ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Κατανομή των λιπαρών οξέων στα λιπίδια επιλεγμένων στελεχών Ζυγομυκήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ταματία Μπέλλου Βιολόγος ΠΑΣΡΑ, Ιούλιος 2011

2 Σα μέλη της Σριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Γεώργιος Αγγελής, Καθηγητής Νικόλαος Δημόπουλος, Καθηγητής εραφείμ Παπανικολάου, Επίκουρος Καθηγητής Ο Επιβλέπων Καθηγητής Γεώργιος Αγγελής, Καθηγητής

3 Η έγκριση της διατριβής για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το Σμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών δεν υποδηλώνει την αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα. Ν. 5343/1932, άρθρο 202.

4 Πρόλογος Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Σομέα Γενετικής, Βιολογίας κυττάρου και Ανάπτυξης του Σμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Γ. Αγγελή για την επίβλεψη, την εμπιστοσύνη, τις πολύτιμες συμβουλές του και τις ευκαιρίες που μου έδωσε κατά την εκπόνηση αυτής της εργασίας, αλλά και καθ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας από το Ευχαριστίες θα ήθελα επίσης να απευθύνω στον Καθηγητή κ. Ν. Δημόπουλο και τον Επίκουρο Καθηγητή κ.. Παπανικολάου για τη συμμετοχή τους στην εξεταστική επιτροπή και για τις σημαντικές παρατηρήσεις τους. Με ιδιαίτερη εκτίμηση και απεριόριστες ευχαριστίες θα ήθελα να αναφερθώ και σε όλα τα μέλη του εργαστηρίου Μικροβιολογίας που είχα την τύχη να συνεργαστώ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να απευθύνω στην υποψήφια διδάκτορα κα. Ά. Μακρή, της οποίας η συμπαράσταση ήταν σημαντική και οι παρατηρήσεις και συμβουλές της εύστοχες και αποτελεσματικές για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Για την πολύτιμη και πολύ όμορφη συνεργασία ευχαριστώ, επίσης, τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα. Μ. Μπίρκου, το Δρ. Α. Κουβέλα, τον κ. Α. Γιαννόπουλο και τους φοιτητές κα. Α. Μουστόγιαννη, κ. Κ. Μίχο, κ. Κ. Παπατρέχα. Δε θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω το Λάμπη, τη Μαριάνθη, τον Κώστα, την Αντωνία, την Πέρη, την Ελίζα, την Ελευθερία και τη Γίωτα για την υπομονή και τη συμπαράσταση τους. Κυρίως, όμως, ευχαριστώ τους γονείς μου, Θανάση και Μαίρη, και τον αδερφό μου Γιάννη που με στερήσεις, στηρίζουν τις προσπάθειες και τις επιλογές μου καθ όλη τη διάρκεια των ακαδημαϊκών μου σπουδών και της ζωής μου. τους τελευταίους θα ήθελα να αφιερώσω την εργασία αυτή. ας ευχαριστώ!

5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα υντομογραφίες Περίληψη Abstract Εισαγωγή Βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον μικροβιακών λιπιδίων Υυσιολογία ελαιογόνων μικροοργανισμών Βιοσύνθεση μικροβιακών λιπιδίων Βιοσύνθεση λιπαρών οξέων Ζυγομύκητες Γλυκερόλη ως πηγή άνθρακα και ενέργειας κοπός Τλικά και μέθοδοι Μικροοργανισμοί υνθήκες καλλιέργειας ύσταση θρεπτικού μέσου Καλλιέργειες σε φιάλες Καλλιέργειες σε βιοαντιδραστήρα Προσδιορισμός διαλυμένου οξυγόνου (Dissolved Oxygen - DO) Προσδιορισμός DO σε φιάλες Προσδιορισμός DO στο βιοαντιδραστήρα υλλογή μέσου καλλιέργειας και προσδιορισμός ξηρής βιομάζας Προσδιορισμός συγκέντρωσης γλυκερόλης Ποσοτική εκχύλιση των μικροβιακών λιπιδίων Παραλαβή και ανάλυση λιπιδιακών κλασμάτων των μικροβιακών λιπιδίων Παρασκευή μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων Τπολογισμός δείκτη ακορεστότητας λιπαρών οξέων (Unsaturation index- UI) υνθήκες αέριας χρωματογραφίας (GC) Αποτελέσματα Κινητική της αύξησης και σύνθεση λιπιδίων Κατανομή των λιπαρών οξέων στα λιπιδιακά κλάσματα κατά τη διάρκεια της αύξησης Καλλιέργεια των Cunninghamella echinulata και Mortierella ramanniana σε βιοαντιδραστήρα εργαστηρικής κλίμακας Εικόνα 3.2: Καλλιέργεια Cunninghamella echinulata σε βιοαντιδραστήρα εργαστηριακής κλίμακας ηλικίας 216 h με αρχική συγκέντρωση γλυκερόλης 25 g/l Εικόνα 3.3: Καλλιέργεια Mortierella ramanniana σε βιοαντιδραστήρα εργαστηριακής κλίμακας ηλικίας 216 h με αρχική συγκέντρωση γλυκερόλης 25 g/l υζήτηση Κινητική της αύξησης και σύνθεση λιπιδίων Κατανομή των λιπαρών οξέων στα λιπιδιακά κλάσματα κατά τη διάρκεια της αύξησης Καλλιέργεια των Cunninghamella echinulata και Mortierella ramanniana σε βιοαντιδραστήρα εργαστηρικής κλίμακας υμπεράσματα Βιβλιογραφία

6 υντομογραφίες υντομογραφίες ACC: Acetyl-CoA carboxylase, Ακετυλ-CoA καρβοξυλάση Ακετυλο-CoA: Acetyl-Coenzyme A, Ακετυλο- συνένζυμο Α Acyl-CoA: Acyl-Coenzyme A, Ακυλο- συνένζυμο Α ALA: Alpha-linolenic acid, α-λινολενικό οξύ AMP: Adenosine monophosphate, Μονοφοσφωρική αδενοσίνη ATP-CL: ATP-citrate lyase, ΑΣΡ-κιτρική λυάση DAGAT: Diacylglycerol acyltransferase, Ακυλο-τρανσφεράση διγλυκεριδίων DHA: Docosahexaenoic acid, Εικοσιδυενοϊκό οξύ DO: Dissolved oxygen, Διαλυμένο οξυγόνο DPA: Docosapentaenoic acid, Εικοσιδυοπεντανοϊκό οξύ Elovl: Elongases, Eλονγκάσες FAMEs: Fatty acid methyl esters, Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων FAS: Fatty acid synthase, υνθάση λιπαρών οξέων G+S: Glycolipids & Sphigolipids, Γλυκολιπίδια & φιγγολιπίδια G3PDH: Glycerol-3-phosphate dehydrogenase, Αποκορεσμάση της 3-φωσφογλυκερόλης GC: Gas chromatography, Αέρια Φρωματογραφία GLA: Gamma-linolenic acid, γ- λινολενικό οξύ Glol: Glycerol, Γλυκερόλη GPAT: Glycerol-3-phosphate acyltransferase, Ακυλο-τρανσφεράση της 3- φωσφογλυκερόλης HPLC: High Performance Liquid Chromatography, Τγρή Φρωματογραφία Τψηλής Απόδοσης ICDH: Isocitrate dehydrogonase, Ισοκιτρική αφυδρογονάση IMP: Inosine monophosphate, Μονοφωσφορική ινοσίνη L/X%: Lipid in total biomass (wt/wt lipids/ total biomass, %), Ποσοστό λιπιδίων επί ξηρής μικροβιακής μάζας (wt/wt λίπος/ ξηρή βιομάζα, %) L: Lipids, Λιπίδια

7 υντομογραφίες LPAAT: Lyso-phosphatidic acid acyltransferase, Ακυλο-τρανσφεράση του λυσοφωσφατιδικού οξέος LPAT: Lyso-phosphatidylcholine acyltransferase, Ακυλο-τρανσφεράση της λυσοφωσφατιδυλ-χολίνης NL: Neutral Lipids, Ουδέτερα λιπίδια P: Phospholipids, Υωσφολιπίδια PDA: Potato Dextrose Agar, Άγαρ πατάτας- δεξτρόζης PUFA: Poly-Unsaturated Fatty Acids, Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα SCD: Desaturases, Αποκορεσμάσες SCO: Single Cell Oils, Έλαια μονοκύτταρων οργανισμών SCP: Single cell protein, Πρωτεΐνη μονοκύτταρων οργανισμών TAG: Triglyceride, Σριγλυκερίδια TCA cycle: Σricarboxylic acid cycle, Κύκλος τρικαρβοξυλικών οξέων TLC: Thin layer chromatography, Φρωματογραφία λεπτής στιβάδας U.I.: Unsaturation Index, Δείκτης Ακορεστότητας X: Total biomass, Ολική βιομάζα Xf: Lipid-free biomass, Ελεύθερη λιπιδίων βιομάζα ΕPA: Eicosipentaenoic acid, Εικοσιπεντανοϊκό οξύ Λ.Ο.: Λιπαρά οξέα

8 Περίληψη Περίληψη Οι ελαιογόνοι Ζυγομύκητες έχουν την ικανότητα να συσσωρεύουν σημαντικές ποσότητες λιπιδίων, πλουσίων σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA) μεταβολίζοντας γλυκερόλη. το μυκήλιο όλων των στελεχών που μελετήθηκαν συσσωρεύτηκε μεγαλύτερη ποσότητα ουδέτερων λιπιδίων (NL) από ότι γλυκολιπιδίων, σφιγγολιπιδίων και φωσφολιπιδίων (P). Η βιοσύνθεση των P στους Mortierella ramanniana, Mucor sp. και Cunninghamella echinulata πραγματοποιήθηκε ενώ η διαδικασία συσσώρευσης των NL ήταν σε εξέλιξη. Η συγκέντρωση των PUFA μειώθηκε σε όλα τα λιπιδιακά κλάσματα του M. ramanniana κατά τη διάρκεια της αύξησης. Αντίθετα, στην περίπτωση του C. echinulata τόσο η συγκέντρωση του λινελαϊκού όσο και του γ- λινολενικού οξέος (GLA) αυξήθηκε με το χρόνο σε όλα τα κλάσματα, και κυρίως στο κλάσμα των P. Σα λιπίδια του Mucor sp. ήταν πλούσια σε ελαϊκό οξύ και GLA, ενώ τα Ρ του Thamnidium elegans παρόλο που ήταν πλούσια σε λινελαϊκό οξύ, αυτό δε μετατράπηκε σημαντικά σε GLA. Δεδομένου ότι η κύρια λειτουργία των PUFA στους Ζυγομύκητες σχετίζεται με τη συμμετοχή τους στις μυκηλιακές μεμβράνες θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η βιοσύνθεση αυτών των λιπαρών οξέων σχετίζεται άμεσα με τη μυκηλιακή αύξηση. Ωστόσο αυτό ισχύει μόνο για ορισμένες περιπτώσεις Ζυμομυκήτων όπως αυτή του M. ramanniana. Αντίθετα, υπό τις ίδιες πειραματικές συνθήκες, η βιοσύνθεση των PUFA στην περίπτωση του C. echinulata συνεχίζεται ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, υποδεικνύοντας ότι σε αυτό το είδος η βιοσύνθεση δεν σχετίζεται άμεσα με την πρωτογενή αύξηση.

9 Abstract Abstract Oleaginous Zygomycetes have the ability to accumulate large amounts of lipids rich in polyunsaturated fatty acids (PUFA) that are of pharmaceutical and nutritional interest. In all investigated strains fungal mycelia contained higher amounts of neutral lipids (NL) than glycolipids plus sphingolipids (G+S) and phospholipids (P), while biosynthesis of P in Mortierella ramanniana, Mucor sp. and Cunninghamella echinulata occurred though NL accumulation process was in progress. PUFA concentration gradually decreased in all lipid fractions of M. ramanniana during growth. In contrast, in C. echinulata concentration of both linoleic acid and γ-linolenic acid (GLA) strongly increased with time in all lipids, especially in P. Lipids of Mucor sp. were enriched in both oleic acid and GLA, while P of Thamnidium elegans were enriched in linoleic acid, but this fatty acid was not efficiently converted to GLA. Taking for granted that the main function of PUFA in Zygomycetes is associated to their participation in mycelial membranes we could suppose that biosynthesis of these fatty acids is strongly associated to mycelial growth. However, this is accurate only for some Zygomycetes, such as M. ramanniana. On the contrary, under the experimental conditions used in this work, PUFA biosynthesis in C. echinulata persists after growth cessation, suggesting that in this species biosynthesis is not a strictly growth-associated process.

10 Εισαγωγή Εισαγωγή 1.1 Βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον μικροβιακών λιπιδίων Οι μικροοργανισμοί που έχουν την ικανότητα να συσσωρεύουν ενδοκυτταρικά έλαια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20-25% του βάρους τους σε κατάλληλες συνθήκες καλούνται ελαιογόνοι (Ratledge, 1982). Ο όρος έλαιο μονοκύτταρων οργανισμών (single cell oil, SCO) επικράτησε στη διεθνή βιβλιογραφία για να περιγράψει τα μικροβιακά λιπίδια, κατ αντιστοιχία με τον όρο πρωτεΐνη μονοκύτταρων οργανισμών (single cell protein, SCP) που χρησιμοποιείται για τη μικροβιακή πρωτεΐνη. Ελαιογόνοι μικροοργανισμοί μπορεί να είναι βακτήρια, ζύμες, μύκητες ή αυτότροφα φωτοσυνθέτοντα μικροφύκη. Οι ελαιογόνοι μικροοργανισμοί αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος του συνόλου των μικροοργανισμών, καθώς οι περισσότεροι χρησιμοποιούν πολυσακχαρίτες ως αποθησαυριστικά μόρια (π.χ. γλυκογόνο). Σα μικροβιακά έλαια δεν είναι ανταγωνιστικά σε οικονομικό επίπεδο των συμβατικών φυτικών ή ζωικών λιπών. Έχουν όμως σημαντικό βιομηχανικό και οικολογικό ενδιαφέρον, λόγω της δυνατότητας των ελαιογόνων μικροοργανισμών να βιομετατρέπουν γεωργο-βιομηχανικά παρα- και υπο-προϊόντα σε λίπος ιδιαίτερης δομής και σύστασης το οποίο δε μπορεί εύκολα κανείς να συναντήσει στη φύση. Παράγουν λίπη με υψηλή περιεκτικότητα πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (polyunsaturated fatty acids- PUFA) σπάνια ευρισκόμενων στο φυτικό ή ζωικό βασίλειο (αραχιδονικό οξύ, γ- λινολενικό οξύ) ή λίπη υποκατάστατα εξωτικών λιπών (π.χ. λίπος κακάου ή illepe) (Davies & Holdsworth, 1992; Ratledge, 1994; Papanikolaou et al., 2001; 2002; Papanikolaou & Aggelis, 2003).

11 Εισαγωγή Υυσιολογία ελαιογόνων μικροοργανισμών Σο έναυσμα για την έναρξη της συσσώρευσης λιπιδίων δίνεται από την εξάντληση κάποιου απαραίτητου θρεπτικού συστατικού, συνήθως του αζώτου, από το μέσο της καλλιέργειας (Ratledge, 1994; Certik et al., 1999). τις συνθήκες αυτές τα μικροβιακά κύτταρα δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν, αφού το άζωτο είναι απαραίτητο για τη βιοσύνθεση πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων. Παρόλα αυτά, ο άνθρακας που υπάρχει στο μέσο καλλιέργειας εξακολουθεί να αφομοιώνεται απ τα κύτταρα και με τη δράση των κατάλληλων ενζύμων μετατρέπεται σε λιπίδια, που αποθηκεύονται στα κύτταρα. Εκτός του αζώτου και άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως ο σίδηρος, το μαγνήσιο, ο φωσφόρος και το θείο έχουν χρησιμοποιηθεί ως περιοριστικοί παράγοντες της αύξησης, με περιορισμένη ωστόσο επιτυχία (Gill et al., 1977; Granger et al., 1993a; 1993b; Hassan et al., 1996). Αυτό συμβαίνει διότι αυτοί οι περιορισμοί μάλλον έχουν δυσμενή επίδραση και σε άλλες φυσιολογικές λειτουργίες του κυττάρου, πέρα απ τη βιοσύνθεση πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων (Ratledge, 1994). Η συσσώρευση λιπιδίων επιτελείται κυρίως σε δυο διακριτά στάδια: - στο πρώτο στάδιο όλα τα θρεπτικά συστατικά βρίσκονται σε ποσότητες ικανές να καλύψουν τις μεταβολικές απαιτήσεις του μικροοργανισμού και το αποτέλεσμα είναι η ισόρροπη αύξησή του (balanced growth) - στο δεύτερο στάδιο αρχίζει η παραγωγή λιπιδίων (φάση λιπογένεσης), όταν κάποιο θρεπτικό συστατικό, που είναι ικανό να προκαλέσει τη συσσώρευση λιπιδίων, εξαντληθεί από το μέσο καλλιέργειας. Σο στάδιο αυτό διαρκεί μέχρι την εξάντληση της πηγής άνθρακα ή κάποιου άλλου θρεπτικού συστατικού που είναι απαραίτητο για τη διεργασία ή μέχρις ότου το ποσοστό των συσσωρευμένων λιπιδίων φτάσει σε μια μέγιστη τιμή, η οποία εξαρτάται από τον κάθε μικροοργανισμό. Μετά την εξάντληση της πηγής άνθρακα πολλοί ελαιογόνοι μικροοργανισμοί αποδομούν και καταναλώνουν τα συσσωρευμένα λιπίδια, ενώ ο ρυθμός της κατανάλωσής τους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των

12 Εισαγωγή θρεπτικών συστατικών (Holdsworth & Ratledge, 1988; Aggelis & Sourdis, 1997; Alvarez et al., 2000; Papanikolaou & Aggelis, 2003). Αν υπάρχει έλλειψη και σε άλλα θρεπτικά συστατικά, εκτός του άνθρακα, τότε η αποδόμηση των λιπιδίων είναι αργή και εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες συντήρησης των κυττάρων. Μάλιστα, η έλλειψη θρεπτικών συστατικών μπορεί να αναστείλει την αποδόμηση των λιπιδίων (Papanikolaou et al., 2004). την αντίθετη περίπτωση, η αποδόμηση είναι ταχεία και εξαρτάται απ το ρυθμό με τον οποίο καταναλώνονται τα προϊόντα της αποδόμησης, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέας βιομάζας (Holdsworth & Ratledge, 1988). την Εικόνα 1.1 απεικονίζεται μια κινητική συσσώρευσης μικροβιακών λιπιδίων (Fakas et al., 2007). Εικόνα 1.1: Κινητική συσσώρευσης μικροβιακών λιπών. Φ [g/l], βιομάζα, Φf [g/l], βιομάζα ελεύθερη λιπιδίων, L/X %, ποσοστό λιπιδίων επί ξηρής μικροβιακής μάζας. (Fakas et al., 2007, τροποποιημένο)

13 Εισαγωγή Βιοσύνθεση μικροβιακών λιπιδίων Όλοι οι μικροοργανισμοί χρειάζονται μια ελάχιστη ποσότητα λιπιδίων (δομικών) προκειμένου να εφοδιάσουν τις μεμβράνες τους και άλλες λειτουργικές δομές, καθώς επίσης και για διάφορους λειτουργικούς σκοπούς. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν την ικανότητα να συσσωρεύουν ουδέτερα λιπίδια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής βιομάζας τους και τα οποία λειτουργούν ως αποθεματικά λιπίδια (storage material). Η ικανότητα αυτή εντοπίζεται μόνο σε ορισμένους μύκητες και ζύμες, καθώς επίσης και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό φυκών. Οι μικροοργανισμοί αυτοί, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, χαρακτηρίζονται ως ελαιογόνοι. τη βιοσυνθετική οδό των λιπαρών οξέων στους περισσότερους ελαιογόνους μικροοργανισμούς χρησιμοποιείται ως πρόδρομο μόριο το ακετυλο-coa, δότης του οποίου είναι το κιτρικό οξύ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της ελαιογένεσης είναι στο θρεπτικό μέσο να υπάρχει η πηγή άνθρακα σε περίσσεια και το άζωτο (συνηθέστερα) να είναι ο περιοριστικός για την αύξηση παράγοντας. υνεπώς, μετά την εξάντληση από το μέσο καλλιέργειας της πηγής αζώτου ο μικροοργανισμός συνεχίζει να αφομοιώνει την πηγή άνθρακα με αποτέλεσμα τη σύνθεση λιπιδίων και τελικά τη σύνθεση τριγλυκεριδίων στο εσωτερικό του κυττάρου με τη μορφή λιποσωματίων. Αντίθετα, οι μη ελαιογόνοι μικροοργανισμοί δεν έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν τον άνθρακα που αφομοιώνουν σε λιπίδια. Έτσι όταν βρεθούν σε συνθήκες περιοριστικές για την αύξηση τους (εξάντληση της πηγής αζώτου) έχουν την τάση να βιοσυνθέτουν διάφορους πολυσακχαρίτες (γλυκογόνο, γλυκάνες κ.ά.) τους οποίους χρησιμοποιούν ως αποθησαυριστικά υλικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ελαιογένεση είναι, αφενός μεν, ο συνεχής εφοδιασμός της διεργασίας με ακετυλο-coa, μόριο απαραίτητο για τη βιοσύνθεση λιπαρών οξέων μέσω αντιδράσεων που καταλύονται από τη συνθάση των λιπαρών οξέων (fatty acid synthetase- FAS), αφετέρου δε η επάρκεια του κυττάρου σε NADPH, συνένζυμο που χρησιμοποιείται στη

14 Εισαγωγή βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων. Ο σχηματισμός του ακετυλο-coa στους ελαιογόνους μικροοργανισμούς αποδίδεται στη διάσπαση του κιτρικού οξέος, αντίδραση που καταλύεται από την ΑΣΡ-κιτρική λυάση (ATP-citrate lyase- ACL). Σο ένζυμο αυτό δεν ανιχνεύεται στην πλειονότητα των μη-ελαιογόνων μικροοργανισμών (αντίδραση 1). Κιτρικό + συνένζυμο A + ATP ακετυλο-coa + οξαλοξικό + ADP + Pi (1) Για το σχηματισμό ακετυλο-coa είναι απαραίτητο το κιτρικό οξύ να είναι άμεσα διαθέσιμο στο κυτταρόπλασμα όπου πραγματοποιείται η βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων. Σο κιτρικό οξύ, συντιθέμενο μέσω του κύκλου των τρικαρβοξυλικών οξέων (TCA cycle) στο μιτοχόνδριο του κυττάρου, εξέρχεται στο κυτταρόπλασμα μετά την εξάντληση της πηγής αζώτου. Ειδικότερα, η εξάντληση του αζώτου από το μέσο καλλιέργειας προκαλεί παρεμπόδιση της ισοκιτρικής αποκορεσμάσης, γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση του ενεργειακού πηλίκου στο κύτταρο. ε συνθήκες έλλειψης αζώτου οι μικροοργανισμοί αποδομούν το ΑΜΡ μέσω αντίδρασης που καταλύεται από την απαμινάση του ΑΜΡ προκειμένου να εξοικονομήσουν άζωτο, συστατικό απαραίτητο για περαιτέρω αύξηση (αντίδραση 2). AMP μονοφωσφορική αδενοσίνη+ NH3 (2) Έχει βρεθεί ότι η ενεργότητα της απαμινάσης του ΑΜΡ είναι πέντε φορές υψηλότερη σε συνθήκες πενίας αζώτου από ότι σε παρουσία αζώτου. Η μείωση του ΑΜΡ και η επακολουθούμενη παρεμπόδιση της ισοκιτρικής αποκορεσμάσης έχει ως συνέπεια τη συσσώρευση ισοκιτρικού, και στη συνέχεια κιτρικού στο μιτοχόνδριο. Από το μιτοχόνδριο το κιτρικό εξέρχεται μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος εκροής (με σύγχρονη είσοδο μηλικού οξέος) στο κυτταρόπλασμα. Εκεί, παρουσία της ATP-CL διασπάται προς ακετυλο-coα, που χρησιμοποιείται για τη βιοσύνθεση των

15 Εισαγωγή λιπαρών οξέων, και οξαλοξικό οξύ, που μετατρέπεται μέσω της μηλικής αποκορεσμάσης σε μηλικό. Σο τελευταίο επανεισερχόμενο στο μιτοχόνδριο αντισταθμίζει τις απώλειες προερχόμενες από την εκροή του κιτρικού στο κυτταρόπλασμα. Η παρουσία της ATP-CL δεν είναι αρκετή για την ολοκλήρωση της βιοσύνθεσης λιπιδίων, δεδομένου ότι μερικοί μικροοργανισμοί δεν είναι ικανοί να συσσωρεύσουν λιπίδια, παρόλο που επιδεικνύουν δραστηριότητα ATP-CL. Αυτό αποδεικνύει ότι και άλλα ένζυμα είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία της διεργασίας λιπογένεσης. Έχει βρεθεί ότι για τη βιοσύνθεση λιπαρών οξέων είναι απαραίτητη η παρουσία NADPH, συνένζυμα τα οποία απορροφώνται σε μεγάλες ποσότητες κατά την αναβολική διεργασία σύνθεσης λιπαρών οξέων. Για παράδειγμα, για τη σύνθεση 1 mol του λιπαρού οξέος C18 απαιτούνται 16 mols NADPH. Γεννήτρια NADPH στο κύτταρο των ελαιογόνων είναι ο κύκλος του μηλικού οξέος (Εικόνα 1.2): Εικόνα 1.2: Κύκλος μηλικού οξέος.

16 Εισαγωγή Ενεργότητα μηλικού ενζύμου έχει βρεθεί στους περισσότερους ελαιογόνους μικροοργανισμούς, για τους οποίους έχει προταθεί ολοκληρωμένη μεταβολική οδός που συμπεριλαμβάνει τη δραστηριότητα της ATP-CL και της συνθάσης των λιπαρών οξέων (Εικόνα 1.3). Σα παραγόμενα λιπαρά οξέα, τελικά εστεροποιούνται με γλυκερόλη προς τριγλυκερίδια και διακινούνται μέσω του ενδοπλασματικού δικτύου προκειμένου να σχηματίζουν λιποσωμάτια (Ratledge, 2004). Εικόνα 1.3: Απλοποιημένο σχήμα της μετοβολικής οδού της βιοσύνθεσης λιπιδίων σε ελαιογόνους μικροοργανισμούς. ε κόκκινο πλαίσιο βρίσκονται τα εμπλεκόμενα ένζυμα. ACC, ακετυλ-coa καρβοξυλάση; ATP-CL, ATP- κιτρική λυάση; DAGAT, ακυλοτρανσφεράση διγλυκεριδίων; Elovl, ελονγκάσες; FAS, συνθάση λιπαρών οξέων; G3PDH, αποκορεσμάση της 3-φωσφο-γλυκερόλης; GPAT, ακυλο-τρανσφεράση της 3- φωσφογλυκερόλης; LPAAT, ακυλο-τρανσφεράση του λυσοφωσφατιδικού οξέος; LPAT, ακυλο-τρανσφεράση της λυσοφωσφατιδυλ-χολίνης; πολυακόρεστα Λ.Ο., πολυακόρεστα λιπαρά οξέα με >20 άτομα άνθρακα; SCD, αποκορεσμάσες.

17 Εισαγωγή Βιοσύνθεση λιπαρών οξέων Σα πρώτα λιπαρά οξέα που σχηματίζονται, σε όλους σχεδόν τους οργανισμούς, είναι το παλμιτικό και το στεατικό οξύ. Αυτά τα κορεσμένα λιπαρά οξέα τροποποιούνται περαιτέρω μέσω της δράσης ελονγκασών και αποκορεσμασών για να προκύψουν τελικά τα διάφορα ακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα μεγάλης αλειφατικής αλυσίδας. Σο ποια λιπαρά οξέα θα βρίσκονται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις εξαρτάται, φυσικά, από τον κάθε μικροοργανισμό. τις ελαιογόνες ζύμες, για παράδειγμα, τα λιπαρά οξέα ελαϊκό και λινελαϊκό (με 18 άτομα άνθρακα) και τα λιπαρά οξέα παλμιτικό και παλμιτελαϊκό (με 16 άτομα άνθρακα) βρίσκονται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις. Σο ίδιο ισχύει για την περίπτωση των Ζυγομυκήτων, στους οποίους το ελαϊκό βρίσκεται σε μεγαλύτερα ποσοστά, ακολουθούμενο από το λινελαϊκό και παλμιτικό οξύ. τις ζύμες τα PUFA συναντώνται σε χαμηλές συγκεντρώσεις, συνήθως κάτω από 10% (Ratledge, 1997). Μόνο σε κάποιους μύκητες και σε ορισμένα μικροφύκη τα PUFA συναντώνται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% επί των ολικών λιπιδίων. Γι αυτό και το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί σε αυτούς τους μύκητες και τα μικροφύκη που συσσωρεύουν υψηλές ποσότητες τριγλυκεριδίων επί των οποίων είναι εστεροποιημένα PUFA. Σα ακόρεστα λιπαρά οξέα συντίθενται μέσω αναεροβίου ή αεροβίου αναβολικής οδού. τη βιοσύνθεση των PUFA εμπλέκονται ένζυμα τα οποία είναι προσδεδεμένα στις βιολογικές μεμβράνες. την πρώτη περίπτωση, η οποία συναντάται σε ορισμένα είδη βακτηρίων (π.χ. Escherichia coli, Lactobacillus plantarum,staphylococcus haemolyticus, Clostridium butyricum), η βιοσύνθεση των ακόρεστων λιπαρών οξέων γίνεται μέσω μιας αναεροβίου οδού. τα βακτήρια αυτά τα ακόρεστα λιπαρά οξέα συντίθενται ταυτόχρονα με τα κορεσμένα. Η οδός που ακολουθείται για τη βιοσύνθεση των κορεσμένων λιπαρών οξέων είναι όμοια με αυτή στην περίπτωση της αεροβίου οδού μέχρι το σχηματισμό του δεκανοϊκού λιπαρού οξέος (C10:0). το σημείο εκείνο παρατηρείται ανταγωνισμός μεταξύ των ενζύμων που

18 Εισαγωγή εμπλέκονται στη βιοσύνθεση των κορεσμένων και των ακόρεστων λιπαρών οξέων. Ως εκ τούτου, συνεχής επιμήκυνση της αλυσίδας οδηγεί στο σχηματισμό ακόρεστων λιπαρών οξέων και πιο συγκεκριμένα μονοακόρεστων λιπαρών οξέων με αποτέλεσμα το κύριο ακόρεστο λιπαρό οξύ στους οργανισμούς χρησιμοποιούν την αναερόβιο οδό να είναι το cisβαξενικό οξύ (C18:1, n-7) (Moat et al., 2002). Ειδικότερα, στον αερόβιο αναβολισμό το σύστημα των αποκορεσμασών που εμπλέκεται αποτελείται από τρεις πρωτεΐνες: την κυτοχρωμική NAD(P)H b5 ρεδουκτάση, την κυτοχρωμική b5 και την τελική κυανοευαίσθητη αποκορεσμάση. Τπάρχουν τρεις τύποι αποκορεσμασών, οι ακετυλο-coa αποκορεσμάσες, οι ακετυλο-acp αποκορεσμάσες και οι ακετυλο-λιπιδιακές αποκορεσμάσες (Certik & Shimizu, 1999). Γενικά, ο πρώτος διπλός δεσμός εισάγεται στη θέση 9 των στεαροϋλοσυνένζυμο Α ή στεαροϋλο-acp προς σχηματισμό των μονοακορέστων ελαοϋλο-συνένζυμου Α ή το ελαοϋλο-acp, αντίστοιχα. Περαιτέρω, τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, αφού εστεροποιηθούν στα φωσφολιπίδια (κυρίως στη φωσφατιδυλ-χολίνη) του ενδοπλασματικού δικτύου, καταλύονται από αποκορεσμάσες προς πλέον ακόρεστα παράγωγα (Kates et al., 1984; Jackson et al., 1998a). Εκτός όμως από την ανωτέρω κύρια οδό αφυδρογόνωσης, είναι δυνατόν να συμβεί απ ευθείας μετατροπή του ακυλο-coα στο αντίστοιχο PUFA (Kates et al., 1984). Κατά τα ανωτέρω, επειδή στα ευκαρυωτικά κύτταρα και σε κάποια βακτήρια υπό αερόβιες συνθήκες βιοσύνθεσης, ο πρώτος διπλός δεσμός εισάγεται στη θέση 9 της αλειφατικής αλυσίδας, τα λιπαρά οξέα παλμιτελαϊκό (16: 1 cis 9) και ελαϊκό (18 : 1 cis 9) είναι τα πιο κοινά μονοακόρεστα λιπαρά οξέα στους μικροοργανισμούς. Σο ελαϊκό οξύ, στη συνέχεια καταλύεται από τη Δ12 αποκορεσμάση για να σχηματιστεί λινελαϊκό οξύ. Αυτό καταλύεται περαιτέρω μέσω της Δ15 αποκορεσμάσης να δώσει α-λινολενικό οξύ. Ως εκ τούτου, αυτά τα τρία λιπαρά οξέα (ελαϊκό, λινελαϊκό, α-λινολενικό) θεωρούνται πρόδρομα μόρια των οικογένειων των ω-9, ω-6 και ω-3 λιπαρών οξέων, αντίστοιχα. Σα επόμενα στάδια για την παραγωγή των PUFA είναι τα

19 Εισαγωγή αντίστοιχα πρόδρομα των λιπαρών οξέων να καταλυθούν από τη Δ6 αποκορεσμάση ακολουθούμενα από επιμήκυνση της αλειφατικής αλυσίδας και αποκορεσματοποίηση/εις για να δώσει τελικά C20 και C22 PUFA. Σα PUFA της ω-9 οικογένειας συντίθεται από ελαϊκό οξύ και μετέπειτα δράση της Δ6 αποκορεσμάσης, επιμήκυνση και δράση της Δ5 αποκορεσμάσης για να σχηματιστεί τελικά εικοσατριενοϊκό οξύ ( Δ9,12,15 C20:3) (Εικόνα 1.4). Σα PUFA της ω-6 οικογένειας συνήθως συντίθενται από το λινελαϊκό οξύ μέσω αποκορεσμώσεων (Δ6, Δ5, Δ4) και επιμήκυνσης της αλειφατικής αλυσίδας από το λινελαϊκό, στο GLA, στη συνέχεια στο αραχιδονικό, στο εικοσιδυοτετρανοϊκό οξύ ( Δ7,10,16,16 C22:4) και τελικά στο DPA-ω-6. Εικόνα 1.4: Βιοσυνθετικές οδοί των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στους μικροοργανισμούς. AA, αραχιδονικό οξύ; ALA, α-λινολενικό; DGLA, διομο-γ-λινελαϊκό οξύ; DHA, εικοσιδυενοϊκό οξύ; DPA, εικοσιδυπενταενοϊκό οξύ; Elovl, ελονγκάσες; EPA, εικοσιπενταενοϊκό οξύ; ETA, εικοσιτετρανοϊκό οξύ; GLA, γ-λινολενικό οξύ; MA, εικοσατριενοϊκό οξύ (mead acid); Δ4, Δ5, Δ6, Δ9, Δ15, Δ17, αποκορεσμάσες. (Certik & Shimizu, 1999, τροποποιημένο)

20 Εισαγωγή Σέλος, όσον αφορά στη βιοσύνθεση των ω-3 PUFA στους μικροοργανισμούς υπάρχουν δυο εναλλακτικές οδοί. την πρώτη περίπτωση, στην οποία η βιοσυνθετική οδός δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία, το ALA μεταβολίζεται μέσω της ω3 οδού σε ΕΡΑ, DPA-ω-3 και DHA. τη δεύτερη περίπτωση, η θερμοκρασία επηρεάζει τη βιοσύνθεση των ω-3 PUFA, η οποία πραγματοποιείται μέσω μετατροπής των ω-6 λιπαρών οξέων στα αντίστοιχα ω-3 PUFA, αντιδράσεις που καταλύονται από τις Δ15 και Δ17 αποκορεσμάσες (ω-3 αποκορεσμάσες). Εφόσον η διαδικασία της αφυδρογόνωσης ολοκληρωθεί ακολουθεί διακίνηση των νεοσυντιθέμενων PUFA από τα φωσφολιπίδια (στα οποία πραγματοποιείται η βιοσύνθεση) σε άλλα κυτταρικά λιπίδια μέσω αντιδράσεων διεστεροποίησης (μεταφοράς ακυλίων). Πολλοί μικροοργανισμοί συσσωρεύουν μεγάλες ποσότητες PUFA που εστεροποιούνται στα μόρια των τριγλυκεριδίων τα οποία συντίθεται από 3- φωσφορο-γλυκερόλη και ακυλο-coα μέσω μιας συνεχούς διαδικασίας, που είναι γνωστή ως βιοσυνθετική οδός Kennedy. την οδό Kennedy εμπλέκονται τα ένζυμα 3-φωσφορο-γλυκερο-ακυλο-τρανσφεράση, λυσοφωσφατιδική ακυλο-τρανσφεράση, φωσφατιδική φωσφατάση και διγλυκεριδική ακυλοτρανσφεράση (Jachson et al., 1998b; Pillai et al., 1998). Όπως προαναφέρθηκε οι αλειφατικές αλυσίδες εστεροποιούνται στα φωσφολιπίδια και, αφού τροποποιηθούν, διατίθενται προς βιοσύνθεση των τριγλυκεριδίων. Αρχικά, η ανταλλαγή ακυλίων συμβαίνει μεταξύ της δεξαμενής ακυλο-coα και φωσφολιπιδίων (κυρίως της φωσφατιδυλχολίνης) με τη βοήθεια μιας εξειδικευμένης ακυλο-τρανσφεράσης. Σα νεοσυντιθέμενα PUFA-CoA εμπλουτίζουν τη δεξαμενή των ακυλο-coa που λειτουργεί ως δότης ακυλίων για τη σύνθεση των TAG μέσω της οδού Kennedy. Εναλλακτικά παράγονται διγλυκερίδια (από πρόδρομα φωσφατυλ-χολίνης μέσω της δράσης της φωσφοροτρανσφεράσης της CDP-χολίνης), τα οποία στη συνέχεια διατίθεται προς σύνθεση τριγλυκεριδίων μετά από εστεροποίηση απευθείας με νεοσυντιθέμενα PUFA.

21 Εισαγωγή Ζυγομύκητες Σο φύλο Zygomycota αποτελείται από δυο κλάσεις, τη μεγάλη σε έκταση και σπουδαιότητα κλάση Zygomycetes και την κλάση Trichomycetes. Η κλάση των Zygomycetes αποτελείται από 900 περίπου είδη, πολλά εκ των οποίων παρουσιάζουν μεγάλο βιομηχανικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. Σο διακριτικό τους γνώρισμα είναι ο σχηματισμός των ζυγοσπορίων, δηλαδή σπορίων εγγενούς αναπαραγωγής που σχηματίζονται εντός των ζυγοσποριαγγείων. Η κλάση αυτή διαιρείται σε εφτά τάξεις, τις Mucorales, Dimargaritales, Kickxellales, Endogonales (Gomales), Entomophthorales, Zoopagales και Harpellales (Mims & Blackwell, 1996; Αγγελής, 2007). Ο μύκητας Mortierella ramanniana ανήκει στην τάξη Mortierellales και οι μύκητες Cunninghamella echinulata, Mucor sp., Thamnidium elegans και Zygorhynchus moelleri στην τάξη των Mucorales που είναι η πολυπληθέστερη των Zygomycetes. Σα περισσότερα γένη αυτής της τάξης συμπεριλαμβανομένου του Cunninghamella, είναι σαπρόφυτα και απαντούν συνήθως στο έδαφος και σε οργανικά υπολείμματα. Ωστόσο υπάρχουν και κάποια είδη που είναι φυτοπαθογόνα (π.χ. Choanephora cucurbitarum), κάποια άλλα που είναι παράσιτα διαφόρων μανιταριών (π.χ. είδη των γενών Spinellus και Syzygites), αλλά και κάποια είδη που είναι παθογόνα για τον άνθρωπο (π.χ. Absidia corymbifera). Οι σωματικές υφές των μυκήτων της τάξης των Mucorales είναι κοινοκυτταρικές, ενώ η αγενής αναπαραγωγή πραγματοποιείται με το σχηματισμό μεγάλων σποριάγγειων ή μικροτέρων σποριαγγείων που καλούνται σποριαγγείδια (Mims & Blackwell, 1996). Οι μύκητες της τάξης των Mucorales παρουσιάζουν μεγάλο ερευνητικό, βιομηχανικό και ως εκ τούτου οικονομικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ποικίλων ενζύμων (αμυλάσες, ριννίνη) και μεταβολιτών όπως οργανικά οξέα (φουμαρικό, γαλακτικό, κιτρικό κ.ά.), ενώ συμμετέχουν και σε κάποια στάδια παραγωγής αντιβιοτικών σε βιομηχανική κλίμακα (κορτιζόνη). Κάποια ειδή χρησιμοποιούνται και για την παρασκευή παραδοσιακών φαγητών στις

22 Εισαγωγή Ασιατικές χώρες, όπως το κινέζικο τυρί sufu και άλλα ζυμωμένα τρόφιμα με βάση τη σόγια και το ρύζι (Mims & Blackwell, 1996). Οι μύκητες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουν επιπρόσθετο βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον λόγω της ικανότητας τους να παράγουν λιπίδια πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και κυρίως γ-λινολενικό οξύ (GLA). Σο GLA παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς είναι γνωστό για τις σημαντικές φαρμακευτικές του ιδιότητες. Είναι ευρέως γνωστό λόγω της ικανότητας του να σκοτώνει τα κύτταρα των όγκων χωρίς ωστόσο να βλάπτει τα φυσιολογικά κύτταρα (Fan & Chapkin, 1998; Reddy et al., 1998; Kenny et al., 2000). Εκτός των αντικαρκινικών ιδιοτήτων του, το GLA φαίνεται να είναι αποτελεσματικό κατά της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (Belch & Muir, 1998), καθυστερεί την ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης (Fan & Chapkin, 1998) και ρυθμίζει την ταχύτητα της νευρικής αγωγιμότητας και την ισχιακή ροή του αίματος (sciatic endoneurial blood flow) (Dines et al., 1995). 1.6 Γλυκερόλη ως πηγή άνθρακα και ενέργειας Η γλυκερόλη μπορεί να παραχθεί μέσω μικροβιακών ζυμώσεων, με χημική σύνθεση από πρώτες ύλες της βιομηχανίας πετρελαίου ή ως υποπροϊόν της βιομηχανίας σάπωνος. την τελευταία περίπτωση, η γλυκερόλη παράγεται ως παραπροϊόν κατά την υδρόλυση (σαπωνοποίηση) των λιπών. Αυτή βέβαια η διαδικασία τείνει να εκλείψει, δεδομένου ότι οι σάπωνες τείνουν να αντικατασταθούν από άλλα απορρυπαντικά (Wang et al., 2001; da Silva et al., 2009). Η διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ από φυτικά και ζωϊκά λίπη που εφαρμόζεται παγκόσμια σε βιομηχανικό επίπεδο συνίσταται στην παραγωγή λιπαρών εστέρων (αιθυλεστέρων ή μεθυλεστέρων) από τριγλυκερίδια και αιθανόλη ή μεθανόλη, αντίδραση που πραγματοποιείται σε αλκαλικό περιβάλλον (Εικόνα 1.5). Η γλυκερόλη αποτελεί το 10% v/v του παραγόμενου εστέρα (Papanikolaou et al., 2004; Mu et al., 2006). την