CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 3 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση των ταμειακών ροών 4 - Σημειώσεις στις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 16

2 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έτος που Τρίμηνο που έληξε στις έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Σημ. Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) ( ) Μεικτά κέρδη Άλλα εισοδήματα από εργασίες Έξοδα διανομής και διαχείρισης ( ) ( ) ( ) Κέρδη από εργασίες πριν από τις αποσβέσεις Αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) Κέρδη από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης Έσοδα χρηματοδότησης Έξοδα χρηματοδότησης ( ) ( ) ( ) Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης ( ) ( ) ( ) Ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες - - ( ) Μερίδιο (ζημιών)/κερδών από συνδεδεμένες εταιρείες (93.262) (Ζημίες)/κέρδη πριν από τη φορολογία ( ) ( ) Φορολογία ( ) (Ζημίες) περιόδου/κέρδη έτους ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα: Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση Λοιπά συνολικά έσοδα έτους μετά τη φορολογία Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα περιόδου/έτους ( ) ( ) Αποδοτέα σε: Ιδιοκτήτες της Εταιρείας ( ) ( ) Συμφέρον μειοψηφίας ( ) ( ) (Ζημίες) περιόδου/κέρδη έτους ( ) ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα αποδοτέα σε : Ιδιοκτήτες της Εταιρείας ( ) ( ) Συμφέρον μειοψηφίας ( ) ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα περιόδου/έτους ( ) ( ) (Ζημίες)/κέρδη ανά μετοχή (Βασικές και πλήρως κατανεμημένες ζημίες)/βασικά και πλήρως κατανεμημένα κέρδη ανά μετοχή των 0,85 (σεντ) 4 (3,64) (2,15) 6,68 Οι σημειώσεις στις σελίδες 5 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

3 2 Ενεργητικό ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ OIKONOΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 31 Δεκεμβρίου Σημ. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδυτικά ακίνητα Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Επενδύσεις που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Δάνεια εισπρακτέα Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αποθέματα Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικό ιδίων μετοχών ( ) ( ) Αποθεματικά δίκαιης αξίας Αποθεματικό προσόδου Αποθεματικό από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους ιδιοκτήτες Συμφέρον μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις Δανεισμός Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων Δανεισμός Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30 Μαΐου. Νίκος Κ. Σιακόλας Mάριος Λουκαΐδης Γιώργος Λουκά Εκτελεστικός Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Οικονομικός Διευθυντής Οι σημειώσεις στις σελίδες 5 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

4 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αποθεματικό από μετατροπή μετοχικού Αποθεματικό Σύνολο Μετοχικό κεφαλαίου σε Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό επανεκτίμησης Αποθεματικό Συμφέρον ιδίων κεφάλαιο Ευρώ ιδίων μετοχών υπέρ το άρτιο επανεκτίμησης επενδύσεων προσόδου Σύνολο μειοψηφίας κεφαλαίων Τρίμηνο που έληξε στις Την 1 Ιανουαρίου ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα περιόδου Ζημίες περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Στις ( ) Τρίμηνο που έληξε στις Την 1 Ιανουαρίου ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα περιόδου Ζημίες περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες της Εταιρείας που παρουσιάζονται στα ίδια κεφάλαια Συνεισφορές από και διανομές σε ιδιοκτήτες της Εταιρείας Πώληση ιδίων μετοχών από θυγατρική εταιρεία ( ) Συνολικές συνεισφορές από και διανομές σε ιδιοκτήτες της Εταιρείας ( ) Στις ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 5 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων..

5 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Τρίμηνο που έληξε στις Ροή μετρητών από εργασίες Κέρδη από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης (Σημ. 15) Μείωση/(αύξηση) στα αποθέματα ( ) Μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Μείωση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ( ) ( ) Μετρητά από εργασίες Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) ( ) Φορολογία που πληρώθηκε ( ) ( ) Καθαρά μετρητά για εργασίες ( ) ( ) Ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 5) ( ) ( ) Πληρωμές για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (Σημ. 6) (87.464) (29.189) Πληρωμές για αγορά επενδυτικών ακινήτων (Σημ. 7) (76.616) (3.236) Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρά μετρητά από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες ( ) Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες Χορήγηση νέων δανείων Αποπληρωμή δανείων ( ) ( ) Χορήγηση τραπεζικών και άλλων διευκολύνσεων Πώληση ιδίων μετοχών θυγατρικής εταιρείας Καθαρά μετρητά από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) Μείωση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών ( ) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του τριμήνου Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του τριμήνου Οι σημειώσεις στις σελίδες 5 μέχρι 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

6 5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded Warehouses Limited. Το 1989 μετατράπηκε σε Δημόσια σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, αφού προηγουμένως εξαγόρασε την Cyprus Trading Corporation Limited, που ιδρύθηκε το 1927, και πήρε το όνομά της. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι αποτελούνται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές εταιρείες που μαζί αναφέρονται ως το Συγκρότημα και το συμφέρον του Συγκροτήματος σε συνδεδεμένες εταιρείες. Κύριες δραστηριότητες Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν την εισαγωγή, διανομή και εμπορία μεγάλου αριθμού καταναλωτικών αγαθών, κεφαλαιουχικών προϊόντων, αυτοκινήτων και βαρέων μηχανημάτων, ειδών υγιεινής και κεραμικών, την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας και το λιανικό εμπόριο μέσω πολυκαταστημάτων και άλλων εξειδικευμένων καταστημάτων και την ιδιοκτησία και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Βάση παρουσίασης Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου και τον Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο, είναι για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι και παρουσιάζονται σε Ευρώ. Βάση ετοιμασίας Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. Οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου. Οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται με συνέπεια αναφορικά με στοιχεία που κρίνονται σημαντικά ή ουσιώδη για τα αποτελέσματα χρήσεων και για την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος είναι οι ίδιες με τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, εκτός από την υιοθέτηση από το Συγκρότημα των νέων και τροποποιημένων ΔΠΧΑ από την 1 Ιανουαρίου.

7 6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Πληροφορίες για λειτουργικούς τομείς προς αναφορά Ιδιοκτησία και διαχείριση ακίνητης Λιανικό εμπόριο Εισαγωγή και διανομή περιουσίας Επενδύσεων και άλλων Διαγραφές λόγω ενοποίησης Σύνολο Τρίμηνο που έληξε στις Κύκλος εργασιών ( ) (Ζημίες)/κέρδη περιόδου μετά από τη φορολογία ( ) ( ) ( ) Ιδιοκτησία και διαχείριση ακίνητης Λιανικό εμπόριο Εισαγωγή και διανομή περιουσίας Επενδύσεων και άλλων Διαγραφές λόγω ενοποίησης Σύνολο Τρίμηνο που έληξε στις Κύκλος εργασιών ( ) (Ζημίες)/κέρδη περιόδου μετά από τη φορολογία ( ) ( ) ( )

8 7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Τρίμηνο που έληξε στις Εταιρικός φόρος ( ) Έκτακτη εισφορά για την άμυνα Αναβαλλόμενη φορολογία ( ) Πίστωση περιόδου ( ) ( ) 4. ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Τρίμηνο που έληξε στις Ζημίες που αναλογούν στους ιδιοκτήτες ( ) ( ) Αριθμός Αριθμός Μετοχών Μετοχών Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών των 0,85 που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου για σκοπούς του υπολογισμού των βασικών ζημίων ανά μετοχή (μη περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών) Βασικές και πλήρως κατανεμημένες ζημίες ανά μετοχή των 0,85(σεντ) (3,64) (2,15) 5. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 31 Δεκεμβρίου Την 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Εκποιήσεις (4.512) ( ) Αποσβέσεις ( ) ( ) Διαγραφές - (49.581) Στις /31 Δεκεμβρίου

9 8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31 Δεκεμβρίου Την 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Αποσβέσεις (82.005) ( ) Διαγραφές - (136) Στις /31 Δεκεμβρίου ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 31 Δεκεμβρίου Την 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Ακύρωση συμφωνίας πώλησης επενδυτικού ακινήτου Στις /31 Δεκεμβρίου ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 31 Δεκεμβρίου Την 1 Ιανουαρίου Μερίδιο αποτελεσμάτων περιόδου/έτους μετά τη φορολογία (93.262) Μερίσματα - ( ) Στις /31 Δεκεμβρίου

10 9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΑΙΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31 Δεκεμβρίου Μη εισηγμένοι τίτλοι Οι επενδύσεις που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν το 49,65% του μετοχικού κεφαλαίου της Arsinoe Investments Company Limited. H Arsinoe Investments Company Limited είναι ιδιοκτήτρια του 70,6% της εταιρείας Cyprus Limni Resorts and GolfCourses Plc. Η Cyprus Limni Resorts and GolfCourses Plc είναι ιδιοκτήτρια έκτασης γης τ.μ. όπου θα δημιουργηθεί μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Στις 29 Μαρτίου 2010 άρχισε η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας Cyprus Limni Resorts and GolfCourses Plc στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Συνολικά εισήχθηκαν 300 εκατομμύρια μετοχές. Με την ενέργεια αυτή διευκολύνεται η μελλοντική προσέλκυση στρατηγικών και θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 10. ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 31 Δεκεμβρίου Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Δάνεια σε συγγενικά μέρη Τα δάνεια εισπρακτέα αναλύονται ως ακολούθως: 31 Δεκεμβρίου Εισπρακτέα Από 1μέχρι 2 έτη Από 2 μέχρι 5 έτη Πέραν των 5 ετών Σύνολο

11 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10. ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (συνέχεια) Η κίνηση των πιο πάνω εισπρακτέων κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής: 31 Δεκεμβρίου Την 1 Ιανουαρίου Χορήγηση νέων δανείων Αποπληρωμή - ( ) Τόκοι που κεφαλαιοποιήθηκαν Τόκοι που εισπράχθηκαν - ( ) Στις / 31 Δεκεμβρίου ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου Εμπορικοί χρεώστες Άλλοι χρεώστες και προπληρωμές Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις Ποσά οφειλόμενα από συγγενικά μέρη ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 Δεκεμβρίου Εγκεκριμένο: συνήθεις μετοχές των 0, Εκδοθέν: συνήθεις μετοχές των 0,

12 11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχεια) 31 Δεκεμβρίου Αριθμός Μετοχικό συνήθων Μετοχικό κεφάλαιο μετοχών κεφάλαιο Αριθμός συνήθων μετοχών Εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο Την 1 Ιανουαρίου Στις /31 Δεκεμβρίου ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 31 Δεκεμβρίου Τρέχουσες υποχρεώσεις Τραπεζικές διευκολύνσεις και λογαριασμοί φάκτορινγκ Τραπεζικά δάνεια Δάνειο από ιθύνουσα εταιρεία Άλλα δάνεια Άλλες διευκολύνσεις Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Δάνειο από ιθύνουσα εταιρεία Άλλες διευκολύνσεις Σύνολο Τα τραπεζικά και άλλα δάνεια αναλύονται ως ακολούθως: 31 Δεκεμβρίου Αποπληρωτέα: Μέσα σε δώδεκα μήνες Από 1 μέχρι 2 έτη Από 2 μέχρι 5 έτη Πέραν των 5 ετών Σύνολο

13 12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 13. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) Η κίνηση των πιο πάνω τραπεζικών και άλλων δανείων κατά τη διάρκεια της περιόδου/του έτους ήταν ως εξής: 31 Δεκεμβρίου Την 1 Ιανουαρίου Χορήγηση νέων δανείων Αποπληρωμή δανείων ( ) ( ) Τόκοι που πιστώθηκαν Στις /31 Δεκεμβρίου ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου Τρέχουσες υποχρεώσεις Εμπορικοί πιστωτές Άλλοι πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα Ποσά οφειλόμενα σε συγγενικά μέρη Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Παρακρατήσεις εργολάβων Σύνολο ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Τρίμηνο που έληξε στις Zημίες πριν από τη φορολογία ( ) ( ) Αναπροσαρμογές για: Αποσβέσεις - ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού άυλων περιουσιακών στοιχείων Τόκους πληρωτέους Μερίδιο ζημίων/(κερδών) συνδεδεμένων εταιρειών ( ) Τόκους εισπρακτέους ( ) ( ) Κέρδη από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης

14 13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 16. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Το Συγκρότημα εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατέχει: Πιστωτικό κίνδυνο Κίνδυνο ρευστότητας Κίνδυνο τιμής αγοράς (κίνδυνο επιτοκίου και συναλλαγματικό κίνδυνο) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Οι αρχές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, να θέτει κατάλληλα όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθεί τους κινδύνους και να τηρεί τα όρια αυτά. Οι αρχές και τα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος. Οι αρχές δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά από το τέλος του έτους. 17. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα μεταγενέστερα της κατάστασης οικονομικής θέσης που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του που έγινε στις 30 Μαΐου ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις. Αποσπάσματα των αποτελεσμάτων του τριμήνου θα δημοσιευθούν σε εφημερίδες ημερησίας κυκλοφορίας στις 31 Μαΐου. Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται στο κοινό στα γραφεία της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα, Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας-Λεμεσού, Λευκωσία.

15 14 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyprus Trading Corporation Plc σε συνεδρία του που έγινε στις 30 Μαΐου, μελέτησε και ενέκρινε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. 2. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. 3. Ο κύκλος εργασιών για το τρίμηνο ανήλθε στα , σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του, σημειώνοντας μείωση ή 3,3%. Η μείωση προέρχεται κυρίως από τους τομείς του λιανεμπορίου, που επηρεάζονται από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Σε μερικές δραστηριότητες όμως υπήρξε αύξηση στις πωλήσεις, με πιο σημαντική στον τομέα των επιβατικών αυτοκινήτων, όπου η αύξηση έφτασε στο 51% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του, και στην εισαγωγή και διανομή προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, όπου η αύξηση έφτασε στο 2,8%. Οι αποσβέσεις όλων των εταιρειών του Συγκροτήματος για το πρώτο τρίμηνο του ανήλθαν σε , σε σύγκριση με το. Οι αποσβέσεις αυτές δεν αποτελούν ταμειακή εκροή. Η καθαρή ζημιά του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία το πρώτο τρίμηνο του ανήλθε σε , σε σύγκριση με ζημία το. Στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του συμπεριλαμβάνεται κέρδος ύψους που προέκυψε από την απαλλοτρίωση τμήματος γης στη συνδεμένη εταιρεία Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λτδ, το οποίο είναι μη επαναλαμβανόμενο. Τα αποτελέσματα της περιόδου επηρεάστηκαν από τη μείωση των πωλήσεων και του περιθωρίου κέρδους, καθώς και την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης λόγω αύξησης των τραπεζικών επιτοκίων. Ταυτόχρονα υπήρξε σημαντική μείωση των εξόδων ως αποτέλεσμα των προληπτικών μέτρων που έλαβε το Συγκρότημα. 4 Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση της Εταιρείας συνεχίζουν να παρακολουθούν και να αξιολογούν προσεκτικά τις εξελίξεις στην οικονομία και λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο, για να περιορίσουν τις δαπάνες, το ύψος των αποθεμάτων όπως και τον πιστωτικό κίνδυνο, ενώ παράλληλα να αυξήσουν τις πωλήσεις και να επιτύχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τα προληπτικά μέτρα που έλαβε το Συγκρότημα από την αρχή του έτους έχουν ήδη δείξει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι λόγω εποχικότητας, ιδιαίτερα της Ermes Department Stores Plc και των θυγατρικών της το πρώτο τρίμηνο έχει ζημιές και ότι παρά τις διαφαινόμενες δυσκολίες, τα τελικά ετήσια αποτελέσματα του θα καλύψουν τις ζημιές και θα παρουσιάσουν κέρδος και, εκτός απρόβλεπτου γεγονότος, το τελικό αποτέλεσμα του έτους αναμένεται να είναι περίπου στα ίδια επίπεδα της περσινής κερδοφορίας. 5. Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα παρουσιάζονται στην Σημείωση 16 των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.

16 15 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6. Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά την λήξη του τριμήνου που έληξε στις παρουσιάζονται στην Σημείωση 17 των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. 7. Δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές συναλλαγές με συγγενικά μέρη κατά την διάρκεια του τριμήνου που έληξε στις. 8. Οι ζημίες ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση την ζημία για την περίοδο που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας και το μεσοσταθμικό αριθμό των μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου. 9. Αποσπάσματα των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του θα δημοσιευθούν σε εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας. Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται προς το κοινό, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα, Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας-Λεμεσού, Λευκωσία, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Νίκος Κ. Σιακόλας Εκτελεστικός Πρόεδρος Λευκωσία, 30 Μαΐου

17 16 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το Άρθρο 10, εδάφια 3(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 ( Νόμος ), εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Cyprus Trading Corporation Plc για την περίοδο τριών μηνών που έληξε στις επιβεβαιώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: (α) Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 1 μέχρι 14: (i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαΐκή Ένωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10, εδάφιο (4) του Νόμου, και (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της Cyprus Trading Corporation Plc και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο, και (β) η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των πληροφοριών που απαιτούνται από το Άρθρο 10, εδάφιο (6) του Νόμου. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Υπογραφή Νίκος Κ. Σιακόλας - Εκτελεστικός Πρόεδρος Μάριος Λουκαΐδης - Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Δημητρίου - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Δημήτρης Π. Ιωάννου - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Κώστας Ζ. Σεβέρης - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Μάριος Παναγίδης - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Μάριος Ν. Σιακόλας - Εκτελεστικός Σύμβουλος Μενέλαος Σιακόλας - Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Χρυσούλα Ν. Σιακόλα - Εκτελεστικός Σύμβουλος Υπεύθυνος σύνταξης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Γιώργος Λουκά Οικονομικός Διευθυντής Λευκωσία, 30 Μαΐου

18 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ