ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ MDS MM NHL AML AML ALL HD DLBCL. Χρόνια Νοσήματα. Χρόνια Νοσήματα. Απώλεια Αίματος. Απώλεια Αίματος. Αιματολογικά Νοσήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ MDS MM NHL AML AML ALL HD DLBCL. Χρόνια Νοσήματα. Χρόνια Νοσήματα. Απώλεια Αίματος. Απώλεια Αίματος. Αιματολογικά Νοσήματα"

Transcript

1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

2 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Αναιμία=Κατάσταση με Hb<ΦΤ Σχεδόν όλα τα νοσήματα, αν χρονίζουν, προκαλούν αναιμία Σχεδόν όλα τα αιματολογικά νοσήματα συνοδεύονται με αναιμία AML ALL HD DLBCL Χρόνια Νοσήματα Απώλεια Αίματος Αιματολογικά Νοσήματα MDS MM NHL AML. Χρόνια Νοσήματα Απώλεια Αίματος Αιματολογικά Νοσήματα

3 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Αίτια Απώλειες ή αυξημένη καταστροφή Αιμορραγία Αιμόλυση Διαταρραχές παραγωγής Προσβολή πολυδύναμου αιμοποιητικού κυττάρου Συσχετιζόμενες με την ερυθροποιητίνη Συσχετιζόμενες με ανωμαλίες ωρίμανσης

4 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

5 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Συμπτωματολογία Ωχρότητα, κόπωση, δύσπνοια Ταχυκαρδία Κεφαλαλγία Εξαρτάται από Τη σοβαρότητα της αναιμίας Τον χρόνο εγκατάστασης της Την ηλικία και την καρδιοαγγειακή κατάσταση του ασθενούς

6 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Διαφορική Διάγνωση Βασίζεται στο ιστορικό-συμπτωματολογία-κλινικά ευρήματα, στη μορφολογία των ερυθρών, στο μέγεθος τους, στους ερυθροκυτταρικούς δείκτες, ΔΕΚ...κ άλλα εργαστηριακά ευρήματα

7 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Αιμοσφαιρίνη (Hb) Χρωμοπρωτείνη Αποτελείται από αίμη + σφαιρίνη Κυριότερη ιδιότητα: σύνδεσή με O2 + μεταφορά O2 Μετράται σε g/dl Φυσιολογικές Τιμές Άνδρες: 15.5±2g/dl Γυναίκες: 13,5±2g/dl

8 Φυσιολογικές Αιμοσφαιρίνες Hb εμβρύου Gower-1 ζ2ε2 Gower-2 α2ε2 Portland-1 ζ2γ2 Eμβρυϊκή Hb (HbF) α2γ2 Hb ενηλίκου HbA α2β2 HbΑ2 α2δ2 HbF α2γ2

9 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Αιματοκρίτης (Hct) Εκφράζει την εκατοστιαία αναλογία του μέσου όγκου των ερυθροκυττάρων ενός δείγματος αίματος επί του αριθμού ερυθρών του δείγματος Εκφράζεται ως % Hct% =MCVxRBC Φυσιολογικές Τιμές Άνδρες: 46 6% Γυναίκες: 42 6%

10 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Φυσιολογικές Τιμές Ερυθροκυτταρικών αδεικτών Ερυθρά Αιμοσφαίρια : Άνδρες: x1012/l Γυναίκες: x1012/l MCV, Μέσος Όγκος Ερυθροκυττάρων = Hct /Αριθμός Ερυθροκυττάρων 85-88fl MCH, Μέση Περιεκτικότητα Αιμοσφαιρίνης Ανά Ερυθροκύτταρο = Hb/RΒC 28-32pg MCHC, Μέση Συγκέντρωση της Αιμοσφαιρίνης των Ερυθροκυττάρων = Hb/MCVxRBC g/dl

11 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Δικτυοερυθροκύτταρα, ΔΕΚ Φυσιολογικές Τιμές x 109/l

12 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Εύρος κατανομής των ερυθρών: RDW Όγκος ερυθρών

13 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΔΕΚ + Ηb = υπάχει αυξημένη παραγωγή + αυξημένη καταστροφή ή απώλεια ΔΕΚ + Ηb = Μειωμένη παραγωγή MCV = μικροκυττάρωση MCV =μακροκυττάρωση MCH = χαμηλή συγκέντρωση Hb Feπενία, αιμοσφαιρινοπάθειες

14 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ MCV & RDW RDW MCV fl Αναιμία χρονίας νόσου Σφαιροκυττάρωση Οξεία αιμορραγία Κίρρωση Ουραιμία Δρεπανοκυτταρική αναιμία Μυελοïνωση Σιδηροβλαστική αναιμία Αναιμία χρονίας νόσου Σιδηροπενική αναιμία Μικροδρεπανοκυτταρική Αιμοσφαιρινοπάθειες, H Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία Απλαστική αναιμία MDS Αλκοολισμός MW (?MM) Μεγαλοβλαστική αναιμία Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία Ψυχροσυγκολιτίνες MCV < 80 fl Ετερόζυγη β-μεσογειακή MCV > 100fl RDW > 14.5, > 16.5

15 ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ Ρύθμιση της Ερυθροποίησης Η ερυθροποίηση επηρεάζεται από την επάρκεια σε 1. μέταλλα (σίδηρος -συστατικό της Hb) 2. βιταμίνες (Β12, φυλλικά -σύνθεση DNA) 3. αμινοξέα (σύνθεση σφαιρίνης) 4. ορμόνες (ανδρογόνα, θυροξίνη) Η ερυθροποίηση ρυθμίζεται από 1. κυτοκίνες-αυξητικοί παράγοντες 2. μεταγραφικοί παράγοντες

16 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Ερυθροποιηση βασεόφιλη ερυθροβλάστη πολυχρωματόφιλη ερυθροβλάστη ορθοχρωμη ερυθροβλάστη δικτυοερυθροκύτταρ ερυθροκύτταρο ο

17 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Διαφοροποίηση και Ωρίμανση Ερυθράς Σειράς Σύνθεση Αιμοσφαιρίνης

18 Έλεγχος Εκφρασης Σφαιρινικών Γονιδίων Η έκφραση των σφαιρινικών γονιδίων βρίσκεται υπό τον έλεγχο της περιοχής ελέγχου των σφαιρινικών γονιδίων (LCR) Η διαδοχική ενεργοποίηση των σφαιρινικών γονιδίων ε, γ, δ, και β αντικατοπτρίζεται από τη σειρά διάταξης τους στο χρωμόσωμα 11

19 Έλεγχος Εκφρασης Σφαιρινικών Γονιδίων Φαίνεται ότι το γονίδιο που είναι κοντά στη LCR ενεργοποιείται και πιθανολογείται ότι μια εξελικτική στερεοτακτική διαφοροποίηση φέρνει διαδοχικά κοντά στη LCR τα γονίδια κατά σειρά Stamatoyannopoulos, Experimental Hematology 2005; 33:

20 Έλεγχος Εκφρασης Σφαιρινικών Γονιδίων Ειδικοί Μηχανισμοί Γονιδιακός Ανταγωνισμός (gene competition) η LCR αλληλεπιδρά κατά προτίμηση με έναν τύπο σφαιρινικού γονιδίου και όχι με πολλά παράλληλα Αυτόνομη Αποσιωποίηση (autonomous silencing) υπάρχει σε περιοχή του προαγωγέα (promoter) των γγονιδίων έναν αποσιωποιητικό παράγοντα Όταν λείπει, εμφανίζεται HPFH

21 Έλεγχος Εκφρασης Σφαιρινικών Γονιδίων Αυτόνομη Αποσιωποίηση Stamatoyannopoulos, Experimental Hematology 2005; 33:

22 Έλεγχος Εκφρασης Σφαιρινικών Γονιδίων Πως εξηγείται η ύπαρξη F κυττάρων? Θεωρία Λίγα μητρικά κύτταρα των ερυθροβλαστών ωριμάζουν πρόωρα και η μετάπτωση προγράμματος δεν πρόλαβε να γίνει

23 Stamatoyannopoulos, Experimental Hematology 2005; 33:

24 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Εισαγωγή (2) Οι μηχανισμοί που οδηγούν στην εμφάνηση υπόχρωμης αναιμίας είναι: έλλειψη ή αδυναμία χρησιμοποίησης σιδήρου (Fe) αδυναμία σύνθεσης σφαιρίνης Οι αιτίες υπόχρωμης αναιμίας είναι: Σιδηροπενική αναιμία Αιμοσφαιρινοπάθεις Αναιμία χρονίας νόσου (σπάνιο να είναι υπόχρωμη) Σιδηροβλαστικές/«αχρηστικές» αναιμίες (σπάνιες)

25 ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

26 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Συχνότερη μορφή αναιμίας Οφείλεται σε Απώλεια αίματος Αυξημένες ανάγκες Fe Ανεπαρκή διαιτητική πρόσληψη Δυσαπορρόφηση Fe Εμμηνος ρύση Εγκυμοσύνη Χρόνια απώλεια αίματος Παιδιά και έφηβοι (ανάπτυξη)

27 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Ισοζύγιο Fe ΠΡΟΣΛΗΨΗ ~15 mg Ημερήσιες Ανάγκες Άρρενες mg Θήλεις ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1-2 mg ΟΛΙΚΟΣ Fe ~1 mg (άρρενες 50 mg/kg, θήλεις 40 mg/kg) ΤΡΑΝΣΦΕΡΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ Αιμοσφαιρίνη ~2500 mg Μυοσφαιρίνη ~300 mg Ενζυμα ~150 mg ΑΠΩΛΕΙΕΣ ~1mg ΑΠΟΘΗΚΕΣ Μυελός ~150 mg Ηπατοκύτταρα ~250 mg Μακροφάγα ~ 500 mg ΑΝΑΓΚΕΣ Κόπρανα (απόπτωση εντ. βλεν/νου / μακροφάγα) Κύηση (έως και 500mg) Ούρα (RBC, σωληναριακά κύτταρα) Ανάπτυξη Νύχια, τρίχες επιδερμίδα Εμμηνος ρύση (30-80 ml/μήνα)

28 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Κλινική Εικόνα Κλινική εικόνα αναιμίας Εικόνα και συνέπειες ιστικής σιδηροπενίας κοιλωνυχία ευθραυστότης ονύχων γλωσσίτις, γωνιακή χειλίτις απόδοση στην εργασία/ ανοχή στην άσκηση/χρόνια κόπωση Σύνδρομο Pica (ειδικό παρόν και προ αναιμίας) Παιδιά: πυρέτιο, ευπάθεια στις λοιμώξεις, ήπια σπληνομεγαλία (10%)

29 ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

30 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Πρωτεϊνες Μεταφοράς Fe * Τρανσφερρίνη (Tf) Υποδοχέας Τρανσφερρίνης (TfR) Γλυκοπρωτεϊνη Διαμεμβρανική πρωτεϊνη με 2 αλύσους ΜΒ ΜΒ Συντίθεται στο ήπαρ* κυκλοφορεί στον ορό ( mg/dl) Ερυθροβλάστες, ενεργοποιημένα λεμφο-, νεοπλασματικά κύτταρα, ηπατοκύτταρα, μακροφάγα κλπ** Μεταφέρει 2 άτομα Fe Δεσμεύει 1 μόριο Tf ανά άλυσο Ρυθμός σύνθεσης αναστρόφως αναλόγος προς τις σιδηραποθήκες ** Δεν εκφράζεται στα ώριμα, διαφοροποιμένα κύτταρα

31 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Πρωτεϊνες Αποθήκευσης Fe ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ Αποπρωτεϊνη ΜΒ : 24 υπομονάδες Πυρήνας 4000 ατόμων Fe Η (ΜΒ ) L (MB ) AIΜΟΣΙΔΗΡΙΝΗ Πιθανώς προέρχεται από τη μερική αποδόμηση της φερριτίνης στα λυσοσώματα Απαντά κυρίως στα μακροφάγα

32 Κατανομή του συνολικού Fe στα διάφορα διαμερίσματα Απορρόφηση 1-2 mg Μύες 300mg (30 mg) ΠλάσμαTfFe 3mg Ήπαρ 1000mg ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κυκλοφορούντα ερυθρά αιμοσφαίρια 1800mg Άλλοι ιστοί ανακυκλώνεται ~10x/ημ Μυελός των οστών 300mg (30 mg) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Αποβολή 1-2 mg Μακροφάγα ΔΕΣ 600mg

33 Ωρίμανση Ερυθρά αιμοσφαίρια Ανακύκλωση του σιδήρου των γερασμένων ερυθρών Ερυθροβλάστης Ο Fe αποδίδεται στην τρανσφερρίνη που τον διανέμει στους ερυθροβλάστες 30 mg Fe ημερησίως Hb αποικοδομείται και ο Fe αποσπάται από τον δακτύλιο της αίμης με τη βοήθεια της οξυγενάσης της αίμης. Ο Fe εξάγεται από τα μακροφάγα μέσω της φερροπορτίνης Μακροφάγο Γερασμένα ερυθρά αιμοσφαίρια

34 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Κύρια Εργαστηριακά Ευρήματα αναιμία: υπο/μικρο/ανισο/ποικιλο/ελειπτο MCV, MCH MCHC (ελάττωση σε προχωρημένα στάδια) RDW ΔΕΚ πιθανή θρομβοκυττάρωση ήπια λευκοπενία (10%) Fe, SaTf (TIBC), φερριτίνη, stfr

35 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

36 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ

37 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Ετερογενής ομάδα κληρονομικών νοσημάτων (στην ομόζυγη μορφή τους ή σε συνδυασμό μεταξύ τους) Κλινική εικόνα: Ασυμπτωματική Ηπια Βαρειά ή/και ασύμβατη με τη ζωή ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ β-μεσογειακή αναιμία α-μεσογειακή αναιμία δβ-μεσογειακή αναιμία κ.α ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 1. Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία 2. Δρεπανοκυτταρική αναιμία 3. κ.α

38 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ Ετερόζυγος β-μεσογειακής αναιμίας β-μεσογειακή αναιμία Κ.φ Ετερόζυγος Δρεπανοκυτταρική αναιμία Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

39 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ β-μεσογεακή δβ-μεσογεακή α-μεσογεακή αναιμία αναιμία αναιμία

40 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Εργαστηριακά Χαρακτηριστικά Ετεροζυγωτών

41 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ β-μεσογειακή αναιμία Κλινικές Μορφές Ετερόζυγος Υγιείς Σιωπηλή Υγιείς Ενδιάμεση Χαμηλά επίπεδα Hb, Σποραδικές μεταγγίσεις Βαρεία Τακτικές μεταγγίσεις

42 0-5% 5-10% 10-15% 15-20%

43 ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 1. β-μεσογειακή αναιμία Το γονίδιο της β-σφαιρίνης βρίσκεται στο χρωμόσωμα 11 και οι γενετικές βλάβες που ευθύνονται για τη β-μα είναι δυο ειδών 1. Σημιακές μεταλλάξεις Κάθε μοριακή βλάβη προκαλεί μερική (β+) ή ολική (β0) κατάργηση της παραγωγής της β-σφαιρίνης

44 ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 2. Απώλεια βάσεων Πολύ σπάνιο

45 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Αλυσσίδα που ανεπαρκεί: β Σχηματίζονται τετραμερή α Ασταθές μόριο Καθήζηση Αιμόλυση ερυθροκύτταρο ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ

46 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Προσδιορισμός Αιμοσφαιρινικών Κλασμάτων Α, Α2, F Ηλεκτροφόρηση Χρωματογραφία HPLC

47 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Μορφολογία Ερυθρών

48 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Προσδιορισμός Αιμοσφαιρινικών Κλασμάτων

49 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Επίχρισμα αίματος σε ομόζυγη β-μα Μυελός των οστών σε ομόζυγη β-μα

50 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Κλάσματα αιμοσφαιρίνης ομόζυγη β-μα ομόζυγη δβ-μα HPLC

51 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ β-μεσογειακή αναιμία Χαμηλά επίπεδα Hb Τακτικές μεταγγίσεις Κακή οξυγόνωση καρδιάς Ενδοκρινών αδένων και άλλων οργάνων Αιμοχρωμάτωση οργάνων Aνάγκη αποσιδήρωσης Ανάγκη μεταγγίσεων

52 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ β-μεσογειακή αναιμία Θεραπευτική αγωγή 1. μεταγγίσεις 2. αποσιδήρωση 3. σπληνεκτομή 4. Υποστηρικτική αγωγή (λοιμώξεις, ενδοκρινολογική ανεπάρκεια, οστεοπόρωση ) Με τη σωστή αγωγή η επιβίωση είναι έτη

53 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ β-μεσογειακή αναιμία

54 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ α-μεσογεακή αναιμία Έλλειψη Κλινική Hb Hb α-γονιδίων εκδήλωση νεογνού ενήλικου -α/αα Ουδεμία -α/α- ή --/αα --/α- Αιμοσφαιριν οπάθεια Η --/--

55 α-μεσογεακή αναιμία Κληρονομικότητα Φ α-μα1 α-μα2 Αιμ/θεια Η

56 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ α-μεσογεακή αναιμία

57 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

58 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 1. Δρεπανοκυτταρική αναιμία 2. Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία 3. Αιμοσφαιρινοπάθεια SC 4. κ.ά

59 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Κληρονομικότητα Η νόσος μεταβιβάζεται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα Ετεροζυγότης β-μα Ετεροζυγότης δρεπανοκυτταρικής αναιμίας Πιθανότητα έχουν τα παιδιά μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία 25%

60 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

61 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

62 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Παθογένεια (1) 1. Μετάλλαξη στη θέση 6 της β-αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης με αντικατάσταση του γλουταμινικού οξέος από βαλίνη (β6glu Val, βs) HbS 2. Η αποξυγόνωση της HbS σχηματισμός πολυμερών που συσσωρεύονται ενδοκυττάρια και καθιζάνουν παραμόρφωση του ερυθροκυττάρου σε δρεπανοκύτταρο 3. Η δρεπάνωση είναι αρχικά αναστρέψιμη αλλά αργότερα γίνεται μόνιμη

63 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Παθογένεια (2) Τα δρεπανοκύτταρα δεν είναι εύκαμπτα δημιουργία μικροεμφράκτων όταν διέρχονται από τριχοειδικά αγγεία αυξάνεται η γλοιότητα του αίματος Στα μετατριχοειδικά φλεβίδια αποξυγόνωση της HbS πολυμερισμός παραμόρφωση του ερυθρού = δρεπάνωση προσκόλληση στο ενδοθήλιο των μικρών αγγείων ενεργοποίηση παραγόντων φλεγμονής και πήξεως Το φαινόμενο της αγγειακής απόφραξης επιτείνεται από την συσσώρευση άλλων δρεπανοκυττάρων Η συγκόλληση προάγεται από τη λευκοκυττάρωση, την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και τις κυττοκίνες που εκκρίνονται λόγω της φλεγμονής

64 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Δρεπανακυτταρικά Συνδρομα = Αιμολυτική Αναιμία Η αιμόλυση οφείλεται σε ενδαγγειακά και εξωαγγειακά αίτια Τα δρεπανοκύτταρα υπόκεινται σε καταστροφή των μεμβρανών τους και λύση επαγώμενη από το συμπλήρωμα στα σημεία των μικροεμφράκτων Τα δύσμορφα δρεπανοκύτταρα παγιδεύονται στους ιστούς και καταστρέφονται από τα μακροφάγα Ο οργανισμός προσπαθεί να αντιρροπήσει την περιφερική καταστροφή ερυθρών με υπερπλασία στο μυελό των οστών

65 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

66 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Τεστ Δρεπάνωσης

67 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Η αιμοσφαιρίνη S έχει διαφορετικό ηλεκτρικό φορτίο από την Α και εμφανίζεται σε διαφορετική θέση στην ηλεκτροφόρηση ή στην HPLC

68 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

69 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Κλινική εικόνα 1. Αγγειοαποφρακτικές επώδυνες κρίσεις 2. Απλαστικές κρίσεις 3. Κρίσεις εγκλωβισμού στα σπλάχνα (σπλήνα) 4. Χολολιθίαση 5. Λοιμώξεις 6. Οστά. Νέκρωση κεφαλής μηριαίου 7. Δρεπανοκυτταρικό πνεύμονα 8. Ατονα έλκη κνημών 9. Αδυναμία συμπύκνωσης ούρων 10. Καρδιακή ανεπάρκεια 11. κ.ά

70 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Κρίσεις Δρεπενοκυτταρικής Νόσου Η βαρύτητα των κρίσεων δρεπενοκυτταρικής νόσου διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από άτομο σε άτομο Οι διαφορές αυτές μπορούν να αποδοθούν συνύπαρξη άλλων παθολογικών αιμοσφαιρινών Hb που αυξάνουν την τάση για δρεπάνωση HbC, HbD, HbO Arab Hb που μειώνουν την τάση για δρεπάνωση HbF και Hb Memphis στη

71 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Κρίσεις Δρεπενοκυτταρικής Νόσου Η βαρύτητα των κρίσεων αυξάνεται σε μερικής πίεσης του Ο2 (υψόμετρο, καρδιακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια) στάση του αίματος στην περιφέρεια στα κολποειδή του σπλήνα στο μυελό στο γαστρικό βλεννογόνο στο πέος στο δέρμα των σφυρών στις νεφρικές θηλές στον αμφιβληστροειδή χαμηλή θερμοκρασία Οξέωση αφυδάτωση Λοιμώξεις καταστάσεις που δυσχεραίνουν την αιματική ροή Ht αγγειοσύσπαση

72 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Αιμολυτικές Κρίσεις Η αναιμία ποικίλλει σε βαρύτητα από ασθενή σε ασθενή Στα μεσοδιαστήματα των κρίσεων η αναιμία είναι καλά ανεκτή και οι ασθενείς δεν χρειαζονται μεταγγίσεις Τα επίπεδα της Hb σχετίζονται με τη συχνότητα των επώδυνων επεισοδίων Hb συχνότητα επώδυνων κρίσεων και οξέως θωρακικού συνδρόμου ΔΕΚ

73 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Επωδυνες Αγγειοαποφρακτικες Κρισεις Εμφρακτα με αγγειοαποφρακτικές κρίσεις μπορει να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος οξύς πόνος Χαρακτηριστικές Εντοπίσεις Δακτυλίτιδα έμφρακτα του σπληνός έμφρακτα στον πνεύμονα ανεξήγητη δύσπνοια και θωρακικό άλγος πνευμονικά έμφρακτα + λιπώδεις εμβολές + λοιμώξεις = αιτίες του "οξέος θωρακικού συνδρόμου" παρουσία θωρακικού πόνου, πυρετού, λευκοκυττάρωσης και πνευμονικών διηθήσεων

74 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Επωδυνες Αγγειοαποφρακτικες Κρισεις Χαρακτηριστικές Εντοπίσεις πριαπισμός μικροέμφρακτα στον αμφιβληστροειδή ΑΕΕ (4%) (παροδικά, ισχαιμικά ή αιμορραγικά, επιληπτικές κρίσεις, κωματώδης κατάσταση, βλάβες ακουστικής συσκευής, γνωσιακές λειτουργίες) οι νευρολογικές εκδηλωσεις τάση υποτροπιάζουν Θνησιμότητα, 25% τις 2 πρώτες εβδομάδες να

75 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Απλαστικές κρίσεις ξαφνική του Hb και των ΔΕΚ καθώς των προδρόμων της ερυθράς σειράς στο μυελό Εκλυτικό αίτιο μπορεί να είναι μια λοίμωξη από παρβοϊό Β19, αλλά σαλμονέλλα) και μικροβιακά αίτια (στρεπτόκοκκος,

76 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Παγίδευση Ερυθρών στα Σπλάγχνα Τα επεισόδια οξέως εγκλωβισμού των ερυθρών στο σπλήνα, εμφανίζονται με οξεία επιδείνωση της αναιμίας δικτυοερυθροκυττάρωση επώδυνη σπληνομεγαλία σημεία υπογκαιμίας Λιγότερο συχνά τα επεισόδια του οξέως εγκλωβισμού ερυθρών μπορεί να αφορούν το ήπαρ ή τους πνεύμονες

77 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Κλινική εικόνα 1. Αγγειοαποφρακτικές επώδυνες κρίσεις 2. Απλαστικές κρίσεις 3. Κρίσεις εγκλωβισμού στα σπλάχνα (σπλήνα) 4. Χολολιθίαση 5. Λοιμώξεις 6. Οστά. Νέκρωση κεφαλής μηριαίου 7. Δρεπανοκυτταρικό πνεύμονα 8. Ατονα έλκη κνημών 9. Αδυναμία συμπύκνωσης ούρων 10. Καρδιακή ανεπάρκεια 11. κ.ά

78 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Επιπλοκές σε κύηση Η δρεπανοκυτταρική αναιμία σχετίζεται μι αυξημένη εμβρυίκή και μητρική θνησιμότητα καθώς και με επιπλοκές, όπως πρόωρος τοκετός, μειωμένο βάρος νεογνού, αιμορραγία μετά τον τοκετό Οι επιπλοκές αυτές οφείλονται στη δημιουργία εμφράκτων στoν πλακούντα Οι εγκυμονούσες πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά. Αν τα επίπεδα HbS είναι υψηλά (>60%), πρέπει να υποβληθούν σε τακτικές αφαιμαξομεταγγίσεις, κυρίως αν υπάρχει προηγούμενο ιστορικό αποβολής

79 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Θεραπευτική αντιμετώπιση 1. Ενυδάτωση 2. Υδροξυουρία 3. Σπληνεκτομή 4. Μετάγγιση / Αφαιμαξομεταγγίσεις 5. Υποστηρικτική αγωγή

80 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία Η κλινική της εικόνας είναι παρόμοια με εκείνη της ομόζυγης ΔΑ Επιπλέον υπάρχει σπληνομεγαλία Η βαρύτητα των εκδηλώσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ποσό της HbA που μπορεί να παραχθεί άν παράγεται μειωμένη ποσότητα όπως στη β+ θαλασσαιμία, η κλινική εικόνα είναι ηπιώτερη αν απουσιάζει η HbA (συνδυασμός με βο θαλασσαιμία), ο ασθενής θα παρουσιάσει βαρειά αναιμία και μπορεί να χρειαστούν τακτικές μεταγγίσεις αν η β-γονιδιακή βλάβη προάγει τη παραγωγή HbF, τα επώδυνα επεισόδια θα είναι ηπίοτερα και σπανιότερα

81 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

82 ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΆ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

83 Fe-πενική Αναιμία Αιμοσφαιρινοπάθειες Αιτιολογία Επίκτητη Ελλειψη Fe λόγω 1.Απώλειας ανάγκες 3.δυσαπορρόφηση 4.ελλειπής προσλήψη Κληρονομική-Αυτοσωματικός χαρακτήρας Γονιδιακή βλάβη στο γονίδιο των 1.β-σφαιρινικών αλύσεων β-μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία 2.α-σφαιρινικών αλύσεων α-μεσογειακή αναιμία 3.συνδυασμοί Παθογένεια Ελλειπή παραγωγή αίμης Απώλεια Απουσία ή μειωμένη παραγωγή σφαιρινικών αλύσεων Hb. Ωστόσο η Hb παράγεται με τεραμερή της μη προσβεβλημένης σφαιρινικής αλύσου. Τα παθολογικά ερυθρά που προκύπτουν αιμολύονται εξωαγγειακά. Συνότητα Η πιό συχνή αναιμία 8-12% του πληθυσμού σε λεκάνη της μεσογείου και Ελλάδα Κλινική Εικόνα Ωχρότητα, κόπωση ιστικές εκδηλώσεις βαρειές μορφές Εργαστηριακ ά Ευρήματα Υποχρωμία, Υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία με μικροκυττάρωση, Hb, Ht, ανισοποικιλλοκυττάρωση, ΔΕΚ, έμμεση MCV, MCH, MCHC, χολερυθρίνη, LDH, HbA, HbA2 ΗbF. RDW, ΔΕΚ, Fe, και Η συμπτωματολογία εξαρτάται από τον σε τύπο της αιμοσφαιρινοπάθειας Μείζον ΜΑ: ωχρότητα, σπληνομεγαλία, παραμόρφωση σκελετού, ταχυκαρδία κ.ά Δρεπανοκυτταρική αναιμία: επώδυνες κρίσεις...

84 ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

85 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

86 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ Συμπτωματολογία ωχρότητα, εύκολη κόπωση, ταχυκαρδία + συμπτώματα υποκείμενης νόσου Εργαστηριακά ευρήματα αναιμία νορμόχρωμη-νορμοκυτταρική (συνήθως) υπόχρωμος και μικροκυτταρική (μερικές φορές) ΔΕΚ, Fe, φερριτίνη, ή Φ TIBC, Φ stfr Αγωγή θεραπεία υποκείμενης νόσου ανασυνδυασμένη ερυθροποιητίνη

87 Ενδο-Εξω Αγγειακή ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

88 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Ορισμός ρυθμός καταστροφής των ερυθρών + αντιρροπιστική ερυθροποίηση στο μυελό των οστών

89 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Ταξινόμηση Εντόπιση Εξωαγγειακή Ενδοαγγειακή Διάρκεια Οξεία Χρόνια Κληρονομικότητα Συγγενής Επίκτητη Αιτο Ενδοερυθροκυτταρικό Εξωερυθροκυτταρικό Συμμετοχή του Ανοσολογικής αρχής Μη ανοσολογικής αρχής ανοσοποιητικού συστήματος

90 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Αιτίες Ενδοαγγειακής Αιμόλυσης Kατακερματισμός των ερυθρών από μηχανική βλάβη Μικροαγγειοπάθεια, ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο, DIC Αιμοσφαιρινουρία από βάδιση Προσθετικές βαλβίδες Καθήλωση του συμπληρώματος στα ερυθρά Ασύμβατη μετάγγιση αίματος (συνήθως στο σύστημα ΑΒΟ) Μερικές ιδιοπαθείς αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία Προσβολή ερυθρών από εξωγενείς παράγοντες Λοίμωξεις (ελονοσία, σηψαιμία Clostridium) Δηλητήρια Ελλειψη G6PD

91 Παθοφυσιολογία της έλλειψης G6PD Ο Λοιμώξεις Φάρμακα Παραγωγή οξειδωτικών παραγόντων, όπως Η2Ο2 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ Aναγωγή οξειδωτικών παραγόντων μέσω της οξείδωσης της αναχθείσας γλουταθειόνης (GSH) Αναχθέντες οξειδωτικοί παράγοντες Αναχθέντες οξειδωτικοί παράγοντες Οξειδωτικοί Οξειδωτικοί NADP 6P Γλυκόζη Οξείδωση σουλφυδριλικών ομάδων: της Hb ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ παράγοντες παράγοντες GSH ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ G6PD Συσσώρευση οξειδωτικών παραγόντων GSHPx Παραγωγή σουλφο-hb πρωτεϊνών Rbc μεμβράνης Μεμβρανικές πολυπεπτιδικές συσσωρεύσεις Μετουσιωμένη αιμοσφαιρίνη GSSG G Reduc G6PD Σωμάτια Heinz NADPH 6Pγλυκονικό Άκαμπτα ερυθρά αιμοσφαίρια Aιμόλυση στο σπλήνα

92 Φάρμακα-ουσίες που προκαλούν αιμόλυση σε ελλειψη G6PD Ακετανιλίδη Ναφθαλίνη Κυανούν του μεθυλίου Νιτροφουραντοϊνη Πριμακίνη Φαιναζοπυριδίνες Σουλφομεθοξαζόλη Σουλφαπυριδίνες Σουλφακεταμίδη Σουλφανιλαμίδη.

93 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ

94 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Κλινική Εικόνα (1) Ποικίλλει ανάλογα με χρόνια ή οξεία αιμολυτική νόσος βαρύτητα και ταχύτητα εγκατάστασης της αιμόλυσης και της αναιμίας υποκείμενα νοσήματα Στην χρόνια αιμολυτική νόσο, συγγενούς ή επίκτητης Αναιμία συνήθως ήπια και ανεκτή, ίκτερο, σπληνομεγαλία, χολολιθίαση Στην οξεία αιμολυτική νόσο ίκτερος, ρίγος, κακουχία, κεφαλαλγία, κοιλιακό άλγος, άλγη ράχης, κάτω άκρων

95 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Κλινική Εικόνα (2) Ικτερος έμμεση χολερυθρίνη, όχι κνησμός Σπληνομεγαλία συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες πλην της δρεπανοκυτταρικής νόσου Χολολιθίαση από χολερυθρίνη χρόνια αιμολυτική νόσος Ελλειψη ΒΙ2 ± φυλλικού οξέος λόγω των μεγάλων αναγκών αιμοποίησης Ελκη στα σφυρά (κληρονομική σφαιροκυττάρωση, ΔΑ, ΜΑ)

96 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Εργαστηριακά Ευρήματα (1) Δείκτες ρυθμού καταστροφής ερυθρών LDH απελευθέρωση της από τα κατεστραμμένα ερυθρά Μέτρηση χρόνου ζωής των ερυθρών με 51Cr = δυνατός ο υπολογισμός του χρόνου ημίσειας ζωής των ραδιοσημασμένων ερυθρών + η εκτίμηση του τόπου καταστροφής τους Η μέθοδος δεν είναι πρακτική

97 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Εργαστηριακά Ευρήματα (2) Δείκτες Αυξημένης Ερυθροποίησης ΔΕΚ φυσιολογικές συνθήκες 5-15/1000 ερυθρά στις αιμόλυτικές αναιμίες (Εξαίρεση οι απλαστικές κρίσεις) Άλλοι δείκτες επίχρισμα αίματος πολυχρωμαματοφιλία, βασεόφιλη στίξη, σφαιροκύτταρα, στοχοκύτταρα... επίχρισμα του μυελού υπερπλασία της ερυθράς σειράς

98 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Εργαστηριακά Ευρήματα (3) Δείκτες απελευθέρωση Hb και προϊόντων του μεταβολισμού της Έμμεση χολερυθρίνη χολερυθρίνη = κύριο προϊόν του μεταβολισμού της αίμης Απτοσφαιρίνη η ελεύθερη Hb συνδέεται ταχέως με μια α2 σφαιρίνη, την απτοσφαιρίνη αδιάλυτο σύμπλεγμα που καθαίρεται από την κυκλοφορία μέσω του ΔΕΣ. Είναι πρωτεϊνη οξείας φάσης και αυξάνεται σε φλεγμονή, λοίμωξη ή κακοήθεια Αιμοσφαιρίνη-Αιμοσιδηρίνη ούρων Σε φυσιολογικές συνθήκες το αίμα δεν περιέχει ελεύθερη Hb Σε περιπτώσεις ενδοαγγειακής αιμόλυσης ελεύθερη Hb

99 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Αλλα Προσδιορισμός G6PD άμεση δοκιμασία Coombs ΑΑΑ Ham test +, test σουκρόζης +, A/Φ PNH Ωσμωτική αντίσταση σφαιροκυττάρωση... ερυθρών κληρονομική

100 Χαρακτηριστικά κληρονομικών αιμολυτικών αναιμιών Σφαιροκυττάρωση Μεμονωμένη έλλειψη σπεκτρίνης (μερική) Συνδυασμένη μερική έλλειψη σπεκτρίνης και αγκυρίνης Μερική έλλειψη ζώνης 3 Έλλειψη πρωτεΐνης 4.2 Άλλα σπάνια Ελλειπτοκυττάρωση Κοινή κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση Ελαττωματική σπεκτρίνη (60%) Μεταλλάξεις πρωτεΐνης 4.1 Έλλειψη γλυκοφορίνης C Σφαιροκυτταρική ελλειπτοκυττάρωση

101 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Μεμβρανοπάθειες Κληρονομική Σφαιροκuττάρωση Έλλειψη/Βλάβη σπεκτρίνης λόγω μειωμένης σύνθεσης σύνθεσης ασταθούς σπεκτρίνης Επικρατούν χαρακτήρας κληρονομικότητας Παραγωγή παθολογικής σπεκτρίνης που συνδέεται με την αγκυρίνη σπάνια-υπολειπόμενος χαρακτήρας

102 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Κληρονομική Σφαιροκuττάρωση Οικογενειακό ιστορικό Σφαιροκύτταρα και ΔΕΚ στο αίμα Αρνητική ή άμεση δοκιμασία Coombs Σπληνομεγαλία

103 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Κλινική Εικόνα Αναιμία Ίκτερο Σπληνομεγαλία Χολολιθίαση ελκη κνημών ουρική αρθρίτιδα εστίες εξωμυελικής αιμοποίησης Η διάγνωση του αιμολυτικού συνδρόμου μπορεί να γίνει αντιληπτή σε οποιαδήποτε ηλικία, συνήθως διαγιγνώσκεται σε παιδιά Οι αιμολυτικές κρίσεις επιδεινώνονται σε περιόδους λοιμώξεων

104 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ

105 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ

106 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ

107 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ

108

109 ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ (ΑΑΑ) Ομάδα νοσημάτων στα οποία παράγονται αυτοαντισώματα εναντίον των αντιγόνων της μεμβράνης των ερυθροκυττάρων και προκαλούν αιμόλυση. Χαρακτηρίζονται από θετική άμεση αντίδραση Coombs. Μπορεί να εμφανισθούν σαν πρωτοπαθής νόσος, να συνυπάρχει με άλλα νοσήματα ή να παρουσιάζεται μετά από χορήγηση φαρμάκων

110 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ COOMBS Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ευαισθητοποιημένων ερυθροκυττάρων in νitrο με αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα ή με προϊόντα διάσπασης του συμπληρώματος (άμεση Coombs) είτε για τον προσδιορισμό αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων στον ορό (έμμεση Coombs). Τα αντιερυθροκυτταρικά αυτοαντισώματα διακρίνονται σε τρεις τύπους:

111 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ COOMBS Θερμά αυτοαντισώματα (lgg) που συγκολλούν τα ερυθροκύτταρα στους 37 C (αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία) Ψυχρά αντισώματα (lgm) που συγκολλούν τα ερυθροκύτταρα σε χαμηλές θερμοκρασίες (νόσος εκ ψυχροσυγκολλητινών) Το IgG Donath-Landsteiner αντίσωμα συνδέεται στις μεμβράνες των ερυθροκυττάρων σε ψυχρό περιβάλλον ή ενεργοποιεί τον καταρράκτη του αιμολυτικού συμπληρώματος όταν τα κύτταρα θερμανθούν στους 37 C (παροξυσμική ψυχροαιμοσφαιρινουρία)

112

113 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ COOMBS

114 ΑΑΑ Αιματολογικά ευρήματα Αναιμία, δικτυοερυθροκυττάρωση, σφαιροκυττάρωση πολυχρωματοφιλία, εμπύρηνα ερυθροκύτταρα,

115 ΑΑΑ Εργαστηριακά ευρήματα Αύξηση της εμμέσου χολερυθρίνης Αύξηση της γαλακτικής δεϋδρογενάσης Ελάττωση /εξαφάνιση απτοσφαιρινών Θετική άμεση Coombs

116 ΑΑΑ ΨΥΧΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Οι ψυχροσυγκολλητίνες προσκολλώνται στα ερυθροκύτταρα κυρίως στην κυκλοφορία των άκρων όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλή. Το αυτοαντίσωμα, συνήθως IgM και σπάνια IgG, συγκολλά τα ερυθροκύτταρα στους 4-18 C

117 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΑΑ Ι. Κολλαγονώσεις IV. Αλλα νοσήματα Ρευματοειδής αρθρίτις Μυελοσκλήρυνση με μυελοειδή μεταπλασία Σκληρόδερμα Οζώδης πολυαρτηρίτις Ελκώδης κολίτις Σύνδρομο Sjogren's Μεγαλοβλαστική αναιμία ΙΙ.Λεμφοϋπερπλαστικά Νοσήματα θυροειδούς Νοσήματα Πρωτοπαθής χολική κίρρωση Μακροσφαιριναιμία Κύστεις των ωοθηκών Νόσος του Hodgkin Νόσος Kawasaki Πολλαπλούν μυέλωμα Σύνδρομο Evan's Σπογγώδης μυκητίαση AIDS ΙΙΙ. Αλλες κακοήθειες Οξεία λευχαιμία Θύμωμα Καρκίνος: Νεφρών, Εντέρου, Πνεύμονος, Ωοθηκών

118 ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (Ι) Ι. Τύπου Απτίνης Πενικιλλίνη Κεφαλοθίνη Κεφαλοριδίνη Αμπικιλλίνη Μεθυκιλλίνη Καρμπενικιλλίνη ΙΙ. Τύπου αυτοαντισωμάτων Μεφαιναμικό οξύ L- Ντόπα Προκαϊναμίδη Ιβουπροφαίνη Διπλοφενάκη Θειοριδοζίνη

119 ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΙΙ) ΙΙΙ. Τύπου Ανοσοσυμπλεγμάτων Στιμποφαίνη Κινίνη Κινιδίνη Φαινακετίνη Υδροχλωροθιαζίδη Ριφαμπικίνη ρ-αμινο-σαλυκιλικό οξύ Χλωροπρομαζίνη Πυραμιδόνη Διπυρόνη Μελφαλάνη Ινσουλίνη Τετρακυκλίνη Ακεταμινοφαίνη Προβενεσίδη Σουλφονυλουρία Κεφαλοσπορίνη

120 Ανοσολογικής αρχής αιμολυτική αναιμία- Μηχανισμός αυτοαντισωμάτων Σπλήνα ς Α. Πρότυπο φάρμακο: αμεθυλ-ντόπα Απαιτούμενη δόση: υψηλή και για μακρό χρονικό διάστημα B. Παραγωγή αυτοαντισωμ άτων κυρίως IgGέναντι του φαρμάκου Γ. Στερεή πρόσδεση του αυτοαντισώματος με συγκεκριμένη πρωτεϊνη επιφανείας του ερυθρού συνήθως το αντιγόνο Rhesusαπουσία του φαρμάκου Δ. Αιμόλυση λόγω παγίδευσης στο σπλήνα των ερυθρών που έχουν επενδυθεί με αυτοαντίσωμα ΙgG

121 ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ Συχνότερη αιτία ΜΗ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ

122 ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Επίπεδα βιταμινών στον ορό ΕΛΛΕΙΨΗ Β12 ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑ συγγενή νοσηματα λήψη φαρμάκων ΕΛΛΕΙΨΗ Φ.Ο

123 ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Κλινική Εικόνα Ασυμπτωματική για μεγαλο διάστημα λόγω της πολύ προοδευτικής εγκατάστασης Κλινική εικόνα αναιμίας όταν η Hb υπίκτερος (λεμονοειδής χροιά) Νευρολογική συμπτωματολογία Ψύχωση

124 ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Αιτιολογία Οφείλεται σε Ανεπαρκή πρόσληψη Β12, ΦΟ Αυξημένες ανάγκες Δυσαπορρόφηση Αδυναμία χρησιμοποίησης Β12, ΦΟ

125 έλλειψη Β12 schilling test χορήγηση ενδογενούς παράγοντα Διόρθωση αναιμίας Αναιμία Biermer Γαστρεκτομή Λήψη διαβρωτικών Αδρανής ενδογενής παράγοντας Απουσία διόρθωσης Παθήσεις ειλεού Βακτηρηδιακή υπερανάπτυξη Οικογενής δυσαπορρόφηση Β12 Φαρμακευτική επαγόμενη δυσαπορρόφηση

126 ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Αναιμία Υποχτωμία, μακροκυττάρωση ± θρομβοπενία ± λευκοπενία Πολυκατάτμητα πολυμορφοπυρηνα

127 ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Μυελόγραμμα: Υπέρκυτταρικός κυανός μυελός με μεγαλοβλαστική υπερπλασία όλων των σειρών

128 ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ LDH έμμεσος χολερυθρίνη Επίπεδα Β12 ορού & φυλλικού οξέος Δοκιμασία Schilling για την απορρόφηση Β12 Προσδιορισμός γαστρικής οξύτητας γαστροσκόπηση και βιοψία προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι τοιχωματικών κυττάρων και ενδογενούς παράγοντα

129 Μεταβολικός κύκλος της βιταμίνης Β12 Πρόσληψη της Β12 με τις τροφές ΣΤΟΜΑΧΟΣ Απελευθέρωση της Β12 από τις τροφές Σύνδεση με τον παράγοντα R του σιέλου (Β12 - R) Έκκριση του ενδογενούς παράγοντα (intrinsic factor, IF) Δημιουργία συμπλέγματος Β12- ΙF ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ Έκκριση παγκρεατικής πρωτεάσης -> Διάσπαση συμπλέγματος Β12 - R -> Περαιτέρω δημιουργία συμπλέγματος Β12 - ΙF ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣ Σύνδεση συμπλέγματος Β12 - ΙF με τον υποδοχέα του ΙF -> Απορρόφηση Β12 ΑΙΜΑ Μεταφορά Β12 με τις τρανσκοβαλαμίνες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ΗΠΑΡ Αποθήκευση Β (2-5 mg)

130 Τέσσερεις ασθενείς προσέρχονται για διερεύνηση αναιμίας Άνδρας ασυμπτωματικός, 65 ετών με Hb 11.4 g/dl, MCV 79 fl, MCH 26 pg, MCHC 30 g/dl, Λευκά (WBC): 4.1 x 109/L (με φυσιολογικό τύπο), Αιμοπετάλια (ΑΜΠ) 590 x 109/L ΔΕΚ 5 x 109/L, σίδηρος ορού 29 μg%, φερριτίνη 11 ng/ml και φυσιολογικό πλήρες βιοχημικό έλεγχο) Αμ Coombs (-). Αντικειμενική εξέταση (-). Γυναίκα 18 ετών με έντονη κόπωση, πρόσφατη λοίμωξη αναπνευστικού που αντιμετωπίσθηκε στο σπίτι έχει Hb 7.1 g/dl, MCV 50 fl, MCH 18 pg, MCHC 28 g/dl, WBC: 6.7 x 109/L (με φυσιολογικό τυπο), ΑΜΠ 710 x 109/L ΔΕΚ 210 x 109/L, σίδηρος ορού 60 μg%, φερριτίνη 25 ng/ml, χολερυθρίνη 3 mg/dl, (άμεση 0.8), LDH 820 U, απτοσφαιρίνες 1 mg. Αμ Coombs (-). Αντικειμενική εξέταση: σπλήνας 4 εκ κάτω από το αρ πλευρ τόξο, ωχρότητα, υπηκτερική χροιά.

131 Άνδρας 69 ετών με δύσπνοια και ταχυκαρδία έχει Hb 7.3 g/dl, MCV 101 fl, MCH 32 pg, MCHC 32 g/dl, WBC 23.6 x 109/L (πολυ-12%, λεμφο- 75%, Μονο- 3%), ΑΜΠ 112 x 109/L ΔΕΚ 120 x 109/L, Αμ Coombs (+++). Αντικειμενική εξέταση, πολλαπλοί μικροί (1 x 1 εκ) διογκωμένοι τραχηλικοί και μασχαλιαίοι λεμφαδένες. Γυναίκα 65 ετών, ασυμπτωματική με εμφανή ωχρότητα και λεμονοειδή χροιά δέρματος έχει Hb 6.5 g/dl, MCV 118 fl, MCH 34 pg, MCHC 31 g/dl, WBC: 2.4 x 109/L, (με φυσιολογικό τυπο), ΑΜΠ 70 x 109/L.

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αλ. Κουράκλη-Συμεωνίδου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Βαρύτητα αναιμίας Μικρή (Ηb >10 gr/dl)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΩΡΙΖΑ ΖΑΜΠΕΤΑ Επιμελήτρια Β Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Οι αιμοσφαιρινοπάθειες αποτελούν τις πιο κοινές μονογονιδιακές ασθένειες παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Αναιμία. Σταυρούλα Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας

Αναιμία. Σταυρούλα Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Αναιμία Σταυρούλα Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Αναιμία Μειωμένα ερυθροκύτταρα Μειωμένη αιμοσφαιρίνη Η αναιμία είναι Σύμπτωμα! Προσδιορισμός της υποκείμενης νόσου -αιτιολογίας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Αναπλ. Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Αναπλ. Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Αναπλ. Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Βασικό γνωσιολογικό υπόστρωμα Το αίμα αποτελείται από: ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και πλάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Γ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΙΖΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Τσαβδαρίδου Ιωάννα Τούλια Ηλέκτρα ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού

Παρουσίαση περιστατικού Παρουσίαση περιστατικού 1 Τζήμου Μαρία, Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Καθηγητής: Αστέριος Καραγιάννης Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παρουσίαση περιστατικού 2 Ασθενής,

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική Αιμοποίηση. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας

Φυσιολογική Αιμοποίηση. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογική Αιμοποίηση Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Εισαγωγή Μελέτη αίματος, αιμοποιητικών και λεμφικών οργάνων 1. αιματολογικές διαταραχές σε πληθώρα καταστάσεων και όχι μόνο σε αμιγή αιματολογικά νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ. Αιτιολογία Διάγνωση Θεραπεία

ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ. Αιτιολογία Διάγνωση Θεραπεία ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Αιτιολογία Διάγνωση Θεραπεία Εκπαιδευτικοί στόχοι στην σιδηροπενική αναιμία Κατανόηση της συχνότητας και της αιτιολογίας της σιδηροπενικής αναιμίας Γνώση των γενικών συμπτωμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Aπαρτιωμένη διδασκαλία στην Aιματολογία Λαμπροπούλου Βασιλική Αιματολόγος Επιμ. Β ΕΣΥ ΠΓΝΠ

ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Aπαρτιωμένη διδασκαλία στην Aιματολογία Λαμπροπούλου Βασιλική Αιματολόγος Επιμ. Β ΕΣΥ ΠΓΝΠ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Aπαρτιωμένη διδασκαλία στην Aιματολογία Λαμπροπούλου Βασιλική Αιματολόγος Επιμ. Β ΕΣΥ ΠΓΝΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Κατανόηση της απορρόφησης και βιοκατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΖΩΗ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ Δ/τρια Ν.Ιπποκράτειο

ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΖΩΗ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ Δ/τρια Ν.Ιπποκράτειο ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΖΩΗ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ Δ/τρια Ν.Ιπποκράτειο ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ 1. ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ANAIMIA 2. ΣΙΔΗΡΟΒΛΑΣΤΙΚEΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ 3. ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Υπάρχουν στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 29/9/2014 ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Επίκ. Καθηγήτρια ΟΡΙΣΜΟΣ Αναιμία είναι η μείωση ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων των ερυθρών αιμοσφαιρίων δηλ. αριθμού ερυθρών,

Διαβάστε περισσότερα

Eρυθροκυτταρική μεμβράνη

Eρυθροκυτταρική μεμβράνη Eρυθροκυτταρική μεμβράνη Είναι η καλύτερα μελετημένη βιολογική μεμβράνη Αν και αντιπροσωπεύει μόνο το 1% του βάρους του ερυθρού Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ακεραιότητας του κυττάρου Αποτελεί άριστο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Σκούρα Μαγδαληνή Επιμ.Α Αιματολογικού εργαστηρίου «Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ιωνίας»

ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Σκούρα Μαγδαληνή Επιμ.Α Αιματολογικού εργαστηρίου «Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ιωνίας» ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Σκούρα Μαγδαληνή Επιμ.Α Αιματολογικού εργαστηρίου «Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ιωνίας» ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ MCV > 100 fl Μακροκυτταρικές Μεγαλοβλαστικές αναιμίες ( μεγαλοβλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Νικολακοπούλου Κωνσταντίνα Κάτσα Ελένη-Μαρία Δάσκου Μαρία. β-θαλασσαιμία

Νικολακοπούλου Κωνσταντίνα Κάτσα Ελένη-Μαρία Δάσκου Μαρία. β-θαλασσαιμία Νικολακοπούλου Κωνσταντίνα Κάτσα Ελένη-Μαρία Δάσκου Μαρία β-θαλασσαιμία Θάλασσα + αίμα = θαλασσαιμία Εισαγωγή Η πιο κοινή γενετική νόσος που κληρονομείται Mενδελικά ~ 1 : 100.000 παγκοσμίως ~ 1 : 10.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΜΙΕΣ Αντώνης Μαρής

ΑΝΑΙΜΙΕΣ Αντώνης Μαρής ΑΝΑΙΜΙΕΣ Αντώνης Μαρής Β' Παθολογική Κλινική Παν/µίου Αθηνών Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» ΟΡΙΣΜΟΣ Η παθολογική κατάσταση όπου η τιµήτηςhb και του Ht είναι κάτω του φυσιολογικού Φυσιολογικές τιµές: Ηb Α : 13,5-18

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Έλενα Λεμεσίου Φεβρουάριος 2015

Έλενα Λεμεσίου Φεβρουάριος 2015 Έλενα Λεμεσίου Φεβρουάριος 2015 Στην Γενική Αίματος αξιολογούνται ποσοτικά και μορφολογικά τα έμμορφα στοιχεία του αίματος Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εργαστηριακή εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Αθ. Ζώμας Αιματολόγος

Αθ. Ζώμας Αιματολόγος Αθ. Ζώμας Αιματολόγος Το πιο άφθονο χημικό στοιχείο (κατά μάζα) στη Γη και το τέταρτο πιο άφθονο στοιχείο στον στερεό φλοιό της, μετά το Ο2 το Si και το Al Χρησιμεύει στην - μεταφορά Ο2 - αποθήκευση Ο2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ. Α.Βλαχοπούλου Επ.Β Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ. Α.Βλαχοπούλου Επ.Β Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ Α.Βλαχοπούλου Επ.Β Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΕΜΒΡΥΑ: 3η -12η εβδομάδα λεκιθικός ασκός(μεσοβλαστική περίοδος) 5η (κύησης) -2η

Διαβάστε περισσότερα

Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Παρουσίαση Αιματολογικών Περιστατικών Κολλάρη Εριέτα Ειδικευόμενη Παθολογίας Αιτία Εισαγωγής Γυναίκα 31 ετών με ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία προσήλθε στην εφημερία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΕΡΟΣ. Γεώργιος Καλαμπόκης Λέκτορας Παθολογίας

ΙΚΤΕΡΟΣ. Γεώργιος Καλαμπόκης Λέκτορας Παθολογίας ΙΚΤΕΡΟΣ Γεώργιος Καλαμπόκης Λέκτορας Παθολογίας Προέλευση ιδιότητες χολερυθρίνης [1] Καθημερινά παράγονται 4 mg/kg (250-350 mg) χολερυθρίνης στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα (ήπαρ, σπλήνας) Αιμοσφαιρίνη γηρασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Mεγαλοβλαστική Αναιμία. Ελενα Σολωμού Αιματολόγος Επικ. Καθηγήτρια Παθολ.-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Πατρών

Mεγαλοβλαστική Αναιμία. Ελενα Σολωμού Αιματολόγος Επικ. Καθηγήτρια Παθολ.-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Πατρών Mεγαλοβλαστική Αναιμία Ελενα Σολωμού Αιματολόγος Επικ. Καθηγήτρια Παθολ.-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Πατρών Το αίμα αποτελέιται από ερυθρά αιμοσφαίρια λευκά αιμοσφαίρια αιμοπετάλια πλάσμα Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ MCV>100 fl Μακροκυτταρικές μεγαλοβλαστικές μακροκυττάρωση και μεγαλοβλαστικός μυελός Μακροκυτταρικές μη μεγαλοβλαστικές μακροκυττάρωση χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ. Α.Βλαχοπούλου

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ. Α.Βλαχοπούλου ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ Α.Βλαχοπούλου ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΈΜΒΡΥΑ: : 3 η -11 η εβδομάδα λεκιθικός ασκός 9 η -24 η εβδομάδα ήπαρ 10 η εβδομάδα μυελός των οστών,

Διαβάστε περισσότερα

«β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας»

«β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας» Εργαστήριο Κυτταρογενετικής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» «β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας» Ζαχάκη Σοφία - Ουρανία Βιολόγος, MSc, PhD β μεσογειακή αναιμία Η θαλασσαιμία ή νόσος

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικά και Επίκτητα αίτια αιμολυτικής αναιμίας

Κληρονομικά και Επίκτητα αίτια αιμολυτικής αναιμίας Κληρονομικά και Επίκτητα αίτια αιμολυτικής αναιμίας Το φυσιολογικό ερυθρό αιμοσφαίριο Θα ζήσει 100-120 ημέρες Μέχρι τότε θα έχει εκπληρώσει το ρόλο του, που είναι η μεταφορά του O 2 στους ιστούς Διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Μονάδα Ογκολογίας, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Μονάδα Ογκολογίας, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Τουρκαντώνη Ναταλία Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Μονάδα Ογκολογίας, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός των φωσφορικών πεντοζών

Η οδός των φωσφορικών πεντοζών Η οδός των φωσφορικών πεντοζών Η οδός των φωσφορικών πεντοζών Ανασκόπηση μεταβολισμού υδατανθρακών ΗΠΑΡ Γλυκόζη ΤΡΟΦΗ Κυκλοφορία ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ Γλυκόζη ΗΠΑΡ Κυτταρόπλασμα ΗΠΑΡ (Οξέωση) NADH CO 2 ΟΞΕΙΔ. ΦΩΣΦ.

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

UoCrete ΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

UoCrete ΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ UoCrete ΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Οντογένεση της αιμοποίησης ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αμορφη πρωτεϊνούχος ουσία (matrix) Κολλαγόνο Πρωτεογλυκάνες Δομικές γλυκοπρωτεϊνες Ινίδια Ελαστίνης Κολλαγόνου Δικτυωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Αίμα Πλάσμα Ιόντα-πρωτεΐνες Έμμορφα Συστατικά Ερυθρά Αιμοσφαίρια Λευκά Αιμοσφαίρια Αιμοπετάλια Κοκκιοκύτταρα Λεμφοκύτταρα Μονοκύτταρα Πλασματοκύτταρα 1 ΑΝΑΙΜΙΑ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2007 ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ποια είναι η αιτιολογία της σιδηροπενικής αναιµίας; (Μονάδες 8) Β. Τι είναι το «ερεθισµαταγωγό σύστηµα» (Μονάδες 4) και από ποια µέρη αποτελείται; (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

Απλαστική κρίση από λοίμωξη Parvovirus B19 ως πρώτη κλινική εκδήλωση σε κορίτσι με ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία

Απλαστική κρίση από λοίμωξη Parvovirus B19 ως πρώτη κλινική εκδήλωση σε κορίτσι με ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 12 Απλαστική κρίση από λοίμωξη Parvovirus B19 ως πρώτη κλινική εκδήλωση σε κορίτσι με ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία Χατζηδημητρίου Βενιζέλος Οικονόμου Μαρίνα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας

Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογική λειτουργία κυττάρων αίματος Ερυθρά αιμοσφαίρια, κύτταρα χωρίς πυρήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o

ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o ΘΕΜΑ 1 o Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Γιατί τα βακτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν «εργοστάσια παραγωγής ανθρώπινων πρωτεϊνών»; Β. Σε ένα βακτήριο εισάγεται με τη μέθοδο του ανασυνδυασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. γ 3. α 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2014: Επίκτητες Αναιμίες

Ενότητα 2014: Επίκτητες Αναιμίες Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στην Αιματολογία Ενότητα 2014: Επίκτητες Αναιμίες 12-13 Σεπτεμβρίου 2014 Διοργάνωση Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και Αιματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Διαβήτης. Ακούμε καθημερίνα γύρω μας πως εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από διαβήτη ή παχυσαρκία. Όμως, τι πραγματικά είναι αυτό; Τι ειναι ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΩΗ ΡΕΠΑΠΙΝΟΥ - ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παθοφυσιολογία ΙΙ Αιματολογία Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Αλέξανδρος Α. Δρόσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Οξεία μυελογενής λευχαιμία Γενικά στοιχεία Ταξινόμηση και τύποι Ενδείξεις και συμπτώματα Αίτια πρόκλησης Διάγνωση Παρουσίαση και επαναστόχευση από Βικιπαίδεια Οξεία μυελογενής λευχαιμία : Ζήσου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αιμόλυση σε παιδί 8 ετών

Αιμόλυση σε παιδί 8 ετών Αιμόλυση σε παιδί 8 ετών Ε.Μανταδακης 1, Ζ.Μπεζιργιαννίδου 2, Γ.Μαρτίνης 2, Α Χατζημιχαήλ 1 1. Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 2. Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Αναιμία Γενετική αιτιολογία (ελαττωματικό γονίδιο για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»

ΘΕΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΜΠΑΛΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ ΝΙΚΟΛΙ ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας Νίκη Βγόντζα Βασικά στάδια ελέγχου συμβατότητας του αίματος μεταξύ δότη και λήπτη 1.Αίτηση αίματος (παραπεμπτικό) και δείγμα ασθενή 2.Ομάδα ABO,RhD στο δείγμα του ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εργαστηριακών δεικτών

Αξιολόγηση εργαστηριακών δεικτών Αξιολόγηση εργαστηριακών δεικτών Λιάνα Πούλια, MMedSci Κλινική Διαιτολόγος ΓΝΑ «Λαϊκό» Εργαστηριακές εξετάσεις Αίματος Βιοχημικές Ούρων Κοπράνων Μικροβιολογικές Εγκεφαλονωτιαίου υγρού Ανοσοδιαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρά. Κύτταρα του Αίµατος. Για την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισµό των βλαστικών κυττάρων του αίµατος χρησιµοποιούνται λειτουργικά test

Ερυθρά. Κύτταρα του Αίµατος. Για την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισµό των βλαστικών κυττάρων του αίµατος χρησιµοποιούνται λειτουργικά test Μυελική Αιµοποίηση & Ερυθρά Σειρά Ερυθρά Λευκά Αιµοπετάλια Κύτταρα 45% 2.5 λίτρα Αίµα Πλάσµα 55% 3 λίτρα Νερό (93%) Ηλεκτρολύτες (

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ Σ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ 2 ή 3 αποβολές προ των 20 wks ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Τι είναι κοινό και τι όχι κατά την κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του ήπατος στο σκύλο και στη γάτα Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Η γάτα δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη σε αντι-jka Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία

Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 27-02-2015 Κληρονομικές αιμορραγικές διαταραχές αιμόστασης Κληρονομικές διαταραχές πρωτογενούς αιμόστασης Νόσος von Willebrand

Διαβάστε περισσότερα

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3 Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) ανήκει σε μια ομάδα λειτουργικών διαταραχών του πεπτικού σωλήνα. Το κοιλιακό άλγος, ο μετεωρισμός και η εναλλαγή των συνηθειών του εντέρου αποτελούν τυπικά συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω ΠΝΑ; Για να πληροφορηθώ. ôçò

Μήπως έχω ΠΝΑ; Για να πληροφορηθώ. ôçò Μήπως έχω ΠΝΑ; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò PNH_Broshure.indd 1 Σπάνιος ναι... Μόνος όχι PNH_Broshure.indd 2 Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ώρες πριν την προσέλευση Αίσθημα ζάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 1 η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑΣ Επίτοκος 36 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονοµικά νοσήµατα και καταστάσεις που οφείλονται σε γονιδιακές µεταλλάξεις

Κληρονοµικά νοσήµατα και καταστάσεις που οφείλονται σε γονιδιακές µεταλλάξεις Κληρονοµικά νοσήµατα και καταστάσεις που οφείλονται σε γονιδιακές µεταλλάξεις ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΦΥΛΟΣΥΝ ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική. Εξετάσεις E έτους, 7 Ιουνίου 2011. Ονοµατεπώνυµο φοιτητή:

ΟΜΑ Α Α. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική. Εξετάσεις E έτους, 7 Ιουνίου 2011. Ονοµατεπώνυµο φοιτητή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική ιευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας Ι οκράτειο Νοσοκοµείο Κωνσταντινου όλεως 49 Θεσσαλονίκη 54642 Τηλ.: 2310-992982 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά.

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Στον πεπτικό σωλήνα πραγματοποιείται ο τεμαχισμός της τροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΝΘ Ιπποκράτειο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΝΘ Ιπποκράτειο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΝΘ Ιπποκράτειο Β.Γεωργοπούλου, Επιμελήτρια Α Α Ακτινολογικό Τμήμα Άννα Βαρουκτσή,Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ Ασθενής ηλικίας 73 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ:ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:κ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ:ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ:ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:κ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ:ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ:ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:κ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ:ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΘΕΜΑ:ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο 10 η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Αιμαφαίρεσης Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Δημήτριος Ε. Μπούτσης Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ορισμός Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου Αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δείκτες βλάβης ηπατοκυττάρων Δείκτες χολόστασης Δείκτες ηπατικής δυσλειτουργίας ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Μονάδες 25 Α1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ & ΑΙΜΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ & ΑΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ & ΑΙΜΗ Ανασκόπηση μεταβολισμού πρωτεϊνών & αμινοξέων Ιστοί ΤΡΟΦΗ Αλανίνη & Γλουταμίνη Αμινοξέα Κυκλοφορία Πρωτεΐνες Αμινοξέα Βιοσύνθεση (Νουκλεοτίδια κλπ) ΝΗ 4 + + Κετοξέα ΗΠΑΡ Ακέτυλο-CoA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ Λ.Β. Αθανασίου ΟΡΙΣΜΟΙ Λευχαιμίες Κακοήθη νεοπλάσματα των πρόδρομων αιμοκυττάρων του μυελού των oστών. Ατελής διαφοροποίηση οδηγεί σε πολλαπλασιασμό μη ώριμων (και μη λειτουργικών) κυττάρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID)

ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας Κ.Α. του Ελευθερίου 70 ετών Εισαγωγή : 24/11/11 Αιτία : αδυναμία + αιμωδίες κάτω άκρων από 5 ημέρου ΙΣΤΟΡΙΚΟ Διαρροϊκές κενώσεις~

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία

Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία Τελικό κείμενο της Μελέτης Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία Τα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (Advanced Glycation End products, ) είναι μόρια υψηλής δραστικότητας, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Ανόργανα στοιχεία Απαραίτητες ουσίες που παίζουν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann, Μασώμενα δισκία, (100 + 0,350) mg/δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εξής θέματα: Τι κερδίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βλέννα, υδαρές υγρό. ή τοιχωματικό ή οξυπαραγωγικό = HCl + ενδογενή παράγοντα. βλέννα. ή ζυμογόνο ή πεπτικό = πεψινογόνο

Βλέννα, υδαρές υγρό. ή τοιχωματικό ή οξυπαραγωγικό = HCl + ενδογενή παράγοντα. βλέννα. ή ζυμογόνο ή πεπτικό = πεψινογόνο Στόμαχος Δομή βλεννογόνου στομάχου - Γαστρικοί αδένες Βλέννα, υδαρές υγρό ή τοιχωματικό ή οξυπαραγωγικό = HCl + ενδογενή παράγοντα βλέννα ή ζυμογόνο ή πεπτικό = πεψινογόνο Κύτταρα G = γαστρίνη Διάσπαρτα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αίματος ΕΜΕ 17-3-2010. Π.ΠαρασκευοπούλουΠαρασκευοπούλου

Γενική αίματος ΕΜΕ 17-3-2010. Π.ΠαρασκευοπούλουΠαρασκευοπούλου Γενική αίματος ΕΜΕ 17-3-2010 Π.ΠαρασκευοπούλουΠαρασκευοπούλου Γενική Αίματος Συχνότερη εξέταση Πληροφορίες για τα έμμορφα στοιχεία του αίματος WBC (Λευκά( Λευκά) RBC ( Ερυθρά) PLT ( Αιμοπετάλια) Συνδυασμός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού

Παρουσίαση περιστατικού Παρουσίαση περιστατικού 1 Τζήμου Μαρία, Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Καθηγητής: Αστέριος Καραγιάννης Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παρουσίαση περιστατικού 2 Ασθενής,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Ε. Λυδάκη, Αιματολόγος, επιμ Α Υπηρεσία αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ Γυναίκα, έγκυος, 37 ετών, Α (-), Kell (-) (σύζυγος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΤΙΣ «ΑΘΩΕΣ» ΑΙΤΙΕΣ

ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΤΙΣ «ΑΘΩΕΣ» ΑΙΤΙΕΣ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΤΙΣ «ΑΘΩΕΣ» ΑΙΤΙΕΣ Μιχαλάκου Μαρία, Φαρκωνή Χρυστάλλα, Κατσικάρη Μαρία Ευρωκλινική Παίδων, Αθήνα ΣΚΟΠΟΣ: Οι λιθοι της χοληδόχου κύστεως στα παιδια είναι ασυνήθες

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ Κυριακή Σταματέλου Ειδικός Νεφρολόγος, MBA Τι είναι η νεφρολιθίαση; Η νεφρολιθίαση λέγεται κοινά «πέτρες στα νεφρά» και είναι γνωστή στην ανθρωπότητα από τα αρχαία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ταξινόμηση κυστικής νόσου του νεφρού 1. Απλή νεφρική κύστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία»

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τµήµα Ιατρικής Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» - Συνοπτική παρουσίαση του µαθήµατος - Αναλυτική ύλη του µαθήµατος Λάρισα 2010 Συνοπτική παρουσίαση του υποχρεωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014

Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014 Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014 Αιμοπετάλια Φυσιολογικός αριθμός: 150-400.000/μL Ζουν περίπου 4 μέρες To μικρότερο (2-3 μ) απύρηνο κύτταρο του περιφερικού αίματος Παράγονται

Διαβάστε περισσότερα