2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας"

Transcript

1 «Τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια ως Πρακτική Ψηφιακού Γραμματισμού: Οι Χώροι Συνάφειας (Affinity Spaces), ως Αρχή Μάθησης και η Αξιοποίησή τους από την Επίσημη Εκπαίδευση» Νικόλαος Σαζακλίδης 1 1 Med Εφ. Γλωσσολογίας / Εκπαιδευτικός Π.Ε. 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τις πρόσφατες επιστημονικές αντιλήψεις του ρεύματος των Πολυγραμματισμών που αφορούν στη διαδικασία της μάθησης και την εκπαίδευση στο γραμματισμό. Σύμφωνα με τις παραδοχές του επιστημονικής αυτής παράδοσης, γραμματισμός δεν είναι μόνο ο σχολικός, αλλά και όλες οι μορφές γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούνται στις εξωσχολικές κοινωνικές πρακτικές που συμμετέχουν τα παιδιά. Ακόμα, μεγάλο ρόλο στην απόκτηση γραμματισμού παίζει το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών, μέσω των ευκαιριών συμμετοχής σε ποικίλες πρακτικές γραμματισμού. Στη συνέχεια, το κάθε παιδί είναι αυτό που διαπραγματεύεται με τον ξεχωριστό του τρόπο τους πόρους που του προσφέρει το περιβάλλον του, ενεργοποιώντας, κατά την εννοιολογία του Gee, συγκεκριμένου τύπου «επαγγελματικές ταυτότητες» (professional identities). Με θεωρητικό υπόβαθρο τις απόψεις αυτές, η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει σε ποιο βαθμό ισχύουν οι παραπάνω αντιλήψεις και πώς λειτουργούν στην πράξη, μέσα στις ίδιες, δηλαδή, τις εξωσχολικές πρακτικές γραμματισμου των παιδιών. Για το λόγο αυτό, το ενδιαφέρον στρέφεται στο παράδειγμα της ενασχόλησης με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ως μίας από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες των νέων στην εποχή μας. Ειδικότερα, αξιοποιώντας τη θεωρία του Gee και, ιδιαίτερα, τις «αρχές μάθησης» των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, παρουσιάζεται ένα μέρος από μια ερευνητική δραστηριότητα όπου συμμετείχαν τέσσερις μαθητές από τη μειονοτική κοινότητα της Θράκης. Το επίκεντρο του ερευνητικού προβληματισμού εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο μία από αυτές τις αρχές μάθησης, η λεγόμενη αρχή των «χώρων συνάφειας», επιδρά στις κινήσεις των παιδιών πάνω στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τα πορίσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι ο τρόπος που χειρίζονται και μαθαίνουν τα παιδιά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελεί συνάρτηση των «χώρων συνάφειας» που συμμετέχουν, επηρεάζεται από το εκάστοτε κοινωνικό [757]

2 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» περιβάλλον τους, καθώς και από το είδος των «επαγγελματικών ταυτοτήτων» που ενεργοποιεί το καθένα κατά την εμπλοκή του. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις, ώστε τα συμπεράσματα αυτά να αξιοποιηθούν γόνιμα και δημιουργικά στη διδακτική πράξη. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτικές γραμματισμού, αρχές μάθησης, χώροι συνάφειας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κειμένου είναι να διερευνήσει το κεντρικό ερώτημα του πώς μαθαίνουν τα παιδιά, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη δημοφιλή δραστηριότητα της χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Είναι αλήθεια ότι, από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν στην αγορά οι παιχνιδομηχανές και τα παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, άρχισαν να διατυπώνονται ποικίλες θετικές και αρνητικές απόψεις για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εξωσχολική αυτή ενασχόληση στην ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Τα τελευταία χρόνια, όμως, στη διεθνή, κυρίως, βιβλιογραφία συναντά κανείς μια σειρά από ερευνητικές απόπειρες, οι οποίες, αφενός, παραδέχονται την ύπαρξη μιας δυναμικής (ίσως και απρόσμενης μέχρι τότε) σχέσης μεταξύ ηλεκτρονικών παιχνιδιών και μάθησης και, αφετέρου, διαπραγματεύονται ακόμα και την πιθανότητα ενσωμάτωσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο σχολείο, εξαιτίας των θετικών επιδράσεων, από την οπτική της απόκτησης γραμματισμού. Προκειμένου να διαφωτίσουμε τη σχέση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και της μάθησης, θα ήταν χρήσιμο η εργασία αυτή να ασχοληθεί, αρχικά, με τα σύγχρονα θεωρητικά δεδομένα γύρω από το πώς διενεργείται η μάθηση. Όπως θα υποστηριχθεί παρακάτω, το ρεύμα των Πολυγραμματισμών (Multiliteracies) διατείνεται ότι η μάθηση δε βρίσκεται μόνο στον πυρήνα του σχολικού γραμματισμού, αλλά παντού γύρω μας, σε κάθε κοινωνική πρακτική [Οι έννοιες «πρακτική» και «συμβάν» που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο εντάσσονται στην ορολογία της Heath (1983) και του Baynham (2002) σχετικά με τη θεωρία τους για το γραμματισμό] που συμμετέχουμε (New London Group, 2000). Μάλιστα, προκαλεί το ενδιαφέρον ότι ο τρόπος με τον οποίο αποκτούν τα παιδιά τους διάφορους γραμματισμούς κατά τη συμμετοχή τους σε εξωσχολικές πρακτικές είναι, πολλές φορές, ευκολότερος και αποδοτικότερος σε σύγκριση με τις ενδοσχολικές πρακτικές. Η παραπάνω διαπίστωση σχετικά με την αναγνώριση πολλών γραμματισμών τροφοδότησε την ανάπτυξη θεωριών που αφορούν τις πρακτικές διαφόρων πεδίων (fields, ακολουθώντας τον όρο του Gee), όπως είναι οι ψηφιακές πρακτικές γραμματισμού, στις οποίες ανήκουν και οι πρακτικές των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, στη δεύτερη και τρίτη ενότητα αυτής της εργασίας, με τις πρακτικές γραμματισμού των ηλεκτρονικών παιχνιδιών έχει ασχοληθεί επισταμένα ο James Paul Gee, ο οποίος καταθέτει μια σειρά από αρχές μάθησης που είναι [758]

3 ενεργές, κάθε φορά που τα παιδιά δραστηριοποιούνται μπροστά στις οθόνες των παιχνιδιών. Αφού αναλυθούν τα παραπάνω θεωρητικά ζητήματα, θα παρουσιαστεί - στο τέταρτο και στο πέμπτο κεφάλαιο αυτού του κειμένου ένα μέρος από μια επιστημονική έρευνα που αφορά τον τρόπο με τον οποίο μία από τις αρχές μάθησης του Gee (2003), οι χώροι συνάφειας (affinity group principle), επέδρασε σε ένα δείγμα παιδιών που έπαιξαν ηλεκτρονικά παιχνίδια για τις ανάγκες της έρευνας. Από τα πορίσματα προκύπτει ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και, γενικότερα, οι πρακτικές που τα περιλαμβάνουν, ως παράδειγμα απόκτησης γραμματισμού, έχουν να μας πουν πολλά για τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά. Συνεπώς, το επίσημο σχολείο θα μπορούσε να επωφεληθεί από τα ερευνητικά αυτά δεδομένα, με επίκεντρο την υλοποίηση των διδακτικών του στόχων. Ακολουθώντας αυτό το σκεπτικό, η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με την παρουσίαση κάποιων προτάσεων για την αξιοποίηση των ερευνητικών πορισμάτων στη διδακτική πράξη. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στην ενότητα αυτή θα τεθεί το θεωρητικό υπόβαθρο γύρω από το ζήτημα του πώς μαθαίνουν τα παιδιά. Σημαντικές απαντήσεις στο ερώτημα αυτό επιχειρούν να δώσουν σχετικοί κλάδοι της Ψυχολογίας. Ωστόσο, πιστεύουμε, ότι η πιο δυναμική λογική προσέγγιση ανήκει στο ρεύμα των Νέων Σπουδών Γραμματισμού και τη θεωρία των Πολυγραμματισμών. Συγκεκριμένα, αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα ότι ένα μεγάλο μέρος των ερευνητικών προσεγγίσεων που θίγουν ζητήματα απόκτησης γραμματισμού περιορίζεται αποκλειστικά στη μελέτη των σχολικών τάξεων. Όμως, τον τελευταίο καιρό, φαίνεται ότι προτεραιότητα δίνεται στην αξία των εξωσχολικών πρακτικών γραμματισμού των παιδιών (Hull & Schultz, 2002), αναγνωρίζοντας ότι περιλαμβάνουν πολύ περισσότερους γραμματισμούς από ό,τι αναδεικνύει το επίσημο σχολείο. Μάλιστα, εκφράζεται η αντίληψη ότι οι ενδοσχολικοί και οι εξωσχολικοί γραμματισμοί είναι θεωρητικά ισάξιοι μεταξύ τους. Επομένως, όταν ένα παιδί έρχεται στο σχολείο είναι ήδη φορέας γνώσεων και δεξιοτήτων (πρωτογενής γραμματισμός). Επίσης, κατά τη διάρκεια της φοίτησής του σε αυτό, αλλά και μετά το τέλος της, συμμετέχει σε διάφορες εξωσχολικές πρακτικές που απαιτούν το δικό τους γραμματισμό (Hamilton, 1999). Επομένως, για να εμπλακεί αποτελεσματικά σε αυτές, θα πρέπει σύμφωνα με τον Gee (2003) να κατακτήσει το πεδίο που διαπραγματεύεται κάθε μια από αυτές ενσαρκώνοντας την απαιτούμενη «επαγγελματική ταυτότητα» (professional identity). Για παράδειγμα, κάθε φορά που συμμετέχει κανείς σε πρακτικές γραμματισμού που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες, θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του πεδίου αυτού. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να λειτουργήσει ως φυσικός [759]

4 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» επιστήμονας. Το ίδιο ισχύει και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια: καθώς πραγματεύονται διάφορα πεδία (π.χ. στρατιωτικά, αθλητικά), απαιτούν την ενεργοποίηση αντίστοιχων «επαγγελματικών ταυτοτήτων» (π.χ. απαιτείται ο χρήστης να λειτουργήσει ως πραγματικός στρατιώτης, αθλητής κ.τ.λ.). Η αναγνώριση των πολλών γραμματισμών και ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος αποτελούν ζητήματα που είχαν ήδη απασχολήσει τις αξιομνημόνευτες εθνογραφικές έρευνες της Heath (1983) και των Scribner & Cole (1981). Σύμφωνα με την άποψη της Heath, η απόκτηση γραμματισμού εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο κάθε υποκείμενο διαπραγματεύεται πόρους και κώδικες (ways with words και ways of taking, όπως το ονομάζει η Heath) που του προσφέρει το περιβάλλον του, ώστε να συγκροτείται ως «ιστορικό υποκείμενο». Για παράδειγμα, είναι προφανές ότι τα επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν τα παιδιά, αναφορικά με το πεδίο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, διαφοροποιούνται, καθώς όλα τα παιδιά δεν εμπλέκονται ποσοτικά και ποιοτικά στις ίδιες πρακτικές. Συνεπώς, το ιδιαίτερο οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ενός παιδιού παίζει σημαντικό ρόλο στο είδος των πρακτικών που συμμετέχει και, συνεκδοχικά, στην απόκτηση γραμματισμού Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κίνημα των Πολυγραμματισμών έχει τροφοδοτήσει το σύγχρονο γλωσσοδιδακτικό προβληματισμό με τη θεωρία του, εισάγοντας νέα δεδομένα που αφορούν την απόκτηση γραμματισμού. Επισημάνθηκε ότι γραμματισμός δεν είναι μόνο ο σχολικός, καθώς στην καθημερινή μας ζωή συναντάμε πολλά είδη, όπως είναι ο ψηφιακός γραμματισμός που μας ενδιαφέρει στην εργασία αυτή. Ακόμα, τονίστηκε ότι το ποσοστό απόκτησης γραμματισμού από ένα παιδί εξαρτάται εκτός άλλων - από τον πρωτογενή γραμματισμό που φέρει κατά την εμπλοκή του σε κάποια πρακτική και, κατ επέκταση, από το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον που προέρχεται. ΟΙ «ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ» ΩΣ ΑΡΧΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Επομένως, η διαδικασία της μάθησης δεν εξαντλείται στα όρια των συμβάντων γραμματισμού. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, κατά την οποία παίζει ρόλο το εκάστοτε ευρύτερο συγκείμενο. Ειδικά για τις πρακτικές γραμματισμού που αφορούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ο James Paul Gee, μέλος του ρεύματος των Πολυγραμματισμών, φαίνεται ότι λαμβάνει υπόψη το θεωρητικό αυτό δεδομένο. Σε μια εκτεταμένη συγγραφική δραστηριότητα (Gee, ) χρησιμοποιεί ως παράδειγμα την ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, για να ρίξει φως στο ζήτημα της απόκτησης γραμματισμου. Σκιαγραφεί μια σειρά από αρχές μάθησης, οι οποίες, όπως πιστεύει, είναι δυνητικά παρούσες, κάθε φορά που εμπλέκεται ένα παιδί με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Συγκεκριμένα, προσεγγίζει τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως μια πρακτική γραμματισμού, στην οποία έχουν σημασία κι άλλοι παράγοντες πέρα από όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή ή της τηλεόρασης. [760]

5 Ένας από αυτούς τους παράγοντες - που θα μας απασχολήσει στην παρούσα ενότητα - είναι ο τρόπος με τον οποίο τα ηλεκτρονικά παιχνίδια συνδέονται με τις υπόλοιπες δραστηριότητες των παιδιών και υποβοηθούν τη εκμάθηση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, ώστε συνιστούν, κατά την εννοιολογία του Gee ( ), τους χώρους συνάφειας (affinity spaces). Ειδικότερα, οι παίκτες των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μπορεί να δραστηριοποιούνται και πέρα από την οθόνη του παιχνιδιού που παίζουν. Συμβαίνει συχνά άτομα με κοινά ενδιαφέροντα να συναντιούνται σε πραγματικούς ή εικονικούς τόπους, με σκοπό να μοιραστούν τις ιδέες τους, τους προβληματισμούς τους και τους στόχους τους για διάφορα θέματα. Οι συναντήσεις μπορεί να πραγματοποιούνται σε πραγματικό ή σε εικονικό χρόνο, όπως μέσω μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο ή μιας στήλης σε ένα περιοδικό έντυπο ή ηλεκτρονική εφημερίδα (Gee, 2004). Μπορεί κανείς να συμμετέχει με πολλούς τρόπους. Μπορεί είτε να συνεισφέρει και να μοιραστεί τις γνώσεις του με τα άλλα μέλη της κοινότητας είτε να επωφεληθεί ζητώντας ο ίδιος πληροφορίες για ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Συνηθισμένα παραδείγματα στην εποχή μας αποτελούν οι ιστοσελίδες με συζητήσεις (forums) ή τα ιστολόγια (blogs). Το μεγάλο πλεονέκτημα από τη συμμετοχή σε τέτοιες κοινότητες είναι ότι οι τελευταίες συνιστούν «πύλες μάθησης» (portals) για όλους όσοι παίρνουν μέρος, καθώς η γνώση διαμοιράζεται αδιάλειπτα, με γρήγορους ρυθμούς και ποικιλοτρόπως (Gee, 2004 Squire & Steinkuehler, 2005). Αναφορικά με τη συνολική εμπλοκή του παίκτη με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, δεν αρκεί να λάβει κανείς υπόψη μόνο το χρόνο που αναλώνεται στο πλαίσιο της καθαρής διάρκειας του παιχνιδιού (Eskelinen, 2001 Juul, 2004). Ένα παιχνίδι προϋποθέτει, επιπλέον, εμπλοκή με τη διαδικασία εγκατάστασης / απεγκατάστασης του λογισμικού του, την τακτοποίηση των ρυθμίσεων και επιλογών του, πιθανή ανάγνωση του εγχειριδίου χρήσης, αναζήτηση επιπρόσθετων πληροφοριών στο διαδίκτυο και προσαρμογή διορθωτικών προγραμμάτων (patches) και αναβαθμίσεων (updates). Αυτό μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι παίκτες επιστρατεύουν ένα επιπλέον όπλο: διαχειρίζονται τις απαιτήσεις των παιχνιδιών αξιοποιώντας εξωλογισμικούς πόρους, που τους προσφέρει η εμπλοκή τους με διάφορες πρακτικές γραμματισμού. Για παράδειγμα, η υπόθεση και η ατμόσφαιρα ενός τίτλου ηλεκτρονικού παιχνιδιού μπορεί να μεταφερθεί, ως κινηματογραφική ταινία, στη μεγάλη οθόνη και να προσελκύσει ακόμη περισσότερο την προσοχή των ενδιαφερομένων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι τίτλοι Tomb Raider (Eidos Interactive, 1996) και Mortal Kombat (Midway Games & Eurocom, 1997). Επίσης, οι πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες των ηλεκτρονικών παιχνιδιών συχνά έχουν αποτελέσει το θέμα για το σχεδιασμό διαφόρων προϊόντων (π.χ. λογότυπα σε ενδύματα, σακίδια, αφίσες, αυτοκόλλητα, κούκλες, παιχνίδια, ακόμα και τρόφιμα κ.ά.). Αυτό σημαίνει ότι οι πρακτικές των ηλεκτρονικών παιχνιδιών συσχετίζονται με άλλες πρακτικές, [761]

6 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» όπως αυτές που αφορούν τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και ολόκληρη την καθημερινή ζωή. Η κάθε πρακτική δε λειτουργεί απομονωμένα από την άλλη. Τα υποκείμενα συμμετέχουν σε πολλά κοινωνικά συμβάντα και συνδυάζουν τη γνώση και τις εμπειρίες που αποκτούν από το ένα στο άλλο. Στην ενότητα αυτή περιγράφηκε η θεωρία των χώρων συνάφειας, που αποτελούν μία από τις αρχές μάθησης που προτείνει ο Gee, σχετικά με τις πρακτικές των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Είναι προφανές από όσα αναφέρθηκαν ότι, σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον, οι χώροι συνάφειας επιδρούν στο τι θα επιλέξει να κάνει ένας παίκτης με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και τι δυνατότητες έχει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του. Στη συνέχεια, θα επιχειρηθεί να εξεταστεί πώς λειτουργεί στην πράξη η αρχή αυτή, περιγράφοντας μια έρευνα που εκπονήθηκε με τη συμμετοχή παιδιών μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να παρατηρηθεί στην πράξη πώς οι χώροι συνάφειας επιδρούν μέσα στις πρακτικές γραμματισμού. Η έρευνα που θα παρουσιαστεί στην ενότητα αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διατριβής του συγγραφέα. Πρόκειται για μια ποιοτικού τύπου έρευνα. Οι μελέτες περιπτώσεων ήταν τέσσερα αγόρια με μητρική γλώσσα την τούρκικη που έμεναν σε ένα αμιγώς μουσουλμανικό χωριό 250 κατοίκων του νομού Ξάνθης. Τα παιδιά αυτά, που φοιτούσαν στη Στ Τάξη Δημοτικού, υπήρξαν μαθητές του ερευνητή. Κατά την ανάλυση δεδομένων, η αναφορά στις τέσσερις μελέτες περιπτώσεων πραγματοποιείται με τα ψευδώνυμα Εμρέ, Ομάρ, Αχμέτ και Ριτβάν. Η διεξαγωγή της έρευνας χωρίζεται σε δύο μέρη: αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια σειρά συναντήσεων με τη συμμετοχή των υποκειμένων της έρευνας μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι συναντήσεις περιλάμβαναν ατομικό και ομαδικό παιχνίδι με τους εξής τίτλους: α) Athens 2004 (Eidos Interactive & Eurocom Entertainment Software, 2004), β) Fifa 08 (Electronic Arts Inc, 2007) και γ) Marvel Vs. Capcom 2: New Age of Heroes (Capcom, 2000). Οι ηλεκτρονικές κινήσεις των χρηστών καταγράφηκαν ψηφιακά μέσω ειδικού λογισμικού με τη μορφή ψηφιακής ταινίας. Με τη βοήθεια (διαδικτυακής) φωτογραφικής μηχανής, αποτυπώνονταν απευθείας οι κινήσεις του προσώπου του κάθε παιδιού. Την ίδια στιγμή, το ενσωματωμένο μικρόφωνο κατέγραφε όποια ομιλία ακουγόταν. Επιπρόσθετα, για κάθε μελέτη περίπτωσης πραγματοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη, που σκοπό είχε να αποσπάσει επιπλέον χρήσιμα δεδομένα γύρω από την προσωπική και κοινωνική ζωή των παιδιών. Για την ανάλυση του ψηφιακού υλικού, αξιοποιήθηκε η πρόταση των Consalvo & Dutton, οι οποίοι θεωρούν ότι η ολοκληρωμένη ανάλυση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού προϋποθέτει την εξέταση τόσο του λογισμικού όσο και της αλληλεπίδρασης των υποκειμένων, όπως διαφαίνεται στους τέσσερις [762]

7 τομείς που διακρίνουν: α) Κατάλογος αντικειμένων (object inventory), β) Μελέτη της διεπαφής (interface study), γ) Χαρτογράφηση της αλληλεπίδρασης (interaction map), δ) Καταγραφή του τρόπου παιξίματος (gameplay log) Για την ανάλυση των δεδομένων που προήλθαν από τις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν οι ταυτότητες (identities), ένα από τα εργαλεία για την Ανάλυση Λόγου που εφαρμόζει ο Gee ( ). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή (Gee, 2005), όταν χρησιμοποιεί κανείς τη «γλώσσα» - κάθε είδους γλωσσικό, οπτικό, ακουστικό, απτικό και νευματικό «τρόπο» (mode, κατά τους Kress & Van Leeuwen, 2001), επιθυμεί να πραγματώσει ένα ρόλο ή επιχειρεί να του «αναγνωριστεί» μια ιδιότητα. Εναλλακτικά, το μεθοδολογικό ερώτημα ( building task ) που επιχειρείται να απαντηθεί, σύμφωνα με το Gee (2005), είναι: «ποιες ταυτότητες φαίνεται από το σύνολο των δεδομένων ότι προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τα υποκείμενα της έρευνας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους;». Δυστυχώς, ο περιορισμένος χώρος της εργασίας αυτής δεν επαρκεί για περαιτέρω ανάλυση των μεθοδολογικών εργαλείων και των κριτηρίων επιλογής των συγκεκριμένων τίτλων ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Για το λόγο αυτό, στην εργασία αυτή παρατίθενται μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται, ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του παρόντος κειμένου (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα, βλέπε Σαζακλίδης, 2009). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στην ενότητα αυτή θα συζητηθούν τα ενδιαφέροντα δεδομένα που προέκυψαν τόσο από την εμπλοκή των παιδιών με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια της έρευνας όσο και από τις συνεντεύξεις, με άξονα το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι χώροι συνάφειας στην απόκτηση γραμματισμού. Τα παιδιά ασχολήθηκαν, αρχικά, με το παιχνίδι Athens 2004, που αποτελεί εξομοίωση κάποιων ολυμπιακών αγωνισμάτων. Στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκαν στο παιχνίδι Fifa 08, το οποίο προσομοιώνει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Τέλος, αλληλεπίδρασαν με το παιχνίδι Marvel Vs. Capcom, το οποίο συγκαταλέγεται στα παιχνίδια δράσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένα από τα παιδιά δεν είχε παίξει τους συγκεκριμένους τίτλους ηλεκτρονικών παιχνιδιών, πριν συμμετάσχει στην έρευνα. Από την επεξεργασία των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι το κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών καθόριζε σε ποιους χώρους συνάφειας, σχετικά με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, είχαν τη δυνατότητα να εμπλακούν. Επομένως, έφερε ευθύνη για το τι γνώριζαν και τι όχι τα παιδιά (πρωτογενής γραμματισμός) και, επομένως, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν το κάθε παιχνίδι. Συγκεκριμένα, η μικρή αξία και η χαμηλή θέση που κατείχαν τα αγωνίσματα του στίβου στο ευρύτερο κοινωνικό και το στενότερο οικογενειακό περιβάλλον των μικρών μας μαθητών ελαχιστοποιούσαν τις [763]

8 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» πιθανότητες απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που κρίνονταν πολύτιμες, κατά την εμπλοκή με το ηλεκτρονικό παιχνίδι Athens Ειδικότερα, οι γονείς τους δε μεριμνούσαν, ώστε να γνωρίσουν τα παιδιά τους τα ολυμπιακά αγωνίσματα. Είναι αλήθεια πως ό,τι γνώριζαν τα παιδιά για τα αγωνίσματα στίβου το όφειλαν στην τηλεόραση. Το χωριό που ζούσαν δε διέθετε αθλητικές εγκαταστάσεις που να φέρνει σε επαφή τα παιδιά με τον κλασικό αθλητισμό. Ούτε υπήρχε διάθεση να δοθεί κάποια άλλη ευκαιρία για περισσότερη εμπλοκή, με αποτέλεσμα τα παιδιά να συναντούν ανυπέρβλητες δυσκολίες στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Με όρους του Gee, θα λέγαμε ότι αδυνατούσαν να ενεργοποιήσουν μια αποδεκτή «επαγγελματική ταυτότητα» του αθλητή του στίβου μέσα στο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα, τα τέσσερα παιδιά έρχονταν για πρώτη φορά σε επαφή με το αγώνισμα των 800μ. Όχι μόνο αγνοούσαν τους κανόνες του αγωνίσματος, αλλά και δεν κατείχαν στρατηγικές για την επίτευξη καλών επιδόσεων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου και τα τέσσερα παιδιά, καθώς προσπερνούσαν τους αντιπάλους τους, δεν επέστρεφαν στην ακριανή λωρίδα του ταρτάν, αλλά συνέχιζαν από τη δεύτερη λωρίδα, υποχρεώνοντας τον εικονικό τους ήρωα στο διάνυσμα μεγαλύτερης απόστασης (βλέπε σχήμα 1). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι, ενώ τα παιδιά γνώριζαν τη χρησιμότητα των διαθέσιμων πλήκτρων, δεν ήταν αρκετό για την επίτευξη καλής επίδοσης στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν συμμετείχαν σε χώρους συνάφειας σχετικούς με τα αγωνίσματα του στίβου, πιθανώς να είχαν τα εφόδια να καταστρώσουν και να εφαρμόσουν εικονικά τις αυτονόητες στρατηγικές ενός επαγγελματία αθλητή του στίβου. Σχήμα 1: Η επιβεβλημένη πορεία του αθλητή των 800μ. κατά την προσπέραση του αντιπάλου Αντίθετα, η συστηματική εμπλοκή των παιδιών σε χώρους συνάφειας σχετικούς με το ποδοσφαιρικό πεδίο αντικατοπτρίστηκε στον τρόπο με τον οποίο έπαιξαν το παιχνίδι Fifa 08. Πιο συγκεκριμένα, ο Ριτβάν, ο Αχμέτ και ο Ομάρ συνήθιζαν να συναντιούνται καθημερινά τα απογεύματα στην αυλή του σχολείου και να οργανώνουν αγώνες ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή στενών συγγενικών τους προσώπων και συμμαθητών. Ακόμα, χρησιμοποιούσαν ως γήπεδο τις αλάνες του χωριού. Μια φορά το μήνα, [764]

9 όπως δήλωσαν, επισκέπτονταν το διπλανό χωριό και διοργάνωναν αγώνες εναντίον των ντόπιων μαθητών. Ο Ομάρ δήλωσε για τον εαυτό του, τον Αχμέτ και τον Ριτβάν ότι αγαπούσαν το ποδόσφαιρο τόσο πολύ, ώστε οι εξωσχολικές τους δραστηριότητες περιλαμβάνουν διάφορα ευρηματικά παιχνίδια που σχετίζονταν με το άθλημα αυτό. Κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, παρατηρήθηκε ότι απαιτούσαν επίμονα από τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής να τους δίνουν μπάλα ποδοσφαίρου. Σε όλη τη διάρκεια των διαλειμμάτων του σχολείου απασχολούνταν πάντα με μία ποδοσφαιρική μπάλα. Ακόμα κι όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεπαν, η επιθυμία τους να παίξουν ποδόσφαιρο παρέμενε αμείωτη. Ο Ομάρ διακρινόταν, συνήθως, για τις αξιοζήλευτες «σέντρες» (ψηλοκρεμαστές εναλλαγές της μπάλας προς τους συμπαίκτες) από τη γωνία του νοητού γηπέδου της αυλής, από όπου ακριβώς πραγματοποιούνται και στους κανονικούς αγώνες ποδοσφαίρου (βλέπε σχήμα 2). Ο Αχμέτ, ως ο πιο ψηλός του σχολείου, επιδίωκε να κερδίζει την κεφαλιά και να πετυχαίνει τέρμα. Οργάνωναν, δηλαδή, μια επαγγελματική συνεργασία, καθώς στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο τα στοιχεία του ύψους, της ευκινησίας και της ακρίβειας στο σουτ οριοθετούν τους εσωτερικούς ρόλους των αθλητών. Τη λογική αυτή την κατείχαν τα παιδιά από τη συμμετοχή τους σε σχετικούς χώρους συνάφειας και την έθεταν σε εφαρμογή στο άτυπο ποδοσφαιρικό τους παιχνίδι στην αυλή του σχολείου. Παράλληλα, από την καταγραφή των ψηφιακών δεδομένων έγινε αντιληπτό ότι την εν λόγω λογική παιξίματος (σέντρα του παίκτη από τα πλάγια του γηπέδου προς τον κεφαλοσφαιριστή συμπαίκτη του) την εκτελούσαν ως στρατηγική και στο ηλεκτρονικό παιχνίδι, με αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του και να σημειώνουν καλή επίδοση. Σχήμα 2: Η στρατηγική εκδήλωσης επίθεσης, όπως εκτελούνταν στην πραγματικότητα και στο παιχνίδι Fifa 08 Ο Εμρέ ήταν ο μόνος που δε συμμετείχε στις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες των Ομάρ, Ριτβάν και Αχμέτ. Συνήθως, καθόταν στην άκρη της αυλής ή στα μικρά σκαλιά του σχολείου και τους παρακολουθούσε, χωρίς, όμως, να αφιερώνει όλη του την προσοχή στους συμμαθητές του που έπαιζαν ποδόσφαιρο. Εκτός σχολικού ωραρίου, ο Εμρέ δεν παρακολουθούσε τηλεοπτικά ποδοσφαιρικούς αγώνες, σε αντίθεση με τους τρεις συμμαθητές [765]

10 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» του. Ανέφερε ότι δε σύχναζε στους χώρους που μαζεύονταν οι φίλοι του, για να παίξουν ποδόσφαιρο. Στο μάθημα της Γυμναστικής, στο σχολείο, συμμετείχε αναγκαστικά και - μπορούμε να πούμε ότι - μόνο συνυπήρχε στο παιχνίδι με τους άλλους παίκτες, χωρίς να τρέχει, για να κυνηγάει την μπάλα και χωρίς να συνεισφέρει στην προσπάθεια που κατέβαλλαν οι υπόλοιποι μικροί ποδοσφαιριστές για την επίτευξη της νίκης. Οι παίκτες της ομάδας του δεν τον υπολόγιζαν και δεν του έδιναν πάσες. Το γεγονός ότι δε συμμετείχε σε χώρους συνάφειας σχετικούς με το ποδόσφαιρο κόστιζε την απομόνωσή του στο μάθημα της Γυμναστικής Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στις κινήσεις του στο παιχνίδι Fifa 08, φάνηκε ότι δεν είχε συγκροτημένη άποψη για το πώς παίζεται το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν σε θέση να οργανώσει μια επίθεση, καθώς, μόλις αποκτούσε την κατοχή μπάλας κάποιος από τους εικονικούς ποδοσφαιριστές του, την «ξεφορτωνόταν», χωρίς δεύτερη σκέψη, πατώντας τα διαθέσιμα πλήκτρα συνεχόμενα και χωρίς συγχρονισμό. Κάποιες φορές, πατούσε το κουμπί που πραγματοποιεί τάκλιν, χωρίς να πλησιάζει αντίπαλο παίκτη με την μπάλα, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να μη θυμίζει πραγματικό αγώνα ποδοσφαίρου. Συνεχώς βρισκόταν σε θέση άμυνας και, άλλες φορές, έβγαζε την μπάλα πλάγια, πέρα από την τελική γραμμή, παρόλο που δεν είχε να αντιμετωπίσει πίεση από αντίπαλο. Αντίθετα, τα υπόλοιπα τρία παιδιά με το δικό τους τρόπο αξιοποιούσουν στο ηλεκτρονικό παιχνίδι τις ποδοσφαιρικές γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούσαν εντός και εκτός σχολείου, με τη συμμετοχή τους σε ποικίλους χώρους συνάφειας σχετικά με το ποδόσφαιρο. Με άλλα λόγια, ενσάρκωναν τις δικές τους «επαγγελματικές ταυτότητες» ποδοσφαιριστή. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, οι μελέτες περιπτώσεων προέρχονταν από μια κλειστή μουσουλμανική κοινότητα, η οποία ασχολούνταν, σχεδόν αποκλειστικά, με το τούρκικο ποδόσφαιρο. Καθώς τα τούρκικα μέσα μαζικής ενημέρωσης μονοπωλούσαν το χρόνο που διέθεταν στην τηλεόραση, γίνεται σαφές ότι τα παιδιά κοινωνικοποιούνταν ποδοσφαιρικά μέσω των τηλεοπτικών καλύψεων των αγώνων του τούρκικου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Παράλληλα, οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις των μικρών και μεγάλων συγχωριανών στο καφενείο και η αγορά αθλητικών ενδυμάτων (βλέπε σχήμα 3) αφορούσαν τούρκικους ποδοσφαιρικούς συλλόγους παρά ελληνικούς, με αποτέλεσμα να τροφοδοτούν με γνώσεις γύρω από το τούρκικο ποδόσφαιρο και να αφήνουν, από την άλλη μεριά, στάσιμο το γνωστικό τους υπόβαθρο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. [766]

11 Σχήμα 3: Οι ενδύσεις των τούρκικων ποδοσφαιρικών συλλόγων που φορούσαν τα παιδιά της έρευνάς μας Σε μία περίπτωση, δόθηκε στα τέσσερα παιδιά ένα απόκομμα ενός αθλητικού περιοδικού (Εθνοσπόρ, 2008) όπου απεικονίζονταν δύο διάσημοι Έλληνες ποδοσφαιριστές (Rivaldo και Σαλπιγγίδης) μαζί με τους προπονητές τους. Κανένα παιδί δεν κατάφερε να τους αναγνωρίσει. Είναι σαφές ότι η συνειδητή ή ασυνείδητη συμμετοχή τους σε χώρους συνάφειας περιοριζόταν σε «πύλες μάθησης» που αφορούσαν το τούρκικο ποδόσφαιρο, γεγονός που άφηνε το στίγμα του στην πορεία διαχείρισης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Τα παραπάνω στοιχεία σχετικά με τις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις των παιδιών αποτυπώθηκαν αμέσως στις κινήσεις και στις επιλογές που αφορούσαν το ηλεκτρονικό παιχνίδι Fifa 08. Για παράδειγμα, τα παιδιά αναζητούσαν τούρκικους συλλόγους, έδειχναν οικειότητα για τους διεθνείς Τούρκους ποδοσφαιριστές, επαναλάμβαναν κάθε τούρκικο όνομα που συναντούσαν και εξέφραζαν την άγνοια ή την αδιαφορία τους για τους αντίστοιχους Έλληνες. Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, για παράδειγμα, ο Αχμέτ μονολογούσε τα ονόματα των παικτών της εθνικής ομάδας της Τουρκίας, όποτε τα άκουγε από την αναμετάδοση του αγώνα. Μόλις εκφώνησε το όνομα του Τούρκου ποδοσφαιριστή Mehmet Aurelio, έσπευσα να ρωτήσω αν τον γνωρίζει πραγματικά. Όπως διαφαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο [Τα σύμβολα της απομαγνητοφώνησης παραπέμπουν στο σύστημα που προτείνεται στο παράρτημα του βιβλίου Γλώσσα - γένος - φύλο της Παυλίδου (2002)] απόσπασμα (1), εκείνος με διέκοψε επικαλύπτοντας την ερώτησή μου. Προφανώς, αξιολόγησε ως απαράδεκτη την απορία μου, καθώς θεώρησε φυσιολογικό το γεγονός ότι γνώριζε τον ποδοσφαιριστή. Η σιγουριά της γνώσης του Τούρκου ποδοσφαιριστή προέρχεται από συγκεκριμένους χώρους συνάφειας σχετικά με το τούρκικο ποδόσφαιρο. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, στο χωριό που ζούσαν τα τέσσερα παιδιά οι διαθέσιμοι χώροι συνάφειας αφορούσαν αποκλειστικά το τούρκικο ποδόσφαιρο. Αυτό σημαίνει ότι οι χώροι συνάφειας που συμμετέχει ένα παιδί καθορίζονται από το κοινωνικό τους περιβάλλον. Εναλλακτικά, για το ότι δε συμμετείχαν τα παιδιά σε χώρους συνάφειας σχετικά με το ελληνικό ποδόσφαιρο, ευθύνεται εξίσου το κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. [767]

12 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» (1) 1 Αχμέτ: Mehmet Aurelio 2 Ερευνητής: Α! τον ξέρεις αυτόν [τον παίκτη;] 3 Α: Α! [πώς δεν ] ξέρω, κύριε; Παρόμοια δεδομένα προέκυψαν και για το παιχνίδι Marvel Vs Capcom. Το παιχνίδι αυτό χρησιμοποιεί ως πρωταγωνιστές μια πληθώρα ηρώων από κινούμενα σχέδια. Δεν ήταν όλοι οι ήρωες γνωστοί στα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνά μας. Μολονότι δεν είχαν ξαναπαίξει το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι, από την πρώτη στιγμή έδειξαν ιδιαίτερη συμπάθεια σε δύο από αυτούς, το Spiderman και τον Batman. Σε κάθε μας συνάντηση επέλεγαν επίμονα να παίζουν με αυτούς, αν και, όπως αποδείχτηκε, δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη χρήση τους μέσα στη μάχη του παιχνιδιού. Η προτίμησή τους στους συγκεκριμένους ήρωες δικαιολογείται αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι στην καθημερινή τους ζωή έρχονταν σε επαφή με αυτούς, μέσω κάποιων χώρων συνάφειας. Παρακολουθούσαν στην τηλεόραση παιδικές εκπομπές με τους ήρωες αυτούς, φορούσαν ενδύματα και υποδήματα με τα λογότυπά τους και αγόραζαν παιχνίδια με θέμα τους εν λόγω ήρωες (βλέπε σχήμα 4). Σχήμα 4: Οι αγαπημένοι ήρωες των παιδιών, όπως τους συναντούν σε διάφορους χώρους συνάφειας Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι, σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που έπαιξαν τα παιδιά, τόσο το κοινωνικό περιβάλλον όσο και οι χώροι συνάφειας που συμμετείχαν επιδρούσαν στις κειμενικές τους πραγματώσεις και στο είδος των «επαγγελματικών ταυτοτήτων» που ενεργοποιούσαν. [768]

13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Η εργασία αυτή είχε ως αφετηρία τις σύγχρονες απόψεις των Πολυγραμματισμών για το πώς μαθαίνουν τα παιδιά. Τονίστηκε ιδιαίτερα ο ρόλος που διαδραματίζει το κοινωνικό περιβάλλον στην απόκτηση γραμματισμού. Αναφέρθηκε ότι ο πρωτογενής γραμματισμός που αποκτούν τα παιδιά και οι χώροι συνάφειας που συμμετέχουν, αναφορικά με ένα γνωστικό πεδίο, επιδρούν κατά πολύ στο τι θα κάνουν στις καθημερινές τους πρακτικές. Με αφορμή τις παραπάνω απόψεις, το ενδιαφέρον της εργασίας επικεντρώθηκε στις πρακτικές γραμματισμού που συνιστούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, για να διαπιστωθεί ερευνητικά ο ρόλος που διαδραματίζουν οι χώροι συνάφειας στη μάθηση. Από τα δεδομένα έγινε αντιληπτό ότι η μη συμμετοχή των παιδιών σε χώρους συνάφειας σχετικά με τα αγωνίσματα του στίβου μείωνε τις δυνατότητές τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες του παιχνιδιού Athens 2004, ενώ αντίθετα, η συμμετοχή σε χώρους συνάφειας σχετικά με το ποδόσφαιρο και τους ήρωες κόμικς καθρεφτίστηκε στις κινήσεις τους για τα παιχνίδια Fifa 08 και Marvel Vs. Capcom αντίστοιχα. Με όρους του Gee, θα έλεγε κανείς ότι το κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών καθόριζε τους χώρους συνάφειας που συμμετείχαν σχετικά με κάθε πεδίο (π.χ. ποδόσφαιρο, στίβο, ήρωες κόμικς) και επιδρούσε στο είδος των «επαγγελματικών ταυτοτήτων» που ενεργοποιούσαν κάθε φορά. Τα πορίσματα αυτά θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιηθούν και στο επίσημο σχολείο. Αφού το εξωσχολικό περιβάλλον παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στον τρόπο απόκτησης γραμματισμού του παιδιού, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό της διδασκαλίας τους. Κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να συνυπολογίζει τις εξωσχολικές πρακτικές των μαθητών του και τους πρωτογενείς γραμματισμούς τους, κατά τη διδασκαλία κάθε γνωστικού αντικειμένου. Άλλωστε, ο παιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει την ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών σε χώρους συνάφειας (π.χ. σχετικά με τη μουσική, ώστε να ενισχύεται το αντίστοιχο σχολικό μάθημα). Τις περισσότερες φορές, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν τα παιδιά εκτός σχολείου κατακτώνται αβίαστα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λογική με την οποία μαθαίνουν τα παιδιά ποδόσφαιρο σε εξωσχολικά πλαίσια, όπως οι μελέτες περιπτώσεών μας. Ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η οργάνωση του εκάστοτε υπό διδασκαλία αντικειμένου μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων παιγνιώδους χαρακτήρα (π.χ. το παιχνίδι «ψείρες» για τη διδασκαλία των χωρών στο μάθημα της Γεωγραφίας), που δε θα παραπέμπουν στην αυστηρή και ισοπεδωτική δομή της σχολικής διαδικασίας. Έτσι, η διεξαγωγή του μαθήματος δε θα συνδέεται με τη βαθμολογία, γιατί οι δραστηριότητες, μολονότι θα έχουν διδακτικό χαρακτήρα, θα μοιάζουν με διασκεδαστικές ασκήσεις, όπως αυτές που θέτουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και ασχολούνται με [769]

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Κωνσταντίνα Παπακώστα. Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Κωνσταντίνα Παπακώστα. Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Πρωτάθλημα Αρχαίων Ελληνικών» Κωνσταντίνα Παπακώστα Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β.

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Ξένοι Ποδοσφαιριστές και Ευρωπαϊκές Επιδόσεις: Η Περίπτωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Ποδόσφαιρο, τι είναι?

Ποδόσφαιρο, τι είναι? ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Ποδόσφαιρο, τι είναι? επίθεση Κύκλος τεσσάρων φάσεων σκοράρισμα εναλλαγή + - παρεμπόδιση ανάπτυξης άμυνα ανάπτυξη + - εναλλαγή αποσόβηση σκοραρίσματος Στόχος του παιχνιδιού: Νίκη Ομαδικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε!

Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε! Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε! Το εργαστήρι αυτό βασίζεται σε ένα απλό και οικείο επιτραπέζιο παιχνίδι. Σκοπός του είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.»

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» «Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» Με τον όρο αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου ορίζουμε τις εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Ξυνόγαλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής stelios@uom.edu.gr

Στέλιος Ξυνόγαλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής stelios@uom.edu.gr Στέλιος Ξυνόγαλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής stelios@uom.edu.gr Digital natives Οι σπουδαστές του 21 ου αιώνα - Digital natives Οι σπουδαστές του 21 ου αιώνα έχουν αλλάξει ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τσάπελη Φανή ΑΜ: 2004030113. Ενισχυτική Μάθηση για το παιχνίδι dots. Τελική Αναφορά

Τσάπελη Φανή ΑΜ: 2004030113. Ενισχυτική Μάθηση για το παιχνίδι dots. Τελική Αναφορά Τσάπελη Φανή ΑΜ: 243113 Ενισχυτική Μάθηση για το παιχνίδι dots Τελική Αναφορά Περιγραφή του παιχνιδιού Το παιχνίδι dots παίζεται με δύο παίχτες. Έχουμε έναν πίνακα 4x4 με τελείες, και σκοπός του κάθε παίχτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων 178 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.6.3 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται «καλές

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy)

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύμφωνα με το Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύμφωνα με το Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Το πλαίσιο διδασκαλίας της Χειροσφαίρισης σύμφωνα με το Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Γ & Δ τάξη δημοτικού (μύηση - 3 ώρες) Ε & Στ τάξη δημοτικού (8 ώρες) Β τάξη γυμνασίου (10 ώρες) Γ τάξη γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΖΑΚΛΙ ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΖΑΚΛΙ ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΖΑΚΛΙ ΗΣ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 1η ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, M.Sc. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διευθύνουσα Σύμβουλος, INTE*LEARN Θέματα παρουσίασης.. Γενικά για την εταιρία και την εμπειρία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία των Παιχνιδιών για Κατανόηση. «Ποια προσέγγιση θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να παρουσιάσουμε τα παιχνίδια στους μαθητές;»

Διδασκαλία των Παιχνιδιών για Κατανόηση. «Ποια προσέγγιση θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να παρουσιάσουμε τα παιχνίδια στους μαθητές;» Διδασκαλία των Παιχνιδιών για Κατανόηση «Ποια προσέγγιση θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να παρουσιάσουμε τα παιχνίδια στους μαθητές;» Η πιο συχνή προσέγγιση: η διδασκαλία ενός ενιαίου τύπου τυποποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα