Ο ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Transcript

1 Ο ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2 ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τι είναι η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη; Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη (Continuing Professional Development, CPD) είναι η διαδικασία συνεχούς ανανέωσης και βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής. Κατά κανόνα περιλαμβάνει κάποια επιμορφωτική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα και αποτελεί κοινή πρακτική για τα μέλη επαγγελματικών οργανώσεων. Γιατί η RAD εγκαινιάζει το πρόγραμμα CPD; Δέσμευση της RAD είναι να δημιουργεί τους καλύτερους δασκάλους στον κόσμο. Εγκαινιάζοντας ένα πρόγραμμα CPD θα είμαστε σε θέση να αποδείξουμε ότι οι δάσκαλοί μας βρίσκονται στην αιχμή της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο χορό, και ότι διαθέτουν τις πιο σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες. Αναγνωρίζοντας τη μάθηση που επιτυγχάνετε, το CPD σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθείτε ενεργά για την επαγγελματική σας ανάπτυξη και να επιδιώξετε προσωπικά οφέλη. Ποιους αφορά το πρόγραμμα CPD της RAD; Παρότι όλα τα μέλη μας μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες CPD, η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για τους δασκάλους που έχουν πιστοποιηθεί από τη RAD, καθώς και τους δασκάλους που έχουν αναγνωριστεί κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. Πότε ξεκινά το πρόγραμμα CPD της RAD; Το πρόγραμμα CPD της RAD ξεκινά την 1η Ιουλίου του Θα παρέχεται σε ετήσια βάση, με ένα έτος CPD να ξεκινά από την 1η Ιουλίου και να λήγει την 30ή Ιουνίου κάθε χρόνου. Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα CPD της RAD; Θα χρειαστεί να λαμβάνετε μέρος σε έναν ελάχιστο αριθμό δραστηριοτήτων CPD κάθε χρόνο, ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε την πιστοποίησή σας. Αυτή είναι η υποχρεωτική παρακολούθηση CPD. Η υποχρεωτική παρακολούθηση CPD θα πρέπει να ολοκληρωθεί στη διάρκεια ενός έτους CPD και εσείς θα πρέπει να μπορείτε να τεκμηριώσετε ότι οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχατε σχετίζονται με το επάγγελμά σας ως δασκάλου χορού. Μπορείτε να λάβετε μέρος σε δραστηριότητες CPD της RAD ή δραστηριότητες που παρέχονται από άλλους οργανισμούς. Εάν μια δραστηριότητα διοργανώνεται και παρέχεται από τη RAD, ονομάζεται «εσωτερική δραστηριότητα CPD». Εάν διοργανώνεται από άλλο οργανισμό, ονομάζεται «εξωτερική δραστηριότητα CPD». Για να αναγνωριστεί μια δραστηριότητα ως εξωτερική δραστηριότητα CPD θα πρέπει: να έχει σαφώς διατυπωμένους σκοπούς και στόχους να παρέχει μαθησιακά αποτελέσματα που μπορούν να καταδειχθούν να σχετίζεται με το επάγγελμά σας ως δασκάλου χορού να μπορεί να τεκμηριωθεί, π.χ. με μια βεβαίωση συμμετοχής. Πώς αποτιμώνται οι δραστηριότητες; Όλες οι δραστηριότητες CPD αποτιμώνται είτε: σε διδακτικές ώρες, είτε σε διδακτικές μονάδες. Μπορείτε να ανταποκριθείτε στην υποχρεωτική παρακολούθηση CPD συμμετέχοντας σε δραστηριότητες είτε διδακτικών ωρών είτε διδακτικών μονάδων ή σε συνδυασμό και των δύο. Οι δραστηριότητες CPD διδακτικών ωρών και οι δραστηριότητες CPD διδακτικών μονάδων δεν είναι αλληλοαποκλειόμενες. Με τη συμμετοχή σας σε δραστηριότητες CPD όλων των τύπων θα ανταποκριθείτε στην υποχρεωτική παρακολούθηση CPD και θα διευρύνετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας. Για τον πλήρη κατάλογο των δραστηριοτήτων CPD, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 2 3

3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CPD ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ; Οι δραστηριότητες CPD διδακτικών ωρών είναι εκείνες που αποτιμώνται με βάση το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να είναι είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές δραστηριότητες CPD. Κάποια παραδείγματα δραστηριοτήτων CPD διδακτικών ωρών: σεμινάρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων σεμινάρια πρώτων βοηθειών συνέδρια σεμινάρια διοίκησης επιχειρήσεων. Εάν έχετε αμφιβολίες για το αν μια δραστηριότητα είναι δραστηριότητα CPD διδακτικών ωρών, επικοινωνήστε με το τμήμα CPD. Τι είναι η υποχρεωτική παρακολούθηση CPD βάσει διδακτικών ωρών; Η υποχρεωτική παρακολούθηση CPD βάσει διδακτικών ωρών περιλαμβάνει τουλάχιστον 24 ώρες δραστηριοτήτων το χρόνο. Εάν η συμμετοχή σας υπερβαίνει τις 24 ώρες, οι επιπλέον ώρες δεν προσμετρώνται στο πρόγραμμα CPD του επόμενου έτους. Κάποιες δραστηριότητες CPD διδακτικών ωρών, όπως η εκμάθηση νέων προγραμμάτων Η/Υ, η ανάγνωση του Dance Gazette ή η περιήγηση σε online υλικό, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε λιγότερο επίσημο πλαίσιο. Αυτές οι δραστηριότητες είναι γνωστές ως ανεξάρτητες δραστηριότητες CPD. Το ανεξάρτητο πρόγραμμα CPD θα είναι διαφορετικό για τον καθένα. Είναι σημαντικό το δικό σας ανεξάρτητο πρόγραμμα CPD να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Το ένα τρίτο (οκτώ ώρες) της συνολικής υποχρεωτικής παρακολούθησης CPD βάσει διδακτικών ωρών μπορεί να αποτελείται από ανεξάρτητες δραστηριότητες CPD. Εάν έχετε αμφιβολίες για το αν μια δραστηριότητα είναι ανεξάρτητη δραστηριότητα CPD, δείτε τον αναλυτικό πίνακα στη σελίδα 10, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το τμήμα CPD. Η Τζούλια παρακολούθησε ένα σεμινάριο εισαγωγής στα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα των βαθμίδων 4 5. Το σεμινάριο διήρκεσε τρεις ημέρες και πιστώθηκε με 24 ώρες. Καθώς η υποχρεωτική παρακολούθηση CPD προϋποθέτει τουλάχιστον 24 ώρες δραστηριοτήτων ανά έτος, η Τζούλια, παρακολουθώντας το σεμινάριο, ολοκλήρωσε την υποχρεωτική της παρακολούθηση CPD για το συγκεκριμένο έτος. Η σχολή της Μαρίας επηρεάστηκε σημαντικά από την οικονομική ύφεση και η Μαρία αντιμετώπιζε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Προσπαθώντας να διατηρήσει την πιστοποίησή της από την Ακαδημία, και μην μπορώντας να δαπανήσει πολλά χρήματα, σχεδίασε προσεκτικά το δικό της πρόγραμμα CPD. Η Μαρία συμπλήρωσε οκτώ ώρες ανεξάρτητων δραστηριοτήτων CPD, όπως η ανάγνωση του Dance Gazette (2 ώρες), η παρακολούθηση μιας παράστασης χορού σε ένα τοπικό θέατρο (2 ώρες), η συνάντηση με έναν σύμβουλο επιχειρησιακής ανάπτυξης (2 ώρες) και η συμμετοχή σε μια τοπική συνάντηση δασκάλων της RAD (2 ώρες). Έτσι απέμειναν μόλις 16 ώρες δραστηριοτήτων CPD που θα πρέπει να συμπληρωθούν. Η Μαρία αποφάσισε να αξιοποιήσει το υπόλοιπο της υποχρεωτικής παρακολούθησης CPD προκειμένου να αυξήσει το εισόδημά της, έτσι συμμετείχε σε ένα σεμινάριο της RAD για την πρακτική του χορού για ενήλικες (8 ώρες), ολοκλήρωσε ένα online σεμινάριο μάρκετινγκ (4 ώρες) και συμμετείχε σε δύο δωρεάν σεμινάρια διοίκησης επιχειρήσεων σε τοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (4 ώρες). Η Μαρία έχει πια διευρύνει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες και παρέχει μαθήματα για ενήλικες. 4 5

4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CPD ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ; Οι δραστηριότητες CPD διδακτικών μονάδων είναι εκείνες που αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες εκπαίδευσης, παρέχονται από έναν κρατικά αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα και πληρούν τα κριτήρια της RAD όσον αφορά τις δραστηριότητες CPD διδακτικών μονάδων. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να είναι είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές. Κάποια παραδείγματα δραστηριοτήτων CPD διδακτικών μονάδων: πτυχιακά προγράμματα βραβεία ανώτερης εκπαίδευσης σύντομα σεμινάρια. Εάν έχετε αμφιβολίες για το αν μια δραστηριότητα είναι δραστηριότητα CPD διδακτικών μονάδων, επικοινωνήστε με το τμήμα CPD. Τι είναι η υποχρεωτική παρακολούθηση CPD βάσει διδακτικών μονάδων; Η υποχρεωτική παρακολούθηση CPD βάσει διδακτικών μονάδων είναι η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αποτιμάται σε διδακτικές μονάδες και πληροί τα κριτήρια της RAD. Εάν η δραστηριότητα πληροί τα κριτήρια της RAD, θα προσμετρηθεί ως πλήρης υποχρεωτική παρακολούθηση CPD για όλο το έτος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί μερικά χρόνια, το πρόγραμμα αυτό ενδέχεται να προσμετρηθεί και για την υποχρεωτική σας παρακολούθηση CPD των επόμενων ετών. Τα κριτήρια της RAD για δραστηριότητες CPD διδακτικών μονάδων Οι δραστηριότητες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια. Πρέπει: να αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες εκπαίδευσης να παρέχονται από ένα κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 24 ώρες σπουδών το χρόνο. να μπορούν να τεκμηριωθούν ως σχετικές με το επάγγελμα του δασκάλου χορού. Η Σου Λιν διδάσκει εδώ και πέντε χρόνια. Θέλησε να διευρύνει τις γνώσεις της με περισσότερες σπουδές και αποφάσισε να παρακολουθήσει ένα διετές πρόγραμμα σπουδών χορού και πολιτισμού στο τοπικό πανεπιστήμιο. Για να βεβαιωθεί ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούσε να προσμετρηθεί ως CPD, επικοινώνησε με το πανεπιστήμιο το οποίο επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα αντιστοιχούσε σε 10 πιστωτικές μονάδες εκπαίδευσης και ότι περιλάμβανε 100 ώρες σπουδών το χρόνο. Καθώς το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρινόταν στα κριτήρια δραστηριοτήτων CPD διδακτικών μονάδων της RAD, τόσο για το πρώτο όσο και για το δεύτερο έτος, το πρόγραμμα προσμετρήθηκε ως δύο έτη υποχρεωτικής παρακολούθησης CPD. 6 7

5 Coins We have two types of coins for use on internal or external communications. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Coins We have two types of coins for use on internal or external communications. Internal use coins External use coins Πώς μπορώ να μάθω αν μια δραστηριότητα μπορεί να προσμετρηθεί στο CPD; 02 Ως δραστηριότητα CPD θεωρείται HouRs Internal κάθε επιμορφωτική use coins ή εκπαιδευτική δραστηριότητα που μπορεί να τεκμηριωθεί ως σχετική με το επάγγελμά σας ως δασκάλου χορού. Εάν 02 μια δραστηριότητα διοργανώνεται HouRs και παρέχεται credits HouRs από τη RAD, το υλικό που σχετίζεται με τη δραστηριότητα θα φέρει το λογότυπο CPD και μια σφραγίδα που θα υποδεικνύει αν η δραστηριότητα αποτιμάται σε διδακτικές ώρες ή σε διδακτικές HouRs μονάδες, καθώς credits HouRs τον αριθμό των ωρών ή μονάδων που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα. 01 HouRs Πώς μπορώ να προγραμματίσω Πώς μπορώ να καταγράφω το δικό μου CPD; τις δραστηριότητές cpd μου cpd στο πλαίσιο του CPD; Το 03 πώς θα προγραμματίσετε το 02 credits 03 δικό σας CPD θα το επιλέξετε Θα πρέπει να καταγράφετε όλες credits αποκλειστικά εσείς. Ωστόσο, External use coins τις δρατηριότητες CPD στις οποίες ένας καλός τρόπος να ξεκινήσετε συμμετέχετε κάθε χρόνο. Θα πρέπει είναι να σκεφτείτε τι θα θέλατε να μπορείτε να αποδείξετε ότι όλες να επιτύχετε στην καριέρα σας, cpd οι δραστηριότητες cpd σχετίζονται cpd με τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και το επάγγελμά σας ως δασκάλου μακροπρόθεσμα credits και πώς θα 02 χορού. Κατά 03 credits 01 συνέπεια θα χρειαστεί να μπορούσατε να επιτύχετε αυτούς έχετε στοιχεία που να τεκμηριώνουν credits τους στόχους. τις δραστηριότητες στις οποίες Δημιουργήσαμε ένα πλάνο συμμετέχετε. προσωπικής εξέλιξης CPD που cpd σας Θα χρειαστεί cpd να υποβάλετε τα cpd παρέχει ένα εύχρηστο πρότυπο και στοιχεία αυτά στη RAD έως την μερικές credits συμβουλές για το πώς 01 να 30ή Ιουνίου 07κάθε έτους. Αυτό credits 04 ξεκινήσετε τον προγραμματισμό σας μπορείτε να το κάνετε αφού credits και το τι θα πρέπει να λάβετε υπόψη. κατεβάσετε ένα έντυπο δήλωσης Μπορείτε να κατεβάσετε το πλάνο CPD από την ιστοσελίδα προσωπικής εξέλιξης CPD από τον ή αφού ιστότοπο της RAD στη διεύθυνση cpd ζητήσετε cpd ένα έντυπο δήλωσης cpd CPD 01 από το τμήμα Μελών. Θα πρέπει credits HouRs credits 04 Το πρόγραμμα CPD της RAD έχει να συμπληρώνετε credits το έντυπο και credits σχεδιαστεί ώστε να σας δίνει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθείτε να το στέλνετε έγκαιρα ώστε να το παραλαμβάνουμε ως την 30ή Ιουνίου κάθε χρόνο. Τι θα συμβεί αν δεν ολοκληρώσω την υποχρεωτική παρακολούθηση CPD; Εάν ένας δάσκαλος δεν καταφέρει να ολοκληρώσει την υποχρεωτική παρακολούθηση CPD, αυτό μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Πρακτικής για τους Δασκάλους που είναι πιστοποιημένοι από τη Βασιλική Ακαδημία Χορού, και θα μπορούσε να κριθεί ως παράπτωμα. Κατά συνέπεια η ιδιότητα μέλους και η ιδιότητα πιστοποιημένου δασκάλου της RAD ενδέχεται να υπόκεινται σε κυρώσεις, αναστολή ή τερματισμό. Η ψευδής δήλωση όσον αφορά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων CPD θα θεωρηθεί παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Πρακτικής για τους Δασκάλους που είναι πιστοποιημένοι από τη Βασιλική Ακαδημία Χορού και θα θεωρηθεί παράπτωμα. Κατά συνέπεια η ιδιότητα μέλους και η ιδιότητα πιστοποιημένου Υπάρχουν εξαιρέσεις στην υποχρεωτική παρακολούθηση CPD; Ναι. Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποιες συνθήκες που μπορεί να μη σας επιτρέπουν να ολοκληρώσετε την υποχρεωτική παρακολούθηση CPD. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να πληροίτε τα κριτήρια για περιορισμό της υποχρεωτικής παρακολούθησης CPD ή για εξαίρεση από αυτή, για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Λόγοι εξαίρεσης μπορεί να είναι οι ακόλουθοι: άδεια εγκυμοσύνης ή γονική άδεια καθήκοντα κηδεμόνα/φροντιστή πένθος σοβαρή ασθένεια εκπαιδευτική, παρατεταμένη άδεια ή «διάλειμμα καριέρας» μετεγκατάσταση. Μπορείτε να βρείτε online τον οδηγό πολιτικής και διαδικασίας εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ενεργά για την επαγγελματική σας ανάπτυξη. Όσο περισσότερο χρόνο cpd Η υποβολή cpd της δήλωσης CPD αφιερώνετε στον προγραμματισμό δασκάλου της RAD ενδέχεται να 01 παρακολούθηση CPD, στην Royal academy of dance αποτελεί μέρος της διαδικασίας cpd identity Guidelines 01 υπόκεινται σε κυρώσεις, αναστολή 5 ιστοσελίδα HouRs credits των δραστηριοτήτων σας για το CPD, ανανέωσης της ιδιότητας μέλους τόσο περισσότερο θα ωφεληθείτε και δεν θα credits είμαστε σε θέση να τερματισμό. Ωστόσο, οι περιπτώσεις από αυτό. ανανεώσουμε την ιδιότητα μέλους μη ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής Τι πρέπει να κάνω αν πληρώ τα Εάν έχετε αμφιβολίες για το αν σας την 1η Σεπτεμβρίου αν δεν παρακολούθησης CPD της RAD θα κριτήρια εξαίρεσης; μια δραστηριότητα μπορεί να Οι δαπάνες μου για το CPD έχουμε λάβει αυτό το έντυπο. εξετάζονται από το τμήμα Μελών προσμετρηθεί στο CPD, θα πρέπει να εκπίπτουν από τη φορολογία; ως μεμονωμένες περιπτώσεις και Μπορείτε να υποβάλετε ένα επίσημο επικοινωνήσετε με το τμήμα CPD. Επίσης, το τμήμα Μελών θα όλες θα εξεταστούν με δίκαιο, αίτημα εξαίρεσης έως την 1η Ιουνίου emy of dance cpd identity Guidelines Οι αιτούντες που συμμετέχουν 5 πραγματοποιεί έναν ετήσιο έλεγχο αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο. σε συνεχιζόμενα προγράμματα των δηλώσεων CPD που έχουν επαγγελματικής κατάρτισης θα υποβληθεί από δασκάλους-μέλη πρέπει να ενημερωθούν για το από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο του εάν η δαπάνη εκπίπτει από τη ελέγχου, το τμήμα θα επικοινωνεί με φορολογία ανάλογα με το εάν οι τυχαία επιλεγμένους δασκάλους και ίδιοι είναι εργοδότες, υπάλληλοι ή θα τους ζητά να υποβάλλουν στοιχεία αυτοαπασχολούμενοι. Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί για τις δραστηριότητες CPD στις σε περίπτωση που η εκπαίδευση οποίες έχουν λάβει μέρος, ώστε να σχετίζεται με τη βελτίωση μιας τεκμηριώσουν την έγγραφη υπάρχουσας δεξιότητας, σε αντίθεση δήλωση CPD. με την περίπτωση απόκτησης μιας νέας δεξιότητας. του έτους για το οποίο θέλετε να εξαιρεθείτε. Ωστόσο, σε περίπτωση που το αίτημά σας δεν εγκριθεί, συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατό. Οι εξαιρέσεις ισχύουν μόνο για το έτος κατά το οποίο ζητούνται. Τι ισχύει για τις χώρες με μικρό αριθμό δασκάλων της RAD; Εάν ζείτε σε μια χώρα με λιγότερους από δέκα δασκάλους της RAD, ίσως είναι δυνατόν να διοργανώσετε ένα σεμινάριο αποτιμώμενο σε διδακτικές ώρες. Υπό αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να προσπαθείτε να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τις online δραστηριότητες CPD ή να ταξιδεύετε σε άλλες χώρες για δραστηριότητες CPD της RAD ή να παρακολουθείτε εξωτερικές δραστηριότητες CPD. Ενδέχεται επίσης να πληροίτε τα κριτήρια για περιορισμό της υποχρεωτικής παρακολούθησης CPD. Ο περιορισμός της υποχρεωτικής παρακολούθησης CPD θα αξιολογείται κατά περίπτωση και θα ληφθεί υπόψη η διαθεσιμότητα των δραστηριοτήτων. 8 9

6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CPD ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ Τι είναι οι δραστηριότητες CPD διδακτικών ωρών; Δραστηριότητες που αποτιμώνται σε χρονική διάρκεια ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CPD ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τι είναι οι δραστηριότητες CPD διδακτικών μονάδων; Δραστηριότητες που αποτιμώνται σε ακαδημαϊκές διδακτικές μονάδες Υποχρεωτική παρακολούθηση 24 ώρες ανά έτος Έως 8 ώρες μπορούν να είναι ανεξάρτητες δραστηριότητες CPD Κριτήρια της RAD για δραστηριότητες CPD διδακτικών μονάδων Πρέπει να αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες εκπαίδευσης Πρέπει να παρέχονται από ένα κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα Ποιες δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται; Παραδείγματα δραστηριοτήτων CPD διδακτικών ωρών Εσωτερικές δραστηριότητες CPD Εξωτερικές δραστηριότητες CPD Σεμινάρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων της RAD Σεμινάριο πρώτων βοηθειών Online σεμινάριο για το πρόγραμμα EduCare της NSPCC Ποιες δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται; Υποχρεωτική παρακολούθηση Πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 24 ώρες σπουδών ανά έτος Πρέπει να μπορεί να τεκμηριωθεί η σχέση τους με το επάγγελμά σας ως δασκάλου χορού Εσωτερικές δραστηριότητες CPD Εξωτερικές δραστηριότητες CPD που πληρούν τα κριτήρια της RAD. Εγγραφή σε δραστηριότητα αποτιμώμενη σε διδακτικές μονάδες η οποία πληροί τα κριτήρια της RAD, σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής σας στη δραστηριότητα. Πώς μπορώ να τεκμηριώσω τις δραστηριότητές μου; Πιστοποιητικά παρακολούθησης Επιστολή από τον οργανωτικό φορέα ή τον εκπαιδευτή όπου βεβαιώνεται η συμμετοχή Παραδείγματα δραστηριοτήτων CPD διδακτικών μονάδων Πτυχιακά προγράμματα π.χ. BA (Hons) Dance Education Βραβεία ανώτερης εκπαίδευσης Σύντομα σεμινάρια ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CPD Τι είναι οι ανεξάρτητες δραστηριότητες CPD; Δραστηριότητες λιγότερο επίσημου χαρακτήρα για τους δασκάλους Πώς μπορώ να τεκμηριώσω τις δραστηριότητές μου; Επιστολή από τον οργανωτικό φορέα της δραστηριότητας που περιγράφει την εγγραφή σας στη δραστηριότητα και τη διάρκειά της Παραδείγματα ανεξάρτητων δραστηριοτήτων CPD Καμία δραστηριότητα δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε περισσότερες από δύο ώρες Πώς μπορώ να τεκμηριώσω τις δραστηριότητές μου; Ανάγνωση του Dance Gazette ή άλλου περιοδικού ή επιθεώρησης για το χορό π.χ. Dancing Times, Pointe, Dance Europe Παρακολούθηση παραστάσεων χορού Εκμάθηση χρήσης νέου λογισμικού Η/Υ Χρήση online πηγών για να μάθετε περισσότερα για τον χορό Θεματική συζήτηση με άλλους χορευτές/συναδέλφους Ανασκόπηση όσων έχετε μάθει και καταγραφή τους στο πλάνο προσωπικής εξέλιξης CPD Συμμετοχή σε πάνελ/επιτροπές που ενισχύουν την απόκτηση γνώσεων και την εξέλιξη Συγγραφή άρθρων ή εργασιών και δημοσίευσή τους σε περιοδικά, επιθεωρήσεις, εφημερίδες, ενημερωτικά δελτία και εκδόσεις της RAD, π.χ. Focus on Members, Focus on Education, Dance Gazette Διατήρηση blog ή vlog Παρουσιάσεις σε συνέδρια/σεμινάρια Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) Διερεύνηση νομικών και κρατικών πολιτικών που επηρεάζουν εσάς και την επαγγελματική σας δραστηριότητα Συμμετοχή σε περιφερειακή ετήσια συνάντηση της RAD ή της Ακαδημίας Συμμετοχή σε επιτροπή ή πάνελ της RAD ή άλλων οργανισμών Συμμετοχή σε μαθήματα χορού Η συμμετοχή σε ανεξάρτητες δραστηριότητες CPD είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί. Φυλάξτε κάθε υλικό που θεωρείτε ότι είναι σχετικό, από αποδείξεις αγοράς έως αποκόμματα εισιτηρίων. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα CPD, καθώς και όλους τους κανόνες και κανονισμούς, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Εάν έχετε γενικές ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα ή το πώς λειτουργεί, επικοινωνήστε με το τμήμα CPD στη διεύθυνση Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες CPD και διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο, επικοινωνήστε με το τμήμα CPD στη διεύθυνση Εάν διαμένετε εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, επικοινωνήστε με το γραφείο της RAD στη χώρα σας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με εξαιρέσεις από το πρόγραμμα CPD ή θέλετε να ενημερωθείτε για τις συνέπειες μη εκπλήρωσης της υποχρεωτικής παρακολούθησης CPD, επικοινωνήστε με το τμήμα Μελών στη διεύθυνση rad.org.uk 10 11

7 Φωτογραφίες Eric Richmond (εξώφυλλο και σελίδες 5, 7, 8, 9) David Tett (σελίδες 4, 6, 9) Royal Academy of Dance 36 Battersea Square London SW11 3RA Τηλ.: +44 (0) Φαξ: +44 (0) www. rad.org.uk/cpd Η Royal Academy of Dance (Βασιλική Ακαδημία Χορού) είναι εγγεγραμμένη ως φιλανθρωπικό ίδρυμα στην Αγγλία και την Ουαλία με αρ. μητρώου

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο για μετανάστες δικαιούχους και υπόχρεους συμμετοχής, όπως και για αλλοδαπούς υπόχρεους συμμετοχής, οι οποίοι διαμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στη Γερμανία. Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Δρ. Γεώργιος Χωραττάς Υπεύθυνος για την Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση Κέντρο Παραγωγικότητας ECVET EXPERT Σεπτέμβριος 2014: 23/9 Λευκωσία, 24/9 Πάφος, 25/9 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο για αλλοδαπούς και αλλοδαπές που διαμένουν μεγαλύτερο διάστημα στη Γερμανία, για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για Γερμανούς υπηκόους με ανεπαρκείς γνώσεις γερμανικών.

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο για μετανάστες δικαιούχους και υπόχρεους συμμετοχής, όπως και για αλλοδαπούς υπόχρεους συμμετοχής, οι οποίοι διαμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στη Γερμανία. Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αίτηση για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο Αίτηση για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο www.ucas.com/international ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2014 Βημα Επιλογη προγραµµατων σπουδων Βημα Αιτηση Βημα Προετοιµασια για τις σπουδες Τι είναι η UCAS; Η UCAS παρέχει ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας Το παράδειγμα της Γερμανικής Σχολής Αθηνών Βασίλειος Τόλιας Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2011 Τι είναι η Παιδαγωγική Διαχείριση Ποιότητας (PQM) ; PQM

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT ( ΕΠΙΠΕΔΟ I)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT ( ΕΠΙΠΕΔΟ I) 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT ( ΕΠΙΠΕΔΟ I) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ http://diaviou.auth.gr/ Περιεχόμενα ΣΤΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα 1 Περιεχόμενα Α Β Γ Το ECVET και ο Σκοπός του Τα Βασικά Στοιχεία του ECVET Τα Οφέλη του ECVET 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διδασκαλία στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υποψήφιων καθηγητών Τεχνολογίας

Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διδασκαλία στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υποψήφιων καθηγητών Τεχνολογίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.09.5 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22560118 e-mail: tehnologia@cyearn.pi.ac.cy Διευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο!

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο! DTP Designer Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Authorized

Διαβάστε περισσότερα

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας: Σεμινάριο Ταχύρρυθμης Φροντιστηριακής Προετοιμασίας για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας και την Ανανέωση Άδειας Εργασίας SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην προσπάθειά του για αμεσότερη επαφή και ουσιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills)

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VCAL; Tο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Μάθησης [Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)] είναι μια πρακτική επιλογή για μαθητές Σχολικών Ετών 11 και 12 (Year 11 και 12). Tο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #9: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS

Ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS Ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ COMENIUS ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ομάδα εκπαιδευτικών που θα πραγματοποιήσει το πρόγραμμα (2 ώρες μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Γιώργος Μουστάκας email: moke1@aspete.gr ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 210-28 96 884 blog: http://mokeaspete.blogspot.com/

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σκοπός του προγράμματος Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA Το Foreign Account Tax Compliance Act ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό FATCA, είναι οι Κανόνες Φορολογικής Συμμόρφωσης που σχεδίασε η Υπηρεσία Εσόδων των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο!

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο! DTP Designer Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Δάφνης Από το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ19, ΠΕ20)

ΕΝΑΡΞΗ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ19, ΠΕ20) http://edu19-20.cti.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΑΡΞΗ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ19, ΠΕ20) Ανακοινώνεται η έναρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων Δεύτερης (Β ) περιόδου για

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA;

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; ΕΚΠΑΙ ΕΥTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ EUROLTA ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICC - INTERNATIONAL LANGUAGE NETWORK & ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; To

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / /2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες Κατευθυντήριες οδηγίες Σελίδα 1 από 6 Κατευθυντήριες οδηγίες Πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) - Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες των Γραφείων και σχετικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης οδηγών δημιουργικών περιηγήσεων 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ημερομηνία: 30-7-2015 Αριθμ. πρωτ.: Δ/1933 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών

Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης 2016-2017 Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών Διοίκηση Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτική Ηγεσία Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με έμφαση στη Διδακτική και την επικοινωνιακή

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.03 13:33:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΚΕΛ46Ψ8ΧΙ-ΑΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00 Από: Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Το Ετσι μαθαίνω και το Greek Lessons OnLine διοργανώνουν από κοινού επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Μάθημα

Ενημέρωση για το Μάθημα Ενημέρωση για το Μάθημα Δίκτυα - Ακαδημία CISCO Β και Γ Λυκείου Ακαδημία Δικτύων CISCO Δίκτυα και Ηλεκτρονικοί CCNA3: Switching Basics Υπολογιστές and Μέχρι το 1993 Προσωπικοί υπολογιστές Απομονωμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ξεχωριστών µορίων «CERP»

Οδηγός ξεχωριστών µορίων «CERP» Οδηγός ξεχωριστών µορίων «CERP» Για τη βοήθεια ιεθνώς Πιστοποιηµένων Συµβούλων Γαλουχίας IBCLC να αποκτήσουν δραστηριότητες και µόρια «CERP» για επαναπιστοποίηση Ως διεθνής οργανισµός, το Συµβούλιο IBLCE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης της Αγγλίας PAGE 1 OF 6 Human Resource Management Programme Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης (Institute

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ωδείο ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ. Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Ελληνικής Μουσικής. «Ολιστική Προσέγγιση της Ελληνικής Μουσικής»

Ωδείο ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ. Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Ελληνικής Μουσικής.  «Ολιστική Προσέγγιση της Ελληνικής Μουσικής» Ωδείο ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Ελληνικής Μουσικής www.kepem.org «Ολιστική Προσέγγιση της Ελληνικής Μουσικής» Διαδικτυακό (Online) Θερινό - Χειμερινό Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών με τη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γαβριήλ Δημητριάδης (28/07/1964)

Δρ Γαβριήλ Δημητριάδης (28/07/1964) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Γαβριήλ Δημητριάδης (28/07/1964) Εκπαιδευτικός στη Μέση Εκπαίδευση κλάδου ΠΕ04.02 Χημικός & (ΠΕ 17.12 Τεχνολόγος πετρελαίου και φυσικού αερίου). Βαθμός (Δ). Μ.Κ. (3). ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο!

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο! DTP Designer Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Authorized

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ενότητα 10: Σκοποί και Στόχοι των Προγραμμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ενότητα 10: Σκοποί και Στόχοι των Προγραμμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Ζητήματα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με Στόχο την Ανάπτυξη και Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ανέργων για υποβολή αιτήσεων

Πρόσκληση ανέργων για υποβολή αιτήσεων Πρόσκληση ανέργων για υποβολή αιτήσεων Η CONSUL AE, ενημερώνει ότι ξεκινά την διαδικασία υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης του Υποέργου της Πράξης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠ / ΣΗΣ Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής για πιστοποιημένους δασκάλους της Royal Academy of Dance

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής για πιστοποιημένους δασκάλους της Royal Academy of Dance Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής για πιστοποιημένους δασκάλους της Royal Academy of Dance Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση 1 2. Όραμα, αποστολή και αξίες της RAD 1 3. Προσδοκώμενες αξίες και συμπεριφορά 2 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Εκπαίδευση με ΤΠΕ Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Αστικής-Εμπορικής Διαμεσολάβησης

Πρόγραμμα Κατάρτισης Αστικής-Εμπορικής Διαμεσολάβησης Πρόγραμμα Κατάρτισης Αστικής-Εμπορικής Διαμεσολάβησης H ADR-ODR International είναι ο πρώτος οργανισμός επίλυσης διαφορών που επιχειρεί γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της παραδοσιακής διά ζώσης Εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ. Εμπιστευτική στο Συμβούλιο Εγγραφής

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ. Εμπιστευτική στο Συμβούλιο Εγγραφής ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου Τ.Κ. 22103, 1517 Λευκωσία Κύπρος Τηλ. 22452258, Φαξ: 22452292 Εμπιστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων. Η λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων ορίζεται βάσει του άρθρου 45 του νόμου 3966/2011, Συγκεκριμένα:

Κανονισμός λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων. Η λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων ορίζεται βάσει του άρθρου 45 του νόμου 3966/2011, Συγκεκριμένα: Κανονισμός λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων Η λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων ορίζεται βάσει του άρθρου 45 του νόμου 3966/2011, Συγκεκριμένα: Άρθρο 45 Διάρθρωση ωρολόγιου προγράμματος και λειτουργία ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία

SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία Κλιματική Αλλαγή Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη Περιβαλλοντική Μετανάστευση Φεβρουάριος - Ιούλιος 2017 1ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Καλών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΣΕΕ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΣΕΕ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΠΕΙ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΣΕΕ) 8.2.2017 Τα Σεμινάρια Ελεύθερης Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα