ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ. Πρόλογος... Αναλυτικοί πίνακες περιεχομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ. Πρόλογος... Αναλυτικοί πίνακες περιεχομένων"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ Πρόλογος..... Αναλυτικοί πίνακες περιεχομένων ΙΧ ΧΙΙ 1. Υ.Α. Α2-861 (ΦΕΚ Β 2044/ ) «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α 173/ ) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υ- πηρεσιών και άλλες διατάξεις» Άρθρα 116 και 170 της Α.Δ. 7/2009 (ΦΕΚ Β 1388/ ) «Τροποποίηση και νέα Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009» Π.Δ. 51/2006 (ΦΕΚ Α 53/ ) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» Π.Δ. 489/1987 (ΦΕΚ Α 226/ ) «Οργανισμός Ταμείου Λαϊκών Αγορών» Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ Α 145/ ) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α 19) «Προστασία των καταναλωτών» 304

2 1. Υ.Α. Α2-861 (ΦΕΚ Β 2044/ ) «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩ- ΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑ- ΤΑΞΕΙΣ. 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩ- ΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑ- ΤΑΞΕΙΣ. 19 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1. ΚΡΕΑΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΣΦΑΓΗΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2. ΜΕΛΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3. ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟ- ΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.4. ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ.. 34 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.5. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.. 34 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.7. ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.8. ΕΛΑΙΑ ΕΛΙΕΣ ΛΙΠΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.9. ΟΣΠΡΙΑ ΡΥΖΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΙ - ΖΥΘΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟ - ΑΛΚΟ- ΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

3 Συλλογή Νομοθεσίας XIII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩ- ΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑ- ΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩ- ΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑ- ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ / ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ.. 59 ΕΝΟΤΗΤΑ 6.2. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 68 ΕΝΟΤΗΤΑ 6.3. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΔΕΡΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 6.4. ΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ. 74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ 82 ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1. ΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7.2. ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ 85 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥ- ΧΗΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑ- ΨΥΧΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΨΥΓΕΙΑ.. 94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟ- ΝΤΩΝ 94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.. 95 ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ) 99 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ- ΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑ- ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ). 99 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ Υ- ΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙ- ΝΗΣΗΣ

4 XIV Συλλογή Νομοθεσίας ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥ- ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 110 ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕ- ΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙ- ΜΕΝΑ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 124 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝ- ΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙ- ΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙ- ΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕ- ΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ. 147 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. 154 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑ- ΞΕΙΣ

5 Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1 Γενικές Αρχές Ενδείξεις επί των πινακίδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3 Γενικές Αρχές Μέσα συσκευασίας Αναγραφή περιεχόμενης ποσότητας επί συσκευασίας Αναγραφή τιμής ανά μονάδα μέτρησης Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e» Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση «e» Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου.. 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 10 Ενδείξεις και διασφάλιση περιεχομένου προσυσκευασμένων τροφίμων Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων Επισήμανση υποκατάστατων Διάθεση προϊόντων με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας Υπόχρεος αναγραφής ενδείξεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1. ΚΡΕΑΣ

6 XVI Συλλογή Νομοθεσίας 15 Πεδίο Εφαρμογής ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΣΦΑΓΗΣ 16 Τήρηση βιβλίου σφαγών στα σφαγεία της χώρας, τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη σφαγή Περί κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφάγιων Παραπροϊόντα σφάγιων και τρόπος πώλησης τούτων Επισήμανση βοείου κρέατος Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καν / Περιγραφή ορισμένων τύπων σφάγιων χοίρου Τρόπος τεμαχισμού από λιανοπωλητές του χοιρινού σφάγιου τύπου καρέ και του σφάγιου βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 22 Επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών Στοιχεία - ενδείξεις στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών - κατεψυγμένων ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 24 Επισήμανση Κοπή και πώληση μη προσυσκευασμένου κιμά Τήρηση πινακίδων - Έκθεση κρεάτων προς πώληση Σήμανση-Εισαγωγή-Εμπορία ζωντανών ζώων εισαγωγής Ειδικές υποχρεώσεις ρυθμίσεις επιπέδου λιανικής Εισαγόμενα κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών με ειδικό καθεστώς από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2. ΜΕΛΙ 30 Επισήμανση Διακίνηση Διάθεση Λοιπές υποχρεώσεις ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3. ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟ- ΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ 33 Διακριτή τοποθέτηση γάλακτος Επισήμανση τυροκομικών προϊόντων και τήρηση πινακίδων Τήρηση βιβλίου αποθήκης

7 Συλλογή Νομοθεσίας XVII ΕΝΟΤΗΤΑ 4.4. ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 36 Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας ΕΝΟΤΗΤΑ 4.5. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 37 Πτηνοτροφικά προϊόντα ΕΝΟΤΗΤΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 38 Διακίνηση και εμπορία νωπών οπωρολαχανικών Ενδείξεις επί της συσκευασίας Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών Παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών ενδείξεις Διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών με ΔΧ μεταφορικά μέσα Ηρτημένη παραγωγή Επισήμανση σε ξενόγλωσσες ενδείξεις Διαδικασία αποτίμησης συναλλαγών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών ΕΝΟΤΗΤΑ 4.7. ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 45 Ορισμοί Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Όροι διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης Εμπορία Διακίνηση Διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων που φέρουν επίπαγο (υγρό κάλυψης) Απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους ΕΝΟΤΗΤΑ 4.8. EΛΑΙΑ ΕΛΙΕΣ ΛΙΠΗ 51 Ορισμοί Εμπορία ελαίων προς τον τελικό καταναλωτή (λιανικό ε- μπόριο) Διακίνηση και εμπορία ελαίων μεταξύ παραγωγών τυποποιητών και χονδρεμπόρων Χρήση ελαιολάδου σε άλλα τρόφιμα Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων Επαναχρησιμοποίηση περιεκτών Ειδικότερες υποχρεώσεις

8 XVIII Συλλογή Νομοθεσίας 58 Δέσμευση νοθευμένων ελαιολάδων ή μαγειρικών λιπών από ελαιόλαδο και των πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένων ελαίων Αναγραφή στα τιμολόγια ορισμένων ενδείξεων για τις ελιές 51 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.9. ΟΣΠΡΙΑ-ΡΥΖΙ 60 Κατηγορίες οσπρίων Τήρηση προδιαγραφών οσπρίων Επισήμανση Τήρηση προδιαγραφών ρυζιού Επισήμανση Διάθεση ρυζιού στην κατανάλωση ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΙ - ΖΥΘΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟ - ΑΛΚΟ- ΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 64 Διάθεση οίνων, και αλκοολούχων ποτών Σειρές υποχρεωτικών ονομαστικών ποσοτήτων οίνου και αλκοολούχων ποτών ΕΝΟΤΗΤΑ ΧYMOI ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 65 Επισήμανση προσυσκευασιών χυμών ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 66 Περιπτώσεις δέσμευσης τροφίμων Συσκευασία παιδικών τροφών με παιχνίδια.. 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 68 Ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίμων) Σχετικά με τη χρήση του όρου «οικολογικό» Δεσμεύσεις αγαθών που δεν φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 71 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού Τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού σε κοσμήματα πολυμερή Έγκριση και ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης σφραγίδων

9 Συλλογή Νομοθεσίας XIX 74 Υποχρεώσεις κατά την εξαγωγή κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων Απαγόρευση αποτύπωσης άλλων ενδείξεων Είδη που εξαιρούνται από τη σήμανση.. 67 ΕΝΟΤΗΤΑ 6.2. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 78 Σχετικά με χρήση ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων. 68 ΕΝΟΤΗΤΑ 6.3. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΔΕΡΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 79 Σήμανση Επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Σήμανση δερμάτων και προϊόντων τους Επισήμανση υποδημάτων Αναγραφή κωδικών αριθμών ΕΝΟΤΗΤΑ 6.4. ΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 83 Ενδείξεις στις χαρτοπετσέτες, το χαρτί υγείας, το χαρτί κουζίνας και χαρτομάντιλα Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1. ΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 85 Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή υπηρεσιών. Τιμοκατάλογοι Υπηρεσίες εκτίμησης Υποβολή Τιμοκαταλόγων Εκπαιδευτηρίων Έκδοση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.. 84 ΕΝΟΤΗΤΑ 7.2. ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ 89 Πεδίο Εφαρμογής και σκοπός Τήρηση Τιμοκαταλόγων

10 XX Συλλογή Νομοθεσίας 91 Ενδείξεις τιμοκαταλόγων Ειδικές περιπτώσεις (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΚΕΤΟ, ΚΟΥΒΕΡ) 87 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ 93 Παρασκευάσματα κρέατος από καταστήματα μαζικής εστίασης Προσφορά ειδών με το κιλό Διάθεση ποτών, οίνων, ζύθου και εμφιαλωμένων νερών στις μονάδες ομαδικής εστίασης Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 97 Πεδίο εφαρμογής Γενικές Αρχές Προωθητικές ενέργειες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΨΥΓΕΙΑ 99 Αποθήκευση τροφίμων σε θαλάμους ψύξης και καταγραφή θερμοκρασιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 100 Γνωστοποίηση τιμών από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 102 Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ)

11 Συλλογή Νομοθεσίας XXI ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ) 103 Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ο- ΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 104 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙ- ΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙ- ΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 105 Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων ή διανομέων (dispensers) υγραερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» - Δέσμευση ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡ- ΓΕΙΑ 109 Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕ- ΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 110 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου στις μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών 112 ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙ- ΜΕΝΑ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟ 111 Σταθμά για εμπορικές συναλλαγές. 112

12 XXII Συλλογή Νομοθεσίας 112 Συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών Πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτων ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 114 Περιοδικός και έκτακτος έλεγχος οργάνων μέτρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 115 Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης (πρατήρια) ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 116 Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων και πετρελαίου για θέρμανση Παράδοση υγρών καυσίμων προς τα πρατήρια υγρών καυσίμων Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων. 123 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥ- ΣΙΜΩΝ 120 Σχηματισμός δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων Σχηματισμός δειγμάτων από δεξαμενές υγρών καυσίμων στις εγκαταστάσεις εταιρειών ή διυλιστηρίων Σχηματισμός δειγμάτων κατά την παράδοση υγρών καυσίμων σε πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχος ποιότητας καυσίμου Τρόπος δειγματοληψίας υγρών καυσίμων. 128 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡ- ΜΑΝΣΗΣ 125 Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση.. 132

13 Συλλογή Νομοθεσίας XXIII 127 Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟ 128 Υποχρεώσεις διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου Απαιτήσεις για τις επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου Εγγυήσεις φιαλών υγραερίου ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 132 Λιανική πώληση καυσόξυλων Καύσιμα στερεής βιομάζας Λιγνίτης Τρόπος δειγματοληψίας στερεών καυσίμων. 146 ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙ- ΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 136 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και του πετρελαίου για θέρμανση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 137 Καθορισμός ανώτατων τιμών και συγκεκριμένων σημείων πώλησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 138 Υποχρεώσεις των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του ν. 4177/ Υποχρεώσεις ελεγκτών. 154 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 140 (Καταργούμενες διατάξεις Έναρξη ισχύος) 155 Παραρτήματα 159

14 XXIV Συλλογή Νομοθεσίας 2. Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α 173/ ) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σημ.: Όταν οι τίτλοι των άρθρων βρίσκονται μέσα σε ( ), σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο άρθρο δεν υπάρχει τίτλος και ότι αυτός προστέθηκε από τον υπεύθυνο της έκδοσης, χάριν διευκόλυνσης και μόνον. 1 Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί Γενικές αρχές που διέπουν τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών Ρυθμίσεις για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών Χορήγηση έντυπων οδηγιών Επισήμανση τροφίμων Τήρηση πινακίδων Κανόνες σχετικά με την ποσότητα των προϊόντων Τήρηση τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Πρακτικές επικοινωνίας με τον καταναλωτή Μέσα αποθήκευσης Ψυγεία Διάθεση και διακίνηση προϊόντων προς τον έμπορο Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης Όργανα μέτρησης Εκπτώσεις Προσφορές Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο Έλεγχοι - Δειγματοληψίες - Εργαστηριακές εξετάσεις Ειδικές Ποινικές Κυρώσεις Ειδικές κυρώσεις για κατόχους αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. 181

15 Συλλογή Νομοθεσίας XXV 21 Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και λειτουργία τις Κυριακές Διοικητικές κυρώσεις Πρόσθετα διοικητικά μέτρα Διαδικασία επιβολής προστίμου Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων Διοικητική και δικαστική προστασία Τμήμα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων. 187 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 28 Ελάχιστο περιεχόμενο συμβάσεων χονδρικής εμπορίας Συμβάσεις αποκλειστικής προμήθειας Παροχή οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων (Προστίθεται παρ. 10 στο άρθρο 31 του Ν. 3784/2009 (Α 137) «Αναθεώρηση Διατάξεων του Ν. 703/1977 περί Α- νταγωνισμού και άλλες διατάξεις») ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 32 Εποπτεία Οργανισμών Ημερήσιο τέλος Χωροθέτηση Λαϊκών Αγορών Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης Χρηματικά πρόστιμα Διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις Μεταβατική διάταξη

16 XXVI Συλλογή Νομοθεσίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 40 Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2251/ Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2251/ Τροποποίηση του άρθρου 13α και προσθήκη άρθρου 13β στο ν. 2251/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 43 (Αντικαθίσταται το άρθρο 8 του Π.Δ. 524/1978, ΦΕΚ Α 112, «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ι- σχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών») Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007 (Α 267) (Προστίθεται παρ. 3α στο άρθρο 1 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154, «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις») (Τροποποιούνται: α) η περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α 154, «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή, Φοροτεχνικού, Λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών [ΣΔΟΕ] και άλλες διατάξεις»), και β) η παρ. 2 του άρθρου 246 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86, «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις») (Καταργείται η παρ. 22 του άρθρου 20 του Ν. 4146/2012 (ΦΕΚ Α 90), «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις») και αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8), «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»).. 202

17 Συλλογή Νομοθεσίας XXVII 48 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Έναρξη ισχύος ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2-13 Ιουλίου 2009 (ΦΕΚ Β 1388) «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 η Μαΐου 2009» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 116 Προϋποθέσεις παρασκευής και διάθεσης της παραδοσιακής γιαούρτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 170 Χώροι σφαγής και σφραγίδες προέλευσης, καταλληλότητας και κατηγορίας σφαγίων Π.Δ. 51/2006 (ΦΕΚ Α 53/ ) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» 1 Άδειες: δικαιούχοι πινακίδες Επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών Παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών Χορήγηση παραγωγικών αδειών σε συγγενικά πρόσωπα αλλαγή θέσεων Χρησιμοποίηση - Αναπλήρωση - Υποβοήθηση - Πρόσληψη υπαλλήλων - Παράταση πρόσληψης - Διαγραφή υπαλλήλων - Κανονική Άδεια - Κάρτα πωλητή Αλλαγή λαϊκής αγοράς Όροι και προϋποθέσεις πώλησης των προϊόντων Λειτουργία λαϊκών αγορών Έλεγχος των λαϊκών αγορών Επιτροπές ελέγχου πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) Χορήγηση θέσεων Αναθεώρηση επαγγελματικών αδειών.. 247

18 XXVIII Συλλογή Νομοθεσίας 13 Έναρξη ισχύος Π.Δ. 489/1987 (ΦΕΚ Α 226/ ) «Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών Αγορών» 1 Φύση Έδρα Έκταση Σκοποί Αρμοδιότητες Διάρθρωση Υπηρεσιών Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Σύσταση θέσεων Διάρθρωση θέσεων προσόντα διορισμού Προϊστάμενοι Κατάταξη προσωπικού Καταργούμενες διατάξεις (Έναρξη ισχύος) Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ Α 145/ ) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» 1 (Ορισμοί) (Άδειες: έκδοση, ισχύς, επιλογή δικαιούχων) (Αρμόδιοι φορείς για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων κλπ.) (Χορήγηση αδείας στους ομογενείς που προέρχονται από την πρώην ΕΣΣΔ και τον Πόντο και εγκαθίστανται στην Ελλάδα, να πωλούν την οικοσκευή τους) (Επιβολή διοικητικών κυρώσεων) (Καταργήσεις) (Αρμόδιοι φορείς για την έγκριση ίδρυσης, μετακίνησης ή κατάργησης λαϊκών αγορών) α (Σύσταση Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου) β (Επιβαλλόμενα πρόστιμα από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου) γ (Τήρηση Γενικού Μητρώου Χονδρεμπόρων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης) δ (Θέσπιση υποχρέωσης πληρέστερης αναγραφής στοιχείων στα προβλεπόμενα παραστατικά). 287

19 Συλλογή Νομοθεσίας XXIX 7ε (Σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση της τήρησης της νομοθεσίας του Υπαίθριου Εμπορίου και των Λαϊκών Αγορών) στ (Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά) ζ (Προϋποθέσεις επιβολής μειωμένου χρηματικού προστίμου) (Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», ΦΕΚ Α 19) α (Ίδρυση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης) β (Χορήγηση άδειας σε πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες, ως και σε πλωτούς ποταμούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων) (Απονομή βραβείων σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις) (Χορήγηση άδειας για την ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου) (Αντικατάσταση του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 703/1977, ΦΕΚ 278 Α και του ε- δαφίου 2β της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2296/1995, ΦΕΚ Α 43) (Στέγαση σεισμοπλήκτων των νομών Γρεβενών και Κοζάνης που επλήγησαν από τον σεισμό της 13 ης Μαΐου 1995) (Έναρξη ισχύος) Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α 191/ ) «Προστασία των καταναλωτών» 1 Γενικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2 Γενικοί όροι συναλλαγών Καταχρηστικοί γενικοί όροι Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος Εμπορία από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών, πλην των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών α Εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

20 XXX Συλλογή Νομοθεσίας 5 Πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις Ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών α Ψυχική υγεία των ανηλίκων Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες Διαφήμιση α Ορισμοί β Πεδίο εφαρμογής γ Απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 344 9δ Παραπλανητικές πράξεις ε Παραπλανητικές παραλείψεις στ Περιπτώσεις παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών ζ Επιθετικές εμπορικές πρακτικές η Περιπτώσεις επιθετικών εμπορικών πρακτικών θ Κυρώσεις ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 10 Ενώσεις καταναλωτών Συλλογικά μέσα προστασίας Φιλικός διακανονισμός καταναλωτικών διαφορών α Αρχές συγκρότησης και λειτουργίας φορέων εξωδικαστικής (εναλλακτικής) επίλυσης διαφορών Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς Εκπροσώπηση καταναλωτών α Κυρώσεις β (Καταγγελίες καταναλωτών ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή) Μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις (Έναρξη ισχύος)