ανωνυμίας στην ταυτότητα των χρηστών και χρηστριών και συνακόλουθα το ζήτημα της συμπεριφοράς τους όταν απουσιάζει η ανωνυμία. Τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας των φύλων σε ηλεκτρονικές κοινότητες σε σχέση με τη γλώσσα που χρησιμοποιούν, το στιλ, την παράβαση κανόνων επικοινωνίας, τη συμμετοχή σε συζητήσεις και τέλος την αποδοχή ή όχι των παραδοσιακών ρόλων των φύλων. Ιδιαίτερα σημειώνουμε το θέμα της σωμα(τι)κοποίησης των διαδικτυακών εκπαιδευόμενων, μιας και η χρήση του Η/Υ μοιάζει να παρουσιάζει ως άυλο το χρήστη/τη χρήστρια. Μεθοδολογία-Περιορισμοί Η μελέτη αυτή βασίζεται στη βιβλιογραφική αναδίφηση της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και περιορίζεται από τη φύση της όσον αφορά τις πηγές της. Δεν

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 825 περιλαμβάνει μαρτυρίες χρηστών και χρηστριών, δεν αναφέρει υπάρχουσες ηλεκτρονικές πλατφόρμες επικοινωνίας ή διδασκαλίας ούτε φιλοδοξεί να εξαντλήσει το θέμα. Μάλλον να αναπτύξει το ενδιαφέρον των μελετητών στοχεύει και να εστιάσει την προσοχή σε ζητήματα που αφορούν το προφίλ και τη συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων. Πιστεύουμε πως όλο και περισσότερο στο μέλλον θα αναπτύσσονται εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη κάθε χαρακτηριστικό της ταυτότητας των χρηστών, και βέβαια το φύλο τους, και θα διαφοροποιούνται ανάλογα με αυτά. Χρειάζεται έτσι να αναπτυχθεί ο σχετικός επιστημονικός προβληματισμός και να εκπονηθούν έρευνες και μελέτες που θα αναδείξουν τις ανάγκες αυτές. Η πρόσβαση και η χρήση (του Η/Υ και ιδίως) των μαθημάτων online Ενώ μετά τη δεκαετία του 1990 διαπιστώθηκε ότι πολλές από τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση είχαν ήδη ανατραπεί υπέρ των γυναικών (ΚΕΘΙ, 2001, Παλάζη, 2009) δεν αμφισβητείται σήμερα, τουλάχιστον στο ελληνικό πλαίσιο, ότι τα αγόρια/οι άντρες έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα στην πρόσβαση, την εξοικείωση, τις επιδόσεις στη χρήση των Η/Υ. Αν και περισσότεροι από τους μισούς σπουδαστές εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι γυναίκες, γιατί η μορφή αυτή εκπαίδευσης έχει πολλά πλεονεκτήματα γι αυτές, ωστόσο τελικά οι ανάγκες των γυναικών δε λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την ανταπόκρισή τους στα καθήκοντα της λεγόμενης «τρίτης βάρδιας», δηλαδή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης δεν αντιμετωπίζονται οι πραγματικές ανάγκες της ζωής τους, που αφορούν τις οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις, απόλυτα συμβατές προς τους κοινωνικούς τους ρόλους (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 2003; Κωτσέλη, 2006), με αποτέλεσμα οι οικογενειακές τους υποχρεώσεις, που θεωρούνται από την κοινωνία και συχνά από τις ίδιες, πιο σημαντικές από τις σπουδές τους, να τις απομακρύνουν πρόωρα από την εξ αποστάσεως μάθηση (Βεργίδης & Παναγιωτακόπουλος, 2003). Ήδη σε έρευνες στην Αμερική από το 1999 είχε εντοπιστεί αυτή η ανισότητα: λιγότερα κορίτσια εγγράφονταν σε μαθήματα πληροφορικής (σε αυτό ίσως να οδηγούσε και ο σχεδιασμός των Αναλυτικών Προγραμμάτων Πληροφορικής, που βασιζόταν σε κατακερματισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Gender Gaps-Where Schools still fail our children, 1999, στο ΚΕΘΙ, 2001), τα κορίτσια χρησιμοποιούσαν πολύ λιγότερο τους Υπολογιστές εκτός σχολείου και έτσι δεν είχαν την ίδια εξοικείωση με τα αγόρια, είχαν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και πιο αρνητική αντιμετώπιση σε σχέση με τη χρήση των Η/Υ, γενικά η πληροφορική φαινόταν να γίνεται το «νέο κλαμπ» των αγοριών στο κατώφλι του 20ου αιώνα. Οι γυναίκες δεν εργάζονταν σε τομείς Πληροφορικής, δεν δίδασκαν επιστήμες Πληροφορικής, δεν εγγράφονταν σε μαθήματα Πληροφορικής (Harvard Graduate School of Education, Exploring Gender and Technology, στο ΚΕΘΙ, 2001). Το ίδιο το περιεχόμενο των προγραμμάτων πληροφορικής ήταν σχεδιασμένο για «αρσενικό ακροατήριο» (Cassell & Jenkins, 1998 στο ΚΕΘΙ, 2001). Το να υπάρχουν γυναίκες εκπαιδευτικοί στην Πληροφορική θα λειτουργούσε θετικότερα στην αντιμετώπιση του μαθήματος εκ μέρους των κοριτσιών σε συνδυασμό με την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας ώστε να δίνεται έμφαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα, στα λιγότερο ανταγωνιστικά παιχνίδια κλπ (ΚΕΘΙ, 2001). Οι άντρες έχουν περισσότερη εμπειρία με τους υπολογιστές, περισσότερη γνώση και ευκολία στη χρήση τους και θετικότερη στάση απέναντί τους και απέναντι στη διαδικτυακή μάθηση. Γνωρίζουν και χρησιμοποιούν περισσότερο τον παγκόσμιο ιστό. Επομένως, όπως δείχνουν όλες οι έρευνες που αναφέρουν οι Yee, Wong, Ayub & Mahmud (2009), το φύλο μπορεί να καθορίσει τη χρήση και την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής μάθησης.

4 826 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Υπάρχει ακόμη χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη χρήση αλλά και την πρόσβαση στον υπολογιστή. Σε έρευνες τη δεκαετία του 1980, που αφορούν στον πληροφοριακό γραμματισμό-κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, «διαπιστώνεται ότι η χρήση των Η/Υ δεν έφερε ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση, αλλά αντίθετα επέτεινε τις υπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων» (Παλάζη Χ, 2009). Οι Kirkpatrick and Cuban (1998) δείχνουν ότι οι άντρες και οι γυναίκες διαφέρουν όσον αφορά την πρόσβασή τους, τη χρήση των Η/Υ, καθώς και γενικά το πότε, πού και πώς χρησιμοποιούν τους υπολογιστές. Μία παλαιότερη έρευνα των Levine and Donitsa-Schmidt (1995) έδειχνε πως περισσότεροι άντρες είχαν υπολογιστές, σε αναλογία 3:2 και μάλιστα πως τους χρησιμοποιούσαν πολύ περισσότερο απ όσο χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες τους δικούς τους. Ο Young (2000) έδειξε πως οι άντρες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη χρήση των υπολογιστών επειδή έχουν υπολογιστή στο σπίτι και πιθανώς παίρνουν επιβράβευση από τους γονείς όταν τους χρησιμοποιούν. Γενικά το ενδιαφέρον των αντρών για τους υπολογιστές είναι μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών (Chen, 1986). Όσον αφορά την εργασία στο χώρο των Η/Υ ο Hoai-An (1993) έδειξε ότι οι γυναίκες αποτελούν το 1/4 ή το 1/3 των εργαζομένων στο χώρο των υπολογιστών και μόνο το 8% των εργαζομένων στην ανώτερη εκπαίδευση και έρευνα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις σήμερα διαθέτουν τεράστια ποσά για την πρόσβαση του κοινού σε ηλεκτρονικά δίκτυα και στον παγκόσμιο ιστό και στη δημιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων. Το ζήτημα της ανωνυμίας Οι Graddol and Swann (1989) παρατήρησαν ότι η ανωνυμία σε μία online πανεπιστημιακή κοινότητα τείνει να εξισώσει τους χρήστες σε σχέση με το παραδοσιακό μοντέλο εξουσίας που κυριαρχεί στις κοινότητες που ελέγχονται από άντρες. Αντίθετα, όταν δεν υπήρχε ανωνυμία, οι άντρες στην αρχή ήταν πιο επιθετικοί εναντίον των γυναικών που συμμετείχαν στις ηλεκτρονικές κοινότητες, όπως αναφέρουν πολλές έρευνες που περιλαμβάνονται στο άρθρο της Herring (2000). Η ίδια ερευνήτρια από το 1993 παρατήρησε πως οι γυναίκες είχαν τη τάση να παραμένουν σιωπηλές ή και να εγκαταλείπουν την κοινότητα, όταν έπεφταν θύματα τέτοιας επιθετικής συμπεριφοράς από τους άντρες. Την ίδια περίοδο άλλες έρευνες ανέφεραν παρενόχληση, απειλές και άλλες επιθετικές συμπεριφορές εκ μέρους των αντρών προς τις γυναίκες μέσα στις ηλεκτρονικές κοινότητες (Herring, 2000). Όμως η έννοια της ανωνυμίας είναι πολύ σχετική και στην πραγματικότητα είναι μάλλον αυταπάτη: από τη μια η ανωνυμία μπορεί να διασφαλιστεί 100% μόνο εάν κάποιοςα προσπαθήσει, με τη βοήθεια εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων, να κρύψει την ταυτότητά του και να αλλάξει το του και από την άλλη συνήθως, ακόμη και αν κανείς θέλει κάτι τέτοιο, δεν το προτιμάει, αφού το να υπογράφεις τα μηνύματά σου στην κοινότητα είναι κάτι που τους προσδίδει σημαντικότητα και σοβαρότητα την οποία θα έχαναν αν ήταν ανώνυμα. Γι αυτό το λόγο οι περισσότεροι χρήστες και χρήστριες επικοινωνούν με τις πραγματικές τους ταυτότητες, όπως αποκάλυψε η Herring (1993). Ή κάποιες γυναίκες επικοινωνούσαν με όνομα που δε φαινόταν αν ήταν αντρικό ή γυναικείο. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι ερευνητές τονίζουν ότι «στον κυβερνοχώρο οι άλλοι ξέρουν μόνο ότι επιλέγεις να παρουσιάσεις για τον εαυτό σου ( Όμως) το φύλο είναι συχνά ορατό στο Ίντερνετ στη βάση των χαρακτηριστικών του λόγου των συμμετεχόντων, χαρακτηριστικών για τα οποία το υποκείμενο μπορεί να μην έχει συνείδηση ή ικανότητα να αλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες αποκαλύπτουν ασυνείδητα πληροφορίες για το φύλο τους κατά τη διάδραση μεταξύ τους και αυτές οι πληροφορίες δεν εξαρτώνται από οπτικά ή ακουστικά κανάλια επικοινωνίας. Και μόνο του το κείμενο

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 827 είναι αρκετό» (Herring, 2000). Πράγματι η ευγένεια ή αγένεια, η διεκδικητικότητα, οι έντυπες απεικονίσεις χαμόγελου ή γέλιου μπορούν να είναι δείγματα ενός έμφυλου λόγου, με τη έννοια ότι υπάρχει τάση να συνδέονται μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά με τους άντρες και άλλα με τις γυναίκες. Η παρουσία και η συμπεριφορά των χρηστών και χρηστριών Χρειάζεται να δούμε και την παρουσία και δραστηριότητα των φύλων σε διαδικτυακές κοινότητες. Στην ασύγχρονη ηλεκτρονική επικοινωνία οι άντρες τείνουν να στέλνουν μεγαλύτερα μηνύματα, να αρχίζουν και να κλείνουν συζητήσεις, να υποστηρίζουν σθεναρά τις γνώμες (τους) ως «γεγονότα», να χρησιμοποιούν ωμή γλώσσα. Σε αντίθεση με τους άντρες, οι γυναίκες τείνουν να στέλνουν σχετικά μικρότερης έκτασης μηνύματα και είναι πιο πιθανό να επιχειρηματολογούν και να δικαιολογούν τις γνώμες τους, να απολογούνται, να εκφράζουν υποστήριξη σε άλλους και γενικά να δείχνουν μία ευθυγράμμιση προς τους συνομιλητές τους, όπως η Herring (1993, 2000) και άλλοι έχουν δείξει. Οι άντρες συνήθως υιοθετούν ένα κάπως ανταγωνιστικό στιλ ακόμη και σε συνεργατικά σχέδια, ενώ αντίθετα οι γυναίκες συνήθως δείχνουν να συμφωνούν ακόμη και αν διαφωνούν στην ουσία, ως αποτέλεσμα των χαρακτηριστικών όχι των ατομικών αλλά των κοινωνικών κληροδοτημένων ρόλων. Η ίδια η Herring έδειξε με άλλη έρευνα της ίδιας περιόδου ότι όταν οι άντρες βρίσκονται μέσα σε ηλεκτρονικές κοινότητες όπου κυριαρχούν γυναίκες, τείνουν να είναι λιγότερο επιθετικοί, ενώ όταν οι γυναίκες βρίσκονται σε ηλεκτρονικές κοινότητες όπου κυριαρχούν άντρες τείνουν να γίνονται περισσότερο επιθετικές, πράγμα που δείχνει ότι όσο πιο μεγάλη είναι η πλειοψηφία εκ μέρους ενός φύλου σε μία ομάδα τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιρροή του σε κυρίαρχες νόρμες συμπεριφοράς Herring, 2000). Η ευγένεια είναι κάτι που αποδίδεται περισσότερο στις γυναίκες: «οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να ευχαριστούν, να εκτιμούν και να απολογούνται καθώς και να εκνευρίζονται από τις παραβάσεις των κανόνων ευγένειας σε μία κοινότητα». Πιο συχνά, συνεχίζει η Susan Herring (2000) επικρίνουν όσους προσβάλλουν τους κανόνες αυτούς στην ηλεκτρονική κοινότητα, η οποία είναι πιθανό να έχει περισσότερους και αυστηρότερους κανόνες απ όσο οι ηλεκτρονικές κοινότητες αντρών. Οι άντρες από την άλλη γενικά φαίνονται να μην ενδιαφέρονται πολύ για το θέμα της ευγένειας, κριτικάρουν και προσβάλλουν ευκολότερα και παραβαίνουν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς της ηλεκτρονικής κοινότητας. Πιο πολύ τους ενδιαφέρουν οι απειλές για την ελευθερία της έκφρασης. Αυτά τα μοτίβα φαίνονται να ισχύουν και για gay και lesbian ηλεκτρονικές κοινότητες (Hall, 1996 στο Herring 2000), και ανάμεσα σε ομάδες γυναικών που έχουν επιτύχει σε παραδοσιακά αντρικά επαγγέλματα(herring & Lombard, 1995, στο Herring 2000). Οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων είναι δυνατοί, καθώς λέει η Herring (2000:3), γιατί παρατήρησε πως αν κάποιοςα θελήσει να αλλάξει χαρακτηριστικά/ ταυτότητα σε μία κοινότητα και συμπεριφερθεί όπως ένα άτομο του άλλου φύλου, τότε η κοινότητα το αποδιώχνει. Οι Meadows and Watts (1996) ανέλυσαν τα μηνύματα σε μία λίστα συζητήσεων (blog) εκπαιδευτικών ενός σχολείου για δύο μήνες και είδαν ότι μόνο 5 γυναίκες έναντι 35 αντρών συμμετείχαν στη συζήτηση. Αυτό δείχνει κάτι σημαντικό, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού γυναικοκρατείται. Όμως μόνο οι γυναίκες που αυτοπροσδιορίστηκαν ως ειδικές στις νέες τεχνολογίες συμμετείχαν. Η έρευνα αυτή είναι επίσης σημαντική και για έναν άλλο λόγο: δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην πρόσβαση και στη συμμετοχή σε επικοινωνία με νέες τεχνολογίες, πόσω μάλλον σε διδασκαλία μέσω νέων τεχνολογιών.

6 828 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Η σωμα(τι) κοποίηση (embodyment) των διαδικτυακών εκπαιδευόμενων Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση που γίνεται για τη σωματικοποίηση των διαδικτυακών εκπαιδευόμενων. Ενώ όλες οι παλαιότερες, από τον Πλάτωνα και τον Καρτέσιο ξεκινώντας, θεωρίες βασίζονταν στο δυισμό σώματος και πνεύματος/ψυχής, οι σημερινοί χρήστες του διαδικτύου δηλώνουν ότι το σώμα τους είναι αυτό που «τους λείπει», ιδίως όταν πρόκειται για χρήση του διαδικτύου που έχει να κάνει με τη επικοινωνία (Bayne, 2004). Μερικοί θεωρητικοί μάλιστα τονίζουν ξεκάθαρα πια «δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται Μυαλό» (There is no such 'thing' as the 'mind'. (Burkitt, 1999). Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται να επανακαθοριστούν πολλές από τις έννοιες που συνέθεταν την παραδοσιακή διδασκαλία, καθώς ναι μεν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι συναντώνται πια πρόσωπο-με-πρόσωπο στις εικονικές τάξεις (μέσω του chatting, του Skype, του MSN ή της τηλεδιάσκεψης), αλλά «το τι είναι «συνάντηση» και τι σημαίνει «πρόσωπο» πρέπει να το επανακαθορίσουμε» (Stone, 1991). Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να παρατηρήσουμε πόσο οι σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις έχουν ήδη αλλάξει τη σχέση μας με το σώμα μας: η βιοτεχνολογία ήδη επεμβαίνει στο γενετικό κώδικα. Η ιατρική μάς προσφέρει πρόσθετα μέλη και αλλάζει το σώμα είτε για θεραπευτικούς λόγους είτε για λόγους αισθητικής. Η πληροφορική μάς επιτρέπει να δημιουργήσουμε νέα εικονικά σώματά μας στα ηλεκτρονικά παιχνίδια με την τεχνολογία 3D, Avatar και άλλες (Bayne, 2004). Αυτό δε σημαίνει πάντως ότι το σώμα μπορεί να είναι πραγματικά εικονικό, γιατί, όπως γράφει η Stone, πάντα υπάρχει ένα σώμα από πίσω. Μπορεί να βρίσκεται κάπου αλλούόπου κι αν είναι αυτό, ακόμη και μία προνομιούχος οπτική- αλλά η συνείδηση παραμένει ριζωμένη σταθερά στο φυσικό επίπεδο. Ιστορικά το σώμα, η τεχνολογία και η κοινότητα αποτελούν το ένα το άλλο (Stone, 1991:117 στο Bayne, 2004: 108). Στην πραγματικότητα μας κάνει να σκεφτούμε ότι μάλλον το εικονικό σώμα των χρηστών εκφράζει νέες υποκειμενικότητες, που δημιουργούνται μέσα ακριβώς σε ένα πλαίσιο συλλογικό, υποκειμενικότητες του μεταμοντέρνου -που μας κάνουν ακριβώς και να σκεφτούμε τι είναι ανθρώπινο, με τη σάρκα που λείπει από την εικόνα για τα υποκείμενα του κυβερνοχώρου, και τι μετα-ανθρώπινο (Hayles, 1999 στο Bayne, 2004: 108). Το γυναικείο σώμα ήταν παραδοσιακά συνδεδεμένο με την παροχή τροφής, την παθητικότητα, την απουσία εν τέλει, ωστόσο σήμερα οι γυναίκες ως χρήστριες των μηχανών, αποκτούν ένα σώμα που σπάει τα κυρίαρχα αυτά πρότυπα και τελικά είναι ένα σώμα που καθορίζεται όχι από τη σχέση υποκειμένου- αντικειμένου αλλά από ένα «ζευγάρωμα» με τη μηχανή. Και αν βλέπουμε υπερβολική τη φράση «η μηχανή είμαστε εμείς», όπως γράφει η Haraway (Haraway, 1991a στο Bayne, 2004: 108), σε κάθε περίπτωση το σώμα μας αλλάζει από την άποψη ότι τα όριά του ως προς τη μηχανή δεν είναι πλέον τόσο διακριτά. Η έρευνα της Bayne (Bayne, 2004) μάς δείχνει ότι οι γυναίκες δείχνουν να φοβούνται περισσότερο την επικοινωνία μέσω Υπολογιστή, γιατί δεν ξέρουν τι αρνητικό μπορεί να σκέφτεται γι αυτές ο συνομιλητής τους, εφόσον δε βλέπουν το πρόσωπο ή το σώμα του ούτε και αυτός βλέπει το σώμα τους ώστε να βοηθηθεί να τις καταλάβει καλύτερα από τη γλώσσα του σώματός τους. Επίσης ότι οι γυναίκες εκπαιδευόμενες προτιμούν να βλέπουν το σώμα του καθηγητή/ της καθηγήτριάς τους, γιατί πιστεύουν ότι μόνο έτσι μαθαίνουν καλύτερα από αυτόν/-ήν. Αλλιώς φαίνεται άυλος/-η και χωρίς σώμα= προσωπικότητα! Οι μαρτυρίες όμως αυτές δείχνουν, κατά την Bayne, και κάτι άλλο: ότι η διαφορά στην ιεραρχία Δασκάλου-Μαθητή σχεδόν μηδενίζεται όταν η εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά. Κάτι περισσότερο: οι Μαθητές τολμούν να κάνουν ό, τι ερωτήσεις θέλουν, χωρίς να φοβούνται ότι θα γίνουν αντικείμενο κοροϊδίας από το Δάσκαλο («it s just like it s only words. They don t seem real, it s not you, so it s not too bad», Bayne, 2004: 112). Το

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 829 εικονικό περιβάλλον επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία και το γεγονός ότι το σώμα δε φαίνεται λειτουργεί για ορισμένους χρήστες και χρήστριες απελευθερωτικά από το φόβο ότι ίσως υποστούν κριτική σε σχέση με την εμφάνισή τους. Μερικοί, όπως είχε υπογραμμίσει η Monroe (Monroe, 1999) «speak from alternative identity positions». Αυτό οπωσδήποτε ανοίγει νέους δρόμους για μια διαφορετική άρθρωση της υποκειμενικότητας. Συμπεράσματα Όλοι οι ρόλοι που επιφυλάσσονται στα φύλα και ιδιαίτερα στις γυναίκες είναι μαθημένες συμπεριφορές που έχουν μεταφερθεί από περιβάλλοντα έξω από την διαδικτυακή κοινότητα, από τα επαγγελματικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Ακόμη βρισκόμαστε στην εποχή όπου τα φύλα, ακόμη και αν είναι gay ή lesbian, προτιμούν να είναι συμβατά με το διπολικό μοντέλο κοινωνικού φύλου, γιατί προφανώς αυτό κάτι εξυπηρετεί (το φλερτ είναι ευχάριστο, για παράδειγμα, σε λειτουργίες chatting ανάμεσα σε νέους) (Herring, 2000). Οι άντρες συνήθως ασχολούνται με ανακοίνωση σε δημόσιο χώρο, ενώ οι γυναίκες τείνουν να γράφουν περισσότερα προσωπικά μηνύματα, ακριβώς όπως γίνεται σε περιβάλλοντα εκτός υπολογιστών, όπου οι άντρες ελέγχουν το δημόσιο λόγο και οι γυναίκες επικοινωνούν συχνότερα σε ιδιωτικούς χώρους. Η διερεύνηση της βιβλιογραφίας μάς δίνει αντιφατικά στοιχεία σχετικά με το ρόλο του κοινωνικού φύλου στις διαδικτυακές κοινότητες, ειδικότερα στις εκπαιδευτικές. Το πεδίο αυτό αλλάζει συνεχώς και με γοργό ρυθμό, ακολουθώντας εξάλλου τα βήματα των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Είμαστε όμως μάλλον αναγκασμένοι να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι κοινωνικές σχέσεις όχι μόνο δεν απουσιάζουν, αλλά βρίσκονται πάντα παρούσες στις εικονικές τάξεις. Η δημόσια ηλεκτρονική επικοινωνία δεν είναι παρά αρσενική. Δε φαίνεται να είναι το μέσο, το ηλεκτρονικό περιβάλλον, αυτό που θα αλλάξει τις κοινωνικές σχέσεις και τους κοινωνικούς ρόλους των φύλων. Είναι μάλλον αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι μόνη της η τεχνολογία των υπολογιστών μέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας και μάθησης θα μπορούσε να σβήσει τις διαφορές των κοινωνικών φύλων, τουλάχιστον όχι περισσότερο απ ότι το έκαναν άλλες τεχνολογικές ανακαλύψεις, όπως π.χ. το τηλέφωνο. Αναφορές Bayne, S. (2004). The embodiment of the online learner. In R. Atkinson, C. McBeath, D. Jonas-Dwyer & R. Phillips (eds.), Beyond the comfort zone: Proceedings of the 21st ASCILITE Conference (pp ). Perth. Burkitt, Ι. ( 1999). Bodies of Thought: Embodiment, Identity and Modernity. London: Sage. Cassell, J. & Jenkins, H. (1998). From Barbie to Mortal Kombat-Gender and Computer Games. Cambridge MA: MIT Press. Chen, M. (1986). Gender and computers: The beneficial effects of experience on attitudes. Journal Educational Computing Research, 2(3), Graddol, D. & Swann, J. (1989). Gender Voices. London: Basil Blackwell. Ηall, K. (1996). Cyberfeminism. In S. Herring (ed.), Computer-Mediated Communication: Linguistic, Social and Cross-Cultural Perspectives (pp ). Amsterdam: John Benjamins. Haraway, D. (1991a). A cyborg manifesto: Science, technology and socialist feminism in the late twentieth century. In Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature (pp ). London: Free Association Books. Hayles, N. K. (1999). How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature and informatics. Chicago: University of Chicago Press. Herring, S. C. (1993). Gender and democracy in computer-mediated communication. Electronic Journal of Communication, 3(2). Reprinted (1996) in R. Kling (ed.), Computerization and Controversy, New York: Academic Press (2nd edition).

8 830 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Herring, S. & Lombard, R. (1995). Negotiating gendered faces: Requests and disagreements among computer professionals on the Internet. Proceedings GURT presession on Computer-Mediated Discourse Analysis. Georgetown University. Herring, S. C. (1996). Two variants of an electronic message schema. In S. Herring (ed.), Computer- Mediated Communication: Linguistic, Social and Cross-Cultural Perspectives (pp ). Amsterdam: John Benjamins. Herring, S. (2000). Gender Differences in CMC: Findings and Implications. Retrieved 10 June 2010 from Hipp, H. (1997). Women studying at a distance: What do they need to succeed?. Open Learning, 12(2), Troung. H. A. (1993). Gender Issues in Online Communications. Retrieved 10 June 2010 from gender/bawit.cfp93 Kirkpatrick, H. & Cuban, L. (1998). What the research says about gender differences in access, use, attitudes, and achievement with computers. Educational Technology. 38(4), Levine, T. & Donitsa-Schmidt, S. (1995). Computer experience, gender and classroom environment in computer-supported writing classes. Journal of Educational Computing Research. 13(4), Meadows, J. & Watts, P. (1996). Gender and New Technologies in Education. Proceedings of the British Educational Research Association Conference. Lancaster. Monroe, B. (1999). Re-membering Mama: The female body in embodied and disembodied communication. In K. Blair & P. Takayoshi (eds.), Feminist cyberscapes: Mapping gendered academic spaces (pp ). Stamford, Conneticut: Ablex Publishing. Nipper, S. (1989). Third generation distance learning and computer conferencing. In R.D. Mason & A. R. Kaye (eds.), Mindweave: Communication, Computers and Distance Education (pp ). Pergamon Press, Oxford. Stone, A. R. (1991). Will the real body please stand up?. In M. Benedikt (ed.), Cyberspace: First steps (pp ). Cambridge Mass: MIT Press. Yee, Η.Τ.Κ., Wong, W. S., Ayub, A. F. M., & Mahmud, R. (2009). A Review of the literature: Determinants of online learning, among students. European Journal of Social Sciences, 8(2). Young, B. J. (2000). Gender differences in student attitudes toward computers. Journal of Research on Computing in Education, 33(2), Βασιλού-Παπαγεωργίου, Β. (2003). Το φύλο ως ερευνητική κατηγορία ανάλυσης στο πεδίο της ΑεξΑΕ. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα: Προπομπός. Βεργίδης, Δ. & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2003). Διερεύνηση των λόγων διακοπής της φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδές στην Εκπαίδευση του ΕΑΠ. Στο Α. Λιοναράκης (επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σ ). Αθήνα: Προπομπός. ΚΕΘΙ, (2001). Εκπαίδευση και Φύλο-Μελέτη βιβλιογραφικής Επισκόπησης. Αθήνα. Κωτσέλη, Α. (2006). Η διάσταση του φύλου στην προώθηση της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών μέσω της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: η περίπτωση δυο προπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΑΠ. Aνέκδοτη διπλωματική εργασία, Πάτρα: ΕΑΠ. Παλάζη, Χ. (2009). Φύλο και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: H περίπτωση των φιλολογικών μαθημάτων. Πρακτικά Συνεδρίου του Τομέα Παιδαγωγικής Θεσ/νίκης. Ανακτήθηκε από Smith, J. & Balka, Ε. (1988). Chatting on a feminist network. In C. Kramarae (ed.), Technology and Women's Voices (pp ). New York: Routledge and Kegan Paul.

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning Information and Communication Technologies in Education Distance Learning K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Περίγραμμα Αποσαφήνιση του πεδίου Παράγοντες που επηρέασαν την εξαε Η συζήτηση για την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 Διερεύνηση των Απόψεων εν Ενεργεία Γυναικών Εκπαιδευτικών Σχετικά με το Ρόλο του Οικογενειακού Περιβάλλοντος για την Επιμόρφωσή τους στα Πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 1 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00 Από: Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Το Ετσι μαθαίνω και το Greek Lessons OnLine διοργανώνουν από κοινού επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση Ελένη Παπαϊωάννου ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ποιους χαρακτηρίζουμε «ευάλωτους» εκπαιδευόμενους; (Δραστηριότητα 1) Εκπαίδευση Άξονες ευπάθειας Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 MSc, Γυμνάσιο Προαστίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 1. Σχετική Θεωρία 2. Η μετάβαση στο Mobile Learning 3. Εφαρμογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 4. Έλεγχος Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Ηρακλής Πανουτσόπουλος, Δημήτριος Γ. Σάμψων ira-pan@hotmail.com, sampson@unipi.gr Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» Σύντοµη περιγραφή Μέσα στο τρέχον εργασιακό περιβάλλον, κάτω από συνθήκες διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο

Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο Μαρία Στιβακτάκη Εκπαιδευτικός, MA "Σύγχρονες Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα