ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 226 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 8.1 Εισαγωγή Η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, όπως αυτή καταγράφηκε στο πρώτο τµήµα του παρόντος επιχειρησιακού σχεδίου, αποτέλεσε το αναγκαίο υπόβαθρο προκειµένου να οικοδοµηθεί πάνω σε αυτό ένας βιώσιµος επιχειρησιακός σχεδιασµός, ο οποίος θα µπορεί να υλοποιηθεί και να προσφέρει προστιθέµενη αξία στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας. Η διαπίστωση αυτή, δεν αποτρέπει την ανάπτυξη και διενέργεια προβλέψεων σχετικά µε τις επιπτώσεις που θα έχει ο σχεδιασµός όχι µόνο στην οικονοµική λειτουργία του αλλά και στην παραγωγική του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο διοικητικό και διαχειριστικό µέρος. Για να µετρηθεί και να αποτυπωθεί η αναπτυξιακή πορεία του Ψ.Ν.Κ. που επιχειρείται µέσα από την διαδικασία του Επιχειρησιακού Σχεδίου, πραγµατοποιείται η ποσοτικοποίηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων. Με την χρήση της βάσης δεδοµένων που έχει αναπτυχθεί στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι δυνατή ή σύγκριση της σηµερινής πραγµατικότητας µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα από την εφαρµογή των σχεδίων δράσης. Περισσότερο αναλυτικά, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του παρόντος επιχειρησιακού, εντοπίζονται: Στα λειτουργικά διαχειριστικά αποτελέσµατα, όπως στοιχεία νοσηλείας. Στη διάρθρωση του ανθρώπινου δυναµικού, όπου περιλαµβάνεται η εξέλιξή των σχετικών προσλήψεων κτλ. Στα οικονοµικά αποτελέσµατα, όπως έσοδα, έξοδα, ελλείµµατα κλπ. 8.2 Πρόβλεψη Λειτουργικών Αποτελεσµάτων Η κατάρτιση του στρατηγικού - επιχειρησιακού σχεδίου στοχεύει στην ανάπτυξη του Ψυχιατρείου η οποία θα πρέπει να αντανακλάται στη βελτίωση της αλυσίδας αξίας, µέσα από τη βελτίωση των λειτουργικών αδυναµιών που παρουσιάζει το Ψυχιατρείο, ιδιαίτερα στους υποστηρικτικούς µηχανισµούς. Το µελλοντικό έργο του Ψυχιατρείου εκφράζεται µέσα από την πρόβλεψη αυτών των δεικτών για την περίοδο του σχεδιασµού.

2 227 Η ανέγερση του Νέου Νοσοκοµείου Κέρκυρας έχει ήδη καθυστερήσει πολύ µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών περίθαλψης και την καθυστέρηση του προγράµµατος «Ψυχαργώς». Η αβεβαιότητα αυτή δηµιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στις προβλέψεις αποτελεσµάτων, για ευνόητους λόγους. Η πρόβλεψη για την εξέλιξη ορισµένων από τους βασικούς δείκτες του Ψυχιατρείου είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς τα επόµενα χρόνια θα πραγµατοποιηθούν σηµαντικές αλλαγές στη λειτουργία του. Η εκτίµηση πραγµατοποιήθηκε µε τα δεδοµένα που είναι διαθέσιµα για την υπάρχουσα λειτουργία του Ψ.Ν.Κ. και για τις απαιτήσεις των νέων δοµών. Στη λογική αυτή παρουσιάζονται τα διαγράµµατα µεταβολής της νοσηλευτικής κίνησης. Στο πρώτο διάγραµµα (8.2.1.) απεικονίζεται η µεταβολή της κίνησης στα εξωτερικά ιατρεία η οποία είναι εύκολο να υπολογισθεί από τα δεδοµένα των προηγούµενων ετών και έχει επιλεγεί η µαθηµατική προβολή µε την µεγαλύτερη αύξηση η οποία αναµένεται εξαιτίας της αποασυλοποίησης. Ο ρυθµός αύξησης δεν λαµβάνει υπόψη του τις εξωτερικές µεταβολές, λόγω διαφοροποίησης του αντικειµένου του Ιδρύµατος 1 (θετική εισροή), αλλά και λόγω της συνύπαρξης µε τον Ψυχιατρικό Τοµέα του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας (αρνητική εισροή) 2. Μπορεί βάσιµα να εκτιµηθεί ότι ο ρυθµός αύξησης θα κινείται επιταχυνόµενα ανοδικά, λόγω τόσο της σύνθεσης του πληθυσµού, όσο και της διαφαινόµενης εξέλιξης του ποσοστού των ψυχικών ασθενειών στο σύνολο των ασθενειών, εκτιµήσεις που επιβεβαιώνονται τόσο από τους Οργανισµούς που ασχολούνται µε την ψυχική υγεία, όσο και από τις στατιστικές (πυραµίδες ηλικιών, απόλυτος αριθµός ασθενών κ.λ.π.). Για την λειτουργία του Ψυχιατρικού Τοµέα του Γ.Ν. Κέρκυρας, οι καλύτερες χρονικές εκτιµήσεις µπορούν να αναζητηθούν από το τέλος του 2006 και µετά, εφόσον οι εργασίες αρχίσουν µέχρι το τέλος του Α εξαµήνου Είναι όµως µια εκτίµηση ιδιαίτερα επισφαλής (θετικά ή αρνητικά). Το µάλλον βέβαιο είναι ότι µέχρι και το 2006 δεν αναµένεται κάποια µεταβολή. Στο διάγραµµα απεικονίζεται η µεταβολή των ηµερών νοσηλείας τόσο στο Ψυχιατρείο που συρρικνώνεται, όσο και στις υπόλοιπες δοµές που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν. Η διαφορά είναι αναµενόµενη δεδοµένου του στόχου του προγράµµατος ο οποίος είναι η επιστροφή των ψυχικά ασθενών στην τοπική 1 εν λαµβάνεται υπόψη ο υπερβάλλον αριθµός αλλοδαπών επισκεπτών, στα πλαίσια του Θεραπευτικού Τουρισµού, εκτιµώντας ότι η πρωτοβάθµια περίθαλψη µπορεί να περιλαµβάνεται στο ενιαίο προσφερόµενο πακέτο υπηρεσιών. 2 Ένας αριθµός από το συνολικό θα καλύπτεται από τον Ψυχιατρικό τοµέα του Γ.Ν.Κ.

3 228 κοινωνία. Ο στόχος αυτός ουσιαστικά σηµαίνει περιορισµός των ασθενών, λόγω και της επιστροφής στον τόπο καταγωγής, άρα µείωση του αριθµού των ασθενών και κατά συνέπεια των ηµερών νοσηλείας, µε ότι αυτό συνεπάγεται. Κατ ακολουθία µε το στρατηγικό σχεδιασµό υπολογίζεται ότι από το 2005 οι συνολικές ηµέρες νοσηλείας µειώνονται αισθητά, κατά ποσοστό περίπου 20% και συνεχίζουν να κινούνται ελαφρώς ανοδικά πάνω από τις Και εδώ δεν συµπεριλαµβάνονται οι νέες δραστηριότητες, κυρίως του θεραπευτικού τουρισµού, για τις οποίες υπάρχει ξεχωριστή αναφορά ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 3 Εξετασθέντες στα εξωτερικά ιατρεία ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΑ ΕΤΗ Ο αριθµός αφορά την πρόβλεψη κίνησης του συνολικού αριθµού στα εξωτερικά ιατρεία. Αν δηλαδή από το 2007 λειτουργήσει ο Ψυχιατρικός Τοµέας του Γ.Ν.Κ. ο αριθµός των ασθενών θα κατανεµηθεί ανάµεσα στους 2 παροχείς. 4 ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Εκτιµούµε ότι το 2005 το Ψ.Ν.Κ θα συνεχίσει να φιλοξενεί 13 ασθενείς από οικοτροφεία στην Ήπειρο και από το 2006 θα αποχωρήσουν. Γίνεται η παραδοχή ότι ο ρυθµός αύξησης των ασθενών στις λοιπές δοµές από το 2005 και έπειτα είναι 3%. Η µη κανονικότητα στο διάγραµµα οφείλεται στο ότι από το 2000 άλλαξε ο τρόπος υπολογισµού των ηµερών νοσηλείας.

4 Νοσηλευτική Κίνηση Ψ.Ν.Κ Νοσηλευτική Κίνηση λοιπών οµών 8.3 Πρόβλεψη ιάρθρωσης ανθρώπινου δυναµικού Αντίστοιχα το ανθρώπινο δυναµικό του Ψυχιατρείου αναµένεται να διαρθρωθεί κατά τον ακόλουθο τρόπο: ιάρθρωση Προσωπικού Πίνακας ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προσωπικό Ψ.Ν.Κ. Προσωπικό που θα προσληφθεί για τις νέες δοµές Προσωπικό του Ψ.Ν.Κ. που θα εργαστεί στις νέες δοµές Προσωπικό του Ψ.Ν.Κ. που θα παραµείνει Ιατρικό Νοσηλευτικό Επιστηµονικό Μη Ιατρικό/ Παραϊατρικό ιοικητικό Τεχνικό Λοιπό Σύνολο Τα αποτελέσµατα εκφράζουν το υπάρχον προσωπικό του Ψυχιατρείου, αυτό που θα προσληφθεί για τις ανάγκες των νέων δοµών και τέλος το προσωπικό που θα πλεονάζει, για τις ανάγκες της αποασυλοποίησης και το οποίο θα κινηθεί είτε προς τον Ψυχιατρικό Τοµέα του Γ.Ν.Κ., είτε προς τις άλλες δραστηριότητες του Ψ.Ν.Κ.. Οι ανάγκες του νέου Νοσοκοµείου Κέρκυρας σε ανθρώπινο δυναµικό θα είναι αυξηµένες, δεδοµένης της έλλειψης προσωπικού στο τωρινό νοσοκοµείο. Εντούτοις, οι ανάγκες αυτές θα είναι εξειδικευµένες και θα απατούνται συγκεκριµένες ειδικότητες. Εποµένως η απορρόφηση του υπάρχοντος προσωπικού στη νέα νοσοκοµειακή µονάδα δεν µπορεί να είναι µια απλή διαδικασία, αντιθέτως πρέπει να

5 230 γίνει αξιολόγηση και επανεκπαίδευση, ώστε να καταταχθεί µε βάση τις απαιτούµενες ειδικότητες. Αυτό προϋποθέτει οργανωµένο σχέδιο επανεκπαίδευσης του πλεονάζοντος προσωπικού. Από την άλλη πλευρά οι νέες ανάγκες του Ψ.Ν.Κ. θα απαιτήσουν προσωπικό συγκεκριµένων ειδικοτήτων που πιθανά δεν θα καλύπτεται µε απλή µεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού. Και εδώ δηλαδή θα απαιτηθεί πρόγραµµα επανειδίκευσης. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές, ότι οι ελλείψεις θα αφορούν προσωπικό ειδικοτήτων, κυρίως δε το ιατρικό προσωπικό και το επιστηµονικό µη ιατρικό. Η παραδοξότητα του µεγάλου αριθµού πλεονάζοντος προσωπικού, σε σχέση µε τη µείωση των ασθενών, οφείλεται στο γεγονός ότι στις δοµές µεταφέρεται ελάχιστο προσωπικό υποστήριξης (µαγειρεία, καθαριότητα, οδηγοί, κλπ) καθόλου τεχνικό και ελάχιστο διοικητικό οικονοµικό, µε το δεδοµένο ότι οι δοµές δεν αποκτούν διαχειριστική αυτοτέλεια. Θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται από κάποια µεγαλύτερη δοµή. 8.4 Πρόβλεψη οικονοµικών µεγεθών Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του Ψυχιατρείου ενέχουν µεγάλη αβεβαιότητα, αφού οι σχετικές προβλέψεις βασίζονται σε πολλές παραδοχές, ενώ αρκετοί είναι οι αστάθµητοι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την εξέλιξη των οικονοµικών στοιχείων. Ταυτόχρονα, η απουσία αναλυτικής λογιστικής δεν επιτρέπει την ανάλυση σε κέντρα κόστους και από εκεί να δοµήσει κανείς µια τεκµηριωµένη πρόβλεψη και έναν σχεδιασµό εξέλιξης των οικονοµικών µεγεθών. Τέλος οι νέες δραστηριότητες και η τήρηση ή όχι κάποιων βασικών χρονοδιαγραµµάτων, µπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την πρόβλεψη των οικονοµικών µεγεθών. Η πρόβλεψη των οικονοµικών µεγεθών, για τη πενταετία , ακολουθεί το τηρούµενο λογιστικό µοντέλο, ώστε να µπορεί άµεσα να ελέγχεται ο βαθµός αξιοπιστίας της, στηρίζεται δε σε παραδοχές, σε εκτιµήσεις, στη ποσοτικοποίηση στόχων και σε ένα βασικό σενάριο που ενσωµατώνει το σύνολο της αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης και της ακολουθητέας στρατηγικής.

6 231 Σηµειώνεται ότι για το έτος 2005 στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στον ήδη καταρτισθέντα προϋπολογισµό. Μπορεί να γίνει επίσης κατανοητό ότι δεν µπορούν να γίνουν προβλέψεις για το µετά τη λήξη του Γ Κ.Π.Σ. χρονικό διάστηµα. 5 Στη συνέχεια αναλύονται οι παραδοχές, καθώς και η λογική στην οποία στηρίζονται αυτές. Α. ΕΣΟ Α Η ανάλυση ακολουθεί την εξέλιξη των πρωτοβάθµιων λογαριασµών και σε µερικές περιπτώσεις και των δευτεροβάθµιων, όταν αυτοί απεικονίζουν µια συγκεκριµένη προοπτική. Σηµειώνεται ότι στον πίνακα παραπλεύρως των ποσών, παρουσιάζεται η ποσοστιαία συµµετοχή τους στο σύνολο, ώστε να γίνεται άµεσα κατανοητή η µεταβολή στη σύνθεση των εσόδων. Α1. Ταµειακό υπόλοιπο Υπάρχει µια σταθερή φθίνουσα πορεία του ταµειακού υπολοίπου από το έτος Στο τέλος του 2000 διαµορφώθηκε σε , του 2001 σε , του 2002 σε , του 2003 σε και στο τέλος του 2004 πιθανολογείται (είναι σχεδόν βέβαιο) ότι θα καταλήξει στα Με δεδοµένο ότι το Ψ.Ν.Κ. εξοφλεί τις υποχρεώσεις του στο σύνολο τους συνήθως στις 30 ηµέρες, (οι οφειλές του δεν ξεπερνούν το 10% του ταµειακού υπολοίπου) το ταµειακό υπόλοιπο, είναι βασικός δείκτης της εξελικτικής του πορείας. Α2 Επιχορηγήσεις Οι επιχορηγήσεις καλύπτουν δαπάνες για µισθοδοσία νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού των αποκεντρωµένων δοµών. Σηµειώνεται από το 1998 η µισθοδοσία προσωπικού γίνεται απευθείας από το Υπουργείο και ότι το Ψ.Ν.Κ. δεν λαµβάνει άλλη επιχορήγηση από το Η εξέλιξη του µεγέθους είναι αναλογική για τα επόµενα χρόνια προσαυξανόµενη κατά 5% µέχρι και το 2007, όποτε σταµατάει. Α3 Φόροι Τέλη και ικαιώµατα υπέρ ΝΠ Η εξέλιξη του µεγέθους για τα επόµενα χρόνια είναι προσαυξανόµενη κατά 5%, υπολογιζόµενη επί του συνόλου των εσόδων Α4 Ασφαλιστικές εισφορές 5 Το Γ. Κ.Π.Σ. ολοκληρώνεται το Όµως για τα οποία έχουν γίνει νοµικές δεσµεύσεις µέχρι , µπορούν να ολοκληρωθούν ως φυσικό αντικείµενο µέχρι και λογιστικά µέχρι

7 232 Κινείται µόνο ο λογαριασµός καταβολής εφάπαξ αποζηµίωσης σε αποχωρούντες υπαλλήλους, Η εξέλιξη του είναι αναλογική και τα επόµενα χρόνια. Α5. Έσοδα από την Επιχειρηµατική δραστηριότητα του Ν.Π... Η ενότητα αυτή παρουσιάζει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον της ανάλυσης γιατί περιλαµβάνει πέντε σηµαντικούς δευτεροβάθµιους λογαριασµούς Α5.1.Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών Στον δευτεροβάθµιο αυτό λογαριασµό συµµετέχουν τα έσοδα α)από προσφορά υγειονοµικών υπηρεσιών προερχόµενες από πληρωµές του Κράτους, β)'έσοδα από προσφορά υγειονοµικών υπηρεσιών προερχόµενες από πληρωµές ΝΠ, γ)έσοδα από προσφορά υγειονοµικών υπηρεσιών προερχόµενες από πληρωµές Ασφαλιστικών Ταµείων και δ) Έσοδα από προσφορά υγειονοµικών υπηρεσιών προερχόµενες από πληρωµές Ιδιωτών. Η εξέλιξη των εσόδων από τους α), β) και γ) λογαριασµούς αναµένεται να υποστεί κάµψη κατά το 2006 και στη συνέχεια µια µικρή αύξηση ανάλογη του ρυθµού αύξησης των ηµερών νοσηλείας (βλ. διάγραµµα ) λαµβανοµένου υπόψη του διαφορετικού νοσηλίου για τις αποκεντρωµένες δοµές. Σηµειώνεται ότι κατά τον καταρτισθέντα προϋπολογισµό του 2005, το συγκεκριµένο µέγεθος (οι τρεις αυτοί τριτοβάθµιοι λογαριασµοί) και εφόσον τηρηθούν οι προβλέψεις για την εξέλιξη της αποασυλοποίησης είναι υπερεκτιµηµένο κατά περίπου και αποδίδει το 93% των εσόδων του λογαριασµού. Τέλος προβλέφθηκε µια αύξηση του νοσηλίου από το 2007 στα 55. Ο δ) λογαριασµός θα δεχθεί επιπλέον το προϊόν της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας του θεραπευτικού τουρισµού, που σύµφωνα µε την νέα στρατηγική θα µπορεί να ενεργοποιηθεί από το τέλος του Οι εκτιµήσεις από πλευράς ξενοδοχειακών δυνατοτήτων και επιχειρησιακής επάρκειας διαµορφώνουν τη δυνατότητα υποδοχής 500 κατά Μ.Ο. εναλλασσόµενων ασθενών για θεραπεία 75 ηµερών. Με την παραδοχή ότι τους τρεις θερινούς µήνες θα µειωθεί η προσέλευση στο µισό, διαµορφώνεται ένας αριθµός ηµερών νοσηλείας που µπορεί να αποφέρει έσοδα για το έτος 2006, ενώ από το έτος 2007 ο αριθµός ασθενών, ηµερών νοσηλείας και εσόδων διπλασιάζεται. Α5.2. Έσοδα από πώληση αγαθών εν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον Α5.3. Έσοδα από εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας Στον απολογισµό του 2003 ο λογαριασµός αυτός είχε διαµορφωθεί σε 2.054,29, ενώ το 2004 αναµένεται στα 1400!!!. Είναι η απόδοση µιας περιουσίας που εκτιµάται πρόχειρα σε !!!! Για το 2005 προβλέπεται από τον ήδη

8 233 καταρτισθέντα προϋπολογισµό να φτάσει στα , ενώ ο στόχος είναι στο τέλος της πενταετίας και µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας να φτάσει στο 6% της αξίας της. 6 Στην προκειµένη περίπτωση υπολογίζεται το 2009 να φτάνει στο 4,5% της εκτιµώµενης αξίας της Α.5.4. Έσοδα από κεφάλαια, κινητές αξίες και ανάλογες περιπτώσεις Περιλαµβάνει ουσιαστικά τους τόκους των κεφαλαίων που είναι κατατεθειµένα στις τράπεζες και είναι συνάρτηση του ύψους των ταµειακών διαθεσίµων. Α5.5. Λοιπά έσοδα από την επιχειρηµατική δράση του Ν.Π. Περιλαµβάνει έσοδα από την εκκλησία του Ιδρύµατος και επιστηµονική έρευνα και τις λοιπές επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Ιδρύµατος. Προβλέπεται η σηµαντική αύξηση των εσόδων του λογαριασµού αυτού από το 2007 λόγω ενεργοποίησης του ερευνητικού κέντρου. Α6 Προσαυξήσεις, πρόστιµα, Χρηµατικές ποινές και παράβολα εν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον Α7. Λοιπά έσοδα εν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού αφορά έσοδα από κρατήσεις οι οποίες αποδίδονται Α8 Έκτακτα έσοδα εν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον Α9 Έσοδα από δάνεια εν είναι απαραίτητη η προσφυγή σε δανεισµό τα επόµενα χρόνια και ως εκ τούτου ο λογαριασµός παραµένει µηδενικός. Α10 Έσοδα παρελθόντων ετών Για τα έτη 2005 και 2006 ο λογαριασµός αυτός προβλέπεται ενεργοποιηµένος λόγω της πρόβλεψης ότι θα ικανοποιηθούν τα χρέη των ασφαλιστικών ταµείων προς το Ψ.Ν.Κ.. Μετά το 2006, εκτιµούµε ότι θα έχει σταµατήσει το φαινόµενο αυτό και ο λογαριασµός αυτός ουσιαστικά θα περιλαµβάνει µόνο λειτουργικά χρέη. Τα χρέη των ασφαλιστικών Ταµείων στο τέλος Νοεµβρίου 2004 κυµαίνονται περί τα και συγκεκριµένα είναι: Από ΟΓΑ ,62 Από Οίκο Ναύτη ,30 6 Για να συµβεί αυτό, θα πρέπει να διαµορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, να έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η διαδικασία αξιοποίησης µε τη µελέτη, στοχοθέτηση, επιλογή επενδυτών και να έχουν επενδυθεί από αυτούς ποσά της τάξεως των εκατ..

9 234 Από ηµόσιο 43956,69 Από Ταµεία ΕΗ Από ΤΑΠΟΤΕ 29904,67 Από ΤΥ ΚΥ 3914,34 Από Ταµείο Συµβολαιογράφων 7787,3 Από ΤΣΜΕ Ε 924,67 Από ΤΥΠΕΤ 19004,52 Η αναλυτική παρουσίαση γίνεται για να γίνουν δύο κυρίως διαπιστώσεις α) ότι τα 5/6 και πλέον του χρέους αφορούν τον ΟΓΑ και β) δεν υπάρχει καµία οφειλή από το ΙΚΑ. Α11 Έσοδα από επιχορηγήσεις και λοιπά για επενδύσεις εν παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον Β. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ Και εδώ ακολουθείται το ίδιο µοντέλο της εγγραφής δαπανών στους πρωτοβάθµιους λογαριασµούς, µε εξαίρεση τις πληρωµές για επενδύσεις που αναλύονται σε δευτεροβάθµιο, ώστε να φαίνεται η πηγή προέλευσης των πόρων Β1. Πληρωµές για υπηρεσίες Περιλαµβάνει αµοιβές υπαλλήλων, πρόσθετες αµοιβές, αµοιβές ελεύθερων επαγγελµατιών, δαπάνες επιµόρφωσης υπαλλήλων, δαπάνες µετακίνησης, δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, εφάπαξ βοηθήµατα και αποζηµιώσεις λόγω απολύσεων. Επιπλέον αυτών περιλαµβάνει µισθώµατα κτιρίων και µεταφορές ασθενών. Με δεδοµένο ότι από το 2006 αναµένεται η εισαγωγή της νέας δραστηριότητας του θεραπευτικού τουρισµού, αλλά και της ολοκλήρωσης της αποασυλοποίησης τα µεγέθη αυτά, αυξάνονται κατά την ακολουθία των αντίστοιχων εσόδων. Η συγκεκριµένη δαπάνη από το 2006 και µετά διαµορφώνεται από το 70% των εσόδων του θεραπευτικού τουρισµού συν τις αντίστοιχες δαπάνες του 2005, θεωρώντας ότι στο µεγαλύτερο τους ποσοστό είναι ανελαστικές. Επιπλέον αυτών στο λογαριασµό ενσωµατώνονται οι δαπάνες λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου, ανεξάρτητα από τη νοµική του µορφή 7,στο ύψος των για το 2007 και του διπλάσιου από το 2008 και ύστερα, ποσού ικανού για την κάλυψη µισθοδοσίας προσωπικού 25 και 50 επιστηµόνων, αντίστοιχα Β2 Πληρωµές για προµήθεια καταναλωτικών αγαθών 7 Λεπτοµέρειες στο κεφάλαιο

10 235 Είναι η δεύτερη µεγάλη κατηγορία δαπανών, αφού περιλαµβάνει τις δαπάνες για την προµήθεια κάθε είδους που καταναλώνεται. Ωστόσο η σχέση του ποσοστού µε την προηγούµενη κατηγορία διαφοροποιείται και η διαφορά αυξάνεται υπέρ της προηγούµενης, αφού το µεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών των νέων δραστηριοτήτων, θα αναφέρεται στις δαπάνες για πληρωµή υπηρεσιών. Για το 2006 και µετά διαµορφώνεται από το 20% των εσόδων του θεραπευτικού τουρισµού συν τις αντίστοιχες δαπάνες του 2005, θεωρώντας ότι στο µεγαλύτερο τους ποσοστό είναι ανελαστικές. Β3 Πληρωµές για µεταβίβαση εισοδηµάτων για τρίτους Χωρίς ιδιαίτερη συµµετοχή στις δαπάνες, περιλαµβάνει επιχορηγήσεις και χορηγίες σε τρίτους. Επειδή από το 2005 δηµιουργείται ο ΚοιΣΠΕ και άλλες δοµές υποστήριξης της επανένταξης, η δαπάνη αυτή προσαυξάνεται µε κάποιο µεγαλύτερο ρυθµό. Β4 Πληρωµές αντικριζόµενες από πραγµατοποιούµενα έσοδα Είναι οι δαπάνες που εισπράχθηκαν αντίστοιχα για λογαριασµό τρίτων και αποδίδονται. Β5 ιάφορες σύνθετου περιεχόµενου δαπάνες Ν.Π. Χωρίς καµία δραστηριότητα Β6 Κίνηση κεφαλαίων Χωρίς καµία δραστηριότητα, αφού δεν προβλέπεται σύναψη δανείων Β7 Κεφαλαιακές δαπάνες Καλύπτει τις προµήθειες αγαθών διαρκούς χρήσεως, που αυξάνονται για την κάλυψη της τεχνολογικής εξέλιξης και των αναγκών ιδίως του Ερευνητικού Κέντρου. Β8 Πληρωµές για επενδύσεις Η ενότητα περιλαµβάνει τις πληρωµές που θα γίνουν για τις προβλεπόµενες στο Ε.Σ. επενδύσεις και αναλύονται σε τρεις δευτεροβάθµιους λογαριασµούς, ανάλογα µε την πηγή προέλευσης των πόρων. εν υπάρχει αναφορά σε δαπάνες που γίνονται από τον κρατικό προϋπολογισµό, δεδοµένου ότι δεν γίνονται Β8.1. Επενδύσεις εκτελούµενες µέσω του Π..Ε. Στο λογαριασµό αυτό συµπεριλαµβάνονται όλες οι δαπάνες από το Κ.Π.Σ. και το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων δεδοµένου ότι και οι πόροι του Κ.Π.Σ. εκταµιεύονται µέσω του Π..Ε.. Αναφέρεται ότι το επενδυτικό πρόγραµµα του Ψ.Ν.Κ. στηρίζεται στα προγραµµατισµένα έργα του Γ ΚΠΣ και προφανώς δεν µπορούν να λάβουν υπόψη τις σκέψεις και τις προβλέψεις του ΚΠΣ. Αυτό

11 236 δηµιουργεί µια φθίνουσα πορεία στις επενδύσεις από το 2007, λόγω ουσιαστικά λήξεως του Γ Κ.Π.Σ. 8 Β8.2. Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα του Νοµικού Προσώπου Ο λογαριασµός αυτός καλύπτει τις δαπάνες που καλύπτονται από ίδια κεφάλαια. Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 5 και 7, ο στρατηγικός στόχος αξιοποίησης της περιουσίας του Ιδρύµατος µπορεί να συµπεριλάβει εναλλακτικά και την παροχή ολοκληρωµένων επενδύσεων, αντί µετρητών. Επειδή δεν µπορούµε να προκαταλάβουµε τα περιεχόµενα του σχεδίου αξιοποίησης της περιουσίας, από το 2007 στο επενδυτικό πρόγραµµα του Ιδρύµατος παρατηρείται µείωση των επενδύσεων από ίδιους πόρους και αντίστοιχα αύξηση του ταµειακού υπολοίπου. εν είναι απαραίτητο στην πράξη να γίνει ακριβώς έτσι, δεδοµένου ότι πολλά έργα µπορούν να γίνουν ως αντιστάθµισµα οικονοµικής παροχής. Κατά συνέπεια το ταµειακό υπόλοιπο και ο λογαριασµός αυτός διαβάζονται από κοινού. Β8.3. Λοιπές επενδύσεις Χωρίς ιδιαίτερη δραστηριότητα. Β9. Αποθεµατικά Παρά το γεγονός ότι δεν ανήκει στις υποχρεώσεις του Ιδρύµατος η τήρηση αποθεµατικών, κατά παράδοση κρατείται ένα ποσό για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Στις προθέσεις της ιοίκησης είναι η αύξηση του αποθεµατικού κατά από το 2007, ως «ειδικό αποθεµατικό στήριξης των φάσεων του Ψυχαργώς», ώστε να µπορεί να καλυφθεί οποιαδήποτε αστοχία κάποιας δοµής που δηµιουργήθηκε από τις φάσεις του Ψυχαργώς. Από την παράθεση της ονοµασίας των λογαριασµών, είναι ολοφάνερη η απουσία λογαριασµού αποσβέσεων, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έναρξης του διπλογραφικού και ακριβούς αποτίµησης της περιουσίας. 8.5 Συµπεράσµατα Όροι για την εκπλήρωση των προβλέψεων Γίνεται αντιληπτό ότι για την πραγµατοποίηση των προβλέψεων θα πρέπει να τηρηθεί κατά το δυνατόν, το συνολικό πρόγραµµα ανασχεδιασµού των παρεχόµενων υπηρεσιών του Ψυχιατρείου, έτσι όπως παρουσιάζεται στο πρόγραµµα δράσης του παρόντος επιχειρησιακού. Βασικό κριτήριο για την επιτυχία των προβλέψεων αποτελεί η παρακολούθηση των πυλώνων του στρατηγικού σχεδιασµού 8 Με τις επιφυλάξεις της προηγούµενης παρατήρησης

12 237 Η ανέγερση του νέου Νοσοκοµείου Κέρκυρας, το οποίο έχει τόσο καθυστερήσει, είναι µια εξωγενής παράµετρος που επηρεάζει το αποτέλεσµα. Η υποστήριξη των νέων δραστηριοτήτων αποτελεί κοµβικό επίσης σηµείο για την επιτυχία των προβλέψεων των αποτελεσµάτων του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Από τους πίνακες έως προβάλλεται η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών, όπου καταλυτική είναι η παρουσία των δύο δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος, ο θεραπευτικός Τουρισµός και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύµατος. Από τις δύο αυτές δραστηριότητες µπορούν να υπερκαλύπτονται οποιαδήποτε υπερβάλλοντα κόστη από την λειτουργία των αποκεντρωµένων δοµών και του Ερευνητικού Κέντρου, επιλογές που αποτελούν επίσης στρατηγικούς στόχους του Νέου Ιδρύµατος. Η παρουσία, παρόλα αυτά, αυξηµένου ταµειακού υπολοίπου, δηµιουργεί συνθήκες ασφαλείας των παραδοχών, παρά το γεγονός ότι και αυτές έχουν τεθεί συντηρητικά. Επαναλαµβάνεται ωστόσο, ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνάρτηση µιας σειράς παραγόντων, πολλοί εκ των οποίων, εµπεριέχουν στοιχεία επιλογών, που δεν προσδιορίζονται από το Ίδρυµα, αλλά από τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις.

13 238 ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Ψ.Ν.Κ % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 2006 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 2007 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 2008 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ,00 39,45% ,35 4,83% ,27 5,02% ,57 8,78% ,44 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,00 0,89% ,70 0,19% ,34 0,11% 0,00 0,00% 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π ,00 1,44% ,34 0,30% ,80 0,81% ,16 1,42% , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 0,29% ,00 0,06% ,00 0,03% ,25 0,03% , ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡ.ΤΟΥ Ν.Π ,05 29,13% ,92 87,65% ,66 93,17% ,33 89,35% , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 26,70% ,00 86,79% ,00 91,91% ,00 87,00% , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 2.000,00 0,01% 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00% 2.000, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 0,43% ,00 0,62% ,00 1,00% ,00 1,89% , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.ΑΠΌ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ,ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ,05 1,97% ,92 0,24% ,66 0,25% ,33 0,44% , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π ,00 0,01% 3.000,00 0,00% ,00 0,01% ,00 0,02% , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ,00 1,55% ,00 0,32% ,75 0,18% ,19 0,18% ,90 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι ,05 33,30% ,96 88,52% ,55 94,31% ,92 90,98% ,54 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ,00 17,60% ,00 3,52% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0, ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π ,00 17,60% ,00 3,52% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙIΙ ,00 17,60% ,00 3,52% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,65 9,66% ,20 3,12% ,40 0,67% ,00 0,24% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙV ,65 9,66% ,20 3,12% ,40 0,67% ,00 0,24% ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 2009 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,00 39,45% ,35 4,83% ,27 5,02% ,57 8,78% ,44 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ,05 33,30% ,96 88,52% ,55 94,31% ,92 90,98% ,54 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ ,00 17,60% ,00 3,52% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV ,65 9,66% ,20 3,12% ,40 0,67% ,00 0,24% ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,70 100,00% ,51 100,00% ,21 100,00% ,49 100,00% ,99

14 239 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Ψ.Ν.Κ % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 2006 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 2007 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 2008 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ,00 5,10% ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 34,91% ,00 70,03% ,00 73,11% ,00 73,35% 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ,00 22,56% ,00 22,11% ,00 21,83% ,00 21,69% 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ,00 0,33% ,00 0,13% ,00 0,14% ,00 0,17% 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟ Α ,00 3,93% ,34 0,69% ,55 1,10% ,35 1,85% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι ,00 61,74% ,34 92,96% ,55 96,17% ,35 97,06% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 4000 ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΕΣ Ν.Π... 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ,00 2,29% ,00 0,45% ,00 0,35% ,00 0,42% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ ,00 2,29% ,00 0,45% ,00 0,35% ,00 0,42% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,65 30,85% ,20 5,73% ,40 1,27% ,00 0,33% 9400 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ. ΗΜ.ΕΠΕΝ ΥΣ ,65 12,74% ,20 3,44% ,40 0,74% ,00 0,28% 9700 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟ Α ΤΩΝ Ν.Π ,00 17,72% ,00 2,22% ,00 0,50% ,00 0,01% 9900 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 0,39% ,00 0,06% ,00 0,03% ,00 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙV ,65 30,85% ,20 5,73% ,40 1,27% ,00 0,33% ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ,00 5,10% ,00 0,85% ,00 2,21% ,00 2,19% ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2.934,70 0,02% 2.934,70 0,00% 2.934,70 0,00% 2.934,70 0,00% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ,00 61,74% ,34 92,96% ,55 96,17% ,35 97,06% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ ,00 2,29% ,00 0,45% ,00 0,35% ,00 0,42% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV ,65 30,85% ,20 5,73% ,40 1,27% ,00 0,33% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,35 100,00% ,24 100,00% ,65 100,00% ,05 100,00% ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΈΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΕΩΣ , , , ,49

15 240 ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99