Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης"

Transcript

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, ιευθυντής Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Χριστοφάκης Μανώλης Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επιστηµονικός Συνεργάτης Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Περίληψη Τα τελευταία χρόνια ο στρατηγικός σχεδιασµός αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στις διαδικασίες προγραµµατισµού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η διαµόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής εξαρτάται από το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης. Στη διεθνή πρακτική της περιφερειακής και τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής δύο πρότυπα κυριαρχούν. Το Πολικό Πρότυπο, που συνδέεται µε τον «εκ των άνω» προγραµµατισµό και το Πρότυπο της Ολοκληρωµένης Τοπικής Ανάπτυξης, που ταυτίζεται µε τον «από τη βάση» προγραµµατισµό. Οι βασικές παραλλαγές της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης αναφέρονται στη δηµιουργία τοπικών παραγωγικών συστηµάτων και στις πιο σύγχρονες εκδοχές του καινοτοµικού (innovative) και δηµιουργικού περιβάλλοντος (creative milieu). Στην Ελλάδα, η παραδοσιακά ισχυρή συγκεντρωτική διοικητική δοµή, φαίνεται να αντικαθίσταται σταδιακά τις τελευταίες δεκαετίες από πιο αποκεντρωµένες δοµές διοίκησης και προγραµµατισµού. Σε τοπικό επίπεδο, η τάση αυτή ενδυναµώνεται µε την πρόσφατη διαµόρφωση Επιχειρησιακών Σχεδίων σε επίπεδο ήµου, κατά τα πρότυπα των (Περιφερειακών και Τοµεακών) Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, αποτελώντας µία πρόκληση που θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τους τοπικούς φορείς. Η παρούσα εργασία προσπαθεί να σκιαγραφήσει τα βασικά συστατικά του στρατηγικού σχεδιασµού σε τοπικό επίπεδο, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Εξετάζοντας ως µελέτη περίπτωσης (case study) το Στρατηγικό Σχέδιο του ήµου Ροδίων, επιχειρεί να διερευνήσει το βαθµό ενσωµάτωσης των βασικών αρχών και των πρακτικών για την τοπική ανάπτυξη, κυρίως προς την κατεύθυνση δηµιουργίας των προϋποθέσεων για τη διαµόρφωση καινοτοµικού και δηµιουργικού περιβάλλοντος, µε τη δηµιουργία τοπικών καινοτοµικών δικτύων συνεργασίας και την αξιοποίηση της έρευνας και της εν γένει δραστηριότητας των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών µονάδων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς και µε την υλοποίηση µιας αποτελεσµατικής πολιτικής αστικής ανάπτυξης. Λέξεις Κλειδιά. Στρατηγικός Σχεδιασµός, Αστική Ανάπτυξη, Πολική και Τοπική Ανάπτυξη, ηµιουργικό Περιβάλλον, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης ήµου Ροδίων.

2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ 1. Εισαγωγή: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρότυπα χωρικής και αστικής ανάπτυξης Ο στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασµός έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία στις διαδικασίες προγραµµατισµού όχι µόνο σε εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και αναφέρεται τόσο στον αστικό χώρο, όσο και στις διάφορες χωρικές ενότητες της υπαίθρου. Η διαµόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής εξαρτάται από το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης. Στη διεθνή πρακτική της περιφερειακής και τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής δύο πρότυπα κυριαρχούν. Το Πολικό Πρότυπο, που συνδέεται µε τον «εκ των άνω» προγραµµατισµό και το Πρότυπο της Ολοκληρωµένης Τοπικής Ανάπτυξης, που ταυτίζεται µε τον «από τη βάση» προγραµµατισµό και έχει διάφορες παραλλαγές και πρακτικές προεκτάσεις. Κυρίως στα αστικά κέντρα, που αποτέλεσαν παραδοσιακά το βασικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε, σχεδόν αποκλειστικά, η ανάπτυξη για πολλές δεκαετίες ήδη από την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης, τα περισσότερα κράτη άρχισαν να εφαρµόζουν διάφορα αναπτυξιακά µοντέλα. Τα µοντέλα αυτά, που ήταν σχεδιασµένα αρχικά και κατευθυνόµενα από την κορυφή της πολιτικής και διοικητικής πυραµίδας, αποσκοπούσαν στην ενίσχυση των πόλεων, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως πόλοι έλξης βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. Η στρατηγική αυτή της πολικής συγκέντρωσης κυριάρχησε από τις αρχές του 20 ου αιώνα και κυρίως µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο (Χατζηµιχάλης, 1992). Στην πλειονότητά τους, οι θεωρίες και πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης αυτής της περιόδου στηρίχθηκαν στην υπόθεση της απόλυτης σχεδόν ταύτισης της εκβιοµηχάνισης µε τη µεγέθυνση και την ανάπτυξη. Ειδικά οι θεωρίες της χωρικής κατανοµής των οικονοµικών δραστηριοτήτων, µαζί µε τη θεωρία για την ερµηνεία των περιφερειακών ανισοτήτων του Myrdal (Σωρευτική Αιτιότητα), αποτελούν ίσως τη σηµαντικότερη συµβολή στην εξέλιξη της οικονοµικής του χώρου (Κόνσολας, 1997). Οι σπουδαιότερες θεωρίες της οµάδας αυτής αναπτύχθηκαν από τους Christaller (κεντρική θέση), Perroux (πόλοι µεγέθυνσης) και Boudeville (πόλοι ανάπτυξης), προσπαθώντας να ερµηνεύσουν τη χωρική κατανοµή των δραστηριοτήτων σε συνδυασµό µε τη διασπορά των οικιστικών µονάδων. Πάνω στις θεωρίες αυτές στηρίχθηκε σε µεγάλο βαθµό η διαµόρφωση του προτύπου της πολικής ανάπτυξης και της διάχυσης. Έτσι, η ανάπτυξη εισάγει την εκβιοµηχάνιση και τη συγκέντρωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε ένα µικρό αριθµό µεγάλων αστικών κέντρων και διαχέεται αργότερα, ευνοώντας την περιφερειακή ανάπτυξη (Barquero, 1991). Ιδιαίτερα η θεωρία των πόλων ανάπτυξης αποτέλεσε τη βάση για την εφαρµογή της στρατηγικής της πολικής ανάπτυξης, της πιο πολυσυζητηµένης ίσως στρατηγικής για την επίλυση των περιφερειακών προβληµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η έµφαση των πολιτικών δόθηκε στην υποβοήθηση, µέσω της δηµιουργίας των κατάλληλων υποδοµών και της παροχής ειδικών κινήτρων, της εγκατάστασης σε ορισµένα χωρικά σηµεία (πόλους), βιοµηχανικών συµπλεγµάτων και µεγάλων µονάδων υψηλής τεχνολογίας και ειδίκευσης σε βασικούς κλάδους λειδιά (Walker and Chapman, 1992). Επίσης, καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη του πόλου θεωρείται η εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου κοινωνικών υπηρεσιών (υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης και αναψυχής). Έτσι, η περίοδος µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και µέχρι τα µέσα περίπου της δεκαετίας του 1970, µπορεί να χαρακτηριστεί καθαρά ως περίοδος εφαρµογής της στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης τόσο στις αναπτυγµένες, όσο και στις 1

3 αναπτυσσόµενες χώρες (Friedmann and Weaver 1979, Βarquero 1991, Χατζηµιχάλης 1992). Προς τα τέλη όµως της δεκαετίας του 1970, η κορύφωση της κρίσης, παράλληλα µε την σταδιακή εµφάνιση του φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης, άσκησαν σηµαντικούς κλυδωνισµούς στο κυρίαρχο αναπτυξιακό πρότυπο. Στις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές οι συνθήκες και η ποιότητα ζωής δεν βελτιώθηκαν όσο αναµενόταν, ενώ στα µεγάλα αστικοβιοµηχανικά συγκροτήµατα οι εντεινόµενες τάσεις συσσώρευσης πληθυσµού και δραστηριοτήτων δηµιουργούσαν έντονα προβλήµατα κορεσµού, υποβάθµισης του περιβάλλοντος και αρνητικών εξωτερικών οικονοµιών. Τα προβλήµατα αυτά ενισχύθηκαν ιδιαίτερα µε την εµφάνιση της παγκόσµιας κρίσης των βιοµηχανικά αναπτυγµένων κρατών, η οποία κατανεµήθηκε άνισα ανάµεσα στους κλάδους της βιοµηχανίας. Οι επιπτώσεις της ήταν εντονότερες σε κλάδους της βαριάς βιοµηχανίας, που λειτούργησαν προωθητικά, καθορίζοντας την αναπτυξιακή πορεία κρατών και περιφερειών και ιδιαίτερα των µεγάλων αστικοβιοµηχανικών πόλεων και των µητροπόλεων του αναπτυγµένου δυτικού κόσµου (Κοµνηνός, 1993). Η ένταση βέβαια των προβληµάτων ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις είναι οι ίδιες: µεγάλα ποσοστά µακροχρόνιας και διαρθρωτικής ανεργίας, έντονες εισοδηµατικές ανισότητες, και ανισότητες στο επίπεδο εκπαίδευσης, ανεπάρκεια των συλλογικών υπηρεσιών, αύξηση των διαφορών στην κατάσταση υγείας, άνοδος του ποσοστού εγκληµατικότητας, κοινωνικός αποκλεισµός και «γκετοποίηση», απαξίωση των τεχνικών και βιοµηχανικών υποδοµών, περιβαλλοντική κρίση υποβάθµιση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1998). Σε γενικές γραµµές, η κρίση και η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο χώρο, µε αποτέλεσµα µερικές πόλεις και περιοχές να γνωρίσουν εκτεταµένη ύφεση και παρακµή, ενώ άλλες να δηµιουργούν συνθήκες ανανέωσης και τοπικής ευηµερίας. Οι εξελίξεις αυτές οδοποίησαν µια σηµαντική µεταστροφή στις κυρίαρχες αντιλήψεις για την ανάπτυξη του χώρου, µε βασική συνισταµένη την αποµάκρυνση από το γνωστό «δόγµα» των πόλων ανάπτυξης, η οποία βέβαια δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αντίθετα µετεξελίχθηκε. Έτσι, παράλληλα µε το πολικό πρότυπο, διαµορφώνονται θεωρίες και πρακτικές στη βάση του προτύπου της ολοκληρωµένης ανάπτυξης, που στηρίζεται στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των χωρικών µονάδων µε τη διατήρηση του υπάρχοντος οικιστικού δικτύου, µέσω της αξιοποίησης των τοπικών πλεονεκτηµάτων και της ενεργοποίησης του ενδογενούς δυναµικού των περιοχών. Το νέο αυτό πρότυπο οδήγησε σε σηµαντικές προσαρµογές και τελικά στη διαµόρφωση µιας νέας στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης, αυτής της τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης (Ακαδηµία Αθηνών, 2004). Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρητικές απόψεις και αντίστοιχες πολιτικές πρακτικές, που οµαδοποιούνται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες (Παπαδασκαλόπουλος και Χριστοφάκης, 2006): στις αναλύσεις της Ιταλικής Σχολής για τους Βιοµηχανικούς Τόπους, στην αντίληψη, που αναπτύχθηκε αρχικά από τη Γαλλική και Αµερικάνικη Σχολή, για τα Τοπικά Παραγωγικά Συστήµατα, στις προωθηµένες απόψεις για τα Συστήµατα Καινοτοµικού Περιβάλλοντος και τέλος στην εξέλιξη της ιδέας του Καινοτοµικού Περιβάλλοντος µε τη διαµόρφωση του ηµιουργικού Περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα (Ακαδηµία Αθηνών 2004, Χριστοφάκης και Τσάµπρα 2008), η κύρια εφαρµογή του προτύπου της τοπικής-ενδογενούς ανάπτυξης αναφέρεται στους Βιοµηχανικούς Τόπους. Βασίστηκε στη Μαρσαλλιανή θεωρητική προσέγγιση ότι οι οικονοµίες κλίµακας δεν αποτελούν προνόµιο της µεγάλης επιχείρησης, αλλά µπορούν να προέλθουν και από τη συγκέντρωση σ ένα τόπο πολλών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Η συγκέντρωση διευρύνει την αγορά εργασίας, µειώνει το χρόνο και το κόστος προµήθειας εξειδικευµένων εισροών και αυξάνει τη διάχυση πληροφορίας και τεχνολογίας. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, ο Βιοµηχανικός 2

4 Τόπος (ΒΤ) ορίζεται ως η χωρική συγκέντρωση ΜΜΕ, που επικεντρώνουν τη δραστηριότητά τους σ ένα κλάδο και εξειδικεύονται σε διαφορετικές φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας (Paniccia, 2002). Οι επιχειρήσεις αυτές διαµορφώνουν µία ενιαία οµάδα, µε κοινή αντίληψη στην οργάνωση της παραγωγής και κοινές αξίες, κυρίως οικονοµικές. Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός από τη γεωγραφική συγκέντρωση και τις κοινές οικονοµικές αξίες, σηµαντικό ρόλο παίζουν επίσης το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο και οι θεσµοί. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ΒΤ είναι (Beccatini 1990, Brusco 1990): η ύπαρξη µιας Προωθητικής Παραγωγικής Μονάδας και πολλών ΜΜΕ, που συνεργάζονται µε την Προωθητική Μονάδα στις διαφορετικές φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας (µε βασικά στοιχεία την Ευέλικτη Εξειδίκευση και τις Υπεργολαβίες), η βιοµηχανική οργάνωση, που στηρίζεται στο µίγµα ανταγωνισµόςσυνεργασία, η ανάπτυξη «επιχειρηµατικού κλίµατος», που ενισχύεται από την κατάρτιση και τη συσσώρευση ικανοτήτων, η δηµιουργία τοπικής συναίνεσης και η ενίσχυση της συνέργιας επιχειρήσεων και τοπικής κοινωνίας. Η απάντηση στους Βιοµηχανικούς Τόπους ήρθε κυρίως µέσα από την προσέγγιση των Τοπικών Παραγωγικών Συστηµάτων (ΤΠΣ), που αφορούν συγκέντρωση εξειδικευµένων επιχειρήσεων, η χωρική οργάνωση των οποίων εξαρτάται όχι από το παραγόµενο προϊόν, αλλά από το σύστηµα παραγωγής (Scott and Storper 1989, Benko et al 1997). Τα βασικά χαρακτηριστικά των ΤΠΣ είναι η ευελιξία και οι οικονοµίες συγκέντρωσης. Η ευελιξία στηρίζεται αλλά και αξιοποιεί το µικρό µέγεθος των τοπικών επιχειρήσεων και αφορά τη γρήγορη προσαρµογή στις συνεχείς µεταβολές της ζήτησης και της τεχνολογίας. Οι οικονοµίες συγκέντρωσης προκαλούνται από τη χωρική γειτνίαση των επιχειρήσεων και ενισχύονται στα ΤΠΣ από την παραγωγική εξειδίκευσή τους. Τόσο η προσαρµογή των επιχειρήσεων στις µεταβολές της ζήτησης και της τεχνολογίας, όσο και η ειδίκευσή τους υποστηρίζονται από τα Νέα Συστήµατα Εφαρµογών της Πληροφορικής και παγιώνονται µέσω µιας διπλής δικτύωσης: των επιχειρήσεων µεταξύ τους και των επιχειρήσεων µε τοπικούς αναπτυξιακούς και κοινωνικούς φορείς (Markusen, 1996). H τρίτη εφαρµογή της πολιτικής αφορά τα Συστήµατα Καινοτοµικού Περιβάλλοντος (ΣΚΠ) και στηρίχθηκε σε δύο θεωρητικές προσεγγίσεις (Gouttebel, 2001). Η πρώτη αφορά τη Γεωγραφία της Καινοτοµίας και είναι µια περισσότερο εµπειρική προσέγγιση. Ο αριθµός και η αναπτυξιακή σηµασία των καινοτόµων δράσεων εξαρτάται από τη γεωγραφική συγκέντρωση και κυρίως από τη συγκέντρωση «προωθητικών» επιχειρήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στους «Βιοµηχανικούς Τόπους». Η γειτνίαση και η συγκέντρωση επιχειρήσεων δηµιουργεί επιχειρηµατικό-βιοµηχανικό περιβάλλον, που µε τη σειρά του ευνοεί και προκαλεί τη διάχυση και αποδοχή της καινοτοµίας, καθώς και τη δηµιουργία καινοτόµου επιχειρηµατικής αντίληψης. Η δεύτερη προσέγγιση αφορά ακριβώς το Σύστηµα Καινοτοµικού Περιβάλλοντος (Aydalot, 1986), σύµφωνα µε την οποία δεν καινοτοµεί η επιχείρηση αλλά το «περιβάλλον», που ορίζεται ως ένα χωρικό υποσύνολο, σαφώς οριοθετηµένο, ανοικτό στο εξωτερικό αναπτυξιακό περιβάλλον, το οποίο ενσωµατώνει τεχνογνωσία, κανόνες λειτουργίας και σύστηµα σχέσεων. Στον ορισµό αυτό η τεχνογνωσία αφορά την οργάνωση της επιχείρησης, την παραγωγή και τη διανοµή. Οι κανόνες λειτουργίας αφορούν τη συνεργασία των επιχειρήσεων, τον ανταγωνισµό, την αλληλεγγύη, την εµπιστοσύνη και την αµοιβαιότητα. Το σύστηµα σχέσεων αφορά τόσο την ενεργοποίηση των επιχειρήσεων και των αναπτυξιακών και κοινωνικών φορέων, όσο και την ανάπτυξη των σχέσεων, που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη δηµιουργία των δικτυώσεων (Gouttebel 2001, Palazuelos, 2005). 3

5 Τεχνογνωσία Κανόνες Λειτουργίας Σύστηµα Σχέσεων Πίνακας 1 Τα συστατικά ενός Συστήµατος Καινοτοµικού Περιβάλλοντος Οργάνωση Επιχείρησης Παραγωγή ιανοµή ιεπιχειρησιακή Συνεργασία Ανταγωνισµός Αλληλεγγύη-Εµπιστοσύνη-Αµοιβαιότητα Ενεργοποίηση Επιχειρήσεων Ενεργοποίηση Αναπτυξιακών, Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξη Σχέσεων ικτυώσεις Πηγή: Aydalot 1986, Gouttebel 2001, Χριστοφάκης και Τσάµπρα Στην περίπτωση του ΣΚΠ (όπως άλλωστε και στις περιπτώσεις των ΒΤ και των ΤΠΣ) η τοπική ανάπτυξη δεν ενισχύεται από τη µεµονωµένη δράση επιχειρήσεων, αλλά από τη συντονισµένη δράση των τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών εταίρων, όπου η καινοτοµία έχει βασικό ρόλο. Αρκετά κοντά στην προσέγγιση του Καινοτοµικού Περιβάλλοντος βρίσκεται η αντίληψη για το ηµιουργικό Περιβάλλον ( Π). Ωστόσο, σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή, η περιφέρεια-αναπτυξιακό περιβάλλον δεν αρκεί να ενσωµατώνει καινοτόµες δράσεις και προσαρµοσµένη τεχνολογία, αλλά να βοηθά τις τοπικές επιχειρήσεις και τους φορείς να παράγουν καινοτόµες ιδέες. Στο Π η καινοτοµία διαµορφώνεται και ενδογενώς (Maier and Obermaier, 2001). Η προώθηση του Π γίνεται µόνο µε τη διαµόρφωση µιας αποτελεσµατικής και κατάλληλα προσαρµοσµένης πολιτικής. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει αρκετές έρευνες που προσπαθούν να προβάλουν τη σπουδαιότητα του θεσµικού πλαισίου (Amin and Thrift, 1995), τη συλλογικότητα και τη συνεταιριστικότητα στην οικονοµία και γενικά το ρόλο της πολιτικής σε τοπικό επίπεδο για την ενίσχυση των τοπικών συστηµάτων καινοτοµίας (Sternberg, 2002). Πίνακας 2 Οι κατευθύνσεις της πολιτικής για τη διαµόρφωση του Συστήµατος ηµιουργικού Περιβάλλοντος Παραδοσιακή Περιφερειακή Πολιτική Μέσα Πολιτικής Υποδοµές Μεταφορών Υποδοµές Τηλεπικοινωνιών Υποδοµές Ενέργειας Πολιτική Περιβάλλοντος Επιχειρηµατικές Υποδοµές Κίνητρα για Επενδύσεις Θεσµικές Ρυθµίσεις Πολιτική ηµιουργίας ΣΚΠ - ικτυώσεις Μεταφορά Τεχνογνωσίας ίκτυα Συνεργασιών Στήριξη ηµιουργία Εταιρειών Συµβούλων Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων ηµιουργία Κεφαλαίων Υψηλού Επιχειρηµατικού Κινδύνου Πολιτική Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ενδυνάµωση Περιφερειακής Ταυτότητας Στήριξη Πολιτιστικών Φορέων Ενίσχυση Υπηρεσιών Αναψυχής Ενίσχυση Ποιότητας Ζωής Αξιοποίηση Τοπικών Ηγετικών Προσωπικοτήτων 4

6 Κατάρτιση Πηγή: Maier and Obermaier, 2001 ιαµόρφωση Βιοµηχανικών Τόπων Συστηµάτων Καινοτοµικού Περιβάλλοντος Προσωπικοτήτων Ανάπτυξη της Κουλτούρας του Π στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ο κοινός τόπος των παραπάνω εφαρµογών του προτύπου της τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης είναι ότι η ανάπτυξη παράγεται κατά ένα µεγάλο µέρος ενδογενώς. Η λειτουργία του Τοπικού Παραγωγικού Συστήµατος χαρακτηρίζεται από µεγάλο βαθµό αυτονοµίας, που έχει τρεις διαστάσεις (Grosjean and Crevoisier, 2003): τη βιοµηχανική, τη χωρική και τη θεσµική διάσταση. Η πρώτη αναφέρεται στην κλαδική εξειδίκευση, στην ανάπτυξη υπεργολαβικών σχέσεων και καινοτόµων δράσεων µέσα στο ΤΠΣ. Οι οικονοµίες συγκέντρωσης, η τοπική επιχειρηµατικότητα και η συνέργια µεταξύ των οικονοµικών µονάδων προσδιορίζουν τη χωρική διάσταση του ΤΠΣ. Η θεσµική διάσταση αναφέρεται στους θεσµούς και στην τοπική δηµόσια δράση που υποστηρίζουν το ΤΠΣ. Σχήµα 1. Οι διαστάσεις της αυτονοµίας ενός Τοπικού Παραγωγικού Συστήµατος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ Κλαδική Εξειδίκευση Υπεργολαβικές Σχέσεις Καινοτοµία Τοπική Επιχειρ/τητα Οικονοµίες Συγκέντρωσης Συνέργια ΧΩΡΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ Τοπική ηµόσια ράση Τοπικοί Θεσµοί Υποστ/ξης ΘΕΣΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ Πηγή: Grosjean and Crevoisier, 2003 Η αυτονοµία του ΤΠΣ διακατέχει ταυτόχρονα και τις τρεις διαστάσεις. Oι βασικές προϋποθέσεις αυτονοµίας είναι: στο επίπεδο της παραγωγής (βιοµηχανική διάσταση), o έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας σε τοπικό επίπεδο, στο επίπεδο του χώρου (χωρική διάσταση), οι ανταλλαγές πληροφορίας µεταξύ επιχειρήσεων, η κοινή επιχειρηµατική κουλτούρα και η συνεργασία και τέλος, στο θεσµικό επίπεδο (θεσµική διάσταση), η ενίσχυση της συµµετοχής των επιχειρήσεων στην αναπτυξιακή προσπάθεια και των τοπικών φορέων στην προώθηση της επιχειρηµατικής δράσης (Χριστοφάκης και Τσάµπρα, 2008). 5

7 2. Οι αντανακλάσεις των θεωρητικών αναζητήσεων και των πρακτικών εφαρµογών στη σύγχρονη στρατηγική αστικής ανάπτυξης Οι νέες τάσεις στον αναπτυξιακό σχεδιασµό των πόλεων προσδιορίζονται από την εφαρµογή ενός µικτού προτύπου ανάπτυξης, που έχει στη βάση του το συνδυασµό πολικής και τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης. Το πρότυπο της πολικής ανάπτυξης, µέσω σχετικά µεγάλης κυρίως κλίµακας παρεµβάσεων στοχεύει στην αξιοποίηση και ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων, στην ενίσχυση των προωθητικών τους δραστηριοτήτων, στην επέκταση της εµβέλειάς τους και στη δικτύωσή τους τόσο µε την ύπαιθρο, όσο και µε τα υπόλοιπα αστικά κέντρα πόλους σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, καθώς και στην ενίσχυση των υποδοµών και υπερδοµών τους. Παράλληλα, το πρότυπο της τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης, κατευθύνει την αναπτυξιακή διαδικασία «εκ των κάτω». Με την ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών και οικονοµικών φορέων, καθώς και άτυπων οµάδων, στο πλαίσιο µιας έντονης εταιρικής σχέσης σε τοπικό επίπεδο, αποσκοπεί στον προσδιορισµό τοπικών ζωνών µικρής κλίµακας στον αστικό χώρο στις οποίες επικεντρώνονται πολλαπλές και συνεκτικές δράσεις µικρής κλίµακας για την αναζωογόνηση και αναβάθµιση της περιοχής. Συνεπώς, οι βασικές προϋποθέσεις για τη δροµολόγηση και εφαρµογή του προτύπου της τοπικής ανάπτυξης στον αστικό χώρο και οι στρατηγικοί στόχοι που τίθενται είναι (Χριστοφάκης, 2001): η οριοθέτηση αστικών µικροπεριφερειών προγραµµατισµού, η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και η διαµόρφωση της εταιρικής σχέσης σε τοπικό επίπεδο οικοδόµηση κοινωνικής συναίνεσης και η διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου Σχεδίου ράσης, µε την εφαρµογή πολλαπλών και συνεκτικών δράσεων. Πίνακας 3 Πρότυπο και κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τα Αστικά Κέντρα 6

8 Πρότυπο ανάπτυξης Στρατηγικές κατευθύνσεις Κατευθύνσεις δράσεων Πολική Ανάπτυξη Τοπική Ενδογενής Ανάπτυξη Προσδιορισµός της ζώνης επιρροής και της δυναµικότητας του αστικού κέντρου. Προσδιορισµός και εξειδίκευση του αναπτυξιακού ρόλου του αστικού κέντρου δικτύωση. Οριοθέτηση αστικών µικροπεριφερειών προγραµµατισµού. Ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και διαµόρφωση της εταιρικής σχέσης σε τοπικό επίπεδο οικοδόµηση κοινωνικής συναίνεσης. ιαµόρφωση ολοκληρωµένου Σχεδίου ράσης και εφαρµογή πολλαπλών και συνεκτικών δράσεων κατά αστική µικροπεριφέρεια. Ενίσχυση των υποδοµών και των υπερδοµών, µε παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας (π.χ. Λιµάνια, Αεροδρόµια, Οδικοί Άξονες, ΒΕΠΕ, Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα, ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης κ.λπ.). Προσδιορισµός προωθητικών δραστηριοτήτων για κάθε Αστικό Κέντρο ιαµόρφωση πολιτικής προσέλκυσης, εγκατάστασης και στήριξης των προωθητικών δραστηριοτήτων Επέκταση, διαφοροποίηση και ευελιξία της τοπικής οικονοµίας. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και της τοπικής απασχόλησης. Βελτίωση του αστικού χώρου. Ανάπτυξη αστικών υποδοµών µικρής κλίµακας και τεχνολογίας. Αειφόρος αστική ανάπτυξη. Πηγή: Χριστοφάκης, 2001 Τα στοιχεία αυτά, γίνεται προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να ενσωµατωθούν στην ελληνική πραγµατικότητα µέσα από τα διάφορα εθνικά και περιφερειακά αναπτυξιακά προγράµµατα (ΚΠΣ ΙΙΙ, ΕΣΠΑ ΠΕΠ, Εθνικό και Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης). Επιπλέον, η πρόσφατη διαµόρφωση Επιχειρησιακών Σχεδίων σε επίπεδο ήµου, κατά τα πρότυπα των (Περιφερειακών και Τοµεακών) Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, δηµιουργούν σηµαντικές προοπτικές αξιοποίησης του πλαισίου αυτού σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζοντας ως µελέτη περίπτωσης το Στρατηγικό Σχέδιο του ήµου Ροδίων, η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει το βαθµό ενσωµάτωσης των βασικών αρχών και των πρακτικών για την τοπική ανάπτυξη, που σκιαγραφήθηκαν παραπάνω, στο Στρατηγικό Σχέδιο κυρίως προς την κατεύθυνση δηµιουργίας των προϋποθέσεων για τη διαµόρφωση καινοτοµικού και δηµιουργικού περιβάλλοντος, µε τη δηµιουργία τοπικών καινοτοµικών δικτύων συνεργασίας και 7

9 την αξιοποίηση της έρευνας και της εν γένει δραστηριότητας των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών µονάδων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο. 3. ιαµόρφωση Αναπτυξιακού Προτύπου στη Ρόδο στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου 3.1. Πλεονεκτήµατα, Μειονεκτήµατα, Ευκαιρίες και Απειλές για τη Ρόδο Στην προσπάθεια συστηµατικής αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης της Ρόδου χρησιµοποιείται η µέθοδος της Ανάλυσης Ισχυρών και Αδύνατων Σηµείων, Ευκαιριών και Απειλών (µέθοδος SWOT). H µέθοδος αυτή σκιαγραφεί µε ικανοποιητικό τρόπο την υφιστάµενη κατάσταση και τις µελλοντικές προοπτικές και θέτει τις κύριες συνιστώσες της αναπτυξιακής στρατηγικής. Η παρουσίαση της ανάλυσης SWOT γίνεται παρακάτω σε κατηγορίες, όπως αποτυπώθηκαν στη µελέτη του Στρατηγικού Σχεδίου του ήµου Ροδίων, οι οποίες αναφέρονται στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, στο περιβάλλον, στη δηµόσια διοίκηση, στις µεταφορές, στον τουρισµό και τον πολιτισµό και στο λοιπό παραγωγικό δυναµικό, συµπεριλαµβανοµένων και των ανθρώπινων πόρων. 8

10 Πίνακας 4. SWOT Ανάλυση ήµου Ροδίων και ευρύτερης αστικής περιοχής Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά Ισχυρά σηµεία: - Θέση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου - Κυρίαρχη θέση στο νησί και το ευρύτερο συγκρότηµα της ωδεκανήσου - Γεωµορφολογική ιδιαιτερότητα - Εγγύτητα στην Τουρκία και στη Μέση Ανατολή Ευκαιρίες: - Ιδιαίτερα αυξηµένη επιβατική κίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Ανατ. Μεσογείου, µε την ανάπτυξη κυρίως του τουρισµού κρουαζιέρας - υνατότητες διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας µε Τουρκία και λοιπές χώρες της Μέσης Ανατολής - Αξιοποίηση ενδεχόµενης διεύρυνσης της Ε.Ε. προς ανατολάς Περιβάλλον Ισχυρά σηµεία: - Υψηλή ποιότητα φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος - Μεσογειακό κλίµα - Ευνοϊκό φυσικό περιβάλλον για ανάπτυξη εναλλακτικών ενεργειακών πηγών (ηλιακή, αιολική ενέργεια) Ευκαιρίες: - Χρήση νέων µεθόδων διαχείρισης υδάτινων πόρων - Χρήση νέων τεχνολογιών αποτροπής κινδύνων (τηλεπισκόπηση, παρατηρητήρια κλπ) - ιεύρυνση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας - Εφαρµογή θεσµικού πλαισίου χρήσεων γης - ιακρατική συνεργασία στη Μεσόγειο σε τοµείς έρευνας και περιβάλλοντος ηµόσια ιοίκηση Ισχυρά σηµεία: - Ικανοποιητική κάλυψη σε διοικητικές υποδοµές, λόγω της θέσης της πόλης ως Πρωτεύουσας Νοµού - Ύπαρξη πιστοποιηµένων φορέων για κατάρτιση µετεκπαίδευση εργαζοµένων Αδύνατα σηµεία: - Απόσταση από την ηπειρωτική χώρα και τις µεγάλες αγορές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απειλές: - Αδυναµία επίλυσης του µεταφορικού προβλήµατος και της αποµόνωσης - υσµενείς πολιτικές συγκυρίες στην ευρύτερη περιοχή (σχέσεις µε Τουρκία) Αδύνατα σηµεία: - Ρύπανση και υψηλό επίπεδο οχλήσεων από την αυξηµένη κυκλοφοριακή κίνηση, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες Απειλές: - Εξάντληση υδροφόρου ορίζοντα - υφαλµύρωση και κλιµατολογικές αλλαγές (απερήµωση, άνοδος στάθµης θαλασσών-ξηρασία) - Σεισµοί κατολισθήσεις - Πυρκαγιές - πληµµύρες - διάβρωση εδάφους - Καθυστέρηση επίλυσης χωροταξικών ζητηµάτων (Κτηµατολόγιο, Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια κλπ.) Αδύνατα σηµεία: - υσλειτουργίες διοικητικών µηχανισµών (αδειοδοτήσεων, ελέγχου κλπ.) - Ελλείψεις σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό - Χαµηλός βαθµός αποκέντρωσης - Μείωση πόρων την περίοδο

11 Ευκαιρίες: - Αναδιοργάνωση υπηρεσιών ήµων - Θεσµικές αλλαγές αποκέντρωση αρµοδιοτήτων στους ΟΤΑ - ιεύρυνση εφαρµογών νέων τεχνολογιών και µεθόδων διοίκησης Μεταφορές Ισχυρά σηµεία: - Σηµαντικός συγκοινωνιακός κόµβος: λιµένας - αεροδρόµιο - Βελτιωµένες µεταφορικές υποδοµές προς την ενδοχώρα και άλλα νησιά - Θέση ως προς τους Θαλάσσιους ιαδρόµους Μεταφορών των ιευρωπαϊκών ικτύων Ευκαιρίες: - Αναθεώρηση θεσµικού πλαισίου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών - Αναδιοργάνωση συστήµατος µεταφορικών συνδέσεων - Αξιοποίηση των συνδυασµένων µεταφορών - Αξιοποίηση Θαλάσσιων ιαδρόµων των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών Τουρισµός Πολιτισµός Ισχυρά σηµεία: - Παγκόσµια αναγνωρισιµότητα ως τουριστικός προορισµός - Ιδιαίτεροι τουριστικοί πόροι εναλλακτικές µορφές τουρισµού - Ύπαρξη σηµαντικών πολιτιστικών πόρων εθνικής και διεθνούς εµβέλειας (αρχαιολογικοί χώροι, µουσεία, µνηµεία και στοιχεία αστικής κληρονοµιάς) - Επαρκής ξενοδοχειακή υποδοµή - Λειτουργία Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ευκαιρίες: - Αξιοποίηση του πολιτισµού ως µοχλού αναγέννησης και περαιτέρω ανάπτυξης της πόλης - Προσέλκυση επενδύσεων σε υποδοµές ειδικών µορφών τουρισµού (συνεδριακός, πολιτιστικός, θαλάσσιος κλπ) - Αξιοποίηση της γενικότερης τάσης ανόδου του ελληνικού τουρισµού - Αξιοποίηση των νέων εξειδικευµένων πολιτικών της ΕΕ για τα αστικά κέντρα. Απειλές: - υσχέρεια προσαρµογής σε νέες µεθόδους διοίκησης και χρήσης νέων τεχνολογιών Αδύνατα σηµεία: - Ανεπάρκεια οργάνωσης των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών συνδέσεων και υψηλό κόστος µεταφορών - Έλλειψη οργάνωσης και εξοπλισµού χερσαίας ζώνης λιµένων - Προβλήµατα κυκλοφορίας ρύπανσης στάθµευσης Απειλές: - Μειωµένος ανταγωνισµός στις αεροπορικές συνδέσεις αύξηση τιµών Αδύνατα σηµεία: - Χωρική υπερσυγκέντρωση της τουριστικής κίνησης και δραστηριότητας - Εποχικότητα τουρισµού (και εποχική ανεργία). - Περιορισµένη αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και των καινοτοµικών δράσεων προβολής και ανάδειξής τους - Ανεπαρκής διασύνδεση τουρισµού µε λοιπούς τοµείς της οικονοµίας (πρωτογενής τοµέας, µεταποίηση) - Χαµηλή ποιότητα ξενοδοχειακών κλινών και σχετικών υπηρεσιών - Ανεπαρκής διείσδυση ΤΠΕ στον τουριστικό τοµέα Απειλές: - Ανταγωνιστικοί τουριστικοί προορισµοί στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο - Άνοδος του ευρώ σε σχέση µε το δολλάριο - Επικράτηση µοντέλου «All Inclusive» και κορεσµός - Ανεπαρκής τουριστική προβολή - Εγκατάλειψη παραδοσιακών κλάδων, τεχνών, δρώµενων, γαστρονοµικών συνηθειών κλπ. - Περαιτέρω επιβάρυνση της τουριστικά κορεσµένης περιοχής της πόλης 10

12 - Ίδρυση ιεθνούς Πανεπιστηµίου - Αξιοποίηση αρχιτεκτονικών συνόλων του κέντρου της πόλης Παραγωγικό δυναµικό Ισχυρά σηµεία: - Πληθυσµιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια και ευνοϊκή σύνθεση του πληθυσµού (µεγάλο ποσοστό παιδικού πληθυσµού και πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας) - Υψηλό ποσοστό οικονοµικά ενεργών ατόµων και απασχολουµένων - Τάση επιχειρηµατικότητας του γηγενούς δυναµικού - Εγγύτητα στην αγορά της Τουρκίας - Ιστορική παράδοση στην εξωστρέφεια - Λειτουργία ακαδηµαϊκών και ερευνητικών µονάδων στο πλαίσιο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και της ΑΣΤΕΡ - ιαθέσιµο επιστηµονικό και επιχειρηµατικό δυναµικό - υνατότητα προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων (καινοτοµίας, νέας και υψηλής τεχνολογίας, υπηρεσιών), λόγω των κλιµατολογικών συνθηκών και του φυσικού περιβάλλοντος Ευκαιρίες: - Αξιοποίηση των µέσων και ευκαιριών που παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας - Αναθεώρηση επενδυτικών κινήτρων - Αξιοποίηση της ζήτησης προϊόντων µε ονοµασία προέλευσης - Εφαρµογές πληροφορικής (Εξοικείωση στη χρήση τηλεκατάρτισης, τηλεεκπαίδευσης και τηλεεργασίας) - Κίνητρα για την προσέλκυση γυναικών στην αγορά εργασίας - Κοινωνική ενσωµάτωση µεταναστών - Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, για τη σύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή - Αξιοποίηση διαθεσίµων πόρων για έρευνα και τεχνολογία - Αξιοποίηση νέων επιστηµόνων και προσωπικοτήτων της περιοχής - Ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου (Τεχνόπολη) Αδύνατα σηµεία: - Μονοειδίκευση, λόγω τουρισµού και απουσία διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας - Συρρίκνωση πρωτογενούς τοµέα και αδυναµία παραγωγικής διαφοροποίησης του τοµέα - Ισχνός δευτερογενής τοµέας και απουσία σύνδεσης µε τον πρωτογενή τοµέα - Μικρή τοπική αγορά - Αδυναµία εκµετάλλευσης οικονοµιών κλίµακας - ιακυµάνσεις της ανεργίας - Χαµηλή εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της πληροφορικής & επικοινωνιών και ελλιπής πληροφόρηση - Έλλειψη κινήτρων και θεσµικού πλαισίου για συνεργασίες και δικτυώσεις (clustering) Απειλές: - Περαιτέρω αύξηση της ανεργίας - Οικονοµικά προβλήµατα λόγω µονοειδίκευσης και ενδεχόµενης κρίσης στον τουριστικό κλάδο - Ανταγωνισµός ξένων αγορών, µε χαµηλό κόστος παραγωγής - Περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρµογή χωροταξικών ρυθµίσεων - Αδυναµία περαιτέρω ανάπτυξης και παραγωγικής αξιοποίησης ερευνητικών εκπαιδευτικών υποδοµών 11

13 3.2. Βασικά στοιχεία του Αναπτυξιακού Προτύπου Σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ρόδου, για τη διαµόρφωση του Αναπτυξιακού Προτύπου της πόλης της Ρόδου, το οποίο εξειδικεύεται σε άξονες, παρεµβάσεις και έργα, είναι σκόπιµο να επισηµανθούν τα αίτια και οι διαδικασίες της νέας φάσης ανάπτυξης των πόλεων, οι νέες δράσεις που απαιτούνται για τη συµβολή του ήµου στην ανάπτυξη της πόλης, οι προϋποθέσεις ανάδειξης του «δηµιουργικού περιβάλλοντος» και τέλος οι βασικές συνιστώσες του αναπτυξιακού προτύπου Αίτια και διαδικασίες της νέας φάσης ανάπτυξης των πόλεων Συνοπτικά επισηµαίνονται οι συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί στις σύγχρονες πόλεις και οι πολιτικές που υλοποιούνται για την αντιµετώπισή τους: Νέες συνθήκες Αποβιοµηχάνιση µε διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία και τη δηµιουργία εκτεταµένων αναπλάσεων Αναδιάρθρωση σε πλαίσιο παγκοσµιοποίησης Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ενιαίος οικονοµικός χώρος του Ευρώ Αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη και δηµιουργία νέων ανερχόµενων αστικών κέντρων της περιοχής Αποκέντρωση µε αύξηση ειδικού βάρους περιφέρειας Ανταγωνισµός µεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων και µητροπολιτικών περιφερειών για αντιµετώπιση προβλήµατος ανεργίας Προβλήµατα των πόλεων, όπως: κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες, προσβασιµότητας, ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισµού, διακρίσεων και βίας, υποβάθµισης του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής Αναπτυξιακός σχεδιασµός των πόλεων µε νέες πολιτικές για: βελτίωση των υποδοµών και προώθηση νέων για την οικονοµική ανάπτυξη της πόλης αναζήτηση της Εικόνας της Πόλης και προσδιορισµός παραγόντων ελκυστικότητας ανάδειξη πόλεων σε υναµικούς Πόλους σε σύνδεση µε την Καινοτοµία και τις Προωθητικές ραστηριότητες προσέλκυση επενδύσεων και δηµιουργία αστικών επιχειρηµατικών περιοχών πρωτοβουλίες σε νέα πεδία (αρχιτεκτονική πόλης, βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, city marketing) πολιτικές µάρκετινγκ και branding για βελτίωση οικονοµικής θέσης της πόλης εξωστρέφεια και ενεργητική συµµετοχή µε ισχυρές συνεργασίες (δίκτυα πόλεων) προσέλκυση ανθρώπινου δυναµικού και επενδυτικών κεφαλαίων. Οι στόχοι της αναζωογόνησης των πόλεων εκφράζονται µέσα από την: 12

14 διατύπωση στρατηγικού οράµατος ανάπτυξη νέων µορφών αστικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού ανάδειξη νέων πλαισίων διακυβέρνησης, συνεργασίας και συµµετοχικών λειτουργιών αναδιάρθρωση αστικού παραγωγικού συστήµατος για αύξηση παραγωγικότητας και απασχόλησης µε στόχο την παραγωγή καλύτερων ποιοτικά υπηρεσιών και την ενδογενή και βιώσιµη ανάπτυξη Νέες δράσεις αναζωογόνησης των πόλεων Οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως: Τη σύνδεση του πολιτισµού µε δραστηριότητες της Μεταποίησης και των Υπηρεσιών: ήχος-εικόνα, εκδόσεις-εκτυπώσεις, πολυµέσα, φεστιβάλ, συνέδρια, εκθέσεις, θερινά σχολεία, Έρευνα-Ανάπτυξη Την ανάπτυξη Ειδικών Μορφών Τουρισµού: Συνεδριακός, Πολιτιστικός, Αγροτουρισµός κ.ά. Τη δηµιουργία Τοπικών Παραγωγικών Συστηµάτων: Πανεπιστήµιο-συνέδρια-πολιτιστική δραστηριότητα Τουρισµός-πολιτισµός-τοπική παραγωγή Πολιτισµός-Μεταποίηση-Υπηρεσίες Ο ήµος για την ανάπτυξη της πόλης Σχηµατικά παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του ήµου για την ανάπτυξη της πόλης και οι οργανωτικές µονάδες που καλούνται να τις ενεργοποιήσουν: ιαδικασίες ιαµόρφωσης και Εφαρµογής του Σχεδίου: Σχεδιασµός Προγραµµατισµός Υλοποίηση ιαχείριση Πληρωµές Παρακολούθηση Αξιολόγηση Πίνακας 5 Ο ήµος για την Ανάπτυξη της Πόλης Επιτελικές Λειτουργίες Εφαρµογή Γραφείο ηµάρχου Γενικός ιευθυντής Ισχυρές ιευθύνσεις Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Προσαρµογές Μέσα Μηχανογράφηση Νέες Τεχνολογίες Εσωτερικός Έλεγχος Πιστοποίηση Πηγή: Μελέτη Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του ήµου Ροδίων,

15 3.2.4 ήµος και «ηµιουργικό Περιβάλλον» Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει το ρόλο του ήµου στην αστική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη «ηµιουργικού Περιβάλλοντος». Πίνακας 6 Ενδεικτική εξειδίκευση των πολιτικών της Αστικής Ανάπτυξης Ανάπτυξη ηµιουργικού Περιβάλλοντος Πολιτικές Μέσα-Κατευθύνσεις ράσεων Φορείς Υποστήριξης 1. Παραδοσιακές Πολιτικές 2.Συστήµατα Καινοτοµικού Περιβάλλοντος Υποδοµές (τεχνικές, κοινωνικές, επιχειρηµατικές) Κίνητρα Κατάρτιση Θεσµικές ρυθµίσεις Μεταφορά Τεχνολογίας Καινοτοµικές ράσεις Τοπικά Παραγωγικά Συστήµατα- ίκτυα Συνεργασιών (clusters) Κεφάλαια υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου (Κ.Υ.Ε.Κ.) ΒΕΠΕ υψηλής στάθµης- Τεχνοπολικά Συγκροτήµατα Τοπική Αυτοδιοίκηση Επιµελητήρια Αναπτυξιακοί φορείς Τοπική Αυτοδιοίκηση Επιµελητήρια Αναπτυξιακοί φορείς Επιχειρήσεις Τράπεζες Ερευνητικά Κέντρα Πανεπιστήµιο Καινοτόµες Επιχειρήσεις 3.Κοινωνική και Πολιτιστική Ανάπτυξη Πολιτιστική Ανάπτυξη Ενίσχυση Τεταρτογενή Τοµέα (ελεύθερος χρόνος) Αειφόρος Ανάπτυξη Αναψυχή Τουρισµός Τρίτης Ηλικίας και λοιπές εναλλακτικές µορφές Τοπική Παράδοση ηµιουργία Φορέων Προσωπικοτήτων Πηγή: Μελέτη Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του ήµου Ροδίων, 2008 Τοπική Αυτοδιοίκηση Επιµελητήρια Αναπτυξιακοί φορείς Επιχειρήσεις Πανεπιστήµιο Φορείς και Προσωπικότητες (στην περιοχή, στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Οµογένεια) Λοιποί Πολιτιστικοί Φορείς 14

16 3.2.5 Βασικές Συνιστώσες του Αναπτυξιακού Προτύπου Οι βασικές συνιστώσες του Αναπτυξιακού Προτύπου για το ήµο Ροδίων είναι οι παρακάτω (Μελέτη Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του ήµου Ροδίων, 2008): Αστικός Τουρισµός ιεθνές Πανεπιστήµιο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τεχνόπολις Ιστορικό Κέντρο Μεσαιωνική Πόλη Αναµόρφωση Θαλασσίου Μετώπου (Water Front) Νέα Μουσεία Πολιτιστικές ιαδροµές Εµπορικό Κέντρο Έργα υποδοµής µεταφορών Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας Νέο ιοικητικό Μέγαρο Αρχαιολογικό Πάρκο Ανάδειξη Μνηµείων Μεγάλα Γεγονότα (Big Events) Αναβάθµιση παρεχόµενων υπηρεσιών 4. Αναπτυξιακή Στρατηγική και Άξονες του Σχεδίου 4.1. Στρατηγικοί Στόχοι και Άξονες Προτεραιότητας Η Αναπτυξιακή Στρατηγική, όπως αναλύεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του ήµου Ροδίων, περιλαµβάνει το Όραµα (vision), που εξειδικεύεται σε ένα σύστηµα αλληλένδετων και αλληλεξαρτώµενων γενικών (επιχειρησιακών) στόχων. Έτσι, το Όραµα για το ήµο Ροδίων είναι: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ Το Όραµα αυτό επιδιώκει την αντιµετώπιση των αναπτυξιακών αδυναµιών της Ρόδου, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα στους επιµέρους τοµείς της γεωγραφικής θέσης, του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, του παραγωγικού δυναµικού και των ανθρωπίνων πόρων, των στοιχείων δυναµισµού για τη δηµιουργία δηµιουργικού περιβάλλοντος. Το Όραµα στηρίζεται κυρίως στο πλούσιο πολιτιστικό απόθεµα της περιοχής και στη ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης και προβολής του, ώστε να αποτελέσει το κινητήριο µοχλό για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος που αποτελεί τη βάση της τοπικής οικονοµίας. Περαιτέρω τα στοιχεία της αειφορίας και της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής ενσωµατώνουν στο Όραµα την ανάγκη ενίσχυσης όλων των παραγωγικών τοµέων της οικονοµίας και 15

17 των µηχανισµών ολοκλήρωσης της ανάπτυξης, καθώς και την αναγκαιότητα ενίσχυσης των πολιτικών στους τοµείς του ανθρώπινου δυναµικού. Επίσης, το Όραµα για το ήµο Ροδίων εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποτυπώνονται τόσο στους Κανονισµούς των ιαρθρωτικών Ταµείων για τις Περιφέρειες που περιλαµβάνονται στο στόχο της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας, όσο και στις Κατευθυντήριες Γραµµές της Πολιτικής της Συνοχής Το Όραµα για το ήµο Ροδίων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου εξυπηρετείται από την επίτευξη των ακόλουθων αλληλένδετων Γενικών Στόχων οι οποίοι αντιστοιχούν σε Άξονες Προτεραιότητας Βελτίωση της διεθνούς εικόνας της πόλης µέσω παρεµβάσεων µεγάλης εµβέλειας στον τοµέα του πολιτισµού, ο οποίος αναδεικνύεται σε κεντρικό άξονα των πολιτικών για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονοµίας. Αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος της πόλης και αναδιοργάνωση της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών. Βελτίωση της ελκυστικότητας της πόλης της Ρόδου ως τόπου διαµονής και αναψυχής µέσω της αναβάθµισης των αστικών υποδοµών που την εξυπηρετούν. ηµιουργία ενίσχυση µηχανισµών παραγωγής και διάχυσης της Καινοτοµίας και δοµών για την ενσωµάτωση της περιοχής στην Κοινωνία της Γνώσης και τη δηµιουργία προϋποθέσεων βελτίωσης του παραγωγικού περιβάλλοντος και ανάπτυξης δηµιουργικού περιβάλλοντος. Πλήρης και ποιοτική απασχόληση, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και εµπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών. Εξασφάλιση όρων περιβαλλοντικής αειφορίας στις παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης. Οι στόχοι αυτοί εξυπηρετούνται από Άξονες Προτεραιότητας οι οποίοι εξειδικεύουν το Στρατηγικό Σχέδιο του ήµου Ροδίων ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας 1: «Πολιτιστική - Τουριστική Ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας 2: «Παραγωγή και διάχυση της Καινοτοµίας και ενίσχυση της Κοινωνίας της Γνώσης» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Υποδοµές Μεταφορών & Επιχειρηµατικότητας και Περιβαλλοντική αειφορία» Άξονας Προτεραιότητας 4: «Κοινωνική Συνοχή» 4.2. Κατευθύνσεις Παρεµβάσεων ανά Άξονα Άξονας Προτεραιότητας 1: «Πολιτιστική - Τουριστική Ανάπτυξη» Η οργάνωση και προβολή των πολιτιστικών πόρων της περιοχής και η περαιτέρω διασύνδεση του πολιτισµού µε τον τουρισµό αποτελούν βασικό στοιχείο για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου του αναπτυξιακού σχεδίου της πόλης της Ρόδου. Ο Άξονας Προτεραιότητας καλύπτει το σύνολο των αναγκαίων παρεµβάσεων για την ανάπτυξη των δύο τοµέων και την περαιτέρω σύζευξή τους. Στο τοµέα της Αστικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης επιδιώκεται η εφαρµογή στο ήµο Ροδίων των νέων τάσεων των εφαρµοζόµενων πολιτικών διεθνώς που 16

18 αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της πόλης µέσω της προβολής της θετικής εικόνας της πόλης ως πόλης µε διεθνή χαρακτήρα, καινοτόµο και δηµιουργικό περιβάλλον, υψηλή αισθητική ποιότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος, διακριτή πολιτιστική ταυτότητα και έντονη πολιτιστική δράση και γενικότερα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής. Η εφαρµογή σύγχρονης πολιτικής Αστικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης στο ήµο Ροδίων, επιβάλλει τη χρήση ενός µείγµατος νέων µέσων και µέτρων που συνδυάζουν την παρέµβαση στον πολεοδοµικό ιστό της πόλης και την οργάνωση ειδικών γεγονότων και εκδηλώσεων υψηλών προδιαγραφών, αποδίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην περιοχή της Μεσαιωνικής Πόλης, στα πολιτιστικά µνηµεία εκτός των τειχών και στην παράκτια ζώνη, που είναι και οι δύο βασικές αστικές µικροπεριφέρειες. Η έµφαση στα µέσα αυτά αποσκοπεί στη µετεξέλιξη της Ρόδου σε: Μία δηµιουργική πόλη (creative city), δηλαδή µία πόλη που αποδίδει έµφαση στο ζήτηµα της ποιότητας ζωής προσελκύοντας κοινωνικά και επαγγελµατικά στρώµατα µε υψηλή µόρφωση και επίπεδο ζωής. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένες µε µια τέτοια πόλη, ενισχύοντας τη δηµιουργία µιας διεθνούς εικόνας για αυτή. Μία επιχειρησιακή πόλη (business city-productive city), δηλαδή µία πόλη που δίνει παράλληλη έµφαση στις οικονοµικές παραµέτρους της πολιτιστικής πολιτικής, δηµιουργώντας το υπόβαθρο για τη ανάπτυξη του τουρισµού, τη βελτίωση των επικοινωνιών, τη χρήση νέων τεχνολογιών. Στοιχείο µιας τέτοιας πόλης αποτελούν η αξιοποίηση πολιτιστικών εγκαταστάσεων σε µεγάλη κλίµακα στην επίτευξη του οποίου συντείνει ο χαρακτήρας, η έκταση και η µοναδικότητα της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Η έµφαση που αποδίδεται στα σύγχρονα µέσα της Αστικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης δεν υποτιµά τα παραδοσιακά µέσα τα οποία σε µεγάλο βαθµό εφαρµόστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στη Ρόδο. Παρεµβάσεις µικρότερης κλίµακας για τη διατήρηση και ανάδειξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, δηµιουργία πολιτιστικών κέντρων και άλλων εγκαταστάσεων, παροχή καλλιτεχνικής εκπαίδευσης αποτελούν µέτρα που µπορούν να συνδυαστούν µε τις παρεµβάσεις για τη διαµόρφωση του δηµιουργικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα της πόλης. Ο πρώτος Άξονας Προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στον τουριστικό κλάδο, όπου επιδιώκεται αφενός η διαφοροποίηση και αφετέρου η πλήρης αναδιοργάνωση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών. Παρά την µακροχρόνια ανάπτυξη του µαζικού τουριστικού προτύπου στην περιοχή, η πόλη της Ρόδου διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις προκειµένου να αναπτύξει δραστηριότητες οι οποίες περιλαµβάνουν το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχονται από ένα σύγχρονο αστικό κέντρο. Στην πρόσφατη βιβλιογραφία οι δραστηριότητες του Αστικού Τουρισµού µπορούν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών όπως: Ολιγοήµερη παραµονή στη πόλη στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράµµατος διακοπών στο οποίο περιλαµβάνεται η πόλη ως ενδιάµεσος προορισµός. Μακροχρόνιες διακοπές από τουρίστες οι οποίοι χρησιµοποιούν την πόλη ως βάση για παράλληλες επισκέψεις σε γύρω περιοχές. Φιλοξενία Συνεδρίων και Εκθέσεων. ιακοπές µικρής διάρκειας (3-4 ηµερών που συχνά συνδυάζονται µε επαγγελµατικές δραστηριότητες). Υπηρεσίες για επαγγελµατικά ταξίδια. 17

19 H διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος του ήµου Ροδίων, προς µια τέτοια κατεύθυνση, επιβάλλει εναλλακτικές στρατηγικές προσέγγισης των εν δυνάµει επισκεπτών. Κεντρικό στοιχείο των στρατηγικών αυτών αποτελεί πλέον µια εξατοµικευµένη προσέγγιση, ανάλογα µε τις επιµέρους ανάγκες και απαιτήσεις κάθε πληθυσµιακής οµάδας. Σε αντίθεση µε τον τρόπο άσκησης του µαζικού τουρισµού, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν αναπτύξει πλέον οι ίδιες συστήµατα για την προβολή τους και την απευθείας προσέγγιση των εν δυνάµει επισκεπτών, υπερβαίνοντας την παραδοσιακή προσέγγιση µέσω τουριστικών πρακτόρων. Περαιτέρω, οι ίδιες οι πόλεις αναπτύσσουν συστήµατα παρακολούθησης της τουριστικής αγοράς προσαρµόζοντας τόσο τους τρόπους προβολής τους, όσο και την οργάνωση και το περιεχόµενο των τουριστικών τους υπηρεσιών ανάλογα µε τις διαρκώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς. Οι νέες αυτές στρατηγικές είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η εξειδίκευση µιας Στρατηγικής Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης στις Βαλεαρίδες στηρίχθηκε ουσιαστικά στη χρήση των τεχνολογιών αυτών µέσω των οποίων έγινε δυνατή η πώληση τουριστικών υπηρεσιών απευθείας στους επισκέπτες. Η ανάπτυξη ενός portal µέσω του οποίου εκατοµµύρια δυνητικοί επισκέπτες έρχονται σε απευθείας επαφή µε τις τοπικές επιχειρήσεις επιτρέπει: Την προσαρµογή των επιχειρήσεων αυτών στα πρότυπα που ζητούνται από τους πελάτες, ανάλογα µε το λόγο για τον οποίο επισκέπτονται την περιοχή. Το δραστικό περιορισµό του κόστους που αντιµετωπίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις για την προβολή τους, την κράτηση θέσεων κ.λπ. Την αναπροσαρµογή της λειτουργίας των ίδιων των τουριστικών µονάδων, οι οποίες ενσωµατώνουν πλέον προηγµένες τεχνολογίες στην οργάνωσή τους. Την ιδιαίτερα σηµαντική ενίσχυση σειράς επιχειρήσεων της περιοχής οι οποίες εµπλέκονται στην αγορά του λογισµικού, στην ανάπτυξη νέων εφαρµογών, στην αγορά hardware κ.λπ. Οι αλυσιδωτές αυτές επιδράσεις του νέου τρόπου οργάνωσης της τουριστικής αγοράς έχουν επίπτωση όχι µόνο στη διαφοροποίηση του προσφερόµενου προϊόντος, αλλά και σε αγορές που συνδέονται άµεσα µε την τουριστική, στην παραγωγή και διάδοση καινοτοµιών και προηγµένης τεχνολογίας και στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού που εργάζεται στις τουριστικές επιχειρήσεις. Οι χρήσεις των σύγχρονων τεχνολογιών στην τουριστική αγορά ουσιαστικά δηµιουργεί νέα κανάλια διανοµής, λειτουργώντας προωθητικά και για άλλους κλάδους της τοπικής οικονοµίας. Επιπλέον δηµιουργούν προϋποθέσεις επέκτασης της ίδιας της αγοράς µε την ενσωµάτωση στο portal γειτονικών περιοχών, ή επέκτασης προς άλλους δυνητικούς καταναλωτές, όπως είναι η παροχή πρόσβασης και προς παραδοσιακούς τουριστικούς πράκτορες, υιοθέτησης από τις επιχειρήσεις ευέλικτων τιµολογιακών πολιτικών ανά πελάτη, εποχή του έτους κ.λπ. που ενσωµατώνονται αυτόµατα στο σύστηµα, επέκτασης και προς νέες τεχνολογίες όπως είναι η παροχή πληροφοριών µέσω των δυνατοτήτων της κινητής τηλεφωνίας κ.λπ. Η διαφοροποίηση και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στο πλαίσιο µιας συνολικής στρατηγικής για τον τουρισµό στην περιοχή, θα ενισχύσουν τις προσπάθειες άµβλυνσης των φαινοµένων εποχικότητας και θα πρέπει να συνδυάζονται µε τις ευρύτερες προσπάθειες για τη βελτίωση του marketing, την αναβάθµιση της τουριστικής εκπαίδευσης, τη δηµιουργία διαδικασιών πιστοποίησης τουριστικών επιχειρήσεων σε ειδικές κατηγορίες προτύπων πιστοποίησης που θα 18

20 πρέπει να επιβληθούν όχι µόνο για το ήµο Ροδίων αλλά για το σύνολο του Νοµού ωδεκανήσου, µε στόχο τη συνολική βελτίωση των αποδόσεων του τουριστικού τοµέα σε αυτόν. Άξονας Προτεραιότητας 2: «Παραγωγή και διάχυση της Καινοτοµίας και ενίσχυση της Κοινωνίας της Γνώσης» Η µακροπρόθεσµη βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος, ως µέσου για τη βελτίωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας προϋποθέτει την ενίσχυση του συστήµατος Καινοτοµίας και Έρευνας - Τεχνολογικής Ανάπτυξης, µε σκοπό την παραγωγή ενδογενούς γνώσης, τεχνολογίας και καινοτοµικών εφαρµογών και τη σύνδεσή τους µε την παραγωγική βάση της περιοχής. Η στρατηγική για την παραγωγή και διάχυση καινοτοµίας περιλαµβάνει δύο βασικές παραµέτρους. Η πρώτη παράµετρος αφορά στην έµφαση που θα πρέπει να δοθεί στην αναβάθµιση των υφιστάµενων και τη δηµιουργία νέων ερευνητικών υποδοµών, συµπεριλαµβανοµένης και της προσέλκυσης φορέων έρευνας, παράλληλα µε την αναγκαία ενδυνάµωση των δεσµών µεταξύ της επιχειρηµατικής και της ερευνητικής/ακαδηµαϊκής κοινότητας µέσω της παροχής κατάλληλων κινήτρων στις επιχειρήσεις καθώς και η ενδυνάµωση της παραγωγής και διάχυσης της καινοτοµίας ιδιαίτερα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, όλων των κλάδων της τοπικής οικονοµίας. Η δηµιουργία στην περιοχή νέων Πανεπιστηµιακών και Ερευνητικών Υποδοµών αποτελεί βασική προτεραιότητα του Στρατηγικού Σχεδίου, καθώς η ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων, τόσο από τον δηµόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της συµµετοχής των σχετικών δαπανών στο ΑΕΠ της περιοχής, συµβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των εθνικών προτεραιοτήτων που αφορούν στην αύξηση των δαπανών για ΕΤΑ και τη βελτίωση της σχετικής θέσης της χώρας, ως προς τα άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στην αναβάθµιση των υφιστάµενων και τη δηµιουργία νέων ερευνητικών υποδοµών, συµπεριλαµβανοµένης και της προσέλκυσης έρευνας, παράλληλα µε την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των παραγωγικών µονάδων µε Ερευνητικά Κέντρα. Η δεύτερη παράµετρος συνδέεται µε την ενίσχυση της ενδογενούς δυνατότητας της Ρόδου στην παραγωγή και χρήση καινοτοµιών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµοσίου τοµέα. Η ενίσχυση της δυνατότητας αυτής είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας που αναπτύσσεται σε µια περιοχή µεταξύ των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και παραγωγικών φορέων της, όπως είναι τα Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα, οι Επιχειρηµατικοί φορείς και οι µεµονωµένες επιχειρήσεις. Σε περιπτώσεις άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, όπως η Μαδρίτη, η συνεργασία αυτή είχε τα µόνιµα χαρακτηριστικά ενός διαρκούς φόρουµ (ΜadrI+D) µέσω του οποίου οι επιχειρήσεις της πόλης είχαν ταχεία πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών που παρέχονταν από ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα της περιοχής. Ο δικτυακός χώρος που δηµιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση των µελών του δικτύου και τη διαρκή µεταξύ τους συνεργασία εξελίχθηκε σε µικρό χρονικό διάστηµα στο πλέον σηµαντικό διαδικτυακό επιχειρηµατικό τόπο της Ισπανίας. Οι σύγχρονες τάσεις στον τοµέα της παραγωγής και διάδοσης καινοτοµιών αφορούν πλέον µια εξατοµικευµένη προσέγγιση των αναγκών που αντιµετωπίζουν οι 19

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη»

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Διπλωματική εργασία «Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα