ΜΕΣΑΘΕΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Ε ΠΕΡΙΟΧΗ Ε ΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΤ/ΕΕΕΕΚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΣΑΘΕΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Ε ΠΕΡΙΟΧΗ Ε ΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΤ/ΕΕΕΕΚ"

Transcript

1 ΜΕΤΑ Μ 1 ΑΒΟΥΘ ΡΑΥΛΛΝΑ ΜΑΛΝΟΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Β Σάμου Β Ακινασ Πχι 64,73 2 ΑΔΑΜΑΚΘ ΕΛΕΝΘ ΧΑΛΛΑΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Β Ακινασ Α Ακινασ Πχι 52,84 3 ΑΚΑΝΑΣΛΟΥ ΔΘΜΘΤΑ ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Κζρκυρασ ΚΕΔΔΥ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ Πχι 63,78 4 ΑΚΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ακινασ Β Ακινασ Πχι 128,87 5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΘΣ ΛΩΑΝΝΘΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Θρακλείου Θρακλείου Πχι 126,97 6 ΑΓΛΑΝΤΟΡΟΥΛΟΣ ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ ΔΛΟΝΥΣΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Θμακίασ Πχι 82,22 7 ΑΤΕΜΑΚΘ ΑΛΕΞΛΑ ΜΑΜΑΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Γ Ακινασ 8 ΒΑΣΛΛΕΛΟΥ ΜΑΛΑ ΑΝΔΛΑΝΟ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Γ Ακινασ Γ Πχι 45,9 Πχι 66,74 9 ΒΑΦΕΛΑΔΑΚΘ ΑΝΑΣΛΑ ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Γ Ακινασ Α Ακινασ Πχι 30,47 10 ΒΑΧΑΒΛΩΛΟΥ ΡΟΤΟΥΛΑ ΑΝΔΕΑΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ακινασ Δ Ακινασ Πχι 62,5 11 ΒΛΤΗΘΛΑΛΟΥ ΛΩΑΝΝΑ ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ανατ. Αττικισ Α Ακινασ Πχι 55,4 12 ΓΑΛΑΝΘ ΚΑΛΛΛΟΡΘ ΛΩΑΝΝΘΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Θρακλείου Θρακλείου Πχι 64,44

2 ΜΕΤΑ Μ 13 ΓΛΑΝΝΟΥΣΘ ΜΑΛΑ - ΕΛΛΣΣΑΒΕΤ ΣΩΤΘΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Πχι 41,15 14 ΓΛΟΜΕΗΘΣ ΗΘΣΛΜΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Θρακλείου Αχαΐασ Πχι 34,49 15 ΓΛΟΤΣΛΟΥ ΣΟΦΛΑ ΚΩΜΑΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Σερρών Πχι 79,87 16 ΓΚΟΥΤΗΕΛΑΣ ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΧΘΣΤΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Λάριςασ Λάριςασ Πχι 102,86 17 ΓΘΓΟΛΟΥ ΦΩΤΕΛΝΘ ΧΘΣΤΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Μαγνθςίασ ΕΕΕΕΚ ΒΟΛΟΥ Πχι 103,02 18 ΔΘΜΘΤΛΑΔΘΣ ΔΘΜΟΣΚΕΝΘΣ ΚΟΣΜΑΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Πχι 108,48 19 ΔΟΓΚΑΛΘ ΕΥΚΥΜΛΑ ΛΩΑΝΝΘΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Πχι 65,29 20 ΚΑΛΛΛΣΤΑΤΛΔΘΣ ΛΑΜΡΟΣ ΣΩΚΑΤΘΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ ΕΕΕΕΚ ΚΟΔΕΛΛΟΥ Πχι 95,62 21 ΚΑΛΟΓΕΑΣ ΝΛΚΟΣ ΧΛΣΤΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Γ Ακινασ Γ Ακινασ Πχι 91,74 22 ΚΑΛΟΓΛΑΝΝΘ ΕΛΕΝΘ ΓΕΩΓΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Θρακλείου Θρακλείου Πχι 74,34 23 ΚΑΑΓΛΑΝΝΘ ΓΑΥΦΑΛΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Γ Ακινασ ΕΕΕΕΚ ΑΛΓΑΛΕΩ Πχι 86,15 24 ΚΑΓΛΩΤΘ ΜΑΛΑ ΤΛΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ακινασ Δ Πχι 56,5

3 ΜΕΤΑ Μ 25 ΚΑΤΩΡΟΔΘ ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Δ Ακινασ Λευκάδασ Πχι 45,93 26 ΚΑΨΑΛΑΚΘΣ ΗΑΧΑΛΑΣ ΜΛΧΑΘΛ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Θρακλείου Θρακλείου Πχι 201,51 27 ΚΕΚΑΤΟΥ ΓΕΑΣΛΜΟΥΛΑ ΒΛΚΤΩΑΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Β Ακινασ Β Ρειραιά Πχι 104,47 28 ΚΕΛΘ ΕΛΛΘΑΝΚΘ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Λζςβου Ξάνκθσ Πχι ΚΛΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΘ ΓΕΩΓΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ ΚΕΔΔΥ ΔΥΤΛΚΘΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ Πχι 82,81 30 ΚΛΟΥ ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Τρικάλων Α Ακινασ Πχι 70,79 31 ΚΟΛΛΟΥ ΕΥΑΝΚΛΑ-ΑΝΔ ΧΥΣΟΣΤΟ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Γ Ακινασ Γ Ακινασ Πχι 44,28 32 ΚΟΜΡΑΟΥ ΜΑΛΑ ΒΥΩΝ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Λωαννίνων Λωαννίνων Πχι 94,02 33 ΚΟΥΤΣΟΥΜΡΟΥ ΜΑΛΑ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Σάμου Γ Πχι 32,9 34 ΚΛΑΤΣΕΛΘ ΡΕΣΕΦΟΝΘ ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Δράμασ Δράμασ Πχι 76,15 35 ΚΛΚΕΛΘ ΒΑΣΛΛΛΚΘ ΓΘΓΟΛΟ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Χαλκιδικισ ΚΕΔΔΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ Πχι 82,18 36 ΚΩΤΣΘ ΛΑΜΡΛΝΘ ΚΕΟΦΑΝΘΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Κζρκυρασ Ρρζβεηασ Πχι 37,35 37 ΛΑΗΑΛΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΛΑ ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Ζβρου Ζβρου Πχι 62,32 38 ΛΕΟΝΤΑΘΣ ΝΛΚΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Βοιωτίασ ΕΕΕΕΚ ΤΛΚΑΛΩΝ Πχι 41,92

4 ΜΕΤΑ Μ 39 ΛΕΤΣΛΟΥ ΕΛΕΝΘ ΜΛΧΑΘΛ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Άρτασ Α Ακινασ Πχι 113,13 40 ΜΑΓΓΟΥΛΤΣΑ ΓΕΩΓΛΑ ΕΥΚΥΜΛΟΣ ΡΕ11 ΦΥΣΛΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ Θρακλείου Βοιωτίασ Πχι 66,26 41 ΜΑΝΤΗΛΟΥ ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Λευκάδασ Λωαννίνων Πχι 88,01 42 ΜΑΑΛΔΩΝΘ ΕΛΘΝΘ ΑΒΑΑΜ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ακινασ Α Ακινασ Πχι ΜΕΛΑΚΟΥ ΡΑΝΑΓΛΩΤΑ ΣΩΤΘΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ακινασ Α Ακινασ Πχι 54,39 44 ΜΡΑΣΔΕΚΘ ΕΛΕΝΘ ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Ευβοίασ Ριερίασ Πχι 63,44 45 ΜΡΑΣΚΛΑΒΑΝΘΣ ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΣΩΤΘΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ανατ. Αττικισ Δράμασ Πχι 37,15 46 ΜΡΛΜΡΑΣΘ ΧΥΣΟΥΛΑ ΘΑΚΛΘΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Ζβρου οδόπθσ Πχι 56,85 47 ΜΡΟΛΕΤΘ ΕΜΛΟΝΘ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Χαλκιδικισ Πχι 51,1 48 ΜΥΛΛΟΥ ΦΩΤΕΛΝΘ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Δ Ακινασ Δ Ακινασ Πχι 101,59 49 ΝΑΚΟΣ ΝΛΚΟΣ ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ακινασ Α Ακινασ Πχι 61,5 50 ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΤΑΜΑΤΛΑ ΣΡΥΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Χίου Α Χίου Πχι 63,45 51 ΝΤΟΥΒΛΘ ΚΑΛΛΛΟΘ ΑΝΔΕΑΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Α Χίου ΚΕΔΔΥ ΧΛΟΥ Πχι 154,14 52 ΞΥΔΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑ ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ανατ. Αττικισ Δωδεκανιςου Πχι 80,9 53 ΟΛΚΟΝΟΜΟΥ ΚΕΟΔΩΑ ΓΕΩΓΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ρειραιά Α Ρειραιά Ναι 74,04

5 ΜΕΤΑ Μ 54 ΟΛΚΟΝΟΜΟΥ ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Λωαννίνων Κζρκυρασ Πχι 60,04 55 ΡΑΝΑΓΑΚΘ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Λακωνίασ Λακωνίασ Πχι 106,14 56 ΡΑΡΑΒΑΜΛΔΟΥ ΑΝΝΑ ΛΡΡΟΚΑΤΘΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ οδόπθσ οδόπθσ Πχι 41,28 57 ΡΑΡΑΔΘΜΘΤΛΟΥ ΜΑΛΑΝΚΘ ΓΕΩΓΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ακινασ Α Ακινασ Πχι 53,15 58 ΡΑΡΑΕΥΚΥΜΛΟΥ ΕΥΚΥΜΛΑ ΧΘΣΤΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Θμακίασ Θμακίασ Πχι 71,05 59 ΡΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΘ ΝΛΚΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Πχι 104,43 60 ΡΑΡΑΝΘ ΜΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Λζςβου Α Λζςβου Πχι 152,35 61 ΡΑΡΑΝΛΚΟΥ ΝΛΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Θρακλείου Θρακλείου Πχι 89,69 62 ΡΑΝΑΣΣΑ ΣΤΑΥΟΥΛΑ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Δ Ακινασ 63 ΡΑΣΧΟΣ ΜΛΧΑΘΛ ΚΕΟΔΩΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Ρρζβεηασ Δ Α Ανατ. Αττικισ Πχι 60,26 Πχι 110,05 64 ΡΑΤΣΛΑΣ ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΧΛΣΤΑΚΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Πχι 102,58 65 ΡΑΥΛΟΡΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΛΑ ΡΕΤΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ακινασ Δ Πχι 64,49 66 ΡΕΤΟΡΟΥΛΟΣ ΓΘΓΟΛΟΣ ΡΕΤΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Πχι 44,76

6 ΜΕΤΑ Μ 67 ΡΕΤΟΡΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΑΝΔΕΑΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Μαγνθςίασ Λωαννίνων Πχι 60,36 68 ΡΘΛΕΛΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΛΘΜΘΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Β Ακινασ ΚΕΔΔΥ ΔΥΤΛΚΘΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ Πχι 92,24 69 ΡΛΣΛΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΓΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ακινασ Δ Ακινασ Πχι 103,17 70 ΡΛΤΣΕΛΘ ΕΛΕΝΘ ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Πχι 77,64 71 ΡΛΟΥΜΘΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Θρακλείου 72 ΡΟΛΛΤΟΥ ΣΤΥΛΛΑΝΘ ΛΩΑΝΝΘΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Μαγνθςίασ ΕΕΕΕΚ ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΚΘΤΘΣ Α Μαγνθςίασ Πχι 211,78 Πχι 140,5 73 ΡΥΓΛΩΤΘ ΕΥΓΕΝΛΑ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Πχι 54,17 74 ΑΡΤΘΣ ΝΛΚΟΣ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Πχι 140,08 75 ΣΛΔΘΟΥΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΣΡΥΛΔΩΝ ΜΛΧΑΘΛ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Κεςπρωτίασ Λωαννίνων Πχι 30,04 76 ΣΛΛΛΤΗΘΣ ΑΝΑΝΛΑΣ ΑΚΑΝΑ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ακινασ Πχι 62,26 77 ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΩΓΛΟΣ ΜΘΝΑΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Δωδεκανιςου ΚΕΔΔΥ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ Πχι 67,5

7 ΜΕΤΑ Μ 78 ΣΟΥΛΛΩΤΘ ΕΛΕΝΘ ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ 79 ΣΟΥΛΤΘΣ ΓΕΩΓΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Ευρυτανίασ Δυτ. Αττικισ Αχαΐασ Πχι 86,52 Δ Ακινασ Πχι 42,56 80 ΣΟΦΟΥ ΣΟΦΛΑ ΛΥΔΑ ΧΘΣΤΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ακινασ Δ Ακινασ Πχι 47,98 81 ΣΤΑΥΟΥ ΒΑΣΛΛΛΚΘ ΧΘΣΤΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Λάριςασ Κοηάνθσ Πχι 131,41 82 ΣΥΜΕΩΝΛΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΘΝΘ ΕΥΛΡΛΔΘΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ ΚΕΔΔΥ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ Πχι 89,25 83 ΤΑΝΟΥ ΒΑΣΛΛΛΚΘ ΛΩΑΝΝΘΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Κιλκίσ Πχι 85,41 84 ΤΕΛΛΟΥ ΛΛΑΝΑ ΝΛΚΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Βοιωτίασ Λάριςασ Πχι 50,78 85 ΤΗΑΜΡΑΗΘΣ ΛΑΗΑΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Χανίων Σερρών Πχι 71,2 86 ΤΗΩΤΗΑΚΘ ΧΛΣΤΛΝΑ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ακινασ Πχι 45,69 87 ΤΟΥΛΟΥΜΤΗΘ ΕΛΕΝΘ ΕΥΣΤΑΤΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ οδόπθσ Σερρών Πχι 70,04 88 ΤΟΥΛΟΥΡΘΣ ΚΑΝΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ρειραιά Πχι 28,85 89 ΤΑΝΤΑ ΒΑΣΛΛΛΚΘ ΧΘΣΤΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Δωδεκανιςου Δωδεκανιςου Πχι 89,12 90 ΤΛΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΚΑΤΕΛΝΘ ΤΛΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Ρειραιά ΚΕΔΔΥ ΡΕΛΑΛΑ Πχι 110,06

8 ΜΕΤΑ Μ 91 ΤΛΧΟΥ ΧΥΣΘ ΜΛΧΑΘΛ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Λζςβου Α Λζςβου Πχι 144,11 92 ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΣΟΦΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Φκιώτιδοσ Φκιώτιδοσ Πχι 72,02 93 ΤΣΑΜΡΑΝΑΚΘ ΔΕΣΡΟΛΝΑ ΝΛΚΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Θρακλείου Θρακλείου Πχι 122,44 94 ΤΣΛΟΓΓΑΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΚΩΜΑΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Καρδίτςασ Λάριςασ Πχι 91,5 95 ΤΣΛΑΝΛΔΟΥ ΜΑΓΑΛΤΑ ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ ΕΕΕΕΚ 1ο ΚΕΣ/ΝΛΚΘΣ Πχι 105,55 96 ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤΥΛΛΑΝΘ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Λάριςασ Λάριςασ Πχι 99,54 97 ΦΑΝΑΛΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΛΚΘ ΓΕΩΓΛΟΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Πχι 57,61 98 ΧΑΛΑΣΤΑΝΘΣ ΚΕΟΔΩΟΣ ΛΑΜΡΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Λωαννίνων Θμακίασ Πχι 195,36 99 ΧΑΤΗΕΛΛΘ ΕΛΘΝΘ ΝΛΚΟΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Α Λζςβου Α Ακινασ Πχι 202, ΧΛΣΤΟΓΛΑΝΝΘ ΕΥΑΝΚΛΑ ΝΛΚΟΣ ΡΕ60 ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΛ Λωαννίνων Λωαννίνων Πχι 106, ΧΥΣΟΓΛΟΥ ΧΑΛΚΛΕΛΑ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ Θμακίασ Πχι 65,82