ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 226 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 8.1 Εισαγωγή Η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, όπως αυτή καταγράφηκε στο πρώτο τµήµα του παρόντος επιχειρησιακού σχεδίου, αποτέλεσε το αναγκαίο υπόβαθρο προκειµένου να οικοδοµηθεί πάνω σε αυτό ένας βιώσιµος επιχειρησιακός σχεδιασµός, ο οποίος θα µπορεί να υλοποιηθεί και να προσφέρει προστιθέµενη αξία στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας. Η διαπίστωση αυτή, δεν αποτρέπει την ανάπτυξη και διενέργεια προβλέψεων σχετικά µε τις επιπτώσεις που θα έχει ο σχεδιασµός όχι µόνο στην οικονοµική λειτουργία του αλλά και στην παραγωγική του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο διοικητικό και διαχειριστικό µέρος. Για να µετρηθεί και να αποτυπωθεί η αναπτυξιακή πορεία του Ψ.Ν.Κ. που επιχειρείται µέσα από την διαδικασία του Επιχειρησιακού Σχεδίου, πραγµατοποιείται η ποσοτικοποίηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων. Με την χρήση της βάσης δεδοµένων που έχει αναπτυχθεί στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι δυνατή ή σύγκριση της σηµερινής πραγµατικότητας µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα από την εφαρµογή των σχεδίων δράσης. Περισσότερο αναλυτικά, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του παρόντος επιχειρησιακού, εντοπίζονται: Στα λειτουργικά διαχειριστικά αποτελέσµατα, όπως στοιχεία νοσηλείας. Στη διάρθρωση του ανθρώπινου δυναµικού, όπου περιλαµβάνεται η εξέλιξή των σχετικών προσλήψεων κτλ. Στα οικονοµικά αποτελέσµατα, όπως έσοδα, έξοδα, ελλείµµατα κλπ. 8.2 Πρόβλεψη Λειτουργικών Αποτελεσµάτων Η κατάρτιση του στρατηγικού - επιχειρησιακού σχεδίου στοχεύει στην ανάπτυξη του Ψυχιατρείου η οποία θα πρέπει να αντανακλάται στη βελτίωση της αλυσίδας αξίας, µέσα από τη βελτίωση των λειτουργικών αδυναµιών που παρουσιάζει το Ψυχιατρείο, ιδιαίτερα στους υποστηρικτικούς µηχανισµούς. Το µελλοντικό έργο του Ψυχιατρείου εκφράζεται µέσα από την πρόβλεψη αυτών των δεικτών για την περίοδο του σχεδιασµού.

2 227 Η ανέγερση του Νέου Νοσοκοµείου Κέρκυρας έχει ήδη καθυστερήσει πολύ µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών περίθαλψης και την καθυστέρηση του προγράµµατος «Ψυχαργώς». Η αβεβαιότητα αυτή δηµιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στις προβλέψεις αποτελεσµάτων, για ευνόητους λόγους. Η πρόβλεψη για την εξέλιξη ορισµένων από τους βασικούς δείκτες του Ψυχιατρείου είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς τα επόµενα χρόνια θα πραγµατοποιηθούν σηµαντικές αλλαγές στη λειτουργία του. Η εκτίµηση πραγµατοποιήθηκε µε τα δεδοµένα που είναι διαθέσιµα για την υπάρχουσα λειτουργία του Ψ.Ν.Κ. και για τις απαιτήσεις των νέων δοµών. Στη λογική αυτή παρουσιάζονται τα διαγράµµατα µεταβολής της νοσηλευτικής κίνησης. Στο πρώτο διάγραµµα (8.2.1.) απεικονίζεται η µεταβολή της κίνησης στα εξωτερικά ιατρεία η οποία είναι εύκολο να υπολογισθεί από τα δεδοµένα των προηγούµενων ετών και έχει επιλεγεί η µαθηµατική προβολή µε την µεγαλύτερη αύξηση η οποία αναµένεται εξαιτίας της αποασυλοποίησης. Ο ρυθµός αύξησης δεν λαµβάνει υπόψη του τις εξωτερικές µεταβολές, λόγω διαφοροποίησης του αντικειµένου του Ιδρύµατος 1 (θετική εισροή), αλλά και λόγω της συνύπαρξης µε τον Ψυχιατρικό Τοµέα του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας (αρνητική εισροή) 2. Μπορεί βάσιµα να εκτιµηθεί ότι ο ρυθµός αύξησης θα κινείται επιταχυνόµενα ανοδικά, λόγω τόσο της σύνθεσης του πληθυσµού, όσο και της διαφαινόµενης εξέλιξης του ποσοστού των ψυχικών ασθενειών στο σύνολο των ασθενειών, εκτιµήσεις που επιβεβαιώνονται τόσο από τους Οργανισµούς που ασχολούνται µε την ψυχική υγεία, όσο και από τις στατιστικές (πυραµίδες ηλικιών, απόλυτος αριθµός ασθενών κ.λ.π.). Για την λειτουργία του Ψυχιατρικού Τοµέα του Γ.Ν. Κέρκυρας, οι καλύτερες χρονικές εκτιµήσεις µπορούν να αναζητηθούν από το τέλος του 2006 και µετά, εφόσον οι εργασίες αρχίσουν µέχρι το τέλος του Α εξαµήνου Είναι όµως µια εκτίµηση ιδιαίτερα επισφαλής (θετικά ή αρνητικά). Το µάλλον βέβαιο είναι ότι µέχρι και το 2006 δεν αναµένεται κάποια µεταβολή. Στο διάγραµµα απεικονίζεται η µεταβολή των ηµερών νοσηλείας τόσο στο Ψυχιατρείο που συρρικνώνεται, όσο και στις υπόλοιπες δοµές που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν. Η διαφορά είναι αναµενόµενη δεδοµένου του στόχου του προγράµµατος ο οποίος είναι η επιστροφή των ψυχικά ασθενών στην τοπική 1 εν λαµβάνεται υπόψη ο υπερβάλλον αριθµός αλλοδαπών επισκεπτών, στα πλαίσια του Θεραπευτικού Τουρισµού, εκτιµώντας ότι η πρωτοβάθµια περίθαλψη µπορεί να περιλαµβάνεται στο ενιαίο προσφερόµενο πακέτο υπηρεσιών. 2 Ένας αριθµός από το συνολικό θα καλύπτεται από τον Ψυχιατρικό τοµέα του Γ.Ν.Κ.

3 228 κοινωνία. Ο στόχος αυτός ουσιαστικά σηµαίνει περιορισµός των ασθενών, λόγω και της επιστροφής στον τόπο καταγωγής, άρα µείωση του αριθµού των ασθενών και κατά συνέπεια των ηµερών νοσηλείας, µε ότι αυτό συνεπάγεται. Κατ ακολουθία µε το στρατηγικό σχεδιασµό υπολογίζεται ότι από το 2005 οι συνολικές ηµέρες νοσηλείας µειώνονται αισθητά, κατά ποσοστό περίπου 20% και συνεχίζουν να κινούνται ελαφρώς ανοδικά πάνω από τις Και εδώ δεν συµπεριλαµβάνονται οι νέες δραστηριότητες, κυρίως του θεραπευτικού τουρισµού, για τις οποίες υπάρχει ξεχωριστή αναφορά ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 3 Εξετασθέντες στα εξωτερικά ιατρεία ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΑ ΕΤΗ Ο αριθµός αφορά την πρόβλεψη κίνησης του συνολικού αριθµού στα εξωτερικά ιατρεία. Αν δηλαδή από το 2007 λειτουργήσει ο Ψυχιατρικός Τοµέας του Γ.Ν.Κ. ο αριθµός των ασθενών θα κατανεµηθεί ανάµεσα στους 2 παροχείς. 4 ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Εκτιµούµε ότι το 2005 το Ψ.Ν.Κ θα συνεχίσει να φιλοξενεί 13 ασθενείς από οικοτροφεία στην Ήπειρο και από το 2006 θα αποχωρήσουν. Γίνεται η παραδοχή ότι ο ρυθµός αύξησης των ασθενών στις λοιπές δοµές από το 2005 και έπειτα είναι 3%. Η µη κανονικότητα στο διάγραµµα οφείλεται στο ότι από το 2000 άλλαξε ο τρόπος υπολογισµού των ηµερών νοσηλείας.

4 Νοσηλευτική Κίνηση Ψ.Ν.Κ Νοσηλευτική Κίνηση λοιπών οµών 8.3 Πρόβλεψη ιάρθρωσης ανθρώπινου δυναµικού Αντίστοιχα το ανθρώπινο δυναµικό του Ψυχιατρείου αναµένεται να διαρθρωθεί κατά τον ακόλουθο τρόπο: ιάρθρωση Προσωπικού Πίνακας ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προσωπικό Ψ.Ν.Κ. Προσωπικό που θα προσληφθεί για τις νέες δοµές Προσωπικό του Ψ.Ν.Κ. που θα εργαστεί στις νέες δοµές Προσωπικό του Ψ.Ν.Κ. που θα παραµείνει Ιατρικό Νοσηλευτικό Επιστηµονικό Μη Ιατρικό/ Παραϊατρικό ιοικητικό Τεχνικό Λοιπό Σύνολο Τα αποτελέσµατα εκφράζουν το υπάρχον προσωπικό του Ψυχιατρείου, αυτό που θα προσληφθεί για τις ανάγκες των νέων δοµών και τέλος το προσωπικό που θα πλεονάζει, για τις ανάγκες της αποασυλοποίησης και το οποίο θα κινηθεί είτε προς τον Ψυχιατρικό Τοµέα του Γ.Ν.Κ., είτε προς τις άλλες δραστηριότητες του Ψ.Ν.Κ.. Οι ανάγκες του νέου Νοσοκοµείου Κέρκυρας σε ανθρώπινο δυναµικό θα είναι αυξηµένες, δεδοµένης της έλλειψης προσωπικού στο τωρινό νοσοκοµείο. Εντούτοις, οι ανάγκες αυτές θα είναι εξειδικευµένες και θα απατούνται συγκεκριµένες ειδικότητες. Εποµένως η απορρόφηση του υπάρχοντος προσωπικού στη νέα νοσοκοµειακή µονάδα δεν µπορεί να είναι µια απλή διαδικασία, αντιθέτως πρέπει να

5 230 γίνει αξιολόγηση και επανεκπαίδευση, ώστε να καταταχθεί µε βάση τις απαιτούµενες ειδικότητες. Αυτό προϋποθέτει οργανωµένο σχέδιο επανεκπαίδευσης του πλεονάζοντος προσωπικού. Από την άλλη πλευρά οι νέες ανάγκες του Ψ.Ν.Κ. θα απαιτήσουν προσωπικό συγκεκριµένων ειδικοτήτων που πιθανά δεν θα καλύπτεται µε απλή µεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού. Και εδώ δηλαδή θα απαιτηθεί πρόγραµµα επανειδίκευσης. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές, ότι οι ελλείψεις θα αφορούν προσωπικό ειδικοτήτων, κυρίως δε το ιατρικό προσωπικό και το επιστηµονικό µη ιατρικό. Η παραδοξότητα του µεγάλου αριθµού πλεονάζοντος προσωπικού, σε σχέση µε τη µείωση των ασθενών, οφείλεται στο γεγονός ότι στις δοµές µεταφέρεται ελάχιστο προσωπικό υποστήριξης (µαγειρεία, καθαριότητα, οδηγοί, κλπ) καθόλου τεχνικό και ελάχιστο διοικητικό οικονοµικό, µε το δεδοµένο ότι οι δοµές δεν αποκτούν διαχειριστική αυτοτέλεια. Θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται από κάποια µεγαλύτερη δοµή. 8.4 Πρόβλεψη οικονοµικών µεγεθών Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του Ψυχιατρείου ενέχουν µεγάλη αβεβαιότητα, αφού οι σχετικές προβλέψεις βασίζονται σε πολλές παραδοχές, ενώ αρκετοί είναι οι αστάθµητοι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την εξέλιξη των οικονοµικών στοιχείων. Ταυτόχρονα, η απουσία αναλυτικής λογιστικής δεν επιτρέπει την ανάλυση σε κέντρα κόστους και από εκεί να δοµήσει κανείς µια τεκµηριωµένη πρόβλεψη και έναν σχεδιασµό εξέλιξης των οικονοµικών µεγεθών. Τέλος οι νέες δραστηριότητες και η τήρηση ή όχι κάποιων βασικών χρονοδιαγραµµάτων, µπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την πρόβλεψη των οικονοµικών µεγεθών. Η πρόβλεψη των οικονοµικών µεγεθών, για τη πενταετία , ακολουθεί το τηρούµενο λογιστικό µοντέλο, ώστε να µπορεί άµεσα να ελέγχεται ο βαθµός αξιοπιστίας της, στηρίζεται δε σε παραδοχές, σε εκτιµήσεις, στη ποσοτικοποίηση στόχων και σε ένα βασικό σενάριο που ενσωµατώνει το σύνολο της αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης και της ακολουθητέας στρατηγικής.

6 231 Σηµειώνεται ότι για το έτος 2005 στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στον ήδη καταρτισθέντα προϋπολογισµό. Μπορεί να γίνει επίσης κατανοητό ότι δεν µπορούν να γίνουν προβλέψεις για το µετά τη λήξη του Γ Κ.Π.Σ. χρονικό διάστηµα. 5 Στη συνέχεια αναλύονται οι παραδοχές, καθώς και η λογική στην οποία στηρίζονται αυτές. Α. ΕΣΟ Α Η ανάλυση ακολουθεί την εξέλιξη των πρωτοβάθµιων λογαριασµών και σε µερικές περιπτώσεις και των δευτεροβάθµιων, όταν αυτοί απεικονίζουν µια συγκεκριµένη προοπτική. Σηµειώνεται ότι στον πίνακα παραπλεύρως των ποσών, παρουσιάζεται η ποσοστιαία συµµετοχή τους στο σύνολο, ώστε να γίνεται άµεσα κατανοητή η µεταβολή στη σύνθεση των εσόδων. Α1. Ταµειακό υπόλοιπο Υπάρχει µια σταθερή φθίνουσα πορεία του ταµειακού υπολοίπου από το έτος Στο τέλος του 2000 διαµορφώθηκε σε , του 2001 σε , του 2002 σε , του 2003 σε και στο τέλος του 2004 πιθανολογείται (είναι σχεδόν βέβαιο) ότι θα καταλήξει στα Με δεδοµένο ότι το Ψ.Ν.Κ. εξοφλεί τις υποχρεώσεις του στο σύνολο τους συνήθως στις 30 ηµέρες, (οι οφειλές του δεν ξεπερνούν το 10% του ταµειακού υπολοίπου) το ταµειακό υπόλοιπο, είναι βασικός δείκτης της εξελικτικής του πορείας. Α2 Επιχορηγήσεις Οι επιχορηγήσεις καλύπτουν δαπάνες για µισθοδοσία νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού των αποκεντρωµένων δοµών. Σηµειώνεται από το 1998 η µισθοδοσία προσωπικού γίνεται απευθείας από το Υπουργείο και ότι το Ψ.Ν.Κ. δεν λαµβάνει άλλη επιχορήγηση από το Η εξέλιξη του µεγέθους είναι αναλογική για τα επόµενα χρόνια προσαυξανόµενη κατά 5% µέχρι και το 2007, όποτε σταµατάει. Α3 Φόροι Τέλη και ικαιώµατα υπέρ ΝΠ Η εξέλιξη του µεγέθους για τα επόµενα χρόνια είναι προσαυξανόµενη κατά 5%, υπολογιζόµενη επί του συνόλου των εσόδων Α4 Ασφαλιστικές εισφορές 5 Το Γ. Κ.Π.Σ. ολοκληρώνεται το Όµως για τα οποία έχουν γίνει νοµικές δεσµεύσεις µέχρι , µπορούν να ολοκληρωθούν ως φυσικό αντικείµενο µέχρι και λογιστικά µέχρι

7 232 Κινείται µόνο ο λογαριασµός καταβολής εφάπαξ αποζηµίωσης σε αποχωρούντες υπαλλήλους, Η εξέλιξη του είναι αναλογική και τα επόµενα χρόνια. Α5. Έσοδα από την Επιχειρηµατική δραστηριότητα του Ν.Π... Η ενότητα αυτή παρουσιάζει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον της ανάλυσης γιατί περιλαµβάνει πέντε σηµαντικούς δευτεροβάθµιους λογαριασµούς Α5.1.Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών Στον δευτεροβάθµιο αυτό λογαριασµό συµµετέχουν τα έσοδα α)από προσφορά υγειονοµικών υπηρεσιών προερχόµενες από πληρωµές του Κράτους, β)'έσοδα από προσφορά υγειονοµικών υπηρεσιών προερχόµενες από πληρωµές ΝΠ, γ)έσοδα από προσφορά υγειονοµικών υπηρεσιών προερχόµενες από πληρωµές Ασφαλιστικών Ταµείων και δ) Έσοδα από προσφορά υγειονοµικών υπηρεσιών προερχόµενες από πληρωµές Ιδιωτών. Η εξέλιξη των εσόδων από τους α), β) και γ) λογαριασµούς αναµένεται να υποστεί κάµψη κατά το 2006 και στη συνέχεια µια µικρή αύξηση ανάλογη του ρυθµού αύξησης των ηµερών νοσηλείας (βλ. διάγραµµα ) λαµβανοµένου υπόψη του διαφορετικού νοσηλίου για τις αποκεντρωµένες δοµές. Σηµειώνεται ότι κατά τον καταρτισθέντα προϋπολογισµό του 2005, το συγκεκριµένο µέγεθος (οι τρεις αυτοί τριτοβάθµιοι λογαριασµοί) και εφόσον τηρηθούν οι προβλέψεις για την εξέλιξη της αποασυλοποίησης είναι υπερεκτιµηµένο κατά περίπου και αποδίδει το 93% των εσόδων του λογαριασµού. Τέλος προβλέφθηκε µια αύξηση του νοσηλίου από το 2007 στα 55. Ο δ) λογαριασµός θα δεχθεί επιπλέον το προϊόν της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας του θεραπευτικού τουρισµού, που σύµφωνα µε την νέα στρατηγική θα µπορεί να ενεργοποιηθεί από το τέλος του Οι εκτιµήσεις από πλευράς ξενοδοχειακών δυνατοτήτων και επιχειρησιακής επάρκειας διαµορφώνουν τη δυνατότητα υποδοχής 500 κατά Μ.Ο. εναλλασσόµενων ασθενών για θεραπεία 75 ηµερών. Με την παραδοχή ότι τους τρεις θερινούς µήνες θα µειωθεί η προσέλευση στο µισό, διαµορφώνεται ένας αριθµός ηµερών νοσηλείας που µπορεί να αποφέρει έσοδα για το έτος 2006, ενώ από το έτος 2007 ο αριθµός ασθενών, ηµερών νοσηλείας και εσόδων διπλασιάζεται. Α5.2. Έσοδα από πώληση αγαθών εν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον Α5.3. Έσοδα από εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας Στον απολογισµό του 2003 ο λογαριασµός αυτός είχε διαµορφωθεί σε 2.054,29, ενώ το 2004 αναµένεται στα 1400!!!. Είναι η απόδοση µιας περιουσίας που εκτιµάται πρόχειρα σε !!!! Για το 2005 προβλέπεται από τον ήδη

8 233 καταρτισθέντα προϋπολογισµό να φτάσει στα , ενώ ο στόχος είναι στο τέλος της πενταετίας και µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας να φτάσει στο 6% της αξίας της. 6 Στην προκειµένη περίπτωση υπολογίζεται το 2009 να φτάνει στο 4,5% της εκτιµώµενης αξίας της Α.5.4. Έσοδα από κεφάλαια, κινητές αξίες και ανάλογες περιπτώσεις Περιλαµβάνει ουσιαστικά τους τόκους των κεφαλαίων που είναι κατατεθειµένα στις τράπεζες και είναι συνάρτηση του ύψους των ταµειακών διαθεσίµων. Α5.5. Λοιπά έσοδα από την επιχειρηµατική δράση του Ν.Π. Περιλαµβάνει έσοδα από την εκκλησία του Ιδρύµατος και επιστηµονική έρευνα και τις λοιπές επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Ιδρύµατος. Προβλέπεται η σηµαντική αύξηση των εσόδων του λογαριασµού αυτού από το 2007 λόγω ενεργοποίησης του ερευνητικού κέντρου. Α6 Προσαυξήσεις, πρόστιµα, Χρηµατικές ποινές και παράβολα εν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον Α7. Λοιπά έσοδα εν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού αφορά έσοδα από κρατήσεις οι οποίες αποδίδονται Α8 Έκτακτα έσοδα εν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον Α9 Έσοδα από δάνεια εν είναι απαραίτητη η προσφυγή σε δανεισµό τα επόµενα χρόνια και ως εκ τούτου ο λογαριασµός παραµένει µηδενικός. Α10 Έσοδα παρελθόντων ετών Για τα έτη 2005 και 2006 ο λογαριασµός αυτός προβλέπεται ενεργοποιηµένος λόγω της πρόβλεψης ότι θα ικανοποιηθούν τα χρέη των ασφαλιστικών ταµείων προς το Ψ.Ν.Κ.. Μετά το 2006, εκτιµούµε ότι θα έχει σταµατήσει το φαινόµενο αυτό και ο λογαριασµός αυτός ουσιαστικά θα περιλαµβάνει µόνο λειτουργικά χρέη. Τα χρέη των ασφαλιστικών Ταµείων στο τέλος Νοεµβρίου 2004 κυµαίνονται περί τα και συγκεκριµένα είναι: Από ΟΓΑ ,62 Από Οίκο Ναύτη ,30 6 Για να συµβεί αυτό, θα πρέπει να διαµορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, να έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η διαδικασία αξιοποίησης µε τη µελέτη, στοχοθέτηση, επιλογή επενδυτών και να έχουν επενδυθεί από αυτούς ποσά της τάξεως των εκατ..

9 234 Από ηµόσιο 43956,69 Από Ταµεία ΕΗ Από ΤΑΠΟΤΕ 29904,67 Από ΤΥ ΚΥ 3914,34 Από Ταµείο Συµβολαιογράφων 7787,3 Από ΤΣΜΕ Ε 924,67 Από ΤΥΠΕΤ 19004,52 Η αναλυτική παρουσίαση γίνεται για να γίνουν δύο κυρίως διαπιστώσεις α) ότι τα 5/6 και πλέον του χρέους αφορούν τον ΟΓΑ και β) δεν υπάρχει καµία οφειλή από το ΙΚΑ. Α11 Έσοδα από επιχορηγήσεις και λοιπά για επενδύσεις εν παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον Β. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ Και εδώ ακολουθείται το ίδιο µοντέλο της εγγραφής δαπανών στους πρωτοβάθµιους λογαριασµούς, µε εξαίρεση τις πληρωµές για επενδύσεις που αναλύονται σε δευτεροβάθµιο, ώστε να φαίνεται η πηγή προέλευσης των πόρων Β1. Πληρωµές για υπηρεσίες Περιλαµβάνει αµοιβές υπαλλήλων, πρόσθετες αµοιβές, αµοιβές ελεύθερων επαγγελµατιών, δαπάνες επιµόρφωσης υπαλλήλων, δαπάνες µετακίνησης, δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, εφάπαξ βοηθήµατα και αποζηµιώσεις λόγω απολύσεων. Επιπλέον αυτών περιλαµβάνει µισθώµατα κτιρίων και µεταφορές ασθενών. Με δεδοµένο ότι από το 2006 αναµένεται η εισαγωγή της νέας δραστηριότητας του θεραπευτικού τουρισµού, αλλά και της ολοκλήρωσης της αποασυλοποίησης τα µεγέθη αυτά, αυξάνονται κατά την ακολουθία των αντίστοιχων εσόδων. Η συγκεκριµένη δαπάνη από το 2006 και µετά διαµορφώνεται από το 70% των εσόδων του θεραπευτικού τουρισµού συν τις αντίστοιχες δαπάνες του 2005, θεωρώντας ότι στο µεγαλύτερο τους ποσοστό είναι ανελαστικές. Επιπλέον αυτών στο λογαριασµό ενσωµατώνονται οι δαπάνες λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου, ανεξάρτητα από τη νοµική του µορφή 7,στο ύψος των για το 2007 και του διπλάσιου από το 2008 και ύστερα, ποσού ικανού για την κάλυψη µισθοδοσίας προσωπικού 25 και 50 επιστηµόνων, αντίστοιχα Β2 Πληρωµές για προµήθεια καταναλωτικών αγαθών 7 Λεπτοµέρειες στο κεφάλαιο

10 235 Είναι η δεύτερη µεγάλη κατηγορία δαπανών, αφού περιλαµβάνει τις δαπάνες για την προµήθεια κάθε είδους που καταναλώνεται. Ωστόσο η σχέση του ποσοστού µε την προηγούµενη κατηγορία διαφοροποιείται και η διαφορά αυξάνεται υπέρ της προηγούµενης, αφού το µεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών των νέων δραστηριοτήτων, θα αναφέρεται στις δαπάνες για πληρωµή υπηρεσιών. Για το 2006 και µετά διαµορφώνεται από το 20% των εσόδων του θεραπευτικού τουρισµού συν τις αντίστοιχες δαπάνες του 2005, θεωρώντας ότι στο µεγαλύτερο τους ποσοστό είναι ανελαστικές. Β3 Πληρωµές για µεταβίβαση εισοδηµάτων για τρίτους Χωρίς ιδιαίτερη συµµετοχή στις δαπάνες, περιλαµβάνει επιχορηγήσεις και χορηγίες σε τρίτους. Επειδή από το 2005 δηµιουργείται ο ΚοιΣΠΕ και άλλες δοµές υποστήριξης της επανένταξης, η δαπάνη αυτή προσαυξάνεται µε κάποιο µεγαλύτερο ρυθµό. Β4 Πληρωµές αντικριζόµενες από πραγµατοποιούµενα έσοδα Είναι οι δαπάνες που εισπράχθηκαν αντίστοιχα για λογαριασµό τρίτων και αποδίδονται. Β5 ιάφορες σύνθετου περιεχόµενου δαπάνες Ν.Π. Χωρίς καµία δραστηριότητα Β6 Κίνηση κεφαλαίων Χωρίς καµία δραστηριότητα, αφού δεν προβλέπεται σύναψη δανείων Β7 Κεφαλαιακές δαπάνες Καλύπτει τις προµήθειες αγαθών διαρκούς χρήσεως, που αυξάνονται για την κάλυψη της τεχνολογικής εξέλιξης και των αναγκών ιδίως του Ερευνητικού Κέντρου. Β8 Πληρωµές για επενδύσεις Η ενότητα περιλαµβάνει τις πληρωµές που θα γίνουν για τις προβλεπόµενες στο Ε.Σ. επενδύσεις και αναλύονται σε τρεις δευτεροβάθµιους λογαριασµούς, ανάλογα µε την πηγή προέλευσης των πόρων. εν υπάρχει αναφορά σε δαπάνες που γίνονται από τον κρατικό προϋπολογισµό, δεδοµένου ότι δεν γίνονται Β8.1. Επενδύσεις εκτελούµενες µέσω του Π..Ε. Στο λογαριασµό αυτό συµπεριλαµβάνονται όλες οι δαπάνες από το Κ.Π.Σ. και το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων δεδοµένου ότι και οι πόροι του Κ.Π.Σ. εκταµιεύονται µέσω του Π..Ε.. Αναφέρεται ότι το επενδυτικό πρόγραµµα του Ψ.Ν.Κ. στηρίζεται στα προγραµµατισµένα έργα του Γ ΚΠΣ και προφανώς δεν µπορούν να λάβουν υπόψη τις σκέψεις και τις προβλέψεις του ΚΠΣ. Αυτό

11 236 δηµιουργεί µια φθίνουσα πορεία στις επενδύσεις από το 2007, λόγω ουσιαστικά λήξεως του Γ Κ.Π.Σ. 8 Β8.2. Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα του Νοµικού Προσώπου Ο λογαριασµός αυτός καλύπτει τις δαπάνες που καλύπτονται από ίδια κεφάλαια. Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 5 και 7, ο στρατηγικός στόχος αξιοποίησης της περιουσίας του Ιδρύµατος µπορεί να συµπεριλάβει εναλλακτικά και την παροχή ολοκληρωµένων επενδύσεων, αντί µετρητών. Επειδή δεν µπορούµε να προκαταλάβουµε τα περιεχόµενα του σχεδίου αξιοποίησης της περιουσίας, από το 2007 στο επενδυτικό πρόγραµµα του Ιδρύµατος παρατηρείται µείωση των επενδύσεων από ίδιους πόρους και αντίστοιχα αύξηση του ταµειακού υπολοίπου. εν είναι απαραίτητο στην πράξη να γίνει ακριβώς έτσι, δεδοµένου ότι πολλά έργα µπορούν να γίνουν ως αντιστάθµισµα οικονοµικής παροχής. Κατά συνέπεια το ταµειακό υπόλοιπο και ο λογαριασµός αυτός διαβάζονται από κοινού. Β8.3. Λοιπές επενδύσεις Χωρίς ιδιαίτερη δραστηριότητα. Β9. Αποθεµατικά Παρά το γεγονός ότι δεν ανήκει στις υποχρεώσεις του Ιδρύµατος η τήρηση αποθεµατικών, κατά παράδοση κρατείται ένα ποσό για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Στις προθέσεις της ιοίκησης είναι η αύξηση του αποθεµατικού κατά από το 2007, ως «ειδικό αποθεµατικό στήριξης των φάσεων του Ψυχαργώς», ώστε να µπορεί να καλυφθεί οποιαδήποτε αστοχία κάποιας δοµής που δηµιουργήθηκε από τις φάσεις του Ψυχαργώς. Από την παράθεση της ονοµασίας των λογαριασµών, είναι ολοφάνερη η απουσία λογαριασµού αποσβέσεων, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έναρξης του διπλογραφικού και ακριβούς αποτίµησης της περιουσίας. 8.5 Συµπεράσµατα Όροι για την εκπλήρωση των προβλέψεων Γίνεται αντιληπτό ότι για την πραγµατοποίηση των προβλέψεων θα πρέπει να τηρηθεί κατά το δυνατόν, το συνολικό πρόγραµµα ανασχεδιασµού των παρεχόµενων υπηρεσιών του Ψυχιατρείου, έτσι όπως παρουσιάζεται στο πρόγραµµα δράσης του παρόντος επιχειρησιακού. Βασικό κριτήριο για την επιτυχία των προβλέψεων αποτελεί η παρακολούθηση των πυλώνων του στρατηγικού σχεδιασµού 8 Με τις επιφυλάξεις της προηγούµενης παρατήρησης

12 237 Η ανέγερση του νέου Νοσοκοµείου Κέρκυρας, το οποίο έχει τόσο καθυστερήσει, είναι µια εξωγενής παράµετρος που επηρεάζει το αποτέλεσµα. Η υποστήριξη των νέων δραστηριοτήτων αποτελεί κοµβικό επίσης σηµείο για την επιτυχία των προβλέψεων των αποτελεσµάτων του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Από τους πίνακες έως προβάλλεται η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών, όπου καταλυτική είναι η παρουσία των δύο δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος, ο θεραπευτικός Τουρισµός και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύµατος. Από τις δύο αυτές δραστηριότητες µπορούν να υπερκαλύπτονται οποιαδήποτε υπερβάλλοντα κόστη από την λειτουργία των αποκεντρωµένων δοµών και του Ερευνητικού Κέντρου, επιλογές που αποτελούν επίσης στρατηγικούς στόχους του Νέου Ιδρύµατος. Η παρουσία, παρόλα αυτά, αυξηµένου ταµειακού υπολοίπου, δηµιουργεί συνθήκες ασφαλείας των παραδοχών, παρά το γεγονός ότι και αυτές έχουν τεθεί συντηρητικά. Επαναλαµβάνεται ωστόσο, ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνάρτηση µιας σειράς παραγόντων, πολλοί εκ των οποίων, εµπεριέχουν στοιχεία επιλογών, που δεν προσδιορίζονται από το Ίδρυµα, αλλά από τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις.

13 238 ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Ψ.Ν.Κ % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 2006 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 2007 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 2008 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ,00 39,45% ,35 4,83% ,27 5,02% ,57 8,78% ,44 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,00 0,89% ,70 0,19% ,34 0,11% 0,00 0,00% 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π ,00 1,44% ,34 0,30% ,80 0,81% ,16 1,42% , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 0,29% ,00 0,06% ,00 0,03% ,25 0,03% , ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡ.ΤΟΥ Ν.Π ,05 29,13% ,92 87,65% ,66 93,17% ,33 89,35% , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 26,70% ,00 86,79% ,00 91,91% ,00 87,00% , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 2.000,00 0,01% 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00% 2.000,00 0,00% 2.000, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 0,43% ,00 0,62% ,00 1,00% ,00 1,89% , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.ΑΠΌ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ,ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ,05 1,97% ,92 0,24% ,66 0,25% ,33 0,44% , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π ,00 0,01% 3.000,00 0,00% ,00 0,01% ,00 0,02% , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ,00 1,55% ,00 0,32% ,75 0,18% ,19 0,18% ,90 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι ,05 33,30% ,96 88,52% ,55 94,31% ,92 90,98% ,54 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ,00 17,60% ,00 3,52% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0, ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π ,00 17,60% ,00 3,52% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙIΙ ,00 17,60% ,00 3,52% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,65 9,66% ,20 3,12% ,40 0,67% ,00 0,24% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙV ,65 9,66% ,20 3,12% ,40 0,67% ,00 0,24% ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 2009 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,00 39,45% ,35 4,83% ,27 5,02% ,57 8,78% ,44 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ,05 33,30% ,96 88,52% ,55 94,31% ,92 90,98% ,54 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ ,00 17,60% ,00 3,52% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV ,65 9,66% ,20 3,12% ,40 0,67% ,00 0,24% ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,70 100,00% ,51 100,00% ,21 100,00% ,49 100,00% ,99

14 239 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Ψ.Ν.Κ % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 2006 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 2007 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 2008 % ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ,00 5,10% ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 34,91% ,00 70,03% ,00 73,11% ,00 73,35% 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ,00 22,56% ,00 22,11% ,00 21,83% ,00 21,69% 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ,00 0,33% ,00 0,13% ,00 0,14% ,00 0,17% 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟ Α ,00 3,93% ,34 0,69% ,55 1,10% ,35 1,85% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι ,00 61,74% ,34 92,96% ,55 96,17% ,35 97,06% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 4000 ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΕΣ Ν.Π... 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ,00 2,29% ,00 0,45% ,00 0,35% ,00 0,42% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ ,00 2,29% ,00 0,45% ,00 0,35% ,00 0,42% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,65 30,85% ,20 5,73% ,40 1,27% ,00 0,33% 9400 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ. ΗΜ.ΕΠΕΝ ΥΣ ,65 12,74% ,20 3,44% ,40 0,74% ,00 0,28% 9700 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟ Α ΤΩΝ Ν.Π ,00 17,72% ,00 2,22% ,00 0,50% ,00 0,01% 9900 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 0,39% ,00 0,06% ,00 0,03% ,00 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙV ,65 30,85% ,20 5,73% ,40 1,27% ,00 0,33% ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ,00 5,10% ,00 0,85% ,00 2,21% ,00 2,19% ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2.934,70 0,02% 2.934,70 0,00% 2.934,70 0,00% 2.934,70 0,00% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ,00 61,74% ,34 92,96% ,55 96,17% ,35 97,06% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ ,00 2,29% ,00 0,45% ,00 0,35% ,00 0,42% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV ,65 30,85% ,20 5,73% ,40 1,27% ,00 0,33% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,35 100,00% ,24 100,00% ,65 100,00% ,05 100,00% ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΈΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΕΩΣ , , , ,49

15 240 ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ από 01/01 έως 31/10/2016 Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 Πιστωτικοί Λογ/σµοί ηµ.λογιστικού 790.705,96 10,00 790.715,96 1.258.127,44 1.258.127,44 06.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82116 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82120 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΦΙΛΩΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82217 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ-ΠΑΠΠΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ

ΕΣΟ Α ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ Α ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 1300 Α Α: ΩΕ3Γ46Ψ8ΝΖ-9Θ2 ΙΑΜΟΡΦΩ-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ : 090000438 Ο ΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 ΤΚ : 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΤΗΛ: 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 8265 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΣΥΨΩΜΟΥ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων Από 1η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ : 090000438 Ο ΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 ΤΚ : 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΤΗΛ: 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 8296 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων Από 1η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ : 090000438 Ο ΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 ΤΚ : 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΤΗΛ: 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 8233 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΥΘ. ΜΕΡΤΣΑΡΗ (ΛΟΓ. ΑΘΛΟΘΕΣΙΩΝ) Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 583 Α Α: 7ΛΧΓ46Ψ8ΝΖ-ΜΣΩ ΙΑΜΟΡΦΩ-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82186 ΑΘΛ/ΣΙΑ ΑΝ ΡΕΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΟΥ ΕΣΟ Α TAKTIKA Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις 0001.00 Κεφάλαιο 29.347,00

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82251 ΑΘΛΟΘΕΣΙΑ ΟΛΓΑΣ ΤΣΑΚΑΤΙΚΑ - ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Απολογισµός Εσόδων -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 1. Στους πίνακες του Απολογισµού 2002 εµφανίζονται οι εισπράξεις και οι πληρωµές κατά τη διάταξη και τους κωδικούς αριθµούς του Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ : 090000438 Ο ΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 ΤΚ : 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΤΗΛ: 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 8297 ΑΘΛ/ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων Από 1η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ : 090000438 Ο ΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 ΤΚ : 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΤΗΛ: 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 8243 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΟΤΑΡΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων Από 1η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 2 ΕΣΟ Α : ΕΞΟ Α : 614.500,00 614.500,00 Οικονοµικό Έτος 2012 Τ.Ε.Ε. Τµήµα Θράκης - Προϋπολογισµός - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 2 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 Θεσσαλονίκη 15/7/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΠΡΟΣ Την Οικονομική Επιτροπή Οι υπογεγραμμένοι ημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚ. ΜΑΚΕ.-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθ. πρωτ. 4860/14-5-2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.24/2013 Κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.24/2013 Κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2013 Κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 319/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνταξη του προϋπολογισµού του δήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8200 ΚΛΗΡ/ΜΑ. ΩΡΙ ΟΥ ΕΣΟ Α TAKTIKA Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης 210.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 09-06-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-05-2016 Σχετ.: Η υπ' αριθμ.δηδ./φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016.

ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Την Οικονομική Επιτροπή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Περιφέρειας Αττικής ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΗ-99. ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ. Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Μήνας Αναφοράς:...

ΑΔΑ: 4Α1ΖΗ-99. ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ. Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Μήνας Αναφοράς:... ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 200.000,00 155.035,58 179.289,90 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 1. Στους πίνακες του Απολογισµού 2001 εµφανίζονται οι εισπράξεις και οι πληρωµές κατά τη διάταξη και τους κωδικούς αριθµούς του Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠ Σ)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠ Σ) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠ Σ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΠ Σ (σε εκατ. ) Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Ι. Έσοδα 54.633 59.184 58.077 59.094 58.148

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.β-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ-e-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 52709

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 52709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 52709 Α. ΕΣΟΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος) Οικονομικό έτος 2013 Κωδικός αριθμός Κατονομασία Προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

, , , , , , , , , , ,48

, , , , , , , , , , ,48 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 14/10/2016 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17278 ΘΕΜΑ: Απολογιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωμένος Σύνολο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Διαμορφωμένος Σύνολο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος : 2017 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΕΙ-ΝΠΔΔ) Αρ.Πρωτοκόλλου: 3769/09-05-2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,20

,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,20 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΑ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΦΜ 998146384 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Φ10060/54431/2098/31-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 24/10/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Σικίνου Αριθµός Απόφασης: 66/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 4.245.877,69 2.542.111,14 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.095.331,51 4.245.877,69 2.542.111,14 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.157.453,18 809.688,74 809.688,74 06.00.01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

, , , , , , , , , ,87

, , , , , , , , , ,87 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8/7//2016 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ:11678 ΘΕΜΑ: Απολογιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙ Α & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Οικον.Ετος: 2013 Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α Κωδ. 0211.01 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 8.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IANOYAΡΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IANOYAΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IANOYAΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1/2015 ΈΩΣ 30/09/2015 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1/2015 ΈΩΣ 30/09/2015 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 02/10/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1/2015 ΈΩΣ 30/09/2015 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κερκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 208 Ηµεροµηνία 16-03-2017 ΕΣΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1.

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 7/8/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1957 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 4/7/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1552 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.588.540,29 4.246.928,31 10.991.703,81 10.991.703,81 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23.410,00 57.258,84 53.700,00 53.700,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : 1. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Σελίδα : 1. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 4.207.769,31 4.967.762,08 4.967.762,08 11.004.363,34 0001 ΤΑΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π/Υ ΗΜΟΣ.ΕΠΕΝ ΥΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ 4.207.769,31 4.951.756,08 4.951.756,08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Περιφέρειες ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Επωνυμία Φορέα : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Έτος : 2013 Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δελτίο 28537 (Σχέδιο) Ιούλιος ΑΦΜ 998225768 Κωδ.e-portal ΓΛΚ 912

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 206 6 Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 207 Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η προσέγγιση βήµα βήµα των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYΛΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 147.000,00 157.000,00 72.834,26 72.834,26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47

Διαβάστε περισσότερα

Προυπολογισµός 2016 µε Τροποποιήσεις

Προυπολογισµός 2016 µε Τροποποιήσεις ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ : 090000438 ΟΥ : Ο ΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 ΤΚ : 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΑΘΗΝΩΝ Προυπολογισµός 2016 µε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 8249 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΙΛΚΑ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 820.000,00 604.456,72 803.247,06 777.000,00 777.000,00 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 35.000,00 27.933,17 34.747,06 35.000,00 35.000,00 0,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 35.000,00 27.933,17

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

ιαµορφωµένος Περιόδου Περιόδου , , ,00 0,00

ιαµορφωµένος Περιόδου Περιόδου , , ,00 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2017 07/02/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Επωνυμία Φορέα : Έτος : Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Επωνυμία Φορέα : Έτος : Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (αρχικός + μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' - Υποτροφίες πτυχιούχων ή η καθ' οιονδήποτε πρόσφορον τρόπον διάθεσις της Κληρονοµίας. - Υποτροφίες

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΜΑΡΙΑΣ ΡΑ ΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΜΑΡΙΑΣ ΡΑ ΟΥ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΜΑΡΙΑΣ ΡΑ ΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''Εκ των εισοδηµάτων της ως άνω περιουσίας, χορηγούνται υποτροφίαι εις φοιτητάς της Φιλοσοφικής Σχολής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σελίδα: :43:31 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (ΕΞΟ ΩΝ) Εκτύπωση σε Ευρώ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σελίδα: :43:31 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (ΕΞΟ ΩΝ) Εκτύπωση σε Ευρώ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σελίδα: 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΞΟ ΩΝ) Εκτύπωση σε Ευρώ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0200 0210 0211 0220 0224 0225 0227 0230 0238 0240 0245 0250 0253 0260 0269 0269α 0280 0290

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:49 Ηµεροµηνία :2/03/2016 ΕΣΟ Α Κ.Α.Ε. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''. (Εζητήθη τροποποίηση του σκοπού).

Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''. (Εζητήθη τροποποίηση του σκοπού). EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΊΜΗ Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 25/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα