Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001"

Transcript

1 Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 14, 2001 Αναζητώντας την εικόνα του Ελκομένου της Μονεμβασίας. Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδρασή του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου ΦΩΣΚΟΛΟΥ Βασιλική /byzsym.879 Copyright 2001 To cite this article: ΦΩΣΚΟΛΟΥ (2001). Αναζητώντας την εικόνα του Ελκομένου της Μονεμβασίας. Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδρασή του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου. Βυζαντινά Σύμμεικτα, 14,

2 ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΦΏΣΚΟΛΟΥ ΑΝΑΖΗΤΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΌΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΆΣΙΑΣ Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδραση του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου Η μελέτη της καθηγήτριας Άννας Αβραμέα, με την οποία συμμετείχε στον τιμητικό τόμο για τον ακαδημαϊκό Μ. Χατζηδάκη, κλείνει με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστο ρία, από αυτές που ο αείμνηστος βυζαντινολόγος συνήθιζε με ζωντανό και ελκυ στικό τρόπο να διηγείται στους νεότερους: «Το 1963 όταν ο τιμώμενος Μ. Χατζη δάκης προετοίμαζε την έκθεση «Βυζαντινή Τέχνη - Τέχνη Ευρωπαϊκή» που έγινε στην Αθήνα, ζήτησε από τον τότε μητροπολίτη Μονεμβασίας την εικόνα της Σταυρώσεως του Χριστού που βρισκόταν στην εκκλησία του Ελκομενου Χριστού. Όπως διηγείτο ο Χατζηδάκης, ο μητροπολίτης του απήντησε ότι δεν είχε αντίρρηση, αλλά φοβόταν ότι οι κάτοικοι θα αντιδρούσαν. Και πραγματικά, ο εφημέριος, εκπροσω πώντας το ποίμνιο του, του έγραψε ότι το 'παλλάδιο' της Μονεμβασίας δε θα έφευ γε ποτέ από την πόλη του, γιατί 'τα ίδια μας έλεγε και ο Ισαάκιος, αλλά ουδέποτε επέστρεψε την εικόνα του Ελκομενου'»1. Η πικρία που, όπως χαρακτηριστικά συμπληρώνει η Αβραμέα, διατηρούσε η συλλογική μνήμη της πόλης προς την Πρω τεύουσα, οφείλεται σε ένα γεγονός που συνέβη πριν από οκτακόσια περίπου χρό νια, στη διάρκεια της βασιλείας του Ισαακίου Β' Αγγέλου, δηλαδή στη δεκαετία Τότε, σύμφωνα με την πληροφορία του Νικήτα Χωνιάτη, ο Ισαάκιος ανακαίνι σε το ναό του αρχιστρατήγου Μιχαήλ εν τω Άνάπλω στην Κωνσταντινούπολη και, Το θέμα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 12ο Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης με θέμα τη Ζωγραφική της τελευταίας Βυζαντινής Περιόδου που διοργάνωσε ο Μονεμβασιώτικος Όμιλος στη Μονεμβασία τον Ιούλιο Ευχαριστώ θερμά την καθηγήτρια Σόνια Καλοπίση-Βέρτη και τη φίλη και συνάδελφο Αναστασία Δρανδάκη για τις γόνιμες συζητήσεις και τις πολύτιμες υποδείξεις. 1. Άννα ΑΒΡΑΜΈΑ, Επαρχιακά ιερά κειμήλια στην Κωνσταντινούπολη από τον Μανουήλ Κομνη νό, Εύφρόσυνον. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, τομ. 1, Αθήνα 1991, 33.

3 230 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ προφανώς για να προσθέσει αίγλη στο εγχείρημα του, μετέφερε εκεί από περιοχές της αυτοκρατορίας, αλλά και την ίδια τη Βασιλεύουσα, ιερά κειμήλια που απεικόνι ζαν τον αρχάγγελο στον οποίο ήταν αφιερωμένη το μοναστήρι. Εκτός όμως από τα σημαντικά αυτά έργα τέχνης που σχετίζονταν με τον ομώνυμο άγιο της μονής, ο Ισαάκιος οργάνωσε επίσης τη μεταφορά εκ της νυν λεγομένης Μονεμβασίας της εικόνας του Ελκομενου, έργον άξιάγαστον και την τέχνην καί την χάριν. Ο Χωνιάτης προσθέτει επίσης πως η εικόνα αφαιρέθηκε από την πόλη συν δόλω, καθώς, όπως τονίζει, ου γαρ ακίνδυνος ην παντάπασιν ή προφανής έπιχείρησις2η εικόνα του Χριστού Ελκομενου της Μονεμβασίας μας είναι γνωστή μόνο από γραπτές πηγές. Η πρώτη αναφορά της από τον Χωνιάτη αποδεικνύει πως επρό κειτο για ένα σημαντικό ιερό κειμήλιο με ακτινοβολία που ξεπερνούσε τα τοπικά πλαίσια της πόλης. Για τη μεταγενέστερη τύχη της δεν γνωρίζουμε πολλά. Σίγουρα θα πρέπει να προξένησε αίσθηση στο θεοσεβούμενο και φιλοθεάμον κοινό της πρωτεύουσας, όπως μας αφήνει να υποθέσουμε το επίγραμμα που της αφιέρωσε ο Ιωάννης Απόκαυκος, με τίτλο Εις τον εν τω Άνάπλω Χριστον τον Έλκόμενον φοροΰντα στέφανον όκάνθινον καί συναγωγής Ιουδαίων Ισταμένων έγγύθεν. Το έργο του γνωστού εκκλησιαστικού αξιωματούχου αναμφίβολα αναφέρεται στην εικόνα της Μονεμβασίας και αποτελεί τη μοναδική πληροφορία που έχουμε για τον εικονογραφικό τύπο του έργου3. Τα αποσπασματικά στοιχεία, που προσφέρουν οι μέχρι στιγμής γνωστές πηγές, αλλά και το ίδιο το θέμα της, δηλαδή η παράσταση του Χριστού Ελκομενου, 2. ή δε τον βασιλέαις τούτου σπουδή, όπως εκ της νυν λεγομένης Μονεμβασίας άνακομίσειε τον έπί σταυρόν έλκόμενον Χριστόν, ώς έργον άξιάγαστον καί την τέχνην καί την χάριν, ουδέν άπελείπετο των έμμανεστάτων παθών δλος γαρ άνήρτητο ταίς έλπίσιν, εως εκείθεν σύν δόλω όφήρηκεν. Ού γαρ ακίνδυνος ην παντάπασιν ή προφανής έπιχείρησις. ΝικΉΤΑς XQNIATHÇ, Χρονική διήγησις Γ', στίχ (έκδ. I. A. VAN DIETEN, Βερολίνο-Νέα Υόρκη 1975, 442). Βλ. επίσης το σημείωμα στον κώδικα Κουτλουμουσίου 220: Ρ. SCHREINER, Die byzantinischen Kleinchroniken, Βιέννη , Ι, αρ. 41/3, σ. 319, II, σ Σχετικά με την αρπαγή της εικόνας, βλ. Ν. Α. Β'ΕΗς, Ό Έλκόμενος Χριστός της Μονεμβα σίας μετά παρεκβάσεων περί της αυτόθι Παναγίας της Χρυσαφιτίσσης, BNJ 10, , 213 και Haris KALLIGAS, Byzantine Monemvasia. The Sources, Μονεμβασία 1990, 69. Η μονή του Ανάπλου, όπου μεταφέρθηκε η εικόνα, πρέπει να ταυτισθεί με τη μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ έν τφ Σωσθενίω: R. JANIN, La géographie ecclésiastique de l'empire Byzantin. Le siège de Constantinople et le Patriarchat Oecuménique, III: Les églises et les monastères, Παρίσι 1969, Β'ΕΗς, Ό Έλκόμενος Χριστός, KALLIGAS, Byzantine Monemvasia, 70. Ο Απόκαυκος πρέπει να θαύμασε την εικόνα στο διάστημα που βρισκόταν στην πρωτεύουσα ως νοτάριος στην υπη ρεσία του Πατριαρχείου και πριν αναλάβει τα καθήκοντα του ως μητροπολίτης Ναυπάκτου στα Για τη ζωή και την εκκλησιαστική του σταδιοδρομία, βλ. Κ. ΛΑΜΠΡΌΠΟΥΛΟς, Ιωάννης Απόκαυκος. Συμβολή στην έρευνα του βίου και του συγγραφικού έργου του, Αθήνα 1988 [Ιστορικές Μονογραφίες 6],

4 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 231 που σπανιότατα επιλέγεται για τη διακόσμηση μιας βυζαντινής εικόνας με λατρευ τικό χαρακτήρα, μας παρέχουν ελάχιστες δυνατότητες για να προσεγγίσουμε το παλλάδιο της πόλης. Η πληροφορία, ωστόσο, του μητροπολίτη Μονεμβασίας προς τον αείμνηστο Μ. Χατζηδάκη ανοίγει κάποιους δρόμους προς αυτή την κατεύθυν ση. Και αυτό γιατί, πίσω από αυτή καθεαυτή την πληροφορία ότι δηλαδή η εικό να δεν επέστρεψε ποτέ στην πόλη διαφαίνεται μία ισχυρή τοπική προφορική παράδοση που σχετίζεται με αυτή. Τη σημαντική θέση που κατέχει η χαμένη εικόνα στη λαϊκή παράδοση της περιοχής αποκαλύπτει επίσης μία ακόμη ανάλογη προφορική μαρτυρία. Πρόκειται για μια διήγηση, που κατέγραψε στα τέλη περίπου του 19ου αιώνα ο Ν. Βέης. Σύμ φωνα με αυτή, όταν τον παλιό καιρό αλλόπιστοι πλημμύρισαν όλο το Μοριά, άντρες, γυναίκες και παιδιά έπεσαν μπροστά στην εικόνα του Ρχομενοϋ, που βρι σκόταν σε μία βασιλική εκκλησία κοντά στα Χρύσαφα, γυρεύοντας βοήθεια. Τότε η εικόνα άρχισε να περπατά και τελικά πήγε και στάθηκε στο νησί της Μονοβάσιας που ήταν έρημο και εκεί ο λαός που την ακολούθησε έκτισε το κάστρο, την πολι τεία και για τη θαυματουργή εικόνα την εκκλησία του Ρχομενοϋ1. Αυτό λοιπόν το περίφημο ιερό κειμήλιο, που οι θρύλοι και οι παραδόσεις της περιοχής έχουν συν δέσει με την ίδρυση της ίδιας της πόλης, είναι πολύ πιθανόν να έχει αφήσει τα ίχνη του στην τοπική καλλιτεχνική παραγωγή. Η σχετική έρευνα αποκάλυψε ότι στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου, και κυρίως της περιοχής της Λακωνίας, παρουσιάζει ιδιαίτερη διάδοση ένας συγκεκριμένος εικονογραφικός τύπος της παράστασης του 'Ελκομε νου, που απεικονίζει το τέλος της πορείας του Χριστού προς το Γολγοθά. Κεντρι κή εικονογραφική ενότητα στη λακωνική εκδοχή της σκηνής αποτελεί ο Χριστός και ο προσηλωμένος στο έδαφος Σταυρός, στη μία πλευρά του οποίου βρίσκεται 4. Β'ΕΗς, Ό Έλκόμενος Χριστός, Αξιοσημείωτη είναι η ομοιότητα της λαϊκής διήγησης με την πολυσυζητημένη πηγή για την ίδρυση της πόλης, το γνωστό Χρονικό της Μονεμβασίας. Για το κείμενο, βλ. P. LEMERLE, La Chronique improprement dite de Monembasie: le contexte historique et légendaire, REB 21, 1963, 1-49' πρβλ. KALLIGAS, Byzantine Monemvasia, 3 κ.ε. Σημειώνουμε, επίσης, πως η σημερινή εκκλησία του Ελκομενου, μία τρίκλιτη θολωτή βασιλική με τρούλλο στο μέσον του κεντρι κού κλίτους, οφείλεται στην τελευταία επισκευή, η οποία κατά την αφιερωματική επιγραφή έγινε στα Ωστόσο, σύμφωνα με σαφείς ενδείξεις ο ναός είχε και άλλες οικοδομικές φάσεις, η πρωιμότερη από τις οποίες πρέπει να τοποθετηθεί στα τέλη του 6ου αιώνα, εποχή κατά την οποία είναι γενικότερα αποδεκτό ότι ιδρύθηκε η πόλη: Ροδονίκη ΕΤΖΈΟΓΛΟΥ, Παλαιοχριστιανική βασιλική παρά τους Μολάους Λακωνίας, ΑΕ 1974, 256-7, Η ΊΔΙΑ, Νέα αρχαιολογικά δεδομένα για τη Βυζαντινή Μονεμβασία, Πρα κτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Σπάρτη 1975), Αθήνα (^Πελο ποννησιακά, Παρ. 6) τομ. Β', 320, Η ΊΔΙΑ, Quelques aspects des agglomérations paléochrétiennes au Sud-Est de la Laconie, Géographie historique du monde méditerranéen, Παρίσι 1988,

5 232 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ τοποθετημένη κλίμακα. Ο Θεάνθρωπος παριστάνεται φορώντας πορφυρό ένδυμα και λεπτό ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι, όρθιος και ελάχιστα σκυφτός, με τα χέρια δεμένα ή απλά σταυρωμένα εμπρός και κάτω από το ύψος του στήθους5. Μια βαθιά δραματική και συναισθηματικά φορτισμένη έκφραση διακρίνεται στο πρόσωπο Του καθώς στέκεται αντιμέτωπος με το σύμβολο του μαρτυρίου Του (εικ. 1). Σε ορισμέ να παραδείγματα, ο βασικός αυτός νοηματικός πυρήνας εμπλουτίζεται με δευτερεύ ουσες μορφές, όπως οι ρωμαίοι στρατιώτες που συνοδεύουν το Χριστό ή ο εβραί ος αρχιερέας, ο οποίος δείχνοντας το Σταυρό Τον προστάζει να ανέβει με τη λέξη άνάβηθι, που συνήθως αναγράφεται στο βάθος της σκηνής. Η πρωιμότερη ανάλογη παράσταση στο νότιο ελλαδικό χώρο απαντά στο ναό των Αγίων Θεοδώρων στην Καφιόνα της Μάνης, ζωγραφικό σύνολο με πολύ προ οδευτική τεχνοτροπία που έχει χρονολογηθεί στην περίοδο (εικ. 2). Από τα ελάχιστα ίχνη που είναι σήμερα ορατά, συμπεραίνεται πως η σκηνή της Καφιόνας περιοριζόταν στο βασικό εικονογραφικό πυρήνα, δηλαδή το Χριστό αντιμέτω πο με το Σταυρό και την κλίμακα ή πιθανόν και μόνον την κλίμακα6. Η λιτή και αφαιρετική απεικόνιση του Ιησού προ του Σταυρού επιλέγεται επί σης σε μια σειρά αποδόσεων του θέματος που σώζονται στις εκκλησίες του μεσαι ωνικού οικισμού στο Γεράκι. Πρόκειται για τις σκηνές στον Άγιο Νικόλαο Βαρικού στο Αλεποχώρι (τελευταία εικοσαετία 13ου αι.)7 και στον ομώνυμο ναό μέσα στο Γεράκι (τέλη 13ου αι.)8, από τις οποίες σώζονται σήμερα ελάχιστα μόνο ίχνη, και στο μεταγενέστερο ναό του κάστρου τη Ζωοδόχο Πηγή (1431)9 (εικ. 1). Σύμ5. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η συγκεκριμένη στάση, δηλαδή μορφή όρθια, σκυμμένη ελα φρά με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά, αποτελεί εικονογραφικό τόπο ήδη στην κλασική και ρωμαϊκή τέχνη, που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη θλίψη των αιχμαλώτων. Αργότερα, στη βυζαντινή εποχή εκφράζει θλίψη, πένθος και συγκρατημένο θρήνο, Η. MAGUIRE, The Depiction of Sorrow in Middle Byzantine Art, DOP 31, 1977, Βλ. επίσης, D. C. SHORR, The Mourning Virgin and St. John, Art Bulletin 22, 1940, 62-63, εικ Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗς, Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης, Αθήνα 1995, 91, 82 εικ. 10. Για το ναό και τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών του, βλ. επίσης Ν. Β. DRANDAKES, Les peintures murales des Saints-Théodores à Kaphiona (Magne du Péloponnèse), CA 32, 1984, και Sophia KALOPISSI-VERTI, Dedicatory Inscriptions and Donor Portraits in Thirteenth-Century Churches of Greece, Βιέννη1992, 66-67, αρ Αιμιλία ΓΚΙΑΟΎΡΗ, Ο ναός του Αγ. Νικολάου κοντά στο Γεράκι, ΑΔ 32, 1977, Α' Μελέται, Ν. Κ. ΜΟΥΤΣ οπουλος-γ. ΔΗΜΗΤΡΟΚΆΛΛΗς, Γεράκι. Οι εκκλησίες του οικισμού, Θεσσαλονίκη 1981, εικ Ανδρομάχη ΚΑΤΣΕΛΆΚΗ, Ο Χριστός Ελκόμενος επί σταυρού. Εικονογραφία και τυπολογία της παράστασης στη Βυζαντινή τέχνη (4ος αι. - 15ος αι.), ΔΧΑΕ (περ. Δ') 19, , 190, εικ. 18. Σχετι κά με το ναό και τις τοιχογραφίες του, βλ. Maria PANAYOTIDI, Les églises de Géraki et de Monemvasie, XXII Corso di Cultura sulï Arte Ravennate e Bizantina, 1975,

6 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 233 φωνα, επίσης, με συνοπτικές αναφορές σε σχετικές δημοσιεύσεις, στον ίδιο εικο νογραφικό τύπο πρέπει να ανήκε η σκηνή στον Άγιο Γεώργιο και στην Αγία Παρα σκευή στο κάστρο (μέσα 15ου αι.) και, τέλος, στον Άγιο Σώζοντα μέσα στον οικι σμό 10. Το λιτό εικονογραφικό σχήμα απαντά μία ακόμη φορά στο Γεράκι, στην παρά σταση στο ναό του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου (περ. 1300), η οποία εμπλουτίζε ται με μία επιπλέον μορφή, πιθανότατα τον εβραίο αρχιερέα, που εικονίζεται απέ ναντι από το Χριστό11. Την ίδια διάταξη ακολουθεί η παράσταση στην Παναγία Αγήτρια της Μάνης (β' μισό 13ου αϊ), με τη μόνη διαφορά πως παρουσιάζει τρεις εβραίους αρχιερείς αντιμέτωπους με τον Ελκόμενο Χριστό, από τους οποίους ο πρώτος με την τυπική λέξη όνάβηθι υψώνει το χέρι και δείχνει το Σταυρό12. Αντί θετα, στη μισοκατεστραμμένη σήμερα απεικόνιση του θέματος στον Άγιο Δημήτριο των Κροκεών (1286) απέναντι από το Χριστό πρέπει να απεικονιζόταν μόνο μια μορφή στρατιώτη, όπως υποδηλώνει η λόγχη που διασταυρώνεται με την κλίμακα του Σταυρού, και από τα χείλη του οποίου θα έβγαινε η αναγραφόμενη προσταγή άνάβηθι13 (εικ. 3-4). Ο ίδιος εικονογραφικός τύπος σημειώνεται επίσης στα Κύθηρα, που, όπως είναι γνωστό, συνδέονται με τη Λακωνία και ειδικότερα με τη Μονεμβασία με στε νούς πολιτικούς, θρησκευτικούς και καλλιτεχνικούς δεσμούς 14. Στον Άγιο Ανδρέα στα Περλεγγιάνικα, που χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο 13ου αιώνα, απένα ντι από τη συναισθηματικά φορτισμένη και εκφραστική μορφή του Χριστού απει κονίζεται σε αρκετά μικρότερη κλίμακα ο εβραίος αρχιερέας που Του υποδεικνύει 10. Σύμφωνα με την ΓΚΙΑΟΎΡΗ, Ο ναός του Αγ. Νικολάου κοντά στο Γεράκι, 102 σημ. 57. Βλ. επίσης ΚΑΤΣΕΛΆΚΗ, Ο Χριστός Ελκόμενος επί σταυρού, 190. Για την παράσταση στο ναό του Αγ. Σώζο ντα, βλ. Αιμιλία ΓΚΙΑΟΎΡΗ, Γεράκι. Αγιος Σώζων, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 10, 1977, ΜοΥΤΣΟΠΟΥΛΟς-ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗς, Γεράκι, πιν. 5. Για το ναό, βλ. επίσης PANAYOTIDI, Les églises de Géraki, ΔΡΑΝΔΆΚΗς, Μέσα Μάνη, 241 σχ. 15, εικ Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗς, Από τις τοιχογραφίες του Αγίου Δημητρίου Κροκεών (1286), ΔΧΑΕ (περ. Δ') 12, 1984, 228-9, εικ Για τα Κύθηρα και τις σχέσεις τους με τη Μονεμβασία, βλ. Ν. ΟικΟΝΟΜίΔΗς, Ο βίος του Αγίου Θεοδώρου Κυθήρων (10ος αι.), Τρίτον Πανιόνιον Συνέδριον. Πρακτικά, Αθήνα 1967 (ανατ. 0 ΊΔίΟς. Byzantium from the Ninth Century to the Fourth Crusade. Λονδίνο 1992, αρ. VII), 264 σημ. 4, 271' Judith HERRIN, Byzantine Kythera, στο: Kythera: Excavations and Studies conducted by the University of Pennsylvania and the Britisch School of Athens, Λονδίνο 1972, 41, 47 Elisabeth MALAMUT, Les îles de Tempire byzantin. VlIIe-XIIe siècles, Παρίσι 1988, 262, 545, Χρύσα ΜΑΛΤΈΖΟΥ, Από τα βυζα ντινά στα βενετικά Κύθηρα, στο: Μ. ΧΑΤΖΗΔΆΚΗς-Ιωάννα ΜπίΘΑ, Κύθηρα Ευρετήριο Βυζαντινών Τοι χογραφιών Ελλάδος, Αθήνα 1997,

7 234 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ το Σταυρό με την τυπική διαταγή όνάβηθι. Αντίστοιχα, στη σύγχρονη παράσταση στον Άγιο Νικόλαο στους Μολιγκάτες ο Θεάνθρωπος δεσπόζει στη δεξιά πλευρά της σκηνής, ενώ απέναντι του παριστάνεται σε αρκετά μικρότερο μέγεθος ο εβραί ος αρχιερέας συνοδευόμενος από ένα ρωμαίο στρατιώτη που υψώνει το χέρι δεί χνοντας το Σταυρό15 (εικ. 5-6). Όλα τα παραδείγματα της παράστασης, που αναφέραμε, μοιράζονται εκτός από την εικονογραφική συγγένεια ένα ακόμη κοινό στοιχείο που δεν φαίνεται να είναι τυχαίο: τη θέση τους στο εικονογραφικό πρόγραμμα των ναών. Συγκεκριμένα η παράσταση, τόσο στην περιληπτική, όσο και στην ανεπτυγμένη της εκδοχή, απει κονίζεται δίπλα από την κεντρική είσοδο, συνήθως στο δυτικό τοίχο των ναών, αποδεσμευμένη δηλαδή από τον αφηγηματικό κύκλο των Παθών που διακοσμού σε τα ανώτερα μέρη των τοίχων. Δύο μόνον εξαιρέσεις έχουν εντοπιστεί σε λακω νικά μνημεία. Πρόκειται για τις παραστάσεις του θέματος στο ναό της Παναγίας Χρυσαφίτισσας (1290)16 και στο καθολικό της Μονής Βρεστενίτισσας (περ. 1400)17, οι οποίες, αν και ακολουθούν το βασικό σχήμα του Χριστού αντιμέτωπου με το Σταυρό, εντάσσονται στο χριστολογικό κύκλο και εικονίζονται στους πλάγιους τοίχους του κυρίως ναού. Έξω από τα γεωγραφικά πλαίσια της λακωνικής γης και των γειτονικών Κυθή ρων, ο συγκεκριμένος εικονογραφικός τύπος στη μνημειακή ζωγραφική απαντά σε δύο κρητικά μνημεία του 14ου αιώνα18 και στην Όμορφη Εκκλησιά στην Αίγινα 15. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗς-ΜπίΘΑ, Κύθηρα, 32 εικ. 11, αρ. 3: 82 εικ. 8, αρ. 31: 235, εικ. 1, 8, 9. Η παρά σταση του Αγίου Νικολάου στους Μολιγκάτες έχει αποτειχισθεί και βρίσκεται σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, βλ. επίσης Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, Κατάλογος Έκθεσης, Αθήνα 1985, αρ. 47, Jenny ALBANI, Byzantinische Freskomalerei in der Kirche Panagia Chrysaphitissa, JOB 38, 1988, 377, εικ ΑΔ 35, 1980, Bl. Χρονικά,, 163, πιν. 64α. Για το ναό και τις τοιχογραφίες του, βλ. επίσης Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗς, Παναγία Βρεστενίτισσα, Πρακτικά Α' Λακωνικού Συνεδρίου Οκτωβρίου 1977) [= Λακωνικαί Σπουδαί (Σπάρτη -Γύθειο , 1979], και Ελένη ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΔΩΡΉ, Οι τοιχο γραφίες τριών ναών του Δεσποτάτου του Μορέως: έργο ενός εργαστηρίου);), ΔΧΑΕ (περ. Δ') 20, 1998, Ας σημειωθεί πως στα δύο παραπάνω παραδείγματα του θέματος απεικονίζονται περισσότερες μορφές και προστίθενται κάποιες χαρακτηριστικές αφηγηματικές λεπτομέρειες, όπως στη σκηνή της Χρυ σαφίτισσας ο υπηρέτης, ο οποίος, γονατιστός στο έδαφος, στερεώνει με σφυρί το κάτω μέρος του Σταυ ρού. 18. Στο ναό του Χριστού στα Μεσκλά (1303): Α. Κ. ΟΡΛΆΝΔΟς, Δύο βυζαντινά μνημεία της Δυτι κής Κρήτης, Άρχείον των βυζαντινών μνημείων τής 'Ελλάδος 8, , 156, εικ. 22, και στον ομώ νυμο ναό στις Ποταμιές: Chr. RANOUTSAKI, Die Fresken der Soteras Christos-Kirche bei Potamies. Studien zur byzantinischen Wandmalerei auf Kreta im 14. Jh., Μόναχο 1991, εικ Γ. ΣΩΤΗΡΊΟΥ, Ή "Ομορφη Εκκλησιά Αίγίνης, ΕΕΒΣ 2, 1925, 266, εικ. 15. Σχετικά με το ναό και τις τοιχογραφίες του, βλ. επίσης, Sophia KALOPISSI-VERTI, Tendenze stilistiche della pittura

8 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 235 (1289) (εικ. 7) Η συχνή παρουσία αυτής της εκδοχής του Ελκομενου στους υστεροβυζαντι νούς ναούς της Λακωνίας και της ευρύτερης περιοχής, όπως επίσης η ξεχωριστή θέση της σκηνής στο εικονογραφικό πρόγραμμα των ναών αποτελούν καταρχήν σημαντικές ενδείξεις, πως επρόκειτο για μία παράσταση με ιδιαίτερο νόημα και σημασία για την τοπική καλλιτεχνική παράδοση. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως, στις αρχές του αιώνα μας, ο G. Millet στη μελέτη του για την εικονογραφία των ευαγγελικών σκηνών, εντυπωσιασμένος από την αφαιρετικότητα και την εκφραστι κή δύναμη της παράστασης στη Ζωοδόχο Πηγή στο Γεράκι (εικ. 1), χωρίς ωστόσο να γνωρίζει την ύπαρξη της εικόνας του Ελκομενου ή τις σχετικές πηγές, διατύπω νε τη σκέψη πως ο συγκεκριμένος εικονογραφικός τύπος είχε πιθανότατα διαμορ φωθεί από τη λατρευτική εικόνα που θα υπήρχε παλαιότερα στον ομώνυμο ναό της 20 Μονεμβασίας. Από την ελκυστική υπόθεση του Millet και με βάση τα μέχρι στιγ μής δεδομένα, προκύπτουν μερικά σημαντικά ερωτήματα. Είναι γνωστό πως στη βυζαντινή τέχνη η σκηνή του Ελκομενου αποδίδεται σύμφωνα με δύο βασικά εικονογραφικά σχήματα. Το πρώτο απεικονίζει την πορεία του Χριστού προς το Γολγοθά και το δεύτερο, αυτό που απαντά στη Λακωνία, παρι- monumentale in Grecia durante il XIII secolo, XXXI Corso di Cultura sult Arte Ravennate e Bizantina (1984), 250' Η ΙΔΙΑ, Τάσεις της μνημειακής ζωγραφικής περί το 1300 στον ελλαδικό και νησιωτικό χώρο, στο: Ο Μανουήλ Πανσέληνος και η εποχή του, Αθήνα 1999, 76' Βασιλική ΦΏΣΚΟΛΟΥ, Η επιγραφή της 'Ομορφης Εκκλησιάς στην Αίγινα: Μια προσπάθεια ιστορικής ερμηνείας, 15ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Περιλήψεις ανακοινώσεων, Αθήνα 1995, 79' Η ΊΔΙΑ, Πιθανή απεικόνιση του Παναγίου Τάφου στην παράσταση του Επιτάφιου Θρήνου της Όμορφης Εκκλησιάς στην Αίγινα, 16ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Περιλήψεις ανακοι νώσεων, Αθήνα 1996, 78. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η μέχρι στιγμής μελέτη του μνημείου στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής έχει αποκαλύψει στενές εικονογραφικές και τεχνοτροπικές ομοι ότητες με την καλλιτεχνική παραγωγή της Λακωνίας. 20. G. MILLET, Recherches sur l'iconographie de l'evangile aux XlVe, XVe et XVIe siècles, Παρί σι 1916, 382-3, εικ Για την εικονογραφία της σκηνής, βλ. MILLET, Recherches, ' Β'ΕΗς, Ό Έλκόμενος Χριστός, ' Βενετία Λ. ΚΏΤΤΑ, Ή έξέλιξις της εικονογραφικής παραστάσεως του Ελκομενου (Χριστού) έν τη χριστιανική τέχνη, BNJ 14, 1938, ' Ν. Β. ΔΡΑΝΔΆΚΗς, Ό εις Άρτον Ρεθύμνης ναΐσκος του 'Αγίου Γεωργίου, Κρητικά Χρονικά 11, 1957, ' Β. WlLK, Die Darstellung der Kreuztragung Christi und verwandten Szenen bis um 1300, Βερολίνο 1969, ' G. SCHILLER, Iconographie der christlichen Kunst, II, Gütersloh 1968, 88-93' M. BOSKOVITS, Kreuzbesteigung, Lexikon der christlichen Ikonographie II, στ ' Melitta EMMANUEL, Die Fresken der MuttergottesHodegetria Kirche in Spelies auf der Insel Euboia (1311), BZ 83, 1990, και ΚΑΤΣΕΛΆΚΗ, Ο Χρι στός Ελκόμενος επί σταυρού,

9 236 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ στά το τέλος της πορείας και παρουσιάζει το Σωτήρα αντιμέτωπο με το Σταυρό21. Επιπλέον, από άποψη περιεχομένου η παράσταση δεν ανήκει στο λειτουργικό κύκλο του Δωδεκαόρτου22, αλλά αποτελεί μέρος της αφήγησης του Θείου Πάθους. Το θέμα είναι, λοιπόν, δυνατόν να απεικονισθεί με δύο τρόπους και δεν απο τελεί την εικαστική απόδοση συγκεκριμένης μεγάλης εορτής του λειτουργικού έτους, οι οποίες κατά κύριο λόγο απεικονίζονται στις βυζαντινές εικόνες23. Προ κύπτει, επομένως, το ερώτημα: ποιος από τους δύο εικονογραφικούς τύπους θα ταί ριαζε σε μία εικόνα λατρευτικού περιεχομένου; Με άλλα λόγια, θα μπορούσε η λακωνική εκδοχή της παράστασης με το Χριστό και τον προσηλωμένο στο έδαφος Σταυρό να αποτελέσει το θέμα εικόνας με λατρευτικό χαρακτήρα και κατ' επέκταση να αντικατοπτρίζει το παλλάδιο της Μονεμβασίας; Για να απαντήσουμε στο ερώτη μα αυτό θα πρέπει να στραφούμε σε μια σύντομη ανασκόπηση της εικονογραφίας του θέματος και ειδικότερα της προϊστορίας του εικονογραφικού σχήματος, που απαντά στη Λακωνία. Η παράσταση του Χριστού 'Ελκομενου επί Σταυρού εμφανίζεται στη χριστια νική τέχνη ήδη στην παλαιοχριστιανική εποχή και κατά την πρώιμη αυτή περίοδο των εικονογραφικών αναζητήσεων και πειραματισμών αποδίδει την πορεία του Σωτήρα προς το Γολγοθά24. Ο ίδιος εικονογραφικός τύπος ακολουθείται χωρίς εξαιρέσεις στα λίγα αριθμητικά παραδείγματα του θέματος που σώζονται σε ζωγρα φικά σύνολα της περιόδου μετά την Εικονομαχία και μέχρι τα τέλη του 12ου αιώνα. 22. Για το Δωδεκάορτο, βλ. Ο. DEMUS, Byzantine Mosaic Decoration. Aspects of Monumental Art in Byzantium, Λονδίνο 1948, 22' M. RESTLE, Dodekaortion, Reallexikon der byzantinischen Kunst I (1966), στ Για το λειτουργικό του χαρακτήρα, βλ. Α. GRABAR, Un rouleau liturgique constantinopolitain et ses peintures, DOP 8, 1954, 161 κ.ε., κυρίως 190' E. KITZINGER, Reflection on the Feast Cycle in Byzantine Art, CA 36, 1988, 51 κ.ε.' J.-M. SPIESER, Liturgie et programmes iconographiques, TM 11, 1991, Σχετικά με τα θέματα που απαντούν στις μεσοβυζαντινές εικόνες, και κυρίως με την απεικό νιση των σκηνών του Δωδεκαόρτου, βλ. M. CHATZIDAKIS, L'évolution de l'icone aux lle-13e siècles et la transformation du templon, Actes du XVe Congrès International d'études Byzantines, I. Art et Archéologie, Αθήνα 1979, 344, ' Κ. WEITZMANN, Icon Programs of the 12th and 13th Centuries at Sinai, ΔΧΑΕ (περ. Δ') 12, 1984, 64-86, 113' Η. BELTING, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, Μόναχο 1991, Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σκηνή στον Άγιο Απολλινάριο το Νέο στη Ραβέννα (6ος αι.), F. W. DEICHMANN, Ravenna, Hauptstadt des spätantiken Abendlandes. III, Wiesbaden 1958, mv Βλ. επίσης ΚΑΤΣΕΛΑΚΗ, Ο Χριστός Ελκόμενος επί σταυρού, 198. Για τις πρώιμες παραστάσεις του θέματος, Η. LAAG-G. JASZAI, Kreuztragung Jesu, Lexikon der Christlichen Ikonographie III, στ

10 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 237 Καθώς μάλιστα στο λειτουργικό και δογματικό χαρακτήρα του κλασικού μεσοβυζαντινού εικονογραφικού προγράμματος συνήθως δεν προβλεπόταν «χώρος» για αφηγηματικές σκηνές, όπως αυτή του Ελκομενου, η παράσταση την περίοδο αυτή απαντά αποκλειστικά σε μνημεία της Καππαδοκίας, τα οποία χαρακτηρίζονται για την αφηγηματικότητα των εικονογραφικών τους προγραμμάτων25. Αντίθετα, από τα τέλη του 12ου αιώνα, η αυξανόμενη τάση «εξανθρωπισμού» και απόδοσης έντονων συναισθημάτων που χαρακτηρίζει την καλλιτεχνική παραγωγή της εποχής 26 θα 27 συντελέσει στην ανάπτυξη του κύκλου των Παθών και κατ' επέκταση στη συχνό τερη παρουσία του θέματος στη διακόσμηση των υστεροκομνήνειων και κυρίως των υστεροβυζαντινών ζωγραφικών συνόλων. Ωστόσο, και πάλι ο εικονογραφικός τύπος της σκηνής που θα κυριαρχήσει είναι αυτός που απεικονίζει την πορεία του 28 Θεανθρώπου προς τη Θυσία. Παράλληλα όμως με τη μνημειακή ζωγραφική, η παράσταση του Ελκομενου αναπτύσσεται στη διάρκεια της μεσοβυζαντινής περιόδου και σε άλλες μορφές τέχνης, όπως στα εικονογραφημένα χειρόγραφα, που διακρίνονται για την ελαστι κότερη επιλογή των θεμάτων τους, ή σε πολύτιμα αντικείμενα μικροτεχνίας, όπως οι σταυροθήκες, που η ίδια η χρήση τους παραπέμπει σε θέματα σχετικά με το Θείο Πάθος. Σε αναλόγου τύπου έργα βρίσκουμε τα παλαιότερα παραδείγματα του Χρι- 25. Βλ. π.χ. την παράσταση στο Elmali και το Carikli Kilise: M. RESTLE, Byzantine Wall Painting in Asia Minor, II, Recklinghausen 1967, πιν. 182, 208. Βλ. επίσης ΚΑΤΣΕΛΑΚΗ, Ο Χριστός Ελκόμενος επί σταυρού, 198. Σχετικά με την αφηγηματική διάσταση των εικονογραφικών προγραμμάτων της Καππα δοκίας, βλ. Anne WHARTON-EPSTEIN, Tokali Kilise. Tenth-Century Metropolitan Art in Byzantine Cappadocia, Washington, D.C. 1986, Lydie HADERMANN-MISGUICH, La peinture monumentale tardo-comnène et ses prolongements au XlIIe siècle, Actes du XVe Congrès International d'études Byzantines, Rapports et co-rapports, III. Art et Archéologie, Αθήνα 1976, 126. Βλ. επίσης Tania VELMANS, Les valeurs affectives dans la peinture murale byzantine au XlIIe siècle et la manière des les représenter, στο: L'art byzantin du XHIe siècle. Symposium de Sopocani 1965, Βελιγράδι 1967, 50 και H ΊΔΙΑ, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Age, Παρίσι 1977, Για την ανάπτυξη του εικονογραφικού κύκλου των Παθών, βλ. Suzy DUFRENNE, L'enrichissement du programme iconographique dans les églises byzantines du XlIIe siècle, L'art byzantin du XlIIe siècle. Symposium de Sopocani 1965, Βελιγράδι 1967, 42-43' H ΙΔΊΑ, Les programmes iconographiques des églises byzantines de Mistra, Παρίσι 1970, 30-31, 58-9' Jacqueline LAFONTAINEDOSOGNE, L'évolution du programme décoratif des églises de , Actes du XVe Congrès International d'études Byzantines, Rapports et co-rapports, III. Art et archéologie, Αθήνα 1976, ' Karin M. SKAWRAN, The Development of Middle Byzantine Fresco Painting in Greece, Πρετόρια 1982, ΚΑΤΣΕΛΆΚΗ, Ο Χριστός Ελκόμενος επί σταυρού, 198.

11 238 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ στού Ελκομενου αντιμέτωπου με το σύμβολο του μαρτυρίου Του. Η πρωιμότερη γνωστή παράσταση απαντά σε εικόνα μηνολογίου της Μονής Σινά του 11ου αιώνα, η οποία περιλαμβάνει στην πίσω όψη της έναν εκτεταμένο κύκλο Παθών 29. Η εικόνα υπήρξε τμήμα ενός πολύπτυχου, για το οποίο ο Κ. Weitzmann, εξαιτίας του αφηγηματικού του χαρακτήρα αλλά και της τεχνοτροπίας του, που θυμίζει έντονα μικρογραφίες χειρογράφων, έχει προτείνει ως πρότυπο ένα 30 πλούσια εικονογραφημένο ευαγγελιστάριο (εικ. 8). Δύο παραστάσεις σε διαφορετικό καλλιτεχνικό μέσο, και συγκεκριμένα σε σμάλτο, αποτελούν τα επόμενα χρονικά παραδείγματα και συγχρόνως απαντούν στο αρχικό μας ερώτημα. Πρόκειται για τις σκηνές στη σταυροθήκη του Esztergom και στη στάχωση ευαγγελίου της Bibliotheca degli Intronati στη Σιέννα, δύο έργα που ανήκουν στην καλλιτεχνική παραγωγή της Κωνσταντινούπολης. Η περίφημη σταυροθήκη του Esztergom βρίσκεται σήμερα στον ομώνυμο καθεδρικό ναό της Ουγγαρίας και χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα31. Στο κέντρο της είναι τοποθετημένα σε σχήμα σταυρού τα ιερά λείψανα του Τιμίου Ξύλου και περι βάλλονται από θέματα που σχετίζονται άμεσα με το Σταυρό. Η παράσταση στο αρι στερό κάτω τμήμα επιγράφεται EAKOMENOC ΕΠΙ CT(AY)POY και εικονίζει το Χρι στό στην τυπική στάση ανάμεσα σε ένα ρωμαίο στρατιώτη, που τον σπρώχνει ελα φρά, και στον εβραίο αρχιερέα, ο οποίος του δείχνει προς το κέντρο της λειψανο θήκης, στο αρχέτυπο δηλαδή του συμβόλου της Θυσίας (εικ. 9). Η στάχωση του ευαγγελίου της Σιέννας είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντι κείμενο τέχνης. Αποτελείται από διαφορετικής προέλευσης και χρονολόγησης σμάλτα, τα οποία οργανώθηκαν σε αυτή τη μορφή στα μέσα του 14ου αιώνα, όταν ο Petro di Giunta Torrigiani αγόρασε το έργο στην Κωνσταντινούπολη. Ένα από αυτά τα σμάλτα απεικονίζει το Χριστό, με ακάνθινο στεφάνι, δεμένα χέρια και ελα- 29. Γ. και Μαρία ΣΩΤΗΡΊΟΥ, Εικόνες της Μονής Σινά, Αθήνα , τομ. Α' πιν , τομ. Β', Σημειώνουμε πως στον ιδιαίτερα εκτενή κύκλο του Θείου Πάθους της σιναϊτικής εικόνας περιλαμβάνονται σκηνές εξαιρετικά σπάνιες, όπως αυτή του Χριστού στη φυλακή, που είναι εμπνευσμέ νη από ύμνο της Μεγάλης Παρασκευής. 30. Κ. WEITZMANN, Byzantine Miniatures and Icon Painting in the Eleventh Century, Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination, Σικάγο 1971, Κ. WESSEL, Die byzantinische kunst, Recklinghausen 1967, αρ. 49, σ ' J. C. ANDERSON, The Esztergom Staurotheke, στο: Η. C. EVANS-W.D. WIXON (επιμ. έκδ.), The Glory of Byzantium. Art and Culture in Middle Byzantine Era A.D , Νέα Υόρκη 1997, αρ. 40, σ. 81. Σχετικά με την προέλευση της σταυροθήκης από την πρωτεύουσα, βλ. WESSEL, Die byzantinische kunst, 162, όπου ειδικότερα υποστηρίζεται πως επρόκειτο πιθανότατα για δώρο του Μανουήλ Κομνηνού ( ) προς τον μελλοντικό γαμπρό του, βασιλιά της Ουγγαρίας Βέλα Γ'.

12 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 239 φρά σκυφτό, συνοδευόμενο από την επιγραφή EAKOMENOC ΕΠΙ CT(AY)POY, που αποκαλύπτει το νόημα της παράστασης. Το πλακίδιο του Χριστού μαζί με το ομοί ου σχήματος και διαστάσεων πλακίδιο με την παράσταση του Ιωάννη και της Θεο τόκου, που είναι ενσωματωμένο στην ίδια όψη του ιερού βιβλίου, είναι βέβαιο πως ανήκαν αρχικά σε ένα αντικείμενο, πιθανότατα μία σταυροθήκη32 (εικ. 10). Η αφαιρετική διάθεση και η λιτότητα που διακρίνει την απεικόνιση του μονα χικού Θεανθρώπου στο ευαγγέλιο της Σιέννας, ακόμη και αν αποτελούσε μέρος μεγαλύτερου συνόλου, ανάλογου με εκείνο της σταυροθήκης του Esztergom, της προσδίδει το χαρακτήρα εικόνας και μας επιτρέπουν να υποθέσουμε την ύπαρξη κάποιου λατρευτικού προτύπου, στο οποίο ανάγονται και οι δύο παραπάνω χυμευτές παραστάσεις του Χριστού Ελκομενου33. Πέρα όμως από την αισθητική εντύπωση που δημιουργούν οι δύο παραστά σεις, η επιλογή τους για τη διακόσμηση μιας σταυροθήκης, αποτελεί ακόμη μία ένδειξη πως το θέμα σχετίζεται με λατρευτικές πρακτικές. Από αφηγηματικές πηγές γνωρίζουμε πως οι σταυροθήκες δεν ήταν απλώς πολύτιμα έργα τέχνης που περι είχαν ιερά λείψανα, αλλά χρησίμευαν και ως λατρευτικές εικόνες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα από τη Διάταξη του Μιχαήλ Ατταλειάτη (1077), όπου ένα τέτοιο αντικείμενο ονομάζεται προσευχάδιον3'1, ενώ σε μεσαιωνικά κείμενα, τόσο βυζα ντινά όσο και δυτικά, οι όροι θήκη σταυρού και αντίστοιχα repositorium crucis αντικαθίστανται συχνά με τις λέξεις είκών και tabula, table ή icona35. Αν αναλογισθούμε επίσης πόσο διαδεδομένη ήταν η λατρεία του Τιμίου Σταυ ρού στο Βυζάντιο, και ιδιαίτερα στην ίδια την πρωτεύουσα, όπου τρεις τουλάχιστον 32. L. MALLE, Cloisonnés bizantini, Τορίνο 1967, , εικ. 92 P. HETHERINGTON, Byzantine Enamels on a Venetian Book-Cover, CA 27, 1978, 133, , εικ. 2' ΚΑΤΣΕΛΑΚΗ, Ο Χριστός Ελκό μενος επί σταυρού, WiLK, Die Darstellung der Kreuztragung, Συγκεκριμένα, στο Τυπικό της μονής του Χριστού Πανοικτιρίμονος στην Κωνσταντινούπολη και του πτωχοκομείου στη Ραιδεστό, που ίδρυσε ο Ατταλειάτης, αναφέρεται: Προσευχάδιον έχον εσωθεν τίμιον ξύλον, χειμευτούς β ' αγγέλους, καί κάτωθεν την Θεοτόκον, τον αγιον τον θεολόγον καί τον αγιον Κωνσταντϊνον καί τήν άγίαν 'Ελένην, αμφότερους χρυσούς άργυρούν Ίωάννην χειμευτούς εστί δε ή θήκη όλάργυρος. Ρ. GAUTIER, La Diataxis de Michael Attaliate, REB 39, 1981, 129, στίχ A. FROLOW, Les reliquaires de la Vraie Croix, Παρίσι 1965, H σημαντικότερη γιορτή ήταν η "Υψωσις του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου, R. TAFTΑ. KAZHDAN, Cross, Cult of, ODB Y Sirarpie DER NERSESSIAN, La "fête de l'exaltation de la croix", Annuaire de l'institut de Philologie et d'histoire Orientales et Slaves 10, 1950, Δύο ακόμη σημαντικές γιορτές στην Κωνσταντινούπολη αναφέρονται από το Περί βασιλείου τάξεως, την 1η Αυγού στου, όπου λάμβανε χώρα η περιφορά του Τιμίου Σταυρού που φυλασσόταν στον Ιερό Παλάτιο, γεγο-

13 240 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ εορτές του λειτουργικού έτους ήταν αποκλειστικά αφιερωμένες σε αυτόν36, θα ήταν δυνατό να υποθέσουμε πως η λατρευτική διάσταση της συγκεκριμένης εικονογρα φικής εκδοχής του Ελκομενου εστιάζεται στον πυρήνα της, δηλαδή το Σταυρό, όπως άλλωστε τούτο δηλώνεται με σαφήνεια στη σταυροθήκη του Esztergom. Όλες οι επιμέρους υποθέσεις επιβεβαιώνονται από το μοναδικό γνωστό παρά δειγμα εικόνας με θέμα τον Ελκόμενο από το Πελέντρι της Κύπρου, που χρονο 37 λογείται γύρω στο Στο εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό έργο η εικονογραφική παραλλαγή του Χριστού αντιμέτωπου με το Σταυρό επιλέγεται με σκοπό να αποτε λέσει τη λατρευτική εικόνα ενός ναού που ήταν αφιερωμένος στον Τίμιο Σταυρό 38 (εικ. 11). Είναι, επομένως, φανερό πως ο εικονογραφικός τύπος του Ελκομενου που απαντά στην υστεροβυζαντινή μνημειακή ζωγραφική της Λακωνίας αποτελεί μεσοβυζαντινό δημιούργημα της ίδιας της πρωτεύουσας που συνδέεται αποκλειστικά με έργα λατρευτικού χαρακτήρα. Το πρώτο του παράδειγμα, η εικόνα του Σινά, μας νός που θεωρείτο ένα είδος καθαγιασμού της πρωτεύουσας, και το τρίτο Σάββατο της Σαρακοστής, η προσκύνηση του Σταυρού, όπου σύμφωνα πάντα με το παραπάνω κείμενο τιμούνταν ο'ι τίμιοι καί ζωο ποιοί τρεις σταυροί σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της πόλης: J. Α. COTSONIS, Byzantine Figurai Processionai Crosses, Washington, D.C. 1994, Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως η Κωνσταντι νούπολη θεωρείται μετά τους Αγίους Τόπους το σημαντικότερο κέντρο διάδοσης της λατρείας του Τιμί ου Ξύλου, βλ. Α. FROLOW, La relique de la Vraie Croix. Recherches sur le développement d'un culte, Παρίσι 1961, 73 κ.ε. 37. Doula MOURIKI, Thirteenth-century Icon Painting in Cyprus, 77ie Griffon (Gennadius Library, Athens) NS 1-2, , 18' Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ, Εικόνες της Κύπρου, Λευκωσία 1991, 22, εικ. 14α' S. SOPHOCLEOUS, Icons of Cyprus 7th-20th Century, Λευκωσία 1994, αρ. 8, 79. The Glory of Byzantium, αρ. 73, σ Η ιδιαιτερότητα του θέματος της κυπριακής εικόνας έχει επισημανθεί από όλους τους μελετη τές, βλ. BELTING, Bild und Kult, 275 Π. Λ. ΒοκοτοποΥΛΟς, Ελληνική Τέχνη: Βυζαντινές Εικόνες, Αθήνα 1995, αρ. 52, σ. 203' Δήμητρα ΠΑΠΑΝΙΚΌΛΑ ΜΠΑΚΙΡΤΖΉ-M. ΙΑΚΏΒΟΥ (επιμ. έκδ.), Βυζαντινή Μεσαιωνι κή Κύπρος. Κατάλογος Έκθεσης, Λευκωσία 1997, αρ. 47. Σημειώνοντας τη σπανιότητα του θέματος της εικόνας από το Πελέντρι, η Annemarie WEYL CARR (Annemarie WEYL CARR-L. J. MORROCCO, A Byza ntine Masterpiece Recovered The Thirteenth-Century Murals of Lysi, Cyprus, Austin 1991, 99) τη συσχετίζει με πιθανή επίδραση της εικόνας της Μονεμβασίας. Η MOURIKI, Thirteenth-century Icon Painting in Cyprus, αιτιολογεί τη σπανιότητα της παράστασης με βάση την αφιέρωση του ναού στον Τίμιο Σταυρό και προσθέτει πως το θέμα «προδίδει» σχέσεις με Παλαιστίνη, που παρατηρούνται συχνά στην πολιτιστική ιστορία του νησιού. Ας σημειωθεί, επίσης, πως η αφιέρωση και η λατρευτική εικόνα του ναού στο Πελέντρι αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη διάδοση που αρκετά πρώιμα γνωρίζει η λατρεία του Τιμίου Ξύλου στην Κύπρο, γεγονός σχετίζεται άμεσα με την παράδοση πως η αγία Ελένη κατά την επι στροφή της από τους Αγίους Τόπους προς την Κωνσταντινούπολη πέρασε από το νησί και άφησε εδώ κομμάτια του Τιμίου Σταυρού, βλ. FROLOW, La relique de la vraie croix, 95 κ.ε.

14 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 241 αποκαλύπτει τις καταβολές του σε αφηγηματικά εικονογραφικά σύνολα, όπως είναι τα ιστορημένα χειρόγραφα, όπου πιθανόν συνέχισε να εξελίσσεται παράλληλα με την αφαιρετική της εκδοχή 39. Ένδειξη για την παράλληλη εξέλιξη του θέματος σε έργα αφηγηματικού χαρακτήρα αποτελεί η απόδοση της σκηνής στο ψηφιδωτό σύνολο του Monreale. Η σικελική παράσταση, αντίθετα από την σχεδόν σύγχρο νη της σκηνή στην σταυροθήκη του Esztergom., χαρακτηρίζεται από έντονη αφη γηματική διάθεση λόγω του πλήθους των μορφών, αλλά και εξαιτίας κάποιων γρα φικών λεπτομερειών, όπως του υπηρέτη που στερεώνει το σταυρό στο κάτω τμήμα της σκηνής και αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που στηρίζει την παραπάνω άποψη 40. Είναι ενδιαφέρον επίσης να σημειώσουμε πως, μέσα από την επίδραση της βυζαντινής τέχνης, το θέμα βρίσκει απήχηση και στην καλλιτεχνική έκφραση της Δύσης. Πρώτο παράδειγμα αποτελεί η μικρογραφία του Hortus Deliciarum (περ ), για την εικονογράφηση του οποίου κυρίως των σκηνών της Καινής Διαθήκης η χρήση βυζαντινού προτύπου θεωρείται βέβαιη41 (εικ. 12). Αργότερα, τον 13ο αιώνα, η παράσταση του Χριστού αντιμέτωπου με το σημείο του μαρτυρί ου Του απαντά στο χειρόγραφο Vat. lat. 39 από τη Βερόνα 42 και σε δίπτυχο της μονής Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος 4 3, έργο του οποίου η τεχνική και τεχνοτροπία υποδηλώνουν καταγωγή από τη Βενετία44. Τέλος, από τα δυτικά έργα του 13ου 39. Σύμφωνα με την Ann DERBES, Picturing the Passion in Late Medieval Italy. Narrative Painting, Franciscan Ideologies and the Levant, Cambridge 1996, 142 κ.ε., το θέμα θα μπορούσε να έχει προκύ ψει μέσα από μία αφηγηματική σειρά παραστάσεων, που εικονογραφούν την πορεία και την άφιξη του Ιησού στον Γολγοθά. 40. Ε. BORSOOK, Messages in Mosaic. The Royal Programmes of Norman Sicily ( ), Οξφόρδη 1990, εικ Herrad of Hohenbourg, Hortus Deliciarium, έκδ. και σχόλια R. GREEN, M. EVANS, Chr. BISCHOFF, M. CURSCHMANN, London-Leiden 1979, 174, εικ Είναι χαρακτηριστικό πως ένα από τα επιχειρήματα για τη χρήση ενός βυζαντινού χειρογράφου ως προτύπου στην εικονογράφηση του Hortus αποτελεί και η παραπάνω σκηνή (ό.π., 32-33). 42. St. BEISSEL, Vaticanische Miniaturen, Freiburg im Breisgau 1893, πιν. XIX.A. Για το χειρόγρα φο και τις σχέσεις του με βυζαντινά έργα, βλ. Ε. LUBA, Acts Illustration in Italy and Byzantion, DOP 31, 1977, Βλ. επίσης έγχρωμη φωτογραφία της παράστασης στον κατάλογο της έκθεσης, Bibliotheca Apostolica Vaticana Liturgie und Andacht im Mittelalter, Κολωνία 1992, αρ. 41 εικ Στ. Μ. ΠΕΛΕΚΑΝΊΔΗς, Π. Κ. ΧΡΉΣΤΟΥ, Χρυσάνθη ΜΑΥΡΟΠΟΎΛΟΥ-ΤΣΙΟΎΜΗ, Σ. ΚΑΔΑς, Οι θησαυροί του Αγίου Όρους. Εικονογραφημένα Χειρόγραφα, Β', Αθήνα 1975, πιν Θησαυροί του Αγίου Όρους. Κατάλογος έκθεσης, Θεσσαλονίκη 1997, αρ. 9.29, σ Το δίπτυχο του Χιλανδαρίου δεν είναι το μοναδικό τέτοιο έργο, ανάλογα υπάρχουν στη μονή Αγίου Παύλου και σε μουσείο της Βέρνης, και αποδίδονται από τον Ρ. Huber, σε βενετικό εργαστήριο. Ο ίδιος διακρίνει επίσης τρεις διαφορετικές τεχνοτροπίες στο έργο και η παράσταση του Ελκομενου ανήκει σύμφωνα με αυτή τη διάκριση στο «Paduaner Stil», καθώς θυμίζει μικρογραφίες της σχολής της

15 242 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ αιώνα που εξακολουθούν να επηρεάζονται από τη βυζαντινή τέχνη, αναφέρουμε την απεικόνιση του θέματος στο σταυρό του San Gimigniano, έργο του ζωγράφου 45 Copo di Marcovaldo (λίγο μετά το 1260) (εικ. 13). Στη Δύση, ο εικονογραφικός τύπος θα εμπλουτισθεί κατά τον 13ο αιώνα με νέες λεπτομέρειες, όπως την απεικόνιση του Χριστού που βγάζει τα ενδύματα Του και της Παναγίας που προσπαθεί να αποτρέψει την ανάβαση Του στο Σταυρό, στοι χεία που οι δυτικοί καλλιτέχνες εμπνέονται από τα θρησκευτικά συγγράμματα της εποχής τους 46. Παράλληλα, ο ίδιος τύπος θα παραμείνει σε χρήση και στην τέχνη της Βασιλεύουσας, όπως αποδεικνύει η παράσταση στον κώδικα αρ. 5 της μονής Ιβήρων στο Άγιο Όρος, χειρόγραφο που χρονολογείται στα μέσα περίπου του 47 αιώνα και αποδίδεται σε βιβλιογραφικό εργαστήριο της πρωτεύουσας. Η συνοπτική εικονογραφική ανάλυση, λοιπόν, δίνει την απάντηση στο αρχι κό μας ερώτημα: ο εικονογραφικός τύπος με το Χριστό και τον προσηλωμένο στο έδαφος Σταυρό θα ταίριαζε απόλυτα σε μία εικόνα λατρευτικού χαρακτήρα με θέμα τον Ελκόμενο. Μας οδηγεί, επίσης, στο συμπέρασμα πως το συμμετρικό και αφαι ρετικό αυτό εικονιστικό σχήμα πιθανόν ήταν η απάντηση στην αναζήτηση μας ιερα τικής και αχρονικής παράστασης που θα κάλυπτε τις τελετουργικές απαιτήσεις της λατρείας του Σταυρού. Ωστόσο, ακόμη και αν η λακωνική εκδοχή της εικονογραφίας της σκηνής είναι η μόνη με την οποία θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια εικόνα με το ίδιο θέμα, Πάδουας: Ρ. HUBER, Bild und Botschaft. Byzantinische Miniaturen zum Alten und Neuen Testament, Ζυρίχη 1973, 137 κ.ε. Για τη βενετική καταγωγή του δίπτυχου, βλ επίσης Η. R. HAHNLOSER-S. BRUGGER KOCH, Corpus der Hartsteinschliffe des Jahrhunderts, Βερολίνο 1985, πιν. 23 αρ. 22, σ Μ. BOSKOVITS, The Origins of the Florentine Painitng , 1/1, Φλωρεντία 1993 και DERBES, Passion, εικ M. BOSKOVITS, Un' opera probabile di Giovanni di Bartolomeo Christiani e Γ iconografia della Preparazione alla Crocifissione, Aera Historiae Artium 11, 1965, Η επιτυχία που γνωρίζει το θέμα στη Δύση με τη πρόσθετη λεπτομέρεια του Χριστού που ρίχνει τα ενδύματα του μπροστά στο σταυ ρό αποδίδεται σε φραγκισκανική επίδραση, καθώς στο βίο του αγίου Φραγκίσκου, αναφέρεται ανάλο γο επεισόδιο, που παραλληλίζεται με αυτή τη στιγμή των Παθών. Έτσι για παράδειγμα, η σκηνή απει κονίζεται στην κάτω εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου στην Ασσίζη απέναντι από την αντίστοιχη σκηνή του βίου του ομώνυμου αγίου: M.V. SCHWARZ, Die Ausmalung der Unterkirche von S. Francesco, Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 36, 1993, 2. Σχετικά με την εικονογραφία του θέματος και τους ιδιαίτερους συμβολισμούς του στη Δύση, βλ. επίσης, Ann DERBES, Images East and West: The Ascent of the Cross, στο: R. OusTERHOUT-Leslie BRUBAKER (επιμ. έκδ.), The Sacred Image East and West, Urbana Chicago 1995, ' Η ΙΔΙΑ, Passion, ΚΑΤΣΕΛΑΚΗ, Ο Χριστός Ελκόμενος επί σταυρού, εικ. 15. Για το χειρόγραφο, Κ. WEITZMANN, Constantinopolitan Book Illumination in the Period of the Latin Conquest, Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination, Σικάγο 1971, 322 κ.ε. ΠΕΛΕΚΑΝ'ΐΔΗς, κ.ά., Θησαυροί 'Αγίου "Ορους Β;

16 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 243 είμαστε ακόμη κάπως «μακρυά» από το να δεχθούμε την επιρροή της εικόνας της Μονεμβασίας στις υστεροβυζαντινές εκδοχές της παράστασης στη Λακωνία. Γιατί προκύπτει ένα δεύτερο ερώτημα: για ποιους λόγους και κυρίως μέσω ποιου τρόπου το παλλάδιο της πόλης, που φυλασσόταν σχεδόν έναν αιώνα στην Κωνσταντινού πολη, θα μπορούσε να αποτελέσει το πρότυπο μια σειράς εκκλησιών στον τόπο του; Μέσω της παράδοσης, θα μπορούσε αρχικά να υποθέσει κανείς. Η άκρη του νήματος, όμως, πρέπει να βρίσκεται στο πρωιμότερο παράδειγμα του θέματος που σημειώνεται στο νότιο ελλαδικό χώρο, δηλαδή σε αυτό των Αγίων Θεοδώρων στην Καφιόνα της Μάνης (εικ. 2). Πράγματι, οι εξαιρετικής ποιότητας τοιχογραφίες του μνημείου συνδέθηκαν πειστικά από τον Ν. Β. Δρανδάκη με την παρουσία των εκστρατευτικών σωμάτων του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου, που είχαν 48 σταλεί στην περιοχή με σκοπό την ανάκτηση της από τους Φράγκους ( ). Έχει ακόμη θεωρηθεί πιθανό οι τοιχογραφίες του μνημείου να είναι έργο κωνσταντινουπολίτη ζωγράφου49. Γνωρίζουμε, επίσης, πως ο πρώτος Παλαιολόγος αυτοκράτορας έδειξε ιδιαίτε ρο ενδιαφέρον για τη Μονεμβασία και έσπευσε να ισχυροποιήσει τη βυζαντινή παρουσία στο σημαντικότερο λιμάνι της νότιας Πελοποννήσου παρέχοντας σημα ντικά προνόμια στους κατοίκους του 50. Η ιδιαίτερη σημασία που απέκτησε η πόλη αποτυπώνεται στην προαγωγή της σε μητρόπολη51, γεγονός που με βεβαιότητα πλέον πρέπει να τοποθετηθεί στα χρόνια του Μιχαήλ και συγκεκριμένα πριν το 1275, χρονολογία που αναφέρει η κτητορική επιγραφή στον Άγιο Γεώργιο στα 48. Η κτητορική επιγραφή του ναού αναφέρει τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο και τη σύζυγο του και μνημονεύει τον αδελφό του Μιχαήλ, τον σεβαστοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ως ηγεμόνα της Πελοποννήσου. Ο Κωνσταντίνος είχε σταλεί στο Μοριά από την Κωνσταντινούπολη το 1263 ως επικεφαλής του εκστρατευτικού σώματος εναντίον των Φράγκων και έμεινε εκεί μέχρι το 1270: βλ. DRANDAKES, Les peintures murales des Saints-Théodores à Kaphiona, και Ο ΊΔΙΟς, Μέσα Μάνη, 77' KALOPISSI-VERTI, Dedicatory Inscriptions, Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗς, Παρατηρήσεις στις τοιχογραφίες του 13ου αιώνα που σώζονται στη Μάνη, The 17th International Byzantine Congress. Major Papers, Νέα Υόρκη 1986, ' Ο ΊΔίΟς, Μέσα Μάνη, F. DÖLGER, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von , 3. Teil: , Μόναχο 21977, αρ Βλ. επίσης KALLIGA, Byzantine Monemvasia, Σχετικά με την ανακήρυξη της Μονεμβασίας σε μητρόπολη από τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο, βλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1897a' St. BINON, L'histoire et la légende de deux chrysoboulles d'andronic II en faveur de Monembasie, EO 38, 1938, 276 κ.ε.' D. ZAKYTHINOS, Le Despotat grec de Morée, II. Vie et Institutions, Αθήνα 1953, 271 κ.ε. Πρβλ. KALLIGA, Byzantine Monemvasia, , η οποία, αντιθέ τως, θεωρεί πως η πόλη προήχθη σε μητρόπολη στα χρόνια του διαδόχου του Μιχαήλ, Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου.

17 244 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ Ντουριάνικα Κυθήρων, η οποία μνημονεύει τον αυτοκράτορα και το μητροπολίτη Μονεμβασίας Γρηγόριο52. Η παροχή προνομίων προς την πόλη, τόσο σε εκκλησιαστικό όσο και σε πο λιτικοοικονομικό επίπεδο, συνεχίστηκε και στα χρόνια του διαδόχου του Μιχαήλ. Το 1284, ο Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος επικύρωσε τα οικονομικά προνόμια που είχαν δοθεί στους Μονεμβασιώτες από τον πατέρα του, ενώ με σειρά εγγράφων οργάνωσε τη μητρόπολη της Μονεμβασίας και παρέσχε προνόμια στην Εκκλησία της πόλης 53. Από τα έγγραφα αυτά ξεχωρίζει το πολύτιμα διακοσμημένο χρυσόβουλλο του , που φυλάσσεται σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας (εικ. 14). Το έγγραφο διακοσμείται στην αρχή του με μία μικρογραφία, στην οποία εικονίζεται σε χρυσό βάθος ο ίδιος ο αυτοκράτορας να παραδίδει το χρυσόβουλλο ως κλειστό ειλητό στο Χριστό που παριστάνεται δεξιά του σε ελαφρά μεγαλύτερη κλίμακα. Η παράσταση αποτελεί το παλαιότερο δείγμα εικονογράφησης επίσημου εγγράφου με την προσωπογραφία του αυτοκράτορα-εκδότη του και φανερώνει την ιδιαίτερη φρο ντίδα με την οποία ο Ανδρόνικος ασχολήθηκε με τα ζητήματα της πόλης 55. Είναι επίσης αξιοσημείωτο πως οι σημαντικές παροχές και το ενδιαφέρον που έδειξε ο Ανδρόνικος προς την πόλη αποτυπώθηκαν και πάλι στην τοπική παράδο ση. Σύμφωνα με συναξάριο του 16ου αιώνα, που περιέχει την ακολουθία της περί φημης εικόνας της Παναγίας Μονεμβασιώτισσας, η θαυματουργή εικόνα στάλθηκε από την Κωνσταντινούπολη ως ευχαριστήριο δώρο προς στους κατοίκους της πόλης από τον ίδιο τον Ανδρόνικο, για την φιλοξενία που του είχαν προσφέρει, όταν στα πλαίσια περιοδείας του στην Πελοπόννησο επισκέφτηκε την Μονεμβασία το Το γεγονός, χωρίς να περιέχει κάποια ιστορική αλήθεια, είναι ενδεικτικό των σχέ σεων που αναπτύχθηκαν την περίοδο αυτή ανάμεσα στη λακωνική πόλη και την πρωτεύουσα56. Η τοπική παράδοση ή οι γραπτές πηγές δεν διέσωσαν, δυστυχώς, καμία αντί στοιχη πληροφορία για την επιστροφή της εικόνας του Ελκομενου στα πλαίσια των 52. Η σημαντική επιγραφή του κυθηραϊκού ναού έχει δημοσιευθεί δ ύ ο φορές χωρίς όμως ιστο ρικό σχολιασμό: KALOPISSI-VERTI, Dedicatory Κύθηρα, Inscriptions, 117 (Addenda) και ΧΑΤΖΗΔΆΚΗς-ΜπτθΑ, KALLIGA, Byzantine Monemvasia, 54. L'Art Byzantin-Art Européen (Κατάλογος έκθεσης), Αθήνα 1964, αρ. 371, σ Στέλλα ΠΑΠΑΔΆΚΗ-ÖKLAND, Χρυσόβουλλο Ανδρόνικου Β', Βυζαντινό σείο Αθηνών. ( ), Κατάλογος Έκθεσης για τα Εκατό Χρόνια της Χριστιανικής και Χριστιανικό Αρχαιολογικής Μου Εταιρείας Αθήνα 1985, KALLIGA, Byzantine Monemvasia, 110.

18 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 245 προνομίων. Σε κάθε περίπτωση όμως η ανανέωση των επαφών με την πρωτεύουσα στις τελευταίες δεκαετίες του 13ου αιώνα θα μπορούσε να είχε συμβάλει στην ανα νέωση του ενδιαφέροντος για το χαμένο παλλάδιο της πόλης. Κλείνοντας την προσπάθεια μας να ανιχνεύσουμε την περίφημη εικόνα της Μονεμ βασίας πρέπει να αναφερθούμε σε ένα τελευταίο παράδειγμα του συγκεκριμένου εικονογραφικού τύπου του Ελκομενου, που έγινε γνωστό στην επιστημονική κοι νότητα σχετικά πρόσφατα και το οποίο ίσως δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στα δύο βασικά ερωτήματα αυτής της εργασίας. Πρόκειται για την προμετωπίδα του ευαγγελισταρίου Lond. add της Βρεταννικής Βιβλιοθήκης, η οποία παριστά στο κέντρο ένα μεγάλων διαστάσεων Σταυρό, το Χριστό στη γνωστή στάση με την επιγραφή Έλκόμενος επί Σταυρού και στην απέναντι πλευρά ένα βυζαντινό αυτοκράτορα, ο οποίος από την επιγραφή που τον συνοδεύει μπορεί να ταυτισθεί με τον Ανδρόνικο Β' Παλαιολόγο 57 (εικ. 15). Η μοναδική αυτή παράσταση επιβεβαιώνει αρχικά την άποψη σχετικά με την προ έλευση του τύπου από την Κωνσταντινούπολη και την εικονογραφική της σχέση με κάποιο λατρευτικό πρότυπο. Είναι, επιπλέον, ενδιαφέρον να σημειώσουμε πως στο ερώτημα της χρήσης και του παραλήπτη αυτού του λειτουργικού βιβλίου, ο μελετη τής του χειρογράφου υποθέτει πως το ευαγγελιστάριο αποτελούσε πιθανότατα δωρεά του Ανδρόνικου Β' σε κάποια εκκλησία που σχετιζόταν με το Τίμιο Ξύλο. Μήπως όμως το ευαγγελιστάριο ήταν δώρο προς την εκκλησία του Χριστού Ελκομενου της Μονεμβασίας από τον ευεργέτη της αυτοκράτορα στα πλαίσια της παραχώρησης προνομίων προς την πόλη και κυρίως για την επισφράγηση της ανα κήρυξη της σε Μητρόπολη; Η εικονογραφική σχέση της προμετωπίδας με τη σύν θεση που κοσμεί το χρυσόβουλο του 1301 και το θέμα της, που αποτελεί αναφο ρά στο παλλάδιο της πόλης και συμφωνεί με την αφιέρωση της μεγάλης της εκκλη σίας, καθιστούν πολύ πιθανή αυτή την υπόθεση και μας αποκαλύπτουν και άλλους δρόμους μέσω των οποίων η εικόνα του Ελκομενου θα μπορούσε να είχε επιστρέ ψει στον τόπο της. Ισως η τελική και αναλυτική δημοσίευση του χειρογράφου φωτίσει τις σχέσεις της Κωνσταντινούπολης με τη Μονεμβασία και μας επιτρέψει να πλησιάσουμε την περίφημη εικόνα της πόλης. 57. Τ. MASUDA, A Lectionary of the Emperor Andronicus II Palaeologus, Byzantium Identity, Image, Influence. Abstracts of the XIX Int. Congress of Byzantine Studies, Κοπεγχάγη 1996, 1015.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣAIΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΑΤΟΣ Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

του Γ. Γκιώνη» Λιμάνι Κορίνθου: έρχονται μελέτες! Ελλάδα... υπό το μηδέν!!! Όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται...

του Γ. Γκιώνη» Λιμάνι Κορίνθου: έρχονται μελέτες! Ελλάδα... υπό το μηδέν!!! Όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται... ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 386 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ Επικαιρότητα Λία Ρουμελιώτη Ελλάδα... υπό το μηδέν!!! Ούτε στους χειρότερους εφιάλτες μας τα χρόνια των μεγάλων αγώνων δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν

Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν ΝΕΟC ΙΜΒΡΙΑΚΟC ΠΑΛΜΟC Διμηναία ενημερωτική έκδοση Παναγίας Ιμβριώτισσας Αρ. Φύλλου 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927 ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 924-927 Στη χώρα μας η μελέτη του αστικού φαινομένου εντάχθηκε στα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Με την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/2751/4-7-2014 Απόφαση Αν. Διευθυντή ΔΜΕΟ εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος

Με την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/2751/4-7-2014 Απόφαση Αν. Διευθυντή ΔΜΕΟ εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 19 Ταχ. Κώδ.: 114

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1683/2009 Τμ. Γ [Συμφωνία της Βάρκιζας Ισχύς συντακτικών πράξεων]

ΣτΕ 1683/2009 Τμ. Γ [Συμφωνία της Βάρκιζας Ισχύς συντακτικών πράξεων] ΣτΕ 1683/2009 Τμ. Γ [Συμφωνία της Βάρκιζας Ισχύς συντακτικών πράξεων] Προεδρεύων: Γ. Παπαμεντζελόπουλος, Σύμβουλος Εισηγητής: Α. Καραμιχαλέλης, Σύμβουλος Οι κανόνες δικαίου που περιέχονται στη Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σέρρες, 05-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 3397 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Τομ. 96, 1998 Διερευνητικές μετρήσεις του κοινωνικού διαχωρισμού στις ελληνικές πόλεις Μαλούτας Θωμάς 10.12681/grsr.729 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Copyright 1998 To cite this

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης».

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης». ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Μεγάλη Ιδέα β. Βενιζελισµός γ. Συµφωνία της Άγκυρας Μονάδες 15 Α.1.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΤΟΣ ΛΖ ΑΡ.427-428 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Απόστολος: Β Τιμ. δ 5-8 Ευαγγέλιο: Μάρκ. α 1-8 3 Ιανουαρίου 2016 «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω» Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ

Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα Τρίτη 22 Μαΐου 2012 1,30 Αρ. φύλλου:66 www.korinhiaspors.gr Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ Άρεσε ο βραζιλιάνος στόπερ στο φιλικό με Πανιώνιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΤΟ «OΡΟΣ ΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΝ» *

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΤΟ «OΡΟΣ ΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΝ» * ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΤΟ «OΡΟΣ ΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΝ» * Σταύρος Μαμαλούκος, Σταυρούλα Σδρόλια Οι δημοσιεύσεις των τελευταίων ετών έχουν περίτρανα πλέον αποδείξει ότι το «Όρος των Κελλίων» που αναφέρουν οι βυζαντινές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδροµή της αναρχικής σκέψης στο χρόνο

Η διαδροµή της αναρχικής σκέψης στο χρόνο [ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ : Η διαδροµή της αναρχικής σκέψης στο χρόνο Του ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Γεωργίου Στ. Βαγιανού Σύµφωνα µε όσα γνωρίζουµε σήµερα, ο αναρχισµός θεωρείται ένα ιδεολογικό και κοινωνικοπολιτικό κίνηµα. Κάποιες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 274-11/26-04-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΣτΕ 2016/2012 Δεν ακυρώνεται η ΠΟΛ.1040/26.2.2011 περι της αναπροσαρμογής τιμών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΎΚΑΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΊΑΣ

Η ΛΕΎΚΑΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΊΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Η ΛΕΎΚΑΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΊΑΣ 1684-1797 ΑΘΗΝΑΙ 1951 ΦΩΤΟ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2008 Κωνστ. Γ. Μάχαιρα Η ΛΕΥΚΑΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΊΑΣ 1684 1797 ΑΘΗΝΑΙ 1951 ΦΩΤΟ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3190 Έτος: 1955 ΦΕΚ: Α 91 19550416 Τέθηκε σε ισχύ: 16.04.1955 Ημ.Υπογραφής: 09.04.1955 Τίτλος ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 Ο δρόµος της αρετής. Του Αγίου ιαδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε Τμήμα Νομικής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε Τμήμα Νομικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε Τμήμα Νομικής Μεταπτυχιακό Τμήμα Αστικού, Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Διπλωματική εργασία στο μάθημα του Εργατικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013

Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013 Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 305301000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο εντοπισμός ενός νέου επίπεδου οικισμού σε κεντρικό οικοδομικό τετράγωνο μιας ανθηρής σημερινής κωμόπολης, όπως αυτής του Ζαγκλιβερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26309 ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα !"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )!

Περιεχόμενα !#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! Περιεχόμενα!"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! *+",',"-+.-"/'0$.-$".1$/!1"#,'0"+(((((((((((((((((((((((23! 14+,$%0$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()5!

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο κοινωνικός αποκλεισµός στους Ροµ και οι προοπτικές απασχόλησης σε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον

Ο κοινωνικός αποκλεισµός στους Ροµ και οι προοπτικές απασχόλησης σε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον 1 ΣΩΜΑΡΑΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ (Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) (Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα) Ο κοινωνικός αποκλεισµός στους Ροµ και οι προοπτικές απασχόλησης σε επαγγέλµατα που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία

Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Σύνταξη ΚΕΙΜΕΝΟ Γεώργιος Βιζυηνός Το αμάρτημα της μητρός μου (απόσπασμα). Άλλην αδελφήν δεν είχομεν παρά μόνον την Αννιώ. Ήτον η χαϊδεμμένη της μικράς ημών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Ξάνθη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Ξάνθη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EΡΓO: ΥΠΟEΡΓO:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Αριθµ. πρωτ.: 71817 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναζήτηση των παροχών (συντάξεων) σε χρήμα που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.»

ΘΕΜΑ: «Αναζήτηση των παροχών (συντάξεων) σε χρήμα που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 20.6. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Πρωτ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κληρονομικό Δίκαιο -> ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις του ατόμου μετά το θάνατό του και ιδίως στην τύχη της περιουσίας του. Καταλαμβάνει το πέμπτο βιβλίο του ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών 1

Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών 1 Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών 1 Υπογράφηκε στην Νέα Υόρκη στις 28 Σεπτεμβρίου 1954 Έναρξη ισχύος : 6 Ιουνίου 1960 σύμφωνα με το άρθρο 39 Κείμενο : Σειρά Συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών Νο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 298/2013

Αριθμός απόφασης: 298/2013 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 257 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Αριθμός απόφασης: 298/2013 Πρόεδρος: Χριστίνα Μισούλη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Καλλιρόη Σαφαρίκα, Ιωάννης Καπνιάρης (εισηγητής), Εφέτες Δ.Δ. Δικηγόροι:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ Μηχαήλ Κ. Νομικός Ο Μιχαήλ Νομικός με καταγωγή από την Αμοργό, αρχικά υπήρξε ιδιοκτήτης τυπογραφείου και εκδότης της εφημερίδας στην Αίγυπτο σε διάσημη εφημερίδα. Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα το 1882 αγόρασε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΠΑΡΟΥΤΟΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΜΠΑΡΟΥΤΟΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΜΠΑΡΟΥΤΟΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΟΥΣΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΡΑΔΟΧΩΡΙ ΔΗΜHΤΣΑΝΑ Κάπαρης Αντώνης Εισήγηση: Γ.Κ.Βαρελίδης

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Κατερίνα Κούρτη, Υιλόλογος

1 Επιμέλεια: Κατερίνα Κούρτη, Υιλόλογος ΞΕΝΟΥΩΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 2. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 27-29 Πραγματολογικά σχόλια Κόνων: Αθηναίος στρατηγός που έδρασε στο τέλος του 5ου και τις αρχές του 4ου αι. π.χ. και ο οποίος συνέβαλε με τις ενέργειές του στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006. Αρ. Πρωτ. 1891/05.2.3 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006. Αρ. Πρωτ. 1891/05.2.3 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006 Αρ. Πρωτ. 1891/05.2.3 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, κατά το άρθρο 103 παρ. 9 του Συντάγµατος και το ν. 3094/2003, εξέτασε την αναφορά του

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΤΗΛ: 2221066142 Τις κατασκηνώσεις ΑΡ. ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ : Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε το περιεχόµενο των

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου καθαριστριών του ΟΠΑΠ που κάλυπταν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες αυτού δεν δικαιολογούνται ως τέτοιες,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο Αµυνταίου για υπόθεση Σεϊταρίδη Σάββα σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του πληρεξούσιου δικηγόρου.

Θέµα: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο Αµυνταίου για υπόθεση Σεϊταρίδη Σάββα σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του πληρεξούσιου δικηγόρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 181/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Σκηνή τέταρτη: Κυριακή πρωί, στο Ναύπλιο, έξω απ την εκκλησία, ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας πέφτει κάτω από τις σφαίρες των Μαυρομιχαλαίων.

Σκηνή τέταρτη: Κυριακή πρωί, στο Ναύπλιο, έξω απ την εκκλησία, ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας πέφτει κάτω από τις σφαίρες των Μαυρομιχαλαίων. Οδυσσέας Ελύτης, Μικρός ναυτίλος [Προβολέας δ ] Σκηνή δεύτερη: Μια ειδική επιτροπή που επέχει θέση Στρατοδικείου καταδικάζει τον Γεώργιο Καραϊσκάκη ως «επίβουλον και προδότην της πατρίδος». Σκηνή Τρίτη:

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ. 168 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ. 210- Αθήνα... Αριθμ. Πρωτ:... ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...3 2. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 3. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε.Π. ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Α....6 4. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία εξώφυλλου. Άποψη του Γκιαούρκιοϊ σήμερα. (Φωτ. Αντ. Μισυρλή).

Φωτογραφία εξώφυλλου. Άποψη του Γκιαούρκιοϊ σήμερα. (Φωτ. Αντ. Μισυρλή). Η παρούσα έκδοση έγινε στο πλαίσιο της 2 ης Συνάντησης (21.9.2014 στη Θεσσαλονίκη) των συγγενών που προέρχονται από το Γενεαλογικό Δέντρο της οικογένειας με γενάρχες τους Φώτιο και Τριανταφυλλιά Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 27/06/2011 (E6Μ) 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 27/06/2011 (E6Μ) 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και άλλες διατάξεις ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. Ο Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου θα δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (932 ΑΚ). ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (932 ΑΚ). ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (932 ΑΚ). ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Εφόσον ο προσδιορισμός του ποσού της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης, κατ άρθ. 932 ΑΚ, επαφίεται στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013 ΘΕΜΑ: Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μελέτη Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γιώργος Αμανατίδης Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 14 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ. : 46420

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 14 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ. : 46420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 14 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ. : 46420 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίστηκε η συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών:

Αποφασίστηκε η συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών: Αποφάσεις της 16ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 7-1-2014 Θ έ μ α 1o Συγκρότηση επιτροπής για εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας των μονάδων του ΕΚΠΑ: i) παιδικός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΑΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπεύθυνοι καθηγητές/τριες Τζιούφας Βασίλειος ΠΕ11 Φλόκας Αθανάσιος ΠΕ03 Κροµµύδα έσποινα ΠΕ09 Σωτήρη Χρυσούλα ΠΕ15 Νασιόπουλος Απόστολος ΠΕ02

Οι υπεύθυνοι καθηγητές/τριες Τζιούφας Βασίλειος ΠΕ11 Φλόκας Αθανάσιος ΠΕ03 Κροµµύδα έσποινα ΠΕ09 Σωτήρη Χρυσούλα ΠΕ15 Νασιόπουλος Απόστολος ΠΕ02 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2011-12 Οι υπεύθυνοι καθηγητές/τριες Τζιούφας Βασίλειος ΠΕ11 Φλόκας Αθανάσιος ΠΕ03 Κροµµύδα έσποινα ΠΕ09

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 399 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 399 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 399 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. (Οµάδα Εργασίας σύµφωνα µε την 136/ 2005 απόφαση) Πρώτη Έκθεση Οµάδα Εργασίας: ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Ι. ΑΜ, πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

1ο Γυμνάσιο Πατρών. Ημερολόγιο Πολιτιστικού προγράμματος Σχολ. Έτος 2009-2010.

1ο Γυμνάσιο Πατρών. Ημερολόγιο Πολιτιστικού προγράμματος Σχολ. Έτος 2009-2010. 1ο Γυμνάσιο Πατρών Ημερολόγιο Πολιτιστικού προγράμματος Σχολ. Έτος 2009-2010. Η επίδραση της Δυτικής- Αναγεννησιακής τέχνης στην εικονογραφία των Πατρών. Στόχοι του προγράμματος: Να έρθουν οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων Αριθ. Πρωτ. 415 Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2010 Προς Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτριο Ρέππα Kοινοποίηση : - Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη - Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα