Ο ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Transcript

1 Ο ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2 ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τι είναι η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη; Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη (Continuing Professional Development, CPD) είναι η διαδικασία συνεχούς ανανέωσης και βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής. Κατά κανόνα περιλαμβάνει κάποια επιμορφωτική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα και αποτελεί κοινή πρακτική για τα μέλη επαγγελματικών οργανώσεων. Γιατί η RAD εγκαινιάζει το πρόγραμμα CPD; Δέσμευση της RAD είναι να δημιουργεί τους καλύτερους δασκάλους στον κόσμο. Εγκαινιάζοντας ένα πρόγραμμα CPD θα είμαστε σε θέση να αποδείξουμε ότι οι δάσκαλοί μας βρίσκονται στην αιχμή της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο χορό, και ότι διαθέτουν τις πιο σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες. Αναγνωρίζοντας τη μάθηση που επιτυγχάνετε, το CPD σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθείτε ενεργά για την επαγγελματική σας ανάπτυξη και να επιδιώξετε προσωπικά οφέλη. Ποιους αφορά το πρόγραμμα CPD της RAD; Παρότι όλα τα μέλη μας μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες CPD, η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για τους δασκάλους που έχουν πιστοποιηθεί από τη RAD, καθώς και τους δασκάλους που έχουν αναγνωριστεί κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. Πότε ξεκινά το πρόγραμμα CPD της RAD; Το πρόγραμμα CPD της RAD ξεκινά την 1η Ιουλίου του Θα παρέχεται σε ετήσια βάση, με ένα έτος CPD να ξεκινά από την 1η Ιουλίου και να λήγει την 30ή Ιουνίου κάθε χρόνου. Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα CPD της RAD; Θα χρειαστεί να λαμβάνετε μέρος σε έναν ελάχιστο αριθμό δραστηριοτήτων CPD κάθε χρόνο, ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε την πιστοποίησή σας. Αυτή είναι η υποχρεωτική παρακολούθηση CPD. Η υποχρεωτική παρακολούθηση CPD θα πρέπει να ολοκληρωθεί στη διάρκεια ενός έτους CPD και εσείς θα πρέπει να μπορείτε να τεκμηριώσετε ότι οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχατε σχετίζονται με το επάγγελμά σας ως δασκάλου χορού. Μπορείτε να λάβετε μέρος σε δραστηριότητες CPD της RAD ή δραστηριότητες που παρέχονται από άλλους οργανισμούς. Εάν μια δραστηριότητα διοργανώνεται και παρέχεται από τη RAD, ονομάζεται «εσωτερική δραστηριότητα CPD». Εάν διοργανώνεται από άλλο οργανισμό, ονομάζεται «εξωτερική δραστηριότητα CPD». Για να αναγνωριστεί μια δραστηριότητα ως εξωτερική δραστηριότητα CPD θα πρέπει: να έχει σαφώς διατυπωμένους σκοπούς και στόχους να παρέχει μαθησιακά αποτελέσματα που μπορούν να καταδειχθούν να σχετίζεται με το επάγγελμά σας ως δασκάλου χορού να μπορεί να τεκμηριωθεί, π.χ. με μια βεβαίωση συμμετοχής. Πώς αποτιμώνται οι δραστηριότητες; Όλες οι δραστηριότητες CPD αποτιμώνται είτε: σε διδακτικές ώρες, είτε σε διδακτικές μονάδες. Μπορείτε να ανταποκριθείτε στην υποχρεωτική παρακολούθηση CPD συμμετέχοντας σε δραστηριότητες είτε διδακτικών ωρών είτε διδακτικών μονάδων ή σε συνδυασμό και των δύο. Οι δραστηριότητες CPD διδακτικών ωρών και οι δραστηριότητες CPD διδακτικών μονάδων δεν είναι αλληλοαποκλειόμενες. Με τη συμμετοχή σας σε δραστηριότητες CPD όλων των τύπων θα ανταποκριθείτε στην υποχρεωτική παρακολούθηση CPD και θα διευρύνετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας. Για τον πλήρη κατάλογο των δραστηριοτήτων CPD, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 2 3

3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CPD ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ; Οι δραστηριότητες CPD διδακτικών ωρών είναι εκείνες που αποτιμώνται με βάση το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να είναι είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές δραστηριότητες CPD. Κάποια παραδείγματα δραστηριοτήτων CPD διδακτικών ωρών: σεμινάρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων σεμινάρια πρώτων βοηθειών συνέδρια σεμινάρια διοίκησης επιχειρήσεων. Εάν έχετε αμφιβολίες για το αν μια δραστηριότητα είναι δραστηριότητα CPD διδακτικών ωρών, επικοινωνήστε με το τμήμα CPD. Τι είναι η υποχρεωτική παρακολούθηση CPD βάσει διδακτικών ωρών; Η υποχρεωτική παρακολούθηση CPD βάσει διδακτικών ωρών περιλαμβάνει τουλάχιστον 24 ώρες δραστηριοτήτων το χρόνο. Εάν η συμμετοχή σας υπερβαίνει τις 24 ώρες, οι επιπλέον ώρες δεν προσμετρώνται στο πρόγραμμα CPD του επόμενου έτους. Κάποιες δραστηριότητες CPD διδακτικών ωρών, όπως η εκμάθηση νέων προγραμμάτων Η/Υ, η ανάγνωση του Dance Gazette ή η περιήγηση σε online υλικό, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε λιγότερο επίσημο πλαίσιο. Αυτές οι δραστηριότητες είναι γνωστές ως ανεξάρτητες δραστηριότητες CPD. Το ανεξάρτητο πρόγραμμα CPD θα είναι διαφορετικό για τον καθένα. Είναι σημαντικό το δικό σας ανεξάρτητο πρόγραμμα CPD να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Το ένα τρίτο (οκτώ ώρες) της συνολικής υποχρεωτικής παρακολούθησης CPD βάσει διδακτικών ωρών μπορεί να αποτελείται από ανεξάρτητες δραστηριότητες CPD. Εάν έχετε αμφιβολίες για το αν μια δραστηριότητα είναι ανεξάρτητη δραστηριότητα CPD, δείτε τον αναλυτικό πίνακα στη σελίδα 10, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το τμήμα CPD. Η Τζούλια παρακολούθησε ένα σεμινάριο εισαγωγής στα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα των βαθμίδων 4 5. Το σεμινάριο διήρκεσε τρεις ημέρες και πιστώθηκε με 24 ώρες. Καθώς η υποχρεωτική παρακολούθηση CPD προϋποθέτει τουλάχιστον 24 ώρες δραστηριοτήτων ανά έτος, η Τζούλια, παρακολουθώντας το σεμινάριο, ολοκλήρωσε την υποχρεωτική της παρακολούθηση CPD για το συγκεκριμένο έτος. Η σχολή της Μαρίας επηρεάστηκε σημαντικά από την οικονομική ύφεση και η Μαρία αντιμετώπιζε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Προσπαθώντας να διατηρήσει την πιστοποίησή της από την Ακαδημία, και μην μπορώντας να δαπανήσει πολλά χρήματα, σχεδίασε προσεκτικά το δικό της πρόγραμμα CPD. Η Μαρία συμπλήρωσε οκτώ ώρες ανεξάρτητων δραστηριοτήτων CPD, όπως η ανάγνωση του Dance Gazette (2 ώρες), η παρακολούθηση μιας παράστασης χορού σε ένα τοπικό θέατρο (2 ώρες), η συνάντηση με έναν σύμβουλο επιχειρησιακής ανάπτυξης (2 ώρες) και η συμμετοχή σε μια τοπική συνάντηση δασκάλων της RAD (2 ώρες). Έτσι απέμειναν μόλις 16 ώρες δραστηριοτήτων CPD που θα πρέπει να συμπληρωθούν. Η Μαρία αποφάσισε να αξιοποιήσει το υπόλοιπο της υποχρεωτικής παρακολούθησης CPD προκειμένου να αυξήσει το εισόδημά της, έτσι συμμετείχε σε ένα σεμινάριο της RAD για την πρακτική του χορού για ενήλικες (8 ώρες), ολοκλήρωσε ένα online σεμινάριο μάρκετινγκ (4 ώρες) και συμμετείχε σε δύο δωρεάν σεμινάρια διοίκησης επιχειρήσεων σε τοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (4 ώρες). Η Μαρία έχει πια διευρύνει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες και παρέχει μαθήματα για ενήλικες. 4 5

4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CPD ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ; Οι δραστηριότητες CPD διδακτικών μονάδων είναι εκείνες που αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες εκπαίδευσης, παρέχονται από έναν κρατικά αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα και πληρούν τα κριτήρια της RAD όσον αφορά τις δραστηριότητες CPD διδακτικών μονάδων. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να είναι είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές. Κάποια παραδείγματα δραστηριοτήτων CPD διδακτικών μονάδων: πτυχιακά προγράμματα βραβεία ανώτερης εκπαίδευσης σύντομα σεμινάρια. Εάν έχετε αμφιβολίες για το αν μια δραστηριότητα είναι δραστηριότητα CPD διδακτικών μονάδων, επικοινωνήστε με το τμήμα CPD. Τι είναι η υποχρεωτική παρακολούθηση CPD βάσει διδακτικών μονάδων; Η υποχρεωτική παρακολούθηση CPD βάσει διδακτικών μονάδων είναι η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αποτιμάται σε διδακτικές μονάδες και πληροί τα κριτήρια της RAD. Εάν η δραστηριότητα πληροί τα κριτήρια της RAD, θα προσμετρηθεί ως πλήρης υποχρεωτική παρακολούθηση CPD για όλο το έτος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί μερικά χρόνια, το πρόγραμμα αυτό ενδέχεται να προσμετρηθεί και για την υποχρεωτική σας παρακολούθηση CPD των επόμενων ετών. Τα κριτήρια της RAD για δραστηριότητες CPD διδακτικών μονάδων Οι δραστηριότητες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια. Πρέπει: να αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες εκπαίδευσης να παρέχονται από ένα κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 24 ώρες σπουδών το χρόνο. να μπορούν να τεκμηριωθούν ως σχετικές με το επάγγελμα του δασκάλου χορού. Η Σου Λιν διδάσκει εδώ και πέντε χρόνια. Θέλησε να διευρύνει τις γνώσεις της με περισσότερες σπουδές και αποφάσισε να παρακολουθήσει ένα διετές πρόγραμμα σπουδών χορού και πολιτισμού στο τοπικό πανεπιστήμιο. Για να βεβαιωθεί ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούσε να προσμετρηθεί ως CPD, επικοινώνησε με το πανεπιστήμιο το οποίο επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα αντιστοιχούσε σε 10 πιστωτικές μονάδες εκπαίδευσης και ότι περιλάμβανε 100 ώρες σπουδών το χρόνο. Καθώς το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρινόταν στα κριτήρια δραστηριοτήτων CPD διδακτικών μονάδων της RAD, τόσο για το πρώτο όσο και για το δεύτερο έτος, το πρόγραμμα προσμετρήθηκε ως δύο έτη υποχρεωτικής παρακολούθησης CPD. 6 7

5 Coins We have two types of coins for use on internal or external communications. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Coins We have two types of coins for use on internal or external communications. Internal use coins External use coins Πώς μπορώ να μάθω αν μια δραστηριότητα μπορεί να προσμετρηθεί στο CPD; 02 Ως δραστηριότητα CPD θεωρείται HouRs Internal κάθε επιμορφωτική use coins ή εκπαιδευτική δραστηριότητα που μπορεί να τεκμηριωθεί ως σχετική με το επάγγελμά σας ως δασκάλου χορού. Εάν 02 μια δραστηριότητα διοργανώνεται HouRs και παρέχεται credits HouRs από τη RAD, το υλικό που σχετίζεται με τη δραστηριότητα θα φέρει το λογότυπο CPD και μια σφραγίδα που θα υποδεικνύει αν η δραστηριότητα αποτιμάται σε διδακτικές ώρες ή σε διδακτικές HouRs μονάδες, καθώς credits HouRs τον αριθμό των ωρών ή μονάδων που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα. 01 HouRs Πώς μπορώ να προγραμματίσω Πώς μπορώ να καταγράφω το δικό μου CPD; τις δραστηριότητές cpd μου cpd στο πλαίσιο του CPD; Το 03 πώς θα προγραμματίσετε το 02 credits 03 δικό σας CPD θα το επιλέξετε Θα πρέπει να καταγράφετε όλες credits αποκλειστικά εσείς. Ωστόσο, External use coins τις δρατηριότητες CPD στις οποίες ένας καλός τρόπος να ξεκινήσετε συμμετέχετε κάθε χρόνο. Θα πρέπει είναι να σκεφτείτε τι θα θέλατε να μπορείτε να αποδείξετε ότι όλες να επιτύχετε στην καριέρα σας, cpd οι δραστηριότητες cpd σχετίζονται cpd με τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και το επάγγελμά σας ως δασκάλου μακροπρόθεσμα credits και πώς θα 02 χορού. Κατά 03 credits 01 συνέπεια θα χρειαστεί να μπορούσατε να επιτύχετε αυτούς έχετε στοιχεία που να τεκμηριώνουν credits τους στόχους. τις δραστηριότητες στις οποίες Δημιουργήσαμε ένα πλάνο συμμετέχετε. προσωπικής εξέλιξης CPD που cpd σας Θα χρειαστεί cpd να υποβάλετε τα cpd παρέχει ένα εύχρηστο πρότυπο και στοιχεία αυτά στη RAD έως την μερικές credits συμβουλές για το πώς 01 να 30ή Ιουνίου 07κάθε έτους. Αυτό credits 04 ξεκινήσετε τον προγραμματισμό σας μπορείτε να το κάνετε αφού credits και το τι θα πρέπει να λάβετε υπόψη. κατεβάσετε ένα έντυπο δήλωσης Μπορείτε να κατεβάσετε το πλάνο CPD από την ιστοσελίδα προσωπικής εξέλιξης CPD από τον ή αφού ιστότοπο της RAD στη διεύθυνση cpd ζητήσετε cpd ένα έντυπο δήλωσης cpd CPD 01 από το τμήμα Μελών. Θα πρέπει credits HouRs credits 04 Το πρόγραμμα CPD της RAD έχει να συμπληρώνετε credits το έντυπο και credits σχεδιαστεί ώστε να σας δίνει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθείτε να το στέλνετε έγκαιρα ώστε να το παραλαμβάνουμε ως την 30ή Ιουνίου κάθε χρόνο. Τι θα συμβεί αν δεν ολοκληρώσω την υποχρεωτική παρακολούθηση CPD; Εάν ένας δάσκαλος δεν καταφέρει να ολοκληρώσει την υποχρεωτική παρακολούθηση CPD, αυτό μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Πρακτικής για τους Δασκάλους που είναι πιστοποιημένοι από τη Βασιλική Ακαδημία Χορού, και θα μπορούσε να κριθεί ως παράπτωμα. Κατά συνέπεια η ιδιότητα μέλους και η ιδιότητα πιστοποιημένου δασκάλου της RAD ενδέχεται να υπόκεινται σε κυρώσεις, αναστολή ή τερματισμό. Η ψευδής δήλωση όσον αφορά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων CPD θα θεωρηθεί παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Πρακτικής για τους Δασκάλους που είναι πιστοποιημένοι από τη Βασιλική Ακαδημία Χορού και θα θεωρηθεί παράπτωμα. Κατά συνέπεια η ιδιότητα μέλους και η ιδιότητα πιστοποιημένου Υπάρχουν εξαιρέσεις στην υποχρεωτική παρακολούθηση CPD; Ναι. Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποιες συνθήκες που μπορεί να μη σας επιτρέπουν να ολοκληρώσετε την υποχρεωτική παρακολούθηση CPD. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να πληροίτε τα κριτήρια για περιορισμό της υποχρεωτικής παρακολούθησης CPD ή για εξαίρεση από αυτή, για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Λόγοι εξαίρεσης μπορεί να είναι οι ακόλουθοι: άδεια εγκυμοσύνης ή γονική άδεια καθήκοντα κηδεμόνα/φροντιστή πένθος σοβαρή ασθένεια εκπαιδευτική, παρατεταμένη άδεια ή «διάλειμμα καριέρας» μετεγκατάσταση. Μπορείτε να βρείτε online τον οδηγό πολιτικής και διαδικασίας εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ενεργά για την επαγγελματική σας ανάπτυξη. Όσο περισσότερο χρόνο cpd Η υποβολή cpd της δήλωσης CPD αφιερώνετε στον προγραμματισμό δασκάλου της RAD ενδέχεται να 01 παρακολούθηση CPD, στην Royal academy of dance αποτελεί μέρος της διαδικασίας cpd identity Guidelines 01 υπόκεινται σε κυρώσεις, αναστολή 5 ιστοσελίδα HouRs credits των δραστηριοτήτων σας για το CPD, ανανέωσης της ιδιότητας μέλους τόσο περισσότερο θα ωφεληθείτε και δεν θα credits είμαστε σε θέση να τερματισμό. Ωστόσο, οι περιπτώσεις από αυτό. ανανεώσουμε την ιδιότητα μέλους μη ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής Τι πρέπει να κάνω αν πληρώ τα Εάν έχετε αμφιβολίες για το αν σας την 1η Σεπτεμβρίου αν δεν παρακολούθησης CPD της RAD θα κριτήρια εξαίρεσης; μια δραστηριότητα μπορεί να Οι δαπάνες μου για το CPD έχουμε λάβει αυτό το έντυπο. εξετάζονται από το τμήμα Μελών προσμετρηθεί στο CPD, θα πρέπει να εκπίπτουν από τη φορολογία; ως μεμονωμένες περιπτώσεις και Μπορείτε να υποβάλετε ένα επίσημο επικοινωνήσετε με το τμήμα CPD. Επίσης, το τμήμα Μελών θα όλες θα εξεταστούν με δίκαιο, αίτημα εξαίρεσης έως την 1η Ιουνίου emy of dance cpd identity Guidelines Οι αιτούντες που συμμετέχουν 5 πραγματοποιεί έναν ετήσιο έλεγχο αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο. σε συνεχιζόμενα προγράμματα των δηλώσεων CPD που έχουν επαγγελματικής κατάρτισης θα υποβληθεί από δασκάλους-μέλη πρέπει να ενημερωθούν για το από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο του εάν η δαπάνη εκπίπτει από τη ελέγχου, το τμήμα θα επικοινωνεί με φορολογία ανάλογα με το εάν οι τυχαία επιλεγμένους δασκάλους και ίδιοι είναι εργοδότες, υπάλληλοι ή θα τους ζητά να υποβάλλουν στοιχεία αυτοαπασχολούμενοι. Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί για τις δραστηριότητες CPD στις σε περίπτωση που η εκπαίδευση οποίες έχουν λάβει μέρος, ώστε να σχετίζεται με τη βελτίωση μιας τεκμηριώσουν την έγγραφη υπάρχουσας δεξιότητας, σε αντίθεση δήλωση CPD. με την περίπτωση απόκτησης μιας νέας δεξιότητας. του έτους για το οποίο θέλετε να εξαιρεθείτε. Ωστόσο, σε περίπτωση που το αίτημά σας δεν εγκριθεί, συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατό. Οι εξαιρέσεις ισχύουν μόνο για το έτος κατά το οποίο ζητούνται. Τι ισχύει για τις χώρες με μικρό αριθμό δασκάλων της RAD; Εάν ζείτε σε μια χώρα με λιγότερους από δέκα δασκάλους της RAD, ίσως είναι δυνατόν να διοργανώσετε ένα σεμινάριο αποτιμώμενο σε διδακτικές ώρες. Υπό αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να προσπαθείτε να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τις online δραστηριότητες CPD ή να ταξιδεύετε σε άλλες χώρες για δραστηριότητες CPD της RAD ή να παρακολουθείτε εξωτερικές δραστηριότητες CPD. Ενδέχεται επίσης να πληροίτε τα κριτήρια για περιορισμό της υποχρεωτικής παρακολούθησης CPD. Ο περιορισμός της υποχρεωτικής παρακολούθησης CPD θα αξιολογείται κατά περίπτωση και θα ληφθεί υπόψη η διαθεσιμότητα των δραστηριοτήτων. 8 9

6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CPD ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ Τι είναι οι δραστηριότητες CPD διδακτικών ωρών; Δραστηριότητες που αποτιμώνται σε χρονική διάρκεια ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CPD ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τι είναι οι δραστηριότητες CPD διδακτικών μονάδων; Δραστηριότητες που αποτιμώνται σε ακαδημαϊκές διδακτικές μονάδες Υποχρεωτική παρακολούθηση 24 ώρες ανά έτος Έως 8 ώρες μπορούν να είναι ανεξάρτητες δραστηριότητες CPD Κριτήρια της RAD για δραστηριότητες CPD διδακτικών μονάδων Πρέπει να αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες εκπαίδευσης Πρέπει να παρέχονται από ένα κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα Ποιες δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται; Παραδείγματα δραστηριοτήτων CPD διδακτικών ωρών Εσωτερικές δραστηριότητες CPD Εξωτερικές δραστηριότητες CPD Σεμινάρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων της RAD Σεμινάριο πρώτων βοηθειών Online σεμινάριο για το πρόγραμμα EduCare της NSPCC Ποιες δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται; Υποχρεωτική παρακολούθηση Πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 24 ώρες σπουδών ανά έτος Πρέπει να μπορεί να τεκμηριωθεί η σχέση τους με το επάγγελμά σας ως δασκάλου χορού Εσωτερικές δραστηριότητες CPD Εξωτερικές δραστηριότητες CPD που πληρούν τα κριτήρια της RAD. Εγγραφή σε δραστηριότητα αποτιμώμενη σε διδακτικές μονάδες η οποία πληροί τα κριτήρια της RAD, σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής σας στη δραστηριότητα. Πώς μπορώ να τεκμηριώσω τις δραστηριότητές μου; Πιστοποιητικά παρακολούθησης Επιστολή από τον οργανωτικό φορέα ή τον εκπαιδευτή όπου βεβαιώνεται η συμμετοχή Παραδείγματα δραστηριοτήτων CPD διδακτικών μονάδων Πτυχιακά προγράμματα π.χ. BA (Hons) Dance Education Βραβεία ανώτερης εκπαίδευσης Σύντομα σεμινάρια ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CPD Τι είναι οι ανεξάρτητες δραστηριότητες CPD; Δραστηριότητες λιγότερο επίσημου χαρακτήρα για τους δασκάλους Πώς μπορώ να τεκμηριώσω τις δραστηριότητές μου; Επιστολή από τον οργανωτικό φορέα της δραστηριότητας που περιγράφει την εγγραφή σας στη δραστηριότητα και τη διάρκειά της Παραδείγματα ανεξάρτητων δραστηριοτήτων CPD Καμία δραστηριότητα δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε περισσότερες από δύο ώρες Πώς μπορώ να τεκμηριώσω τις δραστηριότητές μου; Ανάγνωση του Dance Gazette ή άλλου περιοδικού ή επιθεώρησης για το χορό π.χ. Dancing Times, Pointe, Dance Europe Παρακολούθηση παραστάσεων χορού Εκμάθηση χρήσης νέου λογισμικού Η/Υ Χρήση online πηγών για να μάθετε περισσότερα για τον χορό Θεματική συζήτηση με άλλους χορευτές/συναδέλφους Ανασκόπηση όσων έχετε μάθει και καταγραφή τους στο πλάνο προσωπικής εξέλιξης CPD Συμμετοχή σε πάνελ/επιτροπές που ενισχύουν την απόκτηση γνώσεων και την εξέλιξη Συγγραφή άρθρων ή εργασιών και δημοσίευσή τους σε περιοδικά, επιθεωρήσεις, εφημερίδες, ενημερωτικά δελτία και εκδόσεις της RAD, π.χ. Focus on Members, Focus on Education, Dance Gazette Διατήρηση blog ή vlog Παρουσιάσεις σε συνέδρια/σεμινάρια Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) Διερεύνηση νομικών και κρατικών πολιτικών που επηρεάζουν εσάς και την επαγγελματική σας δραστηριότητα Συμμετοχή σε περιφερειακή ετήσια συνάντηση της RAD ή της Ακαδημίας Συμμετοχή σε επιτροπή ή πάνελ της RAD ή άλλων οργανισμών Συμμετοχή σε μαθήματα χορού Η συμμετοχή σε ανεξάρτητες δραστηριότητες CPD είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί. Φυλάξτε κάθε υλικό που θεωρείτε ότι είναι σχετικό, από αποδείξεις αγοράς έως αποκόμματα εισιτηρίων. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα CPD, καθώς και όλους τους κανόνες και κανονισμούς, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Εάν έχετε γενικές ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα ή το πώς λειτουργεί, επικοινωνήστε με το τμήμα CPD στη διεύθυνση Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες CPD και διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο, επικοινωνήστε με το τμήμα CPD στη διεύθυνση Εάν διαμένετε εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, επικοινωνήστε με το γραφείο της RAD στη χώρα σας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με εξαιρέσεις από το πρόγραμμα CPD ή θέλετε να ενημερωθείτε για τις συνέπειες μη εκπλήρωσης της υποχρεωτικής παρακολούθησης CPD, επικοινωνήστε με το τμήμα Μελών στη διεύθυνση rad.org.uk 10 11

7 Φωτογραφίες Eric Richmond (εξώφυλλο και σελίδες 5, 7, 8, 9) David Tett (σελίδες 4, 6, 9) Royal Academy of Dance 36 Battersea Square London SW11 3RA Τηλ.: +44 (0) Φαξ: +44 (0) www. rad.org.uk/cpd Η Royal Academy of Dance (Βασιλική Ακαδημία Χορού) είναι εγγεγραμμένη ως φιλανθρωπικό ίδρυμα στην Αγγλία και την Ουαλία με αρ. μητρώου

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση του λογότυπου Πληροφοριακής Παιδείας: Ένα Εγχειρίδιο Μάρκετινγκ Προσχέδιο Δεκέμβριος 2009

Ενσωμάτωση του λογότυπου Πληροφοριακής Παιδείας: Ένα Εγχειρίδιο Μάρκετινγκ Προσχέδιο Δεκέμβριος 2009 Ενσωμάτωση του λογότυπου Πληροφοριακής Παιδείας: Ένα Εγχειρίδιο Μάρκετινγκ Προσχέδιο Δεκέμβριος 2009 IFLA Information Literacy Section / UNESCO Εκπονήθηκε από τους:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία Με στόχο τις Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας στις Ψηφιακές Δεξιότητες για Εκπαίδευση και Πιστοποιήσεις στον Κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εν κινήσει: μάθηση και κινητικότητα συγκλίνουν Τα κράτη μέλη οδεύουν προς την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα