ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το 2014, στη συνέχεια επιχειρείται η αρχική καταγραφή κάποιων πρώτων ενδείξεων, βάσει δείγματος εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς και των δύο τελευταίων χρήσεων. Επισημαίνεται βέβαια ότι το δείγμα εταιρειών είναι προς το παρόν πολύ μικρό και μόνο ως ενδεικτικό μπορεί να εκληφθεί, ενώ θεωρείται πρόωρη η εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο του επιχειρηματικού τομέα. Στα αρχεία της ICAP Databank υπάρχουν καταχωρημένες 630 επιχειρήσεις (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) με διαθέσιμους δημοσιευμένους ισολογισμούς των δύο τελευταίων ετών, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών τους. Από τις εταιρείες αυτές οι 164 είναι βιομηχανικές, οι 188 εμπορικές, οι 231 εταιρείες παροχής υπηρεσιών και οι λοιπές προέρχονται από τον τουριστικό και κατασκευαστικό κλάδο. Τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών για το 2014 συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων ακριβώς επιχειρήσεων για το Α. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 630 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως όλων των επιχειρήσεων του δείγματος, προκύπτει και πάλι αισθητή μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών το 2014/13, κατά 3,04%, φαινόμενο που συνδέεται με την ασθενή οικονομική δραστηριότητα και τις συνθήκες συνεχούς υποχώρησης της ζήτησης στην εγχώρια αγορά τα τελευταία 6 χρόνια. Παράλληλα, η αδυναμία σημαντικής περικοπής του κόστους, οδήγησε σε πτώση των αντίστοιχων μικτών κερδών με αρκετά εντονότερο ρυθμό ( -6,5%), στοιχείο ενδεικτικό ότι χρειάζονται ακόμη εντονότερες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Η μείωση των μικτών κερδών ήταν καθοριστική και οδήγησε σε υποχώρηση του λειτουργικού αποτελέσματος (-16,6%). Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των συγκεκριμένων εταιρειών ήταν κερδοφόρο και στις δύο χρήσεις, τα δε κέρδη προ φόρου εμφανίζουν αύξηση 4,4% το τελευταίο έτος, γεγονός όμως που σε μεγάλο βαθμό προήλθε από τη δραστική αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων. Σε επίπεδο κερδών EBITDA ωστόσο, υπήρξε μείωση κατά 12,8% το 2014 σε σχέση με το Όσον αφορά στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των 630 επιχειρήσεων, το σύνολο ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 2,8% το 2014, γεγονός που προήλθε κατά κύριο λόγο από τη βελτίωση των διαθεσίμων, ενώ τα λοιπά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού υποχώρησαν, ενώ η αξία των παγίων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν το 2014 κατά 3,2%. Περαιτέρω, σχετικά με τις συνθήκες χρηματοδότησης, βάσει των διαθέσιμων ισολογισμών σημειώνεται κάποια διαφοροποίηση, με καταγραφή σημαντικής υποχώρησης ( -14,4%) στις βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στο επίπεδο των μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, κατά 22,9%. (Πίνακας 1). ICAP Group A.E. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γραφείο Τύπου Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλλιθέα τηλ: , fax:

2 Β. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Βιομηχανία Ο τομέας της Βιομηχανίας εμφάνισε το 2014 τις δυσμενέστερες επιδόσεις, σε σχέση με τους λοιπούς τομείς, αφού κατέγραψε σημαντική μείωση πωλήσεων και ανατροπή στο επίπεδο του τελικού αποτελέσματος. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 164 βιομηχανικών/μεταποιητικών εταιρειών του δείγματος, προκύπτει μείωση των πωλήσεων κατά 6,21% το 2014/13, παράλληλα δε η αδυναμία συμπίεσης του κόστους στον απαιτούμενο βαθμό επέφερε τη συρρίκνωση των αντίστοιχων μικτών κερδών (-18,7%). Το γεγονός αυτό οδήγησε σε ανατροπή τόσο στο επίπεδο του λειτουργικού, όσο και του τελικού καθαρού αποτελέσματος του τομέα, από αξιόλογα κέρδη το 2013 σε σημαντικές ζημίες το Βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι η δυσμενής αυτή εξέλιξη οφείλεται σε συγκεκριμένη βιομηχανία με υψηλές ζημίες, που καθόρισαν και το κλαδικό τελικό αποτέλεσμα. Εάν η εν λόγω εταιρεία εξαιρεθεί από το δείγμα, τότε το τελικό αποτέλεσμα του τομέα μετατρέπεται σε θετικό στην τελευταία χρήση. Τέλος, τα κέρδη EBITDA του τομέα κατά το 2014 κατέγραψαν πτώση 51,55% έναντι του προηγουμένου έτους. Όσον αφορά την εξέλιξη ορισμένων βασικών μεγεθών του ισολογισμού, παρατηρείται μείωση (κατά 1,8%) της αξίας του συνόλου ενεργητικού το 2014, προερχόμενη κυρίως από αντίστοιχη μείωση των αποθεμάτων. Στα στοιχεία του Παθητικού, διαπιστώνεται αισθητή μείωση των ιδίων κεφαλαίων, κατά 9,02%. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις, οι μεν μεσο-μακροπρόθεσμες μειώθηκαν κατά 6,2%, ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν αυξημένες, παρότι οι βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες παρέμειναν σταθερές το 2014/13. (Πίνακας 2). 2. Εμπόριο Τις καλύτερες συγκριτικά επιδόσεις κατά το 2014 εμφάνισε ο τομέας του εμπορίου, όπου υπήρξε οριακή μόνο υποχώρηση του κύκλου εργασιών, παράλληλα δε τα κέρδη προ φόρου κατέγραψαν πολύ έντονη αύξηση, με συνέπεια το θετικό καθαρό αποτέλεσμα ολόκληρου του δείγματος των 630 εταιρειών να οφείλεται (σχεδόν αποκλειστικά) σε αυτόν τον τομέα. Βάσει των αποτελεσμάτων του δείγματος των 188 εμπορικών επιχειρήσεων, κατ αρχήν προκύπτει οριακή μόνο μείωση τόσο των πωλήσεων όσο και των μικτών κερδών, κατά 0,58% και 0,49% αντίστοιχα. Ωστόσο, η συμπίεση των «λοιπών λειτουργικών εξόδων» είχε καθοριστική επίδραση, αφού το λειτουργικό αποτέλεσμα του τομέα αυξήθηκε κατά 26,7% το 2014 έναντι του προηγουμένου έτους. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε μεγάλη βελτίωση των κερδών προ φόρου του τομέα (72,7%), ενώ τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 8% στην τελευταία χρήση. Θα πρέπει βέβαια να τονισθεί ότι η επίτευξη της υψηλής κερδοφορίας των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή συγκεκριμένης εταιρείας με υψηλές επιδόσεις επί σειράν ετών (Jumbo AE). Όσον αφορά στα στοιχεία του Ενεργητικού, διαπιστώνεται αύξηση των συνολικών κεφαλαίων κατά 6,4%. Σχετικά με τα στοιχεία του Παθητικού, παρατηρείται αφενός διεύρυνση (κατά 10,8%) των ιδίων κεφαλαίων, ωστόσο ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η δραστική αύξηση των μεσο-μακροπροθέσμων υποχρεώσεων με συνέπεια τον υπερδιπλασιασμό τους το 2014 σε σχέση με το Παράλληλα, οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποχώρησαν την ίδια περίοδο, ιδιαίτερα οι βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, οι οποίες συρρικνώθηκαν (-46,9%) το τελευταίο έτος. (Πίνακας 3).

3 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στον τομέα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών (εκτός Τεχνικών Εταιρειών), με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 231 εταιρειών, φαίνεται ότι ενώ ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 4,26% το 2014, το κόστος παρέμεινε αμετάβλητο, με συνέπεια την έντονη μείωση του μικτού κέρδους και, κατ επέκταση τη δραστική επιδείνωση ( -44,2%) του λειτουργικού αποτελέσματος. Τελικά, τα κέρδη προ φόρου του τομέα κατέγραψαν πτώση της τάξης του 55% το 2014 έναντι του προηγουμένου έτους. Σε επίπεδο κερδών EBITDA σημειώθηκε μείωση κατά 5,7%. Το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών του τομέα σημείωσε μικρή μόνο αύξηση (2,7%). Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια ήταν αισθητά αυξημένα (11,1%), ενώ μικρές μόνο μεταβολές παρουσίασαν οι υποχρεώσεις, τόσο οι μεσο-μακροπρόθεσμες όσο και οι βραχυπρόθεσμες. (Πίνακας 4). Αναφορικά με τους λοιπούς τομείς, προς το παρόν το δείγμα εταιρειών με διαθέσιμο ισολογισμό τελευταίας χρήσης είναι εξαιρετικά μικρό, ώστε οποιοσδήποτε σχολιασμός τους δεν κρίνεται σκόπιμος. Στη συνέχεια επισυνάπτονται οι ομαδοποιημένοι ισολογισμοί τόσο του συνόλου των εταιρειών του δείγματος, όσο και επί μέρους τομέων δραστηριότητας ξεχωριστά.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 630 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 Μεταβολή % 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ , ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ , ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ , ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ , ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ , ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ , ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ , ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ , ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ , ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ , ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ , ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ , ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ , ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) , ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ , ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ , ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) ,

5 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Μεταβολή % 2013 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 7,18 1,20 7,09 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 7,85-6,25 8,37 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 4,91-2,51 5,04 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 23,97-3,57 24,86 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 2,90-14,18 3,38 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 4,97 3,34 4,81 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % 3,11 7,46 2,89 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 1,58-9,28 1,74 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 2,31-5,83 2,45 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,77 6,78 1,66 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,62-0,60 1,63 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 2,67 6,41 2,51 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,68-3,66 0,71 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,35 7,03 1,26 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,86 8,17 0,80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ , ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ , Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ , Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 92 4,98 88 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 95 0,26 95 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ.

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 164 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 Μεταβολή % 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ , ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ , ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ , ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ , ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ , ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ , ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ , ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ , ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ , ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ , ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ , ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ , ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ , ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) , ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ , ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ , ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) ,

7 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2014 Μεταβολή % 2013 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -5,21-242,85 3,65 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 0,35-94,91 6,90 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -3,90-241,73 2,75 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 12,56-13,32 14,49 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % -0,77-139,57 1,94 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 0,17-95,02 3,46 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % -1,91-238,53 1,38 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 2,04 2,31 1,99 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 2,73 3,12 2,65 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,61-5,07 1,70 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,64 13,31 1,45 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 0,08-95,02 1,66 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,75-0,78 0,75 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,21-8,35 1,32 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,72-8,16 0,79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ , ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ , Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ , Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ ,68 54 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 85-2,10 86 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ.

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 188 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 Μεταβολή % 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ , ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ , ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ , ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ , ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ , ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ , ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ , ΥΛΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Μεταβολή % 17, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ , ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ , ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ , ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ , ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ , ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ , ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) , ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ , ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ , ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) ,

9 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 17,12 55,90 10,98 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 14,52 26,32 11,50 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 12,25 43,14 8,56 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 34,59 0,09 34,56 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 6,16 27,19 4,84 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 9,31 53,07 6,08 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % 7,85 73,46 4,53 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 1,56-17,48 1,89 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 2,18-10,12 2,43 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 2,40 17,81 2,04 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,35-6,64 1,44 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 6,39 63,37 3,91 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,72-8,19 0,78 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,65 22,06 1,35 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,99 26,63 0,78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ , ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ , Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 92-5,96 97 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ , ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ , (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ.

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 231 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2014 Μεταβολή % 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ , ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ , ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ , ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ , ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ , ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ , ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ , ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ , ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ , ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ , ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ , ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ , ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ , ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ , ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) , ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ , ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ , ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) ,

11 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Μεταβολή % 2013 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 1,86-59,50 4,59 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 3,48-28,81 4,89 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 0,90-57,60 2,12 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 18,88-15,09 22,24 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 1,56-42,20 2,70 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 3,37-21,77 4,30 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % 0,87-53,41 1,86 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 1,03-9,00 1,14 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 2,14-13,07 2,46 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,19 3,77 1,15 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 2,71-10,14 3,02 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 1,35-23,63 1,77 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,48 4,69 0,46 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,99 4,99 0,95 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,84 1,16 0,83 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ , ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ , Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ , Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ , ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 9 11,15 8 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP, κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος δήλωσε σχετικά: «Το 2014 ήταν έτος αυξημένων προσδοκιών όσον αφορά τις οικονομικές εξελίξεις. Στη διάρκεια του έτους αρχικά σημειώθηκε αποκλιμάκωση της ύφεσης και στη συνέχεια καταγράφηκαν χαμηλοί θετικοί ρυθμοί μεταβολής του Α.Ε.Π., για πρώτη φορά από τα τέλη του 2008, έτος που αποτέλεσε την απαρχή της βαθειάς ύφεσης που έπληξε την ελληνική οικονομία. Ωστόσο στα τέλη του έτους η πολιτική αβεβαιότητα που επικράτησε επέδρασε άμεσα στο οικονομικόεπιχειρηματικό περιβάλλον. Το κλίμα επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο στη συνέχεια, αφενός λόγω των εκλογών, αφετέρου εν όψει των διαδικασιών που σχετίζονται με την έκβαση των συνομιλιών με τους δανειστές της χώρας.σε όλη αυτήν την περίοδο οι επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και τη συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης, τηρούν στάση αναμονής αναμένοντας την έκβαση των συνομιλιών, αλλά και τις επιλογές της νέας κυβέρνησης όσον αφορά τη διαμόρφωση του οικονομικού περιβάλλοντος. Όσον αφορά τις επιδόσεις των επιχειρήσεων κατά το 2014, με βάση τις πρώτες ενδείξεις από τους μέχρι τώρα δημοσιευμένους ισολογισμούς εταιρειών για τη χρήση του 2014, φαίνεται ότι υπήρξε και πάλι μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών, κατά 3%. Παράλληλα, η αδυναμία σημαντικής περικοπής του κόστους, είχε σαν αποτέλεσμα την έντονη υποχώρηση των μικτών κερδών και την επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσματος ( -17%). Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των συγκεκριμένων εταιρειών ήταν κερδοφόρο, τα δε κέρδη προ φόρου ήταν αυξημένα κατά 4,4% το τελευταίο έτος, γεγονός όμως που σε μεγάλο βαθμό προήλθε από τη

12 δραστική αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων. Σε επίπεδο κερδών EBITDA μείωση σχεδόν κατά 13%, το 2014 σε σχέση με το ωστόσο, υπήρξε Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι στις παρούσες συνθήκες, όπου είναι ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας η αποκατάσταση ομαλών συνθηκών λειτουργίας στην «πραγματική» οικονομία, η εξάλειψη της αβεβαιότητας και η επαναφορά της ρευστότητας στην αγορά. Σε αυτήν την προοπτική, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους και την αύξηση της εξωστρέφειας.» H ICAP Group με εργαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μετά την εξαγορά της από το SEEF Fund της Global Finance, έχει αναπτυχθεί ραγδαία και σήμερα παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions. Λογότυπο ICAP Group Μπορείτε να λάβετε τo αρχείο από την ακόλουθη διεύθυνση: Φωτογραφία κ. Νικήτα Κωνσταντέλλου, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΙCAP Μπορείτε να λάβετε τo αρχείο από την ακόλουθη διεύθυνση: Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Τύπου ICAP Group Φρατζέσκα Σιδερή Τηλ / Κιν /