sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010"

Transcript

1 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

2 sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΕΛΛΑΔΑ Εξ όνυχος τον λέοντα Ο Όμιλος Italcementi έχει ξεκάθαρο όραμα για την αειφορία που ξεκινά με τη δέσμευση που έχει αναλάβει και υποστηρίζει με συνέπεια ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου μας. Ως μέλη του Ομίλου Italcementi έχουμε ενταχθεί με ενθουσιασμό στη διαδικασία ανάπτυξης και ενθάρρυνσης της Αειφόρου Ανάπτυξης η οποία αποτελεί το πλέον αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας μας. Η αειφορία αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για την αναδιαμόρφωση της κοινής μας πεποίθησης και των στρατηγικών μας απόψεων και είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει καταμερισμό και ανάληψη ευθυνών. Έχω το καθήκον να διασφαλίσω, για όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα, την πλήρη λειτουργική ανάπτυξη του Οράματος, της Αποστολής και των Αξιών του Ομίλου και να καταστήσω την Αειφόρο Ανάπτυξη ως το βασικό χαρακτηριστικό και κοινό στοιχείο όλων των καθημερινών μας δραστηριοτήτων. Το 2010 ήταν πιο γεμάτο από περισσότερες του αναμενόμενου προκλήσεις για την εταιρεία. Το εύρος της κρίσης άφησε ελάχιστες εταιρείες ανεπηρέαστες, ενώ για εμάς το 2010 χαρακτηρίστηκε από σημαντική μείωση στην αγορά και χαμηλότερα οικονομικά αποτελέσματα. Παρά το εξαιρετικά δυσχερές σκηνικό και τις αβέβαιες προοπτικές, η Αειφόρος Ανάπτυξη δεν αποτελεί απλώς άλλη μια λέξη του συρμού για την εταιρία. Αποτελεί αντίθετα αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, σε άμεση μάλιστα σύνδεση με τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης που έχουμε υιοθετήσει. Ως προς αυτή τη θεματολογία, έχει δημοσιοποιηθεί και ένα νέο φάσμα πολιτικών: Η Πολιτική Αειφορίας και έξι συνδεόμενες πολιτικές που καλύπτουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Υγεία, την Ασφάλεια, το Περιβάλλον, την Ενέργεια και τις Κοινωνικές Πρωτοβουλίες. Ακόμα και μετά από τα συγκεκριμένα βήματα που κάνουμε, αναγνωρίζουμε ότι πολλά είναι εκείνα που πρέπει ακόμα να γίνουν ώστε να κατευνάσουμε τις ανησυχίες που έχουν ενδεχομένως πολλοί από τους εμπλεκόμενους στις δραστηριότητες μας. Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε με θετική και παραγωγική δέσμευση και συμμετοχή να βρούμε τα κοινά σημεία και να επισημάνουμε πιθανές λύσεις. Η Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης του Ομίλου μας αποτελεί απτή απόδειξη της βούλησης και της προθυμίας μας να αξιολογήσουμε και να αναφερθούμε στην επίπτωση που έχουν οι δραστηριότητες μας για την αειφορία, να τηρήσουμε τα απαιτητικά πρότυπα και να διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα καλύπτοντας όλα τα θέματα που αφορούν στην σφαίρα επιρροής του Ομίλου. Εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, θα επιθυμούσα επίσης να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στους εργαζομένους μας. Οι προσπάθειες τους για να αποδεικνύουμε καθημερινά σε όλους τους εμπλεκόμενους με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ότι αναλαμβάνουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα καθήκοντα μας απέναντι τους βρίσκονται στην καρδιά της εταιρείας μας. Serge Schmidt Διευθύνων Σύμβουλος Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε. sdreport Περιληπτική Περιγραφή

3 Η στρατηγική του Ομίλου μας Ο Όμιλος Italcementi και η αειφορία: ένας δρόμος που αξίζει να ακολουθήσουμε Με ετήσια παραγωγή περίπου 75 εκατομμυρίων τόνων τσιμέντου, ο Όμιλος Italcementi είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στον κόσμο. Η Μητρική Εταιρεία, Italcementi S.p.A., είναι μια από τις 10 μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ιταλίας και είναι εισηγμένη στο Ιταλικό Χρηματιστήριο. Με τις πωλήσεις του 2010 να ανέρχονται σε αξία περίπου 4,8 δις ευρώ, οι εταιρείες του Ομίλου Italcementi συνδυάζουν την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά 22 χωρών διάσπαρτων σε 4 Ηπείρους και με καύχημα ένα βιομηχανικό δίκτυο 59 μονάδων τσιμέντου, 11 κέντρων άλεσης, 5 τερματικών σταθμών, 350 μονάδων έτοιμου σκυροδέματος και 90 λατομείων αδρανών υλικών. Ο Όμιλος επισημοποίησε την δέσμευση του για την αειφορία το 2000 με τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο Αειφόρου Ανάπτυξης (WBCSD) και στην Πρωτοβουλία Αειφορίας Τσιμέντου (CSI). Όλες οι θυγατρικές του Ομίλου αποτελούν τμήμα των Περιφερειακών Δικτύων του WBCSD. Δέκα χρόνια μετά, ο Όμιλος ενδυνάμωσε τις φιλοδοξίες του με την ένταξη του στο Οικουμενικό Σύμφωνο Ηνωμένων Εθνών (UNGC) περικλείοντας, υποστηρίζοντας και υλοποιώντας, στη σφαίρα επιρροής του, τις Δέκα Αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών προτύπων, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Έτσι λοιπόν, οι θυγατρικές του Ομίλου συμμετέχουν επίσης ενεργά στα Περιφερειακά Δίκτυα του UNGC. Η συμμετοχή στο Οικουμενικό Σύμφωνο των ΗΕ έχει επίσης την έννοια της ανάληψης, σε συνεργασία με άλλους φορείς, έργων τα οποία προωθούν τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους των Ηνωμένων Εθνών, και ειδικότερα των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (MDGs), έργα τα οποία και διαμορφώνουν αναπόφευκτα τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται απο τον ίδιο τον Όμιλο και τις Θυγατρικές του. Εξάλλου, χάρη στην έναρξη των νέων Πολιτικών Αειφορίας, το 2010 υπήρξε έτος σταθεροποίησης και ενδυνάμωσης της προσέγγισης του Ομίλου στα θέματα αειφορίας, μια που αυτά καλύπτουν πλέον όλη τη θεματολογία τη σχετική με τη σφαίρα επιρροής του: ανθρώπινα δικαιώματα, κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης, υγεία και ασφάλεια, εργασιακές πρακτικές, κοινωνικές πρωτοβουλίες, σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές, ενεργειακή αποδοτικότητα, περιβάλλον, ποιότητα προϊόντων και διεργασιών, έρευνα και καινοτομία. Το 2010, παρά την Παγκόσμια Οικονομική πτώση, ο Όμιλος Italcementi πραγματοποίησε με επιτυχία σχετικές δράσεις, οι οποίες αποτέλεσαν παράλληλα και μαρτυρία των νέων φιλοδοξιών του για ένα πιο αειφόρο πλανήτη. Απλά αναφέρουμε κάποιες από τις πιο σημαντικές προσπάθειες του Ομίλου : η ευαισθητοποίηση και οι δράσεις γύρω από τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, τα προγράμματα που επιδιώκουν την αριστεία σε θέματα ασφάλειας η περάτωση σημαντικών προγραμμάτων και σχεδιασμού περαιτέρω επενδύσεων στις ώριμες και στις αναδυόμενες αγορές μέσα σε κλίμα παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης η συνεχής ανάπτυξη καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών και προϊόντων η θετική αντιμετώπιση στο άκουσμα των απόψεων των εργαζομένων σε μια περίοδο μάλιστα όπου είναι ταυτόχρονα αναγκαίες σημαντικές αναδιαρθρώσεις ο συνεχής διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους στις δραστηριότητες του η υπεύθυνη προσέγγιση στα πλαίσια της αλυσίδας ανεφοδιασμού και της σφαίρας επιρροής του. Ανθρώπινα δικαιώματα Όπως επισημαίνεται στην Χάρτα Αξιών του, ο Όμιλος είχε ανέκαθεν δεσμευτεί για την προστασία των ατόμων αξιολογώντας την διαφορετικότητα και την πολιτιστική ταυτότητα του καθενός. Εξάλλου, η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ του Ομίλου και της Διεθνούς Ένωσης Εργαζομένων στην Οικοδομή και στο Ξύλο (BWI) διασφαλίζει την τήρηση όλων των θεμελιωδών ανθρωπίνων και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων σε όλες τις μονάδες του Ομίλου. Το 2010, η νέα Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ομίλου, ενίσχυσε την δέσμευση αυτή, υποστηρίζοντας ρητά τα διεθνώς διακηρυγμένα ανθρώπινα δικαιώματα ως αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Η Πολιτική αυτή αποδεικνύει επίσης τη δέσμευση του Ομίλου για καμία συνέργεια σε οποιαδήποτε κατάχρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Ο Όμιλος συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες για οποιοδήποτε πιθανό περιστατικό σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Όπου επισημαίνονται προβληματικές καταστάσεις, υπάρχει άμεση αντίδραση. Το 2010 υπήρξαν περίπου 200 περιπτώσεις κρίσιμων περιστατικών που επιλύθηκαν άμεσα. Αυτές είχαν ειδικότερα σχέση με κίνδυνο εργασίας ανηλίκων και με διακριτική μεταχείριση σε εργαζομένους εργολάβων. Από κοινού με το Ιταλικό δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου ΗΕ, ο Όμιλος επεξεργάζεται την πρώτη του Αξιολόγηση Επιπτώσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η υλοποίηση της εν λόγω έκθεσης θα ξεκινήσει από χώρες που λειτουργεί ο Όμιλος και που αποτελούν αφορμή αυξημένου σχετικού προβληματισμού, όπως αυτό επισημαίνεται από τον Οίκο Ελευθερίας (οι χώρες αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 56% του ΕΒΙΤ (κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων) του Ομίλου για το 2010). Επιχειρηματική ακεραιότητα Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί το πρώτο βασικό στοιχείο ώστε να διατηρηθεί η εστίαση του Ομίλου στην αποστολή του και στο όραμα του. Ο Κώδικας Δεοντολογίας, που καθορίζει τους κανόνες συμπεριφοράς και τις αρχές που ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους και όλους εκείνους οι οποίοι διατηρούν οποιαδήποτε μορφή σχέσης με τον Όμιλο Italcementi, αποτελεί τη θεμελιακή βάση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης. Με τη σύνοψη του στη Χάρτα Αξιών, θα ανανεωθεί ώστε να συνάδει με την εξέλιξη του Ομίλου. Ο Όμιλος ασχολείται ενεργά με το Πρόγραμμα Κινδύνου και Συμμόρφωσης με στόχο τη διασφάλιση καλύτερης διαχείρισης κινδύνων και 2 sdreport Περιληπτική Περιγραφή

4 Η στρατηγική του Ομίλου μας βελτιωμένων συστημάτων ελέγχου. Τα σχέδια δράσης για την μείωση των κινδύνων ξεκίνησαν το 2010 σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο χώρας. Σε επίπεδο Ομίλου, η υλοποίηση των εν λόγω συστημάτων βρίσκεται στα επίπεδα του 44%. Το Πρόγραμμα κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας θα εφαρμοστεί σε όλες τις θυγατρικές, ξεκινώντας από τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανησυχίες, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και την Διεθνή Διαφάνεια (αντιπροσωπεύουν το 84% του ΕΒΙΤ του Ομίλου για το 2010). Η υλοποίηση σε επίπεδο Ομίλου βρίσκεται επί του παρόντος στο 20%. Μαζί με το Ιταλικό δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου, ο Όμιλος ασχολείται ενεργά με τη διάχυση των βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών, κάτι που αφορά επίσης και στην αλυσίδα εφοδιασμού. Στα πλαίσια μιας επιτροπής που είχε συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό, ο Όμιλος επεξεργάστηκε την υλοποίηση ελάχιστων προδιαγραφών για τους εργολάβους που αποκαθιστούν εμπορικές σχέσεις με τον Όμιλο έχοντας ως βάση ένα υψηλό επίπεδο επιχειρηματικής δεοντολογίας και ακεραιότητας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι εργασιακές πρακτικές και η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν τα βασικά θέματα. Επιπλέον, ο Όμιλος επανεξετάζει επίσης όλες τις ρήτρες των συμβάσεων. Ασφάλεια Η ασφάλεια έχει ενσωματωθεί στον Όμιλο ως βασική επιχειρηματική του στρατηγική, το ίδιο σημαντική με την ποιότητα και την παραγωγικότητα. Επιβεβαιώνοντας την συγκεκριμένη προσέγγιση, ο Όμιλος εξέδωσε πρόσφατα την νέα του Πολιτική Ασφάλειας, με το νέο σύνθημα «Ασφάλεια: ένας τρόπος ζωής». Παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερη ουσιαστικότητα στην Πολιτική αυτή, ο Όμιλος δημοσιοποίησε το νέο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ασφάλειας. Πρόκειται για μια συνολική προσέγγιση η οποία αφορά σε θέματα ηγεσίας, παροχής κινήτρων, οργάνωσης και υιοθέτησης μέσων διαχείρισης των θεμάτων ασφάλειας, σε όλο το φάσμα της ιεραρχικής κλίμακας, από την λογοδοσία των διευθυντικών στελεχών μέχρι την ασφάλεια των εργολάβων. Επιπλέον, ο Όμιλος ξεκίνησε την εφαρμογή Λειτουργικών Προτύπων Ασφαλείας σε όλες τις θυγατρικές. Τα ισχύοντα πρότυπα καλύπτουν τα ΜΑΠ, τις Εργασίες σε Ύψος και τις Θερμές Εργασίες. Ζητήθηκε από όλες τις θυγατρικές μια ανάλυση χάσματος (gap analysis), ενώ παράλληλα αναπτύσσουν και προγράμματα ευθυγράμμισης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα απο την Πρωτοβουλία Αειφορίας Τσιμέντου ο Όμιλος θα εφαρμόσει την Συνιστώμενη Καλή Πρακτική Ασφάλειας Οδήγησης Οχημάτων, εκδίδοντας σχετικό κώδικα για οδηγούς και οχήματα. Επί του παρόντος, η συχνότητα Απώλειας Χρόνου Εργασίας λόγω Τραυματισμών (LTI), δηλαδή ο αριθμός ατυχημάτων με απώλεια χρόνου εργασίας σε ένα χρόνο ανά εκατομμύριο ωρών εργασίας, είναι 5,8 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 77% από την έναρξη του προγράμματος Μηδενικά Ατυχήματα το Το 2010, οι τραυματισμοί που είχαν σχέση με την εργασία με απώλεια ημερών μειώθηκαν κατά 20% για τους εργολάβους, επιβεβαιώνοντας τις σημαντικές προσπάθειες του Ομίλου. Υλοποιούνται επίσης και άλλες δράσεις για την εξάλειψη μοιραίων ατυχημάτων για τους εργαζόμενους του Ομίλου, τους εργολάβους και άλλους τρίτους. Υγεία Ο Όμιλος πιστεύει ακράδαντα ότι η προώθηση της υγείας και η καλύτερη ευημερία των εργαζομένων έχουν την ίδια ζωτική σημασία με την προάσπιση της ασφάλειας. Επιβεβαιώνοντας αυτή την προσέγγιση, ο Όμιλος ξεκίνησε την νέα του Πολιτική Υγείας. Ήδη από την δεκαετία του 1970 η Italcementi Spa έχει υιοθετήσει μέτρα πρόληψης για τους εργαζομένους. Το 2008 ο Όμιλος αποφάσισε να εφαρμόσει ένα παγκόσμιο πρότυπο για την εργασιακή έκθεση των εργαζομένων σε σκόνη, κρυσταλλικό πυρίτιο, θόρυβο και καθολικές σωματικές δονήσεις. Η προσέγγιση του Ομίλου βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου και σε οριακές τιμές αναφοράς η επίτευξη των οποίων αποτελεί πραγματικά πρόκληση διότι υπερβαίνουν κατά πολύ τα αναγνωρισμένα κανονιστικά πρότυπα. Στο τέλος του 2010, ποσοστό 52% των εργαζομένων δυνάμει εκτεθειμένων σε σκόνη, πυρίτιο και δονήσεις καλύφθηκαν από την αξιολόγηση του Ομίλου, και το 91% εξ αυτών πληροί ήδη τους όρους του προτύπου του Ομίλου. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΜΕΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) Εξάλλου, με την εμπειρία της Italcementi Spa, ο Όμιλος σχεδιάζει τον καθορισμό ελάχιστων προδιαγραφών για την ιατρική εποπτεία κατά την απασχόληση και επίσης την ανάπτυξη ενός συστήματος υποβολής εκθέσεων για τις επαγγελματικές ασθένειες, ακόμα και σε χώρες % sdreport Περιληπτική Περιγραφή

5 Η στρατηγική του Ομίλου μας όπου δεν έχει θεσπιστεί σχετικό νομικό πλαίσιο. Από το 2008, επιβεβαιώνοντας την αειφόρο προσέγγιση του, ο Όμιλος έχει επίσημα απαγορεύσει την αγορά, την προμήθεια και τη χρήση οποιουδήποτε είδους αμιάντου ή προϊόντων που περιέχουν αμίαντο ακόμα και σε χώρες όπου η χρήση του δεν είναι απαγορευμένη. Όλες οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες όπως και εκείνες της αφαίρεσης του εν λόγω υλικού διεξάγονται με τις βέλτιστες εφικτές πρακτικές υγείας και ασφάλειας. Σχετικά με την υπευθυνότητα για τα προϊόντα, ο Όμιλος έχει αποφασίσει την διανομή των βασικών πληροφοριών για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον αναφορικά με τα προϊόντα της αγοράς και ειδικότερα σε χώρες όπου δεν έχει θεσπιστεί υποχρεωτικό νομικό πλαίσιο. Εργασιακές πρακτικές Το 2008 ο Όμιλος υπέγραψε τη Συμφωνία της Διεθνούς Ένωσης Εργαζομένων στην Οικοδομή και στο Ξύλο (BWI). Το 2010, η νέα Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήρθε να ενισχύσει την υπεύθυνη προσέγγιση του Ομίλου. Αμφότερα τα παραπάνω γραπτά κείμενα, όπως οι αξίες και οι αρχές του Ομίλου, εστιάζουν στην διασφάλιση και προστασία των βασικών δικαιωμάτων περισσότερων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 18% 22% 32% 28% ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Αποδοτικότητα Αειφόρος ανάπτυξη και καινοτομία Συμμόρφωση και περιορισμός κινδύνων Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 6% ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Αποδοτικότητα 8% 59% Αειφόρος ανάπτυξη και καινοτομία Συμμόρφωση και περιορισμός κινδύνων Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 27% απο εργαζομένων σε όλες τις μονάδες του Ομίλου, χωρίς διακρίσεις. Ο Όμιλος αποβλέπει στην προώθηση των ίδιων ακριβώς αρχών και ως προς τους εργολάβους, υπεργολάβους και προμηθευτές. Στο τέλος του έτους, ο Όμιλος απασχολούσε συνολικά άτομα σε θυγατρικές που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 20 χώρες. Όλες οι αναπόφευκτες διαδικασίες αναδιάρθρωσης έχουν υλοποιηθεί με δίκαιες και κοινωνικά ανεκτές διαδικασίες μέσω συμφωνιών με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέσω προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης και με μείωση των υπερωριών. Έχοντας υπόψη και σε σύγκριση με την πτώση πωλήσεων που έπληξε την Italcementi το 2010, όπως και άλλους ανταγωνιστές της, γενικά η εργασιακή βάση παρέμεινε σχετικά σταθερή, σημειώνοντας μια πτώση του συνολικού προσωπικού κατά 1,85%, στα άτομα. Το 2010 ξεκίνησε επίσης μια νέα σειρά Πολιτικών Ανθρώπινων Πόρων: Η νέα Πολιτική Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, η νέα Πολιτική Κατάρτισης και Ανάπτυξης και η ανανεωμένη Πολιτική Εκπατρισμού του Ομίλου. Ο Όμιλος θεωρεί την διαχείριση της διαφορετικότητας ως ευθύνη που ανήκει στα διευθυντικά στελέχη και όχι μόνο ως προς το σεβασμό και την προστασία των διαφορών, αλλά και για τη χρήση της διαφορετικότητας ως μέσου και τρόπου ενδυνάμωσης της οργανωτικής αποδοτικότητας. Η Πολιτική Προστασίας και Φροντίδας των Ατόμων θα δημοσιοποιηθεί το Με την εμπειρία που είχε αποκομίσει απο το 2007, ο Όμιλος ξεκίνησε το δεύτερο κύμα της Διεθνούς Σφυγμομέτρησης Γνώμης Εργαζομένων. Τα αποτελέσματα της επιβεβαίωσαν ότι οι εργαζόμενοι έχουν σημαντική δέσμευση με την εταιρεία ενώ κατέδειξαν παράλληλα μια γενική βελτίωση σε όλους τους βασικούς δείκτες όπως για παράδειγμα ένα ισχυρό συναίσθημα του ότι ανήκουν στην εταιρεία, μια γενική ικανοποίηση από τους διευθυντές των διαφόρων τμημάτων, εμπιστοσύνη στο μέλλον και στον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό σε συνδυασμό με την ικανότητα προσαρμογής στα εργασιακά πλαίσια. Κοινωνικές πρωτοβουλίες Ο Όμιλος Italcementi αποβλέπει στη δημιουργία σχέσεων με τους εμπλεκόμενους στις δραστηριότητες του με βάση την αμοιβαία δέσμευση, ενεργό εταιρική σχέση, εμπιστοσύνη, ανοικτό πνεύμα και μακροπρόθεσμη συνεργασία. Η οικοδόμηση σχέσεων με την κοινωνία σημαίνει κατανόηση των ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ % 12% 1% Ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων Κτίσιμο ικανοτήτων Εκπαιδευτικά προγράμματα Δωρεές και φιλανθρωπίες 49% 6 sdreport Περιληπτική Περιγραφή

6 Η στρατηγική του Ομίλου μας αναγκών της, υποστήριξη τοπικών αειφόρων έργων χωρίς τη δημιουργία εξαρτήσεων και σφυρηλάτηση κοινών διαβουλεύσεων όταν ανοίγουν νέες παραγωγικές μονάδες, κατά τη λειτουργία των μονάδων που υπάρχουν και κατά το κλείσιμο των μονάδων που έχουν περατώσει τον παραγωγικό τους κύκλο. Τα βασικά θέματα που τίθενται από τους εμπλεκόμενους με οποιονδήποτε τρόπο στις δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν στην κλιματική αλλαγή, στις εκπομπές αερίων, στην υγεία και την ασφάλεια. Το 71% των μονάδων τσιμέντου του Ομίλου έχουν αποκαταστήσει σχέσεις με τους εμπλεκόμενους και διεξάγουν δραστηριότητες με συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Ο Όμιλος προωθεί την υγεία, την κοινωνική υποστήριξη, την παιδεία και τα αναπτυξιακά κοινωνικά έργα, με στόχο την συμμετοχή του κατά τουλάχιστον 1% του ΕΒΙΤ του, αφιερώνοντας περισσότερα απο 3 εκατομμύρια ευρώ για υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, ήτοι ποσοστό 0,88% του ΕΒΙΤ του Ομίλου για το Επιπλέον, το ίδρυμα Fondazione Italcementi διέθεσε περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Η νέα Πολιτική Κοινωνικών Πρωτοβουλιών του Ομίλου ενδυναμώνει την προσέγγιση του με την ανίχνευση των δυνατοτήτων ανάπτυξης σχέσεων με όλους τους εμπλεκόμενους στις δραστηριότητες του καθορίζοντας παράλληλα τους κανόνες για την υποστήριξη κοινωνικών οργανώσεων και κοινωνικών έργων. Στα πλαίσια του εθελοντισμού και ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες που διαμορφώνονται μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές, οι εργαζόμενοι του Ομίλου προσέφεραν τουλάχιστον μια ώρα από το ημερομίσθιο τους ως προσωπική συνεισφορά για την υποστήριξη της περιφέρειας του Abruzzo (Ιταλία)) και των θυμάτων του σεισμού της Αϊτής. Πελάτες και Προμηθευτές Ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας για τη δημιουργία αξίας μέσω της Αειφόρου Ανάπτυξης και η σχέση με τον πελάτη αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις συνιστώσες του. Για αυτόν ακριβώς το λόγο ο Όμιλος αποφάσισε την ανάπτυξη ενός Προτύπου Ικανοποίησης Πελατών, με αφετηρία τη μακρά εμπειρία τις Ιταλικής θυγατρικής. Το 2010, ο απόλυτος δείκτης ικανοποίησης πελατών κατέδειξε ένα μέσο-υψηλό επίπεδο ικανοποίησης για τον Όμιλο σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Τα αποτελέσματα ικανοποίησης πελατών δημοσιοποιούνται στους τοπικούς δικτυακούς τόπους. Εκτός αυτού, υπάρχει και λειτουργεί στον Όμιλο και ένα νέο πρόγραμμα ταχείας ανταπόκρισης και επίλυσης των παραπόνων των πελατών. Από τους εργολάβους και τους υπεργολάβους απαιτείται να ακολουθούν ακριβώς την ίδια εργατική νομοθεσία και αρχές δεοντολογίας όπως και οι εργαζόμενοι του Ομίλου. Σε αυτή τη βάση, ο Όμιλος εργάστηκε για την υλοποίηση ελάχιστων προδιαγραφών για τους προμηθευτές και την δημιουργία εμπορικών σχέσεων με τον Όμιλο με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις εργασιακές πρακτικές, την υγεία και ασφάλεια και την δεοντολογία. Σκοπός είναι η δημιουργία ποιοτικής βάσης προμηθευτών με υψηλό βαθμό επιχειρηματικής ακεραιότητας. Το 25% των εταιρικών προμηθευτών αξιολογήθηκαν ποιοτικά το Προστασία του Κλίματος Ο Όμιλος έχει δεσμευτεί για μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακα, απαλύνοντας τις κοινωνικές επιπτώσεις, όπως επίσης και προς την ανάπτυξη πρακτικών και εφικτών λύσεων από κοινού με τις κυβερνήσεις και άλλους υπεύθυνους φορείς στον τομέα των υλικών οικοδομών. Επιβεβαιώνοντας την προσέγγιση αυτή, ο Όμιλος ξεκίνησε την νέα του Πολιτική Ενέργειας. Οι προκλήσεις ήταν πολλές και ποικίλες, αλλά το 2010 ήταν έτος πρωτοπόρων δράσεων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Ομίλου για μείωση των εκπομπών, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών. Στόχος του Ομίλου είναι τα 640 kg CO 2 ανά τόνο τσιμέντου μέχρι το 2014 (723 kg CO 2 ανά τόνο τσιμέντου το 2010). Πέρα από τα έργα ανακαίνισης, ο Όμιλος εργάζεται και για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων (AFs) για τη μείωση των εκπομπών CO 2. Το 2010, ο Όμιλος χρησιμοποίησε εναλλακτικά καύσιμα σε ποσοστό 5.0% εκ των οποίων το 2.1% προήλθε από βιομάζα. Ήδη στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ταϊλάνδη χρησιμοποιείται πλέον βιομάζα ή εναλλακτικά καύσιμα με μεγάλο ποσοστό βιομάζας. Η Αίγυπτος, η Ινδία και το Μαρόκο θα ξεκινήσουν επίσης σχετικές πρωτοβουλίες. Το 2010, ο Όμιλος σημείωσε σπουδαία βελτίωση στις επιδόσεις χάρη στις νέες ανακαινισμένες μονάδες τσιμέντου στη Βόρεια Αμερική (Martinsburg), στην Ιταλία (Matera), στην Ινδία (Yerraguntla) και το Μαρόκο (Ait Baha), ακόμη και αν οι αποδόσεις δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Παρόμοια έργα είναι σε εξέλιξη στην Βουλγαρία (Devnya) και στην Ιταλία (Rezzato και Monselice). Η υδροηλεκτρική παραγωγή του Ομίλου σημείωσε αύξηση 10% από το 2009, όπως και η απόδοση στα φωτοβολταϊκά πανό της Ιταλίας. Στο μεταξύ ο Όμιλος πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε αιολικά πάρκα στην Βουλγαρία, το Μαρόκο και την Αίγυπτο. Στο Μαρόκο ο Όμιλος έχει επίσης εγκαταστήσει μονάδα θερμικής ανάκτησης αποβλήτων εξοικονομώντας μέχρι τόνους CO 2 ανά έτος. Μια νέα και πολύ μεγαλύτερη τέτοια μονάδα στην Ταϊλάνδη θα είναι σε θέση να εξοικονομήσει μέχρι τόνους CO 2 ανά έτος. Πέρα από την αναζήτηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε επίπεδο παραγωγικής μονάδας, ο Όμιλος ξεκίνησε την προώθηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. Τα Τσιμέντα Χάλυψ στην Ελλάδα και η μονάδα της Devnya στη Βουλγαρία πιστοποιήθηκαν με EN Και οι δυο μονάδες ήταν οι πρώτες που πιστοποιήθηκαν μεταξύ των τοπικών μονάδων παραγωγής τσιμέντου. Η πρώτη λογιστική καταχώρηση και αναφορά συνολικών και σε βάθος χρόνου εκπομπών CO 2 συνδεδεμένων με τις δραστηριότητες του Ομίλου διεξήχθη το Οι εκπομπές του Πεδίου 3 (βιομηχανικές αλυσίδες αξίας) προστέθηκαν σε εκείνες του Πεδίου 1 (άμεσες) και 2 (έμμεσες) που ήδη ήταν αντικείμενο αναφορών στον Όμιλο, περιλαμβάνοντας τις ανάντι και κατάντι δραστηριότητες. Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει πράσινη πολιτική μετακινήσεων για μη βιομηχανικά οχήματα, κυρίως προσωπικά ιδιωτικά οχήματα για τη μείωση των εκπομπών CO 2. Τα Μηχανήματα Παροχής Καθαρής Ενέργειας που βρίσκονται στη Διοίκηση στο Μπέργκαμο παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια από υδροηλεκτρικές μονάδες για τη φόρτιση των ηλεκτρικών ποδηλάτων και αυτοκινήτων. Περιβάλλον Ο Όμιλος έχει δεσμευτεί στην πρόληψη, ή τουλάχιστον στην ελαχιστοποίηση, απάλυνση και επανόρθωση των περιβαλλοντικών συνεπειών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του. Η νέα Πολιτική για το Περιβάλλον ενισχύει την προσέγγιση του Ομίλου για την προστασία του περιβάλλοντος. 8 sdreport Περιληπτική Περιγραφή

7 Η στρατηγική του Ομίλου μας Ο Όμιλος συνιστά ένθερμα την υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ως ένα αποτελεσματικό μέσο πρόληψης κινδύνων και συνεχούς βελτίωσης. Στο τέλος του 2010 ποσοστό 88% των μονάδων τσιμέντου του Ομίλου έλαβαν πιστοποίηση κατά το ISO Εξάλλου, 4 κέντρα άλεσης τσιμέντου, 19 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος, 52 λατομεία αδρανών υλικών, 2 φυσικές μονάδες υδραυλικής ασβέστου και το σύνολο των 14 υδροηλεκτρικών μονάδων έχουν πιστοποιηθεί με ISO Επιπλέον, η διαχείριση κινδύνου υλοποιείται και με περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις που διεξάγονται από την Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης ως μέρος ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει ελεγχθεί το 54% των μονάδων τσιμέντου καλύπτοντας 13 από 14 θυγατρικές. Στο τέλος του 2010, το 57% των κλιβάνων που λειτουργούσαν ήταν εξοπλισμένοι με συστήματα Συνεχούς Παρακολούθησης Εκπομπών για τη μέτρηση της σκόνης και των οξειδίων του θείου (SO2) κατά τα προβλεπόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές της Πρωτοβουλίας Αειφορίας Τσιμέντου (CSI). Πέρα από την προσέγγιση της CSI, το 32% των κλιβάνων σε λειτουργία ελέγχουν συνεχώς το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και τις οργανικές πτητικές ουσίες (VOC), όπως προβλέπει το Πρότυπο του Ομίλου. Ειδικότερα, το 43% των κλιβάνων που λειτουργούν έχουν επίπεδα εκπομπών σύμφωνα με το Πρότυπο του Ομίλου. Σημαντικές βελτιώσεις στα επίπεδα εκπομπών θα επέλθουν χάρη στην ανακαίνιση των μονάδων τσιμέντου στη Βόρεια Αμερική (Martinsburg), στην Ιταλία (Matera), στην Ινδία (Yerraguntla) και στο Μαρόκο (Ait Baha). Ο Όμιλος εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές του για την υπεύθυνη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών με βάση τις οδηγίες της CSI. Εκτός από ένα κατάλογο υλικών που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται, οι κατευθυντήριες γραμμές του Ομίλου εστιάζουν στην επιλογή, διαχείριση και έλεγχο της χρήσης εναλλακτικών υλικών με σκοπό την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Στο τέλος του 2010, γινόταν χρήση ποσοστού 5,0% εναλλακτικών καυσίμων και 5,7% εναλλακτικών πρώτων υλών. Ποσοστό 81% των λατομείων του Ομίλου έχει καταρτίσει και υλοποιεί σχέδια αποκατάστασης, κυρίως αποβλέποντας στην βιοποικιλότητα. Ο Όμιλος συνεργάζεται με το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη (WBCSD) ως προς την έκδοση των νέων κατευθυντήριων γραμμών του WBCSD για την αποκατάσταση των λατομείων. Όλες οι θυγατρικές του Ομίλου εφαρμόζουν σε τακτική βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων όπως προτείνεται απο το WBCSD. Ως μέρος των προσπαθειών μείωσης του ίχνους ύδατος του, ο Όμιλος υιοθέτησε το Global Water tool (Παγκόσμιο Εργαλείο Ύδατος) του WBCSD. Χάρη σε αυτό, ο Όμιλος θα είναι σύντομα σε θέση να θέσει διαφορετικούς στόχους για την κατανάλωση ύδατος συμβάλλοντος στην επίλυση του προβλήματος υδάτινων πόρων που υπάρχει σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του. Ποιότητα Ο Όμιλος έχει αναλάβει τη δέσμευση συνεχούς ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων, των παραγωγικών διεργασιώνh και των υπηρεσιών του. Η εφαρμογή μιας συστηματικής προσέγγισης αποτελεί το βασικό μέσο διαχείρισης των παραγωγικών διεργασιών του Ομίλου, αποβλέποντας στην εκπλήρωση των ποιοτικών προδιαγραφών, στη δημιουργία αξίας για όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και στην ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες και τους προμηθευτές. Με την υιοθέτηση του Προτύπου Ικανοποίησης Πελατών, ο Όμιλος θα δημοσιοποιήσει την νέα του Πολιτική Ποιότητας μέχρι το τέλος του 2011 επιβεβαιώνοντας την προσεκτική του προσέγγιση στη σχετική θεματολογία. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει σημαντικά ενθαρρύνει την υιοθέτηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας, κάτι που ήδη εφαρμόζεται σε ποσοστό 100% των παραγωγικών του μονάδων. Τα συστήματα διαχείρισης υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους και σε περιοδική ανανέωση. Έρευνα και καινοτομία Η δέσμευση του Ομίλου Italcementi στην έρευνα και στην ανάπτυξη είναι στρατηγικής σημασίας ως εγγύηση για την ανάπτυξη, την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και ως συνεισφορά σε καλύτερη ποιότητα ζωής για όλη την κοινωνία. Το 2010, ο Όμιλος διαχειρίστηκε ενεργά περισσότερα από 20 προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με περισσότερα από 80 έργα και παρεμβάσεις από τα εργαστήρια του Bergamo και της Guerville. Η επένδυση έφθασε περίπου στα 13 εκατομμύρια ευρώ. Ο συντελεστής καινοτομίας, δηλαδή η αναλογία μεταξύ κύκλου εργασιών καινοτομίας και συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου, έφθασε στο 3,9% (3,2% το 2009). Από το 2009, αυτό υπόκειται σε επαλήθευση από τρίτους. Συγκεκριμένα παραδείγματα καινοτομικών έργων που αποδεικνύουν την δυναμική προσπάθεια του Ομίλου για ανάπτυξη καινοτομικών και αειφόρων λύσεων για τον τομέα των οικοδομών είναι: Το i.light, το νέο διαφανές τσιμέντο που δημιουργήθηκε από τον Όμιλο Italcementi για την κατασκευή του Ιταλικού Περιπτέρου στην Παγκόσμια Έκθεση του 2010 της Σαγκάης. Το i.clime, το καινοτομικό οικολογικό προϊόν που μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων. Το TX Active, η φωτοκαταλυτική ουσία για προϊόντα τσιμέντου που μπορεί να μειώνει τους ενόργανους και ανόργανους ρύπους του αέρα. Το ALIPRE, ένα παράδειγμα υψηλής τεχνολογίας που είναι καρπός παραγωγικής διεργασίας με περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο BioSac, ο νέος κομποστοποιήσιμος σάκος τσιμέντου. Το 2010 δημιουργήθηκε επίσης μια ειδική Διεύθυνση Καινοτομίας η οποία θα προτείνει και θα εγκρίνει προγράμματα και σχέδια νέων προϊόντων και εφαρμογών. u 10 sdreport Περιληπτική Περιγραφή

8 ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 11 o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθαρισμός των Ακτών ΘΕΜΑ: Βιοποικιλότητα στο Περιβάλλον Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Ελλάδα Καθαρή» έχει καθιερώσει από το 2000 το Ετήσιο Μαθητικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο ώστε να ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει και να προσκαλέσει τη συμμετοχή νέων ανθρώπων σε περιβαλλοντικά θέματα. Μέχρι σήμερα, έχουν λάβει χώρα δέκα Μαθητικά Συνέδρια διαδοχικά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σε κάθε Συνέδριο και σε κάθε πόλη που λαμβάνει χώρα, συμμετέχουν μαθητές από διάφορα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Οι μαθητές λαμβάνουν πληροφορίες, εκπαίδευση και συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά θέματα. Περίπου 8000 μαθητές έχουν συμμετάσχει συνολικά μέχρι σήμερα στο Ετήσιο Μαθητικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο. Το 11 ο Μαθητικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 5 Μαρτίου, 2010, την Παρασκευή στο Πολιτισμικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Επίσημοι καλεσμένοι του «Ελλάδα Καθαρή» ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Πρόεδρος του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων, ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την Κλιματική Αλλαγή, τη Βιοποικιλότητα και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Νεότητας, οι οποίοι καλωσορίζουν τους συμμετέχοντες μαθητές με ένα σύντομο χαιρετισμό. Τα Τσιμέντα Χάλυψ ήταν ένας από τους χορηγούς της εκδήλωσης μέσα από την πολιτική της και τις πρωτοβουλίες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Αειφόρο Ανάπτυξη και λόγω της στενής συνεργασίας με την ΜΚΟ Ελλάδα Καθαρή και την εκπαιδευτική κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά μέσα από παρουσιάσεις, ερωτήσεις και εργαστήρια. Για τα τελευταία 2 χρόνια, τα Τσιμέντα Χάλυψ συνεργάζονται στενά με την Οργάνωση Ελλάδα Καθαρή. Μία από τις ειδικές αποστολές στις οποίες συμμετέχουν κάθε χρόνο είναι η Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού. Η Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού καθιερώθηκε το 1989 στην Αυστραλία από την οργάνωση Καθαρίστε τον Πλανήτη και διαρκώς επεκτείνεται γιατί ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών συμμετέχουν κάθε χρόνο, καθώς η ιδέα του καθαρισμού επεκτείνεται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Περισσότερα από 40 εκατομμύρια πολίτες σε 120 χώρες λαμβάνουν μέρος σε αυτή την παγκόσμια εκδήλωση. Το 2010, λόγω της επετείου των χρόνων από την Μάχη του Μαραθώνα, πολλές εκστρατείες καθαρισμού διοργανώθηκαν σε ολόκληρη την Ελλάδα, με αφετηρία φυσικά τον Μαραθώνα. Το πρόγραμμα «Καθαρίστε τον Πλανήτη» υποστηρίζεται από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και έλαβε χώρα: από τις 25 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, 2010 Οι εθελοντικές δράσεις καθαρισμού των ακτών και των πάρκων περιλαμβάνουν συμμετοχή των σχολείων, προσωπικό των εταιρειών και το κοινό με την υποστήριξη της τοπικής κυβέρνησης. Ο καθαρισμός των ακτών στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση των ανθρώπων πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα, όπως περιορισμός και διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση. Κάθε εκστρατεία καθαρισμού επιδρά θετικά στο τοπικό περιβάλλον, δίνοντας την ευκαιρία ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα. Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε μέ τέτοιο τρόπο ώστε να δοθεί το καλύτερο αποτέλεσμα από όλες τις απόψεις (συλλογή αποβλήτων και ευαισθητοποίηση του κοινού). Η 25η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Διεθνής Ημέρα Καθαρισμού των Ακτών, με σκοπό την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης μεταξύ των πολιτών και την αφύπνιση για τις ακτές που όλοι χρησιμοποιούμε για τη ψυχαγωγία μας. Όπως κάθε χρόνο, τα Τσιμέντα Χάλυψ συμμετείχαν σε αυτή τη δράση μέσα από την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων και το μοίρασμα χρήσιμου υλικού (τσάντες, κράνη, κτλ..). Επίσης παρείχαμε το γιλέκο ασφαλείας το οποίο αναγράφει στο πίσω μέρος το σλόγκαν της δράσης «ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΚΤΕΣ» και το χάρτη της περιοχής που καθαρίστηκε. 12 sdreport Περιληπτική Περιγραφή

9 ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Η Χάλυψ Δομικά Υλικά ΑΕ, Δραστηριότητα Τσιμέντου, έλαβε πιστοποίηση κατά το EN 16001: 2009 Η Χάλυψ Δομικά Υλικά ΑΕ, Δραστηριότητα Τσιμέντου, έλαβε πιστοποίηση κατά το EN 16001: 2009 το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας από την TUV Austria Hellas. Τα Τσιμέντα Χάλυψ είναι η πρώτη μονάδα του Ομίλου και μία από τις λίγες στην παγκόσμια τσιμεντοβιομηχανία που πέτυχε την πιστοποίηση αυτή. Η Ενέργεια αποτελεί πολύτιμο και ζωτικό πόρο. Τα Τσιμέντα Χάλυψ αναγνωρίζουν την ανάγκη για μεγάλη συνεισφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη διατήρηση ενεργειακών πόρων, κυρίως ορυκτών καυσίμων, το οποίο σημαίνει εξοικονόμηση κόστους. Ο συνολικός στόχος του Ευρωπαϊκού αυτού προτύπου είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να καθιερώσουν τα απαραίτητα συστήματα Κλασσικός Μαραθώνιος Αθήνας Με την ευκαιρία της επετείου για τα χρόνια από τη Μάχη του Μαραθώνα, ο ΣΕΓΑΣ και ο Κλασσικός Μαραθώνιος των Αθηνών ανέλαβαν την ευθύνη της διοργάνωσης του 18 ου Παγκόσμιου Συνεδρίου AIMS στην Αθήνα απο 28 έως 30 Οκτωβρίου 2010, όπου συμμετείχαν και περισσότερες απο 100 άλλες διοργανώσεις Μαραθωνίου δρόμου και έζησαν την εμπειρία της μοναδικής αυτής συνάντησης. Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010, ο ΣΕΓΑΣ οργάνωσε μια ανοικτή σε και διαδικασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτό θα οδηγήσει σε μειώσεις κόστους και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσα από τη συστηματική διαχείριση ενέργειας. Η δέσμευσή μας αφορά σε επιχειρησιακές και στρατηγικές επιλογές, προτεραιότητες των εργαζομένων καθώς και στο επενδυτικό σχεδιό μας. Πρόκειται για μία δέσμευση που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική του Ομίλου Italcementi Group αλλά και με τις εταιρικές πολιτικές Ποιότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης. Προϋπόθεση για μία τέτοια δράση είναι η συμμόρφωση με την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη χρήση ενέργειας καθώς και άλλοι κανονισμοί, τοπικές ή τομεακές συμφωνίες στις οποίες δεσμεύεται η εταιρεία ή ο Όμιλος. όλους ειδική εκδήλωση εορτασμού για να τιμήσει την επέτειο αυτή, ενώ η EXPO του Κλασσικού Μαραθωνίου των Αθηνών έμεινε ανοικτή για τρεις (3) αντί για δυο (2) ημέρες, από την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010 Επιπρόσθετα, ο Κλασσικός Μαραθώνιος των Αθηνών καλωσόρισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στρατιωτικού Μαραθωνίου με περισσότερους από 300 συμμετέχοντες από διάφορες χώρες. Για την προώθηση του κοινωνικού προφίλ της εκδήλωσης του Κλασσικού Μαραθωνίου των Αθηνών, ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του Κλασσικού Μαραθωνίου των Αθηνών αποφάσισαν την επέκταση του φιλανθρωπικού προγράμματος της εκδήλωσης με συγκεκριμένες συνεργαζόμενες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ο Κλασσικός Μαραθώνιος των Αθηνών έχει βραβευτεί από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για τις περιβαλλοντικές του πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Διάσκεψης Κορυφής της Κοπεγχάγης. Τα Τσιμέντα Χάλυψ συμμετείχαν ως ομάδα με περίπου 30 εργαζόμενους της δραστηριότητες Τσιμέντου και Αδρανών Υλικών και συναδέλφους της ΙTC. Το όνομα της ομάδας ήταν «Τσιμέντα Χάλυψ/ Όμιλος Italcementi» προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την Κοινωνική του Πολιτική και την πολιτισμική του συνδρομή. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ BWI (Διεθνής των Εργαζομένων στην Ξυλεία και την Οικοδομή) Η Διεθνής των Εργαζομένων στον τομέα της Ξυλείας και της Οικοδομής είναι η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ένωση στην οποία συμμετέχουν ελεύθερες και δημοκρατικές συνδικαλιστικές ενώσεις με μέλη που εργάζονται στον τομέα των Οικοδομών, των Οικοδομικών Υλικών, της Ξυλείας, της Δασοκομίας και συναφών τομέων Αποστολή της είναι η ανάπτυξη συνδικαλιστικών οργάνων σε όλο τον κόσμο και η προώθηση της τήρησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. CSI (Πρωτοβουλία αειφορίας του Τσιμέντου) H Πρωτοβουλία Αειφορίας του Τσιμέντου είναι μια παγκόσμιας εμβέλειας προσπάθεια από 23 μείζονες παραγωγούς τσιμέντου που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 100 χώρες και οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει σημαντικό επιχειρηματικό περιεχόμενο σχετικά με την επιδίωξη της αειφόρου ανάπτυξης. Σε συλλογικό επίπεδο οι εν λόγω εταιρείες αποτελούν περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής τσιμέντου και ποικίλουν σε μέγεθος από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μέχρι μικρότερους τοπικούς παραγωγούς. Freedom House (Οίκος της ελευθερίας) Ο οίκος της ελευθερίας είναι διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός (ΜΚΟ) με έδρα στην Washington D.C. ο οποίος διεξάγει έρευνα και δράσεις προώθησης για τη δημοκρατία, τις πολιτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δημοσιεύει μια ετήσια έκθεση η οποία αξιολογεί το βαθμό επίτευξης των δημοκρατικών ελευθεριών σε κάθε χώρα, κάτι που χρησιμοποιείται για λόγους έρευνας πολιτικής επιστήμης. MDGs (Στόχοι Ανάπτυξης της Χιλιετηρίδας) Οι Στόχοι Ανάπτυξης της Χιλιετηρίδας είναι ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την επίτευξη των οκτώ στόχων εναντίον της φτώχειας μέχρι το Έχοντας υιοθετηθεί το 2000 από τους ηγέτες του κόσμου, το MDGs παρέχει στη διεθνή κοινότητα ένα πλαίσιο συνεργασίας για ένα κοινό σκοπό ώστε να διασφαλιστεί ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη θα φθάσει σε όλους και παντού στον κόσμο. Transparency International (Διεθνής Διαφάνεια) Η Διεθνής Διαφάνεια είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο της κοινωνίας των πολιτών που οδηγεί τον αγώνα καταπολέμησης της διαφθοράς και συνενώνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο σε μια ισχυρή διεθνή συμμαχία στην προσπάθεια οριστικής εξάλειψης της διαφθοράς που πλήττει τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά σε όλο τον πλανήτη. Από τη δημιουργία της το 1993 η Διεθνής Διαφάνεια ενδυναμώνει την ευαισθητοποίηση και μειώνει την απάθεια και την ανοχή στη διαφθορά, καταρτίζοντας και υλοποιώντας πρακτικές δράσεις για το συγκεκριμένο σκοπό. UNGC (Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών) Με περισσότερες από συμμετοχές, το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών είναι η μεγαλύτερη εθελοντική εταιρική πρωτοβουλία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκινώντας τον Ιούλιο του 2000, το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών κατέχει ηγετική θέση στην προώθηση της ανάπτυξης, της υλοποίησης και της γνωστοποίησης των υπεύθυνων και αειφόρων εταιρικών πολιτικών και πρακτικών. WBCSD (Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη) Το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη αποτελεί μια παγκόσμια ένωση περίπου 200 διεθνών εταιρειών με αποκλειστικό αντικείμενο το επιχειρείν και την αειφόρο ανάπτυξη. Ο Οργανισμός αυτός θεωρεί ότι αποτελεί καταλύτη στη διεργασία ανάπτυξης των διεθνών πολιτικών εκπροσωπώντας και αναδεικνύοντας τον ρόλο των επιχειρήσεων στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. World Bank (Παγκόσμια Τράπεζα) Έχοντας ιδρυθεί το 1944 στη συνδιάσκεψη των ηγετών του κόσμου στο Bretton Woods, η Παγκόσμια Τράπεζα είναι δανειοδοτικό όργανο με σκοπό την ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων οικονομιών και εκείνων που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο στην παγκόσμια οικονομία, για τη μείωση της φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη. Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια για μεταρρυθμιστικές πολιτικές και αναπτυξιακά έργα παρέχοντας τεχνική βοήθεια και μη δανειακές υπηρεσίες στις 181 χώρες μέλη της sdreport Περιληπτική Περιγραφή

10 Πολιτική Αειφορίας Ο Όμιλος Italcementi ενστερνίζεται και υποστηρίζει τις βασικές του αξίες υπευθυνότητας, ακεραιότητας, αποδοτικότητας, καινοτομίας και διαφορετικότητας, τις οποίες και χρησιμοποιεί ως κατευθυντήριες γραμμές στις καθη-μερινές του επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο Όμιλος αγωνίζεται για τη δημιουργία αξιών σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής ακεραιότητας, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό σε οικονομική ανάπτυξη που υποστηρίζεται απο καινοτομικές δράσεις, προστασία του περιβάλλοντος, βελτίωση της διαβίωσης στο εργασιακό περιβάλλον και χαρακτηρίζεται επίσης από στενές σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία υπό την ευρύτερη έννοια, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών θεσμών, των μη κυβερνητικών οργανισμών και άλλων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο Όμιλος και ου θυγατρικές του εταιρείες έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για την εφαρμογή αρχών ισότητας για όλους τους εργαζομένους, εργολάβους, υπεργολάβους, προμηθευτές, πελάτες, τελικούς χρήστες και για όλους όσοι εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη σφαίρα της επιχειρηματικής του επιρροής. Ο Όμιλος πιστεύει ακράδαντα ότι καμία πηγή αξίας, είτε αυτή έχει σχέση με ανθρώπινα όντα, είτε με φυσικούς ή χρηματοοικονομικούς πόρους, είτε με πνευματικές ικανότητες και χρήση του χρόνου, δεν θα πρέπει να παραμελείται ή να πηγαίνει χαμένη. Ο Όμιλος Italcementi 1 Υποστηρίζει και σέβεται όλα τα διεθνώς διακηρυγμένα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία είναι παγκόσμια και ισχύουν με τον ίδιο τρόπο για όλα τα ανθρώπινα όντα. 2 Εφαρμόζει και διασφαλίζει συνθήκες επιχειρηματικής ακεραιότητας με την υλοποίηση των κατάλληλων κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης και οργανωτικών διαδικασιών 3 Έχει αναλάβει δεσμεύσεις για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας όλων των συμβαλλομένων του, παρέχοντας τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, τον δέοντα εξοπλισμό και τη σωστή ενημέρωση και κατάρτιση. 4 Εφαρμόζει εργασιακές πρακτικές οι οποίες έχουν ως βάση την ακριβοδίκαιη απασχόληση, την παροχή ίσων ευκαιριών, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, ενώ θεωρεί επίσης την διαφορετικότητα ως πηγή αξίας σε πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνώς διακηρυγμένα ανθρώπινα δικαιώματα. 5 Προωθεί κοινωνικές πρωτοβουλίες επενδύοντας χρόνο, εμπειρία και πόρους για την υποστήριξη τοπικών κοινωνιών, διευκολύνοντας την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και αποκαθιστώντας τακτικές σχέσεις και δέσμευση με όλους όσοι εμπλέκονται στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. 6 Αποβλέπει στην δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με τους πελάτες και τους προμηθευτές του με βάση την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάληψη κοινών δεσμεύσεων σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας. 7 Επιδιώκει την ενεργειακή αποδοτικότητα και την προστασία του κλίματος, καθορίζοντας γενική στρατηγική και τοπικές δράσεις για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. 8 Συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος με υπεύθυνη χρήση των πόρων, υιοθέτηση των βέλτιστων εφικτών επιλογών και συστημάτων διαχείρισης. 9 Παρέχει εγγυήσεις για τα προϊόντα του και καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την ποιοτική βελτίωση των εν λόγω προϊόντων, των παραγωγικών του διεργασιών και των παρεχομένων υπηρεσιών. 10 Προωθεί την έρευνα και την καινοτομία με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών. Carlo Pesenti Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Italcementi Οι Πολιτικές Αειφορίας του Ομίλου Italcementi αντλούν έμπνευση απο διεθνείς αναφορές όπως η Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα Πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) το πρότυπο SA 8000, τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες, με την προσθήκη και την ενίσχυση των Κωδίκων του Ομίλου Italcementi, της συμφωνίας μεταξύ του Ομίλου Italcementi και της Διεθνούς Ένωσης Εργαζομένων στην Οικοδομή και στο Ξύλο, της συμμετοχής του Ομίλου στο Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη και της συμμετοχής στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών Μπέργκαμο, Δεκέμβριος

11 Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης 2011 Ν. 1 Δημοσιεύθηκε από την Italcementi SpA, Via Camozzi Bergamo - Ιταλία Εκδόθηκε μαζί με την Ετήσια Αναφορά Αειφόρου Ανάπτυξης του Ομίλου Italcementi Επιμέλεια Έκδοσης: Global Trends srl, Milano - Ιταλία Δημιουργικός Σχεδιασμός: Tram 19, San Gimignano - Ιταλία Προσαρμογή Έκδοσης στα Ελληνικά: ADS Adhoc, Aθήνα - Ελλάδα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κριτήρια ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εταιρεία σας και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με βάση τον συγκεκριμένο Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

& Οικουμενικό Σύμφωνο

& Οικουμενικό Σύμφωνο & Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 05 Η συμμετοχή του Ομίλου ΤITAN στην πρωτοβουλία για το Οικουμενικό Σύμφωνο Συλλογικές πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ και

Διαβάστε περισσότερα

2008 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών

2008 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών 2008 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών στην Ελλάδα Η σύμπραξη με τους βασικούς «συμ-μετόχους» μέσω ανοιχτής και διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί μακροπρόθεσμη πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός.

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός. 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση ργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 2. υσιαστικότητα ργανισμός δημοσιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη,

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, [ 1 ] [ 1 ] >> Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 7,5 εκατομμύρια πελάτες. Μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Δεικτών κατά GRI και ISO 26000

Παρουσίαση Δεικτών κατά GRI και ISO 26000 Παρουσίαση Δεικτών κατά GRI και ISO 26000 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 193 GRI Πρότυπο GRI 101: Foundation 2016 Δημοσιοποίηση Παραπομπή Παράλειψη Ε Δ * Γενικές Δημοσιοποιήσεις (επιλογή "core") GRI 102: Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYFORUM «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Αθήνα Δημήτρης Καλογερόπουλος Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ENERGYFORUM «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Αθήνα Δημήτρης Καλογερόπουλος Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ENERGYFORUM «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Αθήνα 14-11-2017 Δημήτρης Καλογερόπουλος Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας Ο Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας αποτυπώνει τις απαιτήσεις συμπλήρωσης των κριτηρίων ανά επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

15396/14 ΜΑΚ/γπ 1 DG G C 3

15396/14 ΜΑΚ/γπ 1 DG G C 3 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15396/14 ESPACE 85 COMPET 617 RECH 435 IND 329 TRANS 517 CSDP/PSDC 654 PESC 1161 EMPL 158 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κριτήρια Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη.

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη. Πέμπτη, 25/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη κατά την εναρκτήρια τελετή του 11 ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» Σας

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Saint-Gobain. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Μάιος 2014

Όμιλος Saint-Gobain. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Μάιος 2014 Όμιλος Saint-Gobain Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Μάιος 2014 Ως ένας από τους ηγέτες παγκοσμίως, σε όλες τις δραστηριότητες μας, έχουμε θέσει το στόχο να είμαστε η Αναφορά για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡικήΣ κοινωνικήσ υπευθυνοτητασ Κοινωνία. Παιδεία. Περιβάλλον. Εργαζόμενοι. (σελ. 8) (σελ. 10) (σελ. 14) (σελ.

Συνοπτική ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡικήΣ κοινωνικήσ υπευθυνοτητασ Κοινωνία. Παιδεία. Περιβάλλον. Εργαζόμενοι. (σελ. 8) (σελ. 10) (σελ. 14) (σελ. Συνοπτική ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ υπευθυνοτητασ 2016 Περιβάλλον Παιδεία Κοινωνία Εργαζόμενοι (σελ. 6) (σελ. 8) (σελ. 10) (σελ. 14) 2 3 Όραμα & Στρατηγική Η εταιρεία Μπάρμπα Στάθης, αξιοποιώντας συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νέα πρότυπα ηγεσίας και επιχειρηματικότητας Προκλήσεις και προοπτικές Μαρία Αλεξίου Πρόεδρος Ελληνικό Δίκτυο για τη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Aθήνα, Ιούνιος 2013 Ένας κόσμος σε

Διαβάστε περισσότερα

Το 2016, υλοποιήθηκαν 11 εκπαιδευτικά σεμινάρια καλύπτοντας πληθώρα θεμάτων καθώς και θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Το 2016, υλοποιήθηκαν 11 εκπαιδευτικά σεμινάρια καλύπτοντας πληθώρα θεμάτων καθώς και θέματα Υγείας και Ασφάλειας. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αρχή 1 η : Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας διεθνών αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρχή 2 η : Εξασφάλιση μη εμπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης Συνάντηση διαλόγου για τους

Διαβάστε περισσότερα

greekcode.sustainablegreece2020.com

greekcode.sustainablegreece2020.com greekcode.sustainablegreece2020.com Τι είναι Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο πλαίσιο αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ Πέτρος Κουτσοβίτης Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αμαλία Ρούφη Δρ Παύλος Τυρολόγου Υπόβαθρο Το έργο INTRAW είναι μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορίζοντας 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμέντα Χάλυψ Halyps Cement Italcementi Group

Τσιμέντα Χάλυψ Halyps Cement Italcementi Group Τσιμέντα Χάλυψ Halyps Cement Italcementi Group ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε. Κολυφέτης, Δ/ντής Αειφόρου Ανάπτυξης Ελλάδας OΡΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Social Entrepreneurship Forum

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Social Entrepreneurship Forum ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Social Entrepreneurship Forum ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη, τη Διακήρυξη του Φόρουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πρόγραμμα EU.WATER

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα